Branchekursuskatalog 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchekursuskatalog 2015"

Transkript

1 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE

2 Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder en række kurser og temadage, der er målrettet dig, der er tillidsvalgt på det offentlige område eller afdelingsansat/valgt med det offentlige område som ansvarsområde. Er du interesseret i kurser inden for emnerne, organisering ligestilling, arbejdsmiljø, forhandling, kommunikation og personlig udvikling, kan du finde kurserne på Tilmelding: Du kan altid kontakte din afdeling og tale med dem om kurser og uddannelse. Her kan du få hjælp til at vælge de kurser, du har brug for lige nu. De kan også hjælpe dig med en planlægning af din kursusdeltagelse på længere sigt. Det er afdelingen, der beslutter, om du kan komme af sted på kursus. Det er også i din afdeling, du hører om tabt arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse. Du kan også gå ind på og søge om at komme på et bestemt kursus. Bemærk: Ugekurserne starter mandag kl og slutter fredag kl Øvrige kurser med overnatning starter kl og slutter kl Temadage starter kl og slutter kl F betaler for en ekstra overnatning, hvis du for at nå frem til kursusstart med offentlig transport skal hjemmefra før kl F tager udgangspunkt i Rejseplanen, når rejsetiden tjekkes. Dette gælder kun for kurser med overnatning. Er du berettiget til en ekstra overnatning, skal du kontakte din afdeling, som sørger for, at 3F bestiller værelse til dig. Den, der bestiller værelse, er også den, der betaler for det. Så er det ikke godkendt af 3F, er den ekstra overnatning for egen/ afdelingens regning.

3 Kan du godt nå frem, men ønsker en ekstra overnatning, er dette fortsat muligt. Du skal selv kontakte skolen, bestille overnatning og morgenmad. Du betaler direkte til skolen den førstkommende morgen. Priserne for en ekstra overnatning inklusiv morgenmad er i 2015: Langsøhus kr. 395 søndag til mandag, øvrige dage kr. 635 Smålandshavet kr. 395,00 Rørvig Centret kr. 600,00 Laugesens Have kr. 600,00 Transport: Du får dækket billigste offentlige transportmiddel. Flybillet dækkes ikke. Der ydes ikke tilskud til valgte og ansatte. Vi glæder os til at se dig 3F - Den Offentlige Gruppe 3

4 Grunduddannelsens modul 1 og 2 Det kan du forvente: Arbejdspladser udvikler og forandrer sig hurtigt. For at vore tillidsvalgte kan følge med, og få indflydelse på den udvikling og de udfordringer det giver, er det vigtigt at være godt klædt på, således at fagbevægelsens interesser bliver hørt. Så med udgangspunkt i din og dine kollegers dagligdag, sætter vi fokus på det danske aftalesystems muligheder. Vi lærer, hvad der skal til for at udvikle og løfte samarbejdet, og løse problemerne på arbejdspladserne. Du kommer til at arbejde med: Forståelse, tolkning og benyttelse af overenskomstens indhold. Vi vil under hele kurset have et stort fokus på tillidsvalgtes rettigheder og pligter. Du vil få indblik i 3F s faglige organisation og værdier. Du tilegner dig en række værktøjer, og du møder og udveksler erfaringer med kolleger, som står i samme situation som dig. Du bliver klædt på omkring de fagretlige spilleregler, aftalesystemet og de udfordringer, du møder som ny tillidsvalgt. Vi arbejder med arbejdspladsdemokrati og organisering. På kurset vil du få et fagligt og personligt netværk. Efter kurset: Du kan forberede, planlægge og gennemføre et forhandlingsforløb. Du vil opnå, at kunne bruge din overenskomst til effektivt at forbedre lønog arbejdsforhold på din arbejdsplads til gavn for dine kolleger. Du vil have indsigt i og forståelse for al relevant arbejdsmarkedslovgivning. Du vil være godt klædt på til forskellige møder og forhandlingssituationer. Personligt vil du få styrket dine almene kompetencer og få mere gennemslagskraft. Undervisningsform: Vi vil benytte skriftligt materiale, IT og diskussioner til at finde mere viden. Undervisningen vil veksle mellem underviseroplæg, projekter og opgaver der løses individuelt eller i grupper. 4

5 Målgruppe: Grunduddannelse modul 1 og modul 2 henvender sig til alle fagligt interesserede og især nyvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Grunduddannelse - Kommuner og regioner - modul 1 og Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus Grunduddannelse - Stat - modul 1 og Smålandshavet Smålandshavet Grunduddannelse - Offentlige område (Kommuner, Regioner og Stat) - modul 1 og Smålandshavet Smålandshavet 5

6 MINIBRANCHEUGE - Kommuner og Regioner På Minibrancheugen kan du forvente: Her møder du andre faglige aktive fra dit eget arbejdsområde, og afdelingsrepræsentanter der dagligt arbejder med det offentlige område. Det giver dig mulighed for at snakke om faglige emner og danne netværk. Du møder undervisere med praktisk erfaring og stort kendskab til overenskomsterne. Vi sætter fokus på dine opgaver, muligheder, rettigheder og ansvar som tillidsvalgt - alt sammen med udgangspunkt i din overenskomst og de tilknyttede aftaler. Du bliver klædt på til at tackle de udfordringer, du møder som tillidsvalgt på din arbejdsplads. Kurset er målrettet tillidsvalgte og afdelingsrepræsentanter på det offentlige område kommuner og regioner. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte overenskomst, via oplæg og gruppearbejde. Desuden vil der være fælles oplæg med tværgående emner. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på det kommunale/ regionale område, samt afdelingsrepræsentanter. Tilmeldingsfrist: Smålandshavet MINIBRANCHEUGE - Staten Du kan forvente at møde andre faglige aktive fra dit arbejdsområde, og afdelingsrepræsentanter der arbejder med det statslige område. Det giver dig mulighed for at snakke om faglige emner og danne netværk. Du vil møde undervisere med praktisk erfaring og stort kendskab til overenskomsterne. Du vil beskæftige dig med: Overenskomster og overenskomst grundlaget. Tjenestemændenes arbejdstids regler mv. Rammeaftale om Ny Løn og andre relevante ramme aftaler OAO/CFU Tillidsrepræsentantens rolle og vilkår på arbejdspladsen Målgruppen: Tillidsvalgte og SU-repræsentanter på statens område, samt afdelingsrepræsentanter. Tilmeldingsfrist: Smålandshavet 6

7 BRANCHEUGEN - Kommuner og Regioner Brancheugen er en anderledes kursusuge både for den erfarne og den lidt mindre erfarne tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. Her mødes faglige aktive fra de kommunale og regionale arbejdspladser. Du vil få indsigt i aktuelle emner, der berør dig som ansat i det offentlige. Der vil også være plads til, at du kan beskæftige dig med emner fra netop din branche. Du vil få lejlighed til at møde ledelsen fra den offentlige gruppe og drøfte, hvordan vi kan tackle de fremtidige faglige udfordringer inden for den offentlige sektor. Ugen sammensættes ud fra et overordnet tema med: Fælles oplæg Workshops Undervisning inden for eget overenskomstområde. Debat Alt sammen med udgangspunkt i aktuelle problemer/udfordringer indenfor dit fag og din overenskomst. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på det kommunale/ regionale område. Tilmeldingsfrist: Smålandshavet 7

8 Lokale lønforhandlinger - Kommuner og Regioner Find argumenterne til den lokale lønforhandling også når der ikke er nye midler at forhandle om. På kurset får du værktøjer til de lokale forhandlinger bl.a. lønstatistikker, lokale lønpolitikker med mere. Vi tager udgangspunkt i lønpolitikken fra din kommune/region. Kurset forudsætter, at du har de grundlæggende begreber om Lokal løndannelse på plads. Hvornår kan der forhandles Hvor mange penge er der at forhandle om Det økonomiske råderum Hvor kan du hente hjælp - lønstatistik Selve forhandlingen hvordan griber vi det an? Hvornår er en aftale god nok? hvornår skal vi sige nej? Tvistløsningssystemet. Målgruppe: Tillidsrepræsentanter på det kommunale/regionale område. Tilmeldingsfrist: Smålandshavet MED-bestemmelse og MED-indflydelse Vi tager udgangspunkt i dine erfaringer og udfordringer med MED-systemet på det kommunale og regionale område. Kurset mål er at: Gør dig bevidste om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde. Giver dig forståelse for samarbejdets muligheder og begrænsninger. Sætte fokus på mulighederne for indflydelse i MED-systemet Vi sætter særligt fokus på: Hvilke opgaver MED-udvalgene skal tage sig af, og hvordan vi får styr på de mange opgaver? Netværksdannelse mellem de forskellige MED-udvalgsmedlemmer. Ændringer ved OK 15 Målgruppe: Kurset er for dig der er udpeget til et MED-udvalg eller et HovedMED-udvalg. Tilmeldingsfrist: Langsøhus 8

9 Arbejdsmiljø, tempo og arbejdstakt på rengøringsområdet Kurset tager udgangspunkt i tilrettelæggelse og planlægning af rengøringsopgaver. I forbindelse med besparelser på såvel statslige som kommunale og regionale arbejdspladser oplever vi, at svaret ofte er, at arbejdstakten skal sætte op. Kurset vil derfor give dig en forståelse af, hvad arbejdstakten egentlig er, og hvad der spiller ind i forhold til beregning af den. På kurset vil du bl.a. få værktøjer, der sætter dig i stand til at argumentere omkring arbejdstakten, hvilke konsekvenser har en øgning af arbejdstakten, hvorfor er arbejdstakten på det private 130, hvad er alternativerne til en øgning af arbejdstakten? Målgruppe: Kurset er målrettet tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på rengøringsområdet, samt afdelingsrepræsentanter med rengøringsområdet som ansvarsområde. Du vil beskæftige dig med: Ansvar ved indkøb af udstyr og rengøringsmidler Arbejdstakt Praktisk arbejdsmiljø Rengøringstid og planer opmåling af rengøringsområdet, fordeling af tiden til rengøringsassistenter, afløsningsopgaver, hovedrengøring Introduktion til Insta 800 Efteruddannelsesmuligheder Tilmeldingsfrist: Langsøhus 9

10 Udbud og forandringer i den offentlige sektor Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer der er med mange udbud Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer der er med mange udbud af 3F-opgaver i det offentlige. Det er vigtigt at kende spillereglerne i en udbudsproces både før, under og efter et udbud. Vi gennemgår alle faserne i en udbudsproces. Vi arbejder med mulighed for politisk indflydelse inden beslutningen træffes, gode råd til udbudsmaterialet og mulighed for indflydelse, kontrolbud og virksomhedsoverdragelsesloven. Målgruppe: Kurset er både for tillidsrepræsentanter og afdelingsansatte/ valgt indenfor kommuner, regioner og staten. Tilmeldingsfrist: Smålandshavet Rengøring og Service på regionshospitaler Vi skal arbejde med dagligdags problemstillinger arbejdstidsbestemmelser, lokale aftaler m.m. Målgruppen: Tillidsvalgte rengøringsassistenter, erhvervsuddannede serviceassistenter og hospitalsmedarb./assistenter ansat på regionale sygehuse og hospitaler. Tilmeldingsfrist: Langsøhus 10

11 Kommunal Rengøring - ansættelsesforhold og lønforhandling Vi skal arbejde med og få viden om de forskellige ansættelsesformer Fuldtid/deltid - beskæftigelses % for skolerengøring, ansættelsesbevis m.m. Desuden vil vi arbejde med Aftale om lokal løndannelse lønindplacering og forhandling i en kvalifikationsløn-model, samt hvornår og hvordan vi rejser lønsager Målgruppen: Tillidsrepræsentanter på området, faglige ansatte og valgte fra de lokale afdelinger, der arbejder med overenskomsten mellem 3F og KL for Rengøringsassistenter. Tilmeldingsfrist: Langsøhus TR s rolle som lokal aftalepartner, rammer og muligheder Vi arbejder med tillidsrepræsentantens rolle som lokal aftalepartner. Hvad kan man, hvad må man, hvornår er der tavshedspligt og hvor skal man som tillidsrepræsentant passe på? Vi arbejder også med rollen som bisidder for kollega ved bl.a. sygesamtaler, tjenestelige samtaler, aktindsigt m.m Målgruppen: Tillidsrepræsentanter på det offentlige område. Tilmeldingsfrist: Rørvigcentret 11

12 Vej og Park/materielgården - selskabsdannelse Bliver der rumlet med planer om at omlægge jeres arbejdsplads? Så vil dette kursus give dig redskaber til at håndtere de opgaver der kan være, når arbejdspladsen skifter evt. den kommunale overenskomst ud med andre aftaler. Kan vi forbygge en udlicitering? Hvad er det man skal tage højde for når kommunen etablerer større driftscentre, eller udliciterer dele af materialegårdens arbejde? Vi vil arbejde med virksomhedsoverdragelsesloven, den politiske proces frem mod beslutningen i byrådet. Hvordan man får en god forhandling til at lykkes. Målgruppen: Tillidsrepræsentanter der arbejder på kommunale arbejdspladser som specialarbejdere og gartnere Tilmeldingsfrist: Langsøhus Skovarbejdernes Julekonference Julekonference for statslige skov- og naturteknikere/skovarbejdere. Endeligt program udsendes senere, med aktuelle emner for det grønne område. Tilmeldingsfrist: Langsøhus 12

13 Statens arbejdstidsaftale Vi gennemgår statens arbejdstidsaftale fra A til Z. Vi giver dig eksempler på fortolkninger m.m. Målgruppen: Tillidsrepræsentanter og faglige ansatte og valgte fra de lokale afdelinger på det statslige område. Tilmeldingsfrist: Langsøhus Omsorgsmedhjælpere - Arbejdstid m.m. Vi gennemgår arbejdstidsaftalens opbygning, de vigtigste afsnit i aftalen og vil have særligt fokus på vikar og afløserproblematikken. Deltagernes oplevelser med arbejdstidsaftalen vil ligeledes være gennemgående Målgruppen: Tillidsrepræsentanter og faglige ansatte og valgte fra de lokale afdelinger på det statslige område. Tilmeldingsfrist: Rørvigcentret 13

14 Temadage i 2015 Faglig sagsbehandling Hvad skal der til for, at en faglig sag kan behandles hurtigt og effektiv? Her bliver du opdateret på, hvad der stilles af krav for at de forskellige sagstyper kan behandles i det faglige system, herunder brugen af de forskellige værktøjer i sagssystemet, Faglig Værktøjskasse og CRM. Målgruppen: Faglige ansatte og valgte fra de lokale afdelinger, der arbejder med det offentlige område. Tilmeldingsfrist: F Fredericia 14

15 Beregningskursus Vi arbejder med de beregningsark i Excel, som gruppen har udviklet til Faglig Værktøjskasse. Formålet er, at du efterfølgende kan beregne, løn, pension, ferietillæg m.m. for medlemmerne på det offentlige område, i forhold til de offentlige overenskomster Efter kurset kan du arbejde med grundberegningsark i Excel, som du kan bruge i sagsbehandlingen, f.eks. til at tjekke at løn og pension for et medlem er korrekt, eller til at gøre et krav op. Målgruppen: Afdelingernes valgte og ansatte der til daglig arbejder med faglig sagsbehandling på det offentlige overenskomstområde. Forudsætninger: Kurset kræver at du har forhåndskendskab til Excel, enten har taget Excel grundkursus eller har viden på samme niveau. Forbundet udbyder hvert år Excel grundkurser se på Tilmeldingsfrist: Forbundet 15

16 Varenr. 2606

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund

Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund Kursusprogram 2006 or tillidsvalgte og fagligt aktive i agligt ælles orbund Kursusprogram 2006 R IIDVAGE G AGIG AKIVE AGIG ÆE RBUND agligt ælles orbund eptember 2005 plysningssekretariatet Design og produktion:

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL

2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL 2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL PROGRAM SKRIFTLIG BERETNING REGNSKAB M.M. Den Kommunale Landsbrancheklub Fagligt Fælles Forbund Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere LANDSMØDE

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER SÆSON 2015 TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT SÆSON 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere