J O H N K L E S N E R. Offi ce 007 i faglige forløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J O H N K L E S N E R. Offi ce 007 i faglige forløb"

Transkript

1 J O H N K L E S N E R Offi ce 007 i faglige forløb 1

2 Indhold Office 2007 i faglige forløb 1 Skrivning, læsning, regning og mundtlig fremstilling 1 Brugerfladen 12 Word 17 Layoutmuligheder i rapporten 18 Procesorienteret skrivning 19 Naturfaglig notation 24 PowerPoint 29 Et billede siger mere end tusinde ord 30 Dynamiske sammenhænge med SmartArt 32 Lydbøger 34 Excel 39 Mine omgivelser er bygget af 40 En læsekontrakt stimulerer og giver overblik 42 Overblik over spørgeskemaundersøgelsen 44 Matematiske modeller 46 John Klesner er lærer og pædagogisk it-vejleder på Søndervangskolen i Hammel.

3 Office 2007 i faglige forløb Erfaring peger stærkt på, at implementering af informationsteknologien kan styrke de grundlæggende kompetencer som: Skrivning, læsning, regning og mundtlig fremstilling It kan derfor også med fordel inddrages i undervisningen for at understøtte læringen i faglige læreprocesser. Det at kunne udnytte diverse it-faciliteter er en grundlæggende kompetence, som skal kunne håndteres for at integrere it og fagene. Heldigvis er Office 2007 blevet meget overskuelig med både en logisk og meget intuitiv brugerflade, så energien ikke skal bruges på at lede efter ønskede faciliteter eller bakse med unødige større eller mindre tekniske problemer. En del af den danske undervisningstradition bygger på, at eleverne skal kunne læse, forstå og udtrykke sig ved brug af trykt tekst. Men aktiviteter i elevens hverdag viser, at bogen er blevet suppleret med eller ligefrem erstattet af computer, tv, mobiltelefon etc. Børn og unges informationskilder er i vidt omfang baseret på grafik, fotos, film, musik, hypertekst, animationer, tekst og tale samt kombinationer af disse, og hver elev har helt sin egen tilgang. I skolen er det derfor nødvendigt, at eleverne lærer at læse, forstå og udtrykke sig gennem alle disse udtryksformer. Udover at kunne afkode budskabet og forholde sig kritisk til det, skal eleverne også beherske de forskellige udtryksformer i rollen som producent, så de også udvikler sig til kompetente formidlere. Undervisningen skal styrke den formelle kompetence til at udtrykke sig gennem tidssvarende medier. Inddragelse af it kan i denne sammenhæng gøre en afgørende forskel, og som udgangspunkt rummer en standardprogrampakke med tekstbehandling, regneark og præsentationsprogram de grundlæggende værktøjer til at udvikle en kompetent producentrolle. Office 2007 kan håndtere de relevante udtryksformer med en enkel brugergrænseflade, således at det ikke er besværlig teknisk indsigt, men intuition, som gør det givtigt at udarbejde egne medieprodukter. Ud fra overvejelser om indhold, modtagerforhold og læringsstile kan elever og lærer i dialog med hinanden vælge de rigtige kombinationer af udtryksmidler. I Office 2007 kan der vælges blandt en bred vifte af velkendte værktøjer, som understøtter elevernes aktiviteter og bevidste valg, som begge er centrale i lære- og formidlingsprocessen. 4

4 Skabeloner Mere eller mindre lukkede programmer har i mange år været anvendt til forskellige veldefinerede læringsaktiviteter. Office kan benyttes til at producere forskellige læringsobjekter til afgrænsede aktiviteter. som fx træning af multiplikationstabeller, talende multimediebøger, befolkningsvækst, tegneserier m.v. Udgangspunktet er at lave skabeloner, som sætter rammer for aktiviteterne og tilvejebringer de nødvendige redskaber til faglig indlæring. Her ses et læringsobjekt i form af en regnearksmappe med forskellige ark til at arbejde med regningsarterne. Når eleven tager udgangspunkt i en pædagogisk udformet skabelon, er behovet for brugerens betjeningsmæssige kompetence minimeret, og fokus er i stedet flyttet til eksperimenterende arbejdsformer, struktureret refleksion og elevens formidling med udgangspunkt i det faglige indhold. På grund af Officeprogrammernes åbne karakter, kan skabelonerne udvikles og bearbejdes efter behov, hvis selve grundskabelonen ikke skulle indeholde alle nødvendige eller ønskelige faciliteter. Læringsobjekt til arbejde med addition. 6 7

5 Læringsobjekt til at arbejde med frankering. Læringsobjekt til at arbejde med subtraktion. 8 9

6 I denne tegneserie fra 3. klasse er overskrift, navigationspile, sluk lyd, billed- og tekstramme indarbejdet i skabelonen. Eleven skal kun forholde sig til at producere tegninger, billedtekst og indtalt lyd. Fokus fjernes fra tekniske elementer og rettes mod det væsentlige, nemlig elevens egen Talende bøger med udgangspunkt i en skabelon. fortælling. Denne PowerPoint skabelon har således stimuleret elevens evne til at udtrykke sig mundtligt, skriftligt og gennem billedsprog

7 Brugerfladen I den nye brugerflade i Office 2007 er alle faciliteter synlige og meget let tilgængelige. Intet er længere skjult i hierarkier i uoverskuelige menustruktuer, men velkendte og nye funktioner er umiddelbart til at få øje på i den overskuelige brugerflade. faner BÅND I dette hæfte illustreres, hvordan nye faciliteter og brugerfladen muliggør en mere intuitativ brug af Office 2007 som et grundlæggende, fleksibelt og omfangsrigt redskab i den daglige undervisning. De enkelte programmer i Officepakken er ens opbygget, så det er nemt at orientere sig og benytte de samme arbejdsgange i alle programmerne. Båndet De velkendte menustrukturer er i Office 2007 erstattet af nyskabelsen bånd, hvor beslægtede funktioner er placeret i grupper, som giver overblik over funktionerne. Alle funktioner er umiddelbart synlige, også funktioner, der i tidligere versioner var gemt i menuhierakiet, er nu så synlige, at brugeren intuitivt lader sig inspirere til at benytte dem i de daglige opgaver. STATUSLINIE Statuslinien I bunden af vinduet findes en statuslinie, som indeholder lettilgængelig information om: sideantal, antal ord, skærmvisning og et panel til at justere zoomfaktor

8 Genvejsmenu Når et tekstafsnit er markeret, bliver en nedtonet genvejsmenu aktiveret automatisk. Når musen føres ind i menuen, fremstår den 100% synlig og kan benyttes. Visuel afprøvning Når eleven arbejder på at få sammenhæng mellem indhold og udtryksform i et produkt, er det væsentligt, at eleven kan eksperimentere og afprøve forskellige muligheder i en let og overskuelig arbejdsgang. Visuel afprøvning gør det muligt at få præsenteret den endelige fremtoning i forbindelse med formatering af tekst og billeder, inden et valg træffes ved et klik med musen. Hvis farven i et tekstafsnit skal ændres, så skifter tekstfarven ganske enkelt, når musen føres gennem farvepaletten og på tilsvarende måde ændres tekstens størrelse, når der peges på værdier for fontstørrelser. Man kan således orientere sig visuelt om valgmulighederne, inden det endelige valg foretages. Visuel afprøvning af fontstørrelse og farve. Når et billede er markeret aktiveres et bånd med formateringsmuligheder for billedet. Også i denne sammenhæng er der visuel afprøvning for at eksperimentere med valg af layoutmuligheder ved at pege og vurdere inden et bevidst valg træffes. Ombrydning af tekst til et billede er én mulighed. Visuel afprøvning af tekstombrydning

9 Word I den daglige undervisning er inddragelse af tekstbehandling velkendt og meget central. Når eleverne arbejder med deres skriftlige udtryksform, skal der skabes sammenhæng mellem indhold og layout. Mulighederne for at understøtte procesorienterede arbejdsformer og arbejde målrettet med at lave et passende layout, er vigtige processer for at udvikle elevernes skriftlige udtryksform

10 layoutmuligheder i rapporten En rapport indgår som et naturligt element i eksempelvis fysik, biologi, projektopgaver mv. Disse rapporter skal indeholde nødvendige elementer som forside, sidefod med sidenummerering, tabeller og illustrationer. Guiden forside kan benyttes til at fremstille netop den udgave af projektets forside, som passer ind i den faglige sammenhæng. Når teksten først én gang er indtastet, kan der skiftes til andre udgaver med den allerede indtastede tekst. En anden guide håndterer forskellige versioner til sidefoden, og der kan vælges speciel forside uden sidefod

11 Illustrationer i rapporten sætter prikken over i et. Både som æstetisk virkemiddel, men ikke mindst som en væsentlig del af indholdet. En ny feature til design af grafer og billedlayout gør det muligt at arbejde med forskellige grafi ske virkemidler, som skaber en detaljeret sammenhæng mellem indhold og layout. Visuelt gennemsyn gør det lettere for eleven at træffe kompetente valg, når et layout bearbejdes. Enkle billedbehandlingsværktøjer gør det muligt at bearbejde fotos direkte i Offi ceprogrammerne, og tilsvarende redigeringsværktøjer fi ndes til håndtering af lyd og video m.m. Hjælpeværktøjerne er integreret i det program, der aktuelt arbejdes i. 0 Layout med forskellige grafi ske udtryk. 1

12 Procesorienteret skrivning Allerede fra de mindste klassetrin kender eleverne de velkendte redskaber til at fortryde, slette, flytte og kopiere, når de arbejder ved computeren. Det opleves som nemme, overskuelige og konstruktive redskaber, når der arbejdes procesorienteret med de skriftlige produkter. Bånd med korrekturredskaber. Faciliteterne som understøtter procesorienteret skrivning er blevet organiseret i ét samlet bånd og indeholder eksempelvis: Stave- og grammatikkontrol Synonymordbog Ord- og anslagsoptælling Kommentarer under skriveprocessen Når der skal responderes på et udkast kan kommentarbokse anvendes til at kommentere og foreslå ændringer: Opret, slet eller naviger mellem kommentarer. Ord eller afsnit, der skal kommenteres afmærkes i elevens tekst, og i kommentarfelterne kan respondenten nu tilføje ris/ros eller forslag til overvejelser. Når eleven atter modtager sit udkast, gennemarbejdes kommentarerne, og eleven afgør, hvordan de skal bruges i forhold til det endelige produkt. Kommentarfelter med respons

13 Indtaling af en respons eller kommentar er en anden mulighed, som med fordel kan benyttes til læsesvage elever, som ikke nødvendigvis har den store gavn af skrevne kommentarer, men som bedre kan forholde sig til auditiv feedback. Fra Indsæt Objekt vælges lydfil, og kommentarer samt forslag til ændringer m.v. indtales. Det vises som et ikon, der umiddelbart placeres efter det afsnit, som er kommenteret. Her er en lile drang Det er en majet rar hun Han som er kender jeg. Naturfaglig notation Når eleverne arbejder med skriftlige produkter i naturfagene, skal det gerne være nemt og bekvemt at arbejde med den tilhørende notation. I Word 2007 indsættes symboler, regneudtryk og formler nu legende let i elevernes opgaver eller rapporter. De nye faciliteter giver mulighed for at udforme prøvebesvarelserne i én arbejdsgang, hvor løsningsproces og opstilling udarbejdes intuitivt ved kombination af almindelig tekst suppleret med symboler og regneudtryk. Fra galleriet kan vælges mellem velkendte symboler og udtryk. Ligning Naturfaglige symboler 24 Matematiske funktioner og regneudtryk 25

14 Der kan eksempelvis laves udtryk som: A ABC = ½hg 25 C = 77 F O = r² Når der er behov for at arbejde med formler og regneudtryk anvendes galleriet for matematiske funktioner. Det letter arbejdet med at lave opstillinger til fx brøker, potenser, funktionsudtryk, mængdeoperatorer, kvadrat- og kubikrødder samt mange forskellige kombinationsmuligheder. X = Ved brug af Ligning tager en prøvebesvarelse sig nu således ud: Besvarelse at prøveopgave i Word

15 PowerPoint Formidling af viden er af stor betydning i mange faglige sammenhænge. I PowerPoint kan den enkelte elevs foretrukne udtryksformer understøttes af et ægte multimediaprogram, og nye redigeringsværktøjer til fotos, lyd og video giver både afsender og modtager målrettede og unikke oplevelser. Dynamisk understøttelse af læringsstile, indhold og genrer skaber optimale forhold for at formidle et budskab

16 Et billede siger mere end tusinde ord Når klassen fx har været på ekskursion, eller der har været besøg i klassen, kan efterbehandlingen tage udgangspunkt i præsentation af digitale fotos. Det væsentlige i denne sammenhæng er selvfølgelig at: Illustrationer er et udtryksmiddel, som elever med læse- og skrivevanskeligheder nemt kan bruge Illustrationer kan støtte elevernes mundtlige formulering Illustrationer kan frigøre eleven fra tekst, således at en oplæsning erstattes af en levende fremlæggelse Det nye fotoalbum i PowerPoint 2007 understøtter elevens fortælling med forskellige udtryksformer, således at eleven udvikler sig til en kompetent formidler af egen viden. Et nyt fotoalbum oprettes med få museklik. Der skal ikke længere bruges tid på at tilpasse billedernes størrelse og indsætte tekstrammer. Det gøres automatisk og energien kan i stedet bruges på at udvælge gode billeder samt den mundtlige fortælling. Guide til oprettelse af Fotoalbum

17 Dynamiske sammenhænge med SmartArt Når eleverne skal lave en faglig præsentation, bruges lister med punktopstilling ofte til forenkling og fokusering af budskabet, men listen med sideordnede sætninger og ord beskriver jo nødvendigvis ikke relationerne. Når eleverne har fundet nogle sammenhænge, så er det selvfølgelig vigtigt, at de overvejer dynamikken og forholder sig til om forholdet kan beskrives som sideordnet, hierarkisk, procesorienteret, eller cyklisk. SmartArt kan foretage dynamiske organiseringer af begreber. Det er en god håndsrækning til, at eleven foretager en bevidst overvejelse over, hvilken model der bedst karakteriserer de aktuelle relationer. Underbyg dit budskab med SmartArt

18 Lydbøger Aldrig har det været nemmere at knytte lyd til elevernes egne fortællinger i PowerPoint. Denne mulighed skal selvfølgelig udnyttes for den elevgruppe, som endnu ikke helt behersker det skrevne sprog. Læse- og skriveusikre elever tilbydes gennem indtaling at lave deres helt egne aktiviteter, hvor muligheden for at lave produkter baseret på indtalte kommentarer og mundtlige fortællinger i et vist omfang kompenserer for usikkerhed. Samtidig sidestilles de med klassens øvrige elever i forhold til at få mulighed for at formidle faglig viden. Ved at lade eleverne indtale fortællinger, kommentarer eller lydeffekter til en skærmfortælling, stimuleres elevens evne til mundtlig fremstilling, og optagelserne på computeren giver eleverne god mulighed for at vurdere deres egen fremstilling med henblik på evt. forbedring ved at genoptage sekvensen. Arbejde med lydbøger rummer således en god mulighed for målrettede eksperimenter, hvor eleven ved selvevaluering kan udvikle den sproglige udtryksform

19 Når der tilføjes tekst til en præsentation, kan nogle elever ofte falde for fristelsen til at kopiere en tekst på en webside til en tekstboks i sin egen PowerPoint præsentation. Det er der næppe megen læring i, så lad i stedet eleven indtale den nødvendige information og læg mærke til, at det nu er blevet elevens stemme med eget indhold og ikke nødvendigvis kopieret tekst, som indgår i produktet. Office 2007 giver gode muligheder for undervisningsdifferentiering, og så gør det jo heller ikke noget, at det er spændende og inspirerende at arbejde med en rigtig multimediefortælling, uanset om man går i 2. klasse eller er blevet en kompetent bruger i 8. klasse. Talende bøger er en oplagt mulighed til både faglig formidling samt mere fabulerende skærmfortællinger

20 Excel At kunne arbejde undersøgende og beskrivende med udgangspunkt i talmateriale er meget væsentligt, når der skal findes løsninger på mange problemkomplekser. I denne relation er det vigtigt, at udnytte regneark til at understøtte målrettet, eksperimenterende og kreativ problemløsning. Udnyt mulighederne for at udforske forskellige modeller i Excel med henblik på at finde mulige sammenhænge og løsningsmodeller

21 Mine omgivelser er bygget af Med udgangspunkt i galleriet af diverse figurer kan selv de mindste elever have glæde af at lave tegninger gennem sammensætning af enkle og mere komplekse figurer til scenarier de kender fra hverdagen. En figurjagt rundt på skolen, i kirken eller blandt vejtavlerne på skolevejen fortæller hurtigt, at trekanter, cirkler, firkanter m.v. indgår i mange bygninger. Når de mindste elever starter med at lave tegninger i Excel, udvikles gradvist evnen til at orientere sig, opbygge, flytte og kopiere elementer, samtidig med at der skabes sammenhæng mellem de geometriske figurer fra skolen og velkendte former i vores omgivelser. Når eleverne møder Excel tidligt i skoleforløbet med alderssvarende aktiviteter, udvikles et godt kendskab til både de elementære og mere specielle funktioner i regnearket. På sigt giver arbejdet med at lave enkle tegninger et godt grundlag for at benytte tegneredskaberne, når opgaverne senere i forløbet skal illustreres med arbejdstegninger og andre former for illustrationer

22 En læsekontrakt stimulerer og giver overblik Et regneark er ikke kun skabt til matematiktimerne. Selv i de mindste klasser er det vigtigt, at dokumentere og skabe overblik over læringsaktiviteterne. En læsekontrakt i Excel er en oplagt mulighed for eleven til at få skabt gode rammer for læseudviklingen samt skabe et flot overblik over status og mål for perioden. Når Excel indføres på denne måde, får eleven hurtigt kendskab til forskellige filtyper, samt mulighed for at orientere sig på computeren, når læsekontrakten løbende skal ajourføres. Antal læste sider tælles automatisk sammen og grafen i øverste venstre hjørne illustrerer tydeligt, hvad eleven har nået med én farve samt de resterende sider med en anden farve. Enkle funktioner som Autosum og guiden Grafer er de eneste redskaber, der skal benyttes for at oprette et overskueligt og dynamisk regneark

23 Overblik over spørgeskemaundersøgelsen Når eleverne skal lave en spørgeskemaundersøgelse, er det let at nå en bred målgruppe ved at bruge Skolebussen eller ElevIntra til at indsamle de nødvendige data. Herefter skal det indsamlede materiale bearbejdes i Excel, før eleverne kan lave en konklusion. Som udgangspunkt kan en stor mængde data i første omgang virke uoverskuelig, men med enkle tricks kan der hurtigt skabes brugbare resultater, der giver overblik. Teksten skal gøres læsbar og udvalgte data skal forsynes med farvede symboler, som letter tolkningen af resultaterne. I dette eksempel er der i den afmærkede kolonne lavet en betinget formatering med udgangspunkt i målgruppens sexuelle debutalder. En ny feature kan automatisk knytte farvede symboler til det enkelte celleindhold, og på denne måde er det intuitivt at få et generelt overblik fordelingen, hvor: Ingen sexuel debut markeres med gult Sexuel debut på 14 og derunder markeres med rødt (altså ikke tilladt) Sexuel debut på 15 og derover markeres med grønt (altså tilladt) Den betingede formatering med farvede symboler giver et markant overblik over fordelingen i kolonnen, og samtidig er der en tydelig markering af den aktive kolonne. Excel knytter automatisk farvede symboler til bestemte forvalgte intervaller, men eleven kan selvfølgelig nemt selv vælge intervalinddelingen. Ved at benytte tekstombrydning, formateres indholdet i kolonnerne også nemt fra uoverskueligt celleindhold til læsbar tekst

24 Matematiske modeller I naturfagssammenhænge er den eksperimenterende arbejdsmetode grundlæggende for elevens erkendelse. Excel giver mulighed for at opstille modeller, som kan gøres til genstand for at udforske sammenhænge, men regnearket skal designes, så det tydeligt lægger op til eksperimenterende aktiviteter. Et regneark kan designes med scroll-bars, som gør det enkelt og motiverende for eleven at foretage målrettede eksperimenter, hvor eksempelvis gradvise ændringer af isolerede elementer kan give indsigt i tilsyneladende uoverskuelige sammenhænge. I dette eksempel kan hældningstal og skæringspunkt med 2. aksen ændres ved forskydninger i scroll-baren og efter hver forskydning ajourføres såvel tabel som den grafiske afbildning. På denne måde er det både intuitivt, nemt og motiverende at undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem værdierne og det grafiske billede. Dette ark giver anledning til at overveje sammenhænge mellem de justerbare værdier og grafens udformning

25 48 Uddybende videoesekvenser til henholdsvis PowerPoint, Word og Excel kan ses på:

Office på mellemtrinnet

Office på mellemtrinnet Office 2007 på mellemtrinnet Indhold Office 2007 på mellemtrinnet fokus på den enkelte elev 3 Klassens avis layout med Word 5 Skab dit eget atlas med baggrundsbilleder i Excel 15 Tegneserier at arbejde

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser Læsning og it øvelser Øvelse 1 Indsæt billede i en tekst... 3 Øvelse 2 Organiser et billedkatalog... 4 Øvelse 3 Indtal en lyd og indsæt den i tekstbehandlingsprogram... 4 Øvelse 4 Indskan en tekst fra

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle

JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne PowerPoint... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugergrænsefladen i PowerPoint Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen...

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

#01 #02 WHITEPAPER WHITEPAPER VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON?

#01 #02 WHITEPAPER WHITEPAPER VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON? VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON? #01 BRAND MANAGEMENT TOOLS FOR MICROSOFT OFFICE BRAND MANAGEMENT TOOLS FOR MICROSOFT OFFICE HVORDAN LAYOUTER

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Gratis kontorpakke til din tablet

Gratis kontorpakke til din tablet OPRET, REDIGER OG LÆS DOKUMENTER PÅ DIN TABLET: Gratis kontorpakke til din tablet DET FÅR DU OVERBLIK SVÆRHEDSGRAD Let Middel Svær Tekstbehandling Præsentation Regneark FOR ENHEDER MED Android ios (Apple)

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013. KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013. KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013 KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013 Velkomstopsætningen... 8 Det nye look... 9 Startskærmen... 10 Skabeloner...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

MatematiKan og Fælles Mål

MatematiKan og Fælles Mål MatematiKan og Fælles Mål MatematiKan er et digitalt værktøj til matematik. Det hører til gruppen af interaktive CAS værktøjer. Denne type digitale værktøjer er kendetegnet ved, at de har en delvis blank

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Velkommen til Stifikseren!

Velkommen til Stifikseren! Powered by Velkommen til Stifikseren! Du har nu fået et meget effektivt værktøj til på én gang at lette dit arbejde og kvalificere dine elevers udbytte af deres og din indsats i forhold til deres skriftlige

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

4. august 2011 Temasession B

4. august 2011 Temasession B 4. august 2011 Temasession B Hvilke it kompetencer har børn med sig når de begynder i 0. klasse og hvordan udnytter vi dem. Fællesmål og it. Multiemedieforløb med funktionel skrivning og læsning. Digitale

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Overblik I dette modul lærer du at anvende det online-baserede billedredigeringsprogram Befunky i

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere