J O H N K L E S N E R. Offi ce 007 i faglige forløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J O H N K L E S N E R. Offi ce 007 i faglige forløb"

Transkript

1 J O H N K L E S N E R Offi ce 007 i faglige forløb 1

2 Indhold Office 2007 i faglige forløb 1 Skrivning, læsning, regning og mundtlig fremstilling 1 Brugerfladen 12 Word 17 Layoutmuligheder i rapporten 18 Procesorienteret skrivning 19 Naturfaglig notation 24 PowerPoint 29 Et billede siger mere end tusinde ord 30 Dynamiske sammenhænge med SmartArt 32 Lydbøger 34 Excel 39 Mine omgivelser er bygget af 40 En læsekontrakt stimulerer og giver overblik 42 Overblik over spørgeskemaundersøgelsen 44 Matematiske modeller 46 John Klesner er lærer og pædagogisk it-vejleder på Søndervangskolen i Hammel.

3 Office 2007 i faglige forløb Erfaring peger stærkt på, at implementering af informationsteknologien kan styrke de grundlæggende kompetencer som: Skrivning, læsning, regning og mundtlig fremstilling It kan derfor også med fordel inddrages i undervisningen for at understøtte læringen i faglige læreprocesser. Det at kunne udnytte diverse it-faciliteter er en grundlæggende kompetence, som skal kunne håndteres for at integrere it og fagene. Heldigvis er Office 2007 blevet meget overskuelig med både en logisk og meget intuitiv brugerflade, så energien ikke skal bruges på at lede efter ønskede faciliteter eller bakse med unødige større eller mindre tekniske problemer. En del af den danske undervisningstradition bygger på, at eleverne skal kunne læse, forstå og udtrykke sig ved brug af trykt tekst. Men aktiviteter i elevens hverdag viser, at bogen er blevet suppleret med eller ligefrem erstattet af computer, tv, mobiltelefon etc. Børn og unges informationskilder er i vidt omfang baseret på grafik, fotos, film, musik, hypertekst, animationer, tekst og tale samt kombinationer af disse, og hver elev har helt sin egen tilgang. I skolen er det derfor nødvendigt, at eleverne lærer at læse, forstå og udtrykke sig gennem alle disse udtryksformer. Udover at kunne afkode budskabet og forholde sig kritisk til det, skal eleverne også beherske de forskellige udtryksformer i rollen som producent, så de også udvikler sig til kompetente formidlere. Undervisningen skal styrke den formelle kompetence til at udtrykke sig gennem tidssvarende medier. Inddragelse af it kan i denne sammenhæng gøre en afgørende forskel, og som udgangspunkt rummer en standardprogrampakke med tekstbehandling, regneark og præsentationsprogram de grundlæggende værktøjer til at udvikle en kompetent producentrolle. Office 2007 kan håndtere de relevante udtryksformer med en enkel brugergrænseflade, således at det ikke er besværlig teknisk indsigt, men intuition, som gør det givtigt at udarbejde egne medieprodukter. Ud fra overvejelser om indhold, modtagerforhold og læringsstile kan elever og lærer i dialog med hinanden vælge de rigtige kombinationer af udtryksmidler. I Office 2007 kan der vælges blandt en bred vifte af velkendte værktøjer, som understøtter elevernes aktiviteter og bevidste valg, som begge er centrale i lære- og formidlingsprocessen. 4

4 Skabeloner Mere eller mindre lukkede programmer har i mange år været anvendt til forskellige veldefinerede læringsaktiviteter. Office kan benyttes til at producere forskellige læringsobjekter til afgrænsede aktiviteter. som fx træning af multiplikationstabeller, talende multimediebøger, befolkningsvækst, tegneserier m.v. Udgangspunktet er at lave skabeloner, som sætter rammer for aktiviteterne og tilvejebringer de nødvendige redskaber til faglig indlæring. Her ses et læringsobjekt i form af en regnearksmappe med forskellige ark til at arbejde med regningsarterne. Når eleven tager udgangspunkt i en pædagogisk udformet skabelon, er behovet for brugerens betjeningsmæssige kompetence minimeret, og fokus er i stedet flyttet til eksperimenterende arbejdsformer, struktureret refleksion og elevens formidling med udgangspunkt i det faglige indhold. På grund af Officeprogrammernes åbne karakter, kan skabelonerne udvikles og bearbejdes efter behov, hvis selve grundskabelonen ikke skulle indeholde alle nødvendige eller ønskelige faciliteter. Læringsobjekt til arbejde med addition. 6 7

5 Læringsobjekt til at arbejde med frankering. Læringsobjekt til at arbejde med subtraktion. 8 9

6 I denne tegneserie fra 3. klasse er overskrift, navigationspile, sluk lyd, billed- og tekstramme indarbejdet i skabelonen. Eleven skal kun forholde sig til at producere tegninger, billedtekst og indtalt lyd. Fokus fjernes fra tekniske elementer og rettes mod det væsentlige, nemlig elevens egen Talende bøger med udgangspunkt i en skabelon. fortælling. Denne PowerPoint skabelon har således stimuleret elevens evne til at udtrykke sig mundtligt, skriftligt og gennem billedsprog

7 Brugerfladen I den nye brugerflade i Office 2007 er alle faciliteter synlige og meget let tilgængelige. Intet er længere skjult i hierarkier i uoverskuelige menustruktuer, men velkendte og nye funktioner er umiddelbart til at få øje på i den overskuelige brugerflade. faner BÅND I dette hæfte illustreres, hvordan nye faciliteter og brugerfladen muliggør en mere intuitativ brug af Office 2007 som et grundlæggende, fleksibelt og omfangsrigt redskab i den daglige undervisning. De enkelte programmer i Officepakken er ens opbygget, så det er nemt at orientere sig og benytte de samme arbejdsgange i alle programmerne. Båndet De velkendte menustrukturer er i Office 2007 erstattet af nyskabelsen bånd, hvor beslægtede funktioner er placeret i grupper, som giver overblik over funktionerne. Alle funktioner er umiddelbart synlige, også funktioner, der i tidligere versioner var gemt i menuhierakiet, er nu så synlige, at brugeren intuitivt lader sig inspirere til at benytte dem i de daglige opgaver. STATUSLINIE Statuslinien I bunden af vinduet findes en statuslinie, som indeholder lettilgængelig information om: sideantal, antal ord, skærmvisning og et panel til at justere zoomfaktor

8 Genvejsmenu Når et tekstafsnit er markeret, bliver en nedtonet genvejsmenu aktiveret automatisk. Når musen føres ind i menuen, fremstår den 100% synlig og kan benyttes. Visuel afprøvning Når eleven arbejder på at få sammenhæng mellem indhold og udtryksform i et produkt, er det væsentligt, at eleven kan eksperimentere og afprøve forskellige muligheder i en let og overskuelig arbejdsgang. Visuel afprøvning gør det muligt at få præsenteret den endelige fremtoning i forbindelse med formatering af tekst og billeder, inden et valg træffes ved et klik med musen. Hvis farven i et tekstafsnit skal ændres, så skifter tekstfarven ganske enkelt, når musen føres gennem farvepaletten og på tilsvarende måde ændres tekstens størrelse, når der peges på værdier for fontstørrelser. Man kan således orientere sig visuelt om valgmulighederne, inden det endelige valg foretages. Visuel afprøvning af fontstørrelse og farve. Når et billede er markeret aktiveres et bånd med formateringsmuligheder for billedet. Også i denne sammenhæng er der visuel afprøvning for at eksperimentere med valg af layoutmuligheder ved at pege og vurdere inden et bevidst valg træffes. Ombrydning af tekst til et billede er én mulighed. Visuel afprøvning af tekstombrydning

9 Word I den daglige undervisning er inddragelse af tekstbehandling velkendt og meget central. Når eleverne arbejder med deres skriftlige udtryksform, skal der skabes sammenhæng mellem indhold og layout. Mulighederne for at understøtte procesorienterede arbejdsformer og arbejde målrettet med at lave et passende layout, er vigtige processer for at udvikle elevernes skriftlige udtryksform

10 layoutmuligheder i rapporten En rapport indgår som et naturligt element i eksempelvis fysik, biologi, projektopgaver mv. Disse rapporter skal indeholde nødvendige elementer som forside, sidefod med sidenummerering, tabeller og illustrationer. Guiden forside kan benyttes til at fremstille netop den udgave af projektets forside, som passer ind i den faglige sammenhæng. Når teksten først én gang er indtastet, kan der skiftes til andre udgaver med den allerede indtastede tekst. En anden guide håndterer forskellige versioner til sidefoden, og der kan vælges speciel forside uden sidefod

11 Illustrationer i rapporten sætter prikken over i et. Både som æstetisk virkemiddel, men ikke mindst som en væsentlig del af indholdet. En ny feature til design af grafer og billedlayout gør det muligt at arbejde med forskellige grafi ske virkemidler, som skaber en detaljeret sammenhæng mellem indhold og layout. Visuelt gennemsyn gør det lettere for eleven at træffe kompetente valg, når et layout bearbejdes. Enkle billedbehandlingsværktøjer gør det muligt at bearbejde fotos direkte i Offi ceprogrammerne, og tilsvarende redigeringsværktøjer fi ndes til håndtering af lyd og video m.m. Hjælpeværktøjerne er integreret i det program, der aktuelt arbejdes i. 0 Layout med forskellige grafi ske udtryk. 1

12 Procesorienteret skrivning Allerede fra de mindste klassetrin kender eleverne de velkendte redskaber til at fortryde, slette, flytte og kopiere, når de arbejder ved computeren. Det opleves som nemme, overskuelige og konstruktive redskaber, når der arbejdes procesorienteret med de skriftlige produkter. Bånd med korrekturredskaber. Faciliteterne som understøtter procesorienteret skrivning er blevet organiseret i ét samlet bånd og indeholder eksempelvis: Stave- og grammatikkontrol Synonymordbog Ord- og anslagsoptælling Kommentarer under skriveprocessen Når der skal responderes på et udkast kan kommentarbokse anvendes til at kommentere og foreslå ændringer: Opret, slet eller naviger mellem kommentarer. Ord eller afsnit, der skal kommenteres afmærkes i elevens tekst, og i kommentarfelterne kan respondenten nu tilføje ris/ros eller forslag til overvejelser. Når eleven atter modtager sit udkast, gennemarbejdes kommentarerne, og eleven afgør, hvordan de skal bruges i forhold til det endelige produkt. Kommentarfelter med respons

13 Indtaling af en respons eller kommentar er en anden mulighed, som med fordel kan benyttes til læsesvage elever, som ikke nødvendigvis har den store gavn af skrevne kommentarer, men som bedre kan forholde sig til auditiv feedback. Fra Indsæt Objekt vælges lydfil, og kommentarer samt forslag til ændringer m.v. indtales. Det vises som et ikon, der umiddelbart placeres efter det afsnit, som er kommenteret. Her er en lile drang Det er en majet rar hun Han som er kender jeg. Naturfaglig notation Når eleverne arbejder med skriftlige produkter i naturfagene, skal det gerne være nemt og bekvemt at arbejde med den tilhørende notation. I Word 2007 indsættes symboler, regneudtryk og formler nu legende let i elevernes opgaver eller rapporter. De nye faciliteter giver mulighed for at udforme prøvebesvarelserne i én arbejdsgang, hvor løsningsproces og opstilling udarbejdes intuitivt ved kombination af almindelig tekst suppleret med symboler og regneudtryk. Fra galleriet kan vælges mellem velkendte symboler og udtryk. Ligning Naturfaglige symboler 24 Matematiske funktioner og regneudtryk 25

14 Der kan eksempelvis laves udtryk som: A ABC = ½hg 25 C = 77 F O = r² Når der er behov for at arbejde med formler og regneudtryk anvendes galleriet for matematiske funktioner. Det letter arbejdet med at lave opstillinger til fx brøker, potenser, funktionsudtryk, mængdeoperatorer, kvadrat- og kubikrødder samt mange forskellige kombinationsmuligheder. X = Ved brug af Ligning tager en prøvebesvarelse sig nu således ud: Besvarelse at prøveopgave i Word

15 PowerPoint Formidling af viden er af stor betydning i mange faglige sammenhænge. I PowerPoint kan den enkelte elevs foretrukne udtryksformer understøttes af et ægte multimediaprogram, og nye redigeringsværktøjer til fotos, lyd og video giver både afsender og modtager målrettede og unikke oplevelser. Dynamisk understøttelse af læringsstile, indhold og genrer skaber optimale forhold for at formidle et budskab

16 Et billede siger mere end tusinde ord Når klassen fx har været på ekskursion, eller der har været besøg i klassen, kan efterbehandlingen tage udgangspunkt i præsentation af digitale fotos. Det væsentlige i denne sammenhæng er selvfølgelig at: Illustrationer er et udtryksmiddel, som elever med læse- og skrivevanskeligheder nemt kan bruge Illustrationer kan støtte elevernes mundtlige formulering Illustrationer kan frigøre eleven fra tekst, således at en oplæsning erstattes af en levende fremlæggelse Det nye fotoalbum i PowerPoint 2007 understøtter elevens fortælling med forskellige udtryksformer, således at eleven udvikler sig til en kompetent formidler af egen viden. Et nyt fotoalbum oprettes med få museklik. Der skal ikke længere bruges tid på at tilpasse billedernes størrelse og indsætte tekstrammer. Det gøres automatisk og energien kan i stedet bruges på at udvælge gode billeder samt den mundtlige fortælling. Guide til oprettelse af Fotoalbum

17 Dynamiske sammenhænge med SmartArt Når eleverne skal lave en faglig præsentation, bruges lister med punktopstilling ofte til forenkling og fokusering af budskabet, men listen med sideordnede sætninger og ord beskriver jo nødvendigvis ikke relationerne. Når eleverne har fundet nogle sammenhænge, så er det selvfølgelig vigtigt, at de overvejer dynamikken og forholder sig til om forholdet kan beskrives som sideordnet, hierarkisk, procesorienteret, eller cyklisk. SmartArt kan foretage dynamiske organiseringer af begreber. Det er en god håndsrækning til, at eleven foretager en bevidst overvejelse over, hvilken model der bedst karakteriserer de aktuelle relationer. Underbyg dit budskab med SmartArt

18 Lydbøger Aldrig har det været nemmere at knytte lyd til elevernes egne fortællinger i PowerPoint. Denne mulighed skal selvfølgelig udnyttes for den elevgruppe, som endnu ikke helt behersker det skrevne sprog. Læse- og skriveusikre elever tilbydes gennem indtaling at lave deres helt egne aktiviteter, hvor muligheden for at lave produkter baseret på indtalte kommentarer og mundtlige fortællinger i et vist omfang kompenserer for usikkerhed. Samtidig sidestilles de med klassens øvrige elever i forhold til at få mulighed for at formidle faglig viden. Ved at lade eleverne indtale fortællinger, kommentarer eller lydeffekter til en skærmfortælling, stimuleres elevens evne til mundtlig fremstilling, og optagelserne på computeren giver eleverne god mulighed for at vurdere deres egen fremstilling med henblik på evt. forbedring ved at genoptage sekvensen. Arbejde med lydbøger rummer således en god mulighed for målrettede eksperimenter, hvor eleven ved selvevaluering kan udvikle den sproglige udtryksform

19 Når der tilføjes tekst til en præsentation, kan nogle elever ofte falde for fristelsen til at kopiere en tekst på en webside til en tekstboks i sin egen PowerPoint præsentation. Det er der næppe megen læring i, så lad i stedet eleven indtale den nødvendige information og læg mærke til, at det nu er blevet elevens stemme med eget indhold og ikke nødvendigvis kopieret tekst, som indgår i produktet. Office 2007 giver gode muligheder for undervisningsdifferentiering, og så gør det jo heller ikke noget, at det er spændende og inspirerende at arbejde med en rigtig multimediefortælling, uanset om man går i 2. klasse eller er blevet en kompetent bruger i 8. klasse. Talende bøger er en oplagt mulighed til både faglig formidling samt mere fabulerende skærmfortællinger

20 Excel At kunne arbejde undersøgende og beskrivende med udgangspunkt i talmateriale er meget væsentligt, når der skal findes løsninger på mange problemkomplekser. I denne relation er det vigtigt, at udnytte regneark til at understøtte målrettet, eksperimenterende og kreativ problemløsning. Udnyt mulighederne for at udforske forskellige modeller i Excel med henblik på at finde mulige sammenhænge og løsningsmodeller

21 Mine omgivelser er bygget af Med udgangspunkt i galleriet af diverse figurer kan selv de mindste elever have glæde af at lave tegninger gennem sammensætning af enkle og mere komplekse figurer til scenarier de kender fra hverdagen. En figurjagt rundt på skolen, i kirken eller blandt vejtavlerne på skolevejen fortæller hurtigt, at trekanter, cirkler, firkanter m.v. indgår i mange bygninger. Når de mindste elever starter med at lave tegninger i Excel, udvikles gradvist evnen til at orientere sig, opbygge, flytte og kopiere elementer, samtidig med at der skabes sammenhæng mellem de geometriske figurer fra skolen og velkendte former i vores omgivelser. Når eleverne møder Excel tidligt i skoleforløbet med alderssvarende aktiviteter, udvikles et godt kendskab til både de elementære og mere specielle funktioner i regnearket. På sigt giver arbejdet med at lave enkle tegninger et godt grundlag for at benytte tegneredskaberne, når opgaverne senere i forløbet skal illustreres med arbejdstegninger og andre former for illustrationer

22 En læsekontrakt stimulerer og giver overblik Et regneark er ikke kun skabt til matematiktimerne. Selv i de mindste klasser er det vigtigt, at dokumentere og skabe overblik over læringsaktiviteterne. En læsekontrakt i Excel er en oplagt mulighed for eleven til at få skabt gode rammer for læseudviklingen samt skabe et flot overblik over status og mål for perioden. Når Excel indføres på denne måde, får eleven hurtigt kendskab til forskellige filtyper, samt mulighed for at orientere sig på computeren, når læsekontrakten løbende skal ajourføres. Antal læste sider tælles automatisk sammen og grafen i øverste venstre hjørne illustrerer tydeligt, hvad eleven har nået med én farve samt de resterende sider med en anden farve. Enkle funktioner som Autosum og guiden Grafer er de eneste redskaber, der skal benyttes for at oprette et overskueligt og dynamisk regneark

23 Overblik over spørgeskemaundersøgelsen Når eleverne skal lave en spørgeskemaundersøgelse, er det let at nå en bred målgruppe ved at bruge Skolebussen eller ElevIntra til at indsamle de nødvendige data. Herefter skal det indsamlede materiale bearbejdes i Excel, før eleverne kan lave en konklusion. Som udgangspunkt kan en stor mængde data i første omgang virke uoverskuelig, men med enkle tricks kan der hurtigt skabes brugbare resultater, der giver overblik. Teksten skal gøres læsbar og udvalgte data skal forsynes med farvede symboler, som letter tolkningen af resultaterne. I dette eksempel er der i den afmærkede kolonne lavet en betinget formatering med udgangspunkt i målgruppens sexuelle debutalder. En ny feature kan automatisk knytte farvede symboler til det enkelte celleindhold, og på denne måde er det intuitivt at få et generelt overblik fordelingen, hvor: Ingen sexuel debut markeres med gult Sexuel debut på 14 og derunder markeres med rødt (altså ikke tilladt) Sexuel debut på 15 og derover markeres med grønt (altså tilladt) Den betingede formatering med farvede symboler giver et markant overblik over fordelingen i kolonnen, og samtidig er der en tydelig markering af den aktive kolonne. Excel knytter automatisk farvede symboler til bestemte forvalgte intervaller, men eleven kan selvfølgelig nemt selv vælge intervalinddelingen. Ved at benytte tekstombrydning, formateres indholdet i kolonnerne også nemt fra uoverskueligt celleindhold til læsbar tekst

24 Matematiske modeller I naturfagssammenhænge er den eksperimenterende arbejdsmetode grundlæggende for elevens erkendelse. Excel giver mulighed for at opstille modeller, som kan gøres til genstand for at udforske sammenhænge, men regnearket skal designes, så det tydeligt lægger op til eksperimenterende aktiviteter. Et regneark kan designes med scroll-bars, som gør det enkelt og motiverende for eleven at foretage målrettede eksperimenter, hvor eksempelvis gradvise ændringer af isolerede elementer kan give indsigt i tilsyneladende uoverskuelige sammenhænge. I dette eksempel kan hældningstal og skæringspunkt med 2. aksen ændres ved forskydninger i scroll-baren og efter hver forskydning ajourføres såvel tabel som den grafiske afbildning. På denne måde er det både intuitivt, nemt og motiverende at undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem værdierne og det grafiske billede. Dette ark giver anledning til at overveje sammenhænge mellem de justerbare værdier og grafens udformning

25 48 Uddybende videoesekvenser til henholdsvis PowerPoint, Word og Excel kan ses på:

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Fremstilling af egne undervisningsmaterialer

Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Indledning... 3 Materialer fremstillet i et tekstbehandlingsprogram... 3 Materialer i form af websider og præsentationer... 6 Nye materialer til nye læringsmiljøer?...

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

IT og medier i skolen

IT og medier i skolen Velkommen til Liv i Skolen nr. 1/2010 IT og medier i skolen I takt med informationsteknologiens udvikling sker der en udvikling med de didaktiske og læringsmæssige muligheder i IT. Der viser sig i stigende

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Websider og formidling på internettet

Websider og formidling på internettet Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester...

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund

Læs mere

IT i undervisningen på. FVU-læsning. Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU

IT i undervisningen på. FVU-læsning. Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU IT i undervisningen på FVU-læsning Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU Undervisningsministeriet November 2001 IT i undervisningen på FVU-læsning Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed

Læs mere