Interaktiv Whiteboard og geometri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interaktiv Whiteboard og geometri"

Transkript

1 Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er et landsdækkende initiativ til fremme af erfaringsudveksling af brugen af IT i skolen. Spredningsprojektet er således et forsøg på at sprede de gode erfaringer med IT i undervisningen til andre. Forløbet er opstået på baggrund af et samarbejde mellem lærere på tværs af to skoler Gudumholm Skole og Kærby Skolen. Samarbejdet blev sat i gang ved en fælles introduktion til Spredningsprojektet i Hjallerup i oktober Det var inspirerende at mødes og drøfte brugen af det Interaktive Whiteboard i undervisningen her matematik. Efterfølgende har gruppens kommunikation foregået via en konference på for Spredningsprojektet. Dog må det siges, at det var væsentligt at mødes til opstart fælles inspiration. Af flere praktiske grunde endte vi med at planlægge et forløb i hver sin ende af skolesystemet Merete Bruun Kristensen og Jakob Toft fra Kærbyskolen planlagde således et forløb til indskolingen. Og vi fra Gudumholm Skole udfærdigede et forløb til udskolingen. Sidstnævnte er indholdet af denne dokumentation. Læs også om brugen af det Interaktive Whiteboard på vores samarbejdspartneres skoles hjemmeside: Kærbyskolen.

2 Geometri med Geogebra og IWB i overbygning. Formål: 1. At eleverne gør sig eksperimenter med grundlæggende og klassiske opgaver i geometri. 2. At arbejde konkret med store figurer på IWB 3. At formulere konklusioner på baggrund af egne eksperimenter (Bevis eller noget der ligner) Undervisningens indhold: 1. Introforløb til matematikprogrammet Geogebra. 2. Præsentation af programmets grundlæggende funktioner. 3. Grundlæggende geometriske øvelser med forskellige polygoner, Skæringspunkter, arealberegning. omkredsberegning, midtnormal, om- og indskreven cirkel etc. IWB s styrker 1. Det er muligt at arbejde med store figurer, der tydeliggør sammenhænge, når der arbejdes stående foran tavlen. 2. Oplevelse af præcision, da figurerne lavet på computer ikke er behæftet med samme fejlmargen som figurer lavet i hånden, f.eks. vinkelsum i trekant er 178, 181, når de laves i hånden. I Geogebra passer tingene bedre sammen. Geogebras styrker: 1. Oplevelse af figurernes dynamik at man visuelt ser figuren forandre sig. 2. Ændrede forhold ændret tegning forekommer direkte på skærmen. 3. Tilgængelighed, hastighed (meget tegnearbejde spares) - muligheden for at lave mange eksperimenter på kort tid. Henrik Nielsen & Jan Lindblad Carlsen, Gudumholm Skole 2

3 Geometri udførelsen af forløbet Der er en vis uoverensstemmelse mellem undervisningsforløbet, der er beskrevet nedenfor og det forløb, der faktisk blev afviklet. Afviklingen blev ikke den værkstedsinspirerede arbejdsform, der var tiltænkt, da det viste sig vanskeligt at finde et sammenhængende stræk til arbejdet. I stedet er det blevet til tre forløb henover efterår og jul, der hver især stod mere eller mindre for sig selv. Organisering: arbejdet er tænkt som et makkerarbejde eller et gruppearbejde i en slags værkstedsundervisning. hvor eleverne skiftevis arbejder med geometri på forskellige måder se herunder. Skolen råder over på nuværende tidspunkt over fire interaktive whiteboards og af og til kunne vi i forløbet trække på alle tavlerne, hvilket gjorde, at der kunne bruges rigelig tid til eksperimenter ved tavlerne. Forløbets konkrete afvikling skulle vare omkring 8 lektioner. I den første time holdes der et lynkursus i computerprogrammet Geogebra og den elektroniske tavle. Programmets centrale funktioner vises og ellers lægges der op til, at eleverne bare skal lede i menuerne og prøve sig frem. Der arbejdes med geometri på forskellig vis. Eleverne arbejder fortrinsvis i makkerpar og beskæftiger sig henover ugen med forskellige aktiviteter indenfor geometri. Henrik Nielsen & Jan Lindblad Carlsen, Gudumholm Skole 3

4 Forløbet har tre grundelementer: a. Manuelt/traditionel arbejde med geometri, f.eks. arealberegning, omkredsberegning, målestoksforhold etc. temaet er de fire store egyptiske pyramider. Her arbejdes der bl.a. godt og grundigt med brugen af pythagoras. Denne del af forløbet er ikke kommenteret yderligere her, da det ikke er en del af projektet. b. Arbejde med Excel regneark, hvor eleverne bl.a. skulle lave deres egen formelsamling (naturligvis med formler i Excel ). Denne del af forløbet er ikke kommenteret yderligere her, da det ikke er en del af projektet. c. Arbejde med Geogebra og Interaktiv Whiteboard eksempler på tre af opgaverne følger som afslutning i denne dokumentation. Elevkommentarer til den del, der foregik ved de elektroniske tavler: Der er udelukkende kommet positiv respons på forløbet. Eleverne gav udtryk for, at det var sjovt og lærerigt at arbejde med geometri ved de elektroniske tavler. Blandt de positive argumenter for brugen af tavlen var der bl.a., at tavlen er sjov og giver et godt overblik, idet figurerne bliver store om end man lige skal vænne sig til at stå ved den og bruge pennen (læs: begyndervanskeligheder). I den fælles snak gav flere elever udtryk for det positive i dynamikken i programmet (Geogebra). Det var f.eks. godt at man kunne se, hvordan arealet forandrede sig, når man ændrede sin figur. Man kan lynhurtigt foretage et nyt eksperiment hvad nu, hvis jeg trækker i dette hjørne.., hvordan forandrer cirklen sig, når jeg gør det til en retvinklet trekant. Omvendt kom der kommentarer fra eleverne om, at de synes, det er noget omstændeligt at tegne geometriske tegninger på almindeligt papir. Henrik Nielsen & Jan Lindblad Carlsen, Gudumholm Skole 4

5 Eleverne gjorde endvidere opmærksom på, at den elektroniske tavle i kraft af sin størrelse gør den meget velegnet til par- eller gruppearbejde, idet alle kunne se og følge med dette er et argument for tavlen frem for en almindelig computerskærm. Det er let at diskutere opgaverne, når man står ved denne tavle. Lærerkommentarer: Til læreroplæg er tavlen rigtig god, idet den skaber kontakt til tilhørerne. Man skal ikke sidde bag en computerskærm og kommunikere med klassen. Også her er der noget dynamik at trække på, idet der er et højt tempo i et eksempel, f.eks. når man skal konstruere de tre vinkelhalveringslinier i en trekant. Det fremstår meget tydeligt på den elektroniske tavle. Det er vores overbevisning, at de gamle klassiske opgaver med konstruktion træder frem med fornyet styrke, når der arbejdes med computer. Hvor lang tid ville det f.eks. ikke tage med papir, passer og blyant at finde ind til sammenhængen mellem midtnormalernes skæringspunkt og den omskrevne cirkel. Der skulle tegnes mange trekanter med tilhørende cirkler i hæftet for at se dette. Men med computeren kan man fremstille nye figurer på få sekunder man kan ændre en vinkel og se forandringen med det samme. Sammenhængene i matematikken optræder således mere i en kontekst, hvor man selv den aktive, der ændrer på figurerne og det er jo netop det undervisning handler. Henrik Nielsen & Jan Lindblad Carlsen, Gudumholm Skole 5

6 Eksperimenter med firkanters areal 1. Tænd for projektor og Det Interaktive Whiteboard og åbn Geogebra 2. I menuen Vis slås Gitter til og i Indstillinger slås Fang punkt til gitter til. 3. Lav en vilkårlig firkant med værktøjet Polygon 4. Indtegn alle fire midtnormaler 5. Få Geogebra til at finde skæringspunkterne mellem midtnormalerne og firkantens sider skjul herefter midtnormalerne 6. Tegn med værktøjet polygon en ny firkant indeni den oprindelige firkant brug skæringspunkterne fra før som hjørner for denne nye firkant. 7. Få Geogebra til at indskrive arealstørrelser på begge firkanter. Flyt evt. arealtallene lidt væk for bedre at kunne observere disse. 8. Besvar skriftligt (kort) A. Hvilke forskellige typer for firkanter kan den inderste firkant antage? B. Hvordan er sammenhængen mellem arealerne af de to firkanter? Træk i hjørner og observer arealtallene! Henrik Nielsen & Jan Lindblad Carlsen, Gudumholm Skole 6

7 Eksperimenter med trekantens midtnormaler 1. Tænd for projektor og Det Interaktive Whiteboard og åbn Geogebra 2. Slå Fang punkt til gitter fra dette gøres i menuen Indstillinger 3. Lav en vilkårlig trekant med værktøjet polygon 4. Indtegn alle tre midtnormaler 5. Få Geogebra til at finde skæringspunktet mellem midtnormalerne 6. Tegn den omskrevne cirkel 7. Få evt. Geogebra til at indskrive vinkelstørrelser 8. Begynd nu at trække i hjørnerne på trekanten tilfældigt og observerende vær sikker på at du kan få midtnormalernes skæringspunkt til at være både inde i trekanten og udenfor trekanten. 9. Besvar skriftligt (kort) A. Hvor mange midtnormaler bevæger sig, når du trækker i en vinkelspids? hvorfor er det sådan? B. Hvad kan du sige om trekanten, når skæringspunktet er inde i trekanten? C. Hvad kan du sige om trekanten, når skæringspunktet ligger udenfor trekanten? D. Hvad kan du sige om trekanten, når skæringspunktet er på en af trekanten sider? Henrik Nielsen & Jan Lindblad Carlsen, Gudumholm Skole 7

8 Eksperimenter med Pythagoras 1. Tænd for projektor og Det Interaktive Whiteboard og åbn Geogebra 2. Slå Fang punkt til gitter til dette gøres i menuen Indstillinger 3. Slå Gitter til i menuen Vis 4. Slå Akser fra - i menuen Vis 5. Lav en retvinklet trekant på tegnefladen sidelængderne skal være 3 og 4 og 5 6. Lav kvadrater på alle trekantens 3 sider altså noget i denne retning 7. Sæt Geogebra til at udregne arealerne på de tre kvadrater. 8. Beskriv skriftligt (i kort form) sammenhængen mellem de tre kvadraters arealer. 9. Prøv at eksperimentere med at ændre på den retvinklede trekants sidelængder og lav hver gang kvadrater på de tre sider. Beskriv kort hvad der sker. 10. Kan du ved at eksperimentere med trekanten fortælle om Pythagoras sætning (a 2 + b 2 = c 2 ) også gælder ved trekanter, der ikke er retvinklede Forklar! 11. Kan du ved at eksperimentere med trekanten og kvadraternes arealer fortælle om Pythagoras sætning kan bruges til at fastslå om en trekant er retvinklet Forklar! Henrik Nielsen & Jan Lindblad Carlsen, Gudumholm Skole 8

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven):

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven): Kære matematiklærer Formålet med denne materialekasse er, at eleverne med konkrete materialer og it får mulighed for at gøre sig erfaringer, der kan føre til, at de erkender de sammenhænge, der gør sig

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 5 Eksperimenter med areal og rumfang Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Areal og Rumfang 2 Red burhønsene. Vejledn. 3-7 Største

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Fortællinger fra projekter med interaktiv tavle

Fortællinger fra projekter med interaktiv tavle Fortællinger fra projekter med interaktiv tavle Uformel læring Uformel læring er karakteriseret ved hovedsageligt at foregå uden for den institutionaliserede undervisning og er et middel til læring i forbindelse

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

matematikhistorie og dynamisk geometri

matematikhistorie og dynamisk geometri Pythagoras matematikhistorie og dynamisk geometri med TI-Nspire Indholdsfortegnelse Øvelse 1: Hvem var Pythagoras?... 2 Pythagoras læresætning... 2 Geometrisk konstruktion af Pythagoræisk tripel... 3 Øvelse

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund

Læs mere

Integration af IKT i matematikundervisningen

Integration af IKT i matematikundervisningen Integration af IKT i matematikundervisningen 4m 3m 2m Horisont 1m ground A bottel of chees and pest Udarbejdet af Kaj Østergaard Århus Dag- og Aftenseminarium 2004/2005 1. Forord... 3 2. Baggrund for projektet...

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin. Skoleafdelingen & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere