BYGGEØKONOMUDDANNELSEN TIDS- OG RESSOURCEPLANLÆGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGEØKONOMUDDANNELSEN TIDS- OG RESSOURCEPLANLÆGNING 2013-2014"

Transkript

1 BYGGEØKONOUDDANNELSEN TIDS- OG RESSOURCEPLANLÆGNING LENE NEPPER LARSEN PROJECT DIRECTOR ARKITEKT AA RIBA RABØLL DANARK A/S DAGENS DEL 1 INTRODUKTION Introduktion til emnet og detailprogram for dagen Præsentationsrunde Pen Picture Kursisternes forståelse af eget kompetence- og ambitionsniveau inden for emnet Tids- og ressourceplanlægning. Jeres forudgående besvarelser af det digitale spørgeskema har dannet grundlag for tilrettelæggelse af dagens undervisning/ dialog. Besvarelserne forventes endvidere at være jeres fokuseringsgrundlag - i dag og fremover. 2 DAGENS DEL 2 TEORI Fokusområder som grundlag for tilrettelæggelse af dagen Overordnet gennemgang af tids- og ressourcebegreber i såvel historisk som praktisk anvendelig kontekst. Værktøjskasse (som en Byggeøkonom skal kende til) samt forankring ift. aftalegrundlag (ABR 89) og ydelsesbeskrivelser. Tankesæt/begreber Tidsplaner, Lean filosofi, Visual planning, Work Breakdown Structure (WBS), ilestone Planning (P), Decision Gates (DG) mv. Best Practice Front loading, kommunikation, engagement & buy-in, ansvar (bevare og uddelegere), deadlines, håndtering af What-ifs, det muligeskunst mv. Digitale værktøjer ATR, Excel, S Project mv. 3 1

2 DAGENS DEL 3 PRAKSIS/CASES/TESTS/WRAP-UP Tids- og Ressourceplanlægning i praksis Case studies hands-on gennemgang af forskellige cases på virkelige projekter. Fokusområder: Applied theory og Lessons learned. Øvelser Test dig selv. Dialog og feedback i plenum Action Plan Afdækning af i hvilken grad den enkelte kursist har opnået yderligere forståelse for emnet, samt i hvilket omfang hun/ han vurderer sit fremadrettede behov for sparring, videndeling og dygtiggørelse. 4 DAG 05 PROGRA KL 09:00-16:00 TID ENE HVE? Del 1 INTRO K A F F E 09:00-09:05 Velkomst/ Introduktion til dagens program LNL 09:05 09:15 Pen picture/ Surveyonkey LNL/ Alle 09:15 09:30 Fokusområder i tilrettelæggelsen af DAG 05 LNL Del 2 TEORI 09:30-10:45 Tids- og ressourceplanlægning, Teori/begreber LNL K A F F E-/ T E L E F O N P A U S E 11:00 12:00 Tids- og ressourceplanlægning, Teori/begreber fortsat LNL F R O K O S T-/ T E L E F O N P A U S E 13:00 13:30 Cases LNL Del 3 PRAKSIS 13:30 14:15 Test-dig selvøvelse / Opsamling i plenum Alle/ LNL K A F F E-/ T E L E F O N P A U S E 14:45 15:30 Test-dig selvøvelse / Opsamling i plenum Alle/ LNL 15:30-16:00 Øvelse Action Plan / Wrap-up Alle/ LNL 5 DEL 1 INTRODUKTION 6 2

3 7 PEN PICTURE 8 ÅRGANG ÉN ÅDE AT BETRAGTE JER PÅ 9 3

4 PROFILER UDDANNELSE 2013/ / 2013 KØBENHAVN 2013/2014 KØBENHAVN 2012/2013 AARHUS 2012/2013 8% 13% 4% 13% 22% 26% 42% 54% 9% 29% 37% Arkitekt Bygningskonstruktør Ingeniør Andet/ ikke oplyst Arkitekt Bygningskonstruktør Ingeniør Andet/ ikke oplyst 43% Arkitekt Bygningskonstruktør Ingeniør Andet/ ikke oplyst 10 PROFILER ANSÆTTELSESFORHOLD KØBENHAVN 2013/ % 33% 57% Privat sektor Offentlig sektor Andet 11 PROFILER ANCIENNITET KØBENHAVN 2013/ % 0% 28% 29% 29% 0-5 år 5-10 år år år 20+ år 12 4

5 DEN FÆLLES UDFORDRING 13 HVILKE BYGGEKLODSER HAR DU BRUG FOR? 14 HVAD FORVENTER DU AT FÅ UD AF DAG 5? = 7 TEAER 1. Aftaleforhold Gerne fokus på økonomi og jura, generelle hhv. særlige faldgruber, aftalegrundlag, forstå rådgiverens behov, tidsplanlægning ift. udbud. 2. Viden/Forståelse større teoretisk, bedre forståelse, tilegne praktisk/ teoretisk viden, som kan bruges i "virkeligheden /hverdagen, opnå større sikkerhed, påvirke egen organisation/eget fokus. 3. Kompetencer forbedre/løfte mit niveau, blive bedre, styrke/ skærpe eks. niveau, blive klædt bedre på. 4. Værktøjer/etoder kendskab, forbedret brug af kendte/enkle/gode, brugbare i en travl hverdag, bedre brug af/ supplement til eks./nyeste viden, stort basiskendskab haves, overblik over anvendelige, nye metoder, blive udfordret, lære nye/andre måder at gribe emnet an på, værktøjskasse for tidsplanlægning, måske udarbejde et eksempel på en tidsplan, mere dybdegående der opstår ofte mange hvordan og hvis nu er. 5. Styringsværktøj lære at bruge tidsplanlægning, teori og dialog om styring af ikke statiske projekter, navigation med tidsplaner og ressourceplaner, der aldrig holder/ altid ændrer sig. 6. Programmer nye enkle, der kan hjælpe i ens arbejde, cyklogrammer 7. Praktisk anvendelse sagsstyring, projekteringsledelse, skabe endnu bedre proces, Case baseret, lære hvordan man gør/burde gøre, forskellige planlægningsmetoder /tidsplan-typologier, overblik over muligt/bedst at vælge til det enkelte projekts type og omfang, plan med sideløbende processer for mange interessenter, alm. S-project bygge-tidsplan fungerer ikke, da der ofte skal knyttes ord/forklaringer til, ikke nødvendigvis afhængigheden der er afgørende, er for specifik, mere overordnet, bedre overblik ift. opgaver i hverdagen, belys/diskuter hvordan man gør en tidsplan brugbar/levende, følge processen løbende, hensigtsmæssig brug af de involverede 15 5

6 Uddannelsens kompetenceområder Byggeøkonomuddannelsen er tværfaglig med hovedvægten på byggejuridiske forhold, økonomi og ledelse. ålet for undervisningen er, at tværfagligheden giver deltagerne færdigheder og forståelse for helheden i byggeriet. Deltagerne har efter endt uddannelse således et bedre overblik over byggeriets forskellige faser og opnår derved større sikkerhed i det daglige arbejde. Uddannelsen er både teoretisk og praktisk funderet. Den praktiske del sigter på, at de deltagerne skal kunne overføre undervisningen til deres igangværende arbejdsopgaver. Uddannelsens centrale temaer er: Byggejuridiske forhold ansvar, aftaler og rettigheder Bygherrerådgivning Kvalitet miljøstyring Projektudvikling og -styring 16 UDDANNELSENS 3 BEN 17 UNDERVISNINGSPROGRA 01 Program Dag Område Emne Underviser 1. dag Ledelse Introduktion Ledelse og organisation DBØ & AA ikkel Flod Storgaard 2. dag Ledelse Ledelse organisation og konfliktstile ikkel Flod Storgaard 3. dag Økonomi Økonomi overblik / intro Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 4. dag Projekt Strukturering og styring ogens Bruun Jepsen 5. dag Projekt Tid og ressource-planlægning Lene Nepper Larsen 6. dag Projekt Udbudsformer ichael Jacobsen 7. dag Projekt Vurdering af tilbud ichael Jacobsen 8. dag Jura Jura, Generelt Hans Lykke Hansen 9. dag Jura Jura, ABR 89 m.m. Hans Lykke Hansen 10. dag Projekt Bygherrerådgivning Lene Nepper Larsen 11. dag Projekt Kvalitetsstyring ogens Bruun Jepsen 12. dag Økonomi Totaløkonomi Ken L. Bechmann 13. dag Økonomi Risokoanalyse og successiv kalkulation Ken L. Bechmann 14. dag Økonomi Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18 6

7 UNDERVISNINGSPROGRA dag Jura Jura, Regler og aftaleindgåelse Hans Lykke Hansen 16. dag Jura Jura, AB 92 m.m. Hans Lykke Hansen 17. dag Jura Jura forsikringsforhold i byggeriet Hans Lykke Hansen 18. dag Projekt Sikkerhed og sundhed i byggeriet? 19. dag Projekt IKT / Digitalisering / BI m.m. arcis Lampe 20. dag Økonomi WORKSHOP? Budgettering og Byggeregnskab 21. dag Økonomi Budgettering / Forsikringer? 22. dag Projekt Projektering Udførelsen ogens Bruun Jepsen 23. dag Projekt Livscyklus + Totaløkonomi Henrik Sørensen 24. dag Projekt Bæredygtighed og DGB Henrik Sørensen 25. dag Projekt F&, D&V - Økonomi Flemming Wulff Hansen Spørgetime Hans Lykke Hansen 26. dag Afsluttende prøve Kursusledelsen 19 ABITIONEN At sikre den røde tråd At undgå overlap At sikre fortsat høj kvalitet At sikre fælles forståelse for kompetenceniveau - EFTER endt uddannelse 20 VIDENSNIVEAU VED AFSLUTNING 14 Antal undervisningsdage STATUS ved slut ledelse økonomi jura projektstyring 21 7

8 VIDENSNIVEAU/ OPFYLDELSE AF ÅL (DAG 10) STATUS start DAG 10 Antal undervisningsdage 6 STATUS - efter DAG 10 Antal undervisningsdage VIDENSNIVEAU/ OPFYLDELSE AF ÅL (DAG 5) STATUS start DAG 5 Antal undervisningsdage 6 STATUS - efter DAG 5 Antal undervisningsdage Vidnesbyrd/citat fra hjemmesiden Uddannelsen styrker generalistfærdighederne. Den giver som bekendt ikke specialviden; men øger navigationsmulighederne, når opgaverne skal løses. Uddannelsen styrker ens viden om, hvad man ikke ved og hvor man kan finde viden. De studerende lærer at tænke i helheder i arbejdsprocesserne ~ I løbet af uddannelsen bliver vi præsenteret for en masse cases, som bliver diskuteret og som er med til at give en bredere forståelse for hele branchen i og med at deltagerne på uddannelsen kommer fra alle områder i byggebranchen. Denne tværfaglighed er en styrke, som man også senere hen kan drage nytte af. Uddannelsen har desuden efterfølgende givet mig en faglig selvtillid og vished om at de ting, jeg analyserer mig frem til i en sag, er korrekte. 24 8

9 KOPETENCE-TRAPPEN Ekspert Ubevidst Kompetence du ved ikke, hvordan du præcis har tilegnet dig det, du kan. Bevidst Kompetence du ved, hvordan du gør; men du skal koncentrere dig for at gøre det. Bevidst Inkompetence du ved, hvad det er, du ikke ved/kan. Ubevidst Inkompetence ting, som du ikke ved, at du ikke ved. 25 GRUNDVILKÅR 26 TIDS- OG RESSOURCEPLANLÆGNING GRUNDLÆGGENDE BEGREBER/TEORI I 27 9

10 tid: er et fundamentalt begreb i vor erkendelse. kan ikke umiddelbart defineres eksplicit, et vilkår, det deler med andre fundamentale begreber såsom længde og bevægelse. Trods manglen på en definition formår vi i de fleste erkendelses-situationer at anvende begrebet tid på en entydig, korrekt måde jf. en ofte citeret passage fra Augustins Bekendelser (bog 11, kap.14) fra omkring år 400: "Hvad er tid? Hvis ingen spørger mig herom, ved jeg det. en hvis jeg vil forklare det for nogen, ved jeg det ikke." DEN STORE DANSKE Gyldendals åbne Encyklopædi 28 BEGREBER O TID Tiden er kostbar er penge kan snegle sig af sted/fare af sted noget kan tage en evig tid man kan glemme tiden Tiden er ustandselig. Hele tiden blivernutidens enkelte øjeblikfortid og æder sig ind på fremtiden Findes øjeblikketi det hele taget, eller findes der blot noget før og efter? eller er det omvendt? man kan ikke skrue tiden tilbage alt nedbrydes af tidens tand tiden rinder ud, som sandet i timeglasset Tolkningaf tid cyklisk, som genkommende begivenheder/ evig genkomst lineært, som et historisk forløb, eller som en spiral, der bevæger sig opad, med stadigt større indsigt til følge. 29 Tidens gang, som enhver elementærtfornemmer i kroppen, er her anskueliggjorti et svensk almuemaleri, en dalmålning fra 1812, der viser menneskets alder fra vugge til grav. Alderstrappener forsiret med den karakteristiskeblomsterranke, kurbits

11 TIDSÅLING Gennem historiener tid på jorden blevet målt ved at studere solens bevægelse på himlen. Et år er den tid, det tager jorden at foretage en tur rundt om solen. Året inddeles i døgn Der går ca. 365,25 døgn på 1 år. Det kvarte døgn fordeles på en "skuddag" hvert fjerde år. Døgnet inddeles i 24 timer á 60 minutter á 60 sekunder 31 ressource: af fr. ressource, af ældre fr. ressourdre genrejse sig, af lat. resurgere, re- + surgere hæve, løfte, rejse sig, af sub- + regere styre, lede), hjælpekilde; hjælpemiddel (især økonomisk); erhvervskilde; energi- el. kraftkilde DEN STORE DANSKE Gyldendals åbne Encyklopædi 32 RESSOURCER I HISTORISK KONTEKST Storken i Kornmarken En sommer, da kornet stod højt på marken, havde molboerne fået besøg af en stork. Den havde fået den grimme vane at spankulere frem og tilbage på deres mark for at fange frøer. Og det var jo en slem historie, for molboerne var meget bange for, at den skulle trampe alt kornet ned på marken. De talte længe sammen frem og tilbage om, hvordan de skulle få den jaget bort. Til sidst blev de enige om, at hyrden skulle gå ind i kornet og drive storken ud. en lige da han stod og skulle gå ind i kornet, opdagede de, at han havde sådan nogle store og brede fødder, og så blev de bange for, at han skulle træde mere korn ned end storken. Dér stod de så. Endelig fik en af dem en god idé! Han foreslog, at man skulle bære hyrden ind på marken, så kunne han da ikke træde kornet ned. Det syntes de alle var et godt råd. De gik derfor hen og løftede markleddet af og satte hyrden op på det, og så bar otte mand ham ind i kornet, for at han kunne jage storken ud. På den måde trådte hyrden ikke spor korn ned med sine store fødder 33 11

12 HVOR ANGE SKAL DER EGENTLIG TIL AT GRAVE EN GRØFT? Spørgsmål Hvis 2 mand er 1 dag om at grave 1 grøft? Hvor længe er 4 mand så om at grave 1 grøft? Hvor mange grøfter kan 4 mand grave på 1 dag? 34 DET HISTORISKE PERSPEKTIV 'erne Projektstyring i moderne form startede for få årtier siden, da virksomheder/ organisationer opdagede fordelen ved at organisere arbejdet i/ omkring projekter. Projektstyringen udviklersig yderligere i takt med erkendelsen af vigtighedenaf, at medarbejdere Kommunikerer Samarbejder Integrerer arbejde på tværs af afdelinger/ stillinger/ hele brancher. I dag Projektstyringens grundlæggenderegel er projekttrekanten Tid Pris Kvalitet Justeres ét element, påvirkes de to andre. ed andre ord: justeres projektets grundvilkår eksempelvis forkortelseaf tidsplanen, kan det forøge omkostningerneog reducere kvaliteten. Note: Symbol populariseret af Harold Kerzner i det skelsættende arbejde Project anagement: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 35 PROJEKTTREKANTEN THE TRIPLE CONSTRAINTS ODEL I BALANCE Kvalitet C UDE AF BALANCE Kvalitet C b=a a b a Pris A A c=a B B Tid Pris A c B Tid 36 12

13 GANTT-DIAGRAETS FADER Henry Gantt ( ) studerede rækkefølgen af arbejdshandlinger og udviklede Gantt-diagrammet: Projektopgaverne vises til venstre og varigheden i vandrette bjælker til højre Hos firmaet Frederick W. Taylor undersøgte han, hvordan videnskabelige ledelsesprincipperkunne anvendes i stålindustrienog introduceredetankesættet: at arbejde mere effektivt i stedet for at arbejde hårdere og længere. 37 BOTTO-UP & TOP-DOWN Virksomheders overlevelseog trivsel, forudsætter at alle funktionelledele arbejder sammen mod specifikkemål eller projekter. Det er Projektlederens ansvar at lede/ styre/ sammensætte teams samt Planlægningfra toppen og ned holistisk beslutningstagning i forhold til organisatonens projektportefølje data-mining (afkodning af mønstre og strukturer) for at gøre processer mere transparente og effektive. sikre integration og kommunikation Der findes to grundformer inden for planlægning: Bottom-Up/ fra bunden og op Top Down/ fra toppen og ned Planlægningfra bunden og op enklere projektdesign optimeret projektcyklus effektivt samarbejde engagement og beslutningstagning= behændig/ fleksibel projektstyring 38 TYPISK WBS WORK BREAKDOWN STRUCTURE milepæl Work Packages Work Package XX Work Package YY Work Package ZZ Activities Develop XX Develop YY Develop ZZ Produce XX Produce YY Produce ZZ1 Hand Over XX Hand Over YY Produce ZZ2 Produce ZZ3 Hand over ZZ 39 13

14 RABØLL PROJECT ANAGEENT ODEL DG DG DG DG DG DG DG DG CREATION + INITIATION PLANNING EXECUTION PROJECT CLOSING ADD TEXT ADD TEXT ADD TEXT ADD TEXT ADD TEXT BENEFIT REALISATION DGP DGP DGP DGP DGP DGP DGP DG: DECISION GATE DGP: DECISION GATE PACKAGE VÆRKTØJSKASSEN 41 ABR 89 Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand Rådgiver den, der påtager sig løsning af en given opgave Det fælles grundlag for aftaler om rådgivning regulerer forholdet mellem klient og rådgiver Klient (bygherre) den, der antager rådgiveren til løsning af opgaven ref: ABR 89,

15 Rådgiveren er sin klients tillidsmand varetager dennes interesser i det omfang disse ikke strider imod kravene i hans professionelle standard er forpligtet til at iagttage diskretion, med hensyn til særlige forhold og forretningshemmeligheder, inden for klientens virksomhed, som han måtte få kendskab til ref: ABR 89, Klienten foretager kontraktretslig gennemgang af de af rådgiveren udarbejdede udkast til udbudsgrundlag, accepter, entrepriseaftaler mv. skal udpege en person, der er bemyndiget til at disponere på hans vegne i forhold til rådgiverne ref: ABR 89, Aftalegrundlag En kontrakt mellem Bygherre og Rådgiver vil normalt tage udgangspunkt i ABR 89. Aftalen beskriver, hvordan projektet forløber fra start til slut, dvs. Omfang og honorarform Grundlag (økonomisk, organisationsform (nøglepersoner) beslutninger, leverancer mv.) Tidsplan og betalingsplan Bestemmelserne i ABR 89 er ikke lovpligtige og gælder altså ikke automatisk. Fravigelse er kun gældende, hvis det klart angives på hvilke punkter, den fraviges

16 REFERENCEATERIALE Publikation ABR 89, AlmindeligeBestemmelser for Teknisk Rådgivningog Bistand ABR 89, General Conditions for Consulting Services Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012 Description of Services - Building & Planning 2012 Ydelsesbeskrivelse - Bygherrerådgivning, December 2003 Description of Services - Client Consultancy, December 2003 Ydelsesbeskrivelse Bygherrerådgivning, Høringsudgave 2013 Høringsnotat Udkast til ydelsesbeskrivelsen Udkast til vejledning Bygherrerådgivning 46 YDELSESBESKRIVELSER (DE AKTUELLE) 47 YDELSESBESKRIVELSER (DE AKTUELLE) YB Bygherrerådgivning 2003 YBR Byggeri & Planlægning 2012 er i fuld gang med at blive revideret. der foreligger et høringsudkast, til FRI/DA medlemmers kommentering senest 17. sep 2013 forventes færdig ultimo 2013 egentlig er det ikke selve YBrevisionen, som er tidskrævende; men der kommer: en vejledning Revisionen tager især udgangspunkt i en opdatering af IKT-aspektet (jf. 2.2 IKT ledelse) At Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR) er opløst pr. 31. december Hovedparten af PLR s medlemmer er optaget som medlemmer i DANSKE ARK. et såkaldt inspirationskatalog bl.a. med formuleringsforslag på især Andre Ydelser

17 YDELSESBESKRIVELSERNE I OVERSKRIFTER YB BHR Bygherrerådgiverens rolle 1. Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor,- ellerhovedentreprise 2. Bygherrerådgivning ved byggeri i totalentreprise 3. Bygherrerådgivning ved byggeri i partnering 4. Lejerrådgivning 5. Investorrådgivning 6. Andre ydelser YBR Rådgiverens rolle 1. Indledende rådgivning 2. Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 3. Rådgivning i forbindelse med projektering 4. Rådgivning i forbindelse med udførelse 5. Rådgivning i driftsfasen 6. Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr 7. Rådgivning i forbindelse med planlægning 8. Andre ydelser 9. Ordliste 49 YDELSESBESKRIVELSERNE I OVERSKRIFTER YB BHR Høringsudgave 0. Bygherrerådgiverens rolle 1. Indledende rådgivning 2. Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor,- eller hovedentreprise 3. Bygherrerådgivning ved byggeri i totalentreprise 4. Lejerrådgivning 5. Investorrådgivning 6. Teknisk bestillerrådgivning OPP 7. Andre ydelser 8. Ordliste YBR Rådgiverens rolle 1. Indledende rådgivning 2. Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 3. Rådgivning i forbindelse med projektering 4. Rådgivning i forbindelse med udførelse 5. Rådgivning i driftsfasen 6. Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr 7. Rådgivning i forbindelse med planlægning 8. Andre ydelser 9. Ordliste 50 FORSKELLIGE ROLLER FORSKELLIGE INTERESSER Typiske Rådgiver-roller Projektleder Projekterinsgleder IKT-ledelse Team-medlem Typiske Bygherre-roller Bygherre privat Bygherre offentlig Bygherrerådgiver Ressourceperson 51 17

18 BYGGEPROJEKTERS FASEOPDELING ABR 89 og byggebranchen har en fælles fortolkning af, hvordan et byggeprojekt opdeles i faser, nemlig: Programfasen Forslagsfasen Projekteringsfasen Udførelsesfasen Brugsfasen 52 YBR PROJEKTERINGSFASERNE 2.1. Projekteringsledelse: Projekteringslederen varetager kontakten mellem klient og rådgivere, herunder evt. projekterende leverandører og entreprenører 2.2 IKT ledelse:ikt lederen forestår koordineringen af det digitale samarbejde mellem rådgiverne, projekterende leverandører og entreprenører, klient og eventuelle myndigheder. 1.1 Idéoplæg den første bearbejdning af klientens tanker og idéer med henblik på en beslutning om opgavens realisering 1.2 Byggeprogram en koordineret sammenfatning af klientens krav og ønsker til byggeriet 3.1 Disposi tionsforslag et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af et godkendt Byggeprogram 3.2 Projektforslag 3.3 Forprojekt/ yndighedsprojekt en bearbejdelse af det godkendte 3.4 Hovedprojekt Dispositionsforslag i en sådan af det godkendte opfølgning en viderebearbejdning 3.5 Projekt- grad, at alle de for Projektforslag i et sådant 4.1 Byggeledelse projektet afgørende beslutninger er danne grundlag for entydigt og med en sådan omfang, at det kan fastlægger opgaven 4.2 Fagtilsyn truffet og indgår i myndighedsgodkendelse detaljering, at det kan forslaget. danne grundlag for endelig Byggelederen styrer byggeriets samlede tidsog kvalitetsmæssige afklaring af byggetilladelsens betingelser samt for udbud, samt økonomiske forløb. kontrahering og udførelse Fagtilsyn forestår den kvantitative og Projektopfølgning skal kvalitative kontrol i form bidrage til, at udførelsen følger projektets af stikprøvevis tilsyn. intentioner. 1 Indledende rådgivning 3 Rådgivning ifm. Projektering 4 Rådgivning ifm. udførelse 53 YBR 2012 TIDSBEGREBET 1. INDLEDENDE RÅDGIVNING 1. Indledende rådgivning 1.1 IDÉOPLÆG Tid Idéoplægget kan indeholde en tidsramme for opgavens løsning, herunder specielt kritiske tidspunkter i det videre forløb f.eks. tidsfrister for tilsagn om grunderhvervelse mv Klienten aktiv deltagelse, beslutninger mv. 1.2 BYGGEPROGRA Tid I byggeprogrammet indgår en vurdering af opgavens tidsmæssige rammer for projektering og udførelse, herunder faseforløb, myndighedsbehandling, hensyn til arbejdsmiljølovgivningen, godkendelser mv Klienten at der er rimelig tid til projektering, udbud og udførelse 54 18

19 YBR 2012 TIDSBEGREBET 2. PROJEKTERINGSLEDELSE 2. Rådgivning ifm. projekteringsledelse 2.1 PROJEKTERINGSLEDELSE Tid Projekteringslederen udarbejder projekteringstidsplan i samarbejde med rådgiverne, sørger for eventuelle revisioner og påser, at projekteringstidsplanen bliver fulgt. Projekteringslederen udarbejder udbudstidsplan i samarbejde med rådgiverne. 2.2 IKT LEDELSE Tid IKT lederen deltager i udarbejdelse af projekteringstidsplan, herunder fastlæggelse af tidspunkter for udveksling og aflevering af digitale data Klienten sikrer forpligtelser ift. IKT Klienten diverse godkendelser, HSE samt forsikringer 55 YBR 2012 TIDSBEGREBET 3. PROJEKTERING 3. Rådgivning ifm. projektering 3.1 DISPOSITIONSFORSLAG Tid I samarbejde med projekteringslederen bidrager rådgiveren til udarbejdelse af tidsplan for projektering, udbud og udførelse. 3.3 FOR-/YNDIGHEDSPROJEKT Tid I samarbejde med projekteringslederen bidrager rådgiveren til ajourføring af tidsplan for projektering, udbud og udførelse. 3.2 PROJEKTFORSLAG Tid I samarbejde med projekteringslederen bidrager rådgiveren til ajourføring af tidsplan for projektering, udbud og udførelse. 3.4 HOVEDPROJEKT Tid I samarbejde med projekteringslederen bidrager rådgiveren til udarbejdelse af udbudsgrundlagets tidsplan for arbejdets udførelse med angivelse af de enkelte entreprisers start- og sluttidspunkt samt eventuelle sanktionsbærende tidspunkter. 3.5 PROJEKTOPFØLGNING Tid Der ydes fagtilsynet bistand i forbindelse med tidsmæssige konsekvenser af eventuelle projektpræciseringer og eventuelt supplerende projektering. 56 YBR 2012 TIDSBEGREBET 4. UDFØRELSE 4. Rådgviningi forbindelse med udførelse 4.1 BYGGELEDELSE Tid Byggelederen bistår projekteringslederen ved udarbejdelse af udbudstidsplan. Byggelederen styrer byggeriets samlede tidsmæssige forløb og dokumentationen heraf. 4.2 FAGTILSYN Tid Fagtilsynet bistår byggelederen med udarbejdelse og ajourføring af tidsplan for udførelsen. Fagtilsynet udarbejder staderapporter. Byggelederen udarbejder og ajourfører tidsplaner i samarbejde med fagtilsynet og de udførende på grundlag af udbudstidsplanen. Byggelederen registrerer arbejdets stade på grundlag af oplysninger fra fagtilsyn og registrerer vejrlig og spilddage. Byggelederen udfærdiger rapporter til klient og til projekterende rådgivere om byggeriets tidsmæssige forløb og foranlediger i samarbejde med fagtilsyn, at de tidsmæssige konsekvenser af ændringer under byggeriets udførelse aftales med de involverede parter

20 TIDS- OG RESSOURCEPLANLÆGNING GRUNDLÆGGENDE BEGREBER/TEORI II 58 VÆRKTØJSKASSE TANKESÆT/ BEGREBER LEAN Grundstenen i Lean er, at arbejde med løbende forbedringer (Kaizen på japansk). Løbende forbedringer handler om, at ingen proces er perfekt og derfor kan den forbedres

21 UDA DE 7 FORER FOR SPILD LEAN = at man i alle processer og arbejdsopgaver kun udfører hvad der har værdi for kunden. For at synliggøre spildet anvender 7 spildtyper: 1. Overproduktion producere mere end næste operation er klar til 2. Transport transport af varer eller materialer 3. Ventetid i forbindelsemed eks. maskintid 4. Overforædling gøre produktet bedre end nødvendigt 5. Lager lager beholdninger i og uden for produktion 6. Defekt herunder også genbearbejdning 7. Bevægelse af mennesker arme og ben De 7 spildtyper kan dog være svære at arbejde med i administration, da de udspringer fra produktion. Derfor kan en tilretning være nødvendig. I Danmark anvendes typisk en 8. spildtype omkring uudnyttet viden hos medarbejderne. 61 CENTRALE "LEAN"-BEGREBER Værdiskabende tid Cyklustid Gennemløbstid Den tid der bruges på forædling af produktet, som kunden betragter værdiskabende, og er grunden til at kunden vælger det produkt frem for et andet = de operationer, kunden er indstillet på at betale for. Ikke værdiskabende tid: transport, funktioner og egenskaber som kunden ikke kommer til at benytte, kontrol, reparationer mm. Tiden for et produkt gennemløber en proces, målt ved observation = den tid, det tager en operatør/ automat/ robot at gennemløbe alle arbejdsfunktioner før disse gentages. Den tid det tager for et produkt at bevæge sig gennem en hel proces/værdikæde. Tiden omfatter alle tideri forbindelse med håndtering og ventetider. Om der vælges en proces, værdikæde ellerproduktets livscyklus afhænger af værdikædetegningen Begrebet "Nødvendig, men ikke værdiskabende tid" om processer der ikke er værdiskabende, men er nødvendige for at den værdiskabende proces kan foregå Værdiskabende tid < Cyklustid < Gennemløbstid 62 DE FE S ER 5S 5S handler om organisering af arbejdspladsen. ed 5S skabes en synlig og struktureret arbejdsplads. Fordele ved 5S er mange effektivitet, arbejdsmiljø, ergonomi. De 5 S'er står for (japansk = dansk): Seiri = Sortér Seiton = System i tingene Seiso = Systematisk rengøring Seiketsu= Standardiser Shitsuke= Selvdisciplin 63 21

22 PROJEKTOVERVÅGNING OG -STYRING En kaptajn, der deltager i et Ocean Race, skal vide, hvor skibet befinder sig ift. den fatslagte kurs = baseline projektledelsesplan I et projekt har du ikke en GPS, så der er behov for andre metoder til at overvåge og styre dit projekt. Disse metoder skal sikre, at du altid kender status på alle nøgleelementer afvigelserfra den godkendte projektledelsesplan aktioner, som skal tages, såfremt afvigelserneikke er acceptable 64 PROJEKTOVERVÅGNING OG -STYRING Hvorfor skal man bruge det? 9 kontrolområder For at kontrollereet projekt er det en god ide at anvende integrerede overvågnings- og kontrolprocedurer. Tid/milepæle Interessenter 9 internationalt anerkendte fokusområder (PBOK udgivet af the Project anagement Institute (PI) Krav/ behov/ ændringer Risici PROCES Cost/ benefit Leverandører Kvalitet Teammedlemmer 65 PROJEKTOVERVÅGNING OG -STYRING Best practice/ God praksis Nøglen til succes er, at projektlederen med jævne mellemrum tager en tur i helikopeteren an opnår herved et holistisk, eller populærtsagt: 360 overblik For de 9 kontrolområder vil vi se på projektledelsens baselineplan iform af God praksis 66 22

23 PROJEKTOVERVÅGNING OG -STYRING 1. Interessenter En interessentanalyse er et aktivt dokument, der beskriver de forskellige personer og/ eller organisationer, der påvirkes af eller kan påvirke dit projekt. God praksis Husk at udvikle en kommunikations- og informationsplan, der beskriver planlagte: Hvem? Hvad? Hvornår? Hvordan? 67 KOUNIKATIONSPLAN Type Objective of Communication edium Frequency Audience Owner Deliverable Steering High level strategic Face-to-Face As per Project Sponsor Project Agenda Committee eeting discussions and decisions Virtual standard schedule Project Team Stakeholders Sponsor inutes Kickoff Agree scope and Virtual Once Project Sponsor Project Agenda eeting organisation Project Team anager inutes Review project objectives and management approach. Project Review status of the Face to Face Weekly Project Team Project Agenda Team eetings project with the team. Conference Call anager inutes Technical Discuss and develop Face to Face As Needed Project Technical Technical Agenda Design eetings technical design solutions for the Staff Lead inutes project. Project Report on the status Face to Face onthly PO Project Status eetings of the project to management. Conference Call anager Project Report the status of onthly Project Sponsor Project Project Status Status Reports the project including activities, progress, costs and issues. Project Team Stakeholders PO anager Report 68 PROJEKTOVERVÅGNING OG -STYRING 2. Cost/benefit Gennemførelseaf et projekt bør kun ske på baggrund af en forretningsmæssig beslutning, hvor de God praksis En følsomhedsanalyseift. projektets succeskriterier er et godt styrings- og måleværktøj Kvalitative og Kvantitativeforhold vurderes på baggrund af en ROI (Return on Investment) Projektejeren/ styregruppen har ansvar for benefits Projektlederen har ansvar for cost 69 23

24 RETURN ON INVESTENT CUULATIVE PROFIT BEFORE TAX ROI as planned ROI - implement early Break even Break even Project Y 2011 Y 2012 Y 2013 Y 2014 total Project Y 2011 Y 2012 Y 2013 Y 2014 total ROI (Cumulative PBT) ROI (Cumulative PBT) 70 RETURN ON INVESTENT DATA SETS Scenario as planned Scenario implement early Project total Y 2011 Y 2012 Y 2013 Project total Y 2011 Y 2012 Y 2013 Cost - total Cost - total Project cost/internal resources Project cost/external resources Communication/ arketing Project cost/internal resources Project cost/external resources Communication/ arketing Sales (Savings) Sales (Savings) Profit Before Tax (PBT) Profit Before Tax (PBT) ROI (Cumulative PBT) ROI (Cumulative PBT) PROJEKTOVERVÅGNING OG -STYRING 3. Leverandører Leverandører er altid entusiastiske, empatiske, forsikrende, professionelle osv. i starten. Syretesten sker, når leverancen skal falde. God praksis Derfor er det nødvendigtat projektlederen sikrer: Baggrundscheck af referencer En god kontrakt Kontrol af dine leverandører på samme måde som du kontrollererdine egne leverancer. Spørg leverandøren, hvad han har brug for fra dig for at få sin leverance på skinner

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning maj 2013

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning maj 2013 Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning 2013 29. maj 2013 PROGRAM: 14.00 Velkomst og introduktion. 14.15 Introduktion til ydelsesbeskrivelserne for Bygherrerådgivning Niels Christian Toppenberg,

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Planer for revision af ydelsesbeskrivelserne. Temamøde i Bygherreforeningen den 24. november 2009

Planer for revision af ydelsesbeskrivelserne. Temamøde i Bygherreforeningen den 24. november 2009 Planer for revision af ydelsesbeskrivelserne Temamøde i Bygherreforeningen den Om revisionsarbejdet Udvikling af ydelsesbeskrivelserne Den aktuelle ajourføring 2009 YB som ramme for organisering Planlagt

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen TEMAMØDE den 18. december 2008 Bygherreforeningen 1 Hvad har vi gjort: Særlige fokusområder for bygherre - Interviewundersøgelse hos en ca. 30 bygherre God projektledelsespraksis - Factor 3 har udarbejdet

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger:

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger: Notat Århus Kommune MULTIMEDIEHUS BYRÅDSINDSTILLING 2006 Procesbeskrivelse inkl. tids- og aktivitetsplan 15. august 2006 1. Ønsker til processen Århus Kommune har en række ønsker i forhold til den proces,

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Utilstrækkeligt projektmateriale. Brugerinddragelse sker for sent. Manglende planlægning - Projekteringstider - Beslutningsplan. For stram tidsplan

Utilstrækkeligt projektmateriale. Brugerinddragelse sker for sent. Manglende planlægning - Projekteringstider - Beslutningsplan. For stram tidsplan Entreprenør Ingeniør Arkitekt Bygherre Hvad er de vigtigste risici igennem et projekt? A Uklart udbudsgrundlag interessentanalyse Dårlig behovsanalyse Utilstrækkeligt projektmateriale Brugerinddragelse

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud Bilag 4 Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema BRD Teknik-udbud Februar 2016 Ydelsesbeskrivelse SKEMA TIL DANSKE ARK OG FRI S YDELSESBESKRIVELSER FOR ANLÆG OG PLANLÆGNING, 2013 Ved afkrydsning i feltet

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse.

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. BILAG E.9-2 Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. 11. august 2017 UP, THORY 1. Introduktion Dette notat beskriver hvordan performance test skal håndteres i forbindelse

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

En drejebog et eksempel

En drejebog et eksempel En drejebog et eksempel Kaj Nøhr, KPF arkitekter Styring og kommunikationsværktøj Drejebogen skal være synlig for alle byggesagens parter og bane vejen for et gennemsigtigt byggesagsforløb, med ejerskab

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

3D CAD-projektaftale 200. DBK 2006 procesdomænet Klassifikationstabeller for faser og processer

3D CAD-projektaftale 200. DBK 2006 procesdomænet Klassifikationstabeller for faser og processer 3D CAD-projektaftale 200 DBK 2006 procesdomænet Klassifikationstabeller for faser og processer DBK 2006 procesdomænet DBK 2006 procesdomænet er udarbejdet i Det Digitale Byggeris regi af en projektorganisation

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed 2017.01.24 Århus og 2017.02.01 Ballerup Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed V2C er inviteret, fordi vi har specialiseret os i granskning med entreprenørbriller

Læs mere

IPD i dansk kontekst

IPD i dansk kontekst IPD i dansk kontekst Udarbejdet som del af projektet: Pejlemærker for fremtidens digitale samarbejde gode råd til at skabe mere værdi Hent publikationen her: Pejlemærker-for-fremtidens-digitale-samarbejde

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere