Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig."

Transkript

1 Adfærds datalogning Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Problemformulering... 2 Udvikling af dataloggerne... 2 Sensorer... 5 Lysmåling... 6 Bevægelses måling... 6 Opsætning af loggerne... 8 PIR... 8 CO Analyse af målinger i referenceperioden... 9 Analyse af lokale Q1.01: Analyse af lokale S1.16: Analyse af lokale X2.70: Solskinstimer i reference perioden Analyse af målinger efter skiltene er sat op Analyse af lokale Q1.01: Analyse af lokale S2.16: Analyse af lokale X2.70: Solskinstimer i perioden med LED tavlen sat op Konklusion på effekten af LED tavlerne... 17

2 Introduktion Vi vil forsøge at gøre noget ved det store strømforbrug på belysnigen i undervisningslokalerne ved at forsøge med adfærdsregulering og få brugerne af lokalerne til at blive bedre til at slukke lyset efter sig. Det er tidligere forsøgt at sætte A4 sedler op rundt i lokalerne, hvor der står Sluk lyset efter Jer!, men vi har en fornemmelse af at der stadig ofte ikke bliver slukket. Belysnigen er ved at blive udskiftet i undervisninglokalerne, hvor også en PIR sensor bliver sat op til at slukke for lyset efter en given periode, hvis der ikke er bevægelse i rummet. Armaturene bliver udskiftet med nye armature med T5 lystofrør, hvor der i dag bruges T8 rør. Dette giver en besparelse på 30-50% 1. Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig. Ideen er at lave et skilt, som sidder indenfor ved døren i undervisninglokalerne, der lyser når der er bevægelse ve døren. På skiltet skal der stå Turn off the light, please. Problemformulering For at vise om skiltet har en effekt har vi brug for at måle hvor meget lyset er tændt om hvor meget lokalerne bruges. Dette vil vi løse ved at lave nogle dataloggere med sensore til at måle disse ting. Vi skal desuden have lavet et skilt med lys i, som vi kan sætte op når reference logningsperioden er ovre. Derefter vil vi logge videre og sammenligne de to perioder. Vi udvælger 3 undervisninglokaler med forskelligt brugsmønster, som vi vil lave forsøget i. Vi har valgt Q1.01, hvor adgangskurserne holdes. Dette lokale bruges meget. Det andet lokale er S2.16, som ikke bruges helt så meget, men der sidder ofte studerende og laver gruppearbejde i dette lokale. Sidst har vi valgt X2.70, som er et almindeligt undrevisningslokale i it- og elektronikafdelingen. Udvikling af dataloggerne Loggerne er bygget til at vise os om der er et overforbrug af energi til rumbeslysningen,- bliver lyset slukket når lokalet forlades eller ej. Vi vil samtidig måle hvordan indeklimaet er, da disse data kan bruges i analysen af ventilationsanlægget. 1

3 Figur 1 iboard - Embedded System Dataloggerne består at et iboard med en Atmega328 microcontroller. iboardet har en ethernetport, så vi kan uploade logingdata til en webserive på internettet, samt 5 sensorer, der måler; temperatur, luftfugtighed, lysstyrke direkte på et lysarmatur, CO2 og PIR (bevægelse). Figur 2 Blockdiagram af datalogger C og C++ er brugt til at programmere microcontrolleren. Vi bruger webservicen COSM.COM, som viser grafer af de uploadede data på en hjemmeside. Derved er dataene fra loggerne tilgængelige i realtid for alle i gruppen. Loggerne uploader data fra de 5 sensorer ca. hvert 2 minut. Data kan også downloades fra COSM.COM og bruges til databehandling i f.eks. Excel eller Matlab.

4 Figur 3 Grafisk visning af data på COSM.COM. De røde bjælker er beskrivelser af hvordan logningerne skal læses.

5 Sensorer Temperatur og luftfugtighed For at måle indeklimaet har vi valgt at måle; temperatur, luftfugtighed og CO2. Temperatur og luftfugtighedssensorene er samlet i én digital sensor, DHT22. De har begge en opløsning på 0,1. Figur 4 DHT22,- digital temperatur- og luftfugtighedssensor DHT22 har et relativt lavt strømforbrug (10 mw ved datarequest), og har en temperatur præcision på +- 0,5 C og en luftfugtighedspræcision på 2-5%. Den er relativ langsom, da den har en aflæsningsfrekvens på 0,5 Hz (2 sek. mellem målingerne), men det er nok til at monitorere indeklima. Denne måler vil kunne bruges i et færdigt system og koster 15 USD. CO2. Til CO2 niveauet har vi brugt en elektrokemisk CO2 sensor, HS-135. Det er en analog sensor, der kun koster 6-7 USD. Den er både meget temperatur og luftfugtighedsfølsom, så det har vist sig at være svært at opnå en troværdigt værdig for CO2 koncentrationen i ppm, da vi ikke har haft en CO2 måler til at kalibrere sensorene med. Figur 5 CO2 sensor,- HS-135 Vi har mulighed for at lave 10 målinger af CO2 koncentrationen med prøverør, som vi har forsøgt at kalibrere HS-135 sensorene efter. Sensorene virker følsomme og ændre output hurtigt når man ånder på dem, og de har store udsving i den periode de har målt i undervisningslokalerne.

6 CO2 prøverørene gav ikke noget resultat vi kunne bruge, da værdien lå fra ppm i lokaler hvor der havde været undervisning i flere timer. Enten brugte vi dem forkert eller de virkede ikke som forventet. Derfor havde vi ikke mulighed for at kalibrere CO2 sensorene. CO2 sensorene bruger relativt meget strøm ca mw. Den skal være tændt hele tiden og tager min. 1 time at varme op. Hvis dataloggeren skulle bruge et 9 V batteri som strømkilde, ville der være strøm til 3-4 timer. Det er derfor ikke lykkedes os at få brugbare data ud af CO2 målerne. Vi skulle evt. have valgt en CO2 sensor, der koster lidt mere, og ikke er så temperatur- og luftfugtighedsfølsom som HS-135. Det kunne være en anden analog sensor som MG811, der koster 56 USD, eller en COZIR Ambient sensor, der er en digital CO2, temperatur og luftfugtigheds sensor, der allerede er kalibreret. COZIR Ambient sensoren koster 139 USD. Lysmåling For at måle om lyset er tændt eller slukket har vi brugt en LDR5 photo resistor, der er forbundet til en 10 bit ADC pin (Analog To Digital converter) på microcontrolleren. Ved sampling af spændingen fra lyssensoren giver det os et talt mellem , som viser lysintensiteten i det armatur hvor sensoren er installeret. Figur 6 LDR5,- Photo resistor til lysmåling Hvis tallet er ca. 1000, er lyset tændt se figur 3 Ext. Lux. Vi kunne vises 0 for slukket og 1 for tændt, men ved at vise adc værdien på COSM.COM kan vi f.eks. se når solen står op og generelt hvor meget lys der er i rummet når lyset er slukket. Dette kan vi dog ikke se når lyset er tændt, da værdien så er konstant ca Bevægelses måling For at vise om der er personer til stede, har vi brugt en PIR sensor (bevægelsessensor). Der er en indbygget timerfunktion i PIR sensoren, så når der er bevægelse i sensorens synsfelt, får vi en spænding ud på output pin en fra sensoren. Når timerperioden sluttes går outputtet lav igen. Vi har sat timeren til ca. 4 sek. PIR sensoren er forbundet til en digital input pin på microcontrolleren.

7 Figur 7 PIR sensoren Da vi kun gemmer data (sender til COSM.COM) hver 2. minut, har vi sat en counter ind i coden på microsontrolleren, der tæller hvor mange gange PIR sensoren bliver aktiveret indenfor de 2 minutter der er imellem hver upload af data. Hvis der er konstant bevægelse i sensorens synsfelt, vil tallet fra sensoren være på COSM.COM. Derved kan vi ikke kun se om der er bevægelse i rummet, vi kan også se hvor aktive personerne i rummet er. Denne PIR sensor er meget følsom for støj på strømforsyningen. Hvis vi bruger batteri er det ikke noget problem, men vi bruger en switchmode strømforsyning til at forsyne loggerne med, kan det få sensoren til at trigge med få sekunders mellemrum, uden der er bevægelse. Vi har gjort PIR sensorene mere stabile med en pulldown modstand på outputtet, og det har næsten løst problemer, men vi har oplevet at én af sensorene stadig trigger ind i mellem (3-4 gange i løbet af 2 måneder). PIR sensoren koster 2,5 USD. PIR sensorene er for følsomme, overfor støj på tilførelsesforsyningen, til at kunne bruges i en permanent installation. De har en fin følsomhed i forhold til at dedektere bevægelse, men altså ikke stabile nok.

8 Opsætning af loggerne Vi måler med dataloggere i 3 forskellige undervisningslokaler. Loggerne er placeret lidt forskelligt i de tre lokaler, da loggerne skulle forbindes til skolens LAN netværk for at få forbindelse til internettet. Det har givet os en fornemmelse af, hvordan målingerne påvirkes af placeringen af sensorene. PIR I det rum (Q1.01) hvor PIR sensoren er placeret tæt på tavlen, hvor første række af de studerende og underviseren er i synsfeltet, giver en langt højere bevægelsesregistrering end hvis sensoren er placeret midt i rummet (S2.16). Den dårligste placering har vi i rummet (X2.70) hvor PIR sensoren sidder tæt på en sidevæg i rummet. Temperatur og luftfugtigheds sensorer Vi havde første placeret dataloggeren i rum X2.70 i loftet. Det viste sig ret hurtigt på målingerne at når ventilationen startede havde vi stor luftudskiftning nær loftet. Ventilationstype?? Vi flyttede dataloggeren 50 cm ned under loftet og fik lidt bedre målinger. CO2 CO2 sensoren bør ikke placeres tæt på en dør, ventilation eller vinduer, da det kan give en lavere CO2 koncentration ved Figur 8 Datalogger opsat i X2.70 sensoren end der er i rummet generelt. Generelt kan CO2 sensoren monteres i væggen, da CO2 spredes hurtigt i rummet. En anden metode til at måle et gennemsnit af CO2 koncentrationen i et lokale er, at placere sensoren i ventilations aftrækket fra rummet. Dette vil give en mere præcis af niveauet i rummet, men vil kun være brugbar når ventilationen kører. I vores tilfælde kører ventilationen ikke i døgndrift og derfor har vi placeret CO2 sensorene sammen med temperatur- og luftfugtighedssensorene.

9 Analyse af målinger i referenceperioden Vi har logget fra 5. april til 5. maj, som er vores reference til hvordan adfærden er uden forsøg på adfærdsregulering. Ved hjælp af målingerne fra dataloggerne har vi summeret antal timer der har været bevægelse i undervisningslokalerne og antal timer lyset har været tændt i løbet af de 4 uger. PIR (bevægelse) Lys tændt Tid 378 timer 623 timer Ind i mellem er lyset ikke tændt når der er personer i rummet, da lyset fra vinduerne giver tilstrækkeligt lys i rummet. Derfor kan vi ikke bare trække de to tal fra hinanden og finde spildet. Derfor har vi regnet ud hver dag om der er et spild, og hvis der er et spild er det summeret i en total, der så viser hvor stort spildet er (Se appendix Excelark med udregningerne). Hvis vi ikke gjorde det, ville en dag hvor lyset ikke bliver tændt men rummet benyttet, blive trukket fra den tid hvor lyset har været tændt unden rummet er benyttet en anden dag. Spildet i de 4 uger er derfor 319 timers belysning,- dvs. lyset har været tændt det antal timer i de 3 undervisninglokaler til sammen i løbet af de 4 uger. 51% af energiforbruget til belysning i de 3 lokaler er derfor spild. Hvis vi regner med at et undervisningsår er 40 uger, vil spildet svare til timers belysning i de 3 lokaler. Vi har omkring 80 undervisningslokaler på DTU Ballerup. Hvis vi ganger spildet på de 3 lokaler op på alle undervisningslokalerne, svarer det til at lyset er tændt i timer/år uden personer i lokalerne. Et skønnet gennemsnitlig forbrug i hvert lokale er 1,6 kw på belysningen. Så det samlede spild er kwh/år, som svarer til kr/år (1,5 kr/kwh ex. moms). DTU Ballerup har et årligt forbrug af strøm på 1,6 GWh, så spildet på belysningen i undervisningslokalerne er kwh/år, svarende til 8,5% af det årlige forbrug.

10 Her kommer en gennemgang af de 3 lokaler vi har målt i. Analyse af lokale Q1.01: Det mest brugte lokale. Plottet herunder viser forholdet mellem tændt lys (RØD Lys) og personer i lokalet (BLÅ PIR). Fordoldet mellem de to (GRØN Balance) er negativt hvis der er tændt for lyset uden der er aktivitet i rummet. 25,00 Q uden LED tavle 20,00 Tid tændt pr. dag [timer] 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00 Q1.01 PIR Q1.01 Lys Q1.01 Bal. -15,00-20,00 Dage målt (28 dage) Rummet her har det mindste spild, i de 4 uger vi har logget, på 26,47%. Hvis vi ganger resultatet her op på 40 undervisningsuger koster spildet kr/år.

11 Analyse af lokale S1.16: Her er der færrest faste undervisningstimer, men rummet bruges ofte til gruppearbejde o.l. 30,00 S uden LED tavle 20,00 Tid tændt pr. dag [timer] 10,00 0,00-10,00-20,00 S2.16 PIR S2.16 Lys S2.16 Bal. -30,00 Dage målt (28 dage) I rummet her har vi det største spild på 193%. Derbliver stort set ikke slukket for lyset når rummet forlades. Det er normalt rengøringen der slukker for lyset om natten efter rengøring. Hvis vi ganger de 4 uger op på 40 undervisningsuger, koster energien til belysning i dette rum kr/år. Hvis lyset kun havde været tændt når der var personer i rummet, ville det have kostet kr/år. Spildet koster derfor kr/år for dette rum alene.

12 Analyse af lokale X2.70: Her er forbruget lidt anderledes end i de andre rum. Den første uge var der et stort spild,- de næste uger ikke rigtig noget spild. Fra den anden uge har der være så meget sol udenfor, at det er lys nok til undervisning, så der bliver sjældent tændt for lyset i de sidste 3 uger. Når der tændes for lyset i dette rum er der en tendens til at det ikke bliver slukket igen før rengøringen kommer om natten. 30,00 X uden LED tavle 20,00 Tid tændt pr. dag []timer 10,00 0,00-10,00-20,00 X2.70 PIR X2.70 Lys X2.70 Bal. -30,00 Dage målt (28 dage) I rummet her er der et spild på 75%, på trods af at det næsten kun er den første uge lyset er brugt. Hvis vi igen ganger det op på 40 uger, er der et spild der svarer til kr/år.

13 Solskinstimer i reference perioden Solskinstimerne kan have effekt på hvordan lyset bruges i undervisningslokalerne,- specielt i lokale X2.70, da det vender på en måde, så lyset ikke genere ved tavlen. Herunder er solskinstimerne i de 28 dage, hvor vi har målt, før vi har forsøgt at ændre adfærden. Vi kan se, at der har være mere overskyet i første uge af måleperioden end i de sidste 3 uger af perioden. Der er brugt meget mere lys i X2.70 i den første uge, og lyset er næsten ikke brugt de sidste 3 uger af måleperioden i dette rum. Derfor har energiforbruget til belysning i X2.70 samlet set været mindre i måleperioden end hvis det havde været overskyet i en længere periode. Spildet kunne således have været 3-4 gange større i dette rum, hvis der havde været mere brug for belysning i lokalet de sidste 3 uger af måleperioden. I S2.16 er der også et større spild i den første uge. Lyset er tilgengæld blevet brugt stort set alle gange der har været aktivitet i rummet, men det har ikke været tændt helt så længe uden aktivitet i de sidste 3 uger. Der er dog ikke blevet slukket for lyset generelt, når rummet forlades, så hvilken påvirkning solen har i dette rum er ikke klart. Q1.01 er vendt mod syd-syd/øst og har derfor sol direkte på fra tidlig morgen. For det meste er gardinerne trukket for i dette rum pga. at solens lys genere ved tavlen. I dette rum er det heller ikke klar hvilken påvirkning solens lys har på forbruget, da det ser ud til at der altid tændes lys i lokalet uanset vejret. Alt i alt mener vi, at de mange solskinstimer (30% mere sol i april end normalt ( )) i perioden har været med til at give et overordnet mindre spild af energi til belysning, end hvis vi havde haft færre solskinstimer.

14 Analyse af målinger efter skiltene er sat op Vi har målt adfærden over 3 uger efter LED tavlerne er sat op. De tre lokaler har i alt været brugt i 263 timer i løbet af de 3 uger. Lyset har været tændt PIR (bevægelse) Lys tændt Tid 263 timer (378 timer i reference perioden) 302 timer (623 timer i reference perioden) Spildet af lys er mål til at være 75 timer i alt, der svarer til 25%, hvor der var et spild på 51% i reference perioden. Spildet er den tid lyset er tændt uden der er bevægelse i rummet. Da der godt kan være slukket for lyset når der er bevægelse, er det ikke de to tal i tabellen trukket fra hinanden, der er det reelle spild. Analyse af lokale Q1.01: Kun 3 dage ud af de 21 dage I testperioden med LED tavlerne er der ikke blevet slukket for lyset. Man kan ikke se direkte om LED tavlerne har haft en effekt. Lyset har været tændt når der har været undervisning og de tre gange det ikke er blevet slukke når lokalet forlades, er det blevet slukke om aftenen, så det ikke har være tændt hele natten. Der har været et spild i dette rum på 14% i perioden med LED tavlerne, hvor der var et spild på 26% i referenceperioden. 15,00 Q med LED tavle Tid tændt pr. dag [timer] 10,00 5,00 0,00-5,00 Q1.01 PIR Q1.01 Lys Q1.01 Bal. -10,00 Dage målt [21 dage]

15 Analyse af lokale S2.16: 7 dage af de 21 dage i test perioden med LED tavlerne er der ikke blevet slukket for lyset. Det lyder af meget, men i reference perioden på 28 dage blev lyset ikke slukket 18 dage. Der har endda været dage i perioden med LED tavlen, hvor lyset er blevet slukket midt på dage, hvor der har være bevægelse i rummet hele dage. Det er ikke sket i reference perioden. LED tavlerne ser ud til at have en stor effekt i dette rum, hvor der i forvejen var et meget stort spild på 193%. I LED tavle test perioden er spildet nu målt til 86%. 25,00 S med LED tavle 20,00 Tid tændt pr. dag [timer] 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00 S2.16 PIR S2.16 Lys S2.16 Bal. -15,00 Dage målt [21 dage]

16 Analyse af lokale X2.70: Her er kun glemt at slukke lyset én gang i testperioden med LED tavlen. I reference perioden var spildet 74% og nu er det 3%. I dette lokale kan man klare sig uden lys hvis solen skinner, for solen genere ikke som den kan i de andre lokaler. Men denne periode skiller sig ikke så meget ud mht. soltimer, end referenceperioden. Lyset er også indimellem slukket i løbet af dagen, selvom der har være bevægelse i rummet hele dage. Så LED tavlen ser ud til at have en effekt på adfærden i dette rum. 14,00 X med LED tavle 12,00 Tid tændt pr. dag []timer 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 X2.70 PIR X2.70 Lys X2.70 Bal. -2,00-4,00 Dage målt [21 dage] Solskinstimer i perioden med LED tavlen sat op Maj har været lidt blandet i forhold til skoskinstimer. Derfor er det lidt svært at konkludere om vejret har haft en effekt på lysforbruget, udover at det er lyst nok udenfor til at give lys i undervisningslokalerne hele undervisningsdagen.

17 Konklusion på effekten af LED tavlerne Spilden af energi på belysning i undervisninglokalerne er halveret efter vi satte LED tavlerne op fra 51% til 25%. Dvs. 25% af den energi, der bruges til belysning af undervisninglokalerne, bruges når der ikke er bevægelse i rummet, hvorimod det var halvdelen før LED tavlerne blev sat op. Brugen af lokalerne i referencenperioden har være 31,5 timer/uge og i LED tavle perioden 29 timer/uge. Der har været 8% færre timer i LED tavle test perioden, sikkert fordi undervisningen er ved at slutte. Hvis vi tager det samlede energiforbrug på belysningen fra testperioden med LED tavlerne, og ganger det ud på et undervisningår på 40 uger, får vi et samlet årsforbrug i 80 undervisninglokaler på kwh. Hvis vi ganger målingerne ud for referenceperioden ud på det samme får vi et årsforbrug på kwh. Der er derfor blevet brugt 65% energi på belysning i undervisninglokalerne af det forbrug der var i referenceperioden, selvom der kun har været 8% færre undervisningtimer. Det er en besparelse på kr. om året, hvis adfærden fra de sidste 3 uger med LED tavlen kunne opretholdes. Denne besparelse vil man også opnå ved at installere PIR sensorer i undervisninglokalerne, man vil endda få et endnu lavere spild. Men det er en dyr løsning, at installere i alle rum og det vil tage nogle år før alle armaturer er skiftet ud til T5 rør, samt en PIR sensor løsning. Derfor kunne man bruge LED skiltene i en overgang periode for at spare energi her og nu, da det er en relativ billig løsning. Derudover kunne man også bruge dem på toiletterne, kopirum, kontorer og andre rum hvor der ikke installeres PIR følere. Brugerne af lokalerne ville også ændre adfærd ved at et skilt lyser op og de selv skal slukke, hvorimod en PIR føler ikke opdrager brugerne. Så udover at spare på energien, kan LED tavlerne måske give en mere grundlæggende holdning til at vi skal spare på energien sammen og at det gør en forskel at slukke lyset i undervisninglokalerne, på toiletterne og på kontorene.

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Fælles rapport for 8 skoler

Fælles rapport for 8 skoler Fælles rapport for 8 skoler Bavneskolen Hylleholt Skolen Karise Skolen Nordskovskolen Møllevangsskolen Rolloskolen Sofiendalsskolen Terslev Skolen SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36, 4520 Svinninge CVR:

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

En virksomhed med visioner

En virksomhed med visioner En virksomhed med visioner Muligheder på elmarkedet Elmarkedet i korte træk Spot Sikring Influenter på prisen Udbuddet af strøm Hvor meget er der tilråde i markedet Efterspørgslen Dagsbasis Årskontrakter

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8. Gateway

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8. Gateway Gateway Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8 Gateway Beskrivelse af Gateway Gateway en er hovedkommunikations enhed for dit

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere