Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig."

Transkript

1 Adfærds datalogning Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Problemformulering... 2 Udvikling af dataloggerne... 2 Sensorer... 5 Lysmåling... 6 Bevægelses måling... 6 Opsætning af loggerne... 8 PIR... 8 CO Analyse af målinger i referenceperioden... 9 Analyse af lokale Q1.01: Analyse af lokale S1.16: Analyse af lokale X2.70: Solskinstimer i reference perioden Analyse af målinger efter skiltene er sat op Analyse af lokale Q1.01: Analyse af lokale S2.16: Analyse af lokale X2.70: Solskinstimer i perioden med LED tavlen sat op Konklusion på effekten af LED tavlerne... 17

2 Introduktion Vi vil forsøge at gøre noget ved det store strømforbrug på belysnigen i undervisningslokalerne ved at forsøge med adfærdsregulering og få brugerne af lokalerne til at blive bedre til at slukke lyset efter sig. Det er tidligere forsøgt at sætte A4 sedler op rundt i lokalerne, hvor der står Sluk lyset efter Jer!, men vi har en fornemmelse af at der stadig ofte ikke bliver slukket. Belysnigen er ved at blive udskiftet i undervisninglokalerne, hvor også en PIR sensor bliver sat op til at slukke for lyset efter en given periode, hvis der ikke er bevægelse i rummet. Armaturene bliver udskiftet med nye armature med T5 lystofrør, hvor der i dag bruges T8 rør. Dette giver en besparelse på 30-50% 1. Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig. Ideen er at lave et skilt, som sidder indenfor ved døren i undervisninglokalerne, der lyser når der er bevægelse ve døren. På skiltet skal der stå Turn off the light, please. Problemformulering For at vise om skiltet har en effekt har vi brug for at måle hvor meget lyset er tændt om hvor meget lokalerne bruges. Dette vil vi løse ved at lave nogle dataloggere med sensore til at måle disse ting. Vi skal desuden have lavet et skilt med lys i, som vi kan sætte op når reference logningsperioden er ovre. Derefter vil vi logge videre og sammenligne de to perioder. Vi udvælger 3 undervisninglokaler med forskelligt brugsmønster, som vi vil lave forsøget i. Vi har valgt Q1.01, hvor adgangskurserne holdes. Dette lokale bruges meget. Det andet lokale er S2.16, som ikke bruges helt så meget, men der sidder ofte studerende og laver gruppearbejde i dette lokale. Sidst har vi valgt X2.70, som er et almindeligt undrevisningslokale i it- og elektronikafdelingen. Udvikling af dataloggerne Loggerne er bygget til at vise os om der er et overforbrug af energi til rumbeslysningen,- bliver lyset slukket når lokalet forlades eller ej. Vi vil samtidig måle hvordan indeklimaet er, da disse data kan bruges i analysen af ventilationsanlægget. 1

3 Figur 1 iboard - Embedded System Dataloggerne består at et iboard med en Atmega328 microcontroller. iboardet har en ethernetport, så vi kan uploade logingdata til en webserive på internettet, samt 5 sensorer, der måler; temperatur, luftfugtighed, lysstyrke direkte på et lysarmatur, CO2 og PIR (bevægelse). Figur 2 Blockdiagram af datalogger C og C++ er brugt til at programmere microcontrolleren. Vi bruger webservicen COSM.COM, som viser grafer af de uploadede data på en hjemmeside. Derved er dataene fra loggerne tilgængelige i realtid for alle i gruppen. Loggerne uploader data fra de 5 sensorer ca. hvert 2 minut. Data kan også downloades fra COSM.COM og bruges til databehandling i f.eks. Excel eller Matlab.

4 Figur 3 Grafisk visning af data på COSM.COM. De røde bjælker er beskrivelser af hvordan logningerne skal læses.

5 Sensorer Temperatur og luftfugtighed For at måle indeklimaet har vi valgt at måle; temperatur, luftfugtighed og CO2. Temperatur og luftfugtighedssensorene er samlet i én digital sensor, DHT22. De har begge en opløsning på 0,1. Figur 4 DHT22,- digital temperatur- og luftfugtighedssensor DHT22 har et relativt lavt strømforbrug (10 mw ved datarequest), og har en temperatur præcision på +- 0,5 C og en luftfugtighedspræcision på 2-5%. Den er relativ langsom, da den har en aflæsningsfrekvens på 0,5 Hz (2 sek. mellem målingerne), men det er nok til at monitorere indeklima. Denne måler vil kunne bruges i et færdigt system og koster 15 USD. CO2. Til CO2 niveauet har vi brugt en elektrokemisk CO2 sensor, HS-135. Det er en analog sensor, der kun koster 6-7 USD. Den er både meget temperatur og luftfugtighedsfølsom, så det har vist sig at være svært at opnå en troværdigt værdig for CO2 koncentrationen i ppm, da vi ikke har haft en CO2 måler til at kalibrere sensorene med. Figur 5 CO2 sensor,- HS-135 Vi har mulighed for at lave 10 målinger af CO2 koncentrationen med prøverør, som vi har forsøgt at kalibrere HS-135 sensorene efter. Sensorene virker følsomme og ændre output hurtigt når man ånder på dem, og de har store udsving i den periode de har målt i undervisningslokalerne.

6 CO2 prøverørene gav ikke noget resultat vi kunne bruge, da værdien lå fra ppm i lokaler hvor der havde været undervisning i flere timer. Enten brugte vi dem forkert eller de virkede ikke som forventet. Derfor havde vi ikke mulighed for at kalibrere CO2 sensorene. CO2 sensorene bruger relativt meget strøm ca mw. Den skal være tændt hele tiden og tager min. 1 time at varme op. Hvis dataloggeren skulle bruge et 9 V batteri som strømkilde, ville der være strøm til 3-4 timer. Det er derfor ikke lykkedes os at få brugbare data ud af CO2 målerne. Vi skulle evt. have valgt en CO2 sensor, der koster lidt mere, og ikke er så temperatur- og luftfugtighedsfølsom som HS-135. Det kunne være en anden analog sensor som MG811, der koster 56 USD, eller en COZIR Ambient sensor, der er en digital CO2, temperatur og luftfugtigheds sensor, der allerede er kalibreret. COZIR Ambient sensoren koster 139 USD. Lysmåling For at måle om lyset er tændt eller slukket har vi brugt en LDR5 photo resistor, der er forbundet til en 10 bit ADC pin (Analog To Digital converter) på microcontrolleren. Ved sampling af spændingen fra lyssensoren giver det os et talt mellem , som viser lysintensiteten i det armatur hvor sensoren er installeret. Figur 6 LDR5,- Photo resistor til lysmåling Hvis tallet er ca. 1000, er lyset tændt se figur 3 Ext. Lux. Vi kunne vises 0 for slukket og 1 for tændt, men ved at vise adc værdien på COSM.COM kan vi f.eks. se når solen står op og generelt hvor meget lys der er i rummet når lyset er slukket. Dette kan vi dog ikke se når lyset er tændt, da værdien så er konstant ca Bevægelses måling For at vise om der er personer til stede, har vi brugt en PIR sensor (bevægelsessensor). Der er en indbygget timerfunktion i PIR sensoren, så når der er bevægelse i sensorens synsfelt, får vi en spænding ud på output pin en fra sensoren. Når timerperioden sluttes går outputtet lav igen. Vi har sat timeren til ca. 4 sek. PIR sensoren er forbundet til en digital input pin på microcontrolleren.

7 Figur 7 PIR sensoren Da vi kun gemmer data (sender til COSM.COM) hver 2. minut, har vi sat en counter ind i coden på microsontrolleren, der tæller hvor mange gange PIR sensoren bliver aktiveret indenfor de 2 minutter der er imellem hver upload af data. Hvis der er konstant bevægelse i sensorens synsfelt, vil tallet fra sensoren være på COSM.COM. Derved kan vi ikke kun se om der er bevægelse i rummet, vi kan også se hvor aktive personerne i rummet er. Denne PIR sensor er meget følsom for støj på strømforsyningen. Hvis vi bruger batteri er det ikke noget problem, men vi bruger en switchmode strømforsyning til at forsyne loggerne med, kan det få sensoren til at trigge med få sekunders mellemrum, uden der er bevægelse. Vi har gjort PIR sensorene mere stabile med en pulldown modstand på outputtet, og det har næsten løst problemer, men vi har oplevet at én af sensorene stadig trigger ind i mellem (3-4 gange i løbet af 2 måneder). PIR sensoren koster 2,5 USD. PIR sensorene er for følsomme, overfor støj på tilførelsesforsyningen, til at kunne bruges i en permanent installation. De har en fin følsomhed i forhold til at dedektere bevægelse, men altså ikke stabile nok.

8 Opsætning af loggerne Vi måler med dataloggere i 3 forskellige undervisningslokaler. Loggerne er placeret lidt forskelligt i de tre lokaler, da loggerne skulle forbindes til skolens LAN netværk for at få forbindelse til internettet. Det har givet os en fornemmelse af, hvordan målingerne påvirkes af placeringen af sensorene. PIR I det rum (Q1.01) hvor PIR sensoren er placeret tæt på tavlen, hvor første række af de studerende og underviseren er i synsfeltet, giver en langt højere bevægelsesregistrering end hvis sensoren er placeret midt i rummet (S2.16). Den dårligste placering har vi i rummet (X2.70) hvor PIR sensoren sidder tæt på en sidevæg i rummet. Temperatur og luftfugtigheds sensorer Vi havde første placeret dataloggeren i rum X2.70 i loftet. Det viste sig ret hurtigt på målingerne at når ventilationen startede havde vi stor luftudskiftning nær loftet. Ventilationstype?? Vi flyttede dataloggeren 50 cm ned under loftet og fik lidt bedre målinger. CO2 CO2 sensoren bør ikke placeres tæt på en dør, ventilation eller vinduer, da det kan give en lavere CO2 koncentration ved Figur 8 Datalogger opsat i X2.70 sensoren end der er i rummet generelt. Generelt kan CO2 sensoren monteres i væggen, da CO2 spredes hurtigt i rummet. En anden metode til at måle et gennemsnit af CO2 koncentrationen i et lokale er, at placere sensoren i ventilations aftrækket fra rummet. Dette vil give en mere præcis af niveauet i rummet, men vil kun være brugbar når ventilationen kører. I vores tilfælde kører ventilationen ikke i døgndrift og derfor har vi placeret CO2 sensorene sammen med temperatur- og luftfugtighedssensorene.

9 Analyse af målinger i referenceperioden Vi har logget fra 5. april til 5. maj, som er vores reference til hvordan adfærden er uden forsøg på adfærdsregulering. Ved hjælp af målingerne fra dataloggerne har vi summeret antal timer der har været bevægelse i undervisningslokalerne og antal timer lyset har været tændt i løbet af de 4 uger. PIR (bevægelse) Lys tændt Tid 378 timer 623 timer Ind i mellem er lyset ikke tændt når der er personer i rummet, da lyset fra vinduerne giver tilstrækkeligt lys i rummet. Derfor kan vi ikke bare trække de to tal fra hinanden og finde spildet. Derfor har vi regnet ud hver dag om der er et spild, og hvis der er et spild er det summeret i en total, der så viser hvor stort spildet er (Se appendix Excelark med udregningerne). Hvis vi ikke gjorde det, ville en dag hvor lyset ikke bliver tændt men rummet benyttet, blive trukket fra den tid hvor lyset har været tændt unden rummet er benyttet en anden dag. Spildet i de 4 uger er derfor 319 timers belysning,- dvs. lyset har været tændt det antal timer i de 3 undervisninglokaler til sammen i løbet af de 4 uger. 51% af energiforbruget til belysning i de 3 lokaler er derfor spild. Hvis vi regner med at et undervisningsår er 40 uger, vil spildet svare til timers belysning i de 3 lokaler. Vi har omkring 80 undervisningslokaler på DTU Ballerup. Hvis vi ganger spildet på de 3 lokaler op på alle undervisningslokalerne, svarer det til at lyset er tændt i timer/år uden personer i lokalerne. Et skønnet gennemsnitlig forbrug i hvert lokale er 1,6 kw på belysningen. Så det samlede spild er kwh/år, som svarer til kr/år (1,5 kr/kwh ex. moms). DTU Ballerup har et årligt forbrug af strøm på 1,6 GWh, så spildet på belysningen i undervisningslokalerne er kwh/år, svarende til 8,5% af det årlige forbrug.

10 Her kommer en gennemgang af de 3 lokaler vi har målt i. Analyse af lokale Q1.01: Det mest brugte lokale. Plottet herunder viser forholdet mellem tændt lys (RØD Lys) og personer i lokalet (BLÅ PIR). Fordoldet mellem de to (GRØN Balance) er negativt hvis der er tændt for lyset uden der er aktivitet i rummet. 25,00 Q uden LED tavle 20,00 Tid tændt pr. dag [timer] 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00 Q1.01 PIR Q1.01 Lys Q1.01 Bal. -15,00-20,00 Dage målt (28 dage) Rummet her har det mindste spild, i de 4 uger vi har logget, på 26,47%. Hvis vi ganger resultatet her op på 40 undervisningsuger koster spildet kr/år.

11 Analyse af lokale S1.16: Her er der færrest faste undervisningstimer, men rummet bruges ofte til gruppearbejde o.l. 30,00 S uden LED tavle 20,00 Tid tændt pr. dag [timer] 10,00 0,00-10,00-20,00 S2.16 PIR S2.16 Lys S2.16 Bal. -30,00 Dage målt (28 dage) I rummet her har vi det største spild på 193%. Derbliver stort set ikke slukket for lyset når rummet forlades. Det er normalt rengøringen der slukker for lyset om natten efter rengøring. Hvis vi ganger de 4 uger op på 40 undervisningsuger, koster energien til belysning i dette rum kr/år. Hvis lyset kun havde været tændt når der var personer i rummet, ville det have kostet kr/år. Spildet koster derfor kr/år for dette rum alene.

12 Analyse af lokale X2.70: Her er forbruget lidt anderledes end i de andre rum. Den første uge var der et stort spild,- de næste uger ikke rigtig noget spild. Fra den anden uge har der være så meget sol udenfor, at det er lys nok til undervisning, så der bliver sjældent tændt for lyset i de sidste 3 uger. Når der tændes for lyset i dette rum er der en tendens til at det ikke bliver slukket igen før rengøringen kommer om natten. 30,00 X uden LED tavle 20,00 Tid tændt pr. dag []timer 10,00 0,00-10,00-20,00 X2.70 PIR X2.70 Lys X2.70 Bal. -30,00 Dage målt (28 dage) I rummet her er der et spild på 75%, på trods af at det næsten kun er den første uge lyset er brugt. Hvis vi igen ganger det op på 40 uger, er der et spild der svarer til kr/år.

13 Solskinstimer i reference perioden Solskinstimerne kan have effekt på hvordan lyset bruges i undervisningslokalerne,- specielt i lokale X2.70, da det vender på en måde, så lyset ikke genere ved tavlen. Herunder er solskinstimerne i de 28 dage, hvor vi har målt, før vi har forsøgt at ændre adfærden. Vi kan se, at der har være mere overskyet i første uge af måleperioden end i de sidste 3 uger af perioden. Der er brugt meget mere lys i X2.70 i den første uge, og lyset er næsten ikke brugt de sidste 3 uger af måleperioden i dette rum. Derfor har energiforbruget til belysning i X2.70 samlet set været mindre i måleperioden end hvis det havde været overskyet i en længere periode. Spildet kunne således have været 3-4 gange større i dette rum, hvis der havde været mere brug for belysning i lokalet de sidste 3 uger af måleperioden. I S2.16 er der også et større spild i den første uge. Lyset er tilgengæld blevet brugt stort set alle gange der har været aktivitet i rummet, men det har ikke været tændt helt så længe uden aktivitet i de sidste 3 uger. Der er dog ikke blevet slukket for lyset generelt, når rummet forlades, så hvilken påvirkning solen har i dette rum er ikke klart. Q1.01 er vendt mod syd-syd/øst og har derfor sol direkte på fra tidlig morgen. For det meste er gardinerne trukket for i dette rum pga. at solens lys genere ved tavlen. I dette rum er det heller ikke klar hvilken påvirkning solens lys har på forbruget, da det ser ud til at der altid tændes lys i lokalet uanset vejret. Alt i alt mener vi, at de mange solskinstimer (30% mere sol i april end normalt ( )) i perioden har været med til at give et overordnet mindre spild af energi til belysning, end hvis vi havde haft færre solskinstimer.

14 Analyse af målinger efter skiltene er sat op Vi har målt adfærden over 3 uger efter LED tavlerne er sat op. De tre lokaler har i alt været brugt i 263 timer i løbet af de 3 uger. Lyset har været tændt PIR (bevægelse) Lys tændt Tid 263 timer (378 timer i reference perioden) 302 timer (623 timer i reference perioden) Spildet af lys er mål til at være 75 timer i alt, der svarer til 25%, hvor der var et spild på 51% i reference perioden. Spildet er den tid lyset er tændt uden der er bevægelse i rummet. Da der godt kan være slukket for lyset når der er bevægelse, er det ikke de to tal i tabellen trukket fra hinanden, der er det reelle spild. Analyse af lokale Q1.01: Kun 3 dage ud af de 21 dage I testperioden med LED tavlerne er der ikke blevet slukket for lyset. Man kan ikke se direkte om LED tavlerne har haft en effekt. Lyset har været tændt når der har været undervisning og de tre gange det ikke er blevet slukke når lokalet forlades, er det blevet slukke om aftenen, så det ikke har være tændt hele natten. Der har været et spild i dette rum på 14% i perioden med LED tavlerne, hvor der var et spild på 26% i referenceperioden. 15,00 Q med LED tavle Tid tændt pr. dag [timer] 10,00 5,00 0,00-5,00 Q1.01 PIR Q1.01 Lys Q1.01 Bal. -10,00 Dage målt [21 dage]

15 Analyse af lokale S2.16: 7 dage af de 21 dage i test perioden med LED tavlerne er der ikke blevet slukket for lyset. Det lyder af meget, men i reference perioden på 28 dage blev lyset ikke slukket 18 dage. Der har endda været dage i perioden med LED tavlen, hvor lyset er blevet slukket midt på dage, hvor der har være bevægelse i rummet hele dage. Det er ikke sket i reference perioden. LED tavlerne ser ud til at have en stor effekt i dette rum, hvor der i forvejen var et meget stort spild på 193%. I LED tavle test perioden er spildet nu målt til 86%. 25,00 S med LED tavle 20,00 Tid tændt pr. dag [timer] 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00 S2.16 PIR S2.16 Lys S2.16 Bal. -15,00 Dage målt [21 dage]

16 Analyse af lokale X2.70: Her er kun glemt at slukke lyset én gang i testperioden med LED tavlen. I reference perioden var spildet 74% og nu er det 3%. I dette lokale kan man klare sig uden lys hvis solen skinner, for solen genere ikke som den kan i de andre lokaler. Men denne periode skiller sig ikke så meget ud mht. soltimer, end referenceperioden. Lyset er også indimellem slukket i løbet af dagen, selvom der har være bevægelse i rummet hele dage. Så LED tavlen ser ud til at have en effekt på adfærden i dette rum. 14,00 X med LED tavle 12,00 Tid tændt pr. dag []timer 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 X2.70 PIR X2.70 Lys X2.70 Bal. -2,00-4,00 Dage målt [21 dage] Solskinstimer i perioden med LED tavlen sat op Maj har været lidt blandet i forhold til skoskinstimer. Derfor er det lidt svært at konkludere om vejret har haft en effekt på lysforbruget, udover at det er lyst nok udenfor til at give lys i undervisningslokalerne hele undervisningsdagen.

17 Konklusion på effekten af LED tavlerne Spilden af energi på belysning i undervisninglokalerne er halveret efter vi satte LED tavlerne op fra 51% til 25%. Dvs. 25% af den energi, der bruges til belysning af undervisninglokalerne, bruges når der ikke er bevægelse i rummet, hvorimod det var halvdelen før LED tavlerne blev sat op. Brugen af lokalerne i referencenperioden har være 31,5 timer/uge og i LED tavle perioden 29 timer/uge. Der har været 8% færre timer i LED tavle test perioden, sikkert fordi undervisningen er ved at slutte. Hvis vi tager det samlede energiforbrug på belysningen fra testperioden med LED tavlerne, og ganger det ud på et undervisningår på 40 uger, får vi et samlet årsforbrug i 80 undervisninglokaler på kwh. Hvis vi ganger målingerne ud for referenceperioden ud på det samme får vi et årsforbrug på kwh. Der er derfor blevet brugt 65% energi på belysning i undervisninglokalerne af det forbrug der var i referenceperioden, selvom der kun har været 8% færre undervisningtimer. Det er en besparelse på kr. om året, hvis adfærden fra de sidste 3 uger med LED tavlen kunne opretholdes. Denne besparelse vil man også opnå ved at installere PIR sensorer i undervisninglokalerne, man vil endda få et endnu lavere spild. Men det er en dyr løsning, at installere i alle rum og det vil tage nogle år før alle armaturer er skiftet ud til T5 rør, samt en PIR sensor løsning. Derfor kunne man bruge LED skiltene i en overgang periode for at spare energi her og nu, da det er en relativ billig løsning. Derudover kunne man også bruge dem på toiletterne, kopirum, kontorer og andre rum hvor der ikke installeres PIR følere. Brugerne af lokalerne ville også ændre adfærd ved at et skilt lyser op og de selv skal slukke, hvorimod en PIR føler ikke opdrager brugerne. Så udover at spare på energien, kan LED tavlerne måske give en mere grundlæggende holdning til at vi skal spare på energien sammen og at det gør en forskel at slukke lyset i undervisninglokalerne, på toiletterne og på kontorene.

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept Avancerede funktioner i elegant dansk design KNX-koncept Velkommen til Schneider Electric s komplette KNX-koncept Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj funktionalitet. De

Læs mere

Energi besparelser Det er legende let!

Energi besparelser Det er legende let! + Energi besparelser! Søren Sloth Eriksen Trend Control Systems Indhold Vi har de partnere, du har brug for! Hvorfor er vi her i dag? Fortæl om dine resultater Hvad er et CTS-anl anlæg? Bevar dine besparelser

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Dyr i bevægelse Arbejdsark til eleverne

Dyr i bevægelse Arbejdsark til eleverne Måling af iltforbrug hos rotte eller hamster i aktivitet Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt. Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej fra indånding til udånding hos

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Energibesparelser i SMV er

Energibesparelser i SMV er Energibesparelser i SMV er - sådan kommer du i gang! Kåre Press-Kristensen Don t tell it show it! www.showit.dk Don t tell it show it TV-Bella har udført finansieret af Dansk Energi. Seks små film om energibesparelser

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt. Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej fra indånding til udånding hos

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Belysning indhold Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Formål l med belysning Dagslys er den bedste form for belysning

Læs mere

Tekniske installationer i Marienlystvangen

Tekniske installationer i Marienlystvangen Tekniske installationer i Marienlystvangen I denne lille folder har vi samlet vejledninger til de tekniske installationer Indhold Elmåler Teknikrum Eltavle og vandvarmer Solceller Vejledning til inverteren

Læs mere

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? Temadag 10. juni 2010 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk 1 Udgangspunktet

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Test af Sense-it måler. Kuben Management A/S. Kuben Management A/S. www.kubenman.dk Tlf. +45 7011 4501

Test af Sense-it måler. Kuben Management A/S. Kuben Management A/S. www.kubenman.dk Tlf. +45 7011 4501 Test af Sense-it måler Kuben Management A/S Kuben Management A/S www.kubenman.dk Tlf. +45 7011 4501 1 Hillerød Hospital Gennem besøg på Hillerød hospital, via driftsafdelingen, har vi haft mulighed for

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Dit Fibaro system kan have op til 230 Z-Wave enheder tilsluttet til det. Nedenfor kan du læse hvordan du tilføjer Fibaro enheder til din Home Center Lite eller

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage.

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED Video LED Video skærm i fuld farve Formålet med LED Video skærme er at vise billeder og animeret indhold i fuld farve (16.777.216 farver). Vi

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9)

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9) V2.2 (28.05.2014) 1 (9) IDRIFTSÆTTELSE Ledningsnet Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være slået fra, når tilslutninger udføres. Når strømmen

Læs mere

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo MATEMATIK MATEMATIK Problemløsning Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo Albertslund Ungdomsskole Ballonen #1 Introduktion Ungdomsskolens logo er en lysende og langsomt roterende ballon. Det er en

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lysregulering teori og praksis

Lysregulering teori og praksis 1 Lysregulering teori og praksis Løsninger på problemer ved lysregulering Af Erwin Petersen, civilingeniør, ph.d. seniorforsker Nærværende artikel er et delresultat af et projekt udført på Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Energiresultat Transportministeriets Departement

Energiresultat Transportministeriets Departement Energiresultat Transportministeriets Departement Resultat af energiforbedringer foretaget i Transportministeriets Departement i perioden 2008 og 2009 Beregninger udført af Lene Kuszon, Dansk Standard maj

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet for Klima og Energiministeriet 2008 Oversigt: 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 2. Klima og Energiministeriets forbrug side 6 3. Tekniske besparelsestiltag side 9 4. Håndbog i energirigtigt indkøb

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således:

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således: Kend dit elforbrug Lærer vejledning Baggrund: I Klimahandlinger på dit værelse skal eleverne lære at måle apparaters elforbrug og finde ud af hvor stort et elforbrug de har på deres værelse. Formål: Målet

Læs mere

Energigennemgang af Onur Frugt

Energigennemgang af Onur Frugt Energigennemgang af Onur Frugt Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Center for Miljø Københavns miljønetværk Kalvebod Brygge 45, Postboks 259, 1502 København K, 3366 5800

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr.

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr. Energioptimering Rådgiver fra Energi Nord: Steen Lund Sømod tlf. 9936 9776 Dato: 16. august 2013 Dok.id-903963 Kundedata Firma:ATP Ejendomme Sag nr.: 001-00710-01 Kontaktperson: Christian Mølholm Telefon

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... 3 Kildekoden... 4 Variabler... 4 Setup... 4 Loop... 4 Indledning

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8. Gateway

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8. Gateway Gateway Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8 Gateway Beskrivelse af Gateway Gateway en er hovedkommunikations enhed for dit

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor

CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Juni 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af fordelerboks 4 Introduktion til fordelerboksen 5 Sådan får du den bedste oplevelse 6

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere