IT Elevuddannelse i DIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT Elevuddannelse i DIA"

Transkript

1 IT Elevuddannelse i DIA Elevuddannelse i DIA Målsætning Undervisning Undervisnings og arbejdsformer Kontrol og motivation Evalueringsprogram Retningslinjer og samværsregler IT emner Undervisningsmaterialer Læseplan 3. Klasse Læseplan 4. Klasse Læseplan 5. Klasse Læseplan 6. Klasse Udarbejdet af Mohamad Choujah Sibai

2 Elevuddannelse i DIA DIA Privatskole EDB undervisning forløber i en 3-4 års periode og dækker følgende områder: Tekstbehandling Regneark - Excel Tegneprogram - Paint Internet Internet Explorer Informationssøgning Net sikkerhed Net etik Elektronisk kommunikation ELEVINTRA Publishing - Publisher Præsentation - Power Point Billedbehandling Hjemmeside produktion, webbaseret (eget materiale) Database MS Access Målsætning a. at eleverne opnår bekendtskab til computer, og programmer (begreber og anvendelser) b. at eleverne bliver dygtige i betjening af computer, a. At eleverne får bekendtskab til mulighederne for inddragelse og benyttelse af mange medier i undervisning b. at eleverne bliver dygtige i inddragelse af forskellige medier i deres opgaver - som udtryksmetoder. c. at eleverne benytter Internet og dets ressourcer hensigtsmæssigt, d. at eleverne opnår bekendtskab til netværk og dets muligheder (begreber og anvendelser) e. at eleverne bruger kommunikations- værktøjer og platforme i undervisning f. at eleverne opnår evnen til at vurdere det hensigtsmæssige i at bruge de digitale læringsværktøjer, g. at eleverne skriftligt og mundtligt kan udtrykke sig om deres eller andres produkter

3 Undervisning EDB Undervisningen har en teoretisk og en praktisk del og begge dele forløber side om side langs uddannelsesperiode. Teoretisk delen omhandler, at eleverne får et grundlag inden for følgende aspektområder: a- Kender og lærer IT termer (fagudtryk/faglige beskrivelser) b- Kender og lærer visse relevante IT forholdsregler c- Kender og lærer sammenhængende anvendelsesmuligheder af de IT emner, som eleverne har gennemgået under undervisningsforløbene. Praktisk delen handler om at eleverne afprøver og gennemfører den teoretiske del af undervisningen i form af: a- Øvelser b- Projekter og fremlæggelser Undervisnings og arbejdsformer Undervisningen foregår ved: 1- Gennemgang via dias præsentationer 2- Gennemgang på tavlen 3- Oplæsning fra trykte materialer Arbejdsformer: a- Individuelt arbejde b- Gruppearbejde Kontrol og motivation 1- Eleverne gennemfører den praktiske del af undervisningen i EDB lokalet (evt. i klasselokalet med klassesættet) 2- Eleverne arbejder selvstændigt ved den individuelle arbejdsform. 3- Eleverne arbejder kollektivt ved gruppearbejde. 4- Eleverne, der kunne nå at blive færdige med deres opgaver - individuelle arbejde og er forud med deres individuelle arbejde, udvælges til at hjælpe dem, der er bagefter med opgaven/opgaverne individuelt arbejde.. Evalueringsprogram: 1- Eleverne kontrollere deres viden og dygtighed via a- Evalueringer af de udførte opgaver efter hver lektion, evalueringen foregår undervejs i timerne og sammen med den enkelte elev, som skal forsvare sin opgave og vise sin forståelse. b- Evaluering af de gennemførte gruppeopgaver og elevernes fremlæggelser af opgaverne c- Prøver

4 Retningslinjer og samværsregler 1- Eleverne får ved skolestart oplyst om nyheder og forholdsregler angående betjening af IT systemerne i undervisning. 2- Eleverne får ved skolestart oplyst om undervisningsretningslinjer, undervisningsplanner, undervisningsmaterialer skolestart 3- Eleverne får ved skolestart oplyst om samværsregler såsom: a. Uro og brok er strengt forbudt b. Utilfredshed må udtrykkes på en rimelig måde, der aftales ved skolestart. c. Snak uden for undervisningsrammer samt råb og skrig i timerne er også forbudt, d. Overskridelser fører til konsekvenser og vedkommende gives kun én advarsel før den bliver sendt til kontoret og får beskæftiget med opgaver jf. de gældende regler. 4- Undervisningen afholdes i klasselokalet og i EDB lokalet. Stedet, hvor undervisningen bliver afholdt, oplyses og aftales ved skolestart.

5 IT emner Computer og programmer Hardware Software 2- Produktion Tekstbehandling Regneark Fremvisning Desktop Publishing DTP 3- Medie og multimedieproduktion Tekst Grafik Video Lyd HTML dokumenter (hjemmesider) 4- Digitale læringsværktøjer Spil og lær værktøjer (bekendtskab og afprøvning) Simuleringsværktøjer (bekendtskab) 5- Internet og kommunikation Surfing og navigation Ressourcer på nettet Informationssøgning Kommunikation e mail, chat, ElevIntra (formål, anvendelse) Net etik Net sikkerhed Udgivelse af hjemmesider (bekendtskab og afprøvning) 1 Undervisningsmaterialer 1- Tværfaglige IT bøger a. IT bogen for 3. Klasse b. IT bogen for 4. Klasse c. IT bogen for 5. Klasse 2- IT publikationer a. ABC skolejura (UNI.C) b. Haj på nettet (Microsoft) 3- IT - undervisningsrelaterede websteder 4- Egne undervisningsmaterialer udarbejdet i form af a. opgaver b. præsentationer 1 Hvis forholdene tillader sig; ellers nøjes det med at eleverne kender til processerne og værktøjerne.

6 Læseplan 3. klasse Faggren/ Læringsprogrammer Retningslinjer og forholdsregler Alment computerkendskab Alment computerkendskab Windows Alment computerkendskab Windows Netværk Windows Tekstbehandling Word: Windows opbevaring Internet Tekstbehandling Multimedieproduktion Word, multimedieklip og WordArt Tekstbehandling Regneark - Excel Internet - kommunikation Internet kommunikation Problemstilling/formål Kendskab til computerdele og deres funktioner, tænding/lukning Kendskab til tastatur, generelle tastaturfunktioner Programmer, anvendelse og betjening, start menu, åbning og lukning Definition, struktur, simple eksempler, LOGIN, log ind/log af, grundliggende net sikkerhed: anonymitet og etik Startside, navigation med tastatur om mus Skrivning, skrifttype, skriftstørrelse Idéen bag opbevaring, ordning og opbevaringssteder Resurser, anvendelse: informationssøgning, opslagsværk, søgemaskiner, Internet Explorer, navigation Skrivning, indsætning af billede, tilføjelse af teksteffekter (farve og form: omrids, skikkelse og bygning) Anvendelse, skærmbilledet, celler, farvefyldning, celle udfyldning med tal og tekster, simple udregning: simple formler, formelkopiering på tværs af et celleområde, automatisk udfyldning, formatering med farver , oprettelse af en elektronisk post, elektronisk formular ElevIntra, kommunikationsprogram til at sende , tilmelding, etik og forholdsregler Arbejdsform/ undervisningsmaterialer IKT håndbog for lærerne 1. lektion 4. lektion 3. lektion 2. lektion 6. lektion 5. lektion 7. lektion 10. lektion 8. lektion 9. lektion (Mine egne materiale og mit egne forløb)

7 Læseplan 4. klasse Faggren/ Læringsprogrammer Tekstbehandling Word Multimedieproduktion Tekstbehandling Word Windows Skrivebord Tekstbehandling Regneark Excel Internet Informationssøgning Internet Informationssøgning Internet Internet Explorer Internet Kommunikation ElevIntra Alment computerkendskab Hardware Problemstilling/formål Kopiering, klipning og indsætning Billedindsætning, layout: tekstombrydning Stavekontrol Sidelayout: avislayout Ordning af ikoner og genveje Baggrund og pauseskærm Automatisk celle udfyldning, celle formatering med farver, kanter og rammer, tegning af diagrammer Opslagsværk - søgesiden Hyperlinks, emnekatalog og søgeboks: søgeord, Søgemaskiner og søgeteknikker Ophavsret Opbevaring af hjemmesideadresser Tilføj Favoritter fortrukne Træk og sæt ind teknikken Arrangér favoritter Net etik Net Sikkerhed Beskeder og post veksling ( elever, lærer) Processer Harddisk RAM Grafikkort Arbejdsform/ undervisningsmaterialer 1. Lektion 2. lektion 3. lektion 4. lektion 5. lektion 6. lektion 7. lektion 8. lektion 9.lektion 10. lektion 15. lektion 16. lektion 17. lektion 18. lektion ABC Skolejura 19. lektion ABC skolejura Haj på nettet Mit eget forløb Teknik s Lektion 12. lektion 13. lektion 14. lektion

8 Læseplan 5. klasse Faggren/ Læringsprogrammer Tekstbehandling - Word Multimedieproduktion Tekstbehandling Excel Multimedieproduktion - Power Point Multimedieproduktion - Power Point Problemstilling/formål Tekstboks, indsætning og layout Punktopstilling tabeller, indsætning og layout Billeder, indsætning og layout Sidelayout: sidefod og sidehoved, vandmærke, sidekanter Excel i praksis Eleverne afprøver deres opnåede færdigheder med at lave et regneark, der behandler oplysninger talmæssigt og visualiserer disse. Oplysningerne samles ind ud fra mange situationer, der omhandler et bestemt emne, eller flere emner, der har noget indbyrdes anvendelser, skærmbillede, oprettelse af dias, diaslayout, indsættelse af tekst, indtaling af lyd, tilføjelse af effekter bevægelser og lyd, automatisk tekstvisning, indsættelse af multimedie produkter, benyttelse af tabeller og diagrammer, automatisk diasskift Fremstilling af en animationsfilm ud fra en sekvens af tegninger, tegneserie, der fortæller en historie Tegninger laves med figurer, eksisterende i selve programmet, figurerne bearbejdes og effekter tilføjes med hensigt på at skabe passende stemning til en situation, bevægelser Arbejdsform/ undervisningsmaterialer IT bog for lektion 3. lektion 4. lektion 5. lektion 6. lektion 7. lektion IT bog for lektion IT bog for lektion 11. lektion 12. lektion 13. lektion 14. lektion 15. lektion 16. lektion 25. lektion Min egne materiale og mit eget forløb Tegnefilm: Ulven og fårene

9 Læseplan 6. klasse Faggren/ Læringsprogrammer Multimedieproduktion - Power Point - ElevIntra Medieproduktion - Word - Power Point - Paint - Videoredigerings- Program - Internet Medieproduktion - Power Point Problemstilling/formål Fremstilling af en præsentation Gruppearbejde, Eleverne får leveret idéer til projektarbejdet i form af stikord, der hjælper som indgang til diskussionen. Ubyttet af diskussionen udformes i et resumé (problemformulering), der også formes ud i flere spørgsmål (problemstilling). Spørgsmålene bliver hermed overskrifterne/hovedpunkterne. Som fakta vil eleverne anvende billeder. Billederne indsamles i en mappe i ElevIntra Billederne bearbejdes i power point Diaslayout, billedlayout, tekstlayout, design, Effekter (funktioner, som skal benyttes) Fremstilling af et motiv, der er kompliceret, gengivelse af et 3D motiv i en 2D gengivelse (fx. et akvarium) Eleverne bygger deres produkt i lagvis, der kombineres og placeres i lag. Anvendelse af tidligere opnåede viden og kundskaber inden for de tilgængelige programmer og tilhørende billedredigeringsværktøjer til fremstillingen. Fremstillingsprocesserne medfører selvopmåling af elevens færdigheder og kreativitet. Eleverne får udvidet deres tekniske horisonter og dermed deres formåen til at finde frem til det rette værktøj for at løse opgaven. Fremstilling af et album Eleverne som individer afprøver en Arbejdsform/ undervisningsmaterialer Projektarbejde/ gruppearbejde Miljø og sundhed i DIA (mit eget forløb) Individuelt arbejde Egne materialer og eget forløb Individuelt arbejde Egne materialer og eget

10 ElevIntra Internet - Hjemmeside produktion med tekst editor Multimedieproduktion - Publisher - Paint muligheden, som programmet besidder, nemlig at samle en gruppe billeder i en album der fremvises som diasshow. Album funktionen og tilføjelser af effekter er elementer, der vil blive brugt Introduktion om HTM language Eleverne får fremvist e fremgangsmåden, hvordan en hjemmeside laves, via simple eksempler på enkle side (to sekvenser af HTM tags) Side -layout Tekst - layout Billeder - layout Fremstilling af vægavis Introduktion om programmet, skærmbilledet Valg af en relevant sidestørrelse, A3 format, Eleverne skriver 7 korte artikler Eleverne tegner egne karikatur, tegneserier (3-4 sekvenser af tegninger/billeder) Sidelayout, skriftindstilling, publikationsindstilling forløb Individuelt arbejde Egne materialer og eget forløb 5 forløb Projekt/ Gruppe arbejde Egne materialer og eget forløb

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

Niveau F og E 2. udgave

Niveau F og E 2. udgave Informationsteknologi Niveau F og E 2. udgave Forfattere: Karl Erik Jakobsen Frederikshavn Handelsskole Per Søvsø Hansen Randers Tekniske Skole Laszlo Bochesa Selandia-CEU Lotte Pedersen Handelsskolen

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil Begyndere Styresystem 45348 Tastaturbetjening til indskrivning af tekst 3 dage Kurset er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til edb og giver et godt grundlag for deltagelse i de efterfølgende

Læs mere

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser Giv din IT viden et spark Kursuskatalog Kursusbeskrivelser April 2010 5. udgave Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette kursusmateriale er, uden WedoIT s skriftlige samtykke, forbudt ifølge

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Computerbaseret teknologi i folkeskolen Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Vejledning: Bjørn Laursen & Henrik Høltzer Kommunikation & Datalogi, forår 2002 SIDE2 Baggrund Problemområde 1. del Forundersøgelse

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere