Anvendelse af regneark til talbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af regneark til talbehandling"

Transkript

1 Microsoft Excel 2007

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse Deltagerinformation Hvorfor bruge Excel? Hvad bruges et regneark til? Grundbegreber i Excel Projektmappen Skærmbilledet i Excel Titellinje Office-knappen Hurtig adgang Båndet Kontekstværktøjer Programfaner Tips til båndet Kolonner, rækker og celler Den aktive celle Brug musen Brug tastaturet Oversigt over tastaturkommandoer Budget tekst, tal og formler Indtastning af data Tekst Tal Opbygning af formler Sådan indtastes formler Fejlkontrol Test af formler Ændring af indtastninger Kopiere eller flytte data Fremgangsmåde ved klip og kopiér Kopiering med mus Kopiere og flytte formler Microsoft Excel 2007 Side 3

4 5.3.1 Kopiering af formler relative celleadresser Flytning af formler Gem regnearket Hvad skal regnearket hedde? Hvilket drev skal det gemmes på? Hvilken mappe skal regnearket gemmes i? Gem Gem som Rejseafregning - Talformatering Formateringskommandoer Procedure ved formatering Sådan formaterer du celler Talformater Sådan formateres tal til en anden visning Fjerne formater Kopiere formater Sådan bruges Formatpensel Formatering, udseende Fremhævelse af tekst Sådan ændres tekstens udseende Placering af data (justering) Vandret og lodret justering samt retning Sådan ændres justering Flet og centrer Sådan centreres på tværs af kolonner Tekst i flere linjer Brug af streger, mønstre og farver Sådan indrammes celler med streger Kanter via knapper Autoformatering Sådan bruges autoformat Ændring af kolonnebredde Sådan ændres kolonnebredden Side 4 Microsoft Excel 2007

5 7.6 Indsætte eller slette kolonner og rækker Sådan indsættes rækker eller kolonner Sådan slettes rækker eller kolonner Budget Sideopsætning, Autosum Fyld serie Brug musen til Fyld serie Sådan bruges Fyld serie Brug af Autosum Sådan bruges SUM Udskriv regnearket Udskrift med sidehoved og sidefod Centrere vandret og lodret Papirretning Tilpasse størrelsen på regnearket Margener Udskrift med viste formler Hvad skal udskrives Før du udskriver Hjælp Hvad indeholder Hjælp? Hvis du ikke ved, hvor du skal starte Hjælp til den aktuelle opgave Valgresultater - Funktioner Spar tid med indbyggede funktioner Brug af funktioner Sådan bruges en funktion Hjælp til funktioner Statistiske funktioner MIN, MIDDEL og MAKS Sådan bruges MIN, MAKS, MIDDEL Valutaberegning Absolut reference Absolutte cellereferencer Brug F4 til at skabe absolutte referencer Adresseliste - Sortering Microsoft Excel 2007 Side 5

6 12.1 Sortering af data Sortér data efter en enkelt kolonne Sortér data efter flere kolonner Frys ruder Beskyttelse af celler og celleområder Sådan beskyttes dine formler Sådan fjernes beskyttelsen Datapræsentation - Diagram Diagrammer Diagrammets opbygning Oprettelse af diagram Sådan oprettes et diagram Formatering af et diagram Sådan ændres diagramtypen Sådan indsættes en diagramtitel Sådan ændres udseende af serierne Sådan udskrives et diagram alene Sådan udskrives diagram og data på samme side Gode råd ved arbejde med diagrammer Diagramtyper Oversigt over genvejstaster Flytte cellemarkeringen Markér tekst Andre genvejstaster Stikordsregister Side 6 Microsoft Excel 2007

7 1 Formålsbeskrivelse Deltageren kan opbygge mindre modeller i et regneark, løse enkle simuleringsopgaver og beregne konsekvenser ved ændringer i tal, som er en del af et større talmateriale, f.eks. opstilling af budgetter. Endvidere kan deltageren præsentere et mindre talmateriale visuelt ved brug af enkle former for grafikpræsentation, som kan fremme forståelsen af talmaterialet. Deltageren har opnået viden om regnearksprogrammets opbygning og anvendelsesmuligheder og kan åbne, gemme og udskrive regnearksmodeller samt opstille enkle grafiske præsentationer af et talmateriale. Desuden kender deltageren konsekvenser for beregninger, når der er brug for at arbejde med både tekst, tal og formler i regnearket og kan ændre i en færdig regnearksmodel, så denne bliver mere overskuelig ved hjælp af flytte-, kopiere- og redigerefunktioner. Deltageren har opnået viden om sorteringsmuligheder af data i regnearket og viden om foruddefinerede formler, som kan benyttes i beregninger. Målet er, at deltagerne selvstændigt kan opbygge mindre regnearksmodeller og får forståelse for, at et regneark skal indeholde så få tal som muligt og så mange sammenhænge mellem de enkelte celler/tal som muligt. Endvidere er målet, at deltagerne får en forståelse for, at parametre, der har indflydelse mange steder i et regneark, samles ét sted, så ændringer er lette at foretage og iagttage. 2 Deltagerinformation Dette kapitel forklarer om materialets opbygning og anvendelse. Det grundlæggende princip for materialet er: Du lærer, når du er aktiv. Derfor tager materialet udgangspunkt i arbejdsopgaver og løsningen af dem. Materialet er sammensat i denne rækkefølge: En beskrivende del 1. Du præsenteres for et problem/emne, du skal sætte dig ind i 2. Problemet/emnet deles op i mindre dele, og du lærer fagudtrykkene 3. Der vil eventuelt være en beskrivelse af rækkefølgen/fremgangsmåden til at løse problemet/emnet (overordnet opskrift) 4. Oplæg til opgaver Bagest er der et stikordsregister, hvor du kan slå fagudtryk og mere dagligdags udtryk op. En oversigt over tastaturet kan du få ved at henvende dig til underviseren. En opgavedel Microsoft Excel 2007 Side 7

8 Normalt vil der være en bestemt opgave, du skal løse plus nogle valgfrie opgaver. Du skal vælge de opgaver, der er mest nærværende for dig. Det er ikke meningen, at du skal løse alle opgaver. På hver opgave kan du se, hvilket problemfelt opgaven tilhører: Opgave Indskrivning af tekst, tal og formler Slet evt. fejlindtastet tekst, fortryd evt. fejl, gem Huskesedler Til støtte ved løsning af opgaverne kan du bruge huskesedlerne, som er placeret særskilt. For de fleste vil det være en god idé at tage huskesedlerne ud af mappen, så det er muligt at se opgave og huskesedler samtidigt. Hvis du sidder fast, skal du kalde på din underviser og få forklaret problemet, så du kan komme videre i din opgaveløsning. Fordelene ved at arbejde på den måde er, at du: vælger at løse opgaver, der ligger tæt op ad dine daglige opgaver - dermed får du lært det rigtige for dig lærer programmets fagudtryk, så du kan anvende den elektroniske Hjælp-funktion lærer selv at dele en opgave op i mindre dele er meget aktiv og dermed bevidst om, hvad der skal til for at løse et problem I den beskrivende del vil der være henvisninger til relevante huskesedler - på følgende måde. Udskriv Huskesedlerne er opbygget efter følgende retningslinjer: Betegnelsen Vælg betyder, at du skal bruge båndet (nogle gange vil resultatet blive det samme ved et højreklik med musen). Navne på faner, knapper, dialogbokse m.v. er angivet med kursiv skrift, f.eks. Vælg Officeknappen, Udskriv. Når du skal trykke på to taster samtidig, er det f.eks. angivet sådan: Tryk på Ctrl + S. Det betyder, at du trykker Ctrl-tasten ned, samtidig med at du trykker på S-tasten. Derefter slipper du igen begge taster. Ofte vil der på huskesedlerne være angivet flere måder at udføre funktionen på, men ikke alle måder. Hvis du vil bruge genvejstaster, kan du se metoden på oversigten over genvejstaster. Side 8 Microsoft Excel 2007

9 Hvis metoden ved hjælp af båndet er beskrevet, kan du holde Alt-tasten nede og trykke på det understregede bogstav der kommer frem ved fanen eller den knap der skal bruges på den måde kan du se/gætte en masse tastaturgenveje. Hvis der i opgaverne er vist billeder, skrifttyper m.v., som du ikke har installeret på din pc, så vælger du blot en af de muligheder, som du har til rådighed. Brug den indbyggede hjælpefunktion flittigt, hvis der er ting, du er i tvivl om. Microsoft Excel 2007 Side 9

10 3 Hvorfor bruge Excel? Excel er et program et regneark som kan erstatte din blyant, dit papir og din lommeregner som værktøj ved beregninger og analyser. Et regneark kan opfattes som et gigantisk stykke kvadreret papir men selvfølgelig elektronisk. I Excel består hvert ark af godt 16 millioner kvadrater. Fuldstændig som med et almindeligt stykke kvadreret papir kan du skrive i det. Men du behøver ikke at gribe ud efter regnemaskinen for at udføre beregninger og skrive dem ind på dit papir. Regnemaskinen er nemlig indbygget i enhver af de mange kvadrater. Og hvis du ændrer på et af de tal, der indgår i din beregning, ændres det skrevne resultat straks. Ud over at være et meget fleksibelt værktøj til beregninger og modelbygning, så kan du også præsentere dine data grafisk og derved få en bedre oversigt over dine data. 3.1 Hvad bruges et regneark til? I dag bruges regneark af mange forskellige mennesker til mange forskellige opgaver, som f.eks. kunne være: Bogholdere bruger det til lave beregninger på tværs af regnskaber. Økonomer bruger f.eks. regneark til budgetkontrol, budgettering, og investeringsplanlægning. Regneark bruges også til produktionsplanlægning og kalkulation af salgspriser. Forskere bruger bl.a. regnearket til statistiske formål som for eksempel til at afgøre, om der er sammenhæng mellem dataene i en datamængde eller ej. Dette er kun nogle enkelte eksempler på de mange forskelligartede opgaver, som regneark bruges til. Man kan sige, at de fleste af de forretningsmæssige, finansielle, statistiske og videnskabelige problemer, der kan løses ved brug af papir og blyant, er regnearksproblemer. Side 10 Microsoft Excel 2007

11 4 Grundbegreber i Excel Inden du går i gang med at arbejde med regnearket, er der lige et par ting, du skal introduceres til såsom skærmbilledets opbygning o.l. 4.1 Projektmappen Et dokument i Excel kaldes en Projektmappe. En projektmappe kan opfattes som et ringbind, der kan gemme al vigtig information om et projekt, en salgsrapport, et budget eller alle mulige andre data, som du har brug for at holde styr på og gemme. Ligesom et almindeligt ringbind består hver projektmappe af mange forskellige enkeltark. Hvert ark kan indeholde tal, tekst og diagrammer eller andre former for grafik. 4.2 Skærmbilledet i Excel Excel er opbygget efter samme skabelon som de øvrige programmer i Microsoft-pakken med brug af Office-knappen, båndet med knapper osv. Skærmbilledet i Excel ser således ud: Titellinje Office-knappen Båndet Knapper Navneboks Formellinje Cellemarkør Rulleskakter Arkfaner Statuslinje Microsoft Excel 2007 Side 11

12 Excel styres fra Office-knappen og båndet. Alt, hvad du kan foretage dig i programmet, kan findes på en af fanerne i båndet. Bare klik på en af fanerne og vælg en knap. Båndet tilbyder dig de mest brugte funktioner, der er begravet flere menuer eller dialogbokse nede i dialogboksstarteren. Ved at lade musemarkøren hvile på en knap et øjeblik kommer knaphjælpen frem. Det er en lille boks, der kort fortæller, hvilken funktion knappen har Titellinje Titellinjen ses øverst i skærmbilledet og viser dig den aktuelle projektmappes navn. I eksemplet herover er projektmappen endnu ikke gemt. Teksten (uændret) fortæller, at der ikke er foretaget ændringer i arket siden det sidst blev gemt på disken Office-knappen Her er de mest almindelige funktioner placeret. Det er her du finder ting som Åbn, Gem og Udskriv. Det er også her, du under Excel-indstillinger kan ændre de almindelige indstillinger Hurtig adgang Hurtig adgang er placeret lige til højre for Office-knappen. Som standard er der Gem og fortryd knapperne. Du kan selv tilpasse den ved at klikke på den lille pil yderst til højre Båndet Båndet består af faner, som er opdelt inden for bestemte områder. Under fanerne er der igen opdelt i grupperinger inden for bestemte områder. Under disse grupperinger er der knapper, som kan udføre handlinger. I nogle grupper kan der være en flere muligheder frem for den gruppe. dialogboksstarter. Når der klikkes på den, kommer der Side 12 Microsoft Excel 2007

13 4.2.5 Kontekstværktøjer Kontekstværktøjer er værktøjer, der kommer frem til højre for de almindelige faner i båndet. Det kan være en enkelt fane, eller flere faner som vist ovenfor. Hvis du har lavet f.eks. et diagram, og markerer det igen, vil kontekstværktøjerne komme frem igen Programfaner Programfaner erstatter standardfanerne. Det sker når du f.eks. skifter til Vis udskrift Tips til båndet Tips Hvis du vil vise/fjerne båndet vise båndet midlertidigt se dialogbokse have hurtig adgang til de ikoner, du bruger mest så dobbeltklik på en fane enkeltklik på en fane klik på dialogboksstarteren i højre side af hver gruppe tilføj dem til værktøjslinjen Hurtig adgang ved at klikke på den lille pil yderst til højre, og vælg så hvad du vil have tilføjet have hjælp klik på i højre side eller F1 se hvor kommandoerne fra 2003 er placeret i 2007 tryk F1 i et program Nyheder Oversigt: Placering af 2003-kommandoer i Microsoft Excel 2007 Side 13

14 4.3 Kolonner, rækker og celler Arket består af et gitter af kolonner og rækker (se figuren herunder). Kolonnerne løber lodret og er navngivet alfabetisk, startende med A. Rækkerne løber vandret og er navngivet med tal (1, 2, 3 og så videre). Kolonner Aktiv celle Rækker I toppen af arket kan du se, hvilken kolonne markøren står i f.eks. A, B osv. Tilsvarende findes rækkenummeret ved at kigge i arkets venstre side. Skæringen mellem en kolonne og en række kaldes en Celle. I Excel (og alle andre regneark) foregår det meste af arbejdet i cellerne. Hver celle er navngivet efter den kolonne og den række, som danner den. Dette kaldes celleadressen eller cellereferencen. I figuren ovenfor har den aktive celle den celle der er peget ud adressen C5.! Hver celle udgør en selvstændig enhed, som f.eks. kan formateres uafhængig af de andre celler Den aktive celle Celle A1 er den aktive celle, når du første gang åbner et regneark en projektmappe. Du kan kende den aktive celle på dens mørke kant. Den aktive celle (eller celler) er den, der påvirkes af, hvad du indtaster eller af hvilke kommandoer du måtte vælge (f.eks. en formatkommando). De data, du indtaster, gemmes i den aktive celle og kun i den aktive celle. Side 14 Microsoft Excel 2007

15 Den aktive celle er A2 Når du vælger en anden celle, bliver den til den aktive celle. Du kan markere celler både med musen og med tastaturet Brug musen Hvis du vil gøre en anden celle aktiv, så skal du bare klikke på den. Hvis du vil flytte til en del af regnearket, som du ikke kan se på skærmen, så bruger du rulleskakterne Brug tastaturet I stedet for musen kan du med fordel bruge tastaturet, når du bevæger dig rundt i regnearket. I dette tilfælde bruger du hovedsagelig piletasterne og de 2 taster PageUp og PageDown. Cellemarkøren flytter i den retning, som piletasten viser. Hvis du bliver ved med at holde piletasten nede, så fortsætter cellemarkøren med at flytte i piletastens retning, indtil du slipper tasten igen. Når markøren kommer til kanten af skærmen, så fortsætter arket med at rulle i pilens retning, med cellemarkøren synlig på skærmen Oversigt over tastaturkommandoer! Tastenavne, der adskilles af et plustegn (+), betyder, at du skal holde den første tast nede, trykke på den anden tast og derefter slippe begge taster. Tastenavne, der adskilles af et mellemrum, betyder, at du først skal trykke og slippe den første tast, hvorefter du skal trykke og slippe den anden tast. Tryk på eller eller Ctrl+ Ctrl+ Enter Home End End End End Ctrl+Home Ctrl+End PG UP PG DN For at Flytte cellemarkøren en række op eller ned Flytte cellemarkøren en kolonne mod venstre eller højre Flytte cellemarkøren til: Den første udfyldte celle, hvis der startes i en tom celle Den sidste udfyldte celle, hvis der startes i en fyldt celle Flytte cellemarkøren en række ned Flytte cellemarkøren til kolonne A i den aktive række Som Ctrl+ og Ctrl+ Som Ctrl+piletaster blot i lodret retning Flytte cellemarkøren til celle A1 i det aktuelle ark Flytte cellemarkøren til nederste, højre hjørne af det udnyttede arkområde Flytte cellemarkøren det antal rækker op eller ned, som aktuelt kan ses i vinduet Microsoft Excel 2007 Side 15

16 5 Budget tekst, tal og formler Excel er jo designet til at lave alle mulige beregninger. Det kan f.eks. være, at du vil: lave en beregning over, hvor meget din bil kører pr. liter have overblik over, hvor mange penge der er tilbage på din bankkonto undersøge, hvor meget løn du har til gode beregne, hvor mange procent rabat du får ved en prisnedsættelse lave en kort oversigt over firmaets resultatopgørelse foretage andre simple beregninger, hvor du normalt ville bruge en lommeregner Indtastet tekst januar februar marts april Indsat af Mogens Indsat af Karin I alt indsat Udgifter Husleje Indtastet tal Beregnet ved hjælp af formler Når du vil lave en beregning i Excel, er der en procedure du kan følge (punkt 1-3 er de vigtigste): 1. Indtast tekster 2. Indtast tal 3. Lav formler 4. Formatér eventuelt 5. Test modellen for at se om formlerne virker 6. Gem projektmappen og udskriv evt. arket! Du kan evt. starte med at gemme regnearket, for så gemmer Excel det som standard hvert 10. minut, så du ikke mister for meget, hvis computeren skulle gå ned. Det første, der skal gøres, er at oprette et nyt regneark en ny projektmappe for overhovedet at kunne arbejde. En ny projektmappe oprettes ved at starte Excel - eller, hvis Excel allerede er startet, ved at vælge menuen Office-knappen, Ny. Når arbejdet er færdigt, skal projektmappen gemmes og lukkes. Vil du arbejde i en eksisterende projektmappe, kan en sådan naturligvis åbnes. Projektmappe Side 16 Microsoft Excel 2007

17 5.1 Indtastning af data Et regneark opbygges, som allerede nævnt, ved at indtaste data f.eks. tal, tekst og formler. Du kan indtaste data på to måder i regnearket. Du indtaster data direkte i cellen (kan også gøres i formellinjen). Når du indtaster data vises annuller- og bekræftelsesknappen. Formellinjen Når du er færdig med indtastningen i en celle, skal indtastningen bekræftes. Det fortæller Excel, at indtastningen er færdig, og at du er klar til at udføre den næste handling. En indtastning kan bekræftes på en af følgende måder: Tryk på Enter Tryk på eller klik uden for cellen. Klik på bekræftelsesknappen. Når du bekræfter en indtastning, gemmes dataene i cellen ikke før. Der kan selvfølgelig også ske det, at du fortryder din indtastning. Så skal den annulleres. Når du annullerer en indtastning, fjernes indtastningen, så cellen er tom (eller har det tidligere indhold). Mens du indtaster data, kan du annullere en indtastning på en af følgende måder: Tryk på Esc Klik på annuller knappen,.! Mens du indtaster data i en celle, kan du ikke udføre andre opgaver, før du har bekræftet eller annulleret indtastningen. Hvis du vil fortsætte med noget andet, skal du enten annullere eller bekræfte indtastningen Tekst Tekst i et regneark har et beskrivende formål. Tekster bruges f.eks. som overskrifter til kolonner eller rækker eller til at beskrive indholdet af en enkelt celle. Når du starter din indtastning i en celle med et bogstav, betragter Excel indtastningen som tekst, og denne venstrestilles i cellen. Hvis du ønsker et tal behandlet som en tekst, f.eks. et årstal der skal stå som en overskrift, kan du anvende en apostrof, inden du indtaster årstallet i cellen. Indtastning af tal og tekst Microsoft Excel 2007 Side 17

18 5.1.2 Tal Da et regneark, som navnet antyder, er designet til at regne, er det selvfølgelig tal og regneformler, der er det vigtigste i et regneark. Og det er uhyre vigtigt, at tal og formler indtastes korrekt. Ellers regnes der forkert. Tal og formler - numeriske indtastninger - kaldes værdier. Værdier kan være tal, formler eller funktioner. Formler beregner eller kombinerer tal og tekst. Funktioner er indbyggede formler, som udfører beregninger med tal og tekst. Tal indtastes simpelthen ved at indtaste dem. Tal anbringes (justeres) altid til højre i cellen.! Hvis du senere ønsker at regne med de tal, du har indtastet, er det vigtigt, at du ikke selv skriver f.eks. kr. sammen med tallet. Senere lærer du at formatere tallet, så det vises med f.eks. kr. Indtastning af tal og tekst Opbygning af formler For at gøre opstillingen færdig og funktionsdygtig skal der tilføjes de formler, der skal beregne. Du kan selv opbygge dine formler ved brug af de fire regnearter addition (+), subtraktion ( ), multiplikation ( ) og division (/) samt parenteser. Ved opbygning af formler følger Excel de normale regneregler og reglerne for rækkefølge for beregninger. Et eksempel: 3*(2+3)-1=14 Først udregnes parenteser Dernæst udregnes udtryk med multiplikation og division Til slut trækkes fra og lægges til Parentesen udregnes som 5, 3*5 udregnes som 15 og endelig udregnes 15-1=14. For at få Excel til at regne skal du altid starte din indtastning i cellen med et lighedstegn. Der er flere muligheder se evt. i hjælpen men et godt råd er altid at starte med lighedstegn =. Du indtaster en formel i en celle på samme måde, som du indtaster data i arket. Når du har indtastet formlen, vises formlen i inputlinjen, og resultatet af beregningen ses i selve cellen. Side 18 Microsoft Excel 2007

19 Formlen Resultatet Fordelen ved at bruge formler i regnearket er, at dine data bliver dynamiske. Når du ændrer de data, som formlen refererer til, genberegnes resultatet med det samme. Men det kræver, at formlerne opbygges, så de arbejder på indholdet af celler. Det gøres ved at bruge cellens adresse, f.eks. A2 i formlen i stedet for dens værdi, som f.eks. kunne være 220. Et godt råd er, at du klikker i cellen A2, herved vises referencen i formlen. EKSEMPEL! Det er vigtigt altid at bruge celleadresser (cellereferencer) i dine formler Sådan indtastes formler Markér den celle, hvori du vil indtaste formlen Indtast regnefunktionen (=) for at begynde på formlen Indtast celleadresser, regnefunktioner (+, -,, /) og om nødvendigt parenteser Tryk på Enter for at afslutte indtastningen af formlen Hvis der i cellen kun vises #####, må du udvide kolonnen for at kunne se resultatet! Hvis programmet ikke accepterer formlen, må du kontrollere din indtastning, rette i formlen eller skrive formlen på ny Fejlkontrol Når du har lavet din formel, kan du opleve, at Excel sætter en lille grøn trekant i hjørnet af cellen. Det sker, når Excel mener, at der KAN være en fejl i formlen. Excel har foretaget fejlkontrol. Når du klikker i den pågældende celle med markøren, viser Excel et I-mærke (lille gul firkant). Klik på dette og Excel vil oplyse, hvad der eventuelt kan være en fejl ved den pågældende formel: Microsoft Excel 2007 Side 19

20 Opbygning af formler Test af formler Når du er færdig med at udforme din model, og har indtastet de relevante formler, er det tid til at teste modellen, for at se om den fungerer korrekt. Du undersøger dine formler ved at placere markøren på cellen og aflæse formlen i formellinjen. Ved mindre komplicerede modeller foregår testen simpelthen ved at ændre nogle af tallene i regnearket, og iagttage om de resultater, som formlerne skal beregne, ændrer sig tilsvarende. Hvis det ikke er tilfældet, må du korrigere i de relevante formler og derefter indsætte nye værdier osv.! Når du er færdig med at teste, så husk at indtaste de originale data igen Ændring af indtastninger Som nævnt er det vigtigt at indtaste data korrekt. Men hvis (når) du laver en fejl, så er det selvfølgeligt også muligt at rette den. Du har 3 muligheder Erstatte hele indholdet Rette en del af indholdet Slette hele indholdet Markér cellen og tast den nye værdi Markér cellen og tast F2 (eller klik i formellinjen) og foretag redigering med brug af piletaster, Delete og/eller Backspace Markér cellen og tast Delete Indtastning af tal og tekst 5.2 Kopiere eller flytte data Når du har indtastet tekst, tal eller formler, kan det jo være, at du skal bruge de samme et andet sted i regnearket. Du har mulighed for at kopiere eller flytte data fra én celle til en anden, eller du kan kopiere eller flytte et helt område af celler til et andet område. Der er jo ingen grund til at indtaste de samme data eller formler igen og igen, når de blot kan kopieres. Side 20 Microsoft Excel 2007

21 Når du flytter eller kopierer et område af celler, kan du vælge den nye placering ved blot at markere en enkelt celle. Denne celle er områdets øverste venstre celle. Programmet udfylder det nye område ud fra denne celle.! Det gamle indhold i disse celler erstattes med det nye. Der er mange muligheder for at flytte eller kopiere data m.m. Du kan bruge musen, tastaturet, fanen Startside og knapperne i gruppen Udklipsholder I forbindelse med flytning / kopiering bruger Excel Udklipsholderen. Denne er der adgang til via dialogboksstarteren Hvad enten du ønsker at flytte eller kopiere, så er princippet det samme: Fremgangsmåde ved klip og kopiér Markér kildedata Vælg klip eller kopiér Markér destinationen*) Vælg Sæt ind *) hvis kildedataene består af en blok af celler, er destinationen den celle, der skal være øverste, venstre hjørne i destinationsområdet. Flyt og kopiér Microsoft Excel 2007 Side 21

22 EKSEMPEL Kildeområde Øverste, venstre hjørne af destinationsområdet Destinationsområdet Kopiering med mus I Excel har du også mulighed for at bruge din mus i forbindelse med kopiering af data. Det er dog en betingelse, at cellen med kildedata og de celler, der skal kopieres til, ligger lige ved siden af hinanden. Dette er meget anvendeligt, når du har brug for at udfylde et antal celler med det samme tal eller den samme tekst. Funktionen er også meget anvendelig, når du skal beregne totalen for et antal rækker eller kolonner. Fremgangsmåden er følgende: 1. Vælg cellen, der indeholder de data, der skal kopieres 2. Placér musemarkøren i det nederste højre hjørne af cellen. Markøren bliver til et lille, fedt kryds 3. Træk og markér de celler, som dataene skal kopieres til. Flyt og kopiér Side 22 Microsoft Excel 2007

23 EKSEMPEL Formlen til total 1. kvartal skal kopieres til de andre kolonner Placér markøren i nederste højre hjørne af cellen. Hold musetasten nede og træk til de celler der skal kopieres til Flyt og kopiér 5.3 Kopiere og flytte formler Kopiering af formler relative celleadresser I regnearket herunder vises beregningen af salgsprisen for en spegepølse og en rullepølse. Salgsprisen fremkommer ved at lægge materialeudgifterne, arbejdslønnen og fortjenesten sammen. Mens udgifterne er forskellige for de to pølser, så er den formel, der bruges til at beregne salgsprisen, den samme. Den eneste forskel på formlerne er, at spegepølsens salgspris beregnes ved formlen =B4+C4+D4, mens rullepølsens salgspris beregnes ved formlen =B5+C5+D5. Når du kopierer formlen fra E4 til E5 ændres formlen automatisk fra =B4+C4+D4 til =B5+C5+D5. At Excel giver dig mulighed for at kopiere formlen fra E4 til E5, og stadig opnå det korrekte resultat, skyldes måden Excel opfatter formlen på. Microsoft Excel 2007 Side 23

24 Excel opfatter i virkeligheden formlen som læg de 3 celler sammen, som er til venstre for denne formel. Så når du kopierer formlen til andre celler, hvor du vil have foretaget den samme type beregning, så tilpasser Excel cellereferencerne, så de passer til den aktuelle placering af formlen. Denne funktion vil vi bruge, når budgettet skal udvides til at dække hele året. Formler kopieres og flyttes på samme måde som andre data enten ved brug af menuen Rediger og så den passende funktion eller ved brug af musen. Når du kopierer en formel, der indeholder celleadresser, justeres adresserne til de nye positioner på arket. Adresser, der justeres, når du kopierer dem, kaldes relative referencer. En relativ reference kan være en adresse, som f.eks. B Flytning af formler Når du flytter en formel eller de data, den refererer til, foretages de nødvendige ændringer automatisk i Excel, så formlen stadig refererer til de samme data. Hvis jeg, som vist herunder, har min formel stående i celle A4 og flytter den til B4, så tilpasses den automatisk, så den stadigvæk lægger A2 og A3 sammen. Flyt og kopiér 5.4 Gem regnearket Når modellen er færdig, er det på tide at få gemt regnearket. De data, du indtaster i et regneark, er kun midlertidigt gemt i computerens interne hukommelse, indtil du gemmer dem. Hvis strømmen til computeren afbrydes - eller du laver en fejl, således at regnearket slettes/ødelægges - vil arbejdet med dette regneark være spildt, hvis ikke du har gemt det. Dette sker kun, hvis du ikke har gemt det fra start. Det er derfor en god idé, at når du vil oprette et nyt regneark, så starter du med at gemme det. Så vil det automatisk blive gemt hvert 10. minut som standard. Første gang du gemmer et regneark, skal du tage stilling til 3 ting: Hvad skal regnearket hedde? Hvilket drev skal det gemmes på? Hvilken mappe skal det gemmes i? Side 24 Microsoft Excel 2007

25 5.4.1 Hvad skal regnearket hedde? Du kan give dine regneark beskrivende navne, f.eks. Privatbudget Hansen. Du kan bruge alle kombinationer af bogstaver, tal, -(bindestreg), mellemrum og _(understregning) i et filnavn Hvilket drev skal det gemmes på? C:\ = harddisken på den computer du arbejder ved. D:\ = CD-rom drev på den computer du arbejder ved. Der kan ikke automatisk gemmes her. Hvis din computer er koblet til et netværk, vil der desuden være drev, der henviser til andre drevbogstaver f.eks. H:\ eller F:\. Antallet af drev og deres betegnelse afhænger af, hvordan netværket er sat op Hvilken mappe skal regnearket gemmes i? Til slut skal du vælge, hvilken mappe dit regneark skal gemmes i. Vælg enten en eksisterende mappe eller opret en ny Gem Når du vil gemme et regneark, der ikke har været gemt før, anvendes Office-knappen, Gem eller. Regnearket gemmes og bliver stående på skærmen.! Hvis man anvender denne funktion på et allerede lagret regneark, vil regnearket uden varsel blive gemt under samme navn. Hvis regnearket allerede er lagret, og man vælger gem-funktionen, vil den eneste ændring på skærmen være et timeglas. Hvor længe timeglasset kan ses vil afhænge af regnearkets størrelse. For at sikre sig mod tab af data ved f.eks. strømafbrydelse bruges denne fremgangsmåde undervejs i arbejdet Gem som Når du vil gemme et tidligere lagret regneark under et nyt navn, skal du bruge Office-knappen, Gem som. Regnearket vil også her blive på skærmen efter lagringen.! Det kan være en fordel at gemme filen i et tidligere filformat, hvis man arbejder sammen med nogle, som ikke har Office 2007 Projektmappe! Som standard er Excel opsat til at gemme hvert 10. minut. Hvis du ønsker, at der skal gemmes hyppigere, kan dette ændres under Office-knappen, Excel-indstillinger, Gem. Microsoft Excel 2007 Side 25

26 EKSEMPEL Her vælges placeringen af filen Her skrives filnavnet Side 26 Microsoft Excel 2007

27 6 Rejseafregning - Talformatering Nu har du arbejdet med det vigtigste i regnearket, nemlig formler. Dine opstillinger har opfyldt formålet, som var at regne noget ud. Du skal nu arbejde med talformatering som gør, at det bliver nemmere at arbejde med og aflæse dine regnearksopstillinger. Det kan f.eks. gøre det nemmere for læseren, hvis der er vist om tallene er angivet i kroner, $ eller Euro, eller det kan være, at et bestemt antal decimaler eller måske separatortegn (tusindtalsseparator) gør tallene nemmere at læse. I dette afsnit vil der blive sat fokus på tallene og deres fremtræden. Desuden vil vi se på, hvordan man kan genbruge en formatering ved at kopiere den fra én celle til en anden. Her er vist en rejseafregning, som er formateret med datoformat, decimaler, separatortegn og kroneangivelse: Dato indtastet som og formateret 2 decimaler og separatortegn og typografien Revision kr. formateret ind i cellen med typografien Revision 6.1 Formateringskommandoer Al formatering foretages ved hjælp af Båndet og fanen Startside. Her er bl.a. knapper til skilletegn, antal decimaler, valutaformatering m.v. Du kan også klikke på dialogboksstarter, her kan du foretage alle indstillinger under et. Og så får du følgende billede (den aktive fane afhænger af, under hvilken del du klikker på dialogboksstarteren). Microsoft Excel 2007 Side 27

28 Faneblade 6.2 Procedure ved formatering Generelt kan man sige, at forløbet i arbejdet med et regneark kan opdeles i to faser. Første fase omfatter selve indholdet på arket. Den grundlæggende struktur i regnearket er f.eks., hvor mange kolonner og rækker opstillingen skal gå over. Endvidere indtastning af de variable data, og hvor og hvordan regnearket skal lave forskellige udregninger. Anden fase omfatter udseendet af regnearket - formateringen Sådan formaterer du celler Markér de celler du vil formatere Vælg faciliteterne til formatering Foretag ændringerne til formatet! Alt arbejde med formatering foregår efter princippet: MARKÉR - AGÉR 6.3 Talformater Ofte vil du have forskellige slags tal i et regneark. Det kan f.eks. være, at nogle tal i regnearket er udtryk for procentsatser, andre tal angiver et kronebeløb, og atter andre viser et antal enheder, måske sofaer. For at gøre tallene mere beskrivende formateres de med hver sit talformat, som vist i nedenstående eksempel: Side 28 Microsoft Excel 2007

29 EKSEMPEL Et tal kan således se anderledes ud end den faktiske værdi, som er indtastet i cellen, afhængig af det valgte talformat. F.eks. gemmer regnearket talværdien 0,15 i celle C5, men viser tallet som 15%. Ved at bruge talformater sikrer du konsistens i hele regnearket. Samtidig kan du spare dig selv for mange indtastninger af symboler, såsom krone-tegn, punktummer, parenteser osv. sammen med tallene. Der findes forskellige typer af talformater i Excel. Inden for den enkelte type kan der findes undertyper, som også skal vælges. Herunder er vist en oversigt over de mest almindelige talformater sammen med en beskrivelse af, hvorledes de virker. I eksempelfeltet vises tallet 1234,567 formateret på de forskellige måder. Format Eksempel Sådan virker det Standard 1234,567 Viser tallet som du taster det. Hvis du skriver et stort decimaltal med formatet Standard, afrunder Excel enten tallet, så det passer til kolonnebredden, viser det med videnskabeligt format (se nedenfor) eller viser ### (nummertegn), indtil du gør kolonnen bredere. Formatet Standard er standard-formatet for tal. Tal 1234,57 Viser et fast antal decimaler og evt. tusindtals punktum, alt efter dit valg. Kan vise op til 30 decimaler, og kan vise negative tal på 4 forskellige måder. Valuta Kr ,57 Som Tal tilføjet en valuta umiddelbart foran tallet Revision Kr ,57 Som Valuta, dog vil valutasymbolet stå venstrejusteret i cellen. Negative tal vises med parentes: (1.234,57) Videnskabeligt 1,23E+03 Viser tallet som en eksponent af 10. Tallet til venstre er lig med 1,23 x 10 3 Procent ,70% Viser tallet som en procent med %-symbolet. Når et tal formateres som procent, ganges det med 100 og %-symbolet tilføjes Microsoft Excel 2007 Side 29

30 ! Ændring af talformatet påvirker kun den måde, tallene vises på, ikke måden de gemmes eller bruges i beregninger på Sådan formateres tal til en anden visning Markér de celler med tal, du vil ændre udseendet af. Vælg fanen Startside, gruppen Tal, og dropdownboksen Vælg så det udseende som du ønsker skal gælde. Det kan f.eks. være formatet dato for at vise en dato på den ønskede måde. Accepter med Enter.! Når du formaterer tal, kan der efter formateringen ske det, at cellen er udfyldt med ####### i stedet for tal. Det sker, hvis kolonnen er for smal til at vise indholdet. Så må kolonnen gøres bredere. 6.4 Fjerne formater Når du arbejder med formater, vil du ind imellem få brug for at komme af med dem igen. Du har måske formateret nogle celler til procentformatering, og når du så skriver i dem igen, bliver indholdet stadig ganget med 100 og % indskrevet i cellen. Eller du har haft datoformatering slået til, og når du skriver et tal i cellen, bliver det regnet om til en dato. Som du lærte i afsnittet om Ændring af indtastninger, slettes en celles indhold ved at markere cellen og derpå trykke Delete. MEN dette fjerner kun celleindhold og bevarer eventuelle formateringer intakte, selvom cellen ser tom ud. For at fjerne en celles formatering bruger du fanen Startside, gruppen Redigering, knappen Ryd og Ryd formater. Formatering 6.5 Kopiere formater Næsten alt kan kopieres i den elektroniske verden billeder, cd er, film, spil osv. Vi har tidligere set på, hvordan data kopieres fra et celleområde til et andet. Men også formater kan kopieres. Det betyder, at hvis du har brugt tid og kræfter på at formatere en celle eller et celleområde, så kan du genbruge formateringen. Det foregår ved hjælp af faciliteten Formatpensel. Med musen er du i stand til at kopiere formatet fra én celle og derefter male det ind i andre celler Sådan bruges Formatpensel Markér området, som har den formatering også kaldet typografi - du vil kopiere Klik på knappen Formatpensel, som er under fanen Startside, gruppen Udklipsholder. Musemarkøren ændres til en pensel Side 30 Microsoft Excel 2007

31 Markér ( mal ) det område, som du vil formatere! Du kan også dobbeltklikke på Formatpenslen. Så forbliver den aktiv, indtil du slår Formatpenslen fra igen (ved at klikke på knappen igen eller trykke på Esc). Så længe musemarkøren ser ud som en pensel, er Formatpensel slået til. Det betyder, at alle de celler, du markerer, formateres. Flyt og kopiér Microsoft Excel 2007 Side 31

32 7 Formatering, udseende Du har nu haft fokus på indtastning, formelopbygning og formatering af tal. For yderligere at underbygge dine regnearksopstillinger skal du arbejde videre med formatering. Du kan sagtens udforme et helt igennem acceptabelt regneark til dit eget personlige brug ved at starte med et tomt regneark, og så kan du nøjes med at bruge standardindstillingerne for skrifttype, størrelse og talformater osv. Og selvom ingen er uenig i, at et regnearks primære formål er at udføre talbehandling, så er det faktisk ikke helt ligegyldigt, hvordan tallene præsenteres. For de uendelige ens rækker og kolonner har en uhyggelig tendens til at skjule enkel information i et ocean af celler. Du kan bruge kanter/streger eller farver til at fremhæve resultatet, overskriften kan centreres over kolonnerne, skrifttypen kan ændres og tallene/teksten kan placeres på forskellige måder i cellerne. Alt dette kaldes under et at formatere regnearket eller bare formatering. EKSEMPEL Her er et privatbudget der har fået et pift rent layoutmæssigt. Så efter formatering kunne det se sådan ud: Titlen Privatbudget er formateret med skrifttypen Comic Sans MS, og størrelsen ændret til 24 punkt. Kolonneoverskrifterne januar december har fået tilføjet attributten fed og er højrejusteret. Teksterne Indkomst i alt og Udgifter i alt har fået tilføjet attributterne fed og kursiv. Teksterne Indtægter og Udgifter er ændret til fed og størrelsen 14 punkt. Endelig har tallene for Indkomst i alt, Udgifter i alt og Balance fået grå baggrundsfarve, og der er sat rammer ind. 7.1 Fremhævelse af tekst Ændring af tekstens udseende bruges, som nævnt ovenfor, til at gøre regnearket mere læsevenligt eller til at fremhæve vigtige celler eller celleområder. F.eks. kan det være en god idé at ændre kolonneoverskrifternes udseende til FED for at fremhæve dem. Side 32 Microsoft Excel 2007

33 Mulighederne for at ændre udseende på teksten omfatter fed, kursiv og understreg, som med et fælles ord kaldes tekstens attributter. Desuden er der mulighed for at ændre på skrifttype også kaldet font, f.eks. Wide Latin eller Brush Script. Du kan også ændre på skriftstørrelsen punktstørrelsen for at skabe opmærksomhed, f.eks. kan teksten ændres til en punktstørrelse på 24 punkt i stedet for den normale 12 punkt, som denne tekst er skrevet med. Endelig kan teksten fremstå med en hvilken som helst farve, du måtte ønske.! Brug farver med omtanke. Det er ikke et maleri du skaber, men et regneark. Desuden kan det være svært at forudsige farvers udseende på en sort/hvid printer. Uanset hvad du vælger, er proceduren den samme: Sådan ændres tekstens udseende Markér de celler, du vil ændre udseende af Vælg fanen Startside, området Skrifttype Vælg den ønskede skrifttype, størrelse og effekt Når du foretage ændringerne, vil du kunne se det med det samme.! Dele af teksten i en celle kan formateres selvstændigt ved at markere den pågældende tekstdel og tilføje ønsket format Formatering 7.2 Placering af data (justering) fed og alm. skrift i samme celle hævet skrift Når du indtaster data i cellerne, bliver tekst automatisk anbragt i venstre side af cellen, og værdier (tal og beregninger) bliver anbragt i højre side. Både værdier og tekst bliver placeret nederst i cellen. Det, at bestemme hvor i cellen data skal placeres, kaldes at justere data. Det er ikke sikkert, at programmets standardjustering af data er den bedste, og derfor har du mulighed for selv at bestemme, hvor i cellen data skal placeres. Justering kan ske via fanen Startside under området Afsnit. Du kan også foretage ændringerne via højreklik og den lille lynmenu som fremkommer. Microsoft Excel 2007 Side 33

34 7.2.1 Vandret og lodret justering samt retning Du har følgende muligheder for vandret og lodret justering: Vandret justering Venstrejusteret (fast forkant): Højrejusteret (fast bagkant): Centreret: Centreret over kolonner: Indryk: Lodret justering Top: Total Total Total Total Total Total Centreret: Bund: Total Total Retning Her er eksempelvis månedernes navne placeret lodret. Herved kan kolonnerne blive smallere, og der kan være flere på arket (såfremt tallene i kolonnen kan være i den smallere kolonne): Januar Februar Marts April Maj Juni Sådan ændres justering Markér de celler du vil ændre udseende af Vælg fanen Startside, området Justering. Klik på knapperne for at få den ønskede justering eller retning. Formatering Flet og centrer Ud over den vandrette og lodrette justering har du også mulighed for at centrere f.eks. en tekst på tværs af flere kolonner. Denne funktion er særdeles nyttig, når du har brug for f.eks. at anbringe regnearkets titel centreret oven over hele regnearket. Det kan se således ud: Teksten Årstotaler er indtastet i celle A1 og flettet og centreret på tværs af kolonne A-D. Side 34 Microsoft Excel 2007

35 7.2.4 Sådan centreres på tværs af kolonner Indtast teksten i en celle Markér denne celle og cellerne i de tilstødende kolonner, som teksten skal centreres på tværs af Vælg fanen Startside, gruppen Justering, knappen Flet og centrér! Du har også mulighed for at flette og centrere teksten over cellerne, både vandret og lodret. Formatering Tekst i flere linjer Nogle gange er det nødvendigt at have en længere tekst i en celle, men du vil måske ikke have, at teksten løber hen over flere celler. I stedet ønsker du, at teksten fortsætter linje for linje (ombrydes) i den enkelte celle i stedet for at fortsætte ud over de tilstødende celler. I dette tilfælde bruger du knappen Ombryd tekst på fanen Startside og området Justering I de tilfælde hvor du selv vil bestemme, hvor ombrydningen skal finde sted, skal dette ske under indtastningen. Når du vil skifte linje i en celle, skal du holde Alt-tasten nede samtidig med at du trykker Enter. Formatering 7.3 Brug af streger, mønstre og farver Som det fremgår af de foregående afsnit, kan regnearkets udseende forbedres, og vigtige data fremhæves ved brug af forskellige skrifttyper og -størrelser, forskellige attributter og ved at bruge mulighederne for justering. Men du har også mulighed for at bruge streger, mønstre og baggrundsfarver til at fremhæve og tydeliggøre celleområder. Du kan anbringe kanter omkring celler eller omkring et helt regneark Du kan farve baggrunden i udvalgte celler Du kan skravere (med forskellige mønstre) celler eller celleområder Microsoft Excel 2007 Side 35

36 Proceduren for disse formateringsmuligheder er helt den samme som for anden formatering: MARKÉR - AGÉR Her vil kun blive gennemgået, hvordan du sætter kanter omkring udvalgte celler. Hvis du vil anvende farver og skraveringer, skal du vælge fanerne Kant og Mønstre Sådan indrammes celler med streger Markér cellerne, der skal indrammes Vælg fanen Startside, området Skrifttype, dialogboksvælgeren og fanen Kant Afslut med OK Kanter fjernes igen ved at vælge Ingen kant Kanter via knapper Du kan finde knappen til at sætte streger under fanen Startside og området Skrifttype. Et klik på knappen giver dig følgende valgmuligheder: Fremgangsmåden er: Markér de celler, der skal have kant Klik på knappen og vælg den ønskede stregtype. Formatering Side 36 Microsoft Excel 2007

37 7.4 Autoformatering Frem for at lave al formateringen manuelt kan du også bruge Excels autoformatering Sådan bruges autoformat Markér de celler du vil ændre udseende af Vælg fanen Startside, området Typografier og knappen Formater som tabel Klik på den ønskede typografi. Læg mærke til, at der nu er en kontekstafhængig fane som hedder Design, og at der er sorterings knapper i kolonnerne. Formatering 7.5 Ændring af kolonnebredde Hvis du indtaster en tekst, der er bredere end cellens bredde, så vises teksten henover de blanke celler til højre for cellen. Dataene udfylder rent faktisk ikke disse celler, men løber hen over dem. F.eks. løber teksten Privatbudget 1. halvår, som er indtastet i celle A1, også hen over cellerne B1 og C1 Hvis cellen til højre for ikke er tom, så skæres teksten af ved cellekanten. Excel gemmer stadig hele indtastningen og viser hele teksten i formelinjen, når du aktiverer cellen For at løse dette kan du ombryde teksten og derved få rækkehøjden forøget. Vil du ikke det, skal du gøre kolonnen bredere. Kolonnebredden kan sættes: til en bestemt angivet bredde (målt i antal cifre) Microsoft Excel 2007 Side 37

38 tilpasset til det bredeste i kolonnen eller i det markerede område til en standardbredde (8,43 cifre) Bredden ændres enten ved hjælp af musen eller ved at anvende formateringsmenuen. Det gøres lettest ved at bruge musen og trække kolonnen til den ønskede bredde. Du kan ændre for flere kolonner/rækker ad gangen ved at markere dem Sådan ændres kolonnebredden Flyt musemarkøren til kolonnenavnet i toppen af kolonnen Bevæg markøren så den peger direkte på den linje, der adskiller kolonnen fra den næste. Musemarkøren skifter udseende til, når du rammer rigtigt Træk kolonnen til den ønskede bredde eller dobbeltklik på stregen.! Rækkehøjden kan ændres på nøjagtig samme vis som beskrevet for kolonnebredde. Kolonner og rækker 7.6 Indsætte eller slette kolonner og rækker Ud over at indsætte og slette data har du også mulighed for at indsætte nye kolonner eller rækker i dit regneark eller selvfølgelig slette eksisterende rækker eller kolonner. At indsætte blanke kolonner eller rækker giver dig mulighed for at tilføje manglende data eller at udvide et eksisterende regneark. Og du skaffer dig af med overflødige data ved at slette rækker eller kolonner. Uanset om du indsætter eller sletter, er proceduren den samme Sådan indsættes rækker eller kolonner Markér en eller flere rækker eller kolonner (antallet af markerede rækker/kolonner afgør, hvor mange nye rækker/kolonner der indsættes) Vælg fanen Startside, gruppen Celler og knappen Indsæt.! Nye rækker indsættes oven over den eller de markerede. Nye kolonner indsættes til venstre for den eller de markerede kolonner Sådan slettes rækker eller kolonner Markér en eller flere rækker eller kolonner (antallet af markerede rækker/kolonner afgør, hvor mange rækker/kolonner der slettes) Vælg fanen Startside, gruppen Celler og knappen Slet. Kolonner og rækker Side 38 Microsoft Excel 2007

39 8 Budget Sideopsætning, Autosum Efterhånden som du opbygger større modeller, kan du få brug for Excels fyldfunktion, hvor du næsten automatisk får fyldt data ind i cellerne. Arbejder du meget med sammentællinger, kan du frem for selv at skrive formlerne bruge Excels indbyggede funktion Autosum, der hurtigt foretager sammentællinger. Excels håndtering af udskrifter og sideopsætning med sidehoved og sidefod vil også vise sig at være næsten uundværlig. Sidehoved Fyldfunktionen er brugt til at udfylde månedsnavnene i de enkelte celler Autosum til sammentællingerne Budgettet er placeret midt på arket mellem top, bund, venstre og højre margen Sidefod 8.1 Fyld serie Når du arbejder med regneark, vil du ofte have nogle overskrifter, der udgør en bestemt rækkefølge. Det kan f.eks. være månederne januar til december, ugedagene mandag til søndag, årstal 2003 og fremefter osv. Sådanne serier/lister er oprettet i Excel som standard. Sammen med disse lister er indlagt faciliteten Fyld serie, som bruges til automatisk at udfylde et område. Excel kan automatisk udfylde et celleområde med tal, datoer, klokkeslæt eller tekst. Et område kan udfyldes med en udfyldningsrækkefølge som programmet opretter, eller med en tilpasset rækkefølge som du selv opretter Brug musen til Fyld serie Med Fyld serie kan musen bruges til at udfylde et område med en rækkefølge af data. Programmet udfylder området ud fra de data og formater, der allerede er i området. Ved at markere en celle med f.eks. ordet januar og derefter trække med musen, udfyldes området med februar, marts, april osv. Det eneste du skal gøre er at udfylde de første data i serien og så trække med musen. Microsoft Excel 2007 Side 39

40 8.1.2 Sådan bruges Fyld serie Markér den celle eller det område, der indeholder de data, som udfyldningen skal baseres på Peg med musemarkøren i nederste højre hjørne af cellen eller området, indtil den bliver til et fedt kryds Træk for at markere det område, der skal udfyldes Slip musetasten Flyt og Kopiér EKSEMPEL B2 er trukket til øvrige celler i række 2 med -markøren 8.2 Brug af Autosum I stedet for at opbygge formler trin for trin, så kan du bruge. Det er indbyggede forud definerede formler, der automatisk udfører almindelige matematiske, statistiske og finansielle beregninger. Den vel nok mest anvendte funktion er SUM, som beregner summen af en liste, en række eller kolonne af celler. I første omgang vil vi nøjes med at anvende SUM og så kigge på nogle af de andre funktioner senere Sådan bruges SUM Placér markøren det sted hvor sammentællingen skal være Klik på knappen funktionen på fanen Startside og området Redigering for at tilføje Der vises en markering af, hvilke celler Excel tror, du vil have lagt sammen. Hvis dette ikke er korrekt, skal du selv markere de celler, det drejer sig om Tryk Enter for at acceptere når du er tilfreds Hvis der i cellen kun vises ### (amr. nummertegn), må du udvide kolonnen for at kunne se resultatet Side 40 Microsoft Excel 2007

41 Funktioner EKSEMPEL Når du klikker på Autosum lægges tallene straks sammen, og formlen vises i inputlinjen 8.3 Udskriv regnearket Ofte skal regnearket udskrives på papir således, at det efterfølgende kan anvendes, uden at man sidder ved en skærm. Du kan udskrive det aktuelle ark, hele projektmappen eller et markeret område. Du kan udskrive arbejdet hurtigt ved at bruge standardindstillingerne, eller du kan forbedre udskriften ved at bruge faciliteter til at tilpasse udskrivnings- og sideindstillinger. Måske har du brug for at indsætte en tekst øverst eller nederst på samtlige sider, få centreret teksten på siden vandret og lodret samt forstørre regnearket, så det fylder mere på siden. Microsoft Excel 2007 Side 41

42 EKSEMPEL Sidehovedtekst Liggende A4. Opstillingen er centreret lodret og vandret på siden -> lige store margener vandret på siden -> lige store margener Række- og kolonne- overskrifter Gitterlinjer Sidefodstekst, hhv. venstre, midt og højre sektion Udskrift med sidehoved og sidefod Sidehoved og sidefod er faste tekster øverst eller nederst på papiret, som du indtaster én gang, men teksterne vises på alle sider. I top/bund kan der desuden indsættes forskellige koder. F.eks. kan der indsættes en kode til automatisk sidenummerering, automatisk dato m.m. Når der er valgt at indsætte sidehoved eller sidefod, så kommer der en kontekstafhængig fane Design, her kan du foretage dit valg. Ved knapperne Sidehoved og Sidefod, kan du vælge nogle færdige opsætninger. Side 42 Microsoft Excel 2007

43 Under fanen kan du se, hvordan det ser ud, eller du kan selv indskrive dit sidehoved. Vær opmærksom på, at sidehoved/fod er inddelt i 3 områder, venstre, midt og højre side. Du skifter til dem ved at klikke dér, hvor du ønsker at skrive Centrere vandret og lodret Centreret lodret Centreret vandret Centreret vandret OG lodret Papirretning Stående papirretning Liggende papirretning Microsoft Excel 2007 Side 43

44 8.3.4 Tilpasse størrelsen på regnearket Hvis du vil have dit regneark forstørret /formindsket for at udnytte pladsen på siden, kan du skalere op/ned procentvis Margener Margener er den ramme af hvidt papir, der omkranser skriveområdet. Rammen består af: Top, Bund, Venstre og Højre margen. Når du åbner et nyt dokument i Excel, og får et helt nyt blankt papir, er margenerne indstillet til en standardindstilling. Topmargen Dette her er det område du har til Venstre margen rådighed til at lave dine beregninger og talopstillinger. Dette her er det område du har til rådighed til at lave dine beregninger og talopstillinger. Højre margen Dette her er det område du har til rådighed til at lave dine beregninger og talopstillinger. Bundmargen Disse indstillinger kan bruges til mange af dine almindelige opgaver, men ved nogle opgaver er du nødt til at tage stilling til, hvor brede dokumentets margener skal være. Det kommer an på, hvor stor din opstilling er. Måske skal du have plads til 12 måneders kolonner og har derfor brug for at gøre venstre og højre margenområde lidt mindre. Du kan ændre indstillingerne for margenerne enten på linealerne i vis udskrift eller i dialogboksen Sideopsætning.! Vær opmærksom på, at du får den mest præcise indstilling i dialogboksen Sideopsætning og udskriv Side 44 Microsoft Excel 2007

45 8.3.6 Udskrift med viste formler Dette bruger du, hvis du vil have dokumentation for, hvorledes du har lavet dine formler. Måske fordi du har nemmere ved at overskue dem, når de er printet ud, eller fordi du vil diskutere dem med en kollega. Sideopsætning og udskriv Hvad skal udskrives Inden du udskriver, skal du vælge hvilke dele af projektmappen, du vil udskrive. Du har tre muligheder: De aktive ark Vælger du aktive ark, udskrives det/de ark, der er markeret. Hele projektmappen En projektmappe kan indeholde flere ark. Når du vælger Hele projektmappen udskrives alle projektmappens ark (selvfølgelig kun de udfyldte). Markeringen Udskriften begrænses til det eller de (celle-)områder, du markerer Før du udskriver Det er altid en god idé at se udskriften på skærmen, før du sender den til printeren. Det sparer ofte papir, toner og ikke mindst tid. Du kan finde og rette mange små fejl, før du udskriver, hvis du bruger den indbyggede mulighed Vis udskrift (Office-knappen, Udskriv og Vis udskrift). Her kan du se, hvordan Excel fordeler et stort regneark på flere sider, hvordan flere markerede områder placeres på en eller flere sider, om de opsatte margener er passende osv. Sideopsætning og udskriv Microsoft Excel 2007 Side 45

46 9 Hjælp Du kan få brug for hjælp til arbejdet med Excel i forskellige sammenhænge. Hjælpefunktionen er en slags minimanual, som altid er lige ved hånden. Du kan bruge online hjælp til at finde oplysninger om bestemte emner eller opgaver. Der findes hjælp til alle funktioner og meddelelser i Excel. Du kan søge hjælp til overordnede funktioner eller værktøjer, hvor du arbejder fra et overordnet niveau af problemstillingen og søger ind til mere konkrete problemer, a la et kinesisk æskesystem. Du kan også bruge hjælp direkte til helt specifikke små problemer inden for et område. Alle aktiveres de fra Hjælp-knappen. Det er også muligt at aktivere hjælp ved brug af funktionstasten F Hvad indeholder Hjælp? Hjælp indeholder oversigter, procedurer, tekniske detaljer, eksempler og demoer, der kan lære dig om brugen af regneark. Når du har fundet de oplysninger, du har brug for, kan du udskrive dem eller lade Hjælp-vinduet være åbent, mens du arbejder. Hjælp-vinduet forbliver øverst i vinduet, så du kan følge en procedure, samtidig med at du udfører opgaverne i Excel. 9.2 Hvis du ikke ved, hvor du skal starte Skriv et spørgsmål i indtastningsfeltet, skriv celler. Side 46 Microsoft Excel 2007

47 Nu fremkommer søgeresultaterne nedenfor. Det fremgår også, at der er 100 resultater til din søgning. Klik på Formater celler. Fandt du ikke det du søgte, kan du få hjælp til at gøre din søgning bedre. Det kan ske ved at du søger online. Microsoft Excel 2007 Side 47

48 Her er resultatet af dit klik. Der er pile, hvor du kan klikke frem og tilbage, til de sider du har haft vist. Og så kan du selvfølgelig også udskrive dem. Hvis en tekst er markeret med blå skrift, kan du klikke på denne, så fremkommer hjælpen til lige netop det punkt. Du har også mulighed for at søge på kategorier, når du har valgt hjælp, du kan klikke på ikonet for Vis indholdsfortegnelse. Dette er en indholdsfortegnelse, hvor du ved at klikke på det ønskede område, igen kan klikke dig videre ind i emnet. Når der foran en tekst er følgende symbol, så betyder det, at dette er selve hjælpen. Og når du klikker på symbolet, så vises hjælpen til emnet i højre side. Nedenfor er der vist et udsnit af indholdsfortegnelsen, som den ser ud til start. Side 48 Microsoft Excel 2007

49 9.3 Hjælp til den aktuelle opgave Når du arbejder i dialogbokse eller infobokse: Klik på Hjælp, tryk på F1 (HJÆLP) eller klik på knappen med spørgsmålstegnet. Ved brug af knapperne på båndet: Anbring musemarkøren på et ikon eller et faneblad for at få vist en kort beskrivelse. Ved anvendelse af funktioner: Markér den ønskede funktion på oversigten over funktioner og tryk Hjælp til denne funktion i nederste venstre hjørne Hjælp Microsoft Excel 2007 Side 49

50 10 Valgresultater - Funktioner Når du vil arbejde med statistiske oplysninger som f.eks. valgresultater, produktionsstatistikker eller salgsopgørelser, får du brug for formler, der kan mere end de fire regnearter addition, subtraktion, division og multiplikation. Typisk er talmængderne store, og det bliver for besværligt at skulle lægge tal sammen og dividere resultatet med for at få gennemsnittet. Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre, men hvis der kommer flere tal til, så det nu er tal, skal man jo huske at ændre i formlen for at få det rigtige gennemsnit. I stedet for at bygge formler op trin for trin kan du bruge de indbyggede funktioner i Excel. Her er brugt funktionerne Minimum og Maksimum 10.1 Spar tid med indbyggede funktioner Disse funktioner er indbyggede formler, der udfører specialiserede beregninger automatisk. Du har tidligere stiftet bekendtskab med SUM-funktionen (side 40). Det er en forholdsvis enkel funktion, der kan sammentælle værdierne f.eks. i området fra E6 til E10, og som er lettere at indtaste end formlen der omfatter E6+E7+E8+E9+E10. I Excel er der næsten 300 indbyggede funktioner, men vi vil her kun beskæftige os med nogle ganske få. Funktionerne er inddelt i forskellige kategorier. Der findes funktioner til matematiske beregninger, finansielle mv Brug af funktioner En funktion består at to dele: Side 50 Microsoft Excel 2007

51 1. Funktionens navn 2. Funktionens argumenter (de oplysninger, funktionen skal bruge, f.eks. det celleområde, omkranset af parenteser, som funktionen skal beregne) For eksempel vil funktionen MIDDEL(A1:A9) returnere gennemsnittet af celleområdet A1 til A9. MIDDEL er funktionens navn og (A1:A9) er det celleområde, som gennemsnittet skal beregnes af. Funktioner finder du under menupunktet Indsæt eller ved formellinjen med knappen Indsæt funktion Sådan bruges en funktion Placér markøren i den celle, hvor funktionen skal indsættes Vælg knappen Indsæt funktion i formellinjen. En guide startes Vælg den ønskede funktionskategori eller vælg ALLE Klik på det ønskede funktionsnavn og klik på OK Hvis boksen ligger oven i din opstilling, trækker du den lidt væk med musen (træk med musen når den er i et tomt, gråt område af boksen) Udfyld den boks der vises, med de ønskede oplysninger Herunder skal du typisk markere de celler i regnearket som du vil undersøge. Funktioner Hjælp til funktioner Når du vælger en bestemt funktion i listen over funktioner, vises en kort beskrivelse af den valgte funktionen nederst i dialogboksen. Microsoft Excel 2007 Side 51

52 Yderligere hjælp Hvis du har brug for yderligere hjælp til den valgte funktion, klikkes på Hjælp for at få mere detaljerede oplysninger om funktionen. Det er her en god idé at se hjælpefunktionens eksempler Statistiske funktioner MIN, MIDDEL og MAKS De funktioner vi vil beskæftige os med i dette afsnit er minimum, gennemsnit og maksimum. Gennemsnittet MIDDEL =MIDDEL(A1:A77) Returnerer middelværdien af en talrække Maksimum MAKS =MAKS(A1:A77) Returnerer den maksimale værdi af en talrække Minimum MIN =MIN(A1:A77) Returnerer det mindste tal af en talrække Disse funktioner fungerer på samme måde som SUM-funktionen, som er gennemgået tidligere Sådan bruges MIN, MAKS, MIDDEL Placer markøren det sted, hvor sammentællingen skal være Klik på knappen Indsæt funktion Vælg den funktion du vil anvende Markér nu hvilke celler du vil have funktionen til at undersøge Klik OK til funktionsboksen Funktioner Side 52 Microsoft Excel 2007

53 EKSEMPEL Vi har fundet følgende tal for trafikken over Storebælt på Storebæltforbindelsens hjemmeside og ønsker at se lidt nærmere på trafiktallene for 2. halvår af 2006, altså tallene fra juli til december. Vi vil undersøge, hvor meget trafik der i gennemsnit passerer broen hver måned. Desuden hvad det mindste henholdsvis største antal køretøjer er, der passerer i en måned i 2. halvår. For let og hurtigt at foretage denne undersøgelse overføres tallene til et regneark, hvor der bruges de relevante funktioner, nemlig MIDDEL (gennemsnittet), MAKS (det største antal) og MIN (det mindste antal). De kendte tal indtastes i regnearket, der tilføjes relevante tekster, sum-formler til beregning af i alt og endelig lidt formatering for et syns skyld: Markøren placeres i celle B13. Her indsættes funktionen MIDDEL for at beregne det gennemsnitlige antal personbiler pr. måned i de 6 måneder. 1. Placer markøren i B13 2. Klik på funktionsvælgeren 3. Vælg funktionen MIDDEL 4. Klik på OK Microsoft Excel 2007 Side 53

54 I det næste skærmbillede angives det område, der skal beregnes gennemsnit for. Excels forslag, som du kan rette Områdets værdier Formelresultat 5. Markér området, der skal beregnes. Du kan: a. flytte boksen (peg et sted i den grå baggrund, hold musetasten nede og træk boksen væk, så du kan se dine tal) eller b. klikke på i boksen. Vælger du det sidste, skal du klikke på igen efter du har markeret, for at komme tilbage. 6. Klik på Udfør, og formlen er indsat i cellen På samme måde indsættes funktionerne til beregning af maksimum og minimum i cellerne B14 og B15. Endelig kopieres formlerne, så regnearket kan gøres færdigt. Side 54 Microsoft Excel 2007

55 Microsoft Excel 2007 Side 55

56 11 Valutaberegning Absolut reference I de tilfælde, hvor der i flere af vores formler indgår et bestemt tal, er det en fordel at placere dette tal ét sted i regnearket, og så få formlen til at referere til den pågældende celle. Et eksempel på dette er nedenstående regneark, som omregner danske kroner til Euro ud fra Nationalbankens eurokurs. Her skal cellen med nationalbankens kurs på 756,45 (celle B16) indgå i samtlige celler, der viser værdien i Euro (cellerne D5-D12). Formlen i celle D5 = B5*100/B16 Formlen i celle D6 = B6*100/B16 Ved at placere kursen i én celle er det også nemt at ændre kursværdien, når den ændres i Nationalbanken. Formlen i celle D5 = B5*100/B Absolutte cellereferencer Det at vi sætter et tal, der indgår i flere formler, ét sted i regnearket, giver desværre nogle ulemper, når vi forsøger at kopiere formlen. Fortsætter vi eksemplet ovenfor, ville vi kopiere formlen nedad og formlen i D6 vil blive = B6*100/B17, hvilket jo ville være forkert. At B5 har ændret sig til B6 er korrekt, men at B16 har ændret sig til B17, er ikke det vi ønsker. Vi vil have, at selvom vi kopierer formlen nedad, vil kun B5 ændre sig til B6, B7 osv. mens B16 ikke ændres. Dette gøres ved at sætte $ tegn foran B og foran 16: Når vi nu kopierer formlen nedad, vil B5 blive til B6, og B16 vil ikke ændre sig. Vi har lavet cellereferencen til en absolut reference. En absolut reference henviser altid til samme celle eller område. Det sker ved, at der sættes $ (dollartegn) foran kolonnebogstavet og/eller rækkenummeret ($A$4), når du skriver formlen. Side 56 Microsoft Excel 2007

57 Absolutte cellereferencer Brug F4 til at skabe absolutte referencer Når du under indtastning af en formel har brug for at gøre en cellereference absolut, så er den hurtigste måde at bruge funktionstasten F4. $-tegnet indsættes enten ved at taste det ind (AltGr+4) eller ved at benytte tasten F4, der ved fortsat tastning skifter mellem 1. tastetryk $B$3 (både kolonne og række fastholdes) 2. tastetryk B$3 (alene rækkenr. fastholdes) 3. tastetryk $B3 (alene kolonne fastholdes) 4. tastetryk B3 (tilbage til udgangspunktet)! Hvis en celle ikke viser det ønskede resultat så tryk F2 og følg farvemarkeringerne, så du kan se, hvilke celler formlen refererer til. Microsoft Excel 2007 Side 57

58 12 Adresseliste - Sortering Når du bruger Excel til at håndtere mængder af data, vil du ofte få brug for at sortere disse data. En sortering kan hjælpe dig til at finde bestemte data. Det er nemmere at finde Laila Nielsen på en liste med flere hundrede navne, hvis dataene står i alfabetisk orden efter for- eller efternavn Sortering af data Her en adresseliste hvor navne og adresser står hulter til bulter: Overskrifterne kan fryses, således at de altid er synlige på skærmen Kan sorteres efter hver enkelt af overskrifterne Et lyspunkt er det dog, at adresselisten ligger i et Excel regneark. Det betyder nemlig, at listen kan ordnes i forhold til de forskellige behov man har. Listen kan sorteres alfabetisk efter efternavn eller for eksempel postnummer. I Excel bruges funktionen sortering til at foretage disse forskellige måder at ordne samlinger af data på, også kaldet databaser. Du har mulighed for at sortere data i stigende (A til Å, 0 til 9) eller faldende (Å til A, 9 til 0) rækkefølge, og du kan vælge at sortere efter indholdet af én kolonne eller efter flere kolonner. Sortering efter flere kolonner vil du typisk have brug for i en liste som ovenstående, når du vil sortere posterne efter fornavn. Da der sikkert er flere, der hedder det samme til fornavn, kunne du bede om, at der dernæst sorteres efter efternavn. Er der flere, der hedder det samme til både for- og efternavn, kunne det tredje sorteringskriterium være adresse. Side 58 Microsoft Excel 2007

59 Sortér data efter en enkelt kolonne Placér markøren et sted i kolonnen med de data, du vil sortere efter (det er vigtigt at du ikke markerer noget) Klik på Sorter og filtrer knappen, som er placeret på fanen Startside, området Redigering. Når du klikker på den lille pil får du flere valgmuligheder Sortér data efter flere kolonner Placer markøren et vilkårligt sted listen Vælg Brugerdefineret sortering når du har klikket på knappen Sorter og filtrer. Hvis der skal sorteres efter flere felter, klikkes der her. Vælg feltet du vil sortere efter. Tag stilling til måden der skal sorteres på. Afslut med OK! Ved sortering i en kolonne med ugedage eller månedsnavne kan du i Rækkefølge vælge Brugerdefineret liste. Sortering 12.2 Frys ruder Under arbejdet med et regneark, som fylder mere end det aktuelle skærmbillede, kan det være en fordel at kunne beholde ledeteksterne (kolonne- og rækkeoverskrifter) på skærmen under rulning horisontalt og vertikalt. Her er kolonneoverskrifterne fastholdt øverst på skærmen, mens resten af opstillingen er synlig fra række 118. Hvis funktionen frys ruder ikke var slået til, ville vi ikke have kunnet se, hvad overskriften var til de enkelte kolonner. Microsoft Excel 2007 Side 59

60 Frys ruder Side 60 Microsoft Excel 2007

61 13 Beskyttelse af celler og celleområder Når du har opbygget en model, som skal bruges igen og igen, er det vigtigt at få indbygget en sikkerhed i modellen, der bevirker, at muligheden for at ødelægge formler og formatering m.v. minimeres mest muligt. Beskyttelse foregår på 3 niveauer: Den enkelte celle kan være beskyttet (låst) eller ulåst. Låsen virker dog kun hvis Arket er beskyttet Projektmappens struktur kan beskyttes (uden for dette pensum) Som standard er alle celler låst, dersom man beskytter arket. Det vil sige, at celler, hvori der skal kunne indtastes, skal låses op, inden arket beskyttes. Forsøger du at indtaste i en låst celle i et beskyttet ark, får du en fejlmeddelelse: En beskyttelse af modellen foretages for hvert enkelt ark. Skal du senere ændre i dine formler, må du først slå beskyttelsen fra.! I forbindelse med beskyttelsen har du mulighed for at angive en adgangskode, som vil blive afkrævet, hver gang du ønsker at ophæve beskyttelsen af modellen. Denne adgangskode kan frit opfindes, men det er vigtigt at kunne huske den, da muligheden for at foretage ændringer i modellen ellers er forsvundet!! Ved indtastning af adgangskode skal du være opmærksom på, om du anvender store eller små bogstaver, da programmet skelner herimellem Sådan beskyttes dine formler Markér de celler, hvori der må indtastes Fjern låsen Aktivér beskyttelsen af arket Beskyttelse Microsoft Excel 2007 Side 61

62 Sådan fjernes beskyttelsen Gør arket aktivt Fjern arkbeskyttelsen Beskyttelse EKSEMPEL Ubeskyttede områder (indtastningsfelter)! Skal arket benyttes af andre, er det en god idé at give indtastningsceller en lys baggrundsfarve. Så ved de, at her må der indtastes. Side 62 Microsoft Excel 2007

63 14 Datapræsentation - Diagram Hvis du skal præsentere indholdet i et regnearksdokument for andre, kan det i visse situationer være en fordel at anvende en grafisk illustration - et diagram - i stedet for en talopstilling. Hvis læseren af informationen har brug for et overblik eller for at kunne vurdere en udvikling uden at skulle kende de detaljerede tal, er anvendelsen af et diagram en god idé Diagrammer I Excel findes der mange diagramtyper, og valget af diagramtype afhænger af, hvad og hvor meget du ønsker at vise med diagrammet. I Excel er diagrammer integreret i regnearket, sammenkædet med regnearksdokumentet. Det betyder, at når du ændrer i de data, som er grundlaget for diagrammet, så opdateres diagrammet automatisk, så det afspejler ændringerne. EKSEMPEL Tallet for varme i januar er ændret til , og søjlen har med det samme ændret højde Microsoft Excel 2007 Side 63

64 14.2 Diagrammets opbygning Inden vi går i gang med at fremstille diagrammer, skal vi lige se på diagrammets grundlæggende opbygning. Herover er vist et diagram, som er opbygget således: Diagramtitel Y-akse Y-aksetitel Forklaring Dataserie Aksemærke X-akse Diagrammet er et søjlediagram Alle diagrammer (undtagen lagkagediagrammer) har en x-akse (den vandrette linje i bunden) og en y-akse (den lodrette kant i venstre side). Excel deler akserne med aksemærker og tilpasser tallene på y-aksen, så de fordeles jævnt mellem minimum- og maksimumtallet i den afbildede talmængde Et diagram består af en eller flere dataserier, som hver især viser en kategori ( i figuren er serierne hhv og 1998). Alle diagramtyper, undtagen cirkel- og kransediagrammer, kan vise op til 30 dataserier. Cirkel- og kransediagrammer viser kun én serie Der tilføjes en forklaring, som fortæller, hvad hver enkelt dataserie repræsenterer 14.3 Oprettelse af diagram Når Excel opretter et diagram, følger programmet disse regler: Hver kolonne af værdier opfattes som separate serier. Indholdet i den øverste celle i hver kolonne bruges som forklaring, og indholdet i den yderste venstre celle i hver række bruges som akseetiket Sådan oprettes et diagram Inden du opretter et diagram, skal du have besluttet, hvilke data der skal afbildes, og hvilke data der skal bruges som titler og forklaringer m.m. i diagrammet. Når det er besluttet, gør du sådan: Side 64 Microsoft Excel 2007

65 Markér det område eller den samling, der indeholder de data, der skal afbildes Vælg fanen Indsæt, i gruppen Diagrammer vælges hvilken type der ønskes. Så er diagrammet på siden i en standardudgave. Nu kan du begynde at lave dine tilføjelser. Så længe diagrammet er markeret, har du adgang til kontekststyrede faner. De er placeret under en overskrift Diagramværktøjer! Hvis diagrammet dækker over data i arket, kan du flytte det og ændre dets størrelse. Dataene i cellerne bag diagrammet er der stadig. Diagram 14.4 Formatering af et diagram Efter oprettelsen af et diagram, eller når et diagram markeres, kan det redigeres. Dette gøres via de faciliteter, der er tilgængelige i det øjeblik, diagrammet er markeret. Du har mulighed for at ændre og formatere alle dele af diagrammet, f.eks. Tilføje titler og forklaringer Ændre skrifttype og størrelse på samme Ændre farve på søjler og kurver samt på diagrammets baggrund Ændre skrifttype, størrelse, skala og talformat på akserne Det eneste du behøver at gøre er at markere diagrammet, så har du adgang til fanerne Design, Layout og Formater. Du kan også klikke med højre musetast på diagrammet eller et objekt i diagrammet og vælge handlinger fra lokalmenuen Sådan ændres diagramtypen Det kan ofte være hensigtsmæssigt at vælge en anden diagramtype end søjlediagrammet. Det gøres ganske enkelt via fanen Design Markér diagrammet Vælg Skift diagramtype Foretag valg Afslut med OK Microsoft Excel 2007 Side 65

66 ! Du kan også vælge nogle færdiglavede layout til dit diagram og nogle typografier. Når du klikker på et af valgene, vil dit diagram ændre sig. Diagram Sådan indsættes en diagramtitel Hvis du ikke fik indsat en diagramtitel, da diagrammet blev oprettet eller titlen måske er blevet slettet ved en fejl, har du altid mulighed for at tilføje eller ændre en diagramtitel senere via fanen Layout Markér diagrammet Vælg Diagramtitel Vælg en af mulighederne Skriv teksten Diagram Sådan ændres udseende af serierne Hvis du ønsker at ændre udseendet af dine serier, har du altid mulighed for at ændre det via fanen Formater. Markér diagrammet Vælg området Figurtypografier Vælg en af Typografierne eller prøv at klikke på en af knapperne til højre i gruppen. UDSKRIVNING AF DIAGRAMMER Selvom det er let at se diagrammer på skærmen, så vil du ofte have brug for at kunne udskrive dine diagrammer, så de kan deles med andre. Du får vist en skærmudskrift og udskriver et diagram på stort set samme måde, som du normalt udskriver et regneark.! Det er altid en god idé, at tage et Vis Udskrift først. Så har du mulighed for at kontrollere udskriften, før du bruger papir. Side 66 Microsoft Excel 2007

67 Ved udskrivning af diagrammer har du 2 muligheder for at udskrive, enten 1. Udskrive diagrammet alene Eller 2. Udskrive diagram og data på samme ark papir Sådan udskrives et diagram alene Markér diagrammet Vælg Office-knappen, Udskriv Klik på OK Sådan udskrives diagram og data på samme side Markér det ark, der skal udskrives Vælg Office-knappen, Udskriv Klik på OK Udskrive diagrammer 14.5 Gode råd ved arbejde med diagrammer Når du opretter diagrammer, skal du vælge at vise enten detaljerne eller totalerne Aldrig begge dele, idet størrelsesforholdet mellem totaler og detaljer vil gøre informationsværdien af detaljerne meget ringe. EKSEMPEL Microsoft Excel 2007 Side 67

68 Overskrift og forklaringer. Bør hhv. rettes og fjernes Diagram over totaler. Områderne A4:A9 og F4:F9 er markeret ved oprettelsen. Ved markering af flere forskellige områder, skal områderne indeholde samme antal rækker eller kolonner, ellers kan Excel ikke danne diagrammet. Du må f.eks. her ikke nøjes med A5:A9 og F4:F9. Diagram med både detaljer og totaler. Det er ikke specielt informativt. Det, at totalerne er en sammenlægning af de andre søjler gør, at det er svært at se noget ud af kvartalerne.! Vil du øge eller mindske et dataområde til et diagram, markér da diagrammet og peg på håndtaget i nederste, højre hjørne af dataområdet så du får en pil og træk så området til den ønskede størrelse. Side 68 Microsoft Excel 2007

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse

Arbejdsmarkedsuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelse Anvendelse af regneark til enkle beregninger /16 September 2016 Arbejdsmarkedsuddannelse Anvendelse af regneark til enkle beregninger Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Kurser i Åbent it-værksted

Kurser i Åbent it-værksted Kurser i Åbent it-værksted IT på brugerniveau Kom i gang med brug af it Vi afklarer hvad du kan (IKV) Brug af pc på arbejdspladsen 3 dage Tekstbehandling med 10 fingre Tastaturbetjening til indskrivning

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014 Excel til ipad Kom i gang og videre med Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Forord 9 Begrænsningerne i forhold til Excel

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Regnark LibreOffice Kom godt fra start med regneark i LibreOffice Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Indholdsfortegnelse Regneark?...4 Dette materiale...4 Tilhørende regneark...4

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er et regneark?...4

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere