Hold: 1. semester Forår lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde."

Transkript

1 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse af rapporter. Endvidere tilstræbes en basal forståelse for naturvidenskabelig videnskabsteori, samt en forståelse af de krav vi på FMS stiller til tekniske rapporter. Desuden skal de studerende lære at benytte kontorpakker (undervisningen tager udgangspunkt i openoffice 3.1) på et niveau, så de vha. kontorpakker kan udarbejde notater, rapporter, AV præsentationer, beregninger i regneark mm. Undervisningsvejledning: UV-vejledning for Undervisningsmaterialer: 1. Studieteknik, FMS 2005 (udleveres) 2. Tekster om videnskabsteori 3. Kursushæfter fra forlaget Libris: Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer/Outlook. (ikke obligatoriske) 4. (manual til introduction af lydlære) 5. Projektarbejde og rapportskrivning, FMS 2005 (udleveres) 6. Algreen-Ussing og Fruensgaard: Metode i projektarbejdet, Aalborg Universitetsforlag (ikke obligatorisk)

2 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 2 af 7 Undervisningsemner og -forløb: Emne (undervisningsmat.) Lektioner Undervisningsform Taksonomi Studieteknik 4 Klasseundervisning 2 Tekstbehandling, regneark, præsentationer, 12 Klasseundervisning, 3 rapportskabelon, rapportskrivning opgaveløsning, CBT Informationssøgning 4 Klasseundervisning, 3 opgaveløsning, CBT Videnskabsteori (Popper, falsifikationsprincippet, 12 Klasseundervisning 3 Kuhn: videnskabelige paragdigmer, videnskabelige revolutioner) Forsøg med hørelsen subjektivitet og 4 Klasseundervisning 2 objektivitet) Projekt (45) Gruppearbejde, oplæg udleveres 4 Undervisningsmetoder: Der anvendes en kombination af deduktiv klasseundervisningsning samt induktive undervisningsmetoder, hvor de studerende selv skal finde frem til egnede metoder i det tekniske arbejde. Mere konkret forventes følgende principper anvendt: Ved arbejdet med studieteknik, videnskabsteori samt kontorpakken forventes deduktiv klasseundervisning (foredrag) i kombination med dialogbaseret klasseundervisning. Disse emner egner sig til først at få nogle principper udstukket (foredrag), hvorefter vi i gensidig dialog finder frem til nogle anvendelige begrundelser for de anvendte principper.

3 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 3 af 7 Specielt ved kontorpakker vil en stor del af fremstillingen bestå i, at en studerende viser sit skærmbillede via projektoren, hvorefter vi i fællesskab finder ud af at benytte de forskellige funktioner, herunder fremstille en rapportskabelon som er i overensstemmelse med kravene til tekniske rapporter på FMS. Kun når de studerende ikke selv formår at finde en løsning på de problemstillinger de bliver bedt om at løse vha. officepakken, vil jeg som undervise vide løsningen. Specielt ved videnskabsteori, vil opstarten bygge på dialog-baseret undervisning, hvor vi i fælleskab vil finde frem til den manglende mulighed af at føre egentligt bevis indenfor teknik og naturvidenskab. I stedet vil falsifikationsprincippet blive fremhævet (Karl Popper), som en mulighed for alligevel at opnå relativ sikkerhed og struktur indenfor det tekniske arbejde. Den eneste kritik af Poppers falsifikationsprincip som vil blive fremdraget er Thomas Kuhn s videnskabelige paragdigmer med tilhørende paragdigmeskift. Vi vil have en debat om, hvorvidt disse paragdigmeskift er forbundet med en større fokus på falsifikationsprincippet. Udgangspunktet for videnskabsteorien vil således være at finde frem til metoder der i praksis er anvendelige for det videnskabelige arbejde, men også at anskueliggøre den betydelige evaluering og kritik der foregår af videnskabelige arbejder. Ved arbejdet med informationssøgning vil det blive antaget, at de studerende kender til relevante søgemetoder. Med dette udgangspunkt vil induktive undervisningsmetoder blive benyttet til at udvikle deres paratviden. Dette vil ske ved, at de i grupper skal søge informationer angående emner man ikke umiddelbart kan finde oplysninger om via Google etc. Et eksempel er opgaven: Find udviklingen indenfor store skibsmotorers størrelse i det seneste århundrede, hvor de studerende dels vil mangle en tilgængelig graf, dels være nødt til at foretage valg vedrørende, hvad der menes med størrelse på motoren, samt hvilke skibstyper og motortyper der kan være tale om.

4 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 4 af 7 Dette arbejde vil foregå i grupper, hvor det er forventeligt at de studerende ret hurtigt vil forsøge at dele informationssøgningen mellem sig, men efterhånden vil opdage, at de er nødt til i fællesskab at foretage nogle valg og lave nogle strategier for at opgaven kan løses på tilfredsstillende vis. Også lidt mere avancerede søgefunktioner vil blive introduceret (eksempelvis Google Scholar, samt vores nye adgang til søgning i de videnskabelige artikeldatabaser, Springer og Access Science ) for at vise muligheden for at supplere de informationer man finder via (lære)bøger, Google, virksomhedsbesøg samt tekniske biblioteker med up-todate informationer af høj kvalitet, aktualitet og validitet. En mere induktiv tilgang til undervisningen vil ske ved de planlagte forsøg. Formålet med disse små forsøg er at illustrere, hvad der kendetegner en god forsøgsgang. Disse forsøg vil være baseret på at klarlægge forholdet mellem observatør og objekt, idet det subjektive element vil være et væsentligt element i forsøgene. I dette semester vil vi især arbejde med hørelsen, herunder temporale aspekter ved hørelsen: Kan man falsificere faldloven vha hørelsen, samt i hvor høj grad opnår man overensstemmelse med faldloven når man benytter hørelsen til at finde faldloven? Her forventes en usikkerhed i ørets temporale nøjagtighed omkring ekkogrænsen, dvs ca ms). Hørelsens individuelle natur vil blive anskueliggjort som en introduktion til en debat om objektivitet/subjektivitet med udgangspunkt i beskuerens subjektivitet. Især i de tidlige forsøg med faldloven vil de studerende opleve, at de modtager mangelfulde instruktioner angående forsøget. Formålet med dette er, at de vha induktion får fundet frem til nogle realistiske forsøgsgange ved gennemgangen vil vi tale om trial-and-error metoden (det vil blive relateret til månelandingen i 1969). Projektet fungerer som et realistisk projekt og vil blive indledt med en gennemgang af principperne for projektarbejde. De studerende vil vælge et emne blandt et bibliotek af udbudte emner, men vil

5 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 5 af 7 selv være ansvarlige for at få planlagt virksomhedsbesøg, få struktureret arbejdet med dagbog, tidsplan osv udfra de opstillede principper for projektarbejde. Hjælpen fra underviseren vil i denne periode bestå i, at de studerende skal have godkendt projektformulering, tidsplan osv, ligesom der vil blive afholdt møder med grupperne (som minimum et møde, men efter behov), hvor de kan dokumentere arbejdets fremgang og modtage projektvejledning. Projektarbejdet skal dokumenteres med en rapport (som skal indeholde projektformulering og tidsplan), samt en mundtlig fremlæggelse i gruppe. Rapporten til projektet vil være opdelt så det fremgår, hvem der har skrevet hvad. Det vil være disse dele af rapporten der danner baggrund for den endelige bedømmelse af de studerende. Eksamensforberedelse: Ikke relevant, jævnfør bedømmelsesmetoden Hjemmearbejde: Der må forventes 5 kvarters hjemmearbejde pr. undervisningslektion. Dette forventes dog ujævnt fordelt, således at der er langt mere hjemmearbejde i forbindelse med det afsluttende projektarbejde i kurset. Med 80 lektioners undervisning svarer dette til en gennemsnitsbelastning for et kursus normeret til 5 ECTS point. Kursusarbejder: Ingen

6 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 6 af 7 Ekskursioner: De studerende skal på et virksomhedsbesøg som et led i deres projekt Bedømmelse: Evalueringen består i en afsluttende prøve, forudsat at de studerende har afleveret de obligatoriske rapporter, samt deltaget i den afsluttende gruppefremlæggelse på tilfredsstillende vis. Den afsluttende prøve er en bestået/ikke bestået bedømmelse af den del af den afsluttende rapport den studerende har skrevet af rapporten over det afsluttende projekt. Hvis bedømmelse Bestået ikke opnås skal den studerende korrigere de pågældende afsnit i den afsluttende rapport, således at bedømmelsen Bestået kan opnås. Dette vil ske under vejledning af underviseren. Opnåelse af målene For at blive indstillet til bedømmelse, skal de studerende på tilfredsstillende vis have afleveret opgave om informationssøgning, rapportskabelon, samt regneark med forsøg med hørelsen og faldloven. Desuden er det en forudsætning for bedømmelse, at den enkelte studerende har deltaget i gruppefremlæggelse af det afsluttende projektarbejde på tilfredsstillende vis. Selve bedømmelse af den enkelte studerende vil være som en bedømmelse af den del af rapporten over det afsluttende projekt (4-5 sider) de selv har skrevet. Projektrapport skal være udført efter Vejledning i rapportskrivning. Dagbog og tidsplaner skal vedlægges som bilag. Rapporten skal indeholde et abstract på engelsk ( ord).

7 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 7 af 7 Krav til de studerende Det er et krav at de obligatoriske opgaver der er beskrevet i afsnittet Opnåelse af målene er afleveret for at afsluttende bedømmelse an opnås. Desuden er det et krav, at bedømmelsen Bestået opnås for den del af den afsluttende rapport den studerende selv er ansvarlig for. Det er usandsynligt at man som studerende kan leve op til kravene uden at deltage i undervisningen, idet kravopfyldelsen til de obligatoriske opgaver er baseret på en tilfredsstillende deltagelse i gruppearbejdet. Elevevaluering af undervisningen: Der gennemføres evaluering af undervisningen midtvejs i undervisningsforløbet.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714 Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester VIA University College August 2014 Rev. 020714 2 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 SEMESTERSTART... 10 3 LANDMÅLING OG KORTFREMSTILLING...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere