Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU alm. del Bilag 181 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF Marts 2012

2 Indhold 1 Indledning og baggrund Lærernes arbejdstid Fordelingen af arbejdstid på institutionsniveau Den historiske udvikling i anvendelsen af lærernes arbejdstid Metode Statistiske begreber Stikprøveudvælgelse af uddannelsesinstitutioner og lærere Statistisk usikkerhed Arbejdstidskategorier Feriefaktorberegning Dataindsamling på uddannelsesinstitutionerne Post hoc test Dokument: _lærenesarbejdstid_stx_Final Version nr.: 2 Udgivelsesdato: 29. marts 2012 Udarbejdet af: AAP-ST Kontrolleret af: KNI Godkendt af: ST

3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Pluss Leadership (Pluss) har med estatistik som underleverandør gennemført en analyse af arbejdstiden i skoleåret for lærerne på det almene gymnasium og HF. Analysen er gennemført for Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU). Pluss færdiggjorde i september en analyse af lærernes arbejdstid på forskellige uddannelsesområder herunder stx og HF. Den analyse indgik i grundlaget for overenskomstforhandlingerne i 2011 (OK11). Den nye analyse af lærernes arbejdstid for skoleåret skal indgå i det forberedende arbejde frem til overenskomstforhandlingerne i 2013 (OK13). Analysen fra 2010 blev gennemført inden for rammerne af overenskomsten fra 2008, og den nye analyse er ligeledes gennemført inden for denne overenskomstmæssige ramme jf. fokus på skoleåret Dataindsamlingen er foregået i december 2011 og frem til februar Alle arbejdstidsregistreringer er indhentet fra uddannelsesinstitutionernes seneste lukkede skoleår dvs Stikprøvestørrelsen er på 497 lærere fordelt på i alt 20 almene gymnasier. Lærernes arbejdstid på stx består overordnet af en række klassiske opgaver såsom undervisning, forberedelse af undervisning, rettearbejde og opgaver knyttet til undervisningen eller til driften af uddannelsesinstitutionen. For en uddybning skal der henvises til den skematiske oversigt med definitioner på side 11. I analysen fra og i analysen fra viste det sig, at der var variation mellem uddannelsesinstitutionerne. Nogle uddannelsesinstitutionerne brugte relativt mere tid på undervisning end andre, nogle havde flere undervisere med aldersreduktion og igen andre brugte mere eller mindre tid på øvrig tid 5. Samtidig viste det sig, at undervisningsandelen var steget fra 18,9 % i 2007 til 19,6% i 2010, mens andelen af øvrig tid var faldet fra 19,5% i 2007 til 17,5% i Ministeriet har ønsket, at den nye analyse er sammenlignelig med den tidligere arbejdstidsanalyse, som Pluss har gennemført, og ligeledes den analyse som Rambøll Management har gennemført. Dog med den undtagelse, at arbejdstidskategorien øvrig tid ikke nedbrydes i de underkategorier, som er anvendt i den seneste analyse fra september 2010, som var udarbejdet af Pluss. Her var øvrig tid et fokusområde. I den nye analyse har ministeriet ønsket et særligt fokus på rettearbejde knyttet til større skriftlige opgaver. Dette rettearbejde er derfor undersøgt for at se nærmere på, hvor meget rettearbejde som foretages i samvær med elever (faglig vejledning), og hvor meget rettearbejde, der foregår uden elever. Sammenfattende benyttes der i denne analyse samme opdeling og definition af de forskellige kategorier i arbejdstid dog med en underopdeling af rettearbejde for 1 Kortlægning af arbejdstid for lærere på forskellige uddannelsesområder Analyse af lærernes arbejdstid. Pluss Leadership for Undervisningsministeriet, september Pluss undersøgelse fra 2010 er en opfølgning på: Anvendelsen af lærernes arbejdstid en sammenfatning af undersøgelser blandt social- og sundhedsskoler, voksenuddannelsescentre, erhvervsskoler, almene gymnasier og institutioner for mellemlange videregående uddannelser, Rambøll Management for Undervisningsministeriet, Cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv., Personalestyrelsen, henviser til publikationsåret, mens selve analyseåret er henviser til publikationsåret, mens selve analyseåret er Den signifikante variation mellem institutionerne skal forstås, som forskelle mellem top og bund i ranking efter undervisningsandele. Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 3

4 at synliggøre indholdet heri jf. den skematiske oversigt på side 11. Proceduren for indsamlingen af data er ligeledes den samme som tidligere. I analysen er der desuden benyttet de samme statistiske begreber og udregningsprincipper, som i analysen fra 2007 og som i analysen fra Det betyder blandt andet, at når der i analysen henvises til det statistiske begreb gennemsnit, så er der tale om gennemsnit af andele i %. Eksempelvis summen af lærernes undervisningsandel i % divideret med antallet af lærere. Gennemsnittet udtrykker dermed den gennemsnitlige andel af lærernes tid forbrugt på undervisning. Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 4

5 2 LÆRERNES ARBEJDSTID Anvendelsen af lærerenes arbejdstid ser i skoleåret således ud: Tabel 2.0 Median 1. kvartil 3. kvartil Gennemsnit (+/-) procent point Undervisning 19,8% 17,0% 22,0% 19,2% 0,2% Forberedelse 25,4% 22,2% 28,8% 25,0% 0,3% Pause 4,2% 3,7% 4,8% 4,2% 0,0% Samlet rettearbejde 14,0% 9,1% 18,4% 13,9% 0,3% * Rettearbejde - uden elever 12,1% 7,7% 16,6% 12,1% 0,3% * Rettearbejde - med elever (faglig vejledning) 1,3% 0,3% 2,7% 1,8% 0,1% Eksamensarbejde 5,8% 4,5% 7,2% 5,9% 0,1% Øvrige aktiviteter 2,0% 1,5% 2,3% 1,8% 0,0% Øvrig tid 11,8% 7,5% 16,9% 15,3% 0,6% Aldersreduktion 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,2% Ferie, feriefridage og søgnehelligdage 12,6% 11,9% 13,9% 12,9% 0,1% Tabellen er baseret på en stikprøve på 497 lærere fordelt på 20 almene gymnasier. Den gennemsnitlige undervisningsandel per lærer er 19,2%. Med en statistisk usikkerhed på 0,2% betyder det, at den gennemsnitlige undervisningsandel ligger på mellem 19,0% og 19,4%. Den gennemsnitlige andel af tid brugt på forberedelse per lærer er på 25,0%, og den gennemsnitlige andel af tid per lærer brugt på øvrig tid er på 15,3%. Omregnes den gennemsnitlige undervisningsandel på 19,2% til timer, så svarer det til, at en lærer på det almene gymnasium i gennemsnit underviser 369,4 timer ud af et bruttoårsværk på 1924 timer 6. Den beregnede statistiske usikkerhed er for de enkelte variable generelt lav. Rettearbejde er inddelt i to underkategorier. Samlet set bruger en lærer i gennemsnit 13,9% af sin arbejdstid på rettearbejde. For at få indblik i, hvor meget tid der bruges på faglig vejledning af elever i forbindelse med opgaveskrivning, og hvor meget tid der går med rettearbejde uden elevers tilstedeværelse, er rettearbejde opdelt. En lærer bruger i gennemsnit 1,8% af sin arbejdstid på faglig vejledning i forbindelse med elevers opgaveskrivning. Det er eksempelvis opgaver så som større skriftlige opgaver, studieretningsprojekt, Dansk/historie opgave, HF eksamensprojekt og på nogle institutioner AT vejledning. Disse typer af opgaver fordrer faglig vejledning af elever. Den klassiske form for rettearbejde uden elever udgør i gennemsnit 12,1% af en lærers arbejdstid. 6 I tabellerne vises alle resultater i procenter, men for at give et konkret indtryk af, hvor mange timer procenterne dækker over, er procenterne for kategorien undervisning omregnet til timer. Som afsæt for denne beregning anvendes et bruttoårsværk for en lærer på timer, hvilket er inklusiv ferie, feriefridage og søgnehelligdage. Det er gjort velvidende, at procenterne ikke i alle tilfælde er fremkommet ved at analysere hele årsværk. Det er ganske enkelt ikke alle lærere i analysen, som er ansat på fuld tid. Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 5

6 2.1 Fordelingen af arbejdstid på institutionsniveau Tabel 2.1 Tabellen nedenfor viser, hvordan arbejdstiden fordeler sig for de 20 almene gymnasier, der indgår i analysen. Gymnasierne er rangordnet efter undervisningsandele. Uddannelsesinstitution Undervisning Forberedelse Pause Samlet rettearbejde Rettearbejde - uden elever Rettearbejde - med elever (faglig vejledning) Øvrige aktiviteter Øvrig tid 1 21,4% 27,7% 4,6% 13,6% 11,7% 1,9% 6,2% 1,5% 10,7% 2 21,2% 27,7% 4,6% 13,2% 11,4% 1,7% 5,2% 2,3% 12,2% 3 21,0% 26,6% 4,4% 15,2% 12,6% 2,7% 6,8% 2,2% 10,1% 4 20,8% 25,3% 4,2% 16,3% 15,0% 1,3% 6,6% 2,1% 12,0% 5 19,6% 25,5% 4,2% 15,2% 13,3% 1,9% 6,2% 0,0% 14,1% 6 19,4% 26,0% 4,2% 12,2% 11,9% 0,3% 5,8% 2,1% 16,3% 7 19,4% 26,1% 4,3% 12,5% 10,8% 1,8% 5,4% 2,2% 17,1% 8 19,3% 23,7% 3,9% 14,9% 13,7% 1,2% 6,6% 2,0% 16,6% 9 19,3% 25,1% 4,2% 14,7% 13,1% 1,6% 4,8% 2,1% 15,0% 10 19,2% 24,0% 4,1% 13,9% 11,3% 2,5% 6,1% 2,0% 13,6% 11 19,2% 24,5% 4,1% 13,0% 11,9% 1,1% 4,6% 2,0% 16,8% 12 19,1% 25,1% 4,2% 14,9% 12,3% 2,6% 7,2% 2,1% 13,6% 13 18,8% 24,8% 4,1% 15,0% 12,4% 2,6% 5,2% 2,1% 15,2% 14 18,6% 23,9% 4,0% 15,1% 13,8% 1,3% 5,7% 2,0% 15,9% 15 18,5% 24,3% 4,1% 12,1% 11,5% 0,6% 6,0% 2,0% 18,9% 16 18,4% 24,2% 4,0% 12,5% 9,7% 2,8% 6,5% 2,0% 17,6% 17 18,4% 25,9% 4,2% 16,6% 13,5% 3,1% 6,3% 1,0% 13,5% 18 18,2% 23,9% 4,0% 14,6% 12,6% 2,0% 4,9% 2,0% 16,2% 19 17,9% 22,9% 3,9% 11,6% 9,8% 1,8% 5,9% 2,0% 21,1% 20 17,5% 23,0% 3,8% 11,1% 9,7% 1,4% 6,3% 1,2% 19,5% Gns Gns Gns Eksamensarbejde Aldersreduktion Ferie, feriefridage og søgnehelligdage 0,7% 12,7% 1,3% 12,0% 0,6% 13,8% 1,0% 13,8% 1,4% 12,9% 1,1% 12,4% 1,1% 11,9% 1,1% 11,8% 3,0% 13,0% 3,3% 12,9% 2,8% 14,3% 2,2% 11,9% 1,1% 13,7% 1,4% 12,9% 2,1% 11,7% 1,7% 13,7% 1,4% 11,8% 2,5% 12,8% 2,1% 13,6% 3,3% 13,8% 19,2% 25,0% 4,2% 13,9% 12,1% 1,8% 5,9% 1,8% 15,3% 1,8% 12,9% 19,6% 25,3% 4,2% 10,9% - - 5,5% 1,8% 17,5% 1,3% 13,8% 18,9% 25,0% 4,1% 9,7% - - 5,7% 1,8% 19,5% 1,4% 13,9% Tabellen er baseret på en stikprøve på 497 lærere fordelt på 20 almene gymnasier. Stikprøvestørrelsen på gymnasierne er på 25 lærere. 7 Undervisningsandelen varierer mellem institutionerne fra 17,5% som det laveste til 21,4% som den højeste andel af tid brugt på undervisning. Ligeledes varierer andelen af øvrig tid fra 10,1% som det laveste og 21,1%, som den højeste andel af tid brugt på øvrig tid. Med særligt fokus på rettearbejde varierer det samlede rettearbejde mellem 11,1% som det laveste og 16,6% som det højeste. Herunder varierer faglig vejledning (rettearbejde med elever) med 0,3 % som det laveste og 3,1% som det højeste. Rettearbejde uden elever varierer mellem 9,7 % som det laveste og 15 % som det højeste. 7 På et gymnasium måtte to lærere udgå fra analysen efter påbegyndelsen af dataregistreringen, fordi deres timeopgørelser ikke var retvisende. På et andet gymnasium måtte én lærer udgå af samme årsag, derfor er der ikke 500 lærere i analysen, men 497 lærere. Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 6

7 En post hoc test viser, at der er signifikante forskelle på eksempelvis de 3 øverste og de 3 nederste. Med andre ord er der signifikant forskel på de institutioner, der ligger i toppen af rangordningen og de institutioner, der ligger nederst (se side 13 for post hoc test). Forklaringen på, hvorfor der er forskelle mellem institutionerne i undervisningsandele skal blandt andet findes i andelen af lærere, der er på aldersreduktion, andelen af lærere, der har over 40% af deres tid i øvrig tid og andelen af lærere ansat på deltid. Disse 3 forhold forklarer tilsammen omkring halvdelen af variationen i lærernes undervisningsandel. Har en institution mange lærere på aldersreduktion, så har det en negativ indvirkning på andelen af tid brugt på undervisning. Har en institution mange lærere, der benytter 40% og derover af deres tid på øvrig tid, så har det ligeledes en negativ indvirkning på undervisningsandelen. Medarbejdere der har over 40% af deres arbejdstid i øvrig tid varetager typisk særlige funktioner såsom studievejledning, tillidsrepræsentant, mentorordninger eller er pædagogikumkandidater. Har en institution mange lærere på deltid, så har dette en positiv indvirkning på undervisningsandelen. Deltidsmedarbejdere er her defineret som medarbejdere, der arbejder færre end 900 timer om året. Den positive indvirkning på undervisningsandelen skyldes, at deltidsansatte eller vikarer ofte er mindre involverede i institutionens øvrige opgaver, såsom udviklingsprojekter, varetagelse af særlige hverv, forskellige møder etc. Den sidste halvdel af forklaringen på variationen i lærernes undervisningsandel skal findes i andre forhold herunder institutionsspecifikke forhold. Det drejer sig blandt andet om uddannelsesinstitutionens organisering af lærernes arbejde og om ledelsens forskellige holdninger til prioritering, organisering, opfølgning og optimering på timeforbrug. Derudover skal forskellene findes i institutionernes forskellige vilkår. For eksempel kan nogle gymnasier have en fagligt og socialt svagere elevgruppe end andre gymnasier, og må derfor bruge flere midler på gennemførelses- og fastholdelsesindsatser. Der kan også være tale om kostgymnasium, hvor lærere får tid for tilstedeværelse sammen med eleverne. Eller der kan være gymnasier, der har oplevet en stor udskiftning i personalet, fordi en stor ældregruppe er gået på pension, og derfor har de mange pædagogikumkandidater, som leverer mindre undervisning osv. Rankinglisten skal altså tolkes med forsigtighed. I tabellen ses der desuden variation mellem institutionerne på andelen af tid brugt på øvrige aktiviteter. Det skyldes, at der er uddannelsesinstitutioner, der har forhandlet de øvrige aktiviteter væk eller ned. De øvrige aktiviteter honoreres typisk med 5 minutter for hver 45 minutters undervisning. De 5 minutter er for nogle institutioner sat ned til 3 eller 2,5 minutter eller for en enkelt institution helt fjernet. Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 7

8 2.2 Den historiske udvikling i anvendelsen af lærernes arbejdstid Nedenstående tabel viser fordelingen af lærernes arbejdstid fra de 3 analyser, opdelt på analyseårene; , og Tabel 2.2 Median 1. kvartil 3. kvartil Gennemsnit (+/-) procent point Gennemsnit (+/-) procent point Gennemsnit (+/-) procent point Undervisning 19,8% 17,0% 22,0% 19,2% 0,2% 19,6% 0,2% 18,9% 0,3% Forberedelse 25,4% 22,2% 28,8% 25,0% 0,3% 25,3% 0,3% 25,0% 0,3% Pause 4,2% 3,7% 4,8% 4,2% 0,0% 4,8% 0,1% 4,1% 0,1% Samlet rettearbejde 14,0% 9,1% 18,4% 13,9% 0,3% 10,9% 0,3% 9,7% 0,3% * Rettearbejde - uden elever 12,1% 7,7% 16,6% 12,1% 0,3% * Rettearbejde - med elever (faglig vejledning) 1,3% 0,3% 2,7% 1,8% 0,1% Eksamensarbejde 5,8% 4,5% 7,2% 5,9% 0,1% 5,5% 0,1% 5,7% 0,1% Øvrige aktiviteter 2,0% 1,5% 2,3% 1,8% 0,0% 1,8% 0,0% 1,8% 0,0% Øvrig tid 11,8% 7,5% 16,9% 15,3% 0,6% 17,5% 0,7% 19,5% 0,7% Aldersreduktion 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,2% 1,3% 0,2% 1,4% 0,2% Ferie, feriefridage og søgnehelligdage 12,6% 11,9% 13,9% 12,9% 0,1% 13,8% 0,1% 13,90% 0,30% Den samlede stigning i undervisningsandelen fra 18,9% i til 19,2% i er på 0,3 procentpoint, svarende til en stigning på 1,6%. Fra analysen i til analysen i er undervisningsandelen faldet med 0,4 procentpoint fra 19,6% til 19,2%, svarende til et fald på godt 2%. Forberedelsen er for de tre analyser på et næsten konstant niveau. I alt 25,0 % af lærernes arbejdstid bliver i brugt på forberedelse. Årsagen til, hvorfor forberedelsen ikke er fulgt med stigningen i undervisningen siden , kan forklares ved, at nogle gymnasier så småt er begyndt at arbejde med differentieret forberedelse. Det vil sige, at nogle gymnasier ikke giver forberedelse til eksempelvis deletimer, frivillig undervisning i musik, idræt og lignende, øvelsestimer m.m. Andre skoler arbejder med delt forberedelse dvs. at undervisere eksempelvis ved deletimer, deles om forberedelsen til holdet. Disse timer er typiske identificeret i analysens kritiske gennemgang af øvrig tid. Endvidere skal der henvises til, at der i gennemgangen af Øvrig tid er identificeret undervisning, hvortil der ikke gives forberedelse eksempelvis frivillig undervisning. I analysen fra og frem til analysen i kunne der identificeres et fald på 2 procentpoint i øvrig tid fra 19,5% til 17,5%, svarende til et fald på godt 10%. Tilsvarende er der sket et fald i andelen af tid brugt på øvrig tid fra til analysen fra Her falder andelen af tid brugt på øvrig tid med 2,1 procentpoint fra 17,5% til 15,4% svarende til et fald på 12%. Faldet i øvrig tid kan skyldes, at uddannelsesinstitutionerne er begyndt at prioritere mere ift., hvilke opgaver, der anses for væsentlige at løse. Eksempelvis er mødepuljer og andre kollektive akkorder et sted, hvor der på nogle gymnasier er lavet ændringer. Samtidig har nogle gymnasier tilknyttet psykologer eller lignende, som har taget mere over ift. nogle af gennemførelses- og fastholdelsestiltagene. Rettearbejde er steget i perioden frem til I brugte en lærer gennemsnitligt 9,7% af sin tid på at rette opgaver. I bruger en lærer i Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 8

9 gennemsnit 13,9% af sin tid på at rette opgaver. Årsagen til stigningen i rettearbejde kan være, at lærere, der underviser i fag, som typisk kun har begrænset eller ingen rettearbejde tilknyttet deres fag, nu indgår i AT forløb 8, hvor eleverne skriver tværfaglige opgaver. Årsagen kan også være, at der er kommet flere lærere med i analysen i , som netop retter de større opgaver, som giver megen rettetid I tabellen ses det desuden, at den gennemsnitlige andel af tid brugt på ferie, feriefridage og søgnehelligdage i er lavere end i de to foregående analyser. Det skyldes, at der var færre søgnehelligdage, som faldt på hverdage for analyseåret end i de foregående analyseår. I alt var der 6 søgnehelligdage i , mens der i de foregående analyseår var 9 søgnehelligdage. 8 AT står for Almen Studieforberedelse. AT forløb er et studieforberedende forløb, hvor eleverne arbejder tværfakultært med et emne. Emnet skal behandles af minimum to fag, fra hver deres fakultet dvs. fra det naturvidenskabelige, humaniora eller det samfundsvidenskabelige. Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 9

10 3 METODE 3.1 Statistiske begreber Kortlægningen af lærernes arbejdstid præsenteres ved brug af følgende forskellige statistiske begreber. Gennemsnittet er summen af værdierne divideret med antallet af værdierne. I analysen anvendes eksempelvis summen af lærernes undervisningsandel i % divideret med antallet af lærere. Gennemsnittet udtrykker dermed den gennemsnitlige andel af lærernes tid forbrugt på undervisning. Medianen er den midterste værdi af de ordnede værdier. Det vil sige det punkt, hvor halvdelen af observationerne falder under, og den anden halvdel falder over. 1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel med de mindste værdier. 3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den fjerdedel med de højeste værdier. I analysens signifikanstests arbejdes der med et 95 % konfidensinterval. Konfidensintervallet benyttes til at vise, hvor meget en stikprøve afviger fra populationen. LSD post hoc test benyttes til at vurdere, hvorvidt der er tale om signifikante forskelle mellem de enkle institutioner. Hermed testes for hver enkelt institution, hvorvidt der er en signifikant forskel mellem denne og hver af de øvrige institutioner. Den udførte test er en tosidet t-test med antaget ens varians og et signifikant niveau på 5%, hvormed de konstaterede forskelle opnår en sikkerhed på 95%. Rapporteringen er udført således, at hvis to institutioner på listen ikke har et bogstav til fælles, er de testet signifikant forskellige med hensyn til lærernes gennemsnitlige undervisningsandel. Der er for hver enkelt test ikke blevet foretaget nogen analyse af de statistiske forudsætninger for denne test. 3.2 Stikprøveudvælgelse af uddannelsesinstitutioner og lærere Analysen bygger på en samlet stikprøve på i alt 497 lærere fordelt på 20 almene gymnasier. Ministeriets publikation Tal der taler fra 2010 opregner her den samlede population på 146 gymnasier og HF-kurser. Institutionerne er tilfældigt udvalgt, dog med hensyn til en geografisk spredning i forhold til Østdanmark og Vestdanmark. Analysen fra 2007 på de almene gymnasier og HF byggede på en stikprøve på 579 lærere fordelt på 29 institutioner. Analysen fra 2010 byggede på en stikprøve på de almene gymnasier og HF på 379 lærere fordelt på 15 uddannelsesinstitutioner. Det skal her understreges, at stikprøvestørrelserne på institutionsniveau er identiske i de to analyser fra Pluss i 2010 og Rambøll i 2007 (i alt er stikprøven på 20 lærere per institution), mens stikprøvestørrelsen i nærværende analyse er på 25 lærere per institution. Lærerne er udvalgt efter deres fødselsdag. Dvs. at der er lavet en sortering på alle lærerne for skoleåret i forhold til de første to cifre i deres fødselsdato. Herefter er de første 25 lærere udvalgt. De ledere, der til dagligt sidder med i den strategiske ledelse og det tekniske administrative personale, er sorteret fra og indgår ikke i analysen. Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 10

11 3.3 Statistisk usikkerhed Den beregnede statistiske usikkerhed i de to analyser fra 2010 og 2007 har vist sig at ligge på stort set samme niveau. I nærværende analyse er den beregnede statistiske usikkerhed ligeledes lav og på samme niveau med de to foregående analyser. Analyseresultaterne på sektorniveau er således robuste. For konklusioner vedrørende de enkelte uddannelsesinstitutioner, skal disse drages med forsigtighed grundet stikprøveusikkerheden på institutionsniveau. 3.4 Arbejdstidskategorier Nedenstående skema viser den opdeling i lærernes arbejdstid, som er benyttet i analysen. Hver arbejdstidskategori er beskrevet ift., hvad kategorien indeholder af typer af opgaver. Arbejdstidskategorierne er de samme, som blev benyttet i de tidligere analyser dog med en underopdeling af Rettearbejde, for at synliggøre indholdet heri. Arbejdstidskategori Undervisning Forberedelse af undervisning Øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen Pædagogisk administrative opgaver Rettearbejde samlet Rettearbejde uden elever Beskrivelse af indhold Denne kategori består af den tid, læreren anvender på undervisning. Undervisningen kan ud over fx klasseundervisning være holdundervisning, individuel undervisning og undervisning på tværs af hold, klasser, årgange og forelæsninger, der organiseres med elever i større eller mindre grupper, med flere lærere eller ved, at læreren er vejleder eller konsulent mv. Derudover kan undervisningen foregå andre steder end i et klasseværelse, blandt andet på ekskursioner, studieture og virtuel undervisning. Endelig kan undervisningen også være frivillig undervisning, studiekredse og undervisning ved temadage. Undervisning er ikke ethvert samvær med elever, men vil have et uddannelsesformål og normalt forudsætte forberedelse og efterbehandling. Ved forberedelse forstås den tid, hvor læreren enten alene eller i fællesskab med andre forbereder, efterbehandler og evaluerer et hold elever eller en klasses undervisning. Der er delvist tale om de tidligere præambelaktiviteter, som ikke har eksisteret i en overenskomstmæssig sammenhæng siden 1999, men de forekommer stadig i nogen udstrækning på institutionsniveau. Der er ofte tilknyttet en faktor til løsning af opgaverne. Opgaver kan i udgangspunktet indbefatte: Karaktergivning og evaluering for enkeltelever, udarbejdelse af undervisningsbeskrivelser, koordinering af kursisternes undervisning - herunder det skriftlige arbejde, forsømmelsesregistrering, kontakt til ikke fremmødte elever/kursister i forbindelse med opstart, registrering af timeflytning/timebytning i studieadministrativt system mv. Lærerenes samlede tid anvendt på rettearbejde, opgaveevaluering med (faglig vejledning) og uden elever i forbindelse med opgaveskrivning. Tid anvendt på rettearbejde og opgaveevaluering uden elevers tilstedeværelse. Rettearbejde med elever (Faglig vejledning) Tid anvendt i samvær med elever (faglig vejledning) fx i forbindelse med elevers opgaveskrivning inden for Studieretningsprojektet, Større skriftlige opgave, Dansk/Historie opgaven, HF-eksamensprojekt og AT-vejledning. Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 11

12 Arbejdstidskategori Eksamensarbejde Beskrivelse af indhold Tid anvendt på eksamensarbejde i form af eksamination, censur og opgaveudarbejdelse. Pauser Aldersreduktion/-tillæg: Tid anvendt på pauser herunder pædagogiske pauser, hvor lærerne i et vist omfang skal stå til rådighed for eleverne. Alderstillæg i timer givet til lærere på 60 år eller derover. Ferie, feriefridage og søgnehelligdage Tid anvendt til ferie, feriefridage og søgnehelligdage. Øvrig tid Overordnet kan øvrig tid deles op i to kategorier: Tid brugt på De elevrelaterede opgaver og tid brugt på De rammesættende opgaver. Elevrelaterede opgaver drejer sig om opgaver, der knytter sig direkte til eleverne og deres undervisning samt udviklingen af denne. Dertil kommer opgaver knyttet til elevernes rolle og tilstedeværelse i de sociale enheder, som uddannelsesinstitutionerne er med andre ord kulturskabende opgaver. De rammesættende opgaver drejer sig om, at alle undervisere løser opgaver, som understøtter institutionernes drift i et helhedsperspektiv, og som tildeles timer under øvrig tid. Eksempelvis koordinerende opgaver, særlige hverv såsom tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant, skemalægger, tilsyn med samlinger/lokaler, MUS mv. Nogle af opgaverne er fælles for alle undervisere, og andre er specifikke for enkelte lærere eller lærergrupper. (I analysearbejdet er der jf. indledningen til denne rapport ikke sondret mellem disse to overordnede kategorier, og øvrig tid er opgjort samlet). 3.5 Feriefaktorberegning Ferie, feriefridage og søgnehelligdage er én af de arbejdstidskategorier, som indgår i nærværende undersøgelse. For alle uddannelsesinstitutioner har det været muligt at identificere, hvorvidt den enkelte lærer har afholdt sine feriefridage eller ej. Det har dog ikke været muligt at få indblik i den resterende ferie. Derfor er der for alle lærere anvendt en feriefaktor. Feriefaktoren er benyttet til at udregne, hvor mange timer den enkelte lærer bruger på at holde ferie og søgnehelligdage. Feriefaktoren er relativ ift., hvor meget den enkelte lærer har arbejdet i løbet af året Alle beregninger af ferie og søgnehelligdage er beregnet ud fra skoleåret , og ud fra et udgangspunkt om, at et årsværk, inden der regnes ferie og søgnehelligdage på, udgør timer. I skoleåret var der 6 søgnehelligdage. Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 12

13 3.6 Dataindsamling på uddannelsesinstitutionerne Uddannelsesinstitutionerne er alle blevet informeret om deres deltagelse i analysen via et orienteringsbrev fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Herefter er uddannelsesinstitutionerne blevet telefonisk kontaktet, dels for at informere uddybende om analysen og institutionens deltagelse heri, dels for at aftale, hvem kontaktpersonen fra institutionen skulle være og fastsætte dato for institutionsbesøg. Kontaktpersonen for hver institution har typisk været en uddannelsesleder med ansvar for og indsigt i institutionens studieadministrative system. Langt flertallet af de deltagende uddannelsesinstitutioner benytter Lectio som studieadministrativt system til at registrere arbejdstid i. Et fåtal arbejder i Ludus og et par enkelte har udarbejdet egne systemer i Excel, som de benytter selvstændigt eller som supplement til enten Ludus eller Lectio. Som led i det forberedende arbejde, er alle institutionernes lokalaftaler for skoleåret læst igennem. Dataindsamlingen på uddannelsesinstitutionerne er foregået i tæt dialog med kontaktpersonen fra uddannelsesinstitutionen. Her er de forskellige poster for lærernes arbejde blevet gennemgået for at sikre en forståelse for opgaven og dermed en korrekt placering ift. arbejdstidskategorierne. Her skal det nævnes, at rettearbejde knyttet til større skriftlige opgaver typisk er registreret som øvrig tid på uddannelsesinstitutionerne. MBU arbejder med ny skriftlighed i gymnasiet, dvs. ny rettemetode, som foregår i samvær med eleverne og derfor er der i denne nye analyse lagt vægt på at identificere disse timer under Øvrig tid og få dem registreret og synliggjort under arbejdstidskategorien Rettearbejde med de to underkategorier Rettearbejde med elever (faglig vejledning) og Rettearbejde uden elever. I identificeringen af, hvor meget af lærernes rettearbejde, der er brugt i samvær eleverne (faglig vejledning) i forbindelse med opgaveskrivning, og hvor meget der er brugt på rettearbejde uden elever, har denne fordeling beroet på uddannelsesinstitutionens vurdering. Det er kun ved følgende opgaver, at der har været tale om en vurdering: Større skriftlige opgaver, Studieretningsprojekt, Dansk/Historie opgave, HF-eksamensprojekt og AT-vejledning. De fleste uddannelsesinstitutioner har vurderet, at 60% af tiden benyttes på rettearbejde med eleverne (faglig vejledning), mens den resterende del anvendes på at rette opgaven. I gennemgangen af øvrig tid er der endvidere identificeret undervisning og i en vis udstrækning også forberedelse - som ikke i udgangspunktet har været registreret som undervisning i de studieadministrative systemer. Det drejer sig om vikartimer, frivillig undervisning og AT-undervisning. Disse timer er i analysearbejdet registreret i henhold til definitionerne for undervisning og forberedelse. Alle arbejdstidsregistreringer er sendt til validering hos uddannelsesinstitutionerne. Således har uddannelsesinstitutionerne haft lejlighed til at gennemse registreringerne for deres egen institution og vende tilbage med eventuelle spørgsmål. 3.7 Post hoc test Nedenfor ses den gennemførte post hoc test på de 20 uddannelsesinstitutionerne. Tabellen skal læses således, at der hvor der er sammenfald mellem bogstaverne er der ikke signifikant forskel. Altså er der eksempelvis ikke sammenfald i bogsta- Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 13

14 ver mellem de første 3 institutioner (institution 1-3) og de nederste 3 institutioner (institution 18-20), og derfor signifikant forskel på institutionerne. Tabel 3.0 Uddannelsesinstitution Gennemsnitlig undervisningsandel 1 21,4% a 2 21,2% a b 3 21,0% a b c 4 20,8% a b c d 5 19,6% a b c d e 6 19,4% a b c d e 7 19,4% a b c d e 8 19,3% a b c d e 9 19,3% a b c d e 10 19,2% a b c d e 11 19,2% a b c d e 12 19,1% a b c d e 13 18,8% a b c d e 14 18,6% b c d e 15 18,5% c d e 16 18,4% c d e 17 18,4% c d e 18 18,2% d e 19 17,9% e 20 17,5% e Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF 14

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid.

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Afrapportering af denne indikator indgår både i Udviklingskontrakten og Ressourceregnskabet.

Læs mere

Undervisningsministeriet. Kortlægning af lærernes arbejdstid på de almene gymnasier

Undervisningsministeriet. Kortlægning af lærernes arbejdstid på de almene gymnasier Undervisningsministeriet Kortlægning af lærernes arbejdstid på de almene gymnasier Oktober 2007 Undervisningsministeriet Kortlægning af lærernes arbejdstid på de almene gymnasier Oktober 2007 Rambøll Management

Læs mere

Rambøll Managements kortlægning af lærernes arbejdstid. Januar 2008

Rambøll Managements kortlægning af lærernes arbejdstid. Januar 2008 Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Rambøll Managements kortlægning af lærernes arbejdstid Januar

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2011 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

Undervisningsministeriet. Kortlægning af lærernes arbejdstid på voksenuddannelsescentre

Undervisningsministeriet. Kortlægning af lærernes arbejdstid på voksenuddannelsescentre Undervisningsministeriet Kortlægning af lærernes arbejdstid på voksenuddannelsescentre November 2007 Undervisningsministeriet Kortlægning af lærernes arbejdstid på voksenuddannelsescentre November 2007

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes. April 2012

Beretning til Statsrevisorerne om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes. April 2012 Beretning til Statsrevisorerne om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid April 2012 BERETNING OM EFFEKTIV UDNYTTELSE AF GYMNASIELÆRERNES ARBEJDSTID Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Kommuner med arbejdstidsaftale 2005 I alt har 24 kommuner og 358 folkeskoler en arbejdstidsaftale fra 2005 (2005-aftalen). Den gennemsnitlige andel

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Undervisningsministeriet. Kortlægning af lærernes arbejdstid på social- og sundhedsskoler

Undervisningsministeriet. Kortlægning af lærernes arbejdstid på social- og sundhedsskoler Undervisningsministeriet Kortlægning af lærernes arbejdstid på social- og sundhedsskoler November 2007 Undervisningsministeriet Kortlægning af lærernes arbejdstid på social- og sundhedsskoler November

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2010/2011

Aflønning af aktiviteter på skolen 2010/2011 Aflønning af aktiviteter på skolen 2010/2011 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2008 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Kommuner med arbejdstidsaftale 2008 I alt har 74 kommuner og 1.131 folkeskoler en arbejdstidsaftale fra 2008 (2008-aftalen). Den gennemsnitlige andel

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009 Punkt. nr. 4 Dagsordenspunkt: Redegørelse for anvendelse af tid til øvrige opgaver på GLområdet Sagsfremstilling: Jfr. Rektors

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Denne aftale er den overordnede arbejdstidsaftale for undervisere og øvrige pædagogiske

Denne aftale er den overordnede arbejdstidsaftale for undervisere og øvrige pædagogiske CENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR UNDERVISERE OG ØVRIGE PÆDAGOGISKE MEDARBEJDERE VED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I VIA 8.september 2009 0. Aftalens status Denne aftale er den overordnede arbejdstidsaftale for

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Lærernes arbejdstidsanvendelse

Lærernes arbejdstidsanvendelse Lærernes arbejdstidsanvendelse Rapporterne præsenterer statistik om lærernes arbejdstidsanvendelse på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Arbejdstidsanvendelsen opgøres separat for de tre uddannelsesområder

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S)

Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S) S 4190 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S) 25. april 2007 J.nr. 07-203-16 Spørgsmål:

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i foråret 2017 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol

Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol Dato 2. marts 2011 Initialer Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol 1.0 Baggrund Den 29. november 2010 blev det på et møde mellem rektor og studierektorer besluttet, at der som afsæt for forhandling

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015.

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015. Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015. Studieparathed. Basisrammen: Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Ballerup 26. september 2011 Analyse af lærernes arbejdstid

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Ballerup 26. september 2011 Analyse af lærernes arbejdstid Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Ballerup 26. september 2011 Analyse af lærernes arbejdstid Partnerskabets formål (1): Understøtte kommunernes arbejde med at optimere ressourceforbruget

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Delrapport om analyse af folkeskolelærernes arbejdstid. - kortlægning af arbejdstiden 2005/2006

Delrapport om analyse af folkeskolelærernes arbejdstid. - kortlægning af arbejdstiden 2005/2006 Delrapport om analyse af folkeskolelærernes arbejdstid - kortlægning af arbejdstiden 2005/2006 Udvalget om analyse af folkeskolelærernes arbejdstid Finansministeriet, Undervisningsministeriet, Kommunernes

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 016 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf Ä 016 Karsten Juul 4/1-016 Nyeste version af dette håfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm HÅftet mç benyttes i undervisningen

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Faktaark. Lærernes særlige arbejdstidsregler

Faktaark. Lærernes særlige arbejdstidsregler Lærernes særlige arbejdstidsregler Anvendelsen af lærernes arbejdstid er bundet i ufleksible aftaler Lærerne på gymnasierne, erhvervsskolerne, voksenuddannelsescentrene, SO- SU-skolerne, de frie grundskoler

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Resultatet for alle statsansatte

Resultatet for alle statsansatte Bilag 7a OK 08 Resultatet for alle statsansatte Den samlede ramme på statens område (CFU-forliget) bliver på 12,80 % over tre år: Stigninger i % 2008 2009 2010 OK08 April Okt. April Okt. April Okt. I alt

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-2011

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-2011 Bilag 6 16. august 2011 Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-2011 Obligatoriske indsatsområder for skoleåret 2010-2011. Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

Kortlægning af arbejdstid for lærere på forskellige uddannelsesområder

Kortlægning af arbejdstid for lærere på forskellige uddannelsesområder Undervisningsministeriet Kortlægning af arbejdstid for lærere på forskellige uddannelsesområder - Analyse af Øvrig tid September 2010 Indhold 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for analysen...

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale uddannelser Indhold To læsetips...3 Fortolkning af målgruppeanalyserne...4 Skolens overordnede resultat

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af personalets arbejdstid (ressourceforbrug) til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring Hvilke

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser Profilmodel 2014 Videregående r En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2012

TRIVSELSRAPPORT 2012 TRIVSELSRAPPORT 2012 Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium Rapport for hele skolen Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet... 3 To læsetips...

Læs mere

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets område ved Kolding HF & VUC Overalt i aftalen er der regnet med timer á 60 minutter. Individuel tid (375 timers puljen)

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af personalets arbejdstid (ressourceforbrug) til Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler skal indberette?...

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Opfølgende Kvalitetssikringsrapport. - Oplysninger om plads, ansatte og takster

Opfølgende Kvalitetssikringsrapport. - Oplysninger om plads, ansatte og takster Opfølgende Kvalitetssikringsrapport - Oplysninger om plads, ansatte og takster på stofmisbrugsområdet, december 2011 Indhold 1. Intro...3 2. Tilbud relateret til stofmisbrugsbehandling...4 2.1. Udvælgelse

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af personalets arbejdstid (ressourceforbrug) til Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler skal indberette?...

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere