PUC på Ordrup Skole. Årsplan 2010/11. Forord side 2. PUC-medlemmernes kompetencer og virkefelter side 2. Aktivitetsplaner side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUC på Ordrup Skole. Årsplan 2010/11. Forord side 2. PUC-medlemmernes kompetencer og virkefelter side 2. Aktivitetsplaner side 7"

Transkript

1 PUC på Ordrup Skole Årsplan 2010/11 Indhold Forord side 2 PUC-medlemmernes kompetencer og virkefelter side 2 Aktivitetsplaner side 7 Eksterne aktivitets- og undervisningstilbud side 9 1

2 Forord Kære kolleger. Så er det der. Det første tilbud fra PUC i videns- og vejledningskulturens ånd. Her er der rigtig meget at hente for os alle sammen. PUC skal have fokus på børns læring, medarbejdernes forberedelse og skole/gfoens udvikling, og PUC skal rådgive og vejlede og de skal medvirke ved gennemførelse af undervisnings- og læringsforløb. Hvis idéen i videns- og vejledningskulturen skal slå igennem og udvikles, er det vigtigt, at vi alle gør brug af tilbuddene. Jeg ved godt, at årsplanen kommer inde i skoleåret. Det var mulighedernes kunst p.g.a. den meget sene omstrukturering af PUC. Derfor kan det være svært at få det indpasset i de planer I allerede har. Men prøv at sammenligne tilbuddet fra PUC med jeres egen plan, måske kan noget lade sig gøre alligevel. Jan Hansen PUC-medlemmernes kompetencer og virkefelter Kirsten Werther Melchiorsen (km) - skolebibliotekar Alt omkring bibliotekssøgning. Samarbejde med kulturskolerne. Kontaktperson til SmartParatSvar og GM i Rock. Internationale forbindelser: Cirius, Commenius, samarbejde med Pleckgate High School. IT: Kurser i medieetik, intra, søgning på nettet, laerit, audacity, photostory, engelske/tyske/franske portaler til undervisningsbrug. Moviestarplanet.com. Lommefilm. Publisher og Power Point. Work shops: Collaborative learning, sprogfag. 2

3 Pia Lyngsie (pl) - skolebibliotekar Vejledning af elever og lærere i litteratursøgning og brug af nettjenester. Vejledning af lærere og elever vedr. emne/projektopgaver. Kurser i bibliotekskundskab for alle klasser. Vejleder i forbindelse med Booktalk. Afholder af fortællearrangementer fx. i forbindelse med Nordisk Biblioteksuge. Bindeled til folkebiblioteket. Koordinator i forbindelse med materialevalg og klargøring af materialer på skolebiblioteket. Medlem af materialeudvalget til Fællesamlingen for fagene tysk og kreative fag. Vejleder vedrørende læsekurser. Arrangør af udstillinger/events på PUC. Line Kaas Andersen (la) - pædagogisk vejleder for de humanistiske fag Faglig sparring. Input omkring forskellige undervisningsforløb og metoder. Konkret hjælp i forbindelse med allerede planlagt undervisning. Deltagelse i undervisningen i forbindelse med opstart af et emne. Afholder faglige og/eller pædagogiske kurser for skolens lærere. Roald Larsen (rl) - pædagogisk vejleder for naturfagene Hjælp til kolleger i planlægningsfasen af emner. Deltagelse i opstart af emner. Tilstedeværelse i selve undervisningen. Inspirator i forbindelse med brug af konkrete materialer og idéer til forsøg. Koordinator i forbindelse med indkøb til naturfagene. Tilsyn med naturfagssamlingerne. Tilbyder kurser og workshops indenfor naturfagsrækken - samt skaber fora for at udbygge den emneplan som indskoling og mellemtrin har aftalt. 3

4 Carin Venborg (cv) - pædagogisk vejleder for de praktisk/musiske fag Sundhedsansvarlig på OR. Deltagelse i tværfaglige temaer indenfor de praktisk/musiske fag. Kan være tovholder for kost- og bevægelsestemaer. Hjælp i planlægningsfasen af emner og deltagelse i undervisningen. Arrangerer faglige inspirationsmøder for skolens medarbejdere. Emmeline Trautner (et) Vibeke Rølling (vr) - læsevejledere Arbejde på pædagogisk og didaktisk udvikling i form af at teste, evaluere og målsætte læseundervisningen på alle klassetrin. Brobygning med børnehaverne (- i samarbejde med den danskfaglige vejleder). Der tages kontakt til de institutioner, der leverer børn til Ordrup Skole med henblik på at tilbyde sparring omkring sproglig opmærksomhed. Afholdelse af kurser for elever, der enten er udsluset af specialundervisning eller formodes at kunne friholdes af fremtidig specialundervisning, hvis kursus gives. Afholdelse af kurser og møder med og for lærere som underviser i fag, hvor læsning er et element, med henblik på at sætte fokus på læseprocessen i fagene. Invitation af indskolingsklasser og på udvalgte eftermiddage GFOen til gode læseoplevelser på biblioteket. Vejledning af lærere og pædagoger i at arbejde med gode læseoplevelser vil indgå. På baggrund af læsetestresultater (- eller af læreres ønsker og behov) ydes hjælp i forbindelse med undervisningsaktiviteter, udvælgelse af stof, tilrettelæggelse af undervisning samt evaluering af allerede udført undervisning. 4

5 Lars Gustavsson (lg) Flemming Høyer (fh) - IT-ansvarlige Hjælp til implementering af IT i alle fag og emner, både i planlægningsfasen og i selve undervisningen. Tilbyder kurser og workshops om mediebrug - herunder de forskellige programmer, der behandler audio, video og billeder. Eksempelvis: Photostory, Audacity, Picture Manager, Moviemaker, Monkey-jam (animation) og mange andre! Til rådighed ved akut opståede IT-problemer overalt på skolen. Teknisk assistance ved teater o.l. i auditoriet. Brug og opstilling af interaktive tavler (Smartboard). Vejledning i forbindelse med indkøb og lån af teknisk udstyr. Teknisk support i forbindelse med nationale test, digitale afgangsprøver og i forbindelse med projektopgaven Lars specielt: Flemming specielt: Support til hardware, fx IT-udstyr, AV, smartboard, digi.cam/video. Kontaktmand til Legoleague (Legomindstorms) og energisparekampagnen for Gentofte skoler. Pædagogisk support i forbindelse med web 2.0 (fx Google Earth og Google Docs) og Office-pakken. Vejledning i brug af mobilen og i fremstilling og brug af hjemmesider og blogs i undervisningen. Support i Laer-it og Skole-tube, samt brug af podcast og spil i undervisningen. Undervisning i net-etik. Brug af IT-rygsæk - herunder CD-ord. Redaktør af Orddråben. 5

6 Mikael Kamstrup (mk) - IT-ansvarlig Daglig vedligeholdelse af computere, printere, smartboards, projektorer samt TV/DVD i udskolingen. Opsætning m.m. af computere til eksamen og terminsprøver. Daglig hjælp til kolleger og elever med alt fra spørgsmål i Word og Excel (- og alle andre Officeprogrammer) til opsætning og tilslutning af projektorer mm. Image-lægning på computere (i samarbejde med lg). Ole Bygbjerg (by) - PUC-koordinator Ansvarlig for udsendelsen af PUC-årsplaner. Mødeindkalder i PUC, herunder ansvarlig for udarbejdelse af dagsordener og referater. Vedligeholder af PUC-portalen på Intra. Administrator af nationale test (sammen med jk). Bindeled PUC/ledelse. 6

7 Aktivitetsplaner Uge 45 Mandag den 8. november. Oplæsning i Nordisk Biblioteksuges morgengry-arrangement (indskolingen og evt. mellemtrin). Oplæsning af Andri Magnassons Historien om den blå planet + side 9-21½ fra Lene Kaaberbøls Skammerens datter (pl). Uge 45 "Mad eller hvad"-udstilling af kogebøger(- er aftalt med hjemkundskabslærerne). Med FDB som samarbejdspartner sættes fokus på mellemmåltidet. Klasserne arbejder i hjemkundskab med råvarer, som pl skaffer. Uge Julekonkurrence på PUC. Hver dag sin julegåde (pl). Uge Påske/klip gækkebreve på PUC. Gækkebrevs-klippe-station opstilles på PUC med materialer, så eleverne kan lave deres eget gækkebrev (pl). Hele året Bibliotekskundskab for 3. og 4. klasse. Målet er, at eleverne bliver fortrolige med biblioteksfaglige begreber som forfatter, titel, decimalklasse, skønlitteratur, faglitteratur (pl). Hele året Fortællearrangement for 2. og 3. klasse om gadebørn. Dato aftales med de enkelte klasser. Billedbogen Marias dukke oplæses. Fællessnak om indholdet (pl). Hele året Læsetest for klasse (minus 6. klassetrin). Med udgangspunkt i læsetestene afholdes der - i samarbejde med den pågældende klasses dansklærer - en læsekonference, hvor der kigges på klassens læselandskab og den udførte læseundervisning. Der gives inspiration til den fremtidige læseundervisning og hjælp til fastlæggelse af mål for næste undervisningsperiode. 0.klasse testes med henblik på at tilpasse undervisningen i sproglig opmærksomhed bedst muligt (vr, et). 7

8 Hele året Brobygning. Vi sætter i år to spændende brobygningsprojekter i gang på skolen. Det første er brobygningen til børnehaverne, her vil vi meget gerne i dialog med børnehaverne omkring deres førskolearbejde. Dette med henblik på at videreudvikle deres såvel som vores arbejde med børnene omkring skolestarten. Det andet brobygningsprojekt er til gymnasiet, her er udskolingen allerede i gang med et brobygningsprojekt i matematik, og dette viderefører de i år til danskfaget (la). Hele året Fokus på litteraturlæsning i indskolingen. Med udgangspunkt i Ingelise Moos og Karen Vilhelmsens teori om litteratursamtalen, vil vi arbejde med konkrete metoder til at arbejde sig ind i litteraturen. Her ligger der udover den fælles drøftelse, en mulighed for at bruge nogle timer til opstart og løbende opfølgning på forløbet i klasserne (la). Hele året Rum lig læsning (et læseforløb). Dette er et materiale og en metode til at hjælpe eleverne til selv at blive bevidste om den måde, de bedst tilegner sig stof på (læringsstile). Det er ikke en omfattende plan, hvor eleverne bliver nøjagtigt kategoriseret - men snarere en metode til at gøre eleverne lidt mere bevidste omkring egne valg i læringssituationer. Indskoling og mellemtrin (la). Hele året Målsætning og evaluering i danskfaget. I foråret ligger der en workshop om årsplaner. Formålet med dette er at give dansklærerne mulighed for at inspirere hinanden. Vi vil med udgangspunkt i konkrete eksempler diskutere både rammer og indhold for årsplaner i danskfaget (la). Hele året Hvis udskolingen finder det relevant, vil en ekstern formidler kunne komme ud og fortælle om elevers brug af SMTTE modellen i forbindelse med projektopgaven (la). 8

9 Eksterne aktivitets- og undervisningstilbud Smart Parat Svar Quiz Uge Smart-parat-svar er en landsdækkende quiz-turnering for alle 7. klasser i Turnering begynder lokalt d. 7. oktober, regionalt den 28. oktober, og der er finale den 25. november (Kontakt: km) Netsikker nu! 2010 Uge 41 Målgruppen for netsikker nu! er alle aktive it-brugere i Danmark. Kampagnens tema varierer fra år til år og sætter fokus på de mest aktuelle it-sikkerhedsemner. Ved hjælp af undervisning, informationsmateriale, konkurrencer m.m. er det kampagnens mål at tilbyde danskerne en masse gode råd til, hvordan man sikrer sig selv, sin pc og sine personlige data på nettet. Hent information om kampagnen, test din viden om sikkerhed på nettet og find en række gode råd om sikker online adfærd (Kontakt: fh) En verden i fattigdom Uge Igen i år kan danske skoleelever lave deres helt egen avis i Årets aviskonkurrence, som trykkes i 1000 eksemplarer og leveres på skolen - gratis. Temaet En verden i fattigdom skal danne rammen om debat og oplysning som vedrører problematikker i en række lande i Afrika og Latinamerika. (Kontakt: pl) 9

10 Dåserydderen Uge For 5. år i træk sætter Dansk Retursystem fokus på miljø, affald og genanvendelse med en skolekampagne og konkurrence målrettet til og klassetrin. Kampagnen løber i uge og giver mulighed for at kombinere faglige input, fælles oplevelser og tværfagligt samarbejde. (Kontakt: rl) Avisen i Undervisningen. Tema: Køn Uge 44 AiU arbejder med at placere avisen som et centralt medium i børns og unges bevidsthed og understrege pressens betydning for demokratiet. AiU's absolut største aktivitet er aviskonkurrencen. Skriv til Avisen, der afholdes for klasser i uge 44. (Kontakt: pl) Nordisk Biblioteksuge Uge 45 Mandag d november 2010 giver vi igen den gamle nordiske fortælletradition nyt liv, når biblioteker i hele Norden inviterer til højtlæsning i morgengry et og i skumringstimen. Det bliver en uge med oplæsning, udstillinger og mange andre kulturelle oplevelser på bibliotekerne. (Kontakt: pl) Matematikkens dag Uge 45 Matematikkens Dag 2010 er torsdag den 18. november. Temaet i år er Udematematik med åbne sanser. Tag matematikken med i planlægningen på jeres skole. (Kontakt: by) 10

11 DM i oplæsning for 6. klasse Uge 3-20 DM i oplæsning er Danmarks og børnebibliotekernes nationale mesterskaber i oplæsning. Konkurrencen starter på den enkelte skole med lokale opgør og går derefter videre til kvartfinalen, der afholdes af det lokale kommunebibliotek. (Kontakt: pl) Klassen i stalden Hele året Klassen i stalden er et undervisningsforløb til klasse i tre faser: Før, under og efter et gårdbesøg. Eleverne får en grundlæggende viden om et af de to mest almindelige produktionsdyr, malkekoen eller grisen, deres livscyklus, adfærd, foder og de produkter, vi får fra dem. Dermed bliver sammenhængen mellem livet i stalden og varerne i køledisken tydelig for eleverne. (Kontakt: rl) Hele Verden i Skole Hele året Ulandsorganisationen Ibis vil også i det kommende år stå bag en ny kampagne til fordel for uddannelse for verdens fattige børn. Hvert team eller årgang tilmelder sig selv til arrangementerne. (Kontakt: pl) PUC på Ordrup Skole, september

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE Indledning: Den internationale dimension har siden 1993 ifølge folkeskoleloven været en del af forventningerne til undervisningen i den danske folkeskole. Det er

Læs mere

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN B A P O M L K J I D E H F G T r i l d s PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Formålet med publikationen Med denne publikation ønsker vi at

Læs mere

Interne kurser i Tønder kommune. www.lumaxart.com. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj 2010. Ret til ændringer forbeholdes!

Interne kurser i Tønder kommune. www.lumaxart.com. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj 2010. Ret til ændringer forbeholdes! Interne kurser i Tønder kommune www.lumaxart.com Skoleåret 2010/2011 Tilmeldingsfrist 14. maj 2010 Ret til ændringer forbeholdes! Indholdsfortegnelse Generelt om kurser for deltagere fra Tønder Kommune...3

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen På vej mod et pædagogisk læringscenter Udgivet af Skolernes Læringscenter Fællessamlingen Juni 2009 / revideret august 2012 Illustrationer Fotos af skoler og

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 KURSUS KATAlog Velkommen til AVkURSUS UddAnnelSeSkAtAlog for SkoleåRet 2013-2014 indholdsfortegnelse AV CENTERs uddannelsesafdeling

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Skolebiblioteket IT-vejledningen

Skolebiblioteket IT-vejledningen Andre vejledere på biblioteket Som læsevejleder yder DW løbende support i bibliotekets åbningstid. Det vil typisk dreje sig om råd og vejledning om valg af materialer. Anden læsevejledning foregår efter

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole

Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole PUC s årsplan bærer præg af, at skolebiblioteket er ramt af nedskæringer, vi er nemlig heller ikke blevet snydt! Det betyder, at vi ikke som ønsket kan være bemandet

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Pædagogisk IT-vejleder uddannelse

Pædagogisk IT-vejleder uddannelse Pædagogisk IT-vejleder uddannelse Modul 1 Vejledningskompetence 2007/08 Vejledning af en kollega Opgaven er udarbejdet af: John Cordua Indholdsfortegnelse IT-vejledningens opgaver:... 3 Den teoretiske

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere