IT & MEDIE- KATALOG Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter"

Transkript

1 IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE

2 INDHOLD Indledning Klassetrinsoversigt Tekstbehandling Regneark Publisher PowerPoint Lotus Notes Elevintra Informationssøgning 11 Digitale billeder Billedredigering Lydoptagelser Digital video Videoredigering Computere og netværk 16 2

3 INDLEDNING Indeværende katalog er et forsøg på at konkretisere og målsætte ITog medieområdet, således at klassens lærerteam kan se hvilke ITog mediefaglige elementer, der skal integreres i den daglige undervisning på de forskellige trin i elevernes skoleforløb. Kataloget vil også blive brugt i det fremtidige arbejde med Junior PC-kørekortet. Kataloget består af to dele: 1) En oversigt over trinmålene (Indskoling, Mellemtrin og Udskoling) i de forskellige medie- og programtyper og deres fordeling på de forskellige klassetrin. Fx skal man i første klasse arbejde med tekstbehandling på elementært niveau (T1), udvidet niveau (T2) i fjerde klasse og avanceret niveau (T3) i sjette klasse. 2) Beskrivelse af trinmålene indenfor de forskellige medie- og programtyper. De fleste er delt op i tre niveauer (elementær, udvidet og avanceret), der modsvarer de tre afdelinger (Indskoling, Mellemtrin og Udskoling). Trinmålene skal ikke nødvendigvis indfries på det pågældende klassetrin, men kan betragtes som en begyndelse til videre arbejde med pågældende medie-/programtype, som dog senest skal være gennemgået ved overgangen til ny afdeling. Princippet ved tilrettelæggelsen af IT og medieforløbene er, at de så vidt muligt skal integreres i den daglige undervisning i relevante faglige sammenhænge. Ansvaret for planlægning, gennemførelse og evaluering af UV-forløb - og derved indfrielse af trinmålene - ligger hos klassens lærerteam. Fra Pædagogiske Læringscenter ydes der støtte og vejledning i brugen af de forskellige medie og programtyper, planlægning af UVforløb og endelig hjælp i det omfang det er nødvendigt med at introducere de IT- og mediefaglige teknikker for klassen. Venlig hilsen Ledelsen og Pædagogiske Læringscenter 3

4 KLASSETRINSOVERSIGT 9.kl. 8.kl. 7.kl. 6.kl. 5.kl. 4.kl. 3.kl. 2.kl. 1. kl. Tekstbehandling T1 T2 T3 Regneark R1 R2 R3 Publisher P1 P2 P3 PowerPoint PP1 PP2 PP3 Lotus Notes LN1 LN2 LN3 Elevintra E1 E2 E3 Informationssøgning I1 I2 I3 Billeder B1 B2 BR1 B3 BR2 Lyd L1 L2 Video V1 VR1 V2 VR2 Computere og netværk C1 C2 C3 4

5 TEKSTBEHANDLING Elementær tekstbehandling med Word (T1) Introduktion til Word. Åbn, gem og luk en Wordfil. Slette/rette bogstaver. Store/små bogstaver, mellemrum og linieskift. Skrift, størrelse, typografi, linieafstand. Flytte, kopiere og sæt ind. Indsætte billeder. Udskrivning. Udvidet tekstbehandling med Word (T2) Kursivering, understregning og fed. Venstrestillet, centreret, højrestillet og sideskift. Marginer og tabulator. Indsætte tabel. Rammer og skygge. WordArt. Oprette mapper og flytte dokumenter mellem mapper. Stavekontrol. Punktopstilling. Avanceret tekstbehandling med Word (T3) Sidehoved og fod. Indsæt sidetal. Spalter. Indsætte elementer fra andre programmer (f.eks. grafer fra Excel). Sideopsætning. Hyperlinks. Indholdsfortegnelse. Formularer. Gemme i andre filformater og som web-side. At bruge hjælpefunktionen. 5

6 REGNEARK Elementær regneark med Excel (R1) Introduktion til Excel Åbn, gem og luk en Excelfil. Skrift, størrelse og typografi. Kendskab til celle, række, kolonne Simple formler med de fire regningsarter. Autosum, sortering etc. Simple diagrammer. Udvidet regneark med Excel (R2) Rammer og skygge. Udskrivning. Formatering (herunder formatpensel). Formatering af enkeltceller. Indsætte/slette rækker og kolonner. Kolonne- og rækkebredde og højde. Kopier og sæt ind. Udvidet kendskab til diagrammer. Sidehoved og sidefod. Sidetal. Gemme som web-side. Avanceret regneark med Excel (R3) Projektmapper og ark. Beskyt regneark. At bruge hjælpefunktionen. 6

7 PUBLISHER Elementær præsentation med Publisher (P1) Introduktion til Publisher. Åbn, gem og luk en publikation. Indsæt billede og tekst. WordArt. Simpel tekstformatering. Udskrivning. Udvidet præsentation med Publisher (P2) Specielle og tegnede objekter. Sideformater. Objektruder. Objektrammer og farver. Flersidede publikationer. Oprette tabel. Spalter. Videre arbejde med tekstformatering. Layout af tekst og billede. Avanceret udskrivning. Avanceret præsentation med Publisher (P3) Hjælpelinier. Grafik. Forgrund og baggrund. Skabeloner og design. Udskrivning af hæfter. Websider. At bruge hjælpefunktionen. 7

8 POWERPOINT Elementær præsentation med Power- Point (PP1) Introduktion til PowerPoint. Åbn, gem og luk en præsentation. Indsæt tekst og billede. WordArt. Diasovergange. Vis diasshow. Udvidet præsentation med PowerPoint (PP2) Animation. Tidsindstilling. Autolayout. Indsæt andre programelementer (f.eks. tabel fra Excel). Vis diasoversigt. Udskrivning af præsentation. Avanceret præsentation med Power- Point (PP3) Præsentationsskabeloner. Tabeller. Indsæt film og lyd. Hypertekst. 8

9 LOTUS-NOTES Elementær kommunikation med Lotus- Notes (LN1) Introduktion til LotusNotes. Login og logout. adresser i LotusNotes. Skrive og afsende en . Modtage og læse en . Vedlægge en fil i en . Modtage og læse en fil i en . Besvarelse af post. Slette gamle . Udvidet kommunikation med LotusNotes (LN2) Postmærker. Ændring af kodeord. adresser udenfor LotusNotes. Oprette adressebog. Avanceret kommunikation med LotusNotes (LN3) Oprette automatisk signatur. Oprettelse af postmapper. Flytning af breve til postmapper. Hyperlinks i . Efter behov 9

10 ELEVINTRA Elementær brug af Elevintra (E1) Logge sig på Elevintra. Orientere sig på opslagstavlen. Introduktion til samlemapper. Introduktion til logbog. Udvidet brug af Elevintra (E2) Introduktion til arbejdsrum (herunder at aflevere og modtage opgaver. Læse og sende interne beskeder. Elevchat. Snak om etik i virtuelle rum. Videre arbejde med logbog og samlemapper. Avanceret brug af Elevintra (E3) Finde oplysninger fra kontoret til skolen. Videre arbejde med arbejdsrum (herunder at aflevere og modtage opgaver. Spørgeskema. Videre arbejde med logbog og samlemapper. 10

11 INFORMATIONSSØGNING Elementær informationssøgning på Internettet (I1) Introduktion til Internettet og Explorer. Åbne og lukke for Explorer. Simple søgemetoder. Navigering med Explorer. Introduktion til Internetadresser. Billedsøgning. Udvidet informationssøgning på Internettet (I2) Søgestrategier (herunder indsnævring/udvidelse af søgeresultater). Bogmærker. Flere vinduer aktive. Præsentation af diverse internetportaler (fx Emu og Skoda). Videre arbejde med internetadresser. Avanceret informationssøgning på Internettet (I3) Skelnen mellem indeks/-katalogsøgninger. Videre arbejde med søgestrategier og internetadresser. Videre arbejde med internetportaler (fx specifikke databaser som Polfoto og Infomedia). Arbejde med at kopiere og gemme tekster fra nettet. Kildekritisk vurdering af websider. 11

12 DIGITALE BILLEDER Elementær brug af digitalt kamera (B1) Tænde og slukke kameraet. Tage et billede. LCD skærm on/off. Zoomfunktioner. Elementære overvejelser om motiv. Billedvisning på kameraet. Udvidet brug af digitalt kamera (B2) Overføre og gemme billeder fra kamera til computer. Videre arbejde med motiv. Blitzfunktioner. Bruge prædefinerede funktioner (f.eks. portræt, landskab og selvudløser). Udvidet billedvisning på kameraet. Printe billeder. Avanceret brug af digitalt kamera og elementær brug af scanner (B3) Videre arbejde med motiv og belysning. Indstille billedkvalitet. Slette billeder fra kameraet. Videre arbejde med at overføre og gemme billeder på computer (herunder at navngive filer og gemme disse på eksterne lagringsmedier som fx CD-rom). Scanne billeder og gemme dem. 12

13 BILLEDREDIGERING Elementær billedbehandling med programelementet Værktøjslinien billede (BR1) Indsætte billede i Word, Publisher eller Power- Point. Åbne programmet Værktøjslinien billede. Beskæring. Forstørre/formindske. Farve. Kontrast. Lysstyrke. Placering af billede i forhold til tekst. Gennemsigtig farve. Avanceret billedbehandling med programmet IGrafx Image eller Paint Shop (BR2) Indføring i programmet efter behov LYDOPTAGELSER Elementær betjening af digital lydoptager (L1) Optage lyd Afspille lyd via integrerede højtalere. Navigering mellem lydoptagelser. Indledende snak om lydforhold. Udvidet betjening af digital lydoptager (L2) Videre snak om lydforhold. Afspille lyd via eksterne højtalere. Overføre lyd til computeren. Lettere redigering af lydoptagelser. Brænde lydfil på CD. 13

14 DIGITAL VIDEO Elementær betjening af digitalt videokamera (V1) Tænd sluk funktion gennemgås Digital 8 formatet gennemgås Modlys/medlys Total/ halvtotal/nær gennemgås Hvidbalance Båndhåndtering Firewire tilslutning Principper for fremstilling af elementært manuskript / skudliste gennemgås Opladning af litiumbatteri. Avanceret betjening af digital videokamera (V2) Lyssætning Lydkulisse (arrangeret reallyd) Videre arbejde med motiv Videogenrer: reportage interview historisk dokumentar fiktion mm. Udvidet manuskript 14

15 VIDEOREDIGERING Elementær videoredigering med LetsEdit (VR1) Gennemgang af programmet LET S EDIT Firewire tilslutning og styring af player-funktion fra programmet Optagelse til clipboard på V-drevet Åbning af projekt Klipning af projekt in & out punkter Fade in og fade out Filformaterne: Mpeg1 og Mpeg2 Gemme på V drev gennemgås. Avanceret videoredigering med LetsEdit (VR2) Slow motion Effektlyde på audiosporet Indklippede billeder i hovedfilmen (inserts ) Speak Rulletekster Stillbilleder som inserts Farvefiltre Digitale effekter (Black & White, Negativ, Overbelysning, Blur m.fl.) Brænding af DVD Gennemgås 15

16 COMPUTERE OG NETVÆRK Elementær brug af Computere og netværk (C1) Kende de forskellige dele af et skærmbillede. Kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder. Begynde og afslutte arbejde på en computer. Logge på skolens netværk. Gemme og hente filer på skolens netværk. Tage enkle forholdsregler vedrørende virus i forbindelse med fremmede filer. Indtage en god arbejdsstilling ved computeren. Bruge begge hænder på tastaturet. Udvidet brug af Computere og netværk (C2) Kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde. Navigere på computerens harddisk og på et lokalnetværk. Kende de mest almindelige filtyper. Vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre. Kende til problemstillinger mht. licenser. Kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde. Avanceret brug af Computere og netværk (C3) Lære sig nye funktioner i et program Kende forskellige lagringsmetoder. Kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger. Analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø. 16

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser Giv din IT viden et spark Kursuskatalog Kursusbeskrivelser April 2010 5. udgave Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette kursusmateriale er, uden WedoIT s skriftlige samtykke, forbudt ifølge

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil Begyndere Styresystem 45348 Tastaturbetjening til indskrivning af tekst 3 dage Kurset er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til edb og giver et godt grundlag for deltagelse i de efterfølgende

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

Lærernes It-kompetencer

Lærernes It-kompetencer Lærernes It-kompetencer Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tiltag... 2 SkoleIntra... 2 Trådløst netværk... 2 Bærbare computere... 3 Smartboards... 3 Papirløst lærerråd... 3 Undersøgelse: Lærere... 3 Formål...

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 PÆDAGOGISK SERVICECENTER BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Indholdsfortegnelse Forord til biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 3 Hensigten

Læs mere

Niveau F og E 2. udgave

Niveau F og E 2. udgave Informationsteknologi Niveau F og E 2. udgave Forfattere: Karl Erik Jakobsen Frederikshavn Handelsskole Per Søvsø Hansen Randers Tekniske Skole Laszlo Bochesa Selandia-CEU Lotte Pedersen Handelsskolen

Læs mere