GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet."

Transkript

1 NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet, og nu er det op til deltagerne at finde ud af, hvor der skal spares. BAGGRUND FOR SPILLET: Der er indkaldt til ekstraordinær møde i byrådet. Kommunens budget er overskredet med 30 millioner og der skal findes en løsning i dag. Alle deltagere får et realistisk og overskueligt budget udleveret. Nu skal det samlede Byråd vedtage hvor der skal skæres ned. Men det er ikke let, for der er mange interesser på spil. Hvert parti har sit bagland at tage hensyn til, og der dukker løbende nye informationer op, som gør det ekstra svært. Før de endelige nedskæringer kan træde i kraft, skal forslagene igennem tre behandlinger i byrådet. GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. Der er brug for 4 rum i alt. Et grupperum til hvert af byrådets partier: Lokalpartiet, Abejderne og De Borgerlige. Endelig skal der bruges et stor rum, der fungere som Byrådssal hvor debatter og afstemninger finder sted. er delt ind i 5 etaper: 1. INDLEDNING Gamemaster læser beskrivelsen af spillet op for deltagerne Herefter sendes partierne ud i grupperummene, og Gamemaster uddeler de respektive partiprogrammer til deltagerne. De skal nu sætte sig ind i hvilke holdninger de skal forsvare i løbet af spillet. Hver parti udpeger desuden en formand. 2. BUDGET Gamemaster udlever bilag 1 - kommunens budget (findes både som PDF og som Excel ark, der automatisk beregner besparelserne)

2 Der er 5 hovedområder deltagerne kan finde besparelserne inden for. Hvert hovedområde har en række underpunkter, der kan justeres på. Budgetpunkterne og beløbene er hentet fra et virkeligt kommunalbudget. 3. Første behandling Borgmesteren kalder til møde i byrådssalen. Hver partimand får tildelt tre minutters tale tid til at fremlægger argumenter for hvor der skal skæres ned. Herefter er ordet frit for alle i debat. Borgmesteren står nu for første afstemning, der kan foregå enten anonymt eller ved håndsoprækning. Resultatet skrives op på en tavle, og Gamemaster sender partierne tilbage til grupperummene for at diskutere resultatet, og finde nye argumenter for deres synspunkter. 4. og 5. Anden og Tredje Behandling Foregår på præcis samme måde som første etape. Forskelle her er dog at Gamemasteren kan vælge at optrappe intensivere spillet og skærpe diskussionen ved at bruge konfliktkort. Spillet slutter med når tredje og sidste behandling af nedskæringerne er vedtaget med mindst 50% flertal. FORDELING AF ROLLER Gamemaster udpeger en Borgmester, og fordeler de øvrige deltagere på følgende måde: Lokalpartiet skal udgøre 33% af deltagerne Arbejderne ca 33 af deltagerne De borgerlige ca 33% Gamemaster skal være opmærksom på at rollen som Borgmester kræver autoritet. Derfor er vigtigt at Gamemaster hele tiden hjælper Borgmesteren med at holde overblik. Alternativ kan man lade en voksen, selv spille rollen. Rollerne som Formænd for partiet kræver også en del autoritet, så også her skal Gamemaster være særlig opmærksom. OPTRAPNING AF KONFLIKTER Konfliktkort er kort, hvor der sker en begivenhed, som nogle af figurerne i rollespillet skal reagere på. Kortene kan bruges, hvis Gamemaster ønsker at intensivere spillet eller hjælpe deltagerne til at finde argumenter for og imod nedskæringer på bestemte områder. Der er følgende konfliktkort i

3 Skimmelsvamp på skolerne Færdselsuheld Ingen bad til fru Andersen Find gerne selv på flere. BILAG Der er to bilag til rollespillet: - Kommunens Budget (pdf, samt Excell regneark) - Læserbrev: Ingen bad til Fru Andersen (pdf)

4 ROLLEKORT - NEDSKÆRING - BORGMESTER OG BORGMESTER Du er Kommunens borgmester. Det er din opgave at lede byrådsmøderne og stå for afstemningen. Samtidig skal du holde møder med Partiernes formænd, hvis der opstår situationer der kræver det.

5 ROLLEKORT - NEDSKÆRING -

6 ROLLEKORT - NEDSKÆRING -

7 SKIMMELSVAMP PÅ SKOLERNE Konfliktkort Arbejdstilsynet har pålagt kommunen at investere i renovering af skolerne inden årets udgang. Udgifterne løber op i 22 millioner kroner. Nu er det op til Byrådet at finde ud af hvor pengene skal komme fra. Udgifterne skal lægges op i de øvrige besparelser. Gamemaster udler følgende kort til Borgmesteren: Konfliktkort NEDSKÆRING BORGMESTER Du indkalder formændene for partierne. Der er fundet skimmelsvamp på hver fjerde skole i kommunen. Arbejdstilsynet har pålagt at renovere skolerne for 22 millioner inden årets udgang. Udgifterne skal lægges oven i de øvrige besparelser kommunen i forvejen skal spares. Send formændene tilbage til partierne for at finde en løsning. Udgifterne lægges oven i de øvrige besparelser, og det samlede budget skal være vedtaget ved tredje afstemning.

8 FÆRDSELSUHELD Konfliktkort Borgmesteren indkalder formændene for partierne. Et barn er blevet kørt over på vej til skolerne. Alle forældre er vrede. Det har længe været ønske om lysregulering ud for skolen men kommunen har ikke kunnet finde pengene. Nu rejser flere partier ønsket om en mere sikker trafikvej. Der er tre muligheder: - Lyskryds ud for skolen, den mest sikre løsning. Pris 4 millioner kroner - Vejbump før og efter skolen, mellemløsningen pris 1,5 millioner - Skolepatruljer, den billigste løsning pris årligt. Kommunen skal finde en løsning. Udgifterne lægges oven i de øvrige besparelser, og det samlede budget skal være vedtaget ved tredje afstemning. Følgende Konfliktkort deles ud: Konfliktkort NEDSKÆRING Konfliktkort NEDSKÆRING Konfliktkort NEDSKÆRING FORMAND FOR FORMAND FOR FORMAND FOR Fremlæg kendsgerningerne for dit parti Fremlæg kendsgerningerne for dit parti Fremlæg kendsgerningerne for dit parti Lysregulering ud for skolen, den mest sikre løsning. Pris 4 millioner kroner Vejbump før og efter skolen, mellemløsningen Pris 1,5 millioner Skolepatruljer, den billigste løsning pris årligt. Personligt mener du Lysregulering er løsningen. Børnenes sikkerhed må gå forud for alt andet. Argumenter for dit synspunkt. Men ved næste afstemning fremlægger du loyalt det dit parti er nået frem til, selvom du er uenig. Lysregulering ud for skolen, den mest sikre løsning. Pris 4 millioner kroner Vejbump før og efter skolen, mellemløsningen Pris 1,5 millioner Skolepatruljer, den billigste løsning pris årligt. Personligt mener du Skolepatruljer er løsningen. Børnenes sikkerhed må gå forud for alt andet. Argumenter for dit synspunkt. Men ved næste afstemning fremlægger du loyalt det dit parti er nået frem til, selvom du er uenig. Lysregulering ud for skolen, den mest sikre løsning. Pris 4 millioner kroner Vejbump før og efter skolen, mellemløsningen Pris 1,5 millioner Skolepatruljer, den billigste løsning pris årligt. Personligt mener du Vejbump er løsningen. Børnenes sikkerhed må gå forud for alt andet. Argumenter for dit synspunkt. Men ved næste afstemning fremlægger du loyalt det dit parti er nået frem til, selvom du er uenig.

9 INGEN BAD TIL FRU ANDERSEN Konfliktkort Gamemaster uddeler et Bilag 2 - Læserbrev: Ingen bad til Fru Andersen til hele byrådet. Her beskylder en borger Byrådet for at glemme de ældre. Skribentens mor er gammel, men kan ikke få en plejehjemsplads. Samtidig her kommunen valgt at skære ned på hjemmehjælpen. Det betyder blandt andet at den gamle kone ikke har fået et bad i over tre uger. Nu kræver borgeren at de gamle mindst kan komme i bad en gang om ugen. Det vil koste kommunen 5 millioner ekstra om året, fordi der skal ansættes en række ekstra hjemmehjælpere. Spørgsmålet er om partierne kan finde pengene på budgettet. Følgende kort uddeles til Borgmesteren: Konfliktkort NEDSKÆRING BORGMESTER Du indkalder formændene for partierne. Efter læserbrevet i Lokalavisen, føler du I er nødt til at diskutere om I kan finde 5 millioner ekstra, så de gamle på plejehjemmene kan blive garanteret et bad hver uge. Send formændene tilbage til partierne for at finde en løsning. Udgifterne lægges oven i de øvrige besparelser, og det samlede budget skal være vedtaget ved tredje afstemning.

10 Det kommunale budget Pleje og omsorg x kr er Alternativ Forslag 1. Behandling 2. Behandling 3. Behandling Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag ved pasning af døende I alt Dagtilbud, børn x kr Dagplejer Børnehaver Integrerede institutioner særlige dagtilbud og klubber Frivilligt socialt arbejde 226 I alt Undervisning x kr Folkeskoler Syge og hjemmeundervisning Skole og fritidsordning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for to-sprogede børn i førskolealder 363 Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 152 Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med sælige behov Ungdomsskole virksomhed I alt

11 Plan og kultur x kr Grønne områder og naturpladser Stadions og idrætsanlæg Idræt- og svømmehaller Natuforvaltningsprojekter Skove 332 Vandløbsvæsen Kollektiv trafik Folkebiblioteker Museer Teatre 156 Musikarrangementer Folkeoplysende voksenundervisning I alt Veje og forsyning x kr Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger Vintertjeneste I alt Budget i alt (x1.000) Besparelse i forhold til budget

12 BORGERKRIG Bilag 2 - Læserbrev: Ingen bad til Fru Andersen I dag kom min mor i bad. Det burde ikke være nødvendigt at skrive om sådan en begivenhed i avisen, men for min mor var det en stor begivenhed. Det var nemlig præcis 25 dage siden hun sidst var i bad. Min mor er 86 år. Hun kan ikke få en plejehjemsplads; men må nøjes med hjemmeplejen, der besøger hende tre gange i døgnet.. Vi har forsøgt at kontakte kommunen, for at høre om hjemmeplejen ikke kan sørge for, hun får et bad mindst en gang om ugen. Men her fik vi blot at vide, at det er der på ingen måde råd til. De seneste år har kommunen skullet spare mange gange. Og hver gang går det tilsyneladende ud over de gamle. Hjemmehjælpen er helt i bund. Og det går ud over min mor. Det er ganske enkelt uværdigt, for en gammel dame, der har arbejdet hele sit liv og ydet meget til samfundet. Jeg mener det må være en menneskeret, at gamle mennesker kommer i bad mindst en gang om ugen. Der er regnet på det mange gange. Prisen er 5 millioner kroner om året. Er det virkelig for meget ud af et budget på over en milliard? Vis nu lidt værdighed. H. Andersen

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere