Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober Ret til ændringer forbeholdes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes"

Transkript

1 Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes

2 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og studietid... 5 Studieintroduktion... 7 Radiografi... 9 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Pædagogik Jura Organisation, ledelse Bogliste

3 Fokus og læringsudbytte Modulet retter sig mod professionens udviklingsmuligheder med fokus på udviklings- og forskningsmetoder, forskningsetik og formidling af resultater af udviklingsprojekter. Modulet retter sig ligeledes mod organisation og ledelse. Efter modulet kan den studerende: beskrive videnskabsteoretiske perspektivers betydning for design af udviklingsprojekter inden for radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling redegøre for juridiske og etiske perspektiver inden for kvalitetssikring og udviklingsarbejde redegøre for formidling af resultater fra udviklingsprojekter redegøre for viden om organisation og ledelse formidle resultater af egne eller andres udviklingsprojekter til patienter og sundhedsprofessionelle i forhold til radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling identificere og diskutere udvalgte organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger søge, vælge og vurdere viden med relevans for professionsområdet samt designe udviklingsprojekter tilrettelægge og udføre empiriske studier i forbindelse med radiografiske problemstillinger under hensyntagen til juridiske og forskningsetiske krav udføre kvalitetsudviklingsarbejde inden for radiografien under hensyntagen til feltet, hvori undersøgelsen foregår perspektivere eget udviklingsarbejde i forhold til professionen. 3

4 Oversigt over modul 12 uge 16/45 uge 17/46 uge 18/47 uge 19/48 uge 20/49 uge 21/50 Forberedelse til modulet Studieintroduktion inklusiv introduktion til modulprøve Radiografi: Relation mellem patient og radiograf Radiografi: Radiografi: Radiografi: Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Folkesundheds videnskab og epidemiologi Radiografi: Studiegruppeaktivitet i faget Folkesundheds videnskab og epidemiologi Pædagogik Pædagogik Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Organisation og ledelse Organisation og ledelse Folkesundheds videnskab og epidemiologi Folkesundheds videnskab og epidemiologi uge 22/51 uge 23/1 uge 24/2 uge 25/3 uge 26/4 Studieintroduktion: Modul 13 prøve Forberedelse til bachelorprojekt Radiografi: Radiografi: Radiografi: Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Radiografi, teori: Kommunikationstræning i forhold til præsentation på projektkonference Modulprøve: Konference om kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling 4

5 Prøve Den interne prøve består af en individuel mundtlig præsentation med udgangspunkt i én af de studiegruppeaktiviteter, der er gennemført i løbet af modulet. Den studiegruppeaktivitet, som danner grundlag for mundtlig præsentation, udvælges tilfældigt af de module undervisere. Den mundtlige præsentation gennemføres på en konference på UCN. Konferencen arrangeres af de module undervisere. Der er offentlig adgang til konferencen. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Rammer og kriterier for prøven er nærmere beskrevet i dokumentet: Rammer og kriterier for intern prøve, radiografuddannelsens modul 12: Kvalitet i radiografi. Dokumentet kan hentes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg StudieInfo - Selma Lagerløfs Vej -. Skemaer Denne plan for modul 12 er et udgangspunkt for skemalægning. Men da ydre rammer (fx tilgængelige lokaler og undervisere) varierer år for år, er de konkrete ugeskemaer ikke identiske med denne plan. Konkrete ugeskemaer findes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg målgrupper: Studerende. Vælg Selma Lagerløfsvej >. Litteratur Litteratur, der er opgivet til undervisning på de følgende sider er gældende, med mindre underviser meddeler andet. Ændringer til litteratur meddeles ca. én uge før undervisningen finder sted. ECTS og studietid Hvert fag omfatter et bestemt antal ECTS-points. European Credit Transfer System points er et pointsystem som anvendes i Europa for gøre det enkelt at sammenligne uddannelser med hensyn til indhold og studietid. 1 ECTS points svarer til gennemsnitligt 27 timers studier for den enkelte studerende. tilrettelægger en del af denne tid i forskellige former og kategorier af undervisning: Undervisningsformer Individuelle studier Denne kategori omfatter undervisningsmetoder, hvor den studerende læser litteratur, iagttager klinisk radiografi, søger information på internettet, læser noter som underviseren har lagt ud på nettet, anvender faglige softwareprogrammer og lign. Parvise studier Kategorien omfatter: gruppearbejde i par, en studerende vejledes af sin vejleder - ansigt til ansigt eller online, to studerende arbejder sammen omkring et softwareprogram, chat mellem to studerende vedr. en fælles opgave m.v. Studier i grupper Denne kategori rummer gruppearbejde i større grupper, projektarbejde, online diskussionsfora eller chat (asynkron og synkron kommunikation) med flere deltagere. Studier i hold I denne kategori findes forelæsninger i auditorier eller online, holdundervisning, studerende der præsenterer temaer for hinanden og lign. I denne modulbeskrivelse ses hvordan underviserne har tilrettelagt de studerendes teoretiske studier med de forskellige fag og emner. Ved undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse af 5

6 undervisere og studerende, er der afsat et bestemt timeantal. Ved de øvrige undervisningsformer, der foregår i grupper eller individuelt, er der ikke skrevet timetal, da det vil være individuelt hvor megen tid der skal anvendes for at gennemføre de forskellige aktiviteter; nogle kan nøjes med at bruge lidt mindre, andre lidt mere end den gennemsnitlige tid på 27 timer pr. ECTS. Men som studerende er det vigtigt at være opmærksom på, at undervisningen er tilrettelagt i en blanding mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse, og at man skal forberede sig til og være aktiv deltager i begge dele for at nå målene for uddannelsen. 6

7 Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Studieintroduktion Hensigt At de studerende udvikler viden om og reflekterer over rammer for og muligheder i undervisning på modul 12. Plan for undervisning Uge 17/46 mandag el. tirsdag på UCN: 3 lektioner Uge 23/1 torsdag på UCN: 1 lektion Uge 23/1 torsdag på UCN: 2 lektioner Kaffe og rundstykker Præsentation af tilrettelæggelse af modul 12, opfølgning ift. modulbeskrivelse. Tilrettelæggelse af teoretisk undervisning Prøve Samarbejde på holdet: Drøftelse af behov for ændring af studiegruppers sammensætning Evaluering og eventuel ny formulering af studiegruppers etikette Introduktion til prøven modul 13 Introduktion til bachelorprojekt 1. Rammer og kriterier for bachelorprojekt med fokus på kriterier for opgave, mundtlig præstation og bedømmelse 2. Forløb af bachelorprojekt - læg en tidsplan - justér undervejs! 3. Rammer for vejledning 4. Indsamling af empiri - hvordan gribes det an? 5. Metodeværksteder - hvordan udnyttes de bedst? Seminar - hvordan gennemføres seminarer og hvad tilfører de projekt og forfattere? Karen Johnsen Christina T. Egekvist Susanne Hjorth Hansen 7

8 Studieintroduktion Litteratur og materialer Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr 262 af 20/03/2007. Lokaliseret 20. januar 2012 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Lokaliseret 20. januar 2012 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Undervisningsministeriet 2010, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 1016 af 24/08/2010. Lokaliseret 20. januar 2012 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= University College Nordjylland, Gældende Eksamensreglement ved de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Nordjylland. Lokaliseret 20.januar 2012 på University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Lokaliseret 20. januar 2012 på University College Nordjylland: Gældende Studieordning for radiografuddannelsen, maj 2009 Lokaliseret 20. januar 2012 på dlag.aspx 8

9 Radiografi 3,5 teoretiske og 1,5 kliniske ECTS Hensigt At den studerende videreudvikler sine kompetencer til at bearbejde faglige problemer med videnskabelig metode formidle radiografi til patienter og andre sundhedsprofessionelle perspektivere udviklingsarbejde i forhold til professionen. Plan for undervisning En del af studierne i faget er tilrettelagt som studiegruppeaktiviteter i fagene Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi og Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling - se beskrivelsen af studieaktiviteterne uder disse fag. Uge 17/46 onsdag Forberedelse til kommunikationstræning 1. Repetition af Calgary Cambridge Guiden, som er ét vigtigt redskab i kommunikationstræningen. 2. Hver enkelt studerende beskriver ét kommunikationsdilemma, som kan være udgangspunkt for træning af færdigheder. Den studerende opstiller mål for kommunikationstræningen. Målet skal relateres til CC guiden. Beskrivelsen af dilemmaet lægges i itslearning. 3. Studiegruppen vælger hvilke to studerende, der skal træne færdigheder i kommunikation. Susanne Hjorth Hansen Uge 17/46 onsdag kl på Radiologisk afdeling i Medicinerhuset på Aalborg Sygehus 2 lektioner pr studiegruppe Uge 17/46 fredag kl på Radiologisk afdeling i Medicinerhuset på Aalborg Sygehus 2 lektioner pr studiegruppe Træning af færdigheder i kommunikation Studiegruppe 1, 2 og 3 Træning af færdigheder i kommunikation Studiegruppe 4 og 5 Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen 9

10 Radiografi Uge 25/3 onsdag Uge 25/3 torsdag på UCN: 1 lektion pr. studiegruppe Samme lokale som anvendes til konference om kvalitetsudvikling i forbindelse med prøve Individuel forberedelse af præsentation af egne slides til konference om kvalitetsudvikling (prøven): Læs den opgivne litteratur Øv dig i at fremlægge dine PowerPoint slides. Litteratur: Frederiksen 2009 & Lauridsen?år Træning af præsentationsteknik som forberedelse til konference om kvalitetsudvikling (prøven): Hver studiegruppe gennemfører sin præsentation hvor hver studerende har 5 minutter til at fremlægge sine 5 PowerPoint slides (som ved konferencen). Vejleder giver feedback individuelt og til den samlede gruppe ud fra temaer i den opgivne litteratur: o o o o kan du få folk til at lytte (Frederiksen 2009 s. 87 ff.) manuskriptteknik (jf. Frederiksen 2009 s. 135 ff.) kropssprog (jf. Frederiksen 2009 s. 147 ff.) nervøsitet ((jf. Frederiksen 2009 s. 135 ff.) o Slidsenes udformning og rækkefølge (Lauridsen?år s. 14 ff.) Studiegruppens præsentation vil blive videooptaget på en dvd, som gruppen får med sig fra vejledningen, som mulighed for videre arbejde med feedback og kvalificering af præsentation. I itslearning lægges konkret plan for hvilke studiegrupper der træner hvornår. Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Litteratur Frederiksen, S M, 2009, Talen er vejen til indflydelse. En grundbog i praktisk retorik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, side 87-91, og (kopi på itslearning) Lauridsen, O,?år, Læringsstile og PowerPoint. En ny spændende indgangsvinkel. Microsoft, side (kopi på itslearning) 10

11 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi 2,5 ECTS Hensigt At de studerende udvikler viden om sygdomsopfattelser samt indsats for folkesundhed i forskelligt perspektiv med tilhørende beskrivende epidemiologiske begreber. Plan for undervisning Uge 20/49 på UCN: 2 lektioner Uge 20/49 på UCN: 2 lektioner Uge20/49 på UCN: 4 lektioner Forelæsning: Generelle teorier om sygdomsbegrebet og folkesundhedsarbejde. Litteratur: Lægges på Its`Learning af underviser Alma-Ata deklarationen. Ottawa Charter for Health Promotion. Oversat og udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning, København Christoffer Boorse Epidemiologiske begreber Prævalens, incidens, mortalitet, relativ risiko, odds ratio. Litteratur: Epidemiologi og evidens, Svend Juul, Munksgaard, København 2012, kapitel Screening som forebyggende indsats WHO s kriterier for screening. Sundhedsstyrelsens kriterier for screening. Screening i Danmark Testens sensitivitet specificitet negativ / positiv prædiktiv værdi Konsekvenser af screeninger Sandt og falsk positive Sandt og falsk negative Mammografiscreening Litteratur: Epidemiologi og evidens, Svend Juul, Munksgaard, København 2012, kapitel 12. Marshall, G., Medical Screening Principles and Practice, Radiography, nr.1, s Lars Göran Zetterberg 11

12 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Uge 20/49 tirsdag på UCN: 1 lektion Introduktion til studiegruppearbejde om screening som forebyggende indsats. Vilkår for vejledning, kommentering af anden studiegruppeopgave og feed back aftales. Lars Göran Zetterberg Studiegruppeopgave i screening som forebyggende indsats 1. Vælg en af følgende screeningstyper: lavdosis CT-skanning af thorax, CTcoloscopi eller UL-skanning for aorta-aneurisme. 2. Studiegrupperne udarbejder skriftlige besvarelser på It s learning. Besvarelsen udarbejdes i netbaseret dialog med underviser. I besvarelsen skal følgende elementer indgå: a. Gennemfør en artikelsøgning med henblik på at finde viden (på højest mulige evidensniveau) om valgt screeningstype. b. Referer en eller flere relevante artikler ved besvarelse af følgende spørgsmål: Hvad er begrundelsen for at indføre den valgte screeningstype? Uge 20/49 tirsdagfredag, uge 21/50 mandag-onsdag Beskriv screeningsprogrammet med hensyn til målgruppe og undersøgelsesteknologi. Beskriv den sygdom der screenes for med hensyn til forløb og eksisterende behandlingsmuligheder. Hvilke konsekvenser har screeningsprogrammet for den enkelte inviterede borger og samfundet som helhed? Hvad er argumenterne for at gennemføre screeningsprogrammet? Lars Göran Zetterberg Hvad er argumenterne imod at gennemføre screeningsprogrammet? Gruppeopgaven afleveres på It s learning senest tirsdag kl c. Gruppen læser og kommenter i løbet af onsdagen (minimum 3 kommentarer) en anden gruppes besvarelse. Gruppe 1, kommenterer gruppe 2 etc. d. Læs de andre gruppers besvarelser. e. Underviserne kommenterer besvarelserne. Kommentar lægges på It s learning senest tirsdag i uge 22/51 kl

13 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Litteratur Juul S., 2012: Epidemiologi og evidens, 2. udgave, 1. oplag. København: Munksgaard Kapitel 1, 2, 4 og12. Marshall, G., Medical Screening Principles and Practice, Radiography, nr.1, s Pedersen. J.H. et al., 2009.The Danish Randomized Lung Cancer CT Screening Trial Overall Design and Results of the Prevalence Round, Journal of Thoracic Oncology, nr. 5, vol. 4, s

14 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling 4 ECTS Hensigt Hensigt med faget i uddannelsen er, at den studerende skal kunne søge, formidle og anvende empirisk, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende og behandlende opgaver med fokus på udvikling af professionen. Centrale temaer Kvalitetsudvikling centreret om udvalgte metoder og begreber i forhold til udvikling og dokumentation af kvalitet i relation til radiografens profession Forskningsmetodologi centreret om udvalgte kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt kritisk forholden sig til undersøgelsesmetode og -resultat. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Videnskabsteoretiske perspektivers betydning for design af udviklingsprojekter inden for radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling Juridiske og etiske perspektiver inden for kvalitetssikring og udviklingsarbejde Udvalgte modeller og metoder til evaluering og kvalitetsudvikling Udvalgte operationaliseringsmetoder, undersøgelsesdesign, dataindsamlingsmetoder, standarder og kriterier, strategier for udvikling i nationalt perspektiv Udvalgte kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder Evidensbegrebet Den studerende har udviklet færdigheder i At designe et projekt til undersøgelser og udvikling af professionens fagområde At analysere, vurdere og præsentere data At søge, vælge og vurdere viden med relevans for professionsområdet samt designe udviklingsprojekter At tilrettelægge og udføre empiriske studier i forbindelse med radiografiske problemstillinger under hensyntagen til juridiske og forskningsetiske krav Den studerende har udviklet kompetence til: At udføre kvalitetsudviklingsarbejde inden for radiografien under hensyntagen til feltet, hvori undersøgelsen foregår At kunne perspektivere eget udviklingsarbejde i forhold til professionen 14

15 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Plan for undervisning Uge 23/1 onsdag på Its L Forsknings-metodologi og kvalitetsudvikling Læsning af litteratur ift. Medicinsk teknologivurdering (MTV) Litteratur: Statens institut for Medicinsk Teknologivurdering: Medicinsk Teknologivurdering, Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Hentes her [lokaliseret 17.august 2012] Kristensen FB og Sigmund H (red.) Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering, København, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Medicinsk Teknologivurdering, 2007 Hentes her [lokaliseret 17.august 2012] Medicinsk teknologivurdering (MTV) Gennemgang af principper for (MTV) med udgangspunkt i et konkret eksempel Teknologi, patient, økonomi og organisation Uge 18/ 47 torsdag på UCN: 4 lektioner Litteratur: Statens institut for Medicinsk Teknologivurdering: Medicinsk Teknologivurdering, Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Hentes her [lokaliseret 17.august 2012] Uge 18/ 47 torsdag på UCN: 1 lektion Kristensen FB og Sigmund H (red.) Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering, København, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Medicinsk Teknologivurdering, 2007 Hentes her [lokaliseret 17.august 2012]. Introduktion til studiegruppeopgave i medicinsk teknologivurdering (MTV). Vilkår for vejledning og feed back aftales. 15

16 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 18/47 torsdag, fredag, uge 19/48 mandag, tirsdag og onsdag.. Studiegruppeopgave i Medicinsk Teknologivurdering (MTV) Se videoklippet: Cere Tom Portable Multi Slice CT-scanner/Intensiv afdeling og Cere Tom Portable Multi Slice CT-scanner/Ambulance. Videoklippene ligger på Its-learning. Orienter jer endvidere på hjemmesiden: [lokaliseret 13.august 2012]. I må vælge et af de to videoklip som grundlag for projektarbejde, men I må også gerne selv vælge en teknologi som er relevant for radiografens fag. Formuler MTV spørgsmål i de fire kategorier: Teknologi, patient, organisation og økonomi. Udarbejd en strategi for indsamling af viden og litteratur for hver af de fire kategorier: 1) Hvilke oplysninger er der brug for? 2) Hvilke typer af kilder kan bidrage med disse oplysninger? 3) Foreslå et antal databaser hvor der kan søges artikler. 4) Foreslå andre kilder til oplysninger. 5) Foreslå typer af egen dataindsamling som kunne være nødvendig. Studiegruppeopgaven afleveres på It s learning senest tirsdag kl Uge 21/50 torsdag på UCN: 1 lektion Vejledning: Opgaven skrives i dialog med underviser (over It s learning). Gruppen læser og kommenterer (minimum 3 kommentarer) en anden gruppes besvarelse. Gruppe 1, kommenterer gruppe 2 etc. Læs de andre gruppers besvarelser. Underviseren kommenterer besvarelserne. Kommentar lægges på It s learning senest fredag kl Kendetegn ved kvantitativ og kvalitativ forskning. Forskningsprocessens faser Litteratur: Rønn 2006 Kap 12 Scan lægges på Its L Karen Kirstine Johnsen 16

17 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeopgave i kvalitativ forskningsmetode Intro til det kvalitative forskningsinterview som metode samt intro til kvalitativ feltobservation som metode (begrundelse for valg af metode, planlægning og gennemførelse af undersøgelse og strategi for analyse af data) Husk Juridiske og etiske regler ved indsamling af kvalitative data. Intro til at studerende i studiegrupper prøver at planlægge og gennemføre et interview eller en observation som forskningsmetode. Intro til Diskussion i Its l, hvor studiegrupper kan stille spørgsmål og underviser og medstuderende lægger svar. Uge 21/50 torsdag på UCN: 3 lektioner + 2 lektioner til vejledning af grupperne Indledende studiegruppearbejde med vejledning til afklaring af problem, der skal undersøges med interview eller observation. Praktiske forhold med booking af lydoptager osv. Rammer for omfang af materiale, der skal lægges på Its L senest fredag i uge 22/51: tegn inkl mellemrum. Redaktionelle krav til skriftlige opgaver skal følges nger/redaktionelle_krav_til_skriftlige_opgaver.aspx Karen Kirstine Johnsen Litteratur: Kap 3 Det kvalitative forskningsinterview samt Kap 4 s Deltagerobservation i bogen: Vallgårda & Koch 2011 Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab Uge 21/50 fredag, uge 22/51 mandag og tirsdag Uge 22/51 onsdag på UCN: 3 lektioner Uge 22/51 torsdag Se under supplerende litteratur, hvis I vil købe/låne en bog uddybende om det kvalitative interview og en bog uddybende om deltagende observation. Det kan være aktuelt på Modul 14, hvis metoden bruges til bachelorprojekt. Studiegruppearbejde med mulighed for løbende vejledning fra underviser: Gennemførelse af interview ud fra interviewguide, transskribering af hele eller del af lydoptagelse og analyse af data. Eller Gennemførelse af kvalitativ observation ud fra observationsguide, noter under observation, analyse af data. Der arbejdes i studiegrupperne. Underviser svarer på spørgsmål i diskussionerne på Its l fredag, mandag og tirsdag. Fremlæggelse af studiegruppearbejdet med kvalitativ metode for holdet og diskussion af gruppers arbejde. 10 min pr gruppe og 5 min til spørgsmål og drøftelse. Teoretisk opsamling på jeres spørgsmål om interview- og observation som metode til indsamling af data. Forskellige måder at udvælge informanter på og om kvalitetskriterier i kvalitative undersøgelser. Litt: tidligere opgivne + om kvaliteskriterier også Dahler-Larsen 2003 del af kap 4 At fremstille kvalitative data Scan QP Studiegrupper arbejder med Det Kvalitative interview/kvalitativ deltagerobservation Underviser svarer på spørgsmål i diskussionen i Its l Karen Kirstine Johnsen Karen Kirstine Johnsen Karen Kirstine Johnsen 17

18 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 22/51 fredag Uge 23/1 torsdag på UCN: 4 lektioner Studiegrupper oploader materiale på Its l om Det Kvalitative Interview/Kvalitativ deltagerobservation Senest kl. 15 Underviser giver tilbagemelding til hver gruppe i løbet af uge 23 Indhold kvalitetsudvikling Definition af kvalitetsudvikling Kvalitetsudvikling: begreber og metoder Kvalitetsudviklingsprocessen Standarder og indikatorer Audit Den nationale strategi herunder: Det Nationale Indikator Projekt (NIP)-Indikatormonitorering Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Den gode medicinske afdeling Fejl og utilsigtede hændelser Karen Kirstine Johnsen Uge 23/1 fredag på Its L Uge 24/2 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 24/2 mandag på UCN: 4 lektioner Litt: Mainz, J et al., 2011 Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh.: Munksgaard Danmark. Kap. 1, 2, 5, 10, 11, 13. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. for [lokaliseret 17.august 2012]. Læse og diskutere kvantitativ artikel som forberedelse til analysearbejdet af artiklen mandag i næste uge. Radiograffaglig artikel lægges på It s Learning af underviser. Kvantitativ metode og statistik. Indhold/emner: Evidensbegrebet Evidensvurdering af artikler Gennemgang af udvalgte epidemiologiske og statistiske begreber Litteratur: Hamer, S.; Collison, G. Evidensbaseret praksis. Kbh. 1. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; se.pdf Indhold/emner: Analyse af kvantitativ artikel Gennemgang af kvantitative metoder og designs. Litteratur: Juul S. Epidemiologi og evidens. Kbh.: Munksgaard Danmark; Kapitel 5 Lars Göran Zetterberg Lars Göran Zetterberg Lars Göran Zetterberg 18

19 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 24/2 tirsdag på UCN: 3 lektioner Uge 24/2 tirsdag på UCN: 2 lektioner Uge 24/2 tirsdag på UCN: 1 lektion. EDB-lokale. Uge 24/2 onsdag-fredag Indhold/emner: Dataindsamlingsmetoder i den kvantitative forskning: Observationer Målinger Skalaer, tests, scoringssystemer (eksemplificeret ved VAS-skala) Spørgeskema Litt: Gill Marshall. The purpose, design and administration of a questionnaire for data collection. 2005, Radiography 11, 131e136 Indhold/emner: Analyse af kvantitative data og introduktion til Excel. Beskrivelse af data med statistiske grundbegreber. Eksempel på statistisk test. Præsentation af datamateriale og opgaver til praktiske øvelser Litt: Gill Marshall*, Leon Jonker, An introduction to descriptive statistics: A review and practical guide. 2010, Radiography 16, e1ee7 Gill Marshall*, Leon Jonker, An introduction to inferential statistics: A review and practical guide, 2010,Radiography xx, 1e7 Lindahl,M.; Juhl,C. Den sundvidenskabelige opgave. Kbh 2.udgave Munksgaard Danmark, Kapitel 6 og 7. Introduktion til studiegruppeøvelse i dataanalyse og statistik. Vilkår for gruppeøvelse, vejledning og tilbagemelding aftales. Øvelse med udgangspunkt I Excel ark som ligger på It s Learning. Studiegruppeopgave om dataanalyse og statistik Dataanalyse i Excel med udgangspunkt i materialer som ligger på It s Learning. Lars Göran Zetterberg og Litteratur Dahler-Larsen, P At fremstille kvalitative data. Odense. Syddansk Universitetsforlag. Scan lægges på Its L. Juul S. Epidemiologi og evidens. Kbh.: Munksgaard Danmark; Kapitel 1, 2, 4, 5 og 12 Lindahl, M., Juhl, C Den sundvidenskabelige opgave. 2. Udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, Kapitel 6 og 7. Litt: Mainz, J et al., Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh.: Munksgaard Danmark. Marshall, G., The purpose, design and administration of a questionnaire for data collection, Radiography, 11, 131e136. (Its Learning) Marshall, G., Jonker, L., An introduction to descriptive statistics: A review and practical guide, Radiography, 16, e1ee7. (Its Learning) 19

20 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Litteratur Marshall, G., Jonker, L., An introduction to inferential statistics: A review and practical guide, Radiography. xx, 1e7. (Its Learning) Rønn, C Almen Videnskabsteori for professionsuddannelserne. København. Alinea. Scan lægges på Its L Stjernholm Madsen, B., Statistik for ikke-statistikere. Frederiksberg.: Samfundslitteratur. Vallgårda, S & Koch, L (Red) (2011) Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab. København. Munksgaard Supplerende litteratur Janne Lehmann Knudsen, Mads Ellegaard Christensen og Bente Hansen (2008). Regulering af kvalitet i det danske sundhedsvæsen. København Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. Kristiansen, S & Krogstrup, H K (2005) 1. udg. 6. oplag. Deltagende observation. Introduktion til en forskningsmetodik.københavn. Hans Reitzels Forlag Kruuse, E (2005). Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. 5. udg. København: Dansk Psykologisk Forlag Kvale, S & Brinkmann, S. (2011) InterView- Introduktion til et håndværk. København. Hans Reitzel 20

21 Pædagogik 1,5 ECTS Centrale temaer Forskellige syn på anvendelse af trykte og elektroniske medier til formidling. At anvende teori til kvalitetsudvikling, når radiografi formidles til patienter og pårørende, samarbejdspartnere og studerende, med trykte og elektroniske medier. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Forskellige syn på anvendelse af trykte og elektroniske medier til formidling. Den studerende har udviklet færdigheder i at anvende teori til kvalitetsudvikling, når radiografi formidles til patienter og pårørende, samarbejdspartnere og studerende, med trykte og elektroniske medier. Den studerende har udviklet kompetence til at anvende viden og færdigheder om brug af trykte og elektroniske medier i konkrete situationer, hvor radiografi formidles til patienter og pårørende, samarbejdspartnere og studerende. være undrende, refleksiv og opsøgende i forhold til at indhente ny viden og udfordre egne evner i forhold til brug af trykte og elektroniske medier i formidling af radiografi. 21

22 Pædagogik Plan for undervisning Kvalitetsudvikling af hjemmesider og skriftligt informationsmateriale til patienter Forberedelse: Læsning af litteratur og plan for undervisningen. Uge 17/46 tirsdag Uge 18/47 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 18/47 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 18/47 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 18/47 tirsdag eller på UCN Uge 18/47 onsdag Litteratur: Om kvalitetsudvikling af hjemmesider: Snitker 2001 s Her præsenteres en model for udvikling af brugervenlige hjemmesider Repetér evt. Snitker, T.V s som blev opgivet til modul 5. Om skriftligt informationsmateriale til patienter: Jensen 2007 side og side læses, resten af bogen skimmes - dan dig et overblik over, hvad resten af bogen indeholder, så du kan bruge den som opslagsbog i studiegruppearbejdet. Munk & Mørk 2007 kapitel 3: Tekst på internettet. Kapitlet giver en kort introduktion til hvad man skal være opmærksom på når man skriver tekster til internettet. Kan anvendes i studiegruppearbejdet. Kvalitetsudvikling af hjemmesider - forelæsning og dialog. Formidling af radiografi til patienter gennem skriftligt informationsmateriale - forelæsning og dialog. Formidling af radiografi til patienter gennem skriftligt informationsmateriale: Studiegruppearbejde med vejledning. Grupperne vælger én af følgende opgaver: Analyse af eksisterende skriftligt informationsmateriale til patienter ud fra afsnittet "Har du husket at..." i Jensen, L B, 2007, På patientens præmisser. En brugsbog om skriftlig patientinformation. Samfundslitteratur, Frederiksberg. s Formulering af nyt skriftligt informationsmateriale til patienter om selvvalgt undersøgelse ud fra afsnittet "Har du husket at..." i Jensen, L B, 2007, På patientens præmisser. En brugsbog om skriftlig patientinformation. Samfundslitteratur, Frederiksberg. s Se nærmere beskrivelse af opgaverne og plan for vejledning i itslearning. Fortsat studiegruppearbejde, mulighed for ½ times vejledning pr. gruppe. I vejledningsmappen i itslearning skriver hver gruppe sig på til vejledning og oplyser om gruppen vil kontaktes pr telefon, Adobe Connect, Skype, mail, notat i vejledningsmappen i itslearning eller på UCN. Studiegruppearbejde om formidling af radiografi til patienter gennem skriftligt informationsmateriale: Formiddag: Grupperne kommenterer hinandens arbejder ud fra en fastlagt plan (se It's Learning) Eftermiddag: Grupperne modererer eget arbejde ud fra modtagne kommentarer - anvender dét, de synes giver mening og begrunder afvisning af det ikke-anvendte. Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen 22

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10S. 1. april 2013. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10S. 1. april 2013. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10S 1. april 2013 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og studietid...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R09V. 09. august 2011

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R09V. 09. august 2011 Modul 12 Kvalitet i radirafi Hold R09V 09. august 2011 Indhold Fokus læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS studietid... 5 Studieintroduktion... 7

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R09S. 30. marts 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R09S. 30. marts 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radirafi Hold R09S 30. marts 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS studietid...

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R08S. 24. januar 2011

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R08S. 24. januar 2011 Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R08S 24. januar 2011 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 6 ECTS og studietid... 6 Studieintroduktion...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R09S

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R09S Modul 14 Hold R09S 28. august 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik

Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik 1. Februar 2014 Valgfagets titel: Epidemiologi og statistik /Epidemiology and statistics ECTS-point: 10 ECTS Valgfaget afholdes på: University College Nordjylland,

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL i Odense UCN i Aalborg UCSj i Næstved UCSj - i Roskilde

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 11. Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11. Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modulbeskrivelse modul 11, 25.05.16, pebe, heng

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011 Modul 13 Valgmodul Hold R09V 8. august 2011 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan... 4 Tidsfrister...

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere