Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober Ret til ændringer forbeholdes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes"

Transkript

1 Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes

2 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og studietid... 5 Studieintroduktion... 7 Radiografi... 9 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Pædagogik Jura Organisation, ledelse Bogliste

3 Fokus og læringsudbytte Modulet retter sig mod professionens udviklingsmuligheder med fokus på udviklings- og forskningsmetoder, forskningsetik og formidling af resultater af udviklingsprojekter. Modulet retter sig ligeledes mod organisation og ledelse. Efter modulet kan den studerende: beskrive videnskabsteoretiske perspektivers betydning for design af udviklingsprojekter inden for radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling redegøre for juridiske og etiske perspektiver inden for kvalitetssikring og udviklingsarbejde redegøre for formidling af resultater fra udviklingsprojekter redegøre for viden om organisation og ledelse formidle resultater af egne eller andres udviklingsprojekter til patienter og sundhedsprofessionelle i forhold til radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling identificere og diskutere udvalgte organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger søge, vælge og vurdere viden med relevans for professionsområdet samt designe udviklingsprojekter tilrettelægge og udføre empiriske studier i forbindelse med radiografiske problemstillinger under hensyntagen til juridiske og forskningsetiske krav udføre kvalitetsudviklingsarbejde inden for radiografien under hensyntagen til feltet, hvori undersøgelsen foregår perspektivere eget udviklingsarbejde i forhold til professionen. 3

4 Oversigt over modul 12 uge 16/45 uge 17/46 uge 18/47 uge 19/48 uge 20/49 uge 21/50 Forberedelse til modulet Studieintroduktion inklusiv introduktion til modulprøve Radiografi: Relation mellem patient og radiograf Radiografi: Radiografi: Radiografi: Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Folkesundheds videnskab og epidemiologi Radiografi: Studiegruppeaktivitet i faget Folkesundheds videnskab og epidemiologi Pædagogik Pædagogik Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Organisation og ledelse Organisation og ledelse Folkesundheds videnskab og epidemiologi Folkesundheds videnskab og epidemiologi uge 22/51 uge 23/1 uge 24/2 uge 25/3 uge 26/4 Studieintroduktion: Modul 13 prøve Forberedelse til bachelorprojekt Radiografi: Radiografi: Radiografi: Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Radiografi, teori: Kommunikationstræning i forhold til præsentation på projektkonference Modulprøve: Konference om kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling 4

5 Prøve Den interne prøve består af en individuel mundtlig præsentation med udgangspunkt i én af de studiegruppeaktiviteter, der er gennemført i løbet af modulet. Den studiegruppeaktivitet, som danner grundlag for mundtlig præsentation, udvælges tilfældigt af de module undervisere. Den mundtlige præsentation gennemføres på en konference på UCN. Konferencen arrangeres af de module undervisere. Der er offentlig adgang til konferencen. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Rammer og kriterier for prøven er nærmere beskrevet i dokumentet: Rammer og kriterier for intern prøve, radiografuddannelsens modul 12: Kvalitet i radiografi. Dokumentet kan hentes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg StudieInfo - Selma Lagerløfs Vej -. Skemaer Denne plan for modul 12 er et udgangspunkt for skemalægning. Men da ydre rammer (fx tilgængelige lokaler og undervisere) varierer år for år, er de konkrete ugeskemaer ikke identiske med denne plan. Konkrete ugeskemaer findes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg målgrupper: Studerende. Vælg Selma Lagerløfsvej >. Litteratur Litteratur, der er opgivet til undervisning på de følgende sider er gældende, med mindre underviser meddeler andet. Ændringer til litteratur meddeles ca. én uge før undervisningen finder sted. ECTS og studietid Hvert fag omfatter et bestemt antal ECTS-points. European Credit Transfer System points er et pointsystem som anvendes i Europa for gøre det enkelt at sammenligne uddannelser med hensyn til indhold og studietid. 1 ECTS points svarer til gennemsnitligt 27 timers studier for den enkelte studerende. tilrettelægger en del af denne tid i forskellige former og kategorier af undervisning: Undervisningsformer Individuelle studier Denne kategori omfatter undervisningsmetoder, hvor den studerende læser litteratur, iagttager klinisk radiografi, søger information på internettet, læser noter som underviseren har lagt ud på nettet, anvender faglige softwareprogrammer og lign. Parvise studier Kategorien omfatter: gruppearbejde i par, en studerende vejledes af sin vejleder - ansigt til ansigt eller online, to studerende arbejder sammen omkring et softwareprogram, chat mellem to studerende vedr. en fælles opgave m.v. Studier i grupper Denne kategori rummer gruppearbejde i større grupper, projektarbejde, online diskussionsfora eller chat (asynkron og synkron kommunikation) med flere deltagere. Studier i hold I denne kategori findes forelæsninger i auditorier eller online, holdundervisning, studerende der præsenterer temaer for hinanden og lign. I denne modulbeskrivelse ses hvordan underviserne har tilrettelagt de studerendes teoretiske studier med de forskellige fag og emner. Ved undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse af 5

6 undervisere og studerende, er der afsat et bestemt timeantal. Ved de øvrige undervisningsformer, der foregår i grupper eller individuelt, er der ikke skrevet timetal, da det vil være individuelt hvor megen tid der skal anvendes for at gennemføre de forskellige aktiviteter; nogle kan nøjes med at bruge lidt mindre, andre lidt mere end den gennemsnitlige tid på 27 timer pr. ECTS. Men som studerende er det vigtigt at være opmærksom på, at undervisningen er tilrettelagt i en blanding mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse, og at man skal forberede sig til og være aktiv deltager i begge dele for at nå målene for uddannelsen. 6

7 Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Studieintroduktion Hensigt At de studerende udvikler viden om og reflekterer over rammer for og muligheder i undervisning på modul 12. Plan for undervisning Uge 17/46 mandag el. tirsdag på UCN: 3 lektioner Uge 23/1 torsdag på UCN: 1 lektion Uge 23/1 torsdag på UCN: 2 lektioner Kaffe og rundstykker Præsentation af tilrettelæggelse af modul 12, opfølgning ift. modulbeskrivelse. Tilrettelæggelse af teoretisk undervisning Prøve Samarbejde på holdet: Drøftelse af behov for ændring af studiegruppers sammensætning Evaluering og eventuel ny formulering af studiegruppers etikette Introduktion til prøven modul 13 Introduktion til bachelorprojekt 1. Rammer og kriterier for bachelorprojekt med fokus på kriterier for opgave, mundtlig præstation og bedømmelse 2. Forløb af bachelorprojekt - læg en tidsplan - justér undervejs! 3. Rammer for vejledning 4. Indsamling af empiri - hvordan gribes det an? 5. Metodeværksteder - hvordan udnyttes de bedst? Seminar - hvordan gennemføres seminarer og hvad tilfører de projekt og forfattere? Karen Johnsen Christina T. Egekvist Susanne Hjorth Hansen 7

8 Studieintroduktion Litteratur og materialer Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr 262 af 20/03/2007. Lokaliseret 20. januar 2012 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Lokaliseret 20. januar 2012 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Undervisningsministeriet 2010, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 1016 af 24/08/2010. Lokaliseret 20. januar 2012 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= University College Nordjylland, Gældende Eksamensreglement ved de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Nordjylland. Lokaliseret 20.januar 2012 på University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Lokaliseret 20. januar 2012 på University College Nordjylland: Gældende Studieordning for radiografuddannelsen, maj 2009 Lokaliseret 20. januar 2012 på dlag.aspx 8

9 Radiografi 3,5 teoretiske og 1,5 kliniske ECTS Hensigt At den studerende videreudvikler sine kompetencer til at bearbejde faglige problemer med videnskabelig metode formidle radiografi til patienter og andre sundhedsprofessionelle perspektivere udviklingsarbejde i forhold til professionen. Plan for undervisning En del af studierne i faget er tilrettelagt som studiegruppeaktiviteter i fagene Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi og Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling - se beskrivelsen af studieaktiviteterne uder disse fag. Uge 17/46 onsdag Forberedelse til kommunikationstræning 1. Repetition af Calgary Cambridge Guiden, som er ét vigtigt redskab i kommunikationstræningen. 2. Hver enkelt studerende beskriver ét kommunikationsdilemma, som kan være udgangspunkt for træning af færdigheder. Den studerende opstiller mål for kommunikationstræningen. Målet skal relateres til CC guiden. Beskrivelsen af dilemmaet lægges i itslearning. 3. Studiegruppen vælger hvilke to studerende, der skal træne færdigheder i kommunikation. Susanne Hjorth Hansen Uge 17/46 onsdag kl på Radiologisk afdeling i Medicinerhuset på Aalborg Sygehus 2 lektioner pr studiegruppe Uge 17/46 fredag kl på Radiologisk afdeling i Medicinerhuset på Aalborg Sygehus 2 lektioner pr studiegruppe Træning af færdigheder i kommunikation Studiegruppe 1, 2 og 3 Træning af færdigheder i kommunikation Studiegruppe 4 og 5 Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen 9

10 Radiografi Uge 25/3 onsdag Uge 25/3 torsdag på UCN: 1 lektion pr. studiegruppe Samme lokale som anvendes til konference om kvalitetsudvikling i forbindelse med prøve Individuel forberedelse af præsentation af egne slides til konference om kvalitetsudvikling (prøven): Læs den opgivne litteratur Øv dig i at fremlægge dine PowerPoint slides. Litteratur: Frederiksen 2009 & Lauridsen?år Træning af præsentationsteknik som forberedelse til konference om kvalitetsudvikling (prøven): Hver studiegruppe gennemfører sin præsentation hvor hver studerende har 5 minutter til at fremlægge sine 5 PowerPoint slides (som ved konferencen). Vejleder giver feedback individuelt og til den samlede gruppe ud fra temaer i den opgivne litteratur: o o o o kan du få folk til at lytte (Frederiksen 2009 s. 87 ff.) manuskriptteknik (jf. Frederiksen 2009 s. 135 ff.) kropssprog (jf. Frederiksen 2009 s. 147 ff.) nervøsitet ((jf. Frederiksen 2009 s. 135 ff.) o Slidsenes udformning og rækkefølge (Lauridsen?år s. 14 ff.) Studiegruppens præsentation vil blive videooptaget på en dvd, som gruppen får med sig fra vejledningen, som mulighed for videre arbejde med feedback og kvalificering af præsentation. I itslearning lægges konkret plan for hvilke studiegrupper der træner hvornår. Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Litteratur Frederiksen, S M, 2009, Talen er vejen til indflydelse. En grundbog i praktisk retorik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, side 87-91, og (kopi på itslearning) Lauridsen, O,?år, Læringsstile og PowerPoint. En ny spændende indgangsvinkel. Microsoft, side (kopi på itslearning) 10

11 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi 2,5 ECTS Hensigt At de studerende udvikler viden om sygdomsopfattelser samt indsats for folkesundhed i forskelligt perspektiv med tilhørende beskrivende epidemiologiske begreber. Plan for undervisning Uge 20/49 på UCN: 2 lektioner Uge 20/49 på UCN: 2 lektioner Uge20/49 på UCN: 4 lektioner Forelæsning: Generelle teorier om sygdomsbegrebet og folkesundhedsarbejde. Litteratur: Lægges på Its`Learning af underviser Alma-Ata deklarationen. Ottawa Charter for Health Promotion. Oversat og udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning, København Christoffer Boorse Epidemiologiske begreber Prævalens, incidens, mortalitet, relativ risiko, odds ratio. Litteratur: Epidemiologi og evidens, Svend Juul, Munksgaard, København 2012, kapitel Screening som forebyggende indsats WHO s kriterier for screening. Sundhedsstyrelsens kriterier for screening. Screening i Danmark Testens sensitivitet specificitet negativ / positiv prædiktiv værdi Konsekvenser af screeninger Sandt og falsk positive Sandt og falsk negative Mammografiscreening Litteratur: Epidemiologi og evidens, Svend Juul, Munksgaard, København 2012, kapitel 12. Marshall, G., Medical Screening Principles and Practice, Radiography, nr.1, s Lars Göran Zetterberg 11

12 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Uge 20/49 tirsdag på UCN: 1 lektion Introduktion til studiegruppearbejde om screening som forebyggende indsats. Vilkår for vejledning, kommentering af anden studiegruppeopgave og feed back aftales. Lars Göran Zetterberg Studiegruppeopgave i screening som forebyggende indsats 1. Vælg en af følgende screeningstyper: lavdosis CT-skanning af thorax, CTcoloscopi eller UL-skanning for aorta-aneurisme. 2. Studiegrupperne udarbejder skriftlige besvarelser på It s learning. Besvarelsen udarbejdes i netbaseret dialog med underviser. I besvarelsen skal følgende elementer indgå: a. Gennemfør en artikelsøgning med henblik på at finde viden (på højest mulige evidensniveau) om valgt screeningstype. b. Referer en eller flere relevante artikler ved besvarelse af følgende spørgsmål: Hvad er begrundelsen for at indføre den valgte screeningstype? Uge 20/49 tirsdagfredag, uge 21/50 mandag-onsdag Beskriv screeningsprogrammet med hensyn til målgruppe og undersøgelsesteknologi. Beskriv den sygdom der screenes for med hensyn til forløb og eksisterende behandlingsmuligheder. Hvilke konsekvenser har screeningsprogrammet for den enkelte inviterede borger og samfundet som helhed? Hvad er argumenterne for at gennemføre screeningsprogrammet? Lars Göran Zetterberg Hvad er argumenterne imod at gennemføre screeningsprogrammet? Gruppeopgaven afleveres på It s learning senest tirsdag kl c. Gruppen læser og kommenter i løbet af onsdagen (minimum 3 kommentarer) en anden gruppes besvarelse. Gruppe 1, kommenterer gruppe 2 etc. d. Læs de andre gruppers besvarelser. e. Underviserne kommenterer besvarelserne. Kommentar lægges på It s learning senest tirsdag i uge 22/51 kl

13 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Litteratur Juul S., 2012: Epidemiologi og evidens, 2. udgave, 1. oplag. København: Munksgaard Kapitel 1, 2, 4 og12. Marshall, G., Medical Screening Principles and Practice, Radiography, nr.1, s Pedersen. J.H. et al., 2009.The Danish Randomized Lung Cancer CT Screening Trial Overall Design and Results of the Prevalence Round, Journal of Thoracic Oncology, nr. 5, vol. 4, s

14 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling 4 ECTS Hensigt Hensigt med faget i uddannelsen er, at den studerende skal kunne søge, formidle og anvende empirisk, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende og behandlende opgaver med fokus på udvikling af professionen. Centrale temaer Kvalitetsudvikling centreret om udvalgte metoder og begreber i forhold til udvikling og dokumentation af kvalitet i relation til radiografens profession Forskningsmetodologi centreret om udvalgte kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt kritisk forholden sig til undersøgelsesmetode og -resultat. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Videnskabsteoretiske perspektivers betydning for design af udviklingsprojekter inden for radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling Juridiske og etiske perspektiver inden for kvalitetssikring og udviklingsarbejde Udvalgte modeller og metoder til evaluering og kvalitetsudvikling Udvalgte operationaliseringsmetoder, undersøgelsesdesign, dataindsamlingsmetoder, standarder og kriterier, strategier for udvikling i nationalt perspektiv Udvalgte kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder Evidensbegrebet Den studerende har udviklet færdigheder i At designe et projekt til undersøgelser og udvikling af professionens fagområde At analysere, vurdere og præsentere data At søge, vælge og vurdere viden med relevans for professionsområdet samt designe udviklingsprojekter At tilrettelægge og udføre empiriske studier i forbindelse med radiografiske problemstillinger under hensyntagen til juridiske og forskningsetiske krav Den studerende har udviklet kompetence til: At udføre kvalitetsudviklingsarbejde inden for radiografien under hensyntagen til feltet, hvori undersøgelsen foregår At kunne perspektivere eget udviklingsarbejde i forhold til professionen 14

15 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Plan for undervisning Uge 23/1 onsdag på Its L Forsknings-metodologi og kvalitetsudvikling Læsning af litteratur ift. Medicinsk teknologivurdering (MTV) Litteratur: Statens institut for Medicinsk Teknologivurdering: Medicinsk Teknologivurdering, Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Hentes her [lokaliseret 17.august 2012] Kristensen FB og Sigmund H (red.) Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering, København, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Medicinsk Teknologivurdering, 2007 Hentes her [lokaliseret 17.august 2012] Medicinsk teknologivurdering (MTV) Gennemgang af principper for (MTV) med udgangspunkt i et konkret eksempel Teknologi, patient, økonomi og organisation Uge 18/ 47 torsdag på UCN: 4 lektioner Litteratur: Statens institut for Medicinsk Teknologivurdering: Medicinsk Teknologivurdering, Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Hentes her [lokaliseret 17.august 2012] Uge 18/ 47 torsdag på UCN: 1 lektion Kristensen FB og Sigmund H (red.) Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering, København, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Medicinsk Teknologivurdering, 2007 Hentes her [lokaliseret 17.august 2012]. Introduktion til studiegruppeopgave i medicinsk teknologivurdering (MTV). Vilkår for vejledning og feed back aftales. 15

16 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 18/47 torsdag, fredag, uge 19/48 mandag, tirsdag og onsdag.. Studiegruppeopgave i Medicinsk Teknologivurdering (MTV) Se videoklippet: Cere Tom Portable Multi Slice CT-scanner/Intensiv afdeling og Cere Tom Portable Multi Slice CT-scanner/Ambulance. Videoklippene ligger på Its-learning. Orienter jer endvidere på hjemmesiden: [lokaliseret 13.august 2012]. I må vælge et af de to videoklip som grundlag for projektarbejde, men I må også gerne selv vælge en teknologi som er relevant for radiografens fag. Formuler MTV spørgsmål i de fire kategorier: Teknologi, patient, organisation og økonomi. Udarbejd en strategi for indsamling af viden og litteratur for hver af de fire kategorier: 1) Hvilke oplysninger er der brug for? 2) Hvilke typer af kilder kan bidrage med disse oplysninger? 3) Foreslå et antal databaser hvor der kan søges artikler. 4) Foreslå andre kilder til oplysninger. 5) Foreslå typer af egen dataindsamling som kunne være nødvendig. Studiegruppeopgaven afleveres på It s learning senest tirsdag kl Uge 21/50 torsdag på UCN: 1 lektion Vejledning: Opgaven skrives i dialog med underviser (over It s learning). Gruppen læser og kommenterer (minimum 3 kommentarer) en anden gruppes besvarelse. Gruppe 1, kommenterer gruppe 2 etc. Læs de andre gruppers besvarelser. Underviseren kommenterer besvarelserne. Kommentar lægges på It s learning senest fredag kl Kendetegn ved kvantitativ og kvalitativ forskning. Forskningsprocessens faser Litteratur: Rønn 2006 Kap 12 Scan lægges på Its L Karen Kirstine Johnsen 16

17 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeopgave i kvalitativ forskningsmetode Intro til det kvalitative forskningsinterview som metode samt intro til kvalitativ feltobservation som metode (begrundelse for valg af metode, planlægning og gennemførelse af undersøgelse og strategi for analyse af data) Husk Juridiske og etiske regler ved indsamling af kvalitative data. Intro til at studerende i studiegrupper prøver at planlægge og gennemføre et interview eller en observation som forskningsmetode. Intro til Diskussion i Its l, hvor studiegrupper kan stille spørgsmål og underviser og medstuderende lægger svar. Uge 21/50 torsdag på UCN: 3 lektioner + 2 lektioner til vejledning af grupperne Indledende studiegruppearbejde med vejledning til afklaring af problem, der skal undersøges med interview eller observation. Praktiske forhold med booking af lydoptager osv. Rammer for omfang af materiale, der skal lægges på Its L senest fredag i uge 22/51: tegn inkl mellemrum. Redaktionelle krav til skriftlige opgaver skal følges nger/redaktionelle_krav_til_skriftlige_opgaver.aspx Karen Kirstine Johnsen Litteratur: Kap 3 Det kvalitative forskningsinterview samt Kap 4 s Deltagerobservation i bogen: Vallgårda & Koch 2011 Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab Uge 21/50 fredag, uge 22/51 mandag og tirsdag Uge 22/51 onsdag på UCN: 3 lektioner Uge 22/51 torsdag Se under supplerende litteratur, hvis I vil købe/låne en bog uddybende om det kvalitative interview og en bog uddybende om deltagende observation. Det kan være aktuelt på Modul 14, hvis metoden bruges til bachelorprojekt. Studiegruppearbejde med mulighed for løbende vejledning fra underviser: Gennemførelse af interview ud fra interviewguide, transskribering af hele eller del af lydoptagelse og analyse af data. Eller Gennemførelse af kvalitativ observation ud fra observationsguide, noter under observation, analyse af data. Der arbejdes i studiegrupperne. Underviser svarer på spørgsmål i diskussionerne på Its l fredag, mandag og tirsdag. Fremlæggelse af studiegruppearbejdet med kvalitativ metode for holdet og diskussion af gruppers arbejde. 10 min pr gruppe og 5 min til spørgsmål og drøftelse. Teoretisk opsamling på jeres spørgsmål om interview- og observation som metode til indsamling af data. Forskellige måder at udvælge informanter på og om kvalitetskriterier i kvalitative undersøgelser. Litt: tidligere opgivne + om kvaliteskriterier også Dahler-Larsen 2003 del af kap 4 At fremstille kvalitative data Scan QP Studiegrupper arbejder med Det Kvalitative interview/kvalitativ deltagerobservation Underviser svarer på spørgsmål i diskussionen i Its l Karen Kirstine Johnsen Karen Kirstine Johnsen Karen Kirstine Johnsen 17

18 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 22/51 fredag Uge 23/1 torsdag på UCN: 4 lektioner Studiegrupper oploader materiale på Its l om Det Kvalitative Interview/Kvalitativ deltagerobservation Senest kl. 15 Underviser giver tilbagemelding til hver gruppe i løbet af uge 23 Indhold kvalitetsudvikling Definition af kvalitetsudvikling Kvalitetsudvikling: begreber og metoder Kvalitetsudviklingsprocessen Standarder og indikatorer Audit Den nationale strategi herunder: Det Nationale Indikator Projekt (NIP)-Indikatormonitorering Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Den gode medicinske afdeling Fejl og utilsigtede hændelser Karen Kirstine Johnsen Uge 23/1 fredag på Its L Uge 24/2 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 24/2 mandag på UCN: 4 lektioner Litt: Mainz, J et al., 2011 Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh.: Munksgaard Danmark. Kap. 1, 2, 5, 10, 11, 13. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. for [lokaliseret 17.august 2012]. Læse og diskutere kvantitativ artikel som forberedelse til analysearbejdet af artiklen mandag i næste uge. Radiograffaglig artikel lægges på It s Learning af underviser. Kvantitativ metode og statistik. Indhold/emner: Evidensbegrebet Evidensvurdering af artikler Gennemgang af udvalgte epidemiologiske og statistiske begreber Litteratur: Hamer, S.; Collison, G. Evidensbaseret praksis. Kbh. 1. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; se.pdf Indhold/emner: Analyse af kvantitativ artikel Gennemgang af kvantitative metoder og designs. Litteratur: Juul S. Epidemiologi og evidens. Kbh.: Munksgaard Danmark; Kapitel 5 Lars Göran Zetterberg Lars Göran Zetterberg Lars Göran Zetterberg 18

19 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 24/2 tirsdag på UCN: 3 lektioner Uge 24/2 tirsdag på UCN: 2 lektioner Uge 24/2 tirsdag på UCN: 1 lektion. EDB-lokale. Uge 24/2 onsdag-fredag Indhold/emner: Dataindsamlingsmetoder i den kvantitative forskning: Observationer Målinger Skalaer, tests, scoringssystemer (eksemplificeret ved VAS-skala) Spørgeskema Litt: Gill Marshall. The purpose, design and administration of a questionnaire for data collection. 2005, Radiography 11, 131e136 Indhold/emner: Analyse af kvantitative data og introduktion til Excel. Beskrivelse af data med statistiske grundbegreber. Eksempel på statistisk test. Præsentation af datamateriale og opgaver til praktiske øvelser Litt: Gill Marshall*, Leon Jonker, An introduction to descriptive statistics: A review and practical guide. 2010, Radiography 16, e1ee7 Gill Marshall*, Leon Jonker, An introduction to inferential statistics: A review and practical guide, 2010,Radiography xx, 1e7 Lindahl,M.; Juhl,C. Den sundvidenskabelige opgave. Kbh 2.udgave Munksgaard Danmark, Kapitel 6 og 7. Introduktion til studiegruppeøvelse i dataanalyse og statistik. Vilkår for gruppeøvelse, vejledning og tilbagemelding aftales. Øvelse med udgangspunkt I Excel ark som ligger på It s Learning. Studiegruppeopgave om dataanalyse og statistik Dataanalyse i Excel med udgangspunkt i materialer som ligger på It s Learning. Lars Göran Zetterberg og Litteratur Dahler-Larsen, P At fremstille kvalitative data. Odense. Syddansk Universitetsforlag. Scan lægges på Its L. Juul S. Epidemiologi og evidens. Kbh.: Munksgaard Danmark; Kapitel 1, 2, 4, 5 og 12 Lindahl, M., Juhl, C Den sundvidenskabelige opgave. 2. Udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, Kapitel 6 og 7. Litt: Mainz, J et al., Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh.: Munksgaard Danmark. Marshall, G., The purpose, design and administration of a questionnaire for data collection, Radiography, 11, 131e136. (Its Learning) Marshall, G., Jonker, L., An introduction to descriptive statistics: A review and practical guide, Radiography, 16, e1ee7. (Its Learning) 19

20 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Litteratur Marshall, G., Jonker, L., An introduction to inferential statistics: A review and practical guide, Radiography. xx, 1e7. (Its Learning) Rønn, C Almen Videnskabsteori for professionsuddannelserne. København. Alinea. Scan lægges på Its L Stjernholm Madsen, B., Statistik for ikke-statistikere. Frederiksberg.: Samfundslitteratur. Vallgårda, S & Koch, L (Red) (2011) Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab. København. Munksgaard Supplerende litteratur Janne Lehmann Knudsen, Mads Ellegaard Christensen og Bente Hansen (2008). Regulering af kvalitet i det danske sundhedsvæsen. København Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. Kristiansen, S & Krogstrup, H K (2005) 1. udg. 6. oplag. Deltagende observation. Introduktion til en forskningsmetodik.københavn. Hans Reitzels Forlag Kruuse, E (2005). Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. 5. udg. København: Dansk Psykologisk Forlag Kvale, S & Brinkmann, S. (2011) InterView- Introduktion til et håndværk. København. Hans Reitzel 20

21 Pædagogik 1,5 ECTS Centrale temaer Forskellige syn på anvendelse af trykte og elektroniske medier til formidling. At anvende teori til kvalitetsudvikling, når radiografi formidles til patienter og pårørende, samarbejdspartnere og studerende, med trykte og elektroniske medier. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Forskellige syn på anvendelse af trykte og elektroniske medier til formidling. Den studerende har udviklet færdigheder i at anvende teori til kvalitetsudvikling, når radiografi formidles til patienter og pårørende, samarbejdspartnere og studerende, med trykte og elektroniske medier. Den studerende har udviklet kompetence til at anvende viden og færdigheder om brug af trykte og elektroniske medier i konkrete situationer, hvor radiografi formidles til patienter og pårørende, samarbejdspartnere og studerende. være undrende, refleksiv og opsøgende i forhold til at indhente ny viden og udfordre egne evner i forhold til brug af trykte og elektroniske medier i formidling af radiografi. 21

22 Pædagogik Plan for undervisning Kvalitetsudvikling af hjemmesider og skriftligt informationsmateriale til patienter Forberedelse: Læsning af litteratur og plan for undervisningen. Uge 17/46 tirsdag Uge 18/47 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 18/47 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 18/47 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 18/47 tirsdag eller på UCN Uge 18/47 onsdag Litteratur: Om kvalitetsudvikling af hjemmesider: Snitker 2001 s Her præsenteres en model for udvikling af brugervenlige hjemmesider Repetér evt. Snitker, T.V s som blev opgivet til modul 5. Om skriftligt informationsmateriale til patienter: Jensen 2007 side og side læses, resten af bogen skimmes - dan dig et overblik over, hvad resten af bogen indeholder, så du kan bruge den som opslagsbog i studiegruppearbejdet. Munk & Mørk 2007 kapitel 3: Tekst på internettet. Kapitlet giver en kort introduktion til hvad man skal være opmærksom på når man skriver tekster til internettet. Kan anvendes i studiegruppearbejdet. Kvalitetsudvikling af hjemmesider - forelæsning og dialog. Formidling af radiografi til patienter gennem skriftligt informationsmateriale - forelæsning og dialog. Formidling af radiografi til patienter gennem skriftligt informationsmateriale: Studiegruppearbejde med vejledning. Grupperne vælger én af følgende opgaver: Analyse af eksisterende skriftligt informationsmateriale til patienter ud fra afsnittet "Har du husket at..." i Jensen, L B, 2007, På patientens præmisser. En brugsbog om skriftlig patientinformation. Samfundslitteratur, Frederiksberg. s Formulering af nyt skriftligt informationsmateriale til patienter om selvvalgt undersøgelse ud fra afsnittet "Har du husket at..." i Jensen, L B, 2007, På patientens præmisser. En brugsbog om skriftlig patientinformation. Samfundslitteratur, Frederiksberg. s Se nærmere beskrivelse af opgaverne og plan for vejledning i itslearning. Fortsat studiegruppearbejde, mulighed for ½ times vejledning pr. gruppe. I vejledningsmappen i itslearning skriver hver gruppe sig på til vejledning og oplyser om gruppen vil kontaktes pr telefon, Adobe Connect, Skype, mail, notat i vejledningsmappen i itslearning eller på UCN. Studiegruppearbejde om formidling af radiografi til patienter gennem skriftligt informationsmateriale: Formiddag: Grupperne kommenterer hinandens arbejder ud fra en fastlagt plan (se It's Learning) Eftermiddag: Grupperne modererer eget arbejde ud fra modtagne kommentarer - anvender dét, de synes giver mening og begrunder afvisning af det ikke-anvendte. Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen 22

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Udbudt af HR & Uddannelse i Region Hovedstaden i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Juliane Marie Centret på 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014)

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014) Sundhedsfaglig diplomuddannelse Aarhus 196015001 Feb. marts (præcis Aarhus 10 12.400 periode følger i ) 191015001 Uge 2-14 Tirsdag Aarhus 10 10.800 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling 192115551 Uge 2-14

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Forfatterpræsentation

Forfatterpræsentation Forfatterpræsentation Nete Hornnes Forskningssygeplejerske, Master of Public Health (MPH), ph.d. Ansat ved Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital. Nete har etableret en kohorte af patienter med apopleksi

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere