Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober Ret til ændringer forbeholdes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes"

Transkript

1 Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes

2 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og studietid... 5 Studieintroduktion... 7 Radiografi... 9 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Pædagogik Jura Organisation, ledelse Bogliste

3 Fokus og læringsudbytte Modulet retter sig mod professionens udviklingsmuligheder med fokus på udviklings- og forskningsmetoder, forskningsetik og formidling af resultater af udviklingsprojekter. Modulet retter sig ligeledes mod organisation og ledelse. Efter modulet kan den studerende: beskrive videnskabsteoretiske perspektivers betydning for design af udviklingsprojekter inden for radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling redegøre for juridiske og etiske perspektiver inden for kvalitetssikring og udviklingsarbejde redegøre for formidling af resultater fra udviklingsprojekter redegøre for viden om organisation og ledelse formidle resultater af egne eller andres udviklingsprojekter til patienter og sundhedsprofessionelle i forhold til radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling identificere og diskutere udvalgte organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger søge, vælge og vurdere viden med relevans for professionsområdet samt designe udviklingsprojekter tilrettelægge og udføre empiriske studier i forbindelse med radiografiske problemstillinger under hensyntagen til juridiske og forskningsetiske krav udføre kvalitetsudviklingsarbejde inden for radiografien under hensyntagen til feltet, hvori undersøgelsen foregår perspektivere eget udviklingsarbejde i forhold til professionen. 3

4 Oversigt over modul 12 uge 16/45 uge 17/46 uge 18/47 uge 19/48 uge 20/49 uge 21/50 Forberedelse til modulet Studieintroduktion inklusiv introduktion til modulprøve Radiografi: Relation mellem patient og radiograf Radiografi: Radiografi: Radiografi: Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Folkesundheds videnskab og epidemiologi Radiografi: Studiegruppeaktivitet i faget Folkesundheds videnskab og epidemiologi Pædagogik Pædagogik Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Organisation og ledelse Organisation og ledelse Folkesundheds videnskab og epidemiologi Folkesundheds videnskab og epidemiologi uge 22/51 uge 23/1 uge 24/2 uge 25/3 uge 26/4 Studieintroduktion: Modul 13 prøve Forberedelse til bachelorprojekt Radiografi: Radiografi: Radiografi: Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeaktivitet i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Radiografi, teori: Kommunikationstræning i forhold til præsentation på projektkonference Modulprøve: Konference om kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling 4

5 Prøve Den interne prøve består af en individuel mundtlig præsentation med udgangspunkt i én af de studiegruppeaktiviteter, der er gennemført i løbet af modulet. Den studiegruppeaktivitet, som danner grundlag for mundtlig præsentation, udvælges tilfældigt af de module undervisere. Den mundtlige præsentation gennemføres på en konference på UCN. Konferencen arrangeres af de module undervisere. Der er offentlig adgang til konferencen. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Rammer og kriterier for prøven er nærmere beskrevet i dokumentet: Rammer og kriterier for intern prøve, radiografuddannelsens modul 12: Kvalitet i radiografi. Dokumentet kan hentes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg StudieInfo - Selma Lagerløfs Vej -. Skemaer Denne plan for modul 12 er et udgangspunkt for skemalægning. Men da ydre rammer (fx tilgængelige lokaler og undervisere) varierer år for år, er de konkrete ugeskemaer ikke identiske med denne plan. Konkrete ugeskemaer findes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg målgrupper: Studerende. Vælg Selma Lagerløfsvej >. Litteratur Litteratur, der er opgivet til undervisning på de følgende sider er gældende, med mindre underviser meddeler andet. Ændringer til litteratur meddeles ca. én uge før undervisningen finder sted. ECTS og studietid Hvert fag omfatter et bestemt antal ECTS-points. European Credit Transfer System points er et pointsystem som anvendes i Europa for gøre det enkelt at sammenligne uddannelser med hensyn til indhold og studietid. 1 ECTS points svarer til gennemsnitligt 27 timers studier for den enkelte studerende. tilrettelægger en del af denne tid i forskellige former og kategorier af undervisning: Undervisningsformer Individuelle studier Denne kategori omfatter undervisningsmetoder, hvor den studerende læser litteratur, iagttager klinisk radiografi, søger information på internettet, læser noter som underviseren har lagt ud på nettet, anvender faglige softwareprogrammer og lign. Parvise studier Kategorien omfatter: gruppearbejde i par, en studerende vejledes af sin vejleder - ansigt til ansigt eller online, to studerende arbejder sammen omkring et softwareprogram, chat mellem to studerende vedr. en fælles opgave m.v. Studier i grupper Denne kategori rummer gruppearbejde i større grupper, projektarbejde, online diskussionsfora eller chat (asynkron og synkron kommunikation) med flere deltagere. Studier i hold I denne kategori findes forelæsninger i auditorier eller online, holdundervisning, studerende der præsenterer temaer for hinanden og lign. I denne modulbeskrivelse ses hvordan underviserne har tilrettelagt de studerendes teoretiske studier med de forskellige fag og emner. Ved undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse af 5

6 undervisere og studerende, er der afsat et bestemt timeantal. Ved de øvrige undervisningsformer, der foregår i grupper eller individuelt, er der ikke skrevet timetal, da det vil være individuelt hvor megen tid der skal anvendes for at gennemføre de forskellige aktiviteter; nogle kan nøjes med at bruge lidt mindre, andre lidt mere end den gennemsnitlige tid på 27 timer pr. ECTS. Men som studerende er det vigtigt at være opmærksom på, at undervisningen er tilrettelagt i en blanding mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse, og at man skal forberede sig til og være aktiv deltager i begge dele for at nå målene for uddannelsen. 6

7 Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Studieintroduktion Hensigt At de studerende udvikler viden om og reflekterer over rammer for og muligheder i undervisning på modul 12. Plan for undervisning Uge 17/46 mandag el. tirsdag på UCN: 3 lektioner Uge 23/1 torsdag på UCN: 1 lektion Uge 23/1 torsdag på UCN: 2 lektioner Kaffe og rundstykker Præsentation af tilrettelæggelse af modul 12, opfølgning ift. modulbeskrivelse. Tilrettelæggelse af teoretisk undervisning Prøve Samarbejde på holdet: Drøftelse af behov for ændring af studiegruppers sammensætning Evaluering og eventuel ny formulering af studiegruppers etikette Introduktion til prøven modul 13 Introduktion til bachelorprojekt 1. Rammer og kriterier for bachelorprojekt med fokus på kriterier for opgave, mundtlig præstation og bedømmelse 2. Forløb af bachelorprojekt - læg en tidsplan - justér undervejs! 3. Rammer for vejledning 4. Indsamling af empiri - hvordan gribes det an? 5. Metodeværksteder - hvordan udnyttes de bedst? Seminar - hvordan gennemføres seminarer og hvad tilfører de projekt og forfattere? Karen Johnsen Christina T. Egekvist Susanne Hjorth Hansen 7

8 Studieintroduktion Litteratur og materialer Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr 262 af 20/03/2007. Lokaliseret 20. januar 2012 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Lokaliseret 20. januar 2012 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Undervisningsministeriet 2010, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 1016 af 24/08/2010. Lokaliseret 20. januar 2012 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= University College Nordjylland, Gældende Eksamensreglement ved de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Nordjylland. Lokaliseret 20.januar 2012 på University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Lokaliseret 20. januar 2012 på University College Nordjylland: Gældende Studieordning for radiografuddannelsen, maj 2009 Lokaliseret 20. januar 2012 på dlag.aspx 8

9 Radiografi 3,5 teoretiske og 1,5 kliniske ECTS Hensigt At den studerende videreudvikler sine kompetencer til at bearbejde faglige problemer med videnskabelig metode formidle radiografi til patienter og andre sundhedsprofessionelle perspektivere udviklingsarbejde i forhold til professionen. Plan for undervisning En del af studierne i faget er tilrettelagt som studiegruppeaktiviteter i fagene Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi og Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling - se beskrivelsen af studieaktiviteterne uder disse fag. Uge 17/46 onsdag Forberedelse til kommunikationstræning 1. Repetition af Calgary Cambridge Guiden, som er ét vigtigt redskab i kommunikationstræningen. 2. Hver enkelt studerende beskriver ét kommunikationsdilemma, som kan være udgangspunkt for træning af færdigheder. Den studerende opstiller mål for kommunikationstræningen. Målet skal relateres til CC guiden. Beskrivelsen af dilemmaet lægges i itslearning. 3. Studiegruppen vælger hvilke to studerende, der skal træne færdigheder i kommunikation. Susanne Hjorth Hansen Uge 17/46 onsdag kl på Radiologisk afdeling i Medicinerhuset på Aalborg Sygehus 2 lektioner pr studiegruppe Uge 17/46 fredag kl på Radiologisk afdeling i Medicinerhuset på Aalborg Sygehus 2 lektioner pr studiegruppe Træning af færdigheder i kommunikation Studiegruppe 1, 2 og 3 Træning af færdigheder i kommunikation Studiegruppe 4 og 5 Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen 9

10 Radiografi Uge 25/3 onsdag Uge 25/3 torsdag på UCN: 1 lektion pr. studiegruppe Samme lokale som anvendes til konference om kvalitetsudvikling i forbindelse med prøve Individuel forberedelse af præsentation af egne slides til konference om kvalitetsudvikling (prøven): Læs den opgivne litteratur Øv dig i at fremlægge dine PowerPoint slides. Litteratur: Frederiksen 2009 & Lauridsen?år Træning af præsentationsteknik som forberedelse til konference om kvalitetsudvikling (prøven): Hver studiegruppe gennemfører sin præsentation hvor hver studerende har 5 minutter til at fremlægge sine 5 PowerPoint slides (som ved konferencen). Vejleder giver feedback individuelt og til den samlede gruppe ud fra temaer i den opgivne litteratur: o o o o kan du få folk til at lytte (Frederiksen 2009 s. 87 ff.) manuskriptteknik (jf. Frederiksen 2009 s. 135 ff.) kropssprog (jf. Frederiksen 2009 s. 147 ff.) nervøsitet ((jf. Frederiksen 2009 s. 135 ff.) o Slidsenes udformning og rækkefølge (Lauridsen?år s. 14 ff.) Studiegruppens præsentation vil blive videooptaget på en dvd, som gruppen får med sig fra vejledningen, som mulighed for videre arbejde med feedback og kvalificering af præsentation. I itslearning lægges konkret plan for hvilke studiegrupper der træner hvornår. Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Litteratur Frederiksen, S M, 2009, Talen er vejen til indflydelse. En grundbog i praktisk retorik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, side 87-91, og (kopi på itslearning) Lauridsen, O,?år, Læringsstile og PowerPoint. En ny spændende indgangsvinkel. Microsoft, side (kopi på itslearning) 10

11 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi 2,5 ECTS Hensigt At de studerende udvikler viden om sygdomsopfattelser samt indsats for folkesundhed i forskelligt perspektiv med tilhørende beskrivende epidemiologiske begreber. Plan for undervisning Uge 20/49 på UCN: 2 lektioner Uge 20/49 på UCN: 2 lektioner Uge20/49 på UCN: 4 lektioner Forelæsning: Generelle teorier om sygdomsbegrebet og folkesundhedsarbejde. Litteratur: Lægges på Its`Learning af underviser Alma-Ata deklarationen. Ottawa Charter for Health Promotion. Oversat og udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning, København Christoffer Boorse Epidemiologiske begreber Prævalens, incidens, mortalitet, relativ risiko, odds ratio. Litteratur: Epidemiologi og evidens, Svend Juul, Munksgaard, København 2012, kapitel Screening som forebyggende indsats WHO s kriterier for screening. Sundhedsstyrelsens kriterier for screening. Screening i Danmark Testens sensitivitet specificitet negativ / positiv prædiktiv værdi Konsekvenser af screeninger Sandt og falsk positive Sandt og falsk negative Mammografiscreening Litteratur: Epidemiologi og evidens, Svend Juul, Munksgaard, København 2012, kapitel 12. Marshall, G., Medical Screening Principles and Practice, Radiography, nr.1, s Lars Göran Zetterberg 11

12 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Uge 20/49 tirsdag på UCN: 1 lektion Introduktion til studiegruppearbejde om screening som forebyggende indsats. Vilkår for vejledning, kommentering af anden studiegruppeopgave og feed back aftales. Lars Göran Zetterberg Studiegruppeopgave i screening som forebyggende indsats 1. Vælg en af følgende screeningstyper: lavdosis CT-skanning af thorax, CTcoloscopi eller UL-skanning for aorta-aneurisme. 2. Studiegrupperne udarbejder skriftlige besvarelser på It s learning. Besvarelsen udarbejdes i netbaseret dialog med underviser. I besvarelsen skal følgende elementer indgå: a. Gennemfør en artikelsøgning med henblik på at finde viden (på højest mulige evidensniveau) om valgt screeningstype. b. Referer en eller flere relevante artikler ved besvarelse af følgende spørgsmål: Hvad er begrundelsen for at indføre den valgte screeningstype? Uge 20/49 tirsdagfredag, uge 21/50 mandag-onsdag Beskriv screeningsprogrammet med hensyn til målgruppe og undersøgelsesteknologi. Beskriv den sygdom der screenes for med hensyn til forløb og eksisterende behandlingsmuligheder. Hvilke konsekvenser har screeningsprogrammet for den enkelte inviterede borger og samfundet som helhed? Hvad er argumenterne for at gennemføre screeningsprogrammet? Lars Göran Zetterberg Hvad er argumenterne imod at gennemføre screeningsprogrammet? Gruppeopgaven afleveres på It s learning senest tirsdag kl c. Gruppen læser og kommenter i løbet af onsdagen (minimum 3 kommentarer) en anden gruppes besvarelse. Gruppe 1, kommenterer gruppe 2 etc. d. Læs de andre gruppers besvarelser. e. Underviserne kommenterer besvarelserne. Kommentar lægges på It s learning senest tirsdag i uge 22/51 kl

13 Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Litteratur Juul S., 2012: Epidemiologi og evidens, 2. udgave, 1. oplag. København: Munksgaard Kapitel 1, 2, 4 og12. Marshall, G., Medical Screening Principles and Practice, Radiography, nr.1, s Pedersen. J.H. et al., 2009.The Danish Randomized Lung Cancer CT Screening Trial Overall Design and Results of the Prevalence Round, Journal of Thoracic Oncology, nr. 5, vol. 4, s

14 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling 4 ECTS Hensigt Hensigt med faget i uddannelsen er, at den studerende skal kunne søge, formidle og anvende empirisk, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende og behandlende opgaver med fokus på udvikling af professionen. Centrale temaer Kvalitetsudvikling centreret om udvalgte metoder og begreber i forhold til udvikling og dokumentation af kvalitet i relation til radiografens profession Forskningsmetodologi centreret om udvalgte kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt kritisk forholden sig til undersøgelsesmetode og -resultat. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Videnskabsteoretiske perspektivers betydning for design af udviklingsprojekter inden for radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling Juridiske og etiske perspektiver inden for kvalitetssikring og udviklingsarbejde Udvalgte modeller og metoder til evaluering og kvalitetsudvikling Udvalgte operationaliseringsmetoder, undersøgelsesdesign, dataindsamlingsmetoder, standarder og kriterier, strategier for udvikling i nationalt perspektiv Udvalgte kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder Evidensbegrebet Den studerende har udviklet færdigheder i At designe et projekt til undersøgelser og udvikling af professionens fagområde At analysere, vurdere og præsentere data At søge, vælge og vurdere viden med relevans for professionsområdet samt designe udviklingsprojekter At tilrettelægge og udføre empiriske studier i forbindelse med radiografiske problemstillinger under hensyntagen til juridiske og forskningsetiske krav Den studerende har udviklet kompetence til: At udføre kvalitetsudviklingsarbejde inden for radiografien under hensyntagen til feltet, hvori undersøgelsen foregår At kunne perspektivere eget udviklingsarbejde i forhold til professionen 14

15 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Plan for undervisning Uge 23/1 onsdag på Its L Forsknings-metodologi og kvalitetsudvikling Læsning af litteratur ift. Medicinsk teknologivurdering (MTV) Litteratur: Statens institut for Medicinsk Teknologivurdering: Medicinsk Teknologivurdering, Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Hentes her [lokaliseret 17.august 2012] Kristensen FB og Sigmund H (red.) Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering, København, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Medicinsk Teknologivurdering, 2007 Hentes her [lokaliseret 17.august 2012] Medicinsk teknologivurdering (MTV) Gennemgang af principper for (MTV) med udgangspunkt i et konkret eksempel Teknologi, patient, økonomi og organisation Uge 18/ 47 torsdag på UCN: 4 lektioner Litteratur: Statens institut for Medicinsk Teknologivurdering: Medicinsk Teknologivurdering, Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Hentes her [lokaliseret 17.august 2012] Uge 18/ 47 torsdag på UCN: 1 lektion Kristensen FB og Sigmund H (red.) Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering, København, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Medicinsk Teknologivurdering, 2007 Hentes her [lokaliseret 17.august 2012]. Introduktion til studiegruppeopgave i medicinsk teknologivurdering (MTV). Vilkår for vejledning og feed back aftales. 15

16 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 18/47 torsdag, fredag, uge 19/48 mandag, tirsdag og onsdag.. Studiegruppeopgave i Medicinsk Teknologivurdering (MTV) Se videoklippet: Cere Tom Portable Multi Slice CT-scanner/Intensiv afdeling og Cere Tom Portable Multi Slice CT-scanner/Ambulance. Videoklippene ligger på Its-learning. Orienter jer endvidere på hjemmesiden: [lokaliseret 13.august 2012]. I må vælge et af de to videoklip som grundlag for projektarbejde, men I må også gerne selv vælge en teknologi som er relevant for radiografens fag. Formuler MTV spørgsmål i de fire kategorier: Teknologi, patient, organisation og økonomi. Udarbejd en strategi for indsamling af viden og litteratur for hver af de fire kategorier: 1) Hvilke oplysninger er der brug for? 2) Hvilke typer af kilder kan bidrage med disse oplysninger? 3) Foreslå et antal databaser hvor der kan søges artikler. 4) Foreslå andre kilder til oplysninger. 5) Foreslå typer af egen dataindsamling som kunne være nødvendig. Studiegruppeopgaven afleveres på It s learning senest tirsdag kl Uge 21/50 torsdag på UCN: 1 lektion Vejledning: Opgaven skrives i dialog med underviser (over It s learning). Gruppen læser og kommenterer (minimum 3 kommentarer) en anden gruppes besvarelse. Gruppe 1, kommenterer gruppe 2 etc. Læs de andre gruppers besvarelser. Underviseren kommenterer besvarelserne. Kommentar lægges på It s learning senest fredag kl Kendetegn ved kvantitativ og kvalitativ forskning. Forskningsprocessens faser Litteratur: Rønn 2006 Kap 12 Scan lægges på Its L Karen Kirstine Johnsen 16

17 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Studiegruppeopgave i kvalitativ forskningsmetode Intro til det kvalitative forskningsinterview som metode samt intro til kvalitativ feltobservation som metode (begrundelse for valg af metode, planlægning og gennemførelse af undersøgelse og strategi for analyse af data) Husk Juridiske og etiske regler ved indsamling af kvalitative data. Intro til at studerende i studiegrupper prøver at planlægge og gennemføre et interview eller en observation som forskningsmetode. Intro til Diskussion i Its l, hvor studiegrupper kan stille spørgsmål og underviser og medstuderende lægger svar. Uge 21/50 torsdag på UCN: 3 lektioner + 2 lektioner til vejledning af grupperne Indledende studiegruppearbejde med vejledning til afklaring af problem, der skal undersøges med interview eller observation. Praktiske forhold med booking af lydoptager osv. Rammer for omfang af materiale, der skal lægges på Its L senest fredag i uge 22/51: tegn inkl mellemrum. Redaktionelle krav til skriftlige opgaver skal følges nger/redaktionelle_krav_til_skriftlige_opgaver.aspx Karen Kirstine Johnsen Litteratur: Kap 3 Det kvalitative forskningsinterview samt Kap 4 s Deltagerobservation i bogen: Vallgårda & Koch 2011 Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab Uge 21/50 fredag, uge 22/51 mandag og tirsdag Uge 22/51 onsdag på UCN: 3 lektioner Uge 22/51 torsdag Se under supplerende litteratur, hvis I vil købe/låne en bog uddybende om det kvalitative interview og en bog uddybende om deltagende observation. Det kan være aktuelt på Modul 14, hvis metoden bruges til bachelorprojekt. Studiegruppearbejde med mulighed for løbende vejledning fra underviser: Gennemførelse af interview ud fra interviewguide, transskribering af hele eller del af lydoptagelse og analyse af data. Eller Gennemførelse af kvalitativ observation ud fra observationsguide, noter under observation, analyse af data. Der arbejdes i studiegrupperne. Underviser svarer på spørgsmål i diskussionerne på Its l fredag, mandag og tirsdag. Fremlæggelse af studiegruppearbejdet med kvalitativ metode for holdet og diskussion af gruppers arbejde. 10 min pr gruppe og 5 min til spørgsmål og drøftelse. Teoretisk opsamling på jeres spørgsmål om interview- og observation som metode til indsamling af data. Forskellige måder at udvælge informanter på og om kvalitetskriterier i kvalitative undersøgelser. Litt: tidligere opgivne + om kvaliteskriterier også Dahler-Larsen 2003 del af kap 4 At fremstille kvalitative data Scan QP Studiegrupper arbejder med Det Kvalitative interview/kvalitativ deltagerobservation Underviser svarer på spørgsmål i diskussionen i Its l Karen Kirstine Johnsen Karen Kirstine Johnsen Karen Kirstine Johnsen 17

18 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 22/51 fredag Uge 23/1 torsdag på UCN: 4 lektioner Studiegrupper oploader materiale på Its l om Det Kvalitative Interview/Kvalitativ deltagerobservation Senest kl. 15 Underviser giver tilbagemelding til hver gruppe i løbet af uge 23 Indhold kvalitetsudvikling Definition af kvalitetsudvikling Kvalitetsudvikling: begreber og metoder Kvalitetsudviklingsprocessen Standarder og indikatorer Audit Den nationale strategi herunder: Det Nationale Indikator Projekt (NIP)-Indikatormonitorering Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Den gode medicinske afdeling Fejl og utilsigtede hændelser Karen Kirstine Johnsen Uge 23/1 fredag på Its L Uge 24/2 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 24/2 mandag på UCN: 4 lektioner Litt: Mainz, J et al., 2011 Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh.: Munksgaard Danmark. Kap. 1, 2, 5, 10, 11, 13. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. for [lokaliseret 17.august 2012]. Læse og diskutere kvantitativ artikel som forberedelse til analysearbejdet af artiklen mandag i næste uge. Radiograffaglig artikel lægges på It s Learning af underviser. Kvantitativ metode og statistik. Indhold/emner: Evidensbegrebet Evidensvurdering af artikler Gennemgang af udvalgte epidemiologiske og statistiske begreber Litteratur: Hamer, S.; Collison, G. Evidensbaseret praksis. Kbh. 1. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; se.pdf Indhold/emner: Analyse af kvantitativ artikel Gennemgang af kvantitative metoder og designs. Litteratur: Juul S. Epidemiologi og evidens. Kbh.: Munksgaard Danmark; Kapitel 5 Lars Göran Zetterberg Lars Göran Zetterberg Lars Göran Zetterberg 18

19 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 24/2 tirsdag på UCN: 3 lektioner Uge 24/2 tirsdag på UCN: 2 lektioner Uge 24/2 tirsdag på UCN: 1 lektion. EDB-lokale. Uge 24/2 onsdag-fredag Indhold/emner: Dataindsamlingsmetoder i den kvantitative forskning: Observationer Målinger Skalaer, tests, scoringssystemer (eksemplificeret ved VAS-skala) Spørgeskema Litt: Gill Marshall. The purpose, design and administration of a questionnaire for data collection. 2005, Radiography 11, 131e136 Indhold/emner: Analyse af kvantitative data og introduktion til Excel. Beskrivelse af data med statistiske grundbegreber. Eksempel på statistisk test. Præsentation af datamateriale og opgaver til praktiske øvelser Litt: Gill Marshall*, Leon Jonker, An introduction to descriptive statistics: A review and practical guide. 2010, Radiography 16, e1ee7 Gill Marshall*, Leon Jonker, An introduction to inferential statistics: A review and practical guide, 2010,Radiography xx, 1e7 Lindahl,M.; Juhl,C. Den sundvidenskabelige opgave. Kbh 2.udgave Munksgaard Danmark, Kapitel 6 og 7. Introduktion til studiegruppeøvelse i dataanalyse og statistik. Vilkår for gruppeøvelse, vejledning og tilbagemelding aftales. Øvelse med udgangspunkt I Excel ark som ligger på It s Learning. Studiegruppeopgave om dataanalyse og statistik Dataanalyse i Excel med udgangspunkt i materialer som ligger på It s Learning. Lars Göran Zetterberg og Litteratur Dahler-Larsen, P At fremstille kvalitative data. Odense. Syddansk Universitetsforlag. Scan lægges på Its L. Juul S. Epidemiologi og evidens. Kbh.: Munksgaard Danmark; Kapitel 1, 2, 4, 5 og 12 Lindahl, M., Juhl, C Den sundvidenskabelige opgave. 2. Udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, Kapitel 6 og 7. Litt: Mainz, J et al., Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh.: Munksgaard Danmark. Marshall, G., The purpose, design and administration of a questionnaire for data collection, Radiography, 11, 131e136. (Its Learning) Marshall, G., Jonker, L., An introduction to descriptive statistics: A review and practical guide, Radiography, 16, e1ee7. (Its Learning) 19

20 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Litteratur Marshall, G., Jonker, L., An introduction to inferential statistics: A review and practical guide, Radiography. xx, 1e7. (Its Learning) Rønn, C Almen Videnskabsteori for professionsuddannelserne. København. Alinea. Scan lægges på Its L Stjernholm Madsen, B., Statistik for ikke-statistikere. Frederiksberg.: Samfundslitteratur. Vallgårda, S & Koch, L (Red) (2011) Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab. København. Munksgaard Supplerende litteratur Janne Lehmann Knudsen, Mads Ellegaard Christensen og Bente Hansen (2008). Regulering af kvalitet i det danske sundhedsvæsen. København Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. Kristiansen, S & Krogstrup, H K (2005) 1. udg. 6. oplag. Deltagende observation. Introduktion til en forskningsmetodik.københavn. Hans Reitzels Forlag Kruuse, E (2005). Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. 5. udg. København: Dansk Psykologisk Forlag Kvale, S & Brinkmann, S. (2011) InterView- Introduktion til et håndværk. København. Hans Reitzel 20

21 Pædagogik 1,5 ECTS Centrale temaer Forskellige syn på anvendelse af trykte og elektroniske medier til formidling. At anvende teori til kvalitetsudvikling, når radiografi formidles til patienter og pårørende, samarbejdspartnere og studerende, med trykte og elektroniske medier. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Forskellige syn på anvendelse af trykte og elektroniske medier til formidling. Den studerende har udviklet færdigheder i at anvende teori til kvalitetsudvikling, når radiografi formidles til patienter og pårørende, samarbejdspartnere og studerende, med trykte og elektroniske medier. Den studerende har udviklet kompetence til at anvende viden og færdigheder om brug af trykte og elektroniske medier i konkrete situationer, hvor radiografi formidles til patienter og pårørende, samarbejdspartnere og studerende. være undrende, refleksiv og opsøgende i forhold til at indhente ny viden og udfordre egne evner i forhold til brug af trykte og elektroniske medier i formidling af radiografi. 21

22 Pædagogik Plan for undervisning Kvalitetsudvikling af hjemmesider og skriftligt informationsmateriale til patienter Forberedelse: Læsning af litteratur og plan for undervisningen. Uge 17/46 tirsdag Uge 18/47 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 18/47 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 18/47 mandag på UCN: 2 lektioner Uge 18/47 tirsdag eller på UCN Uge 18/47 onsdag Litteratur: Om kvalitetsudvikling af hjemmesider: Snitker 2001 s Her præsenteres en model for udvikling af brugervenlige hjemmesider Repetér evt. Snitker, T.V s som blev opgivet til modul 5. Om skriftligt informationsmateriale til patienter: Jensen 2007 side og side læses, resten af bogen skimmes - dan dig et overblik over, hvad resten af bogen indeholder, så du kan bruge den som opslagsbog i studiegruppearbejdet. Munk & Mørk 2007 kapitel 3: Tekst på internettet. Kapitlet giver en kort introduktion til hvad man skal være opmærksom på når man skriver tekster til internettet. Kan anvendes i studiegruppearbejdet. Kvalitetsudvikling af hjemmesider - forelæsning og dialog. Formidling af radiografi til patienter gennem skriftligt informationsmateriale - forelæsning og dialog. Formidling af radiografi til patienter gennem skriftligt informationsmateriale: Studiegruppearbejde med vejledning. Grupperne vælger én af følgende opgaver: Analyse af eksisterende skriftligt informationsmateriale til patienter ud fra afsnittet "Har du husket at..." i Jensen, L B, 2007, På patientens præmisser. En brugsbog om skriftlig patientinformation. Samfundslitteratur, Frederiksberg. s Formulering af nyt skriftligt informationsmateriale til patienter om selvvalgt undersøgelse ud fra afsnittet "Har du husket at..." i Jensen, L B, 2007, På patientens præmisser. En brugsbog om skriftlig patientinformation. Samfundslitteratur, Frederiksberg. s Se nærmere beskrivelse af opgaverne og plan for vejledning i itslearning. Fortsat studiegruppearbejde, mulighed for ½ times vejledning pr. gruppe. I vejledningsmappen i itslearning skriver hver gruppe sig på til vejledning og oplyser om gruppen vil kontaktes pr telefon, Adobe Connect, Skype, mail, notat i vejledningsmappen i itslearning eller på UCN. Studiegruppearbejde om formidling af radiografi til patienter gennem skriftligt informationsmateriale: Formiddag: Grupperne kommenterer hinandens arbejder ud fra en fastlagt plan (se It's Learning) Eftermiddag: Grupperne modererer eget arbejde ud fra modtagne kommentarer - anvender dét, de synes giver mening og begrunder afvisning af det ikke-anvendte. Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen Susanne Hjorth Hansen 22

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R08S 20. februar 2010 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 7... 4 Prøve... 5 Skemaer... 6 Litteratur... 6 ECTS og studietid...

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS

Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 7: Videnskabsteori og metode Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord

Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord Velkomst til nye studerende... 3 At studere på SOSU Nord... 4 Sådan er undervisningen tilrettelagt... 4 Uddannelsens formål... 5 Uddannelsens

Læs mere