EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse GOD PRAKSIS-KATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse GOD PRAKSIS-KATALOG"

Transkript

1 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa- Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse GOD PRAKSIS-KATALOG 1

2 Liste over tabeller... 7 Liste over figurer... 7 Introduktion... 8 God praksis-katalog med værktøjer til ekstern træning... 9 Værktøjsprofiler En ny start, en ny mulighed Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Virksomhedspræsentation Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af virksomhedspræsentationen Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Rådgivende program Målgruppe

3 3.2 Rammearbejde Beskrivelse af det rådgivende program Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Inspirationskursus Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Informativ snak Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål

4 5.7 Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter JobKredsløb forbedrede muligheder for unge mennesker Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Jobklub Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Jobmesse Målgruppe

5 8.2 Rammearbejde Beskrivelse af jobmessen Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Jobsøgningsteknikkursus Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Min karriere Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål

6 10.7 Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Min måde Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metoder, didaktiktkker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Eksternt træningsmodul Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Mentorkursus Målgruppe

7 13.2 Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktiktikker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Partnerorganisationer Liste over tabeller Tabel 1: Værktøjsliste. 9 Tabel 2: Implementering af programmet En ny start, en ny mulighed.. 11 Tabel 3: Kvalitetskriterier 13 Tabel 4: Implementerede metoder, værktøjer og didaktikteknikker Tabel 5: Kvalitetskriterier Tabel 6: Implementerede metoder, værktøjer og didaktikteknikker. 44 Tabel 7: Partnerorganisationer Liste over figurer Figur 1: Programmets implementeringsforløb.. 11 Figur 2: Implementeringsforløbet

8 Introduktion Hvad betyder outplacement? Outplacement - ekstern træning - er forløbet med at støtte personer til at opnå permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette forløb fører praktikanter, træningsorganisationer og arbejdsmarkedet (virksomheder/organisationer) sammen for at skabe et nyt beskæftigelsesmiljø dette betyder også lokalisering af nye jobs og jobadgang såvel som muligheder for arbejde. Ekstern træning er derfor sammensat af to søjler: 1. Den første søjle består af en gruppe ydelser, som gives til praktikanterne inden for området med karriereskift, såvel som vejledning og fokuserer på rådgivning vedrørende (gen-)placeringstræning, så man kan blive (re-)integreret i arbejdsmarkedet. Disse ydelser inkluderer vejledning karrierevejledning evaluering af karrierevejledning på grundlag af arbejdserfaring og uddannelse/træning udvikling af kommunikationsfærdigheder og færdigheder inden for egenpræsentation, netværk målrettet mod jobmarkedet. Filosofien bag ekstern træning er støtten af praktikanter i deres fremtidige karrieremuligheder og skal ses som et komplet forløb, som har til hensigt at relatere holistisk til den individuelle person. 2. Den anden søjle er et sæt af diverse værktøjer til at kontakte virksomheder med, så man kan hjælpe praktikanterne, ikke blot med arbejdsrelaterede forhold, men også med andre forhold, som måtte ekskludere denne person fra arbejdsmarkedet. 8

9 God praksis-katalog med værktøjer til ekstern træning Dette katalog består af forskellige værktøjer, der er tæt forbundet med emnet ekstern træning. Strukturen og indholdet af hvert af disse værktøjer er blevet udviklet af en af de organisationer, der samarbejder i dette projekt, og er efterfølgende blevet testet af en partnerorganisation. Målet med dette katalog er at kunne tilbyde en mangfoldighed af værktøjer til alle de (uddannelses-) institutioner, der har med emnet jobsøgningsstøtte at gøre. Afhængig af deres behov og/eller deres målgrupper kan de bruge disse værktøjer enten i original form eller i en tilpasset form. Dette katalog er sammensat således, at beskrivelsen af værktøjerne er efterfulgt af hjemmesiden for den ansvarlige organisation, hvor man kan kontakte de ansvarlige, bede om information eller videregive kommentarer eller feedback. Tabel 1 Værktøjsliste Navn på værktøjet Partnerorganisation 1. En ny start, en ny mulighed Dimitra Institute Grækenland 2. Virksomhedspræsentation Schulungszentrum Fohnsdorf Østrig 3. Rådgivende program Coop Institute of Education Slovakiet 4. Inspirationskursus IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB Polen 5. Informativ snak School Center Ptuj Slovenien 6. Jobkredsløb Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije - Soca Slovenien 7. Jobklub IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB Polen 8. Jobmesse Schulungszentrum Fohnsdorf Østrig 9. Jobsøgningsteknikkursus Dimitra Institute Grækenland 10. Min karriere School Center Ptuj Slovenien 11. Min måde School Center Ptuj Slovenien 12. Eksternt træningsmodul Schulungszentrum Fohnsdorf Østrig 13. Mentorkursus Randers Bo- og Erhvervstræning Danmark 9

10 Værktøjsprofiler 1. En ny start, en ny mulighed Styret af OAED, (Statens Arbejdsstyrke Beskæftigelsesorganisation) 1.1 Målgruppe En ny start, en ny mulighed henvender sig til: Arbejdsløse, der har færdiggjort den obligatoriske uddannelse eller sekundær uddannelse (16-25 år) uden tidligere arbejdserfaring 1.2 Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Programmet En ny start, en ny mulighed er baseret på tre grundlæggende moduler, der tilbyder målgruppen muligheden for at vælge: Tilegnelse af arbejdserfaring i fem måneder via et eksternt træningsprogram, eller Forbedring af faglige kvalifikationer hvad angår grundlæggende informationsteknologiske færdigheder. Et kortvarigt træningsforløb (under tre måneder), der finder sted i løbet af 100 timer og fører til akkrediterende eksaminer, eller Modtagelse af et vejledningsforløb inden for tre emner: - Erhvervsmæssig orientering og udvælgelse af karrierevej - Forberedelse på aktiv søgning efter beskæftigelse og jobsøgningsteknikker - Støtte til udviklingen og ledelsen af egen virksomhedsaktivitet 1.3 Varighed Unge mennesker, der vælger at deltage i et vejledningsforløb, nyder godt af et 30 timers obligatorisk vejledningskursus i grupper om emnet Erhvervsmæssig orientering og udvælgelse af karrierevej og har herefter mulighed for at deltage i enten et vejledningskursus om emnet Forberedelse på aktiv søgning efter beskæftigelse og jobsøgningsteknikker eller i et vejledningskursus om emnet Støtte til udviklingen og ledelsen af egen virksomhedsaktivitet hver især med en varighed på 30 timer. 10

11 Besøg hos OAED INTERVIEW - færdighedsvurdering Klar til erhvervstræning Træning Forbedring af færdigheder i IKT Vejledning Ekstern træning Virksomhedsopstart Figur 1. Programmets implementeringsforløb Tabel 2 Implementering af programmet En ny start, en ny mulighed Valg Form for støtte Form for handling Varighed Modul 1 Tilegnelse af Eksternt 5 måneder arbejdserfaring træningsprogram Modul 2 Forbedring af faglige Kortvarigt 100 timer (1-2 kvalifikationer hvad træningsforløb der fører måneder) angår grundlæggende til akkreditering informationsteknologiske færdigheder Modul 3 Et vejledningsforløb Gruppemøder 60 timer total inden for tre emner: Erhvervsmæssig 30 timer obligatorisk orientering og udvælgelse af karrierevej Forberedelse til aktiv 30 timer valgfri søgning efter beskæftigelse og eller jobsøgningsteknikker Støtte til udviklingen 30 timer valgfri og ledelsen af egen virksomhedsaktivitet Træningsforløbet er ret intensivt, og varigheden af uddannelsen er cirka timer pr. uge (maks. seks timer pr. dag). 11

12 1.4 Formål Hovedformålet med dette værktøj er at spille en nøglerolle ikke blot i at forbedre færdigheder, viden og kvalificering generelt, men også i at vurdere praktikanternes kompetencer (personlige/sociale) såvel som i at skaffe arbejdserfaring via det eksterne erhvervstræningsforløb i de samarbejdende virksomheder. 1.5 Netværk Med hensyn til netværk skal det nævnes, at der er et såkaldt netværk, OAED (Statens Arbejdsstyrke Beskæftigelsesorganisation), som praktikanterne bør komme fra, fordi de registrerer alle arbejdsløse inden for området med deres erfaring og kvalifikationer. Hvad angår tutorerne og mentorerne i Grækenland, skal de være akkrediterede af det Nationale Godkendelsescenter for Fortsat Erhvervstræning (EKEPIS). For at sikre kvaliteten af erhvervstræningskurser, bruger EKEPIS evalueringskriterier og har implementeret systemer til Godkendelse af Trænere af Fortsat Erhvervstræning. Alle erhvervstræningstutorerne/-mentorerne kommer fra netværket fra Nationalt Godkendelsescenter EKEPIS. I tilfælde af at mentorer ikke kan godkendes af godkendelsesorganisationen, må mentorer gerne være fra personalet i den samarbejdende virksomhed. 1.6 Succeskriterier Mål Et effektivt hold af erhvervs- og virksomhedsvejledere, mentorer og kursuskoordinatorer (hvis integreret i et træningsforløb), som kan stå mål med de arbejdsløse deltageres behov og mål, spiller en nøglerolle for at sikre det eksterne træningsværktøjs succes. Praktikanter, på den ene side, bidrager til kvaliteten af Jobsøgningsteknikkurset ved at sætte de grundlæggende målsætninger inden for kursets rammer både på et personligt og på et gruppeorienteret niveau. I løbet af Jobsøgningsteknikkurset tilpasser praktikanter deres mål i samarbejde med erhvervs- og virksomhedsvejledere og koordinatorerne af træningsforløbet for at opnå integrering af alle teknikkerne samt at tage dem i brug, så de bedre kan tilegne sig den viden, de færdigheder og de holdninger, der er nødvendige for deres integration i arbejdsmarkedet. Vi kan derfor drage den konklusion, at det generelle mål for Jobsøgningsteknikkurset er at forbedre og fremme kommunikation og færdigheder inden for egenpræsentation, viden og kvalifikationen generelt, såvel som at hjælpe resolut med at vurdere deres personlige og sociale kompetencer. Den mest korrekte måde at fremme/forbedre kvaliteten af Jobsøgningsteknikkurset er på den anden side evalueringsprocessen, hvor interessenterne i programmerne (praktikanter, erhvervs-/virksomhedsvejledere og programkoordinatorerne) evaluerer hinanden såvel som sig selv. Ved hjælp af evaluering, enten den formative i løbet af træningsforløbet (på 30% og 70% af den totale varighed af træningsforløbet) eller den opsummerende (den sidste dag af træningsforløbet), kan brugbare konklusioner udledes for at tilpasse målene og implementeringsprocedurerne af Jobsøgningsteknikkurset. Derudover bidrager en opsummerende konklusion til endelige konklusioner og fremtidig forbedring. 12

13 1.7 Benchmarks Således, for at sikre kvaliteten af programmet, er nogle målbare kriterier blevet sat, såsom: Tabel 3 Kvalitetskriterier Kriterier Mål 1 Antal af gavnede mennesker 90% af det mulige antal 2 Antal af praktikanter, der har færdiggjort det specifikke 90% program 3 Antal af praktikanter, der har fået adgang til arbejdsmarkedet 15% 4 Antal af praktikanter, der har fået akkrediteret deres >30% færdigheder og deres viden (i tilfælde hvor det er muligt) 5 Vejlederes evaluering >8,5 (ud af 10) 6 Total evaluering af programmet >8,5 (ud af 10) 1.8 Slutmål Deltagelse i kurset resulterer i ny beskæftigelse for deltageren, hans/hendes opstart af virksomhedsaktivitet eller påbegyndelse af anden indbringende beskæftigelse. 1.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Praktikanternes tilegnelse af både faglige og personlige/sociale kompetencer er en betydningsfuld faktor, der resolut hjælper deres integration i arbejdsmarkedet. Instruktører (erhvervs- og virksomhedsvejledere og mentorer) har alle disse værktøjer og metoder, som er nødvendige for implementeringen af principperne for vejledning inden for erhvervstræning. Alt afhængig af uddannelsesmetoder vil den passende kombination af uddannelsesteknikker (didaktik), værktøjer, medie og metode bidrage positivt til opgradering af den uddannelsesmæssige, læringsmæssige og vejledningsmæssige proces. Erhvervs- og virksomhedsvejlederne og mentorerne arbejder sammen om at vælge de passende metoder, værktøjer og teknikker i hver individuel sag i henhold til deres praktikants behov. Vejledernes, koordinatorernes og mentorernes interaktion i udvælgelsen af de mest passende metoder i henhold til hver praktikantgruppes behov, er altafgørende for at lede et program/forløb til succes. I nedenstående tabel præsenteres metoder, værktøjer og didaktikteknikker, som er implementeret at vejledere/trænere i løbet af udviklingen af Jobsøgningsteknikkurset. 13

14 Tabel 4 Implementerede metoder, værktøjer og didaktikteknikker Mål Form for støtte Metoder Værktøjer Didaktikteknikker Ekstern træning Virksomhedsopstart Udvikling personlige færdigheder af Erhvervstræning s-vejledning Spørgeskemaundersøgelse Virksomhedsvejledning Engageret læring Afprøvning Træningsworkshops Individuelle møder/gruppemøder Vejledning, diskussion og støtte Øvelser/gruppeøvelser Rollespil Interaktive opgaver Case studies Brainstorming Simuleringsspil Præsentationer 1.10 Værktøjets herkomst Dimitra Institute Noter 14

15 2. Virksomhedspræsentation 2.1 Målgruppe 1. målgruppe Traditionelle beskæftigelsesvirksomheder (virksomhedsrepræsentanter: afdelingschef, mentor, virksomhedsleder, personaleleder), som på nuværende tidspunkt søger nye ansatte. Bemandings- og beskæftigelsesbureauer Virksomheder som ikke rekrutterer på nuværende tidspunkt, men som er interesserede i længerevarende virksomhedsrelationer eller -samarbejde 2. målgruppe Alle deltagere og jobsøgende, som er praktikanter i et af de uddannelsesmæssige områder på tidspunktet for virksomhedspræsentationen 2.2 Rammearbejde Beskrivelse af virksomhedspræsentationen Virksomhedspræsentationen, som finder sted i træningsorganisationen, er et ansigt til ansigt møde, som både praktikanter og virksomhed er inviteret til, så de kan kontakte hinanden i en åben og venlig atmosfære, så det giver mulighed for jobansøgninger såvel som jobrekruttering. Formålet med denne platform er at give praktikanter en mulighed for at komme til at kende virksomheden, blive bekendt med ledige stillinger og jobrekruttering samt til at finde ud af, hvem kontaktpersonerne er. Til gengæld bliver virksomheden tilbudt en mulighed for at præsentere sig, hvilket gør den i stand til at blive bedre kendt blandt praktikanter og til både at kunne rekruttere passende personale og til at modtage hjælp med rekruttering. I den første del af virksomhedspræsentationen introducerer en virksomhedsrepræsentant sin virksomhed med en præsentation, der inkluderer portefølje, jobrelaterede strukturer, data og information om ledige stillinger og de særlige jobsøgningsprocesser. Anden del af virksomhedspræsentationen er tilegnet svar på spørgsmål fremsat af deltagerne vedrørende præsentationen, virksomheden, ansøgningsdetaljer, etc. Det er tilrådeligt at lade deltagerne sammensætte en liste med spørgsmål i løbet af de forberedende fremlæggelser, så spørgetiden kan gennemføres let, og en vis grad af anonymitet er bevaret. Det er dermed meningen, at jobsøgernes personlige netværk bliver udvidet og forbedret med det mulige mål, at man opnår beskæftigelse efter træningen via denne kontakt. 2.3 Varighed Forberedende arbejde: Forberedelse, som for eksempel en præsentation, tager omkring to fuldtids arbejdsdage, som består af: Indledende undersøgelser og kundetilegnelse Den overordnede koordinering med deltagere, trænere og tutorer Diskussion af præsentationen med virksomheden vedrørende indholdet, materiale, tidsplan og sted 15

16 På den anden side forventes det, at deltagerne indsamler relevant information på Internettet eller via andre offentlige kanaler for at forberede sig selv på at stille spørgsmål til den forestående præsentation. Udførelse: Varigheden afhænger af størrelsen på den virksomhed, der præsenteres og af antal stillede spørgsmål efter begivenheden. Som en generel regel bør en tidsramme på to timer planlægges til præsentationen. Refleksion: Totalt er der behov for to timer mere til at tale med deltagerne efter begivenheden. Efter præsentationen tilskyndes deltagerne til at reflektere på præsentationens indhold, på videre skridt, man kan tage, og på egne konklusioner (betydningen af udsagn) sammen med eksterne træningstutorer. 2.4 Formål Virksomhedspræsentationer er et professionelt værktøj og et tidsafprøvet PR-instrument, der bruges til at introducere en virksomhed for et bredere publikum. En teknisk velforberedt, attraktiv præsentation vil tjene dette formål på en meget overbevisende måde. Virksomhedspræsentationer karakteriseres af virksomhedernes bestræbelser på at henlede folks opmærksomhed på netop deres virksomhed, på at skaffe information, at analysere meninger, tendenser samt publikummet (klienterne), og på at opnå virksomhedens egne mål. Der er en fare for, at dette værktøj kan blive misbrugt og ene og alene tjene det formål at skaffe reklame for virksomheden. Som følge deraf må organisatorerne, inden de holder en virksomhedspræsentation, være sikre på, at virksomheden anerkender præsentationen som en mulighed for deltagerne for at finde beskæftigelse. En afgørende fordel af virksomhedspræsentationen er at gøre de nuværende eller fremtidige ikke-annoncerede job mere gennemsigtige for deltageren. Så på den ene side kan deltagerne øge deres chancer for lettere at finde en ordentlig ny arbejdsansættelse, og på kortere tid, og på den anden side kan iværksættere besætte deres ledige stillinger hurtigere og mere effektivt end før med tilfredsstillende trænede ansøgere. 2.5 Netværk Det er støttende og hjælpsomt, når organisationen administrerer en database, der indeholder alle virksomhedskontakter, der gælder blandt organisationens klienter. Disse virksomheder bør med jævne mellemrum inviteres til begivenheder. Derudover henvender man sig til virksomheder, der står for praktisk læretid, og spørger dem om deres krav og/eller villighed til at holde en virksomhedspræsentation. Parallelt til disse netværk bør et netværk bygges op af forhenværende praktikanter, som optræder som multiplikatorer og/eller mentorer i de virksomheder, de arbejder for. 16

17 2.6 Succeskriterier Mål Det generelle mål med virksomhedspræsentationen er at passe jobsøgere sammen med fremtidige arbejdsgivere. Hvor effektivt dette mål kan realiseres afhænger primært af, hvor attraktive virksomhederne er for den uddannende organisation/for praktikanten. I denne sammenhæng er det vigtigt, at virksomhedernes udvælgelseskriterier for nyt personale er sammenhængende med træningsprogrammerne og med uddannelsesinstitutionernes målsætning. En øgning i antallet af passende virksomhedspræsentationer øger også jobsøgernes muligheder for at finde passende beskæftigelse. Trods dette generelle mål bør det betragtes således, at der skal gives meget høj prioritet til netværksarbejde, strømmen af information og de generelle fordele, deltagere får fra sådanne begivenheder, for at fremme deres chancer for at finde beskæftigelse. Efter virksomhedspræsentationen er blevet afsluttet, bliver deltagere bedt om at reflektere på resultaterne, og man henvender sig til virksomheden for at få en fælles evaluering (hvor mange deltagere fandt virksomheden interessant, hvor mange vil ansøge ved denne virksomhed antal faktiske pladser, hvilket indtryk har virksomheden givet praktikanterne). 2.7 Benchmarks Antal virksomhedspræsentationer pr. kvartal Kvalitet og mængde nye jobtilbud Sammenhæng mellem ledige stillinger og træningsprogrammet Antal deltagere pr. virksomhedspræsentation Hvor mange deltagere henholdsvis skrev jobansøgninger, og hvor mange blev inviteret til et jobinterview? Hvor mange deltagere har haft succes med jobsøgningsforløbet og er blevet ansatte i denne virksomhed? 2.8 Slutmål Virksomhedspræsentationen har en begrænset varighed og er en lukket enhed, der er organiseret uafhængigt af andre aktiviteter. Ikke desto mindre kan virksomhedspræsentationer være en opfølgning på eller overlappe et antal andre værktøjer, f. eks jobansøgningsvejledning, styring af ansøgninger eller eksterne træningsmoduler. I princippet er antallet af muligheder succesfuldt afsluttede, når ansøgeren er blevet tilbudt et job eller har fundet et passende job. 2.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Forberedende arbejde: Støtte bliver tilbudt deltagerne ved systematisk at forberede dem til den virksomhed, der holder præsentationen, og ved at gøre dem mere indsigtsfulde (Internetsøgning, - hvilke åbne spørgsmål er der? -, lave en liste med spørgsmål). Disse forberedelser gøres i åbne diskussionsrunder men også i workshops og med uafhængig vejledning. Praktikanter har behov for at blive opmuntret til aktivt at tage del i deres egen ansøgningsproces via uafhængig vejledning. Hvis de ikke spiller en rolle i egen ansøgningsproces, bliver praktikanter for afhængige af tutorerne/trænerne/rådgiverne eller - generelt set af 17

18 organisationen og sakker agterud i uafhængig tanke, ræsonnement, kritisk tankegang og problemløsningsformåen. Diskussionsrunderne hjælper med at udvikle tankeprocessen, fremme en positiv holdning over for ansøgning og med at udvikle interpersonelle færdigheder. Gruppediskussioner fostrer interaktion mellem praktikanter, hvis færdigheder, holdninger og interesser er forskellige, og tillader praktikanterne at bruge demokratiske lederskabsfærdigheder til at lede styringen af deres diskussioner og deltagelse. På denne måde hjælper diskussionsmøder praktikanter til at udvide deres viden igennem et højere niveau af uafhængig tankegang og til at udvikle et klart billede af deres fremtidige muligheder. Udførelse af virksomhedspræsentationen: Starten af præsentationen er markeret af direkte undervisning og præsentation af virksomhedens repræsentanter med nogle visuelle hjælpemidler såsom PC, videobånd eller plancher, og praktikanterne er i en position, hvor de kan se og lytte. Virksomhedsrepræsentanten illustrerer potentialer og enestående detaljer ved virksomheden. Da disse præsentationer i de fleste tilfælde er meget lig med rådgivningstaler, skal praktikanterne være opmærksomme på indholdet og forventes at fremsætte spørgsmål også kritiske til repræsentanten/-erne. Denne form for metode er en rigtig starter men behøver ikke udelukkende de individuelle informationskrav fra alle praktikanterne. Bortset fra dette virker denne metode kun for en lille procentdel af praktikanter, ikke for en stor mangfoldighed. De praktikanter, der har anden end verbal intelligens eller som har en mere indadvendt personlighed, vil sandsynligvis fejle. Derfor får praktikanterne muligheden for et møde ved en eneaftale med virksomhedsrepræsentanten for at klarlægge den personlige situation, ressourcer, interesser og videre muligheder. Disse eneaftaler bliver holdt i en privat og tillidsfuld atmosfære og bliver tilbudt efter eget valg Værktøjets herkomst Schulungszentrum Fohnsdorf Noter 18

19 3. Rådgivende program 3.1 Målgruppe Praktikanter: A. Gruppe B. Individuelt 3.2 Rammearbejde 3.2.1Beskrivelse af det rådgivende program A. Indledende præsentation for praktikanter: Redegørelse af den nuværende situation hjælp til praktikanter med at håndtere tabet af deres job og motivering frem mod en aktiv tilgang Tilbud om en generel synsvinkel på hvordan man kommer videre med at søge efter job eller stillinger Konsulenterne vil besvare alle eventuelle spørgsmål efter præsentationen efterfulgt af personlig rådgivning ( Personligt registreringsinterview ), som vil blive tilpasset i henhold til både klientens og konsulentens tidsplan. B. Individuel rådgivning: Individuelt møde tutorer møder praktikanter Psykolog analyserer praktikantadfærd og reaktioner INDIVIDUELT MØDE Forberede et CV Identificere jobmuligheder Evaluere jobmarkedssituationen i den pågældende region Forberede et interview Registrere på agenturdatabase Opfølgningsrådgivning -personligt interview: udført med enkelte praktikanter; mål med disse interviews er at klarlægge årsagerne på et individuelt niveau, diskutere umiddelbare indtryk, indsamle personlige data fra praktikanterne (individuelle karakteristika). -registrering af kvalifikationer og arbejdserfaring: praktikanter tilføjer arbejdserfaring og tilegnede færdigheder til listen over faglige bedrifter. Hvordan skriver man et CV forberedelse af et CV sammen med kandidaterne (inklusive en liste over faglige bedrifter og kvalificerende erfaring). Kandidater modtager en CV-skabelon; diskuterer de enkelte sektioner og hvad personalekontorfunktionærer i første omgang søger i et CV hvad fanger deres opmærksomhed, hvilke fejl bør undgås, spørgemøde -hjælpe med at identificere jobmuligheder, muligheder for at blive succesfuld på jobmarkedet igen og fremskaffelse af informationer om hvor, man kan søge efter job (Internet job hunting sites) 19

20 -evaluere jobmarkedssituationen analysere regionen, eventuelt de respektive arbejdsgivere, hjælp med interaktionen med Jobkontorer -interview hvordan forbereder man sig til et interview, hvordan opfører man sig, hvordan klæder man sig, former for interview, spørgsmål, diskussion -gratis registreringstilbud kandidater vil blive tilbudt muligheden for gratis registrering, vejledning og rådgivning fra Grafton-afdelinger -opfølgningsstøtte i henhold til en forudaftalt tidslinje personligt, over telefonen eller via PSYKOLOG ANALYSER Hjælp i løbet af gen-kvalificering Analysere potentiale, identificere praktikanters styrker og svagheder Identificere muligheder for finpudsning af færdigheder og evner hos den enkelte praktikant Liste over gen-kvalificeringscentre og seminarer i regionen Rådføre sig med en psykolog Professionelle psykologiske diskussioner og støtte i løbet af mental tilpasning Individuel rådgivning Positiv motivering Deltagelse er individuel, praktikant skal indvillige 3.3 Varighed Introducerende præsentation for praktikanter (tre hele arbejdsdage) Individuel rådgivning (i en periode på tre måneder) 3.4 Formål Program rettet mod: Psykologisk støtte til praktikanter Opsummering af arbejdserfaring og bedrifter Kompleks rådgivning i løbet af jobjagten Egenpræsentation i løbet af jobinterviews 3.5 Netværk Organisationen, der tilbyder dette eksterne træningsprogram, er i tæt kontakt med arbejdskontorer, trænings- og uddannelsesinstitutioner og interessenter. 20

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Mange elever ved ikke, hvad de bliver bedømt på i skolen. Når man ikke kender eller forstår, hvilke kvalitetskriterier man skal leve op til, kan det nemt afføde stress og

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen Læringsspillet R bust gamemasteruddannelsen Indledning På Gamemasteruddannelsen introduceres læringsspillets grundlæggende ele menter samt hvordan Gamemasteren faciliterer processen omkring læringsspillet

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Hvorfor er programmet relevant? Reduktionen af social betinget ulighed i sundhed blandt unge mennesker, er en af de mest afgørende

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere