EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse GOD PRAKSIS-KATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse GOD PRAKSIS-KATALOG"

Transkript

1 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa- Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse GOD PRAKSIS-KATALOG 1

2 Liste over tabeller... 7 Liste over figurer... 7 Introduktion... 8 God praksis-katalog med værktøjer til ekstern træning... 9 Værktøjsprofiler En ny start, en ny mulighed Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Virksomhedspræsentation Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af virksomhedspræsentationen Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Rådgivende program Målgruppe

3 3.2 Rammearbejde Beskrivelse af det rådgivende program Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Inspirationskursus Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Informativ snak Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål

4 5.7 Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter JobKredsløb forbedrede muligheder for unge mennesker Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Jobklub Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Jobmesse Målgruppe

5 8.2 Rammearbejde Beskrivelse af jobmessen Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Jobsøgningsteknikkursus Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Min karriere Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål

6 10.7 Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Min måde Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metoder, didaktiktkker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Eksternt træningsmodul Målgruppe Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktik og læringsstil Værktøjets herkomst Noter Mentorkursus Målgruppe

7 13.2 Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Varighed Formål Netværk Succeskriterier Mål Benchmarks Slutmål Beskrivelse af metode, didaktiktikker og læringsstile Værktøjets herkomst Noter Partnerorganisationer Liste over tabeller Tabel 1: Værktøjsliste. 9 Tabel 2: Implementering af programmet En ny start, en ny mulighed.. 11 Tabel 3: Kvalitetskriterier 13 Tabel 4: Implementerede metoder, værktøjer og didaktikteknikker Tabel 5: Kvalitetskriterier Tabel 6: Implementerede metoder, værktøjer og didaktikteknikker. 44 Tabel 7: Partnerorganisationer Liste over figurer Figur 1: Programmets implementeringsforløb.. 11 Figur 2: Implementeringsforløbet

8 Introduktion Hvad betyder outplacement? Outplacement - ekstern træning - er forløbet med at støtte personer til at opnå permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette forløb fører praktikanter, træningsorganisationer og arbejdsmarkedet (virksomheder/organisationer) sammen for at skabe et nyt beskæftigelsesmiljø dette betyder også lokalisering af nye jobs og jobadgang såvel som muligheder for arbejde. Ekstern træning er derfor sammensat af to søjler: 1. Den første søjle består af en gruppe ydelser, som gives til praktikanterne inden for området med karriereskift, såvel som vejledning og fokuserer på rådgivning vedrørende (gen-)placeringstræning, så man kan blive (re-)integreret i arbejdsmarkedet. Disse ydelser inkluderer vejledning karrierevejledning evaluering af karrierevejledning på grundlag af arbejdserfaring og uddannelse/træning udvikling af kommunikationsfærdigheder og færdigheder inden for egenpræsentation, netværk målrettet mod jobmarkedet. Filosofien bag ekstern træning er støtten af praktikanter i deres fremtidige karrieremuligheder og skal ses som et komplet forløb, som har til hensigt at relatere holistisk til den individuelle person. 2. Den anden søjle er et sæt af diverse værktøjer til at kontakte virksomheder med, så man kan hjælpe praktikanterne, ikke blot med arbejdsrelaterede forhold, men også med andre forhold, som måtte ekskludere denne person fra arbejdsmarkedet. 8

9 God praksis-katalog med værktøjer til ekstern træning Dette katalog består af forskellige værktøjer, der er tæt forbundet med emnet ekstern træning. Strukturen og indholdet af hvert af disse værktøjer er blevet udviklet af en af de organisationer, der samarbejder i dette projekt, og er efterfølgende blevet testet af en partnerorganisation. Målet med dette katalog er at kunne tilbyde en mangfoldighed af værktøjer til alle de (uddannelses-) institutioner, der har med emnet jobsøgningsstøtte at gøre. Afhængig af deres behov og/eller deres målgrupper kan de bruge disse værktøjer enten i original form eller i en tilpasset form. Dette katalog er sammensat således, at beskrivelsen af værktøjerne er efterfulgt af hjemmesiden for den ansvarlige organisation, hvor man kan kontakte de ansvarlige, bede om information eller videregive kommentarer eller feedback. Tabel 1 Værktøjsliste Navn på værktøjet Partnerorganisation 1. En ny start, en ny mulighed Dimitra Institute Grækenland 2. Virksomhedspræsentation Schulungszentrum Fohnsdorf Østrig 3. Rådgivende program Coop Institute of Education Slovakiet 4. Inspirationskursus IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB Polen 5. Informativ snak School Center Ptuj Slovenien 6. Jobkredsløb Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije - Soca Slovenien 7. Jobklub IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB Polen 8. Jobmesse Schulungszentrum Fohnsdorf Østrig 9. Jobsøgningsteknikkursus Dimitra Institute Grækenland 10. Min karriere School Center Ptuj Slovenien 11. Min måde School Center Ptuj Slovenien 12. Eksternt træningsmodul Schulungszentrum Fohnsdorf Østrig 13. Mentorkursus Randers Bo- og Erhvervstræning Danmark 9

10 Værktøjsprofiler 1. En ny start, en ny mulighed Styret af OAED, (Statens Arbejdsstyrke Beskæftigelsesorganisation) 1.1 Målgruppe En ny start, en ny mulighed henvender sig til: Arbejdsløse, der har færdiggjort den obligatoriske uddannelse eller sekundær uddannelse (16-25 år) uden tidligere arbejdserfaring 1.2 Rammearbejde Beskrivelse af værktøjet Programmet En ny start, en ny mulighed er baseret på tre grundlæggende moduler, der tilbyder målgruppen muligheden for at vælge: Tilegnelse af arbejdserfaring i fem måneder via et eksternt træningsprogram, eller Forbedring af faglige kvalifikationer hvad angår grundlæggende informationsteknologiske færdigheder. Et kortvarigt træningsforløb (under tre måneder), der finder sted i løbet af 100 timer og fører til akkrediterende eksaminer, eller Modtagelse af et vejledningsforløb inden for tre emner: - Erhvervsmæssig orientering og udvælgelse af karrierevej - Forberedelse på aktiv søgning efter beskæftigelse og jobsøgningsteknikker - Støtte til udviklingen og ledelsen af egen virksomhedsaktivitet 1.3 Varighed Unge mennesker, der vælger at deltage i et vejledningsforløb, nyder godt af et 30 timers obligatorisk vejledningskursus i grupper om emnet Erhvervsmæssig orientering og udvælgelse af karrierevej og har herefter mulighed for at deltage i enten et vejledningskursus om emnet Forberedelse på aktiv søgning efter beskæftigelse og jobsøgningsteknikker eller i et vejledningskursus om emnet Støtte til udviklingen og ledelsen af egen virksomhedsaktivitet hver især med en varighed på 30 timer. 10

11 Besøg hos OAED INTERVIEW - færdighedsvurdering Klar til erhvervstræning Træning Forbedring af færdigheder i IKT Vejledning Ekstern træning Virksomhedsopstart Figur 1. Programmets implementeringsforløb Tabel 2 Implementering af programmet En ny start, en ny mulighed Valg Form for støtte Form for handling Varighed Modul 1 Tilegnelse af Eksternt 5 måneder arbejdserfaring træningsprogram Modul 2 Forbedring af faglige Kortvarigt 100 timer (1-2 kvalifikationer hvad træningsforløb der fører måneder) angår grundlæggende til akkreditering informationsteknologiske færdigheder Modul 3 Et vejledningsforløb Gruppemøder 60 timer total inden for tre emner: Erhvervsmæssig 30 timer obligatorisk orientering og udvælgelse af karrierevej Forberedelse til aktiv 30 timer valgfri søgning efter beskæftigelse og eller jobsøgningsteknikker Støtte til udviklingen 30 timer valgfri og ledelsen af egen virksomhedsaktivitet Træningsforløbet er ret intensivt, og varigheden af uddannelsen er cirka timer pr. uge (maks. seks timer pr. dag). 11

12 1.4 Formål Hovedformålet med dette værktøj er at spille en nøglerolle ikke blot i at forbedre færdigheder, viden og kvalificering generelt, men også i at vurdere praktikanternes kompetencer (personlige/sociale) såvel som i at skaffe arbejdserfaring via det eksterne erhvervstræningsforløb i de samarbejdende virksomheder. 1.5 Netværk Med hensyn til netværk skal det nævnes, at der er et såkaldt netværk, OAED (Statens Arbejdsstyrke Beskæftigelsesorganisation), som praktikanterne bør komme fra, fordi de registrerer alle arbejdsløse inden for området med deres erfaring og kvalifikationer. Hvad angår tutorerne og mentorerne i Grækenland, skal de være akkrediterede af det Nationale Godkendelsescenter for Fortsat Erhvervstræning (EKEPIS). For at sikre kvaliteten af erhvervstræningskurser, bruger EKEPIS evalueringskriterier og har implementeret systemer til Godkendelse af Trænere af Fortsat Erhvervstræning. Alle erhvervstræningstutorerne/-mentorerne kommer fra netværket fra Nationalt Godkendelsescenter EKEPIS. I tilfælde af at mentorer ikke kan godkendes af godkendelsesorganisationen, må mentorer gerne være fra personalet i den samarbejdende virksomhed. 1.6 Succeskriterier Mål Et effektivt hold af erhvervs- og virksomhedsvejledere, mentorer og kursuskoordinatorer (hvis integreret i et træningsforløb), som kan stå mål med de arbejdsløse deltageres behov og mål, spiller en nøglerolle for at sikre det eksterne træningsværktøjs succes. Praktikanter, på den ene side, bidrager til kvaliteten af Jobsøgningsteknikkurset ved at sætte de grundlæggende målsætninger inden for kursets rammer både på et personligt og på et gruppeorienteret niveau. I løbet af Jobsøgningsteknikkurset tilpasser praktikanter deres mål i samarbejde med erhvervs- og virksomhedsvejledere og koordinatorerne af træningsforløbet for at opnå integrering af alle teknikkerne samt at tage dem i brug, så de bedre kan tilegne sig den viden, de færdigheder og de holdninger, der er nødvendige for deres integration i arbejdsmarkedet. Vi kan derfor drage den konklusion, at det generelle mål for Jobsøgningsteknikkurset er at forbedre og fremme kommunikation og færdigheder inden for egenpræsentation, viden og kvalifikationen generelt, såvel som at hjælpe resolut med at vurdere deres personlige og sociale kompetencer. Den mest korrekte måde at fremme/forbedre kvaliteten af Jobsøgningsteknikkurset er på den anden side evalueringsprocessen, hvor interessenterne i programmerne (praktikanter, erhvervs-/virksomhedsvejledere og programkoordinatorerne) evaluerer hinanden såvel som sig selv. Ved hjælp af evaluering, enten den formative i løbet af træningsforløbet (på 30% og 70% af den totale varighed af træningsforløbet) eller den opsummerende (den sidste dag af træningsforløbet), kan brugbare konklusioner udledes for at tilpasse målene og implementeringsprocedurerne af Jobsøgningsteknikkurset. Derudover bidrager en opsummerende konklusion til endelige konklusioner og fremtidig forbedring. 12

13 1.7 Benchmarks Således, for at sikre kvaliteten af programmet, er nogle målbare kriterier blevet sat, såsom: Tabel 3 Kvalitetskriterier Kriterier Mål 1 Antal af gavnede mennesker 90% af det mulige antal 2 Antal af praktikanter, der har færdiggjort det specifikke 90% program 3 Antal af praktikanter, der har fået adgang til arbejdsmarkedet 15% 4 Antal af praktikanter, der har fået akkrediteret deres >30% færdigheder og deres viden (i tilfælde hvor det er muligt) 5 Vejlederes evaluering >8,5 (ud af 10) 6 Total evaluering af programmet >8,5 (ud af 10) 1.8 Slutmål Deltagelse i kurset resulterer i ny beskæftigelse for deltageren, hans/hendes opstart af virksomhedsaktivitet eller påbegyndelse af anden indbringende beskæftigelse. 1.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Praktikanternes tilegnelse af både faglige og personlige/sociale kompetencer er en betydningsfuld faktor, der resolut hjælper deres integration i arbejdsmarkedet. Instruktører (erhvervs- og virksomhedsvejledere og mentorer) har alle disse værktøjer og metoder, som er nødvendige for implementeringen af principperne for vejledning inden for erhvervstræning. Alt afhængig af uddannelsesmetoder vil den passende kombination af uddannelsesteknikker (didaktik), værktøjer, medie og metode bidrage positivt til opgradering af den uddannelsesmæssige, læringsmæssige og vejledningsmæssige proces. Erhvervs- og virksomhedsvejlederne og mentorerne arbejder sammen om at vælge de passende metoder, værktøjer og teknikker i hver individuel sag i henhold til deres praktikants behov. Vejledernes, koordinatorernes og mentorernes interaktion i udvælgelsen af de mest passende metoder i henhold til hver praktikantgruppes behov, er altafgørende for at lede et program/forløb til succes. I nedenstående tabel præsenteres metoder, værktøjer og didaktikteknikker, som er implementeret at vejledere/trænere i løbet af udviklingen af Jobsøgningsteknikkurset. 13

14 Tabel 4 Implementerede metoder, værktøjer og didaktikteknikker Mål Form for støtte Metoder Værktøjer Didaktikteknikker Ekstern træning Virksomhedsopstart Udvikling personlige færdigheder af Erhvervstræning s-vejledning Spørgeskemaundersøgelse Virksomhedsvejledning Engageret læring Afprøvning Træningsworkshops Individuelle møder/gruppemøder Vejledning, diskussion og støtte Øvelser/gruppeøvelser Rollespil Interaktive opgaver Case studies Brainstorming Simuleringsspil Præsentationer 1.10 Værktøjets herkomst Dimitra Institute Noter 14

15 2. Virksomhedspræsentation 2.1 Målgruppe 1. målgruppe Traditionelle beskæftigelsesvirksomheder (virksomhedsrepræsentanter: afdelingschef, mentor, virksomhedsleder, personaleleder), som på nuværende tidspunkt søger nye ansatte. Bemandings- og beskæftigelsesbureauer Virksomheder som ikke rekrutterer på nuværende tidspunkt, men som er interesserede i længerevarende virksomhedsrelationer eller -samarbejde 2. målgruppe Alle deltagere og jobsøgende, som er praktikanter i et af de uddannelsesmæssige områder på tidspunktet for virksomhedspræsentationen 2.2 Rammearbejde Beskrivelse af virksomhedspræsentationen Virksomhedspræsentationen, som finder sted i træningsorganisationen, er et ansigt til ansigt møde, som både praktikanter og virksomhed er inviteret til, så de kan kontakte hinanden i en åben og venlig atmosfære, så det giver mulighed for jobansøgninger såvel som jobrekruttering. Formålet med denne platform er at give praktikanter en mulighed for at komme til at kende virksomheden, blive bekendt med ledige stillinger og jobrekruttering samt til at finde ud af, hvem kontaktpersonerne er. Til gengæld bliver virksomheden tilbudt en mulighed for at præsentere sig, hvilket gør den i stand til at blive bedre kendt blandt praktikanter og til både at kunne rekruttere passende personale og til at modtage hjælp med rekruttering. I den første del af virksomhedspræsentationen introducerer en virksomhedsrepræsentant sin virksomhed med en præsentation, der inkluderer portefølje, jobrelaterede strukturer, data og information om ledige stillinger og de særlige jobsøgningsprocesser. Anden del af virksomhedspræsentationen er tilegnet svar på spørgsmål fremsat af deltagerne vedrørende præsentationen, virksomheden, ansøgningsdetaljer, etc. Det er tilrådeligt at lade deltagerne sammensætte en liste med spørgsmål i løbet af de forberedende fremlæggelser, så spørgetiden kan gennemføres let, og en vis grad af anonymitet er bevaret. Det er dermed meningen, at jobsøgernes personlige netværk bliver udvidet og forbedret med det mulige mål, at man opnår beskæftigelse efter træningen via denne kontakt. 2.3 Varighed Forberedende arbejde: Forberedelse, som for eksempel en præsentation, tager omkring to fuldtids arbejdsdage, som består af: Indledende undersøgelser og kundetilegnelse Den overordnede koordinering med deltagere, trænere og tutorer Diskussion af præsentationen med virksomheden vedrørende indholdet, materiale, tidsplan og sted 15

16 På den anden side forventes det, at deltagerne indsamler relevant information på Internettet eller via andre offentlige kanaler for at forberede sig selv på at stille spørgsmål til den forestående præsentation. Udførelse: Varigheden afhænger af størrelsen på den virksomhed, der præsenteres og af antal stillede spørgsmål efter begivenheden. Som en generel regel bør en tidsramme på to timer planlægges til præsentationen. Refleksion: Totalt er der behov for to timer mere til at tale med deltagerne efter begivenheden. Efter præsentationen tilskyndes deltagerne til at reflektere på præsentationens indhold, på videre skridt, man kan tage, og på egne konklusioner (betydningen af udsagn) sammen med eksterne træningstutorer. 2.4 Formål Virksomhedspræsentationer er et professionelt værktøj og et tidsafprøvet PR-instrument, der bruges til at introducere en virksomhed for et bredere publikum. En teknisk velforberedt, attraktiv præsentation vil tjene dette formål på en meget overbevisende måde. Virksomhedspræsentationer karakteriseres af virksomhedernes bestræbelser på at henlede folks opmærksomhed på netop deres virksomhed, på at skaffe information, at analysere meninger, tendenser samt publikummet (klienterne), og på at opnå virksomhedens egne mål. Der er en fare for, at dette værktøj kan blive misbrugt og ene og alene tjene det formål at skaffe reklame for virksomheden. Som følge deraf må organisatorerne, inden de holder en virksomhedspræsentation, være sikre på, at virksomheden anerkender præsentationen som en mulighed for deltagerne for at finde beskæftigelse. En afgørende fordel af virksomhedspræsentationen er at gøre de nuværende eller fremtidige ikke-annoncerede job mere gennemsigtige for deltageren. Så på den ene side kan deltagerne øge deres chancer for lettere at finde en ordentlig ny arbejdsansættelse, og på kortere tid, og på den anden side kan iværksættere besætte deres ledige stillinger hurtigere og mere effektivt end før med tilfredsstillende trænede ansøgere. 2.5 Netværk Det er støttende og hjælpsomt, når organisationen administrerer en database, der indeholder alle virksomhedskontakter, der gælder blandt organisationens klienter. Disse virksomheder bør med jævne mellemrum inviteres til begivenheder. Derudover henvender man sig til virksomheder, der står for praktisk læretid, og spørger dem om deres krav og/eller villighed til at holde en virksomhedspræsentation. Parallelt til disse netværk bør et netværk bygges op af forhenværende praktikanter, som optræder som multiplikatorer og/eller mentorer i de virksomheder, de arbejder for. 16

17 2.6 Succeskriterier Mål Det generelle mål med virksomhedspræsentationen er at passe jobsøgere sammen med fremtidige arbejdsgivere. Hvor effektivt dette mål kan realiseres afhænger primært af, hvor attraktive virksomhederne er for den uddannende organisation/for praktikanten. I denne sammenhæng er det vigtigt, at virksomhedernes udvælgelseskriterier for nyt personale er sammenhængende med træningsprogrammerne og med uddannelsesinstitutionernes målsætning. En øgning i antallet af passende virksomhedspræsentationer øger også jobsøgernes muligheder for at finde passende beskæftigelse. Trods dette generelle mål bør det betragtes således, at der skal gives meget høj prioritet til netværksarbejde, strømmen af information og de generelle fordele, deltagere får fra sådanne begivenheder, for at fremme deres chancer for at finde beskæftigelse. Efter virksomhedspræsentationen er blevet afsluttet, bliver deltagere bedt om at reflektere på resultaterne, og man henvender sig til virksomheden for at få en fælles evaluering (hvor mange deltagere fandt virksomheden interessant, hvor mange vil ansøge ved denne virksomhed antal faktiske pladser, hvilket indtryk har virksomheden givet praktikanterne). 2.7 Benchmarks Antal virksomhedspræsentationer pr. kvartal Kvalitet og mængde nye jobtilbud Sammenhæng mellem ledige stillinger og træningsprogrammet Antal deltagere pr. virksomhedspræsentation Hvor mange deltagere henholdsvis skrev jobansøgninger, og hvor mange blev inviteret til et jobinterview? Hvor mange deltagere har haft succes med jobsøgningsforløbet og er blevet ansatte i denne virksomhed? 2.8 Slutmål Virksomhedspræsentationen har en begrænset varighed og er en lukket enhed, der er organiseret uafhængigt af andre aktiviteter. Ikke desto mindre kan virksomhedspræsentationer være en opfølgning på eller overlappe et antal andre værktøjer, f. eks jobansøgningsvejledning, styring af ansøgninger eller eksterne træningsmoduler. I princippet er antallet af muligheder succesfuldt afsluttede, når ansøgeren er blevet tilbudt et job eller har fundet et passende job. 2.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile Forberedende arbejde: Støtte bliver tilbudt deltagerne ved systematisk at forberede dem til den virksomhed, der holder præsentationen, og ved at gøre dem mere indsigtsfulde (Internetsøgning, - hvilke åbne spørgsmål er der? -, lave en liste med spørgsmål). Disse forberedelser gøres i åbne diskussionsrunder men også i workshops og med uafhængig vejledning. Praktikanter har behov for at blive opmuntret til aktivt at tage del i deres egen ansøgningsproces via uafhængig vejledning. Hvis de ikke spiller en rolle i egen ansøgningsproces, bliver praktikanter for afhængige af tutorerne/trænerne/rådgiverne eller - generelt set af 17

18 organisationen og sakker agterud i uafhængig tanke, ræsonnement, kritisk tankegang og problemløsningsformåen. Diskussionsrunderne hjælper med at udvikle tankeprocessen, fremme en positiv holdning over for ansøgning og med at udvikle interpersonelle færdigheder. Gruppediskussioner fostrer interaktion mellem praktikanter, hvis færdigheder, holdninger og interesser er forskellige, og tillader praktikanterne at bruge demokratiske lederskabsfærdigheder til at lede styringen af deres diskussioner og deltagelse. På denne måde hjælper diskussionsmøder praktikanter til at udvide deres viden igennem et højere niveau af uafhængig tankegang og til at udvikle et klart billede af deres fremtidige muligheder. Udførelse af virksomhedspræsentationen: Starten af præsentationen er markeret af direkte undervisning og præsentation af virksomhedens repræsentanter med nogle visuelle hjælpemidler såsom PC, videobånd eller plancher, og praktikanterne er i en position, hvor de kan se og lytte. Virksomhedsrepræsentanten illustrerer potentialer og enestående detaljer ved virksomheden. Da disse præsentationer i de fleste tilfælde er meget lig med rådgivningstaler, skal praktikanterne være opmærksomme på indholdet og forventes at fremsætte spørgsmål også kritiske til repræsentanten/-erne. Denne form for metode er en rigtig starter men behøver ikke udelukkende de individuelle informationskrav fra alle praktikanterne. Bortset fra dette virker denne metode kun for en lille procentdel af praktikanter, ikke for en stor mangfoldighed. De praktikanter, der har anden end verbal intelligens eller som har en mere indadvendt personlighed, vil sandsynligvis fejle. Derfor får praktikanterne muligheden for et møde ved en eneaftale med virksomhedsrepræsentanten for at klarlægge den personlige situation, ressourcer, interesser og videre muligheder. Disse eneaftaler bliver holdt i en privat og tillidsfuld atmosfære og bliver tilbudt efter eget valg Værktøjets herkomst Schulungszentrum Fohnsdorf Noter 18

19 3. Rådgivende program 3.1 Målgruppe Praktikanter: A. Gruppe B. Individuelt 3.2 Rammearbejde 3.2.1Beskrivelse af det rådgivende program A. Indledende præsentation for praktikanter: Redegørelse af den nuværende situation hjælp til praktikanter med at håndtere tabet af deres job og motivering frem mod en aktiv tilgang Tilbud om en generel synsvinkel på hvordan man kommer videre med at søge efter job eller stillinger Konsulenterne vil besvare alle eventuelle spørgsmål efter præsentationen efterfulgt af personlig rådgivning ( Personligt registreringsinterview ), som vil blive tilpasset i henhold til både klientens og konsulentens tidsplan. B. Individuel rådgivning: Individuelt møde tutorer møder praktikanter Psykolog analyserer praktikantadfærd og reaktioner INDIVIDUELT MØDE Forberede et CV Identificere jobmuligheder Evaluere jobmarkedssituationen i den pågældende region Forberede et interview Registrere på agenturdatabase Opfølgningsrådgivning -personligt interview: udført med enkelte praktikanter; mål med disse interviews er at klarlægge årsagerne på et individuelt niveau, diskutere umiddelbare indtryk, indsamle personlige data fra praktikanterne (individuelle karakteristika). -registrering af kvalifikationer og arbejdserfaring: praktikanter tilføjer arbejdserfaring og tilegnede færdigheder til listen over faglige bedrifter. Hvordan skriver man et CV forberedelse af et CV sammen med kandidaterne (inklusive en liste over faglige bedrifter og kvalificerende erfaring). Kandidater modtager en CV-skabelon; diskuterer de enkelte sektioner og hvad personalekontorfunktionærer i første omgang søger i et CV hvad fanger deres opmærksomhed, hvilke fejl bør undgås, spørgemøde -hjælpe med at identificere jobmuligheder, muligheder for at blive succesfuld på jobmarkedet igen og fremskaffelse af informationer om hvor, man kan søge efter job (Internet job hunting sites) 19

20 -evaluere jobmarkedssituationen analysere regionen, eventuelt de respektive arbejdsgivere, hjælp med interaktionen med Jobkontorer -interview hvordan forbereder man sig til et interview, hvordan opfører man sig, hvordan klæder man sig, former for interview, spørgsmål, diskussion -gratis registreringstilbud kandidater vil blive tilbudt muligheden for gratis registrering, vejledning og rådgivning fra Grafton-afdelinger -opfølgningsstøtte i henhold til en forudaftalt tidslinje personligt, over telefonen eller via PSYKOLOG ANALYSER Hjælp i løbet af gen-kvalificering Analysere potentiale, identificere praktikanters styrker og svagheder Identificere muligheder for finpudsning af færdigheder og evner hos den enkelte praktikant Liste over gen-kvalificeringscentre og seminarer i regionen Rådføre sig med en psykolog Professionelle psykologiske diskussioner og støtte i løbet af mental tilpasning Individuel rådgivning Positiv motivering Deltagelse er individuel, praktikant skal indvillige 3.3 Varighed Introducerende præsentation for praktikanter (tre hele arbejdsdage) Individuel rådgivning (i en periode på tre måneder) 3.4 Formål Program rettet mod: Psykologisk støtte til praktikanter Opsummering af arbejdserfaring og bedrifter Kompleks rådgivning i løbet af jobjagten Egenpræsentation i løbet af jobinterviews 3.5 Netværk Organisationen, der tilbyder dette eksterne træningsprogram, er i tæt kontakt med arbejdskontorer, trænings- og uddannelsesinstitutioner og interessenter. 20

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse OUTPLACEMENT Processen Ansvarlig afskedigelse O u tplacement A n sv a r lig afskedigelse Fundamentet for vores outplacements-proces er mange års erfaring i HR-regi og genplacering af kandidater på alle

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø November 2014, 1.udgave I denne vejledning

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom 1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kommunikere en opsigelse til sine medarbejdere. Det er

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Mange elever ved ikke, hvad de bliver bedømt på i skolen. Når man ikke kender eller forstår, hvilke kvalitetskriterier man skal leve op til, kan det nemt afføde stress og

Læs mere

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Hvorfor er programmet relevant? Reduktionen af social betinget ulighed i sundhed blandt unge mennesker, er en af de mest afgørende

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

It didaktik i filosofi

It didaktik i filosofi It didaktik i filosofi Fagdidaktisk kursus i filosofi, tirsdag den 26. november 2013 Plan for oplægget: Generelle it-didaktiske betragtninger IT og filosofi Film om videnskabsteori Hjemmeside om politisk

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere