Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater 2 3. Generaliserbarhed 2 4. Demografi Kønsfordeling Aldersfordeling 2 5 Geografi Hvor er du vokset op? Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart 4 6. Uddannelsesmæssige baggrund Videregående uddannelser 5 7. Forberedelseskurser Kommentarer til forberedelseskurser 7 8. Optagelsesforløbet 7 9. Forprøven Optagelsesprøven Oplysninger om uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Forventninger til ansættelse efter endt uddannelse Sprogkundskaber Nuværende bopæl Hvordan finansierer de studerende deres studietid 12 1

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. september 2013 på uddannelsen Medieproduktion og Ledelse (MPL) på Danmarks Medie-og journalisthøjskole(dmjx). Respondenterne har bestået optagelsesprøven i foråret ud af 59 nye studerende har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 45,76%, som svarer til lidt under halvdelen af studerende på holdet. Det betyder, at der ikke kan generaliseres til hele årgangen ud fra disse resultater, men giver indikatorer af de studerende på E13 holdet. I tabel 1 og 2 er der i undersøgelsen anvendt tal fra databasen over de optagne studerende, da det er mest præcist. Det vil i givet fald fremgå af den pågældende tabel. Bilag 1 viser de kommentarer, som de studerende har i forhold til fremtidig beskæftigelse. 2. Markante resultater 95% har uddannelsen som 1. prioritet Der er en overvægt af studerende fra region København. Ifølge databasetallene er der dobbelt så mange kvinder som mænd på holdet. Den ældste respondent er over Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor kun 45,76 % i denne undersøgelse. Men det vurderes, at undersøgelsens resultat beskrives og bruges som startsår for kommende undersøgelse af 1 semesterstuderende. Dog kan det i nogle tilfælde have betydning for de forskelle, der vil vise sig i fremtiden. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, som har besvaret. 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling I den nedenstående tabel 1 er der brugt databasetal for hele holdet pr. 1/ Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdet pr. den pågældende dato. Tabel 1 Kønsfordeling. Her er anvendt databasetal MÆND KVINDER SAMLET Antal Fordeling i % 30,9% 69,1% 100,0% I denne undersøgelse er det kvinderne, der udgør flertallet. 17 ud af 24 respondenter er kvinder og 7 er mænd. I kommende undersøgelse vil der være fokus på en evt. udvikling af kønsfordeling på MPL. 4.2 Aldersfordeling I tabel 2 ses MPL studerendes aldersgennemsnit samlet set ud fra databasetal for hele holdet pr. 1/10-13: 2

4 Tabel 2: Oplysninger om de nye studerendes alder. MÆND KVINDER SAMLET Yngste og Yngste og Yngste og Alderssnit ældste Alderssnit ældste Alderssnit ældste 22,9 20 og 27 22,9 20 og 33 22,9 20 og 33 5 Geografi 5.1 Hvor er du vokset op? I denne undersøgelse er der mange studerende fra København (halvdelen) og en enkelt fra Oslo. Ellers fordeler tallene sig på de forskellige regioner. Tabel 3. Geografisk fordeling REGION ANTAL ANTAL Nordjylland 1 4,17% Østjylland 1 4,17% Midt-og Vestjylland 2 8,33% Syd-og Sønderjylland - - Fyn 1 4,17% København 12 50% Nordsjælland 2 8,33% Øvrige Sjælland 3 12,5% Bornholm 1 4,17% Andet 1 4,17% Total % 5.2 Primære bopæl de sidste 10 år Ved dette spørgsmål er der 5 studerende, som ikke svarer. Det kan være, fordi de er bosiddende i den by, som de er opvokset i. Men ellers ligner tallene ovenstående. Næsten halvdelen af de studerende har boet i region København de sidste 10 år. Tabel 4 Primær bopæl de sidste 10 år REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 1 5,26% Østjylland 1 5,26% Midt- og Vestjylland 1 5,26% Syd-og Sønderjylland - - Fyn 1 5,26% København 11 57,89% Nordsjælland 1 5,26% Øvrige Sjælland 2 10,53% Bornholm - - Andet 1 5,26% Total % 3

5 5.3 Bopæl ved studiestart Som det kan ses af tabel 5 er størstedelen af de studerende bosat i eller omkring København. Der er desuden studerende, som bor uden for København, men generelt inden for S- tog nettet. Tabel 5 Bopæl ved studiestart POSTNUMMER BYDEL ANTAL 1370 København K København NV København Ø Dragør Valby København S Charlottenlund Tåstrup Kongens Lyngby Brønshøj Greve København V Karslunde Postnummer Ukendt 1 6. Uddannelsesmæssige baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse Størstedelen af de studerende har en gymnasial baggrund (22 respondenter) og kun 2 studerende har ikke. Hvor af 1 mand er mediegrafiker og en kvinde er optaget på andet grundlag. De fleste er blevet studenter i og der er 2 studerende, som fuldførte den gymnasiale uddannelse før Tabel 6 Afsluttet ungdomsuddannelse ÅRSTAL ANTAL PROCENT ,81% ,81% ,81% ,05% Før ,52% Sum % 6 ud af de 24 studerende har en anden ungdomsuddannelse jvf. Tabel 7. (* En studerende angiver HHX, som anden ungdomsuddannelse. Svaret er udeladt fra tabellen.) UNGDOMSUDDANNELSE Grafisk tekniker HgS Tabel 7 Anden ungdomsuddannelse 4

6 Mediegrafiker- 2 personer Enkeltfag (tysk og engelsk) Af de 5 blev 3 færdige i 2011, 1 studerende i 2010 og 1 studerende i Det betyder, at antallet af år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX fordeler sig således: Tabel 8 Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX ANTAL ÅR MÆND KVINDER ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT 0 år ,0% 0 0,0% 1 år ,6% 3 17,6% 2 år ,6% 6 35,3% 3 år ,6% 4 23,5% 4 år ,3% 4 23,5% 5 år eller mere 1 14,3 0 0/0% Total 9 128% % Procenten for mændenes vedkommende er mere end 100%, da enkelte respondenter har besvaret flere gange. 6.2 Videregående uddannelser I nedenstående tabel fremgår det om de studerende tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. Påbegyndt videregående uddannelse Tabel 9: Indskrevet på videregående uddannelser MÆND KVINDER SAMLET Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne. Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 4 57,14% Ingen 8 43,06% 5 29,41% 12 50% 5 20,83% Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere: Designteknolog på KEA design/business (BA) Designteknolog (Erhvervsakademi) TEKO Design og Business school Multimediedesigner Multimediedesign KU Dansk Engelsk på Århus Universitet Kunsthistorie KU Humanistisk Bachelor RUC Datalogi på KU Stud. Bsc. Digitale Medier og Design, IT universitet 5

7 De 5 studerende, som også fuldfører deres uddannelser er fordelt på følgende uddannelser: UDDANNELSE Tabel 10 Anden uddannelse ANTAL Designteknolog på KEA (BA niveau) 1 Designteknolog (erhvervsakademi niveau) 1 Multimediedesigner 3 (*En studerende har desuden en 4 årig frisøruddannelse før sin uddannelse til multimediedesigner) 6.3 Årstal for gennemført ungdomsuddannelse Alle respondenter har afsluttet deres videregående uddannelse inden for de sidste 3 år. Tabel 11: Afsluttet videregående uddannelse ÅRSTAL PROCENT ANTAL % % % 1 Total 100% 5 *(En studerende angiver desuden sin anden bestået eksamen: Frisør 2001) 7. Forberedelseskurser 5 ud af 19 (20%) har deltaget i forberedelseskurser op til studiestart. Fordelingen af forberedelseskurserne ses her: Projektledelse AMU kurser i ledelse og guidekursus i Spanien Journalistikkursus (forberedelse til optagelsesprøven) Rønde Højskole Journalistisk linje Matematik A Tabel 12 Forberedelseskurser ÅRSTAL ANTAL PROCENT % % % Sum 5 100% ANTAL UGER ANTAL PROCENT % % % % % Sum 5 100% 6

8 7.1 Kommentarer til forberedelseskurser En studerende har uddybet sit svar med følgende: Jeg gik jo på Rønde højskole i håbet om at komme ind på Journalisthøjskole i Århus, men har prøvet 3 år i streg nu. Så jeg kiggede efter andre græsmarker. 8. Optagelsesforløbet 3 studerende har været til optagelsesforløb på andre uddannelsesinstitutioner end DMJX. Her nævnes: Aarhus Rytmisk Musikkonservatorium på Music Management KEA Designteknolog Ud af de 24 besvarelse har 1 studerende være til optagelsesprøve* 3 gange hos DMJX og 6 har forsøgt sig 2 gange og de restende 17 kom ind i første forsøg. *gælder samtlige uddannelser på DMXJ I dette hold specifikt (optaget på MPL) er har 21% forsøgt 2 gange og hele 79% kun en gang. Ud af de 24 havde 23 MPL (=95,83%), som deres første prioritet og 1 havde ikke. De 23, som havde uddannelsen som første prioritet angiver følgende grunde. Tabel 13 Oversigt over DMJX som 1 prioritet ANTAL PROCENT Faglige årsager 15 65,22% Uddannelses ry og omdømme 2 8,7% DMJXs ry og omdømme 5 21,74% Andre grunde 1* 4,35 % * (Både på grund af at uddannelsen passede til det, som jeg gerne vil arbejde med i fremtiden, fordi det er en professionshøjskole (man kommer i praktik) og pga. DMXJS gode ry.) Den studerende der ikke havde MPL som første prioritet og angiver følgende årsag: Fordi jeg allerhelst ville gå på en anden uddannelse (Music Management), dog med langt mindre chancer for at komme ind. Modregner man denne, var MPL klart min første prioritet. 9. Forprøven De studerende er spurgt ind til deres vurdering af forprøven og sværhedsgrad. Der er valgmulighed og de har desuden haft mulighed for at kommentere på forprøven. Tabel 14 Forprøvens sværhedsgrad SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let 8 33,33% Middel 12 50% Svær 1 4,17% Ved ikke 3 12,5% Total % De havde følgende kommentarer til forprøven: 7

9 Der var ingen prøve. Kun en multiple choice, der var self explanatory Meget relevant, også klart, at man skal kunne skrive en ordentlig ansøgning, for at kunne komme til optagelsesprøve Forvirrende. Den skriftlige del med spørgeskemaet + motiveret ansøgning var fint. Dernæst skulle vi dog til samtale, hvilket var den forvirrende del. Der blev meldt pr. mail, at vi skulle møde på DMJX på et givent, hvorefter vi ville skulle udfylde en besvarelse af samtalegrundlag efterfulgt af en samtale kort efter. Dette var dog ikke det der skete. Kom blot til en samtale udelukkende på baggrund af 1. delprøve. Modtaget oplysning vedr. 2. delprøve: 2 del af optagelsesforløbet omfatter besvarelse af et samtalegrundlag og en samtale umiddelbart herefter. Samtalen vil ske ud fra din besvarelse af samtalegrundlaget og de oplysninger vi har fra din ansøgning og besvarelse af 1. del. 10. Optagelsesprøven Tabellen viser de nye MPL-studerendes vurdering af selve optagelsesprøven. Tabel 15 Optagelsesprøven SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let 8 33,33% Middel 11 45,83% Svær 2 8,33% Ved ikke 3 12,5% Total % De havde desuden følgende kommentarer: Der var ingen Selvom det kun var 10 minutter, synes jeg, at det var svært. Det er ikke nemt, at sælge sig selv, sine motivationer og kompetencer på så kort tid. 11. Oplysninger om uddannelsen I den nedenstående tabel ses, hvor de studerende primært har fået oplysning om uddannelsen henne. Det har ikke været muligt at svare flere gange, hvorfor brugen af DMJX s hjemmeside ikke figurer i tabellen, men i de studerendes kommentarer. Tabel 16 Oplysninger om uddannelsen MÆND KVINDER SAMLET Studievejledning på Danmarks Medie- og 1 4,17% Journalisthøjskole Studievejledningen på tidligere 1 4,17% uddannelsessted Studievalg 1 4,17% Åbent hus på Danmarks Medie-og 5 20,83% Journalisthøjskole Andre steder på internettet 2 8,33% Danmarks Medie-og journalisthøjskoles brochure om uddannelsen 1 4,17% 8

10 Familie og venner/bekendte ,17% Omtale af optagelsesprøven i dagspressen 1 4,17% Ug.dk ,67% Andet 1 4,17% Sum % De studerende har primært skaffet sig viden om uddannelse til åben hus eller hos familie og venner. Da undersøgelsen er et nyt tiltag, er der kun data for dette år og vi har ikke mulighed for at udtale sig om tendenser. Nedenfor er listet de nye studerendes kommentarer til ovenstående: Langt størstedelen af informationen fandt jeg på DMJX.dk. Foruden det umiddelbare materiale om uddannelsen, læste jeg også studieordningen samt undersøgte tidligere studerendes erfaringer m.m. Kunne ikke vælge flere Jeg var bare inde på hjemmesiden og kigge Og mit tidligere arbejde har fortalt om skolen Samt fra en veninde og på nettet De studerende er desuden blevet spurgt om der var informationer, som de savnede. Noget mere information om hvad man konkret laver, f. eks en beskrivelser af en almindelig dag, gerne fortalt med en studerendes øjne. Billeder, billeder af selve skolen, klasselokalerne osv. (Jeg havde ikke mulighed for at deltage i åbent hus) Information om efterfølgende lønniveau, chancer for job/hvor mange procent af nyuddannede, som er i gang med job, hvor mange, der vælger at læse videre på en kandidat, når de er færdige på MPL, hvilken alder de gennemsnitslige studerende ca. havde. Oplysninger om tidsperspektivet på modulerne. Altså hvor stort et omfang man skal vurdere at bruge på uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats De studerendes kommentarer: Jeg synes der burde være mere sammenspil mellem linjerne, de kreative og MPL/TVM. Mere på kryds og tværs af bygningerne. Ikke andet end der bør være større synlighed omkring hvem man skal henvende sig til med forskellige spørgsmål. Jeg synes, at jeg er blevet sendt videre til andre end dem jeg oprindeligt kontaktede, flere gang, førend jeg kunne få svar på mine spørgsmål. Det må meget gerne være mere strukturering i forhold til moduler og tidspunkter Oplysning omkring fremtidig skema og planer. Det ville være rart at vide lidt længere frem end det modul man er på. Herunder eksamensdatoer, fridage i forhold til relateret studiejob osv. Tror fremmøde ville blive bedre af at kunne prioriterer og planlægge rigtigt i forhold til skema Rundvisning af skolen, for de nye elever ville være en god ide! Ikke lige på stående fod Bedre kommunikation mellem undervisere og ledelse. Mindre vildledning ang. Reglement. F.eks fik vi i erhvervsbeskrivelse og metode at vide at fravær ikke betød det store, da man kunne studere hjemmefra, og ikke mangle viden. Det er (åbenbart) ikke sådan, for alle fag 9

11 Jeg synes, at det er rigtigt ærgerligt, at os MPLér er lavere prioriterede end de kreative studerende. Det er ikke blevet sagt, men synes det kommer til udtryk i kulturen, ex ingen varme i lokalerne, manglende stik (helt ærligt, de andre får MACs og vi har ikke en gang nok stik til vores computere), ingen julepynt eller generelt inspirerende dekoration af lokalerne og bygningen. Bare fordi vi ikke tager en kreativ uddannelse, betyder det jo ikke, at vi ikke har brug for inspiration. Synes det kunne være rigtigt fedt, hvis vi fik noget af det, som dem fra de kreative linjer laver, op at hænge hos os! På den måde kunne de 2 bygninger og holdene/linjerne imellem, måske også blive knyttet lidt nærmere sammen. Jeg synes også at det kunne være særdeles relevant, hvis der blev lavet nogle tværfaglige projekter mellem MPL og de kreative linjer, så vi på den måde kunne få et endnu mere realistisk billede af, hvad det er, vi kommer til at arbejde med, når vi er færdiguddannende. 12. Forventninger til ansættelse efter endt uddannelse Til spørgsmålet hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet er der en del studerende, som peger på et job i TV branchen eller PR. For at kunne se en udvikling over tid er deres kommentarer her grupperet ud fra relevante overskrifter. I bilag 1 kan de oprindelige kommentarer aflæses. Fordelingen ses i nedenstående tabel: Tabel 17 Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. PROJEKTLEDER/PROJEKTKOORDINATOR INDEN FOR: ANTAL TV/film 8 Webmedier 1 Tryk (fx emballage, etiketter) + forlag 4 PR/Marketing 7 Kommunikation 1 Eventbureau 1 In-house bureauer i andre virksomheder fx Novo Nordisk 2 Projektleder generel titel* 5 * (Det kan jeg ikke sige lige nu. Jeg har altid drømt om at lave radio TV for den sags skyld Eller computerspil ja eller reklame, PR og markedsføring Ja Jeg vil lidt af det hele) Med hensyn til at læse videre er der 9 studerende, som gerne vil læse videre efter endt uddannelse og 15 som ikke vil. Tabel 18 Forventning til videre uddannelse efter endt uddannelse UDDANNELSE ANTAL Virksomhedskommunikation 1 Småtteuddannelsen på Zentropa 1 Måske oplevelsesøkonomi 1 Måske Strategic Market Creation eller Brand and Communcations Management 1 Ved ikke endnu 2 Noget med PR 1 Tekstforfatter Sprogkundskaber 10

12 I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare den internationale modul på uddannelse er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Fransk Spansk Andre Undersøgelsen har desuden fokus på de studerendes kvalifikationer inden for hvert sprog. Dette ses i nedenstående tabel: Tabel 19 De studerendes vurdering af deres sprogfærdigheder. 1: Ingen kendskab 2: En smule kendskab 3: En del kendskab 4: Stort kendskab 5: Taler/skriver flydende Sum Dansk % 0% 4,17% 0% 95,83% 100% 0% 0% 0,75% 0% 17,29% 18,05% Norsk ,29% 38,1% 38,1% 4,76% 4,76% 100% 2,26% 6,02% 6,02% 0,75% 0,75% 15,79% Engelsk % 0% 4,17% 25% 70,83% 100% 0% 0% 0,75% 4,51% 12,78% 18,05% Tysk ,53% 31,58% 36,84% 15,79% 5,26% 100% 1,5% 4,51% 5,26% 2,26% 0,75% 14,29% Fransk ,55% 18,18% 18,18% 9,09% 0% 100% 9,02% 3,01% 3,01% 1,5% 0% 16,54% Spansk ,56% 16,67% 22,22% 5,56% 0% 100% 7,52% 2,26% 3,01% 0,75% 0% 13,53% Andre sprog angiv 20% 60% 20% 0% 100% nedenfor 0,75% 2,26% 0,75% 0% 3,76% Sum ,3% 16,54% 21,05% 10,53% 31,58% 100% I den sidste oversigt som forholder sig til andre sprog fx svensk og japansk er niveauerne ikke inddelt pr. sprog men de studerende har listet andre sprog som: Japansk Svensk Kinesisk Latin 14. Nuværende bopæl De studerende bor i høj grad til leje, mens et fåtal har andre boligformer. 2 studerende har ikke besvaret spørgsmålet ud over de 2 i tabelen. I tabellen ses fordelingen: Tabel 20 Nuværende boligform BOLIGFORM ANTAL PROCENT 11

13 Bor i egen(ejer)bolig 3 13,64% Bor til leje 12 54,55% Bor i forældres lejlighed (forældrekøb) 2 9,09% Andet (ses i listen her under) 3 13,64% Ønsker ikke at svare 2 9,09% Sum % Af andre boligformer nævnes følgende: Bor i andelslejlighed med samboende Andelsbolig Har egen andelslejlighed Bor hjemme hos forældre(hus) 15. Hvordan finansierer de studerende deres studietid I den følgende tabel ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og en del af dem har desuden et job. En studerende har både job og bruger uddannelsesopsparing. Til tabel 21 har der været mulighed for flere svar. Tabel 21 Finansiering af studiet INDKOMST ANTAL PROCENT SU 17 50% SU og SU - lån 5 14,71% Støtte fra forældre eller andre 4 11,76% Opsparing 4 11,76% Andet 4 11,76% Sum* % *Der har været mulighed for at svare flere gange. De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: SU og arbejde Penge; jeg tjener ved studiejob Arbejde og uddannelsesopsparing Har måtte sige mit job op netop pga. at studiet er så tidskrævende. Søger dog nyt til at supplere SU en og hovedsageligt til opsparing, så jeg kan flytte nærmere byen Støtte fra Norge sine lånekasse for studerende. 12

14 Bilag 1 Spørgsmål 33 Hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet? En form for projektkoordinator i tv produktion Leder/mellemleder, projekt leder, tovholder holder imellem forskellige elementer i et grafisk work flow. Projektleder inden for Tv- eller filmbranchen Projektleder/produktionskoordinator inden for film/tv-produktion Noget inden for filmproduktion eller radio. Gerne en lederstilling, men i hvert fald noget hvor jeg er en aktiv del af Produktionsprocessen Projektleder i medievirksomhed (trykt eller online magasinudgivelser) Projektlederjob Projektleder/produktionsleder i reklame eller tv branchen. Projektleder på et kreativt bureau Projektleder på i reklame virksomhed Projektleder i filmbranchen Projektleder, selvstændig inden for reklame og produktion Det kan jeg ikke sige lige nu. Jeg har altid drømt om at lave radio... Tv for den sags skyld... Eller computerspil... ja eller reklame, PR og markedsføring. Ja, jeg vil lidt af alt Produktionsleder, daglig leder, afdelingsleder, gerne inden for medieproduktion eller lign. Produktions leder, indspilnings leder En lederstilling/koordinator inden for TV eller radio. Projektleder på et reklame bureau Jeg vil gerne arbejde i film/tv-branchen. Præcis hvad jeg vil/skal lave, vil fremtiden vise. Jeg vil gerne arbejde som projektleder i et mediebureau med fokus på digitale og sociale medie løsninger. Ideelt set et projektleder job i musikbranchen, men ellers ved jeg ikke hvilke andre dele af mediebranche (eller andre Brancher) der IKKE kunne være interessante at være projektleder i. Det er grundlæggende ledelsesperspektivet der Interesserer mig. Noget inden for reklame/ PR PR, eller eventkoordinator Projektleder Jeg vil gerne arbejde med positionering, branding, mennesker, kommunikation, PR, og evt. salg 13

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November 2004 1 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Pitstop-undersøgelse 2014:

Pitstop-undersøgelse 2014: Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere