Ledelse af differentieret undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af differentieret undervisning"

Transkript

1 Inkluderende læringsfællesskaber Carol Ann Tomlinson Marcia B. Imbeau Ledelse af differentieret undervisning teori og praksis Oversat af Simon Hastrup

2 Carol Ann Tomlinson og Marcia B. Imbeau Ledelse af differentieret undervisning teori og praksis 1. udgave, 1. oplag, Dafolo Forlag og forfatterne Translated and published by Dafolo A/S with permission from ASCD. This translated work is based on Leading and Managing a Differentiated Classroom by Carol Ann Tomlinson and Marcia B. Imbeau ASCD. All Rights Reserved. ASCD is not affiliated with Dafolo or responsible for the quality of this translated work Oversat af Simon Hastrup Omslagsdesign: Lars Clement Kristensen Forlagsredaktør: Astrid Holtz Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax Varenr ISBN

3 Indhold Forord til den danske udgave... 7 Forord En karriere begynder...12 Klassestyring for begyndere, lektion Klassestyring for begyndere, lektion Klassestyring for begyndere, lektion Del I Ledelse af en differentieret klasse...23 Klasseledelse som forandringsledelse...30 Læreren som leder i den differentierede klasse Kapitel 1 Man må forstå differentiering for at kunne lede...33 Tanken skal vinde indpas...33 Hjørnesten i differentieret undervisning...35 Differentiering og klassens opbygning...40 Den gensidige afhængighed mellem klassens elementer...43 Kapitel 2 Undervisning efter overbevisning En filosofi for lærere, der leder differentiering...47 Overbevisninger, der leder mod differentieret undervisning...49 Et filosofisk kompas for rejsen foran os...60 Eleverne på banen Lærerens respons...62

4 Kapitel 3 Når andre skal tage del i visionen Dialogen med elever, forældre og kolleger Rammer for samarbejde...69 Hvordan læreren får forældre til at forstå differentiering...89 Hvordan læreren får kollegerne til at forstå differentiering Del II Styring af en differentieret klasse Kapitel 4 Læringsmiljø Scenen er sat for den faglige succes...99 Scenen sættes for succes At lære eleverne at kende Opbygning af et fællesskab i klassen De fysiske rammer understøtter læring Kapitel 5 Klassens rutiner Forberedelser til fremtidens arbejde Klassens fremgangsmåder og rutiner Klassens regler En ny dag, en ny time Slut på dagen, slut på timen Inddeling i grupper Anvisninger for forskellige opgaver Kapitel 6 Rutiner i en differentieret klasse Når arbejdet går i gang Spørg eleverne Gruppearbejde Larm i klassen Om at få hjælp Hjælp til skift Styr på tiden Hold øje Vigtigt at huske...166

5 Kapitel 7 Jo, men Almindelige indvendinger mod differentiering Men mine elever er så forskellige Men karaktergivning hænger ikke sammen med differentiering Afsluttende betragtninger Lærerens værktøjskasse Litteratur Om forfatterne Stikord

6 6 Til de lærere, der ikke opgav os, hvis bestræbelser hjalp os til at finde noget bedre i os selv, end vi havde set før, som først hjalp os med at finde os selv, og siden, ved eksempler og erfaring, lærte os om læringens livgivende kraft. Og til de mennesker, hvis vedvarende kærlighed fra begyndelsen og til nu giver os modet til hver dag at stille spørgsmålet, når vi træder ind i klassen: Hvem i dette lokale har ikke brug for den samme oplevelse af muligheder, som de har givet os?

7 Forord til den danske udgave Af Niels Egelund Ordet undervisningsdifferentiering kender alle inden for skolens verden, hvor det har været en del af standardterminologien siden midten af 1970 erne. Med folkeskoleloven fra 1975 blev der gjort op med den opdelte skoles elevdifferentiering i boglige og almene linjer. Første gang ordet blev brugt i sin skriftlige form, var af Jesper Florander i 1972, hvor undervisningsdifferentiering beskrev de principper, man op gennem slutningen af 1960 erne havde anvendt i forsøg med udelte klasser, bl.a. i Gladsaxe Kommune, hvor Florander var ansat som rektor for pædagogiske forsøg. Forud for lovændringen i 1975 gennemførte Danmarks Lærerhøjskole kurser i undervisningsdifferentiering, og der blev udarbejdet et skriftligt undervisningsmateriale, som skulle støtte lærere i den svære overgang fra undervisningen i boglige eller almene klasser til klasser, hvor alle elever sad sammen uanset deres niveau loven indeholdt dog regler om opdeling af eleverne i folkeskolens udskoling på udvidet kursus eller på grundkursus, så der var stadig en del elevdifferentiering tilbage. Med folkeskoleloven fra 1993 afskaffedes kursusdelingen, og undervisningsdifferentiering blev gjort til et bærende princip. Det kom imidlertid ikke til at betyde, at det blev et fuldt integreret element i folkeskolens hverdag. Undervisningsdifferentiering blev gjort til genstand for systematisk udviklingsarbejde i en række skoler i , og det viste sig at være ganske svært at håndtere i praksis bød på en ændring af folkeskoleloven, der muliggjorde holddannelse efter fagligt niveau, dog under visse begrænsninger, idet holddannelsen ikke måtte være besluttet ved et skoleårs start, skulle være tidsbegrænset og ikke måtte fylde mere end 50 % af undervisningstiden. I blev undervisningsdifferentiering evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut, og det viste sig, at der på det tidspunkt var store udfordringer forbundet med at tolke, hvad begrebet indebar, og hvad undervisningsdifferentiering 7

8 skulle betyde for lærernes undervisningspraksis. Samme institut offentliggjorde i 2011 en fornyet evaluering, og denne fortalte det skuffende resultat, at der blandt lærerne hersker en meget smal forståelse af, hvad begrebet undervisningsdifferentiering egentlig betyder, og hvordan det skal udmøntes. I praksis oversætter lærerne begrebet til fx holddannelse, individuel undervisning eller noget ekstra, man som lærer kan gribe til, når det er muligt. Undervisningsdifferentiering kommer dermed ikke til at fungere som et bærende princip, der gennemsyrer al undervisning i skolen, som det egentlig var tænkt, og som det fortsat fremstår som et centralt element i folkeskoleloven. Evalueringer i Norge og Sverige har vist, at det også der kniber med at omsætte princippet om undervisningsdifferentiering til praksis. Vi får nu hjælp fra USA. Carol Ann Tomlinson, der er internationalt kendt for sit arbejde med undervisningsdifferentiering og har skrevet mere end 200 artikler og bøger, har sammen med Marcia B. Imbeau skrevet en bog, der er en guldgrube af viden om undervisningsdifferentiering. Det helt særlige ved bogen er, at den ikke bare bygger på forskningsmæssige observationer, men også på forfatternes egne erfaringer, der rækker fra børnehave over grundskole til gymnasier. Forfatterne foretager en interessant sondring mellem styring af en klasse og ledelse af en klasse. I Danmark taler vi meget om klasseledelse, og her er der mere tale om styring end om ledelse. Det centrale i forfatternes opfattelse er, at meget få mennesker kan lide at blive styret, mens de fleste gerne vil ledes, når ledelsesprocessen formår at motivere og instruere elever, så de forstår, bidrager til og deltager i en klasses aktiviteter. Hvordan gør man så lige det? Det rummer bogen et væld af eksempler på. I første del af bogen fortælles om ledelse i en differentieret klasse og de betingelser, der muliggør det, herunder elevers stærke og svage sider, individuelle målsætninger og dialogen med elever, forældre og kolleger. I anden del af bogen gennemgås styring i en differentieret klasse, hvor læringsmiljøet og eleverne er i fokus, og herunder gennemgås betydningen af de fysiske rammer, klassens rutiner, principper for gruppeinddeling, skift mellem aktiviteter og styring af tiden. En væsentlig gennemgående faktor er, at lærerne skal have et godt kendskab til eleverne og deres progression, og der gives eksempler på en række fremgangsmåder. Nogle danske lærere vil måske undre sig over, at læringspræferencer gives så stor plads, for det har vi jo prøvet i form af læringsstile, og der er ikke megen evidens for, at det har en stor effekt. Man skal dog lægge mærke til, at der i bogen i forbindelse med læringspræferencer først og fremmest lægges vægt på, at elever lærer på forskellige måder, og at der ikke er tale om en religiøs bekendelse til brugen af læringspræferencer som et grundlæggende differentieringsværktøj. En 8

9 vigtig pointe i bogen er også betydningen af klassefællesskabet, hvor forfatterne ligeledes leverer et sæt af strategier. I et af bogens kapitler er der et afsnit, hvor otte almindelige indvendinger mod differentiering listes op og vi får derefter klare argumenter for, at indvendingerne faktisk kan overkommes, selv om der af og til kan være forhindringer. Bogen afsluttes med helt praksisnære forslag og ideer, som lærere kan bruge i deres dagligdag, og det sker under overskriften lærerens værktøjskasse. Jeg er sikker på, at selv de mest erfarne lærere vil få en masse inspiration til at styrke deres undervisningsdifferentiering, og hvis bogen læses og bruges af rigtig mange lærere, så vil vi formentlig ikke se en gentagelse af resultaterne, hvis Danmarks Evalueringsinstitut vurderer undervisningsdifferentieringen i Danmark igen. Januar 2014 Niels Egelund 9

10 10

11 Forord Langt borte i solskinnet er mine højeste håb. Det kan være, jeg ikke når dem, men jeg kan se op på dem og øjne deres skønhed, tro på dem og prøve at følge den vej, de viser. Louisa May Alcott Jeg ville ikke kunne fortælle meget om mit sjette år som lærer, eller mit tiende, eller nogle andre af de 21 år, jeg har brugt i klasseværelser i gymnasiet, indskolingen og på mellemtrinnet. På nær det første og det fjerde år. Der er selvfølgelig minder fra hvert af de år, jeg har undervist, og de vil altid vil være en del af mig, men ingen af de andre år fremstår så klart og detaljeret for mig som netop de to. Det var nemlig i løbet af de to år, jeg fandt min indre vejviser som lærer. I mine teenageår svor jeg aldrig at blive lærer. Min mor var lærer (og umådeligt stolt af sit arbejde), hvilket var okay med mig lige indtil vi havnede på den samme skole, da jeg gik i sjette klasse. Det var et barskt år for mig. Ikke alene var jeg på vej ind i puberteten med en imponerende portion selvbevidsthed, jeg var også startet i en ny skole i en ny by. Vi var lige flyttet fra det sted, hvor jeg havde tilbragt samtlige 11 år af mit liv, til en ny by, hvor jeg af princip nægtede at kunne lide noget som helst. Min mor var en hengiven mor. Min lærer var en af de bedste, jeg nogensinde har haft. Ikke desto mindre stod det klart for mig, at min mor kom hjem med en viden om, hvad jeg havde sagt og gjort i løbet af dagen. Jeg følte mig udspioneret, og det nærede min selvbevidsthed. Med pubertetens mangel på logik konkluderede jeg, at jeg aldrig ville blive en af de spioner, der holdt øje med børnene og sladrede om dem. (Bare glem alt om, at min lærer var venlig og bakkede mig op og prøvede at gøre mit liv lidt lettere; hun var en spion, og jeg var den udspionerede). Altså erklærede jeg, at jeg ville lave alt andet end at undervise, når jeg blev stor. Jeg holdt fast i den erklæring på belejlige tidspunkter i løbet af de 10 år, der fulgte, også da min mor mente, at jeg skulle tage et undervisningskursus på universitetet, sådan bare for en sikkerheds skyld. Jeg forklarede forarget, at det ville være meningsløst for mig at tage et undervisningskursus. Måske, sagde jeg, kunne hun ikke huske, at jeg for længst havde 11

12 erklæret, at jeg aldrig under nogen omstændigheder ville undervise. Hun sagde, at hun ville støtte ethvert valg af studieretning, jeg traf, så længe jeg ved siden af tog nok undervisningskurser til at få undervisningskompetence. Bare sådan for en sikkerheds skyld. Jeg forklarede endnu mere forarget, at jeg var et voksent menneske, der havde ret til at træffe sine egne beslutninger. Hun forklarede med en påfaldende sindsro, at det var hende, der betalte min uddannelse på universitetet. Jeg tog undervisningskurserne, fandt dem meningsløse og gentog ofte og højrøstet min ed om aldrig nogensinde og under nogen omstændigheder at blive lærer. En karriere begynder Jeg fik mit første job som lærer sidst i oktober, cirka halvandet år efter jeg havde forladt universitetet. Jeg arbejdede som PR-medarbejder på et universitetsforlag og havde dér opdaget et nyt job, jeg ikke brød mig om. Hvor indadvendt jeg end var, så kunne jeg ikke piske mig selv op til at kunne lide et job, der krævede, at jeg skulle sidde alene i et lille rum dag efter dag og lave nørdede omtaler af nørdede bøger. Men så, ved frokosttid en dag i oktober, fandt jeg en avisannonce for et undervisningsjob. På magisk vis lød det som en vidunderlig mulighed. Jeg tog fri om eftermiddagen, gik til jobsamtale, fik jobbet, indstillede mig med det samme på at kalde mig engelsk- og historielærer og sagde op på forlaget. I den weekend, der lå mellem min omvending og virkeligheden, oplevede jeg den opstemte bekymring, der sikkert er typisk for starten på en lærergerning. Om mandagen ankom jeg til min nye skole, som lå cirka en time og et kvarters køretur fra mit hjem. Den lå i et område, der syntes at være indbegrebet af ordet landlig. Den lille by havde et navn, et posthus, en isenkræmmer, der solgte udstyr til tobaksfremstilling, og så et autoværksted. Posthuset lukkede ikke længe efter, at jeg var kommet, fordi der ikke var nok omsætning. Isenkræmmeren klarede sig igennem på grund af tobaksplantagerne. Værkstedet blomstrede på grund af sin beliggenhed tæt ved jernbanen, hvor vejen pludselig faldt 30 centimeter uden varsel. Lederen på den skole, hvor jeg skulle starte (hvad jeg troede, skulle være en etårig karriere), var sjældent på skolen den første del af dagen. Han var forsagt og, tror jeg, temmelig bange for de ældre elever. I stedet tog viceskolelederen mig med hen til mit nye klasseværelse, da dagen begyndte, og bekendtgjorde over for den meget lille, ældre lærer i klassen, at han var fyret. 12

13 Han havde været lærer de første seks uger af skoleåret, og fordi han var med i en aftale om fælleskørsel, kunne han ikke komme hjem før om eftermiddagen. Han var forståeligt nok vred og sagde, at siden han ikke længere var ansat, kunne jeg bare gå i krig med klassen. På trods af forvirret skræk og voldsom generthed fandt jeg mod nok til at sige, at jeg var blevet lovet en dag til at observere og få udleveret bøger, før jeg selv overtog undervisningen. Derfor mente jeg, det var bedst, hvis jeg bare satte mig ned bagerst i klassen. Resten af dagen så jeg fra bunden af mit første klasseværelse teenagepiger fnise og hviske og drenge, der kravlede ind og ud ad et førstesalsvindue og (uden held) prøvede at sætte ild i en fritstående opslagstavle. Mens jeg så på, var der to tanker, der uophørligt kørte rundt i mit hoved: Hvad skal jeg stille op med det kaos i morgen? og Jeg tror ikke, jeg for alvor har brug for det her job. Som studerende havde jeg som bekendt ment, at undervisningskurserne ikke gav mening. Om det nu var et resultat af selve kurserne eller af min holdning til dem, så var sandheden i min nye situation den, at jeg ikke havde den ringeste ide om, hvordan man underviser. Det syntes dog mindre vigtigt end den altoverskyggende vished om, at jeg ikke anede, hvordan man skulle styre elever, der tydeligvis havde brug for at blive styret. På det tidspunkt var min eneste ambition som lærer at få de unge mennesker til at blive siddende på deres pladser. I min overspændte tilstand fik jeg færdiggjort min første lektionsplan kl. 3:42 natten til tirsdag. Det var en totalt åndssvag plan, der dog syntes helt fin på det tidspunkt. Jeg ville have eleverne til at løse en krydsogtværs sammen med mig. Formålet med planen var dobbelt. For det første ville det give mig en dag til at finde ud af, hvad eleverne vidste og ikke vidste om amerikansk litteratur og verdenshistorie. For det andet skulle det få mig til at fremstå som én, der gav klare og effektive instrukser til eleverne, så der kunne komme lidt ro og orden i klassen med andre ord skulle det få eleverne til at blive på deres pladser. Krydsogtværsen havde imidlertid intet at gøre med hverken litteratur eller historie. Den blev taget med til den første lektion, udelukkende fordi det var den eneste krydsogtværs, jeg kunne finde midt om natten. Den gav intet indblik i elevernes viden om indholdet af vores fag, og ideen om, at de ville følge mine instrukser, bare fordi jeg gav dem, var mere end almindeligt naiv. Min første dag som lærer burde have været en kosmisk katastrofe. Men i stedet lærte det mig den første af mange lektioner det år, som er blevet ved med at gavne mig lige siden. 13

14 Klassestyring for begyndere, lektion 1 Det viste sig, at mine elever kom fra en verden, der stort set intet havde til fælles med den, jeg var vokset op i. Mange af dem havde aldrig været uden for det ø-samfund, hvor de var født. Ingen af dem havde forældre med universitetsbaggrund, og kun få gjorde sig forhåbninger om en karriere eller bare om et job. De havde ingen føling med verden udenfor. Gammel overtro og fordomme gennemsyrede deres samfund. Og alligevel var de glade, eftertænksomme og kløgtige på en måde, jeg aldrig før havde oplevet. Og så var de utroligt åbne over for nye muligheder, til trods for at de var ret sikre på, at jeg kom fra en fremmed planet. Outsidere dukkede kun sjældent op i deres verden. Jeg fik mine elevers opmærksomhed, da jeg bad dem om at tage de pladser, jeg anviste, da de kom ind i klassen. Det overraskede dem, for de var ikke vant til faste pladser, og i et kort øjeblik var det, som om de var taget på sengen. Det så lovende ud. Så delte jeg krydsogtværsen ud. Planen var, at de skulle arbejde to og to med en specifik del af opgaven. Efter et stykke tid skulle vi så i plenum gennemgå det, de havde lavet, og fortsætte trinvis på den måde to og to, plenum gennemgang og så tilbage til to og to. Det var en plan for en undervisningskoreografi, hvor læreren giver anvisninger, og eleverne følger dem. Men der var et problem med min plan. Ikke en eneste af mine elever viste det sig havde nogensinde set en krydsogtværs før. De vendte og drejede de lilla fotokopier, som om de ledte efter én eller anden fysisk orientering i opgaven. Da dette gik op for mig, måtte jeg justere mine planer. Jeg måtte give anvisninger til hele klassen på én gang, og så kunne vi løse opgaven sammen. I sidste ende var løsningen på krydsogtværsen ikke så vigtig. Det, der betød noget, var, at jeg gav de rette anvisninger, og at eleverne fulgte dem. Jeg løb panden mod en ny mur, da jeg læste den første ledetråd op for eleverne. Der stod Vores land, fork.. Krydsogtværsen havde tre tomme felter til svaret. I det korte tidsrum der fulgte, afslørede elevernes ansigter og et par små verbale udbrud, at (1) ingen anede, hvad ledetråden havde at gøre med de tomme felter, (2) der var forvirring, hvad angik vandret og lodret, (3) ingen vidste, hvad en forkortelse var (og problemet blev kun desto større af forkortelsen for forkortelse), og, mest sigende, (4) ingen af eleverne kendte navnet på vores land. Da jeg, efter en række gæt fra elevernes side, havde givet dem den information, der skulle til for at løse problem nummer 4, stødte vi ind i et femte problem: et land, hvis navn har fire dele (United States of America), og kun tre felter til at rumme forkortelsen. I alle de fem lektioner, jeg havde den dag, faldt tiøren, da jeg oplyste, at vores land hedder United States of America, og at forkortelsen for det 14

15 navn er USA. Det tog en hel undervisningstime, men til sidst var vi i stand til at udfylde felterne ud for ledetråd 1, vandret. Da dagen var slut, var jeg udkørt, tilfreds med den udbredte orden i klassen og fuldstændig uden ide om, hvad jeg skulle stille op om onsdagen. Jeg var også alt for træt og alt for ny i branchen til at forstå, hvad jeg havde lært den dag, men den første hovedregel for styring af en klasse blev efterhånden klar: Når elever er engagerede, gider de ikke lave ballade. Mine elever opførte sig eksemplarisk den dag, ikke fordi jeg stod og gav dem anvisninger, men fordi jeg havde givet dem en opgave (om end en intetsigende én), som fascinerede dem. Klassestyring for begyndere, lektion 2 Min uddannelse som lærer fortsatte året ud med en ny epokegørende lektion i styring af en klasse cirka to uger senere. I mellemtiden havde vi haft gode øjeblikke og mindre gode. Selv om jeg kæmpede hårdt for det, så anede jeg faktisk ikke, hvad jeg lavede. Jeg kunne ikke lægge en klar linje, fordi jeg endnu ikke vidste, hvorfor noget fungerede, og andet ikke gjorde. Det var en fordel for mig, at jeg selv var lidt af en nyhed for eleverne en temmelig høj lærer fra en fremmed verden, som vedblev at gøre uventede ting på en skole, hvor næsten hele lærerkollegiet var hjemmefødninger i samfundet. Vi havde stadig faste pladser, og jeg lagde mig i selen for at give klare anvisninger, hvilket også var, hvad jeg var i gang med en mandag, cirka 10 minutter efter det havde ringet ind, hvor en skrækindjagende pige trådte ind i klassen. Hun hamrede døren op og stod med hænderne i siden og et du kan bare lige prøve på noget -udtryk i ansigtet. Klassen (som havde lyttet til mine instrukser til en ny og uortodoks opgave) gloede på hende med store øjne, og det var tydeligt, at de kendte hende og ikke havde lyst til at stå i vejen for hende. Det fik en klokke til at ringe i mit hoved, for jeg kom i tanke om, at en af eleverne havde været fraværende siden skoleårets start. Jeg smilede og hilste hende med ordene: Du må være Estralita! Jeg hedder Carol Tomlinson, og jeg er den nye lærer i klassen her. Alle har fået faste pladser nu, og din er heroppe foran. Jeg pegede på en tom plads på første række. Hun gloede endnu et øjeblik eller to, udstødte en lyd, der kun kan beskrives som et grynt, og begyndte at gå ned bagerst i klassen. Hvad der derpå skete, kunne meget vel have taget en helt anden drejning. Jeg smilede igen bredt til Estralita og sagde: Vi har savnet dig, Estralita, jeg er glad for, at du er tilbage. Få nu dit sølle skrog på plads heroppe, så du kan arbejde sam- 15

16 men med os. Jeg gik med det samme i gang med at give nye instrukser. Klassen holdt vejret. Hendes øjne flakkede. Hun så undrende ud, fordi ingen lavede ballade. Hun drejede rundt og slentrede op foran i klassen, smed sine bøger på gulvet og sad der og lignede en olm tyr resten af timen. Jeg smilede til hende igen, da timen sluttede, og sagde, at jeg glædede mig til at lære hende bedre at kende. Hun gryntede. Dagen efter var Estralita igen fraværende, da timen startede, men en gentagelse af dagen før udspillede sig, da døren hamrede mod væggen cirka 10 minutter inde i timen. Da Estralita fyldte hele døråbningen med både sin krop og sin tilstedeværelse, smilede jeg til hende og sagde: Godt, du kunne komme i dag; jeg var helt bange for, at du ville blive væk. Hele klassen stivnede. Hun gloede. Og så, med et foragteligt fnys, begyndte hun at gå ned bagest i klassen. Igen sagde jeg Estralita, få dit sølle skrog op på plads og fortsatte uden pause den sætning, jeg var i gang med. Endnu en gang skuede hun ud over landskabet, noterede sig, at klassen var på min side, slentrede op foran og slog sig ned på den tomme plads, hun var blevet anvist. Vi fortsatte den samme groteske tango i fire dage. Om fredagen begyndte dansen igen. 10 minutter inde i timen blev døren slået op, Estralita fyldte døren og hele lokalet med sin volumen og sit raseri, læreren smilede og hilste, et elektrisk intermezzo, Estralita var på vej ned bagerst. Alle bevægelser var helt forudsigelige nu, undtagen den, der skulle afslutte dansen. Da hun satte i bevægelse mod bagvæggen, begyndte jeg min indstuderede reaktion: Estralita. Hun afbrød mig: Jeg ved det godt. Jeg skal have mit sølle skrog på plads. Og det fik hun. På det tidspunkt var jeg ikke klar over, at der var sket noget vigtigt. Jeg tromlede bare videre. Men på det tidspunkt valgte Estralita at slutte sig til os. Hun valgte at blive en del af klassen i stedet for en modstander af den. Igen var det sådan, at der gik flere måneder, før jeg indså, hvor vigtig Estralitas beslutning var for min overlevelse som lærer. Og godt det samme. Det ville have gjort en ende på min skrøbelige fornemmelse af kontrol. Først langt inde i skoleåret fik jeg at vide, at Estralita havde været bortvist fra skolen, fordi hun havde haft et skænderi med netop den lærer, jeg erstattede, og bogstaveligt talt slået ham i gulvet. Hun havde været fraværende i den første tid, fordi det var hendes bortvisningsperiode. Jeg var blevet ansat, ikke fordi jeg havde særlige kompetencer som engelsklærer (og i hvert fald ikke, fordi jeg var en haj til historie), men snarere fordi jeg rent fysisk var stor nok til at matche Estralita. 16

17 Til syvende og sidst var det dog ikke min størrelse, der vandt Estralita for mig. Det var hendes fornemmelse af, at jeg på en eller anden måde accepterede hende at jeg mente, hun hørte til i klassen, og at der var plads til hende der. Med tiden kom jeg til at forstå den anden lektie i styring af et klasseværelse: Hvis eleverne kunne se, at jeg anså dem for ligeværdige mennesker med egne potentialer, banede det vej for læring. Min få dit sølle skrog op på plads -replik kunne opfattes som konfronterende eller sarkastisk, men den var udtalt med et oprigtigt smil og en fornemmelse af ømhed. Hun læste i mit ansigt og hørte i min stemme, at noget var anderledes i klassen. For første gang i al den tid hun kunne huske, var der en, der mødte hende med positive forventninger. Der gik uger måske måneder før hun helt turde stole på mig, men fra og med vores første møde følte hun sig velkommen. Og det var det, der skulle til for at vinde tid og til at lære mig, at min forkærlighed for instrukser ikke var nok til at gøre mig til en effektiv klassestyrer. Klassestyring for begyndere, lektion 3 Jeg lærte mange lektier om livet og styringen af et klasseværelse i løbet af mit første år som lærer for ældre elever. Jeg lærte at tilrettelægge progressionen, at organisere materialet, at sætte gang i og afbryde undervisningen, hvis det var nødvendigt, og at skifte gear, hvis noget ikke gik, som det skulle, bare for at nævne et par ting. Det var hårdt at sige farvel til Estralita og hendes klassekammerater, da skoleåret sluttede, og jeg flyttede til en anden stat. Jeg tænker stadig på dem her næsten 40 år senere. Mit andet år som lærer var jeg ansat i en børnehave med et meget internationalt klientel i et storbymiljø. Endnu en gang anede jeg ikke, hvad jeg lavede. Endnu en gang lærte jeg vigtige lektioner ved hjælp af instinkter, fejltagelser og rent held. Endnu en gang lærte børnene mig mere, end jeg var i stand til at lære dem. Det var i min tredje ansættelse, denne gang i et område hvor jeg skulle blive i 20 år, at min tredje epokegørende lektie i styring af et klasseværelse blev lært. Som det havde været tilfældet i de to første ansættelser, rykkede elevsammensætningen ved mine erfaringer. På denne skole lå eleverne fagligt på vidt forskellige niveauer. I mine engelsktimer i 7. klasse lå knap 50 % af elevernes læsefærdigheder fire klassetrin eller mere under 7. klasses niveau, mens knap 50 % lå fire klassetrin eller mere over. Der var stort set ingen mellem -elever. 17

18 På dette tidspunkt i min faglige udvikling glædede jeg mig til, at et nyt skoleår skulle begynde. Jeg var omsider begyndt at føle mig som en lærer. Eleverne havde ikke fået bugt med mig, når det gjaldt styring af klasseværelset, og nu havde jeg tilmed en klar fornemmelse af en undervisningsplan. Jeg havde en tyk undervisningsguide, som jeg havde udviklet sammen med nogle kolleger i sommeren efter mit første år som lærer. Det var slut med at sidde længe oppe mandag for at prøve at finde ud af, hvad jeg skulle stille op om tirsdagen, og så sidde længe oppe om tirsdagen for at finde ud af, hvad jeg skulle stille op onsdag. Takket være den guide vidste jeg ikke bare om mandagen, hvad jeg skulle om tirsdagen, men jeg vidste også i september, hvad jeg skulle i maj. Fordi jeg mente at have fuld kontrol over både elever og læreplan, var jeg helt høj, da mit fjerde år i et klasseværelse startede. Min verden ændrede sig hurtigt, da jeg mødte Golden. Han var 15, da han kom hen til mig på gangen i et frikvarter. To uger inde i skoleåret skulle han til at starte i min 7. klasse. På vej hen mod klasseværelset hviskede han noget til mig, som jeg ikke kunne høre. Hele gangen summede af elevernes snak. Han var lille, og jeg var høj. Han talte med hånden for munden. Efter tre forsøg sagde jeg: Jeg er ked af det, men der er virkelig meget larm her, og jeg kan simpelthen ikke høre, hvad du siger. Lad os nu prøve igen. Nu bukker jeg mig ned, så jeg kommer tættere på og kan høre dig bedre. Og du holder hånden væk fra munden denne gang. Jeg vil gerne høre, hvad du vil sige. Det, han sagde til mig, var Jeg kan ikke læse, og det var fuldstændig rigtigt. Han var tre år for gammel til at gå i 7., og han kendte ikke engang hele alfabetet. Jeg for min del vidste ikke, hvordan man underviser i læsning, men jeg vidste, at hans tilståelse havde krævet både mod og tillid, og jeg kunne på ingen måde svigte ham. I det korte øjeblik på gangen fyldte en hel hær af spørgsmål mit hoved og de har drevet mit arbejde lige siden. Hvordan skal jeg undervise i læsning, når jeg ikke er uddannet til det? Hvordan skal jeg gøre denne dreng til et respekteret medlem af klassen, når han hverken kan læse eller skrive? Skal jeg sætte ham ved siden af en, der er virkelig dygtig, og få vedkommende til at hjælpe ham? Skal jeg prøve at holde det skjult, at han er så langt bagefter? Hvilke undervisningsmaterialer skal jeg bruge til ham? Hvordan skal jeg få tid til at arbejde med ham med de ting, han har behov for? Hvordan i alverden skal jeg give karakterer, så det ikke bliver demoraliserende? Måske var den mest skræmmende indsigt, at den undervisningsplan, jeg var sikker på, skulle 18

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

Anerkendende samtaler med børn

Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder Emilie Kinge Anerkendende samtaler

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

4 Fra redaktøren Kært barn har mange navne. om børn med særlige forudsætninger: 5 Højtbegavede børn i folkeskolen af Søren Christian Jensen

4 Fra redaktøren Kært barn har mange navne. om børn med særlige forudsætninger: 5 Højtbegavede børn i folkeskolen af Søren Christian Jensen Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Tine Østergaard De kloge børn November 2008 Næste udgivelse Januar 2009 4 Fra redaktøren Kært barn har mange navne Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Den pædagogiske assistent

Den pædagogiske assistent pædagogisk Den pædagogiske assistent En pædagogisk håndværker Indhold Forord 3 Om sorte huller og en uddannelses dna Indledning ved Nanett Borre 4 Håndværker med værktøjskassen i orden Cecilie Bogh 8 Den

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb Set fra elev- og lærerperspektik på vvs-energispecialistuddannelsen på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI Unge fortæller om epilepsi En række unge med epilepsi skrev personlige beretninger til det virtuelle netværk, kronisk-ung.dk. Dansk Epilepsiforening har trukket sig ud af sitet,

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?...

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?... Indholdsfortegnelse Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5 Status for de studerende... 10 Er denne bog noget for dig?... 14 Hvorfor det er vigtigt at være en Studiebooster og ikke

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere