LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE."

Transkript

1 LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug af hjemmesiden vores hjemmeside ). Brug af vores hjemmeside inkluderer besøg eller surfing på siden. Disse vilkår gælder for din brug af vores hjemmeside, og vi anbefaler, at du udskriver en kopi for fremtidig reference. Ved at bruge vores hjemmeside bekræfter du samtidig, at du accepterer disse brugsvilkår, og at du vil overholde dem. Hvis ikke du accepterer disse vilkår, må du ikke anvende vores hjemmeside. ØVRIGE GÆLDENDE VILKÅR Disse vilkår for brug refererer ligeledes til følgende tillægsvilkår, som også omfatter din brug af vores hjemmeside, og som du finder i slutningen af nærværende brugsvilkår: Vores retningslinjer for databeskyttelse som fastsætter vilkårene for, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, eller du afgiver til os. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du denne behandling af data, og du garanterer, at al information, som du afgiver, er korrekt. Vores retningslinjer for cookies som informerer dig om cookies på vores hjemmeside. INFORMATION OM OS er en hjemmeside, som drives af Brammer A/S ( vi, os, vor / vore / vort / vores ). Vi er registreret i Danmark under CVR-nummer , og vort registrerede kontor har adresse på Cedervej 2, 8462 Harlev J. ÆNDRINGER AF DISSE VILKÅR Vi kan revidere vilkårene når som helst ved at ændre denne side. Gennemlæs denne side fra tid til anden og noter dig eventuelle ændringer, da disse er bindende for dig. ÆNDRINGER PÅ HJEMMESIDEN Vi kan ændre vores hjemmeside fra tid til anden samt ændre indholdet når som helst. Vær imidlertid opmærksom på, at noget af indholdet på vores hjemmeside til enhver tid kan være utidssvarende, og at vi er ikke er forpligtede til at opdatere dette. Vi kan ikke garantere, at vores hjemmeside eller dele heraf er fri for fejl eller mangler.

2 ADGANG TIL VORES HJEMMESIDE Vi kan ikke garantere, at vores hjemmeside altid er tilgængelig, eller at givet indhold herpå altid er tilgængeligt. Adgangen til vores hjemmeside er tilladt på midlertidig basis. Vi kan suspendere, tilbagetrække, afbryde eller ændre hele eller dele af vores hjemmeside uden varsel. Vi kan ikke holdes ansvarlig overfor dig, dersom vores hjemmeside af en eller anden grund er utilgængelig i en periode. Du er selv ansvarlig for at træffe alle nødvenlige foranstaltninger påkrævet for at få adgang til vores hjemmeside. Du har også ansvar for at sikre, at alle personer, som har tilgang til vores hjemmeside via din internetforbindelse, er klar over disse brugsvilkår og andre gældende vilkår og betingelser, og at de accepterer disse. ULOVLIG BRUG Du må kun bruge vores hjemmeside til lovlige formål. Du kan ikke bruge vores hjemmeside: På nogen måde, som bryder gældende lokale, nationale eller internationale love og regler. På nogen måde, som er ulovlig eller uredelig, eller som har en ulovlig eller uredelig hensigt eller virkning. Med det formål at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde. Til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, benytte eller genbruge materiale, som ikke er i overensstemmelse med vores indholdsstandarder. Til at overføre eller foranledige afsendelse af uopfordret eller uautoriseret reklame og salgsfremmende materiale eller nogen form for tilsvarende handlinger (spam). Til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, som indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsbomber, tastetrykloggere, spyware, reklameprogrammer eller andre skadelige programmer eller lignende datakode, som er udviklet for at påvirke driften af programmel og hardware. Du er også indforstået med: Ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller videresælge nogen del af vores hjemmeside i strid med bestemmelserne i disse brugsvilkår. Ikke at forstyrre, skade, ødelægge eller opnå uretmæssig adgang til: Nogen del af vores hjemmeside, Nogen form for udstyr eller netværk, som vores hjemmeside er lagret på, Software brugt til produktion af vores hjemmeside, eller Nogen form for udstyr, netværk eller software, som ejes eller bruges af en tredjepart.

3 OPHAVSRET Vi er ejer og licensindehaver af alle immaterielle rettigheder i forbindelse med vores hjemmeside og alt indhold, som er publiceret på den. Dette materiale er beskyttet af love om ophavsret og traktater rundt om i verden, og alle sådanne rettigheder forbeholdes. Det er tilladt at udskrive ét eksemplar af og downloade en hvilken som helst side fra vores hjemmeside til personlig brug, og du kan vise indhold på vores hjemmeside til kollegaer. Du må ikke ændre papirudgaver eller digitale udgaver af materiale, som du har udskrevet eller downloadet, og du må ikke anvende illustrationer, fotografier, videoer, lydsekvenser eller grafik separat fra den eventuelle ledsagende tekst. Vores status som forfattere af indhold på vores hjemmeside (og eventuelle identificerede bidragsyderes status) skal altid oplyses. Du må ikke bruge nogen del af indholdet på vores hjemmeside til kommercielle formål uden tilladelse fra os eller vores licensgivere. Hvis du udskriver, kopierer eller downloader noget af indholdet på vores hjemmeside i strid med disse vilkår for brug, vil din ret til at bruge vores hjemmeside omgående ophøre. Du skal, såfremt vi kræver det, returnere eller ødelægge alle kopier, du har lavet af vores materiale. FORBEHOLD FOR INFORMATION Indholdet på vores hjemmeside er kun ment som generel information. Det er ikke indhold, som du nødvendigvis kan være fuldstændig sikker på. Du må indhente professionelle råd eller specialistrådgivning, før du foretager eller undlader at foretage en hvilken som helst handling på grundlag af indholdet på vores hjemmeside. Selv om vi gør en indsats for jævnligt at opdatere informationen på hjemmesiden, kan vi aldrig hverken udtrykkeligt eller implicit garantere, at indholdet på hjemmesiden er nøjagtigt, fuldstændigt eller tidssvarende. ANSVARSBEGRÆNSNING Intet i disse brugsvilkår udelukker eller begrænser vort ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed eller svindel fra vores side, urigtig information afgivet af os eller noget andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses af gældende lovgivning. I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver vi os alt ansvar, alle garantier og andre hæftelser, som kan gælde for vores hjemmeside eller noget indhold på den, enten direkte eller indirekte. Vi kan ikke holdes ansvarlige for brugeres eventuelle tab eller skader, herunder kontraktuelle tab eller skader, tort (inklusive uagtsomhed) og brud på lovbestemte pligter eller andet, selvom de er forudseelige, som opstår under eller i forbindelse med: Brug af vores hjemmeside eller manglende mulighed herfor Brug af vores hjemmesides indhold eller tillid hertil Hvis du er erhvervskunde, så vær specielt opmærksom på, at vi ikke kan holdes ansvarlige for: Tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter, Afbrydelse af aktiviteter,

4 Tab af forventede besparelser, Tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme, eller Nogen form for indirekte tab eller følgeskader. Hvis du er forbrugerkunde, så vær opmærksom på, at vi alene tillader national og privat brug af vores hjemmeside. Du er indforstået med ikke at benytte vores hjemmeside til noget kommercielt eller forretningsmæssigt formål, og vi har ikke noget ansvar over for dig i relation til eventuelle tab af fortjeneste eller forretning, aktivitetsafbrydelser eller tab af forretningsmuligheder. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tab eller skader forårsaget af virus eller andet teknologisk ødelæggende materiale, som kan inficere dit it-udstyr, programmel eller andet beskyttet materiale på grund af brug af vores hjemmeside eller download af indhold herfra eller fra en hvilken som helst forbunden hjemmeside. Vi påtager os intet ansvar for indholdet på hjemmesider knyttet til vores hjemmeside. Links bør aldrig tolkes som vores anprisning af de forbundne hjemmesider. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tab eller skader, som kan opstå på grund af brug heraf. Andre begrænsninger og ansvarsfraskrivelser vil gælde for forpligtelser, der opstår som resultat af enhver levering af varer til dig. Dette beskrives i vores leveringsbetingelser. VIRA Internettet er ikke et sikkert kommunikationsmedie, og vi kan derfor ikke garantere, at vores hjemmeside vil være sikker eller fri for fejl eller vira. Du er selv ansvarlig for at konfigurere dine itsystemer, dit programmel og din it-platform til at opnå adgang til vores hjemmeside. Du bør bruge dit eget antivirusprogram. Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at tilføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som kan være skadeligt eller teknologisk ødelæggende. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores hjemmeside, serveren, hvorpå vores hjemmeside er lagret, eller nogen anden server, datamaskine eller database tilknyttet vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-serviceangreb. Vi vil rapportere alle sådanne brud til de relevante politimyndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at afsløre din identitet for dem. I tilfælde af et sådant brud vil din ret til at benytte vores hjemmeside omgående ophøre. LINKS TIL VORES HJEMMESIDE Du kan linke til vores hjemmeside, så længe du gør det på en måde, som er retfærdig, lovlig og ikke skader eller udnytter vores omdømme. Du må ikke oprette et link på en måde, som indikerer nogen form for tilknytning, godkendelse eller anbefaling fra vores side, som ikke eksisterer. Vores hjemmeside må ikke være indrammet på nogen anden side, og du må heller ikke oprette et link til en anden del af vores netsted end til selve hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til uden varsel at tilbagetrække tilladelsen til at linke. Hjemmesiden, du linker fra, skal på alle måder følge indholdsreglerne i nærværende brugsvilkår.

5 TREDJEPARTSLINKS OG -RESOURCER PÅ HJEMMESIDEN De steder, hvor vores hjemmeside indeholder links til andre netsteder og ressourcer, som leveres af tredjeparter, er disse links kun til din information. Vi har ingen kontrol over indholdet på sådanne netsteder eller ressourcer. GÆLDENDE LOVGIVNING For både private og erhvervskunder er det gældende, at nærværende vilkår reguleres af dansk lovgivning. KONTAKT OS Benyt venligst kontaktoplysningerne opført under Kontakt os på hjemmesiden, hvis du ønsker at komme i kontakt med os. Tak, fordi du besøger vores netsted.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 webudgave Bogudgaven, som indeholder stikordsregister, kan bl.a. købes på www.extuto.com. ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 Oversat af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski

Læs mere