THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN K. & H. Hannemann Skakbladet 1914

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN 0105-0117. 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914"

Transkript

1 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914 S#3 c Subscription fee for 2003 (Scandinavian members): DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN * KLUB Vol. 14 Januar 2003 Nr. 109 Ansvarshavende, original- og teknisk redaktør/distribution General, Originals, and Technical Editor: Leif Schmidt Rådmand Billesvej 25, DK-2610 Rødovre, Danmark. Løsningsredaktør/Solutions Editor: Holger Helledie Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. Kasserer /Treasurer: Steen Christensen Skodsborgvej 350, 2.tv., DK-2850 Nærum, Danmark. Efter 13 år som løsningsredaktør har Holger Helledie meddelt, at han grundet for meget arbejde ikke længere ser sig i stand til at klare jobbet som løsningsredaktør. Blad nr. 110 vil således blive det sidste som Holger redigerer. Han har dog tilbudt at være den nye løsningsredaktør behjælpelig, f.eks. med korrekturlæsning etc. Denne beslutning sætter os selvsagt i lidt af et dilemma, hvem vil overtage jobbet som løsningsredaktør? At man ikke har det store kendskab til temaer bør ikke afskrække fra jobbet, vi kan godt leve med kortere kommentarer til originalopgavernes løsninger, evt. blot bringe dem forfatterne og løserne selv angiver. Løsningsredaktørens hovedopgave vil således være at holde styr på de løsninger han modtager og ajourføre pointfordelingen. Kan han så tilmed overholde deadlinen nogenlunde, vil han være den rette mand. The Danish Wizard - Den danske troldmand! Sådan beskrev hollænderen Dr. Meindert Niemeijer i 1963 den store danske probiernist, der i år ville være fyldt 100 år. Knud Harald Hannemann blev født i Randers den 16. februar Hans far var den kendte skakspiller og probiernist, ingeniør cand. polyt. Harald Frederik Hannemann, der bl.a. redigerede SKAKBLADET i 1914 og blev udnævnt til æresmedlem af Dansk Skak Union i han har komponeret omkring 50 opgaver. Faderen var en stor komponist, men blev dog langt overgået af sønnen, der fik samme uddannelse som sin far og debuterede som komponist med en samarbejdsopgave med faderen i SKAKBLADET 1914/33 - som 11-årig! (Se titeldiagrammet). I bogen "THE DANISH WIZARD" skriver Hannemann selv, at han har komponeret ca. 700 opgaver, og at de fleste blev til i hans ungdom. Han nævner også Alain C. White's Christmas-bøger som en stor inspirationskilde for ham.

2 Knud Hannemann (V) Aftonbladet #3 C Knud Hannemann 1 PR Die Schwalbe 1935 #3 C Knud Hannemann In memoriam K. Fabricius-Lauritzen 1 PR Skakbladet 1933 #3 C+9+13 THEMA DANICUM nr. 109 Hannemann var redaktør af SKAKBLADET fra 1926 til Endvidere var han skakredaktør på NATIONALTIDEN DE og DAGENS NYHEDER. Udover disse gøremål var han medstifter af Dansk Skakproblem Klub den 14. januar 1932 og som den første i landet blev han af FIDE i 1973 udnævnt til international mester i komposition. Han er opfinder af Trippelskæringspunktet der defineres således: "Gensidig spærring på samme felt mellem tre sorte brikker. Hver af de tre brikker spærrer altså ved betrædelsen af spærrefeltet for begge de to andre" Lc3 tr 2 Sb S8xf6 2 Sa5; 1 - S4xf6 2 Sa7; 1 - Txf6 2 Sb8. I denne opgave er trippelskæringspunktet f6 mellem Sg8, Sg4 og Te6; her udnyttes alle spærringer som blokader; men i mange tilfælde udnyttes en eller flere (eventuelt alle) spærringer som linjespærringer. Hannemann var en rar og venlig mand, der gerne gav gode råd til problemkolleger. Hans store kendskab til temaer gav han rundhåndet videre i form af artikler mange steder, således kan nævnes: DSK's AARSSKRIFT 1933, hvor han har en fyldig artikel med titlen "De vigtigste opgaveteoretiske udtryk", samt en med titlen "Bedstemoders opgave". I 1934 hed artiklen "Den ældste danske skakopgave", 1935: "Et tema fra den retrograde analyse", 1937: "Om trippelskæringspunktets konstruktion", 1940: "Kombinationsopgaver med modelmatter", 1943: "Spidsrodsopgaver", 1944: "Returbaning" og 1949: "Om slutspillet springer mod bonde". Som man vil se, var han en alsidig probiernist, hvis opgaver langt hen ad vejen ligner den navnkundige Loyds. Knud Hannemann døde den 1. maj 1981 i København. Lars Larsen har stået for udvælgelsen af de fleste af opgaverne, så lad os se en indholdsrig opgave, som Lars mener er mindre kendt i problemkredse Sf3 tr 2 Sbd4 Lxd4/Txd4 3 Ld5/Te5#. 1 - Td7,Td8 2 d41 tr 3 Sd2/Te5#; 1 - Td5! 2 Txd5; 1 - Lh8 2 Sfd4 (tr 3 Sd6#) Txd4/Le5 3 Sc3/Ld5#; 1 - Lg7 2 hxg7! (2 Sfd4? Lf8!); 1 - Lf6 2 gxf6 (2 Sfd4? Le7!); 1 - Sb3 2 Tf5! Da7 tr 2 Dxa2#. 1 - Se2+ 2 Sce3; 1 - Sd3+ 2 Kf5; 1 - Sd5+ 2 Lf4; 1 - Se6+ 2 Kf6; 1 - Sg6+ 2 Te3; 1 - Sh5+ 2 Kxh5; 1 - Sh3+ 2 Kxh4; 1 - Sg2+ 2 Sge3. Dommerne K.A.K. Larsen og Vilhelm Røpkes dom: (Delvis citat). "Sjældent ser man en så formfuldendt rekordopgave. Indledningstrækket er tematisk og elegant tilbagevigende. Det sorte skakgivende springerhjul er usædvanlig kompliceret og interessant, idet ikke mindre end syv.af skakkernes besvarelser er motiveret med sorte selvspæmnger, eller om man vil, Bi-valves. Den eneste anke, der kan fremsættes, er den korte trussel, der afføder samme mat i alle varianter". THEMA DANICUM nr Th5 tr 2 Lc5#. Nu fremkommer otte varianter, hvor sort søger at hindre denne mat. 1 - Df5 2 Df4 +; 1 - Tf5 2 Dg7 +; 1 - Dc3 2 De3 +; 1-Tc32 Sb3+; 1 - Dd5 2 Te4+; 1 - Ld5 2 Sc6+; 1 - g- 2 Dd6+; 1 - Lxd2 2 Dxd2+. Røpke skrev om denne opgave: "Jeg har ikke før set en opgave med så mange linjespærringer. Antibaning i tredobbelt udførelse". Delvis citat af dommerne Jørgen Møller og Niels Høeg: "Ophobnings-kombinations tema. Triplering af gensidig Antibaning å la Plachutta". Intet forblev uprøvet for Hannemann, her skal vi se en af hans fantastiske selvmatopgaver med alforvandling h8d+ Kg6 2 g8t+ Kxf7 3 e8l+ Ke6 4d8S+ Txd8#. Påfantasiområdet gjorde Hannemann sig selvfølgelig også gældende. Om 8911 skriver Kjell Widlert i SPRINGARENnr. 64/47: "Den allra forsta framstållningen av Circe-enpassant-ideen ar troligen Hannemanns lyckade #3". 1 Sc6 d4+ 2 Sxd4(Bd7) + d5 3 exd ep.(bd7)#. 1 - Kf5 2 Dxg4{Bg7) + hxg4(dd 1) 3 Dxg4#; 1 - S- 2 Df3+ gxf3(dd1) 3 Dxf3(Bf7)#. To Grimshaw-skæringspunkter med et tårn og en løber betegnes "Four hand round" og er, hvad vi kan se i 8912: 1 Sb4 tr 2 Sc2#. 1 - Lc6 2 b7#; 1 - Tc6 2 Dxf2#; 1 - Le4,Se4 2 Se2#; 1 - Te4 2 Dc3#; 1 - Lxf3 + 2 Sxf3#. Vi slutter denne lille kavalkade med en hjælpematopgave fra bogen "DANSKE MINIATURER": A: 1 Db1 Kc6 2 Tb2 Sd5 3 Tb8 Sc7#. 8: 1 Dh2 Kc6 2 Lg3 Sd5 3 Lb8 Sdb6#. Baning efter kritiske træk Knud Hannemann 2 HO Stella Polaris 1974 Korrektion: Kjell Widlert #3 Circe C Knud Hannemann 2 PR Hollandsk-Indisk Schkb T.K.N.S.B #2 c Knud Hannemann 1 PR Skakbladet 1919 #3 c Knud Hannemann T.K.N.S.B S#4 c Knud Hannemann Thema Danicum 1976 Tilegnet Lars Larsen H#3 B:.;-Th2 C+ 3+4

3 116 THEMA DANICUM nr.109 THEMA DANICUM nr ELG ØRN SPURV HAMSTER Første artikel var i TD Vi fortsætter vor rundtur i den zoologiske have, hvor vi møder de forskellige fantasibrikker med dyrenavne. Denne gang skal vi se eksempler på elge, ørne og spurve. Disse er (iøvrigt sammen med en brik der kaldes hamster) i familie i problemskakkens fantasiverden. At finde opgaver indeholdende disse særlige brikker er såmænd ikke så nemt. Hvad gør man så? Jo, man henvender sig til en specialist på området. Der blev skrevet til tyskeren Harald Grubert, som vi vidste havde lavet en del opgaver med disse brikker. Stor var hans imødekommenhed, så det er skam hans store hjælpsomhed der gør, at der blev en artikel overhovedet. Det er forøvrigt også manden, der kan læse og skrive dansk, hvilket i sig selv er en sjældenhed for andre landes statsborgere! Om brikkernes gangart kan vi, som bekendt, læse i Steen Christensens bog: "TERMINOLOGI I SKAKOPGAVER, BRÆTTEROG BRIKKER" 1998, hvorfra vi citerer: Vi gentager lige hvorledes græshoppen trækker: - ad lodrette, vandrette og diagonale linjer som en dronning, men kræver at der i den valgte retning mødes en buk, som skal overspringes. Græshoppen placerer sig på feltet direkte efter bukken. En elg trækker som en græshoppe, men placerer sig direkte bag bukken på et felt drejet 45 grader i forhold til den valgte retning. Hvis den valgte retning er lodret eller vandret, befinder slutfeltet sig diagonalt ved siden af bukken, men en valgt diagonal retning giver et slutfelt lodret eller vandret på bukken. Mens en græshoppe maksimalt kan trække til otte felter, kan elgen trække til 16 forskellige felter. Alle felter mellem udgangsfelt og buk (evt. 0 felter) skal være ubesatte. Hvis slutfeltet er besat af en af modstanderens brikker slås denne, men hvis slutfeltet er besat af egen brik er trækket ulovligt. Ørnen placerer sig, som nævnt under elg, direkte bag bukken pli et felt drejet 90 grader i forhold til den valgte retning. Bemærk dog, hvis den valgte retning er lodret eller vandret, befinder slutfeltet sig også lodret eller vandret ved siden af bukken, mens en valgt diagonal retning giver et slutfelt diagonalt på bukken. Ørnen kan trække til 16 forskellige felter. For en spurv gælder nøjagtig de samme regler, blot drejer denne brik sig 135 grader direkte bag bukken. Sluttelig fra denne "familie" har vi en hamster, her drejer brikken 180 graderi forhold til den valgte retning. Dette svarer til at placere hamsteren på feltet direkte inden bukken. Bemærk, at en hamster ikke kan slå en anden brik, idet slutfeltet aldrig kan være besat, ligesom det ikke er tilladt hamsteren at blive stående, hvis bukken står direkte op ad hamsteren ("nultræk" ikke tilladt). (OBS! Se sidst i artiklen) Harald Grubert Harmonie 1988 H#3 Elg a6,c8,d6 B: ELa6-+b5 C Harald Grubert Problemkiste 1989 H#2.5 Ørn d2 B: ØRd2-+b5 C Harald Grubert Problemkiste 1989 H#3 Spurv g5 B: Gh6-+f I diagramstillingen kan elgen c8 slå ELd6 eller trække til e7. Elgen a6 kan gå til e5 og e7 via bukken d6. A: 1 Kd5 Kf5 2 ELd6-c4 ELc8-b3 3 d6 ELa6-e7# (ELb3 dækker c5 og d4). B: 1 Kd4 Kf4 2 ELd6-c3 ELc8-b2 3 d5 ELb5-e6#. Kamæleonekko! A: 1 - ØRd4 (via buk c3) 2 Ka4 Kb2 3 a5 ØRc5#. Ørnen dækker b4 via bukken c4 og sætter mat via bukken a5. Tilsvarende i denne løsning: B: 1 - Kb3 2 Kb6 c5 + 3 Ka5 ØRc6#. Kamæleonekko! Spurven kan gå til f5 og g6 via bukken f6 eller c2 og d1 via bukken c1. A: 1 Kd5 Kf5 2 Tc4 Gb6 3 Gc5 SPg6# (græshoppen dækker d4 og d6 og der sættes mat via bukken c6!). B: 1 Kd4 Kf5 2 Gc4 Gb5 3 c5 Kf4#. Atter Kamæleonekko! A: 1 Kd5 ELc4 2 Ke4 ELf5 3 Kf3 ELe2 4 Kg2 ELh3 5 Kh1 Kg3 =. B: 1 hl EL Elf8 2 Kf7 Kg5 3 Kg7 ELh7 4 ELg8 Elf6 5 Kh8 Kh6 = ØRb2 c4 2 ØRb4 c5 3 ØRcl c6 4 ØRb6 c7 5 ØRb8 cxb8ør#. Excelsior! C SPc3 Gd4 2 SPa2 Kel=. I matstillingen kan sort konge selvsagt ikke flytte og spurven har kun en buk (al), men trækket SPb2 sætter sort K i slag fra græshoppen og dur dermed ikke.

4 118 THEMA DANICUM nr Christian Wenz Problemkiste 1997 H =5 Elg d7 B: Kc6~ Christian Poisson Feenschach 1990 Serie-H#3 Spurv h3 C+ 2+2 C løsninger V. Kotåsovec Sachova Skladba 1998 H#3 Elg b2,f ". C Harald Grubert Harmonie 1988 H#5 Ørn f8 c Harald Grubert Harmonie 1988 H=2 Spurv d2 C cl D 2 De3 3 De5 Sb3#. 1 cl T 2 Tel 3 Te5 Sb3#. 1 cl L 2 Lf4 3 Le5 Sb3#. 1 cl S 2 Sd3 3 Se5 Sb3#. 1 cl G 2 Ga1 3 Ge5 Sb3#. 1 cl SP 2 SPc2 (via buk bl) 3 SPe5 (via buk f5) Sb3#. Matstillingerne: SPh3 dækker feltet c4 via bukken b3, græshoppen dækker Sd5. Enforvandling til de gængse officerer + de tilstedeværende fantasibrikker kaldesen Supera/forvandling. lflg. konventionen er det kun tilladt at forvandle til de fantasibrikker der findes på brættet Tb5 ELa2 2 Ela6 Elb4 3 b6 ELc6#. 1 Ka6 ELb1 2 Tb6 Ka4 3 ELa7 ELc7#. 1 b5 Ka2 2 Ka4 Elb1 3 ELa5 ELc5# C.M.B. Tylor (K} Chessics 1980/10 #3 Hamster f2 C C.M.B. Tylor Chessics 1980/10 #2 Hamster c8,e4 C træk tilladt, se tekst THEMA DANICUM nr Vi er nået til hamsteren, den sidste brik i denne familie af hoppere. Det var ikke så nemt at finde opgaver med spurve og ørne, men at finde opgaver med hamsteren var endnu mere besværlig. Også her måtte vi ty til en venlig tysk probiernist, det var Hans Gruber, der så venligt sendte et lille udvalg. Når man beskæftiger sig med "dyr" kan uforudsete ting ske. Således lykkedes det red. at komme yderligere nogle "dyr" nær, nemlig på det nærmeste at træde i et hvepsebo. Det viste sig nemlig at i forbindelse med en hamsters trækmuligheder, hersker der divergerende opfattelser. Det drejer sig om hamsteren må foretage et 0-træk eller ej. (Et 0-træk er f.eks. 1 Lb7 HAc8-HAc8 i diagram 8923). Hamsteren hopper op, rammer bukken og falder tilbage på udgangsfeltet. Atter måtte vi til udlandet for at få hjælp og denne gang var det vor svenske ven Kjell Widlert der måtte stå for skud. Venlig, som altid, sendte han en del der fortæller historien om hamsteren. Brikken blev egentlig opfundet af englænderen C.D. Locock ( } under navnet "Jibber" (som antyder en ridehest som ikke vil hoppe over en forhindring}. I FAIRY CHESSREVIEWapril 1937 nævnes brikken første gang i forbindelse med publiceringen af en originalopgave - der blev ikke bragt en kommenterende artikel og der var ikke andre komponister der tog ideen op de nærmest følgende år. Vi skal helt frem til oktober 1980, hvor englænderne George Jelliss (* ) og C.M.B. Tylor (* ) i bladet CHESSICskrev en artikel om brikken. Her publiceredes for første gang brikkerne elg, ørn og spurv. Samtidig foreslog Tylor navnet hamster for den sidste brik i systematikken. Artiklen nævner også at der findes en tidligere opgave af Locock med brikken jibber, men tydeligvis synes Jelliss/Tylor bedre om navnet hamster og ville dermed ikke bibeholde det tidligere navn. I artiklen publicerer opfinderne tre originalopgaver med hamster, tre med elge, tre med ørne og fire med spurve. Af de tre hamsteropgaver udnytter to 0-træk, hvor hamsteren ender på samme felt den trak fra, så det er tydeligt, at opfinderne anså 0-træk som selvfølgeligt tilladt. På et meget senere tidspunkt skrev så tyskeren Ji:irg Kuhlmanri I* ) en artikel i DIE SCHWALBE, hvori han skriver at 0-træk ikke er tilladt. I en kommentar til dette skriver Kjell Widlert: "Det finns ingen lag som fi:irbjuder nolldrag. FIDE har inte sagt någonting om saken. Många (majoriteten, tror jag) menar att om pjåsens gångart gi:ir att den kan utfi:ira ett drag som resulterar i en stållninq som ser likadan ut som fi:ire draget, så måste den ånda få gi:ira draget - det finns inget generellt skål att fi:irbjuda det" La2 HAb2 (via buk a2) 2 Le6 HAg7 (via buk h8) 3 Gf6#. Vi har korrigeret opgaven ved at flytte hk fra g6 til h Kh3 (tempo). 1 - HAg4 2 HAf4#; 1 - b4 2 HAc4#; 1 - Sc4 2 HAd4#; 1 - Sc2 2 HAd3#; 1 - Sb1 2 HAc2#. Som indledende tempotræk dur disse træk ikke: 1 Lc6? HAc7! 1 Lb7? HAc8!! 1 La8? HAb8! Kommentar af Kjell Widlert: "Forsøget 1 Lb7? viser at en hamster helt logisk kan gøre 0- træk når den står klos op ad en anden brik: hamsteren hopper mod brikken og falder tilbage på feltet den stod på". At beskæftige sig med dyr siges at være den herligste tidsfordriv. Vi der dyrker problemskakken ved dog bedre, vi har nemlig fundet den allerbedste. For endnu at dvæle lidt i dyrenes verden bringer vi et rim til et stille smil. Legt das Lama die Ohren nach hinten, dann sollte man besser verschwinden. Pumpt es dazu noch mit den Wangen, um seinen Teint mur.!.man dann bangen! Forf. os ukendt PS! Og dermed kom ideen til en nytårsturnering, hvor opgaven skal indeholde en hamster! - Se udskrivelsen side 136.

5 120 THEMA DANICUM nr Giorgia Mirri 1 HO Seine, Fr THEMA DANICUM nr e6 Sc8 26.e7-e8L+ Kf7-g8 28.Leb5 c6 29.Ta2 cxb5 30.Tc2 Sc6 31.Sa2 dxc4+. #2 C Alessandra Cuppini S.E.SCl.AP #2 C Lars Larsen S.E.SCl.AP #2 C+9+10 Omkring 1995 fik jeg kontakt med det store italienske tidsskrift CHESSAND APPLIEDSCIENCES.Det fortæller på 42 sider i A4-format om skak og skakmestre, gengiver mesterpartier og viser et væld af flotte billeder. Bladet afholder en årlig, populær tematurnering for totrækkere. Jeg får 1-2 numre af bladet om året og har deltaget i fem af dets tematurneringer. De totrækkere, man sender ind, publiceres (hvis de er rimeligt tematiske). Man må undre sig over at skandinaviske og engelske problemkomponister næsten ikke deltager - jeg har kun set en enkelt svensk opgave vistes i bladet 2001 som eksempel på 18. tematurnering. "To eller flere hvide linjebrikker sætter mat; men i nogle varianter åbner sorte brikker en af deres linjer". 1 Lf6 tr 2 Dd4#. 1 - Sc6 2 Lg8#. Bemærk åbningen til flugtfeltet e Te5,Txf6 2 Td2#; 1 - Sxc2 2 Td8#; 1 - Ke4 2 Da8#. Altså tre hvide linjebrikker - Cuppini bruger to, Lf1 og Te1 i 8925: 1 c8s tr 2 Dd6#. 1 - Da3 2 Lc4#; 1 - Da6 2 Sc3#; 1 - Lf4 2 Dc5#; 1 - Lg5 2 Te5#. I 8926 åbner sort en linje for De7 og Th4. Derved fremkommer Somoff, idet hvid spærrer to gange for Tb4. 1 De7 tr 2 Dc5#. 1 - exd5 2 Ld4# (2 Sc4?); 1 - Se2 2 Sc4# (2 Ld4?); 1 - d6 Da7#; 1 - Sxg2 2 Th3#. Nu afventer jeg dommen i et nyt indholdsrigt nummer. Samtidig med at bringe 36 totrækkere til denne tematurnering udskriver det italienske tidsskrift sin 19. tematurnering: "I en totrækker spærrer en hvid brik for forskellige sorte linjebrikker. Derved opstår mattrussel. Der kræves mindst tre forsøg. Et af disse er løsningen". Se Giorgia Mirri RO Scacco 1973 #2 c Lc3? tr 2 Sd2#. 1 - Dxc3/Sc4 2 Sxc3/Td4#, men 1 - bxc2! 1 Lg3? tr 2 Df3#. 1 -Txg3/Lf4 2 Dxh7/Dxb7#, men 1 - g4! Løsning: 1 Ld6! tr 2 Te5#. 1 - Lxd6/Sc4/Sd3 2 Dxb7/Td4/cxd3#. Originale totrækkere med dette tema sendes i to kopier til Giorgia Mirri: Via 1 Maggio 1; IT lmola (BO). Frist: Denne gang giver vi for god ordens skyld løsninger til tidligere stillede nødder. I retrospil angiver : fremkaldelse eller uslag (Dh8:S læses: D retraheres til h8 og fremkalder S) og = angiver uforvandling (S= a2 læses: S uforvandles til B, der retraheres til a2). Retraktioner uden symbolet : er rene flytninger (Volet), TD97 s.2: Denne opgave er desværre ukorrekt. Det var tilsigtet at der skulle bruges mindst 50.5 træk efter sidste B-træk for at nå stillingen, så man nu kunne forlange remis; men stillingen kan faktisk nås på blot 48.5 træk fra tt6/1 bbbbbbb/8/skb4t/2b5/1 B3B2/ 2BB1BBB/SL3tk1 (14+11): 0" c6+ 1.Kb6-c7-d8-e8 5.Td8 Tc8 6.Kf8 Tc7 7.Ta8-a6-b6-b4-a4-a2-b2 14.La2 15.Tb1- e1 17.Te6 Tb1 18.Td6 Kf1 19.Kg8 Kel 20.Te6 + Kd1 21.The5 Kc1 22.Te1 + Kb2 23.Th1 Td1 24.Tee1 Kc1 25.Tegl Te1 26.Kh8 Kdl 27" Ke2 28" Tb1-b2 30.Lb1 Ta2 31" Ta4 32.La2 Tb4 33.Tb1-b2 Tb6- a6 35.Lbl Ta7 36.Ta2-a4 38.La2 39.Tb1- b241.lb142.tba243.tb4 44.Tb6-a6 Ke1- d1 46.Ta4-b4-b6 Kc1-b2-a3 49.La (Ceriani), TD100 s.93: -1.. Dc8-2.Dh8:S Sf6-3.Dg8 Se4 " -6.Dh8 Sal -7.Dg8 S=a2-8.Dh8 b3:t -9.Ta1 a4:s -1O.Sd4:T Tc3-11.Sf3 Tc6-12.Sg1 Tc3:S -13.Se5:S Sd8-14.Ke8 Sg6 osv (Volet), TD102 s.179: -1.. Kg4:B -2.h2 Kf3:B -3.g3 Ke4:B -4.f2 Kd5:B -5.e3 Kc4:B -6.d4 Kc5-7.d3 Kb6:B -8.c4 Ka5:B -9.b5 Kb6:B -1O.a4Sg1-11.b4 Sb5-12.a3 Ka7-13.a2 Kb8-14.c3 Kc8-15.c2 Kd8-16.d2 Dc8-17.e2 Td7-e7-18.Te7 osv (Pronkin), TD105 s.9: 1.b3 h5 2.La3 h4 3.Dc1 h3 4.Kd1 hxg2 5.h4-h5- h6-h7 e5-e4-e3xf2 9.e4 f5 1O.Se2 g 1L 11.Lg2 f1l 12.e5 Lb6 13.d4 Lfc5 14. dxc5xb6f4-f3 16.Df4f2 17.Sc1 La6 18. Lc5 f1 L 19.a3 Lfb5 20.c4 Se7 21.cxb5 Tg8 22.hxg8L g5 23.Lc4 d5 24.bxa6 Lf (Heinonen), TD106 s.38: 1.g4 b5 2.g5-g6 Lb7-e4 4.gxh7 g5 5.hxg8L Th6 6.h4-h5 Ta6xa2 8.h6-h7-h8S a5-a4-a3 11.Sg6 fxg6 12.Ld5 e6 13.f4 Lc5 14.f5-f6 + Ke7-d6 16.f7-f8T Df6-f3 18.Tf4 Lf5 19.Tc4 exd5 20.e4 dxc4 21.e5 + Kd5 22.e6 Le3 23.e7 c5 24.e8D Sc6 25. Dh8-c3 Tg8-g7 27.Db4 cxb (Ceriani), TD107 s.78: -1.. h7:l -2.b4 Le8-3.Lf7 Kf1-4.Lg6 Ke2 " -7.Lf7 Kb1-8.Lg6 Kb2" -11.Lf7 Ke2-12.Lg6 Kd3-13.Lf7 Kd4-14.Lg6 Ke5 " -17.Lf7 Kb6-18.Lg6 Kb7 "-21.Lf7 Ke5-22.Lg6 Kf6-23.Ld3 Kf7-24.Lfl c3-25.e2:d osv Gianni Donati Springaren 2001 BP Selv om denne Retronød er lidt atypisk, skal læseren ikke snydes for hjemmearbejde. I Donati's bevispartiopgave 8928 er det ikke så svært at optælle de hvide træk: Ta6-d6-d8-c8, La3xf8, Da4-c6, Kd2-e3, Lc4-d5, Se2-c3-a4, Th6-f6, axb3, bxc3, c4, d4, exf3 og hxg3. Sort kan have spillet Sc6-e5-f3, Lf5-c2-b3, Dd6-g3, Kg8-h8, Lb4-c3, dxc6-c5 og e6, så han har tilsyneladende en masse træk til overs. Prøv selv at finde partiet. Hvis der skulle være behov for lidt ekstra hjælp, kan det røbes, at ssg8 foretager et rundløb på hele 8 træk. Hvilket uventet felt besøger den?

6 122 THEMA DAN!CUM nr. 109 THEMA DAN!CUM nr Nils A. Bakke Mat Jan Skåcel 21 Lidovå demokracie Zdenåk Libis Original after Karel Kratochvil Zdenåk Libis 2025 Pråca #2 c Josef Voda 697 Svobodne slovo 11/1956 #2 C Ladislav Vetesnik v830 Aftonbladet Version Zdenek Libis Definition: White creates 3 or more threats of which Black eliminates by any defending move, all except one. (Red.: Vi tager lige Fleck-temaet på dansk: Hvid etablerer ved nøglen mindst tre trusler - efter hvert af sorts træk forhindres alle truslerne, undtagen en. Alle truslerne skal optræde som varianter). I know the only 2-move miniature containing the Fleck theme with model mates Qg2 thr. 2 Sb3/Qa2/ Qg7#. 1 - b3 2 Sxb3#; 1 - bxa3 2 Qa2#; 1 - e2 2 Qg7#. All other problems known to me are composed by Czech problemists Has a spectacular key: 1 - Qe5 + 2 Rxe5#. 1 c4! thr. 2 Se6/Sb3/Rxd5#. 1 - Qe5 + 2 Se6#; 1 - Qxf5 2 Sb3#; 1 - Kxd4 2 Rxd5# This miniature had in the original position a cook (Kh2 Ra3 Rg3 Sc6 Se5 - Kf4 Ph5: 1 Sd7/Sd3+). The key was therefore changed: 1 Sc6 thr. 2 Raf3+/Se7/Sc h4 2 Raf3 + Ke4 3 Sf6#; 1 - Ke4 2 Se7 Kd4 3 Ra4#; 1 - Kf5 2 Sc5 Kf6 3 Raf3# The black King is surrounded by his own men in a lion's cage. 1 Rg6 thr. 2 Qxc5+/Qxd5+/Bxe Q- 2 Qxc5 Kxc5 3 Bb6#; 1 - d2 2 Qxd5 + Kxd5 3 Rd6#; 1 - c2 2 Bxe5 + Kxe5 3 Qf6# Siers battery in the Bohemian three-mover: 1 Kd7 thr. 2 S Bxc2 2 Sd3+ Ke4 3 Sf2#; 1 - c3 2 Sf7+ Kc4 3 Sd6#; 1 - f2 2 Sf3 + Ke4 3 Sd2#; 1 - Kxc5 2 Sc6# Miroslav Havel 3 PR Lidove noviny Karel Zenisek 23 Lidovådemokracie #3 C #3 C #3 C Shows combination of Fleck and Novotny theme. 1 Bg2 thr. 2 e4 + /Sg4/Se Rxf2,Rxg2 2 e4+ fxe4 3 fxe4#; 1 - Bxg2 2 Sg4 Bxf3 3 Sf6#; 2 - fxg4 3 e4#; 1 - Re1 2 Se4 fxe4 3 fxe4# Se1 thr. 2 Rd6 + /Sd3/Sf g4 (Kf6) 2 Rd6 + Ke5 3 Sd3#; 1 - Ke5 2 Sd3 + Kf6 (Ke6) 3 Rd6#; 1 - c4 2 Sf3 and 3 Rd6#. The original position 8936 by Karel Kratochvil: 444 SVOBODNE SLOVO : Ka2 Rd8 Bg5 Sc7 Se3 Ph3 - Ke5 Pb5 Pc4 Pg6. #3 C , with key 1 Sf1 thr. 2 Rd5 + /Sd2/Sg Kf5 2 Rd5 + Ke4 3 Sd2#; 1 - Ke4 2 Sd2 + K- 3 Td5#; 1 - c3 2 Sg3-3 Td5#, did not contain all three model mates Bf6! thr. 2 Sc3 + /Sd6 + /Be Ba3 2 Sc3 + Kxf4 3 Be5#; 1 - Bf- (Bb2/Bd2} 2 Sd6 + Kxf4 3 Be5#; 1 - Kxf4 2 Be5 + Ke4 3 Sc3#. With a better key compared to my problem: Zdenåk l.ibiå: 118 ZEMEDELSKENOVINY : Kd8 Bf1 Bg7 Sc4 Sg3 Pe3 - Kf3 Ba3 Bg4 Pc5 Pf2 Ph4. #3 C Bh6 thr. 2 Bf4/Sd2 + /Se Kxg3 2 Bf4 + Kf3 3 Sd2#; 1 - Bb2 2 Sd2 + Kxg3 3 Lf4#; 1 - Bg- 2 Se5 + Kxg3 3 Lf4#. I will be very pleased if further examples will be found. My adress is: Zdenek l.lbiå: Sychotin 44, CZ Kunståt. Czechia. My #3 c+ 5+2 #3 c+ 4+9 #3 C I Madrasi kan en brik ikke trække, hvis den trues af en modstanderbrik af samme type. En hs på f.eks. b3 kan ikke trække, hvis der står en ss på a Circe Parrain. Se forklaring næste side Prinsesse: Kombineret brik, der trækker som springer og løber tilsammen En Imitator efterligner enhver trækkende brik ved at skulle foretage præcis den samme manøvre som den trækkende brik. Hvis Imitatoren blokeres eller skal trække ud over brætkanten er trækket ulovligt. Imitatoren anvendes normalt til at begrænse trækmulighederne Proca. Se forklaring næste side.

7 124 THEMA DANICUM nr. 109 THEMA DANICUM nr Manfred Rittirsch 5 PR 11. TT Diagrammes F.B. Feast 1 PR (V) Good Companion Milan Velirnirovie 1 PR Groeneveld Jub.T H#2 2 løsninger Anticirce type Cheylan Henrik Juel Original 2+5 Proca-1.5, # K. Yamada 1 HO Becherovna TT 1999 H#2 B: Circe Parrain 3+3 Opg (Dittmann) i originalafdelingen er usædvanlig mht. betingelse og fordring, så her er lidt oplysninger, der måske kan hjælpe. I anticirce flyttes den slående brik til sit genopstandelsesfelt efter et slag. Hvis dette felt er besat, kan brikken hverken slå eller byde skak. I type Cheylan (der er den hyppigst forekommende) kan en officer ikke slå på sit genopstandelsesfelt løses med 1.Lg8 Dxb1 (Dd1) 2.Se5 Df3#. sse5 byder ikke skak og den kan ikke slå hd, da g8 er besat. 3.Kxf3(Ke8)?? er en illegal selvskak. Den anden løsning er 1.Sf5 Dxb3(Dd1) 2.Tb8 Dd4#. I originalopgaven 8983 byder hta8 ikke skak, da a1 er besat, og sta1 byder ikke skak, da a8 er besat. I en retro-# skiftes parterne til legale retraktioner og hvid starter. Målet er en stilling, hvor man med et fremadtræk kan sætte mat. Hvid retraherer således, at uanset hvordan sort forsvarer sig, vil hvid nå målet. I Proca formen bestemmer den retraherende part om en retraktion er et uslag, og i givet fald hvilken fjendtlig brik der fremkaldes. Løsningen til 8940 er -1.c5xB e.p. b7-2.tc6, 1.Tc8#. Ved hvids første retraktion flytter hbb6 til c5 og sbb5 tilføjes. Sorts retraktion er tvungen, for at legitimere en passant slaget. Ikke -2.Tc6xDTS? der umuliggør matten eller -2.Tc6xLB?? der er illegale. Ikke -1.c5xB? c7xlsb! (-1" b7 og -1" c7xdt tillader mat efter hvids anden retraktion). Et specielt sort forsvar, der ikke ses i denne opgave, er at sort sætter hvid mat efter en sort retraktion. I 8975, Circe Parrain er der forsinkelse på genopstandelse: Ved et slag genopstår den slåede brik først, når det næste halvtræk udføres. Det er det næste træk der bestemmer genopstandelsesfeltet, idet den slåede brik fra feltet den er slået på til genopstandelsesfeltet skal foretage en eksakt kopi af det næste halvtræk. Hvis genopstandelsesfeltet er besat eller ruten fra slagfeltet til genopstandelsesfeltet bringer den uden for brættet, forsvinder den slåede brik. Der er specielle forhold ved en-passant, forvandling og rokade, men det skal ikke bruges her. Umiddelbart en ikke helt nem betingelse, hvorfor vi bringer eksempel A: 1 gxh5 Kf3 2 h4 Sf2#. B: 1 gxh5 Sxh2 2 Kh4( + sbh3) Sf3#. I B-løsningen gør gxh5 en hvid bonde klar på h5, men da næste halvtræk Sg4xh2 bringer den uden for brættet (i3). forsvinder den nu. Sg4xh2 gør derimod en sort bonde klar på h2, og næste halvtræk Kh3- h4 får den til at genopstå på h3. Ekko mellem A- og B løsning. #2 C+ 8+4 Erik Hansen Helsingør (DK) #3 C A.N. Pankratjev Karaganda (KZ) #3* C LØSERFRIST5/ Karsten Jacobsen & Lars Larsen (DK) #3 c Alexandr Solovey Moskva (SU) #3 C #2 ff C Zdenåk Libis Kunståt (CZ) #3 C Rolf Uppstrom Goteborq (SE) #4 f C+ 2+13

8 126 THEMA DANICUM nr.109 Nikolaj Zujev Klaipeda (lv) Vjatjeslav Kopaev Moskva (SU) Miodrag Mladenovic Eik Grove Vig. (US) THEMA DANICUM nr Nicolae Popa Arsura-Vaslui (RO) Nikolaj Zujev Klaipeda (ltj Alessandra Cuppini Bergamo (IT) #5 B: Lg2~3 c+ 4+1 S#2 C S#3 C H#2 B: +Bf3 C H#2 B: Kb2-g6 C+ 5+5 H#3 B: Bg2-+f2 c+ 5+5 Reinhardt Fiebig Hohndorf (DEJ Gennadij Egorov & Aleksandr Olejnik (SU) Oleg Paradsinski Tschaplinka (UA) Bjørn Enemark Glostrup (DK) Christopher Jones Bristol (GB) Christer Jonsson Skårholmen (SE) S#5 C+ 5+2 S#9 C+ 6+8 S# H# C+ 4+2 H#3 B:Td4-+e4 C H#3 B: Sg5-t6 C Michal Dragoun Prag (CZ) Yehuda Lubton Haifa (IL) Mario Parrinello Marcaria (IT) Dieter Muller & A.N. Pankratjev (DE+SU) Nicolae Popa Arsura-Vaslui (RO) Marko Ylijoki Tampere (Fii H#2 B: Be4-e6 C+6+11 H# C+ 5+4 H# C H# " C+6+12 H# C+ 4+6 H# c+ 6+4

9 128 THEMA DAN/CUM nr.109 THEMA DANICUM nr Jorma Pitkånen & Timo Koistinen {FI) Alexander Toger Nazareth {IL) Ion Murårasu Galati {RO) Unto Heinonen Helsinki (FI) Sven Trommler & Franz Pachl (DE) Santi Pirrone Efter Nahnybida Acqui Terme (IT) H#4.5 B: Kc4-+f5 C+ 3+4 Luigi Vitale S. Maria Capua Vetera {IT) H# c+ 2+9 Gyorgy Bakcsi, Janos Buglos & l.åszlo Zoltan {HU) H# C+ 2+5 Steen Christensen Nærum {DK) Serie-H = Semion Shifrin Nesher (IL) H# Løve c8,d8,h8 C+ 6+6 Theodor Steudel Weissenfeld (DE) H#3 Circe C+ 3+6 Henry Tanner Tilegnet Lars Larsen Helsinki (FI) H#6 C+ 2+4 Alessandra Cuppini Bergamo {IT) H=7 Madrasi c+ 3+3 Michael Grushko Kiryat Bialik {IL) #3 Haanerskak c+ 1+1 B: Ka1-+h5: #5 C: Ka1-+e1: #6 Erik Hansen Helsingør (DK) 5#7 Max. Løve b7,f6 C+ 3+9 Wolfgang Dittmann Berlin (DE) 5#14* Max. Imitator h3 C Michel Caillaud Chatenav-Malabrv {FR) H = C+ 5+5 Gligor Denkovski kopje (MK) #2 f C H#3 Circe Parrain B: Bb4-+f4 c+ 3+3 Serie-H#25 Prinsesse a2 C Proca-2.5, #1 Anticirce type Cheylan 4+5 BP13.5/PG13.5 C ; 1.1;1. 1; 1.2;1.1; 1" BP18/PG18 C

10 130 THEMA DAN/CUM nr.109 THEMA DANICUM nr (Diatsjuk): Fort: 1 Sce5? tr 2 Kc5/ fxg5#, men 1 - Sge6! og 1 Sfe5? tr 2 Kb5/Kc5, men 1 - Lxc4! Løsn: 1 Le5! tr 2 Kb5/fxg5#; 1 - Lxc4/Lxg2 2 fxg5/kb5#; 1 - Dxd2/Dc5 + /Dxb6 + 2 Sxd2/Kxc5/ Kxb6#. Von drei zyklischen doppelten Mattdrohungen schlågt nur eine durch (MN). Vanskelig, udpræget drilagtig (LL). Ja, meget svær gennemskuelig, og utrolig kompleks opgave {HHe) (Retter): Fort: 1 Lxe3? tr 2 Lf4#; 1 - Se6/Sc5/Dd4/Lxe3 2 Txe6/Dxc5/Dxd4/ Dxe3#, men 1 - Sd6! Løsn. 1 Txf6! tr 2 Tf5#; 1 - Se6/Sd6/Txf6/Tg5/Df1 2 Dxe6/ Dxd6/Dxf6/Sc6/Ld4#. Der Bahnungszug des wt hilft der Dame zu drei Matts auf der Bahnungslinie (MN). Lars Larsen har udvalgt de to totrækkere og skriver om denne: "Pikant affære med tiltrængt undervisning i matforandringer". Altså ikke matændringer på samme sorte svar, men helt nye matter - og det er jo ganske interessant! Desværre også gengivet i Lars' artikel i TO 106/ 8666 (HHe) (Hansen): Forsøg 1 La3? Tf4 2 Txf4, men 1 - Lc3! og 1 Ld2 +? Sc3 2 Txf1, men 1 - Lc3! Løsn. 1 Lg5! tr 2 Ld8+ Lc7 3 Lxc7#; 1 - Lf6 2 Sb3 + Ka6/Ka4 3 Ta5# og 1 - Lc7 2 Ld2 + Sc3 3 Lxc3#. Sort tvinges til at åbne for hvids batteri med den stærke løber, der angriber via d2 og db. En variant mere ville være godt (HHe). Tak for hilsenen {Børge Hansen) (Knuppert): Forf: 1 Lxd3? {2 Le4/c4#) Sd2 2 Td4#, men 1 - Txe5! og 1 La2? {2 Td4#) Txe5 2 Sa7 Te4 3 Tb5#, men 1 - fxe5! Løsn. 1 Sa7! tr 2 Tc5 +! Kxc5/Sxc5 3 Tb5/Td4#. 1 - Txe5 2 La2 Te4 3 Tb5# og 1 - fxe5 2 Lxd3 e4/sd2/sc5/sd4 3 Lc4/Tb5/Td6/c4#. Pragtfuld, tog masser af tid (SM). Durch den Schlag auf e5 nehmen sich st und sb gegenzeitig die Verteidigungsmiiglichkeit und die VerfOhrungen schlagen durch (MN). Efter en fin nøgle og endnu bedre trussel må sort parere med slag på e5, men når sort har valgt slagbrik, bliver forførelserne effektive. Et plus, at sort har nye parader med slagbrikken efter slaget: 2 - Te4 og 2 - e4. Flot konstruktion! (HHe} (Kuligin): 1 Sc3! tr 2 Sxa4+ Kb5 3 Lc6#. 1 - axb4 2 De3 + Kd6 3 Sb5#; 1 - Kxb4 2 Db2 + Kc5 3 Se4# og 1 - Kb6 2 Dd8 + Ka7 3 Sb5#. Der SchlGssel errnoqlicht dem sk eine halbe Sternflucht, nimmt jedoch auch ein Fluchtfeld (MN). Firesmukke modelmatter i noget usædvanlige matbilleder. Flot opgave! (HHe) (Larsen): 1 f7! tr 2 Dd6 + exd6/ke4 3 fxe8d/dd4 eller Txf4#. 1 - fxe3 2 Dd2! exd2 3 Te2#; 1 - Ke4 2 Dc3 e5 3 Sf6#; 1 - c3 2 Dxf4 + Ke6 3 Dxf5#; 1 - Ke6 2 fxesd og en del dualer. "Pillearbejde" (HCH). Diesen Schlusselzug wurde auch ein Partiespieler wåhlen (MN). En fin og skarp ide med de to dronningofre, men opgaven skæmmes af dualer (HHe). Bare en lille troskyldig ting, ret hurtigt komponeret, bygget på et dronningoffer (LL) (Roche): Denne var jeg ved at opgive. Rystede på ho'det..., men pludselig {LL): 1 fxe6! træktvang. 1 - d6 2 Dxd6 T-/ Td7/Te8+/Txf7+/Txe6 3 e7/exd7/fxe8s /exf7 /Dxe6#: 1 - dxe6 2 De8 T - /Txe8/ Txf7 3 Dxe6/fxe8S/Dxf7# og 1 - d5 2 exd5 e4 3 Ld4#. På brættet falder "alt i hak" og løserens hænder bør falde "i klap" af forundring (SM). Nicht gerade ein schoner Schlussel {MN). Pudsig stilling med fortsatte forsvar {blandt andet et tårnkors!) i to varianter, men Lgl bruges kun i en bivariant {HHe). Her kunne jeg blandt egne eller andres humorprægede opgaver nemt finde en eller to passende supplerende opgaver; dem ville SPRINGARENgivetvis trykke. Men TO afviser dem. Uforståeligt! (LL). - Jeg vil gerne slå fast, at TO meget gerne bringer sammenligningsopgaver, hvis de har relevans i forhold til den bragte opgave. Når Lars, med rette, finder ovenstående "humorpræget", er det ikke nok at vise en anden opgave med humor. Hvis nogen derimod kender en anden opgave med hvidt tårnkors som fortsat forsvar eller fortsat forsvar i to varianter, så bringer vi opgaven med glæde. Lars henviser sluttelig til et bilag: ("A.C. White"), som ikke er medsendt (HHe) (Tuovinen}: Fort: 1 Tf5? {2 Tf4#) Le3! og 1 Lxg4? {2 Lf3#) Td3! Løsn. 1 Ke7! tr 2 Lf5 + Kxd5 3 Sb4#. 1 - Lel 2 Tf5 Ld2 3 Txd4# og 1 - Te1 2 Lxg4 Te3 3 Txd4#. Ligner en romersk henledning. Beskedent indhold, men pæn trussel (LL). Die priiventive Deckung des Ld6 durch den wk provoziert Zuge von st und sl., so dass die Verftlhrunqen nicht mehr pariert werden konnen (MN). Fin og klar logisk opgave, hvor st og sl henledes til felter, hvor de i de nye parader må spærre for hinanden. Desværre begge varianter med mattrækket 3 Txd4# (HHe) (Makaronez & Ljubashevskij): 1 La7! tr 2 Le6+ Kc6 3 d5+ Kb7 4 Db6#. 1 - Lxd4 2 Tc3 (hvad truer det?) bxc3 3 Sxc3 + Lxc3 4 Dc5#; 1 - Txd4 2 Sf4 + exf4 3 De2 Te4 4 Db5# og 1 - exd4 2 De1! (glimrende variant - LL) - 3 Sf4+ og 4 De6#. Vel gennemført annihilation på d4. Ret vanskelig {LL). En virkelig flot konstruktion {SM). Nicht leicht zu sehende Bahnung des wl, besonders, da der Bd4 noch im wege steht (MN) (Kriitschmer): Forhastet er 1 Sg5? Txh6#! Derfor en forplan: 1 Sdf8! {2 Se6#) Kc5 2 Le3+ fxe3 3 Sd7 + Kd4 4 Sg5 Txh6 + 5 Kg3 Txg6 6 Sf3 + Sxf3 7 Txd3#; 5 - Th3+ 6 Kxh3 og 7 Se6#. Ifølge forfatteren Berlintemaet, hvilket vistnok går ud på, at sorts forsvar ikke blot er en almindelig parade, men en matsætning af hvid. Med forplanen skaffer hvid sig det nødvendige flugtfelt på g3, men ellers er der ikke så meget at komme efter (HHe) (Syzonenko): 1 Le2! Ke6 2 Lc4+ Ke5 3 Sg4+ Ke4 4 Lf2 Kf3 5 Ld3 Kg2 6 Le2 Kh1/Kh3 7 Lf3/Lf1 #. Subtle and elegant (LV). Lustiges Treiben des sk in die Ecke (MN). Uventet matsætning i sjov lille miniature (HHe) {Gamnitzer): 1 La1! tr 2 Sb2 + Kc3 3 Sc4 + b2 4 Lxb2 + Kxc4/Kc2 5 Td4 +I Se3 + Lxd4/Lxe3#. 1 - a3! 2 Lf6! {3 Se5 + Kc3 4 Sxg4 + Kc2/Kc4 5 Se3 + Lxe3#) Th6 3 Tc1 + Kxd3 4 Txb3 +! Kd2 5 Lxg5 + Derfor først forplanen 1 La1! for at fremtvinge den sorte svækkelse efter 1 - a3 - hvem ville drømme om sådan en forplan, og at 1 - a3 er en svækkelse? Træk med Sd3 (2 Td4 + Lxd4#) strander på 1 - Sc5 +I Desuden en anden utematisk, men meget interessant forførelse: 1 Lxg4? tr 2 Tb4 + Kd5 3 Td4 + Lxd4#; 1 - Lg2 {f.eks.) 2 Tb4+ Kd5 3 Td4+ Kc6 4 Tc1 + Sc5+ 4 Txc5 + Lxc5#, men 1 - Ld5! der blokerer vejen for sort konge! Fin opgave (HHe). Lot af trouble! (LV). Klasse! (HR) {Zander): 1 Th1! Lf6 2 Tfl Lg7 3 Tf7 Lf6 4 Sf4 Lg7 5 Sg2 Lf6 6 Tf8 + Kg7 7 h8t Lxe5#. Very well (LV). Fin ide med tempo- eller ventetrækket Sg2. Kan ikke ske med hl på grund af åbne/lukke mekanismen på f6 (HHe). Jeg likte denne godt, men stillingen virker kjent (VB) og efter næste nummer endnu mere kendt, da den desværre ved en fejl er publiceret igen (HHe) (Moutecidis): 1 Dc3 + Kg2 2 Dh3 + Kg Kf2 4 Tf1 + Ke2 5 Dg2+ Kd3 6 Td 1 + Ke3 7 Te1 + Kd3 8 Sc5 + Kc3 9 Dg7 + Tf6 10 Dg3 + Tf3 11 Te3 + Txe3 12 De1 + Txe 1#. A splendid selfmate (LV). Plasseringen af sta6 skal narre løseren til å tro at matten er på a1. En god oppgave, på grund av sjakktvangen lettere å løse enn man skulle tro (VB). Attack hela vågen lång {GN) {Dragoun): A: 1 Sd5 (d5?) Sxd4 2 exd4 Lg6#. B: 1 d5 (Sd5?) Lxf4 2 exf4 S3g5#. Die s Linienoffnungen verhindern das jeweils andere Matt (MN). Forførelser, der strander på linjeåbninger for Log D. Her kombineret med slag af sort blokadebrik, efterfulgt af ny blokade. Løsninger måske lidt for åbenlyse (HHe) (Garai): 1 Lh1 Txh5 + 2 Kxh5 Txh3# og 1 Lg2 Txh3 2 Kxh3 Txh5#. Von TG ist man besseres gewohnt {MN). Lh1 tiltaler, men rimelig enkel {HHe). En smart, økonomisk fremstilling af ombyttede hvide T træk, men heller ikke mere end "smart" {LL) (lwanow & Kapica): A: 1 Db2 Sd5 2 Db5 Sde3#. B: 1 Td6 Sb5 2 Td5 Sa3#. C: 1 Le2 + Kxe2 2 Lc3 d3#. Fiks lille blokadeleg med modelmatter (LL). Schade, das Losunq C im ablauf nicht mit A und B har-

11 132 THEMA DANICUM nr.109 THEMA DANICUM nr moniert (HR). Solche "Austausch-Probleme" hat man schon besser gesehen (MN). I en så enkel opgave mangler D med springer (HHe) (Larsen): 1 Kd5 Tc2 2 De6 Tc5#; 1 Kf5 Tg2 2 De6 Tg5#; 1 Dc5 + Kd3 2 Kd5 Sxf6# og 1 Dg5 + Kf3 2 Kf5 Sxd6#. Herlig opgave (KL). Totale Symmetrie, wer es mag? (EB).I mine unge dage advarede man mig mod at overdrive symmetri (LL). Det vil jeg nu gerne gøre, også i dag, men det er jo smag og behag (HHel (Molnår): A: 1 Sc4 (Sxb3?) Sb5 + 2 Kf7 Sd6#. B: 1 Kxf5 Sf4 (Sf8?) 2 Sc2 Le6#. Den tvilling (B) er knippelgodt "fundet". Oven i købet modelmat og frigørelse i begge. Ja, øvelse gør mester (LL). Bei der Losunq habe ich mich sehr schwer getan, da die Thematik vollkommen uneinheitlich ist (MN). Der er dog en vis ide: I A frigør sort springer den hvide og i B "frigør" den hvide springer den sorte. Jeg har dog problemer med forfatterens angivne forførelsestræk. I B har Sf8? næsten samme effekt som Sf4, så OK. Men i Aer det jo åbenlyst, at hvid springer skal frigøres, hvis man er på sporet af løsningen. Så hvorfor forsøge Sxb3? Ellers god opgave (HHe) (Nieroba): A: 1 Dxd7 b3 2 Dd4 Sgf2#. B: 1 Txd7 Le8 2 Td4 Lb5#. Entfesselungswechsel, gut gemacht (EB). En nydelse, ikke mindst på grund af den vanskelige B-løsning (Le8 svær at finde) (LL). Morsom ide og fin konstruktion, men desværre ikke helt hensigtsren Txd7, der også skal åbne for hvid løber (HHe) (Onkoud): 1 Ke4 Sd2 + 2 Kxe5 f4# og 1 Ke2 Sf4 + 2 Kxf2 Ld4#. Ein netter Zilahi mit einer seltsamen "Verteidigungslinie" auf der 6. Reihe (MN). Og en lidt anderledes Zilahi (se også 8784), hvor sort konge er den, der slår. I øvrigt helt passive slag - brikkerne står jo bare der, hvor sort konge vil hen. Men kombineret med de hvide frigørelser, en hyggelig lille opgave (HHe}. Endnu en morsom servering med frigørelser! (LL) (Ånyos}: 1 h4 Tb2 2 h5 Txh5 3 Kd4 Tb4# og 1 Kd4 Tb2 2 cxb2 fxe3 + 3 Kc3 Tc8#. Navnlig den sidste løsning er fiks, men 2xTb2, og Bf2 i 1. løsning ærgrer mig lidt (LL). Dass der Ta2 einmal nur zum Schlag herhalten muss, war eine Uberraschung (MN}. Originalt mix og en hensigtsren baning af sort bonde! (HHe} (Belokon & Kopyl): 1 Sc4+ Sa3 2 Dc5 Sb5 3 Sd6 Sc7# og 1 Te6+ Tf6 2 The4 g4 3 Ke5 Tf5#. Interessant! (HR). Die w Figuren rnussen nach dem Schlussel in eine Fesselung, konnen aber spiiter nach Entfesselung Matt geben (MN}. Modelmatter (LL}. Hvide selvbindinger efterfulgt af frigørelser. Motiveret af, at hvid skal åbne for en sort brik: Da5/Th4. Flot udførelse i fin åben stilling (HHe) (Enemark): 1 Lc4 Kd1 2 Ld4 Sd5 + 3 Kd3 Lh7# og 1 Lf6 Ld5 2 Lh4 Kc3 3 Lf2 Sg2#. Schoner bauernloser Sechssteiner! (HR). Fint blokadespil i mesterlig, økonomisk udførelse (LL). Das sieht nicht nach Computer aus - und deshalb umso gefiilliger (HR). Ein netter 6-steiner Fund (MN). Igen fortjent ros til Bjørns enkle stil. Sg2 matten har vi dog set nogle gange (HHe) (Fomischev): 1 c1l Sxf4+ 2 Lxf4 Ld5 3 Lg5 Lf7# og 1 g1s Lxf3 2 Sxf3 Ka2 3 Sg5 Sxf4#. Sehr gut! (MN). Sorte minorforvandlinger til fremtidige blokadebrikker. Sorte bønder står i vejen, men de slås væk af hvid. I den ene variant ofres løber og springer sætter mat. I den anden er det omvendt: Zilahi. Udmærket opgave (HHe). En vittig ide, perfekt udført (LL) (Grushko): A: 1 Lf5 Le2 2 Tg5 g3 + 3 Kg4 Lxf3#. B: 1 Lh5 Kh2 2 Tg5 g3 3 Kg4 Lxh3#. Gleiche Zuqe in der selben Reihenfolge ist etwas viel (MN). Lidt for banal og samme sorte spil (HHe) (Makaronez & Shifrin): 1 Dd4 LgB 2 Ke4 g4 3 Te3 Lxd5# og 1 Df5 Ta6 2 Ke4 Kc5 3 f3 Te6#. Præventive selvbindinger af sort dronning. I den første løsning spærrer sd elegant for std3, men denne effekt mangler i B. Et forslag er, i stedet for to løsninger, at lave en B-løsning: Th3 = Lh3, hvorved Df5 spærrer analogt for Lh3, så Te6# kan ske uden indblanding. Hvad siger forfatterne? (HHe). FørsteklassesMeredith. Skjulte træk, bindinger og blokader (LL} (Murarasu): A: 1 Sd5 Se3 2 Sc3 + Sd5 3 Sd1 Lb6#. B: 1 Sf1Lf22 Sd2+ Le1 3 Sf3 Se3#. Das gute Entfesselungs- und Fesselungs-Spiel wird durch die weite Versetzung des wk getrubt, wodurch hier eigentlich zwei Probierne zu sehen sind (MN). Spillet er overbevisende fint (LL}. Herlig og flot opgave, hvor sort springer på skift først frigør den ene hvide brik og derefter den anden (HHe) (Ylijoki & Pitkiinen): A: 1 Ke5 Kg6 2 Te4 Kf7 3 Kf5 Th5# og 1 Te4 Th3 2 Te6 Th4 3 Se5 Tf4#. B: 1 Tf3 d5 2 Tg3 hxg3 3 Se5 Tf4# og 1 Se3 Tg4 2 Te4 Tg2 3 Kf4 Tf2#. C: 1 Ke5 Kg6 2 Te4 Th5 + 3 Kf4 Tf5# og 1 Se5 Tg4 2 Te4 Tg6 3 Kf4 Tf6#. Ein Variantenfeuerwerk! (HR). Mit sieben Steinen und der Versetzung eines wb sechs einwandfreie Matts hinzukriegen, ist schon eine tolle Leistung (MN). Det var dog utroligt, hvad forfatterne her har fået frem!! Tilmed en fin tvillingbygning (HHe) (Ylijoki): A: 1 - Sxa6 2 Kf5 Lxe6 + 3 Kxe6 Kb5 4 Kd5 Sc7#. B: 1 - Sd6 2 Kf3 Sxe4 3 Kxe4 Lxa6 4 Kd5 Lb7#. Sehr okonomisch realisiert (MN). Hvid må ofre, for at sk kan komme ind i minefeltet. Bemærk de to forskellige motiver for slag på a6. hs slår, for at give hvid konge feltet b5, og hl slår for at vinde tempo. Udmærket. Zilahi, som i opgave 8775 og 8779 (HHe) (Fiebig): 1 - Te1 2 Kf7 Le3 3 Ke6 Lc1 + 4 Kf5 Te3 5 Kg5 Te5#. Zweimal verstellen sich wt und wl auf e3 gegenseitig. Gut geloste Thematik! (MN). Morsom og fin batteriveksel med en slags Grimshaw på e3. Har set dette udført med færre brikker, men ikke med spærring på samme felt. Forfatteren angiver frigørelser som en del af indholdet, hvilket selvfølgelig er korrekt, men jeg ser dem nu alene som et teknisk hjælpemiddel til at undgå biløsninger (HHe) (Toger): A: 1 Lf1 Kd2 2 Lg2 Lxh2 3 Kxf2 Lg3+ 4 Kg1 Kel 5 h2 Lf2#. B: 1 Kh4 Kd2 2 Lf1 Lxh2 3 Tg1 Ke3 4 Tg5 Kxf3 5 Th5 Lg3#. Sjov lille kompakt sag (HCH). To forskellige motiver til at slå Bh2 i to meget forskellige løsninger. To løseregør opmærksom på, at B er illegal, da sort konge ikke på naturlig vis kan komme til at stå i skak. Selvfølgelig en skavank, men samtidig er det så overseelse fra forfatterens side, så det er op til løserne... (HHe) (Jonsson & Wiehagen): 1 h4 Sb3 2 d1d + Sc1 3 Dh5 Sd3 4 Lg7 Se5 5 Dh7 Sf7#. B: 1 Lb2 Sc2 2 h1d + Se1 3 Db7 Sf3 4 Dh7 Sg5 5 Lg7 Sf7#. Echo (EB).Schone Coproduktion (HR). Håsten som tanker. Haha! (GN). Utrolig flot spil med de fine pointer og indledningstræk: 1 h4! og 1 Lb2! Med så forskellige løsninger er det uvæsentligt, at begge løsninger slutter med Sf7# (HHe) (Vitale): 1 Kb2 Ke7 2 Kc3 Kf6 3 Kd4 Kg5 4 Ke5 Kxg4 5 Kf6 Kh3 6 Kg5 Sf7 + 7 Kh4 g4#. Ideal-mate (EB, EH). Eine "Vitale Miniatur"! (HR). Ein fast reines K-Duell in 7 Zuqen mit nur 6 Steinen. Alle Achtung und es sieht so leicht aus (MN). Vitale har de seneste par år lavet adskillige lange hjælpematter, hvor det i udgangsstillingen ser aldeles umuligt ud (HHe) (Bakcsi & Zoltan): Sort trækker Dc Sc6 2 d8s 3 Sd6 4 ebs 5 e4#. Zweimal UW in Springer (EB). Ungarsk Hiistparad (GN). Mærkværdig opgave, hvor fire hvide springere deltager i matsætningen! Utroligt, at den er korrekt, når hvid allerede i 2. træk kan forvandle til dronning på d8 eller e8 (HHe). Very good (CF). - 3 p (Bartel): 1 Sd3 2 Sxe5(Sg1) 3 Sxd7 (Bd2} 4 Sxf8(Lc1) 5 Sg6 6 Sxh4 7 Sf3 8 Sxg19Se210 Sxc1 11Kxd212 Kc2=. Morsomt at de fleste sorte brikkene må slås to gange (VB). Faktisk er det kun sd der undgår genslag. Flot rundløb med få brikker (HHe). - 3 p (Cuppini): 1 Lf7! tr 2 Ld5#. 1 - KAg2 2 Ld5 d1ka 3 Lb8 d2 4 La7 d3 5 LbB KAe4 6 KAxe4! h5 7 La7 d1-8 KAxd1 d2 9 Lxg2#. Ikke 6 Lxe4? d1kai 7 Ld5 d2 8 La7 KAe4! Hvis 1 - KAe4 så 2 Ld5 d1ka 3 Lb8 som i hovedvarianten. La7/Lb8 er ikke just ophidsende, men sjovt med Kamelforvandlingerne på d1. Man kunne vel forestille sig noget lignende med springerforvandling på e1, hvis man skubbede stillingen ned mod S-Ø (HHe}. - 3 p (Dulbergs): A: 1 e7 Gc7 2 e8s Gc5 3 Sd6 Ge7 4 Sf7 + KgB 5 Sg5 Gh4#. B: 1 f7 GgB 2 c7 Ge6 3 f8l KgB 4 Le7 GeB5 Lg5

12 134 THEMA DANICUM nr.109 Gh8#. Umwandlungswechsel mit Echo Matt. Gefållt mir sehr gut! (EB). Overraskende løsning i del B (VB). - 2x3 p (Grubert): 1 a6 Kb7 2 Eb8 Kc7 3 Ed7 Ed8 4 Eb4 Eb7# og 1 Ka6 Kb8 2 Ea5 Kc7 3 Ec4 Kc8 4 Eb6 Eb8#. Sehr feines Echo! (EB). Schones Linienecho (MN). ldealmat og kamæleonekko (forf.). Finder det svært, at tænke i Elg-baner (HHe). - 2x3 p (Hansen): 1 Kxa6(Th1) Th5 2 Sb6 Lc8# og 1 Sb6 Txb6+(Sb8) 2 axb6(ta1) Ta7#. Fine mattposisjoner (VB). Good use of Circe (LV). Schone Circe-Matts, Mattfigurenwechsel (EB), der til sammenligning sender 8986 mit nahezu gleichen Mattbildern. Das Matt ska8, Sb8, wta7 ist uberraschend nicht dabei (MN). Good play with matching strategy (CF). Igen en fin Circe af Erik med usædvanlige matbilleder og modelmatter. Tårnet slås tilbage til begge udgangsfelter! (HHe). - 2x2 p Erich Bartel Europa Rochade H#2* Circe Skinspil: 1 - Te7 2 Sa5 Lb5#. Løsning: 1 Kb7 Txb6+(Sb8) 2 Sxb6(Ta1) Ta7#. C (Kotesovec): 1 Tc3 Kf4 2 Tc2 Gd3 3 Kdl Ke3 4 Pel Gbl#; 1 Pcdl Gel 2 Td3 Ge3 3 Kel Kf3 4 Td2 Gc1# og 1 Pgl Gdl 2 Kfl Gh5 3 Te2 Kg3 4 Pe1 Gd1#. 3-fach Echo, sehr tein! (EB). Eko vil! du svara mig!! (GN). Grossartig! (MN). Flot, uden tvivl. Men det bliver lidt mekanisk (HHe). Excellent construction (CF). - 3x3 p -. Henrik Juel: 8796 (Donati): Løsn. 1 d3 a5 2 Ld2 Ta6 3 Lb4 axb4 4 a3 b3 5 Ta2 bxa2 6 h4 axb 1S 7 Th3 Sd2 8 Te3 Sf3+ 9 exf3 Tf6 10 Te2 c6 11 Td2 Dc7 12 De2 Df4 13 Td1d614 Ta1 Kd7 15 Dd1 Ke6 16 Se2 Kf5 17 Sc3 e6 18 Sbl. Hvids enlige slag må være exf3, og da sorts K,D,T og bønderne c.d og e tilsammen har brugt 10 træk, må det være sorts a-bonde (der efter forvandling til S) har brugt de sidste 7 træk (HCH). Hvor er det simpelt, når man ser løsningen! (HHe). Excellent problem (CF). - 3 p (Volet): Alle hvids slag var bondeslag, og sort må have slået h6xlg5 eller h4xlg3 og forvandlet på g1. Hvis vi kan få hk til a5, kan sort retrahere c7-c6, hvorefter resten er nemt; men for at undgå retropat må der hurtigt retraheres -~. Ta5 a3, og så er feltet a5 besat. Nu har vi brug for en brik, der kan skærme på b4; sd dur ikke, så det må være en ss, uslået på f4. Dette kræver uforvandling af sd på g1 og retraktion af sb. Mellemstilling. Fra den viste mellemstilling kan der spilles fremad: 1 - c6 2 Kb6 Lal 3 Ta5 Sd3 4 Kc7 Sf4 5 gxf4 g3 6 fxe5 g2 7 Kd7 gld 8 Dh2 Del 9 Dh1 Db2 10 Dc1 Db3 11 Tb2 Db4 12 Tb3 Da4 13 Db2 Db4 14 Da2 Lb2 15 Ke8 Lc1 16 Tb2+ Db3 17 Dal Da2 18 Tb3 Db2 19 Da2 Da1 20 Db2 a2 21 Taa3 (HJ). - 4 p (Caillaud): Ved naturligt spil kan de hvide brikker lige nå at komme på plads, inkl. Ta4-e4-e8-a8 og Dd2-h6-g7, men så kræves for mange sorte træk. Derfor må man snyde og lade to bondepar slå over kors, så hvid kan nøjes med Ta8 og Dd4-g7 og anvende de sparede træk til La6 og Td1- d6-f6. 1 f3 Sc6 2 Kf2 Sd4 3 Kg3 Sxe2 + 4 Kg4 Sc3 5 dxc3 g6 6 Le3 Lh6! 7 Lb6 axb6 8 Dd4 Ta3 9 Dg7 Tb3 10 axb3 Le3 11 Ta8 Lc5 12 La6 bxa6 13 Se2 Lb7 14 Td1 Le4 15 Td6 Ld3 16 Tf6 exf6 17 cxd3 Lf8. Svær med uventet L-rektangel (HJ). bb circuit motivated by pure lack of tempo; C + (forf.). Denne Caillaud formår dog at frembringe de mest mærkværdige ting! (HHe). Fine composition (CF). - 4 p -. THEMA DANJCUM nr LØSER TURNERINGEN Dir. opg S#+ H# Fant. opg lalt l 2002 I Total MAXIMUMnr (29) Erich Bartel, D. EB (07) Vemund Blomkvist, N. VB (00) Niels Danstrup ( 10) Henning Dysted ( 19) C.C. Frankiss, GB. CF (02) Juris Grudulis, LV (08) Børge Hansen (05) Erik Hansen EH (06) H.C. Hansen HCH (051 KarstenJacobsen (01) Bent 0. Kristensen (05) Kjeld Larsen KL (031 Lars Larsen LL ( 19) Romuald Lazowski, PL (00) Sven Michelsen SM (04) Gerhard Naujoks, S. GN ( 151 Manfred Nieroba, D. MN (101 Harald Riidiger, D. HR (09) Luiai Vitale. I. LV !09) Hæftets bedste løser blev Lazowski, Polen med 207 point. Han fører forøvrigt også årets løserturnering med 544 point, kun to point foran H.C. Hansen. Der var tre løsere der denne gang nåede de magiske 600 point. Det er Juris Grudulis, Letland og vore danske medlemmer H.C. Hansen og Bent 0. Kristensen. C.C. Frankisser godskrevet 43 point for TO 106. NB! Redaktørens computer er p.t. til reparation, så ingen kan nå mig. My computer is being repaired, so no can reach me for the time being. Leif Schmidt Favoritter: Erik Hansen: 8759, 8783, 8788 Niels Danstrup: 8767 Henning Dysted: 8763, 8787 Sven Michelsen: 8758, 8761, 8782, 8785, 8787, 8796 Harald Grubert: 8766, 8779 Karsten Jacobsen: 8760, 8763, 8773, 8776, 8777,8787 Lars Larsen: 8755, 8758, 8761, 8763, 8771, 8773, 8777, 8778, 8781, 8782 Ideen var oprindelig, at man udvælger maximum 3 favoritter, hvorved man tvinges ud i nogle af de samme overvejelser som en dommer.

13 136 THEMA DANICUM nr. 109 THEMA DANICUM nr Komponer en opgave med fantasibrikken Hamster. Udover Hamsteren, der skal være i opgaven, tillades anvendelse af Græshoppe, Elg, Ørn og Spurv. Fordring og trækantal er frit. Opgaver med Hamsterens nultræk er tilladt. (Læs artiklen "Caissas zoologiske have li" side 116). Compose a problem with the fairy piece hamster. Besides the hamster, which must be in the problem, it is permissible to use grasshopper, moose, eagle and sparrow. All stipulations and number of moves are permitted. Problems with the hamster zero move are permitted Leif Schmidt Original Tilegnet Holger Helledie I SKAKBLADET 1914 bragte Knud Hannemann denne debutopgave han havde komponeret sammen med faderen Harald. Knægten var da 11 år gammel, så han har sikkert trukket en del på den ældres erfaring. 1 Lb4 al D 2 a8d + Dxa8 3 De8 + Dxe8#. 1 - alt 2 Da4-3 T slås Sf4#; 1 - a1l 2 Sc4-3 L slås Sf4#; 1 - a1s 2 Sa3-3 S slås Sf4#. En gammel svensk bekendt fylder den 29. marts 85 år. Det drejer sig om Manne Persson, der har været aktiv probiernist i mange år. Han blev i 1992 udnævnt til international mester i komposition. Det er en opgave fra FIDE-album vi her vil vise. Så er det igen tid for den traditionelle løserturnering her ved indgangen til et nyt år. Ved at gøre opgaverne en smule lettere end tidligere, håber vi, at endnu flere har mod på at gå i gang med opgaverne. Små bogpræmier Sorts spil er det samme i skinspil, forførelse og løsning Danmarks skaklærer var også problemkomponist Brikker opstillet som et spørgsmålstegn og fordringen ligeledes Stillingen fanger øjet - men hvordan ryddes diagonalen for sort dronning? Se skinspillet og løsningen og du har set al'i Gitterskak. Alle træk skal overskride mindst en gitterlinje. løsninger bedes sendt til: Erik Hansen, Horsedammen 2, 1.mf., DK-3000 Helsingør, Danmark. Indsendelsesfrist: Walther Jørgensen 1 PR Arbejder-Skak 1950 Version J.G. Vladimirov Aron Nimzowitsch Deutsche Schachztg Eugene B. Cook Chess Composition Manne Persson 5 HO Uppsala All. S.J.T #2* ffff c #3 C+ 7+2 #? C Bruno Zastrow Kniest Schachbriefe Helmer Ternblad 1 PR Feenschach 10 TT l.l. Legal Original Nytårsspøg! H#3 B: Gf2-cl 1 C+ 3+4 Hamster a4 A: 1 Ke4 Gc5 2 Td5 Kg3 3 HAd4 Sf2#. B: 1 Te4 Sf2 2 HAd4 Gd5 3 HAe3 Sd3#. Maksimalt to opgaver pr. forfatter/ Only two problems per composer. Senest/Latest til/to: Leif Schmidt, Rådmand Billesvej 25, DK-2610 Rødovre, Danmark. Dommer/Judge: Steen Christensen. Bogpræmier/Book prizes. #2 c Th5 tr 2 Dd3#. Give and take key. 1 - Kxe4,c4 2 De3#; 1 - Dxe4 2 Sxb5#; 1 - Txe4 2 Lxc5#; 1 - Lxe4 2 Se2#. Vi gratulerer på det hjerteligste! S#4 C+ 4+3 H#3* C+ 4+2 H = Gitterskak C+ 1+1

14 138 THEMA DANICUM nr.109 THEMA DANICUM nr Den 45. kongres for skakkomposition blev afholdt i begyndelsen at september 2002 i byen Portorof i Slovenien. Som eneste dansker stillede jeg op til det hele: var delegeret, deltog i løserturneringen og i adskillige at de udskrevne kompositionsturneringer. Nedenfor har jeg skrevet om konferencen set med danske øjne. Svært at komme frem Den bedste forbindelse var med fly via Trieste, men da jeg tik bestemt mig var stikruten Milano-Trieste totalt udsolgt, mange at pladserne var sikkert købt at skaktolk... Bedste alternativ var via Venedig, og Venedig er i sig selv en rejse værd. Ankom tæt ved midnat, men Venedig var stadig åben. Med 25 gr. ved midnatstide kunne man snildt tå en velfortjent fadøl udenfor, når tørst hotellet var fundet og bagagen på plads. I Venedig er nummereringen ikke pr. gade, men pr. distrikt! Da tørst det blev klart, var det ikke så vanskeligt at tinde hotellet. Den følgende dag en smule sightseeing (mere tid på tilbagerejsen) og så ellers to timers togrejse til Trieste, 1Y, times ventetid, og to timers busrejse til Portoroz. Registrerings-skranken var netop lukket - men blev dog åbnet igen senere på aftenen efter middagsmaden. Papirerne Konferencematerialet var en mappe med papirer og en stor tunjjbog, der viste sig at være en Statistisk Årbog tor Slovenien. Ingen billeder, kun tabeller, og så vejede den omkring to kilo. Den leverede jeg tilbage, og jeg var ikke den eneste. Papirerne omfattede konferencens program og indbydelser til en 7-8 turneringer med spirituspræmier: Whisky (H#2 med tvilling hvor en sort B blev flyttet fra et nabofelt til sort konge til et andet nabofelt, Eric Huber og Vlaicu Crisan, Rumænien, kæmper med temaerne i Ouick Composing. Tre timer var der afsat. Det er ikke nemt! et springertræk væk), Champagne (bevisparti med diagonal-ortogonal overensstemmelse mellem to elementer i løsningen), Sabra (H#2 med sort selvspærring), Vodka (H#2 med batteri, hvor aftræks- eller bagbrikken i en tvilling blev flyttet langs batterilinjen), Becherova (H#2 med forvandling og fantasi-betingelser og/eller -brlkker), Sake (H#2 med en ny fantasibetingelse: spøgelsesbrikker, der genopstår efter slag når den slående brik flyttes), og desuden et par selvmat-turneringer. Meget spændende! Mange hjælpematter, lige noget tor mig! Samme aften begyndte jeg på Whiskytemaet. Jeg havde en bærbar computer med og kunne således checke opgaver undervejs uden at skulle kæmpe om de kun seks pladser i det tælles computerrum. Hotellet Der var indkvartering på tre gode hoteller, tå hundrede meter fra hinanden, smukt beliggende ud til Adriaterhavet. Jeg havde et værelse med stor balkon på tredje sal med udsigt over havet. I strålende solskin, grader, vandet var 24. Området var turistpræget, hotellerne ejede vist et stort område mellem de to små byer Portoroz og Piran. Halvpension var passende i varmen og især aftensmaden gav mulighed tor at snakke med andre deltagere, Graham Lee fra England, Michel Caillaud fra Frankrig, Klaus Kochll fra Schweiz og i særlig grad Vlaicu Crisan og Eric og Laura Huber fra Rumænien. At være delegat DSK's formand Kaare Vissing havde lovet at give mig stemmeret på Danmarks vegne, men jeg havde intet hørt fra ham. Han havde dog sendt besked, og jeg blev søndag en af de ca. 30 delegerede og dermed deltager i de officielle møder. Det gav en god indfaldsvinkel, for her sad mange kendte problemister, Kjell Widlert, Uri Avner, Zivko Janevski, bernd ellinghoven, Milan Velimirov, John Rice, Michel Caillaud, Michal Dragoun tor blot at nævne nogle stykker. Michel Cai/laud, der blev løser-gm under konferencen. Han vandt #2-delen i Ouick Composing og tilmed Sake-turneringen {"haunted chess ") med en se/vmat i 14 træk! Ouick Composing Søndag aften var der hurtigturnering i komposition. Kun tre timer, og ingen computere. To temaer, #2: sort selvblokade på to felter at forskellig farve, og H#2: hvid forvandling + sort selvspærring og/eller binding. Mindst 100 mennesker sad og sloges med disse to temaer i tre timer. Mine forsøg lykkedes ikke tor godt, en H#2 med mange biløsninger og en #2, der kun lige akkurat opfyldte temaet. Vinder af #2 blev Caillaud, mens H#2-prisen gik til et tysk firemandshold. Løserturneringer og foredrag At løse opgaver er en disciplin i sig selv og den er højt placeret i disse konferencer, mens de herhjemme ikke tages særligt alvorligt. Open Solving er tor personer, mens mesterskaberne WCSC primært er for hold. Kaare havde det svært sidste år, og han er en væsentligt bedre løser end jeg. Derfor havde jeg ikke forventet det store, og det blev da også til en sidsteplads, både i mandagens Open Solving og i mesterskaberne onsdag/torsdag. Ganske vist føler jeg mig snydt tor nogle points for en af de få opgaver, jeg faktisk fik løst - men måske har mit bræt været vendt forkert? Det havde dog ikke været nok til at undgå jumbopladsen. Tirsdagen bød også på en officiel reception i byen Piran og onsdagen på en serie små foredrag, bl.a. om en tidligere konference i Piran. Specielt morsomt var et indlæg af Peter Gvozdyak fra Slovakiet om cykliske problemer (hvad ellers?), illustreret at to fantasiopgaver at Reto Aschwanden fra Schweiz. I den første var en rose bagbrik i et batteri, meget underholdende. I den anden blev det endnu værre. Halvdelen af brikkerne var magiske og kunne dermed få andre til at skifte farve. Der var mange forførelser bl.a. med altorvandling og det hele blev fremlagt i et hæsblæsendetempo. Udflugt En god bid af torsdagen var afsat til en udflugt til en kæmpemæssig labyrint af fantastiske drypstenshuler i Skocjan.

15 140 THEMA DANICUM nr.109 Her kunne Tolkiens verden have været. Hulerne kunne være befolket af dværge og kæmper og troldmænd. Gandalf kunne have kæmpet på den smalle bro med 50 meter over og 100 meter under sig, og han kunne være faldet i floden langt nede. Enlang spadseretur gennem et enestående sceneri, der stadig er aktivt. For der er fugtigt og vand siver gennem sprækker og afsætter en smule kalk. I de højloftede huler bliver det til drypsten, men et enkelt sted var der dannet bassiner som i kinesisk landbrug på bjergskråninger. Chokerende var det atseenaf de ukrainske deltagere forlade gangstien og brække en stor tap på 30 cm af, 4-5 cm tyk foroven. Påden måde ødelægges fælles naturværdier opbygget gennem hundreder af år. Valg Om eftermiddagen var der valg til præsidiet, som det sker hvert fjerde år. Bedrich Forrnånek trak sig tilbage efter otte år som formand. Det gav kampvalg mellem John Aice fra England og Andrey Selivanov fra Rusland, som blev vundet af førstnævnte med 15 stemmer mod 12. Desuden valgtes tre vicepræsidenter. Solving Show Torsdag aften konkurrerede de ti bedste fra løserturneringerne i matcher, hvor det gjaldt om at løse #2-opgaver på tid, ofte i løbet af få sekunder. Imponerende, hvordan bærer de sig ad? på tavlen i det selskab er jeg ganske stolt over. Hjælpematterne gav ikke noget, Whisky-opgaven deltog ikke, da den indeholdt en fantasi-brik (en græshoppe) og det var ikke velset. (Se diagram 8995): Bjørn Enemark Whisky-Turneringen Pcrtcroz 2002 H#2 B: Bg4~f2 C+ 5+3 A: 1 Gf4 + exf4 + 2 Ke4 Sd6#. B: 1 f1 L Td4 2 Lg2 Tf4#. Om aftenen var der afskedsbanket og mulighed for at sige pænt farvel og måske på gensyn til mange af disse mennesker, der kan se det smukke i noget som gensidige bindinger og den slags. Fredagen I det officielle møde ændredes reglerne for løser-titler, så de - lige som FIDEs titler - alene baseres på normer, uafhængigt af om der er fem, ti eller tyve år mellem dem. Ændringen fik tilbagevirkende kraft og på den konto udnævntes Michel Caillaud og Graham Lee til løser-gm. Om eftermiddagen var der prisuddeling for de forskellige turneringer. Jeg havde afleveret opgaver til fem af dem, fire hjælpematter og mit første forsøg med et bevisparti. Det var kun på 6.0 træk, men Caillaud gav det en rosende omtale! At komme

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2 8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937 #2 c+ 5+2 Subscription fee for 2002 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: EURO 25 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt Mat i 3 træk 7+7 Subscriptionfee for 1994: DKK 150. Europe: DEM 45. OutsideEurope: USD 30. Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867.

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905 #2 c+ 11+8 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE THEMA DANICUM Nr. 2 April 1976 1. årg. REDAKTION: Videnskabelig redaktør: Løsningsredaktør: (Løsningsfrist: 6/5) Teknisk redaktør: ISSN olo5-oll7 JAN MORTENSEN, Set. Olavsalle 44 DK-2630 Tåstrup, Danmark,

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen Holdturneringen Cykelskak Partiafdelingen Nr. 6 - Holdturneringen er i gang. Ole Bønnelykke giver de sidste instrukser til Gunnar og Iver inden det går løs SKAKKLUBBEN Skakklubben

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden damhusskakklub.dk oktober 2010, årgang 2, nr. 1 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon

Læs mere

THEMA DANICUM. 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888

THEMA DANICUM. 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888 Mat i 2 træk 9+8 Subscription fee for 1993: DKK 150,00. Payments to postal account: Copenhagen 6 40 38 67. THEMA DANICUM ISSN 0105-0117 * Vol. 9 Oktober

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2696. Georg Thomas 2 PR Magasinet 8-12-1946 Mat i to træk 11+11 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Juli 1984 Nr. 35 Dom i THEMA DANICUMs

Læs mere

Det var værre end jeg troede

Det var værre end jeg troede BENT LARSEN Det var værre end jeg troede Bør reglerne forbyde hurtigspil? Måske ligefrem fastsætte et minimum af tidnødsdramaer pr. turnering? Publikum elsker jo disse orgier, hvor det hele drejer sig

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 3495. Svend Christensen 1404, Arbejder-Skak 1944/10 Mat i to træk 9+9 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 6 Oktober 1986 Nr. 44 WALTHER JØRGENSEN

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 5015. Kaare Vissing THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Mat i 4 træk 6+5 Subscription fee for 1991: DKK 130,00. Payments to postal account: Copenhagen 6 40 38 67. SCHACKPROBLEMET - 3-DRAGARENS UTVECKLING

Læs mere

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Her kommer julespecialudgaven af Problemhjørnet inklusive en julequiz med 10 spørgsmål. Det er nok at angive nr. på dit svar som f.eks. 3B, samt hovedvarianterne

Læs mere

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2 THEMA DANICUM Nr. 6 April 1979 Vol. 2 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN, Hovmarken24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark.Tlf. (03)164663 Løsningsredaktør: WILLYENGGREN,

Læs mere

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen 2012 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012 Sune Berg Hansen Onsdag den 30. maj 2012 Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen kakbladet ISSN 0037-6043 108. årgang, nr. 3, 2012. Udgivet af

Læs mere

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub Interne træk fribonden juni 2009 årgang 45, nr. 4 Rødovre Skakklub + Vanløse Skakklub Damhus Skakklub Interne træk rodovreskakklub.dk juni 2009, årgang 45, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15 Nr. 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper. 48. årgang... nr. 1, august 2014 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:... VUC Sønderjylland,

Læs mere

Caïssa. Glædelig Jul! Godt Nytår! December 2014 66. årgang nr. Medlemsblad for GSF-Caïssa. ttttttttttttttttttttttttttttttt

Caïssa. Glædelig Jul! Godt Nytår! December 2014 66. årgang nr. Medlemsblad for GSF-Caïssa. ttttttttttttttttttttttttttttttt Medlemsblad for GSF- December 2014 66. årgang nr. 368 ttttttttttttttttttttttttttttttt Glædelig Jul! Godt Nytår! GM Jens Kristiansen spiller simultan mod 10 mand. Vinder 8, remis mod 1 og taber 2 Side 2

Læs mere

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 International Seniorturnering, 15. - 21. oktober 2012 Arrangeret af Aalborg Skakring ved: og Turneringen er sponseret af: Aalborg Events - Det Obelske Familiefond

Læs mere

Februar 2015 Nr. 5. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

Februar 2015 Nr. 5. Sæson 2014-2015. 40. Årgang Februar 2015 Nr. 5 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

kakbladet Sasikirans danske skaksommer Vesterhavsturneringen Politiken Cup Medlemsblad for Dansk Skak Union 2003 / 7 Mandag den 13.

kakbladet Sasikirans danske skaksommer Vesterhavsturneringen Politiken Cup Medlemsblad for Dansk Skak Union 2003 / 7 Mandag den 13. 2003 / 7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Sasikirans danske skaksommer Mandag den 3. oktober 2003 Vesterhavsturneringen Politiken Cup kakbladet ISSN 0037-6043 99. årgang, nr. 6, 2003. Årgangen

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden Forside: NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Lørdag d. 5. april 2003 kl. 13.00 Grønnegades Kaserne, bygn. 10, Næstved 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Formandens beretning 3. Regnskab

Læs mere

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel 2015 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM Syv gange... Sune Berg Hansen Onsdag den 3. juni 2015 DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel kakbladet ISSN

Læs mere

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 Mat i 4 træk 4+5 KAVALKADE ved Jan Mortensen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 7 Juli 1989 Nr.

Læs mere

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3.

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3. 2006 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 3. juli 2006 Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til WM efter OL i Torino kakbladet ISSN 0037-6043 102. årgang, nr. 5, 2006. Årgangen omfatter

Læs mere

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004 2004 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM 2004 Mandag den 23. august 2004 Kasimdzhanov kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 6, 2004. Årgangen omfatter 8 numre. Udgivet af Dansk Skak Union

Læs mere

kakbladet Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /7

kakbladet Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /7 2006 /7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 25. september 2006 Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open kakbladet ISSN 0037-6043 102. årgang, nr.

Læs mere

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag.

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag. September 2004, årgang 29 SK68-nyt Nr. Information om klubben 2 Ole Alkærsig Klubmester - igen Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer AUS idrætsdag Allan Holst UM Kamplederkursus Nyt fra formanden

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62.

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. årgang Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab side Indhold: 2-3 Formandens kommentar 4-7 Klubmesterskabet

Læs mere

Bilag til Thema Danieuro - nr. 52 - Oktober 1988

Bilag til Thema Danieuro - nr. 52 - Oktober 1988 Bilag til Thema Danieuro - nr. 52 - Oktober 1988 DSKs møder Disse afholdes i Brønshøj Skakforenings lokaler,tuxensvej 2,over gården, den 2. torsdag i hver måned september - maj. Møderne begynder kl. 19.

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE SKAK KLUB Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE ST.AilIGI 3.DIVISION Til divisionsafslutningen på Valhøj skole ankom vore spillere med flossede ner..rerog dirrende hænder. Vi vidste at med et 3-5 nederlag

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5 2009 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union WGM Tania Sachdev Mandag den 22. juni 2009 K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge kakbladet ISSN 0037-6043 105. årgang, nr.

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15 Nr.9 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 48. årgang... nr. 9, april 2015 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:.. VUC Syd,

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang April 2015 Nr. 6 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

flotte come-back Bent Kølvigs KLUB RØDOVRE SKAK Politiken d.13/lo:

flotte come-back Bent Kølvigs KLUB RØDOVRE SKAK Politiken d.13/lo: RØDOVRE SKAK KLUB Nr. 3 l.november 14.årgang Politiken d.13/lo: Bent Kølvigs flotte come-back Hvidovre Skakklubs stærkt, besatte jubilæumsmeøterskab blev overraskende en tredelt sejr for Jacob Øst Hansen,

Læs mere

kakbladet Peter Leko VM-kandidat Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /7

kakbladet Peter Leko VM-kandidat Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /7 2004 /7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Peter Leko VM-kandidat Mandag den 11. oktober 2004 kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 7, 2004. Årgangen omfatter 8 numre. Udgivet af Dansk Skak

Læs mere

kakbladet Anand Verdensmester VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods Medlemsblad for Dansk Skak Union

kakbladet Anand Verdensmester VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Verdensmester Anand Mandag den 9. august 2010 VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1 2012 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Magnus Carlsen Mandag den 30. januar 2012 Nordmand nummer et på verdensranglisten EM for landshold World Mind Games Senior-VM kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

kakbladet Skak i Danmark Norge Tjekkiet Italien Rusland Argentina Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /8 Mandag den 29.

kakbladet Skak i Danmark Norge Tjekkiet Italien Rusland Argentina Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /8 Mandag den 29. 2004 /8 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 29. november 2004 Skak i Danmark Norge Tjekkiet Italien Rusland Argentina kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 8, 2004. Årgangen omfatter

Læs mere

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 19.00 (i perioden

Læs mere

kakbladet Henrique Mecking Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie tilbage i topskak Medlemsblad for Dansk Skak Union

kakbladet Henrique Mecking Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie tilbage i topskak Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Henrique Mecking tilbage i topskak Mandag den 30. marts 2009 Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden damhusskakklub.dk juni 2011, årgang 2, nr. 4 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon 44

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

THEMA DANICUM WALTHER JØRGENSEN DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5

THEMA DANICUM WALTHER JØRGENSEN DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5 Selvmat i 3 træk 9+5 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 8 Januar 1990 Nr. 57 WALTHER JØRGENSEN 3.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3 løst og fast omkring Skørping Skakklub Marts 2014 40. årgang, nr. 3 Forsidediagrammet er indsendt af Søren Hauge, der har løst fordringen mat i 6 træk. Løsning side 20 Læs nærmere i bladet: Langelands

Læs mere

Skakbladet. t+vt-+l+ OoO-VoOo -W-+oM-+ +-+-N-+- -+bp-+-+ P-N-Q-+- -Pp+-PpP +k+r+-+r

Skakbladet. t+vt-+l+ OoO-VoOo -W-+oM-+ +-+-N-+- -+bp-+-+ P-N-Q-+- -Pp+-PpP +k+r+-+r Skakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Marts 00 VM-finalen afgjort af nerver og tidnød Finalematchen i FIDE's knockout-vm i Moskva blev et udmærket billede på skakspillets ny identitet som actionmættet

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang BENT O. PEDERSEN Vinder af EFTERÅRSTURNERINGEN 2010 1 Formandens kommentar: Jeg har været formand for klubben i godt

Læs mere

kakbladet Til skak i skolen XtraCon-Skakligaen Jetsmark danmarksmester Tata Steel Chess Øbro Nytår Medlemsblad for Dansk Skak Union 2011 /2

kakbladet Til skak i skolen XtraCon-Skakligaen Jetsmark danmarksmester Tata Steel Chess Øbro Nytår Medlemsblad for Dansk Skak Union 2011 /2 2011 /2 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Til skak i skolen Mandag den 28. marts 2011 XtraCon-Skakligaen Jetsmark danmarksmester Tata Steel Chess Øbro Nytår kakbladet ISSN 0037-603 107. årgang,

Læs mere

S K A K N Y T. December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold:

S K A K N Y T. December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold: S K A K N Y T November Nr.126 December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 Side 4-5 Side 6-13 Side 15-17 Side 18 Side 19 Side 20-21 Side 22 Side 23 Side 24 : Indkaldelse: GENERALFORSAMLING

Læs mere

AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB

AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB 11955 AARSSKRIFTET 1933 BIDRAGYDERE: Oscar Andersson............. 5 Kr. Dr. med. H. Boas............ 5 - Peter Christensen............ 5 - Chr. Christiansen...

Læs mere

2009 /9 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Jan Smeets ny hollandsk skakstjerne Mandag den 30. november 2009 NH Chess Tournament Europa Cup

2009 /9 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Jan Smeets ny hollandsk skakstjerne Mandag den 30. november 2009 NH Chess Tournament Europa Cup 2009 /9 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Jan Smeets ny hollandsk skakstjerne Mandag den 30. november 2009 NH Chess Tournament Europa Cup kakbladet ISSN 0037-6043 105. årgang, nr. 9, 2009. Årgangen

Læs mere

- holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16. Nr. 1

- holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16. Nr. 1 - holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16 Nr. 1 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 49. årgang.nr. 1, august 2015 Haderslev Skakklub mandag

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

kakbladet Skakfest på Rådhuspladsen Dansk Skoleskak 50 år Aarhus Chess Summer IM-skak i Horsens Capablanca i København

kakbladet Skakfest på Rådhuspladsen Dansk Skoleskak 50 år Aarhus Chess Summer IM-skak i Horsens Capablanca i København 2010 /7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Skakfest på Rådhuspladsen Dansk Skoleskak 50 år Mandag den 20. september 2010 Aarhus Chess Summer IM-skak i Horsens Capablanca i København kakbladet ISSN

Læs mere

IECC - International Email Chess Club. International e-mail Skak Klub. Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen.

IECC - International Email Chess Club. International e-mail Skak Klub. Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen. IECC - International Email Chess Club. International e-mail Skak Klub Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen. I tilfælde af uenigheder vedr. oversættelser af IECC retningslinier,

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard skak@psoendergaard.dk tlf. 81-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 82-883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette Dalsgaard

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Hvid trækker og sætter mat i 3 træk.

Hvid trækker og sætter mat i 3 træk. Hvid trækker og sætter mat i 3 træk. 0HUHVMRY LVNDN DI+HQULN0RUWHQVHQ 3DDVNHOLOMHQKDUW\QGVNDOOHGH JIRUPHGHRJEUXQHO JRJHWVDPPHQWU\NWWYH JJHWVNDIWLGHVPXNNH NODUWJXOHEORPVWHUHUELEORVWUHWO QJHUHHQGEORVWHUEODGHQHRJVW

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER 3. SKAKSPILLETS REGLEMENT 3-1 3.1. FIDE s regler for skak... 3-1 3.1.1. Forord.... 3-1 3.2. Grundlæggende Spilleregler... 3-2 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål... 3-2 3.2.2. 2. Brikkernes udgangsstilling

Læs mere

Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004

Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004 Skakklubben Centrum I dette nummer: Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004 Nr. 4 - Morten Andersen Revolverskak

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

kakbladet Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz Medlemsblad for Dansk Skak Union 2012 /6

kakbladet Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz Medlemsblad for Dansk Skak Union 2012 /6 2012 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Onsdag den 28. notember 2012 Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz kakbladet ISSN 0037-6043 108.

Læs mere

kakbladet VM Anand VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /9

kakbladet VM Anand VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /9 2008 /9 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM Anand Mandag den 1. december 2008 VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT kakbladet ISSN 0037-6043 104. årgang, nr. 9,

Læs mere

- holder fast, hvor andre slipper...

- holder fast, hvor andre slipper... BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 48. årgang...nr. 8 marts 2015 Haderslev Skakklub...mandag kl. 18.45 Spillested:...VUC Sønderjylland, Christian den X s vej 39, 6100 Haderslev Hjemmeside:...http://www.haderslev-skakklub.dk/

Læs mere

BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper...

BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 46. årgang... nr. 7, februar 2013 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:... VUC Sønderjylland, Christiansfeldvej 31D, 6100 Haderslev Hjemmeside:...

Læs mere

kakbladet Levon Aronian Vinder i Wijk aan Zee Divisionsturneringen Visioner for dansk skak Vejen til verdenstoppen Medlemsblad for Dansk Skak Union

kakbladet Levon Aronian Vinder i Wijk aan Zee Divisionsturneringen Visioner for dansk skak Vejen til verdenstoppen Medlemsblad for Dansk Skak Union 0 / kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Levon Aronian Mandag den 9. marts 0 Vinder i Wijk aan Zee Divisionsturneringen Visioner for dansk skak Vejen til verdenstoppen kakbladet ISSN 00-604 08. årgang,

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere