THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN K. & H. Hannemann Skakbladet 1914

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN 0105-0117. 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914"

Transkript

1 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914 S#3 c Subscription fee for 2003 (Scandinavian members): DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN * KLUB Vol. 14 Januar 2003 Nr. 109 Ansvarshavende, original- og teknisk redaktør/distribution General, Originals, and Technical Editor: Leif Schmidt Rådmand Billesvej 25, DK-2610 Rødovre, Danmark. Løsningsredaktør/Solutions Editor: Holger Helledie Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. Kasserer /Treasurer: Steen Christensen Skodsborgvej 350, 2.tv., DK-2850 Nærum, Danmark. Efter 13 år som løsningsredaktør har Holger Helledie meddelt, at han grundet for meget arbejde ikke længere ser sig i stand til at klare jobbet som løsningsredaktør. Blad nr. 110 vil således blive det sidste som Holger redigerer. Han har dog tilbudt at være den nye løsningsredaktør behjælpelig, f.eks. med korrekturlæsning etc. Denne beslutning sætter os selvsagt i lidt af et dilemma, hvem vil overtage jobbet som løsningsredaktør? At man ikke har det store kendskab til temaer bør ikke afskrække fra jobbet, vi kan godt leve med kortere kommentarer til originalopgavernes løsninger, evt. blot bringe dem forfatterne og løserne selv angiver. Løsningsredaktørens hovedopgave vil således være at holde styr på de løsninger han modtager og ajourføre pointfordelingen. Kan han så tilmed overholde deadlinen nogenlunde, vil han være den rette mand. The Danish Wizard - Den danske troldmand! Sådan beskrev hollænderen Dr. Meindert Niemeijer i 1963 den store danske probiernist, der i år ville være fyldt 100 år. Knud Harald Hannemann blev født i Randers den 16. februar Hans far var den kendte skakspiller og probiernist, ingeniør cand. polyt. Harald Frederik Hannemann, der bl.a. redigerede SKAKBLADET i 1914 og blev udnævnt til æresmedlem af Dansk Skak Union i han har komponeret omkring 50 opgaver. Faderen var en stor komponist, men blev dog langt overgået af sønnen, der fik samme uddannelse som sin far og debuterede som komponist med en samarbejdsopgave med faderen i SKAKBLADET 1914/33 - som 11-årig! (Se titeldiagrammet). I bogen "THE DANISH WIZARD" skriver Hannemann selv, at han har komponeret ca. 700 opgaver, og at de fleste blev til i hans ungdom. Han nævner også Alain C. White's Christmas-bøger som en stor inspirationskilde for ham.

2 Knud Hannemann (V) Aftonbladet #3 C Knud Hannemann 1 PR Die Schwalbe 1935 #3 C Knud Hannemann In memoriam K. Fabricius-Lauritzen 1 PR Skakbladet 1933 #3 C+9+13 THEMA DANICUM nr. 109 Hannemann var redaktør af SKAKBLADET fra 1926 til Endvidere var han skakredaktør på NATIONALTIDEN DE og DAGENS NYHEDER. Udover disse gøremål var han medstifter af Dansk Skakproblem Klub den 14. januar 1932 og som den første i landet blev han af FIDE i 1973 udnævnt til international mester i komposition. Han er opfinder af Trippelskæringspunktet der defineres således: "Gensidig spærring på samme felt mellem tre sorte brikker. Hver af de tre brikker spærrer altså ved betrædelsen af spærrefeltet for begge de to andre" Lc3 tr 2 Sb S8xf6 2 Sa5; 1 - S4xf6 2 Sa7; 1 - Txf6 2 Sb8. I denne opgave er trippelskæringspunktet f6 mellem Sg8, Sg4 og Te6; her udnyttes alle spærringer som blokader; men i mange tilfælde udnyttes en eller flere (eventuelt alle) spærringer som linjespærringer. Hannemann var en rar og venlig mand, der gerne gav gode råd til problemkolleger. Hans store kendskab til temaer gav han rundhåndet videre i form af artikler mange steder, således kan nævnes: DSK's AARSSKRIFT 1933, hvor han har en fyldig artikel med titlen "De vigtigste opgaveteoretiske udtryk", samt en med titlen "Bedstemoders opgave". I 1934 hed artiklen "Den ældste danske skakopgave", 1935: "Et tema fra den retrograde analyse", 1937: "Om trippelskæringspunktets konstruktion", 1940: "Kombinationsopgaver med modelmatter", 1943: "Spidsrodsopgaver", 1944: "Returbaning" og 1949: "Om slutspillet springer mod bonde". Som man vil se, var han en alsidig probiernist, hvis opgaver langt hen ad vejen ligner den navnkundige Loyds. Knud Hannemann døde den 1. maj 1981 i København. Lars Larsen har stået for udvælgelsen af de fleste af opgaverne, så lad os se en indholdsrig opgave, som Lars mener er mindre kendt i problemkredse Sf3 tr 2 Sbd4 Lxd4/Txd4 3 Ld5/Te5#. 1 - Td7,Td8 2 d41 tr 3 Sd2/Te5#; 1 - Td5! 2 Txd5; 1 - Lh8 2 Sfd4 (tr 3 Sd6#) Txd4/Le5 3 Sc3/Ld5#; 1 - Lg7 2 hxg7! (2 Sfd4? Lf8!); 1 - Lf6 2 gxf6 (2 Sfd4? Le7!); 1 - Sb3 2 Tf5! Da7 tr 2 Dxa2#. 1 - Se2+ 2 Sce3; 1 - Sd3+ 2 Kf5; 1 - Sd5+ 2 Lf4; 1 - Se6+ 2 Kf6; 1 - Sg6+ 2 Te3; 1 - Sh5+ 2 Kxh5; 1 - Sh3+ 2 Kxh4; 1 - Sg2+ 2 Sge3. Dommerne K.A.K. Larsen og Vilhelm Røpkes dom: (Delvis citat). "Sjældent ser man en så formfuldendt rekordopgave. Indledningstrækket er tematisk og elegant tilbagevigende. Det sorte skakgivende springerhjul er usædvanlig kompliceret og interessant, idet ikke mindre end syv.af skakkernes besvarelser er motiveret med sorte selvspæmnger, eller om man vil, Bi-valves. Den eneste anke, der kan fremsættes, er den korte trussel, der afføder samme mat i alle varianter". THEMA DANICUM nr Th5 tr 2 Lc5#. Nu fremkommer otte varianter, hvor sort søger at hindre denne mat. 1 - Df5 2 Df4 +; 1 - Tf5 2 Dg7 +; 1 - Dc3 2 De3 +; 1-Tc32 Sb3+; 1 - Dd5 2 Te4+; 1 - Ld5 2 Sc6+; 1 - g- 2 Dd6+; 1 - Lxd2 2 Dxd2+. Røpke skrev om denne opgave: "Jeg har ikke før set en opgave med så mange linjespærringer. Antibaning i tredobbelt udførelse". Delvis citat af dommerne Jørgen Møller og Niels Høeg: "Ophobnings-kombinations tema. Triplering af gensidig Antibaning å la Plachutta". Intet forblev uprøvet for Hannemann, her skal vi se en af hans fantastiske selvmatopgaver med alforvandling h8d+ Kg6 2 g8t+ Kxf7 3 e8l+ Ke6 4d8S+ Txd8#. Påfantasiområdet gjorde Hannemann sig selvfølgelig også gældende. Om 8911 skriver Kjell Widlert i SPRINGARENnr. 64/47: "Den allra forsta framstållningen av Circe-enpassant-ideen ar troligen Hannemanns lyckade #3". 1 Sc6 d4+ 2 Sxd4(Bd7) + d5 3 exd ep.(bd7)#. 1 - Kf5 2 Dxg4{Bg7) + hxg4(dd 1) 3 Dxg4#; 1 - S- 2 Df3+ gxf3(dd1) 3 Dxf3(Bf7)#. To Grimshaw-skæringspunkter med et tårn og en løber betegnes "Four hand round" og er, hvad vi kan se i 8912: 1 Sb4 tr 2 Sc2#. 1 - Lc6 2 b7#; 1 - Tc6 2 Dxf2#; 1 - Le4,Se4 2 Se2#; 1 - Te4 2 Dc3#; 1 - Lxf3 + 2 Sxf3#. Vi slutter denne lille kavalkade med en hjælpematopgave fra bogen "DANSKE MINIATURER": A: 1 Db1 Kc6 2 Tb2 Sd5 3 Tb8 Sc7#. 8: 1 Dh2 Kc6 2 Lg3 Sd5 3 Lb8 Sdb6#. Baning efter kritiske træk Knud Hannemann 2 HO Stella Polaris 1974 Korrektion: Kjell Widlert #3 Circe C Knud Hannemann 2 PR Hollandsk-Indisk Schkb T.K.N.S.B #2 c Knud Hannemann 1 PR Skakbladet 1919 #3 c Knud Hannemann T.K.N.S.B S#4 c Knud Hannemann Thema Danicum 1976 Tilegnet Lars Larsen H#3 B:.;-Th2 C+ 3+4

3 116 THEMA DANICUM nr.109 THEMA DANICUM nr ELG ØRN SPURV HAMSTER Første artikel var i TD Vi fortsætter vor rundtur i den zoologiske have, hvor vi møder de forskellige fantasibrikker med dyrenavne. Denne gang skal vi se eksempler på elge, ørne og spurve. Disse er (iøvrigt sammen med en brik der kaldes hamster) i familie i problemskakkens fantasiverden. At finde opgaver indeholdende disse særlige brikker er såmænd ikke så nemt. Hvad gør man så? Jo, man henvender sig til en specialist på området. Der blev skrevet til tyskeren Harald Grubert, som vi vidste havde lavet en del opgaver med disse brikker. Stor var hans imødekommenhed, så det er skam hans store hjælpsomhed der gør, at der blev en artikel overhovedet. Det er forøvrigt også manden, der kan læse og skrive dansk, hvilket i sig selv er en sjældenhed for andre landes statsborgere! Om brikkernes gangart kan vi, som bekendt, læse i Steen Christensens bog: "TERMINOLOGI I SKAKOPGAVER, BRÆTTEROG BRIKKER" 1998, hvorfra vi citerer: Vi gentager lige hvorledes græshoppen trækker: - ad lodrette, vandrette og diagonale linjer som en dronning, men kræver at der i den valgte retning mødes en buk, som skal overspringes. Græshoppen placerer sig på feltet direkte efter bukken. En elg trækker som en græshoppe, men placerer sig direkte bag bukken på et felt drejet 45 grader i forhold til den valgte retning. Hvis den valgte retning er lodret eller vandret, befinder slutfeltet sig diagonalt ved siden af bukken, men en valgt diagonal retning giver et slutfelt lodret eller vandret på bukken. Mens en græshoppe maksimalt kan trække til otte felter, kan elgen trække til 16 forskellige felter. Alle felter mellem udgangsfelt og buk (evt. 0 felter) skal være ubesatte. Hvis slutfeltet er besat af en af modstanderens brikker slås denne, men hvis slutfeltet er besat af egen brik er trækket ulovligt. Ørnen placerer sig, som nævnt under elg, direkte bag bukken pli et felt drejet 90 grader i forhold til den valgte retning. Bemærk dog, hvis den valgte retning er lodret eller vandret, befinder slutfeltet sig også lodret eller vandret ved siden af bukken, mens en valgt diagonal retning giver et slutfelt diagonalt på bukken. Ørnen kan trække til 16 forskellige felter. For en spurv gælder nøjagtig de samme regler, blot drejer denne brik sig 135 grader direkte bag bukken. Sluttelig fra denne "familie" har vi en hamster, her drejer brikken 180 graderi forhold til den valgte retning. Dette svarer til at placere hamsteren på feltet direkte inden bukken. Bemærk, at en hamster ikke kan slå en anden brik, idet slutfeltet aldrig kan være besat, ligesom det ikke er tilladt hamsteren at blive stående, hvis bukken står direkte op ad hamsteren ("nultræk" ikke tilladt). (OBS! Se sidst i artiklen) Harald Grubert Harmonie 1988 H#3 Elg a6,c8,d6 B: ELa6-+b5 C Harald Grubert Problemkiste 1989 H#2.5 Ørn d2 B: ØRd2-+b5 C Harald Grubert Problemkiste 1989 H#3 Spurv g5 B: Gh6-+f I diagramstillingen kan elgen c8 slå ELd6 eller trække til e7. Elgen a6 kan gå til e5 og e7 via bukken d6. A: 1 Kd5 Kf5 2 ELd6-c4 ELc8-b3 3 d6 ELa6-e7# (ELb3 dækker c5 og d4). B: 1 Kd4 Kf4 2 ELd6-c3 ELc8-b2 3 d5 ELb5-e6#. Kamæleonekko! A: 1 - ØRd4 (via buk c3) 2 Ka4 Kb2 3 a5 ØRc5#. Ørnen dækker b4 via bukken c4 og sætter mat via bukken a5. Tilsvarende i denne løsning: B: 1 - Kb3 2 Kb6 c5 + 3 Ka5 ØRc6#. Kamæleonekko! Spurven kan gå til f5 og g6 via bukken f6 eller c2 og d1 via bukken c1. A: 1 Kd5 Kf5 2 Tc4 Gb6 3 Gc5 SPg6# (græshoppen dækker d4 og d6 og der sættes mat via bukken c6!). B: 1 Kd4 Kf5 2 Gc4 Gb5 3 c5 Kf4#. Atter Kamæleonekko! A: 1 Kd5 ELc4 2 Ke4 ELf5 3 Kf3 ELe2 4 Kg2 ELh3 5 Kh1 Kg3 =. B: 1 hl EL Elf8 2 Kf7 Kg5 3 Kg7 ELh7 4 ELg8 Elf6 5 Kh8 Kh6 = ØRb2 c4 2 ØRb4 c5 3 ØRcl c6 4 ØRb6 c7 5 ØRb8 cxb8ør#. Excelsior! C SPc3 Gd4 2 SPa2 Kel=. I matstillingen kan sort konge selvsagt ikke flytte og spurven har kun en buk (al), men trækket SPb2 sætter sort K i slag fra græshoppen og dur dermed ikke.

4 118 THEMA DANICUM nr Christian Wenz Problemkiste 1997 H =5 Elg d7 B: Kc6~ Christian Poisson Feenschach 1990 Serie-H#3 Spurv h3 C+ 2+2 C løsninger V. Kotåsovec Sachova Skladba 1998 H#3 Elg b2,f ". C Harald Grubert Harmonie 1988 H#5 Ørn f8 c Harald Grubert Harmonie 1988 H=2 Spurv d2 C cl D 2 De3 3 De5 Sb3#. 1 cl T 2 Tel 3 Te5 Sb3#. 1 cl L 2 Lf4 3 Le5 Sb3#. 1 cl S 2 Sd3 3 Se5 Sb3#. 1 cl G 2 Ga1 3 Ge5 Sb3#. 1 cl SP 2 SPc2 (via buk bl) 3 SPe5 (via buk f5) Sb3#. Matstillingerne: SPh3 dækker feltet c4 via bukken b3, græshoppen dækker Sd5. Enforvandling til de gængse officerer + de tilstedeværende fantasibrikker kaldesen Supera/forvandling. lflg. konventionen er det kun tilladt at forvandle til de fantasibrikker der findes på brættet Tb5 ELa2 2 Ela6 Elb4 3 b6 ELc6#. 1 Ka6 ELb1 2 Tb6 Ka4 3 ELa7 ELc7#. 1 b5 Ka2 2 Ka4 Elb1 3 ELa5 ELc5# C.M.B. Tylor (K} Chessics 1980/10 #3 Hamster f2 C C.M.B. Tylor Chessics 1980/10 #2 Hamster c8,e4 C træk tilladt, se tekst THEMA DANICUM nr Vi er nået til hamsteren, den sidste brik i denne familie af hoppere. Det var ikke så nemt at finde opgaver med spurve og ørne, men at finde opgaver med hamsteren var endnu mere besværlig. Også her måtte vi ty til en venlig tysk probiernist, det var Hans Gruber, der så venligt sendte et lille udvalg. Når man beskæftiger sig med "dyr" kan uforudsete ting ske. Således lykkedes det red. at komme yderligere nogle "dyr" nær, nemlig på det nærmeste at træde i et hvepsebo. Det viste sig nemlig at i forbindelse med en hamsters trækmuligheder, hersker der divergerende opfattelser. Det drejer sig om hamsteren må foretage et 0-træk eller ej. (Et 0-træk er f.eks. 1 Lb7 HAc8-HAc8 i diagram 8923). Hamsteren hopper op, rammer bukken og falder tilbage på udgangsfeltet. Atter måtte vi til udlandet for at få hjælp og denne gang var det vor svenske ven Kjell Widlert der måtte stå for skud. Venlig, som altid, sendte han en del der fortæller historien om hamsteren. Brikken blev egentlig opfundet af englænderen C.D. Locock ( } under navnet "Jibber" (som antyder en ridehest som ikke vil hoppe over en forhindring}. I FAIRY CHESSREVIEWapril 1937 nævnes brikken første gang i forbindelse med publiceringen af en originalopgave - der blev ikke bragt en kommenterende artikel og der var ikke andre komponister der tog ideen op de nærmest følgende år. Vi skal helt frem til oktober 1980, hvor englænderne George Jelliss (* ) og C.M.B. Tylor (* ) i bladet CHESSICskrev en artikel om brikken. Her publiceredes for første gang brikkerne elg, ørn og spurv. Samtidig foreslog Tylor navnet hamster for den sidste brik i systematikken. Artiklen nævner også at der findes en tidligere opgave af Locock med brikken jibber, men tydeligvis synes Jelliss/Tylor bedre om navnet hamster og ville dermed ikke bibeholde det tidligere navn. I artiklen publicerer opfinderne tre originalopgaver med hamster, tre med elge, tre med ørne og fire med spurve. Af de tre hamsteropgaver udnytter to 0-træk, hvor hamsteren ender på samme felt den trak fra, så det er tydeligt, at opfinderne anså 0-træk som selvfølgeligt tilladt. På et meget senere tidspunkt skrev så tyskeren Ji:irg Kuhlmanri I* ) en artikel i DIE SCHWALBE, hvori han skriver at 0-træk ikke er tilladt. I en kommentar til dette skriver Kjell Widlert: "Det finns ingen lag som fi:irbjuder nolldrag. FIDE har inte sagt någonting om saken. Många (majoriteten, tror jag) menar att om pjåsens gångart gi:ir att den kan utfi:ira ett drag som resulterar i en stållninq som ser likadan ut som fi:ire draget, så måste den ånda få gi:ira draget - det finns inget generellt skål att fi:irbjuda det" La2 HAb2 (via buk a2) 2 Le6 HAg7 (via buk h8) 3 Gf6#. Vi har korrigeret opgaven ved at flytte hk fra g6 til h Kh3 (tempo). 1 - HAg4 2 HAf4#; 1 - b4 2 HAc4#; 1 - Sc4 2 HAd4#; 1 - Sc2 2 HAd3#; 1 - Sb1 2 HAc2#. Som indledende tempotræk dur disse træk ikke: 1 Lc6? HAc7! 1 Lb7? HAc8!! 1 La8? HAb8! Kommentar af Kjell Widlert: "Forsøget 1 Lb7? viser at en hamster helt logisk kan gøre 0- træk når den står klos op ad en anden brik: hamsteren hopper mod brikken og falder tilbage på feltet den stod på". At beskæftige sig med dyr siges at være den herligste tidsfordriv. Vi der dyrker problemskakken ved dog bedre, vi har nemlig fundet den allerbedste. For endnu at dvæle lidt i dyrenes verden bringer vi et rim til et stille smil. Legt das Lama die Ohren nach hinten, dann sollte man besser verschwinden. Pumpt es dazu noch mit den Wangen, um seinen Teint mur.!.man dann bangen! Forf. os ukendt PS! Og dermed kom ideen til en nytårsturnering, hvor opgaven skal indeholde en hamster! - Se udskrivelsen side 136.

5 120 THEMA DANICUM nr Giorgia Mirri 1 HO Seine, Fr THEMA DANICUM nr e6 Sc8 26.e7-e8L+ Kf7-g8 28.Leb5 c6 29.Ta2 cxb5 30.Tc2 Sc6 31.Sa2 dxc4+. #2 C Alessandra Cuppini S.E.SCl.AP #2 C Lars Larsen S.E.SCl.AP #2 C+9+10 Omkring 1995 fik jeg kontakt med det store italienske tidsskrift CHESSAND APPLIEDSCIENCES.Det fortæller på 42 sider i A4-format om skak og skakmestre, gengiver mesterpartier og viser et væld af flotte billeder. Bladet afholder en årlig, populær tematurnering for totrækkere. Jeg får 1-2 numre af bladet om året og har deltaget i fem af dets tematurneringer. De totrækkere, man sender ind, publiceres (hvis de er rimeligt tematiske). Man må undre sig over at skandinaviske og engelske problemkomponister næsten ikke deltager - jeg har kun set en enkelt svensk opgave vistes i bladet 2001 som eksempel på 18. tematurnering. "To eller flere hvide linjebrikker sætter mat; men i nogle varianter åbner sorte brikker en af deres linjer". 1 Lf6 tr 2 Dd4#. 1 - Sc6 2 Lg8#. Bemærk åbningen til flugtfeltet e Te5,Txf6 2 Td2#; 1 - Sxc2 2 Td8#; 1 - Ke4 2 Da8#. Altså tre hvide linjebrikker - Cuppini bruger to, Lf1 og Te1 i 8925: 1 c8s tr 2 Dd6#. 1 - Da3 2 Lc4#; 1 - Da6 2 Sc3#; 1 - Lf4 2 Dc5#; 1 - Lg5 2 Te5#. I 8926 åbner sort en linje for De7 og Th4. Derved fremkommer Somoff, idet hvid spærrer to gange for Tb4. 1 De7 tr 2 Dc5#. 1 - exd5 2 Ld4# (2 Sc4?); 1 - Se2 2 Sc4# (2 Ld4?); 1 - d6 Da7#; 1 - Sxg2 2 Th3#. Nu afventer jeg dommen i et nyt indholdsrigt nummer. Samtidig med at bringe 36 totrækkere til denne tematurnering udskriver det italienske tidsskrift sin 19. tematurnering: "I en totrækker spærrer en hvid brik for forskellige sorte linjebrikker. Derved opstår mattrussel. Der kræves mindst tre forsøg. Et af disse er løsningen". Se Giorgia Mirri RO Scacco 1973 #2 c Lc3? tr 2 Sd2#. 1 - Dxc3/Sc4 2 Sxc3/Td4#, men 1 - bxc2! 1 Lg3? tr 2 Df3#. 1 -Txg3/Lf4 2 Dxh7/Dxb7#, men 1 - g4! Løsning: 1 Ld6! tr 2 Te5#. 1 - Lxd6/Sc4/Sd3 2 Dxb7/Td4/cxd3#. Originale totrækkere med dette tema sendes i to kopier til Giorgia Mirri: Via 1 Maggio 1; IT lmola (BO). Frist: Denne gang giver vi for god ordens skyld løsninger til tidligere stillede nødder. I retrospil angiver : fremkaldelse eller uslag (Dh8:S læses: D retraheres til h8 og fremkalder S) og = angiver uforvandling (S= a2 læses: S uforvandles til B, der retraheres til a2). Retraktioner uden symbolet : er rene flytninger (Volet), TD97 s.2: Denne opgave er desværre ukorrekt. Det var tilsigtet at der skulle bruges mindst 50.5 træk efter sidste B-træk for at nå stillingen, så man nu kunne forlange remis; men stillingen kan faktisk nås på blot 48.5 træk fra tt6/1 bbbbbbb/8/skb4t/2b5/1 B3B2/ 2BB1BBB/SL3tk1 (14+11): 0" c6+ 1.Kb6-c7-d8-e8 5.Td8 Tc8 6.Kf8 Tc7 7.Ta8-a6-b6-b4-a4-a2-b2 14.La2 15.Tb1- e1 17.Te6 Tb1 18.Td6 Kf1 19.Kg8 Kel 20.Te6 + Kd1 21.The5 Kc1 22.Te1 + Kb2 23.Th1 Td1 24.Tee1 Kc1 25.Tegl Te1 26.Kh8 Kdl 27" Ke2 28" Tb1-b2 30.Lb1 Ta2 31" Ta4 32.La2 Tb4 33.Tb1-b2 Tb6- a6 35.Lbl Ta7 36.Ta2-a4 38.La2 39.Tb1- b241.lb142.tba243.tb4 44.Tb6-a6 Ke1- d1 46.Ta4-b4-b6 Kc1-b2-a3 49.La (Ceriani), TD100 s.93: -1.. Dc8-2.Dh8:S Sf6-3.Dg8 Se4 " -6.Dh8 Sal -7.Dg8 S=a2-8.Dh8 b3:t -9.Ta1 a4:s -1O.Sd4:T Tc3-11.Sf3 Tc6-12.Sg1 Tc3:S -13.Se5:S Sd8-14.Ke8 Sg6 osv (Volet), TD102 s.179: -1.. Kg4:B -2.h2 Kf3:B -3.g3 Ke4:B -4.f2 Kd5:B -5.e3 Kc4:B -6.d4 Kc5-7.d3 Kb6:B -8.c4 Ka5:B -9.b5 Kb6:B -1O.a4Sg1-11.b4 Sb5-12.a3 Ka7-13.a2 Kb8-14.c3 Kc8-15.c2 Kd8-16.d2 Dc8-17.e2 Td7-e7-18.Te7 osv (Pronkin), TD105 s.9: 1.b3 h5 2.La3 h4 3.Dc1 h3 4.Kd1 hxg2 5.h4-h5- h6-h7 e5-e4-e3xf2 9.e4 f5 1O.Se2 g 1L 11.Lg2 f1l 12.e5 Lb6 13.d4 Lfc5 14. dxc5xb6f4-f3 16.Df4f2 17.Sc1 La6 18. Lc5 f1 L 19.a3 Lfb5 20.c4 Se7 21.cxb5 Tg8 22.hxg8L g5 23.Lc4 d5 24.bxa6 Lf (Heinonen), TD106 s.38: 1.g4 b5 2.g5-g6 Lb7-e4 4.gxh7 g5 5.hxg8L Th6 6.h4-h5 Ta6xa2 8.h6-h7-h8S a5-a4-a3 11.Sg6 fxg6 12.Ld5 e6 13.f4 Lc5 14.f5-f6 + Ke7-d6 16.f7-f8T Df6-f3 18.Tf4 Lf5 19.Tc4 exd5 20.e4 dxc4 21.e5 + Kd5 22.e6 Le3 23.e7 c5 24.e8D Sc6 25. Dh8-c3 Tg8-g7 27.Db4 cxb (Ceriani), TD107 s.78: -1.. h7:l -2.b4 Le8-3.Lf7 Kf1-4.Lg6 Ke2 " -7.Lf7 Kb1-8.Lg6 Kb2" -11.Lf7 Ke2-12.Lg6 Kd3-13.Lf7 Kd4-14.Lg6 Ke5 " -17.Lf7 Kb6-18.Lg6 Kb7 "-21.Lf7 Ke5-22.Lg6 Kf6-23.Ld3 Kf7-24.Lfl c3-25.e2:d osv Gianni Donati Springaren 2001 BP Selv om denne Retronød er lidt atypisk, skal læseren ikke snydes for hjemmearbejde. I Donati's bevispartiopgave 8928 er det ikke så svært at optælle de hvide træk: Ta6-d6-d8-c8, La3xf8, Da4-c6, Kd2-e3, Lc4-d5, Se2-c3-a4, Th6-f6, axb3, bxc3, c4, d4, exf3 og hxg3. Sort kan have spillet Sc6-e5-f3, Lf5-c2-b3, Dd6-g3, Kg8-h8, Lb4-c3, dxc6-c5 og e6, så han har tilsyneladende en masse træk til overs. Prøv selv at finde partiet. Hvis der skulle være behov for lidt ekstra hjælp, kan det røbes, at ssg8 foretager et rundløb på hele 8 træk. Hvilket uventet felt besøger den?

6 122 THEMA DAN!CUM nr. 109 THEMA DAN!CUM nr Nils A. Bakke Mat Jan Skåcel 21 Lidovå demokracie Zdenåk Libis Original after Karel Kratochvil Zdenåk Libis 2025 Pråca #2 c Josef Voda 697 Svobodne slovo 11/1956 #2 C Ladislav Vetesnik v830 Aftonbladet Version Zdenek Libis Definition: White creates 3 or more threats of which Black eliminates by any defending move, all except one. (Red.: Vi tager lige Fleck-temaet på dansk: Hvid etablerer ved nøglen mindst tre trusler - efter hvert af sorts træk forhindres alle truslerne, undtagen en. Alle truslerne skal optræde som varianter). I know the only 2-move miniature containing the Fleck theme with model mates Qg2 thr. 2 Sb3/Qa2/ Qg7#. 1 - b3 2 Sxb3#; 1 - bxa3 2 Qa2#; 1 - e2 2 Qg7#. All other problems known to me are composed by Czech problemists Has a spectacular key: 1 - Qe5 + 2 Rxe5#. 1 c4! thr. 2 Se6/Sb3/Rxd5#. 1 - Qe5 + 2 Se6#; 1 - Qxf5 2 Sb3#; 1 - Kxd4 2 Rxd5# This miniature had in the original position a cook (Kh2 Ra3 Rg3 Sc6 Se5 - Kf4 Ph5: 1 Sd7/Sd3+). The key was therefore changed: 1 Sc6 thr. 2 Raf3+/Se7/Sc h4 2 Raf3 + Ke4 3 Sf6#; 1 - Ke4 2 Se7 Kd4 3 Ra4#; 1 - Kf5 2 Sc5 Kf6 3 Raf3# The black King is surrounded by his own men in a lion's cage. 1 Rg6 thr. 2 Qxc5+/Qxd5+/Bxe Q- 2 Qxc5 Kxc5 3 Bb6#; 1 - d2 2 Qxd5 + Kxd5 3 Rd6#; 1 - c2 2 Bxe5 + Kxe5 3 Qf6# Siers battery in the Bohemian three-mover: 1 Kd7 thr. 2 S Bxc2 2 Sd3+ Ke4 3 Sf2#; 1 - c3 2 Sf7+ Kc4 3 Sd6#; 1 - f2 2 Sf3 + Ke4 3 Sd2#; 1 - Kxc5 2 Sc6# Miroslav Havel 3 PR Lidove noviny Karel Zenisek 23 Lidovådemokracie #3 C #3 C #3 C Shows combination of Fleck and Novotny theme. 1 Bg2 thr. 2 e4 + /Sg4/Se Rxf2,Rxg2 2 e4+ fxe4 3 fxe4#; 1 - Bxg2 2 Sg4 Bxf3 3 Sf6#; 2 - fxg4 3 e4#; 1 - Re1 2 Se4 fxe4 3 fxe4# Se1 thr. 2 Rd6 + /Sd3/Sf g4 (Kf6) 2 Rd6 + Ke5 3 Sd3#; 1 - Ke5 2 Sd3 + Kf6 (Ke6) 3 Rd6#; 1 - c4 2 Sf3 and 3 Rd6#. The original position 8936 by Karel Kratochvil: 444 SVOBODNE SLOVO : Ka2 Rd8 Bg5 Sc7 Se3 Ph3 - Ke5 Pb5 Pc4 Pg6. #3 C , with key 1 Sf1 thr. 2 Rd5 + /Sd2/Sg Kf5 2 Rd5 + Ke4 3 Sd2#; 1 - Ke4 2 Sd2 + K- 3 Td5#; 1 - c3 2 Sg3-3 Td5#, did not contain all three model mates Bf6! thr. 2 Sc3 + /Sd6 + /Be Ba3 2 Sc3 + Kxf4 3 Be5#; 1 - Bf- (Bb2/Bd2} 2 Sd6 + Kxf4 3 Be5#; 1 - Kxf4 2 Be5 + Ke4 3 Sc3#. With a better key compared to my problem: Zdenåk l.ibiå: 118 ZEMEDELSKENOVINY : Kd8 Bf1 Bg7 Sc4 Sg3 Pe3 - Kf3 Ba3 Bg4 Pc5 Pf2 Ph4. #3 C Bh6 thr. 2 Bf4/Sd2 + /Se Kxg3 2 Bf4 + Kf3 3 Sd2#; 1 - Bb2 2 Sd2 + Kxg3 3 Lf4#; 1 - Bg- 2 Se5 + Kxg3 3 Lf4#. I will be very pleased if further examples will be found. My adress is: Zdenek l.lbiå: Sychotin 44, CZ Kunståt. Czechia. My #3 c+ 5+2 #3 c+ 4+9 #3 C I Madrasi kan en brik ikke trække, hvis den trues af en modstanderbrik af samme type. En hs på f.eks. b3 kan ikke trække, hvis der står en ss på a Circe Parrain. Se forklaring næste side Prinsesse: Kombineret brik, der trækker som springer og løber tilsammen En Imitator efterligner enhver trækkende brik ved at skulle foretage præcis den samme manøvre som den trækkende brik. Hvis Imitatoren blokeres eller skal trække ud over brætkanten er trækket ulovligt. Imitatoren anvendes normalt til at begrænse trækmulighederne Proca. Se forklaring næste side.

7 124 THEMA DANICUM nr. 109 THEMA DANICUM nr Manfred Rittirsch 5 PR 11. TT Diagrammes F.B. Feast 1 PR (V) Good Companion Milan Velirnirovie 1 PR Groeneveld Jub.T H#2 2 løsninger Anticirce type Cheylan Henrik Juel Original 2+5 Proca-1.5, # K. Yamada 1 HO Becherovna TT 1999 H#2 B: Circe Parrain 3+3 Opg (Dittmann) i originalafdelingen er usædvanlig mht. betingelse og fordring, så her er lidt oplysninger, der måske kan hjælpe. I anticirce flyttes den slående brik til sit genopstandelsesfelt efter et slag. Hvis dette felt er besat, kan brikken hverken slå eller byde skak. I type Cheylan (der er den hyppigst forekommende) kan en officer ikke slå på sit genopstandelsesfelt løses med 1.Lg8 Dxb1 (Dd1) 2.Se5 Df3#. sse5 byder ikke skak og den kan ikke slå hd, da g8 er besat. 3.Kxf3(Ke8)?? er en illegal selvskak. Den anden løsning er 1.Sf5 Dxb3(Dd1) 2.Tb8 Dd4#. I originalopgaven 8983 byder hta8 ikke skak, da a1 er besat, og sta1 byder ikke skak, da a8 er besat. I en retro-# skiftes parterne til legale retraktioner og hvid starter. Målet er en stilling, hvor man med et fremadtræk kan sætte mat. Hvid retraherer således, at uanset hvordan sort forsvarer sig, vil hvid nå målet. I Proca formen bestemmer den retraherende part om en retraktion er et uslag, og i givet fald hvilken fjendtlig brik der fremkaldes. Løsningen til 8940 er -1.c5xB e.p. b7-2.tc6, 1.Tc8#. Ved hvids første retraktion flytter hbb6 til c5 og sbb5 tilføjes. Sorts retraktion er tvungen, for at legitimere en passant slaget. Ikke -2.Tc6xDTS? der umuliggør matten eller -2.Tc6xLB?? der er illegale. Ikke -1.c5xB? c7xlsb! (-1" b7 og -1" c7xdt tillader mat efter hvids anden retraktion). Et specielt sort forsvar, der ikke ses i denne opgave, er at sort sætter hvid mat efter en sort retraktion. I 8975, Circe Parrain er der forsinkelse på genopstandelse: Ved et slag genopstår den slåede brik først, når det næste halvtræk udføres. Det er det næste træk der bestemmer genopstandelsesfeltet, idet den slåede brik fra feltet den er slået på til genopstandelsesfeltet skal foretage en eksakt kopi af det næste halvtræk. Hvis genopstandelsesfeltet er besat eller ruten fra slagfeltet til genopstandelsesfeltet bringer den uden for brættet, forsvinder den slåede brik. Der er specielle forhold ved en-passant, forvandling og rokade, men det skal ikke bruges her. Umiddelbart en ikke helt nem betingelse, hvorfor vi bringer eksempel A: 1 gxh5 Kf3 2 h4 Sf2#. B: 1 gxh5 Sxh2 2 Kh4( + sbh3) Sf3#. I B-løsningen gør gxh5 en hvid bonde klar på h5, men da næste halvtræk Sg4xh2 bringer den uden for brættet (i3). forsvinder den nu. Sg4xh2 gør derimod en sort bonde klar på h2, og næste halvtræk Kh3- h4 får den til at genopstå på h3. Ekko mellem A- og B løsning. #2 C+ 8+4 Erik Hansen Helsingør (DK) #3 C A.N. Pankratjev Karaganda (KZ) #3* C LØSERFRIST5/ Karsten Jacobsen & Lars Larsen (DK) #3 c Alexandr Solovey Moskva (SU) #3 C #2 ff C Zdenåk Libis Kunståt (CZ) #3 C Rolf Uppstrom Goteborq (SE) #4 f C+ 2+13

8 126 THEMA DANICUM nr.109 Nikolaj Zujev Klaipeda (lv) Vjatjeslav Kopaev Moskva (SU) Miodrag Mladenovic Eik Grove Vig. (US) THEMA DANICUM nr Nicolae Popa Arsura-Vaslui (RO) Nikolaj Zujev Klaipeda (ltj Alessandra Cuppini Bergamo (IT) #5 B: Lg2~3 c+ 4+1 S#2 C S#3 C H#2 B: +Bf3 C H#2 B: Kb2-g6 C+ 5+5 H#3 B: Bg2-+f2 c+ 5+5 Reinhardt Fiebig Hohndorf (DEJ Gennadij Egorov & Aleksandr Olejnik (SU) Oleg Paradsinski Tschaplinka (UA) Bjørn Enemark Glostrup (DK) Christopher Jones Bristol (GB) Christer Jonsson Skårholmen (SE) S#5 C+ 5+2 S#9 C+ 6+8 S# H# C+ 4+2 H#3 B:Td4-+e4 C H#3 B: Sg5-t6 C Michal Dragoun Prag (CZ) Yehuda Lubton Haifa (IL) Mario Parrinello Marcaria (IT) Dieter Muller & A.N. Pankratjev (DE+SU) Nicolae Popa Arsura-Vaslui (RO) Marko Ylijoki Tampere (Fii H#2 B: Be4-e6 C+6+11 H# C+ 5+4 H# C H# " C+6+12 H# C+ 4+6 H# c+ 6+4

9 128 THEMA DAN/CUM nr.109 THEMA DANICUM nr Jorma Pitkånen & Timo Koistinen {FI) Alexander Toger Nazareth {IL) Ion Murårasu Galati {RO) Unto Heinonen Helsinki (FI) Sven Trommler & Franz Pachl (DE) Santi Pirrone Efter Nahnybida Acqui Terme (IT) H#4.5 B: Kc4-+f5 C+ 3+4 Luigi Vitale S. Maria Capua Vetera {IT) H# c+ 2+9 Gyorgy Bakcsi, Janos Buglos & l.åszlo Zoltan {HU) H# C+ 2+5 Steen Christensen Nærum {DK) Serie-H = Semion Shifrin Nesher (IL) H# Løve c8,d8,h8 C+ 6+6 Theodor Steudel Weissenfeld (DE) H#3 Circe C+ 3+6 Henry Tanner Tilegnet Lars Larsen Helsinki (FI) H#6 C+ 2+4 Alessandra Cuppini Bergamo {IT) H=7 Madrasi c+ 3+3 Michael Grushko Kiryat Bialik {IL) #3 Haanerskak c+ 1+1 B: Ka1-+h5: #5 C: Ka1-+e1: #6 Erik Hansen Helsingør (DK) 5#7 Max. Løve b7,f6 C+ 3+9 Wolfgang Dittmann Berlin (DE) 5#14* Max. Imitator h3 C Michel Caillaud Chatenav-Malabrv {FR) H = C+ 5+5 Gligor Denkovski kopje (MK) #2 f C H#3 Circe Parrain B: Bb4-+f4 c+ 3+3 Serie-H#25 Prinsesse a2 C Proca-2.5, #1 Anticirce type Cheylan 4+5 BP13.5/PG13.5 C ; 1.1;1. 1; 1.2;1.1; 1" BP18/PG18 C

10 130 THEMA DAN/CUM nr.109 THEMA DANICUM nr (Diatsjuk): Fort: 1 Sce5? tr 2 Kc5/ fxg5#, men 1 - Sge6! og 1 Sfe5? tr 2 Kb5/Kc5, men 1 - Lxc4! Løsn: 1 Le5! tr 2 Kb5/fxg5#; 1 - Lxc4/Lxg2 2 fxg5/kb5#; 1 - Dxd2/Dc5 + /Dxb6 + 2 Sxd2/Kxc5/ Kxb6#. Von drei zyklischen doppelten Mattdrohungen schlågt nur eine durch (MN). Vanskelig, udpræget drilagtig (LL). Ja, meget svær gennemskuelig, og utrolig kompleks opgave {HHe) (Retter): Fort: 1 Lxe3? tr 2 Lf4#; 1 - Se6/Sc5/Dd4/Lxe3 2 Txe6/Dxc5/Dxd4/ Dxe3#, men 1 - Sd6! Løsn. 1 Txf6! tr 2 Tf5#; 1 - Se6/Sd6/Txf6/Tg5/Df1 2 Dxe6/ Dxd6/Dxf6/Sc6/Ld4#. Der Bahnungszug des wt hilft der Dame zu drei Matts auf der Bahnungslinie (MN). Lars Larsen har udvalgt de to totrækkere og skriver om denne: "Pikant affære med tiltrængt undervisning i matforandringer". Altså ikke matændringer på samme sorte svar, men helt nye matter - og det er jo ganske interessant! Desværre også gengivet i Lars' artikel i TO 106/ 8666 (HHe) (Hansen): Forsøg 1 La3? Tf4 2 Txf4, men 1 - Lc3! og 1 Ld2 +? Sc3 2 Txf1, men 1 - Lc3! Løsn. 1 Lg5! tr 2 Ld8+ Lc7 3 Lxc7#; 1 - Lf6 2 Sb3 + Ka6/Ka4 3 Ta5# og 1 - Lc7 2 Ld2 + Sc3 3 Lxc3#. Sort tvinges til at åbne for hvids batteri med den stærke løber, der angriber via d2 og db. En variant mere ville være godt (HHe). Tak for hilsenen {Børge Hansen) (Knuppert): Forf: 1 Lxd3? {2 Le4/c4#) Sd2 2 Td4#, men 1 - Txe5! og 1 La2? {2 Td4#) Txe5 2 Sa7 Te4 3 Tb5#, men 1 - fxe5! Løsn. 1 Sa7! tr 2 Tc5 +! Kxc5/Sxc5 3 Tb5/Td4#. 1 - Txe5 2 La2 Te4 3 Tb5# og 1 - fxe5 2 Lxd3 e4/sd2/sc5/sd4 3 Lc4/Tb5/Td6/c4#. Pragtfuld, tog masser af tid (SM). Durch den Schlag auf e5 nehmen sich st und sb gegenzeitig die Verteidigungsmiiglichkeit und die VerfOhrungen schlagen durch (MN). Efter en fin nøgle og endnu bedre trussel må sort parere med slag på e5, men når sort har valgt slagbrik, bliver forførelserne effektive. Et plus, at sort har nye parader med slagbrikken efter slaget: 2 - Te4 og 2 - e4. Flot konstruktion! (HHe} (Kuligin): 1 Sc3! tr 2 Sxa4+ Kb5 3 Lc6#. 1 - axb4 2 De3 + Kd6 3 Sb5#; 1 - Kxb4 2 Db2 + Kc5 3 Se4# og 1 - Kb6 2 Dd8 + Ka7 3 Sb5#. Der SchlGssel errnoqlicht dem sk eine halbe Sternflucht, nimmt jedoch auch ein Fluchtfeld (MN). Firesmukke modelmatter i noget usædvanlige matbilleder. Flot opgave! (HHe) (Larsen): 1 f7! tr 2 Dd6 + exd6/ke4 3 fxe8d/dd4 eller Txf4#. 1 - fxe3 2 Dd2! exd2 3 Te2#; 1 - Ke4 2 Dc3 e5 3 Sf6#; 1 - c3 2 Dxf4 + Ke6 3 Dxf5#; 1 - Ke6 2 fxesd og en del dualer. "Pillearbejde" (HCH). Diesen Schlusselzug wurde auch ein Partiespieler wåhlen (MN). En fin og skarp ide med de to dronningofre, men opgaven skæmmes af dualer (HHe). Bare en lille troskyldig ting, ret hurtigt komponeret, bygget på et dronningoffer (LL) (Roche): Denne var jeg ved at opgive. Rystede på ho'det..., men pludselig {LL): 1 fxe6! træktvang. 1 - d6 2 Dxd6 T-/ Td7/Te8+/Txf7+/Txe6 3 e7/exd7/fxe8s /exf7 /Dxe6#: 1 - dxe6 2 De8 T - /Txe8/ Txf7 3 Dxe6/fxe8S/Dxf7# og 1 - d5 2 exd5 e4 3 Ld4#. På brættet falder "alt i hak" og løserens hænder bør falde "i klap" af forundring (SM). Nicht gerade ein schoner Schlussel {MN). Pudsig stilling med fortsatte forsvar {blandt andet et tårnkors!) i to varianter, men Lgl bruges kun i en bivariant {HHe). Her kunne jeg blandt egne eller andres humorprægede opgaver nemt finde en eller to passende supplerende opgaver; dem ville SPRINGARENgivetvis trykke. Men TO afviser dem. Uforståeligt! (LL). - Jeg vil gerne slå fast, at TO meget gerne bringer sammenligningsopgaver, hvis de har relevans i forhold til den bragte opgave. Når Lars, med rette, finder ovenstående "humorpræget", er det ikke nok at vise en anden opgave med humor. Hvis nogen derimod kender en anden opgave med hvidt tårnkors som fortsat forsvar eller fortsat forsvar i to varianter, så bringer vi opgaven med glæde. Lars henviser sluttelig til et bilag: ("A.C. White"), som ikke er medsendt (HHe) (Tuovinen}: Fort: 1 Tf5? {2 Tf4#) Le3! og 1 Lxg4? {2 Lf3#) Td3! Løsn. 1 Ke7! tr 2 Lf5 + Kxd5 3 Sb4#. 1 - Lel 2 Tf5 Ld2 3 Txd4# og 1 - Te1 2 Lxg4 Te3 3 Txd4#. Ligner en romersk henledning. Beskedent indhold, men pæn trussel (LL). Die priiventive Deckung des Ld6 durch den wk provoziert Zuge von st und sl., so dass die Verftlhrunqen nicht mehr pariert werden konnen (MN). Fin og klar logisk opgave, hvor st og sl henledes til felter, hvor de i de nye parader må spærre for hinanden. Desværre begge varianter med mattrækket 3 Txd4# (HHe) (Makaronez & Ljubashevskij): 1 La7! tr 2 Le6+ Kc6 3 d5+ Kb7 4 Db6#. 1 - Lxd4 2 Tc3 (hvad truer det?) bxc3 3 Sxc3 + Lxc3 4 Dc5#; 1 - Txd4 2 Sf4 + exf4 3 De2 Te4 4 Db5# og 1 - exd4 2 De1! (glimrende variant - LL) - 3 Sf4+ og 4 De6#. Vel gennemført annihilation på d4. Ret vanskelig {LL). En virkelig flot konstruktion {SM). Nicht leicht zu sehende Bahnung des wl, besonders, da der Bd4 noch im wege steht (MN) (Kriitschmer): Forhastet er 1 Sg5? Txh6#! Derfor en forplan: 1 Sdf8! {2 Se6#) Kc5 2 Le3+ fxe3 3 Sd7 + Kd4 4 Sg5 Txh6 + 5 Kg3 Txg6 6 Sf3 + Sxf3 7 Txd3#; 5 - Th3+ 6 Kxh3 og 7 Se6#. Ifølge forfatteren Berlintemaet, hvilket vistnok går ud på, at sorts forsvar ikke blot er en almindelig parade, men en matsætning af hvid. Med forplanen skaffer hvid sig det nødvendige flugtfelt på g3, men ellers er der ikke så meget at komme efter (HHe) (Syzonenko): 1 Le2! Ke6 2 Lc4+ Ke5 3 Sg4+ Ke4 4 Lf2 Kf3 5 Ld3 Kg2 6 Le2 Kh1/Kh3 7 Lf3/Lf1 #. Subtle and elegant (LV). Lustiges Treiben des sk in die Ecke (MN). Uventet matsætning i sjov lille miniature (HHe) {Gamnitzer): 1 La1! tr 2 Sb2 + Kc3 3 Sc4 + b2 4 Lxb2 + Kxc4/Kc2 5 Td4 +I Se3 + Lxd4/Lxe3#. 1 - a3! 2 Lf6! {3 Se5 + Kc3 4 Sxg4 + Kc2/Kc4 5 Se3 + Lxe3#) Th6 3 Tc1 + Kxd3 4 Txb3 +! Kd2 5 Lxg5 + Derfor først forplanen 1 La1! for at fremtvinge den sorte svækkelse efter 1 - a3 - hvem ville drømme om sådan en forplan, og at 1 - a3 er en svækkelse? Træk med Sd3 (2 Td4 + Lxd4#) strander på 1 - Sc5 +I Desuden en anden utematisk, men meget interessant forførelse: 1 Lxg4? tr 2 Tb4 + Kd5 3 Td4 + Lxd4#; 1 - Lg2 {f.eks.) 2 Tb4+ Kd5 3 Td4+ Kc6 4 Tc1 + Sc5+ 4 Txc5 + Lxc5#, men 1 - Ld5! der blokerer vejen for sort konge! Fin opgave (HHe). Lot af trouble! (LV). Klasse! (HR) {Zander): 1 Th1! Lf6 2 Tfl Lg7 3 Tf7 Lf6 4 Sf4 Lg7 5 Sg2 Lf6 6 Tf8 + Kg7 7 h8t Lxe5#. Very well (LV). Fin ide med tempo- eller ventetrækket Sg2. Kan ikke ske med hl på grund af åbne/lukke mekanismen på f6 (HHe). Jeg likte denne godt, men stillingen virker kjent (VB) og efter næste nummer endnu mere kendt, da den desværre ved en fejl er publiceret igen (HHe) (Moutecidis): 1 Dc3 + Kg2 2 Dh3 + Kg Kf2 4 Tf1 + Ke2 5 Dg2+ Kd3 6 Td 1 + Ke3 7 Te1 + Kd3 8 Sc5 + Kc3 9 Dg7 + Tf6 10 Dg3 + Tf3 11 Te3 + Txe3 12 De1 + Txe 1#. A splendid selfmate (LV). Plasseringen af sta6 skal narre løseren til å tro at matten er på a1. En god oppgave, på grund av sjakktvangen lettere å løse enn man skulle tro (VB). Attack hela vågen lång {GN) {Dragoun): A: 1 Sd5 (d5?) Sxd4 2 exd4 Lg6#. B: 1 d5 (Sd5?) Lxf4 2 exf4 S3g5#. Die s Linienoffnungen verhindern das jeweils andere Matt (MN). Forførelser, der strander på linjeåbninger for Log D. Her kombineret med slag af sort blokadebrik, efterfulgt af ny blokade. Løsninger måske lidt for åbenlyse (HHe) (Garai): 1 Lh1 Txh5 + 2 Kxh5 Txh3# og 1 Lg2 Txh3 2 Kxh3 Txh5#. Von TG ist man besseres gewohnt {MN). Lh1 tiltaler, men rimelig enkel {HHe). En smart, økonomisk fremstilling af ombyttede hvide T træk, men heller ikke mere end "smart" {LL) (lwanow & Kapica): A: 1 Db2 Sd5 2 Db5 Sde3#. B: 1 Td6 Sb5 2 Td5 Sa3#. C: 1 Le2 + Kxe2 2 Lc3 d3#. Fiks lille blokadeleg med modelmatter (LL). Schade, das Losunq C im ablauf nicht mit A und B har-

11 132 THEMA DANICUM nr.109 THEMA DANICUM nr moniert (HR). Solche "Austausch-Probleme" hat man schon besser gesehen (MN). I en så enkel opgave mangler D med springer (HHe) (Larsen): 1 Kd5 Tc2 2 De6 Tc5#; 1 Kf5 Tg2 2 De6 Tg5#; 1 Dc5 + Kd3 2 Kd5 Sxf6# og 1 Dg5 + Kf3 2 Kf5 Sxd6#. Herlig opgave (KL). Totale Symmetrie, wer es mag? (EB).I mine unge dage advarede man mig mod at overdrive symmetri (LL). Det vil jeg nu gerne gøre, også i dag, men det er jo smag og behag (HHel (Molnår): A: 1 Sc4 (Sxb3?) Sb5 + 2 Kf7 Sd6#. B: 1 Kxf5 Sf4 (Sf8?) 2 Sc2 Le6#. Den tvilling (B) er knippelgodt "fundet". Oven i købet modelmat og frigørelse i begge. Ja, øvelse gør mester (LL). Bei der Losunq habe ich mich sehr schwer getan, da die Thematik vollkommen uneinheitlich ist (MN). Der er dog en vis ide: I A frigør sort springer den hvide og i B "frigør" den hvide springer den sorte. Jeg har dog problemer med forfatterens angivne forførelsestræk. I B har Sf8? næsten samme effekt som Sf4, så OK. Men i Aer det jo åbenlyst, at hvid springer skal frigøres, hvis man er på sporet af løsningen. Så hvorfor forsøge Sxb3? Ellers god opgave (HHe) (Nieroba): A: 1 Dxd7 b3 2 Dd4 Sgf2#. B: 1 Txd7 Le8 2 Td4 Lb5#. Entfesselungswechsel, gut gemacht (EB). En nydelse, ikke mindst på grund af den vanskelige B-løsning (Le8 svær at finde) (LL). Morsom ide og fin konstruktion, men desværre ikke helt hensigtsren Txd7, der også skal åbne for hvid løber (HHe) (Onkoud): 1 Ke4 Sd2 + 2 Kxe5 f4# og 1 Ke2 Sf4 + 2 Kxf2 Ld4#. Ein netter Zilahi mit einer seltsamen "Verteidigungslinie" auf der 6. Reihe (MN). Og en lidt anderledes Zilahi (se også 8784), hvor sort konge er den, der slår. I øvrigt helt passive slag - brikkerne står jo bare der, hvor sort konge vil hen. Men kombineret med de hvide frigørelser, en hyggelig lille opgave (HHe}. Endnu en morsom servering med frigørelser! (LL) (Ånyos}: 1 h4 Tb2 2 h5 Txh5 3 Kd4 Tb4# og 1 Kd4 Tb2 2 cxb2 fxe3 + 3 Kc3 Tc8#. Navnlig den sidste løsning er fiks, men 2xTb2, og Bf2 i 1. løsning ærgrer mig lidt (LL). Dass der Ta2 einmal nur zum Schlag herhalten muss, war eine Uberraschung (MN}. Originalt mix og en hensigtsren baning af sort bonde! (HHe} (Belokon & Kopyl): 1 Sc4+ Sa3 2 Dc5 Sb5 3 Sd6 Sc7# og 1 Te6+ Tf6 2 The4 g4 3 Ke5 Tf5#. Interessant! (HR). Die w Figuren rnussen nach dem Schlussel in eine Fesselung, konnen aber spiiter nach Entfesselung Matt geben (MN}. Modelmatter (LL}. Hvide selvbindinger efterfulgt af frigørelser. Motiveret af, at hvid skal åbne for en sort brik: Da5/Th4. Flot udførelse i fin åben stilling (HHe) (Enemark): 1 Lc4 Kd1 2 Ld4 Sd5 + 3 Kd3 Lh7# og 1 Lf6 Ld5 2 Lh4 Kc3 3 Lf2 Sg2#. Schoner bauernloser Sechssteiner! (HR). Fint blokadespil i mesterlig, økonomisk udførelse (LL). Das sieht nicht nach Computer aus - und deshalb umso gefiilliger (HR). Ein netter 6-steiner Fund (MN). Igen fortjent ros til Bjørns enkle stil. Sg2 matten har vi dog set nogle gange (HHe) (Fomischev): 1 c1l Sxf4+ 2 Lxf4 Ld5 3 Lg5 Lf7# og 1 g1s Lxf3 2 Sxf3 Ka2 3 Sg5 Sxf4#. Sehr gut! (MN). Sorte minorforvandlinger til fremtidige blokadebrikker. Sorte bønder står i vejen, men de slås væk af hvid. I den ene variant ofres løber og springer sætter mat. I den anden er det omvendt: Zilahi. Udmærket opgave (HHe). En vittig ide, perfekt udført (LL) (Grushko): A: 1 Lf5 Le2 2 Tg5 g3 + 3 Kg4 Lxf3#. B: 1 Lh5 Kh2 2 Tg5 g3 3 Kg4 Lxh3#. Gleiche Zuqe in der selben Reihenfolge ist etwas viel (MN). Lidt for banal og samme sorte spil (HHe) (Makaronez & Shifrin): 1 Dd4 LgB 2 Ke4 g4 3 Te3 Lxd5# og 1 Df5 Ta6 2 Ke4 Kc5 3 f3 Te6#. Præventive selvbindinger af sort dronning. I den første løsning spærrer sd elegant for std3, men denne effekt mangler i B. Et forslag er, i stedet for to løsninger, at lave en B-løsning: Th3 = Lh3, hvorved Df5 spærrer analogt for Lh3, så Te6# kan ske uden indblanding. Hvad siger forfatterne? (HHe). FørsteklassesMeredith. Skjulte træk, bindinger og blokader (LL} (Murarasu): A: 1 Sd5 Se3 2 Sc3 + Sd5 3 Sd1 Lb6#. B: 1 Sf1Lf22 Sd2+ Le1 3 Sf3 Se3#. Das gute Entfesselungs- und Fesselungs-Spiel wird durch die weite Versetzung des wk getrubt, wodurch hier eigentlich zwei Probierne zu sehen sind (MN). Spillet er overbevisende fint (LL}. Herlig og flot opgave, hvor sort springer på skift først frigør den ene hvide brik og derefter den anden (HHe) (Ylijoki & Pitkiinen): A: 1 Ke5 Kg6 2 Te4 Kf7 3 Kf5 Th5# og 1 Te4 Th3 2 Te6 Th4 3 Se5 Tf4#. B: 1 Tf3 d5 2 Tg3 hxg3 3 Se5 Tf4# og 1 Se3 Tg4 2 Te4 Tg2 3 Kf4 Tf2#. C: 1 Ke5 Kg6 2 Te4 Th5 + 3 Kf4 Tf5# og 1 Se5 Tg4 2 Te4 Tg6 3 Kf4 Tf6#. Ein Variantenfeuerwerk! (HR). Mit sieben Steinen und der Versetzung eines wb sechs einwandfreie Matts hinzukriegen, ist schon eine tolle Leistung (MN). Det var dog utroligt, hvad forfatterne her har fået frem!! Tilmed en fin tvillingbygning (HHe) (Ylijoki): A: 1 - Sxa6 2 Kf5 Lxe6 + 3 Kxe6 Kb5 4 Kd5 Sc7#. B: 1 - Sd6 2 Kf3 Sxe4 3 Kxe4 Lxa6 4 Kd5 Lb7#. Sehr okonomisch realisiert (MN). Hvid må ofre, for at sk kan komme ind i minefeltet. Bemærk de to forskellige motiver for slag på a6. hs slår, for at give hvid konge feltet b5, og hl slår for at vinde tempo. Udmærket. Zilahi, som i opgave 8775 og 8779 (HHe) (Fiebig): 1 - Te1 2 Kf7 Le3 3 Ke6 Lc1 + 4 Kf5 Te3 5 Kg5 Te5#. Zweimal verstellen sich wt und wl auf e3 gegenseitig. Gut geloste Thematik! (MN). Morsom og fin batteriveksel med en slags Grimshaw på e3. Har set dette udført med færre brikker, men ikke med spærring på samme felt. Forfatteren angiver frigørelser som en del af indholdet, hvilket selvfølgelig er korrekt, men jeg ser dem nu alene som et teknisk hjælpemiddel til at undgå biløsninger (HHe) (Toger): A: 1 Lf1 Kd2 2 Lg2 Lxh2 3 Kxf2 Lg3+ 4 Kg1 Kel 5 h2 Lf2#. B: 1 Kh4 Kd2 2 Lf1 Lxh2 3 Tg1 Ke3 4 Tg5 Kxf3 5 Th5 Lg3#. Sjov lille kompakt sag (HCH). To forskellige motiver til at slå Bh2 i to meget forskellige løsninger. To løseregør opmærksom på, at B er illegal, da sort konge ikke på naturlig vis kan komme til at stå i skak. Selvfølgelig en skavank, men samtidig er det så overseelse fra forfatterens side, så det er op til løserne... (HHe) (Jonsson & Wiehagen): 1 h4 Sb3 2 d1d + Sc1 3 Dh5 Sd3 4 Lg7 Se5 5 Dh7 Sf7#. B: 1 Lb2 Sc2 2 h1d + Se1 3 Db7 Sf3 4 Dh7 Sg5 5 Lg7 Sf7#. Echo (EB).Schone Coproduktion (HR). Håsten som tanker. Haha! (GN). Utrolig flot spil med de fine pointer og indledningstræk: 1 h4! og 1 Lb2! Med så forskellige løsninger er det uvæsentligt, at begge løsninger slutter med Sf7# (HHe) (Vitale): 1 Kb2 Ke7 2 Kc3 Kf6 3 Kd4 Kg5 4 Ke5 Kxg4 5 Kf6 Kh3 6 Kg5 Sf7 + 7 Kh4 g4#. Ideal-mate (EB, EH). Eine "Vitale Miniatur"! (HR). Ein fast reines K-Duell in 7 Zuqen mit nur 6 Steinen. Alle Achtung und es sieht so leicht aus (MN). Vitale har de seneste par år lavet adskillige lange hjælpematter, hvor det i udgangsstillingen ser aldeles umuligt ud (HHe) (Bakcsi & Zoltan): Sort trækker Dc Sc6 2 d8s 3 Sd6 4 ebs 5 e4#. Zweimal UW in Springer (EB). Ungarsk Hiistparad (GN). Mærkværdig opgave, hvor fire hvide springere deltager i matsætningen! Utroligt, at den er korrekt, når hvid allerede i 2. træk kan forvandle til dronning på d8 eller e8 (HHe). Very good (CF). - 3 p (Bartel): 1 Sd3 2 Sxe5(Sg1) 3 Sxd7 (Bd2} 4 Sxf8(Lc1) 5 Sg6 6 Sxh4 7 Sf3 8 Sxg19Se210 Sxc1 11Kxd212 Kc2=. Morsomt at de fleste sorte brikkene må slås to gange (VB). Faktisk er det kun sd der undgår genslag. Flot rundløb med få brikker (HHe). - 3 p (Cuppini): 1 Lf7! tr 2 Ld5#. 1 - KAg2 2 Ld5 d1ka 3 Lb8 d2 4 La7 d3 5 LbB KAe4 6 KAxe4! h5 7 La7 d1-8 KAxd1 d2 9 Lxg2#. Ikke 6 Lxe4? d1kai 7 Ld5 d2 8 La7 KAe4! Hvis 1 - KAe4 så 2 Ld5 d1ka 3 Lb8 som i hovedvarianten. La7/Lb8 er ikke just ophidsende, men sjovt med Kamelforvandlingerne på d1. Man kunne vel forestille sig noget lignende med springerforvandling på e1, hvis man skubbede stillingen ned mod S-Ø (HHe}. - 3 p (Dulbergs): A: 1 e7 Gc7 2 e8s Gc5 3 Sd6 Ge7 4 Sf7 + KgB 5 Sg5 Gh4#. B: 1 f7 GgB 2 c7 Ge6 3 f8l KgB 4 Le7 GeB5 Lg5

12 134 THEMA DANICUM nr.109 Gh8#. Umwandlungswechsel mit Echo Matt. Gefållt mir sehr gut! (EB). Overraskende løsning i del B (VB). - 2x3 p (Grubert): 1 a6 Kb7 2 Eb8 Kc7 3 Ed7 Ed8 4 Eb4 Eb7# og 1 Ka6 Kb8 2 Ea5 Kc7 3 Ec4 Kc8 4 Eb6 Eb8#. Sehr feines Echo! (EB). Schones Linienecho (MN). ldealmat og kamæleonekko (forf.). Finder det svært, at tænke i Elg-baner (HHe). - 2x3 p (Hansen): 1 Kxa6(Th1) Th5 2 Sb6 Lc8# og 1 Sb6 Txb6+(Sb8) 2 axb6(ta1) Ta7#. Fine mattposisjoner (VB). Good use of Circe (LV). Schone Circe-Matts, Mattfigurenwechsel (EB), der til sammenligning sender 8986 mit nahezu gleichen Mattbildern. Das Matt ska8, Sb8, wta7 ist uberraschend nicht dabei (MN). Good play with matching strategy (CF). Igen en fin Circe af Erik med usædvanlige matbilleder og modelmatter. Tårnet slås tilbage til begge udgangsfelter! (HHe). - 2x2 p Erich Bartel Europa Rochade H#2* Circe Skinspil: 1 - Te7 2 Sa5 Lb5#. Løsning: 1 Kb7 Txb6+(Sb8) 2 Sxb6(Ta1) Ta7#. C (Kotesovec): 1 Tc3 Kf4 2 Tc2 Gd3 3 Kdl Ke3 4 Pel Gbl#; 1 Pcdl Gel 2 Td3 Ge3 3 Kel Kf3 4 Td2 Gc1# og 1 Pgl Gdl 2 Kfl Gh5 3 Te2 Kg3 4 Pe1 Gd1#. 3-fach Echo, sehr tein! (EB). Eko vil! du svara mig!! (GN). Grossartig! (MN). Flot, uden tvivl. Men det bliver lidt mekanisk (HHe). Excellent construction (CF). - 3x3 p -. Henrik Juel: 8796 (Donati): Løsn. 1 d3 a5 2 Ld2 Ta6 3 Lb4 axb4 4 a3 b3 5 Ta2 bxa2 6 h4 axb 1S 7 Th3 Sd2 8 Te3 Sf3+ 9 exf3 Tf6 10 Te2 c6 11 Td2 Dc7 12 De2 Df4 13 Td1d614 Ta1 Kd7 15 Dd1 Ke6 16 Se2 Kf5 17 Sc3 e6 18 Sbl. Hvids enlige slag må være exf3, og da sorts K,D,T og bønderne c.d og e tilsammen har brugt 10 træk, må det være sorts a-bonde (der efter forvandling til S) har brugt de sidste 7 træk (HCH). Hvor er det simpelt, når man ser løsningen! (HHe). Excellent problem (CF). - 3 p (Volet): Alle hvids slag var bondeslag, og sort må have slået h6xlg5 eller h4xlg3 og forvandlet på g1. Hvis vi kan få hk til a5, kan sort retrahere c7-c6, hvorefter resten er nemt; men for at undgå retropat må der hurtigt retraheres -~. Ta5 a3, og så er feltet a5 besat. Nu har vi brug for en brik, der kan skærme på b4; sd dur ikke, så det må være en ss, uslået på f4. Dette kræver uforvandling af sd på g1 og retraktion af sb. Mellemstilling. Fra den viste mellemstilling kan der spilles fremad: 1 - c6 2 Kb6 Lal 3 Ta5 Sd3 4 Kc7 Sf4 5 gxf4 g3 6 fxe5 g2 7 Kd7 gld 8 Dh2 Del 9 Dh1 Db2 10 Dc1 Db3 11 Tb2 Db4 12 Tb3 Da4 13 Db2 Db4 14 Da2 Lb2 15 Ke8 Lc1 16 Tb2+ Db3 17 Dal Da2 18 Tb3 Db2 19 Da2 Da1 20 Db2 a2 21 Taa3 (HJ). - 4 p (Caillaud): Ved naturligt spil kan de hvide brikker lige nå at komme på plads, inkl. Ta4-e4-e8-a8 og Dd2-h6-g7, men så kræves for mange sorte træk. Derfor må man snyde og lade to bondepar slå over kors, så hvid kan nøjes med Ta8 og Dd4-g7 og anvende de sparede træk til La6 og Td1- d6-f6. 1 f3 Sc6 2 Kf2 Sd4 3 Kg3 Sxe2 + 4 Kg4 Sc3 5 dxc3 g6 6 Le3 Lh6! 7 Lb6 axb6 8 Dd4 Ta3 9 Dg7 Tb3 10 axb3 Le3 11 Ta8 Lc5 12 La6 bxa6 13 Se2 Lb7 14 Td1 Le4 15 Td6 Ld3 16 Tf6 exf6 17 cxd3 Lf8. Svær med uventet L-rektangel (HJ). bb circuit motivated by pure lack of tempo; C + (forf.). Denne Caillaud formår dog at frembringe de mest mærkværdige ting! (HHe). Fine composition (CF). - 4 p -. THEMA DANJCUM nr LØSER TURNERINGEN Dir. opg S#+ H# Fant. opg lalt l 2002 I Total MAXIMUMnr (29) Erich Bartel, D. EB (07) Vemund Blomkvist, N. VB (00) Niels Danstrup ( 10) Henning Dysted ( 19) C.C. Frankiss, GB. CF (02) Juris Grudulis, LV (08) Børge Hansen (05) Erik Hansen EH (06) H.C. Hansen HCH (051 KarstenJacobsen (01) Bent 0. Kristensen (05) Kjeld Larsen KL (031 Lars Larsen LL ( 19) Romuald Lazowski, PL (00) Sven Michelsen SM (04) Gerhard Naujoks, S. GN ( 151 Manfred Nieroba, D. MN (101 Harald Riidiger, D. HR (09) Luiai Vitale. I. LV !09) Hæftets bedste løser blev Lazowski, Polen med 207 point. Han fører forøvrigt også årets løserturnering med 544 point, kun to point foran H.C. Hansen. Der var tre løsere der denne gang nåede de magiske 600 point. Det er Juris Grudulis, Letland og vore danske medlemmer H.C. Hansen og Bent 0. Kristensen. C.C. Frankisser godskrevet 43 point for TO 106. NB! Redaktørens computer er p.t. til reparation, så ingen kan nå mig. My computer is being repaired, so no can reach me for the time being. Leif Schmidt Favoritter: Erik Hansen: 8759, 8783, 8788 Niels Danstrup: 8767 Henning Dysted: 8763, 8787 Sven Michelsen: 8758, 8761, 8782, 8785, 8787, 8796 Harald Grubert: 8766, 8779 Karsten Jacobsen: 8760, 8763, 8773, 8776, 8777,8787 Lars Larsen: 8755, 8758, 8761, 8763, 8771, 8773, 8777, 8778, 8781, 8782 Ideen var oprindelig, at man udvælger maximum 3 favoritter, hvorved man tvinges ud i nogle af de samme overvejelser som en dommer.

13 136 THEMA DANICUM nr. 109 THEMA DANICUM nr Komponer en opgave med fantasibrikken Hamster. Udover Hamsteren, der skal være i opgaven, tillades anvendelse af Græshoppe, Elg, Ørn og Spurv. Fordring og trækantal er frit. Opgaver med Hamsterens nultræk er tilladt. (Læs artiklen "Caissas zoologiske have li" side 116). Compose a problem with the fairy piece hamster. Besides the hamster, which must be in the problem, it is permissible to use grasshopper, moose, eagle and sparrow. All stipulations and number of moves are permitted. Problems with the hamster zero move are permitted Leif Schmidt Original Tilegnet Holger Helledie I SKAKBLADET 1914 bragte Knud Hannemann denne debutopgave han havde komponeret sammen med faderen Harald. Knægten var da 11 år gammel, så han har sikkert trukket en del på den ældres erfaring. 1 Lb4 al D 2 a8d + Dxa8 3 De8 + Dxe8#. 1 - alt 2 Da4-3 T slås Sf4#; 1 - a1l 2 Sc4-3 L slås Sf4#; 1 - a1s 2 Sa3-3 S slås Sf4#. En gammel svensk bekendt fylder den 29. marts 85 år. Det drejer sig om Manne Persson, der har været aktiv probiernist i mange år. Han blev i 1992 udnævnt til international mester i komposition. Det er en opgave fra FIDE-album vi her vil vise. Så er det igen tid for den traditionelle løserturnering her ved indgangen til et nyt år. Ved at gøre opgaverne en smule lettere end tidligere, håber vi, at endnu flere har mod på at gå i gang med opgaverne. Små bogpræmier Sorts spil er det samme i skinspil, forførelse og løsning Danmarks skaklærer var også problemkomponist Brikker opstillet som et spørgsmålstegn og fordringen ligeledes Stillingen fanger øjet - men hvordan ryddes diagonalen for sort dronning? Se skinspillet og løsningen og du har set al'i Gitterskak. Alle træk skal overskride mindst en gitterlinje. løsninger bedes sendt til: Erik Hansen, Horsedammen 2, 1.mf., DK-3000 Helsingør, Danmark. Indsendelsesfrist: Walther Jørgensen 1 PR Arbejder-Skak 1950 Version J.G. Vladimirov Aron Nimzowitsch Deutsche Schachztg Eugene B. Cook Chess Composition Manne Persson 5 HO Uppsala All. S.J.T #2* ffff c #3 C+ 7+2 #? C Bruno Zastrow Kniest Schachbriefe Helmer Ternblad 1 PR Feenschach 10 TT l.l. Legal Original Nytårsspøg! H#3 B: Gf2-cl 1 C+ 3+4 Hamster a4 A: 1 Ke4 Gc5 2 Td5 Kg3 3 HAd4 Sf2#. B: 1 Te4 Sf2 2 HAd4 Gd5 3 HAe3 Sd3#. Maksimalt to opgaver pr. forfatter/ Only two problems per composer. Senest/Latest til/to: Leif Schmidt, Rådmand Billesvej 25, DK-2610 Rødovre, Danmark. Dommer/Judge: Steen Christensen. Bogpræmier/Book prizes. #2 c Th5 tr 2 Dd3#. Give and take key. 1 - Kxe4,c4 2 De3#; 1 - Dxe4 2 Sxb5#; 1 - Txe4 2 Lxc5#; 1 - Lxe4 2 Se2#. Vi gratulerer på det hjerteligste! S#4 C+ 4+3 H#3* C+ 4+2 H = Gitterskak C+ 1+1

14 138 THEMA DANICUM nr.109 THEMA DANICUM nr Den 45. kongres for skakkomposition blev afholdt i begyndelsen at september 2002 i byen Portorof i Slovenien. Som eneste dansker stillede jeg op til det hele: var delegeret, deltog i løserturneringen og i adskillige at de udskrevne kompositionsturneringer. Nedenfor har jeg skrevet om konferencen set med danske øjne. Svært at komme frem Den bedste forbindelse var med fly via Trieste, men da jeg tik bestemt mig var stikruten Milano-Trieste totalt udsolgt, mange at pladserne var sikkert købt at skaktolk... Bedste alternativ var via Venedig, og Venedig er i sig selv en rejse værd. Ankom tæt ved midnat, men Venedig var stadig åben. Med 25 gr. ved midnatstide kunne man snildt tå en velfortjent fadøl udenfor, når tørst hotellet var fundet og bagagen på plads. I Venedig er nummereringen ikke pr. gade, men pr. distrikt! Da tørst det blev klart, var det ikke så vanskeligt at tinde hotellet. Den følgende dag en smule sightseeing (mere tid på tilbagerejsen) og så ellers to timers togrejse til Trieste, 1Y, times ventetid, og to timers busrejse til Portoroz. Registrerings-skranken var netop lukket - men blev dog åbnet igen senere på aftenen efter middagsmaden. Papirerne Konferencematerialet var en mappe med papirer og en stor tunjjbog, der viste sig at være en Statistisk Årbog tor Slovenien. Ingen billeder, kun tabeller, og så vejede den omkring to kilo. Den leverede jeg tilbage, og jeg var ikke den eneste. Papirerne omfattede konferencens program og indbydelser til en 7-8 turneringer med spirituspræmier: Whisky (H#2 med tvilling hvor en sort B blev flyttet fra et nabofelt til sort konge til et andet nabofelt, Eric Huber og Vlaicu Crisan, Rumænien, kæmper med temaerne i Ouick Composing. Tre timer var der afsat. Det er ikke nemt! et springertræk væk), Champagne (bevisparti med diagonal-ortogonal overensstemmelse mellem to elementer i løsningen), Sabra (H#2 med sort selvspærring), Vodka (H#2 med batteri, hvor aftræks- eller bagbrikken i en tvilling blev flyttet langs batterilinjen), Becherova (H#2 med forvandling og fantasi-betingelser og/eller -brlkker), Sake (H#2 med en ny fantasibetingelse: spøgelsesbrikker, der genopstår efter slag når den slående brik flyttes), og desuden et par selvmat-turneringer. Meget spændende! Mange hjælpematter, lige noget tor mig! Samme aften begyndte jeg på Whiskytemaet. Jeg havde en bærbar computer med og kunne således checke opgaver undervejs uden at skulle kæmpe om de kun seks pladser i det tælles computerrum. Hotellet Der var indkvartering på tre gode hoteller, tå hundrede meter fra hinanden, smukt beliggende ud til Adriaterhavet. Jeg havde et værelse med stor balkon på tredje sal med udsigt over havet. I strålende solskin, grader, vandet var 24. Området var turistpræget, hotellerne ejede vist et stort område mellem de to små byer Portoroz og Piran. Halvpension var passende i varmen og især aftensmaden gav mulighed tor at snakke med andre deltagere, Graham Lee fra England, Michel Caillaud fra Frankrig, Klaus Kochll fra Schweiz og i særlig grad Vlaicu Crisan og Eric og Laura Huber fra Rumænien. At være delegat DSK's formand Kaare Vissing havde lovet at give mig stemmeret på Danmarks vegne, men jeg havde intet hørt fra ham. Han havde dog sendt besked, og jeg blev søndag en af de ca. 30 delegerede og dermed deltager i de officielle møder. Det gav en god indfaldsvinkel, for her sad mange kendte problemister, Kjell Widlert, Uri Avner, Zivko Janevski, bernd ellinghoven, Milan Velimirov, John Rice, Michel Caillaud, Michal Dragoun tor blot at nævne nogle stykker. Michel Cai/laud, der blev løser-gm under konferencen. Han vandt #2-delen i Ouick Composing og tilmed Sake-turneringen {"haunted chess ") med en se/vmat i 14 træk! Ouick Composing Søndag aften var der hurtigturnering i komposition. Kun tre timer, og ingen computere. To temaer, #2: sort selvblokade på to felter at forskellig farve, og H#2: hvid forvandling + sort selvspærring og/eller binding. Mindst 100 mennesker sad og sloges med disse to temaer i tre timer. Mine forsøg lykkedes ikke tor godt, en H#2 med mange biløsninger og en #2, der kun lige akkurat opfyldte temaet. Vinder af #2 blev Caillaud, mens H#2-prisen gik til et tysk firemandshold. Løserturneringer og foredrag At løse opgaver er en disciplin i sig selv og den er højt placeret i disse konferencer, mens de herhjemme ikke tages særligt alvorligt. Open Solving er tor personer, mens mesterskaberne WCSC primært er for hold. Kaare havde det svært sidste år, og han er en væsentligt bedre løser end jeg. Derfor havde jeg ikke forventet det store, og det blev da også til en sidsteplads, både i mandagens Open Solving og i mesterskaberne onsdag/torsdag. Ganske vist føler jeg mig snydt tor nogle points for en af de få opgaver, jeg faktisk fik løst - men måske har mit bræt været vendt forkert? Det havde dog ikke været nok til at undgå jumbopladsen. Tirsdagen bød også på en officiel reception i byen Piran og onsdagen på en serie små foredrag, bl.a. om en tidligere konference i Piran. Specielt morsomt var et indlæg af Peter Gvozdyak fra Slovakiet om cykliske problemer (hvad ellers?), illustreret at to fantasiopgaver at Reto Aschwanden fra Schweiz. I den første var en rose bagbrik i et batteri, meget underholdende. I den anden blev det endnu værre. Halvdelen af brikkerne var magiske og kunne dermed få andre til at skifte farve. Der var mange forførelser bl.a. med altorvandling og det hele blev fremlagt i et hæsblæsendetempo. Udflugt En god bid af torsdagen var afsat til en udflugt til en kæmpemæssig labyrint af fantastiske drypstenshuler i Skocjan.

15 140 THEMA DANICUM nr.109 Her kunne Tolkiens verden have været. Hulerne kunne være befolket af dværge og kæmper og troldmænd. Gandalf kunne have kæmpet på den smalle bro med 50 meter over og 100 meter under sig, og han kunne være faldet i floden langt nede. Enlang spadseretur gennem et enestående sceneri, der stadig er aktivt. For der er fugtigt og vand siver gennem sprækker og afsætter en smule kalk. I de højloftede huler bliver det til drypsten, men et enkelt sted var der dannet bassiner som i kinesisk landbrug på bjergskråninger. Chokerende var det atseenaf de ukrainske deltagere forlade gangstien og brække en stor tap på 30 cm af, 4-5 cm tyk foroven. Påden måde ødelægges fælles naturværdier opbygget gennem hundreder af år. Valg Om eftermiddagen var der valg til præsidiet, som det sker hvert fjerde år. Bedrich Forrnånek trak sig tilbage efter otte år som formand. Det gav kampvalg mellem John Aice fra England og Andrey Selivanov fra Rusland, som blev vundet af førstnævnte med 15 stemmer mod 12. Desuden valgtes tre vicepræsidenter. Solving Show Torsdag aften konkurrerede de ti bedste fra løserturneringerne i matcher, hvor det gjaldt om at løse #2-opgaver på tid, ofte i løbet af få sekunder. Imponerende, hvordan bærer de sig ad? på tavlen i det selskab er jeg ganske stolt over. Hjælpematterne gav ikke noget, Whisky-opgaven deltog ikke, da den indeholdt en fantasi-brik (en græshoppe) og det var ikke velset. (Se diagram 8995): Bjørn Enemark Whisky-Turneringen Pcrtcroz 2002 H#2 B: Bg4~f2 C+ 5+3 A: 1 Gf4 + exf4 + 2 Ke4 Sd6#. B: 1 f1 L Td4 2 Lg2 Tf4#. Om aftenen var der afskedsbanket og mulighed for at sige pænt farvel og måske på gensyn til mange af disse mennesker, der kan se det smukke i noget som gensidige bindinger og den slags. Fredagen I det officielle møde ændredes reglerne for løser-titler, så de - lige som FIDEs titler - alene baseres på normer, uafhængigt af om der er fem, ti eller tyve år mellem dem. Ændringen fik tilbagevirkende kraft og på den konto udnævntes Michel Caillaud og Graham Lee til løser-gm. Om eftermiddagen var der prisuddeling for de forskellige turneringer. Jeg havde afleveret opgaver til fem af dem, fire hjælpematter og mit første forsøg med et bevisparti. Det var kun på 6.0 træk, men Caillaud gav det en rosende omtale! At komme

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM 7643. Magasinet 1941 #4 c+ 3+4 Subscription fee for 1999 - (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Kære alle! 14. juni 2014

Kære alle! 14. juni 2014 Kære alle! 14. juni 2014 Løsning på Opgave nr. 2: 1. Lc6 som dækker b5 der truer nu Da7# Der er nu 2 Grimshaw-træk: Hvis sort trækker 1. Tb6 følger Da3# Hvis sort trækker 1. Lb6 følger elegant b8s# (andre

Læs mere

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6 A) 1, Kd7 2.Kb5, der truer med at besætte nabofeltet b6 (du så vel, at 2.Kc5 besvares med Kc7 og remis). Sort må nu spille 2, Kc7. Hvid svarer med 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 og vinder. B) 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 Pas på!

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902. S#3 c+ 6+7

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm 320 DanskeSkakopgaver 1902. S#3 c+ 6+7 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902 S#3 c+ 6+7 Subscriptionfee for 1998 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867 THEMA

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

Løsninger på Julequiz 2015

Løsninger på Julequiz 2015 Løsninger på Julequiz 2015 4. januar 2016 Kære alle! Tidsfristen for indsendelse af løsninger til Julequizen er udløbet, og der er modtaget 4 løsninger, som alle er rigtige. Der er derfor blevet trukket

Læs mere

Konge og bonde mod Konge (1)

Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod konge er en god idet at kunne mestre i forbindelse med slutspil. Vi skal derfor se en række stillinger som skal kunne spilles korrekt. Vi starter med nedenstående

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 #3 c+ 11+9 Subscription fee for 1996 (Scandinavian mernbers): DKK 150. Europc: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM 9773. Ernests Gize 2 PR Arbejder-Skak 1957 #3 C+6+11 Subscription fee for 2005: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK!BAN: DK95 3000 0006 4038 67 THEMA

Læs mere

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2 8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937 #2 c+ 5+2 Subscription fee for 2002 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: EURO 25 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1 7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932 #2 c+ 5+1 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

THEMA DANICUM. Henrik Juel 60 år ved Leif Schmidt. 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 3+0. Illegal Cluster

THEMA DANICUM. Henrik Juel 60 år ved Leif Schmidt. 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 3+0. Illegal Cluster 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 Illegal Cluster Tilføj skdtlsb 3+0 B: Lc6~b7 Subscription fee for 2005: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 9326. Vilhelm Nielsen 2 PR Berliner Schachztg. T 1869 #5 C+ 12+14 Subscription fee for 2004: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK95 3000 0006

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939

8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939 8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939 #2 f c+ 4+3 Subscriptionfee for 2002 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe: EURO 25 Outside Europe: USD 35 Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867 THEMA DANICUM

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk Marts 2004 årgang 40, nr. 3 Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub marts 2004, årgang 40, nr. 3 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

DSU 8. Hovedkreds. 8. Hovedkredsmesterskab Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

DSU 8. Hovedkreds. 8. Hovedkredsmesterskab Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. DSU 8. Hovedkreds 8. Hovedkredsmesterskab 17.10.2005 2 16.10.2005 22.10.2005 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum www.8-hk.dk Spilletid 1. Søndag 16. oktober 12 00-16 00 2. Mandag 17. oktober 17 00-21

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM. 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM. 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886 THEMA DANICUM #3 c+ 8+6 Subscription fee for 1997 (Scandinavian members): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Nr. 2 2003 Silver edition Danmarks royale skakblad Eksklusivt interview med Mary Donaldson på side 12. Vejlby Risskov Skakklub spiller hver mandag kl. 19.00 i Vejlby

Læs mere

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse Nr. 3 Juni 2006 Side 2 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Æresmedlem 2 Klubmester 2006 Mit første... 3 KM i hurtigskak tabel 5 KM i hurtigskak artikel 6 Sæsonprogram 8 Pokalturneringen 10 KM 2006 tabeller 12

Læs mere

Nr. 5 5 Ok O tober

Nr. 5 5 Ok O tober Nr. 5 Oktober 2005 Side 2 Oktober 2005 Redaktørens Ord Af Kasper Damm Dette nummer indeholder lidt om holdskak, en god artikel om Monrad turneringen, diverse styrkelister, en lille opfølgning på Vanløse

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

8443. Ole Balslev Problemnoter 1965. #2 c+ 5+2

8443. Ole Balslev Problemnoter 1965. #2 c+ 5+2 8443. Ole Balslev Problemnoter 1965 #2 c+ 5+2 Subscription fee for 200 l (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 TREMA DANICUM

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang Dennis Jørgensen, Allerød Skakklub, blev vinder af Danske Bank Weekendturnering oktober 2008. Julelyn tirsdag den

Læs mere

THEMA DANICUM. 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878. #2 c+ 10+9

THEMA DANICUM. 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878. #2 c+ 10+9 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878 #2 c+ 10+9 Subscription fee for 1996 (Scandinavianmembers): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867. THEMA DANICUM

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

8294. Axel CroneCruusberg BerlingskeTidende 1940 #3 C+ 5+2

8294. Axel CroneCruusberg BerlingskeTidende 1940 #3 C+ 5+2 8294. Axel CroneCruusberg BerlingskeTidende 1940 #3 C+ 5+2 Subscriptionfee for 2001 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe:DEM 50 OutsideEurope: USD 35 Paymentsto postalaccount: Copenhagen640-3867 THEMA

Læs mere

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014 Klub Blad No 1 2014 Førsteholdet i Mesterrækken v/jens Madsen På en grå regnvejrssøndag i oktober, nærmere bestemt 27.10.2013 tog 1. holdet hul på sæsonens holdturnering, da vi gæstede Lemvig. Efter sidste

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening

Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2009 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak,

Læs mere

En god idé for at løse en 3-trækker er at starte med at lade sort trække først. Så dukker der altid nogle idéer op.

En god idé for at løse en 3-trækker er at starte med at lade sort trække først. Så dukker der altid nogle idéer op. Problemskak 3 trækkere 13. september 2016 I de foregående artikler har vi beskæftiget os med 2-trækkere med tilhørende temaer og skakstudier. Jeg vender tilbage til dem på et tidspunkt, men i denne artikel

Læs mere

RO-O-OKADEN. Legehjørnet

RO-O-OKADEN. Legehjørnet RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 Subscription fee for 1996 (Scandinavian members): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen 640-3867. THEMA DANICUM

Læs mere

9874. Karl Nielsen Tilegnet DSK Skakbladet 1937 #3 C+ 11+12

9874. Karl Nielsen Tilegnet DSK Skakbladet 1937 #3 C+ 11+12 9874. Karl Nielsen Tilegnet DSK Skakbladet 1937 #3 C+ 11+12 Subscription fee for 2006: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK!BAN: DK95 3000 0006 4038

Læs mere

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015 29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN IT AIN T OVER until the fat lady sings. I operaen fortsætter de altid til den bitre ende. I skak sker det kun sjældent, fordi der enten tages remis

Læs mere

Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012

Skakolympiade for blinde på hotel Le Royal Méridien Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Til olympiaden for blinde og svagtseende havde Danmarks Blindeskak udtaget følgende 4 spillere: Bræt 1: Ernst

Læs mere

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905 #2 c+ 11+8 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette

Læs mere

THEMA DANICUM. 5864. Chr.Christenscn 127, Die Schachwelt 1911-07-20 1 HO. Mat i 3 træk 10+7

THEMA DANICUM. 5864. Chr.Christenscn 127, Die Schachwelt 1911-07-20 1 HO. Mat i 3 træk 10+7 5864. Chr.Christenscn 127, Die Schachwelt 1911-07-20 1 HO Mat i 3 træk 10+7 Subscription fec for 1994: DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Paymcnts to postal account: Copcnhagen 640-3867.

Læs mere

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10 7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928 #2 c+ 8+10 Subscr iption fee for 1997 (Scandinavian members): DKK 150 Europe: DEM 45 Outside Europe: USD 30 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM

Læs mere

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Nr. 3 December 28 Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Side 2 December 28 Nekrolog over en Hædersmand! Onsdag, den 23. juli 28 døde vores ældste æresmedlem, Richard Kofoed, lige

Læs mere

Det rigtige svar er A.

Det rigtige svar er A. Løsninger på julequiz en 5. januar 2015 Tidsfristen for indsendelse af løsninger til julequiz en er udløbet, og en vinder er fundet: Palle Henriksen havde 9 rigtige ud af 10, og han vandt derfor den udsatte

Læs mere

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968 December 2004, årgang 29 SK68-nyt Klubblad for Skakklubben af 1968 Nr.2 Information Europacup: SK68 bedste nordiske nation! Heltene var om klubben 2 Europacup! 3 Prestigeopgør 14 Quo usque tandem 18 5.-holdets

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan. Pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre.

Læs mere

Nr. 1 Januar 1978 KNUD HANNEMANN 75 ARI

Nr. 1 Januar 1978 KNUD HANNEMANN 75 ARI THEMA DANICUM Nr. 1 Januar 1978 Vol. 2 REDAKTION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: OBS! NY ADRESSE (Løsningsfrist 5/2) Teknisk redaktør: (Bladforsendelse) ISSN olo5-ol17 JA;'.MORTENSEN'

Læs mere

Skakklubben CentrumHusk!

Skakklubben CentrumHusk! Husk! Sæsonen begynder 8. august I dette nummer: Lederen Esbjerg Weekend K-skaklandskamp Klubturneringen slut Hurtigskak i Kolding Caissa-arrangement Vesterhavsturneringen... og ikke ret meget mere Nr.

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt Mat i 3 træk 7+7 Subscriptionfee for 1994: DKK 150. Europe: DEM 45. OutsideEurope: USD 30. Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867.

Læs mere

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO!

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO! Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 Giro: 1 09 52 42 Klubaften: Mandag 19-24 Juniorer: Mandag og onsdag 15.30-18.30 Internet: www.oebroskak.dk 62. årgang Nummer

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Her kommer julespecialudgaven af Problemhjørnet inklusive en julequiz med 10 spørgsmål. Det er nok at angive nr. på dit svar som f.eks. 3B, samt hovedvarianterne

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

Hvad foregår der deroppe under kuplen?

Hvad foregår der deroppe under kuplen? Foto: tr BENT LARSEN Hvad foregår der deroppe under kuplen? Uanset om man regner to træk eller otte eller endnu flere træk frem, har man samme problem som computerne: bedømmelsen af de stillinger, som

Læs mere

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE THEMA DANICUM Nr. 2 April 1976 1. årg. REDAKTION: Videnskabelig redaktør: Løsningsredaktør: (Løsningsfrist: 6/5) Teknisk redaktør: ISSN olo5-oll7 JAN MORTENSEN, Set. Olavsalle 44 DK-2630 Tåstrup, Danmark,

Læs mere

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet.

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Det er nok at sætte modstanderens konge mat for at vinde det er faktisk, det spillet går ud på. I så fald har modstanderen tabt, og

Læs mere

ISSN0105-0117. (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663.

ISSN0105-0117. (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. THEMA DANICUM Nr. 7 (23) Juli 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. Løsningsredaktør: WILLY

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

DANICUM ROKADE-OPGAVER MED HVID K-D-S DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Hanspeter Suwe, Winsen in Holstein IDI

DANICUM ROKADE-OPGAVER MED HVID K-D-S DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Hanspeter Suwe, Winsen in Holstein IDI 5095.Jørgen Møller 3 PR Nuova Rivista 5. betingelsest. 1890-91 DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Mat i 3 træk 1o+12 Subscription fee for 1991: DKK130,00. Payments to postal account: Capenhagen 6403867. ROKADE-OPGAVER

Læs mere

DSU 8. Hovedkreds. 60 års jubilæumsturnering 13.10.2003 2. 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. www.8-hk.

DSU 8. Hovedkreds. 60 års jubilæumsturnering 13.10.2003 2. 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. www.8-hk. DSU 8. Hovedkreds 60 års jubilæumsturnering 13.10.2003 2 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum www.8-hk.dk 8 HKs 60 års jubilæumsturnering Spilletid 1. Søndag 12. oktober 13 00-18

Læs mere

DSK's 75 års jubilæumsfest ved Leif Schmidt. 10179. Per Grevlund Thema Danicum 1991. H=8 Circe 2+8

DSK's 75 års jubilæumsfest ved Leif Schmidt. 10179. Per Grevlund Thema Danicum 1991. H=8 Circe 2+8 10179. Per Grevlund Thema Danicum 1991 H=8 Circe 2+8 Subscription fee for 2007: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK!BAN: DK95 3000 0006 4038 67 THEMA

Læs mere

THEMA OANICUM ULDALER. '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2

THEMA OANICUM ULDALER. '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2 THEMA OANICUM '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2 HtUAKllON: ISSN 0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene, Danmark, Tlf. (03) 16 46 63 Løsningsredaktør:

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr December 2003

Skakklubben Centrum Nr December 2003 Nr. 10 - I dette nummer: Klubturneringen Holdturneringen Kasparov i København Den døde læge Hans Nissen Cup V erdens bedste på lynvisit Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø.

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Nr. 2 Møn Skakklub Sponsor 3 maj 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk

Læs mere

DSU 8. Hovedkreds. 60 års jubilæumsturnering 19.10.2003 8. 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

DSU 8. Hovedkreds. 60 års jubilæumsturnering 19.10.2003 8. 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. DSU 8. Hovedkreds 60 års jubilæumsturnering 19.10.2003 8 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum www.8-hk.dk Spilletid 1. Søndag 12. oktober 13 00-18 00 2. Mandag 13. oktober 16

Læs mere

Interne træk. april 1996 årgang 32, nr. 4. God sommerferie!

Interne træk. april 1996 årgang 32, nr. 4. God sommerferie! Interne træk april 1996 årgang 32, nr. 4 God sommerferie! Interne træk april 1996, årgang 32, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Redaktion: Jens Bager Brøndby Nordvej 111, 3.h 2605 Brøndby Bjørn Enemark

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

Lars Larsen 85 år ved Leif Schmidt. Skakbladet #2* ff C+9+6

Lars Larsen 85 år ved Leif Schmidt. Skakbladet #2* ff C+9+6 9247. Lars Larsen Skakbladet 1985 #2* ff C+9+6 Subscription fee for 2004: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK95 3000 0006 4038 67 THEMA DANICUM

Læs mere

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN 31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det være sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles

Læs mere

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5 2007 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Mandag den 25. juni 2007 Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren kakbladet ISSN 0037-6043 103. årgang,

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

THEMA DANICUM. 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888

THEMA DANICUM. 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888 Mat i 2 træk 9+8 Subscription fee for 1993: DKK 150,00. Payments to postal account: Copenhagen 6 40 38 67. THEMA DANICUM ISSN 0105-0117 * Vol. 9 Oktober

Læs mere