HEDENSTED Y S MEN S CLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDENSTED Y S MEN S CLUB"

Transkript

1 HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 109 maj KFUM s SOLDATERMISSION 1889 KFUMs Centralforening åbnede det første soldaterhjem den 1. november 1889 i Fiolstræde 36 i København. Dog var der allerede i 1882 foregik det første egentlige soldaterhjemsarbejde med Vartov som centrum, men KFUMs Soldatermission har sin begyndelse i Missionhuset Bethesda har i skikkelse af Niels Hansen også drevet samvær for soldater på dette tidspunkt, men de flyttes til KFUM i Fiolstræde. H.H. Brandt bliver leder af KFUMs første soldaterhjem KFUMs Soldaterhjem i København er flyttet fra Fiolstræde til Vendergade, og i den 16. septebmer år 1900 rykkede man ind i KFUM Centralforeningens bygning i Rosenborggade, senere blev adressen Gothersgade 115. Det gav store og tidssvarende faciliteter. Gothersgade 115 KFUM Centralforening i Gothersgade 115 blev kaldt "Borgen". KFUMs Soldaterhjem husede også alle KFUM s andre aktiviteter. I 1910 var det her, KFUM- Spejderne startede i et kælderlokale.. Nyhedsbrevet indeholder: KFUMs Soldatermission side 1-3 Siden sidst: Landsbyerne i Danmark side 3-4 Loppemarked 11/4 side 4 Distriktskonferencen 2015 side 5 Folkekirkens konfirmandcenter side 6-7 Intern klubmøde 19/5 side 7 Hvad er YEEP og STEP? side 7 Aktivitetsdag 5 sept side 8 Sankt Hans fest 23/6 side 9 Regionsprojekt side Mærkedage side 11 Mødekalender side 12 Mødedatoer 2015 og Opslagstavlen side 12 Side 1

2 VORES ARBEJDSOMRÅDE KFUMs Soldatermission driver KFUMs Soldaterhjem/KFUMs Orlogshjem. Alle hjem har en stor selvstændighed og frihed, som giver forskelligheder imellem hjemmene. Nogle soldaterhjem har rekreationsboliger til veteraner (kaldet KFUMs SoldaterRekreation), mens det andre steder kan være de værnepligtige, der fylder godt op på soldaterhjemmet. Alle KFUMs Soldaterhjem har fælles værdigrundlag, men udtrykkene kan være forskellige afhængig af lokale muligheder og kontakter, målgrupper og personligheder. KFUMs Soldatermission formål er, at "på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund at arbejde blandt forsvarets personel og hvor muligt også blandt pårørende - ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste i og uden for Danmark." Igennem de sidste 5-10 år har forsvarets arbejde øget fokus på internationalt opgaver. Den påvirkning af den enkelte soldat og familie har gjort, at det hele menneske er kommet mere i fokus. Set i det lys løser KFUMs Soldatermission opgaver for danske soldater således: KFUMs Soldaterhjem 14 steder i Danmark er der KFUMs Soldaterhjem for soldater, mens de bor på eller er tjenestgørende ved landets kaserner. Fra har KFUMs Soldatermission haft soldaterhjem for udsende soldater i Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan. Med danske soldaters exit fra Helmandprovinsen er dette tilbud sat på pause til evt. nye missioner. KFUMS SOLDATERREKREATION Side 2 KFUMs Soldaterrekreation er et midlertidigt botilbud for tidligere udsendte soldater i et rekreativt miljø på KFUMs Soldaterhjem. Vi tilbyder ikke behandling, men vi hjælper den enkelte med at gøre brug af Forsvarets behandlingstilbud. I et hjemligt miljø hjælper vi den enkelte godt videre. Soldaterhjemmet er en god ramme, hvor soldaten vil opleve at blive set, og at der bliver spurgt til dennes dag. Der er: - 9 et-værelses lejligheder på (Fortsættes på side 3)

3 KFUMs Soldaterhjem i Hvorup - 4 et-værelses lejligheder på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro - 2 værelser på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia - 9 et-værelses lejligheder på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. Målgruppen er todelt Efter endt udsendelse til missionsområderne har en mindre del af soldaterne fysiske eller psykiske gener, som med tiden vil blive helet. For nogle vil der stadig være et særligt behov for menneskelig omsorg og samvær. En anden gruppe er hårdere ramt, og de har behov for behandling af de sår på sjæl og legeme, de har pådraget sig. Efter afsluttet behandling eller i et udslusningsforløb kan KFUMs Soldater Rekreation være en mulighed. Endelig kan dele af forsvarets udsendte personel blive berørt af komplikationer og opbrud i familieforholdene. Denne gruppe kan have behov for et alternativt, midlertidigt boligtilbud. ref Siden sidst Landsbyerne i Danmark Det er altid spændende at møde ildsjæle. Og sådan én mødte vi tirsdag den 7. april. Det var Bent Sørensen fra Kragelund, der fortalte om Landsbyerne i Danmark. Hans hovedpointe og påstand var, at der altid kan findes de nødvendige penge til et lokalområde, hvis der er en god idé, og nogen ville kæmpe for den. Jeg har via Gyldendals Ordbog konstateret, at lokalråd er en offentlig forvaltningsenhed under det kommunale niveau. Siden 1994 har det i Danmark været muligt for kommunalbestyrelser at nedsætte lokaludvalg med selvstændig beslutningskompetence for et geografisk afgrænset område af kommunen. Lokaludvalgets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, og dets opgaver kan omfatte lokalplaner, trafik og lokale veje, miljøbeskyttelse, folkeskolernes og daginstitutionernes drift mv. samt kulturog fritidsopgaver. Bent Sørensen fortalte, at der nu er 27 lokalråd i Hedensted Kommune. Det betyder, at der fra det enkelte lille lokalområde er kortere til kommunen, og at der nu også bliver en fast kontaktperson til de enkelte lokalområder med lokalråd. For at fremme det enkelte lokalområdes trivsel og udvikling skal man bruge fantasien og kreativiteten. F.eks. lave foto og film fra områdes aktiviteter. Der var f.eks. en tilflytter fra Sjælland, der havde bosat sig i et mindre lokalområde i Hedensted Kommune fordi han på et luftfoto havde set, at der var mange trampoliner i området. Det signalerede for ham og hans familie, at det måtte være et område med mange børn. Derfor valgte familien at bo dér. (Fortsættes på side 4) Side 3

4 Som eksempel blev også nævnt Hjarnø. En lokal gruppe udarbejdede en liste på 12 projekter, de gerne på sigt ville have gennemført. I starten blev gennemført 4 projekter. Nu er der kun et projekt, der ikke er gennemført. Et af projekterne var god internet-forbindelse til øen. Som lokale eksempler kan yderligere nævnes Lindved Mejeri, der fik støtte med kr. til renovering, og Ølholm fik støtte til et kafferisteri. Og Stenderup blev et miljøvenligt område. Hedensted Kommune er nu lagt sammen med Odder Kommune i en såkaldt Lokal Aktions Gruppe (LAG). Det kan eksempelvis danne baggrund for turistfremstød med kyst-turisme og større mu- Loppemarked 11/ sik-arrangementer. Det centrale omkring lokalrådne er, at man kan opnå samfundsmidler til gode idéer, få det lokale menneskelige engagement til at blomstre, bruge pengene effektivt gennem en frivillig indsats, og derigennem få et lokalområde til at blomstre. Det er den gode cirkel for udvikling og bevarelse af det bedste i lokalområderne. Og det er i den sammenhæng heller ikke til nogen skade at sørge for god vedligeholdelse af private huse og bygninger. Forfald er roden til den negative spiral. Jo, aftenen var på mange måder en øjenåbner for mange ukendte muligheder. Stor ventekø ved indgangen. j-bre Loppemarkedet blev startet med en rigtig stor succes, idet der var et besøgstal på omkring 400 besøgende. Super flot. Omsætningen på åbningsdagen blev på ca ,00 kr. Side 4

5 Referat fra Distriktskonference 2015 Torsdag d. 16. april kl. 18:30 i Torsted Sognehus, Ørnstrupvej 23, Horsens Program for aftenen: 1. Velkomst ved DG Thorkild E Kay 2. Middag. 3. Mit arbejde som RBM/skatteprojekt Jens Nielsen, Vejle Jens Nielsen fortalte om de forskellige projekter han har deltaget i og donationer hertil. Projekt i Jubo i Sydsudan har fået i alt kr. Handikappede i Todspekistan har fået kr. Sundhedsklinikker i Cameron har fået især til etablering af rent vand. Der er også et projekt for lektiecafeer i Sys Indien. Projektet Roll Back malaria har en stor kampagne lørdag den 25 april. Antallet af dødsfald på grund af malaria er faldet med 50 % og indsamlingen har givet ca kr. Pengene gives ti Røde Kors i Geneve. 4. Lystruphave ved Carsten Skrostrup Carsten opfordrede til at nogle melder sig til en post i repræsentantskabet for efterskolen, der er ingen repræsentant for distriktet. Y-Mens bevægelsen er medejer af skolen. Carsten fortæller om Ligningslovens 8 skattefradrag for indbetaling til et godt formål. Grænsen er nedsat til 200 kr. Man kan læse om projekter på regionens hjemmeside. Man skal blot sende pengene til konto Man opgiver sir CPR. Nr. ved indbetalingen og penge bliver automatisk overført til ens selvangivelse. 5. Hilsen fra Regionen ved RDEE Jens Nielsen, Vejle Jens Nielsen oplæste en hilsen fra regionslederen og nævnte bland andet klubberne indsamler ca. 15 mil. Om året og her går de 12 til gode formål. Tak til alle for den store indsats. 6. Generalforsamling (se særskilt referat) 7. Tanker for det kommende Y s Men s år ved DGE Henrik Jeppesen. Den kommende DG takkede alle som gør en særlig indsats for bevægelsen. Han omtal endvidere de tiltag der gøres for eventuel to nye klubber i Horsens og Børkop. Tanker for det kommende Y`s Men`s år, venter vi spændt på ved de kommende besøg i klubberne. 8. Eventuelt. Ingen særlige bemærkninger. 9. Afslutning ved DGEE Bjarne Jensen, Hedensted. Bjarne Jensen omtalte gudstjeneste på regionskonferencen og vi øvede os og sang en samle som skal bruges ved denne lejlighed. Referent Karl Haubjerg Side 5

6 Folkekirkens konfirmandcenter - en spændende nyskabelse Det var en spændende aften tirsdag den 21. april med besøg af lederen af Folkekirkens Konfirmandcenter, Finn Andsbjerg Larsen. Det hele startede i 2010, hvor Folkekirkens Konfirmandcenter blev etableret på initiativ fra KFUM og KFUK og FDF og drevet med indsamlede midler fra Y's Men, og siden med fondsmidler fra LE- GO, Augustinusfonden og Jyllands- Postens fond. Fra Centret udtales, at uden idé og penge var det ikke blevet skabt, og centret er yderst taknemlig for denne opbakning. Det kan tilføjes, at fra 1. januar 2014 er Folkekirkens Konfirmandcenter en integreret del af Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter under rektor Hans Vium Mikkelsen. Leder af Folkekirkens Konfirmandcenter er fortsat Finn Andsbjerg Larsen (FAL). Det er stadig centrets opgave at formidle og udvikle idéer til konfirmationsforberedelse og minikonfirmandundervisning samt afholde kurser og bistå præster og sognemedhjælpere med sparring og vejledning. FAL kom i løbet af aftenen med mange eksempler på de pædagogiske udfordringer. Det må gerne være sjovt, f.eks. ved at slå hinanden oven i hovedet med et rør, og derved fremkalde melodien til Hil dig frelser og forsoner. Det er væsentligt at gøre sig klart, at unges tilgang til hele temaet om kirke og tro både har en social, en kognitiv (forstandsmæssig) og en emotionel (følelsesmæssig) tilgang. FAL brugte bl.a. sine efterskoleerfaringer. F.eks.tilgangen til at forstå 2. verdenskrig. Hvordan var dét? Hans far havde været med i modstandsbevægelsen, og ud fra hans erfaringer var de centrale temaer fra 2. verdenskrig følgende: Mørke, kulde, dårlig mad, uvished og fællesskab. Og det prøvede nogle efterskoleelever så over en uge at leve sig ind i. Så meget, at én af eleverne, der nu selv er efterskolelærer, ville bruge det samme tema, da hun nu skulle levendegøre forståelsen af 2. verdenskrig for sine elever. Der var mange spændende eksempler på at formidle viden til de unge om Bibelens budskab. F.eks. at skulle GÅ Fadervor. Altså alle ordene og bønnerne. Og oven i købet 2 gange, hvor der anden gang var sat billeder ind nogle steder i stedet for ord. Det gav stof til eftertanke. Det samme gjorde det at GÅ påskens evangelium, lige fra Palmesøndag til påskemorgen. Vi prøvede på Kastaniehøj både at GÅ Fadervor og at GÅ Påsken. Der var også noget med sproget. Et paradoks er det, at 75% af konfirmanderne godt kan lide deres præst, men der er også 75%, der ikke forstår, hvad han/ hun siger. Den helt store pædagogiske udfordring er at udfordre de unge til at opdage, at der er stor forskel på det logiske sprog og det (Fortsættes på side 7) Side 6

7 mytiske sprog. Altså det forstandsmæssige sprog og hjertesproget. Når det kommer til livets store spørgsmål og dilemmaer, så er det kun hjertesproget, vi kan bruge. Det sprog, som meget præger Bibelen. Min oplevelse var, at det var en enestående god aften, vi fik med Finn Andsbjerg Larsen. Vi opdagede både nye udfordringer omkring formidling til børn og unge. Og jeg blev også lidt stolt over, at Y s men på landsplan har været med til økonomisk at muliggøre opstarten af hele dette vigtige arbejde. j-bre Internationale oplevelser for unge. Har du lyst til at lære om et andet lands kultur, vaner, sprog og samfund? På første hånd at opleve glæden ved verdensomspændende sammenhold og goderne ved fredelig sameksistens? Oplevelsen af, at være en del af en anden familie med dens glæder og sorger? Du har lyst til at lære andre om hvordan ting ser ud fra en dansk synsvinkel. Så har du mulighed for at komme på et kortere eller længerevarende udlandsophold hos en anden Y`mens familie! Der er 2 mulige programmer at vælge mellem: YEEP: Udvekslingsstudent i 3-6 mdr. STEP: 3-11 uger med deltagelse i et projekt. Intern klubmøde 19/ Niels Jørgen Laursen opfordrede til at medlemmerne meldte sig til at hjælp ved regionskonferencen Svend Erik Pedersen fik drøftet med medlemmer om hvordan loppemarkedet den skal forløbe samtidig med regionskonferencen Retningslinjer for deltagelse i klubbens arrangementer for udmeldte medlemmer og efterladte efter afdøde medlemmer, blev fremlagt og vedtaget Arne Jørgensen blev hyldet for en lang og stor indsats for at modtage tilmeldingerne til klubben angementer. Tage Petersen bliver den der modtager tilmeldinger efter sommerferien. Det nye i tilmeldingsprocedure er at tilmeldinger kun kan gøres pr mail. En enkel medlem er undtaget. De nye udvalg mødtes og valgte formand og sekretær ref. BJ YEEP: Du er år, en af dine forældre er medlem i en Y`s mens eller Y`s menette club som vil sponsorere dig, ( ca kr.), din familie vil gerne selv modtage en udvekslingsstudent og du er i gang med en uddannelse hvor du kan tage et semester i udlandet. STEP: Du er år, en af dine forældre eller bedsteforældre er medlem i en Y`s mens eller Y`s menette club som vil sponsorere dig, (ca.600 kr.), du har lyst til at prøve at arbejde på et projekt (TOF projekt eller lokalt projekt) eller f.eks. en lejr. Få mere at vide: Kontakt RSD for YEEP/ STEP Side 7

8 Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget vil gerne gøre opmærksom på to rigtig gode tilbud / opgaver. Sidste år var aktivitetsudvalget part i Kastaniehøj Sct. Hans fest 23 juni. Aktiviteten gik flot og der var op imod 200 deltagere. Her i 2015 er vi igen sammen med Hedensted Kirke, og KFUM &K om at arrangere Sct. Hans fest. Vi ved der er mange traditioner med denne aften i mange forskellige sammenhænge men vi ser stadig mulighed for at vi kan blive mange flere deltager. Opgaven for vores klub er her at hjælpe Kastaniehøjs brugere med at lave en aktivitet hvor brugere sammen med deres ledere og familie kan komme og alt er klaret. Samtidig er der ved dette arrangement en oplagt mulighed til at byens borgere stifter bekendtskab med stedet Kastaniehøj man kan komme uforpligtende til spisning, bål og båltale ved vores præsident Svend Erik samt lytte til Spejderorkesteret der leverer musikken. Sct. Hans aften styrker forholdet til byen og hvis vi er gode skaffer vi nye kontakter til stedets aktiviteter. Skriv allerede nu i kalenderen - tag naboen med! nærmere program følger senere! Aktivitetsdag 5. september Kastaniehøj Alle brugere er igen klar til fælles aktivitetsdag på Kastaniehøj 5. september. Der er nedsat et udvalg med deltagelse fra alle brugergrupper. Aktivitetsudvalget er tovholder for dagen og vi kan allerede nu meddele at der vil blive brug for en del hjælpere til forskellige aktiviteter. De indledende planer (ikke endelig fastlagt) går mod at etablere en kæmpe lejrplads på Kastaniehøj. Spejderne vil starte etablering fra lørdag morgen og Kl vil der være et program der kunne se ud som følger: Side 8 KL Aktivitet på alle stande, spejdere, KFUM &K, Y`s men kaffen er klar i KFUM & K cafeen KL kan der købes aftensmad- kød stegt på bål KL Stort lejrbål med festlige indslag Efter hygge ved bålet ro i lejren kl Vi forestiller os at der vil blive mulighed for overnatning for alle der måtte have lyst. Der vil være brug for nattevagter på pladsen Skriv allerede nu i kalenderen når vi er mange bliver der fest! Benny

9 Side 9

10 Regionsprojekt BLIV KLOGERE PÅ VERDENS URETFÆRDIGHED Nyt projekt skal fortælle danske børn om verdens uretfærdighed I efteråret 2015 kan danske børn blive klogere på verdens uretfærdighed, og hvad det betyder, hvis man ikke er lige så heldige at være født i et smørhul som Danmark. De kan høre om børn med masser af menneskelige ressourcer, der kæmper for en bedre fremtid. Men også om et liv uden skole, familie, rent vand eller et hjem. Og om hvad danske børn kan gøre for at hjælpe. Projektet er valgt som det ene af Y s Mens Regionsprojekter , og det er Danmarks Kirkelige Mediecenter og Folkekirkens Nødhjælp, de to organisationer bag projektet, meget glade for og stolte over. Oplysningsprojektet bygger videre på Sigurd fortæller Bibelhistorier og Sigurds (Fortsættes på side 11) Side 10

11 historier om at være til, og vil bruge Sigurd Barrett, tøjdyret Snapper, og et nyt tøjdyr til at formidle direkte til målgruppen på 5-9 år i deres øjenhøjde og sprog. Sammen med filmene kommer også helt nye sange fra Sigurd Barrett. Målgruppen omfatter over børn, når 7000 sogne og lokalafdelinger af kirkelige og idebestemte børne- og ungdomsorganisationer i efteråret 2015 modtager en dvd-boks med 10 historier om verdens uretfærdighed. De 10 film skal være klar, så de kan bruges lokalt, når FN i september 2015 skal evaluere 2015-målene, og der derfor vil komme stort fokus på udvikling og ulande. Derfor er den første research allerede lavet, de første medvirkende børn fundet og introduceret for Snapper, og samarbejdspartnere lokaliseret. Optagelserne i Afrika finder sted i oktober/ november i år, og i starten af 2015 bliver der lavet optagelser i Danmark. Ud over 10 film med historier om verdens uretfærdighed, laver Danmarks Kirkelige Mediecenter som en del af projektet en række små film om ulandsprojekter, som Y s Men har støttet. Det drejer sig om WutomiAgri i Mozambique (regionprojekt ), Projekt bedstehjælp i Malawi (regionsprojekt ), og Roll back malariaprogrammet. Du vil løbende kunne følge med i projektet her på hjemmesiden, på Facebook, i magasiner og til møder. Glæd jer! SNAPPERFILM Film med Sigurd Barret om verdens uretfærdighed Projektet er valgt som det ene af Y s Mens Regionsprojekter , og det er Danmarks Kirkelige Mediecenter og Folkekirkens Nødhjælp, de to organisationer bag projektet, meget glade for og stolte over. Filmen viser på Regionens hjemmeside. Mærkedage Vi ønsker tillykke Svend E. Nielsen 70 år 10/06-15 Poul Rasmussen sølvbryllup 23/06-15 Side 11

12 Mødekalender Tirsdag den 02/06 m/ledsager Sæson afslutning på øen Alrø v/ Fest og Turudvalget Afgang Kahø kl Tirsdag den 11/08 m/ledsager Opstart (program følger) v/ Fest og Turudvalget Tirsdag den 25/08 kl T: præsidiet 3.min.: Niels Jensen Intern klubmøde Besøg af DG og DGE Tirsdag den 08/09 m/ledsager Klubmøde med emnet: Humor og kristendom v/ Gudmund Rask T.: Lars Christensen 3.min.: Anita L. Jensen NB: Hvor ikke andet er nævnt afholdes møderne på Kastaniehøj, Kirkegade 16 Opslagstavlen Bemærk: Den faste mødetid er kl Deadline for Nyhedsbrev 2015 Indlæg til bladet udgivelse: Nr / / Nr / / Nr / / Vi vil godt opfordre klubmedlemmer og udvalg til at sende PR-udvalget stof til Nyhedsbrevet. - Det gør vi for, at den kan blive så alsidig som mulig. Indlæg kan sendes til os på nedenstående s eller afleveres direkte til os. Se ovenstående deadline datoer. HUSK AFBUD Telefon: / senest kl dagen før. Mødedatoer /06 Sæsonafslutning 13-14/06 Reg.Konference 11/08 Opstart m/led 28/08 Arbejdsdag Kahø 25/08 Intern clubmøde 08/09 Klubmøde 22/09 Klubmøde 06/10 Klubmøde 08/10 Dist. Klubmøde 22/10 Fælles møde 03/11 Klubmøde 17/11 Klubmøde 27/11 Juletræssalg 01/12 Adventsfest m/led. 28/12 Oprydning efter Juletræssalg 08/01-16 Nytårskur m/led Med forbehold for ret til ændringer. INTERNET Klubbens hjemmeside: PR-udvalg: Bjarne Jensen Jørgen Breindahl - Birgit Jensen Jørgen Bærenholdt - Henning Jensen Side 12

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 105 Okt. 2014 Nyhedsbrevet indeholder: Forberedelser KFUM s familie i Danmark side 1-2 Siden sidst:

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Y s Men i Danmark Nr 2 // 2014. Henrik Stubkjær. passion for Y s Men. Genbrug i Silkeborg Dicte sætter lyd på Bibelen

Y s Men i Danmark Nr 2 // 2014. Henrik Stubkjær. passion for Y s Men. Genbrug i Silkeborg Dicte sætter lyd på Bibelen WAI Y s Men i Danmark Nr 2 // 2014 Henrik Stubkjær passion for Y s Men Genbrug i Silkeborg Dicte sætter lyd på Bibelen WAI Y s Men i Danmark Nr 2 // 2014 Henrik Stubkjær passion for Y s Men Genbrug i Silkeborg

Læs mere

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Lørdag og søndag den 13. og 14. juni 2015

Lørdag og søndag den 13. og 14. juni 2015 Regionskonference i Horsens Lørdag og søndag den 13. og 14. juni 2015 Invitation Arrangører Brædstrup Y s Men s Club - Hatting Y s Men s Club Hedensted Y s Men s Club - Horsens Y s Men s Club 1 Velkommen

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed.

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere