HEDENSTED Y S MEN S CLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDENSTED Y S MEN S CLUB"

Transkript

1 HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 109 maj KFUM s SOLDATERMISSION 1889 KFUMs Centralforening åbnede det første soldaterhjem den 1. november 1889 i Fiolstræde 36 i København. Dog var der allerede i 1882 foregik det første egentlige soldaterhjemsarbejde med Vartov som centrum, men KFUMs Soldatermission har sin begyndelse i Missionhuset Bethesda har i skikkelse af Niels Hansen også drevet samvær for soldater på dette tidspunkt, men de flyttes til KFUM i Fiolstræde. H.H. Brandt bliver leder af KFUMs første soldaterhjem KFUMs Soldaterhjem i København er flyttet fra Fiolstræde til Vendergade, og i den 16. septebmer år 1900 rykkede man ind i KFUM Centralforeningens bygning i Rosenborggade, senere blev adressen Gothersgade 115. Det gav store og tidssvarende faciliteter. Gothersgade 115 KFUM Centralforening i Gothersgade 115 blev kaldt "Borgen". KFUMs Soldaterhjem husede også alle KFUM s andre aktiviteter. I 1910 var det her, KFUM- Spejderne startede i et kælderlokale.. Nyhedsbrevet indeholder: KFUMs Soldatermission side 1-3 Siden sidst: Landsbyerne i Danmark side 3-4 Loppemarked 11/4 side 4 Distriktskonferencen 2015 side 5 Folkekirkens konfirmandcenter side 6-7 Intern klubmøde 19/5 side 7 Hvad er YEEP og STEP? side 7 Aktivitetsdag 5 sept side 8 Sankt Hans fest 23/6 side 9 Regionsprojekt side Mærkedage side 11 Mødekalender side 12 Mødedatoer 2015 og Opslagstavlen side 12 Side 1

2 VORES ARBEJDSOMRÅDE KFUMs Soldatermission driver KFUMs Soldaterhjem/KFUMs Orlogshjem. Alle hjem har en stor selvstændighed og frihed, som giver forskelligheder imellem hjemmene. Nogle soldaterhjem har rekreationsboliger til veteraner (kaldet KFUMs SoldaterRekreation), mens det andre steder kan være de værnepligtige, der fylder godt op på soldaterhjemmet. Alle KFUMs Soldaterhjem har fælles værdigrundlag, men udtrykkene kan være forskellige afhængig af lokale muligheder og kontakter, målgrupper og personligheder. KFUMs Soldatermission formål er, at "på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund at arbejde blandt forsvarets personel og hvor muligt også blandt pårørende - ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste i og uden for Danmark." Igennem de sidste 5-10 år har forsvarets arbejde øget fokus på internationalt opgaver. Den påvirkning af den enkelte soldat og familie har gjort, at det hele menneske er kommet mere i fokus. Set i det lys løser KFUMs Soldatermission opgaver for danske soldater således: KFUMs Soldaterhjem 14 steder i Danmark er der KFUMs Soldaterhjem for soldater, mens de bor på eller er tjenestgørende ved landets kaserner. Fra har KFUMs Soldatermission haft soldaterhjem for udsende soldater i Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan. Med danske soldaters exit fra Helmandprovinsen er dette tilbud sat på pause til evt. nye missioner. KFUMS SOLDATERREKREATION Side 2 KFUMs Soldaterrekreation er et midlertidigt botilbud for tidligere udsendte soldater i et rekreativt miljø på KFUMs Soldaterhjem. Vi tilbyder ikke behandling, men vi hjælper den enkelte med at gøre brug af Forsvarets behandlingstilbud. I et hjemligt miljø hjælper vi den enkelte godt videre. Soldaterhjemmet er en god ramme, hvor soldaten vil opleve at blive set, og at der bliver spurgt til dennes dag. Der er: - 9 et-værelses lejligheder på (Fortsættes på side 3)

3 KFUMs Soldaterhjem i Hvorup - 4 et-værelses lejligheder på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro - 2 værelser på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia - 9 et-værelses lejligheder på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. Målgruppen er todelt Efter endt udsendelse til missionsområderne har en mindre del af soldaterne fysiske eller psykiske gener, som med tiden vil blive helet. For nogle vil der stadig være et særligt behov for menneskelig omsorg og samvær. En anden gruppe er hårdere ramt, og de har behov for behandling af de sår på sjæl og legeme, de har pådraget sig. Efter afsluttet behandling eller i et udslusningsforløb kan KFUMs Soldater Rekreation være en mulighed. Endelig kan dele af forsvarets udsendte personel blive berørt af komplikationer og opbrud i familieforholdene. Denne gruppe kan have behov for et alternativt, midlertidigt boligtilbud. ref Siden sidst Landsbyerne i Danmark Det er altid spændende at møde ildsjæle. Og sådan én mødte vi tirsdag den 7. april. Det var Bent Sørensen fra Kragelund, der fortalte om Landsbyerne i Danmark. Hans hovedpointe og påstand var, at der altid kan findes de nødvendige penge til et lokalområde, hvis der er en god idé, og nogen ville kæmpe for den. Jeg har via Gyldendals Ordbog konstateret, at lokalråd er en offentlig forvaltningsenhed under det kommunale niveau. Siden 1994 har det i Danmark været muligt for kommunalbestyrelser at nedsætte lokaludvalg med selvstændig beslutningskompetence for et geografisk afgrænset område af kommunen. Lokaludvalgets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, og dets opgaver kan omfatte lokalplaner, trafik og lokale veje, miljøbeskyttelse, folkeskolernes og daginstitutionernes drift mv. samt kulturog fritidsopgaver. Bent Sørensen fortalte, at der nu er 27 lokalråd i Hedensted Kommune. Det betyder, at der fra det enkelte lille lokalområde er kortere til kommunen, og at der nu også bliver en fast kontaktperson til de enkelte lokalområder med lokalråd. For at fremme det enkelte lokalområdes trivsel og udvikling skal man bruge fantasien og kreativiteten. F.eks. lave foto og film fra områdes aktiviteter. Der var f.eks. en tilflytter fra Sjælland, der havde bosat sig i et mindre lokalområde i Hedensted Kommune fordi han på et luftfoto havde set, at der var mange trampoliner i området. Det signalerede for ham og hans familie, at det måtte være et område med mange børn. Derfor valgte familien at bo dér. (Fortsættes på side 4) Side 3

4 Som eksempel blev også nævnt Hjarnø. En lokal gruppe udarbejdede en liste på 12 projekter, de gerne på sigt ville have gennemført. I starten blev gennemført 4 projekter. Nu er der kun et projekt, der ikke er gennemført. Et af projekterne var god internet-forbindelse til øen. Som lokale eksempler kan yderligere nævnes Lindved Mejeri, der fik støtte med kr. til renovering, og Ølholm fik støtte til et kafferisteri. Og Stenderup blev et miljøvenligt område. Hedensted Kommune er nu lagt sammen med Odder Kommune i en såkaldt Lokal Aktions Gruppe (LAG). Det kan eksempelvis danne baggrund for turistfremstød med kyst-turisme og større mu- Loppemarked 11/ sik-arrangementer. Det centrale omkring lokalrådne er, at man kan opnå samfundsmidler til gode idéer, få det lokale menneskelige engagement til at blomstre, bruge pengene effektivt gennem en frivillig indsats, og derigennem få et lokalområde til at blomstre. Det er den gode cirkel for udvikling og bevarelse af det bedste i lokalområderne. Og det er i den sammenhæng heller ikke til nogen skade at sørge for god vedligeholdelse af private huse og bygninger. Forfald er roden til den negative spiral. Jo, aftenen var på mange måder en øjenåbner for mange ukendte muligheder. Stor ventekø ved indgangen. j-bre Loppemarkedet blev startet med en rigtig stor succes, idet der var et besøgstal på omkring 400 besøgende. Super flot. Omsætningen på åbningsdagen blev på ca ,00 kr. Side 4

5 Referat fra Distriktskonference 2015 Torsdag d. 16. april kl. 18:30 i Torsted Sognehus, Ørnstrupvej 23, Horsens Program for aftenen: 1. Velkomst ved DG Thorkild E Kay 2. Middag. 3. Mit arbejde som RBM/skatteprojekt Jens Nielsen, Vejle Jens Nielsen fortalte om de forskellige projekter han har deltaget i og donationer hertil. Projekt i Jubo i Sydsudan har fået i alt kr. Handikappede i Todspekistan har fået kr. Sundhedsklinikker i Cameron har fået især til etablering af rent vand. Der er også et projekt for lektiecafeer i Sys Indien. Projektet Roll Back malaria har en stor kampagne lørdag den 25 april. Antallet af dødsfald på grund af malaria er faldet med 50 % og indsamlingen har givet ca kr. Pengene gives ti Røde Kors i Geneve. 4. Lystruphave ved Carsten Skrostrup Carsten opfordrede til at nogle melder sig til en post i repræsentantskabet for efterskolen, der er ingen repræsentant for distriktet. Y-Mens bevægelsen er medejer af skolen. Carsten fortæller om Ligningslovens 8 skattefradrag for indbetaling til et godt formål. Grænsen er nedsat til 200 kr. Man kan læse om projekter på regionens hjemmeside. Man skal blot sende pengene til konto Man opgiver sir CPR. Nr. ved indbetalingen og penge bliver automatisk overført til ens selvangivelse. 5. Hilsen fra Regionen ved RDEE Jens Nielsen, Vejle Jens Nielsen oplæste en hilsen fra regionslederen og nævnte bland andet klubberne indsamler ca. 15 mil. Om året og her går de 12 til gode formål. Tak til alle for den store indsats. 6. Generalforsamling (se særskilt referat) 7. Tanker for det kommende Y s Men s år ved DGE Henrik Jeppesen. Den kommende DG takkede alle som gør en særlig indsats for bevægelsen. Han omtal endvidere de tiltag der gøres for eventuel to nye klubber i Horsens og Børkop. Tanker for det kommende Y`s Men`s år, venter vi spændt på ved de kommende besøg i klubberne. 8. Eventuelt. Ingen særlige bemærkninger. 9. Afslutning ved DGEE Bjarne Jensen, Hedensted. Bjarne Jensen omtalte gudstjeneste på regionskonferencen og vi øvede os og sang en samle som skal bruges ved denne lejlighed. Referent Karl Haubjerg Side 5

6 Folkekirkens konfirmandcenter - en spændende nyskabelse Det var en spændende aften tirsdag den 21. april med besøg af lederen af Folkekirkens Konfirmandcenter, Finn Andsbjerg Larsen. Det hele startede i 2010, hvor Folkekirkens Konfirmandcenter blev etableret på initiativ fra KFUM og KFUK og FDF og drevet med indsamlede midler fra Y's Men, og siden med fondsmidler fra LE- GO, Augustinusfonden og Jyllands- Postens fond. Fra Centret udtales, at uden idé og penge var det ikke blevet skabt, og centret er yderst taknemlig for denne opbakning. Det kan tilføjes, at fra 1. januar 2014 er Folkekirkens Konfirmandcenter en integreret del af Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter under rektor Hans Vium Mikkelsen. Leder af Folkekirkens Konfirmandcenter er fortsat Finn Andsbjerg Larsen (FAL). Det er stadig centrets opgave at formidle og udvikle idéer til konfirmationsforberedelse og minikonfirmandundervisning samt afholde kurser og bistå præster og sognemedhjælpere med sparring og vejledning. FAL kom i løbet af aftenen med mange eksempler på de pædagogiske udfordringer. Det må gerne være sjovt, f.eks. ved at slå hinanden oven i hovedet med et rør, og derved fremkalde melodien til Hil dig frelser og forsoner. Det er væsentligt at gøre sig klart, at unges tilgang til hele temaet om kirke og tro både har en social, en kognitiv (forstandsmæssig) og en emotionel (følelsesmæssig) tilgang. FAL brugte bl.a. sine efterskoleerfaringer. F.eks.tilgangen til at forstå 2. verdenskrig. Hvordan var dét? Hans far havde været med i modstandsbevægelsen, og ud fra hans erfaringer var de centrale temaer fra 2. verdenskrig følgende: Mørke, kulde, dårlig mad, uvished og fællesskab. Og det prøvede nogle efterskoleelever så over en uge at leve sig ind i. Så meget, at én af eleverne, der nu selv er efterskolelærer, ville bruge det samme tema, da hun nu skulle levendegøre forståelsen af 2. verdenskrig for sine elever. Der var mange spændende eksempler på at formidle viden til de unge om Bibelens budskab. F.eks. at skulle GÅ Fadervor. Altså alle ordene og bønnerne. Og oven i købet 2 gange, hvor der anden gang var sat billeder ind nogle steder i stedet for ord. Det gav stof til eftertanke. Det samme gjorde det at GÅ påskens evangelium, lige fra Palmesøndag til påskemorgen. Vi prøvede på Kastaniehøj både at GÅ Fadervor og at GÅ Påsken. Der var også noget med sproget. Et paradoks er det, at 75% af konfirmanderne godt kan lide deres præst, men der er også 75%, der ikke forstår, hvad han/ hun siger. Den helt store pædagogiske udfordring er at udfordre de unge til at opdage, at der er stor forskel på det logiske sprog og det (Fortsættes på side 7) Side 6

7 mytiske sprog. Altså det forstandsmæssige sprog og hjertesproget. Når det kommer til livets store spørgsmål og dilemmaer, så er det kun hjertesproget, vi kan bruge. Det sprog, som meget præger Bibelen. Min oplevelse var, at det var en enestående god aften, vi fik med Finn Andsbjerg Larsen. Vi opdagede både nye udfordringer omkring formidling til børn og unge. Og jeg blev også lidt stolt over, at Y s men på landsplan har været med til økonomisk at muliggøre opstarten af hele dette vigtige arbejde. j-bre Internationale oplevelser for unge. Har du lyst til at lære om et andet lands kultur, vaner, sprog og samfund? På første hånd at opleve glæden ved verdensomspændende sammenhold og goderne ved fredelig sameksistens? Oplevelsen af, at være en del af en anden familie med dens glæder og sorger? Du har lyst til at lære andre om hvordan ting ser ud fra en dansk synsvinkel. Så har du mulighed for at komme på et kortere eller længerevarende udlandsophold hos en anden Y`mens familie! Der er 2 mulige programmer at vælge mellem: YEEP: Udvekslingsstudent i 3-6 mdr. STEP: 3-11 uger med deltagelse i et projekt. Intern klubmøde 19/ Niels Jørgen Laursen opfordrede til at medlemmerne meldte sig til at hjælp ved regionskonferencen Svend Erik Pedersen fik drøftet med medlemmer om hvordan loppemarkedet den skal forløbe samtidig med regionskonferencen Retningslinjer for deltagelse i klubbens arrangementer for udmeldte medlemmer og efterladte efter afdøde medlemmer, blev fremlagt og vedtaget Arne Jørgensen blev hyldet for en lang og stor indsats for at modtage tilmeldingerne til klubben angementer. Tage Petersen bliver den der modtager tilmeldinger efter sommerferien. Det nye i tilmeldingsprocedure er at tilmeldinger kun kan gøres pr mail. En enkel medlem er undtaget. De nye udvalg mødtes og valgte formand og sekretær ref. BJ YEEP: Du er år, en af dine forældre er medlem i en Y`s mens eller Y`s menette club som vil sponsorere dig, ( ca kr.), din familie vil gerne selv modtage en udvekslingsstudent og du er i gang med en uddannelse hvor du kan tage et semester i udlandet. STEP: Du er år, en af dine forældre eller bedsteforældre er medlem i en Y`s mens eller Y`s menette club som vil sponsorere dig, (ca.600 kr.), du har lyst til at prøve at arbejde på et projekt (TOF projekt eller lokalt projekt) eller f.eks. en lejr. Få mere at vide: Kontakt RSD for YEEP/ STEP Side 7

8 Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget vil gerne gøre opmærksom på to rigtig gode tilbud / opgaver. Sidste år var aktivitetsudvalget part i Kastaniehøj Sct. Hans fest 23 juni. Aktiviteten gik flot og der var op imod 200 deltagere. Her i 2015 er vi igen sammen med Hedensted Kirke, og KFUM &K om at arrangere Sct. Hans fest. Vi ved der er mange traditioner med denne aften i mange forskellige sammenhænge men vi ser stadig mulighed for at vi kan blive mange flere deltager. Opgaven for vores klub er her at hjælpe Kastaniehøjs brugere med at lave en aktivitet hvor brugere sammen med deres ledere og familie kan komme og alt er klaret. Samtidig er der ved dette arrangement en oplagt mulighed til at byens borgere stifter bekendtskab med stedet Kastaniehøj man kan komme uforpligtende til spisning, bål og båltale ved vores præsident Svend Erik samt lytte til Spejderorkesteret der leverer musikken. Sct. Hans aften styrker forholdet til byen og hvis vi er gode skaffer vi nye kontakter til stedets aktiviteter. Skriv allerede nu i kalenderen - tag naboen med! nærmere program følger senere! Aktivitetsdag 5. september Kastaniehøj Alle brugere er igen klar til fælles aktivitetsdag på Kastaniehøj 5. september. Der er nedsat et udvalg med deltagelse fra alle brugergrupper. Aktivitetsudvalget er tovholder for dagen og vi kan allerede nu meddele at der vil blive brug for en del hjælpere til forskellige aktiviteter. De indledende planer (ikke endelig fastlagt) går mod at etablere en kæmpe lejrplads på Kastaniehøj. Spejderne vil starte etablering fra lørdag morgen og Kl vil der være et program der kunne se ud som følger: Side 8 KL Aktivitet på alle stande, spejdere, KFUM &K, Y`s men kaffen er klar i KFUM & K cafeen KL kan der købes aftensmad- kød stegt på bål KL Stort lejrbål med festlige indslag Efter hygge ved bålet ro i lejren kl Vi forestiller os at der vil blive mulighed for overnatning for alle der måtte have lyst. Der vil være brug for nattevagter på pladsen Skriv allerede nu i kalenderen når vi er mange bliver der fest! Benny

9 Side 9

10 Regionsprojekt BLIV KLOGERE PÅ VERDENS URETFÆRDIGHED Nyt projekt skal fortælle danske børn om verdens uretfærdighed I efteråret 2015 kan danske børn blive klogere på verdens uretfærdighed, og hvad det betyder, hvis man ikke er lige så heldige at være født i et smørhul som Danmark. De kan høre om børn med masser af menneskelige ressourcer, der kæmper for en bedre fremtid. Men også om et liv uden skole, familie, rent vand eller et hjem. Og om hvad danske børn kan gøre for at hjælpe. Projektet er valgt som det ene af Y s Mens Regionsprojekter , og det er Danmarks Kirkelige Mediecenter og Folkekirkens Nødhjælp, de to organisationer bag projektet, meget glade for og stolte over. Oplysningsprojektet bygger videre på Sigurd fortæller Bibelhistorier og Sigurds (Fortsættes på side 11) Side 10

11 historier om at være til, og vil bruge Sigurd Barrett, tøjdyret Snapper, og et nyt tøjdyr til at formidle direkte til målgruppen på 5-9 år i deres øjenhøjde og sprog. Sammen med filmene kommer også helt nye sange fra Sigurd Barrett. Målgruppen omfatter over børn, når 7000 sogne og lokalafdelinger af kirkelige og idebestemte børne- og ungdomsorganisationer i efteråret 2015 modtager en dvd-boks med 10 historier om verdens uretfærdighed. De 10 film skal være klar, så de kan bruges lokalt, når FN i september 2015 skal evaluere 2015-målene, og der derfor vil komme stort fokus på udvikling og ulande. Derfor er den første research allerede lavet, de første medvirkende børn fundet og introduceret for Snapper, og samarbejdspartnere lokaliseret. Optagelserne i Afrika finder sted i oktober/ november i år, og i starten af 2015 bliver der lavet optagelser i Danmark. Ud over 10 film med historier om verdens uretfærdighed, laver Danmarks Kirkelige Mediecenter som en del af projektet en række små film om ulandsprojekter, som Y s Men har støttet. Det drejer sig om WutomiAgri i Mozambique (regionprojekt ), Projekt bedstehjælp i Malawi (regionsprojekt ), og Roll back malariaprogrammet. Du vil løbende kunne følge med i projektet her på hjemmesiden, på Facebook, i magasiner og til møder. Glæd jer! SNAPPERFILM Film med Sigurd Barret om verdens uretfærdighed Projektet er valgt som det ene af Y s Mens Regionsprojekter , og det er Danmarks Kirkelige Mediecenter og Folkekirkens Nødhjælp, de to organisationer bag projektet, meget glade for og stolte over. Filmen viser på Regionens hjemmeside. Mærkedage Vi ønsker tillykke Svend E. Nielsen 70 år 10/06-15 Poul Rasmussen sølvbryllup 23/06-15 Side 11

12 Mødekalender Tirsdag den 02/06 m/ledsager Sæson afslutning på øen Alrø v/ Fest og Turudvalget Afgang Kahø kl Tirsdag den 11/08 m/ledsager Opstart (program følger) v/ Fest og Turudvalget Tirsdag den 25/08 kl T: præsidiet 3.min.: Niels Jensen Intern klubmøde Besøg af DG og DGE Tirsdag den 08/09 m/ledsager Klubmøde med emnet: Humor og kristendom v/ Gudmund Rask T.: Lars Christensen 3.min.: Anita L. Jensen NB: Hvor ikke andet er nævnt afholdes møderne på Kastaniehøj, Kirkegade 16 Opslagstavlen Bemærk: Den faste mødetid er kl Deadline for Nyhedsbrev 2015 Indlæg til bladet udgivelse: Nr / / Nr / / Nr / / Vi vil godt opfordre klubmedlemmer og udvalg til at sende PR-udvalget stof til Nyhedsbrevet. - Det gør vi for, at den kan blive så alsidig som mulig. Indlæg kan sendes til os på nedenstående s eller afleveres direkte til os. Se ovenstående deadline datoer. HUSK AFBUD Telefon: / senest kl dagen før. Mødedatoer /06 Sæsonafslutning 13-14/06 Reg.Konference 11/08 Opstart m/led 28/08 Arbejdsdag Kahø 25/08 Intern clubmøde 08/09 Klubmøde 22/09 Klubmøde 06/10 Klubmøde 08/10 Dist. Klubmøde 22/10 Fælles møde 03/11 Klubmøde 17/11 Klubmøde 27/11 Juletræssalg 01/12 Adventsfest m/led. 28/12 Oprydning efter Juletræssalg 08/01-16 Nytårskur m/led Med forbehold for ret til ændringer. INTERNET Klubbens hjemmeside: PR-udvalg: Bjarne Jensen Jørgen Breindahl - Birgit Jensen Jørgen Bærenholdt - Henning Jensen Side 12

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 107 mar. 2015 KFUM idræt i Danmark Det hele startede i 1918, hvor den selvstændige samlende KFUM-organisation

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 106 dec. 2014 KFUM og KFUKs civile arbejde I fortællingen om KFUM og KFUK-familien kommer her historien

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning.

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Y`s Men International Region Danmark DG Henning Jensen Distrikt Storå DS Kjeld Bækgaard Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Dagsorden: 1. Velkomst og indledning. 2.

Læs mere

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 108 apr. 2015 KFUMs Sociale Arbejde og Ungdommens Vel Oprindelig var Herrens Mark vist et stykke udyrket

Læs mere

SUNDS Y s MENETTE CLUB

SUNDS Y s MENETTE CLUB INFORMATIONER OM SUNDS Y s MENETTE CLUB 1 SUNDS Y S MENETTE CLUB. En Y s Menette klub er en del af en international organisation, som engagerer sig gennem tjeneste i kristne og sociale aktiviteter: lokalt,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

" Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER

 Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER Mere om Y s Men... VÆRDIER I Y s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale

Læs mere

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 111 Okt. 2015 Seks spørgsmål til præster i gamle Hedensted Kommune. Denne gang til Marianne Nielsen,

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres STØTTEFORENINGEN FOR DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER INVITERER JER TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES ÅRSPROJEKT OG FEJRINGEN AF DKM S 25 ÅRS JUBILÆUM I 2013 Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter fortsætter

Læs mere

SOLDATERMISSION. i Va r d e

SOLDATERMISSION. i Va r d e KFUMs SOLDATERMISSION S o l d a t e r R e k r e a t i o n i Va r d e V a r d e Varde Kaserne er beliggende i byens sydlige del, og med KFUMs Soldaterhjem lige over for hovedvagten. August 2014 F o r m

Læs mere

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter 2015 cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter Vi ses i sommerlandet! Inden længe står den på ferie og god dansk sommer. Hvad er bedre end at tchille med vennerne, tage en dukkert, spille lidt volley,

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget Referat fra Programudvalgsmøde nr. 1-2012-2013 Dato: Mandag, den 27. august 2012 kl. 19.00 Sted: Hos og Hans Erik, Kragelund Tværvej 5 Deltagere: Afbud: Dagsorden: Birgit og Einar Fajstrup Inga og Sven

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg den 27. april 2017, Enghavehuset kl

Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg den 27. april 2017, Enghavehuset kl Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg den 27. april 2017, Enghavehuset kl. 19.00. Indledning: Malene Fremmødte: Niels Martin, Jens Martin, Asger, Arne, Malene, Bodil og Stine 1. Godkendelse

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2013 08 15 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2013 08 15 Side 1 af 8 Tjørring sogn Dagsorden MR - møde d. 15. august, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05 Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole Selvevaluering 4/5 1 Spørgsmål Piger 9.kl. Piger 1. kl. 1 2 3 1 år 2 år 1 år 2 år 29 7 19 4 IM LM KFUM FDF Spejd. IM LM KFUM FDF Spejd. 13 1 9 5 2 15 9

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 22. september nummer:3 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Alle Resultat: Tages videre i gudstjenesteudvalg Lave forslag til hvordan en aktivitet kan budgetteres og præsentere det på næste MR. Svend møde.

Alle Resultat: Tages videre i gudstjenesteudvalg Lave forslag til hvordan en aktivitet kan budgetteres og præsentere det på næste MR. Svend møde. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 14. august, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

0. Godkendelse af dagsorden Ad 0) Dagsordenen godkendtes. Postlisten blev taget til efterretning. Møde m. Ensted Menighedsråd d. 4. febr.

0. Godkendelse af dagsorden Ad 0) Dagsordenen godkendtes. Postlisten blev taget til efterretning. Møde m. Ensted Menighedsråd d. 4. febr. Menighedsrådet Aabenraa den 19. februar 2014 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (14.) Onsdag den 19. februar 2014 kl. 19.00 21.00 i Havsteenstuen Der serveres en let anretning kl. 18.30 Ivan Grube

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

13. MARTS 2016 LAV ET FAMILIEARRANGEMENT SOM OPTAKT TIL SOGNEINDSAMLINGEN

13. MARTS 2016 LAV ET FAMILIEARRANGEMENT SOM OPTAKT TIL SOGNEINDSAMLINGEN SOGNEINDSAMLING 13. MARTS 2016 AKTIVITETSHÆFTE LAV ET FAMILIEARRANGEMENT SOM OPTAKT TIL SOGNEINDSAMLINGEN Kære sognekirke, FDF-kreds, KFUM og KFUK klub og spejdergruppe GØR SOGNEINDSAMLINGEN TIL ET FAMILIEARRANGEMENT

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Y`s MEN INTERNATIONAL. Thisted.

Y`s MEN INTERNATIONAL. Thisted. Y`s MEN INTERNATIONAL Thisted. Klubbrev nr. 2 2015/2016. Afholdte arrangementer: * tirsdag d. 6. oktober: TM: P. Bjarne Andersen. 3 min. v/ Kjeld Bisgaard: Kjeld en artikel om de finurlige regler, der

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fraværende ved mødet Lise Medarbejderrepræsentant Ingen Lukket møde Lukket møde kl

Fraværende ved mødet Lise Medarbejderrepræsentant Ingen Lukket møde Lukket møde kl Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. juni, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2013 12 05 Side 1 af 5

Menighedsrådsmøde referat 2013 12 05 Side 1 af 5 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 05. december, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Til stede: Punkt Beslutning Aktion Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Medlemmer: Gjødesen, Birgit Jensen,

Læs mere

KLC-bladet Januar 2018

KLC-bladet Januar 2018 KLC-bladet Januar 2018 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk 2 Bruger- og pårørende rådet på KLC 2017/2018

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 105 Okt. 2014 Nyhedsbrevet indeholder: Forberedelser KFUM s familie i Danmark side 1-2 Siden sidst:

Læs mere

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos Af Steffen Schelde. Torsdag aften havde St. Andst Borgerforening arrangeret Sankt Hans i Anlægget. Der var megen tvivl om, hvordan vejret ville arte sig, og det dryppede da også lidt under optakten, men

Læs mere

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 119 December 2016 Morten Krabbe Seks spørgsmål til præster i gamle Hedensted Kommune. 1: Hvorfor er

Læs mere

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v.

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. 1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. Distriktets Skatmester Lars Stig Andersen. 6. Beretning v. BF-assistent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 Mødet startede med en orientering fra Anne Sofie Aabenhus om Skoletjenesten i Gladsaxe-Herlev provsti

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ØSTHIMMERLANDS Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND

ØSTHIMMERLANDS Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND ØSTHIMMERLANDS Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND MOTTO: VI VEDKENDER OS DEN PLIGT, SOM FØGER MED ENHVER RET - http://www.1208.ylokal.dk/ Nr. 161 2014/2015 28. årg. Næste møde April Se Hjemmeside http://www.oesthimmerland.ysmen.dk/index.php?id=2586

Læs mere