HEDENSTED Y S MEN S CLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDENSTED Y S MEN S CLUB"

Transkript

1 HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 109 maj KFUM s SOLDATERMISSION 1889 KFUMs Centralforening åbnede det første soldaterhjem den 1. november 1889 i Fiolstræde 36 i København. Dog var der allerede i 1882 foregik det første egentlige soldaterhjemsarbejde med Vartov som centrum, men KFUMs Soldatermission har sin begyndelse i Missionhuset Bethesda har i skikkelse af Niels Hansen også drevet samvær for soldater på dette tidspunkt, men de flyttes til KFUM i Fiolstræde. H.H. Brandt bliver leder af KFUMs første soldaterhjem KFUMs Soldaterhjem i København er flyttet fra Fiolstræde til Vendergade, og i den 16. septebmer år 1900 rykkede man ind i KFUM Centralforeningens bygning i Rosenborggade, senere blev adressen Gothersgade 115. Det gav store og tidssvarende faciliteter. Gothersgade 115 KFUM Centralforening i Gothersgade 115 blev kaldt "Borgen". KFUMs Soldaterhjem husede også alle KFUM s andre aktiviteter. I 1910 var det her, KFUM- Spejderne startede i et kælderlokale.. Nyhedsbrevet indeholder: KFUMs Soldatermission side 1-3 Siden sidst: Landsbyerne i Danmark side 3-4 Loppemarked 11/4 side 4 Distriktskonferencen 2015 side 5 Folkekirkens konfirmandcenter side 6-7 Intern klubmøde 19/5 side 7 Hvad er YEEP og STEP? side 7 Aktivitetsdag 5 sept side 8 Sankt Hans fest 23/6 side 9 Regionsprojekt side Mærkedage side 11 Mødekalender side 12 Mødedatoer 2015 og Opslagstavlen side 12 Side 1

2 VORES ARBEJDSOMRÅDE KFUMs Soldatermission driver KFUMs Soldaterhjem/KFUMs Orlogshjem. Alle hjem har en stor selvstændighed og frihed, som giver forskelligheder imellem hjemmene. Nogle soldaterhjem har rekreationsboliger til veteraner (kaldet KFUMs SoldaterRekreation), mens det andre steder kan være de værnepligtige, der fylder godt op på soldaterhjemmet. Alle KFUMs Soldaterhjem har fælles værdigrundlag, men udtrykkene kan være forskellige afhængig af lokale muligheder og kontakter, målgrupper og personligheder. KFUMs Soldatermission formål er, at "på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund at arbejde blandt forsvarets personel og hvor muligt også blandt pårørende - ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste i og uden for Danmark." Igennem de sidste 5-10 år har forsvarets arbejde øget fokus på internationalt opgaver. Den påvirkning af den enkelte soldat og familie har gjort, at det hele menneske er kommet mere i fokus. Set i det lys løser KFUMs Soldatermission opgaver for danske soldater således: KFUMs Soldaterhjem 14 steder i Danmark er der KFUMs Soldaterhjem for soldater, mens de bor på eller er tjenestgørende ved landets kaserner. Fra har KFUMs Soldatermission haft soldaterhjem for udsende soldater i Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan. Med danske soldaters exit fra Helmandprovinsen er dette tilbud sat på pause til evt. nye missioner. KFUMS SOLDATERREKREATION Side 2 KFUMs Soldaterrekreation er et midlertidigt botilbud for tidligere udsendte soldater i et rekreativt miljø på KFUMs Soldaterhjem. Vi tilbyder ikke behandling, men vi hjælper den enkelte med at gøre brug af Forsvarets behandlingstilbud. I et hjemligt miljø hjælper vi den enkelte godt videre. Soldaterhjemmet er en god ramme, hvor soldaten vil opleve at blive set, og at der bliver spurgt til dennes dag. Der er: - 9 et-værelses lejligheder på (Fortsættes på side 3)

3 KFUMs Soldaterhjem i Hvorup - 4 et-værelses lejligheder på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro - 2 værelser på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia - 9 et-værelses lejligheder på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. Målgruppen er todelt Efter endt udsendelse til missionsområderne har en mindre del af soldaterne fysiske eller psykiske gener, som med tiden vil blive helet. For nogle vil der stadig være et særligt behov for menneskelig omsorg og samvær. En anden gruppe er hårdere ramt, og de har behov for behandling af de sår på sjæl og legeme, de har pådraget sig. Efter afsluttet behandling eller i et udslusningsforløb kan KFUMs Soldater Rekreation være en mulighed. Endelig kan dele af forsvarets udsendte personel blive berørt af komplikationer og opbrud i familieforholdene. Denne gruppe kan have behov for et alternativt, midlertidigt boligtilbud. ref Siden sidst Landsbyerne i Danmark Det er altid spændende at møde ildsjæle. Og sådan én mødte vi tirsdag den 7. april. Det var Bent Sørensen fra Kragelund, der fortalte om Landsbyerne i Danmark. Hans hovedpointe og påstand var, at der altid kan findes de nødvendige penge til et lokalområde, hvis der er en god idé, og nogen ville kæmpe for den. Jeg har via Gyldendals Ordbog konstateret, at lokalråd er en offentlig forvaltningsenhed under det kommunale niveau. Siden 1994 har det i Danmark været muligt for kommunalbestyrelser at nedsætte lokaludvalg med selvstændig beslutningskompetence for et geografisk afgrænset område af kommunen. Lokaludvalgets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, og dets opgaver kan omfatte lokalplaner, trafik og lokale veje, miljøbeskyttelse, folkeskolernes og daginstitutionernes drift mv. samt kulturog fritidsopgaver. Bent Sørensen fortalte, at der nu er 27 lokalråd i Hedensted Kommune. Det betyder, at der fra det enkelte lille lokalområde er kortere til kommunen, og at der nu også bliver en fast kontaktperson til de enkelte lokalområder med lokalråd. For at fremme det enkelte lokalområdes trivsel og udvikling skal man bruge fantasien og kreativiteten. F.eks. lave foto og film fra områdes aktiviteter. Der var f.eks. en tilflytter fra Sjælland, der havde bosat sig i et mindre lokalområde i Hedensted Kommune fordi han på et luftfoto havde set, at der var mange trampoliner i området. Det signalerede for ham og hans familie, at det måtte være et område med mange børn. Derfor valgte familien at bo dér. (Fortsættes på side 4) Side 3

4 Som eksempel blev også nævnt Hjarnø. En lokal gruppe udarbejdede en liste på 12 projekter, de gerne på sigt ville have gennemført. I starten blev gennemført 4 projekter. Nu er der kun et projekt, der ikke er gennemført. Et af projekterne var god internet-forbindelse til øen. Som lokale eksempler kan yderligere nævnes Lindved Mejeri, der fik støtte med kr. til renovering, og Ølholm fik støtte til et kafferisteri. Og Stenderup blev et miljøvenligt område. Hedensted Kommune er nu lagt sammen med Odder Kommune i en såkaldt Lokal Aktions Gruppe (LAG). Det kan eksempelvis danne baggrund for turistfremstød med kyst-turisme og større mu- Loppemarked 11/ sik-arrangementer. Det centrale omkring lokalrådne er, at man kan opnå samfundsmidler til gode idéer, få det lokale menneskelige engagement til at blomstre, bruge pengene effektivt gennem en frivillig indsats, og derigennem få et lokalområde til at blomstre. Det er den gode cirkel for udvikling og bevarelse af det bedste i lokalområderne. Og det er i den sammenhæng heller ikke til nogen skade at sørge for god vedligeholdelse af private huse og bygninger. Forfald er roden til den negative spiral. Jo, aftenen var på mange måder en øjenåbner for mange ukendte muligheder. Stor ventekø ved indgangen. j-bre Loppemarkedet blev startet med en rigtig stor succes, idet der var et besøgstal på omkring 400 besøgende. Super flot. Omsætningen på åbningsdagen blev på ca ,00 kr. Side 4

5 Referat fra Distriktskonference 2015 Torsdag d. 16. april kl. 18:30 i Torsted Sognehus, Ørnstrupvej 23, Horsens Program for aftenen: 1. Velkomst ved DG Thorkild E Kay 2. Middag. 3. Mit arbejde som RBM/skatteprojekt Jens Nielsen, Vejle Jens Nielsen fortalte om de forskellige projekter han har deltaget i og donationer hertil. Projekt i Jubo i Sydsudan har fået i alt kr. Handikappede i Todspekistan har fået kr. Sundhedsklinikker i Cameron har fået især til etablering af rent vand. Der er også et projekt for lektiecafeer i Sys Indien. Projektet Roll Back malaria har en stor kampagne lørdag den 25 april. Antallet af dødsfald på grund af malaria er faldet med 50 % og indsamlingen har givet ca kr. Pengene gives ti Røde Kors i Geneve. 4. Lystruphave ved Carsten Skrostrup Carsten opfordrede til at nogle melder sig til en post i repræsentantskabet for efterskolen, der er ingen repræsentant for distriktet. Y-Mens bevægelsen er medejer af skolen. Carsten fortæller om Ligningslovens 8 skattefradrag for indbetaling til et godt formål. Grænsen er nedsat til 200 kr. Man kan læse om projekter på regionens hjemmeside. Man skal blot sende pengene til konto Man opgiver sir CPR. Nr. ved indbetalingen og penge bliver automatisk overført til ens selvangivelse. 5. Hilsen fra Regionen ved RDEE Jens Nielsen, Vejle Jens Nielsen oplæste en hilsen fra regionslederen og nævnte bland andet klubberne indsamler ca. 15 mil. Om året og her går de 12 til gode formål. Tak til alle for den store indsats. 6. Generalforsamling (se særskilt referat) 7. Tanker for det kommende Y s Men s år ved DGE Henrik Jeppesen. Den kommende DG takkede alle som gør en særlig indsats for bevægelsen. Han omtal endvidere de tiltag der gøres for eventuel to nye klubber i Horsens og Børkop. Tanker for det kommende Y`s Men`s år, venter vi spændt på ved de kommende besøg i klubberne. 8. Eventuelt. Ingen særlige bemærkninger. 9. Afslutning ved DGEE Bjarne Jensen, Hedensted. Bjarne Jensen omtalte gudstjeneste på regionskonferencen og vi øvede os og sang en samle som skal bruges ved denne lejlighed. Referent Karl Haubjerg Side 5

6 Folkekirkens konfirmandcenter - en spændende nyskabelse Det var en spændende aften tirsdag den 21. april med besøg af lederen af Folkekirkens Konfirmandcenter, Finn Andsbjerg Larsen. Det hele startede i 2010, hvor Folkekirkens Konfirmandcenter blev etableret på initiativ fra KFUM og KFUK og FDF og drevet med indsamlede midler fra Y's Men, og siden med fondsmidler fra LE- GO, Augustinusfonden og Jyllands- Postens fond. Fra Centret udtales, at uden idé og penge var det ikke blevet skabt, og centret er yderst taknemlig for denne opbakning. Det kan tilføjes, at fra 1. januar 2014 er Folkekirkens Konfirmandcenter en integreret del af Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter under rektor Hans Vium Mikkelsen. Leder af Folkekirkens Konfirmandcenter er fortsat Finn Andsbjerg Larsen (FAL). Det er stadig centrets opgave at formidle og udvikle idéer til konfirmationsforberedelse og minikonfirmandundervisning samt afholde kurser og bistå præster og sognemedhjælpere med sparring og vejledning. FAL kom i løbet af aftenen med mange eksempler på de pædagogiske udfordringer. Det må gerne være sjovt, f.eks. ved at slå hinanden oven i hovedet med et rør, og derved fremkalde melodien til Hil dig frelser og forsoner. Det er væsentligt at gøre sig klart, at unges tilgang til hele temaet om kirke og tro både har en social, en kognitiv (forstandsmæssig) og en emotionel (følelsesmæssig) tilgang. FAL brugte bl.a. sine efterskoleerfaringer. F.eks.tilgangen til at forstå 2. verdenskrig. Hvordan var dét? Hans far havde været med i modstandsbevægelsen, og ud fra hans erfaringer var de centrale temaer fra 2. verdenskrig følgende: Mørke, kulde, dårlig mad, uvished og fællesskab. Og det prøvede nogle efterskoleelever så over en uge at leve sig ind i. Så meget, at én af eleverne, der nu selv er efterskolelærer, ville bruge det samme tema, da hun nu skulle levendegøre forståelsen af 2. verdenskrig for sine elever. Der var mange spændende eksempler på at formidle viden til de unge om Bibelens budskab. F.eks. at skulle GÅ Fadervor. Altså alle ordene og bønnerne. Og oven i købet 2 gange, hvor der anden gang var sat billeder ind nogle steder i stedet for ord. Det gav stof til eftertanke. Det samme gjorde det at GÅ påskens evangelium, lige fra Palmesøndag til påskemorgen. Vi prøvede på Kastaniehøj både at GÅ Fadervor og at GÅ Påsken. Der var også noget med sproget. Et paradoks er det, at 75% af konfirmanderne godt kan lide deres præst, men der er også 75%, der ikke forstår, hvad han/ hun siger. Den helt store pædagogiske udfordring er at udfordre de unge til at opdage, at der er stor forskel på det logiske sprog og det (Fortsættes på side 7) Side 6

7 mytiske sprog. Altså det forstandsmæssige sprog og hjertesproget. Når det kommer til livets store spørgsmål og dilemmaer, så er det kun hjertesproget, vi kan bruge. Det sprog, som meget præger Bibelen. Min oplevelse var, at det var en enestående god aften, vi fik med Finn Andsbjerg Larsen. Vi opdagede både nye udfordringer omkring formidling til børn og unge. Og jeg blev også lidt stolt over, at Y s men på landsplan har været med til økonomisk at muliggøre opstarten af hele dette vigtige arbejde. j-bre Internationale oplevelser for unge. Har du lyst til at lære om et andet lands kultur, vaner, sprog og samfund? På første hånd at opleve glæden ved verdensomspændende sammenhold og goderne ved fredelig sameksistens? Oplevelsen af, at være en del af en anden familie med dens glæder og sorger? Du har lyst til at lære andre om hvordan ting ser ud fra en dansk synsvinkel. Så har du mulighed for at komme på et kortere eller længerevarende udlandsophold hos en anden Y`mens familie! Der er 2 mulige programmer at vælge mellem: YEEP: Udvekslingsstudent i 3-6 mdr. STEP: 3-11 uger med deltagelse i et projekt. Intern klubmøde 19/ Niels Jørgen Laursen opfordrede til at medlemmerne meldte sig til at hjælp ved regionskonferencen Svend Erik Pedersen fik drøftet med medlemmer om hvordan loppemarkedet den skal forløbe samtidig med regionskonferencen Retningslinjer for deltagelse i klubbens arrangementer for udmeldte medlemmer og efterladte efter afdøde medlemmer, blev fremlagt og vedtaget Arne Jørgensen blev hyldet for en lang og stor indsats for at modtage tilmeldingerne til klubben angementer. Tage Petersen bliver den der modtager tilmeldinger efter sommerferien. Det nye i tilmeldingsprocedure er at tilmeldinger kun kan gøres pr mail. En enkel medlem er undtaget. De nye udvalg mødtes og valgte formand og sekretær ref. BJ YEEP: Du er år, en af dine forældre er medlem i en Y`s mens eller Y`s menette club som vil sponsorere dig, ( ca kr.), din familie vil gerne selv modtage en udvekslingsstudent og du er i gang med en uddannelse hvor du kan tage et semester i udlandet. STEP: Du er år, en af dine forældre eller bedsteforældre er medlem i en Y`s mens eller Y`s menette club som vil sponsorere dig, (ca.600 kr.), du har lyst til at prøve at arbejde på et projekt (TOF projekt eller lokalt projekt) eller f.eks. en lejr. Få mere at vide: Kontakt RSD for YEEP/ STEP Side 7

8 Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget vil gerne gøre opmærksom på to rigtig gode tilbud / opgaver. Sidste år var aktivitetsudvalget part i Kastaniehøj Sct. Hans fest 23 juni. Aktiviteten gik flot og der var op imod 200 deltagere. Her i 2015 er vi igen sammen med Hedensted Kirke, og KFUM &K om at arrangere Sct. Hans fest. Vi ved der er mange traditioner med denne aften i mange forskellige sammenhænge men vi ser stadig mulighed for at vi kan blive mange flere deltager. Opgaven for vores klub er her at hjælpe Kastaniehøjs brugere med at lave en aktivitet hvor brugere sammen med deres ledere og familie kan komme og alt er klaret. Samtidig er der ved dette arrangement en oplagt mulighed til at byens borgere stifter bekendtskab med stedet Kastaniehøj man kan komme uforpligtende til spisning, bål og båltale ved vores præsident Svend Erik samt lytte til Spejderorkesteret der leverer musikken. Sct. Hans aften styrker forholdet til byen og hvis vi er gode skaffer vi nye kontakter til stedets aktiviteter. Skriv allerede nu i kalenderen - tag naboen med! nærmere program følger senere! Aktivitetsdag 5. september Kastaniehøj Alle brugere er igen klar til fælles aktivitetsdag på Kastaniehøj 5. september. Der er nedsat et udvalg med deltagelse fra alle brugergrupper. Aktivitetsudvalget er tovholder for dagen og vi kan allerede nu meddele at der vil blive brug for en del hjælpere til forskellige aktiviteter. De indledende planer (ikke endelig fastlagt) går mod at etablere en kæmpe lejrplads på Kastaniehøj. Spejderne vil starte etablering fra lørdag morgen og Kl vil der være et program der kunne se ud som følger: Side 8 KL Aktivitet på alle stande, spejdere, KFUM &K, Y`s men kaffen er klar i KFUM & K cafeen KL kan der købes aftensmad- kød stegt på bål KL Stort lejrbål med festlige indslag Efter hygge ved bålet ro i lejren kl Vi forestiller os at der vil blive mulighed for overnatning for alle der måtte have lyst. Der vil være brug for nattevagter på pladsen Skriv allerede nu i kalenderen når vi er mange bliver der fest! Benny

9 Side 9

10 Regionsprojekt BLIV KLOGERE PÅ VERDENS URETFÆRDIGHED Nyt projekt skal fortælle danske børn om verdens uretfærdighed I efteråret 2015 kan danske børn blive klogere på verdens uretfærdighed, og hvad det betyder, hvis man ikke er lige så heldige at være født i et smørhul som Danmark. De kan høre om børn med masser af menneskelige ressourcer, der kæmper for en bedre fremtid. Men også om et liv uden skole, familie, rent vand eller et hjem. Og om hvad danske børn kan gøre for at hjælpe. Projektet er valgt som det ene af Y s Mens Regionsprojekter , og det er Danmarks Kirkelige Mediecenter og Folkekirkens Nødhjælp, de to organisationer bag projektet, meget glade for og stolte over. Oplysningsprojektet bygger videre på Sigurd fortæller Bibelhistorier og Sigurds (Fortsættes på side 11) Side 10

11 historier om at være til, og vil bruge Sigurd Barrett, tøjdyret Snapper, og et nyt tøjdyr til at formidle direkte til målgruppen på 5-9 år i deres øjenhøjde og sprog. Sammen med filmene kommer også helt nye sange fra Sigurd Barrett. Målgruppen omfatter over børn, når 7000 sogne og lokalafdelinger af kirkelige og idebestemte børne- og ungdomsorganisationer i efteråret 2015 modtager en dvd-boks med 10 historier om verdens uretfærdighed. De 10 film skal være klar, så de kan bruges lokalt, når FN i september 2015 skal evaluere 2015-målene, og der derfor vil komme stort fokus på udvikling og ulande. Derfor er den første research allerede lavet, de første medvirkende børn fundet og introduceret for Snapper, og samarbejdspartnere lokaliseret. Optagelserne i Afrika finder sted i oktober/ november i år, og i starten af 2015 bliver der lavet optagelser i Danmark. Ud over 10 film med historier om verdens uretfærdighed, laver Danmarks Kirkelige Mediecenter som en del af projektet en række små film om ulandsprojekter, som Y s Men har støttet. Det drejer sig om WutomiAgri i Mozambique (regionprojekt ), Projekt bedstehjælp i Malawi (regionsprojekt ), og Roll back malariaprogrammet. Du vil løbende kunne følge med i projektet her på hjemmesiden, på Facebook, i magasiner og til møder. Glæd jer! SNAPPERFILM Film med Sigurd Barret om verdens uretfærdighed Projektet er valgt som det ene af Y s Mens Regionsprojekter , og det er Danmarks Kirkelige Mediecenter og Folkekirkens Nødhjælp, de to organisationer bag projektet, meget glade for og stolte over. Filmen viser på Regionens hjemmeside. Mærkedage Vi ønsker tillykke Svend E. Nielsen 70 år 10/06-15 Poul Rasmussen sølvbryllup 23/06-15 Side 11

12 Mødekalender Tirsdag den 02/06 m/ledsager Sæson afslutning på øen Alrø v/ Fest og Turudvalget Afgang Kahø kl Tirsdag den 11/08 m/ledsager Opstart (program følger) v/ Fest og Turudvalget Tirsdag den 25/08 kl T: præsidiet 3.min.: Niels Jensen Intern klubmøde Besøg af DG og DGE Tirsdag den 08/09 m/ledsager Klubmøde med emnet: Humor og kristendom v/ Gudmund Rask T.: Lars Christensen 3.min.: Anita L. Jensen NB: Hvor ikke andet er nævnt afholdes møderne på Kastaniehøj, Kirkegade 16 Opslagstavlen Bemærk: Den faste mødetid er kl Deadline for Nyhedsbrev 2015 Indlæg til bladet udgivelse: Nr / / Nr / / Nr / / Vi vil godt opfordre klubmedlemmer og udvalg til at sende PR-udvalget stof til Nyhedsbrevet. - Det gør vi for, at den kan blive så alsidig som mulig. Indlæg kan sendes til os på nedenstående s eller afleveres direkte til os. Se ovenstående deadline datoer. HUSK AFBUD Telefon: / senest kl dagen før. Mødedatoer /06 Sæsonafslutning 13-14/06 Reg.Konference 11/08 Opstart m/led 28/08 Arbejdsdag Kahø 25/08 Intern clubmøde 08/09 Klubmøde 22/09 Klubmøde 06/10 Klubmøde 08/10 Dist. Klubmøde 22/10 Fælles møde 03/11 Klubmøde 17/11 Klubmøde 27/11 Juletræssalg 01/12 Adventsfest m/led. 28/12 Oprydning efter Juletræssalg 08/01-16 Nytårskur m/led Med forbehold for ret til ændringer. INTERNET Klubbens hjemmeside: PR-udvalg: Bjarne Jensen Jørgen Breindahl - Birgit Jensen Jørgen Bærenholdt - Henning Jensen Side 12

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 106 dec. 2014 KFUM og KFUKs civile arbejde I fortællingen om KFUM og KFUK-familien kommer her historien

Læs mere

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 108 apr. 2015 KFUMs Sociale Arbejde og Ungdommens Vel Oprindelig var Herrens Mark vist et stykke udyrket

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 105 Okt. 2014 Nyhedsbrevet indeholder: Forberedelser KFUM s familie i Danmark side 1-2 Siden sidst:

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen.

Læs mere

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v.

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. 1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. Distriktets Skatmester Lars Stig Andersen. 6. Beretning v. BF-assistent

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole Y s Men, Region Danmark Sekretær for DG Sektion Midt Distrikt Vest Nora Hundahl Møllebakken 36, 6900 Skjern Tlf. 97362307/40723260 Til præsidenterne i Distrikt Vest Email: norah@dlgtele.dk samt distriksledelsen

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15.

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Ca. 50 deltagere. Kasserer Birthe T. Pedersen fraværende ( syg ) Taler: Morten Skov Mogensen, KFUMs Sociale Arbejde. DG Ellen Kruse bød velkommen. Orientering:

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Mødereferat Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Vedr.: Bestyrelsesmøde for LERBJERGCENTRET Deltagere: Kaj Hansen, Laila Herskind, Bjarne Mårtensson, Henrik Jørgensen, Jørgen Erik Molander

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

10 års stjerner Løbesedler Kommende fællesarrangementer Fastelavn Sct. Georgs dag Opslagstavlen Programmer fra enhederne

10 års stjerner Løbesedler Kommende fællesarrangementer Fastelavn Sct. Georgs dag Opslagstavlen Programmer fra enhederne Januar 2009 33. årgang Grønfoder Nyt i dette nummer: 10 års stjerner Løbesedler Kommende fællesarrangementer Fastelavn Sct. Georgs dag Opslagstavlen Programmer fra enhederne Side 1 Lederkalender Februar

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014 SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe Spejdermøde hver mandag 18:30-20:00 i Ungdomsborgen Februar - marts 2014 Program Forældrecafé Fastelavnslejr Ny dato: 1.-2. marts Sådan køber du en rygsæk til sommerlejren

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed.

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING velkommen til

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013.

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Deltagende foreninger: Horsens, Kolding, Vejle, Thyregod, Give, Hedensted - i alt ca. 35 deltagere. Velkomst

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

REGIONS KONFERENCE 2015

REGIONS KONFERENCE 2015 REGIONS KONFERENCE 2015 Brædstrup, Hatting, Hedensted og Horsens Y s Men s klubber byder velkommen til regionskonferencen 2015 BRUG VORES ONLINE ADRESSEBOG WWW.FIND.YSMEN.DK NÅLE OG EMBLEMER. Der kommer

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne Book en R... vi hjælper gerne vi er altid til tjeneste y s men international region Danmark regionen... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret RT1516103 KÆRE PRÆSIDENTER OG PROGRAMUDVALG Lidt

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere