Brændevinsbrænderen og hans datter En indsigelse mod maleren J. F. Willumsens skildring i den nylig udkomne erindringsbog af hans første ægteskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brændevinsbrænderen og hans datter En indsigelse mod maleren J. F. Willumsens skildring i den nylig udkomne erindringsbog af hans første ægteskab."

Transkript

1 Gengivelse ord for ord af kronik i Politiken den 3. og 4. december 1953 Brændevinsbrænderen og hans datter En indsigelse mod maleren J. F. Willumsens skildring i den nylig udkomne erindringsbog af hans første ægteskab. Maleren J. F. Willumsen har i mine erindringer, som er udkommet i efteråret 1953, givet en skildring af sit første ægteskab med Juliette Meyer, datter af en københavnsk brændevinsbrænder. Forfatteren Steen Christensen, som var en nær bekendt af fru Juliette og efter hendes død fik overladt hendes store brevsamling, giver på grundlag af den i denne kronik et noget andet billede end Willumsens eget af denne vigtige periode i hans unge kunstnerliv. Midt på storstuens bedste væg, og uforstyrret af andre billeder, hang Jotunheimen. Et gråt silkegardin kunne trækkes for det kostbare kunstværk, som altid var tildækket, når ingen opholdt sig i den lidet benyttede stue. I loftet var anbragt en slags lyskaster, en række elektriske pærer i en aflang skærm, som kunne sende et jævnt og klart lys over hele den store billedflade og få de sindbilledlige relieffer på siderne til at træde frem med den rette skyggevirkning. Jotunheimen beherskede stuen og gjorde den næsten til et tempel. Juliette Willumsen holdt vist også af og til andagt foran det magtfulde billede, som indtager en central plads i dansk kulturhistorie, og som var så nær knyttet til den første både lykkelige og smertefulde periode af hendes ægteskab med kunstneren J. F. Willumsen. Jeg har selv stået sammen med hende foran Jotunheimen, stået andægtigt, ja, ladet mig besætte af billedets dæmoniske kulde. Bag ved os lå stuen i mørke, sådan husker jeg det, et koldt og sukkende mørke, hvori de store tunge møbler ligesom opløstes i uvirkelighed. Det var i det år det forår da Juliette Willumsen måtte afhænde sin lystgård i Nordsjælland og opløse det hjem, som hun havde håbet at leve i til sin død. Hun fortalte mig om den rædsel, der havde grebet kunstneren, da han på sin Norgesrejse i 1892 kom til Jotunheimen og første gang så det vilde og usalige landskab den ensomheds- og bjergrædsel, som han senere havde måttet male sin sjæl løs fra. Hun kunne også have fortalt mig, at den 29 årige Willumsen var højst utilfreds med den ensformige norske mad den evige kogte ørred og myseosten og var meget vred på det norske sprog, som forekom ham ækelt, unuanceret, ukultiveret og uden ordentlig benbygning...og vred på de dårlige senge og fuld af længsel efter silke-edderdunstæpperne i sit hjem i Paris. Men Juliette nævnede aldrig noget, der kunne kalde på smilet i forbindelse med J. F. Willumsen. I hendes mund var han bestandig geniet ja, det højtstræbende, måske frygtelige, men altid tilbedelsesværdige overmenneske.. Engang spurgte hun mig, om jeg ville hjælpe hende med at skrive hendes livserindringer. Hun havde også meget at fortælle. Der kunne godt være kommet en læseværdig bog ud af hendes oplevelser storborgerliv i København, kunstnerliv i Paris, ensomme dage i Rom og på Mallorca, indtryk af mange af tidens berømte mænd hun havde været i stue med Strindberg, Hamsun, Gauguin, nære venner af hende var Carl Nielsen og Sophus Claussen. Hun havde som lille pige hørt til fru Heibergs kæledægger, kom sommetider og legede hos hende og var engang i en ruf blevet verfet ud af stuen, fordi eventyrdigteren, Etatsråd, Professor H. C. Andersen var kommet på visit, stod i forstuen og allerede havde skubbet galocherne af... Juliette fik aldrig skrevet sine erindringer. I sine sidste år følte hun sig gammel og træt. Men en dag, en halv snes år før hun døde, sagde hun til mig, at jeg engang skulle skrive noget om hendes 1

2 far, den gamle brændevinsbrænder Meyer. - Willumsen påtænker at udsende sine livserindringer, sagde hun, og jeg er bange for, at han ikke vil være helt retfærdig mod min far i den bog... Juliette Willumsen bestemte, at hendes brevsamling, der bl.a. omfatter breve fra hendes far, J. F. Willumsen og hende selv, skulle overgives til mig efter hendes død. Brevene har nu ligget i mit skrivebord i fire år og jeg havde næsten glemt dem, da jeg ved at læse J. F. Willumsens Mine erindringer så, at den store kunstner har følt sin forbindelse med familien Meyer som en mesalliance. Ja, sådan står der og det mindede mig om brevene og mit løfte... Ved at forlove sig med kunstnerinden Juliette Meyer fik Willumsen en brændevinsbrænder til svigerfar og den unge maler, der i øvrigt var søn af en marskandiser og forhenværende beværter, kunne ikke hindre sine tanker i at kredse om det fornedrende i at blive i familie med en mand, der fabrikerede snaps til ulykke for mange fattige mennesker. Ja og havde Willumsen ikke lidt af svaghed for kvindetårer, så ville det aldrig have stået at læse i nogen bog, at han en skønne dag i 1887 sad forankret i en borgerfamilie, han ikke kendte, forlovet med en pige, om hvem han dårligt anede noget og blændet af funklende rigdom og ord. Havde han ikke ladet sig besnære af den stakkels Juliettes tårer, så var han ikke kommet i nogen mesalliance må vi tro og så var for resten denne artikel her aldrig blevet skrevet. J. F. Willumsen udgik fra et velsitueret småborgerhjem. Juliette Meyer var født i en af Københavns mest velhavende bourgeoisifamilier. Willumsen var enebarn. Juliette den ældste af en flok på ti den gamle Meyer og hans hustru var frugtbare mennesker. De satte i alt femten børn i verden. Christen Hansen Meyer var tredje generation af en brændevinsbrænderslægt, der ejede en halv snes brænderier og spritfabrikker. Meyer var dog ikke fra sin ungdom uddannet i det fag. Han var arkitekt, men i 1860 oprettede han ved sin fars hjælp et brændevinsbrænderi på Vesterbro og det vides at hans brændevin var af god kvalitet og derfor kom i ry og bragte ham mange penge. Meyer var også et opfindertalent og havde fået patent på fire opfindelser. Han var et godt hoved og en driftig mand. Han blev medlem af flere kommissioner og udvalg og fik titel af Kgl. Agent. I hjemmet var han naturligvis Pater Familias, myndig, i tidens stil, ikke uden mildhed, men en mand, der ikke yndede at blive modsagt. Overfor fremmede var han af en vis jovial bredde, men alligevel formel, tre skridt fra livet! Kun overfor én eneste mand udefra har man set ham aflægge sit officielle væsen og optræde med umiddelbar hjertelighed og den mand var kunstner og hed J. F. Willumsen. Vistnok var gamle Meyer selv en kunstnersjæl, i hvert fald havde han ganske frivilligt studeret arkitektur. Fire af hans børn udviklede kunstneriske evner. Harriet gift Nygaard digteren Fredrik Nygaards mor, dyrkede malerkunsten, Emil, senere kontorchef i Finansministeriet, havde anlæg for musik. Johannes blev skuespiller ved det Kongelige Teater, og Juliette var billedhuggerinde. Smukke og fine arbejder af hende er at se på Kunstindustrimuseet. Hun begyndte som elev på Kyhns Malerskole og kom senere til Oscar Matthiesen, hvor hun traf sin skæbne, ja, sin skæbne. Måske burde gamle Meyer have sat sig imod den alliance, måske! Men han greb til med begge hænder læs derom i Willumsens erindringsbog. Gamle Meyer synes at være blevet henrykt over at få en kunstner ind i familien. En ungdomsdrøm om selv at være kunstner blev derved på en måde næsten opfyldt. Willumsen var en nær ven af Oscar Matthiesen og kom tit på hans atelier, kom slentrende og kikkede på elevernes arbejder, og sagde sin mening om dem. Kritiserede og gav anvisninger. Og de unge malerdamer blev snart helt begejstrede for Willumsen, som ganske vist ikke kunne måle sig med kæmpen Matthiesen i legemspragt, men som forekom dem at vide noget mere om kunst. 2

3 Juliette blev helt væk i ham. Var det ikke smukt af hende? Willumsen syntes det ikke ikke nu mere. I sommeren 1887 begynder de at veksle breve. Efter hans opfordring. Han opholder sig på Mols efter at have gjort en fodtur i Jylland. Hun er på Silkeborg Vandkuranstalt, lidt svag og lidende, hvad rige unge damer i de tider helst skulle være et par gange om året. Han har haft en pragtfuld tur, festlige oplevelser i det mørke Jylland og skriver på jysk. Helt godt jysk endda. Når man ikke har læst det brev, ved man ikke, hvor meget godt humør den store gamle mand efterhånden har mistet! Indlagt i brevet findes et amatørfotografi af Matthiesen og kæreste og Willumsen og Frk. Meyer to par og han bemærker, at folk der har set dette billede tror, at det er galt fat med ham og Fr. Meyer. Et par dage efter svarer Juliette i et aldeles nydeligt og gennemdannet brev. Hun beklager sig over, at hun må henslæbe sin ungdom i den kedsomhed, som form, moder og vedtægter påtvinger unge damer af hendes kredse. Det er en pine aldrig at turde være sig selv. Men jeg keder dem vist med mine emanciperede talemåder. Hør for resten, gå nu ikke hen og forelsk Dem i skolemesterens datter det er så besværligt at have sin kæreste så langt borte fra København. Så er der igen brev fra Willumsen. Han udfolder sig i betragtninger over den borgerlige dannelse. Og hvor er kvinden, som skulle supplere manden? Hende ser man nok ikke meget til. Det er kun glasvaser, skøre i stilken, man finder nu om stunder. Omgås frit tal frit! Men for resten hvis man ikke skal forelske sig i nogen på Mols, og der er et par kønne herremandsdøtre, så må man se Fr. Meyer, og det snart. Kom til Århus en eftermiddag. De besvimer, kære, Hoffmannsdråber. Hendes svar mangler men vi tør vel ikke tro, at Frk. Meyer har været så emanciperet, at hun har vovet at stikke fra vandanstalten i Århus med kunstmaler Willumsen? Om efteråret genoptog Juliette sine studier på Matthiesens malerskole og Willumsen kom atter på jævnlige besøg hos sin gode ven og aldrig var han karrig med kritik og gode råd. Fra den periode findes der et venindebrev til Juliette, der synes at have udgydt sit hjerte for en rask og munter pige ved navn Marie: Det er dog pokkers så du er melantraurig, skriver Marie... det må i grunden ikke være så rart at have flere tilbedere, når man hælder lidt til dem alle... jeg tror nu alligevel, det ender med Willumsen. Frederik talte om, at du ikke mere skulle male hos Matthiesen, så skal du vel hos Willumsen og så er nu min mening, at det ender med forskrækkelse. Juliette kommer flot svansende ned ad Østergade med sin malerklat under armen nå jeg siger ikke mere, men der bliver en sukken blandt alle de stakler... Omkring Nytår 1888 opgiver Matthiesen sin malerskole og hans elever lejer et lokale og engarerer Willumsen som deres lærer. Omtrent samtidig begynder ifølge Juliettes optegnelser en hemmelig forlovelse mellem hende og Willumsen. Og i marts bliver de to unge enige om, at det ville være lykkeligere for dem, om deres forældre fik besked om deres forhold. Den første forårsdag 1888 har været en frygtelig dag for dem begge. I hendes hjem var forbavselsen forfærdelig stor. Hun kom i skarpt forhør, og Kongelig Agent C. H. Meyer bestemte sig til omgående at opsøge den unge kunstmaler. Et brev, som Juliette havde skrevet til sin ven blev standset. Alt skulle gå reglementeret til. Det lykkedes hende dog mundtligt at meddele Willumsen, at hendes far var på trapperne, hvad han i det øjeblik bogstaveligt var, i pels og høj hat og hendes meddelelse skal have været et drøjt slag for hendes vordende forlovede. I et brev af 21. marts er hun fuld af medlidenhed med den stakkels Willumsen. Hvad han mente, kan vi læse i hans erindringsbog. Har Juliette været alt for forelsket og alt for opsat på at berede sin skæbne? 3

4 Men få dage efter sad Willumsen ved brændevinsbrænderens rige bord og var forlovet med en pige, som han dårligt anede noget om. Med et moderne udtryk: kidnappet! Men brændevinsbrænderen var tilfreds med sit bytte. Han så, at svigersønnen havde talent og energi. Hans gamle kunstnerhjerte kom den unge kunstner faderligt i møde. Havde han været en ordinær brændevinsbrænder, ville han måske have tænkt: min datter gift med en malerklat mesalliance! Men brændevinsbrænder Meyer drømte om et kunstens århundrede, som han engang udtrykte sig overfor svigersønnen: Det 19. århundrede var et videnskabens, dampens, elektricitetens, kampens og nervøsitetens århundrede. Gid det 20. må få sit mærke i historien som et kunstens århundrede. Ja, brændevinsbrænderen hængte sine fremtidsdrømmes gyldne kåbe om svigersønnens skuldre og formanede sin datter til at være hans gode stjerne og til at styrke og begejstre hans mod og tanke. I de tider skulle en forlovelse helst vare mindst et år. Ingen overilelser! Brændevinsbrænderen satte sig i bevægelse for at få svigersønnen ud at rejse: en kunstner burde til Paris. De gamle Willumsens var ikke meget villige til at slippe sønnen løs og yderst betænkelige ved omkostningerne. Men det lykkedes Meyer at få dem overtalt. Han skød selv en sum til idet han købte et af Willumsens billeder. Senere lod han ham tilflyde mindre beløb. Willumsen var borte i trekvart år, i Paris og i Spanien, og kom hjem med gode billeder og med endnu mere mod på det sydlige Europa. Og nu begyndte svigerfaderen at tænke på at lade de unge bosætte sig i Paris efter brylluppet. Han ville godt have afholdt alle udgifterne selv, men han fandt det mest rimeligt, at de gamle Willumsens var med til at understøtte deres eneste barn. Men det faldt hårdt at få dem med: Jens Ferdinand kunne jo gå hen og blive alvorlig påvirket af den moderne radikale kunst, som grassede dernede, og som de havde hørt så meget grueligt om. Først efter lange og møjsommelige forhandlinger bøjede de sig for den rige Meyers veltalenhed og pondus. De gik ind på foreløbig at give et tilskud på hundrede kroner om måneden. Meyer skulle yde det samme. Den samlede månedlige understøttelse skulle altså være på to hundrede kroner, hvilket var meget pænt i de tider, da f.eks. en politibetjents månedsgage var under det halve. Morgenen efter brylluppet stor og flot fest rejste Willumsen og Juliette til Paris. Og nu begynder gamle Meyers breve, der tegner billedet af en svigerfar, som mangen ung kunstner måske kunne have misundt Willumsen. Vistnok er Meyer lidt bange for, at svigersønnen skal blive helt indfanget af den moderne kunst han ville helst kunne genkende den nye Willumsen og taler om hans smukke geniale ungdomsarbejder. Han skal ikke ud for at blive en ny Willumsen, men for at blive en større...og kære Juliette, sørg nu endelig for at gøre lejligheden hyggelig. Alle rimelige ønsker skal vi nok hjælpe jer med at få opfyldt... men det vigtigste er Willumsens fremtid - I Meyers breve er der gang på gang ros og opmuntring til svigersønnen. Vi ved, at en kunstner mere end alle andre mennesker har opmuntring nødig...gid du må høste løn for den tornefulde vandring, du må gøre på kunstens hellige enemærker. Det lyder måske lidt for patetisk, ja, men i samme brev findes nogle bemærkninger, der viser, at millionæren virkelig var beskeden overfor sin fattige 27-årige svigersøn. Når han ikke skriver så ofte til Willumsen personligt som til datteren, er det fordi jeg er ked af at skulle røbe lige overfor dig, hvor lidt jeg har lært i skolen, og jeg bilder mig ind, at det ikke kan ses, når det er gået igennem filteret hos Juliette. Han beder Willumsen bringe hans kragetæer ud af verdenen, men håber, at brevenes indhold må kunne give ham erindringen om en ven. Og der gik ikke få penge fra brændevinsbrænderen til kunstnerparret i Paris. Man vil måske tvivle, når man har læst Willumsens erindringsbog men foran mig ligger en med Willumsens egen hånd 4

5 udfærdiget opgørelse over den hjælp, han og Juliette modtog mellem 17. september 1890 og 15. juni 1891, og den viser, at Meyer har sendt Frank., mens de gamle Willumsens kun har bidraget med Frank. Meyer lod det heller ikke mangle på store fetalje pakker. Da Juliette skulle have sin førstefødte, skikkede de gamle hende en prøvet husassistent fra Frydendalsvej hun skulle ikke nøjes med en parisisk pige. I sommeren 1892 sender han svigersønnen på en studierejse til Norge. Året efter tilbyder han ham en rejse til Amerika verdensudstillingen i Chicago. Gamle Meyer tager initiativet og afholder udgifterne, i hvert fald langt den største del af udgifterne han synes hele tiden, at Willumsens forældre skal skyde lidt til. Jeg må frigøre mig for det ansvar, at Willumsen ikke får liv til at klare sig selv o.s.v.. Gamle Willumsens var altså bange for, at brændevinsbrænderen skulle fordærve dem deres søn med sine understøttelser og gaver. Willumsen selv synes at have været ret fornøjet med sin svigerfar og slet ikke vred på hans brændevinspenge. Under Norgesrejsen udtrykker han sin glæde over svigerfaderens varme hjerte og til Juliette siger han begejstret, at hun både har bragt ham midler til at arbejde for og inspiration til hans kunst, han var ikke blevet til noget, hvis han ikke havde truffet hende...det var dengang! Efter hjemkomsten fra Amerika tog Willumsen fat på sit store relief, og i sommeren 1894 forærede Meyer ham en keramisk ovn til hans eksperimenter. Han var ellers ikke just indtaget i udkastet til relieffet, hvad enkelte kunstinteresserede måske godt kan forstå end nu i vor fremskredne tid! Gamle Willumsen er imidlertid ved helt at løbe fra sine løfter om at bidrage til de unges pariserophold. Han har fået et frygteligt stød ved en udstilling af sønnens arbejder i foråret Willumsens billeder havde vakt både harme og latter hos det københavnske borgerskab, og den gamle marskandiser måtte give sine medborgere ret. Willumsen måtte være sindssyg! Marskandiseren skrev vredesskummende breve til sønnen: Her gik han gamle mand og turde næppe vise sig på gaden. Folk vidste, at han var far til den gale maler, og ville pege fingre af ham. Han listede sig af sted langs husrækkerne, men en dag havde han sneget sig ind på udstillingen med en god skarp kniv for at skære sønnens billeder i stykker hvad han dog desværre ikke havde kunnet komme til. Han vil nu have børnene hjem straks. Willumsen skal en tur på 6. afdeling. Når han er blevet kureret, kan han og Juliette få en mel- og grynforretning. Men gamle Willumsen var for god en far til at tro, at sønnen var den eneste skyldige. Bagved stod Juliette. Det var hende, der havde ført Willumsen ind på de gale veje. Gamle Meyer med sine penge var visselig heller ikke uskyldig. Brændevinsbrænderen er stadig meget rolig, men han må tage mange vidtløftige diskussioner med sin medsvigerfar og får mere og mere uvilje mod ham. Endnu i april 1892 tror han, at gamle Willumsen har et lige så kærligt hjerte for sit barn, som moderen. Han vil bare imponere sønnen ved at vise karakterstyrke. Han har ikke haft godt af at gå i den underjordiske hule (Marskandiserbutikken), som han det meste af døgnet opholder sig i. Men da Meyer året efter hører, at gamle Willumsen er begyndt at indskrænke sig og formentlig sulter sin kone, bliver han alvorlig vred: Spilles der komedie med mig? Såfremt han har ære i livet, skal han ikke komme så let fra det. Nu vil jeg gøre op. En tid lang betalte brændevinsbrænderen alene de unges ophold i Paris og de udgifter, som forarbejderne til relieffet førte med sig. Men i juli 1894 er han blevet grundig træt af kampene med gamle Willumsen. Muligheden af en forståelse burde ikke være udelukket, desværre gør jeg mig ikke store forventninger. Han vil tage under overvejelse at give de unge et forskud på Juliettes arv, men noget bindende tilsagn vil han ikke give, for i meget deler jeg din faders standpunkt og vil ikke for egen regning bære ansvaret for at befordre den kunstretning, du er inde på - dog - vil gamle Willumsen være med igen, så vil Meyer heller ikke svigte - idet han håber, at kunstkritikken vil være svigersønnen gunstig. 5

6 Nu kommer et fortvivlet brev fra Juliette: Willumsen har været ude af sig selv. Han taler om at udvandre til Amerika. Bare I vil låne os nogle penge. Vi har ikke så stor skyld. Vi er begge flittige og alvorlige. Og gamle Meyer er straks blødgjort. Han skynder sig at sende et beroligende brev: Vi er bestandig eder nær og parate til i ord og gerning at give eder al vor kærligste understøttelse. Han har opsøgt medsvigerfaderen, men gamle Willumsen turde ikke, for sin samvittigheds skyld, blive ved med at sende penge at fremme sønnens kunstretning for. Meyer fornam, at han stod overfor en bedrøvet fader, som ikke var tilgængelig for forestillinger. Meyer foreslår nu de unge at bosætte sig i København. Han har en ledig 5-værelsers lejlighed i Valdemarsgade. Han vil også bygge et atelier til svigersønnen. For resten vil han nu håbe på, at gamle Willumsen vil gå i sig selv igen, når de unge er vendt hjem til København. J. F. Willumsens svar har en højst forhåbningsfuld, næsten begejstret tone - hvilket måske vil overraske erindringsbogens læsere. Først må han takke for en pengeanvisning, dernæst for løftet om ny bistand. Hvis svigerfar ikke var med, så var alt fuldstændig slukt, skriver han. Han lader forstå, at Paris har skuffet ham. Frankrig har vist sig at være et rent Kina, som aldrig vil anerkende fremmede. Franskmændene aner nemlig den dekadence, de befinder sig i, og tør ikke miste troen på, at de endnu har overherredømmet i al civilisation. Verdensbyens pulserende liv er stimulerende - men relieffet kan godt fuldføres i København. Og relieffet er hovedsagen - det skal engang på turné til verdens hovedstæder og vise hans evner og personlighed. Willumsen ser i ånden sig selv i København. Han vil bære sig ad som en hær, der har trukket sig tilbage på ét punkt og nu søger at indtage en fremskudt stilling på et andet. I sit Københavnske atelier (som brændevinsbrænderen jo skal bekoste), vil han indrette sig så fuldendt som muligt. Ovnene, en stor på 3-4 tons og en mindre, bør opsættes i et skur for sig. Selve atelieret skal deles i to afdelinger et til relieffet og et til de færdige kunstværker. I et forrum skal hans elever have deres skolestue han vil nemlig have elever. De kan hjælpe ham med det grovere arbejde på relieffet. Når alt er i orden, skal atelieret åbnes for publikum. Københavnerne skal i 8 dage have lejlighed til at se, hvordan en moderne kunstner arbejder og få indtryk af en mand, der vil og kan noget. Hvad angår lejligheden i Valdemarsgade, ønsker han bl.a. stuernes vægge oliemalede, kirsebærrøde i dagligstuen, lyst malakitgrønne i spisestuen, sovekammeret skal have tapet med lyse festlige farver, så han ikke skal komme i dårligt humør, straks han vågner. Ingen Aadring på dørene. Mange hilsener. Da den unge kunstnerfamilie forlod Paris, havde Willumsen ifølge sin erindringsbog ikke mere end tre hundrede kroner på sin sparekassebog. Men flyttegodset omfattede rigtignok både møbler, en keramisk ovn og det påbegyndte relief og transporten kostede efter Juliettes optegnelser 1500 kr. og i København ventede en herskabelig lejlighed, understøttelse, husassistent og løfte om en villa i Hellerup helt efter Willumsens hoved. Den følgende sommer stod villaen færdig med tilbygning til keramiske ovne og værksteder. En formersvend blev engageret. Der skulle ordentlig arbejdes. Bagved stod brændevinsbrænderen, men der var stadigvæk pengevanskeligheder, siger Willumsens erindringsbog. Juliette brugte for mange penge. Juliette var lad. Juliette holdt to husassistenter. Ja, men det var relieffet, siger Juliettes optegnelser, der bragte pengevrøvlet. Willumsen anede ikke, hvad det store foretagende kostede. Dette ulyksalige relief, som Nationen 30 år senere afkøbte kunstneren og anbragte i et kabinet på Kunstmuseet. I 1897 fik Willumsen tilbud fra Bing og Grøndahl om at lede deres kunstneriske afdeling. Brændevinsbrænderen satte sig ikke imod at han tog stillingen og forsømte arbejdet på relieffet han stillede ham frit. Den gamle tyran som Willumsen senere har kaldt ham. Hos Bing og Grøndahl traf Willumsen kunstnerinden Edith Wessel, og i sommeren 1998 bryder han med Juliette. Skilsmissen var ikke let. En dyb splittelse har der været i hans vilde sind. Han blev ved med at holde af Juliette, men han følte sig ikke gammel og færdig nok til at have familie: Kone og 6

7 2 børn. Og han var forelsket i en anden. Og han kunne ikke finde sig i en svigerfar, der fordrede udbytte og som følte det som sin pligt at spæde til, og alligevel ikke spædte til på den måde, som Willumsen ønskede det. Juliettes fejl var, at hun altid handlede efter, hvad hendes for sagde og ikke efter sin mands råd og ønsker. Ja han har ikke gjort andet, end hvad han måtte gøre. Han holder af Juliettes søde smil og barnlige sind og hendes trofasthed og har dyb medlidenhed med hende. Men han hader hendes familie og al hendes slægt. Og han hader villaen i Hellerup det er den, der har skabt hans og Juliettes ulykke.og alle de timer, han har spildt på at grave i den forbandede have. Og han hader det land, han er født i. Og sine forældre kan han ikke få kærlighed til. Skæbnen rev ham og Juliette fra hinanden sådan følte han det. Dog hvem ved hvor langt og hvor længe de skal være fra hinanden, trods alt hører de sammen. Det var i november måned, han gik i sit fortabte hjem i Hellerup vild af sorg. Ulykkesfølelse og samvittighedsnag. Juliette rejste til Rom efter faderens råd. Ved Nytår 1899 skriver brændevinsbrænderen til sin datter. At det hele står for ham som en hæslig drøm. Men for Willumsen har han intet bedre ønske end at det må se alt det gode, han kunne skabe ved at vende hjem til sine hengivne, i vore hjerter skal kun være rum for glæde Gud give, han måtte forstå og føle alle længsler. Ved skilsmissen ønskede gamle Meyer, at Willumsen skulle overlade Juliette nogle af sine billeder som delvis erstatning for de udgifter, han havde haft på ham. Blandt disse billeder var Jotunheimen. Willumsen havde ansat deres samlede værdi til kr., men det beløb kunne de rigtignok ikke indbringe i Omtrent 20 år senere, i gullaschperioden, blev der livlig efterspørgsel efter Willumsens arbejder, og Juliette solgte en del til kunsthandler Levinsen for kr. Jotunheimen beholdt hun gården i Nordsjælland, som hun købte og nyindrettede efter malerisalget, fik hun kun stakket glæde af. Der var ikke megen lykke ved de penge. Jotunheimen kom ned i Glyptotekets kælder. Juliette tog ophold på Jernbanehotellet. Nu ville hun føle sig som på rejse resten af sin tid. Kufferterne stod fremme i værelset. Hun sad stille og resigneret, men hun havde dog bevaret en ungdommelig munterhed i sjælen og en kåd ungpigelatter, der pludselig kunne bryde frem og gøre alt omkring hende festlig. Men hendes smil var meget lille og tyndt, dengang hun sagde til mig: - Her sidder millionærens datter og geniets kasserede hustru og venter på at toget skal gå. (Steen Christensen). 7

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere