Brændevinsbrænderen og hans datter En indsigelse mod maleren J. F. Willumsens skildring i den nylig udkomne erindringsbog af hans første ægteskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brændevinsbrænderen og hans datter En indsigelse mod maleren J. F. Willumsens skildring i den nylig udkomne erindringsbog af hans første ægteskab."

Transkript

1 Gengivelse ord for ord af kronik i Politiken den 3. og 4. december 1953 Brændevinsbrænderen og hans datter En indsigelse mod maleren J. F. Willumsens skildring i den nylig udkomne erindringsbog af hans første ægteskab. Maleren J. F. Willumsen har i mine erindringer, som er udkommet i efteråret 1953, givet en skildring af sit første ægteskab med Juliette Meyer, datter af en københavnsk brændevinsbrænder. Forfatteren Steen Christensen, som var en nær bekendt af fru Juliette og efter hendes død fik overladt hendes store brevsamling, giver på grundlag af den i denne kronik et noget andet billede end Willumsens eget af denne vigtige periode i hans unge kunstnerliv. Midt på storstuens bedste væg, og uforstyrret af andre billeder, hang Jotunheimen. Et gråt silkegardin kunne trækkes for det kostbare kunstværk, som altid var tildækket, når ingen opholdt sig i den lidet benyttede stue. I loftet var anbragt en slags lyskaster, en række elektriske pærer i en aflang skærm, som kunne sende et jævnt og klart lys over hele den store billedflade og få de sindbilledlige relieffer på siderne til at træde frem med den rette skyggevirkning. Jotunheimen beherskede stuen og gjorde den næsten til et tempel. Juliette Willumsen holdt vist også af og til andagt foran det magtfulde billede, som indtager en central plads i dansk kulturhistorie, og som var så nær knyttet til den første både lykkelige og smertefulde periode af hendes ægteskab med kunstneren J. F. Willumsen. Jeg har selv stået sammen med hende foran Jotunheimen, stået andægtigt, ja, ladet mig besætte af billedets dæmoniske kulde. Bag ved os lå stuen i mørke, sådan husker jeg det, et koldt og sukkende mørke, hvori de store tunge møbler ligesom opløstes i uvirkelighed. Det var i det år det forår da Juliette Willumsen måtte afhænde sin lystgård i Nordsjælland og opløse det hjem, som hun havde håbet at leve i til sin død. Hun fortalte mig om den rædsel, der havde grebet kunstneren, da han på sin Norgesrejse i 1892 kom til Jotunheimen og første gang så det vilde og usalige landskab den ensomheds- og bjergrædsel, som han senere havde måttet male sin sjæl løs fra. Hun kunne også have fortalt mig, at den 29 årige Willumsen var højst utilfreds med den ensformige norske mad den evige kogte ørred og myseosten og var meget vred på det norske sprog, som forekom ham ækelt, unuanceret, ukultiveret og uden ordentlig benbygning...og vred på de dårlige senge og fuld af længsel efter silke-edderdunstæpperne i sit hjem i Paris. Men Juliette nævnede aldrig noget, der kunne kalde på smilet i forbindelse med J. F. Willumsen. I hendes mund var han bestandig geniet ja, det højtstræbende, måske frygtelige, men altid tilbedelsesværdige overmenneske.. Engang spurgte hun mig, om jeg ville hjælpe hende med at skrive hendes livserindringer. Hun havde også meget at fortælle. Der kunne godt være kommet en læseværdig bog ud af hendes oplevelser storborgerliv i København, kunstnerliv i Paris, ensomme dage i Rom og på Mallorca, indtryk af mange af tidens berømte mænd hun havde været i stue med Strindberg, Hamsun, Gauguin, nære venner af hende var Carl Nielsen og Sophus Claussen. Hun havde som lille pige hørt til fru Heibergs kæledægger, kom sommetider og legede hos hende og var engang i en ruf blevet verfet ud af stuen, fordi eventyrdigteren, Etatsråd, Professor H. C. Andersen var kommet på visit, stod i forstuen og allerede havde skubbet galocherne af... Juliette fik aldrig skrevet sine erindringer. I sine sidste år følte hun sig gammel og træt. Men en dag, en halv snes år før hun døde, sagde hun til mig, at jeg engang skulle skrive noget om hendes 1

2 far, den gamle brændevinsbrænder Meyer. - Willumsen påtænker at udsende sine livserindringer, sagde hun, og jeg er bange for, at han ikke vil være helt retfærdig mod min far i den bog... Juliette Willumsen bestemte, at hendes brevsamling, der bl.a. omfatter breve fra hendes far, J. F. Willumsen og hende selv, skulle overgives til mig efter hendes død. Brevene har nu ligget i mit skrivebord i fire år og jeg havde næsten glemt dem, da jeg ved at læse J. F. Willumsens Mine erindringer så, at den store kunstner har følt sin forbindelse med familien Meyer som en mesalliance. Ja, sådan står der og det mindede mig om brevene og mit løfte... Ved at forlove sig med kunstnerinden Juliette Meyer fik Willumsen en brændevinsbrænder til svigerfar og den unge maler, der i øvrigt var søn af en marskandiser og forhenværende beværter, kunne ikke hindre sine tanker i at kredse om det fornedrende i at blive i familie med en mand, der fabrikerede snaps til ulykke for mange fattige mennesker. Ja og havde Willumsen ikke lidt af svaghed for kvindetårer, så ville det aldrig have stået at læse i nogen bog, at han en skønne dag i 1887 sad forankret i en borgerfamilie, han ikke kendte, forlovet med en pige, om hvem han dårligt anede noget og blændet af funklende rigdom og ord. Havde han ikke ladet sig besnære af den stakkels Juliettes tårer, så var han ikke kommet i nogen mesalliance må vi tro og så var for resten denne artikel her aldrig blevet skrevet. J. F. Willumsen udgik fra et velsitueret småborgerhjem. Juliette Meyer var født i en af Københavns mest velhavende bourgeoisifamilier. Willumsen var enebarn. Juliette den ældste af en flok på ti den gamle Meyer og hans hustru var frugtbare mennesker. De satte i alt femten børn i verden. Christen Hansen Meyer var tredje generation af en brændevinsbrænderslægt, der ejede en halv snes brænderier og spritfabrikker. Meyer var dog ikke fra sin ungdom uddannet i det fag. Han var arkitekt, men i 1860 oprettede han ved sin fars hjælp et brændevinsbrænderi på Vesterbro og det vides at hans brændevin var af god kvalitet og derfor kom i ry og bragte ham mange penge. Meyer var også et opfindertalent og havde fået patent på fire opfindelser. Han var et godt hoved og en driftig mand. Han blev medlem af flere kommissioner og udvalg og fik titel af Kgl. Agent. I hjemmet var han naturligvis Pater Familias, myndig, i tidens stil, ikke uden mildhed, men en mand, der ikke yndede at blive modsagt. Overfor fremmede var han af en vis jovial bredde, men alligevel formel, tre skridt fra livet! Kun overfor én eneste mand udefra har man set ham aflægge sit officielle væsen og optræde med umiddelbar hjertelighed og den mand var kunstner og hed J. F. Willumsen. Vistnok var gamle Meyer selv en kunstnersjæl, i hvert fald havde han ganske frivilligt studeret arkitektur. Fire af hans børn udviklede kunstneriske evner. Harriet gift Nygaard digteren Fredrik Nygaards mor, dyrkede malerkunsten, Emil, senere kontorchef i Finansministeriet, havde anlæg for musik. Johannes blev skuespiller ved det Kongelige Teater, og Juliette var billedhuggerinde. Smukke og fine arbejder af hende er at se på Kunstindustrimuseet. Hun begyndte som elev på Kyhns Malerskole og kom senere til Oscar Matthiesen, hvor hun traf sin skæbne, ja, sin skæbne. Måske burde gamle Meyer have sat sig imod den alliance, måske! Men han greb til med begge hænder læs derom i Willumsens erindringsbog. Gamle Meyer synes at være blevet henrykt over at få en kunstner ind i familien. En ungdomsdrøm om selv at være kunstner blev derved på en måde næsten opfyldt. Willumsen var en nær ven af Oscar Matthiesen og kom tit på hans atelier, kom slentrende og kikkede på elevernes arbejder, og sagde sin mening om dem. Kritiserede og gav anvisninger. Og de unge malerdamer blev snart helt begejstrede for Willumsen, som ganske vist ikke kunne måle sig med kæmpen Matthiesen i legemspragt, men som forekom dem at vide noget mere om kunst. 2

3 Juliette blev helt væk i ham. Var det ikke smukt af hende? Willumsen syntes det ikke ikke nu mere. I sommeren 1887 begynder de at veksle breve. Efter hans opfordring. Han opholder sig på Mols efter at have gjort en fodtur i Jylland. Hun er på Silkeborg Vandkuranstalt, lidt svag og lidende, hvad rige unge damer i de tider helst skulle være et par gange om året. Han har haft en pragtfuld tur, festlige oplevelser i det mørke Jylland og skriver på jysk. Helt godt jysk endda. Når man ikke har læst det brev, ved man ikke, hvor meget godt humør den store gamle mand efterhånden har mistet! Indlagt i brevet findes et amatørfotografi af Matthiesen og kæreste og Willumsen og Frk. Meyer to par og han bemærker, at folk der har set dette billede tror, at det er galt fat med ham og Fr. Meyer. Et par dage efter svarer Juliette i et aldeles nydeligt og gennemdannet brev. Hun beklager sig over, at hun må henslæbe sin ungdom i den kedsomhed, som form, moder og vedtægter påtvinger unge damer af hendes kredse. Det er en pine aldrig at turde være sig selv. Men jeg keder dem vist med mine emanciperede talemåder. Hør for resten, gå nu ikke hen og forelsk Dem i skolemesterens datter det er så besværligt at have sin kæreste så langt borte fra København. Så er der igen brev fra Willumsen. Han udfolder sig i betragtninger over den borgerlige dannelse. Og hvor er kvinden, som skulle supplere manden? Hende ser man nok ikke meget til. Det er kun glasvaser, skøre i stilken, man finder nu om stunder. Omgås frit tal frit! Men for resten hvis man ikke skal forelske sig i nogen på Mols, og der er et par kønne herremandsdøtre, så må man se Fr. Meyer, og det snart. Kom til Århus en eftermiddag. De besvimer, kære, Hoffmannsdråber. Hendes svar mangler men vi tør vel ikke tro, at Frk. Meyer har været så emanciperet, at hun har vovet at stikke fra vandanstalten i Århus med kunstmaler Willumsen? Om efteråret genoptog Juliette sine studier på Matthiesens malerskole og Willumsen kom atter på jævnlige besøg hos sin gode ven og aldrig var han karrig med kritik og gode råd. Fra den periode findes der et venindebrev til Juliette, der synes at have udgydt sit hjerte for en rask og munter pige ved navn Marie: Det er dog pokkers så du er melantraurig, skriver Marie... det må i grunden ikke være så rart at have flere tilbedere, når man hælder lidt til dem alle... jeg tror nu alligevel, det ender med Willumsen. Frederik talte om, at du ikke mere skulle male hos Matthiesen, så skal du vel hos Willumsen og så er nu min mening, at det ender med forskrækkelse. Juliette kommer flot svansende ned ad Østergade med sin malerklat under armen nå jeg siger ikke mere, men der bliver en sukken blandt alle de stakler... Omkring Nytår 1888 opgiver Matthiesen sin malerskole og hans elever lejer et lokale og engarerer Willumsen som deres lærer. Omtrent samtidig begynder ifølge Juliettes optegnelser en hemmelig forlovelse mellem hende og Willumsen. Og i marts bliver de to unge enige om, at det ville være lykkeligere for dem, om deres forældre fik besked om deres forhold. Den første forårsdag 1888 har været en frygtelig dag for dem begge. I hendes hjem var forbavselsen forfærdelig stor. Hun kom i skarpt forhør, og Kongelig Agent C. H. Meyer bestemte sig til omgående at opsøge den unge kunstmaler. Et brev, som Juliette havde skrevet til sin ven blev standset. Alt skulle gå reglementeret til. Det lykkedes hende dog mundtligt at meddele Willumsen, at hendes far var på trapperne, hvad han i det øjeblik bogstaveligt var, i pels og høj hat og hendes meddelelse skal have været et drøjt slag for hendes vordende forlovede. I et brev af 21. marts er hun fuld af medlidenhed med den stakkels Willumsen. Hvad han mente, kan vi læse i hans erindringsbog. Har Juliette været alt for forelsket og alt for opsat på at berede sin skæbne? 3

4 Men få dage efter sad Willumsen ved brændevinsbrænderens rige bord og var forlovet med en pige, som han dårligt anede noget om. Med et moderne udtryk: kidnappet! Men brændevinsbrænderen var tilfreds med sit bytte. Han så, at svigersønnen havde talent og energi. Hans gamle kunstnerhjerte kom den unge kunstner faderligt i møde. Havde han været en ordinær brændevinsbrænder, ville han måske have tænkt: min datter gift med en malerklat mesalliance! Men brændevinsbrænder Meyer drømte om et kunstens århundrede, som han engang udtrykte sig overfor svigersønnen: Det 19. århundrede var et videnskabens, dampens, elektricitetens, kampens og nervøsitetens århundrede. Gid det 20. må få sit mærke i historien som et kunstens århundrede. Ja, brændevinsbrænderen hængte sine fremtidsdrømmes gyldne kåbe om svigersønnens skuldre og formanede sin datter til at være hans gode stjerne og til at styrke og begejstre hans mod og tanke. I de tider skulle en forlovelse helst vare mindst et år. Ingen overilelser! Brændevinsbrænderen satte sig i bevægelse for at få svigersønnen ud at rejse: en kunstner burde til Paris. De gamle Willumsens var ikke meget villige til at slippe sønnen løs og yderst betænkelige ved omkostningerne. Men det lykkedes Meyer at få dem overtalt. Han skød selv en sum til idet han købte et af Willumsens billeder. Senere lod han ham tilflyde mindre beløb. Willumsen var borte i trekvart år, i Paris og i Spanien, og kom hjem med gode billeder og med endnu mere mod på det sydlige Europa. Og nu begyndte svigerfaderen at tænke på at lade de unge bosætte sig i Paris efter brylluppet. Han ville godt have afholdt alle udgifterne selv, men han fandt det mest rimeligt, at de gamle Willumsens var med til at understøtte deres eneste barn. Men det faldt hårdt at få dem med: Jens Ferdinand kunne jo gå hen og blive alvorlig påvirket af den moderne radikale kunst, som grassede dernede, og som de havde hørt så meget grueligt om. Først efter lange og møjsommelige forhandlinger bøjede de sig for den rige Meyers veltalenhed og pondus. De gik ind på foreløbig at give et tilskud på hundrede kroner om måneden. Meyer skulle yde det samme. Den samlede månedlige understøttelse skulle altså være på to hundrede kroner, hvilket var meget pænt i de tider, da f.eks. en politibetjents månedsgage var under det halve. Morgenen efter brylluppet stor og flot fest rejste Willumsen og Juliette til Paris. Og nu begynder gamle Meyers breve, der tegner billedet af en svigerfar, som mangen ung kunstner måske kunne have misundt Willumsen. Vistnok er Meyer lidt bange for, at svigersønnen skal blive helt indfanget af den moderne kunst han ville helst kunne genkende den nye Willumsen og taler om hans smukke geniale ungdomsarbejder. Han skal ikke ud for at blive en ny Willumsen, men for at blive en større...og kære Juliette, sørg nu endelig for at gøre lejligheden hyggelig. Alle rimelige ønsker skal vi nok hjælpe jer med at få opfyldt... men det vigtigste er Willumsens fremtid - I Meyers breve er der gang på gang ros og opmuntring til svigersønnen. Vi ved, at en kunstner mere end alle andre mennesker har opmuntring nødig...gid du må høste løn for den tornefulde vandring, du må gøre på kunstens hellige enemærker. Det lyder måske lidt for patetisk, ja, men i samme brev findes nogle bemærkninger, der viser, at millionæren virkelig var beskeden overfor sin fattige 27-årige svigersøn. Når han ikke skriver så ofte til Willumsen personligt som til datteren, er det fordi jeg er ked af at skulle røbe lige overfor dig, hvor lidt jeg har lært i skolen, og jeg bilder mig ind, at det ikke kan ses, når det er gået igennem filteret hos Juliette. Han beder Willumsen bringe hans kragetæer ud af verdenen, men håber, at brevenes indhold må kunne give ham erindringen om en ven. Og der gik ikke få penge fra brændevinsbrænderen til kunstnerparret i Paris. Man vil måske tvivle, når man har læst Willumsens erindringsbog men foran mig ligger en med Willumsens egen hånd 4

5 udfærdiget opgørelse over den hjælp, han og Juliette modtog mellem 17. september 1890 og 15. juni 1891, og den viser, at Meyer har sendt Frank., mens de gamle Willumsens kun har bidraget med Frank. Meyer lod det heller ikke mangle på store fetalje pakker. Da Juliette skulle have sin førstefødte, skikkede de gamle hende en prøvet husassistent fra Frydendalsvej hun skulle ikke nøjes med en parisisk pige. I sommeren 1892 sender han svigersønnen på en studierejse til Norge. Året efter tilbyder han ham en rejse til Amerika verdensudstillingen i Chicago. Gamle Meyer tager initiativet og afholder udgifterne, i hvert fald langt den største del af udgifterne han synes hele tiden, at Willumsens forældre skal skyde lidt til. Jeg må frigøre mig for det ansvar, at Willumsen ikke får liv til at klare sig selv o.s.v.. Gamle Willumsens var altså bange for, at brændevinsbrænderen skulle fordærve dem deres søn med sine understøttelser og gaver. Willumsen selv synes at have været ret fornøjet med sin svigerfar og slet ikke vred på hans brændevinspenge. Under Norgesrejsen udtrykker han sin glæde over svigerfaderens varme hjerte og til Juliette siger han begejstret, at hun både har bragt ham midler til at arbejde for og inspiration til hans kunst, han var ikke blevet til noget, hvis han ikke havde truffet hende...det var dengang! Efter hjemkomsten fra Amerika tog Willumsen fat på sit store relief, og i sommeren 1894 forærede Meyer ham en keramisk ovn til hans eksperimenter. Han var ellers ikke just indtaget i udkastet til relieffet, hvad enkelte kunstinteresserede måske godt kan forstå end nu i vor fremskredne tid! Gamle Willumsen er imidlertid ved helt at løbe fra sine løfter om at bidrage til de unges pariserophold. Han har fået et frygteligt stød ved en udstilling af sønnens arbejder i foråret Willumsens billeder havde vakt både harme og latter hos det københavnske borgerskab, og den gamle marskandiser måtte give sine medborgere ret. Willumsen måtte være sindssyg! Marskandiseren skrev vredesskummende breve til sønnen: Her gik han gamle mand og turde næppe vise sig på gaden. Folk vidste, at han var far til den gale maler, og ville pege fingre af ham. Han listede sig af sted langs husrækkerne, men en dag havde han sneget sig ind på udstillingen med en god skarp kniv for at skære sønnens billeder i stykker hvad han dog desværre ikke havde kunnet komme til. Han vil nu have børnene hjem straks. Willumsen skal en tur på 6. afdeling. Når han er blevet kureret, kan han og Juliette få en mel- og grynforretning. Men gamle Willumsen var for god en far til at tro, at sønnen var den eneste skyldige. Bagved stod Juliette. Det var hende, der havde ført Willumsen ind på de gale veje. Gamle Meyer med sine penge var visselig heller ikke uskyldig. Brændevinsbrænderen er stadig meget rolig, men han må tage mange vidtløftige diskussioner med sin medsvigerfar og får mere og mere uvilje mod ham. Endnu i april 1892 tror han, at gamle Willumsen har et lige så kærligt hjerte for sit barn, som moderen. Han vil bare imponere sønnen ved at vise karakterstyrke. Han har ikke haft godt af at gå i den underjordiske hule (Marskandiserbutikken), som han det meste af døgnet opholder sig i. Men da Meyer året efter hører, at gamle Willumsen er begyndt at indskrænke sig og formentlig sulter sin kone, bliver han alvorlig vred: Spilles der komedie med mig? Såfremt han har ære i livet, skal han ikke komme så let fra det. Nu vil jeg gøre op. En tid lang betalte brændevinsbrænderen alene de unges ophold i Paris og de udgifter, som forarbejderne til relieffet førte med sig. Men i juli 1894 er han blevet grundig træt af kampene med gamle Willumsen. Muligheden af en forståelse burde ikke være udelukket, desværre gør jeg mig ikke store forventninger. Han vil tage under overvejelse at give de unge et forskud på Juliettes arv, men noget bindende tilsagn vil han ikke give, for i meget deler jeg din faders standpunkt og vil ikke for egen regning bære ansvaret for at befordre den kunstretning, du er inde på - dog - vil gamle Willumsen være med igen, så vil Meyer heller ikke svigte - idet han håber, at kunstkritikken vil være svigersønnen gunstig. 5

6 Nu kommer et fortvivlet brev fra Juliette: Willumsen har været ude af sig selv. Han taler om at udvandre til Amerika. Bare I vil låne os nogle penge. Vi har ikke så stor skyld. Vi er begge flittige og alvorlige. Og gamle Meyer er straks blødgjort. Han skynder sig at sende et beroligende brev: Vi er bestandig eder nær og parate til i ord og gerning at give eder al vor kærligste understøttelse. Han har opsøgt medsvigerfaderen, men gamle Willumsen turde ikke, for sin samvittigheds skyld, blive ved med at sende penge at fremme sønnens kunstretning for. Meyer fornam, at han stod overfor en bedrøvet fader, som ikke var tilgængelig for forestillinger. Meyer foreslår nu de unge at bosætte sig i København. Han har en ledig 5-værelsers lejlighed i Valdemarsgade. Han vil også bygge et atelier til svigersønnen. For resten vil han nu håbe på, at gamle Willumsen vil gå i sig selv igen, når de unge er vendt hjem til København. J. F. Willumsens svar har en højst forhåbningsfuld, næsten begejstret tone - hvilket måske vil overraske erindringsbogens læsere. Først må han takke for en pengeanvisning, dernæst for løftet om ny bistand. Hvis svigerfar ikke var med, så var alt fuldstændig slukt, skriver han. Han lader forstå, at Paris har skuffet ham. Frankrig har vist sig at være et rent Kina, som aldrig vil anerkende fremmede. Franskmændene aner nemlig den dekadence, de befinder sig i, og tør ikke miste troen på, at de endnu har overherredømmet i al civilisation. Verdensbyens pulserende liv er stimulerende - men relieffet kan godt fuldføres i København. Og relieffet er hovedsagen - det skal engang på turné til verdens hovedstæder og vise hans evner og personlighed. Willumsen ser i ånden sig selv i København. Han vil bære sig ad som en hær, der har trukket sig tilbage på ét punkt og nu søger at indtage en fremskudt stilling på et andet. I sit Københavnske atelier (som brændevinsbrænderen jo skal bekoste), vil han indrette sig så fuldendt som muligt. Ovnene, en stor på 3-4 tons og en mindre, bør opsættes i et skur for sig. Selve atelieret skal deles i to afdelinger et til relieffet og et til de færdige kunstværker. I et forrum skal hans elever have deres skolestue han vil nemlig have elever. De kan hjælpe ham med det grovere arbejde på relieffet. Når alt er i orden, skal atelieret åbnes for publikum. Københavnerne skal i 8 dage have lejlighed til at se, hvordan en moderne kunstner arbejder og få indtryk af en mand, der vil og kan noget. Hvad angår lejligheden i Valdemarsgade, ønsker han bl.a. stuernes vægge oliemalede, kirsebærrøde i dagligstuen, lyst malakitgrønne i spisestuen, sovekammeret skal have tapet med lyse festlige farver, så han ikke skal komme i dårligt humør, straks han vågner. Ingen Aadring på dørene. Mange hilsener. Da den unge kunstnerfamilie forlod Paris, havde Willumsen ifølge sin erindringsbog ikke mere end tre hundrede kroner på sin sparekassebog. Men flyttegodset omfattede rigtignok både møbler, en keramisk ovn og det påbegyndte relief og transporten kostede efter Juliettes optegnelser 1500 kr. og i København ventede en herskabelig lejlighed, understøttelse, husassistent og løfte om en villa i Hellerup helt efter Willumsens hoved. Den følgende sommer stod villaen færdig med tilbygning til keramiske ovne og værksteder. En formersvend blev engageret. Der skulle ordentlig arbejdes. Bagved stod brændevinsbrænderen, men der var stadigvæk pengevanskeligheder, siger Willumsens erindringsbog. Juliette brugte for mange penge. Juliette var lad. Juliette holdt to husassistenter. Ja, men det var relieffet, siger Juliettes optegnelser, der bragte pengevrøvlet. Willumsen anede ikke, hvad det store foretagende kostede. Dette ulyksalige relief, som Nationen 30 år senere afkøbte kunstneren og anbragte i et kabinet på Kunstmuseet. I 1897 fik Willumsen tilbud fra Bing og Grøndahl om at lede deres kunstneriske afdeling. Brændevinsbrænderen satte sig ikke imod at han tog stillingen og forsømte arbejdet på relieffet han stillede ham frit. Den gamle tyran som Willumsen senere har kaldt ham. Hos Bing og Grøndahl traf Willumsen kunstnerinden Edith Wessel, og i sommeren 1998 bryder han med Juliette. Skilsmissen var ikke let. En dyb splittelse har der været i hans vilde sind. Han blev ved med at holde af Juliette, men han følte sig ikke gammel og færdig nok til at have familie: Kone og 6

7 2 børn. Og han var forelsket i en anden. Og han kunne ikke finde sig i en svigerfar, der fordrede udbytte og som følte det som sin pligt at spæde til, og alligevel ikke spædte til på den måde, som Willumsen ønskede det. Juliettes fejl var, at hun altid handlede efter, hvad hendes for sagde og ikke efter sin mands råd og ønsker. Ja han har ikke gjort andet, end hvad han måtte gøre. Han holder af Juliettes søde smil og barnlige sind og hendes trofasthed og har dyb medlidenhed med hende. Men han hader hendes familie og al hendes slægt. Og han hader villaen i Hellerup det er den, der har skabt hans og Juliettes ulykke.og alle de timer, han har spildt på at grave i den forbandede have. Og han hader det land, han er født i. Og sine forældre kan han ikke få kærlighed til. Skæbnen rev ham og Juliette fra hinanden sådan følte han det. Dog hvem ved hvor langt og hvor længe de skal være fra hinanden, trods alt hører de sammen. Det var i november måned, han gik i sit fortabte hjem i Hellerup vild af sorg. Ulykkesfølelse og samvittighedsnag. Juliette rejste til Rom efter faderens råd. Ved Nytår 1899 skriver brændevinsbrænderen til sin datter. At det hele står for ham som en hæslig drøm. Men for Willumsen har han intet bedre ønske end at det må se alt det gode, han kunne skabe ved at vende hjem til sine hengivne, i vore hjerter skal kun være rum for glæde Gud give, han måtte forstå og føle alle længsler. Ved skilsmissen ønskede gamle Meyer, at Willumsen skulle overlade Juliette nogle af sine billeder som delvis erstatning for de udgifter, han havde haft på ham. Blandt disse billeder var Jotunheimen. Willumsen havde ansat deres samlede værdi til kr., men det beløb kunne de rigtignok ikke indbringe i Omtrent 20 år senere, i gullaschperioden, blev der livlig efterspørgsel efter Willumsens arbejder, og Juliette solgte en del til kunsthandler Levinsen for kr. Jotunheimen beholdt hun gården i Nordsjælland, som hun købte og nyindrettede efter malerisalget, fik hun kun stakket glæde af. Der var ikke megen lykke ved de penge. Jotunheimen kom ned i Glyptotekets kælder. Juliette tog ophold på Jernbanehotellet. Nu ville hun føle sig som på rejse resten af sin tid. Kufferterne stod fremme i værelset. Hun sad stille og resigneret, men hun havde dog bevaret en ungdommelig munterhed i sjælen og en kåd ungpigelatter, der pludselig kunne bryde frem og gøre alt omkring hende festlig. Men hendes smil var meget lille og tyndt, dengang hun sagde til mig: - Her sidder millionærens datter og geniets kasserede hustru og venter på at toget skal gå. (Steen Christensen). 7

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Fordomme og negative tanker

Fordomme og negative tanker En kæmpe lettelse Både Bjørn, Sara og Pernille har børn, der bruger rusmidler og går i behandling i U-turns daggruppe for unge. De sagde derfor ja til at deltage i et kursus for forældre i U-turn. Kurset

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen.

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen. Kære Dig Tillykke med fødselsdagen. Du får talen på papir, da jeg jo ikke er som den pinlige onkel, der bare rejser sig og tager ordet til din fødselsdagsfest. Det er kun godt og så har det også den fordel

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere