Brændevinsbrænderen og hans datter En indsigelse mod maleren J. F. Willumsens skildring i den nylig udkomne erindringsbog af hans første ægteskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brændevinsbrænderen og hans datter En indsigelse mod maleren J. F. Willumsens skildring i den nylig udkomne erindringsbog af hans første ægteskab."

Transkript

1 Gengivelse ord for ord af kronik i Politiken den 3. og 4. december 1953 Brændevinsbrænderen og hans datter En indsigelse mod maleren J. F. Willumsens skildring i den nylig udkomne erindringsbog af hans første ægteskab. Maleren J. F. Willumsen har i mine erindringer, som er udkommet i efteråret 1953, givet en skildring af sit første ægteskab med Juliette Meyer, datter af en københavnsk brændevinsbrænder. Forfatteren Steen Christensen, som var en nær bekendt af fru Juliette og efter hendes død fik overladt hendes store brevsamling, giver på grundlag af den i denne kronik et noget andet billede end Willumsens eget af denne vigtige periode i hans unge kunstnerliv. Midt på storstuens bedste væg, og uforstyrret af andre billeder, hang Jotunheimen. Et gråt silkegardin kunne trækkes for det kostbare kunstværk, som altid var tildækket, når ingen opholdt sig i den lidet benyttede stue. I loftet var anbragt en slags lyskaster, en række elektriske pærer i en aflang skærm, som kunne sende et jævnt og klart lys over hele den store billedflade og få de sindbilledlige relieffer på siderne til at træde frem med den rette skyggevirkning. Jotunheimen beherskede stuen og gjorde den næsten til et tempel. Juliette Willumsen holdt vist også af og til andagt foran det magtfulde billede, som indtager en central plads i dansk kulturhistorie, og som var så nær knyttet til den første både lykkelige og smertefulde periode af hendes ægteskab med kunstneren J. F. Willumsen. Jeg har selv stået sammen med hende foran Jotunheimen, stået andægtigt, ja, ladet mig besætte af billedets dæmoniske kulde. Bag ved os lå stuen i mørke, sådan husker jeg det, et koldt og sukkende mørke, hvori de store tunge møbler ligesom opløstes i uvirkelighed. Det var i det år det forår da Juliette Willumsen måtte afhænde sin lystgård i Nordsjælland og opløse det hjem, som hun havde håbet at leve i til sin død. Hun fortalte mig om den rædsel, der havde grebet kunstneren, da han på sin Norgesrejse i 1892 kom til Jotunheimen og første gang så det vilde og usalige landskab den ensomheds- og bjergrædsel, som han senere havde måttet male sin sjæl løs fra. Hun kunne også have fortalt mig, at den 29 årige Willumsen var højst utilfreds med den ensformige norske mad den evige kogte ørred og myseosten og var meget vred på det norske sprog, som forekom ham ækelt, unuanceret, ukultiveret og uden ordentlig benbygning...og vred på de dårlige senge og fuld af længsel efter silke-edderdunstæpperne i sit hjem i Paris. Men Juliette nævnede aldrig noget, der kunne kalde på smilet i forbindelse med J. F. Willumsen. I hendes mund var han bestandig geniet ja, det højtstræbende, måske frygtelige, men altid tilbedelsesværdige overmenneske.. Engang spurgte hun mig, om jeg ville hjælpe hende med at skrive hendes livserindringer. Hun havde også meget at fortælle. Der kunne godt være kommet en læseværdig bog ud af hendes oplevelser storborgerliv i København, kunstnerliv i Paris, ensomme dage i Rom og på Mallorca, indtryk af mange af tidens berømte mænd hun havde været i stue med Strindberg, Hamsun, Gauguin, nære venner af hende var Carl Nielsen og Sophus Claussen. Hun havde som lille pige hørt til fru Heibergs kæledægger, kom sommetider og legede hos hende og var engang i en ruf blevet verfet ud af stuen, fordi eventyrdigteren, Etatsråd, Professor H. C. Andersen var kommet på visit, stod i forstuen og allerede havde skubbet galocherne af... Juliette fik aldrig skrevet sine erindringer. I sine sidste år følte hun sig gammel og træt. Men en dag, en halv snes år før hun døde, sagde hun til mig, at jeg engang skulle skrive noget om hendes 1

2 far, den gamle brændevinsbrænder Meyer. - Willumsen påtænker at udsende sine livserindringer, sagde hun, og jeg er bange for, at han ikke vil være helt retfærdig mod min far i den bog... Juliette Willumsen bestemte, at hendes brevsamling, der bl.a. omfatter breve fra hendes far, J. F. Willumsen og hende selv, skulle overgives til mig efter hendes død. Brevene har nu ligget i mit skrivebord i fire år og jeg havde næsten glemt dem, da jeg ved at læse J. F. Willumsens Mine erindringer så, at den store kunstner har følt sin forbindelse med familien Meyer som en mesalliance. Ja, sådan står der og det mindede mig om brevene og mit løfte... Ved at forlove sig med kunstnerinden Juliette Meyer fik Willumsen en brændevinsbrænder til svigerfar og den unge maler, der i øvrigt var søn af en marskandiser og forhenværende beværter, kunne ikke hindre sine tanker i at kredse om det fornedrende i at blive i familie med en mand, der fabrikerede snaps til ulykke for mange fattige mennesker. Ja og havde Willumsen ikke lidt af svaghed for kvindetårer, så ville det aldrig have stået at læse i nogen bog, at han en skønne dag i 1887 sad forankret i en borgerfamilie, han ikke kendte, forlovet med en pige, om hvem han dårligt anede noget og blændet af funklende rigdom og ord. Havde han ikke ladet sig besnære af den stakkels Juliettes tårer, så var han ikke kommet i nogen mesalliance må vi tro og så var for resten denne artikel her aldrig blevet skrevet. J. F. Willumsen udgik fra et velsitueret småborgerhjem. Juliette Meyer var født i en af Københavns mest velhavende bourgeoisifamilier. Willumsen var enebarn. Juliette den ældste af en flok på ti den gamle Meyer og hans hustru var frugtbare mennesker. De satte i alt femten børn i verden. Christen Hansen Meyer var tredje generation af en brændevinsbrænderslægt, der ejede en halv snes brænderier og spritfabrikker. Meyer var dog ikke fra sin ungdom uddannet i det fag. Han var arkitekt, men i 1860 oprettede han ved sin fars hjælp et brændevinsbrænderi på Vesterbro og det vides at hans brændevin var af god kvalitet og derfor kom i ry og bragte ham mange penge. Meyer var også et opfindertalent og havde fået patent på fire opfindelser. Han var et godt hoved og en driftig mand. Han blev medlem af flere kommissioner og udvalg og fik titel af Kgl. Agent. I hjemmet var han naturligvis Pater Familias, myndig, i tidens stil, ikke uden mildhed, men en mand, der ikke yndede at blive modsagt. Overfor fremmede var han af en vis jovial bredde, men alligevel formel, tre skridt fra livet! Kun overfor én eneste mand udefra har man set ham aflægge sit officielle væsen og optræde med umiddelbar hjertelighed og den mand var kunstner og hed J. F. Willumsen. Vistnok var gamle Meyer selv en kunstnersjæl, i hvert fald havde han ganske frivilligt studeret arkitektur. Fire af hans børn udviklede kunstneriske evner. Harriet gift Nygaard digteren Fredrik Nygaards mor, dyrkede malerkunsten, Emil, senere kontorchef i Finansministeriet, havde anlæg for musik. Johannes blev skuespiller ved det Kongelige Teater, og Juliette var billedhuggerinde. Smukke og fine arbejder af hende er at se på Kunstindustrimuseet. Hun begyndte som elev på Kyhns Malerskole og kom senere til Oscar Matthiesen, hvor hun traf sin skæbne, ja, sin skæbne. Måske burde gamle Meyer have sat sig imod den alliance, måske! Men han greb til med begge hænder læs derom i Willumsens erindringsbog. Gamle Meyer synes at være blevet henrykt over at få en kunstner ind i familien. En ungdomsdrøm om selv at være kunstner blev derved på en måde næsten opfyldt. Willumsen var en nær ven af Oscar Matthiesen og kom tit på hans atelier, kom slentrende og kikkede på elevernes arbejder, og sagde sin mening om dem. Kritiserede og gav anvisninger. Og de unge malerdamer blev snart helt begejstrede for Willumsen, som ganske vist ikke kunne måle sig med kæmpen Matthiesen i legemspragt, men som forekom dem at vide noget mere om kunst. 2

3 Juliette blev helt væk i ham. Var det ikke smukt af hende? Willumsen syntes det ikke ikke nu mere. I sommeren 1887 begynder de at veksle breve. Efter hans opfordring. Han opholder sig på Mols efter at have gjort en fodtur i Jylland. Hun er på Silkeborg Vandkuranstalt, lidt svag og lidende, hvad rige unge damer i de tider helst skulle være et par gange om året. Han har haft en pragtfuld tur, festlige oplevelser i det mørke Jylland og skriver på jysk. Helt godt jysk endda. Når man ikke har læst det brev, ved man ikke, hvor meget godt humør den store gamle mand efterhånden har mistet! Indlagt i brevet findes et amatørfotografi af Matthiesen og kæreste og Willumsen og Frk. Meyer to par og han bemærker, at folk der har set dette billede tror, at det er galt fat med ham og Fr. Meyer. Et par dage efter svarer Juliette i et aldeles nydeligt og gennemdannet brev. Hun beklager sig over, at hun må henslæbe sin ungdom i den kedsomhed, som form, moder og vedtægter påtvinger unge damer af hendes kredse. Det er en pine aldrig at turde være sig selv. Men jeg keder dem vist med mine emanciperede talemåder. Hør for resten, gå nu ikke hen og forelsk Dem i skolemesterens datter det er så besværligt at have sin kæreste så langt borte fra København. Så er der igen brev fra Willumsen. Han udfolder sig i betragtninger over den borgerlige dannelse. Og hvor er kvinden, som skulle supplere manden? Hende ser man nok ikke meget til. Det er kun glasvaser, skøre i stilken, man finder nu om stunder. Omgås frit tal frit! Men for resten hvis man ikke skal forelske sig i nogen på Mols, og der er et par kønne herremandsdøtre, så må man se Fr. Meyer, og det snart. Kom til Århus en eftermiddag. De besvimer, kære, Hoffmannsdråber. Hendes svar mangler men vi tør vel ikke tro, at Frk. Meyer har været så emanciperet, at hun har vovet at stikke fra vandanstalten i Århus med kunstmaler Willumsen? Om efteråret genoptog Juliette sine studier på Matthiesens malerskole og Willumsen kom atter på jævnlige besøg hos sin gode ven og aldrig var han karrig med kritik og gode råd. Fra den periode findes der et venindebrev til Juliette, der synes at have udgydt sit hjerte for en rask og munter pige ved navn Marie: Det er dog pokkers så du er melantraurig, skriver Marie... det må i grunden ikke være så rart at have flere tilbedere, når man hælder lidt til dem alle... jeg tror nu alligevel, det ender med Willumsen. Frederik talte om, at du ikke mere skulle male hos Matthiesen, så skal du vel hos Willumsen og så er nu min mening, at det ender med forskrækkelse. Juliette kommer flot svansende ned ad Østergade med sin malerklat under armen nå jeg siger ikke mere, men der bliver en sukken blandt alle de stakler... Omkring Nytår 1888 opgiver Matthiesen sin malerskole og hans elever lejer et lokale og engarerer Willumsen som deres lærer. Omtrent samtidig begynder ifølge Juliettes optegnelser en hemmelig forlovelse mellem hende og Willumsen. Og i marts bliver de to unge enige om, at det ville være lykkeligere for dem, om deres forældre fik besked om deres forhold. Den første forårsdag 1888 har været en frygtelig dag for dem begge. I hendes hjem var forbavselsen forfærdelig stor. Hun kom i skarpt forhør, og Kongelig Agent C. H. Meyer bestemte sig til omgående at opsøge den unge kunstmaler. Et brev, som Juliette havde skrevet til sin ven blev standset. Alt skulle gå reglementeret til. Det lykkedes hende dog mundtligt at meddele Willumsen, at hendes far var på trapperne, hvad han i det øjeblik bogstaveligt var, i pels og høj hat og hendes meddelelse skal have været et drøjt slag for hendes vordende forlovede. I et brev af 21. marts er hun fuld af medlidenhed med den stakkels Willumsen. Hvad han mente, kan vi læse i hans erindringsbog. Har Juliette været alt for forelsket og alt for opsat på at berede sin skæbne? 3

4 Men få dage efter sad Willumsen ved brændevinsbrænderens rige bord og var forlovet med en pige, som han dårligt anede noget om. Med et moderne udtryk: kidnappet! Men brændevinsbrænderen var tilfreds med sit bytte. Han så, at svigersønnen havde talent og energi. Hans gamle kunstnerhjerte kom den unge kunstner faderligt i møde. Havde han været en ordinær brændevinsbrænder, ville han måske have tænkt: min datter gift med en malerklat mesalliance! Men brændevinsbrænder Meyer drømte om et kunstens århundrede, som han engang udtrykte sig overfor svigersønnen: Det 19. århundrede var et videnskabens, dampens, elektricitetens, kampens og nervøsitetens århundrede. Gid det 20. må få sit mærke i historien som et kunstens århundrede. Ja, brændevinsbrænderen hængte sine fremtidsdrømmes gyldne kåbe om svigersønnens skuldre og formanede sin datter til at være hans gode stjerne og til at styrke og begejstre hans mod og tanke. I de tider skulle en forlovelse helst vare mindst et år. Ingen overilelser! Brændevinsbrænderen satte sig i bevægelse for at få svigersønnen ud at rejse: en kunstner burde til Paris. De gamle Willumsens var ikke meget villige til at slippe sønnen løs og yderst betænkelige ved omkostningerne. Men det lykkedes Meyer at få dem overtalt. Han skød selv en sum til idet han købte et af Willumsens billeder. Senere lod han ham tilflyde mindre beløb. Willumsen var borte i trekvart år, i Paris og i Spanien, og kom hjem med gode billeder og med endnu mere mod på det sydlige Europa. Og nu begyndte svigerfaderen at tænke på at lade de unge bosætte sig i Paris efter brylluppet. Han ville godt have afholdt alle udgifterne selv, men han fandt det mest rimeligt, at de gamle Willumsens var med til at understøtte deres eneste barn. Men det faldt hårdt at få dem med: Jens Ferdinand kunne jo gå hen og blive alvorlig påvirket af den moderne radikale kunst, som grassede dernede, og som de havde hørt så meget grueligt om. Først efter lange og møjsommelige forhandlinger bøjede de sig for den rige Meyers veltalenhed og pondus. De gik ind på foreløbig at give et tilskud på hundrede kroner om måneden. Meyer skulle yde det samme. Den samlede månedlige understøttelse skulle altså være på to hundrede kroner, hvilket var meget pænt i de tider, da f.eks. en politibetjents månedsgage var under det halve. Morgenen efter brylluppet stor og flot fest rejste Willumsen og Juliette til Paris. Og nu begynder gamle Meyers breve, der tegner billedet af en svigerfar, som mangen ung kunstner måske kunne have misundt Willumsen. Vistnok er Meyer lidt bange for, at svigersønnen skal blive helt indfanget af den moderne kunst han ville helst kunne genkende den nye Willumsen og taler om hans smukke geniale ungdomsarbejder. Han skal ikke ud for at blive en ny Willumsen, men for at blive en større...og kære Juliette, sørg nu endelig for at gøre lejligheden hyggelig. Alle rimelige ønsker skal vi nok hjælpe jer med at få opfyldt... men det vigtigste er Willumsens fremtid - I Meyers breve er der gang på gang ros og opmuntring til svigersønnen. Vi ved, at en kunstner mere end alle andre mennesker har opmuntring nødig...gid du må høste løn for den tornefulde vandring, du må gøre på kunstens hellige enemærker. Det lyder måske lidt for patetisk, ja, men i samme brev findes nogle bemærkninger, der viser, at millionæren virkelig var beskeden overfor sin fattige 27-årige svigersøn. Når han ikke skriver så ofte til Willumsen personligt som til datteren, er det fordi jeg er ked af at skulle røbe lige overfor dig, hvor lidt jeg har lært i skolen, og jeg bilder mig ind, at det ikke kan ses, når det er gået igennem filteret hos Juliette. Han beder Willumsen bringe hans kragetæer ud af verdenen, men håber, at brevenes indhold må kunne give ham erindringen om en ven. Og der gik ikke få penge fra brændevinsbrænderen til kunstnerparret i Paris. Man vil måske tvivle, når man har læst Willumsens erindringsbog men foran mig ligger en med Willumsens egen hånd 4

5 udfærdiget opgørelse over den hjælp, han og Juliette modtog mellem 17. september 1890 og 15. juni 1891, og den viser, at Meyer har sendt Frank., mens de gamle Willumsens kun har bidraget med Frank. Meyer lod det heller ikke mangle på store fetalje pakker. Da Juliette skulle have sin førstefødte, skikkede de gamle hende en prøvet husassistent fra Frydendalsvej hun skulle ikke nøjes med en parisisk pige. I sommeren 1892 sender han svigersønnen på en studierejse til Norge. Året efter tilbyder han ham en rejse til Amerika verdensudstillingen i Chicago. Gamle Meyer tager initiativet og afholder udgifterne, i hvert fald langt den største del af udgifterne han synes hele tiden, at Willumsens forældre skal skyde lidt til. Jeg må frigøre mig for det ansvar, at Willumsen ikke får liv til at klare sig selv o.s.v.. Gamle Willumsens var altså bange for, at brændevinsbrænderen skulle fordærve dem deres søn med sine understøttelser og gaver. Willumsen selv synes at have været ret fornøjet med sin svigerfar og slet ikke vred på hans brændevinspenge. Under Norgesrejsen udtrykker han sin glæde over svigerfaderens varme hjerte og til Juliette siger han begejstret, at hun både har bragt ham midler til at arbejde for og inspiration til hans kunst, han var ikke blevet til noget, hvis han ikke havde truffet hende...det var dengang! Efter hjemkomsten fra Amerika tog Willumsen fat på sit store relief, og i sommeren 1894 forærede Meyer ham en keramisk ovn til hans eksperimenter. Han var ellers ikke just indtaget i udkastet til relieffet, hvad enkelte kunstinteresserede måske godt kan forstå end nu i vor fremskredne tid! Gamle Willumsen er imidlertid ved helt at løbe fra sine løfter om at bidrage til de unges pariserophold. Han har fået et frygteligt stød ved en udstilling af sønnens arbejder i foråret Willumsens billeder havde vakt både harme og latter hos det københavnske borgerskab, og den gamle marskandiser måtte give sine medborgere ret. Willumsen måtte være sindssyg! Marskandiseren skrev vredesskummende breve til sønnen: Her gik han gamle mand og turde næppe vise sig på gaden. Folk vidste, at han var far til den gale maler, og ville pege fingre af ham. Han listede sig af sted langs husrækkerne, men en dag havde han sneget sig ind på udstillingen med en god skarp kniv for at skære sønnens billeder i stykker hvad han dog desværre ikke havde kunnet komme til. Han vil nu have børnene hjem straks. Willumsen skal en tur på 6. afdeling. Når han er blevet kureret, kan han og Juliette få en mel- og grynforretning. Men gamle Willumsen var for god en far til at tro, at sønnen var den eneste skyldige. Bagved stod Juliette. Det var hende, der havde ført Willumsen ind på de gale veje. Gamle Meyer med sine penge var visselig heller ikke uskyldig. Brændevinsbrænderen er stadig meget rolig, men han må tage mange vidtløftige diskussioner med sin medsvigerfar og får mere og mere uvilje mod ham. Endnu i april 1892 tror han, at gamle Willumsen har et lige så kærligt hjerte for sit barn, som moderen. Han vil bare imponere sønnen ved at vise karakterstyrke. Han har ikke haft godt af at gå i den underjordiske hule (Marskandiserbutikken), som han det meste af døgnet opholder sig i. Men da Meyer året efter hører, at gamle Willumsen er begyndt at indskrænke sig og formentlig sulter sin kone, bliver han alvorlig vred: Spilles der komedie med mig? Såfremt han har ære i livet, skal han ikke komme så let fra det. Nu vil jeg gøre op. En tid lang betalte brændevinsbrænderen alene de unges ophold i Paris og de udgifter, som forarbejderne til relieffet førte med sig. Men i juli 1894 er han blevet grundig træt af kampene med gamle Willumsen. Muligheden af en forståelse burde ikke være udelukket, desværre gør jeg mig ikke store forventninger. Han vil tage under overvejelse at give de unge et forskud på Juliettes arv, men noget bindende tilsagn vil han ikke give, for i meget deler jeg din faders standpunkt og vil ikke for egen regning bære ansvaret for at befordre den kunstretning, du er inde på - dog - vil gamle Willumsen være med igen, så vil Meyer heller ikke svigte - idet han håber, at kunstkritikken vil være svigersønnen gunstig. 5

6 Nu kommer et fortvivlet brev fra Juliette: Willumsen har været ude af sig selv. Han taler om at udvandre til Amerika. Bare I vil låne os nogle penge. Vi har ikke så stor skyld. Vi er begge flittige og alvorlige. Og gamle Meyer er straks blødgjort. Han skynder sig at sende et beroligende brev: Vi er bestandig eder nær og parate til i ord og gerning at give eder al vor kærligste understøttelse. Han har opsøgt medsvigerfaderen, men gamle Willumsen turde ikke, for sin samvittigheds skyld, blive ved med at sende penge at fremme sønnens kunstretning for. Meyer fornam, at han stod overfor en bedrøvet fader, som ikke var tilgængelig for forestillinger. Meyer foreslår nu de unge at bosætte sig i København. Han har en ledig 5-værelsers lejlighed i Valdemarsgade. Han vil også bygge et atelier til svigersønnen. For resten vil han nu håbe på, at gamle Willumsen vil gå i sig selv igen, når de unge er vendt hjem til København. J. F. Willumsens svar har en højst forhåbningsfuld, næsten begejstret tone - hvilket måske vil overraske erindringsbogens læsere. Først må han takke for en pengeanvisning, dernæst for løftet om ny bistand. Hvis svigerfar ikke var med, så var alt fuldstændig slukt, skriver han. Han lader forstå, at Paris har skuffet ham. Frankrig har vist sig at være et rent Kina, som aldrig vil anerkende fremmede. Franskmændene aner nemlig den dekadence, de befinder sig i, og tør ikke miste troen på, at de endnu har overherredømmet i al civilisation. Verdensbyens pulserende liv er stimulerende - men relieffet kan godt fuldføres i København. Og relieffet er hovedsagen - det skal engang på turné til verdens hovedstæder og vise hans evner og personlighed. Willumsen ser i ånden sig selv i København. Han vil bære sig ad som en hær, der har trukket sig tilbage på ét punkt og nu søger at indtage en fremskudt stilling på et andet. I sit Københavnske atelier (som brændevinsbrænderen jo skal bekoste), vil han indrette sig så fuldendt som muligt. Ovnene, en stor på 3-4 tons og en mindre, bør opsættes i et skur for sig. Selve atelieret skal deles i to afdelinger et til relieffet og et til de færdige kunstværker. I et forrum skal hans elever have deres skolestue han vil nemlig have elever. De kan hjælpe ham med det grovere arbejde på relieffet. Når alt er i orden, skal atelieret åbnes for publikum. Københavnerne skal i 8 dage have lejlighed til at se, hvordan en moderne kunstner arbejder og få indtryk af en mand, der vil og kan noget. Hvad angår lejligheden i Valdemarsgade, ønsker han bl.a. stuernes vægge oliemalede, kirsebærrøde i dagligstuen, lyst malakitgrønne i spisestuen, sovekammeret skal have tapet med lyse festlige farver, så han ikke skal komme i dårligt humør, straks han vågner. Ingen Aadring på dørene. Mange hilsener. Da den unge kunstnerfamilie forlod Paris, havde Willumsen ifølge sin erindringsbog ikke mere end tre hundrede kroner på sin sparekassebog. Men flyttegodset omfattede rigtignok både møbler, en keramisk ovn og det påbegyndte relief og transporten kostede efter Juliettes optegnelser 1500 kr. og i København ventede en herskabelig lejlighed, understøttelse, husassistent og løfte om en villa i Hellerup helt efter Willumsens hoved. Den følgende sommer stod villaen færdig med tilbygning til keramiske ovne og værksteder. En formersvend blev engageret. Der skulle ordentlig arbejdes. Bagved stod brændevinsbrænderen, men der var stadigvæk pengevanskeligheder, siger Willumsens erindringsbog. Juliette brugte for mange penge. Juliette var lad. Juliette holdt to husassistenter. Ja, men det var relieffet, siger Juliettes optegnelser, der bragte pengevrøvlet. Willumsen anede ikke, hvad det store foretagende kostede. Dette ulyksalige relief, som Nationen 30 år senere afkøbte kunstneren og anbragte i et kabinet på Kunstmuseet. I 1897 fik Willumsen tilbud fra Bing og Grøndahl om at lede deres kunstneriske afdeling. Brændevinsbrænderen satte sig ikke imod at han tog stillingen og forsømte arbejdet på relieffet han stillede ham frit. Den gamle tyran som Willumsen senere har kaldt ham. Hos Bing og Grøndahl traf Willumsen kunstnerinden Edith Wessel, og i sommeren 1998 bryder han med Juliette. Skilsmissen var ikke let. En dyb splittelse har der været i hans vilde sind. Han blev ved med at holde af Juliette, men han følte sig ikke gammel og færdig nok til at have familie: Kone og 6

7 2 børn. Og han var forelsket i en anden. Og han kunne ikke finde sig i en svigerfar, der fordrede udbytte og som følte det som sin pligt at spæde til, og alligevel ikke spædte til på den måde, som Willumsen ønskede det. Juliettes fejl var, at hun altid handlede efter, hvad hendes for sagde og ikke efter sin mands råd og ønsker. Ja han har ikke gjort andet, end hvad han måtte gøre. Han holder af Juliettes søde smil og barnlige sind og hendes trofasthed og har dyb medlidenhed med hende. Men han hader hendes familie og al hendes slægt. Og han hader villaen i Hellerup det er den, der har skabt hans og Juliettes ulykke.og alle de timer, han har spildt på at grave i den forbandede have. Og han hader det land, han er født i. Og sine forældre kan han ikke få kærlighed til. Skæbnen rev ham og Juliette fra hinanden sådan følte han det. Dog hvem ved hvor langt og hvor længe de skal være fra hinanden, trods alt hører de sammen. Det var i november måned, han gik i sit fortabte hjem i Hellerup vild af sorg. Ulykkesfølelse og samvittighedsnag. Juliette rejste til Rom efter faderens råd. Ved Nytår 1899 skriver brændevinsbrænderen til sin datter. At det hele står for ham som en hæslig drøm. Men for Willumsen har han intet bedre ønske end at det må se alt det gode, han kunne skabe ved at vende hjem til sine hengivne, i vore hjerter skal kun være rum for glæde Gud give, han måtte forstå og føle alle længsler. Ved skilsmissen ønskede gamle Meyer, at Willumsen skulle overlade Juliette nogle af sine billeder som delvis erstatning for de udgifter, han havde haft på ham. Blandt disse billeder var Jotunheimen. Willumsen havde ansat deres samlede værdi til kr., men det beløb kunne de rigtignok ikke indbringe i Omtrent 20 år senere, i gullaschperioden, blev der livlig efterspørgsel efter Willumsens arbejder, og Juliette solgte en del til kunsthandler Levinsen for kr. Jotunheimen beholdt hun gården i Nordsjælland, som hun købte og nyindrettede efter malerisalget, fik hun kun stakket glæde af. Der var ikke megen lykke ved de penge. Jotunheimen kom ned i Glyptotekets kælder. Juliette tog ophold på Jernbanehotellet. Nu ville hun føle sig som på rejse resten af sin tid. Kufferterne stod fremme i værelset. Hun sad stille og resigneret, men hun havde dog bevaret en ungdommelig munterhed i sjælen og en kåd ungpigelatter, der pludselig kunne bryde frem og gøre alt omkring hende festlig. Men hendes smil var meget lille og tyndt, dengang hun sagde til mig: - Her sidder millionærens datter og geniets kasserede hustru og venter på at toget skal gå. (Steen Christensen). 7

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Når jeg her i denne bog gør forsøg på at aftegne et og andet om Skibelund Friskole, da sker det dels for at tilfredsstille en trang hos mig selv

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman John Gabriel Borkman PERSONERNE JOHN GABRIEL BORKMAN, forhenværende bankchef. FRU GUNHILD BORKMAN, hans hustru. STUDENT ERHART BORKMAN, deres søn. FRØKEN ELLA RENTHEIM, fru Borkmans tvillingsøster. FRU

Læs mere

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu En dialog Med Moder Jords Bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu 1 En Dialog Med moder Jords bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu Forord af Hilda Karaleela Oderkerk Copyright Liza K Kuyucu, 2001 ISBN: 87-91045-02-9

Læs mere

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA 1 / 131 SAMY BEY [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1912 - - - Digitaliseret i 2005

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

Børnene på Birkely Af Helene Hørlyck (1915)

Børnene på Birkely Af Helene Hørlyck (1915) Børnene på Birkely Af Helene Hørlyck (1915) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk Forord Denne ebog er blevet gjort tilgængelig som en del af the WeirdSpace Initiative, og må bruges af alle, alle

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

En ung Mands Kærlighedshistorie Af Niels K. Kristensen (1912)

En ung Mands Kærlighedshistorie Af Niels K. Kristensen (1912) En ung Mands Kærlighedshistorie Af Niels K. Kristensen (1912) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk Forord Denne ebog er blevet gjort tilgængelig som en del af the WeirdSpace Initiative, og må bruges

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Birgitte 1 For nogle år siden var jeg til en seance hos

Læs mere

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 1 1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 Nora og hendes to børn, kommer hjem med Linde, overlæsset af pakker og poser. Nora hjælper børnene og sig selv af med tøjet. Børnene sætter sig hen ved bordet i hjørnet

Læs mere

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931.

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. Så langt tilbage, vort folks historie går, har Sønderjylland været et grænseland og befolkningen

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

H.C. Andersen og Christian VIII

H.C. Andersen og Christian VIII Claus Friisberg H.C. Andersen og Christian VIII De kongelige fugle Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: H.C. Andersen og Christian VIII. De kongelige fugle 1. udg. 2008 Claus Friisberg ISBN 87-87705-83-4

Læs mere

ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk

ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk ung tredive tres ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk ung tredivetres Velkommen til Ungdomsskolens første digitale bog. Du har hentet den

Læs mere

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936.

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Forord... 5 1913... 6 Nybølmark den 27. marts 1913...6 Kære herr Gregersen...6 Nybøl mark den 30 marts 1913...7 Nybøl Mark den 15. april 1913....9

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 7. episode FØDSELSDAGEN Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 53.215 0 2 1934 Instruktør:

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

En kvinde, tre mænd. Pouline Middleton. Foråret 2010

En kvinde, tre mænd. Pouline Middleton. Foråret 2010 En kvinde, tre mænd Pouline Middleton. Foråret 2010 10. april 2010 udveksle historier om dengang, de var opvarmningsband for The Clash for 27 år siden! Kære Dagbog Jeg har været en pæn velopdragen pige

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere