Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøj Efterskole. Væksthuset"

Transkript

1 Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr oktober 2010

2 Væksthuset nr. 49. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 10/11 4 Skolekredsens bestyrelse 5 Uffe s klumme 6 Nyt fra ansættelsesudvalget 7 SMS hjem 8 Morgensang 9 Efterskolernes dag 10.. Skolens ansigter, Thomas 12.. Linjefag på Baunehøj Efterskole 13.. Efterår 14.. Familieferier for danske og nydanske familier 15.. Forskellighed og fællesskab 16.. Tour de Baunehøj 17 Tema Baunehøj Opslagstavlen Kontakt os: Redaktion: Nina Bjørner Næste nummer af Væksthuset udkommer den 15. december Stof til dette nummer evt. vedlagt billeder i jpg, bmp eller tiff format skal være redaktionen i hænde senest den 1. december 2010 på -adressen Fra redaktionen Vi modtager gerne ros og ris og især indlæg til bladet!! Men max 2100 tegn! Væksthuset udsendes til skolekredsens medlemmer og til Vennekræsens bestyrelse. Redaktionen Baunehøj Efterskole Runegårds Allé Jægerspris Tlf: Skolebestyrelsen: Formand: Poul Asserhøj Stenløkken 65, 3460 Birkerød Tlf: Skolekredsen: Formand: Lars Bergstrand-Poulsen Kløvereng Vedbæk Tlf: Næstformand: Anne Greve Pedersen Guldagervej Vanløse Tlf: Vennekræsen Formand: Mads Thougaard Sophienborg Park 3400 Hillerød Tlf:

3 Skolekredsen byder velkommen til Baunehøj Velkommen til nye forældre og elever på Baunehøj Efterskole. Det, du ser for dig, er Væksthuset, som er skolekredsens elektroniske medlemsblad. Det udsendes til alle skolekredsens medlemmer fire gange årligt. Velkommen årgang 10/11 I Væksthuset viser vi gennem billeder og indlæg skolens dagligdag, samt hvordan de vedtagne pejlemærker for skolen omsættes til handlinger og får betydning for dagliglivet på skolen. Du kan blive medlem af skolekredsen ved at sende en mail til eller via Baunehøjs hjemmeside (www.baunehoej.dk). Medlemskab koster kr. 200 om året. Se mere om Skolekredsen s. 4. Vi håber, du får lyst til at støtte op om skolekredsens arbejde ved at tegne et medlemskab. Velkommen til. Nina Bjørner, redaktør 3

4 Skolekredsen Skolekredsen, præsentation: Skolekredsen er en forening stiftet i Skolekredsens formål er at udbrede kendskabet til Baunehøj Efterskole. Medlemmer i skolekredsen kan være tidligere elever, medarbejder, nuværende elever samt forældre eller andre der føler tilknytning til skolen. de modtager brev fra PBS. Herudover drøftedes Baunehøjs organisation af de mange aktiviteter og initiativer med henblik på at skabe bedst muligt samarbejde og kommunikation mellem elev, forældre og skolen, herunder alle de folkevalgte. Drøftelserne fortsætter på de kommende møder. Skolekredsen har mange gøremål i løbet af året, men overordnet agter vi at skabe kontakt imellem de nuværende forældre, gamle forældre, samt gamle elever. Skolekredsen udsender 'Væksthuset' samt Baunehøj Efterskoles 'Årskrønike' til medlemmerne. Lars Bergstrand-Poulsen Formand for skolekredsen På skolekredsbestyrelsens årlige generalforsamling, som finder sted inden d. 15 marts, vælges 27 medlemmer til Repræsentantskabet. Samtidig vælges Skolekredsens bestyrelse som består af 5-7 medlemmer. På det årlige repræsentantskabs møde i april måned, vælges skolens bestyrelse, der består af 6 medlemmer, samt en suppleant. Skolekredsens bestyrelsen: Skolekredsens bestyrelse består af Lars Bergstrand-Poulsen, formand, Anne Greve Petersen, sekretær og næstformand, Mie Finken, kasserer, Nina Bjørner, redaktør, Margrethe Engraff, Bente Skov og Britta Thougaard, leder af familieferieugen, se s. 14 for omtale. Skolekredsens har afholdt et bestyrelsesmøde i efteråret 2010, nemlig den 6. september. Her blev skolekredsen arrangement for nye forældre, Tour de Baunehøj (se s. 16) evalueret med henblik på justering af næste års arrangement. Skolekredsen beklagede, at alle nyindmeldte ikke havde modtaget en kvittering fra Skolekredsen. Det besluttedes derfor, at stramme op omkring proceduren i forbindelse med indmelding i skolekredsen, således at nyindmeldte modtager en mail som kvittering med oplysning om, hvornår 4

5 Uffes klumme Den virkelige virkelighed Da jeg var teenager, gav jeg min eneste ene en halssølvkæde med et lille hjerte, hvorpå mit navn var indgraveret. Hun bar det diskret, og viste det kun frem til særligt indviede og fortrolige. Jeg har lagt mærke til, at nutidens teenagepiger bærer guldnavnekæder med deres eget navnesmykke. Det bæres ikke diskret men vises åbenlyst til Gud og hver mand. Rundt omkring på kloden især i de store byer har der bredt sig en skik med at forelskede par hænger hængelåse på broer som et symbol på deres kærlighed. De forelskede låser sig til hinanden og til broens virkelighed, inden de smider nøglen i vandet. Det er et godt symbol på, hvor svært det er at få hold på sig selv og hinanden i den virkelige virkelighed. I Paris har ansvarlige voksne hængt et skilt på indgangsdøren til byens fine museum for moderne kunst. På skiltet står: Adgang forbudt for børn under 18 år. Fotoudstillingen Kiss the Past Hello er en række fotografier af teenagere i en amerikansk by i 70-erne. De unge eksperimenterer med sex, drugs and weapons. En teenager, der besøgte museet, finder sagen komisk: Jeg kan tænde for min mobiltelefon, surfe og om 30 sekunder vise dig billeder, som virkelig er pornografiske. Det er virkeligheden. Myndighederne lever ikke i virkelighedens verden. Den 68-årige fotograf Larry Clark ser indgrebet mod udstillingen som et overgreb mod de unge, der ikke må se en udstilling, der handler om dem selv. Det er en måde at sige til de unge på: Gå ind på jeres værelse. Se hellere alt det lort på internettet. UPS! DET ER LIVE er TV2 Zulus direkte tvshow. Her møder man begrebet Crime Riders, hvor mennesker trodser loven udelukkende for at få et kick ud af det. Man kan blive fan af Crime Riders på facebook og følge med live i dette reality show. Reality shows, Paradise Hotel, Big Brother, Det svageste Led, Popstars, Stjerne for en aften og mange flere er alle udtryk for en iscenesat, medieskabt virkelighed, der bevæger sig på grænsen mellem fiktion og fakta, mellem den iscenesatte og virkelige virkelighed. Vi tilskuere føler med de involverede, gyser, lever med, underholdes, fascineres, græder i her-og-nu-oplevelsen af at være til stede. Det er kynisk manipulation med menneskelige følelser, og det er en atomisering af virkelighedsopfattelsen. Der findes ingen faste værdier. Alt kan vælges og vælges om. Mangfoldighedens kaos gør, at intet mere har gyldighed. Intet er mere end andet. Alt er lige gyldigt. Du er din egen herre og skaber. Hvad er det for fællesskaber, der er mulige i denne postmoderne tid? Nikolaj Arcel og Rasmus Heisterberg har premiere med filmen Sandheden om mænd. De siger til Weekendavisen ( ): Vi kan vælge så meget, at det måske bliver sværere at bestemme sig end det var tidligere.. det er okay at spille computerspil hele natten, selv om man er 35 år, eller køre skateboard og læse tegneserier.. det er okay at være drenget og gøre det, der førhen var børneting. vi er hele tiden online og opmærksomme på alt muligt udenfor os selv jeg var mere rolig for 15 år siden, end jeg er i dag der er så mange abstraktioner hele tiden.. hovedpersonen i filmen tror hele tiden, at han skal finde noget bestemt som han ikke ved hvad er for at falde til ro.han tror hele tiden, at der er noget andet, der er bedre eller sjovere eller mere rigtigt, end det han er i det er ikke udpræget mandligt, men en generel tendens. Måske skulle vi invitere hinanden og de to filmskabere til en mandeaften for at drøfte sandheden om mænd. Baunehøj lægger gerne rammer til. Uffe Raahede 5

6 Nyt fra Ansættelsesudvalget Ny forstander på Baunehøj Til næste sommer skal Baunehøj Efterskole have ny forstander. Uffe har valgt at stoppe og hellige sig alle sine andre gøremål. En æra rinder ud! Det er en ny situation og dog. Skolens nuværende værdigrundlag vil fortsat være grundlaget for Baunehøj. I jobbeskrivelsen for den nye forstander fremgår det, at det grundtvigianske livssyn, det hele menneske og ikke mindst troen på fællesskabet og ansvaret for hinanden fortsat er afgørende for undervisning og ophold på Baunehøj. Vi kan og skal ikke finde Uffes tro kopi. Vi vil dog lægge vægt på at få en forstander, der - lige som Uffe - er god til at kommunikere med elever, lærere, forældre og det omgivende samfund. En forstander som også vil slås for at bevare efterskoler til 10. klasses elever. Vi vil også prioritere en person med stor interesse for musik og sang, erfaring med ledelse samt rummelighed og empati, men er i øvrigt åbne overfor, at en ny forstander også kan medbringe ideer og aktiviteter af innovativ art. Uffe har været forstander på Baunehøj i næsten 20 år. Han synes det er længe, og han glæder sig til at kunne rette sin fulde opmærksomhed mod sine øvrige interesser. Vi er sikre på, at vi efter sommeren 2011 vil møde ham i mange situationer, hvor netop musik, sang samt specielt Grundtvig, integration og international forståelse spiller en rolle. Vi vil have tæt kontakt til ham, bl.a. via Uffes ægtefælle Gitte, som bliver på skolen som lærer. Den nye forstander tiltræder omkring 1. juni Efterfølgende ansættes en viceforstander, som sammen med forstanderen fremover vil udgøre skolens ledelse. Skolen stiller en dejlig bolig til rådighed for forstanderen og familie. Jobbet som forstander opslås som ledigt i eksterne medier i december måned. Bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg, som forestår ansættelsen. Yderligere oplysninger kan fås hos skolens bestyrelsesformand Povl Asserhøj. Helle Staberg (på vegne af ansættelsesudvalget) 6

7 Sket på Baunehøj Årgang SMS til dem derhjemme!!! Hej Mor. Do something! De kalder mig Bobsi! Hej mor og far. Jeg har det godt! Send mere slik!! Hey mor og far. Jeg mangler et buskort ellers går det fint. Hej Papa. Har lige haft en fantastisk, men også meget mærkelig uge. Vi har leget rigtig mange navnelege og jeg kan ikke engang alle navnene endnu. Jeg er ved godt mod og glæder mig til at se jer alle igen. Hey Daddy. I må meget gerne sende flere breve, og masser kage. Vi elsker kage på Østerlide og sig lige til mor, at jeg ikke er død, bare fordi jeg ikke ringer. See ya dade. Her er masser af piger, mere kan jeg ikke sige! Send mere SLIK Nu! Heej Far. Har I det godt derhjemme? Jeg har det som altid virkelig fedt på BHE og hygger mig rigtig meget med alle de andre. I må for resten meget gerne sende breve og pakker med slik bl.a. Hej mor. Alt er godt og folk er søde! Jeg glæder mig til vi ses, og kan du ikke sende mere slik? Kys. De giver os ikke mad nok! Kun 3 gange om dagen kan vi fylde os. Send flere pakker ellers gider jeg ikke ringe hjem! Det er skønt at få breve. Tak kære familie. Hej! Send mere lasagne! Hej mor. Har vores hund det godt? Hej skønne mor. Jeg savner dig rigtig meget. Svaner dine natkys. Hej mor og far. Jeg har det godt, og det har mine næse også. Har fundet mig en kæreste. Hun er grande! Hej Mor. Drengene er rigtig ulækre. De lugter. Men synes alligevel at Gregers fra Landeriet er enormt sød. Hej mor go far. Der er fedt her på Baunehøj, men teen smager stadig bare af varmt vand, så send noget slik. Hej mor og far! Har ikke flere penge og er ved at dø af sukkermangel!? Husk nu at ringe, hvis I hører fra Jacob. Vi ses love u! Hej mor og far. Jeg har det grande. Jeg har fisket en masse, og det er sjovt. Jeg scorer masser af damer. Håber det kører derhjemme. Hej Mor! Der er pisse fedt her oppe, men der mangler noget Mere slik og penge, så. Send mere af det!!! tak. Hej familie. Hold kæft en cykeltur! Er ved at skide estragon! Send penge og slik! 7

8 Morgensang Morgensang ved Josefine Sang: De smukke unge mennesker nr. 140 Sang: With a Little Help From My Friends nr. 191 Min morgensang skal handle om tid, den tid vi har i livet og om det at leve i nuet. Jeg har delt tiden ind i tre betydninger: Fortid og barndom Tiden betød ikke så meget, da jeg var barn. Når man var ude og lege, gik tiden meget hurtig. Men der altid lang tid til fødselsdag og jul! Nutid og ungdom Som ung tænker man meget på tiden. Der er stadig eksempler på, at tiden går enten langsomt eller hurtigt. F.eks. kan vi have et stramt program og tiden flyver bare af sted. Eller der kan være dage, der går helt vildt langsomt. Forleden dag tænkte jeg over det med at se frem i tiden. Jeg tænkte på foredraget med stofmisbrugeren Lasse. Han var under sit misbrug måske en af dem, der ikke så så meget frem men mere var i nuet. Jeg tror også, at tiden går hurtigt, når man er underholdt eller har det sjovt. Så er det som om tiden flyver. Fremtid Jeg er rigtig god til at glemme nutiden og bare se meget fremad. Det har altid været vigtigt for mig at have noget at se frem til, noget at glæde sig til. I sommer var jeg på sprogrejse. Jeg havde glædet mig, men lige pludselig var de 3 uger gået. Så kom efterskolen. Lige nu er jeg på efterskole, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg har faktisk vidst med mig selv i 3 år, at jeg ville på efterskole. Jeg fik den underlige tanke forleden dag, at jeg lige nu ikke føler, der er så meget at se frem til og glæde sig til mere. Gymnasiet føler jeg bare er noget, der skal overstås. Jeg glæder mig heller ikke til at blive voksen. Jeg tror, vi skal leve mere i nuet, slappe mere af overfor fremtiden og være spontane! Tidligere følte jeg hele tiden, at jeg var et skridt foran mig selv. Det med at leve i nuet er et råd, som min mor altid har givet mig. Carpe Diem! Grib dagen! En dag bliver man ældre, og så er det vigtigt, at man ikke spilder tiden. Jeg har en farmor, der ikke spilder tiden. Hun laver alle mulige slags aktiviteter. Hende beundrer jeg! Jeg håber, mit efterskoleår vil lære mig at give lidt mere slip på kontrollen og fremtidstankerne. Lære mig at nyde dagen i dag. Folk har så travlt med at sige: Husk nu at nyde dit efterskoleophold!. Det tror jeg, at jeg vil gøre. NY DAG MORGENSANG TIL ARBEJDERBEVÆ- GELSEN Igen en dag skabt af tusind dråber. Igen en dag hvor alt nyt kan ske. Igen en dag hvor så mange håber. Igen en dag hvor du selv kan se. Igen en dag hvor så mange mister. Igen en dag med dens mulighed. Igen en dag hvor så meget frister. Igen en dag med et håb om fred. Igen en dag du kan lege, lære. Igen en dag hvor alt liv kan gro. Igen en dag du kan forme, bære. Igen en dag til at bygge bro. Igen en dag til at give styrke. Igen en dag du kan yde dit. Igen en dag vi kan så og dyrke. Igen en dag til at skue vidt. Igen en dag vi kan tale sammen. Igen en dag vi kan sætte spor. Igen en dag til at sprænge rammen. Igen en dag for alt det vi tror. Igen en dag til at leve, være. Igen en dag vi kan give vægt. Igen en dag til det varme, nære. Igen en dag for den næste slægt! Tekst: Carl Scharnberg 8

9 Sket på Baunehøj Efterskolernes dag Præsentation af fagene på Baunehøj 9

10 Kender du Thomas? Skolens ansigter I serien om Baunehøjs ansigter er vi nået til skolens kok og kokamoklærer, Thomas. Vi spørger ind til, hvilken baggrund han har, og hvordan han er kommet til Bavnehøj. Thomas fortæller, at han altid kunne lide at lave mad og være i et køkken. Som barn var han gerne med, når mor lavede mad. Thomas har foretaget sig meget forskelligt, fx været butikschef i Jysk Sengetøjslager, brillesælger mv. Men arbejdet som kok har altid været hans foretrukne. Thomas har fx været på Hotel Ruth i Gammel Skagen, Axelborg, Fregatten i Tivoli mv. Han blev dog først uddannet som kok i Da havde han arbejdet så meget som kok, at han kunne nøjes med hovedforløbet og tage svendeprøven. Under uddannelsen var han bl.a. i kantinen i Peoples Group (forlaget der bl.a. er berømt for Jægerbogen ). Efterfølgende var han køkkenchef på den italienske restaurant, La Sabbia, i Skodsborg. Navnet betyder ved stranden. Kokkefaget er hårdt for familielivet, så Thomas begyndte at overveje dels at blive skibskok for at være hjemme i sammenhængende perioder, dels højskoler og efterskoler. Thomas har selv gået på efterskole og da han i 2006 hørte, at de søgte en lærer på Baunehøj dels til at stå for køkkenet, dels til at undervise i faget kokamok, var han ikke i tvivl om, at han ville søge stillingen. Han kendte nogen, der havde haft børn på Baunehøj og havde på det tidspunkt læst en bog af Uffe og følte, at han havde værdier til fælles med skolen. Desuden har Thomas altid kunnet lide at undervise. Baunehøj Efterskole har haft en meritaftale med Hotel- og restaurantskolen i København. Den betød, at Kokamok skulle undervise i bestemte discipliner, således at eleverne kunne få meritoverførsel. Det var imidlertid ikke så synligt for eleverne, for de skulle være til stede i hele grundforløbet, og havde kun fri i de moduler, meritoverførslen gjaldt. Meritaftalen er nu opsagt og i stedet er der indgået en samarbejdsaftale, som Thomas finder langt bedre. Den betyder, at elever, der søger på Hotel- og restaurantskolen skal aflægge en prøve, der dokumenterer at de har gennemført et forløb i kokkefaget. Består de, har de et grundforløb på 25 uger i stedet for 40 uger. Herved kan eleverne bedre se, at de kan bruge Kokamok-faget, og skolen står friere med hensyn til undervisningen. 10

11 Bare eleverne har lært det, der kræves for at bestå, er det underordnet hvordan de har lært det på Baunehøj. Thomas er i løbende dialog med faglærer på Hotel- og restaurantskolen, så undervisningen tilpasses det, elever skal kunne for at komme videre. Søgningen til Kokamok ligger helt stabilt på elever i hver årgang. På Baunehøj er køkkenet selvsagt Thomas ansvarsområde, herunder køkkenets budget. Det tilstræbes at varer er økologiske og dansk producerede og allerhelst af egen avl fra køkkenhaven. Når der er frivillige arrangementer på skolen, fx sommerferieuger bistår Thomas de frivillige med leverandørkontakter, mængder mv. De frivillige, fx Skolekredsen får kørekort til køkkenet, så de kan afholde arrangementer. Skolens ansigter Thomas elsker London og besøger byen mindst 3 gange om året. Herudover tager han i fritiden rundt og kokererer for venner i faget. Bl.a. tager han ned og hjælper Tino på Kulhuse Kro, hvis han har behov for hjælp. Omvendt bistår Tino på Baunehøj Efterskole, og han vikarierer for Thomas, når Thomas tager orlov fra november 2010 til januar 2011 for at rejse til Haiti og arbejde for Røde Kors. Man har erkendt betydningen af, at lejre for hjælpearbejderne fungerer godt. De er derfor bemandet med en logistikchef og en kok. Her tiltræder Thomas som kok i november og skal dels sørge for nødhjælpsarbejdernes forplejning, dels oplære haitianerne til at overtage lejrene og drive dem selv. Vi spørger Thomas, hvad Baunehøj er rigtig god til. Han svarer : Være sammen med eleverne, læse dem, lærer dem at kende. At være der, hvor de er, og møde dem uden at give køb holdninger og værdier. Han mener dog, at de på Baunehøj kan blive bedre til at læse tidens tand og stadig holde fast i værdierne, og hvem de er. Hvor er Thomas om 5 år? Enten arbejdende på en pub i England ikke i London, men på The Red Rooster eller The Lion i en eller anden lille landsby eller på Baunehøj!! 11

12 Linjefag på Baunehøj Elevindlæg: KokAmok Vi er to KokAmok-elever fra Baunehøj Efterskole, som gerne vil fortælle om hvordan det er at have KokAmok som linjefag. Linjefaget KokAmok er et fag for alle, der har en eller anden form for interesse for mad. Det er lige meget om du kun har lavet mad derhjemme til mor og far, eller om du har arbejdet med mad andre steder. Det er både grundlæggende ting som hygiejne, hvordan man kan koge, stege og bage de forskellige råvarer osv., kendskab til opbevaring af mad i køleskabet osv. Vi lærer derudover at pifte maden ekstra spændende op, med f.eks. krydderier, andre råvarer og grønsager. Der er altid noget nyt og spændende på menuen. Det er mad, der er lidt udover det sædvanlige, vi laver. Det er ikke bare kedelig sovs og kartofler, men derimod putter vi forskellige krydderier på kartoflerne, og i teoritimen før vi laver det, har vi måske lært at lave sovsen på en anderledes og mere spændende måde. Vi skal i løbet af året lære at lave forskellige kategorier af mad. Vi kommer både ind på saucer, desserter, forskellige former for kød og meget mere. Thomas underviser os i KokAmok, han er en dygtig kok, og han gør undervisningen sjovere og mere spændende på trods af hans lærerhumor. Alle elever er med i undervisningen, og alle er med til at komme med ideer og forslag til maden. Man har altid lyst til at komme til KokAmok! Line Skorstengaard Larsen Mikkel Termansen 12

13 Efterår på Baunehøj 13

14 Familieferie for danske og nydanske familier Sommeren 2010 afholdtes igen denne familieferie på Baunehøj. 18 familier fra bl.a Elfenbenskysten, Somalia, Irak, Tyrkiet og Rwanda deltog sammen med frivillige fra skolekredsen m.fl. Sket på Baunehøj Elevindlæg Hvordan skal man starte og slutte med en oplevelse, der både var virkelig hård, men samtidig en af de bedste oplevelser, jeg har oplevet... Forskellige sprog, forskellige kulturer og forskellige farver mødes, men uanset hvor stor forskelligheden er, er kærligheden den samme. Lige stor og lige hjertelig... Disse vise ord, er efter min mening den bedste måde og beskrive, hvor meget kærlighed og taknemlighed jeg har oplevet bare på denne ene uge. Jeg troede ikke én uge, kunne indeholde så mange oplevelser og lave så mange gode minder, men det gjorde det. Med hjælp fra de frivillige og gæsterne, oplevet jeg en entusiasme, man skal lede længe efter, og dette har gjort mine minder om denne uge endnu dybere og stærkere. Astrid B. Jensen Baunehøj elev 09/10 14

15 Sket på Baunehøj Forskellighed og fællesskab Lokalt integrationsprojekt i Frederikssund. Omtale i Frederikssund lokalavis sommeren 2010: Netop i disse dage er cirka 60 frederikssundere godt i gang med at danne nye netværk og hygge sig med fælles madlavning og morgensang på efterskolen Baunehøj i Jægerspris. De har nemlig booket sig ind på en uges ferieophold på den populære efterskole, og med lige omkring 60 deltagere og frivillige hjælpere er der ca. dobbelt så mange feriegæster som sidste år. Initiativet om en ferieuge for lokale familier på den populære efterskole startede ellers som lidt af et tilfælde i forbindelse med kommunens 200 års købstadsjubilæum. Her tilbød forstander for Baunehøj, Uffe Raahede, at stille efterskolen til rådighed i en uge, så borgerne i den nye storkommune kunne knyttes tættere sammen. Og selvom det langt fra var et forslag, der blev grebet med kyshånd, lykkedes det alligevel en lille flok frivillige at skrabe godt 30 deltagere sammen. I år er antallet altså dobbelt så højt, hvilket ifølge Uffe Raahede skyldes den særlige fællesskabsånd, der er over Baunehøj. "Vi lever på mange måder i et meget rigt land og samtidig i et meget fattigt land. Fattigdommen giver sig til udtryk ved, at vi er så egoistiske og individualiserede. Vi har et enormt behov for fællesskaber, hvor vi kan være frie," siger han og fortæller, hvor imponerende det er, at der allerede på andet året er så mange deltagere. Det er en god blanding af bedsteforældre med børn, kernefamilier, fattige og indvandrere alle med fællesnævnerne Frederikssund, der har valgt at holde en uges ferie på efterskolen. Netop blandingen af kulturer og åbenhed overfor andre er en af de hjørnesten, der danner fundamentet for projektet, fortællere Uffe Raahede og siger: "Vi kan se, at nogle af de indvandrerfamilier, der var med sidste år er blevet venner med nogle af de danske familier. De inviterer hinanden hjem og spise, og børnene leger med hinanden." 15

16 Sket på Baunehøj Tour de Baunehøj. Sædvanen tro arrangerede skolekredsen det store lagkageløb for nye forældre. 16

17 Tema: Baunehøj 2012 Baunehøjs fysiske rammer set i et strategisk lys. Kerneydelsen på Baunehøj er den almendannende efterskole for elever i 10. klasse/ årgang. Alle skolens aktiviteter har fokus på at lære os alle at leve som frimodige, individuelle og kompetente mennesker i en verden fuld af muligheder og samtidig lære at forbinde os i forpligtende fællesskaber. Det sker ved at tro på: dygtighed, troværdighed, ligeværdighed og gådefuldhed. Det sker ved at fastholde sammenhængen mellem viden og væren. Viden og demokrati må forbindes. Du spiller både en rolle som elev og som borger. Baunehøj er rundet af disse tanker og er en demokratisk institution, der uddanner civiliserede demokratiske medborgere. øjeblikket ombygningsplaner i udbud, der hvis pengene rækker betyder, at der indrettes en ny forstanderbolig i de tidligere herskabsstuer samt plads til 12 elever i Vestfløjen over det tidligere vaskehus. Og selv om vi på denne måde har investeret en snes millioner i de fysiske rammer, stopper det ikke. Der er mange steder at tage fat! Der bliver spændende at følge Baunehøjs udvikling for uanset, hvordan man vender og drejer det (se nedenfor), så er udviklingsmulighederne enorme. De fysiske rammer spiller en meget stor rolle som ramme for skolevirksomheden. Baunehøj udgør en hel lille landsby med værksteder, køkkenhave, ride- og springbane, tennisbane, kondistier, gravhøje og 28 tdr. land lige ned til en fortræffelig badestrand. Rammerne omkring Baunehøj er helt enestående og vedligeholdelsen meget ressourcekrævende! I løbet af de sidste 5-6 år har skolen investeret i et nyt spisehus, købt villa Baunehøj (hovedbygningen), Landeriet og store arealer. Hertil kommer renovering af Landeriet samt indretning af tjenestebolig på 1. salen. Vi har etableret fjernvarmeledning fra pillefyret under gymnastiksalen til Landeriet og videre til hovedbygningen. Vi har isoleret og udskiftet taget på gymnastiksalsbygningen, og vi udskifter i øjeblikket taget på ridehallen. Foran os venter store opgaver: Skolens rensningsanlæg skal udskiftes, og vi planlægger etablering af et nyt nedsivningsanlæg. Ca. halvdelen af hovedbygningen skal gennemrenoveres i den kommende vinter. Vi har i 17

18 Tema: Baunehøj 2012 Billederne herunder viser hovedbygningen set fra nord (køkkenhaven) samt grundplan (stuen) for bolig og elevværelser. 18

19 Opslagstavlen Husk Arbejdsdag på Baunehøj Efterskole lørdag den 4. december 19

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 51 15. marts 2011 Væksthuset nr. 51. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Uffe s klumme 5 Skolekredsen 7... Morgensang 9 Sket på Baunehøj. Efterskole elever flash

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 60 15. juni 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 60 15. juni 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 60 15. juni 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 60. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Ulrik s klumme. 6... Nyt fra skolekredsen. 7... Nyt fra Vennekræs

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

FOKUS PÅ FREMTIDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER

FOKUS PÅ FREMTIDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER 2012/02 FOKUS PÅ FREMTIDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER Siden ildsjæle skabte de første klubber efter 2. verdenskrig som et alternativ til triste opgange og baggårde, har klubberne haft stor betydning for

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

Adoption & Samfund. Rejsen tilbage til Colombia Den skjulte fortid drøm eller mareridt? Kroppen husker alt Tilbage til Nepal og min biologiske familie

Adoption & Samfund. Rejsen tilbage til Colombia Den skjulte fortid drøm eller mareridt? Kroppen husker alt Tilbage til Nepal og min biologiske familie Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 6 December 2011 35. årgang TEMA: TILBAGEREJSER Læs blandt andet: Rejsen tilbage til Colombia Den skjulte fortid drøm eller mareridt? Kroppen husker

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere