Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøj Efterskole. Væksthuset"

Transkript

1 Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr oktober 2010

2 Væksthuset nr. 49. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 10/11 4 Skolekredsens bestyrelse 5 Uffe s klumme 6 Nyt fra ansættelsesudvalget 7 SMS hjem 8 Morgensang 9 Efterskolernes dag 10.. Skolens ansigter, Thomas 12.. Linjefag på Baunehøj Efterskole 13.. Efterår 14.. Familieferier for danske og nydanske familier 15.. Forskellighed og fællesskab 16.. Tour de Baunehøj 17 Tema Baunehøj Opslagstavlen Kontakt os: Redaktion: Nina Bjørner Næste nummer af Væksthuset udkommer den 15. december Stof til dette nummer evt. vedlagt billeder i jpg, bmp eller tiff format skal være redaktionen i hænde senest den 1. december 2010 på -adressen Fra redaktionen Vi modtager gerne ros og ris og især indlæg til bladet!! Men max 2100 tegn! Væksthuset udsendes til skolekredsens medlemmer og til Vennekræsens bestyrelse. Redaktionen Baunehøj Efterskole Runegårds Allé Jægerspris Tlf: Skolebestyrelsen: Formand: Poul Asserhøj Stenløkken 65, 3460 Birkerød Tlf: Skolekredsen: Formand: Lars Bergstrand-Poulsen Kløvereng Vedbæk Tlf: Næstformand: Anne Greve Pedersen Guldagervej Vanløse Tlf: Vennekræsen Formand: Mads Thougaard Sophienborg Park 3400 Hillerød Tlf:

3 Skolekredsen byder velkommen til Baunehøj Velkommen til nye forældre og elever på Baunehøj Efterskole. Det, du ser for dig, er Væksthuset, som er skolekredsens elektroniske medlemsblad. Det udsendes til alle skolekredsens medlemmer fire gange årligt. Velkommen årgang 10/11 I Væksthuset viser vi gennem billeder og indlæg skolens dagligdag, samt hvordan de vedtagne pejlemærker for skolen omsættes til handlinger og får betydning for dagliglivet på skolen. Du kan blive medlem af skolekredsen ved at sende en mail til eller via Baunehøjs hjemmeside (www.baunehoej.dk). Medlemskab koster kr. 200 om året. Se mere om Skolekredsen s. 4. Vi håber, du får lyst til at støtte op om skolekredsens arbejde ved at tegne et medlemskab. Velkommen til. Nina Bjørner, redaktør 3

4 Skolekredsen Skolekredsen, præsentation: Skolekredsen er en forening stiftet i Skolekredsens formål er at udbrede kendskabet til Baunehøj Efterskole. Medlemmer i skolekredsen kan være tidligere elever, medarbejder, nuværende elever samt forældre eller andre der føler tilknytning til skolen. de modtager brev fra PBS. Herudover drøftedes Baunehøjs organisation af de mange aktiviteter og initiativer med henblik på at skabe bedst muligt samarbejde og kommunikation mellem elev, forældre og skolen, herunder alle de folkevalgte. Drøftelserne fortsætter på de kommende møder. Skolekredsen har mange gøremål i løbet af året, men overordnet agter vi at skabe kontakt imellem de nuværende forældre, gamle forældre, samt gamle elever. Skolekredsen udsender 'Væksthuset' samt Baunehøj Efterskoles 'Årskrønike' til medlemmerne. Lars Bergstrand-Poulsen Formand for skolekredsen På skolekredsbestyrelsens årlige generalforsamling, som finder sted inden d. 15 marts, vælges 27 medlemmer til Repræsentantskabet. Samtidig vælges Skolekredsens bestyrelse som består af 5-7 medlemmer. På det årlige repræsentantskabs møde i april måned, vælges skolens bestyrelse, der består af 6 medlemmer, samt en suppleant. Skolekredsens bestyrelsen: Skolekredsens bestyrelse består af Lars Bergstrand-Poulsen, formand, Anne Greve Petersen, sekretær og næstformand, Mie Finken, kasserer, Nina Bjørner, redaktør, Margrethe Engraff, Bente Skov og Britta Thougaard, leder af familieferieugen, se s. 14 for omtale. Skolekredsens har afholdt et bestyrelsesmøde i efteråret 2010, nemlig den 6. september. Her blev skolekredsen arrangement for nye forældre, Tour de Baunehøj (se s. 16) evalueret med henblik på justering af næste års arrangement. Skolekredsen beklagede, at alle nyindmeldte ikke havde modtaget en kvittering fra Skolekredsen. Det besluttedes derfor, at stramme op omkring proceduren i forbindelse med indmelding i skolekredsen, således at nyindmeldte modtager en mail som kvittering med oplysning om, hvornår 4

5 Uffes klumme Den virkelige virkelighed Da jeg var teenager, gav jeg min eneste ene en halssølvkæde med et lille hjerte, hvorpå mit navn var indgraveret. Hun bar det diskret, og viste det kun frem til særligt indviede og fortrolige. Jeg har lagt mærke til, at nutidens teenagepiger bærer guldnavnekæder med deres eget navnesmykke. Det bæres ikke diskret men vises åbenlyst til Gud og hver mand. Rundt omkring på kloden især i de store byer har der bredt sig en skik med at forelskede par hænger hængelåse på broer som et symbol på deres kærlighed. De forelskede låser sig til hinanden og til broens virkelighed, inden de smider nøglen i vandet. Det er et godt symbol på, hvor svært det er at få hold på sig selv og hinanden i den virkelige virkelighed. I Paris har ansvarlige voksne hængt et skilt på indgangsdøren til byens fine museum for moderne kunst. På skiltet står: Adgang forbudt for børn under 18 år. Fotoudstillingen Kiss the Past Hello er en række fotografier af teenagere i en amerikansk by i 70-erne. De unge eksperimenterer med sex, drugs and weapons. En teenager, der besøgte museet, finder sagen komisk: Jeg kan tænde for min mobiltelefon, surfe og om 30 sekunder vise dig billeder, som virkelig er pornografiske. Det er virkeligheden. Myndighederne lever ikke i virkelighedens verden. Den 68-årige fotograf Larry Clark ser indgrebet mod udstillingen som et overgreb mod de unge, der ikke må se en udstilling, der handler om dem selv. Det er en måde at sige til de unge på: Gå ind på jeres værelse. Se hellere alt det lort på internettet. UPS! DET ER LIVE er TV2 Zulus direkte tvshow. Her møder man begrebet Crime Riders, hvor mennesker trodser loven udelukkende for at få et kick ud af det. Man kan blive fan af Crime Riders på facebook og følge med live i dette reality show. Reality shows, Paradise Hotel, Big Brother, Det svageste Led, Popstars, Stjerne for en aften og mange flere er alle udtryk for en iscenesat, medieskabt virkelighed, der bevæger sig på grænsen mellem fiktion og fakta, mellem den iscenesatte og virkelige virkelighed. Vi tilskuere føler med de involverede, gyser, lever med, underholdes, fascineres, græder i her-og-nu-oplevelsen af at være til stede. Det er kynisk manipulation med menneskelige følelser, og det er en atomisering af virkelighedsopfattelsen. Der findes ingen faste værdier. Alt kan vælges og vælges om. Mangfoldighedens kaos gør, at intet mere har gyldighed. Intet er mere end andet. Alt er lige gyldigt. Du er din egen herre og skaber. Hvad er det for fællesskaber, der er mulige i denne postmoderne tid? Nikolaj Arcel og Rasmus Heisterberg har premiere med filmen Sandheden om mænd. De siger til Weekendavisen ( ): Vi kan vælge så meget, at det måske bliver sværere at bestemme sig end det var tidligere.. det er okay at spille computerspil hele natten, selv om man er 35 år, eller køre skateboard og læse tegneserier.. det er okay at være drenget og gøre det, der førhen var børneting. vi er hele tiden online og opmærksomme på alt muligt udenfor os selv jeg var mere rolig for 15 år siden, end jeg er i dag der er så mange abstraktioner hele tiden.. hovedpersonen i filmen tror hele tiden, at han skal finde noget bestemt som han ikke ved hvad er for at falde til ro.han tror hele tiden, at der er noget andet, der er bedre eller sjovere eller mere rigtigt, end det han er i det er ikke udpræget mandligt, men en generel tendens. Måske skulle vi invitere hinanden og de to filmskabere til en mandeaften for at drøfte sandheden om mænd. Baunehøj lægger gerne rammer til. Uffe Raahede 5

6 Nyt fra Ansættelsesudvalget Ny forstander på Baunehøj Til næste sommer skal Baunehøj Efterskole have ny forstander. Uffe har valgt at stoppe og hellige sig alle sine andre gøremål. En æra rinder ud! Det er en ny situation og dog. Skolens nuværende værdigrundlag vil fortsat være grundlaget for Baunehøj. I jobbeskrivelsen for den nye forstander fremgår det, at det grundtvigianske livssyn, det hele menneske og ikke mindst troen på fællesskabet og ansvaret for hinanden fortsat er afgørende for undervisning og ophold på Baunehøj. Vi kan og skal ikke finde Uffes tro kopi. Vi vil dog lægge vægt på at få en forstander, der - lige som Uffe - er god til at kommunikere med elever, lærere, forældre og det omgivende samfund. En forstander som også vil slås for at bevare efterskoler til 10. klasses elever. Vi vil også prioritere en person med stor interesse for musik og sang, erfaring med ledelse samt rummelighed og empati, men er i øvrigt åbne overfor, at en ny forstander også kan medbringe ideer og aktiviteter af innovativ art. Uffe har været forstander på Baunehøj i næsten 20 år. Han synes det er længe, og han glæder sig til at kunne rette sin fulde opmærksomhed mod sine øvrige interesser. Vi er sikre på, at vi efter sommeren 2011 vil møde ham i mange situationer, hvor netop musik, sang samt specielt Grundtvig, integration og international forståelse spiller en rolle. Vi vil have tæt kontakt til ham, bl.a. via Uffes ægtefælle Gitte, som bliver på skolen som lærer. Den nye forstander tiltræder omkring 1. juni Efterfølgende ansættes en viceforstander, som sammen med forstanderen fremover vil udgøre skolens ledelse. Skolen stiller en dejlig bolig til rådighed for forstanderen og familie. Jobbet som forstander opslås som ledigt i eksterne medier i december måned. Bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg, som forestår ansættelsen. Yderligere oplysninger kan fås hos skolens bestyrelsesformand Povl Asserhøj. Helle Staberg (på vegne af ansættelsesudvalget) 6

7 Sket på Baunehøj Årgang SMS til dem derhjemme!!! Hej Mor. Do something! De kalder mig Bobsi! Hej mor og far. Jeg har det godt! Send mere slik!! Hey mor og far. Jeg mangler et buskort ellers går det fint. Hej Papa. Har lige haft en fantastisk, men også meget mærkelig uge. Vi har leget rigtig mange navnelege og jeg kan ikke engang alle navnene endnu. Jeg er ved godt mod og glæder mig til at se jer alle igen. Hey Daddy. I må meget gerne sende flere breve, og masser kage. Vi elsker kage på Østerlide og sig lige til mor, at jeg ikke er død, bare fordi jeg ikke ringer. See ya dade. Her er masser af piger, mere kan jeg ikke sige! Send mere SLIK Nu! Heej Far. Har I det godt derhjemme? Jeg har det som altid virkelig fedt på BHE og hygger mig rigtig meget med alle de andre. I må for resten meget gerne sende breve og pakker med slik bl.a. Hej mor. Alt er godt og folk er søde! Jeg glæder mig til vi ses, og kan du ikke sende mere slik? Kys. De giver os ikke mad nok! Kun 3 gange om dagen kan vi fylde os. Send flere pakker ellers gider jeg ikke ringe hjem! Det er skønt at få breve. Tak kære familie. Hej! Send mere lasagne! Hej mor. Har vores hund det godt? Hej skønne mor. Jeg savner dig rigtig meget. Svaner dine natkys. Hej mor og far. Jeg har det godt, og det har mine næse også. Har fundet mig en kæreste. Hun er grande! Hej Mor. Drengene er rigtig ulækre. De lugter. Men synes alligevel at Gregers fra Landeriet er enormt sød. Hej mor go far. Der er fedt her på Baunehøj, men teen smager stadig bare af varmt vand, så send noget slik. Hej mor og far! Har ikke flere penge og er ved at dø af sukkermangel!? Husk nu at ringe, hvis I hører fra Jacob. Vi ses love u! Hej mor og far. Jeg har det grande. Jeg har fisket en masse, og det er sjovt. Jeg scorer masser af damer. Håber det kører derhjemme. Hej Mor! Der er pisse fedt her oppe, men der mangler noget Mere slik og penge, så. Send mere af det!!! tak. Hej familie. Hold kæft en cykeltur! Er ved at skide estragon! Send penge og slik! 7

8 Morgensang Morgensang ved Josefine Sang: De smukke unge mennesker nr. 140 Sang: With a Little Help From My Friends nr. 191 Min morgensang skal handle om tid, den tid vi har i livet og om det at leve i nuet. Jeg har delt tiden ind i tre betydninger: Fortid og barndom Tiden betød ikke så meget, da jeg var barn. Når man var ude og lege, gik tiden meget hurtig. Men der altid lang tid til fødselsdag og jul! Nutid og ungdom Som ung tænker man meget på tiden. Der er stadig eksempler på, at tiden går enten langsomt eller hurtigt. F.eks. kan vi have et stramt program og tiden flyver bare af sted. Eller der kan være dage, der går helt vildt langsomt. Forleden dag tænkte jeg over det med at se frem i tiden. Jeg tænkte på foredraget med stofmisbrugeren Lasse. Han var under sit misbrug måske en af dem, der ikke så så meget frem men mere var i nuet. Jeg tror også, at tiden går hurtigt, når man er underholdt eller har det sjovt. Så er det som om tiden flyver. Fremtid Jeg er rigtig god til at glemme nutiden og bare se meget fremad. Det har altid været vigtigt for mig at have noget at se frem til, noget at glæde sig til. I sommer var jeg på sprogrejse. Jeg havde glædet mig, men lige pludselig var de 3 uger gået. Så kom efterskolen. Lige nu er jeg på efterskole, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg har faktisk vidst med mig selv i 3 år, at jeg ville på efterskole. Jeg fik den underlige tanke forleden dag, at jeg lige nu ikke føler, der er så meget at se frem til og glæde sig til mere. Gymnasiet føler jeg bare er noget, der skal overstås. Jeg glæder mig heller ikke til at blive voksen. Jeg tror, vi skal leve mere i nuet, slappe mere af overfor fremtiden og være spontane! Tidligere følte jeg hele tiden, at jeg var et skridt foran mig selv. Det med at leve i nuet er et råd, som min mor altid har givet mig. Carpe Diem! Grib dagen! En dag bliver man ældre, og så er det vigtigt, at man ikke spilder tiden. Jeg har en farmor, der ikke spilder tiden. Hun laver alle mulige slags aktiviteter. Hende beundrer jeg! Jeg håber, mit efterskoleår vil lære mig at give lidt mere slip på kontrollen og fremtidstankerne. Lære mig at nyde dagen i dag. Folk har så travlt med at sige: Husk nu at nyde dit efterskoleophold!. Det tror jeg, at jeg vil gøre. NY DAG MORGENSANG TIL ARBEJDERBEVÆ- GELSEN Igen en dag skabt af tusind dråber. Igen en dag hvor alt nyt kan ske. Igen en dag hvor så mange håber. Igen en dag hvor du selv kan se. Igen en dag hvor så mange mister. Igen en dag med dens mulighed. Igen en dag hvor så meget frister. Igen en dag med et håb om fred. Igen en dag du kan lege, lære. Igen en dag hvor alt liv kan gro. Igen en dag du kan forme, bære. Igen en dag til at bygge bro. Igen en dag til at give styrke. Igen en dag du kan yde dit. Igen en dag vi kan så og dyrke. Igen en dag til at skue vidt. Igen en dag vi kan tale sammen. Igen en dag vi kan sætte spor. Igen en dag til at sprænge rammen. Igen en dag for alt det vi tror. Igen en dag til at leve, være. Igen en dag vi kan give vægt. Igen en dag til det varme, nære. Igen en dag for den næste slægt! Tekst: Carl Scharnberg 8

9 Sket på Baunehøj Efterskolernes dag Præsentation af fagene på Baunehøj 9

10 Kender du Thomas? Skolens ansigter I serien om Baunehøjs ansigter er vi nået til skolens kok og kokamoklærer, Thomas. Vi spørger ind til, hvilken baggrund han har, og hvordan han er kommet til Bavnehøj. Thomas fortæller, at han altid kunne lide at lave mad og være i et køkken. Som barn var han gerne med, når mor lavede mad. Thomas har foretaget sig meget forskelligt, fx været butikschef i Jysk Sengetøjslager, brillesælger mv. Men arbejdet som kok har altid været hans foretrukne. Thomas har fx været på Hotel Ruth i Gammel Skagen, Axelborg, Fregatten i Tivoli mv. Han blev dog først uddannet som kok i Da havde han arbejdet så meget som kok, at han kunne nøjes med hovedforløbet og tage svendeprøven. Under uddannelsen var han bl.a. i kantinen i Peoples Group (forlaget der bl.a. er berømt for Jægerbogen ). Efterfølgende var han køkkenchef på den italienske restaurant, La Sabbia, i Skodsborg. Navnet betyder ved stranden. Kokkefaget er hårdt for familielivet, så Thomas begyndte at overveje dels at blive skibskok for at være hjemme i sammenhængende perioder, dels højskoler og efterskoler. Thomas har selv gået på efterskole og da han i 2006 hørte, at de søgte en lærer på Baunehøj dels til at stå for køkkenet, dels til at undervise i faget kokamok, var han ikke i tvivl om, at han ville søge stillingen. Han kendte nogen, der havde haft børn på Baunehøj og havde på det tidspunkt læst en bog af Uffe og følte, at han havde værdier til fælles med skolen. Desuden har Thomas altid kunnet lide at undervise. Baunehøj Efterskole har haft en meritaftale med Hotel- og restaurantskolen i København. Den betød, at Kokamok skulle undervise i bestemte discipliner, således at eleverne kunne få meritoverførsel. Det var imidlertid ikke så synligt for eleverne, for de skulle være til stede i hele grundforløbet, og havde kun fri i de moduler, meritoverførslen gjaldt. Meritaftalen er nu opsagt og i stedet er der indgået en samarbejdsaftale, som Thomas finder langt bedre. Den betyder, at elever, der søger på Hotel- og restaurantskolen skal aflægge en prøve, der dokumenterer at de har gennemført et forløb i kokkefaget. Består de, har de et grundforløb på 25 uger i stedet for 40 uger. Herved kan eleverne bedre se, at de kan bruge Kokamok-faget, og skolen står friere med hensyn til undervisningen. 10

11 Bare eleverne har lært det, der kræves for at bestå, er det underordnet hvordan de har lært det på Baunehøj. Thomas er i løbende dialog med faglærer på Hotel- og restaurantskolen, så undervisningen tilpasses det, elever skal kunne for at komme videre. Søgningen til Kokamok ligger helt stabilt på elever i hver årgang. På Baunehøj er køkkenet selvsagt Thomas ansvarsområde, herunder køkkenets budget. Det tilstræbes at varer er økologiske og dansk producerede og allerhelst af egen avl fra køkkenhaven. Når der er frivillige arrangementer på skolen, fx sommerferieuger bistår Thomas de frivillige med leverandørkontakter, mængder mv. De frivillige, fx Skolekredsen får kørekort til køkkenet, så de kan afholde arrangementer. Skolens ansigter Thomas elsker London og besøger byen mindst 3 gange om året. Herudover tager han i fritiden rundt og kokererer for venner i faget. Bl.a. tager han ned og hjælper Tino på Kulhuse Kro, hvis han har behov for hjælp. Omvendt bistår Tino på Baunehøj Efterskole, og han vikarierer for Thomas, når Thomas tager orlov fra november 2010 til januar 2011 for at rejse til Haiti og arbejde for Røde Kors. Man har erkendt betydningen af, at lejre for hjælpearbejderne fungerer godt. De er derfor bemandet med en logistikchef og en kok. Her tiltræder Thomas som kok i november og skal dels sørge for nødhjælpsarbejdernes forplejning, dels oplære haitianerne til at overtage lejrene og drive dem selv. Vi spørger Thomas, hvad Baunehøj er rigtig god til. Han svarer : Være sammen med eleverne, læse dem, lærer dem at kende. At være der, hvor de er, og møde dem uden at give køb holdninger og værdier. Han mener dog, at de på Baunehøj kan blive bedre til at læse tidens tand og stadig holde fast i værdierne, og hvem de er. Hvor er Thomas om 5 år? Enten arbejdende på en pub i England ikke i London, men på The Red Rooster eller The Lion i en eller anden lille landsby eller på Baunehøj!! 11

12 Linjefag på Baunehøj Elevindlæg: KokAmok Vi er to KokAmok-elever fra Baunehøj Efterskole, som gerne vil fortælle om hvordan det er at have KokAmok som linjefag. Linjefaget KokAmok er et fag for alle, der har en eller anden form for interesse for mad. Det er lige meget om du kun har lavet mad derhjemme til mor og far, eller om du har arbejdet med mad andre steder. Det er både grundlæggende ting som hygiejne, hvordan man kan koge, stege og bage de forskellige råvarer osv., kendskab til opbevaring af mad i køleskabet osv. Vi lærer derudover at pifte maden ekstra spændende op, med f.eks. krydderier, andre råvarer og grønsager. Der er altid noget nyt og spændende på menuen. Det er mad, der er lidt udover det sædvanlige, vi laver. Det er ikke bare kedelig sovs og kartofler, men derimod putter vi forskellige krydderier på kartoflerne, og i teoritimen før vi laver det, har vi måske lært at lave sovsen på en anderledes og mere spændende måde. Vi skal i løbet af året lære at lave forskellige kategorier af mad. Vi kommer både ind på saucer, desserter, forskellige former for kød og meget mere. Thomas underviser os i KokAmok, han er en dygtig kok, og han gør undervisningen sjovere og mere spændende på trods af hans lærerhumor. Alle elever er med i undervisningen, og alle er med til at komme med ideer og forslag til maden. Man har altid lyst til at komme til KokAmok! Line Skorstengaard Larsen Mikkel Termansen 12

13 Efterår på Baunehøj 13

14 Familieferie for danske og nydanske familier Sommeren 2010 afholdtes igen denne familieferie på Baunehøj. 18 familier fra bl.a Elfenbenskysten, Somalia, Irak, Tyrkiet og Rwanda deltog sammen med frivillige fra skolekredsen m.fl. Sket på Baunehøj Elevindlæg Hvordan skal man starte og slutte med en oplevelse, der både var virkelig hård, men samtidig en af de bedste oplevelser, jeg har oplevet... Forskellige sprog, forskellige kulturer og forskellige farver mødes, men uanset hvor stor forskelligheden er, er kærligheden den samme. Lige stor og lige hjertelig... Disse vise ord, er efter min mening den bedste måde og beskrive, hvor meget kærlighed og taknemlighed jeg har oplevet bare på denne ene uge. Jeg troede ikke én uge, kunne indeholde så mange oplevelser og lave så mange gode minder, men det gjorde det. Med hjælp fra de frivillige og gæsterne, oplevet jeg en entusiasme, man skal lede længe efter, og dette har gjort mine minder om denne uge endnu dybere og stærkere. Astrid B. Jensen Baunehøj elev 09/10 14

15 Sket på Baunehøj Forskellighed og fællesskab Lokalt integrationsprojekt i Frederikssund. Omtale i Frederikssund lokalavis sommeren 2010: Netop i disse dage er cirka 60 frederikssundere godt i gang med at danne nye netværk og hygge sig med fælles madlavning og morgensang på efterskolen Baunehøj i Jægerspris. De har nemlig booket sig ind på en uges ferieophold på den populære efterskole, og med lige omkring 60 deltagere og frivillige hjælpere er der ca. dobbelt så mange feriegæster som sidste år. Initiativet om en ferieuge for lokale familier på den populære efterskole startede ellers som lidt af et tilfælde i forbindelse med kommunens 200 års købstadsjubilæum. Her tilbød forstander for Baunehøj, Uffe Raahede, at stille efterskolen til rådighed i en uge, så borgerne i den nye storkommune kunne knyttes tættere sammen. Og selvom det langt fra var et forslag, der blev grebet med kyshånd, lykkedes det alligevel en lille flok frivillige at skrabe godt 30 deltagere sammen. I år er antallet altså dobbelt så højt, hvilket ifølge Uffe Raahede skyldes den særlige fællesskabsånd, der er over Baunehøj. "Vi lever på mange måder i et meget rigt land og samtidig i et meget fattigt land. Fattigdommen giver sig til udtryk ved, at vi er så egoistiske og individualiserede. Vi har et enormt behov for fællesskaber, hvor vi kan være frie," siger han og fortæller, hvor imponerende det er, at der allerede på andet året er så mange deltagere. Det er en god blanding af bedsteforældre med børn, kernefamilier, fattige og indvandrere alle med fællesnævnerne Frederikssund, der har valgt at holde en uges ferie på efterskolen. Netop blandingen af kulturer og åbenhed overfor andre er en af de hjørnesten, der danner fundamentet for projektet, fortællere Uffe Raahede og siger: "Vi kan se, at nogle af de indvandrerfamilier, der var med sidste år er blevet venner med nogle af de danske familier. De inviterer hinanden hjem og spise, og børnene leger med hinanden." 15

16 Sket på Baunehøj Tour de Baunehøj. Sædvanen tro arrangerede skolekredsen det store lagkageløb for nye forældre. 16

17 Tema: Baunehøj 2012 Baunehøjs fysiske rammer set i et strategisk lys. Kerneydelsen på Baunehøj er den almendannende efterskole for elever i 10. klasse/ årgang. Alle skolens aktiviteter har fokus på at lære os alle at leve som frimodige, individuelle og kompetente mennesker i en verden fuld af muligheder og samtidig lære at forbinde os i forpligtende fællesskaber. Det sker ved at tro på: dygtighed, troværdighed, ligeværdighed og gådefuldhed. Det sker ved at fastholde sammenhængen mellem viden og væren. Viden og demokrati må forbindes. Du spiller både en rolle som elev og som borger. Baunehøj er rundet af disse tanker og er en demokratisk institution, der uddanner civiliserede demokratiske medborgere. øjeblikket ombygningsplaner i udbud, der hvis pengene rækker betyder, at der indrettes en ny forstanderbolig i de tidligere herskabsstuer samt plads til 12 elever i Vestfløjen over det tidligere vaskehus. Og selv om vi på denne måde har investeret en snes millioner i de fysiske rammer, stopper det ikke. Der er mange steder at tage fat! Der bliver spændende at følge Baunehøjs udvikling for uanset, hvordan man vender og drejer det (se nedenfor), så er udviklingsmulighederne enorme. De fysiske rammer spiller en meget stor rolle som ramme for skolevirksomheden. Baunehøj udgør en hel lille landsby med værksteder, køkkenhave, ride- og springbane, tennisbane, kondistier, gravhøje og 28 tdr. land lige ned til en fortræffelig badestrand. Rammerne omkring Baunehøj er helt enestående og vedligeholdelsen meget ressourcekrævende! I løbet af de sidste 5-6 år har skolen investeret i et nyt spisehus, købt villa Baunehøj (hovedbygningen), Landeriet og store arealer. Hertil kommer renovering af Landeriet samt indretning af tjenestebolig på 1. salen. Vi har etableret fjernvarmeledning fra pillefyret under gymnastiksalen til Landeriet og videre til hovedbygningen. Vi har isoleret og udskiftet taget på gymnastiksalsbygningen, og vi udskifter i øjeblikket taget på ridehallen. Foran os venter store opgaver: Skolens rensningsanlæg skal udskiftes, og vi planlægger etablering af et nyt nedsivningsanlæg. Ca. halvdelen af hovedbygningen skal gennemrenoveres i den kommende vinter. Vi har i 17

18 Tema: Baunehøj 2012 Billederne herunder viser hovedbygningen set fra nord (køkkenhaven) samt grundplan (stuen) for bolig og elevværelser. 18

19 Opslagstavlen Husk Arbejdsdag på Baunehøj Efterskole lørdag den 4. december 19

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 45 15. oktober 2009 Væksthuset nr. 45. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 09/10 4 Uffe s klumme 5 Nyt fra Skolekredsens bestyrelse 7 Afsked

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Ugebrev 12 Indskolingen 2015

Ugebrev 12 Indskolingen 2015 Ugebrev 12 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolings forældre. Det mærkes tydeligt, at foråret endnu engang er vendt tilbage og det virker faktisk lige nu temmelig stabilt. Det er så skønt og alle

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår!

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår! Fredagsbrev Århus Friskole d. 18. december 2009 God jul og godt nytår! Så nærmer sig tiden. Sidste skoledag er vel overstået, de sidste julegaver er produceret i juleværkstederne og der er blevet sunget

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Sevel Skoleavis. ALT om Justin Bieber! Et job som brandmand! Filmanmeldelse: The Hunger Games. Oktober 2012

Sevel Skoleavis. ALT om Justin Bieber! Et job som brandmand! Filmanmeldelse: The Hunger Games. Oktober 2012 Sevel Skoleavis Oktober 2012 Freja sammen med en orangutang i en safaripark hun besøgte sammen med sin familie. Freja i paradis Af og til er man bare heldig! Freja i 6. klasse fik fri fra skole for at

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej af Jim HD Indholdsfortegnelse Kære dagbog...3 22-03-2230...3 23-03-2230...3 29-03-2230...3 01-04-2230...3 02-04-2230...4 04-04-2230...4 2230/05/04...4 28-06-2230...4 07-10-2230...4

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Styrk og skab. NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R

Styrk og skab. NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R Styrk og skab NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R I N D H O L D Hvorfor denne folder?...side 3 Teenklub og Unge Voksne (UV)...side 4 Foreningsbestyrelsen...side 7 Forældre...side

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så Interview med barn 5 10 15 20 25 30 35 40 45 A: Hej I: Hej igen, du kan sagtens høre mig ikke også? A: jeg kan sagtens høre dig, kan du også høre mig? I: Jeg kan godt høre dig, og det fungerede fint, øhm,

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

DET FRANSKE HJØRNE HOLMGAARD- SKOVLUNDVEJ 12-8541 SKØDSTRUP TLF. 26 27 90 26- iinfo@detfranskehjorne.dk- WWW.DETFRANSKEHJORNE.DK

DET FRANSKE HJØRNE HOLMGAARD- SKOVLUNDVEJ 12-8541 SKØDSTRUP TLF. 26 27 90 26- iinfo@detfranskehjorne.dk- WWW.DETFRANSKEHJORNE.DK DET FRANSKE HJØRNE HOLMGAARD- SKOVLUNDVEJ 12-8541 SKØDSTRUP TLF. 26 27 90 26- iinfo@detfranskehjorne.dk- WWW.DETFRANSKEHJORNE.DK Bruno Lecanu og Carsten Riis Høeg Video http://vimeo.com/59659919 Stjerner

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

CD / MC / DVD / Single / LP. ialt 297 Udgivelser:

CD / MC / DVD / Single / LP. ialt 297 Udgivelser: CD / MC / DVD / Single / LP. ialt 297 Udgivelser: Udgivelser med Solveig og Richard 1971-1978 Single Plader: 1.Single: Den lille lysegrønne sang / Vi har så ondt i ho`det 2.Single: Mini grand prix / Sig

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

CWT MEETINGS & EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS CWT Meetings & Events har fundet to perfekte steder at afholde møder og konferencer i den smukke franske natur 34 35 Af Sidse Rolskov Events med fransk elegance Noblesse oblige adel forpligter. Nogle gange

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere