Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens beretning (se bilag 1 på side 4) Kommentar og uddybelser til formandsberetningen:. -Det bliver forklaret nærmere at alle reglerne for børnene er lavet af den lokale ledelse og staff. Generelt at alle policies lavet sammen med Blair, hvilket har været en rigtig god proces for samarbejde mellem nord og syd.. -Der bliver spurgt ind til de to børn som ikke længere er på Centeret. Den ene unge dame har valgt at forlade Centeret og bor hos hendes mor, vi støtter hendes stadig økonomisk ift skole. Den unge mand har vi måtte bede om at forlade Centeret, da hans opførsel var i modstrid med Centerets regler. Han bor alene, men vi støtter ham stadig økonomisk også i forhold til skole.. -Det bliver fortalt at Mette F og Christina vil uddybe Sponsor policy og kontakte sponsorerne for de ændringer der måtte være.. -Der bliver stille spørgsmål vedr. manglen af den lokal bestyrelse og risikoen derved. Vi ved godt at det er et kæmpe problem at den lokale bestyrelse ikke er blevet etableret endnu. Det er normalt den lokale bestyrelse som ejer grund og ejendomme, og det kan derfor skabe mange juridiske problemer. Da Mette F og Karen var i Usa River i februar holdt de et møde med interesserede kommende medlemmer og Blair er gået i gang med at lave nye vedtægter. De har været forbi en advokat og mangler så vidt vides kun at blive registreret i Dar. Det går ikke vildt stærkt, men vi vil sørge for at Blair prioriterer dette punkt højt fremover. Efter formandens beretning fortæller Maren og Maja om tanzibarn.dk s andet projekt: Usa River Sports and Hobby Club. De fortæller at projektet fra starten har fokuseret på unge mænd som målgruppe, som hang i gaderne uden at have noget at lave. Bag projektet står en projektgruppen i Danmark på fire piger og en projektgruppe i Tanzania på seks mænd. Gennem sportsaktiviteter er målet at lave en ramme hvor de unge mænd kan forbedre deres netværk og deres muligheder i livet. Derudover er der stort fokus på at oplyse de unge gennem informationsaftner om fx HIV/Aids, korruption, alkohol, ernæring osv. Efter et års tid udvidede projektet til også at inkludere unge kvinder. Medlemmerne i klubben har stor indflydelse på aktiviteterne de har blandt andet etableret engelskundervisning i klubben. Vi kan ikke ændre medlemmernes grundlæggende livsvilkår da vi kun har et lille budget og det er heller ikke vores vision, men vi vil gerne give dem en ramme hvor de selv kan forbedre deres livsvilkår. Vi vil i efteråret søge en DANIDA bevilling igen. Denne gang skal fokus på at Side 1 af 8

2 støtte medlemmerne i at identificere deres mål i livet og hjælpe dem til at se hvilke muligheder der er for dem. Vi vil ikke betale jobs eller uddannelse til dem, men vi vil hjælpe dem med at finde vejen selv. Der er i projektgrupperne meget fokus på at samarbejde med andre organisationer og drage nytte af det netværk af NGO er der er i lokalområdet. Blandet andet har den tanzaniansk projektgruppe søgt penge fra en lokal organisation. Sportsklubben er under tanzibarn.dk, og vi har lige fået vores egen hjemmesiden: Kommentar:. - Der bliver spurgt om der kunne være en ide at bruge de frivillige kræfter i sportsklubben i Børnehjemmets bestyrelse. Det blev svaret at et af medlemmerne fra sportsklubben har vist interesse i at deltale i bestyrelsen, men det er vigtigt for os at det er på eget initiativ. 3) Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse (se bilag 2 på side 8). Revideret af Deleut Henrik Nordland. _ 4) Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. Hanne fortæller yderligere at arven fra Jakob Ejersbo og de mange nye medlemmer vi har fået ved at sende brev ud til tidligere medlemmer, har gjort at vi har overskud i år, men økonomien er ikke stærk. Vi mangler stadigvæk medlemmer og donorer. Omkostningerne er generelt steget og i takt med at børnene bliver større stiger omkostningerne til dem. Men vi har også prioriteret bedre lønninger til staff, bedre mad til børnene, uddannelse. Derudover er der stadig et efterslæb fra 2010 hvor vi havde korruptionsproblemer. Der udover er administrations omkostninger steget fra ca. 2-3% til omkring 7%. Dette skyldes at vi i 2010 har sendt to medlemmer til Tanzania, for at finde en ny ledelse til Centeret. Der er enighed om at disse penge var fuldt nødvendige og meget godt givet ud. Kommentar:. - Der bliver stillet forslag til om man skulle minde sponsorerne om hvornår det er tid til at betale sponsorater.. - Der bliver stille forslag om at overføre penge mindre ofte til Tanzania, da det koster en del hver gang. Regnskabet godkendes. Budgettet for det kommende år: Budgettet er desværre ikke endeligt endnu og kan derfor ikke fremlægges. Dette skyldes blandt andet at Blair er kommet med nogle budgetønsker, som vi skal diskutere til bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. George Jensen har doneret penge til alle børnenes uddannelse i Fastsættelse af kontingent: Forslag om at ændre af kontingent fra 200kr pr år til 300 kr. Dette bliver vedtaget. Dette skal fortælles i kommende nyhedsbrev. Side 2 af 8

3 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen Mette Markussen stiller ikke op igen. Vi takker for hendes indsats. Christina Dalsgaard vil gerne stille op. Hun bliver valgt. 6) Valg af suppleant til bestyrelsen Karen vil gerne genopstille. Hun bliver valgt. 7) Valg af revisor Vores nuværende revisor ønsker ikke at genopstille. Vi har fundet en ny revisor Carsten Lynggård Fra Partners i Esbjerg. Han vil gøre det gratis i 2011, men efterfølgende vil han have 2000kr + moms for det. Vi vil undersøge hvorvidt det skal være en statsautoriseret revisor eller om det må være en pensioneret. Men det skaber også en tryghed at det er en statsautoriseret revisor. Christina Dalsgaard vil undersøge om hun kan finde en til efter ) Indkomne forslag Kommentar/forslag:. Der stilles forslag om at have mere fokus på gavebrev, da det i højere grad vil give sikkerhed om indtægter i fremtiden.. Der bliver sendt girokort ud to gange om året sammen med nyhedsbrevet og flere medlemmer betaler to gange.. Man kunne sende brochure ud sammen med nyhedsbrev, som medlemmer kan give til venner og bekendte.. Kunne man få en skole/gymnasium til at støtte ved et løb? Eller erstatte Operations dagsværk? Det kunne evt. skrives i nyhedsbrevet omkring det. 9) Særlige forhold Intet 10) Eventuelt Intet Side 3 af 8

4 Formandens beretning 2010 (bilag 1): Det har været et travlt år for bestyrelsen og et skelsættende år for Usa River Children Centre. Jeg var inde på det allerede sidste år, men årets absolut største begivenhed er, at Gladness Kisanga ikke mere er tilknyttet centret og at vi i stedet har ansat Blair som manager. Dette ledelsesskift har foranlediget os til at revurdere hele grundlaget for den måde, hvorpå vi driver børnehjemmet. Efter mange møder og en udsendelse af Mette og Karen i 14 dage til Usa, hvor de holdt en lang række møder med Blair, staff, lignende organisationers ledere og mange andre er der efter et stort papirarbejde dygtigt lavet af vores unge fremadstormende bestyrelsesmedlemmer lavet forslag til en række policies, som så har været i høring hos Blair og staff. Karen har haft arbejdet med at lave den endelige redigering og vi har nu 7 nedskrevne policies på engelsk. Det drejer sig om et overordnet dokument, et børnedokument, et dokument vedrørende hjemsendelse af børn, et staffdokument, et volontørdokument, et donordokument og endelig et dokument for retningslinier vedrørende online medier. Jeg vil kort beskrive hvert dokument nærmere, idet jeg lige vil pointere, at det er retningslinier for URCC og ikke for tanzibarn.dk: Det overordnede dokument: Missionen er at opfostre sårbare og forældreløse børn, så de får deres basale behov dækket, får skolegang og uddannelse, således at de bliver i stand til at klare sig selv. Det pointeres, at børnene skal opdrages til at blive gode tanzanianere med respekt for andre mennesker, til at forstå begreberne ærlighed og venskab og at undgå korruption. Børnehjemmet skal drives på et niveau, der svarer nogenlunde til det omgivende samfund uden unødig luksus. Manageren bestemmer, hvor det niveau ligger i samarbejde med os. Nye børn optages i samarbejde med de lokale myndigheder, efter at vi nøje har vurderet, om familien virkelig har sådan hjælp behov. Børnedokumentet:_ Det forventes af børnene, at de respekterer børnehjemmets regler og opfører sig ordentligt over for de andre børn, staff og volontører samt er høflige over for besøgende. Børnenes påklædning følger lokal standard. Børnene bliver forsynet med nyt eller brugt tøj, som vi dels får fra donorer eller selv køber. Børnene får desuden udleveret det obligatoriske sæt skoletøj. Hvis noget bliver slidt eller ødelagt, skal børnene aflevere det gamle, før nyt udleveres. Til jul får hvert barn et nyt sæt tøj afhængigt af centrets økonomiske situation. Børnene kan bo på centret indtil de kan blive genforenet med deres familie eller har afsluttet uddannelse, således at de kan klare sig selv. Hvis de vil uddanne sig længere end en bachelor på universitetet, kan de ikke længere bo på centret, men skal bo selv under omstændigheder, som forhandles individuelt. Børnene får 3-4 daglige måltider bestående af en nærende men ikke dyr mad, der svarer til normal tanzaniansk standard afhængig af centrets økonomi. Ligeledes sørges der for børnenes helbred med lægebesøg mv. Børnene går i offentlige skoler med få undtagelser i tilfælde af specielle behov. Børnene får lektiehjælp efter behov. Hvis børnene har evner og lyst, kan de fortsætte i sec. School efter standard 7. Ellers tilbydes de uddannelse på tekniske skoler eller lignende. Hvis et barn har evner og motivation for yderligere universitetsgang, skal de skrive en ansøgning til den danske bestyrelse, der så evt. vil søge at finde en sponsor. Der nævnes mange regler for alm. Opførsel med efterfølgende passende straffe i form af Side 4 af 8

5 ingen mad resten af dagen, hjemsendelse mv. På denne måde ved børnene temmelig præcist, hvad de må og ikke må og konsekvenserne. Det viser sig, at det er de meget glade for det passer til deres kultur, hvor opdragelsen en meget kontant og ret hårdtslående. I tilfælde af, at et barn krænker andre seksuelt, udøver grov vold eller lignende vil permanent hjemsendelse være konsekvensen. Det vil det også være, hvis reglerne overtrædes mange gange. Hjemsendelsesdokumentet: Vores mål er at få børnene forenet med deres familie så snart som muligt efter afslutningen af standard 7. Det er os magtpåliggende, at barnet har så tæt tilknytning til familien som muligt. Der fastlægges en procedure for en gradvis tættere tilknytning til hjemmet, hvis dette er i stand til at tage sig af barnet. Der afholdes møder med familien, hvor betingelserne diskuteres og ændrer familiens forhold sig, tages beslutningerne op til revision. Staffdokumentet: Overordnet ansættes der lokalt personale til at tage sig af de daglige fornødenheder samt en lokal manager som leder. Der skrives kontrakter efter gældende lov. Hver ansat kan modtage op til tshs årligt til lægeudgifter til sig selv, ægtefælle og børn efter regning. Hvis nogen bliver alvorlig syg kan vedkommende søge skriftligt om hjælp til evt. hospitalsindlæggelse eller lignende. Staff kan ikke låne penge af projektet. Lønforhøjelse sker en gang årligt efter inflation og centrets økonomi. Staff kan søge om uddannelse betalt af centret. Der pointeres en nul-tolerance overfor bestikkelse, korruption, tyveri, seksuel kontakt med børn og volontører mv. Volontørdokumentet: Overordnet er det volontørernes opgave at assistere staff med de daglige opgaver samt lave pr for centret. Kriterierne for at komme i betragtning som volontør er: mindst 20 år, gennemført førstehjælpskursus, kunne tale og skrive dansk og engelsk samt kunne blive på centret mindst i 4 mdr. Volontørerne skal selv betale rejse, forsikringer mv. men får kost og ophold på centret. De skal betale 1000,- kr. i administrationsgebyr til foreningen. Volontørerne udvælges efter ansøgning og samtale med koordineringen og interviewer. Volontørerne gøres opmærksom på, at de arbejder under manager og staff og ikke må lave regler om selv men kan stille forslag. Reglerne er udarbejdet efter lokale traditioner og nylig ankomne volontører vil ikke altid være i stand til at se sammenhængen. Volontørerne opfordres til at opføre sig som rollemodeller, lege og tale korrekt engelsk med børnene men ikke at knytte dem for tæt til sig, da de jo forsvinder igen og barnet så igen vil føle et tab. Donordokumentet: Mange gæster vil gerne give noget til centret. På grund af vores no-luxery politik forbeholder vi os ret til høfligt at sige nej tak til en gave, som ikke stemmer med vores politik om en standard på hjemmet, der svarer til det omliggende samfund. Vi vil gerne i stedet bede sponsorer om at give os lokalt købte gaver som majs, grøntsager mv. Et sponsorship af et navngivet barn koster 3000,- kr. pr år. Et barn kan have op til 4 sponsorer. Beløbet gives til tanzibarn.dk og har ingen indflydelse på det enkeltes barns trivsel. Børnene skal skrive to gange om året til deres sponsorer, hvilket volontørerne hjælper dem med. De må ikke bede om penge eller gaver. Hvis en sponsor modtager Side 5 af 8

6 henvendelser fra deres sponsorbarn ad andre veje end den officielle kanal, opfordres de til at oplyse tanzibarn.dk om det. Hvis en sponsor ønsker at give sit barn en ekstra gave, anbefaler vi, at man sender penge til tanzibarn.dk med besked om, hvad man ønsker købt. Dette vil så blive købt lokalt og man vil sikre sig, at gaven modtages. Samtidig med, at lokalsamfundet tilgodeses. Da alle børn ikke har sponsorer, anbefaler vi, at man højst sender to gaver årligt på max. 50 kr. stykket. Ønsker man at give mere, er man meget velkommen til at donere et større beløb til tanzibarn.dk. Dokument for retningslinier for online medier: Foreningen benytter sig af , youtube og facebook. Facebook er et meget aktivt forum, hvor volontørerne to gange ugentligt opdaterer med stort og småt. Det pointeres kraftigt ikke at lægge billeder af mere eller mindre afklædte børn ud og heller ikke private billeder af volontørernes eventuelle byture. Meningen er at lave pr og derfor må der ikke skrives noget, der kan opfattes negativt. Kritiske kommentarer kan rettes internt. Alle kan nok forstå, at det har været et meget stort arbejde at lave alle disse retningslinier, som jeg her meget kort har skitseret. Vores håb er, at administrationen fremover vil blive nemmere, da vi forhåbentlig via disse politikker kan finde svar på mange tvivlsspørgsmål og ikke behøver at grave tilbage i referaterne for at finde ud af, hvad vi lige har ment om dette eller hint, eller tage en ny diskussion. Selvfølgelig vil disse retningslinier altid være til diskussion og skal løbende opdateres, men det vil være småtingsafdelingen. De ældste born Prosper: Har taget sin bachelor. Vi har meddelt ham, at han må søge arbejde og så senere ansøge om at læse videre. Hans master ville blive urimelig dyr, så vi har foreslået ham at finde en anden retning og i mellemtiden arbejde og spare nogle penge op. Evt. kan han jo tage et aftenuniversitet ligesom Blair gør. Der er to børn på år, der har forladt centret, men som vi på individuel basis stadig støtter. Derfor er vi i gang med at finde to nye børn. Georg Jensen Fonden Igen i år har Georg Jensen fonden doneret et stort beløb til os. Pengene er øremærket til nødvendig renovation af bygningerne samt til udgifter til børnenes skolegang. Renovationen er fuldført og vi har været i stand til at sende børnene på gode offentlige skoler. Bestyrelsen vil gerne takke Fonden mange gange for dens gavmildhed. Opfølgende breve: Vi har sendt 180 breve ud til tidligere medlemmer, der ikke har betalt i de sidste tre år. Det har resulteret i indbetalinger på ca ,- kr, og vi håber selvfølgelig, at de fleste vil fortsætte som medlemmer. Det er i det hele taget meget vigtigt, at alle prøver at skaffe nye medlemmer, da det er fundamentet i vores økonomi. Hvis hvert medlem blot skaffede et nyt medlem, så var vores økonomi stort set reddet. Frugtbarhed: Trivlsen på centret må være stor, idet to af vores ansatte kvinder er på barsel, og Blair har for få måneder siden fået a baby girl. Selv hønsene lægger æg og udruger kyllinger. Vinterens og forårets volontører har fået gang i vores hønsehus igen, og projektet ser meget lovende ud. Side 6 af 8

7 Og for at det ikke skal være løgn, så er jeg netop blevet oplyst om, at vagthunden har to hvalpe. Julie: Vores tidligere volontør Julie har taget orlov i to år fra ræset i Danmark og bosat sig i Usa River, hvor vi har ansat hende som souschef. Julie er samtidig medlem af vores bestyrelse og har været en enorm hjælp for foreningen i hele denne overgangsfase. De kulturbarrierer, der uundgåeligt vil være mellem bestyrelsen og Blair, har hun forstået at nedbryde, så vi har en meget åben dialog med Blair. Julie kan tage temperaturen på diverse problemer og forklare både os og Blair, hvad den anden mener. Det er vores håb, at Julie når at overflødiggøre sig selv, inden hun drager til Danmark igen. Stor tak til Julie. Lokal forening: Der har været tilløb til at få dannet en lokal forening, som der jo ifølge loven skal være, men det er ikke lykkedes endnu. Ting tager tid i Tanzania, men vi håber, det vil være på plads i løbet af det kommende år. Dette var i store træk, hvad der er sket i det sidste års tid. Bestyrelsen håber, at vi i det kommende år vil kunne høste frugterne af de sidste to års arbejde. Birthe Bache, formand Side 7 af 8

8 Årsregnskab 2010 (bilag 2): Side 8 af 8

Nyhedsbrevet. Haruna møder sine danske sponsorer. tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken.

Nyhedsbrevet. Haruna møder sine danske sponsorer. tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken. EFTERÅR 2013 tanzibarn.dk Nyhedsbrevet STØTTEFORENINGEN FOR USA RIVER Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken. Overskuddet fra salget går til foreningens arbejde. Læs mere

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 U-landsforeningen Svalerne Af Helle Vinther Kristensen og Tommy FalkeØje Indholdsfortegnelse Resumé.. side 3 Partnere.. side 6 Nye NGOer, der har søgt om støtte.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 3.2010 1 2 KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA Sogneindsamling 2011 Vi vil som sædvanlig gerne slå et stort slag for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere