Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08."

Transkript

1 Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent: Søren Referent: Ernst Næste møde: i Ebeltoft den Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. Præsentation af de tilstedeværende Gr.rep.: Niels Beder, Annemette Århus, Jan Erik Ringkøbing, Ernst Århus, Henrik Århus, Annie Århus, Lis Silkeborg, Ole Skive, Svend Århus, Alex Århus, Allan Viborg, Else Århus og Jytte Skanderborg. Gr.rep.sub.: Helle Horsens og Per Skanderborg. Obs.: Jørgen Herning, Jan Silkeborg, Willy Århus, Poul Horsens og Marianne Skanderborg. Råd.: Søren, Ivan, Charlotte, Erik, Erland og Susanne. 5. Godkendelse af referatet fra regionsmødet den Niels: I punkt 10 f i referatet står: Det blev foreslået, at der kom et opslag på hjemmesiden, og det snakker Ole og Niels videre om - Det opslag er der og har været der længe. Referat godkendt. 6a HSR-repræsentantens rapport Erland: Hele referatet fra HSR-mødet den dagsorden til mødet i lørdags den ligger på nettet Charlotte: På mødet i lørdags blev det vedtaget, at regionerne må hjemtage arrangementer ( på samme måde, som Region Midtjylland nu står for vores stand på Skanderborg Festivalen) Henrik spurgte: Hvem er de ikke-delegerede, der fylder meget i komiteerne og Erland svarede, at det er gamle rotter, der er observatører. De har både taleret og stemmeret i komiteerne. Erland: Indtil videre er der kommet kr. ind i hattepenge. Rapporten blev godkendt 6b Formandens rapport Ivan: Hvad betyder: Vi vedtog at tilstræbe fælles retningslinier i regionerne.? Susanne: Nogle regioner arbejder helt uden for strukturen i AA og derfor betyder sætningen, at samtlige regioner arbejder på at følge de retningslinjer, der er i Strukturhåndbogen. Rapporten godkendt. 6c Kassererens rapport Erik vil køre kassen via banken og af med girokontoen. Der var forskellige spørgsmål omkring det med girokontoen, og vi vedtog, at Erik laver en lille skrivelse, som han sender til Ivan, der sender denne ud sammen med dette referat. Man kan stadig aflevere pengene kontant. 1

2 Lis: bliver hattepengene sendt til regionerne eller Hovedservicekontoret? Susanne: Den normale fremgangsmåde er, at grupperne sender penge til regionen, der igen sender et evt. overskud til København. Men grupperne bestemmer selv. På Hjemmesiden står der, hvad hattepengene går til. Alex: Det ville være mere overskueligt og forståeligt, hvis overskriften var: Regnskab for og budget for 2008 Susanne: Det nys afholdte Seminar om Service i AA kostede 2400 kr. Vi vedtog at sende kr. til Hovedkontoret Regnskabet blev godkendt. 6d Sekretariatets rapport Ivan: Der er en ny gruppe i Hasselager + måske en mere. Har lidt problemer med kommunikationen med Kbh., men der arbejdes på sagen Susanne: Grupperne ændrer ikke selv på hjemmesiden men henvender sig til sekretæren. Så var der en snak om, at vi kan se alle, der får tilsendt materiale, når sekretæren sender materiale ud og at nogle af navnene var u-aktuelle, og Ivan sagde, at han sender ud til folk indtil de melder fra. Problemet med at navnene kan ses bliver løst nu, idet man kan sende ud og skjule navnene. Rapport godkendt. 6e Informationsdvalgets rapport herunder LIV Charlotte: Der var 49 til Seminaret om Service i AA. Der var deltagere fra hele regionen, og det var et godt og opløftende seminar. Der er allerede forslag til nye emner, man kunne tage op på kommende seminarer, fx telefon- og vagt og nykommere. Der var enighed om, at det var en god idé, at fortsætte med informationsseminarer. Anni mente, at det var en god idé med workshops på sådanne seminarer og Anne Mette sagde, at man også skal orientere sig mod de, der ikke er mødeegnede, men som gerne vil gøre et stykke arbejde, fx som telefonvagt. Susanne foreslog, at vi vedtager et nyt informationsseminar på næste regionsmøde. Lis: Hvor langt er informationskorpset? Charlotte: Det er ikke kommet længere. LIV Ad. Lægedage i Bellacenteret: De der var med mener, at der stadig er et budskab at bringe videre. Og så blev der klappet godkendt 6f Rapport fra telefonvagten (Ole) Vi diskuterede forholdene omkring, at det skal være alkoholikere der er kontaktpersoner, og ikke folk der har andre problemer fx med pillemisbrug. Endvidere blev det fremført, at det ikke kun er kontaktpersonerne der skal tjekkes men også folk i telefonvagten. Ole fortalte, at vores telefonvagtkoordinator jævnligt er i kontakt med telefonvagterne og på den måde har styr på dem. Susanne bad om at få diskussionen lukket på baggrund af et konkret problem. Hun sagde endvidere, at det kommer på dagsordenen til næste regionsmøde. En diskussion af kriterierne for at blive telefonvagt og kontaktperson Erland: Det med pillerne skurrer i mine ører. Det vil jeg gerne undersøge. Rapport godkendt 6g Hjemmesiden 2

3 Niels sagde, at rapporten var kommet sent men at den nu ligger på hjemmesiden. Der er besøgende om måneden. Den blev mødelisten splittet op Samsø er for sig selv. I begyndelsen af 2009 begynder AA s nye hjemmeside at tage form. Den er først og fremmest rettet mod mennesker der ikke er medlemmer af AA. 6h Bladet Søren: René kan ikke deltage i regionsmøderne, fordi han altid arbejder i weekenden. Det næste nummer af bladet kommer om 14 dage, men ellers kommer der et nyt blad, når der er materiale til det. Søren sagde også, at de (han og Rene) gerne vil have et par stykker mere med i bladudvalget, og at interesserede kan henvende sig til ham. Der er kommet ny mail til bladet: Denne mail er lavet af hensyn til indlæg til bladet, fordi man her kan gå direkte ind og skrive et indlæg. Man kan stadig finde bladet på hjemmesiden. Søren spurgte, om der var nogen, der har lyst til at skrive om deres arbejde i AA og Anni ville forsøge at finde én i deres gruppe, der ville lave et arbejde med bladet. 7. SK 2009 Der er 2 4. års delegerede (Søren og Susanne) Der er 2 indstillet som 1. års delegerede: Alex og Henrik Der er én 2. års delegeret + en som er tvivlsom. Hvis vedkommende melder fra bliver der en ekstra 1. års delegeret. Det skal afgøres på næste regionsmøde. Vi er berettiget til 10 delegerede + 2 observatører, men der må gerne stilles flere i forslag. Man skal være grupperepræsentant for at kunne indstilles som 1. års delegeret. Erland: HSR er blevet pålagt at lave en ny struktur for Servicekonferencen. De har haft 2 møder. Der bliver 3 workshops i de 4 komiteer på Servicekonferencen 2009, og man kan ikke bare stemme ja eller nej. Man forventer forslag til Servicekonferencen i 2010 og færdiggørelse i Servicekonferencen ligger den sidste weekend i april, og materialet forventes udsendt 8 uger før. Formødet bliver fordelt over 2 dage eller det bliver på en lørdag. Det skal tages op på næste regionsmøde. 8 Erfaring fra grupperne Henrik: Markus-kirken i Århus onsdag. Sponsorpræsentation. Mødelederen har en liste, så han kan udpege en til at snakke med nykommeren. Gruppesamvittighedsmøde en gang om måneden og de lægger laminerede ark ud om, hvad et sådant møde handler om, og som noget nyt har de lavet en dagsorden, som de kører efter. Grupperepræsentanten er mødeleder. Henrik sender dagsordener til regionsmøder rundt i gruppen og nævner hjemmesiden. Der læses op af Som Bill ser på det og deles ud fra den oplæste tekst og Henrik synes, at møderne er blevet meget bedre, siden mødelederen er holdt op med at sige eller hvad folk ellers måtte have på hjerte Anni: Kvindegruppen i Århus. Gruppen vokser også folk udenbys fra. Den kører godt. Der kommer også mænd. I må gerne gøre reklame for gruppen Jørgen: Mandagsgruppen i Herning. Har ikke nogen grupperepræsentant. De vil gerne have mere oplysning. Susanne: Vi vil gerne komme ud og informere. Det vil de nok benytte sig af i det nye år, mener Jørgen. Helle: Horsens. Suppleant for Henrik. Har samarbejde med Regionshospitalet i Horsens. Sørger for at få nogle af de nye med i tolvtetrinsarbejdet. Flere og flere får lov til at tage ansvar det er vigtigt! Sponsorpræsentation og telefonlister. Har snakket om at tage traditionerne op. 3

4 Lis: Silkeborg, mandag. Det er et nykommermøde. Trin- og traditionsmøde. Der er en del faste. Ca. 25 i alt. Gruppesamvittighedsmøde en gang om måneden. Speak en gang om måneden. Har valgt folk fra Silkeborg grupperne til at speake. Nykommerbrev. Har snakket om at lave infomøde i Silkeborg og indkaldt til Fællessamvittighedsmøde, der var med på at gå videre med ideen. De spørger om nogen vil snakke med nykommeren efter mødet, men de har ikke en liste. De har snakket om, at det vil være godt at have en kontaktperson til nykommeren. Det er godt at få ansvar. Jan: også med i mandagsgruppen i Silkeborg. Det er godt at være med i. Erik: mandagsgruppen i Odder. Trinmøde 1. mandag. Traditionsmøde 3. mandag. Åben møde sidste mandag. De har også speak og gruppesamvittighedsmøde. Der kommer God gruppe. Ole: mandag i Skive. Tordenskjolds soldater i øjeblikket. Der er ingen, der har lyst til at være med i noget med Store Bog. Sven: Det Blå Sted, Århus. Kører efter Store Bog ca. 40. Speak 1. onsdag i måneden. Guppesamvittighedsmøde den 3. onsdag. Det kører med referat, og hvis man ikke er enige, tager man det op næste gang og hvis man heller ikke er enige der, besluttes med 2/3 flertal 3. gang. Konventmøde den efter aa-mødet. De vil gerne have flere grupper med. Har snakket om at lave konventet på dansk. Nykommerkuvert + Store Bog gives til nykommeren. Sponsorpræsentation. Der er altid mindst én, der snakker med nykommeren og fortæller, at det er godt at komme i gang med trinene. Der er en stor fast kerne + nogle løse fugle Alex: Risskov. God gruppe. Modne mennesker Er vokset. Gruppesamvittighedsmøde a la Markusgruppen onsdag i Århus Allan: Viborg, mandag. Deler hvad der har berørt gennem ugen. Fast kerne. Gode til at tage sig af nye. Velfungerende gruppe. Else: Vejlby. Ikke en stor gruppe, og det er de fleste glade for. Siger, at folk også skal gå i andre grupper. Kører efter 12 og 12. Gruppen er 1 ½ år. Startede med 3-4 stykker, nu Jytte: Skanderborg, mandag. Fyraftensmøde. Dejligt, livligt og seriøst. Det med en liste til nykommere, vil jeg tage med hjem. Hun var føl hos én, da hun startede for et år siden, og det var godt. Per: Skanderborg, torsdag. Er suppleant for Niels Åben sidste torsdag i måneden. Er blevet bedre til at tage sig af nye. Per er glad for at komme der. Ernst: Markusgruppen onsdag i Århus. Forpligtede sig på sidste regionsmøde til at få afholdt et gruppesamvittighedsmøde og få fastsat regelmæssige møder. Dette er blevet gjort, og gruppen holder nu gruppesamvittighedsmøde 1. lørdag i de ulige måneder. Ivan: Silkeborg. Kejserens soldater men ikke til service. Arbejder på at køre nogle i stilling til service. Niels: Beder. Folk der ikke har Store Bog får den. De forsøger at få nye med som føl fx at få dem med til at lave kaffe eller få dem med i andre grupper. Det virker. På sidste gruppesamvittighedsmøde vedtog de at gøre alle møder åbne. Anne-Mette: Vestergade i Århus, lørdag aften. Det er et Kom til at tro møde. 1., trin deltagere. En del faste men også løse. Der er pause, så der er lejlighed til at snakke med nykommere. Går på café bagefter. Jan: Ringkøbing. Det er det første regionsmøde Henrik er med til. Velfungerende gruppe. Fast stamme. Sjældent under 10. Kunne godt bruge flere nykommere. Fik gode ting med fra Henrik m.h.t. sponsorer. Interesseret i sponsorseminar. 9. Evt. herunder løse ender og afslutning Ivan: deadline for rapporter til næste Regionsmøde er den Susanne: Der er kommet en ny udgave af AA-gruppen - hvor alting starter. Den gamle var oversat. Den kan bestilles på litteratursiden. 4

5 Susanne: Ad. transportkassen: Niels har taget mål og den er ved at blive produceret. Susanne: Er der noget nyt om, at vi evt. kan få AA s vagttelefonnummer på omslaget til postomdelte reklamer? Helle: Nej, men jeg vil undersøge det. Til sidst takkede Susanne for et godt møde og så læste hun løfterne. Vi sluttede med Sindsrobønnen. Og tak til Viborg for godt værtskab i de dejlige nye lokaler og til lykke med dem! Ernst 5

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

SYD eren. September 2011

SYD eren. September 2011 SYD eren September 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

AUGUST 2010. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6

AUGUST 2010. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6 AUGUST 2010 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6 SEKRETARIATET Anonyme Alkoholikere Telefon: 26 54 79 97 Postboks 573 Kontonr: 1551-0000912646.

Læs mere

SYD eren. Marts 2011

SYD eren. Marts 2011 SYD eren Marts 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13 1. SINDSROBØN ------------------------------------------------------------------------------- 3 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER------------------------------------------------------------------ 3 3. PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere