I private hjem på globale vilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I private hjem på globale vilkår"

Transkript

1

2 I private hjem på globale vilkår at være au pair i dagens Danmark AF EDITH MARIE ROSENMEIER Fig.1 Au pair og værtsfamilie Au pairen er 23 år, værtsparret 36 år og børnene 8, 6 og 2 år. Au pairen var hos familien juli 2009-december Au pairen tog herefter hjem på ferie i en måned og blev au pair i Norge. Au pair and host family The au pair is 23 years old, the host couple are 36 and the children are aged 8, 6 and 2. The au pair was with the family from July 2009 to December The au pair then went home on holiday for a month and afterwards became an au pair in Norway. Foto: Nationalmuseet 2010

3 Fra 2010 til 2012 gennemførte Danmarks Nyere Tid på Nationalmuseet en undersøgelse af au pairer i Danmark. Samtidsdokumentation Au pair-ordningen vedtaget i 1969 i Projektet skriver sig ind i en lang tradition for samtidsdokumentation i form kan benytte udenlandsk arbejdskraft Europarådet sikrer, at man på lovlig vis i private hjem til husarbejde. Au pairområdet er et nicheområde, idet en au af Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser (NEU), der går tilbage til pair hverken er husarbejder eller studerende, men alligevel udfører husarbejde 1940 erne. I flere omgange er tyende- og til gengæld for kulturel udveksling. Au tjenestepigeerindringer blevet indsamlet pair-overenskomsten sigtede dengang på unge kvinder i Europa, som ønskede i NEU-regi. Au pair-projektet bygger at lære sprog gennem ophold i en familie, og til eksempel drog mange danske unge videre på eksisterende dokumentation, piger på den måde ud i verden. I beretningerne i NEU er der eksempler på men rummer også nye perspektiver i danske kvinder, som tog til bl.a. Frankrig for at dygtiggøre sig i husholdning og kraft af de kulturmøder og andre særlige perspektiver, der præger au pairernes sprog. Denne undersøgelses hovedfokus blev rettet mod au pairer fra lande uden liv i vore dages samfund. I undersøgelsen er det gruppen af filippinske au pairers tilværelse. for Europa for at belyse de nye au pai- Au pair-ordningen rummer i dag rer, der er i centrum. De skildrer deres deltagelse af au pairer på globale vilkår, forhold og egen opfattelse af det at hvor de unge kvinder rejser langt for at skaffe sig et arbejde og en indkomst. være au pair i Danmark i en periode. Kvinderne sparer op og sender penge Farumgaard-Fonden har støttet tilbage til hjemlandet for at forbedre familiens levevilkår. Au pairerne afspejler formidling af indsamlingsprojektet. migration fra fattigere til rigere lande. Nationalmuseet valgte at dokumentere dette samtidsfænomen. Nationalmuseet har som mål for sine nutidsundersøgelser at dokumentere væsentlige tendenser og fænomener i tiden, og den offentlige debat og interesse for filippinske au pairers vilkår, især deres arbejde i værtsfamilierne i forhold til den kulturelle udveksling, understregede, at her var et relevant område at dokumentere. Styrken ved samtidsdokumentation er, at der løbende kan indhentes uddybende svar og nyt materiale fra dem, der udspørges, de såkaldte informanter, og der kan opstå samarbejder, ja endog bånd mellem museum og informant. Det kræver tillid og vedholdenhed at få tilladelse til at få billeder samlet ind og endnu mere at få lov til at formidle dem, og tidsperspektivet for et projekt som dette kan derfor være langt. Men alt i alt lykkedes det gennem informanternes tillid, åbenhed og ønsker om at bidrage til Nationalmuseets samlinger at give de involverede au pairer medejerskab til undersøgelsen. Au pairer, værtsfamilier og informanter gik i dialog med museet om kriterierne for offentliggørelse af indlånt materiale med det resultat, at der allerede nu kan formidles materiale, som giver et indblik i au pairers forhold i Danmark (fig.1). Det er væsentligt, at au pairernes egne stemmer kommer frem, og det er f.eks. lykkedes at få tilladelser til brug af deres fotos af au pair-arbejdet med børnene. På længere sigt vil 276 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2013

4 Fig.2 Tabel: Opholdstilladelser til au pair-personer Nationalitet Filippinerne I alt Kilde: Der var ca au pairer i hvert af årene og ca filippinske au pairer, idet opholdstilladelser gives for 1½ år (fra maj 2011 for to år). Table: Residence permits to au pairs, Nationality The Philippines Total Source: There were c au pairs in each of the years and c Filipino au pairs, since residence permits are granted for 1½ years (as of May 2011 for two years). materialet kunne fortælle om au pairers vilkår både med hensyn til ordningens indhold af kulturel udveksling og om au pairernes udbytte i form af opsparing og hjemsendte penge. Dokumentationen foregik ved feltarbejde i form af kvalitative interviews og deltagerobservation. Målet var at indsamle au pairernes egne livshistorier. Her viste det sig som forventet vanskeligt at trænge ind i temaer, som ligger inden for privatsfæren med følsomme emner som billeder af au pairer i det daglige arbejde og af børnene i værtsfamilierne. Informanterne blev fundet gennem netværk med tilknytning til au pairer. Interviewene foregik på engelsk, der, selv om det er et fremmedsprog for begge parter, beherskedes tilstrækkeligt til at få oplysninger om au pairernes hverdag frem. De spørgsmål, undersøgelsen stillede til au pairer og værtsfamilier, kredsede om det, at au pairerne er migranter, og at mange vender hjem igen. For at forstå au pairerne er det hensigtsmæssigt at benytte sig af et perspektiv med vægt på livshistorier, hvor man indsamler og undersøger au pairernes fortællinger inden for en ramme, der går ud over de år, de tilbringer i Danmark. Feltarbejdet viser variationer og mønstre inden for den meget sammensatte gruppe af filippinske au pairer, men hovedvægten i besvarelserne pegede på et tilfredsstillende udbytte af au pair-opholdet både i forhold til at få en indkomst og ny kulturel indsigt. Det gælder i visse tilfælde også, selv om en au pair har skiftet værtsfamilie under sit ophold. Det betyder ikke nødvendigvis, at hun har været utilfreds med det første ophold, men at hun gennem det og mødet med det fremmede har set sig om efter endnu bedre muligheder. Opholdet og skift af værtsfamilie kan derfor også ses som en styrkelse af au pairens egen identitet og selvværd. Mellem familiemedlem og tjenestepige Jeg ser dem overalt på vejene, hvor jeg bor, fortalte en informant fra Nordsjælland i Statistisk materiale bekræfter iagttagelsen (fig.2). Filippinske au pairer har domineret statistikken siden 2009, hvor de udgør mere end 75 %. I PRIVATE HJEM PÅ GLOBALE VILKÅR 277

5 Au pairerne i indsamlingsprojektet er i midten af 20 erne, de har en længere skolegang eller uddannelser bag sig og har familie og venner på Filippinerne. Enkelte au pairer har arbejdet i huset i et asiatisk land, og flere tager det næste au pair-job i Norge. Mens au pairen opholder sig i værtsfamilien, indgår au pairen på lige fod med familiens øvrige medlemmer. Grundtanken er, at au pairen skal opfattes som en del af familien. Det er et begreb, som au pair-ordningen med tiden har fået vanskeligt ved at leve op til. Au pairerne reflekterer over kulturmødet med værtsfamiliernes familieliv og måden, en dansk børnefamilie fungerer på i dag. Dens gøremål med vægt på værtsparrets fuldtidsarbejde og begges karriere kan virke fremmed på dem: Det har ikke noget at gøre med familielivet hjemme udtaler en au pair. Nogle au pairer har svært ved at indgå på lige fod med børnefamiliens medlemmer. Flere opretholder en distance: Vi har et godt forhold, men det er udelukket, at være familiære, fordi jeg er genert. Det var forventet, vi spiste sammen. Det gjorde vi en gang på Willliams fødselsdag. Au pairer og informanter i det filippinske miljø forventer, at au pair-ordningen kan bidrage til opsparing. Det er ikke uden omkostninger: Det er hårdt arbejde lyder det samstemmende fra au pairerne. Det hårde arbejde er både at få au pair-jobbet til at fungere og tid til arbejde, skole og fritid. Samtidig føler mange et stærkt savn af familien i Filippinerne. Tankerne kredser også om, hvordan pengene bliver brugt derhjemme. Ikke alle au pairer har dog brug for at sende penge hjem: Min far er i Canada, han forsørger familien, min mor er på Filippinerne, videregiver en au pair, som i stedet sparer penge op. Au pairerne er bevidste om deres situation som au pair. Fælles er, at au pairerne finder identitet og styrke i deres baggrund som arbejdsmigranter. De følger det filippinske mønster for arbejdsmigration, hvor 10 mio. ud af en befolkning på 90 mio. arbejder i udlandet. Du tænker, vi er fattige? Vi er uddannede personer, statuerer en au pair. I Filippinerne tænker de, vi er helte, udbryder en au pair, som var på vej til sit næste job i Norge. Ikke desto mindre anes grupperinger inden for gruppen af au pairer. En gruppering koncentrerer sig om økonomien og holder sig til det nære, venner, familie og kirke, for det meste den katolske kirke. En anden gruppering vægter indkomsten og kulturelle oplevelser i Danmark og Europa. En tredje gruppering kommer for at blive gift. Der er selvfølgelig glidende overgange mellem grupperingerne. I materialet er den midterste gruppe stærkest repræsenteret. Der er flere grunde, bl.a. interesse i at dele ud af viden og erfaringer fra au pair-opholdet, mod til at åbne sig og tryghed i at udtale sig. Arbejde for værtsfamilien rengøring og børnepasning Au pair-kontrakten opregner to aktivitetsområder i form af huslige pligter og børnepasning. Arbejdet fordeles ud over ugens hverdage. Au pairen er typisk i aktivitet med tøjvask (fig.3), oprydning, rengøring og børnepasning. Aktiviteterne kan vægtes indbyrdes. Ud over faste rengøringsopgaver som gulvvask og støvsugning er løbende rengøring i forbindelse med børnene en del af arbejdet. Au pairerne opfatter rengøring som et arbejdsområde, hvor de selv er med til at bestemme, hvornår arbejdet udføres. Som en au pair udtrykker det: Min tid afhænger af mig. Børnepasning består i at bringe og hente større børn til og fra daginstitutioner og skoler, være sammen med børnene om eftermiddagen, tage børnene med på legeplads, se efter mindre børn, mens forældrene laver mad, og være sammen med børnene før deres sengetid. Au pairerne er som oftest selv vokset op i større familieenheder, hvor de er vant til at omgås 278 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2013

6 voksne og sørge for søskende. Au pairerne hygger sig med værtsparrets børn om eftermiddagen. De serverer mad, som de selv kan lide. Jeg lader ham få filippinsk mad, nudler og ris, siger en au pair. Au pairerne får indsigt i velfærdsstatens grundlæggende træk gennem mødet med børnenes hverdag i Danmark, og de oplever børnenes vilkår gennem iagttagelser af velfærdssamfundet. Her er folk alle ens, ingen rige, ingen fattige. Fattige folk kan spise samme mad som rige folk, ligegyldig hvilken status du har, det er rart at være barn i Danmark, fordi I er meget fokuserede på børn, de kan gøre som de vil, erfarer en au pair. Fig.3 Mad og kulturmøde Au pairerne er vant til at spise ris ved flere af døgnets måltider. Tre gange om dagen morgen, frokost, middag, ris. Navnlig morgenmaden er forskellig fra den filippinske med dens Fisk, ris, frugt som mangoer, grøntsager, kokosnød, bananer, som en gruppe au pairer udtrykker det. Kvinderne møder i Danmark en ny madkultur med vægt på korn- og mælkeprodukter. De indordner sig under værtsfamiliernes kostvaner. Au pairen deltager i arbejdet med at lave morgenmad og rydde op bagefter. Det ser ud til, at den kulturelle udveksling, som madlavning kunne afstedkomme mellem værtsfamilie og au pair, kun foregår til en vis grad. Det er forventeligt, at madlavning ville være et fokusområde under en kulturel udvekslingsordning. En stærkt medvirkende årsag er nok, at rengøring og børnepasning fylder det meste af de fem timer, hvor au pairerne må arbejde. Dette svarer til migrationsforsker Helle Stenums resultater. I sin undersøgelse viser hun desuden, at filippinske au pairer ofte gør rent i mere end de 30 timer om ugen, der må arbejdes i ordningen. Da heller ikke alle au pairer i indsamlingsprojektet har lært at lave mad hjemmefra, skal de først lære at lave den mad, som spises i børnefamilierne. Det er dog ikke svært: Det er nemme retter som pasta og nemt at lave, siger en au pair. Tøjvask Tøjvask er en del af au pairens huslige pligter ifølge kontrakten. Au pair på 23 år vasker værtsfamiliens og sit eget tøj om dagen, mens familien er på arbejde og i institutioner. Alt tøj tørres i det fri. Washing clothes. Washing is part of the au pair s household chores according to the contract. An au pair of 23 washing the host family s and her own clothes in the daytime, while the family are at work and in institutions. All the clothes are dried outdoors. Foto: Nationalmuseet 2010 I PRIVATE HJEM PÅ GLOBALE VILKÅR 279

7 Logi Værelserne ligger ofte i kældre, som er godkendt til beboelse. Alligevel kan de være mindre hensigtsmæssige til at opholde sig i. Nogle værtspar sparer på varmen, og kældrene bliver brugt til parkering af cykler. En informant fortæller: Der hænger tøj i kælderen, hvor au pair-pigen også har sit værelse. Au pairerne bruger værelserne til at sove i, have venner på besøg og til at hvile sig i. Au pairerne har fotos af kærester, venner og familie stående fremme. De kommunikerer på Skype, via sms er og Facebook og er i forbindelse med Filippinerne midt på dagen, hvor de har fri og det passer med tidsforskellen. Au pairerne ser værelserne som en del af deres privatsfære i familien. Grænserne bliver i praksis flydende, når små børn i familien banker på døren om aftenen for at lege. På spørgsmål om, hvordan au pairen så forholder sig, lyder svaret: Jeg lader dem komme ind. Fig.4 Au pairer til grill-party Emerold Caballero, som sidder yderst til venstre er au pair ligesom kvinderne yderst til højre, Glady Tan og Mary Grace Tan. Jenilyn Alojado Hundevad nr. 2 fra venstre er forhenværende au pair. Kvinderne er til grill-party hos tømrer Claus Justesen, 29 år og kæreste au pair Maria fe Garcia Caliso, 26 år. Mary Tan er ældste søster til Glady Tan. Mary og Glady Tan er au pairer i samme kvarter i Birkerød. Endnu en søster, Cherry Lou Tan, er au pair i Danmark. Der er en søster mere på Filippinerne. Mary, Cherry og Glady er kommet til Danmark ved kædemigration, hvor for eksempel søskende og kusiner følger hinanden. Au pairs at a barbecue Emerold Caballero, seated on the far left, is an au pair, as are the women on the far right, Glady Tan and Mary Grace Tan. Jenilyn Alojado Hundevad, no. 2 from the left, is a former au pair. The women are at a barbecue at the home of the carpenter Claus Justesen, aged 29 and partner to the au pair Maria de Garcia Caliso, 26. Mary Tan is the eldest sister of Glady Tan. Mary and Glady Tan are au pairs in the same neighbourhood in Birkerød. Another sister, Cherry Lou Tan, is an au pair in Denmark. There is yet another sister in the Philippines. Mary, Cherry and Glady came to Denmark through chain migration, where for example sisters and cousins succeed one another. Foto: Nationalmuseet NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2013

8 Lommepenge Til trods for, at au pairen ikke får løn, men kun lommepenge, er den globale ulighed så stor, at det er muligt for den enkelte au pair at spare op og sende penge hjem. Lommepengene er en sikkerhed i ansættelsen for en au pair, som ønsker at forbedre sine egne og sin families levevilkår. I 2010 steg lommepengene fra kr. til kr. om måneden. En au pair beskattes af sin indkomst. For au pairen er det det udbetalte beløb, som er væsentligt, uanset om ydelsen forstås som lommepenge eller som aflønning for arbejde. Beløbet, som sendes hjem, ligger i størrelsesordenen 500 til kr. om måneden. En au pair fortæller: 1000 kr. hver måned. Til min søster, til mine forældre, til medicin og mad. Andre au pairer gengiver mindste og største beløb, de har sendt hjem, som 900 kr. og højst kr.. Au pairer kan få flere kontanter ved eksempelvis at aftale med værtsparret, at der i stedet for kost lægges et beløb oven i lommepengene, ligesom babysitning i værtsfamilien ud over arbejdstiden kan give penge. Man kan også i materialet få en fornemmelse af, at der kan være tale om fritidsarbejde andre steder end i værtsfamilien, måske som rengøringshjælp. Fig.5 Au pairer til orienteringsmøde Au pairer har sat sig på trappen efter at have hørt foredrag om førstehjælp og om au pairers juridiske rettigheder i migrantforeningen Babaylan- Danmark. Mødet serverer spaghetti med kødsovs, filippinsk nationalret ifølge arrangøren, og chokoladekage. Maden er amerikansk inspireret. Au pairs at a briefing Au pairs have sat on the steps after hearing lectures on First Aid and au pairs legal rights in the migrant club Babaylan-Denmark. The meeting serves spaghetti with meat sauce, a Filipino national dish according to the organizer, and chocolate cake. The food is American-inspired. Foto: Nationalmuseet 2010 Kulturel udveksling Hovedformålet med au pair-ordningen er kulturel udveksling med vægt på uddannelse i sprog og alment kendskab til værtslandets historie. Betydningen af den kulturelle udveksling har dog som helhed ændret sig med tiden, og i dag har andre behov og relationer højere status. Tit taler au pairerne engelsk med børnene, et forhold som billiges både af værtspar og au pairer. Indsigt i dansk kultur og historie baserer sig nu på værtsparrets værdier om familiesamvær, som det kan komme til udtryk gennem invitationer til au pairer på weekendophold i sommerhuset sammen med familien. Au pairer får desuden kendskab til dansk kultur, når de på egen hånd bevæger sig rundt i samfundet. I weekenderne tager au pairerne på ture til København, køber ind, fejrer fødselsdage, tager til fester (fig.4) går til møder (fig.5) og går i kirke (fig.6). Her er udbyttet af kulturel udveksling med danske vaner dog begrænset, da de oftest fortsætter i trossamfund, de kender til i forvejen. Materialets resultater viser, at kulturel udveksling er præget af indsigt i børnefamiliers liv i det danske velfærdssamfund, relationer med andre au pairer og til det dansk-filippinske migrantmiljø og muligheder for at navigere i hverdagen, så der kan sendes penge hjem. I PRIVATE HJEM PÅ GLOBALE VILKÅR 281

9 Au pair i private hjem på globale vilkår Som ung kvinde i private hjem på globale vilkår må au pairen forholde sig ikke blot til husarbejde, men også til fremtiden. Netværk med andre au pairer, religiøse fællesskaber og kommunikation på Facebook hjælper au pairerne til at være handlekraftige. Det giver perspektiv at se på, hvordan au pairerne selv opfatter deres rolle, og på, hvordan de stilles i forhold til deres hjemland og egen familie. Antropolog Karen Fog Olwig har i sit arbejde redegjort for, hvordan kvindelige vestindiske arbejdsmigranter, som sender penge, tøj og andre materielle goder hjem til slægtninge, får succes i hjemlandet. Billedet af den succesrige kvindelige arbejdsmigrant lever også blandt au pairer. Det giver au pairen styrke at se sin egen fortælling som en helhed af begivenheder, der kan forstås inden for rammerne af en bredere filippinsk migrationstradition. Så længe der ikke sættes spørgsmålstegn ved fortællingen, er au pairer med til at opretholde historien om den succesrige arbejdsmigrant. Selv om der i det virkelige liv kan forekomme dårlige arbejdsforhold, viser indsamlingen et billede af au pairen som en migrant, der indpasser sig og tilegner sig et kulturelt udbytte. Det er tilsyneladende en succeshistorie. Det er nærliggende at nævne, hvad værtsparrene får ud af au pair-ordningen, som f.eks. en hverdag, der hænger bedre sammen. Fig.6 Au pairer i kirke Au pair Rose-Anne Valera, 22 år, tidligere au pair Edeliza R. Tarcena, 30 år, og au pair Bernadette Torrendon, 25 år, i Skt. Annæ kirke, Amager. Kvinderne er medlemmer af Søstrene Legio Mariæ, Skt. Annæ kirke, som mødes hver søndag før messe under ledelse af Linda Garcia, 59 år, immigrant fra Filippinerne. Au pairs in church The au pair Rose-Anne Valera, 22, the former au pair Edeliza R. Tarcena, 30, and the au pair Bernadette Torrendon, 25, in the St. Anne s Church, Amager, Denmark. The women are members of the Sisters of the Legion of Mary, at the church, who meet every Sunday for Mass under the leadership of Linda Garcia, 59, immigrant from the Philippines. Foto: Nationalmuseet NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2013

10 LITTERATUR Stenum, Helle: Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter, Fag of Arbejde, København 2008, s Olwig, Karen Fog: Migrationsnarrativer, i Kulturstudier nr. 2, Odense 2010, s og Wikipedia, au pair: Danmarks Nyere Tids blog, au pair: FORFATTEROPLYSNINGER EDITH MARIE ROSENMEIER cand.mag., projektmedarbejder Danmarks Nyere Tid, Nationalmuseet ENGLISH SUMMARY In private homes on global conditions on being an au pair in Denmark today In private homes on global conditions on being an au pair in Denmark today is about the National Museum s survey in of au pairs today in Denmark. The project is a continuation of the collection of housemaids memories in the National Museum s Ethnological Survey. It offers new perspectives by virtue of cultural encounters that typify the lives of the au pairs. The main aim of the au pair scheme is that a host family gets housework done in return for accommodation and cultural exchanges (fig. 1). We hear about Filipino au pairs, who form the largest group of au pairs in Denmark (fig. 2). The article presents the main results about the au pairs, their stays with host families, their working conditions (fig. 3), their diet and cultural encounters, living conditions, pocket money, time off and cultural exchanges (figs. 4-6). The au pairs are viewed as migrants. The method used is field work in the form of qualitative interviews and participant-observation. Despite the fact that housework in private homes is a sensitive subject, the museum has succeeded in obtaining a body of material that is available to the general public. The au pairs send their savings home. They gain insight into the lives of the host families and the Filipino migrant milieu. Some au pairs have poor working conditions which do not overshadow the experience of being an au pair with the aim of improving one s living conditions and obtaining cultural benefits. This gives the au pair strength to see her own story as a totality of events that can be understood within the framework of the Filipino migration tradition. I PRIVATE HJEM PÅ GLOBALE VILKÅR 283

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v.

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Merethe Nord Philip Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Informationsmøde om 1. Betingelser for ophold som au pair i Danmark 2. Misbrug (kontrol/sanktion) 3. Beskyttelse af au pair-personer

Læs mere

Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår 2013

Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt FOA Fag og arbejde KIT- Kirkernes Integrations Tjeneste 8. august 2013 Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold BEK nr 695 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-3761 Senere

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Rejsebrev: At være barn på Filippinerne.

Rejsebrev: At være barn på Filippinerne. Rejsebrev: Maayong pasko! Dette betyder glædelig jul på Cebuano, den filippinske dialekt de taler i Cebu. Dette udtryk blev vi især mødt med, den sidste tid vi tilbragte på Filippinerne. At gå på gaden

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Lovforslag om en bedre au pair-ordning

Lovforslag om en bedre au pair-ordning - 1 Lovforslag om en bedre au pair-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget behandler på nuværende tidspunkt et lovforslag om nye regler for udlændinge, der kommer her til landet

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte gang i diskussionerne om, hvad der betyder noget for jer som par og forældre. Formålet er, at I finder ud af, hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

På lige fod om au pairs i Danmark

På lige fod om au pairs i Danmark 38 samfundsøkonomen nr 2, april 2011 På lige fod om au pairs i Danmark På lige fod om au pairs i Danmark Au pair-ordningen bliver hyldet for at forbedre ligestillingen for danske kvinder, der med en au

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Bliv. værtsfamilie. for YFU

Bliv. værtsfamilie. for YFU Bliv værtsfamilie for YFU I Youth For Understanding arbejder vi for at fremme international kulturforståelse. Vi er en non-profit organisation uden religiøs, politisk eller økonomisk tilknytning. I over

Læs mere

Økonomiminister for børneparlamentet Hvordan tager parlamentet en beslutning?

Økonomiminister for børneparlamentet Hvordan tager parlamentet en beslutning? BÆREDYGTIGHED OG DEMOKRATI Børneparlamenter på Eco-Schools i Uganda Eleverne lærer at diskutere og sige deres mening om klima og miljø. De lærer også, hvordan de kan gøre noget ved problemerne. Se filmen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Godmorgen. nu skal I med på en rejse!

Godmorgen. nu skal I med på en rejse! Godmorgen nu skal I med på en rejse! Integration? Rettigheder Social og kulturel tilpasning Økonomisk Lad os starte med en ultrakort video Refugees Welcome Zone (Australien) Hvad er en RWZ? Etableres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring Politik for mad, måltider og bevægelse i fritidsinstitutioner og klubber Forord Mad, måltider og bevægelse er vigtige elementer i børns hverdag. Mange børn tager hjemmefra om morgenen uden at have spist,

Læs mere

Danish Children And School Project DCASP

Danish Children And School Project DCASP Danish Children And School Project DCASP I januar 2010 besøgte min søn og jeg KOA i Uganda. Børnebyen KOA er en børneby af meget høj kvalitet og de heldige børn, der bor der, får en god opvækst med de

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn

Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn Trafikdage 23. august 2016 Gunvor Riber Larsen Center for Mobilities and Urban Studies, AAU Indhold: Undersøgelsesformål og design Resultater Støttet af: Vækstforum,

Læs mere

Skilsmisser blandt tyrkere i Danmark. Dansk demografisk forening, 22.april, 2010 Anika Liversage, Seniorforsker, SFI

Skilsmisser blandt tyrkere i Danmark. Dansk demografisk forening, 22.april, 2010 Anika Liversage, Seniorforsker, SFI Skilsmisser blandt tyrkere i Danmark Dansk demografisk forening, 22.april, 2010 Anika Liversage, Seniorforsker, SFI Studie FSE 2-årig post doc. Denne præsentation: Kapitel til Routledge antologi Artikel,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

DEN GODE BORGERINDDRAGELSE. Nana & Salik

DEN GODE BORGERINDDRAGELSE. Nana & Salik DEN GODE BORGERINDDRAGELSE Nana & Salik BORGERINDDRAGELSE DEFINITION Public participation is not just providing information to the public. There is interaction between the organization making de decision

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV

RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV 23-11-2016 1 RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV Inspirationsdag for gymnasielærere, 28. oktober 2016 Karen Lauterbach, ph.d., lektor Center for Afrikastudier 23-11-2016 2 Center for Afrikastudier

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Bilag 1 Interviewguide 1

Bilag 1 Interviewguide 1 Bilag 1 Interviewguide 1 Intro Vi kommer fra RUC og er ved at lave et kommunikationsprojekt om madfællesskaber for børnefamilier på Nørrebro. Vores fokus er, hvordan man kan styrke eksisterende netværk

Læs mere

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre Børnehaven Møllegården Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre 01-07-2014 Velkommen i Børnehaven Møllegården, vi håber, I alle falder godt til! I denne brochure kan I læse lidt om alt

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

SanseSlottets Madpolitik

SanseSlottets Madpolitik SanseSlottets Madpolitik Revideret februar 2014 Indhold Hvem får mad?... 2 Formål... 2 Målsætning... 2 Morgenmad... 2 Formiddags og eftermiddagsmad... 2 Frokost... 3 Drikkelse... 3 Spise-café... 3 Måltids-miljø...

Læs mere

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Gudstjeneste søndag d. 26. april 2015 Tema: Kære arbejde Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Kære arbejde Når vi hører om dem, som oplever sig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere