GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL"

Transkript

1 GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

2 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal Rapporten er urevideret. Rapporten er denne gang lidt udvidet, da der gøres status over det første års udvikling. Finansiel udvikling: Der har i det forgangne kvartal ikke været nogen større værdiændringer i hverken vores skov, værdipapirer eller dollarkursen. Global Forests samlede værdier er steget marginalt i kvartalet med 0,13%. Som tidligere annonceret vil Global Forest fra 30.juni 2014 anvende en mere konservativ værdiansættelsesmetode, hvor samtlige omkostninger og goodwill afskrives totalt og der vil fremadrettet kun indgå likvide aktiver i værdiansættelsen. Med anvendelse af den nye værdiansættelsesmetode kan indre værdi pr. 30.juni 2014 opgøres til kurs 93,86. I Bilag 1 fremgår aktivsammensætningen pr. 30. juni Global Forest har som bekendt desværre været ramt af et større tab på 6,14% siden opstart 5.juli Tabet skyldes hovedsagligt, at dollarkursen er faldet markant overfor danske kroner i efteråret Det samlede tab som følge af dollarudviklingen kan opgøres til 5.95%. Endvidere har der været omkostninger til etablering og administration af Global Forest som påvirker afkast negativt med 0,73%. Selskabets skove er det første år steget med ca. 1,4% inkl. betydelige opstartsomkostninger til køb og due diligence af skovene. Til trods for, at skovafkastet det første år er markant lavere end selskabets gennemsnitlige målsætning på 8-10% p.a. anses det første års skovafkast alligevel som tilfredsstillende. Det skyldes, at skovinvesteringer desværre er forbundet med markante opstartsomkostninger, som trækker kraftigt ned i afkastet mens skovinvesteringerne etableres. Dette fænomen kaldes en j-kurve. Da Global Forest kun er ca. halvvejs med sine samlede skovinvesteringer på nuværende tidspunkt forventes der også de kommende år lavere afkast, mens der på et senere tidspunkt forventes årlige afkast som er højere end det forventede gennemsnitlige afkast. Som følge af, at etableringsomkostninger afskrives med det samme bliver den samlede værdiansættelse relativt konservativ, da flere af opstartsomkostninger er en investering i fremtidigt afkast. En stor del af Global Forests likviditet er placeret i helt korte amerikanske statsobligationer. Disse obligationer giver desværre en meget lav rente, som kun lige er marginalt positiv. Global Forest har i det første år opnået en forretning på 0,05% på disse obligationer. Årsagen til, at Global Forest har købt disse kedelige obligationer skyldes et krav om, at Global Forest altid med kort varsel skal kunne fremskaffe likviditet uden at have lidt et tab til indbetaling af indkøbte skovprojekter. I Bilag 2 fremgår en oversigt over dekomponeret afkast for perioden siden opstart den 5.juli 2013 til 30. juni Flere af vores skovprojekter har allerede på nuværende tidspunkt sendt penge tilbage til Global Forest, som følge af indtægter fra skoven. Global Forest er ligeledes bekendt med, at der i den kommende periode forventes udbetalt yderligere udbytte fra vores skove. Global Forest planlægger derfor at sende penge tilbage til selskabets aktionærer i efteråret 2014 enten i form af udbytte eller ved et aktietilbagekøbsprogram.

3 Bestyrelsen forventer umiddelbart at kunne udbetale 1,4 mio kr, svarende til 2 kr pr. aktie eller et dividend yield på ca. 2%. Det er målsætningen den kommende årrække, at Global Forest vil være i stand til at udbetale et udbytte på dette niveau årligt. Skovportefølje: Der har ikke været gennemført nye skovinvesteringer eller indbetalinger til eksisterende skovprojekter i 2. kvartal Vores porteføljesammensætning er derfor forsat den samme som forrige kvartal og fremgår i bilag 3. Vi havde gerne fra Global Forests side set, at IWC der er ansvarlige for at gennemføre skovinvesteringerne, på nuværende tidspunkt havde gennemført flere skovinvesteringer og fået vores penge ud og arbejde. Global Forest afholder løbende møder med IWC, hvor dette emne diskuteres. Aktuelt er der investeret 54% af de samlede aktiver (dog er kun 33% indbetalt nu). Det er aftalt, at IWC har frem til februar 2016 til at investere samtlige af Global Forests midler. IWC anser selv investeringstempoet for tilfredsstillende. IWC gennemførte hurtigt efter opstart investeringer i en bred grundlæggende skovportefølje af forskellige skovtyper, geografi, træarter og slutprodukter, som sikrer en god grundlæggende diversificering. IWC ønsker med den resterende del af midlerne (46%) at være yderst kritiske med udvælgelse af hvilke skove, der skal indgå i porteføljen. Dette synspunkt bakker Global Forest selvfølgelig op om, selvom det er et dilemma, når vi samtidigt ønsker at få vores penge ud og arbejde hurtigst muligt. Global Forest er i juni blevet præsenteret for en række meget relevante og attraktive skovprojekter, der har været igennem en snart årelang due diligence proces. Det forventes, at flere af disse projekter vil blive tilføjet vores portefølje i 3. eller 4. kvartal dette år. Endvidere forventes det, at vi i det kommende kvartal skal indbetale yderligere til vores brasilianske skovprojekt. Vores eksisterende 5 skovprojekter udvikler sig tilfredsstillende og efter forventningerne. I det seneste kvartal har vi tabt lidt værdi på, at lokalvalutaer i hhv. Kina og Australien er blevet svækket overfor USD. Til gengæld trækker positive driftsresultater op som følge af stigende efterspørgsel og stigende priser. Kvartalets samlede resultat er derfor næsten status quo. Selskabsrelevante oplysninger: Som beskrevet i prospektet for investering i Global Forest blev der 1.juli 2013 indført nye regler omkring moms på kapitalforvaltningsydelser. I prospektet blev der gjort opmærksom på, at det var uklart om Global Forest ville kunne opfattes som en investeringsforening og dermed blive momsfritaget. Global Forest har efter en længere proces med ansøgning om bindende svar fra Skat og efterfølgende møde for skatterådet (som følge af at sagen havde principal karakter) nu fået afgjort, at selskabets kapitalforvaltningsydelser er momsfrie. Det betyder, at Global Forest i 2013 har sparet ca kr og at selskabet fremadrettet vil spare ca kr årligt. Global Forest er selvfølgelig meget tilfreds med Skats og Skatterådets afgørelse. Global Forest afholdt ordinær generalforsamling den 28.maj Generalforsamlingen forløb planmæssigt, bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt og konstituerede sig efterfølgende som før generalforsamlingen, hvorfor generalforsamlingen ikke har givet anledning til nogen ændringer. Det fulde referat fra generalforsamlingen fremgår på selskabets hjemmeside. Næste års ordinære generalforsamling planlægges afholdt torsdag den 28.maj 2015 hos IWC i København. I

4 forbindelse med generalforsamlingen planlægges indlæg fra IWC med status på vores skovinvesteringer og skovmarkedet generelt. Global Forest vil allerede nu opfordre til at deltage i dette arrangement. Der er ikke sket nogen væsentlige ændringer for selskabet siden kvartalsafslutningen. Såfremt du ønsker rapporteringen uddybet eller har nogen spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Johan Tesdorpf Adm. direktør Global Forest A/S Tlf

5 BILAG Bilag 1: Aktiver 31. dec juni 2014 USD DKK USD DKK Skove(1) , , , ,32 Værdipapirer(2) , , , ,49 Kontant DKK , , , ,64 Kontant USD 3.407, , , ,36 Goodwill(3) , ,17 Samlede aktiver: , , , ,81 Antal udestånede aktier Indre værdi pr. aktie 17,63 95,43 17,19 93,86 USD/DKK 541,27 541,27 545,89 545,89 Ikke udbetalt Udbytte , , , ,10 Udbetalt udbytte Udbytte i alt , , , ,10 (1) Værdien af skovene er opgjort efter seneste tredje partsvurdering pr. 31. marts. 2014, mens værdien af skove købt efter den 31.marts 2014 er optaget til købsværdi. (2) Værdien af værdipapirbeholdningen er opgjort af Danske Bank pr. den 30.juni 2014 (3) Goodwill dækker samtlige omkostninger, selskabet har haft, siden opstart (forsikringer, prospekt, markedsføring, mm). Beløbet er fuldt afskrevet pr. 30.juni Bilag 2: Dekomponeret afkast for perioden 5.juli juni 2014 Direkte afkast Vægtet afkast USD: -5,95% -5,95% Skov: 1,40% 0,50% Obligationer: 0,05% 0,04% Omkostninger: -0,73% -0,73% Samlet: - -6,14% Bilag 3: Skovportefølje Skovprojekt Land Trætype Ha. Allokering Andel indbetalt 1 Australien Radiata(Fyr) ,99% 100% 2 Sydøstasien Akacia ,11% 16,37% 3 Kina Ekaluptus ,52% 10% 4 Brasilien Fyr og Ekaluptus ,49% 27,10% 5 Uruguay Fyr ,11% 10% Uinvesteret 45,78%

Prospekt for investering i Global Forest A/S

Prospekt for investering i Global Forest A/S Prospekt for investering i Global Forest A/S Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Udbuddet... 3 Ansvar og erklæring:... 3 Tidsplan... 4 Global Forest A/S... 4 Risikofaktorer... 8 Driftsomkostninger... 9 Ledelse...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Ledelsesberetning for 2004

Ledelsesberetning for 2004 Ledelsesberetning for 2004 Resumé 2004 2004 var et fremgangsrigt år for Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Afkastet blev på 23,28 %. Afkast bør måles mod udviklingen i relevante aktiemarkedsindeks

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e Alm. Brand Invest n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV nr. 1 / 2008 Direktionen Orienterer / af direktør

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Indhold: Foreningsoplysninger...4. Ledelsesberetning...5. Påtegninger Ledelsespåtegning...16 Revisionspåtegning...17

Indhold: Foreningsoplysninger...4. Ledelsesberetning...5. Påtegninger Ledelsespåtegning...16 Revisionspåtegning...17 Årsrapport for 2006 Indhold: Foreningsoplysninger...................................4 Ledelsesberetning.....................................5 Påtegninger Ledelsespåtegning.....................................16

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere