INTERVIEWS (i fulde længde)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERVIEWS (i fulde længde)"

Transkript

1 INTERVIEWS (i fulde længde) Bragt i meget forkortet version i SvaleBladet 2013 (50 års jubilæum). Vi har spurgt en række nuværende & tidligere volontører, frivillige, militærnægtere, ansatte, hvad de husker særligt fra deres tid i U-landsforeningen Svalerne og/eller hvordan de ser på Svalerne som organisation. Nedenstående interviews er foretaget mundtligt via telefon og er således baseret på stikord og interviewers forståelse af samtalen eventuelle fejl, mangler eller udeladelser skal tilskrives interviewer/ansvarshavende redaktør. Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at være aktiv i Svalernes genbrugsbutik på Østerbrogade for 26 år siden. Jeg var da netop holdt op med at arbejde og ville meget gerne fylde min hverdag med noget meningsfuldt. En dag blev jeg kontaktet af en kvinde, der arbejdede i genbruget i stueetagen og blev derefter brugt både der og i loppeshoppen nede i kælderen. Med min baggrund som mangeårig ekspeditrice faldt jeg hurtigt til og nyder at få et afbræk i hverdagen med et rart personale og nogle rare kunder. Lissi Sundahl (frivillig i genbrugsbutikken på Østerbrogade i København gennem 26 år) Jeg har handlet i Fair Trade Butik Svalerne i mange år, og da jeg pensionerede mig selv fra det firma, hvor jeg var ansat, fik jeg lyst til at være aktiv i butikken. Jeg har altid har været interesseret i den tredje verden og har været ansvarlig for DANIDA kurser i Århus. På den måde var Svalerne et nærliggende valg. Næppe var jeg startet, før Bente Øst Hansen spurgte, om jeg havde lyst til at blive formand for foreningen. For mig er det meget vigtigt at bidrage til samfundet. Det føler jeg, at jeg gør ved mit aktive medlemskab. Jeg sætter pris på, at der sker så meget i Svalerne og at vi er en forening med plads til alle og plads til debat. Jeg er stadigvæk meget forbløffet over, at vi kan køre en forening med kun en ansat og resten frivillige. Min udmelding om vores støttepolitik er, at for lille en del af vores penge går til Indien og Bangladesh. Derfor må vi begrænse driftsomkostningerne og skære ned på partnerskabsbesøgene. Marcia Hershkovitz (frivillig i Fair Trade Butik Svalerne og aktiv i bestyrelsen som foreningens formand) Jeg har været Svale i 21 år. Det startede med, at jeg blev kunde i loppemarkedet på Nordre Fasanvej. Jeg har altid kunnet lide at gå på loppemarked og derfor lå det ligefor at blive frivillig der. Jeg kan lide jobbet, synes det er sjovt at gøre varerne attraktive for kunderne. Jeg er på loppemarkedet på Nattergalevej tre gange om ugen. Der er et vældig godt sammenhold og der er sjovt at være, selvom jeg godt kan savne klunserlejrene i 1970 erne. Der var liv og glade dage! Det vigtigste ved at være Svale er arbejdet på loppemarkedet. Jeg blander mig ikke i vores støttepolitik, men mener dog, at der skulle bruges flere ressourcer på at gøre os synlige, mere oplysningsarbejde. Til gengæld kunne vi godt skære noget ned på alle de mange partnerskabsbesøg. Annie Norup (frivillig i tøjafdelingen på loppemarkedet i København gennem 21 år)

2 Jeg var militærnægter på kontoret på Østerbrogade i 11 måneder fra efteråret 1985 til sommeren Derefter var jeg ansat på halv tid i seks måneder som kampagnekoordinator for kampagnen i forbindelse med 25 års jubilæet, det var i efteråret 1987 og foråret I mellemtiden havde jeg været i Nicaragua i nogle måneder på arbejdslejr, og det blev Nicaragua-arbejdet, jeg kastede mig ud i årene derefter. Som militærnægter hjalp jeg på kontoret, var med til at arrangere et langtidsarbejdsmøde og et årsmøde, og især den årlige klunserlejr, som det år var i Ringkøbing. Det var en stor oplevelse. Efter arbejdslejren var jeg med på Roskilde-festival, jeg kan faktisk ikke huske, om det var som frivillig, eller jeg stadig var militærnægter. Sjovt var det! Som ansat på kampagnen stod jeg mest for at hjælpe arbejdsgrupperne med det praktiske - ringe, bestille, indkalde osv. Men jeg var med til at redigere jubilæumsbogen, det var vildt spændende og den første bog, jeg var med til. Vi holdt også en koncert, som desværre kun lige akkurat løb rundt. Og så lavede jeg en plakat, der kom op at hænge i busserne i København. Jeg blev første gang bekendt med U-landsforeningen Svalerne på militærnægterlejren nede ved Slagelse, da vi skulle finde udstationeringssted. Svalerne var med i et slags katalog over udstationeringssteder. Jeg vidste, det skulle have noget med u-lande at gøre. Først havde jeg valgt Mellemfolkeligt Samvirkes bibliotek, men Svalerne lød unægteligt mere spændende! Jeg kunne lide blandingen af praktisk arbejde i Danmark og solidaritetsarbejde i Indien og Bangladesh, og den blanding af mennesker, som kombinationen trak til - fra bedsteborgere til lærerstuderende til bz ere til gamle modstandsfolk. Lokalgrupperne var meget forskellige og havde hver sin helt særlige charme. Jeg kunne lide tanken om, at Svalerne hvilede på sit eget arbejde (det var efter, at Svalerne havde afsluttet et stort integreret udviklingsprojekt, som alle vist var meget lettede over at være kommet ud af, og før vi rigtig var begyndt at søge Danida-penge til græsrodsarbejde i Indien og Bangladesh). På universitetet, hvor jeg studerede dengang, gik vi meget op i meget abstrakte teorier - det var universitetsmarxismens storhedstid - og jeg kunne derfor rigtig godt lide den praktiske tilgang til u-landsarbejdet uden så mange falbelader. Selv om, når man tænker over det, arbejdet i Indien og Bangladesh jo var meget politisk, nærmest revolutionært. Jeg kunne lide stemningen i foreningen - det var den første forening, jeg kom med i, som var landsdækkende, og hvor os københavnere ikke engang var særligt dominerende. Det var den første forening, jeg kom ind i, hvor man sang meget! Jeg tog på arbejdslejr i Nicaragua i efteråret 1986 og blev væk i fem måneder. Efter det blev det Mellemamerika, der trak. Der var jo revolution, så det var ekstra spændende. Men det var nok også lidt tilfældigt. Hvis jeg var kommet på kontaktrejse med Svalerne, før jeg tog til Nicaragua med Nicaragua Komiteen, havde jeg måske stadig været i Svalerne i stedet for i Mellemamerika Komiteen, hvor jeg har været aktiv siden. Som sagt var Svalerne en skole for mig i praktisk u-landsarbejde, og i hvordan en folkelig forening kan organiseres, så man laver store ting sammen - og man samtidig har det sjovt. Idéen om at handling og idé skal gå hånd i hånd - og at det er handling, der er afgørende og det, fællesskabet drejer sig om, er noget, jeg har prøvet at tage med mig i mit arbejde i andre foreninger siden. Sven Gårn Hansen (militærnægter på hovedkontoret i København i og halvtidsansat ifm. jubilæumsbogen til Svalernes 25 års jubilæum i 1988) I 1992 kom jeg i gang med det frivillige arbejde. Det foregik i et hus kaldet Vindmøllen. Der arbejdede forskellige selvhjælpsgrupper. Jeg arbejdede dengang stadig som sygeplejerske i Fredericia. På den afdeling, hvor jeg arbejdede, lå der pjecer fra husets selvhjælpsgrupper og via min daværende afdelingssygeplejerske kom jeg i kontakt med lederen af alle selvhjælpsgrupperne, Paula Brahe. Jeg kom med i en gruppe kaldet Tab af barn. I Vindmøllens eget blad kom jeg til at læse om Svalerne. I bladet stod, at Svalerne ville etablere flere genbrugsbutikker, f.eks. i Fredericia. I 1997 gik jeg i gang med at søge efter et lokale. Der var en tom butik ved siden af en frisørsalon. Denne butik skulle Svalerne overtage fra december Jeg tog i den anledning kontakt med Per Markmøller (tidligere koordinator) og Brian Skaaning fra Odense for at tale

3 med dem om, hvordan det skulle foregå. Tøj og andre varer kom fra Odense. Butikken startede i begyndelsen af 1998 og der kom en del damer, hvoraf både Rotha Holdt og Renate stadig er aktive. Af andre aktiviteter har jeg holdt foredrag om Svalerne i Sognegården i Grenå. Det skete i I 2006 søgte jeg om en bod på torvet i Grenå til en høstfest. Svalerne leverede en kuffert. Det blev en stor succes, men få nye medlemmer til Svalerne. Jeg er nu passivt medlem, men husker med glæde tilbage på fællesskabet og det at kunne fortælle om os. Jeg husker også tilbage på besøget af inderne og bangladesherne. Endelig har det været meget tilfredsstillende at kunne sende penge til København og at butikken fortsat eksisterer. Jeg savner engang imellem at være aktiv Svale. Karin Køpke Hauge (stod for opstart af genbrugsbutik i Fredericia i 1998) Det var tilfældigt, at jeg kom ind i Svalerne. Jeg kendte nogle, der var aktive på loppemarkedet på Nattergalevej. De kunne godt bruge en mand til og da jeg havde en fortid som bibliotekar og arkivar i Landsarkivet var det oplagt at blive aktiv i bogafdelingen, som jeg hurtigt overtog ansvaret for. Jeg er stolt af, at afdelingen fungerer og at den holder en høj standard. Der kommer flere antikvarer og akademikere og dem, der kommer, kommer ofte. På den måde har jeg fået flere venner. Derudover er min kæreste også med. Bogafdelingen har et pænt overskud og et godt ry. Jeg går op i bøgerne, men ikke særlig meget i Svale-politikken. Debatterne er for indforståede og alt er styret på forhånd. Men hvis jeg skulle bestemme, skulle man bruge flere penge til støtte til organisationer og projekter og færre til oplysningsaktiviteter, som folk alligevel er trætte af. Jørgen Andersen (frivillig i bogafdelingen på loppemarkedet i København) Foreningens rummelighed var dejlig der var mange slags mennesker, men det store engagement var alle fælles om. De fællesskaber og relationer har været meget vigtige det har været med til at danne mig som person og har i høj grad præget mit arbejdsliv frem til i dag. Pia Myrthue (ansat som koordinator fra ) Hele grunden til, at jeg i sin tid (1992) fik kendskab til Svalerne var min nuværende mands engagement i loppemarkedet på Ndr. Fasanvej 186B. Han mente, det kunne være sundt for mig at komme lidt væk fra studiebøgerne og tog mig med en lørdag formiddag. På tidspunktet vidste jeg ikke ret meget om Svalernes arbejde eller målsætninger, men blev vel modtaget. Det at møde andre mennesker med helt andre baggrunde og forudsætninger end mine egne og selvfølgelig kombineret med det fællesskab der var og stadig er på stedet, selv om lokaliteten nu hedder Nattergalevej 6, var nok den største grund til, at jeg efter nogle uger "blev hængende". Det er også stadig arbejdet med loppemarkedet, der fylder mest i mit svaleliv. Det er ikke blot det økonomiske aspekt i at forvandle genanvendelige genstande til økonomiske midler til foreningens drift og projekter og fællesskabet på stedet, der motiverer mig til at fortsætte som aktiv Svale. Det er faktisk i langt højere grad det væld af muligheder for mere eller mindre ubevidst læring, det rummer at være med til at drive en virksomhed som denne baseret på frivillig arbejdskraft med et fladt demokrati uden en fast ledelse. Hvis man tænker en virksomhedsstruktur ind i loppemarkedet på Nattergalevej, vil man ikke blot kunne lære noget om at være klunser, men i lige så høj grad om HR, regnskab, konflikthåndtering, ja stort set drift af en virksomhed på den ene side og i meget stor grad kommunikation og opbygning af gensidig menneskelig respekt/empati på den anden side. Det er alt sammen elementer, der ikke blot er brugbare i svaleregi, men i lige så høj grad i relationer på en hvilken som helst anden arbejdsplads og i ens privatliv. Det er for mig en kilde til både glæde, afslapning og af og til

4 lidt hovedbrud i en ellers travl hverdag. Er man som jeg blot lidt nysgerrig og ikke bange for udfordringer, er der også i den anden del af foreningens arbejde, store muligheder for udvikling af ens viden og engagement. Det tog ikke ret lang tid, efter jeg var kommet ind i Svalerne, før jeg blev fodret med viden om hvad midlerne som tjenes her i landet bruges til. Det, der den dag i dag stadig gør indtryk, er den stolthed og det engagement, der skinner igennem i hele foreningens arbejde; i ulandsarbejdet i både Tamil Nadu, Indien og Bangladesh og oplysningsarbejdet, og den måde det formidles til nye og gamle Svaler på. Svalerne adskiller sig på mange måder markant fra andre foreninger, når det gælder ideologi, projektopbygning og målsætninger for arbejdet, og det er det, der ikke blot er foreningens aktiv men også sammenhængskraft, tror jeg. Det, der driver mit engagement i denne del af foreningen, er muligheden for ikke blot at kapacitetsopbygge vore partnere i Indien og Bangladesh og se projekter lykkes men i lige så høj grad at kapacitetsopbygge mig selv personligt så vel som videnskabeligt. Kort sagt, hvis man er indstillet på at give blot lidt af sin tid og sin interesse i foreningen, har den til gengæld potentialet til at give dig mange fold igen, på rigtig mange planer, hvis man er åben for at modtage det. Tenna Jensen (frivillig på loppemarkedet i København siden 1992 og pt. også aktiv i Svalernes bestyrelse) Midt i 1970 erne var en yngre journalist i svare vanskeligheder! Journalisten var mig. Jeg skrev om udviklingslande og bistand for Kristeligt Dagblad, jeg ville gerne fortsætte som udviklingsjournalist, men kendte kun den virkelighed, jeg skrev om, fra korte ophold i Afrika. Derfor ville jeg gerne ud i en længere periode og opleve udviklingsarbejdet indefra. Men hvem ville bekoste en journalist? Danida havde ikke brug for sådan en som mig; det havde Mellemfolkeligt Samvirke heller ikke. Men Svalerne sagde ja, og det blev min redning. Jeg fik to år som projektkoordinator i Sherpur, Bangladesh fra Jeg ved ikke, om de fattige i Bangladesh fik så meget ud af min indsats, at det dækkede de lommepenge, volontører fik dengang (ca. 250 kr. om måneden). Derimod fik jeg selv fuld valuta. Jeg fik udviklingsarbejdet og Sydasien så meget ind under huden, at det forslog i resten af min aktive tid som journalist: En stor blandet landhandel af artikler, bøger, radioarbejde, selv lidt TV og alt det løse. Jeg følte mig hjemme i mit stof. Det kan jeg takke Svalerne for! Jørgen Harboe (udsendt til Bangladesh som volontør for Svalerne i ) Jeg blev medlem af Svalerne i Dengang var jeg 27 år. Jeg kendte en veninde, som var aktiv i Svalerne og bl.a. havde været med til at arrangere en international klunserlejr i Aarhus året før. Det synes jeg lød spændende, og samtidig ville jeg på en eller anden måde gerne være med til at gøre noget godt for verden. Derfor blev jeg aktiv i Svalerne i Aarhus, hvor hovedaktiviteten er at importere Fair Trade kunsthåndværksprodukter - hovedsageligt fra Bangladesh. Det første, vi gik i gang med, var dog at arrangere endnu en klunserlejr med deltagere fra det meste af Europa og Nordafrika. Det var spændende, men også hårdt arbejde at være med i lejren, hvor vi boede på en skole i Aarhus. Jeg har lært rigtigt meget ved at være med i Svalerne. Først og fremmest er jeg blevet bedre til at samarbejde med vidt forskellige mennesker, og jeg har fået et frisk input fra de resursestærke mennesker, vi har besøgt eller har haft besøg af fra den tredje verden. Jeg er blevet mere opmærksom på, at en stor del af jordens befolkning lever under ekstremt vanskelige forhold - i forhold til dem føler jeg mig meget heldig med tilfældigvis at være født i et rigt og velfungerende land som Danmark. Jeg har lært at tale i større forsamlinger og at deltage i strukturerede møder. Alt sammen noget jeg kan bruge i min fritid, men absolut også i mit arbejde som rådgivende ingeniør. Jeg synes, Svalerne skiller sig ud på en positiv måde i forhold til andre lignende foreninger ved at fokusere på, at mennesker i den tredje verden er bedre til at hjælpe sig selv, end hvis man blot "pådutter" dem et projekt, vi synes om. Svalerne er også en forening med flad

5 struktur og meget stor indflydelse fra medlemmerne, hvis man ønsker det. Jeg kan også godt lide, at Svalerne ikke deltager i en masse dyre reklamekampagner med erhvervssponsorer, og at vi ikke benytter os af professionelle "facere", som jeg er dødtræt af at møde på gågaden igen og igen. Thomas Rugård Poulsen (aktivt medlem af Svalerne i Aarhus siden 1991 og tidligere formand for hovedforeningen) Jeg blev Svale i 1999 efter at være gået tidligt på pension. Derfor havde jeg energi og overskud til at kaste mig over frivilligt arbejde. Men først skulle jeg finde ud af, hvor jeg kunne bruge mine kræfter. Heldigvis er der noget, der hedder SR Bistand, der formidler kontakt til en række organisationer, der betjener sig af frivillig arbejdskraft. Da navnet Svalerne dukkede op på skærmen, var der en klokke, der ringede. Navnet vakte en eller anden positiv genklang fra min venstreorienterede ungdom. Jeg henvendte mig til den daværende koordinator og fornemmede straks en 70 eragtig atmosfære i rummet, som tiltalte mig. Jeg startede med at arbejde på kontoret to gange om ugen. Der var rigeligt at lave både med Svaleblade, SvaleNyt, besøg fra partnerskabsorganisationer i Indien og Bangladesh og alt det løse. Jeg kunne lide (og det kan jeg stadig) den uformelle og åbne tone, der er i Svalerne. Alle kan komme til orde og man bliver accepteret som den, man er. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med alle de forskellige mennesker, jeg har mødt hos foreningen i tidens løb og ikke mindst mødet med inderne og bangladesherne i forbindelse med studierejserne til henholdsvis Tamil Nadu og Bangladesh. Det er mennesker med stor vilje til at forandre og forbedre deres liv. Det er livsbekræftende at være Svale. Lone Eskesen (frivillig på hovedkontoret i København siden 1999) Hjælp til selvhjælp er et af de gennemgående principper i det frivillige arbejde. På den ene side hjælper man andre, men derigennem hjælper man også sig selv. Man får indhold i sit liv ved at lave noget sammen med andre mennesker. Arbejdet hos Svalerne har vist mig, at rummelighed er essentiel. På en måde har Svalerne nærmest haft en opdragende effekt på mig, fordi det har udviklet mit menneskesyn. Jeg er blevet oplært i, at der skal være plads til alle, også de skæve og dem, der bare er anderledes. Ebbe Primdahl (frivillig i Svalerne igennem 30 år) Jeg var i Sherpur, Bangladesh, i 1975 som medicin studerende sammen med Arne Poulstrup. Der var rigtig mange ting, der overraskede mig, da jeg kom til Bangladesh. Først de kæmpe store floder, som vi skulle over på vejen til Sherpur. De store skrænter vi skulle op ad for at komme på land bilen der brød sammen og folk der bare kiggede. Dernæst at mekanikeren satte sig på hug oven på skærmen for at reparere noget i motoren. Alle de mennesker der var OVERALT. Det var stærkt skræmmende og derfor en fantastisk god ting, at vi boede på et lukket område, så vi var skærmet for de tusindvis af nysgerrige blikke vi mødte overalt. Ud over de få måneders regntid skinnede solen HVER dag. Det var trivielt at kigge ud af vinduet om morgenen og se solen skinne! Det var ubegribeligt at aftnerne /nætterne var så kolde om vinteren vi var jo i de varme lande. For os var det godt at være ude med Svalerne. Det var godt at se, hvordan andre lever og være tæt på andre folkeslag i længere tid og forstå en smule af deres liv. Om det var godt for bengalerne ved jeg ikke, men jeg tror ikke vi har gjort skade. Personligt var det en kæmpe stor oplevelse, som jeg ikke ville være foruden. Det gav mig mod på at komme ud igen, så jeg som uddannet læge rejste ud som frivillig i 2 år (med WUS til Nicaragua). Jeg har holdt kontakt med et par af de lokale bengalere siden mit ophold i Bangladesh. Det synes jeg er fantastisk! Birgit Arentoft (volontør i Bangladesh i )

6 Jeg var frivillig i Sherpur, Bangladesh, midt i 1970 erne. Det var en oplevelse, der på mange planer har haft afgørende betydning for mit liv. Jeg oplevede, hvordan mennesker, der overlevede under vanskelige, nogle gange ekstreme forhold, havde en utrolig tilpasningsevne og livskraft. Vreden over uligheder og skæv fordeling, samt respekten for det enkelte menneskes ressourcer og jordens ressourcer har fulgt mig videre i livet. Jeg lærte også meget om udviklingsarbejde. Vi arbejdede dengang i projekter igangsat af Svalerne. Jeg er ikke i tvivl om, at vi gjorde en forskel i en del menneskers liv, men jeg kom i stigende grad i tvivl om det fornuftige i den måde at drive udviklingsbistand på. Der var efter min mening for megen central styring fra hovedkontoret i København og for lidt plads til, at bengalerne selv kunne få lov til at sætte en dagsorden. Det fik en anden frivillig og jeg til at opsige vores kontrakter 3 måneder før deres udløb, efter lange diskussioner, der ikke førte til nogen fælles forståelse. Det glæder mig meget, at Svalerne få år senere ophørte med at drive egne projekter, til fordel for udelukkende at støtte lokale samarbejdspartnere. Jeg kan derfor i dag helhjertet ønske Svalerne tillykke med jubilæet og det gode arbejde for nogle af verdens fattigste og mest undertrykte. Elsebeth Gravgaard (volontør i Bangladesh i Idag seniorrådgiver for HIV og AIDS samt ligestilling i Folkekirkens Nødhjælp)

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

OPLÆG VED GENERALFORSAMLINGEN 2013

OPLÆG VED GENERALFORSAMLINGEN 2013 OPLÆG VED GENERALFORSAMLINGEN 2013 Jeg hedder Birgit Reindahl, og jeg har været medlem af Svalerne siden 1974. Da jeg gik i folkeskolen, skulle jeg skrive en stil om Mother Theresa. I den forbindelse stødte

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2015 SvaleNyt 2 2015 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

dele alting med På selve rummet, var det et rum til tøj, en vask med hylder og spejl, en skrivebord, spisebord hyggeligt.

dele alting med På selve rummet, var det et rum til tøj, en vask med hylder og spejl, en skrivebord, spisebord hyggeligt. Rapport af Sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse, Ida Katrine Heinfelt og Nickie Beth Kristoffersen vedr. praktikophold i Eskilstuna, Sverige i den lange praktikperiode på 4. sem. Forventninger

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tillykke med at du er blevet bæver

Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Nu skal du til at være bæver og komme til spejder helt uden dine forældre. Som bæver hos KFUM-Spejderne får du en masse spændende nye

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2012-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2012 SvaleNyt 2 2012 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige 2. Overordnet formål Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige har til formål at engagere

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2014-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2014 SvaleNyt 2 2014 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Få gang i et aktørnetværk om uddannelse i boligområdet

Få gang i et aktørnetværk om uddannelse i boligområdet Få gang i et aktørnetværk om uddannelse i boligområdet Det er helt oplagt at skabe et netværk om uddannelse netop i dette område. Her samles vi alle med et fælles fokus. Kristian Egede Slot, skole-hjem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2011-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2011 SvaleNyt 2 2011 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Intro...........3

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor.

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor. Translokationstale 2013 Vi er her for at lære og vi kan li det! Kære Studenter Vi er her for at lære og vi kan li det! Sådan var der én af jer, der udtrykte det på det strategi-seminar, som skolens bestyrelse

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere