Januar april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2015 - april 2015"

Transkript

1 Januar april 2015 Siden sidst s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 5 Foredrag s. 8 Spilleeftermiddag og Fastelavn s. 9 Særlige gudstjenester s. 9 Gudstjenester og Arrangementer s. 6 7 Adresser og vigtige oplysninger på bagsiden

2 Juniorkonfirmandernes kirker er ved at være færdige Unge og ældre samlet om æbleskiverne 1. søndag i advent 2

3 Trolden i kælderen Nej, det er ikke en fastelavnsmaske, der er billede af på forsiden. Det er en trold eller en djævel, måske, der sidder nederst på en søjle i krypten i den store gotiske kirke Saint Denis, der ligger i en forstad til Paris. Den var fra ca. år 600 gravkirke for de franske konger, så der er mange meget finere skulpturer at se i kirken end denne lille trold. Men den repræsenterer et fænomen, som findes i mange kirker rundt omkring, også i Danmark, nemlig billeder af trolde og djævle, der personificerer hedenskab og dermed for de kristne ondskab. I domkirken i Lund i Skåne er der jætten Finn, der er stivnet op af en søjle, efter at solens stråler ramte ham. Dagens lys kan trolde nemlig ikke overleve at se. For middelalderens mennesker var det helt almindeligt at opfatte ondskaben som en person. Vi har lige sat en del af dem på loftet de rare nisser, som mange ikke kan undvære til jul, er ret beset rester af en overtro, der forstod nisser som ondskabsfulde væsener, der kunne ødelægge høsten eller gøre mælken sur. For moderne mennesker er ondskab sjældent bundet til bestemte personer, men den findes jo stadig i verden og er svær at affinde sig med, når man tror på Guds kærlighed i verden. Den sydafrikanske biskop Desmon Tutu siger det sådan: at når vi ser på verdens tilstand, må der sandelig være tilgivelse for at undre sig over, om han nogensinde havde en plan. Så mange steder i verden er der strid, uretfærdighed, undertrykkelse, hungersnød og sult, nedslagtninger, tortur, bandlysning og fængsling uden dom. Så enhver, der tror på Guds godhed og magt vil få rigeligt op at gøre med at opstille en troværdig teodicé, det vil sige en retfærdiggørelse for at tro på Guds godhed, ja på hans blotte eksistens. Og alligevel tror han jo. For det er det eneste svar, vi kan give på verdens dårligdomme. Vi må tro på, at der også er en kærlig Gud, der bare ikke sætter sig igennem i verden, så vi kunne forstille os det, men på mange andre måder. Derfor er ondskabens maske forvist til kælderen; korset og opstandelseslyset finder vi oppe i den himmelstræbende katedral. Ea Dal 3

4 Siden sidst har det igen vist sig, at der er meget ringe fremmøde til arrangementer ud over gudstjenester. Det er jo ikke noget nyt, og der er naturligvis mange tilbud i Flensborg. Alligevel er det en skam, at der var så få til den fine og muntre koncert med fløjte og guitar; kirken har en fin akustik til den slags små koncerter. Men vi må nok indse, at vi ikke foreløbigt kan holde koncerter her.... har menighedsrådet vedtaget, at menighedslokalet og køkkenet skal bygges sammen for at komme fugtproblemerne i køkkenet til livs. Der skal nu udarbejdes nogle tegninger og udregnes en pris og så skal vi ud at søge nogle fondsmidler. Vi håber, at der bliver et hyggeligt og mere tidssvarende lokale ud af planerne.... er kollekterne fra årets gudstjenester talt op, og det har vist en stor stigning i det beløb, der året igennem bliver lagt i kirkebøssen. Det siger vi tak for. De indsamlede midler bliver fordelt sådan: 1. Til Menighedsplejen, der gennem præsterne hjælper mennesker med lidt penge især til jul. 2. Til Folkekirkens Nødhjælp. 3. Til vores fadderbarn i Bangla Desh, dvs. at vi gennem Danmission sender penge til en skole der. 4. Til Dansk Kirke i Sydslesvigs paraplyorganisation Danske Sømandsog Udlandskirker. 5. Til Det danske Bibelselskab, der uddeler bibeler mm. til fattige og for fulgte kristne i andre lande. 6. Til menighedens børnearbejde, især juniorkonfirmanderne. 7. I år har menighedsrådet vedtaget at støtte Orgelfonden i Adelby Kirke, når vi har gudstjenester der, fordi også vi kan få glæde af et nyt eller renoveret orgel i kirken. Dåb Bisættelse Leon Bossen Christine Christensen Jesper Hoffmann Helene Dorothea Luise Petersdotter 4

5 Generalforsamling Søndag 22. februar kl. 12 Der indkaldes herved til generalforsamling for Sct. Hans og Adelby danske Menighed i menighedslokalet med følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Drøftelse af beretningerne 5. Årsstatistik ved præsten 6. Eventuelt Dagen indledes med gudstjeneste kl. 10, derefter serveres der smørrebrød, inden generalforsamlingen begynder. Efter den er der kaffe og lagkage. Emner, som menighedens medlemmer ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal meddeles til formanden, Jørg Braun, senest 14 dage før generalforsamlingen. Se telefon og mail-adresse på bagsiden. Menighedstal for Medlemstal: Antal gudstjenester Antal deltagere: Dåb: 3 9 Konfirmerede: 8 14 Vielser: 1 (guldbryllup) 2 Bisættelser: 6 2 Salg af håndarbejde: Kollekter: Desuden har der været afholdt 5 gudstjenester for vuggestuer, børnehaver og Jørgensby Skolen. Skolens gudstjenester til jul og påske er efter skolens ønske begge foregået i St. Johannis Kirche, hvor alle skolens elever kan være på én gang. 5

6 Gudstjenester Januar Søndag Sct. Hans 1. s. efter H3K Ea Dal, kaffe Søndag Sct. Hans 2. s. efter H3K Jacob Ørsted Fredag Sct. Hans Spaghettigudstj. Ea Dal Søndag Sct. Hans Sidste s. e. H3K Ea Dal Februar Søndag Sct. Hans Septuagesima Ea Dal, kaffe Tirsdag Ansgar Ansgarvesper Marianne Christiansen Søndag Sct. Hans Seksagesima Ea Dal Søndag Sct. Hans Fastelavn Ea Dal Bagefter tøndeslagning og fastelavnsboller Søndag Sct. Hans 1. s. i fasten Ea Dal Bagefter spisning og generalforsamling Marts Onsdag Sct. Hans Hverdagsgudstj. Ea Dal Søndag Sct. Hans 3. s. i fasten Ea Dal Fredag Sct. Hans Spaghettigudstj. Ea Dal Søndag Sct. Hans Midfaste Ea Dal, kaffe Søndag Sct. Hans Mariæ Bebudelse Ea Dal Søndag Sct. Hans Palmesøndag Ea Dal April Torsdag Adelby Skærtorsdag Stadtland/Dal Bagefter spisning i Adelby Kirkes menighedshus Fredag Sct. Hans Langfredag Ea Dal, fælles Gudstjeneste med læsning af lidelseshistorien Søndag Sct. Hans Påskedag Ea Dal Bagefter en forfriskning Mandag Sct. Jørgen 2. påskedag Finn E. Petersen, fælles Søndag Sct. Hans 1. søndag e. påske Ea Dal Fredag Sct. Hans Spaghettigudstj. Ea Dal Søndag Sct. Hans 3. søndag e. påske Ea Dal, kaffe Radiotransmission DR 6

7 Arrangementer Januar Onsdag Håndarbejdsværksted Torsdag Patch + Strik Februar Tirsdag SSF Ældreklub Onsdag Håndarbejdsværksted Torsdag Patch + Strik Fredag Spilleeftermiddag Søndag Tøndeslagning for børn Onsdag Håndarbejdsværksted Torsdag Patch + Strik Søndag Generalforsamling Tirsdag Kirkehøjskole-foredrag, Flensborghus Marts Tirsdag SSF Ældreklub Onsdag Håndarbejdsværksted Torsdag Patch + Strik Onsdag Mød Frelsens Hær / Die Heilsarmée Mandag Menighedsrådsmøde Onsdag Håndarbejdsværksted Torsdag Patch + Strik Fredag Christianslystmøde April Tirsdag SSF Ældreklub Onsdag Håndarbejdsværksted Torsdag Patch + Strik Onsdag Håndarbejdsværksted Torsdag Patch + Strik Onsdag Kredsmøde Præsten har ferie Vikar: Jacob Ørsted, tlf , til og Vikar: Finn Egeris Petersen, tlf

8 Foredrag om den russiske kirke Tirsdag 24. februar kl på Flensborghus Den russisk ortodokse kirke i lyset af den seneste politiske udvikling i Rusland er den lange titel på dr. theol., professor Christian Gottliebs foredrag i Kirkehøjskolens regi. Det er et brandaktuelt emne, når man tænker på dagens Rusland. Den russiske kirke var i den kommunistiske tid lagt for had, men den kom ind i varmen efter kommunismens fald og spiller nu en ikke ubetydelig rolle. Men er kirken selvstændig, eller bliver den brugt af de politiske magthavere? Entré: 5 Mød Frelsens Hær Die Heilsarmee Onsdag 11. marts kl i Sct. Hans Pengene eller vi synger står der i Danmark på Frelsens Hærs indsamlingsbøsser til jul. Denne vittighed hentyder til, at medlemmer af Frelsens Hær gerne stiller sig op og synger og spiller for at give noget igen for det, folk gerne skule lægge i bøsserne. Pengene går til julehjælp til fattige familier og til al den anden hjælp, Frelsens Hær er kendt for at yde mennesker på samfundets bund. Frelsens Hær i Flensborg er ikke ret stor, men holder nu gudstjeneste en gang om måneden i St. Johannis Kirches menighedslokaler, altså lige i nærheden. Vi har derfor inviteret Ingo P. Sonn fra Die Heilsarmee til at fortælle om dette lille kirkesamfunds opbygning og dets vigtige sociale arbejde. Foredraget holdes på tysk. Der bliver serveret kage og kaffe. 8

9 Spilleeftermiddag Fredag 13. februar kl i Sct. Hans I samarbejde med SSF Skt. Hans distrikt inviterer vi igen til en hyggelig eftermiddag med boller, kage, kaffe eller kakao og en masse spil, som man kan mødes om. Man kan også tage sine egne spil med og vise andre dem. Eftermiddagen er gratis. Fastelavn med tøndeslagning Søndag 15. februar kl. 14 i Sct. Hans Efter en kort gudstjeneste kan man slå til tønden, der er hængt op i gården. Når den er slået ned, venter der fade med fastelavnsboller og kakao og kaffe i menighedslokalet. Christianslystmødet Fredag 20. lørdag 21. marts Årets foredragsmøde på Christianslyst med overnatning, god mad og hyggesnak har overskriften Når virkeligheden trænger sig på og undertitlen Om kristendom, magt og politik i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. Programmet kan fås hos præsten. 9

10 Særlige gudstjenester Spaghettigudstjeneste fredag kl. 18. Vi hører om de 10 bud. Hvad betyder de? Bagefter spiser vi pasta med sovs. Spaghettigudstjeneste fredag kl. 18 Nogle tror, at fredag den 13. er en særlig dårlig dag. Er det overtro eller tro? Måske er der ris og ikke pasta bagefter en dårlig dag? Spaghettigudstjeneste fredag kl. 18 Hvad er bøn for noget? Hvordan kan man bede til Gud? Der er bønner i pastasovsen! Ansgarvesper tirsdag kl. 18 i Ansgar Kirke Ansgarvesperen er en økumenisk aftengudstjeneste, der finder sted hvert år på skift i Flensborgs kirker. I år i Ansgar Kirke, hvor biskop Marianne Christiansen prædiker. Hverdagsgudstjeneste onsdag kl. 19 Det går mod lysere tider, og der er nok nogle musikalske indslag ved denne gudstjeneste. Faste grupper Håndarbejdsværkstedet Onsdage kl For alle med lyst til en hyggesnak og/eller håndarbejde. Ledere: Rita Quadt og Ea Dal. Patch + Strik Torsdage kl Vi syr patchwork under vejledning af Andrea Wohlenberg og strikker med Elke Croonen. SSF Ældreklub Første tirsdag hver måned kl Hyggeeftermiddage for ældre, sommetider med forskellig underholdning. Leder: Helga Petersen. 10

11 Tarup og Skt. Hans børnehaver til julegudstjeneste Dåb i den vendte kirke 11

12 Oplysninger fra præsten Om samtaler: Man er altid velkommen til at tale med præsten om store eller små problemer. Det er bedst at ringe eller maile i forvejen og aftale en tid. Om sproget ved kirkelige handlinger: Det er naturligvis muligt, at kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser/bisættelser foregår på både dansk og tysk, mest almindeligt er en blanding af begge sprog. Det aftales i hvert enkelt tilfælde. Om indmeldelse: De danske menigheder fungerer som foreninger, hvor man melder sig ind. Hvis man ønsker at blive medlem, kan man henvende sig til præsten eller et medlem af menighedsrådet. Det er vigtigt at blive medlem, hvis man ønsker at opretholde dansk kirke i Sydslesvig. Om medlemsbidrag: Man betaler 5 % af sin lønskat eller et bidrag på mindst 25 om året. 0m bankforbindelse: Union Bank IBAN: DE BIC: UNBNDE21XXX Om sygebesøg: Det er pga. Datenschutz meget vanskeligt at få oplysninger om, hvem der er indlagt på byens sygehuse. Derfor vil jeg være glad for at få at vide, hvis nogen ligger på hospitalet og ønsker mit besøg. Nyttige adresser Pastor Ea Dal, Kappelner Str. 38, Flensborg. Tlf. (0461) , fax: (0461) , Træffes dagligt efter aftale undtagen fredag, som er præstens ugentlige fridag. Menighedsrådsformand Jørg Braun, Zur Beek 2 B, Tarup. Tlf. (0461) , Kasserer Wilhelm Hanl, Mühlenholz 35, Flensborg. Tlf. (0461) , Besvarer alle spørgsmål om kirkebidrag! Sygeplejersker: for Engelsby, Tarup og Sandberg kontaktes hos Dansk Sundhedstjeneste, tlf. (0461) Kirkebladet redigeres af præsten. Næste nummer: april. Kirkebladet kan også læses på internettet på adressen: Der kan man også finde terminer og billeder fra menighedslivet.

December 2012 - marts 2013

December 2012 - marts 2013 December 2012 - marts 2013 Helligtrekongersmøde og kirkehøjskole s. 3 Kirkeliv i Afrika med Jørgen Holm s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 5 Juletraditioner s. 8 Bønner s. 9 Gudstjenester og arrangementer

Læs mere

Nørrevang Sogneblad 20. årgang Nr. 1 Februar marts april 2014

Nørrevang Sogneblad 20. årgang Nr. 1 Februar marts april 2014 Nørrevang Sogneblad 20. årgang Nr. 1 Februar marts april 2014 FOTO: MOGENS VALENTIN NIELSEN ADRESSEBOGEN www.norrevangskirken.dk Kordegnekontoret Kordegn Susan Jensen Nørrevangstorvet 3. 4200 Slagelse.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 KirkeNyt JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL 2014 Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8 Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 NYKØBING SOGN Sognepræst Caroline Kollenberg

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt Det dejlige spæde forår

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Marts april maj 2015 Indhold Der er to sprog i verden side 3 Fangekoret i Sdr.Vissing Kirke side 5 Gudstjenester side 6 Kirkelige arrangementer side 8 Nyt fra sognet

Læs mere

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF DIAKONIMEDARBEJDER PETER WORM MADSEN peter@christianskirken.dk Indhold Kirkens

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN

www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN www.langenaeskirken.dk nr. 1 27. årgang FEBRUAR - MARTS - APRIL 2014 TIL SAMTLIGE HUSSTANDE KIRKE OG SOGN NAVNE OG ADRESSER LANGENÆSKIRKEN, KIRKEDAMMEN 2, 8000 AARHUS C SOGNEPRÆST Tlf.: 86147033 - E-mail:

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11 Kirke og Sogn Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 15. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Fastelavn var oprindelig en fest, hvor man skulle have det sjovt, inden den lange fastetid begyndte. Det var der,

Læs mere

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September 2014 37. årg. Nyt fra Bøvling Valgmenighed God påske

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 Nr. 1-31. årgang Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad. Der er noget i luften, som rosernes

Læs mere

Kirkebladet. Læs i dette blad: Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL

Kirkebladet. Læs i dette blad: Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL Kirkebladet LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2013/2014 Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! Læs i dette blad: Eksistens i det nære Foredrag med Lola Jensen Læs side

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere