Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:"

Transkript

1 Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser og elendige forudsigelser. Om konsekvenserne af euroens mulige forstående sammenbrud. Om stigende statslig gældsætning. Om lavere global økonomisk vækst. Om høj og stigende arbejdsløshed. Om en bekymrende prisudvikling på flere ejendomsmarkeder. Og så videre. Al den ensidige fokus på de negative nyheder har uden tvivl både dæmpet forbrugernes trang til forbrug og virksomhedernes investeringslyst. Men trods den triste stemning kunne man vejre morgenluft. Aktiemarkederne leverede i første halvår 2012 positive afkast. Det gjaldt både i Danmark og globalt. Og vores aktier klarer sig fint BLS Capital, rådgiver til Specialforeningen BLS Invest, har ingen ambitioner om at opnå stor værditilvækst på kort tid nærmest tværtimod. For aktiemarkedet bevæger sig i faser med op- og nedture, der sjældent eller aldrig afspejler den langsigtede værdi af et selskab. Vi vil ikke lade os friste eller skræmme af de vilde feberkurver. Det, vi ønsker at blive målt på, er den værdifaste værditilvækst over en bred front og over et langt tidsforløb. Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: BLS Invest Afkast 1. halvår 2012 Afkast Siden opstart Afdeling Danske Aktier 15,1 % 28,5 % - Markedsafkast* 10,8 % -15,9 % Afdeling Globale Aktier 10,1 % 51,9 % - Markedsafkast** 8,1 % 22,7 % 1

2 Afdelingen Danske Aktier blev lanceret den 26. februar 2008, og afdelingen Globale Aktier blev lanceret den 30. september samme år.*markedsafkastet for danske aktier er udtrykt ved OMX Cap inklusive udbytter, og ** markedsafkastet for globale aktier er udtrykt ved MSCI AC World inklusive nettoudbytter. De højeste afkast i afdeling Danske Aktier leverede Novo Nordisk, Coloplast og ØK, mens elevatorproducenten Kone, spiritusselskabet Diageo og supermarkedskæden Walmart Stores opnåede de største kursstigninger i afdeling Globale Aktier. Kun ét selskab i afdeling Danske Aktier havde en negativ kursudvikling i første halvår. I afdeling Globale Aktier oplevede to selskaber en negativ kursudvikling i halvåret. For begge afdelinger gælder, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Noget om USA Godt halvdelen af BLS Invests afdeling Globale Aktier er placeret i amerikanske børsnoterede selskaber, blandt andre MasterCard, Berkshire Hathaway, American Express, Autozone og McDonald s. Det har vi gjort ud fra en række årsager, hvoraf tre skal fremhæves: Værdiskabelse. De amerikanske selskabers ledelser har som regel mere kontant fokus på værdiskabelse end lederne i de øvrige globale selskaber. Især er amerikanerne gode til at styre og geninvestere de frie pengestrømme. Derfor er den gennemsnitlige egenkapitalforrentning også væsentligt højere blandt amerikanske selskaber end blandt selskaberne i den øvrige verden. De økonomiske vækstbetingelser i USA er nu efter vores vurdering generelt gode. Man har fået tilført tilstrækkelig kapital til banksystemet, man har et fleksibelt arbejdsmarked og boligmarkedet er blevet stabiliseret. Den amerikanske økonomi understøttes af en årlig befolkningstilvækst på 1-1½ procent og en bedre demografisk sammensætning med flere amerikanere i den arbejdsdygtige alder. Pengepolitikken. Den selvstændige amerikanske pengepolitik giver bedre værktøjer end dem, man råder over i Euro-zonen. Den amerikanske centralbank har selvstændig kontrol med udstedelsen af dollars og den fastsætter rentesatser. Det øger amerikanernes politiske handlemuligheder. Tæt på udviklingslandene Udviklingslande med høj økonomisk vækst er naturligvis særdeles interessante for os. Derfor har vi også en ganske betydelig eksponering mod disse lande i begge foreningen s afdelinger. Vi har dog relativt få direkte investeringer i selskaber, der er hjemmehørende i udviklingslandene. Som regel har vi eksponeret os mod udviklingslandenes attraktive økonomiske vækst gennem vestlige selskaber med gennemskuelige selskabsstrukturer og rationelt fungerende, tillidsvækkende ledelser. 2

3 BLS Invests afdeling Danske Aktier er godt eksponeret mod de højere økonomiske vækstrater i udviklingslandene gennem blandt andre FLSmidth, ØK og United Plantations, der alle henter mere end 75 procent af selskabernes omsætning fra udviklingslandene. Trods de gunstige vækstudsigter og den aktuelle vækst hos en række af vores porteføljeselskaber med høj eksponering mod udviklingslandene har det kortsigtede og humørsyge aktiemarked gennem første halvår haft mere fokus på de aftagende vækstrater og risikoaversion end på vækstmulighederne. Denne tilbageholdenhed har så til gengæld medført nogle attraktive kursniveauer, som vi har udnyttet til at forøge eksponeringen mod afdelingernes selskaber med væsentlig aktivitet i udviklingslandene. Noget om Kina Centralregeringen i Beijing har reduceret forventningen til den økonomiske vækst fra knap 10 procent til 7½ procent. Alligevel giver det det kinesiske marked særdeles fornuftige muligheder for fortsat salgsvækst i en række brancher. Vi har i begge BLS Invests afdelinger en indirekte - men betydelig - eksponering mod disse muligheder. YUM! Brands med fastfoodkæden Kentucky Fried Chicken, luksusmastodonten LVMH/Louis Vuitton, kosmetikkæden Sa Sa og den schweiziske urkoncern Swatch henter alle mere end 40 procent af deres indtjening fra kineserne. Og trods aktiemarkedets store bekymringer omkring lavere kinesiske vækstrater oplever de alle en fortsat pæn tocifret vækst fra Kina. Kinas overvældende kapitalreserver og konkurrencekraft giver den nye kinesiske centralregering store penge- og finanspolitiske muligheder for at stimulere den økonomiske aktivitet. Efter vores opfattelse er regeringen fokuseret på at opretholde en høj økonomisk vækst for at sikre social og politisk stabilitet i Kina. Gennem de seneste måneder er den kinesiske økonomi blevet pengepolitisk stimuleret gennem lempede krav til bankernes reserver, hvilket øger bankernes udlånsmuligheder. For godt et år siden var inflationen - med kraftigt stigende fødevarepriser og en øget social uro - centralregeringens store bekymring. Men siden er råvarepriserne faldet, og inflationsudviklingen i Kina afdæmpet tilsvarende. Udsigten til en svag 2012 høst har dog senest øget fødevarepriserne. De stigende fødevarepriser kan så i øvrigt begunstige vores investering i palmeoliekoncernen UIE, der indgår i begge afdelinger i BLS Invest. Et familieportræt af vores yndlingsselskaber Det er iøjnespringende, at visse dominerende træk går igen i stort set alle BLS Invests porteføljeselskaber både de danske og de globale. Selskaberne har stærke forretningsmodeller med en kompetent ledelse i spidsen og har en fornuftig anvendelse af deres kapital. Oftest befinder de sig 3

4 i velkonsoliderede og forudsigeligt voksende brancher, og de har høje afkast af den investerede kapital eller har aktiver, der skaber langsigtede attraktive investeringsafkast. I BLS holder vi også meget af markedsledende selskaber, idet de nyder de største skalafordele på blandt andet salgs-, distributions- og markedsføringsomkostninger. Tilsammen betyder det som regel, at de opnår branchens højeste indtjeningsmarginer og bedste forrentning af egenkapitalen. Herudover kommer det enkelte selskabs ledelse og anvendelsen af selskabets kapital. Og her ser vi på både kompetence og holdning. Ledelsen skal både evne at skabe store og stigende værdier, og den skal håndtere resultatet de frie pengestrømme på en måde, der er til gavn for investorerne. Efter vores opfattelse kan en moderne ledelse kun disponere selskabets store og voksende frie pengestrømme på tre forskellige måder: De kan geninvestere i selskabets kerneforretning, hvorved den bliver større og mere værdifuld. De kan tilbagekøbe egne aktier, hvorved de bestående aktier stiger i værdi, eller de kan sende pengene som udbytte direkte til aktionærerne. 100 års prøvetid? I BLS er vi meget optaget af vores porteføljeselskabers forretningsmodeller. En forretningsmodel skal være klar, gennemskuelig, effektiv og så skal den være langtidsholdbar. Her kan vi nævne, at det gennemsnitlige stiftelsesår for vores porteføljeselskaber ligger omkring 100 år tilbage i tiden. En så lang periode i markedet er en slags bevis på selskabernes tilpasningsevne og evne til at opretholde vedvarende konkurrencemæssige fordele. Herudover fokuserer vi på stabilitet. Så det er kun selskaber, der har vist en historisk vedvarende værdiskabelse, der indgår i BLS Invests porteføljer. Og nye, spændende selskaber - måske endda med meget høje vækstrater, men med uprøvede forretningsmodeller og kort historie vil aldrig finde vej til vores porteføljer. Vi foretrækker at investere i voksende selskaber med høje afkast af den investerede kapital. For selv om disse selskaber hele tiden udvider deres forretningsomfang, så skaber de samtidig væsentlige overskydende frie pengestrømme til aktionærudlodninger. De globale I vores globale portefølje udbetaler 23 af de 26 porteføljeselskaber udbytter, og 90 procent af selskabernes udbytter forventes at stige i 2012 i forhold til Amerikanske Autozone og Bed Bath & Beyond udbetaler ikke udbytte, men de tilbagekøbte til gengæld henholdsvis 10 og 7 procent af de udestående aktier i deres seneste regnskabsår. Endelig står Warren Buffetts investeringsselskab Berkshire Hathaway tilbage som eneste selskab i vores globale portefølje, der ikke er udbyttebetalende eller har betydelige aktietilbagekøb. Men det er vi - som langsigtede aktionærer - begejstrede for. For aktierne i Berkshire Hathaway har en så høj værditilvækst, at de mere end kompenserer for de manglende udbyttebetalinger. Berkshire 4

5 Hathaway lever smukt op til Warren Buffetts erklærede mål om kun at investere, hvor fremtidsværdien af nye investeringers pengestrømme klart og uden tvivl overstiger værdien af investeringen. BLS Invests porteføljesammensætning har højere salgs- og indtjeningsvækst end den globale markedssammensætning, fordi vi nøje udvælger forudsigeligt voksende selskaber. Gennem halvåret har vi øget eksponeringen mod hastigere voksende porteføljeselskaber. Det gælder blandt andre Mastercard, der præsterer en konsistent voksende værdiskabelse, men som alligevel lige nu er attraktivt prisfastsat. De danske I BLS Invest afdeling Danske Aktier udbetaler 12 af porteføljens 14 selskaber udbytte, og udbyttet ventes øget for mindst 10 af selskaberne i De ikke-udbyttebetalende selskaber er Topdanmark og William Demant, der begge løbende gennemfører væsentlige aktietilbagekøb. Dem alle Samlet udgør de årlige aktionærudlodninger fra vores porteføljeselskaber gennem udbytter og aktietilbagekøb knap 5 procent. Her bør man i øvrigt lægge mærke til den store andel af selskaber med årligt stigende udbytter. De globale porteføljeselskaber er yderligere særdeles velkonsoliderede, idet 10 ud af de 26 selskaber i afdelingen har større kontantbeholdninger end gæld. Det tilsvarende tal for afdeling Danske Aktier er 5 ud af afdelingens 14 selskaber. En forening er en forening. Eller hvad? I det forgangne halvår har der igen været debat i medierne om danske investeringsforeningers omkostningsniveauer. Udgangspunktet må være, at man får samme ydelse ligegyldig hvilken forening, man vælger. Og det er naturligvis noget vrøvl. Efter BLS s opfattelse er debattens ensidige fokus på omkostninger alt for unuanceret. Omkostningerne har selvsagt betydning for det afkast, medlemmerne opnår, men de kan ikke stå alene, når man skal bedømme en investeringsforenings kvalitet. Vi vurderer, at medinvestorernes væsentligste interesser er sammenfaldende med BLS Invests målsætning: At opnå konkurrencedygtige positive absolutte afkast efter alle omkostninger ved et behersket risikoniveau over en mindst 3-årig horisont og at overgå de alternative markedsafkast. Og vi noterer os med stor tilfredshed, at den aktive investeringsstrategi opfylder vores målsætning om at levere positive afkast i BLS Invests levetid trods de udfordrende markedsforhold, finanskrisen har bragt. Begge afdelinger i BLS Invest har således opnået væsentligt bedre afkast end indeksforeninger med lave omkostninger, og begge ligger i den absolutte afkastmæssige top blandt det samlede udbud af danske investeringsforeninger. 5

6 Vi vil fortsat udvide investeringerne i forudsigeligt voksende, stærke selskaber med høje kapitalafkast selskaber som over tid vil skabe tilfredsstillende og konkurrencedygtige afkast. Porteføljeselskaberne i dag og i morgen Trods sortsynet i de finansielle markeder viste første halvår 2012 generelt fremgang i salg, indtjening og frie pengestrømme hos de fleste af selskaberne i BLS Invests to afdelinger. I BLS Capital er vi overbeviste om, at afdelingernes kursstigninger i dette halvår helt konkret er begrundet i selskabernes fortsatte stigende indtjening og frie pengestrømme. Det kan måske virke overraskende i lyset af det vedvarende negative fokus på den lave vækst i Europa og de lavere vækstrater i USA og i udviklingslandene. I 2011 oplevede vores porteføljeselskaber således en samlet vækst på mere end 15 procent, der ikke blev belønnet med tilsvarende aktiekursstigninger, og dette forhold medførte således en lavere prissætning i forhold til selskabernes indtjeningsevne. Men trods den aftagende vækst forventer vi også i 2012 at opnå en pæn forbedring både i indtjening og i de frie pengestrømme. Mere end halvdelen af porteføljeselskaberne forventes at opnå tocifrede vækstrater. Værdi over tid Når man køber en aktie, får man en langsigtet ret til en evigt løbende andel af et selskabs indtjening og frie pengestrømme. Derfor er aktiens langsigtede værdi kun i begrænset omfang bestemt af de (uforudsigelige) kortsigtede konjunkturer. I BLS mener vi, at det er af langt større betydning at vurdere hvert enkelt selskabs forretningsmodel, dets langtidsholdbarhed, værdiskabelse og værdisætning frem for at deltage i den svære disciplin kaldet markedstiming. I BLS er vi således fortsat af den overbevisning, at aktiemarkedet har attraktive tilbud på de nuværende kursniveauer, både i absolutte værdier som i forhold til andre investeringsmuligheder. Med venlig hilsen, På vegne af BLS Capital Peter Bundgaard Anders Lund 6

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte 31. marts 2015 Kære Medinvestor De første mange år i Kapitalforeningen BLS Invest klarede afdelingerne sig hvert år væsentligt og målbart bedre end aktiemarkedet generelt.

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, april 2013 Kære medinvestor, 2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere

Den holdbare investering!

Den holdbare investering! PERSPEKTIV 3 13 Den holdbare investering! Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Carnegie WorldWide er bygget på en idé. En idé, som har skabt langsigtede, gode resultater. En idé, som vi mener,

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet Kvartals- Orientering Nr 2 2015 Indholdsfortegnelse 05 Leder 06 Indsigter gennem 25 år 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri 17 Forventninger til aktiemarkedet 18 Globale Aktier 20 Globale Aktier Etik-ak

Læs mere

Ledelsesberetning for 2004

Ledelsesberetning for 2004 Ledelsesberetning for 2004 Resumé 2004 2004 var et fremgangsrigt år for Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Afkastet blev på 23,28 %. Afkast bør måles mod udviklingen i relevante aktiemarkedsindeks

Læs mere