BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015"

Transkript

1 2. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et negativt afkast på 4,4 procent efter omkostninger målt i DKK. Sammenligningsindekset faldt i samme periode med 3,2 procent. År til dato er afkastet dermed 9,4 procent for afdelingen. Bidrag til afkastet Der var generelt fald på tværs af markederne i Asien i andet kvartal målt i DKK. Kun det kinesiske aktiemarked havde positivt afkast i kvartalet. Efter kraftige stigninger i april og efterfølgende fald endte markedet i et lille plus. Kursudviklingen i Kina har været påvirket af meget volatilitet på markedet i Shanghai for de lokale kinesiske investorer, hvilket har smittet af på markedet for udenlandske investorer i Hong Kong. På sektorniveau var det især de to forbrugssektorer og finanssektoren, der bidrog til det negative merafkast. Selskaberne i forsynings-, råvare- og energisektoren bidrog positivt. På selskabsniveau kom de største negative bidrag til merafkastet fra blandt andet det koreanske entreprenørselskab Hyundai Engineering & Construction, det filippinske ejendomsselskab Vista Land og bilproducenten Hyundai Motor. Blandt de selskaber med de største positive bidrag var det indiske energiselskab Reliance Industries og den kinesiske emballageproducent Greatview. Filippinske Vista Land faldt 30 procent i kvartalet målt i DKK og er blandt de største negative bidragsydere. Kursfaldet kommer efter en periode med kraftige kursstigninger. Aktien steg med 36 procent i første kvartal og 58 procent i Der har ikke været betydelige negative nyheder, så kursfaldet kan ses som en korrektion efter længere tids femgang kombineret med generel svaghed i det filippinske aktiemarked. Som beskrevet i tidligere investorbreve har selskabet specialiseret sig i horisontalt byggeri og den voksende middelklasse driver efterspørgselsvæksten. Efterspørgslen understøttes også af væksten i filippinere, der arbejder i udlandet og sender penge hjem til familien eller ønsker at investere i et hus hjemme i Filippinerne. Selskabet ejer en række attraktive landområder i Metro-Manilla. Vista leverede et pænt regnskab for første kvartal med 10 procent vækst i indtjeningen, hvilket overgik markedets forventninger. Ledelsen gentog planerne om at skabe en højere andel af indtjeningen fra udleje og drift af bygninger, der opføres som en del

2 af de beboelsesområder de opbygger. Dette inkluderer både supermarkeder, hospitaler og kontorbygninger. Aktien er prissat attraktivt og koster 8,1 gange de næste 12 måneders indtjening. Det koreanske entreprenørselskab Hyundai Engineering & Construction faldt med 22 procent i andet kvartal målt i DKK og er blandt de største negative bidragsydere. Selskabet offentliggjorde regnskab for første kvartal med 7 procent vækst i indtjeningen, hvilket var lavere end forventet. Den lavere indtjening skyldes blandt andet en række engangsudgifter, hvoraf en del sandsynligvis vil blive dækket af deres kunder på et senere tidspunkt. Selskabet leverede bedre tal for nye ordrer end konkurrenterne, men ligger forsat i den lave ende i forhold til deres mål. De forventer dog en række større infrastrukturordrer fra asiatiske lande i andet halvår. På trods af mindre skuffelser, ser mulighederne fortsat gode ud og forventningerne og prisfastsættelsen er lav. Selskabets markedsværdi i forhold til den internationale ordrebog ligger på kun 0,14 gange, mens konkurrenterne handler på mellem 0,3 og 0,6 gange. Kurs indre værdi ligger på det laveste niveau i 10 år og man betaler bare 7,9 gange de næste 12 måneders indtjening. Et andet Hyundai selskab er også blandt de største negative bidragsydere, nemlig bilproducenten Hyundai Motor. Aktien faldt med 23 procent i andet kvartal. Hyundai Motor kom med svage salgstal fra både deres internationale forretning og lokalt i Korea. Selskabet har haft en række udfordringer det seneste års tid, der påvirker salget negativt. Deres stærke position i emerging markets er gået fra en styrke til en midlertidig svaghed. Både i Rusland og Brasilien har bilsalget været svagt og i Kina er væksten aftaget, mens konkurrencen er steget. Dog er der fortsat pæn vækst på det indiske marked, hvor Hyundai har over 22 procent markedsandel. En anden udfordring har været en relativ lav eksponering til SUV segmentet (kun 20 procent af volumen), der er vokset mere end de øvrige segmenter i især USA og Kina. Hyundais nye Tuscan SUV sælger godt, men de kan ikke levere nok til at møde efterspørgslen. Endelig har en svag Yen og Euro givet øget konkurrenceevne til deres japanske og europæiske konkurrenter. Forventningerne til Hyundai Motor er meget lave og der er ikke meget, der skal forbedres før aktierne kan stige. Værdiansættelsen er tilbage på samme niveau som under finanskrisen med en kurs indre værdi på kun 0,58, på trods af at forrentningen på egenkapitalen er betydelig bedre end den var dengang. Indiske Reliance Industries er blandt de største positive bidragsydere i kvartalet. Selskabet er et konglomerat med sin kerneforretning inden for raffinaderi, olie og gas, samt petrokemi. Derudover har de investeret i blandt andet telekom, detailhandel og benzinstationer. En række af selskabets råvarerelaterede produkter har haft stigende priser på grund af attraktivt udbud efterspørgsels forhold, hvilket påvirker indtjeningen positivt på kort sigt. På længere sigt er aktien interessant, da Reliance har investeret betydelige beløb i en række projekter, der først begynder at bidrage til indtjeningen om nogen år. Markedet er ofte ikke villig til at indregne denne værdi fuldt ud og fokuserer mere på den kortsigtede indtjening. Deres investeringer de sidste to år har været på USD 25 milliarder, svarende til 50 procent af selskabets markedsværdi. Bare investeringerne i kerneforretningen, vil kunne øge EBITDA med 75 procent over en tre årig periode, når de begynder at bidrage om 18 måneder. Derudover kan investeringerne i nye forretningsområder bidrage yderligere. For eksempel lanceres deres teleselskab i slutningen af året. Reliance har i flere år investeret i 4G netværk i Indien, der skal give bedre mobil dataforbindelse end konkurrenternes. Denne type selskab kan give gode muligheder for langsigtede investorer, der er villige til at vente på at indtjeningen kommer og aktien kan stige. Aktien koster 11,7 gange de næste 12 måneders indtjening på trods af de mange aktiver, der endnu ikke bidrager til indtjeningen. Den kinesiske producent af emballage til mælkekartoner, Greatview, var en af de største positive bidragsydere til afkastet. Som vi skrev i Q investorbrevet, kom selskabet med en profit warning og kursen faldt kraftigt. Dette var blandt andet drevet af engangsomkostninger og faldende mælkesalg i Kina. Begge faktorer mente vi var midlertidige og benyttede muligheden til at købe op i aktien. Der har i år været en fremgang i det kinesiske mælkemarked, hvilket har været med til at få kursen til at rette sig ud. Greatview er en af de få alternative leverandører til den globale markedsleder, svenske Tetrapak. Der er høje adgangsbarrierer. Dette skyldes blandt andet de høje fødevaresikkerhedskrav inden for aseptisk emballage. Samtidig har der historisk været en forretningsmodel, hvor mejerierne benyttede samme leverandør af materiale som leverandøren der solgte fyldemaskinen. Mejerierne kan opnå betydelige besparelser ved at benytte Greatviews produkter, hvilket er med til at understøtte den fremtidige vækst. Den europæiske forretning går langsomt fremad, hvilket kan blive en stor indtjeningsdriver i fremtiden. Aktien handler til 13 2

3 gange de næste 12 måneders indtjening og har en attraktiv dividende på over 5 procent. Samtidig har selskabet ingen netto gæld. Køb og salg Vi har købt og solgt en række selskaber i løbet af andet kvartal. To af de nye selskaber er det thailandske cementselskab Siam City Cement og det indiske medicinalselskab Dr. Reddy s. Siam City Cement er den næststørste producent af cement og byggematerialer i Thailand. Selskabet har desuden en del eksport af cement til Myanmar og Cambodia. Thailand står foran en årrække med betydelige infrastrukturinvesteringer, der er koncentreret omkring udbygningen af vej- og jernbanesystemet, herunder en betydelig udvidelse af antallet af metrolinjer i og omkring Bangkok. Vi forventer, at indtjeningen vil stige i de kommende år som følge af at en stigende del af den producerede cement vil blive solgt i Thailand i stedet for at blive solgt på eksportmarkederne. Da fortjenesten er højere på hjemmemarkedet end på eksportmarkederne, forventes dette at have en positiv indvirkning på indtjeningen. Endvidere vil selskabet øge produktionen af byggematerialer og endelig er der mulighed for at Siam City Cement vil etablere lokal produktion i Cambodia og/eller Myanmar. Selskabet er attraktivt prisfastsat og har en stærk balance, et højt afkast på den investerede kapital og ekspansionsmuligheder. I Indien har vi købt medicinalselskabet Dr. Reddy s Laboratories, der producerer generiske produkter, der primært sælges på det amerikanske marked. Selskabet producerer både simple generiske lægemidler og mere komplekse generiske produkter. Det amerikanske marked for generiske produkter har været drevet af, at patenterne på en række originale produkter er udløbet, hvilket har ført til lancering af en række generiske produkter. Denne trend vil fortsætte i de kommende år, men det er mere komplekse produkter der skal erstattes og det vil sandsynligvis medføre salg af generiske produkter med et større indtjeningspotentiale. Endvidere har Dr. Reddy s igennem en del år investeret i egne lægemidler og har en attraktiv portefølje af nye produkter bestående af egne produkter og komplekse generiske produkter. Aktien har klaret sig dårligere end konkurrenterne, og er lavere prisfast end de store konkurrenter i Indien. Dette skyldes, at selskabet har investeret betydeligt i forskning, der har haft en negativ påvirkning på indtjeningen. Vi vurderer, at en række af selskabets nye produkter vil blive godkendt i løbet af de næste par år, hvilket vil øge indtjeningen. Begivenheder i regionen Kina De kinesiske aktier noteret i Shanghai og Hong Kong steg på baggrund af rentenedsættelser og lempelser i bankernes kapitaldækningskrav i takt med en række skuffende økonomiske nøgletal. Desuden var markedet præget af myndighedernes ønske om et stærkt aktiemarked, idet man via diverse medier kommenterede at opgangen i markedet er først lige begyndt. Det er vor opfattelse, at myndighederne ønsker at stimulere kapitalmarkederne i Kina således at man kan gennemføre en refinansiering af en række statsejede selskaber, børsnotering af nye selskaber samt frasalg af aktiver i forbindelse med en reform af de statsejede selskaber. Denne strategi er ikke helt uden risiko, hvis det medfører store tab for de private investorer i Kina. Det ventes, at myndighederne vil fremlægge reformplaner for de statsejede selskaber senere på året. En lavere andel af statsejede selskaber er på længere sigt gode nyheder for både økonomien og aktiemarkedet. De statsdominerede selskaber er mindre effektive og har haft privilegeret adgang til kapital til ugunst for de mere effektive private selskaber. BankInvest Asien har kun investeret i kinesiske aktier der er noteret i Hong Kong, hvor prisfastsættelsen er betydelig lavere end de kinesiske selskaber der er noteret i Shanghai. Der har igennem de senere år været usikkerhed omkring den økonomiske udvikling i Kina og de langsigtede vækstudsigter, på baggrund af skuffende økonomiske nøgletal. Til trods for at myndighederne har lempet pengepolitikken, er realrenten for virksomhederne fortsat høj, da producentpriserne fortsætter med at falde. Som følge af myndighedernes fokus på korruption, har en række regionale myndigheder været varsomme med at sætte projekter i gang af frygt for at blive anklaget for korruption. Myndighederne har reageret på denne forsigtighed med at omfordele ubrugte budgetter imellem regionerne, hvis projekterne ikke sættes i gang. Vi forventer, at myndighederne vil understøtte væksten gennem yderligere lempelser, da det er vigtigt at skabe nok arbejdspladser for at minimere risiciene for social uro og en markant stigning i antallet af konkurser i erhvervslivet. Kina befinder sig i en overgagsfase fra den traditionelle Asiatiske vækstmodel, der er bygget på investeringer og eksport, over imod en vækstmodel der er drevet af det private forbrug og 3

4 serviceydelser. I denne fase vil myndighederne understøtte væksten indtil reformerne er gennemført. De langsigtede vækstudsigter er sløret af en række risikofaktorer såsom: Den demografiske udvikling og the middle-income trap (væksten går i stå som følge af tab af konkurrenceevne), men hvis disse udfordringer bliver løst er det økonomisk potentiale betydeligt. Øget produktivitet og innovation er væsentlige forudsætninger for at potentialet opnås. Indien For et år siden tiltrådte Narendra Modi som Indiens nye premierminister. Forventningerne i både befolkningen og i aktiemarkedet var meget høje. Det første år har budt på både skuffelser og successer. Modis fokus er på langsigtede reformer og strækker sig over de næste 10 år. Derfor kan det være for tidligt, at afgøre effekten af de tiltag der er lavet. Vi vil dog give en kort opsummering af de vigtigste tiltag og de områder, der mangler at blive berørt. Modi har været delvis hæmmet af et manglende flertal i overhuset og derfor har en række tiltag været svære at gennemføre. Dette kan dog gradvist blive bedre, når der løbende er valg i de lokale stater, hvilket kan styrke Modis position. Modi har forstået at vinde støtte lokalt i staterne ved at lade en større andel af skatter og afgifter gå til lokalregeringerne. På trods af manglende flertal i overhuset har der været en række vigtige tiltag, der kan være med til at sikre den fremtidige økonomiske vækst. Disse inkluderer blandt andet mere effektiv allokering af offentlige subsidier, øgede investeringer i infrastruktur, bedre vilkår for udenlandske investeringer, mere effektiv allokering af råvare, samt tiltag der skal mindske bureaukratiet og korruption. Samtidig er der en række områder der arbejdes på, men som endnu ikke er blevet gennemført, hvilket har skuffet markedet. Dette inkluderer skattereformer, arbejdsreformer, rekapitalisering af statsejede banker samt landreformer. Allokeringen af offentlige subsidier er blevet mere effektiv. Målet er at alle skal have et ID kort, der er knyttet til en bankkonto, så subsidierne kan betales direkte til den rette modtager. Tidligere var der et stort tab ved at subsidierne endte de forkerte steder. De betydelige subsidier til brændstof er blevet afskaffet, hvilket giver regeringen flere penge til investering i blandt andet infrastruktur. Især investeringerne i jernbaner og veje øges kraftigt. Samtidig er grænserne for udenlandsk ejerskab i en række industrier blevet lempet eller ophævet for at tiltrække kapital. Dette gælder blandt andet investeringer i jernbane og forsikring. For at gøre det mere attraktivt at producere i Indien, er der også blevet reduceret en række told satser og givet skatteincitamenter. Modi arbejder på at mindske bureaukrati og korruption og gøre systemet mere effektivt ved at gøre godkendelsesprocesser mere gennemsigtige. Alle godkendelsesprocesser er flyttet online, så man kan følge udviklingen og identificere, hvor projekterne går i stå og hvem der er ansvarlig. Samtidig er naturressourcer som kul begyndt at blevet allokeret ud fra offentlige budrunder, hvilket skal øge indtjeningen og mindske korruptionen. En af Indiens udfordringer, der gør at selskabernes investeringer ligger på et lavt niveau, er et relativt højt niveau af gæld og store tab i en række statsejede banker. Statsejede banker udgør 73 procent af de samlede udlån i landet. Hvis ikke disse banker kan understøtte en tilstrækkelig udlånsvækst, vil det hæmme selskabernes investeringsmuligheder. En manglende rekapitalisering af disse banker har skuffet markedet og er et oplagt tiltag fremadrettet. Et andet område der stadig arbejdes på er en skattereform indenfor varer og service, der gør skat og afgifter mere ensrettet på landsniveau. Dette vil lette den administrative byrde, gøre logistikken mere simpel og reducere den sorte økonomi. Andre vigtige reformområder er arbejdsreformen, der skal gøre det nemmere at ansætte, oplære og fyre folk samt landreformen, der skal gøre det lettere at købe land til blandt andet infrastrukturprojekter. Disse reformer har mødt en del modstand og venter fortsat afklaring. På selskabsniveau er det for tidligt at se en effekt af den nye regerings tiltag og indtjeningen har været meget skuffende. Selskaberne i det indiske Sensex indeks havde en indtjeningsvækst på bare 1,6 procent i regnskabsåret, der sluttede marts En stor del af selskaberne havde endda negativ indtjeningsvækst i sidste kvartal. Der er dog håb om at indtjeningscyklen er ved at bunde ud. Den samlede indtjening relativt til landets BNP er på et historisk lavt niveau. Således faldt indtjeningen relativt til BNP fra 7,1 procent i 2008 til bare 4,3 procent sidste år. Overordnet set har Modi gjort et fornuftigt arbejde i sit første år. Landet er på vej i den rigtige retning og langsigtet er mulighederne meget interessante. Der kan dog komme kortsigtide skuffelser. Med venlig hilsen Rune Mosbech Redaktionen afsluttet den 7. juli

5 Afkast og risiko Afkastudvikling = jun.12 dec.12 jun.13 dec.13 jun.14 dec.14 jun.15 Asien Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje -4,4% 9,4% 20,1% 13,4% 7,2% Standardafvigelse 14,3% Benchmark** -3,2% 14,7% 27,7% 14,6% 9,5% Tracking Error 4,4% * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio 0,44 ** Benchmark er MSCI All Country Asia ex Japan inkl nettoudbytter i DKK. Information Ratio -0,50 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 5

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014 2. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et positivt afkast på 6,5 procent efter omkostnigner. Sammenligningsindekset steg i samme periode

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Så nåede vi til vejs ende i 2014. I løbet af året nåede vi at opleve såvel de bedste som de værste sider af Frontier

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent,

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer

BankInvest Virksomhedsobligationer 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede i 4. kvartal 2014 (som univers) et afkast på 1,4 pct., hvilket igen

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs Halvårsrapport 2013 CVR-nr. 26 22 00 92 Halvårs CVR-nr. 26 22 00 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet Kvartals- Orientering Nr 2 2015 Indholdsfortegnelse 05 Leder 06 Indsigter gennem 25 år 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri 17 Forventninger til aktiemarkedet 18 Globale Aktier 20 Globale Aktier Etik-ak

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere