VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød"

Transkript

1 VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar

2 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog! 6. januar

3 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog! 6. januar

4 FORSLAG 2009, KØGE GOLF KLUB Ny medlemskategori, der for nedsat kontingent giver ret til spil på Nordbanens 9 huller. Ved spil på øvrige huller erlægges greenfee. Medlemskort til Dansk Golf Union. 6. januar

5 FORSLAG 2009, ØLAND GOLF KLUB Ændring af optagelsesbetingelserne, så klubber, der disponerer over 9 huller, som er kortere end meter, kan blive medlem af Dansk Golf Union. 6. januar

6 FORSLAG 2009, DGU s BESTYRELSE Ændring af ordningen vedrørende Green Pas, så den fremover administreres af Dansk Golf Union og ikke af de enkelte medlemsklubber. 6. januar

7 REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Beslutning om at nedsætte et udvalg, som skal undersøge hele problemkomplekset vedrørende optagelsesbetingelser, udstedelse af DGU kort m.v. 6. januar

8 KOMMISSORIUM På repræsentantskabsmødet den 21. marts 2009 blev det aftalt, at der skal nedsættes er udvalg, som skal se på Optagelsesbetingelser for medlemskab af DGU Regler for udstedelse af DGU-kort Green Pas Årsagen er den, at der er ønsker om at optage golfklubber med en længde ned til m for 9 huller, samt anerkende nye medlemsformer, som samtidig berettiger til modtagelse af DGU-kort. Helt overordnet drejer det sig om at drøfte det hensigtsmæssige i at skabe mere fleksible former for medlemskab. Skulle der undervejs dukke problemstillinger op, som man ønsker at drøfte, står det udvalget frit at inddrage sådanne problemer i udvalgsarbejdet. Det er ret komplicerede forhold, udvalget skal behandle, men alligevel skal det understreges, at det vil være formålstjenligt, om udvalgsarbejdet kan afsluttes, så der kan fremsættes konkrete forslag til repræsentantskabet senest i januar

9 MEDLEMMER AF UDVALGET Ejner Bering, formand Øland Erik Lorentzen, formand Køge Lars Broch Christensen, formand Hillerød Kaj Erik Ravn, formand Lübker Peter Arendorff, formand Foreningen Private Golfbaner Tom Holmberg, bestyrelsen DGU Morten Backhausen, direktør DGU Søren Clemmensen, formand DGU 6. januar

10 UDVALGSARBEJDET 3 møder Høj grad af enighed Inspirerende indlæg fra Holland og Sverige Kun ét tilbud i Danmark Zapperkultur 6. januar

11 UDLANDET Næsten alle andre lande har liberaliseret Klubberne bestemmer selv, hvilke medlemskategorier de ønsker I langt de fleste lande udstedes ensartede medlemskort til alle medlemskategorier I nogle lande er der dog et kvalitetskrav 6. januar

12 MÅLGRUPPER De passive medlemmer (21.000) De årige, hvor vi er stærkt underrepræsenteret Pay & Play spillere (mindst ) De, der er medlem i udenlandske klubber for at spare penge (5.000) De, der melder sig ud, fordi de spiller for lidt i forhold til prisen (10.000) Altså et potentiale på over personer. 6. januar

13 ØKONOMI Indtægterne er i hovedsagen kontingent og greenfee Det er ikke de nuværende indtægter, det skal fordeles anderledes De samlede indtægter skal i vejret ikke mindst fra green fee Kagen skal altså gøres større Der er for god plads på golfbanerne i 2006 var vi 49 spillere pr. hul. I dag kun 45. Godt nok er efterspørgselen steget (vi er blevet flere golfspillere), men udbuddet (antallet af golfhuller) er steget endnu kraftigere. 6. januar

14 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog! 6. januar

15 TRENDS FOR IDRÆTTEN I DANMARK Uorganiseret idræt og fleksible medlemsformer vinder frem 6. januar

16 ANTAL MEDLEMMER STIGER FORTSAT Antal spillere År Antal klubber Damer Mænd I alt Klubber Det er mændene der driver udviklingen 6. januar

17 FRA 2008 TIL 2009 Junior piger: - 29 Junior drenge Mænd: Damer: - 12 Passive: januar

18 GOLFDANMARK ÆNDREDE SIG I 2006 Spillere pr. klub Spillere pr. hul Større udbud end efterspørgsel fra 2006 Note: Spillere pr. hul internationalt: Norge 65, Sverige 65, USA 110 & Canada januar

19 HVORDAN GÅR DET MED DAMERNE Danmark USA Canada Norge Sverige Mænd 69% 80% 71% 73% 70% Damer 31% 20% 29% 27% 30% Det går godt i Danmark 6. januar

20 GOLF I DANMARK ER FOR DE ÆLDRE 8% 7% 6% 5% Andel af befolkningen der spiller golf - fordelt på alder 4% 3% Danmark % 1% 0% 0 år 6 år 12 år 18 år 24 år 30 år 36 år 42 år 48 år 54 år 60 år 66 år 72 år 78 år 84 år 90 år Deltagelsen er lav i aldersgruppen 15-30! 6. januar

21 ALDERSFORDELINGEN I ANDRE LANDE Andel af befolkningen der spiller golf - fordelt på alder Denmark USA Sw eden Canada USA og Canada har høj andel af de unge der spiller golf 6. januar

22 REKRUTTERING OG FRAFALD I Antal spillere 300 Medlemmer, nye Medlemmer, stoppet Alder Netto frafald i aldersgruppen januar

23 HVORFOR MELDER JEG MIG PASSIV? N = 171 Ønsker mere value for money! Serviceniveau har ingen betydning Spiller for lidt i forhold til pris 6. januar

24 PASSIVES BEHOV FOR MEDLEMSKAB N = 171 4,1 for de 25 til 45 årige 6. januar

25 HVORFOR STOPPER JEG MED GOLF? N = 108 Primært Ønsker unge mere value under for 19 money! år 6. januar

26 INTERESSE BLANDT UDMELDTE N = 108 4,5 for 25 til 45 årige 6. januar

27 HVORFOR SKIFTER DU KLUB? N = januar

28 25% 20% 15% 10% 5% 0% INTERNATIONALT: VÆKST I FREE GOLFERS Internationale participation rates i 2003 & 2008 Free golfers Klubmedlemmer Internationale golf trends: Klub-golf er faldende Vækst er genereret af free golfers Organisationerne er fokuseret på free golfers Ca nada 0 3 Ca nada 0 8 USA 0 3 USA 0 8 Swed en 03 Swed en 08 Scotland 0 3 Scotland 0 8 Irelan d 0 3 Irelan d 0 8 De nmark 0 3 De nm ark 0 8 Englan d 0 3 Englan d 0 8 Ho lla nd 03 Ho lla nd januar Participation rate

29 CASE: HOLLAND Free registered golfer Club Member Virtual club member 6. januar

30 CASE: HOLLAND Spillere Aldersfordeling D-leden Vrije golfers Clubleden D-leden Vrije golfers Clubleden >70 6. januar

31 CASE: SVERIGE Interest Playing golf Members januar

32 CASE: SVERIGE Social reasons 33% 11% Social Sebastian Club Karl Clubindependent Clubloyalty 42% 14% Sporty Stefan Competitive Anders Sports/athletics 6. januar

33 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog! 6. januar

34 FORSLAG 1 Ændring af optagelsesbetingelserne, så klubber med 9 huller med en længde på m kan optages som fuldgyldige medlemmer i DGU Nuværende krav er 2000 m m modsvarer det internationale krav for rating af baner yards 6. januar

35 FORSLAG 2 A. Ændring af reglerne for udstedelse af DGU kort, så alle medlemmer af en golfklub, der er medlem af DGU, modtager et DGU kort. Før fremsendelse af DGU kort forudsættes det, at spilleren har erhvervet et Golfkørekort, dokumenteret mindst tilsvarende færdigheder, eller har et handicap på maksimum 36. DGU kortene mærkes, som følger: Fuldgyldigt medlem af en golfklub med mindst 18 huller (ingen mærkning), fuldgyldigt medlem af en klub med 9 huller (N), begrænset medlemskab (B). Alle medlemskategorier betaler samme kontingent til DGU, for tiden 149 kr. årligt for voksne og 78 kr. årligt for juniorer og langdistancemedlemmer. B. Ændring af gensidighedsprincippet, så man ikke længere har en ubetinget ret til at spille i en fremmed klub mod betaling af greenfee. C. Ordningen om Green Pas ophæves. 6. januar

36 TILBUD Det er et tilbud Det er ikke noget, man skal Det er noget man kan hvis man er interesseret 6. januar

37 ØKONOMI Er der mange, der melder sig ud? Er der behov for at begrænse antallet af DGU-kort pr. klub? I Danmark kan man blive medlem for omkring kr I Sverige helt ned til 500 SEK 360 DKK Der er faktisk ganske få, som er medlemmer i Sverige Men det er da dumt at sende pengene til udlandet Nationale medlemskort accepteres af stort set alle klubber i Holland og Sverige 6. januar

38 MARKEDSFØRING Hvis forslagene vedtages, træder de i kraft omgående og det er derfor vigtigt, at de nye muligheder markedsføres omgående. Dansk Golf Union har i budget 2010 afsat kr. til formålet. 6. januar

39 STRATEGISK EFFEKT AF FORSLAG 8% 7% 6% 5% 4% 3% Danmark % 1% 0% 0 år 6 år 12 år 18 år 24 år 30 år 36 år 42 år 48 år 54 år 60 år 66 år 72 år 78 år 84 år 90 år Øge antallet af spillere i disse aldersgrupper 6. januar

40 ET GODT GÆT passive medlemmer medlemmer i et andet land (75% Sverige) ikke medlemmer 3+ runder pr. år medlemmer ? interesserede ikke medlemmer aktive golfspillere (7+ runder) lejlighedsvise Golfspillere (1-7 runder) ? ikke medlemmer 1-2 runder pr. år Free golfers I Danmark: Lykke & Partners Research: Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut: januar

41 15% SPILLER MINDRE END 6-7 RUNDER Frekventering af 18-hullers bane (N = 9354) Aldrig 3,6 1 gang om måneden 11,4 Frekvens 1 gang hver 14. dag 17,3 1-2 gange om ugen 50,5 mere end 2 gange om ugen 17, Andel af spillere (%) En del af disse lejlighedsvise golfspillere vil konvertere til billigere medlemskabstyper 6. januar

42 KONSEKVENSER En del lejlighedsvise golfspillere vil konvertere til billigere medlemskaber, som giver mere value for money En del passive golfspillere vil blive fleksible medlemmer og dermed betale greenfee En del af de danskere, der er greenfee medlemmer i svenske klubber, vil melde sig ind på lignende vilkår i Danmark En del af de spillere, der ellers var stoppet med golf, vil forblive i sporten på grund af mere fleksible tilbud En del helt nye golfspillere vil se dagen lys, idet den økonomiske indgangsbarriere nedbringes En større del af klubbernes indtægter bliver variabel 6. januar

43 DIALOG! 6. januar

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21. 7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Torben Binderup, Skovbo Golfklub Nils Birkner,

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE AFTENENS FORLØB 18.00 - NYT FRA DGU V. FORMAND SØREN CLEMMENSEN & DIREKTØR MORTEN BACKHAUSEN - GOLFSPILLEREN I CENTRUM V. UDVIKLINGS- & TURNERINGSCHEF JONAS MEYER JENSEN

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor: 2013 ÅRSBERETNING Hovedsponsor: dansk golf unions partnere HOVEDSPONSOR CREATING WINNERS PARTNERE EKSKLUSIV EKSKLUSIV PARTNERE PARTNERE PARTNERE indhold Bestyrelsens beretning 5 Året i glimt 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Årsberetning 2007 i tekst og billeder bestyrelsens beretning RESULTATER SEKRETARIATET REGNSKAB Indhold 2007 Golfens sande værdier Golf er en sport

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Formanden har ordet Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere