Ideologi og holdninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideologi og holdninger"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 6 - april 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi og holdninger Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi er noget bras, sagde Poul Schlüter i sin tid. En lidt omstridt udtalelse, thi hvis der i den ligger, at man i en bog kan finde en løsning på alle problemer, så har han efter min mening ret. Men hvis ideologi derimod betyder, at man har en livsholdning, nogle værdier man finder så væsentlige, at de skal tænkes ind i alle de beslutninger, man træffer livet igennem, så er ideologi bestemt ikke noget bras. Hvilke værdier er det så, vi som konservative tænker ind i alle vore beslutninger. Det frihed under ansvar, sikring af en sund økonomi samt respekt for danske værdier og kultur. Frihed underansvar er for mig væsentligt, fordi vi alle er forskellige, hvorfor vi også har forskellige ønsker og drømme og sætter pris på forskellige ting. Så hvis vi alle skal behandles bedst muligt, skal vi i videst muligt omfang have frihed til selv at vælge det, vi synes bedst om, men selvfølgelig under den klare forudsætning, at vi ikke generer andre. Det kan godt være, at jeg gerne vil spille høj musik om natten, men det er min nabo, der gerne vil sove næppe begejstret for. Dette lyder meget banalt, men det er samme holdning, der er basis for, at vi siger nej til heldagsskolen, at vi ønsker den lavest mulige skat, men at vi samtidig også har et ansvar for de svageste i vort samfund. Den sunde økonomi hænger lidt sammen med friheden, for uden en sund økonomi ved vi jo godt, at vore valgmuligheder er begrænsede. Det gælder på det hjemlige plan, men det gælder også i stat og kommuner, hvorfor vi er optaget af, at kommunen og staten ikke skal gældsætte sig unødigt. Vi udtrykker det ofte ved at sige, at vi ikke ønsker at efterlade regningen i børneværelset. Det er også baggrunden for, at vi ønsker at konkurrenceudsætte flest mulige offentlige opgave, det sikrer både den gode økonomi og i nogle tilfælde tillige valgfrihed for borgerne. 1

2 Er danske værdier bedre end andre værdier? Nej ikke i alle tilfælde, men de er vore, og de er fundamentet for vort samfund. De giver os et fælles ståsted, de skaber kontinuitet og sikkerhed, og så har vi et særligt forhold til sproget, historierne, sangene og traditionerne, fordi de er givet os af vore forældre. Respekten for de danske værdier ses i vort ønske om at sikre vore kulrurskatte og vor natur, og i vort ønske om at leve i samfund med mindre kriminalitet. Vi skal blot huske, at andre folkeslag har det på præcis samme måde med deres værdier. Og så naturligvis igen, at både vi og de andre skal give hinanden frihed til at leve efter egne værdier, hvis det kan ske uden, at vi generer hinanden. Ideologi er måske er noget bras, men holdninger er det ikke. Lavere skat i 2015! Af Jens Jørgen Nygaard (C),1.viceborgmester, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget Det ser lysere og lysere ud for den kommunale kassebeholdning, og årets regnskab ser også solidt ud. Men kommunen skal ikke være en bank, der bugner af millioner. Enten skal de bruges til at forbedre daginstitutioner, skole, ældreomsorg, tilbuddene indenfor kultur og fritid eller til at sænke skatten. Lavere skat er da også en kommunal service overfor borgerne. Jo mindre skat, jo større økonomisk frihed for den enkelte. Den kommunale økonomi skal være polstret til dagen og vejen på et sikkert grundlag, inkl. uforudsete udgifter, men heller ikke mere. Der bør nu være plads til at lette skatteniveauet for Egedals borgere i Vi ser helst, at der bliver sat fokus på grundskylden. De stærkt stigende ejendomsvurderinger rammer alle hårdt ikke mindst pensionisterne med næsten fastfrosne pensioner. Det er blevet uforholdsmæssigt meget dyrere at eje sin bolig set i forhold til den økonomiske udvikling de senere år. Afgift på afgift, skat på skat osv. Derfor vil vi gerne være med at udjævne disse store stigninger med en lavere grundskyld. Det er kun rimeligt. Der vil under alle omstændigheder blive tale om et kompromis, når budget 2015 skal vedtages, og hvis vi ikke kan få flertal for sænkning af ejendomsskatten, vil det være et skridt i den rigtige retning at få nedsat personskatten eller dækningsafgiften, som rammer alle vore virksomheder uanset om de har overskud eller ej. De fleste inkl. Socialdemokratiet og SF har nu erkendt, at det private erhvervsliv er helt grundlæggende for vores velfærd. Derfor skal det styrkes, hvor det er fornuftigt og muligt. Og vi kan faktisk helt fjerne dækningsafgiften i Egedal uden de store 2

3 økonomiske smerter. Det ville være et godt signal at sende til de mange små virksomheder i kommunen men så sandelig også et flot signal til de nye virksomheder, der overvejer at slå sig ned i kommunen. Ja, måske kunne det ligefrem øge deres interesse for Egedal. Jo flere private arbejdspladser, jo mere velfærd og livskvalitet. Vi konservative vil have fokus på rimelige skattelettelser i forbindelse med vedtagelsen af budget Det er ikke op til os selv. Det skal ske i samarbejde med andre af Byrådets partier. Med den solide kommunale økonomi burde det være muligt at sænke det samlede skattetryk. Erhard Filtenborg - 40 år som medlem af Byrådet - Den Konservative Byrådsgruppe i Egedal hylder Erhard Fredag den 11. april 2014 kl. 14:00-16:00 fejrer Egedal Byråd Erhard Filtenborgs 40 års jubilæum med en reception på Ølstykke Rådhus, hvor enhver der vil være med til at fejre jubilaren, er velkommen. Den 1. april 2014 kunne Erhard Filtenborg således se tilbage på en lang og flot politisk karriere, der startede 1. april 1974, hvor han blev medlem af Ølstykke Byråd. At blive valgt og at have virket engageret og vidende igennem 40 år vidner om et særligt menneske med en imponerende virkelyst. 3

4 Det er blevet til i alt 11 valgperioder, og Erhard har været vidt omkring i det kommunalpolitiske liv. Han var en sikker 1. viceborgmester i Ølstykke i ca. 20 år og har været formand for Kulturelt Udvalg, Teknisk Udvalg, Erhvervsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Idrætsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Desuden har Erhard været næstformand i såvel Socialudvalget som Planudvalget. I dag er Erhard medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Planudvalget og Økonomiudvalget, ligesom han er en af Egedal Kommunes repræsentanter i Egedal Fjernvarmes bestyrelse. Erhard har været engageret og vidende ligegyldigt, hvor han skulle varetage et hverv eller en opgave. Men kultur- og fritidslivet har altid stået hans hjerte særlig nært. Han blev da også formand for kulturudvalget i Ølstykke og varetog hvervet med undtagelse af en periode i resten af kommunens levetid. Erhard sad i KL s Kultur- og Fritidsudvalg og i en lang årrække i amtsbestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening. Der har altid været stor respekt for Erhard i Byrådet. Man lytter, når han tager ordet. Der er altid noget, man kan blive klogere af. Og i den konservative byrådsgruppe ved vi alle, at man altid skal lytte og tænke over, hvad Erhard har at sige på vore gruppemøder. Troværdighed og strategi til partiets bedste er nøgleord for Erhard i hans politiske virke. En repræsentant for det mest værdige og sobre, som dansk lokalpolitik kan tilbyde. Erhard blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 2011 for hans enestående politiske virke. Vi var mange, der sagde tillykke. Jeg ved, at der vil være endnu flere ved receptionen på fredag, den 11. april på Ølstykke Rådhus, hvor vi vil hylde Erhard og sige tak for en helt enestående indsats for Det Konservative Folkeparti og borgerne i Ølstykke og Egedal. Jens Jørgen Nygaard, 1.viceborgmester og gruppeformand i Egedal Byråd Tillykke og tak fra Den konservative Vælgerforening i Egedal Fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal skal lyde et stort tillykke til Erhard Filtenborg med de 40 år som medlem af kommunalbestyrelse/byråd. Du blev oprindelig opstillet som nr. 13 og sidst på listen, fordi en kandidat var fraflyttet den daværende Ølstykke kommune. Du sprængte listen og har siden med flid, omhu og interesse varetaget arbejdet for de borgere, det parti og den kommune, du repræsenterer. Du begyndte med at arbejde for idrætten, jeg tror, at du står bag ved størstedelen af det gamle Ølstykkes idrætsanlæg. Idræt har jo også hele dit liv fyldt meget, i de seneste år er du vel blevet verdensberømt for dine mange Marathonløb, tæt på 500 mener jeg, men der er jo næsten altid kommet et nyt til, så tallet er måske ikke helt rigtigt. Senere da jeg lærte dig nærmere at kende, arbejdede vi sammen om biblioteker og skolepolitik, på begge områder var du altid en engageret og vidende sparringpartner. I den sidste tid har du så føjet erhvervspolitik til dine kompetencer, et område, du har 4

5 røgtet så godt, at kommunen flere gange har været helt i top, når det handlede om at sikre beskæftigelsen. I arbejdet i vælgerforeningen og i kommunalbestyrelse/byråd, har vi altid oplevet dig som en seriøst arbejdende politiker med hjertet på det rette sted, altid velforberedt, altid venlig og smilende, men også altid en mand, der havde holdninger og var parat til at kæmpe for dem. Fra vælgerforeningen derfor en stor tak for 40 års trofast arbejde for den konservative sag. Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Tilforordnede søges! Søndag den 25. maj er der valg til EP-parlamentet og folkeafstemning om EU-patentet. I den anledning har vi brug for tilforordnede. Så kunne du tænke dig en hyggelig dag i demokratiets tjeneste sammen med andre politisk interesserede så giv mig venligst senest den 23. april besked pr. mail til eller på tlf (NB! Jeg er dog bortrejst i perioden fra den ds., men der er telefonsvarer på nummeret). Vi mødes om morgenen kl. 8 og slutter, når stemmerne er talt op forhåbentlig senest kl. 22. Kommunen sørger for forplejning fra morgenmad og til dagen er slut. Der udbetales diæter, hvor vi håber på, at du vil donere et beløb til vælgerforeningens valgkasse. Hvis du ønsker at være tilforordnet, har jeg brug for oplysninger om navn, adresse, adresse, telefonnummer samt personnummer, det sidste for at kommunen kan udbetale diæter. Du er også meget velkommen til at angive ønske om, hvor du gerne vil være, det kan jeg dog ikke love at opfylde, men jeg vil gøre mit bedste. Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 5

6 KU i Egedal??? Vælgerforeningens bestyrelse synes, det ville være dejligt, hvis vi havde en KUafdeling i Egedal. Vi tror også, at der er basis for det. Men vi mangler nogle unge og interesserede. Så hvis du derfor kender en ung med konservative synspunkter, vil vi gerne i kontakt med vedkommende. Det kan være et barn, et barnebarn, naboens søn eller datter, babysitteren eller.! Vi har løfte fra KU s kontaktperson her i Nordsjælland om, at hvis vi finder 4-5 interesserede, så kommer KU s landsorganisation og hjælper. På Grundlovsdag har vi endvidere fået løfte om, at Asta Møller Kinch, der er medlem af KU, vil komme og tale, så interesserede unge kan evt. her møde en aktiv KU er. Henvendelse om KU bedes rettet til bestyrelsesmedlem Kira von der Lippe Borges, eller tlf Red. Befolkningsprognose i Egedal Vil du være med i et arbejde, der vil prøve at ændre den? Ifølge den seneste befolkningsprognose for Egedal kommune er vi på vej mod en forgubning af kommunen. Prognosen for forventer en stigning i indbyggertallet på 6%, hvilket er positivt. Men den forudser desværre også et fald i antallet af børn mellem 0 5 år på 4%, og tilsvarende et fald i 6-16 årige på 8%. Der forventes en stigning i gruppen af erhvervsaktive dvs årige på 6%, mens antallet af årige forventes at stige med 107%, og der forventes en stigning på 243% i antallet af borgere over 85. Kommunen baserer naturligvis sin planlægning og sine budgetter på disse tal, og det betyder justeringer i de hidtidige budgetter for

7 I bestyrelsen og byrådsgruppen vil vi imidlertid gerne have, at Egedal er en kommune, der også tiltrækker unge børnefamilier. VI har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal prøve at finde idéer hertil. Indtil nu består arbejdsgruppen af byrådsmedlem Niels Lindhardt Johansen, og første suppleant Lars Jacobsen, Hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet og evt. være med i gruppen, så ret henvendelse til enten Niels eller Lars. Red. Valg til Egedal Forsyning A/S Der er frem til den 13. april valg af forbrugerrepræsentant til Egedal Forsyning. Egedal Forsyning håndterer spildevandet i hele kommunen og vandforsyning i dele af kommunen, så det er altså en del af hverdagen for os alle. Jeg vil ved valget anbefale, at du stemmer på Lars Falk Hansen. Han var opstillet for os til kommunalvalget, så jeg kender ham som et seriøst arbejdende menneske. Lars Falk Hansen I Egedal Forsyning vil Lars arbejde for, at driften sker på den mest optimale måde med forbrugerne i fokus, men også med et krav om en minimal belastning af miljøet. Lars har lovet at holde fokus på, at der skal arbejdes billigere og bedre, at loven naturligvis skal overholdes, men at forsyningen dog også skal tage hensyn til borgerne ved tvungen kloakering. Du kan afgive din stemme på hjemmesiden Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 7

8 Klare og kontante udmeldinger! - En aften med Lene Espersen, MF Det blev en spændende politisk orientering fra Christiansborg med kontante udmeldinger, som en veloplagt Lene Espersen MF leverede til de fremmødte medlemmer og byrådsgruppen ved vælgerforeningens arrangement på Stenløse Rådhus den 24. marts. Ikke overraskende var den højspændte situation på Krim, diskussionerne om EU s og NATO s reaktioner herpå og ikke mindst de heraf følgende mere langsigtede politiske og forsvarsmæssige overvejelser naturligt i fokus i Lene Espersens oplæg. Men også andre aktuelle emner som velfærdsturisme i EU, inklusion i folkeskolen, fremtidige prioriteringer indenfor uddannelsessektoren såvel som det kommende EUvalg fik ord med på vejen. Selvom prognoserne i relation til sidstnævnte jo ikke tegner specielt opløftende, håbede Lene Espersen alligevel, at Konservative vil overraske ligeså flot ved dette valg som ved kommunalvalget forrige år, ligesom hun i den forbindelse udtrykte stor ros til Bendt Bendtsen for hans hidtidige indsats i Bruxelles. 8

9 Formuleringerne og udmeldingerne var i øvrigt som altid fra Lene Espersens side klare og ligetil, og ingen af tilhørerne var efterfølgende næppe heller i tvivl om, hvordan såvel folketingsgruppen som Lene Espersen sélv så på tingene. Også under den livlige diskussion med tilhørerne i forlængelse af Lene Espersens oplæg blev der fra alle sider talt lige ud af posen. Om forsvaret, landbrugets situation, det aktuelle arbejde i folketingsgruppen og meget andet. Så kort sagt, et både hyggeligt og udbytterigt arrangement med god politisk snak og debat for de fremmødte, der havde trodset kulden og vovet sig til Stenløse Rådhus i den usædvanlig kolde martsaften. /UL. Kommende arrangementer Lørdag den 3. maj kl : Der afholdes Krudtværksmarked i Frederiksværk, hvor EP Bendt Bendtsen og EP-kandidat Josefine Kofoed Christiansen kommer og skænker øl op fra kl Mandag den 5. maj kl : Cafémøde i Ledøje-Smørum lokalforening, Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre Tirsdag den 6. maj kl : Generalforsamling/Opstillingsmøde af folketingskandidat i Det Konservative Folkepartis Egedalskreds i salen på Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum 9

10 NB! Samme dato og sted som ovenstående kl : Møde med EPkandidat Josefine Kofoed Christiansen Onsdag den 13. maj: Møde med EP Bendt Bendtsen i Virumhallen. Mødet er arrangeret af b.l.a. Rudersdal Konservative Vælgerforening. Nærmere oplysninger om tidspunkt vil blive offentliggjort på websiden Tirsdag den 27. maj, kl : Medlemsarrangement på Edelgave med omvisning ved 1.viceborgmester Jens Jørgen Nygaard. Der er efterfølgende kaffe i Smørum Gl. Skole. Nærmere oplysninger om arrangementet fremkommer opfølgende. Torsdag den 5. juni kl. 9.00: Grundlovsarrangement på Græstedgård med formand for Det Konservative Folkeparti MF Lars Barfoed samt Asta Møller fra KU som talere. Nærmere oplysninger om arrangementet fremkommer opfølgende. Mandag den 15. september kl : Cafémøde i Ledøje-Smørum Lokalforening i Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre Lørdag/søndag den september: Det Konservative Folkeparti s Landsråd i Tivoli Congress Center. Nærmere oplysninger fremkommer senere. - Og sluttelig lidt fra Christiansborg.. Folkekirken trives bedst uden topstyring Af partiformand Lars Barfoed, MF (C) Ude i sognene, hvor kirken virker til daglig, er den folkelige bredde vigtig. Her er masser af liv, gode ideer og nye initiativer, der spirer frem. Folkekirken er folkets og skal ikke styres af et fælles kirkeligt råd med magt over penge, ritualer og politiske udmeldinger. En sådan centralisering risikerer at skade den rummelighed, der i dag kendetegner folkekirken. 10

11 Det Konservative Folkeparti kan ikke bakke op om anbefalingen fra det udvalg under Kirkeministeriet, som har set på, hvordan folkekirken skal styres i fremtiden. Folkekirken er som folkeskolen en af de vigtigste grundpiller i vores samfund. Den er tæt forbundet med vores historie og kultur og kendetegnet ved et velordnet anarki, som giver plads til stor forskellighed. I kirken sidder vi høj som lav. Side om side uanset indtægt, titel eller politisk ståsted. Her er plads og ingen krav om politisk enighed. Den styrke og sammenhængskraft risikerer vi at sætte over styr, hvis kirken som i Sverige begynder at optræde politisk. I dag er det en stor styrke for folkekirkens rummelighed, at ændringer i kirkens indre anliggende sker i tæt dialog mellem mange aktører inden for folkekirken med kirkeministeren og dermed Folketinget som samtalepartner. Det er folkekirkens fremtid, der står på spil. Ude i sognene, hvor kirken virker til daglig, er den folkelige bredde vigtig. Her er masser af liv, gode ideer og nye initiativer, der spirer frem. Danskerne går til babysalmesang og bruger kirken langt mere aktivt end tidligere. Dertil kommer, at folkekirken ikke bare rummer mange forskellige holdninger og måder at bruge kirken. Den rummer også mange forskellige kirkesyn, som aldrig vil blive repræsenteret i et sådan Fællesudvalg. Der er ingenlunde brug for topstyring i den danske folkekirke. Kilde: Kriminelle udlændinge skal sendes hjem Af Tom Behnke, MF (C) Kriminelle udlændinge skal afsone i hjemlandet. Det er tilsyneladende det eneste, de har respekt for. Kom nu. Sig det er en aprilsnar. På månedens første dag fik en 24-årig kroat, der er medlem af den berygtede københavnske gangsterfamilie Levakovic, til trods for en dom på et år og ni måneders fængsel for et røverisk overfald på Frederiksberg lov til at blive i Danmark trods anklagerens ønske om udvisning. Dommeren ville have den 24-årige udvist betinget fra Danmark med en prøvetid på to år. Imidlertid opstod der i Retten på Frederiksberg tvivl om, hvorvidt det fortsat er muligt at idømme en betinget udvisning, som min 11

12 partifælle Lene Espersen fik indført som justitsminister i En mulighed regeringen sammen med Enhedslisten siden har ønsket EU-borgere undtaget fra. Men uanset hvad der ligger til grund for afgørelsen på Frederiksberg, er blødsødenhed langtfra, hvad vi har brug for. Tværtimod er udvisningen helst permanent med afsoning i hjemlandet noget af det eneste kriminelle udlændinge efterhånden har respekt for. Ophold i et dansk fængsel er ganske vist en irriterende afbrydelse af den kriminelle karriere, og den 24-årige protesterede da også højlydt i retten. Men når det er sagt, overgår servicen, faciliteterne og mulighederne for at sende penge retur til familien langt, hvad et fængsel i hjemlandet byder på. Ingen, der har set den 28-årige rumæner Dumitru Pacuta gribende berette om opholdet i Nyborg Statsfængsel, kan være i tvivl om, at udsigten til afsoning i hjemlandet vil gøre Danmark mindre attraktivt for udenlandske kriminelle. Det er meget anderledes end fængslerne i mit land. Her er det ligesom et femstjernet hotel. De giver os penge, og det er meget gode forhold. Det er faktisk en fornøjelse at sidde i fængsel her i Danmark, forklarede den 28-årige, der afsoner en dom for 24 indbrud, til TV2s kriminalmagasin Station 2 for nylig. Hver måned udbetaler Nyborg Statsfængsel omkring 4500 kroner til den 28-årige for det obligatoriske arbejde i fængslet. Derudover kan han også tjene ekstra på tillæg for at arbejde sene timer og i weekenden. Lønnen betyder, at Dumitru Pacuta de fleste måneder har mulighed for at sende omkring 2500 kroner hjem til sin mor i hjemlandet. Det svarer til gennemsnitslønnen i Rumænien efter skat. Ifølge flere danske fængsler, som Station 2 havde talt med, sender stort set alle østeuropæere penge hjem, når de sidder fængslet i Danmark. Og dét er desværre ingen aprilsnar. Kilde: Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ansvarshavende: Redaktion: IT og forsendelse: Formand Eva Møller Ulrik Linvald Ricky Kofoed-Madsen Tlf Tlf Tlf Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der har oplyst deres maliadresse til vælgerforeningen. Af praktiske og økonomiske årsager kan vi desværre ikke fremsende Nyhedsbrevet pr. post. Ændring af eller ny adresse eller afbestilling af Nyhedsbrevet: Hvis du skiftet eller fået ny mailadresse, bedes du venligst oplyse denne til Ricky Kofoed-Madsen pr. mail til Det samme gælder, hvis du ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet fremover. Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage ½ maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til Husk altid at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er normalt senest den 8. i hvert måned Se i øvrigt Den Konservative Vælgerforening i Egedal s webside NÆSTE NUMMER AF NYHEDSBREVET UDKOMMER MEDIO MAJ 12

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Tænk på et tal f.eks. 800.000!

Tænk på et tal f.eks. 800.000! Nyhedsbrev nr. 13 december 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Tænk på et tal f.eks. 800.000! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Vi har i Danmark ca.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Lyt til ungdommen! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ungdommen i vore dage er ikke, som da

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015

Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionen ønsker alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet ET GODT NYTÅR! Et årsskifte er traditionelt anledning til både

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Hvornår mon valget kommer?

Hvornår mon valget kommer? Nyhedsbrev nr. 15 Februar 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Hvornår mon valget kommer? Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det ville være dejligt

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 21 September 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Skat og tillid..!

Nyhedsbrev nr. 21 September 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Skat og tillid..! Nyhedsbrev nr. 21 September 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Skat og tillid..! Af Eva Møller, fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Disse to ord og ordene Betal din skat

Læs mere

Skat eller ikke skat

Skat eller ikke skat Nyhedsbrev nr. 17 April 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Skat eller ikke skat Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Betal din skat med glæde, siges der

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.45

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.35 Kl. 19.50 Kl. 20.00 Kl. 20.10 Kl. 20.40

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed

Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed Nr. 01 2013 Nyt fra Konservative i Dragør Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed Formanden har ordet! Kære medlem I april måned 2013 afholdt Konservative i Dragør opstillingsmøde til efterårets kommunal

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Degnebakken, 3660 Stenløse

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Degnebakken, 3660 Stenløse Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Degnebakken, 3660 Stenløse Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.45 Borgmesteren

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2012. Referat

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2012. Referat Godkendt PU-møde den 8. august 2012 2012 Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2012 Referat EGEDAL KOMMUNE Samrådet blev afholdt i Konfirmandhuset, Flodvej 73 E, 2765 Smørum, onsdag den 13. juni 2012, klokken

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Odense fik ny energi

Odense fik ny energi Odense Konservative Avis Odense fik ny energi Generalforsamlinger Se indkaldelserne inde i bladet December 2005 12. årgang nummer 6 Vi gjorde det! Af Steen Møller Enkelte trak på smilebåndet, da Jan Boye

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

12 /// valgkamp / danske kommuner / no.25 / 2013. Foto: jakob Carlsen. Den umulige kabale

12 /// valgkamp / danske kommuner / no.25 / 2013. Foto: jakob Carlsen. Den umulige kabale 12 /// valgkamp / danske kommuner / no.25 / 2013 Den umulige kabale danske kommuner / no.25 / 2013 / valgkamp /// 13 Stoledans Den blå blok, eller stumperne af den, ser altså ud til at have overordentligt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere