Ideologi og holdninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideologi og holdninger"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 6 - april 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi og holdninger Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi er noget bras, sagde Poul Schlüter i sin tid. En lidt omstridt udtalelse, thi hvis der i den ligger, at man i en bog kan finde en løsning på alle problemer, så har han efter min mening ret. Men hvis ideologi derimod betyder, at man har en livsholdning, nogle værdier man finder så væsentlige, at de skal tænkes ind i alle de beslutninger, man træffer livet igennem, så er ideologi bestemt ikke noget bras. Hvilke værdier er det så, vi som konservative tænker ind i alle vore beslutninger. Det frihed under ansvar, sikring af en sund økonomi samt respekt for danske værdier og kultur. Frihed underansvar er for mig væsentligt, fordi vi alle er forskellige, hvorfor vi også har forskellige ønsker og drømme og sætter pris på forskellige ting. Så hvis vi alle skal behandles bedst muligt, skal vi i videst muligt omfang have frihed til selv at vælge det, vi synes bedst om, men selvfølgelig under den klare forudsætning, at vi ikke generer andre. Det kan godt være, at jeg gerne vil spille høj musik om natten, men det er min nabo, der gerne vil sove næppe begejstret for. Dette lyder meget banalt, men det er samme holdning, der er basis for, at vi siger nej til heldagsskolen, at vi ønsker den lavest mulige skat, men at vi samtidig også har et ansvar for de svageste i vort samfund. Den sunde økonomi hænger lidt sammen med friheden, for uden en sund økonomi ved vi jo godt, at vore valgmuligheder er begrænsede. Det gælder på det hjemlige plan, men det gælder også i stat og kommuner, hvorfor vi er optaget af, at kommunen og staten ikke skal gældsætte sig unødigt. Vi udtrykker det ofte ved at sige, at vi ikke ønsker at efterlade regningen i børneværelset. Det er også baggrunden for, at vi ønsker at konkurrenceudsætte flest mulige offentlige opgave, det sikrer både den gode økonomi og i nogle tilfælde tillige valgfrihed for borgerne. 1

2 Er danske værdier bedre end andre værdier? Nej ikke i alle tilfælde, men de er vore, og de er fundamentet for vort samfund. De giver os et fælles ståsted, de skaber kontinuitet og sikkerhed, og så har vi et særligt forhold til sproget, historierne, sangene og traditionerne, fordi de er givet os af vore forældre. Respekten for de danske værdier ses i vort ønske om at sikre vore kulrurskatte og vor natur, og i vort ønske om at leve i samfund med mindre kriminalitet. Vi skal blot huske, at andre folkeslag har det på præcis samme måde med deres værdier. Og så naturligvis igen, at både vi og de andre skal give hinanden frihed til at leve efter egne værdier, hvis det kan ske uden, at vi generer hinanden. Ideologi er måske er noget bras, men holdninger er det ikke. Lavere skat i 2015! Af Jens Jørgen Nygaard (C),1.viceborgmester, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget Det ser lysere og lysere ud for den kommunale kassebeholdning, og årets regnskab ser også solidt ud. Men kommunen skal ikke være en bank, der bugner af millioner. Enten skal de bruges til at forbedre daginstitutioner, skole, ældreomsorg, tilbuddene indenfor kultur og fritid eller til at sænke skatten. Lavere skat er da også en kommunal service overfor borgerne. Jo mindre skat, jo større økonomisk frihed for den enkelte. Den kommunale økonomi skal være polstret til dagen og vejen på et sikkert grundlag, inkl. uforudsete udgifter, men heller ikke mere. Der bør nu være plads til at lette skatteniveauet for Egedals borgere i Vi ser helst, at der bliver sat fokus på grundskylden. De stærkt stigende ejendomsvurderinger rammer alle hårdt ikke mindst pensionisterne med næsten fastfrosne pensioner. Det er blevet uforholdsmæssigt meget dyrere at eje sin bolig set i forhold til den økonomiske udvikling de senere år. Afgift på afgift, skat på skat osv. Derfor vil vi gerne være med at udjævne disse store stigninger med en lavere grundskyld. Det er kun rimeligt. Der vil under alle omstændigheder blive tale om et kompromis, når budget 2015 skal vedtages, og hvis vi ikke kan få flertal for sænkning af ejendomsskatten, vil det være et skridt i den rigtige retning at få nedsat personskatten eller dækningsafgiften, som rammer alle vore virksomheder uanset om de har overskud eller ej. De fleste inkl. Socialdemokratiet og SF har nu erkendt, at det private erhvervsliv er helt grundlæggende for vores velfærd. Derfor skal det styrkes, hvor det er fornuftigt og muligt. Og vi kan faktisk helt fjerne dækningsafgiften i Egedal uden de store 2

3 økonomiske smerter. Det ville være et godt signal at sende til de mange små virksomheder i kommunen men så sandelig også et flot signal til de nye virksomheder, der overvejer at slå sig ned i kommunen. Ja, måske kunne det ligefrem øge deres interesse for Egedal. Jo flere private arbejdspladser, jo mere velfærd og livskvalitet. Vi konservative vil have fokus på rimelige skattelettelser i forbindelse med vedtagelsen af budget Det er ikke op til os selv. Det skal ske i samarbejde med andre af Byrådets partier. Med den solide kommunale økonomi burde det være muligt at sænke det samlede skattetryk. Erhard Filtenborg - 40 år som medlem af Byrådet - Den Konservative Byrådsgruppe i Egedal hylder Erhard Fredag den 11. april 2014 kl. 14:00-16:00 fejrer Egedal Byråd Erhard Filtenborgs 40 års jubilæum med en reception på Ølstykke Rådhus, hvor enhver der vil være med til at fejre jubilaren, er velkommen. Den 1. april 2014 kunne Erhard Filtenborg således se tilbage på en lang og flot politisk karriere, der startede 1. april 1974, hvor han blev medlem af Ølstykke Byråd. At blive valgt og at have virket engageret og vidende igennem 40 år vidner om et særligt menneske med en imponerende virkelyst. 3

4 Det er blevet til i alt 11 valgperioder, og Erhard har været vidt omkring i det kommunalpolitiske liv. Han var en sikker 1. viceborgmester i Ølstykke i ca. 20 år og har været formand for Kulturelt Udvalg, Teknisk Udvalg, Erhvervsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Idrætsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Desuden har Erhard været næstformand i såvel Socialudvalget som Planudvalget. I dag er Erhard medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Planudvalget og Økonomiudvalget, ligesom han er en af Egedal Kommunes repræsentanter i Egedal Fjernvarmes bestyrelse. Erhard har været engageret og vidende ligegyldigt, hvor han skulle varetage et hverv eller en opgave. Men kultur- og fritidslivet har altid stået hans hjerte særlig nært. Han blev da også formand for kulturudvalget i Ølstykke og varetog hvervet med undtagelse af en periode i resten af kommunens levetid. Erhard sad i KL s Kultur- og Fritidsudvalg og i en lang årrække i amtsbestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening. Der har altid været stor respekt for Erhard i Byrådet. Man lytter, når han tager ordet. Der er altid noget, man kan blive klogere af. Og i den konservative byrådsgruppe ved vi alle, at man altid skal lytte og tænke over, hvad Erhard har at sige på vore gruppemøder. Troværdighed og strategi til partiets bedste er nøgleord for Erhard i hans politiske virke. En repræsentant for det mest værdige og sobre, som dansk lokalpolitik kan tilbyde. Erhard blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 2011 for hans enestående politiske virke. Vi var mange, der sagde tillykke. Jeg ved, at der vil være endnu flere ved receptionen på fredag, den 11. april på Ølstykke Rådhus, hvor vi vil hylde Erhard og sige tak for en helt enestående indsats for Det Konservative Folkeparti og borgerne i Ølstykke og Egedal. Jens Jørgen Nygaard, 1.viceborgmester og gruppeformand i Egedal Byråd Tillykke og tak fra Den konservative Vælgerforening i Egedal Fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal skal lyde et stort tillykke til Erhard Filtenborg med de 40 år som medlem af kommunalbestyrelse/byråd. Du blev oprindelig opstillet som nr. 13 og sidst på listen, fordi en kandidat var fraflyttet den daværende Ølstykke kommune. Du sprængte listen og har siden med flid, omhu og interesse varetaget arbejdet for de borgere, det parti og den kommune, du repræsenterer. Du begyndte med at arbejde for idrætten, jeg tror, at du står bag ved størstedelen af det gamle Ølstykkes idrætsanlæg. Idræt har jo også hele dit liv fyldt meget, i de seneste år er du vel blevet verdensberømt for dine mange Marathonløb, tæt på 500 mener jeg, men der er jo næsten altid kommet et nyt til, så tallet er måske ikke helt rigtigt. Senere da jeg lærte dig nærmere at kende, arbejdede vi sammen om biblioteker og skolepolitik, på begge områder var du altid en engageret og vidende sparringpartner. I den sidste tid har du så føjet erhvervspolitik til dine kompetencer, et område, du har 4

5 røgtet så godt, at kommunen flere gange har været helt i top, når det handlede om at sikre beskæftigelsen. I arbejdet i vælgerforeningen og i kommunalbestyrelse/byråd, har vi altid oplevet dig som en seriøst arbejdende politiker med hjertet på det rette sted, altid velforberedt, altid venlig og smilende, men også altid en mand, der havde holdninger og var parat til at kæmpe for dem. Fra vælgerforeningen derfor en stor tak for 40 års trofast arbejde for den konservative sag. Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Tilforordnede søges! Søndag den 25. maj er der valg til EP-parlamentet og folkeafstemning om EU-patentet. I den anledning har vi brug for tilforordnede. Så kunne du tænke dig en hyggelig dag i demokratiets tjeneste sammen med andre politisk interesserede så giv mig venligst senest den 23. april besked pr. mail til eller på tlf (NB! Jeg er dog bortrejst i perioden fra den ds., men der er telefonsvarer på nummeret). Vi mødes om morgenen kl. 8 og slutter, når stemmerne er talt op forhåbentlig senest kl. 22. Kommunen sørger for forplejning fra morgenmad og til dagen er slut. Der udbetales diæter, hvor vi håber på, at du vil donere et beløb til vælgerforeningens valgkasse. Hvis du ønsker at være tilforordnet, har jeg brug for oplysninger om navn, adresse, adresse, telefonnummer samt personnummer, det sidste for at kommunen kan udbetale diæter. Du er også meget velkommen til at angive ønske om, hvor du gerne vil være, det kan jeg dog ikke love at opfylde, men jeg vil gøre mit bedste. Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 5

6 KU i Egedal??? Vælgerforeningens bestyrelse synes, det ville være dejligt, hvis vi havde en KUafdeling i Egedal. Vi tror også, at der er basis for det. Men vi mangler nogle unge og interesserede. Så hvis du derfor kender en ung med konservative synspunkter, vil vi gerne i kontakt med vedkommende. Det kan være et barn, et barnebarn, naboens søn eller datter, babysitteren eller.! Vi har løfte fra KU s kontaktperson her i Nordsjælland om, at hvis vi finder 4-5 interesserede, så kommer KU s landsorganisation og hjælper. På Grundlovsdag har vi endvidere fået løfte om, at Asta Møller Kinch, der er medlem af KU, vil komme og tale, så interesserede unge kan evt. her møde en aktiv KU er. Henvendelse om KU bedes rettet til bestyrelsesmedlem Kira von der Lippe Borges, eller tlf Red. Befolkningsprognose i Egedal Vil du være med i et arbejde, der vil prøve at ændre den? Ifølge den seneste befolkningsprognose for Egedal kommune er vi på vej mod en forgubning af kommunen. Prognosen for forventer en stigning i indbyggertallet på 6%, hvilket er positivt. Men den forudser desværre også et fald i antallet af børn mellem 0 5 år på 4%, og tilsvarende et fald i 6-16 årige på 8%. Der forventes en stigning i gruppen af erhvervsaktive dvs årige på 6%, mens antallet af årige forventes at stige med 107%, og der forventes en stigning på 243% i antallet af borgere over 85. Kommunen baserer naturligvis sin planlægning og sine budgetter på disse tal, og det betyder justeringer i de hidtidige budgetter for

7 I bestyrelsen og byrådsgruppen vil vi imidlertid gerne have, at Egedal er en kommune, der også tiltrækker unge børnefamilier. VI har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal prøve at finde idéer hertil. Indtil nu består arbejdsgruppen af byrådsmedlem Niels Lindhardt Johansen, og første suppleant Lars Jacobsen, Hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet og evt. være med i gruppen, så ret henvendelse til enten Niels eller Lars. Red. Valg til Egedal Forsyning A/S Der er frem til den 13. april valg af forbrugerrepræsentant til Egedal Forsyning. Egedal Forsyning håndterer spildevandet i hele kommunen og vandforsyning i dele af kommunen, så det er altså en del af hverdagen for os alle. Jeg vil ved valget anbefale, at du stemmer på Lars Falk Hansen. Han var opstillet for os til kommunalvalget, så jeg kender ham som et seriøst arbejdende menneske. Lars Falk Hansen I Egedal Forsyning vil Lars arbejde for, at driften sker på den mest optimale måde med forbrugerne i fokus, men også med et krav om en minimal belastning af miljøet. Lars har lovet at holde fokus på, at der skal arbejdes billigere og bedre, at loven naturligvis skal overholdes, men at forsyningen dog også skal tage hensyn til borgerne ved tvungen kloakering. Du kan afgive din stemme på hjemmesiden Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 7

8 Klare og kontante udmeldinger! - En aften med Lene Espersen, MF Det blev en spændende politisk orientering fra Christiansborg med kontante udmeldinger, som en veloplagt Lene Espersen MF leverede til de fremmødte medlemmer og byrådsgruppen ved vælgerforeningens arrangement på Stenløse Rådhus den 24. marts. Ikke overraskende var den højspændte situation på Krim, diskussionerne om EU s og NATO s reaktioner herpå og ikke mindst de heraf følgende mere langsigtede politiske og forsvarsmæssige overvejelser naturligt i fokus i Lene Espersens oplæg. Men også andre aktuelle emner som velfærdsturisme i EU, inklusion i folkeskolen, fremtidige prioriteringer indenfor uddannelsessektoren såvel som det kommende EUvalg fik ord med på vejen. Selvom prognoserne i relation til sidstnævnte jo ikke tegner specielt opløftende, håbede Lene Espersen alligevel, at Konservative vil overraske ligeså flot ved dette valg som ved kommunalvalget forrige år, ligesom hun i den forbindelse udtrykte stor ros til Bendt Bendtsen for hans hidtidige indsats i Bruxelles. 8

9 Formuleringerne og udmeldingerne var i øvrigt som altid fra Lene Espersens side klare og ligetil, og ingen af tilhørerne var efterfølgende næppe heller i tvivl om, hvordan såvel folketingsgruppen som Lene Espersen sélv så på tingene. Også under den livlige diskussion med tilhørerne i forlængelse af Lene Espersens oplæg blev der fra alle sider talt lige ud af posen. Om forsvaret, landbrugets situation, det aktuelle arbejde i folketingsgruppen og meget andet. Så kort sagt, et både hyggeligt og udbytterigt arrangement med god politisk snak og debat for de fremmødte, der havde trodset kulden og vovet sig til Stenløse Rådhus i den usædvanlig kolde martsaften. /UL. Kommende arrangementer Lørdag den 3. maj kl : Der afholdes Krudtværksmarked i Frederiksværk, hvor EP Bendt Bendtsen og EP-kandidat Josefine Kofoed Christiansen kommer og skænker øl op fra kl Mandag den 5. maj kl : Cafémøde i Ledøje-Smørum lokalforening, Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre Tirsdag den 6. maj kl : Generalforsamling/Opstillingsmøde af folketingskandidat i Det Konservative Folkepartis Egedalskreds i salen på Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum 9

10 NB! Samme dato og sted som ovenstående kl : Møde med EPkandidat Josefine Kofoed Christiansen Onsdag den 13. maj: Møde med EP Bendt Bendtsen i Virumhallen. Mødet er arrangeret af b.l.a. Rudersdal Konservative Vælgerforening. Nærmere oplysninger om tidspunkt vil blive offentliggjort på websiden Tirsdag den 27. maj, kl : Medlemsarrangement på Edelgave med omvisning ved 1.viceborgmester Jens Jørgen Nygaard. Der er efterfølgende kaffe i Smørum Gl. Skole. Nærmere oplysninger om arrangementet fremkommer opfølgende. Torsdag den 5. juni kl. 9.00: Grundlovsarrangement på Græstedgård med formand for Det Konservative Folkeparti MF Lars Barfoed samt Asta Møller fra KU som talere. Nærmere oplysninger om arrangementet fremkommer opfølgende. Mandag den 15. september kl : Cafémøde i Ledøje-Smørum Lokalforening i Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre Lørdag/søndag den september: Det Konservative Folkeparti s Landsråd i Tivoli Congress Center. Nærmere oplysninger fremkommer senere. - Og sluttelig lidt fra Christiansborg.. Folkekirken trives bedst uden topstyring Af partiformand Lars Barfoed, MF (C) Ude i sognene, hvor kirken virker til daglig, er den folkelige bredde vigtig. Her er masser af liv, gode ideer og nye initiativer, der spirer frem. Folkekirken er folkets og skal ikke styres af et fælles kirkeligt råd med magt over penge, ritualer og politiske udmeldinger. En sådan centralisering risikerer at skade den rummelighed, der i dag kendetegner folkekirken. 10

11 Det Konservative Folkeparti kan ikke bakke op om anbefalingen fra det udvalg under Kirkeministeriet, som har set på, hvordan folkekirken skal styres i fremtiden. Folkekirken er som folkeskolen en af de vigtigste grundpiller i vores samfund. Den er tæt forbundet med vores historie og kultur og kendetegnet ved et velordnet anarki, som giver plads til stor forskellighed. I kirken sidder vi høj som lav. Side om side uanset indtægt, titel eller politisk ståsted. Her er plads og ingen krav om politisk enighed. Den styrke og sammenhængskraft risikerer vi at sætte over styr, hvis kirken som i Sverige begynder at optræde politisk. I dag er det en stor styrke for folkekirkens rummelighed, at ændringer i kirkens indre anliggende sker i tæt dialog mellem mange aktører inden for folkekirken med kirkeministeren og dermed Folketinget som samtalepartner. Det er folkekirkens fremtid, der står på spil. Ude i sognene, hvor kirken virker til daglig, er den folkelige bredde vigtig. Her er masser af liv, gode ideer og nye initiativer, der spirer frem. Danskerne går til babysalmesang og bruger kirken langt mere aktivt end tidligere. Dertil kommer, at folkekirken ikke bare rummer mange forskellige holdninger og måder at bruge kirken. Den rummer også mange forskellige kirkesyn, som aldrig vil blive repræsenteret i et sådan Fællesudvalg. Der er ingenlunde brug for topstyring i den danske folkekirke. Kilde: Kriminelle udlændinge skal sendes hjem Af Tom Behnke, MF (C) Kriminelle udlændinge skal afsone i hjemlandet. Det er tilsyneladende det eneste, de har respekt for. Kom nu. Sig det er en aprilsnar. På månedens første dag fik en 24-årig kroat, der er medlem af den berygtede københavnske gangsterfamilie Levakovic, til trods for en dom på et år og ni måneders fængsel for et røverisk overfald på Frederiksberg lov til at blive i Danmark trods anklagerens ønske om udvisning. Dommeren ville have den 24-årige udvist betinget fra Danmark med en prøvetid på to år. Imidlertid opstod der i Retten på Frederiksberg tvivl om, hvorvidt det fortsat er muligt at idømme en betinget udvisning, som min 11

12 partifælle Lene Espersen fik indført som justitsminister i En mulighed regeringen sammen med Enhedslisten siden har ønsket EU-borgere undtaget fra. Men uanset hvad der ligger til grund for afgørelsen på Frederiksberg, er blødsødenhed langtfra, hvad vi har brug for. Tværtimod er udvisningen helst permanent med afsoning i hjemlandet noget af det eneste kriminelle udlændinge efterhånden har respekt for. Ophold i et dansk fængsel er ganske vist en irriterende afbrydelse af den kriminelle karriere, og den 24-årige protesterede da også højlydt i retten. Men når det er sagt, overgår servicen, faciliteterne og mulighederne for at sende penge retur til familien langt, hvad et fængsel i hjemlandet byder på. Ingen, der har set den 28-årige rumæner Dumitru Pacuta gribende berette om opholdet i Nyborg Statsfængsel, kan være i tvivl om, at udsigten til afsoning i hjemlandet vil gøre Danmark mindre attraktivt for udenlandske kriminelle. Det er meget anderledes end fængslerne i mit land. Her er det ligesom et femstjernet hotel. De giver os penge, og det er meget gode forhold. Det er faktisk en fornøjelse at sidde i fængsel her i Danmark, forklarede den 28-årige, der afsoner en dom for 24 indbrud, til TV2s kriminalmagasin Station 2 for nylig. Hver måned udbetaler Nyborg Statsfængsel omkring 4500 kroner til den 28-årige for det obligatoriske arbejde i fængslet. Derudover kan han også tjene ekstra på tillæg for at arbejde sene timer og i weekenden. Lønnen betyder, at Dumitru Pacuta de fleste måneder har mulighed for at sende omkring 2500 kroner hjem til sin mor i hjemlandet. Det svarer til gennemsnitslønnen i Rumænien efter skat. Ifølge flere danske fængsler, som Station 2 havde talt med, sender stort set alle østeuropæere penge hjem, når de sidder fængslet i Danmark. Og dét er desværre ingen aprilsnar. Kilde: Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ansvarshavende: Redaktion: IT og forsendelse: Formand Eva Møller Ulrik Linvald Ricky Kofoed-Madsen Tlf Tlf Tlf Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der har oplyst deres maliadresse til vælgerforeningen. Af praktiske og økonomiske årsager kan vi desværre ikke fremsende Nyhedsbrevet pr. post. Ændring af eller ny adresse eller afbestilling af Nyhedsbrevet: Hvis du skiftet eller fået ny mailadresse, bedes du venligst oplyse denne til Ricky Kofoed-Madsen pr. mail til Det samme gælder, hvis du ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet fremover. Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage ½ maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til Husk altid at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er normalt senest den 8. i hvert måned Se i øvrigt Den Konservative Vælgerforening i Egedal s webside NÆSTE NUMMER AF NYHEDSBREVET UDKOMMER MEDIO MAJ 12

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

Skat eller ikke skat

Skat eller ikke skat Nyhedsbrev nr. 17 April 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Skat eller ikke skat Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Betal din skat med glæde, siges der

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Lyt til ungdommen! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ungdommen i vore dage er ikke, som da

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT PH POLITISK HORISONT NR. 02 MAJ 2014 FOKUS STEM KONSERVATIVT - vejen til indflydelse i EU BENDT BENDTSEN Danmarks mand i EU VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD - tag godt imod dem Leder

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby.

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby. NYHEDSBREV Oktober 2014...nyt fra formanden Orientering... Efter en længere pause så er det igen blevet tid til et Nyhedsbrev. Vi har - på begge sider af sommerferien - benyttet os af orienterende indlæg

Læs mere

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR Medlemsblad for Konservative i København Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Det nye hold i BR Medlemsinddragelse som middel til fremgang og konservativ fornyelse! Velfærden i fare?: Højreekstremister

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 1. Februar 2012 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635 4480

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

TS: Hvor længe har du været kommunalpolitiker, og hvad for nogle interesseområder har du? Og hvad var dit formål med at gå ind i politik?

TS: Hvor længe har du været kommunalpolitiker, og hvad for nogle interesseområder har du? Og hvad var dit formål med at gå ind i politik? Bilag D: Interview med Jens Jørgen Nygaard, borgmester i Ledøje-Smørum Kommune og medlem af sammenlægningsudvalget i den nye Egedal Kommune for de Konservative. Tilstede: JJN: Jens Jørgen Nygaard TS: Trine

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

Skrevet af Andreas Oxholm, redaktør på Liber

Skrevet af Andreas Oxholm, redaktør på Liber 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Succesfuld Summercamp en reportage 06 Tema: LIBER åbner 2020-pakkerne 11 Et Landsstævne i verdensklasse 12 Tema: Interview med Ellen Thrane Nørby 14 Duellen:

Læs mere

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

DIN FAMILIE OG DIT LIV

DIN FAMILIE OG DIT LIV JUNI 2015 DET HANDLER OM DIG DIN FAMILIE OG DIT LIV Du får en masse indtryk. Du bliver bombarderet med en masse information. Forslag til, hvor du skal sætte dit kryds den 18. juni. Mange har gode forslag

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3.

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. Nyhedsbrev nr. 51 - august 2009 Åbent Hus Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. sal VerdensKulturCentrets café

Læs mere