Ideologi og holdninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideologi og holdninger"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 6 - april 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi og holdninger Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi er noget bras, sagde Poul Schlüter i sin tid. En lidt omstridt udtalelse, thi hvis der i den ligger, at man i en bog kan finde en løsning på alle problemer, så har han efter min mening ret. Men hvis ideologi derimod betyder, at man har en livsholdning, nogle værdier man finder så væsentlige, at de skal tænkes ind i alle de beslutninger, man træffer livet igennem, så er ideologi bestemt ikke noget bras. Hvilke værdier er det så, vi som konservative tænker ind i alle vore beslutninger. Det frihed under ansvar, sikring af en sund økonomi samt respekt for danske værdier og kultur. Frihed underansvar er for mig væsentligt, fordi vi alle er forskellige, hvorfor vi også har forskellige ønsker og drømme og sætter pris på forskellige ting. Så hvis vi alle skal behandles bedst muligt, skal vi i videst muligt omfang have frihed til selv at vælge det, vi synes bedst om, men selvfølgelig under den klare forudsætning, at vi ikke generer andre. Det kan godt være, at jeg gerne vil spille høj musik om natten, men det er min nabo, der gerne vil sove næppe begejstret for. Dette lyder meget banalt, men det er samme holdning, der er basis for, at vi siger nej til heldagsskolen, at vi ønsker den lavest mulige skat, men at vi samtidig også har et ansvar for de svageste i vort samfund. Den sunde økonomi hænger lidt sammen med friheden, for uden en sund økonomi ved vi jo godt, at vore valgmuligheder er begrænsede. Det gælder på det hjemlige plan, men det gælder også i stat og kommuner, hvorfor vi er optaget af, at kommunen og staten ikke skal gældsætte sig unødigt. Vi udtrykker det ofte ved at sige, at vi ikke ønsker at efterlade regningen i børneværelset. Det er også baggrunden for, at vi ønsker at konkurrenceudsætte flest mulige offentlige opgave, det sikrer både den gode økonomi og i nogle tilfælde tillige valgfrihed for borgerne. 1

2 Er danske værdier bedre end andre værdier? Nej ikke i alle tilfælde, men de er vore, og de er fundamentet for vort samfund. De giver os et fælles ståsted, de skaber kontinuitet og sikkerhed, og så har vi et særligt forhold til sproget, historierne, sangene og traditionerne, fordi de er givet os af vore forældre. Respekten for de danske værdier ses i vort ønske om at sikre vore kulrurskatte og vor natur, og i vort ønske om at leve i samfund med mindre kriminalitet. Vi skal blot huske, at andre folkeslag har det på præcis samme måde med deres værdier. Og så naturligvis igen, at både vi og de andre skal give hinanden frihed til at leve efter egne værdier, hvis det kan ske uden, at vi generer hinanden. Ideologi er måske er noget bras, men holdninger er det ikke. Lavere skat i 2015! Af Jens Jørgen Nygaard (C),1.viceborgmester, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget Det ser lysere og lysere ud for den kommunale kassebeholdning, og årets regnskab ser også solidt ud. Men kommunen skal ikke være en bank, der bugner af millioner. Enten skal de bruges til at forbedre daginstitutioner, skole, ældreomsorg, tilbuddene indenfor kultur og fritid eller til at sænke skatten. Lavere skat er da også en kommunal service overfor borgerne. Jo mindre skat, jo større økonomisk frihed for den enkelte. Den kommunale økonomi skal være polstret til dagen og vejen på et sikkert grundlag, inkl. uforudsete udgifter, men heller ikke mere. Der bør nu være plads til at lette skatteniveauet for Egedals borgere i Vi ser helst, at der bliver sat fokus på grundskylden. De stærkt stigende ejendomsvurderinger rammer alle hårdt ikke mindst pensionisterne med næsten fastfrosne pensioner. Det er blevet uforholdsmæssigt meget dyrere at eje sin bolig set i forhold til den økonomiske udvikling de senere år. Afgift på afgift, skat på skat osv. Derfor vil vi gerne være med at udjævne disse store stigninger med en lavere grundskyld. Det er kun rimeligt. Der vil under alle omstændigheder blive tale om et kompromis, når budget 2015 skal vedtages, og hvis vi ikke kan få flertal for sænkning af ejendomsskatten, vil det være et skridt i den rigtige retning at få nedsat personskatten eller dækningsafgiften, som rammer alle vore virksomheder uanset om de har overskud eller ej. De fleste inkl. Socialdemokratiet og SF har nu erkendt, at det private erhvervsliv er helt grundlæggende for vores velfærd. Derfor skal det styrkes, hvor det er fornuftigt og muligt. Og vi kan faktisk helt fjerne dækningsafgiften i Egedal uden de store 2

3 økonomiske smerter. Det ville være et godt signal at sende til de mange små virksomheder i kommunen men så sandelig også et flot signal til de nye virksomheder, der overvejer at slå sig ned i kommunen. Ja, måske kunne det ligefrem øge deres interesse for Egedal. Jo flere private arbejdspladser, jo mere velfærd og livskvalitet. Vi konservative vil have fokus på rimelige skattelettelser i forbindelse med vedtagelsen af budget Det er ikke op til os selv. Det skal ske i samarbejde med andre af Byrådets partier. Med den solide kommunale økonomi burde det være muligt at sænke det samlede skattetryk. Erhard Filtenborg - 40 år som medlem af Byrådet - Den Konservative Byrådsgruppe i Egedal hylder Erhard Fredag den 11. april 2014 kl. 14:00-16:00 fejrer Egedal Byråd Erhard Filtenborgs 40 års jubilæum med en reception på Ølstykke Rådhus, hvor enhver der vil være med til at fejre jubilaren, er velkommen. Den 1. april 2014 kunne Erhard Filtenborg således se tilbage på en lang og flot politisk karriere, der startede 1. april 1974, hvor han blev medlem af Ølstykke Byråd. At blive valgt og at have virket engageret og vidende igennem 40 år vidner om et særligt menneske med en imponerende virkelyst. 3

4 Det er blevet til i alt 11 valgperioder, og Erhard har været vidt omkring i det kommunalpolitiske liv. Han var en sikker 1. viceborgmester i Ølstykke i ca. 20 år og har været formand for Kulturelt Udvalg, Teknisk Udvalg, Erhvervsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Idrætsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Desuden har Erhard været næstformand i såvel Socialudvalget som Planudvalget. I dag er Erhard medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Planudvalget og Økonomiudvalget, ligesom han er en af Egedal Kommunes repræsentanter i Egedal Fjernvarmes bestyrelse. Erhard har været engageret og vidende ligegyldigt, hvor han skulle varetage et hverv eller en opgave. Men kultur- og fritidslivet har altid stået hans hjerte særlig nært. Han blev da også formand for kulturudvalget i Ølstykke og varetog hvervet med undtagelse af en periode i resten af kommunens levetid. Erhard sad i KL s Kultur- og Fritidsudvalg og i en lang årrække i amtsbestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening. Der har altid været stor respekt for Erhard i Byrådet. Man lytter, når han tager ordet. Der er altid noget, man kan blive klogere af. Og i den konservative byrådsgruppe ved vi alle, at man altid skal lytte og tænke over, hvad Erhard har at sige på vore gruppemøder. Troværdighed og strategi til partiets bedste er nøgleord for Erhard i hans politiske virke. En repræsentant for det mest værdige og sobre, som dansk lokalpolitik kan tilbyde. Erhard blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 2011 for hans enestående politiske virke. Vi var mange, der sagde tillykke. Jeg ved, at der vil være endnu flere ved receptionen på fredag, den 11. april på Ølstykke Rådhus, hvor vi vil hylde Erhard og sige tak for en helt enestående indsats for Det Konservative Folkeparti og borgerne i Ølstykke og Egedal. Jens Jørgen Nygaard, 1.viceborgmester og gruppeformand i Egedal Byråd Tillykke og tak fra Den konservative Vælgerforening i Egedal Fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal skal lyde et stort tillykke til Erhard Filtenborg med de 40 år som medlem af kommunalbestyrelse/byråd. Du blev oprindelig opstillet som nr. 13 og sidst på listen, fordi en kandidat var fraflyttet den daværende Ølstykke kommune. Du sprængte listen og har siden med flid, omhu og interesse varetaget arbejdet for de borgere, det parti og den kommune, du repræsenterer. Du begyndte med at arbejde for idrætten, jeg tror, at du står bag ved størstedelen af det gamle Ølstykkes idrætsanlæg. Idræt har jo også hele dit liv fyldt meget, i de seneste år er du vel blevet verdensberømt for dine mange Marathonløb, tæt på 500 mener jeg, men der er jo næsten altid kommet et nyt til, så tallet er måske ikke helt rigtigt. Senere da jeg lærte dig nærmere at kende, arbejdede vi sammen om biblioteker og skolepolitik, på begge områder var du altid en engageret og vidende sparringpartner. I den sidste tid har du så føjet erhvervspolitik til dine kompetencer, et område, du har 4

5 røgtet så godt, at kommunen flere gange har været helt i top, når det handlede om at sikre beskæftigelsen. I arbejdet i vælgerforeningen og i kommunalbestyrelse/byråd, har vi altid oplevet dig som en seriøst arbejdende politiker med hjertet på det rette sted, altid velforberedt, altid venlig og smilende, men også altid en mand, der havde holdninger og var parat til at kæmpe for dem. Fra vælgerforeningen derfor en stor tak for 40 års trofast arbejde for den konservative sag. Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Tilforordnede søges! Søndag den 25. maj er der valg til EP-parlamentet og folkeafstemning om EU-patentet. I den anledning har vi brug for tilforordnede. Så kunne du tænke dig en hyggelig dag i demokratiets tjeneste sammen med andre politisk interesserede så giv mig venligst senest den 23. april besked pr. mail til eller på tlf (NB! Jeg er dog bortrejst i perioden fra den ds., men der er telefonsvarer på nummeret). Vi mødes om morgenen kl. 8 og slutter, når stemmerne er talt op forhåbentlig senest kl. 22. Kommunen sørger for forplejning fra morgenmad og til dagen er slut. Der udbetales diæter, hvor vi håber på, at du vil donere et beløb til vælgerforeningens valgkasse. Hvis du ønsker at være tilforordnet, har jeg brug for oplysninger om navn, adresse, adresse, telefonnummer samt personnummer, det sidste for at kommunen kan udbetale diæter. Du er også meget velkommen til at angive ønske om, hvor du gerne vil være, det kan jeg dog ikke love at opfylde, men jeg vil gøre mit bedste. Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 5

6 KU i Egedal??? Vælgerforeningens bestyrelse synes, det ville være dejligt, hvis vi havde en KUafdeling i Egedal. Vi tror også, at der er basis for det. Men vi mangler nogle unge og interesserede. Så hvis du derfor kender en ung med konservative synspunkter, vil vi gerne i kontakt med vedkommende. Det kan være et barn, et barnebarn, naboens søn eller datter, babysitteren eller.! Vi har løfte fra KU s kontaktperson her i Nordsjælland om, at hvis vi finder 4-5 interesserede, så kommer KU s landsorganisation og hjælper. På Grundlovsdag har vi endvidere fået løfte om, at Asta Møller Kinch, der er medlem af KU, vil komme og tale, så interesserede unge kan evt. her møde en aktiv KU er. Henvendelse om KU bedes rettet til bestyrelsesmedlem Kira von der Lippe Borges, eller tlf Red. Befolkningsprognose i Egedal Vil du være med i et arbejde, der vil prøve at ændre den? Ifølge den seneste befolkningsprognose for Egedal kommune er vi på vej mod en forgubning af kommunen. Prognosen for forventer en stigning i indbyggertallet på 6%, hvilket er positivt. Men den forudser desværre også et fald i antallet af børn mellem 0 5 år på 4%, og tilsvarende et fald i 6-16 årige på 8%. Der forventes en stigning i gruppen af erhvervsaktive dvs årige på 6%, mens antallet af årige forventes at stige med 107%, og der forventes en stigning på 243% i antallet af borgere over 85. Kommunen baserer naturligvis sin planlægning og sine budgetter på disse tal, og det betyder justeringer i de hidtidige budgetter for

7 I bestyrelsen og byrådsgruppen vil vi imidlertid gerne have, at Egedal er en kommune, der også tiltrækker unge børnefamilier. VI har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal prøve at finde idéer hertil. Indtil nu består arbejdsgruppen af byrådsmedlem Niels Lindhardt Johansen, og første suppleant Lars Jacobsen, Hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet og evt. være med i gruppen, så ret henvendelse til enten Niels eller Lars. Red. Valg til Egedal Forsyning A/S Der er frem til den 13. april valg af forbrugerrepræsentant til Egedal Forsyning. Egedal Forsyning håndterer spildevandet i hele kommunen og vandforsyning i dele af kommunen, så det er altså en del af hverdagen for os alle. Jeg vil ved valget anbefale, at du stemmer på Lars Falk Hansen. Han var opstillet for os til kommunalvalget, så jeg kender ham som et seriøst arbejdende menneske. Lars Falk Hansen I Egedal Forsyning vil Lars arbejde for, at driften sker på den mest optimale måde med forbrugerne i fokus, men også med et krav om en minimal belastning af miljøet. Lars har lovet at holde fokus på, at der skal arbejdes billigere og bedre, at loven naturligvis skal overholdes, men at forsyningen dog også skal tage hensyn til borgerne ved tvungen kloakering. Du kan afgive din stemme på hjemmesiden Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 7

8 Klare og kontante udmeldinger! - En aften med Lene Espersen, MF Det blev en spændende politisk orientering fra Christiansborg med kontante udmeldinger, som en veloplagt Lene Espersen MF leverede til de fremmødte medlemmer og byrådsgruppen ved vælgerforeningens arrangement på Stenløse Rådhus den 24. marts. Ikke overraskende var den højspændte situation på Krim, diskussionerne om EU s og NATO s reaktioner herpå og ikke mindst de heraf følgende mere langsigtede politiske og forsvarsmæssige overvejelser naturligt i fokus i Lene Espersens oplæg. Men også andre aktuelle emner som velfærdsturisme i EU, inklusion i folkeskolen, fremtidige prioriteringer indenfor uddannelsessektoren såvel som det kommende EUvalg fik ord med på vejen. Selvom prognoserne i relation til sidstnævnte jo ikke tegner specielt opløftende, håbede Lene Espersen alligevel, at Konservative vil overraske ligeså flot ved dette valg som ved kommunalvalget forrige år, ligesom hun i den forbindelse udtrykte stor ros til Bendt Bendtsen for hans hidtidige indsats i Bruxelles. 8

9 Formuleringerne og udmeldingerne var i øvrigt som altid fra Lene Espersens side klare og ligetil, og ingen af tilhørerne var efterfølgende næppe heller i tvivl om, hvordan såvel folketingsgruppen som Lene Espersen sélv så på tingene. Også under den livlige diskussion med tilhørerne i forlængelse af Lene Espersens oplæg blev der fra alle sider talt lige ud af posen. Om forsvaret, landbrugets situation, det aktuelle arbejde i folketingsgruppen og meget andet. Så kort sagt, et både hyggeligt og udbytterigt arrangement med god politisk snak og debat for de fremmødte, der havde trodset kulden og vovet sig til Stenløse Rådhus i den usædvanlig kolde martsaften. /UL. Kommende arrangementer Lørdag den 3. maj kl : Der afholdes Krudtværksmarked i Frederiksværk, hvor EP Bendt Bendtsen og EP-kandidat Josefine Kofoed Christiansen kommer og skænker øl op fra kl Mandag den 5. maj kl : Cafémøde i Ledøje-Smørum lokalforening, Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre Tirsdag den 6. maj kl : Generalforsamling/Opstillingsmøde af folketingskandidat i Det Konservative Folkepartis Egedalskreds i salen på Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum 9

10 NB! Samme dato og sted som ovenstående kl : Møde med EPkandidat Josefine Kofoed Christiansen Onsdag den 13. maj: Møde med EP Bendt Bendtsen i Virumhallen. Mødet er arrangeret af b.l.a. Rudersdal Konservative Vælgerforening. Nærmere oplysninger om tidspunkt vil blive offentliggjort på websiden Tirsdag den 27. maj, kl : Medlemsarrangement på Edelgave med omvisning ved 1.viceborgmester Jens Jørgen Nygaard. Der er efterfølgende kaffe i Smørum Gl. Skole. Nærmere oplysninger om arrangementet fremkommer opfølgende. Torsdag den 5. juni kl. 9.00: Grundlovsarrangement på Græstedgård med formand for Det Konservative Folkeparti MF Lars Barfoed samt Asta Møller fra KU som talere. Nærmere oplysninger om arrangementet fremkommer opfølgende. Mandag den 15. september kl : Cafémøde i Ledøje-Smørum Lokalforening i Smørum Gl. Skole på Smørum Bygade ved Gadekæret i Smørumovre Lørdag/søndag den september: Det Konservative Folkeparti s Landsråd i Tivoli Congress Center. Nærmere oplysninger fremkommer senere. - Og sluttelig lidt fra Christiansborg.. Folkekirken trives bedst uden topstyring Af partiformand Lars Barfoed, MF (C) Ude i sognene, hvor kirken virker til daglig, er den folkelige bredde vigtig. Her er masser af liv, gode ideer og nye initiativer, der spirer frem. Folkekirken er folkets og skal ikke styres af et fælles kirkeligt råd med magt over penge, ritualer og politiske udmeldinger. En sådan centralisering risikerer at skade den rummelighed, der i dag kendetegner folkekirken. 10

11 Det Konservative Folkeparti kan ikke bakke op om anbefalingen fra det udvalg under Kirkeministeriet, som har set på, hvordan folkekirken skal styres i fremtiden. Folkekirken er som folkeskolen en af de vigtigste grundpiller i vores samfund. Den er tæt forbundet med vores historie og kultur og kendetegnet ved et velordnet anarki, som giver plads til stor forskellighed. I kirken sidder vi høj som lav. Side om side uanset indtægt, titel eller politisk ståsted. Her er plads og ingen krav om politisk enighed. Den styrke og sammenhængskraft risikerer vi at sætte over styr, hvis kirken som i Sverige begynder at optræde politisk. I dag er det en stor styrke for folkekirkens rummelighed, at ændringer i kirkens indre anliggende sker i tæt dialog mellem mange aktører inden for folkekirken med kirkeministeren og dermed Folketinget som samtalepartner. Det er folkekirkens fremtid, der står på spil. Ude i sognene, hvor kirken virker til daglig, er den folkelige bredde vigtig. Her er masser af liv, gode ideer og nye initiativer, der spirer frem. Danskerne går til babysalmesang og bruger kirken langt mere aktivt end tidligere. Dertil kommer, at folkekirken ikke bare rummer mange forskellige holdninger og måder at bruge kirken. Den rummer også mange forskellige kirkesyn, som aldrig vil blive repræsenteret i et sådan Fællesudvalg. Der er ingenlunde brug for topstyring i den danske folkekirke. Kilde: Kriminelle udlændinge skal sendes hjem Af Tom Behnke, MF (C) Kriminelle udlændinge skal afsone i hjemlandet. Det er tilsyneladende det eneste, de har respekt for. Kom nu. Sig det er en aprilsnar. På månedens første dag fik en 24-årig kroat, der er medlem af den berygtede københavnske gangsterfamilie Levakovic, til trods for en dom på et år og ni måneders fængsel for et røverisk overfald på Frederiksberg lov til at blive i Danmark trods anklagerens ønske om udvisning. Dommeren ville have den 24-årige udvist betinget fra Danmark med en prøvetid på to år. Imidlertid opstod der i Retten på Frederiksberg tvivl om, hvorvidt det fortsat er muligt at idømme en betinget udvisning, som min 11

12 partifælle Lene Espersen fik indført som justitsminister i En mulighed regeringen sammen med Enhedslisten siden har ønsket EU-borgere undtaget fra. Men uanset hvad der ligger til grund for afgørelsen på Frederiksberg, er blødsødenhed langtfra, hvad vi har brug for. Tværtimod er udvisningen helst permanent med afsoning i hjemlandet noget af det eneste kriminelle udlændinge efterhånden har respekt for. Ophold i et dansk fængsel er ganske vist en irriterende afbrydelse af den kriminelle karriere, og den 24-årige protesterede da også højlydt i retten. Men når det er sagt, overgår servicen, faciliteterne og mulighederne for at sende penge retur til familien langt, hvad et fængsel i hjemlandet byder på. Ingen, der har set den 28-årige rumæner Dumitru Pacuta gribende berette om opholdet i Nyborg Statsfængsel, kan være i tvivl om, at udsigten til afsoning i hjemlandet vil gøre Danmark mindre attraktivt for udenlandske kriminelle. Det er meget anderledes end fængslerne i mit land. Her er det ligesom et femstjernet hotel. De giver os penge, og det er meget gode forhold. Det er faktisk en fornøjelse at sidde i fængsel her i Danmark, forklarede den 28-årige, der afsoner en dom for 24 indbrud, til TV2s kriminalmagasin Station 2 for nylig. Hver måned udbetaler Nyborg Statsfængsel omkring 4500 kroner til den 28-årige for det obligatoriske arbejde i fængslet. Derudover kan han også tjene ekstra på tillæg for at arbejde sene timer og i weekenden. Lønnen betyder, at Dumitru Pacuta de fleste måneder har mulighed for at sende omkring 2500 kroner hjem til sin mor i hjemlandet. Det svarer til gennemsnitslønnen i Rumænien efter skat. Ifølge flere danske fængsler, som Station 2 havde talt med, sender stort set alle østeuropæere penge hjem, når de sidder fængslet i Danmark. Og dét er desværre ingen aprilsnar. Kilde: Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ansvarshavende: Redaktion: IT og forsendelse: Formand Eva Møller Ulrik Linvald Ricky Kofoed-Madsen Tlf Tlf Tlf Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der har oplyst deres maliadresse til vælgerforeningen. Af praktiske og økonomiske årsager kan vi desværre ikke fremsende Nyhedsbrevet pr. post. Ændring af eller ny adresse eller afbestilling af Nyhedsbrevet: Hvis du skiftet eller fået ny mailadresse, bedes du venligst oplyse denne til Ricky Kofoed-Madsen pr. mail til Det samme gælder, hvis du ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet fremover. Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage ½ maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til Husk altid at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er normalt senest den 8. i hvert måned Se i øvrigt Den Konservative Vælgerforening i Egedal s webside NÆSTE NUMMER AF NYHEDSBREVET UDKOMMER MEDIO MAJ 12

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Politik handler også om din hverdag..

Politik handler også om din hverdag.. Nyhedsbrev Nr. 5 - marts 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Politik handler også om din hverdag.. Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Jeg tror, at vi

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Erhard Filtenborg efter 40 år i politik: Jeg kan se mig selv i spejlet

Erhard Filtenborg efter 40 år i politik: Jeg kan se mig selv i spejlet "Jeg er helt afklaret med mit stop efter denne periode. Alt har sin tid, og der skal nye kræfter til," siger Erhard Filtenborg. (Foto: KT) Erhard Filtenborg efter 40 år i politik: Jeg kan se mig selv i

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Brug din stemmeret den 25. maj!

Brug din stemmeret den 25. maj! Nyhedsbrev Nr. 7 - maj 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Brug din stemmeret den 25. maj! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valg til EU-parlamentet

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 9 - august 2014

Nyhedsbrev Nr. 9 - august 2014 Nyhedsbrev Nr. 9 - august 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal En ny blå regering Er det et realistisk projekt? Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Spørgsmålet

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 - Januar Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Godt Nytår!

Nyhedsbrev Nr. 3 - Januar Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Godt Nytår! Nyhedsbrev Nr. 3 - Januar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Godt Nytår! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Med disse ord hilser vi hinanden i denne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig.

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig. Sankt Hans 2015 I dag tænder vi en masse bål. I gennem hele landet er der bål. Store og mindre bål, men bål. Vi mødes med alle mulige. Nogen vi kender. Nogen vi slet ikke kender og normalt ellers ikke

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Ø-posten, december 2015

Ø-posten, december 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Telefontid 1 Valgfest - Retsforbeholdet 1 Medlemsmøde og Nytårskur i Enhedslisten Aalborg 2 Udvidet bestyrelsesseminar 3 Skolingslørdag, lørdag d. 23. januar 4 Kalender

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 - oktober 2013

Nyhedsbrev Nr. 1 - oktober 2013 Nyhedsbrev Nr. 1 - oktober 2013 Kære medlem. Nyt fra vælgerforeningen Med eller mod vor vilje må vi jo alle se i øjnene, at de elektroniske medier er kommet for at blive. Traditionelle tryksager er på

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

2014 nyhedsbrev nr. 2.

2014 nyhedsbrev nr. 2. 2014 nyhedsbrev nr. 2. Onsdagklubben Hver onsdag mødes en række senhjerneskaderamte mennesker til socialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. Vi planlægger aktiviteter et halvt

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 2 - november 2013. Nyt fra vælgerforeningen. TILLYKKE og TAK

Nyhedsbrev Nr. 2 - november 2013. Nyt fra vælgerforeningen. TILLYKKE og TAK Nyhedsbrev Nr. 2 - november 2013 Nyt fra vælgerforeningen TILLYKKE og TAK Vi trodsede alle negative forudsigelser Vi samarbejdede om de værdier, vi tror på Det gav et flot resultat Af Eva Møller, fmd.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Plan 2025 Velfærd, velstand og erhvervsliv -

Plan 2025 Velfærd, velstand og erhvervsliv - Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Nyhedsbrev nr. 32 September 2016 Plan 2025 Velfærd, velstand og erhvervsliv - Af Eva Møller, fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Alle danskere

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Hjerneskadeforeningens lokalafdeling Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Nyhedsbrev nr. 45 November 2017

Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Nyhedsbrev nr. 45 November 2017 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Nyhedsbrev nr. 45 November 2017 INDHOLD. 10 Procent betyder noget af Eva Møller......side 2 Samarbejde for hele Egedal Af Charlotte Haagerup...... side

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti.

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Beretning 2013 for Konservative i Svendborg 2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Noget er ændret, noget er ikke faldet helt på plads, nogle medlemmer har ikke

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 C et fra Brøndby Nyt fra det konservative Folkeparti i Brøndby Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 Fra venstre: Roman Smigielski (3), Carsten B. Nielsen (1),

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Nr Liv der reddes skal også leves.

Nr Liv der reddes skal også leves. Nyhedsbrevet opt m sten Egedal - Frederikssund Nr. 3. 2016. Liv der reddes skal også leves. Dette er hjerneskadeforeningens slogan. Vi ved der sidder mange rundt omkring med et stort behov for en bedre

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side KNU April DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 339 Side Lisbet HovgårdJensen Benny Larsen Kaj Frandsen Poul Kaltoft Inge Hallum 7. April 10. April 18. April

Læs mere

Hvornår mon valget kommer?

Hvornår mon valget kommer? Nyhedsbrev nr. 15 Februar 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Hvornår mon valget kommer? Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det ville være dejligt

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013 SeniORientering Nyhedsbrev december 2013 Landsformandens indlæg på HK s kongres Af Peder Sass, landsformand for HK Seniorer Danmark Den 24. oktober 2013 bragte Peder Sass nedenstående indlæg i den efterfølgende

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus 1. Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus Kære Byråd, kære Borgmester Jeg vil prøve at redegøre for hvad Dansk Folkeparti, mener om de budgetforhandlinger vi nu er startet på. At få udstukket et råderum

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt Svar: [Indledning] Samrådet i dag handler om hjemsendelse til afsoning i udlandet. Jeg er blevet bedt mig om at redegøre for årsagen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

- Nyt. Hvad har du at sige? Invitation til borgermøde. Side 3

- Nyt. Hvad har du at sige? Invitation til borgermøde. Side 3 - Nyt Hvad har du at sige? Invitation til borgermøde Side 3 POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING Nr. 3 august 2012 At gå til politik Borgermøde! Af: Kim Lange Hansen, Formand Konservative Kolding

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Christiansborg, den 2. marts 2005/kk Dansk Folkepartis kommunalordfører, Poul Nødgaard, formand for Folketingets Kommunalvalg

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 05.7.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (2)

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (2) Januar 2012 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (2) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15 Formandens velkomsttale ved åbningen af Østersøkonferencen på Hotel Nyborg Strand 31. august 2009 kl. 10.30 Ca. 5-6 minutter, efterfulgt af musik Efterfølgende taler er Niels Sindal Ref. 08-000894-37 Kære

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere