1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning"

Transkript

1 Model FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen taskulamppu 5 Käyttöohje Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja DK- Tanska

2 DANSK 2 BRUGSANVISNING Tillykke med købet af din evighedslygte. Lommelygten vil aldrig svigte dig, hverken derhjemme, i bilen, i campingvognen eller i båden. Din evighedslygte er altid klar til brug, også selv om du ikke har brugt eller kontrolleret den i årevis. Egenskaber Genopladelig kondensator Superkraftig diode, der kan ses over en kilometer væk Vedligeholdelsesfri Kan flyde på vandet Vandtæt og vejrbestandig Opladning af evighedslygten Din evighedslygte kræver ingen batterier, men oplades ved at ryste lygten. De bedste resultater opnår du ved hjælp af følgende fremgangsmåde ved opladning: 1. Sluk lygten (se billedet). 2. Hold lygten parallelt med jorden, og ryst den med moderat kraft ca. to eller tre gange i sekundet. Tænd/sluk Bemærk! Hvis lygten rystes for hårdt, kan den blive beskadiget. Hvis den rystes lodret, oplades den ikke effektivt. Evighedslygten kan lyse i mere end syv minutter og 30 sekunder, når den oplades i 60 sekunder. Hvis lygten er helt tappet for energi, skal du ryste den 90 gange (ca. 30 sekunder) for at oplade kondensatoren helt. Ved længere tids brug skal evighedslygten slukkes og rystes i sekunder hvert andet eller tredje minut. Vigtigt! Evighedslygten genererer et kraftigt magnetfelt omkring sig. Hold den derfor altid mindst ca. 50 centimeter væk fra medicinske apparater, computere, magnetfølsomme medier og andre ting som eksempelvis: Pacemakere Kassettebånd Computerdisketter Videobånd Kreditkort Tv-apparater Apparater, der indeholder en katode Billedrør (CRT) Advarsel! Forsøg ikke at fjerne LED-dioden eller andre indvendige dele. Vigtigt vedrørende pleje og sikkerhed Undgå at støde eller tabe lygten. Anvend kun varmt vand og en mild sæbe til rengøring af lygtehuset. Skyl med rent vand. Rengør linsen med et glasrengøringsmiddel. Anvend ikke olieholdige rensemidler, f.eks. benzin eller petroleum, eller opløsningsmidler såsom acetone til rengøring af lygten.

3 NORSK 3 BRUKSANVISNING Gratulerer med din nye evigvarende lommelykt! Lommelykten vil aldri svikte deg, verken hjemme, i bilen, i campingvognen eller i båten. Den evigvarende lykten er alltid klar til bruk, også selv om du ikke har brukt eller kontrollert den på flere år. Egenskaper Oppladbar kondensator Superkraftig diode som kan ses på mer enn en kilometers avstand Vedlikeholdsfri Flyter på vannet Vanntett og værbestandig Lade den evigvarende lommelykten Den evigvarende lykten bruker ingen batterier, men lades ved at du rister på den. Gjør følgende for å få best mulig resultat når du skal lade lykten: 1. Slå av lykten (se bildet). 2. Hold lykten parallelt med bakkenivå, og rist den med moderat kraft ca. to eller tre ganger i sekundet. Av/påknapp Merk! Hvis du rister for hardt, kan du skade lykten. Hvis du rister lykten med loddrette bevegelser, lades den ikke effektivt. Den evigvarende lykten kan lyse i mer enn syv minutter og 30 sekunder når den lades i 60 sekunder. Hvis lykten er helt tappet for energi, skal du riste den 90 ganger (ca. 30 sekunder) for å lade kondensatoren helt. Ved lengre tids bruk skal den evigvarende lykten slås av og ristes i sekunder hvert andre eller tredje minutt. Viktig! Den evigvarende lykten genererer et kraftig magnetfelt rundt seg. Hold den derfor alltid minst ca. 50 cm vekk fra medisinske apparater, datamaskiner, magnetfølsomme medier og andre gjenstander, som for eksempel: Pacemakere Kassettbånd Datadisketter Videobånd Kredittkort TV-apparater Apparater som inneholder en katode Billedrør (CRT) Advarsel! Ikke ta ut LED-dioden eller andre innvendige deler. Viktig når det gjelder vedlikehold og sikkerhet Unngå å slå eller miste lykten. Bruk kun varmt vann og en mild såpe når du skal rengjøre lyktehuset. Skyll med rent vann. Rengjør linsen med et rengjøringsmiddel for glass. Ikke bruk oljeholdige rengjøringsmidler, f.eks. bensin eller petroleum, eller oppløsningsmidler som aceton, når du skal rengjøre lykten.

4 SVENSKA 4 BRUKSANVISNING Grattis till köpet av din evighetsficklampa. Den här ficklampan kommer aldrig att svika dig, varken hemma, i bilen, i husvagnen eller i båten. Evighetsficklampan är alltid klar att användas, även om du inte har använt eller kontrollerat den på flera år. Egenskaper Laddningsbar kondensator Mycket kraftig diod som syns på över en kilometers håll Underhållsfri Flyter i vatten Vattentät och vädertålig Uppladdning av evighetsficklampan Din evighetsficklampa kräver inga batterier utan laddas när du skakar den. Bäst laddningsresultat uppnår du på följande sätt: 1. Släck lampan (se bilden). 2. Håll lampan vågrätt och skaka den måttligt hårt med en hastighet av ca två till tre gånger per sekund. På/av Obs! Om du skakar lampan för hårt kan du skada den. Om du skakar den lodrätt laddas den inte effektivt. Evighetsficklampan kan lysa i mer än 7 minuter och 30 sekunder om du laddar den i en minut. Om lampan är helt urladdad bör du skaka den 90 gånger (ca 30 sekunder) för att kondensatorn ska laddas helt. Om du använder lampan längre perioder i taget bör du släcka den och skaka den i sekunder varannan eller var tredje minut. Viktigt! Evighetsficklampan genererar ett kraftigt magnetfält. Därför bör du alltid hålla den minst 50 centimeter från medicinska apparater, datorer, magnetkänsliga medier eller annat, exempelvis: Pacemakers Kassettband Datordisketter Videoband Kreditkort Tv-apparater Apparater som innehåller en katod Bildrör (CRT) Varning! Försök inte att ta bort LED-dioden eller andra invändiga delar. Viktigt gällande skötsel och säkerhet Undvik att stöta till eller tappa lampan. Använd endast varmt vatten och ett milt rengöringsmedel för att göra rent lamphöljet. Skölj med rent vatten. Rengör linsen med ett glasrengöringsmedel. Använd inte oljehaltiga rengöringsmedel, till exempel bensin eller fotogen, eller lösningsmedel som aceton för att rengöra lampan.

5 SUOMI 5 KÄYTTÖOHJE Onnittelut ikuisen taskulampun hankinnan johdosta. Ikuinen taskulamppu ei koskaan petä sinua, käytitpä sitä sitten kotona, autossa, matkailuvaunussa tai veneessä. Ikuinen taskulamppu on aina valmis käyttöön, vaikka et olisi käyttänyt tai tarkastanut sitä vuosikausiin. Ominaisuudet ladattava kondensaattori yli kilometrin päähän näkyvä huipputehokas diodi huoltovapaa vedessä kelluva vesitiivis ja säänkestävä. Ikuisen taskulampun lataaminen Ikuisessa taskulampussa ei tarvita paristoja, sillä se ladataan ravistamalla. Parhaan lataustuloksen saavutat noudattamalla seuraavia ohjeita: 1. Sammuta taskulamppu (katso kuva). 2. Pidä taskulamppua vaakasuorassa ja ravista sitä kohtuullisen voimakkaasti noin kaksi kolme kertaa sekunnissa. Sytytä/ sammuta Huomautus! Jos ravistat taskulamppua liian voimakkaasti, se voi vahingoittua. Jos ravistat taskulamppua pystysuoraan, se ei lataudu kunnolla. 60 sekuntia kestävällä lataamisella ikuinen taskulamppu palaa yli seitsemän ja puoli minuuttia. Jos taskulampussa ei ole yhtään latausta jäljellä, ravista sitä noin 90 kertaa (noin 30 sekuntia), jotta kondensaattori latautuu täyteen. Kun käytät ikuista taskulamppua pitkään yhtäjaksoisesti, sammuta se kahden kolmen minuutin välein ja ravista sitä sekuntia. Tärkeää! Ikuisen taskulampun ympärille syntyy voimakas magneettikenttä. Pidä se sen vuoksi aina vähintään noin 50 senttimetrin päässä lääkintälaitteista, tietokoneista, sähkömagneettisille häiriöille alttiista tietovälineistä ja muista vastaavista laitteista, joita ovat esimerkiksi: sydämentahdistin kasettinauha tietokonelevykkeet videonauha luottokortti televisiolaitteet katodilla varustetut laitteet kuvaputki (CRT). Varoitus! Älä yritä poistaa taskulampun LEDdiodia tai muita sisäisiä osia. Tärkeitä kunnossapito- ja turvallisuusohjeita Älä kolhi tai hävitä taskulamppua. Käytä taskulampun kotelon puhdistamiseen vain lämmintä vettä ja mietoa saippuaa. Huuhtele puhtaalla vedellä. Puhdista linssi lasinpuhdistusaineella. Älä käytä taskulampun puhdistamiseen öljypitoisia puhdistusaineita, esimerkiksi bensiiniä tai petrolia tai liuottimia, kuten asetonia.

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 19-1540_Manual_140904l.indd 2014-09-11, 15.52.46 Art. 19-1540 ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 35 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere