Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Botilbud Parkvej 12"

Transkript

1 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen

2 Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du finde oplysninger om hvordan livet er på parkvej 12. Hvem kan bo i huset Parkvej 12 henvender sig til borgere fra 18 til 50 år. Borgere med et veldokumenteret betydelig nedsat psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer. Borgere der har behov for omfattende støtte til almindelige daglige funktioner. Borgere som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Borgere som har svært ved at leve i egen bolig, uden støtte og fællesskab. Borgere der er motiveret for at udvikle sig i et aktivt afklarings- og træningsforløb. Borgere hvor den primære problemstilling er uden et misbrug. Borgere som grundet ovenstående, har behov for afklaring i forhold til fremtidige tilbud. Hvad er formålet med at bo her Man bor på parkvej fordi man har behov for ekstra støtte i en periode af sit liv og har et ønsket om at noget skal forandres og udvikles. Det er meget individuelt hvilken ressourcer og udfordringer den enkelte beboer har, og får at vi skal behandle jeg er ens, behandler vi jer forskelligt. Vi arbejder som udgangspunkt ud fra den recovery orienterede tilgang, Vi tror på at alle mennesker kan udvikle sig. Samarbejdet med dig vil tage udgangspunkt i din handleplan og med dine egne mål for udvikling. Fysiske rammer Botilbuddet har 6 Værelser incl. eget bad og toilet. Boligareal 56,6 m2.hertil kommer fælles faciliteter i form af stort opholdsstue med hygge nicher og stort spisekøkken. Der er endvidere et stort vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. Der er endvidere medarbejderbase/kontor og toilet. Der er tilknyttet et stort redskabs- og cykelskur. I forbindelse med stueplan er der et stort delvis overdækket vindfang/terasse. Akut/afklarings boliger Der er 2 akut/afklaringsboliger på Parkvej, her kan man bo i op til 6 måneder i et aktivt afklaringsforløb. Akutboligerne er møbleret, og der er sengetøj og håndklæder på værelserne. Man indgår på lige fod medøvrige beboere. Egenbetaling er en fast døgnpris. Der må IKKE ryges på akut/ afklaringsbolig. Midlertidige boliger Der er 4 midlertidige boliger, her kan man bo i op til 3 år. I de midlertidige boliger er værelserne ikke møbleret. På midlertidige bolig har man egen huslejekontrakt. Egenbetalingen udregnes individuelt ud fra indkomst og alder. Nøgler Når du flytter ind på parkvej får du udlevet 2 nøgler til hoveddøren og en til sin private bolig. Nøglen til boligen og postkassen er blå og nøglen til hoveddøren er grøn. Personalet tilbyder at opbevare en nøgle.

3 Personale Dækning af huset Parkvej 12 er et hus der følger beboernes behov for personale og derfor vil der løbende blive reguleret i personale tids dækningen. Overordnet er der personale så vidt det er muligt, i tidsrummet Mandag til Fredag ml , og på lørdag, søndag og helligdage fra Mandag til fredag i tidsrummet er der en personale, og fra er der 2 personaler. Lørdag, Søndag og helligdage er der en personale til stede ml Hvem der møder ind hvornår, kan ses på den store tavle ved Hoveddøren. Hvis der forekommer ændringer kan dette ses på tavlen. Ved fravær af fast personale dækkes huset af vikar. Personalet Vi er 4 faste personaler, som har forskellige faglige uddannelser med fundament i det socialfaglige og sundhedsfaglige område. At vi er tværfagligt sammensat gør, at I som beboere får det bedste fundament for udvikling, hvor det hele menneske er i fokus. Der er tilknyttet en social og sundhedsassistent elev i 16 uger af gangen. Vi modtager nye elever ca. 4 gange om året. Kontaktperson Når du flytter ind på Parkvej, bliver du tilknyttet en kontaktperson. Samarbejdet mellem dig og kontaktpersonen tager udgangspunkt i dine mål fra din handleplan. Der tages udgangspunkt i de behov du har som beboer, dine ressourcer og de udfordringer du har i dagligdagen, vil blive udfordret i det tempo vi som vi sammen aftaler, Så dit ophold bliver så udviklende og udbytterigt som muligt.ud over kontaktpersonerne vil det øvrige personale til enhver tid være behjælpelige med støtte, råd og vejledning.

4 Værdigrundlaget Beboere og personale på Botilbud Parkvej 12, har i fællesskab formuleret følgende værdigrundlag i juli Botilbud Parkvej 12 skal være et sted hvor tryghed, respekt, struktur, dialog, nærvær og have det sjovt vægtes højt. Tryghed. Ved tryghed forstår vi: At beboerne oplever en større tryghed end at bo i egen bolig At de bedst mulige rammer er til stede så beboerne kan udvikle sig Respekt. Ved respekt forstår vi: Vi har en god omgangstone Vi accepterer hinanden og hinandens forskelligheder Vi respekterer andres mening og holdninger Vi forstår og respekterer hinandens grænser og privatliv I kontakten med hinanden er vi ligeværdige og giver hinanden plads Struktur. Ved struktur forstår vi: At aftaler bliver overholdt, dermed giver det mere ro og mindre stress At faste aftaler skaber forudsigelighed At synliggøre visuelt ved skema, dagens indhold, hvem er hjemme og hvem der er på arbejde Dialog. Ved dialog forstår vi: At ethvert samarbejde, uanset for hvem, foregår i en respektfuld og anerkendende tone At vi alle har indflydelse og tager ansvar for at fællesskabet fungerer At vi taler sammen når noget kan være svært At den gode positive energi er tilstedeværende i relationen Nærvær. Ved nærvær forstår vi: At være tilstedet i nuet At vi er opmærksomme på og interesserer os for hinanden At empatien er tilstedet At der er en tilgængelighed hinanden imellem, der sikrer at muligheden for at samarbejde omkring mål er tilstedet At vi er opmærksomme på hinanden og reagerer hurtigt på det der må være uhensigtsmæssigt Have det sjovt. Ved at have det sjovt forstår vi: At vi ved at være en del af fællesskabet for udviklet og styrket vores socialisering. At skabe et fællesskab og styrke vi følelsen mellem beboere og medarbejderne At vi ved hjælp af humor skaber god positiv energi, og ved den slapper mere af, bliver mere åbne og modige.

5 Dagligdagen Gæster Beboernes gæster er velkomne på parkvej. Jeres gæster har mulighed for at spise med for et beløb af 25 kr. Jeres gæster kan overnatte fra fredag til søndag. dette skal aftales med personalet. Pårørende Pårørende er altid velkomne. Der vil hen over året være arrangementer i huset hvor pårørende inviteres. Personalet har tavshedspligt og udtaler sig kun ifølge aftale med den enkelte beboer. Der vil fra 2015 være et tilbud i Socialpsykiatrien om deltagelse i Pårørende gruppe. Dette tilbud forgår andet sted. Rengøring Beboerne er forpligtede til at holde egen bolig, og deltage i fælles rengøring af fælles arealer. Køkkenet skal være ryddet og rengjort før og efter hver tilberedning af mad. Gulvet vaskes efter aftensmaden. Personalet tilbyder støtte ved behov. Mad Vi spiser aftensmad sammen ca. Kl. 18 mandag til fredag. I weekenden er det meget forskelligt om der bliver lavet mad eller ej, og det afhænger af jer beboer som er til stede i weekenden. Men vi er altid friske på at bage, lave frokost eller brunch sammen med jer. Vi bestræber os på at spise varieret, sundt og næringsrigt mad. og mad budget er realistisk i forhold til den økonomi i har, når i skal flytte for jer selv. Der laves 4 ugers madplan, som inspiration til menuer også vi sikre os en varieret sundkost. Hver beboer har en maddag, hvor de laver aftensmad til alle i huset. Personalet støtter gerne i madlavning. Der er ingen fælles morgenmad og frokost i hverdagene, da de fleste er ude af huset. Vi har fælles mad budget i huset, hvilket vi sige, at alt mad i køkkenet er fælles. I skriver selv varende på indkøbslisten og vi som personale opfordre jer beboerne til at tage med ud og handle I venstre køleskab i køkkenet står alle mad varende til fællesbrug. Hver beboer har i højre køleskab en hylde til egne vare og en hylde i fryserne, som står ved siden af vaskemaskinen i bryggerset. I højre køleskab står mælk og drikkevare. På køleskabet hænger en madplan med diverse retter Hus møde En gang hver 14 dag holder vi et hus møde. Alle har mulighed for at sætte punkter på dagsorden. Dagsorden hænger i køkkenet. Aktiviteter På hus møde planlægges større aktiviteter, men der er også plads og tid til impulsive aktiviteter inde og ude af huset. F.eks. biografture, spille aftner, sociale arrangementer, ude af huset. Vi deltager gerne i de tilbud idrætsforeningen Vikingerne har. Der skal påregnes en mindre egenbetaling for aktiviteter.

6 Vask Der er vaskemaskine og tørretumbler i bryggerset. De er til alles afbenyttelse. Får at alle ved hvornår der er mulighed for at vaske, har hver beboer en vaskedag om ugen. Man er altid velkommen til at bytte indbyrdes eller låne hinandens tider, man skal blot husk at spørge den beboere der har den pågældende dag om det passer ham eller hende Hus aftaler/regler For at den enkelte beboer kan opleve en større tryghed end ved at bo i egen bolig, og ligeledes respekt og ansvar for hinanden er der følgende hus aftaler/regler: Indgå i relation og samarbejde med medarbejdere og øvrige beboere Samarbejde om den pædagogiske handleplan og forandringskompas Faste aftaler og deltagelse af rengøring af fælles lokaler Internet adgang lukkes kl på hverdage Besøgende benytter hoveddøren Det er ikke tilladt at holde fester Efter kl. 23 på hverdage og kl. 01 fredage og lørdage skal der være ro i huset Gæster har ikke adgang til køleskab/fryser i fællesrummet Man hverken nyder eller opbevarer alkohol på fælles arealerne Man respekterer og tager hensyn til hinanden hvad angår musik og anden uro Rygning i fælleslokalerne og akut/afklaringsværelserne er ikke tilladt Man må gerne efter aftale med medarbejderne have overnattende gæst, fredage og lørdage Man må ikke have et primært misbrug Man må ikke opholde sig i fælleslokalerne påvirket af alkohol eller andre rusmidler Det er ikke tilladt at holde husdyr.

7 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS, Tilkald brandvæsenet Ring 112 Oplys: 1. Hvad er der sket 2. Er der til skade kommende, hvor mange? 3. Adresse og telefonnummer -Botilbud parkvej 12, Parkvej 12, 3630 Jægerspris og oplys eget telefonnummer Gør andre beboere på Parkvej opmærksomme, ved at banke på døren og evt. vindue Evakuering: Alle samles på parkeringspladsen ud fra parkvej 12, og flytter sig samlet. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde: 1. Hvis det er muligt og forsvarligt 2. Hvis det ikke er muligt at slukke branden forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer Modtag brandvæsenet og Oplys: 1. Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed 2. Hvor brænder det 3. Brandens omfang 4. Hvad er adgangsvejene i bygningen

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Maj 2013 Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Mønt Tlf: 57 84 53 04 Kontor Fax/Tlf: 57 80 69 11 Køkken Tlf: 57 84 53 05 Leder Tlf: 27 52 20 64 Med denne information, vil beboere og medarbejderne,

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere