FDDBs INSPIRATIONSKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDDBs INSPIRATIONSKATALOG"

Transkript

1 FDDBs INSPIRATIONSKATALOG Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 3: Hjælpemiddeludstillinger Side 4: Råd og vejledning Side 5: Kort og godt om kontaktpersonordning for døvblinde Side 6: Vejledning i bestilling og brug af tolk Side 7: Forhandlere af hjælpemidler Side 10: Hvad er et hjælpemiddel? Side 11: Ure Side 12: Stokke Side 13: Emblemer Side 13: Labels Side 14: Afmærkning Side 15: Skriveredskaber Side 16: Forsendelse Side 16: Personlig pleje Side 16: Syredskaber Side 16: Lupper og lygter Side 17: Hørehjælpemidler Side 17: Kommunikation Side 17: Digitale afspillere Side 18: Spil Side 19: Forskelligt Side 20: Synscenter Refsnæs Side 20: Service fra Nota Side 21: tjeneste (Robobraille) Side 22: Punktalfabetet Side 23: Håndalfabetet Hæftet indeholder ikke en oversigt over telekommunikationsudstyr, da dette udstyr er nævnt i en særskilt folder, som kan fås hos FDDB. Bemærk: Alle priser på hjælpemidler er inkl. moms. 2

2 Indledning Dette hæfte indeholder en oversigt over en række hjælpemidler, kort og godt om kontaktpersonordningen for døvblinde, vejledning i bestilling og brug af tolk, samt orientering om hvor du går hen, hvis du ønsker mere viden eller vil afprøve hjælpemidler. Kataloget er tænkt som en appetitvækker, for der findes langt flere hjælpemidler end medtaget i dette katalog. Du vil kunne finde nyttige adresser og links til at finde lige netop den hjælp, du søger. Ved hver forhandler af et givent hjælpemiddel er skrevet en forkortelse, som står i højre side, så du nemt kan se, hvor du kan købe produktet. Hjælpemiddeludstillinger Hjælpemiddeludstillingen på Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS, har åbent mandag, tirsdag og onsdag kl og kl Der gives råd og vejledning i specifikke hjælpemidler, og der henvises til forhandlere. Husk at IBOS ikke sælger hjælpemidler. Du kan også sende en på hvis du har spørgsmål om hjælpemidler eller gå ind på hjemmesiden hvor de hjælpemidler, som er i udstillingen omtales med forhandleroplysninger. De produkter, der kan købes hos Hjælpemidler for Handicappede, kan i de fleste tilfælde også købes i Butik KIK. Telefonisk henvendelse til Hjælpemidler for Handicappede mandag fredag kl og personlig henvendelse mandag fredag kl samt lørdag og søndag efter aftale. Butik KIK har åbent både telefonisk og i butikken mandag onsdag kl , torsdag kl og fredag kl

3 Råd og vejledning Bor du ikke i nærheden af de ovennævnte udstillinger, eller ønsker du hjælp og vejledning i at finde det bedst mulige hjælpemiddel samt afprøvning af hjælpemidlet, skal du henvende dig til det Kommunikationscenter, som er i dit nærområde. Der er på Kommunikationscentrene udstilling af dagligdags-hjælpemidler, og der er ansat synskonsulenter, som giver dig råd, vejledning og undervisning i lige netop det eller de hjælpemidler, du har behov for. Ønsker du undervisning i fx mobility, punktskrift, madlavning og lignende, foretages der først en udredning, der går på, hvad dit behov er, og hvor mange timer de vurderer, at du skal undervises i. Herefter sendes udredningen til din bopælskommune, som skal godkende og bevilge undervisningen, inden den kan begynde. På Kommunikationscentrene landet over tilbydes der undervisning i tegnstøttet kommunikation til døvblevne med dansk som modersmål. Undervisning i taktil tegnsprog er som udgangspunkt ikke et fast tilbud på disse centre. Center for Tegnsprog (UCC) tilbyder undervisning med fokus på døvblindes kommunikation. Kurser kan tilrettelægges efter ønske. Videnscentret for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS) kan oplyse dig om, hvor dit nærmeste center for Kommunikation og Handicap er. Telefonnummer til VIHS: Webside: Du kan også sende en til området døvblindhed på adressen: eller ringe på telefon

4 Kort og godt om kontaktpersonordning for døvblinde Kontaktpersonsordningen for døvblinde (serviceloven 98) har følgende formål: At give personer over 18 år, der er funktionelt døvblinde mulighed for en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde døvblindes isolation samt bidrage til, at den pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af det svære kommunikationshandicap. Kontaktpersonordningens indhold: Besøg og kommunikation med døvblinde. Orientering om hverdagen (avislæsning mv.). Bindeled til omgivelserne. Bistå med at oversætte breve, meddelelser, regninger mv. Ledsagelse til indkøb, besøg, forretninger mv. Ledsagelse og bindeled til myndigheder, posthus, bank osv. Ledsagelse til aktiviteter, kurser, møder o.l. Har du behov for oplysninger om kontaktpersonordningen, kan døvblindekonsulenterne kontaktes på nedenstående numre: Tlf Txt-tlf Fax:

5 Vejledning i bestilling og brug af tolk Første gang du bestiller tolk, vil du blive oprettet som bruger hos Den Nationale Tolkemyndighed (Dntm) Du kan bestille følgende tolkeformer: Tegnsprogstolk Taktil tolk Punkttolkning (foreløbig skal du selv medbringe dit udstyr for at modtage denne tolkeform) Taletolk Skrivetolk Videotolkning Fjerntolkning Du kan bestille tolk på to forskellige måder: Enten kan du bestille direkte hos den tolkeadministration, som du vil bruge, eller du kan bestille hos Den Nationale Tolkemyndighed, som så formidler kontakten til den tolkeadministration, du vil have tolk fra. Hvis du vil bestille tolk hos DNTM, kan du gøre det på: Tlf Fax: Webtekst: Sms: tolk til 1999 Herefter vil du modtage information om, hvilke oplysninger du skal sende. Skal du bruge tolk under uddannelse eller i forbindelse med arbejde, gælder andre regler. Du kan få ubegrænset tolk, det vil sige alle de timer og alle de gange du ønsker det, til en lang række områder, fx undervisning, foreningsarbejde, særlige begivenheder som bryllup m.m. Listen over disse tolkeområder kan du finde på DNTMs webside 6

6 Du kan få begrænset tolk 20 timer om året, som tages fra din personlige timebank, til private formål. DNTM sørger for at holde regnskab med timebanken. Akut tolkning Hvis du får behov for akut tolkning, hvor du ikke kan nå at få bevilling hos Den Nationale Tolkemyndighed, fx ved akut lægeeller psykologbistand, kan du altid henvende dig direkte til din tolkeformidler og få gennemført tolkningen på "forventet efterbevilling". I disse akut-situationer behøver du således IKKE at have en forudgående bevilling fra tolkemyndigheden. Proceduren med bevillingsansøgning skal ske straks den efterfølgende hverdag. Det skal i ansøgningen angives, at der er tale om en allerede udført akuttolkning. Forhandlere af hjælpemidler AP Almindelige apoteker ESC Eschenbach Optik A/S Boeskærvej Vejle Tlf FDDB Foreningen Danske DøvBlinde Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf Txt-tlf Fax:

7 FUG Fugleviglund Produktionshøjskole Lergyden Vissenbjerg Tlf JYSK Lars Larsens forretninger i hele landet HH Hjælpemidler for handicappede v/ Robert Düringer Søhedenvej Øster Vrå Tlf Fax: HØRE Dansk Høreteknik Østervej 6 Postboks Ølstykke Tlf Fax: IBOS Instituttet for Blinde og Svagsynede Rymarksvej Hellerup Tlf

8 KIK Butik KIK v/kim Rasmussen Høje Taastrup Boulevard Taastrup Tlf Fax: L Lys og Lup ApS Paul Bergsøes vej Glostrup Tlf Fax: OET Organisation Elector Teknik Grønnevej 253, Virum Tlf PHON Phonic Ear A/S Kongebakken Smørum Tlf POST Det lokale Postkontor 9

9 RF Synscenter Refsnæs Kystvejen Kalundborg Tlf SCAN Scanlico Denmark Skjulhøj Alle Vanløse Tlf Hvad er et hjælpemiddel? Der eksisterer flere definitioner på hjælpemiddelbegrebet, men overordnet kan et hjælpemiddel defineres ud fra den person som skal anvende produktet og produktets egenskab eller udformning. På Hjælpemiddelinstituttets hjemmeside kan man læse beskrivelse af både den nordamerikanske definition, den internationale standardiseringsorganisation = ISO definitionen, ICF definitionen og endelig Servicelovens definition, som kommunerne arbejder ud fra. I Serviceloven skelnes mellem hjælpemidler og forbrugsgoder. Det vil sige, at det er det konkrete produkts almindelige udbredelse, som afgør om det regnes som forbrugsgode. "Hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed." Når der i dette inspirationskatalog står, at kataloget indeholder ideer til hjælpemidler, skal du derfor ikke kun betragte 10

10 produkterne som deciderede hjælpemidler, men også som produkter, der kan være gode at have kendskab til, og som giver mening og indhold i dagligdagen. Tag bare fx sokkelåse. Man kan godt leve uden, men det er rart at vide, at der findes et produkt, som kan afhjælpe problemet med at finde to sokker eller strømper, som hører sammen. Vi er inde i en tid, hvor kommunerne i stadig større udstrækning vurderer et hjælpemiddel som et forbrugsgode, hvilket i praksis betyder, at ansøgeren af hjælpemidlet selv skal betale 50 % af udgiften til produktet. Alle de produkter, der er registreret som hjælpemidler i Danmark, kan du finde på Hjælpemiddelinstituttets hjemmeside Ure Et ur er uundværligt for at vide, hvad klokken er. Specielle ure deles op i svagsyns-ure, talende ure, punkt-ure og ure med vibrator. Svagsyns-ure er kendetegnet ved, at de har tydelige tal og enten sorte visere og sorte tal på hvid baggrund eller hvide visere og hvide tal på sort baggrund. Svagsyns-ure kan du være heldig at finde hos den lokale urmager. Talende ure kræver god hørelse for at kunne forstå, hvad der bliver sagt. Punkt-ure er kendetegnede ved at have følbare visere og følbare punkter for hver 5 minutter. Ure med vibrator kan fås med digitale tal, som kræver en vis synsevne. Fælles for alle ure er, at man altid skal afprøve urene, idet det er meget individuelt, hvilket ur der er bedst egnet for den enkelte. 11

11 Nr. Produkt ca. kr. Fh 1. Svagsyns-ur med sort skive Arsa jumbo 780 HH 2. Punkt-ur Dame 962 HH 3. Punkt-ur Arsa Herre 1383 HH 4. Punkt-ur SEIKO 2875 HH 5. Vækkeur med følbare punkter og vibrator 1600 HH 6. Køkkenminutur Maxi 290 HH 7. Punkt - rejsevækkeur Facit 495 HH 8. Svagsynsvækkeur Jumbo med vibrator 815 HØRE 9. Svagsyns - rejsevækkeur Shake Awake 650 HH med vibrator Stokke For at kunne færdes på den mest sikre måde uden synets hjælp med eller uden seende ledsager, er det vigtigt, at man bruger den rigtige stok. For at vide, hvad der er den rigtige, kræver det praktisk afprøvning og ofte også mobilityundervisning, idet der eksisterer mange forskellige typer stokke. Markeringsstokken anvendes til at markere for omverdenen, at man ikke kan se og således bevirke, at omgivelserne dvs. bilister, cyklister og gående er mere hjælpsomme overfor én. Markeringsstokken anvendes typisk, hvis man som svagsynet godt kan orientere sig, eller hvis man bliver ledsaget. Den lange hvide stok mobilitystokken anvendes, når synet er så nedsat, eller man slet ikke har noget syn, at brugeren har behov for hjælp til at færdes uhindret i det offentlige rum. Hvilken lang stok og hvor lang stokken skal være, afhænger af flere faktorer, som afklares og trænes med mobilityinstruktøren. Indlæring af pendulteknik og korrekt brug af den lange hvide stok kan nemt kræve mange timers undervisning. I forbindelse med mobilityundervisning trænes foruden stokketeknikker, brugen af 12

12 kompenserende sanser, orientering, brugen af kendemærker og informationer og meget andet. 10. Markeringsstok (blomsterpind) Ambutech 175 HH 11. Støttestok hø. med anatomisk håndtag 160 HH 12. Stokkeelastik til mobilitystokke 40 HH 13. Stokkeelastik til markeringsstokke 30 HH 14. Sammenklappelig lang stok kulfiber 400 HH 15. Sammenklappelig lang stok Ambutech 250 HH 16. Rullespids til canadisk stok 70 HH 17. Rullespids til tysk teleskop-stok 75 HH 18. Stokkeholder (frøen) 50 HH 19. Teleskopstok "Comde" med træhåndtag 1620 HH 20. Sammenklappelig lang stok Bredegård 1350 HH med træhåndtag og rullespids 21. Markeringsstok cm, kulfiber 350 HH Ambutech med mosgummi i øverste led 22. Rullespids til Bredegård stok med 60 HH træhåndtag Emblemer blå med hvid tekst i lille og stor 23. DØVBLIND 10 FDDB 24. SYNS- OG HØREHÆMMET 10 FDDB 25. DØV OG SYNSHÆMMET 10 FDDB 26. BLIND OG HØREHÆMMET 10 FDDB Labels blå med hvid tekst 27. DØVBLIND 2 FDDB 28. NEDSAT SYN OG HØRELSE 2 FDDB 29. DØV OG NEDSAT SYN 2 FDDB 30. BLIND OG NEDSAT HØRELSE 2 FDDB 13

13 Afmærkning Principperne for afmærkning af ting er enkle: Er der overhovedet behov for afmærkning? Måske indikerer udformningen af fx en knap, hvordan den skal indstilles eller håndtaget på døren, hvilken dør det er. Hvis dette ikke er tilfældet, foretager man så få afmærkninger som muligt. Afmærkninger på ting skal være følbare og adskille sig fra produktet i overfladestrukturen. Man kan købe forskellige typer følbare dupper, men afmærkning kan fx også laves af sandpapir i forskellige grov- og finheder, som kan påsættes med dobbeltklæbende tape. Sandpapir fås i forskellige farver, hvis man anvender synsrest i kombination med følesansen. Ønsker man hjælp til at få afmærket fx termostatknapper, HFI-relæ, knapper på komfur og vaskemaskine og lign., så udføres dette af synskonsulenten i dit lokal område. 31. Klare dupper, transparent, pr. ark 120 HH 32. Klare dupper, transparent, pr. stk 3 HH 33. Orange dupper, pr. ark 100 HH 34. Orange dupper, pr. stk 4 HH 35. Tastatur-ark gul med sort tekst 65 HH 36. Tastatur-ark sort med hvid tekst 65 HH 37. Sokkelåse 24 stk. 70 HH 38. Dymotang til punkt Scoth 3 M EA HH 39. Reflekser til stokke 3 stk. pr. sæt 15 HH 40. Mærkesedler 8,5 x 3,6 cm pr. 50 stk. 95 HH 41. Reliefpasta hvid-orange-sort 60 HH 42. Rollatoremblem m. velcro (mand m. stok) 50 HH 14

14 Skriveredskaber Når man ikke længere kan læse, hvad man skriver og ikke læse trykt tekst, så holder mange op med at skrive. Alle kan dog fortsat skrive et brev i hånden eller måske en indkøbsliste, selvom man ikke kan se. Til brug ved håndskrivning er en skriveramme en god hjælp, idet man blot lægger papiret ind i skriverammen og bliver styret af de følbare linier, når man skriver. Har man ikke en skriveramme, kan man tage en lineal, vikle papiret omkring linealen og til slut folde papiret ud igen. Nu har man følbare linier på papiret, som man styres af under skrivning. Punktskrift er en rigtig god alternativ måde at tilegne sig skriftligt materiale på samt til at kunne punkt-afmærke fx dåser, krydderier, frysevarer m.m. ved at skrive indhold med punkt på labels og sætte labels på varen eller dåsen. Til brug for at udføre punktskrift anvendes forskellige hjælpemidler fx en punktmaskine. 43. Hvid svagsynsblok med sorte linier 50 HH 44. Gul svagsynsblok med sorte linier 70 HH 45. Kraftige tusser i sort 26 HH 46. Underskriftramme 15 HH 47. Adresseramme Envelope Guide 28 HH 48. Skrivetavle Svensk med kugler 270 HH 49. Punktmaskine Perkins HH 50. Selvklæbende folie til punktskrift A4, pr. stk. 19 HH 51. Lommetavle Blista 150 HH 52. Pren til lommetavle 90 HH 53. Gummitavle Svensk 115 HH 54. Plast til svensk gummitavle, 25 stk. 60 HH 55. Kugleramme Abacus 259 HH 56. Svulmepapir pr. ark A 4 10 RF 57. CD-album til 24 lydbøger 175 HH 58. Årskalender A5 med kraftigt papir til svag- 65 FUG synede 15

15 Forsendelse 59. Postmærker til blindeforsendelser GRATIS POST Personlig pleje 60. Neglefil Nunale 20 HH 61. Negleklipper med depot 50 AP 62. Make up spejl 10 X forstørrelse til taske 160 HH Syredskaber 63. Nåletræder til synål Witch 35 HH 64. Nåletræder til symaskine 28 HH 65. Målebånd med punkt 96 HH 66. Sømmemål 40 HH 67. Strikkepindemåler 45 HH 68. Nåletræder på bræt med nålepude 110 HH Lupper og lygter 69. Håndlyslup Coil LED 7 X auto 607 ESC 70. Elektronisk håndbåren Lup Looky 3625 L 71. Fjernsynsbrille MaxTv 750 ESC 72. Kikkertbrille 4 x forstørrelse 2535 L 73. Kasket med lys 250 FDDB 74. Håndlygte CREE TEST IT 625 SCAN 16

16 Hørehjælpemidler 75. Teleslyngeforstærker Loop Puzzle system 1670 PHON 76. Hearit MT kommunikator 2009 PHON 77. Forstærker/svagsynstelefon AP HØRE 78. Halsslynge Radiolight til Daisyafspiller 2212 HØRE 79. Hovedtelefoner, Induphone KTX6 576 OET 80. Telefonrørsforstærker CLA 40 Vox 620 HØRE 81. CLiLoop Halsslynge til Daisyafspiller 690 HØRE 82. CLA7 Halsslynge til mobiltelefon 719 HØRE 83. Wake vække- og varslingssystem m. vib PHON Kommunikation 84. Kommunikationskort gratis FDDB 85. Hospitalskort 10 FDDB 86. DVD Taktile signaler uden æskeomslag 50 FDDB 87. DVD Taktile computersignaler 50 FDDB 88. LORM handske & hæfte 20 FDDB Haptiske signaler en opslagsbog 100 FDDB Digitale afspillere Hvis du vil høre lydbøger i mp3 format, er der forskellige muligheder: 1. Har du en DVD afspiller, kan du høre lydbøgerne via denne over fjernsynet. Du skal dog kunne betjene din fjernbetjening til TV et og have så meget syn, at du kan navigere rundt på fjernsynsskærmen. 2. Har du et radio-/ stereoanlæg med mp3, kan dette også bruges. 3. En transportabel CD afspiller med mp3 købt i almindelig handel kan anvendes. Betjeningsknapperne er følbare, men du skal kunne aflæse displayet for at kunne navigere rundt på afspilleren. Fælles for disse produkter er, at lydbogen starter forfra hver gang, du har haft slukket for apparatet. 17

17 En digital afspiller, som fx Victor ClassicX, har få følbare knapper, der er lette at betjene. Den er nem at navigere rundt i, og den husker, hvor du kom til i bogen, uanset hvor mange gange, du slukker og tænder for maskinen. Den digitale lydbogsafspiller kan kobles sammen med en halsslynge eller med en eksisterende teleslyngeanlæg i boligen. 90. Digital lydbogsafspiller Victor Classic X 3688 HH Spil Brætspil er igen blevet en populær fritidsaktivitet. Disse spil og i det hele taget alle former for spil, er en hyggelig og morsom aktivitet, som alle uanset alder kan deltage i på lige fod. Mange spil i almindelig handel kan man spille, uanset om man kan se eller ej, som fx Kalaha. Andre spil kræver mindre tilpasninger, som fx skakspil, mens andre igen er specielt udviklet til blinde. 91. Kortspil Handa med følbar mærkering 45 HH 92. Kortspil Opti, Piatnik 30 HH 93. Kortspil Opti, Piatnik med følbar mærkering 60 HH 94. Kortspil Superb Bridgesize 2 spil 56 HH 95. Kabalekort Piatnik Jumbo 85 HH 96. Kryds og bolle 95 HH 97. Bingoplade 50 HH 98. Terning med følbare øjne 30 HH 99. Svagsynsterning, gul + grøn 20 HH 100. Domino 278 HH 101. Raflebakke 50 HH 102. Raflebæger, stort 90 HH 103. Kinaskak med alu. brikker i farve 650 HH 104. T-spil 25 HH 105. Ludo 520 HH 106. Skak 750 HH 107. Tigertand klunsespil i æske 50 HH 18

18 Forskelligt 108. Lysmelder 600 HH 109. Slingredug, råhvid brun 110 HH 110. Slingredug MIA sort-blå-hvid 20 x 150 cm 20 JYSK 111. Tommestok 200 cm med punktafmærkning 300 HH 112. Målepind 100 cm 350 HH 113. Euro møntboks 125 HH 114. Møntmaster 38 HH 115. EURO cash test (mønt- og seddelmåler) 10 HH 116. Pengemåler IBOS gratis IBOS 117. Adressebog engelsk 350 HH 118. Globus 2900 HH 119. Stegetang 80 HH 120. Skærekasse inkl. en vinklet kniv (Brød/kød) 450 HH 121. Nøglehulsfanger Catch IT metal 98 HH 122. Nøglehulsfanger i plast - 3 stk. 60 HH 123. Magnaprint kogebog 75 HH 124. Væskeindikator med vibrator 190 HH 125. Bulderjan 25 HH 126. Batteritester med vibrator 600 HH 127. Punkt- og håndalfabet pr. ark gratis FDDB 128. Hæfte Venskaber og kontaktmaskiner 50 FDDB 129. Nøglebånd 20 FDDB 130. Regionskort over Danmark med de fem 428 IBOS regioner 131. Universal fjernbetjening til TV DORO 399 HH Handy Easy 321RC 19

19 Synscenter Refsnæs Udfører: Punktproduktion Punktproduktionen foregår elektronisk. Bøgerne scannes, redigeres og udsendes til punktlæsende elever på cd eller papir. Plastproduktion Plastværkstedet producerer taktile kort og tegninger og en del plasthjælpemidler til matematik og til organisering af materialer. Der produceres tegninger på svulmepapir ved hjælp af digital teknologi, og det er muligt at kombinere tegning og punktskrift. Plastværkstedet overfører egne tegninger til svulmepapir. Prisen afhænger af materialets grafiske kvalitet. Lydproduktion Lydstudiet indlæser materiale på bånd eller cd. Der er ligeledes mulighed for at få optaget samt redigeret video og lavet lydbilleder. I materialelaboratoriet udvikles og produceres it-baserede materialer, blandt andet DAISY-bøger. Service fra Nota Nota er Danmarks Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Som døvblind kan du få glæde af Notas individuelle service. Den individuelle service giver dig mulighed for at få skriftligt materiale oversat til enten punkt eller e-tekst. Materialet kan for eksempel være private papirer, opskrifter eller breve fra kommunen. Dog er det ikke muligt at få oversat hele blade, aviser eller bøger. Servicen er gratis. 20

20 På Nota kan man låne bøger og blade på mange medier. Kontakt Nota hvis du ønsker råd og vejledning til at komme i gang som låner. Tlf Teglværksgade 37, 2. Sal 2100 København Ø tjeneste (RoboBraille) RoboBraille er en automatisk mail-tjeneste, som lynhurtigt kan ændre et dokument til det format, du ønsker. FDDB sender gerne en vejledning, hvis du vil benytte dig af den geniale tjeneste, som er let og hurtig. Hvis du modtager et dokument i et format, du ikke kan læse, kan du sende det til RoboBraille på og få det retur få minutter efter i det format du ønsker. Det kan fx være som en lydfil eller i et punktskriftformat, men det kan også være, hvis du modtager fx en word 2007 fil du ikke kan åbne, fordi du ikke har det program på din computer. Så kan du videresende filen til og skrive i emnefeltet det format, du ønsker filen retur i, fx word 2003, hvis du har det program. Det er en robot, der oversætter filerne og når filen er sendt retur til dig, slettes den automatisk. På kan du selv hente en trin for trin vejledning, men FDDBs hjælpemiddeludvalg ved Birgit og Gerd er også gerne behjælpelig med at udarbejde individuelle vejledninger, i det format du ønsker. 21

21 Punktalfabetet Grundformen i punktalfabetet giver mulighed for at danne i alt 64 kombinationer af punkttegn. Heraf bruges de 63 tegnkombinationer til både bogstaver og tegnsætning, mens der er 1 tegn, der er helt blankt. Det blanke tegn svarer til et mellemrum. I lande, hvor man anvender det latinske alfabet, er punkttegnene ens, dvs., at et A på dansk også er et A på fx engelsk. Der, hvor punkttegnene ikke længere er ens, er, når det drejer sig om lande, der ikke bruger det latinske alfabet. Fx repræsenterer tegnene i det kinesiske punktalfabet lyde i det kinesiske sprog. Alfabetet ser sådan ud (det er de sorte punkter, der udgør tegnet): Punktskrift fylder mere end almindelig skreven tekst. Faktisk fylder det cirka 33 % mere. Da punktskrift fylder en del og samtidig er relativt langsomt at læse i forhold til læsning via synet, anvender man i stor udstrækning forkortelser for hyppige ord og orddele. 22

22 Håndalfabetet I Danmark indgår det internationale håndalfabet (HA) som en del af tegnsprog og tegnstøttet kommunikation og er derfor almindeligt brugt af døve, døvblindblevne og døvblevne. Det består af 29 tegn, der hver repræsenterer et bogstav. Man staver i luften, og HA aflæses visuelt eller ved at en døvblindbleven person lægger sin hånd oven på talerens hånd. Det er et godt redskab, hvis man ikke kender eller kan huske et aktuelt tegn, eller HA kan bruges som selvstændig kommunikationsform. 23

23 Foreningen Danske DøvBlinde - synshørehæmmede Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf Txt-tlf Fax Dette inspirationskatalog er udarbejdet af FDDBs hjælpemiddeludvalg i samarbejde med synskonsulent Kirsten Bjerg Juni

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse Foreningen Danske DøvBlinde Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse Veje til kommunikation At have nedsat syn og hørelse er et dobbelt sansetab, som gør det svært at orientere sig og svært at følge

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER 2012 Døvblindekonsulenterne 2 Indledning...4 Definition på døvblindhed... 4 Den nordiske definition om døvblindhed... 4 Formål med kontaktpersonordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret Interne & eksterne samarbejdspartnere Carecenteret - Et digitalt bindeled

Læs mere

Tidlig stimulering af blinde småbørns interesse for bogstaver, ord og betydning

Tidlig stimulering af blinde småbørns interesse for bogstaver, ord og betydning jeg skriver med prikker Tidlig stimulering af blinde småbørns interesse for bogstaver, ord og betydning Jette Hasselström, synskonsulent for småbørn i Københavns Kommune INDHOLD Side 3 Indledning Side

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

DØVBLINDHEDENS ANSIGT

DØVBLINDHEDENS ANSIGT DØVBLINDHEDENS ANSIGT Med 12 sort-hvide portrætter af døvblinde / synshørehæmmede hylder vi mangfoldigheden indenfor døvblindhed og viser, at såvel unge som ældre kan trodse det dobbelte sansetab og bevare

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Høringssvar vedr. forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap (Bemyndigelse til at udstede regler om tolkning begrænset af bevilling og ændrede

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 5 4.1 Målgrupperne for tolkningen...

Læs mere

SYNS-HJERNESKADEKURSUS

SYNS-HJERNESKADEKURSUS SYNS-HJERNESKADEKURSUS Et rehabiliteringstilbud til dig med synshjerneskade VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI.

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Hvorfor dette mærke? Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Med aktiviteterne kommes der godt rundt om de

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013 Bilag 1 27. september 2013 Perspektiver på teknologiområdet Med dette notat afrapporteres Delprojekt 5: Udvikling på teknologiområdet. Notatet indeholder: A. Baggrund og mål med DP 5 B. Særlig bevilling

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Tegnsprogstolk fra i sundhedssektoren Værd at vide, når du skal bestille tolk: har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense

Læs mere

Billeder til fingerspidserne. Allan Bergmann Jette Friis Bjarne Nielsen Jens Norrinder Petersen Jørgen Vestergaard

Billeder til fingerspidserne. Allan Bergmann Jette Friis Bjarne Nielsen Jens Norrinder Petersen Jørgen Vestergaard Billeder til fingerspidserne Allan Bergmann Jette Friis Bjarne Nielsen Jens Norrinder Petersen Jørgen Vestergaard Billeder til fingerspidserne Allan Bergmann Jette Friis Bjarne Nielsen Jens Norrinder

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen Bilag 6 Brug af skriftsprog i hverdagen Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2001 Brug af skriftsprog i hverdagen Et materiale til brug for afdækning af FVU-deltageres

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Bestil venligst på www.forlagetdelta.dk. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Bestil venligst på www.forlagetdelta.dk. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Forord REMA 3b er en del af forlagets REMA - serie, som nu er fuldt udbygget til 10. kl. I REMA 3b anvendes tallene

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse. 2006 December

Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse. 2006 December Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse 2006 December 4 ISSN: 1600 1494 7. årgang udgives af FDDB fire gange årligt og udsendes til politiske

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap

Velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap Velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap Et opslagsværk med de velfærdsteknologier der bruges i Afdelingen for Psykiatri og Handicap. Indhold Personlig eller praktisk hjælpemiddel... 2

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog SYNSPROGKULTUR Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS Hvad er AppsCaféen? AppsCaféen er et gratis tilbud til dig, der har brug for lidt hjælp til at komme godt i gang med at bruge din smartphone eller tablet. Vi hjælper med at hitte

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere