GUD ER DIN FAR! DU ER HANS!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUD ER DIN FAR! DU ER HANS!"

Transkript

1 pv54 SCAND 1/11/09 10:21 Page 1 David Hathaway Nr. 54 Vinter 2009 GUD ER DIN FAR! DU ER HANS!

2 pv54 SCAND 1/11/09 10:23 Page 2 David Hathaway Når vi skriver denne artikel og dette tidsskrift, ønsker vi ikke at skræmme dig eller at gøre dig nedtrykt eller modløs. Gud er din Far, det er hans opgave at passe på dig. Det er din opgave at indse, at det gør Han! Kinamissionæren Hudson Taylor reflekterede over nogle ord, der blev udtalt af en forkynder på hans tid, og skrev derom: Jeg har ofte tænkt over ordene, som professor Charteris udtalte om, at vi i Herren Jesus ser et liv med et stabilt, vedvarende udviklingsforløb fra vuggen til korset; men at Hans liv var det eneste liv, der udviklede sig i den retning! Det sande, kristne liv begynder der, hvor Hans liv endte, ved korset; og den sande udvikling af det kristne liv går fra korset til vuggen, indtil vi kan hvile i de almægtige arme af Hans uendelige visdom og kærlighed. Vi ved ikke hvilke byrder, hvilken rådvildhed og vanskeligheder fremtiden måtte bringe; men vi kender Ham, hvem vi tilhører, og hvem vi tjener. Han kender alt; og dette er tilstrækkeligt for os. Vi lever i en tid med opfyldelse af profetierne. I kirkerne er der mange, som siger, at Jesus ikke bare kan komme tilbage, hvad øjeblik det skal være nu der er for meget, der først skal gå i opfyldelse, det kan umuligt ske nu. Men Ezekiel 12:27-28 taler til os i dag: Herrens Ord kom til mig. Menneske, hør hvad israelitterne (og kirkerne i dag) siger: Han ser syner om fremtiden, profeterer om fjerne tider. Sig derfor til dem: Dette siger Gud Herren: Nu varer det ikke længe! Alt, hvad jeg taler, skal gå i opfyldelse, siger Gud Herren. For 23 år siden sagde jeg, at Jerntæppet ville falde. Det var en meget kritisk tid. Ingen troede på mig, men da Tæppet faldt, så var jeg parat til at gå direkte ind og evangelisere, fordi Gud havde åbenbaret det for mig. for ti år siden fremstillede jeg en dokumentarfilm, The Rape of Europe den er mere profetisk i dag, end da vi fremstillede den for 10 år siden, den går i opfyldelse i vor tid! Jeg lavede også en dokumentarfilm for fire år siden, Who Owns Jerusalem? : Nu lægger Obama pres på Israel for at få delt Jerusalem og give palæstinenserne lov til at gøre Øst-Jerusalem til deres hovedstad; deres parlamentsbygning er allerede opført og beliggende i Jerusalem! Jeg ved det, for jeg har selv været der, og vi offentliggjorde mit billede foran bygningen i Prophetic Vision! Jeg besøgte også Israel i perioden fra 1961, der ledte frem til Seksdageskrigen i Jeg så da, mellem 1948 og 1967, hvordan Jerusalem blev delt, men situationen var helt umulig! araberne fyrede løs på israelerne midt i Jerusalem! Det var Seksdageskrigen, startet af de arabiske nationer, Syrien, Jordan og Ægypten, der genforenede byen. At opgive suveræniteten nu, vil medføre at de får terrorismen tilbage i Jerusalem! Hele Bibelprofetien hænger nøje sammen med de beslutninger, der bliver truffet lige nu! Jeg tror, at Templet vil blive genopført Jeg fremstillede en dokumentarfilm angående dette, The Stones Cry Out. Tempelkarrene er allerede fremstillet, og de oplærer de unge mænd, som skal være præster der. Gud siger: Nu varer det ikke længe! Alt, hvad jeg taler, skal gå i opfyldelse! Hvem har magten? Da Gordon Brown sammenkaldte til G20 tidligere på året, fandt vi ud af, at der var en skjult dagsorden! Der findes en instans, der er parat til at tage styringen over de finansielle, politiske og religiøse anliggender i verden, nøjagtig som beskrevet i Åbenbaringen 13. På topmødet drøftede de muligheden for en helt ny verdensmøntenhed. Verdens valutareservemøntenhed er for øjeblikket den amerikanske dollar, Kinas beholdning er den største, Ruslands den næststørste, men på lige fod med England er Amerika det eneste land, der har tændt for trykkerimaskinerne de trykker simpelthen penge! Hvor kommer de penge fra, som regeringen pumper ud i systemet? Det er slet og ret trykt papir! Det er værdiløst! Banker har tilladelse til at låne mere end hundrede gange værdien af deres aktiver. Hvis du selv har en million pund (8 mio. DKK) til at starte din egen bank med, så kan du udlåne mere end hundrede mio. pund (800 mio. DKK) til almindelige mennesker som dig og mig! Vi befinder os i en farlig situation. Følgende nyheder i uddrag herunder er en bekræftelse på det, vi har sagt tidligere: Bloombergs nyhedsbureau rapporterede følgende d. 10. juli: Den russiske præsident, Dmitri Medvedev illustrerede sin efterlysning af en overnational møntenhed, der kunne afløse dollaren, ved at trække en prøvemønt op af lommen, en forenet, verdensdækkende fremtidsmøntenhed. Her er den, sagde Medvedev til journalisterne i L Aquila i Italien efter et topmøde i Gruppen af otte Nationer. I kan se den og røre ved den. Mønten, der bærer inskriptionen enhed i mangfoldighed, blev præget i Belgien og var blevet præsenteret for lederne af G8 delegationerne, fortalte Medvedev. Spørgsmålet om en overnational møntenhed optager nu alle, samt selve mønterne, sagde Medvedev. Prøvemønten betyder, at de gør sig klar. Dette kunne lede til Dyrets Mærke, som er beskrevet i Åbenbaringen 13:16-17: Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Den nødvendige biochip er allerede fremstillet - er ikke større end et riskorn, det bliver brugt til at mærke kæledyr, dyr i landbruget og heste, og bliver allerede nu anvendt eksperimentelt på mennesker. Man ønsker endog at registrere børn via en chip (til deres egen sikkerhed). Du siger, vi vil stå op imod dette, men en måde, hvorpå det kan blive introduceret, er ved en pengeombytning! Hvis du kun kunne veksle dine gamle penge til nye på betingelse af, at du indvilligede i at modtage chippen så ville du være ude af stand til at 2

3 pv54 SCAND 1/11/09 10:40 Page 3 Prophetic DETTE ER GUDS PLAN! kunne købe eller sælge uden mærket! Selv med chip og pinkode, er svindel med kreditkort steget. Det næste skridt kunne være at få en chip implanteret i hånden eller panden, det eneste sted på det menneskelige legeme med den rette legemstemperaturvariation til at holde en biochip opladet... Men, ligesom enhver anden computer (med automatiske downloadninger, opdateringer og virusser), er biochips linket sammen med et eksternt kontrolcenter... Vi er så tæt på disse ting nu, at dette lægger et kolossalt pres på os alle. Men jeg siger ikke dette for at skræmme dig. For det første: Du er et Guds barn, og Gud har en plan for dit liv. Skriften er helt klar, vi vil blive beskyttet, når den tid kommer. Ja, vi skal sikkert gå igennem trængsel, men trængselen vil lede os ind i herligheden! For det andet: Dette er alt sammen en del af Guds plan, som skal føre til Hans Rige på jord. Så vil djævelen blive bundet i tusinde år, der vil blive fred, og vi skal regere sammen med Kristus! Det er et faktum, at det vi gør nu, afgør vores position i Gudsriget! Jesus illustrerede dette gennem historien om talenterne, til en blev der givet en talent, til en anden to og til endnu en fem og, i henhold til hvad de gjorde med talenterne, så gjorde deres herre dem til herrer over byer, da han vendte tilbage. Der er ingen tvivl, det er dit liv, din tjeneste for Kristus hernede, der har indflydelse på hele din position i hans Kongerige. Bibelen siger, at vi bygger vort eget palæ i Kongeriget det bliver bygget med de materialer, du sender op sølv og guld, som varer ved, eller træ, hø og strå, der vil blive brændt op. Det du gør her, afgør din fremtid i evigheden. Dette er Jesu lære. Jo mere du studerer det Evangelium, Jesus forkyndte, da han var på jorden, jo mere vil du indse, at Han ikke bare prædikede omvendelse fra synd, Han forkyndte Guds Rige på jorden! Det er dette, vi må forkynde også Guds Rige! En tid med fred, helt uden krig, da løven vil hvile ved siden af lammet, og hvor djævelen vil være bundet. Men hvilken ånd har kontrol over mennesker i dag? Det er ikke Guds Ånd! Hvorfor er England i dag med dens historie af Gudfrygtighed den allerværste nation i Europa, når det kommer til drukorgier og stofmisbrug? Det skyldes, at nationen har vendt sig bort fra Gud, og mange kristne sidder passive på deres kirkebænke! Men der findes endnu en trofast rest her de bedende, som er desperate efter at bringe mennesker tilbage til Kristus! Ligesom på Bibelens tid, da Elias så Israels hus oprør og klagede: Jeg er ene tilbage, men Gud sagde: Jeg har bevaret som ikke har bøjet knæ for Baal! Jeg ønsker, at vi sammen skal stå op for Kristus og blive Hans vidner. I 1. Krøn. 28:2 sagde David: Jeg havde besluttet at bygge et hus til bolig for Herrens pagts ark! Hvilken udfordring! Hvad er betydningen af det Guds hus? Det skulle bygges som et synligt bevis på Guds kraft og herlighed, et vidnesbyrd om, hvem Gud er. Det Nye Testamente siger, at DU er Templet for Helligånden, i dag er du og jeg det levende bevis på Gud, som Salomons Tempel jo tidligere var det! Verden er fuld af skepticisme, ateisme fordi der intet er, som kan overbevise dem om, at Gud er der! Kristne har tilladt, at Bibelen er blevet splittet ad, og at mennesker har kunnet benægte sandheden og nøjagtigheden af Guds Ord! Du kan ikke lege med Guds Ord! Åbenbaringen siger, at hvis du tager noget ud af Hans Bog, så vil dit navn blive taget ud af Livets Bog. Og kendte forkyndere af i dag lægger åbenlyst noget til Skriften; Gud siger, at de skal blive påført alle plagerne fra Bogen Åbenbaringen 22: Vi må tilbage til den enkle realitet, at Gud forventer af dig og mig, at vi skal være det levende bevis på, hvem og hvad Gud er! Mit ansvar som evangelist er ikke blot at forkynde Evangeliet, men at fremlægge beviset på, hvem Gud er. En af grundene til at vi har så stort et ansvar i vor tjeneste, er ikke begrundet i, at jeg er sådan en god forkynder, det skyldes i virkeligheden, at folk ved, at jeg taler ud af erfaring, jeg taler ikke teori Jeg taler om effektiviteten i det, Gud gør i dag. Og jeg fortæller dem, at hvis ikke Jesus lever i dag, og hvis ikke jeg har fortalt sandheden fra Guds Ord, så vil der ikke ske nogen mirakler; men Gud beviser altid sandheden i det, jeg siger, gennem de mirakler, som Han udfører, og gennem de folk der bliver helbredt. Kirken af i dag behøver ikke noget Tempel, vi er Templet! Det er forvandlingen og demonstrationen i dit liv, der vil overbevise den vantro. Du må leve i tro, så at mennesker kan se Kristus, gennem det du gør. Men David fortsatte i 1. Krøn. 28:3-6, at Gud havde valgt Salomo til at bygge huset; for Gud sagde: Jeg har udvalgt Salomo til at være MIN søn, og Jeg vil være HANS Fader! Det er dette fællesskab VI har med Gud! Han har udvalgt OS til at være HANS børn! Fornyligt talte jeg i Ukraine om mit etårige fængselsophold i kommunistisk fængsel, og jeg fortalte, at Gud gennem lang tid i dette fængsel ikke svarede på min bøn! En morgen sagde jeg: Åh, Gud, det med himlene er noget bras, intet af hvad jeg beder om giver Du mig hverken mine madrationer eller besøg af min kone du giver mig ingenting! Jeg sagde: Åh Gud, jeg kan ikke bede mere! Så kom jeg i tanker om, hvad disciplene sagde: Herre, lær os at bede! Jesus svarede: Når I beder, så sig: vor Far... I desperation og med tænderskæren, begyndte jeg at sige: Vor Far..., men blev så oprørsk og sagde: Jeg kan ikke sige VOR Far, det er i flertal, og jeg er alene herinde! Alene! Jeg kan kun sige Min Far... Og da jeg sagde disse ord, vågnede erkendelsen pludselig i mit hjerte: Gud er MIN Far, Han er MIN! MIN! Hvilket fællesskab! Og pludseligt forvandlede Guds kraft mit liv og min bøn. JEG ER GUDS BARN! Hvis du har bekendt, at din synd er tilgivet, så er du NY, du er død fra det gamle, du har NYT liv, evigt liv NU! Du er OPREJST med Kristus! Du har ikke brug for Kristen psykologi! Det er gjort! du er et barn af Gud! Han er DIN Far! Du er HANS og Han er DIN! Der findes så mange kristne i dag, som ikke har en vished om effektiviteten i deres frelse. Men hvis du havde den vished, så ville verden også ønske at få den! 3

4 pv54 SCAND 1/11/09 10:41 Page 4 KUN GUD KAN FORVANDLE DIT LIV! POWER OF FAITH TV-TRANSMISSIONER CNBC Europe: Søndage Online: UK Entertainment Channel: Sundays, four times a day (Nordic): Onsdage (Worldwide): Daglig Kanal 10: Mandage Sirius Satellitten 5º øst, kanal GHz Das Vierte: Weds CET CNL-Europe: Søndage Hotbird Satellit 13 øst 12,207 MHz TBN Europe: Søndage Hotbird Satellitten 13º øst, kanal GHz STV (Estonia): Mons & Weds 08.00, Sats 19.00, Suns EET LoveWorld UK: Monday-Friday Sky 588 check channel listing for times CNL-USA: Intelsat Americas (IA5) Satellite 97 W Impact Television, Sacramento USA: Weekly Power of Faith CNL-Russia: Sundays Moscow Time Second Channel (Armenia): Fortnightly Weds Fri pm LoveWorld South Africa: Monday-Friday Botswana TV: Weekly Top TV Uganda: Thursdays Local Time 4 Ønsker du Seneste rapporter? Davids rejseplan? Tidsskriftartikler? Online transmissioner?

5 pv54 SCAND 1/11/09 10:41 Page 5 STRATEGISK PLAN FOR EVANGELISERING Europa og Rusland kan ikke vindes for Kristus af stilfærdige, trøstende og elskende mænd og kvinder, der driver af sted på en bølge af uvished men af dem, der vil sætte Jesus og menneskers sjæle først og lade det være ledetråden i alting så de lader deres eget og familiens komme i anden række, når det gælder Kristi kald; ja, af dem der med afgjorthed kender Kristi kald i sig som vil leve i tro på en Gud, der svarer på bøn, gør mirakler, og som ikke svigter som er under salvelse af Helligåndens ild som accepterer, at den Gud, der i henhold til Skriften vil redde os i de sidste dage, også vil sætte dem i stand og udruste dem og derigennem forherlige Kristus ved at udføre tegn og undere. Sådan vil først Rusland, og derefter hele Europa blive rystet i deres grundvold, og de fortabte blive befriet for djævelens magt og fra helvedes ild ikke ved menneskers styrke, men ved Min Ånd siger Herren. VISIONEN At evangelisere hele Europa og hele det tidligere Russiske Imperium indtil Kristi genkomst med hovedvægten lagt på de hidtil unåede områder i Europa og Rusland, dem som er bundet op i falske religioner, de områder hvor kristen tro næsten er udslettet, og som nu praktisk talt er ateistiske og verdslige stater i Europa; samt andre områder Helligånden leder os til. At forberede og fremskynde Kristi andet komme gennem evangelisering for fuld kraft. At arbejde i den høstklare mark, og derigennem opfylde Jesu sidste befaling til alle hans disciple før Han for til himmels Forkynd Evangeliet og helbred de syge. At søge ved tro at opnå Helligåndens autoritet til: Aktivt at opfylde Hudson Taylors vision, nemlig at se Helligånden bringe den største vækkelse, nogen har oplevet i Rusland og dernæst gå ind i dele af Europa, kulminerende i selve Jesu Kristi genkomst på jorden. METODEN Vi må maksimere tiden vi bruger, energien og finanserne udvide brugen af alle medier øge størrelse og effektivitet af enhver mission. Dette betyder, i Rusland, at inkludere et større område i hver eneste byomfattende mission og i mindre lande udvide fra bydækkende til landsdækkende. PÅ MELLEMSTADIET 4-7 ÅR Fortsætte i Rusland, og følge Helligånden, udvide ind i Vesteuropa og EU. Udvide brug af TV samt afholde egentlige kampagner, dækkende flere byer og lande bruge både evangeliske og dokumentariske programmer påvirke hele nationer ved Helligåndens kraft. LANGSIGTET 8-10 ÅR Dække hele Europa helt op til og omfattende Israel skabe kampagner på landsplan og via alle medier. Metoder: øget bøn udnytte tiden og energien mere effektivt øge brugen af medier og teknologi lokalstab nationale ressourcer og finanser. Gøre alle fremstød til bydækkende eller landsdækkende kampagner med TV-dækning. Maksimere og udnytte Davids voksende salvelse og erfaring bedre uden at udmatte ham! Lade vores vision og tro vokse for at vi kan tappe af vor Guds uudtømmelige, grænseløse kraft! TILSIDST Indsamle den endelige høst op til Kristi genkomst i vor livstid. Bed uden ophør om at Gud mirakuløst ved Helligånden vil fortsætte med at øge Davids salvelse, som årene går fortsætte med at give David overnaturligt helbred og helbredelse skaffe rigelige finanser som tillader David at færdiggøre løbet og se enhver vision og ethvert åndeligt løfte blive opfyldt i hans livstid! KORTSIGTET 1-3 ÅR Koncentrere os om Rusland og den tidligere Sovjetblok Ukraine, Baltikum og Balkanlandene. Øge anvendelsen af TV-udsendelser ved at forberede og introducere enhver missionsaktivitet. Påvirke enhver nation, hver eneste region, gennem øget brug af pressen. Gøre brug af den nye website til at tilbyde vort tidsskrift, Prophetic Vision på mange nye sprog.

6 pv54 SCAND 1/11/09 10:43 Page 6 EVANGELISERING Aldrig før i nationens historie er så mange mennesker stimlet sammen for at høre Evangeliet! Litauen, med sine 3,6 mio. indbyggere, er et nordeuropæisk land og samtidig det sydligst beliggende af de tre Baltiske lande. Det grænser op til Letland, Hviderusland, Polen og den russiske enklave Kaliningrad. Litauen er medlem af NATO og EU, dets hovedstad, Vilnius har titel af Europas Kulturhovedstad 2009, og Litauen fejrer også 1000 års jubilæum for, da Evangeliet først kom til landet. Vi indtog og fyldte det største indendørs stadion i hele Balkan og flere deltog i møderne hver aften af dem var maksimalt troende, og den langt største majoritet (80%) bestod af ikke-troende, som i tusindtal gav respons på den stærke, Evangeliske forkyndelse. Landsdækkende annoncering bragte fyldte busser ind fra hele landet med det resultat, at hele landet blev rystet. Da vi var rejst, blev mere end 30 separate Alfa- Kurser påbegyndt alene i Vilnius for at tage sig af de nyomvendte! En lokal pastor fortalte følgende: Aldrig har så mange mennesker været samlet i hele Litauens historie for at høre Evangeliet! Vi har bedt og ventet i 20 år på dette! Michael Wieteska, stifter og pastor for en stor kirke i Geneve, skrev: De tre dage med Evangelisering i Vilnius, Litauen, blev en fantastisk succes med den fineste forberedelse og præsentation kombineret med Guds store kraft. Hver aften fortsatte de allerbedste lovsangsgrupper med at synge til ud på de små timer, med tusindvis som blev for at nyde det, der uden tvivl var den største, alsidige Gospel-event, det kontinentale Europa nogensinde har været vidne til. Fredag aften var der lagt vægt på de unge; lørdag aften oplevede vi pulserende, dynamisk og moderne Gospelmusik, med en sangstjerne bakket op af et i sandhed storslået kor; mens gospelmusikken, der på afslutningsaftenen blev fremført af ledende operasangere fra Litauen, var så fuld af kraft, at man ikke behøvede at kunne litauisk for at blive rørt til tårer. Det var,som om vi befandt os på et af de allerstørste teatre i London eller New York, så stor var opsætningen, lyssætningen fantastisk, og præsentationen så poleret. Åh ja, og lad os ikke glemme de hundreder af forældreløse børn, der strømmede ind søndag eftermiddag til deres eget, lille Disneyland! Denne kampagne har sat et skelsættende nyt niveau for overordnet tjeneste: Jeg har aldrig været vidne til noget lignende. Det team, David samlede til at forestå forberedelserne, fortjener også ros for denne i sandhed enestående og problemfri kampagne Min kone og jeg føler os meget privilegerede over at måtte være en lille del af dette. Hvis nogen evangelisk organisation i verden fortjener støtte og opbakning i sit arbejde i Rusland og Europa, hvad angår effektivitet og udbytte af investeringer, er det i sandhed David Hathaways Eurovision-kampagneteam! Vore arrangører begyndte et år tidligere, og involverede hele nationen og alle trosretninger, inklusive Katolikkerne, der valgte temaet Gospel Celebration, fordi nationen fejrede 1000-året som Kristen nation! Repræsentanter tog til hver eneste by og landsby rundt om i hele landet for at opfordre kirkerne til at bringe ikke-troende ind på møderne. De verdslige medier bragte vore annonceringer og skrev positivt og forventningsfuldt forud for mødernes afholdelse. Kampagnen blev kombineret med et stort humanitært hjælpeprogram for at afhjælpe den nød, der var forårsaget af den katastrofale økonomiske situation, der hersker i Litauen, som nu befinder sig bag et nyt Jerntæppe af finansgæld overfor Vesteuropa. Efter 10 år på stoffer stod han med 3 stivnede led og kunne ikke hæve sin venstre arm helbredt! Opereret for kræft for 2 år siden nu er alle symptomer forsvundet! Sportsskade og smerte i sine knæ alle smerter er væk! Kræftsvulst i lungerne alle symptomer er væk! 6

7 pv54 SCAND 1/11/09 12:47 Page 7 Prophetic G I VILNIUS, LITAUEN! Helbredelser som blev bevidnet fra platformen. Kunne dårligt se eller tale efter et slagtilfælde det kan hun nu! Havde kræft i bryst og lunger kunne ikke bevæge øverste del af kroppen alle symptomer er væk! Efter et slagtilfælde kunne han ikke tale tydeligt det kan han nu! Havde blødning i øjet, var også døv hører og ser nu perfekt! Et ledbånd i benet revet over fuldstændig helbredt! Forkrøblende smerte og venstre hånd er hævet, samt støj i hovedet i 15 år helbredt! Alvorligt fald som 8-årig resulterede i talefejl og forvrænget ansigt fuldstændig helbredt! Led i benet revet over blev helbredt i går i dag kan hun gå i højhælede sko! Få forbindelse med David på en helt ny måde besøg vores dynamiske websted propheticvision.org.uk 7

8 pv54 SCAND 1/11/09 10:52 Page 8 GUD ØNSKER AT VÆRE EN FADER FOR DIG! David Hathaway, Vilnius Da disciplene så den mand, der var født blind (Johs. 9), så de ham ikke, som Jesus så ham. Jesus så en mand med et alvorligt problem, og Jesus havde et stærkt ønske om at hjælpe ham og sætte ham fri. Ingen anden kunne give ham håb og et nyt liv. Du er her for at møde Jesus! Gud kender til dit liv, Han forstår dine behov, dine problemer, Han ønsker at være en Fader for dig, Han ønsker at velsigne dig, at berøre dit liv. Et mirakel kan ske, som vil give dig nyt håb, åbne en helt ny tilværelse for dig! Denne blinde mand er ikke den slags person, som mennesker ville stoppe op for. Disciplene så ham og spurgte: Hvem er årsag til dette, hvem har syndet? Det er som at se på en stofmisbruger eller en alkoholiker, eller enhver anden synder og spørge: Hvorfor? Hvorfor er han en stofmisbrugere, en alkoholiker? Jesus ser ikke sådan på dig, Han siger ikke: Hvorfor? Hvorfor er du en synder? Han siger: Jeg elsker dig! Jeg ønsker at se dig fri! Jesus kender svaret. Så hvem har syndet? Var det den blinde mand? Eller hans forældre? Synden findes i verden, alle og enhver af os er berørt af synden! Jeg er en synder. Du er en synder! Men forskellen er, at Gud elsker mig, han satte mig fri. Han sagde ikke: Hvorfor? Da Han så på mig, fordømte Han mig ikke, Han sagde ikke: Din tåbe! Han sagde: Jeg kom for at sætte fri. Bibelen siger, at Jesus ikke kom til verden for at fordømme dig, men for at sætte dig fri, for at bryde forbandelsen, for at bryde syndens magt! Da Jesus så på den blinde mand, så han ikke en ludfattig mand i snavsede klæder, Han så den mand, som han kunne blive, Han så hans fremtidsudsigter! Og når Gud ser på dig, så ser Han ikke din synd, Han ser ikke på din fortid Han elsker dig! Han ser den, du kan blive til! Han ser din fremtid! Det er et mægtigt mirakel! Gud elsker dig! Han ønsker dig! Hvorfor? Hvorfor var manden født blind? Jesus sagde, at det ikke var hans skyld, det var ikke hans forældres skyld. Hvorfor skete det? For at herliggøre Gud! Så at Gud kunne udvirke et mirakel, vise Sin kraft! Det er derfor du er her, for at møde Jesus! Gud ønsker at udføre et mirakel, Han ønsker at forvandle dit liv, så det bliver et mirakel! De religiøse ledere spurgte: Er vi også blinde? Ja, de var blinde, de kunne ikke se, hvem Jesus var, de forstod ikke den kraft, som Han havde! Jeg ønsker ikke, at du skal være blind, jeg ønsker, at du skal se, skal kende, skal indse, at Jesus elsker dig, Han ønsker at forandre dit liv! I disse tre dage overværer du de allerstørste mirakler, nogen har set i Litauen, men det største mirakel er ikke helbredelse, det er når Gud forvandler dit liv! Når Han tilgiver hver eneste synd og sætter dig fri! Alt, du behøver at gøre, er at komme til Ham! Havde betændelse i hele kroppen kunne ikke løfte sine børn fuldstændig helbredt! Benene skadet under fodbold helbredt! Vanfør efter fald i klipper som barn fuldstændig helbredt! Haft hovedpine helt fra fødslen på grund af forsnævrede blodkar i hovedet al smerte har forladt ham! 8

9 pv54 SCAND 1/11/09 10:53 Page 9 BARE EN BERØRING VIL FORVANDLE DIT LIV! Prophetic Skjoldbruskkirtelknude i venstre side af nakken forsvundet helt! Diskusprolaps fuldstændig helbredt den første aften! Hørte dårligt helt fra fødslen nu kan hun høre! Konstant smerte i hjertet og maven har ingen smerter længere! Forhøjet blodtryk på over 200 nu er han tjekket igen blodtryk normalt! Forstrakte ledbånd i hendes ben nu kan hun gå helt uden smerte! Led efter hjerneblødning støj i hovedet er forsvundet! Gennemgik canceroperation for 10 dage siden nu er alle smerter og symptomer væk! SEND VENLIGST DIN GAVE TIL EUROVISION Mission til Europa Postboks 106, DK-8700 Horsens. Check kan vedlægges til: EUROVISION MISSION TIL EUROPA. I Norge: Beløb kan indsættes på den norske postgirokonto nr I Danmark: Indbetaling på dansk postgirokonto nr Betaling kan også foretages via Access/Visa. Online: Dr. Johannes Muhlig. Mobil

10 pv54 SCAND 1/11/09 10:53 Page 10 BUY ONLINE TODAY! propheticvision.org.uk Available in English German Dutch French Slovak Book Available in English German Dutch Slovak DVD Babylon in Europe The Rape of Europe Available in English German DVD Who Owns Jerusalem? Available in English German DVD The Stones Cry Out Gud har gitt meg en åpenbaring med hensyn til Russland, Israel og Midt-Østen, som er så sterk, at det er som å se ned på et kart over djevelens strategi. Min bok Babylon i Europa og filmen min Voldtekten av Europa, sammen med min film Hvem eier Jerusalem, viser helt klart, hva som skjer i verden i dag: Europa, Islam, kampen om Jerusalem. Dette er djevelens strategi. Men jeg ser også Guds strategi, hva Han ønsker å gjøre. Dette pålegger oss et skremmende ansvar til å handle på Troens Kraft. Gud ønsker å vise Sin makt her på jorden - nettopp gjennom DEG! Hvordan kan dette gå til?

11 pv54 SCAND 1/11/09 10:54 Page 11 Kjære Venner From: Michael Subject: query To: Eurovision Cc: Kjære Venner, vær så snill å be David besvare dette spørsmålet mitt. I det nye bladet (høsten Nr. 53) sier David, som så mange ganger tidligere, at Jesus både kan og vil helbrede vi må bare be i tro for å motta, og dersom vi ikke har tro, kan vi be om det, og da VIL mirakelet skje. Han er meget kategorisk og understreker dette meget tydelig, at når det gjelder helbredelse, kommer det an på den, som i situasjonen tror Gud og har troen, og hvis den mangler, er dette en gave, som man kan be om å få. Hva som forvirrer meg er, at han, som la opp møtene for David i Slovakia i år, døde av en hjernesvulst til tross for mange bønner, og dessuten la jo David hendene sine på ham personlig. Michael Kjære Michael, 17 spør disiplene om, hvorfor de ikke kunne helbrede sønnen til en mann. Jesus irettesatte dem på grunn av deres manglende tro. Hvis dere hadde like stor tro som et sennepsfrø, kan dere flytte fjell, sa han. Takk for din , som David har lest. Første gangen David ble utfordret av guddommelig helbredelse var som tenåring. Han møtte ofte en eldre mann i menigheten sin, som han ba sammen med angående helbredelse. Denne gamle mannen ble lagt inn på sykehus, hvor han døde meget plutselig av kreft i prostata men han hadde aldri fortalt David om, at han hadde et helsemessig problem, og at dette var grunnen til, at han hadde tatt initiativet til å møte David for å be sammen med ham og søke Herren. Etter dette ga ikke David seg overfor Gud, før han så helbredelser i tjenesten sin og i sitt eget liv som ung pastor. David sier alltid, at det er de mennesker, som ikke blir helbredet, som beskjeftiger ham mest, og som mest utfordrer ham til å søke Gud for å få en ny kraft og autoritet. Svarene, som du ser etter, og som David også var på jakt etter for så mange år siden, de finnes i Guds Ord, og de blir virkelige, når vi kriger oss igjennom vår egen vantro for å ta imot svarene i tro. Å bli fri synd og sykdom er Guds vilje for oss mennesker, men inntil djevelen blir bundet i 1000 år, vil vi fremdeles kjempe mot disse tingene. Hebreerbrevet lærer oss, at Jesus måtte være av kjøtt og blod slik som oss andre, og være underlagt lidelse på samme måte som vi; og Han var berørt av våre skrøpeligheter, dog uten synd (Hebr. 2:14-18; 4:15-16). Fordi Hans levevilkår var de samme som våre, og fordi Han kjenner, hvor hardt det er å leve her på denne jorden, lever Han nå for å gå i forbønn for oss. Han KJENNER til, hva det er, vi går igjennom. Tro er ikke en besværlig og urettferdig eksamen, som vi må gå igjennom, det er ganske enkelt det forholdet, vi har til vår Far; det er vår trøst og tillit til Hans kjærlighet til oss. Dette er årsaken til, at David underviser om tro, slik at vi kan leve i Gud kjærlighet og velsignelser. Etter et korstog samlet pastoren der på stedet sammen noen vidnespyrd fra mennesker, som var blitt frelst og helbredet, og i hvert tilfelle sa de nøyaktig det samme, at da de hørte, hvor meget Gud elsket dem, ble de også helbredet fra sine sykdommer. For et år siden fikk vi kontakt med en engelsk forretningsmann, som arbeidet i Slovakia. Vi kjente ham ikke, men Gud hadde lagt på hans hjerte å investere noe av sin fortjeneste på et korstog og invitere David som evangelist, ettersom han hadde et stort hjerte etter å se mennesker frelst. Fordi han hadde et slikt kjennskap til befolkningen i Slovakia, var det han, som valgte ut de nøkkelpersoner, som skulle organisere møtene for oss. David møtte Philip bare en gang, og det kom som et sjokk for alle, da det plutselig ble kjent, at han hadde en aggresiv hjernesvulst, bare noen få måneder før korstoget. Familien hans ba ikke om helbredelse, men de ba om støtte i bønn, og de hadde tro for, at Gud skulle gi Philip fred og trøst. Enken hans skrev senere: Vi ble fortalt, at vi måtte forvente mye smerte og angst, særlig mot slutten av Philips liv. Som familie er vi glade for å kunne oppmuntre alle, som går i gjennnom liknende omstendigheter med dette: En god del venner satte sin lit til bønnens kraft, forbønner, nadverden, daglig salving med olje, og de gikk også inn i faste for Philip, og derfor møtte han svært lite med smerter og brukte ingen hårde medikamenter og kunne forbli i en avslappet måte å leve på omgitt av Guds kjærlighet. Gud handlet slik de hadde tro for. David tilbød seg å be for Philp personlig, og hans famillie ble enige om en dato, som viste seg å være de aller siste timer han hadde igjen å leve her på jorden. Philip gjenvant tilstrekkelig bevissthet til å kunne kjenne igjen familien sin, som var samlet rundt sengen. Så sovnet han fredfullt inn for å være med Herren. De fleste vidnespyrd om helbredelse vi finner i Evangeliene, forteller om at mange, og i noen tilfeller alle, blir helbredet. Men det finnes også eksempler på, at i noen tilfeller kunne selv ikke Jesus gjøre mektige gjerninger, på grunn av deres vantro. I Matt. Det Nye Testamente beretter om disiplene, at de til tross for at de hadde sin tro festet på Jesus, ble deres tro forandret til vantro, når de ble stillet overfor det ene behovet eller krisen etter den andre. For dette irettesatte Jesus dem (f.eks i båten mens stormen raste: Hvorfor er dere så redde, så liten tro dere har, sa Han til dem.) Selv ved det siste aftensmåltidet, sa Jesus til dem: Tror dere nå? Men tiden er nå kommet, da dere vil bli spredt omkring Joh. 16:31-32) Etter oppstandelsen bebreidet Jesus sine disipler for deres vantro og harde hjerter (Mark.16:14). Enhver av oss, som anser seg for å være en Herrens disipplel, må erkjenne vantroen og hardheten, som angriper våre hjerter i hver ny situasjon, når vi møter hver ny vanskelighet, og vi må be Gud om å fornye vår tro og få den til å vokse, og be om en ny trosgave fra Den Hellige Ånd. De omstendigheter vi møter i vår vei KAN bli forandret, for Guds Ord KAN IKKE ta feil. Men Hans Ord vinner over våre omstendigheter i henhold til vår tro på Ham og Hans Ord. Vår tro er, at Han kan ikke mislykkes i å holde sine løfter, Han kan heller ikke forandre Sitt Ord 4.Mos.23:19 sier, at Gud er ikke en mann, så Han lyver! Bibelen sier, at vi lever ved tro. Paulus skrev: Det livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. (Gal. 2:20). Det er ikke bare, når det gjelder helbredelse, eller når det gjelder frelsen vår for evigheten, at troen er helt nødvendig. Troen er likeså helt nødvendig for hvert eneste behov, som vi har; i våre familieliv, i følelseslivet vårt, når det gjelder økonomien vår eller i enhver krise som måtte møte oss. Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga Han fritt for alle, hvorledes kunne Han annet enn gi oss alle ting med Ham? Nød, angst forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus! (Rom. 8:32-39). Jeg stoler på, at dette besvarer noen av de spørsmål, som ligger deg på hjertet. Katie Morris For David Hathaway 11

12 pv54 SCAND 1/11/09 10:55 Page 12 EVANGELISERING Tusenvis av mennesker deltok i Davids kampanjemøter i Kharkov, og hver kveld var det så mange, som omvendte seg, at det til slutt var over tre tusen ikke troende, som tok imot Jesus. Ukraina opplevde mye grusomt og mye lidelse i de 70 årene med kommunisme: pastor Peter, som la opp møtene for oss, fortalte oss, at hans bestefar ble myrdet for sin tros skyld, og tilbake sto bestemoren igjen med fem barn, som skulle forsørges, uten inntekter og uten noen støtte fra staten. En av dem, moren hans, tok i mot Jesus, da hun var 12 år gammel og ble døpt under full neddykking. En nabo var vidne til dette og anmeldte pastoren til det hemmelige politiet for å ha døpt en mindreårig. Han ble dømt til 14 års hardt tvangsarbeide for denne forbrytelsen. Ikke til å undres over at våre TV kameraer viste mange gråtende mennesker, da David fortalte om, hvorledes han opplevde det selv å være i fengsel, det som brakte ham inn i et nytt forhold til vår himmelske Far. Denne smerten i befolkningen i Ukraina er ikke blitt borte i løpet av de siste 20 årene, til tross for den friheten og den frie markedsøkonomien, som de har fått. Joda, noen forretningsmenn og mafiaen er blitt vanvittig rike, men det på bekostning av den vanlige borger. I de første tre månedene av 2009 sank, ifølge offisielle tall, økonomien i Ukraina med 20.3%, og det førte til, at Ukraina er et av de landene, som er blitt hardest rammet av den globale finanskrisen. Her finnes det en massiv arbeidsløshet, og pensjonistene er ikke i stand til å betale verken for sine renter eller sine olje og/eller elektrisitetsregninger med de latterlige lave pensjonene, som de har lagt til side for sin alderdom. Hvis du er syk i Ukraina, må du selv betale både for ditt sykehusopphold og legebesøk, og så må du betale din egen medisin. Her finnes ingen hjelp, ei heller subsidier, og folk er for fattige til å kunne kjøpe seg egne helseforsikringer! Disse menneskene trenger Kristus! Da David kalte menneskemengdene frem, sa pastor Peter: Jeg har ikke sett så mange ikke troende mennesker komme frem for å overgi seg på de siste 10 årene! Gud stadfestet Sitt Ord med strålende helbredelsesmirakler det gjør Han bestandig! Det var en kvinne, som var næsten blind, det var noe galt med synet hennes. Hun bekjente: Jeg trodde ikke, at Gud ville helbrede meg. Jeg syntes, det var urettferdig, da jeg så de andre menneskene, som ble helbredet. Derfor ønsker jeg å si til Gud, at jeg er så lei meg, for da jeg kom hjem i går kveld, skjønte jeg, at Han også hadde helbredet meg! Kom til møtet som blind, men skjønte, da hun kom hjem fra møtet, at hun kunne se! Skoliose og smerter i ryggen hennes, kunne ikke løfte på barna eller bøye seg vidunderlig helbredet! Helvetesild høyre side voldsomt angrepet nå er smerten fullstendig borte! Revet løs en muskel i høyre bein, kunne bare så vidt gå helbredet fullstendig! 12

13 pv54 SCAND 1/11/09 10:57 Page 13 Prophetic I KHARKOV, UKRAINA Helbredelser slik de ble vidnet om fra platformen. Høyre skulder lammet etter at hun brakk den for seks år siden nå er lammelsen fullstendig borte! Bein i stadig forfall i 15 år kunne så vidt bevege seg Nå kan jeg løpe! Vrikket ankel Nå kan jeg hoppe på den! Brakk høyre kragebein, brakk også beinet Nå er alle mine bein i fullstendig god orden! Armen brukkket på to steder Nå, se her hva jeg kan gjøre! Haltet siden hun falt for 7 måneder siden helbredet! Døv på venstre øre på grunn av blødning for 40 år siden helbredet! Skiver som går i oppløsning, ute av stand til å løfte armene på tre år Nå kan jeg det! BLI SOM DE TO BLINDE MENNENE SI JA TIL JESUS! David Hathaway i Kharkov Leger sier, at når det gjelder de syke, som kommer til dem, så har 80% av tilfellene sin årsak ikke bare i det fysiske, men de har også en åndelig grunn, noe som er galt. Svaret på dette er Jesus Han elsker deg, og Han ønsker å tilgi deg og hjelpe deg. Bibelen sier: For så har Gud elsket verden, at Han ga sin eneste Sønn, ikke for å dømme verden, men forat verden gjennom Han skulle bli frelst! Joh. 3:16. Jesus ga sitt liv for oss, Han hadde intet hjem, ingenting, som Han kunne kalle sitt eget. Han ble torturert, slått, kastet i fengsel og korsfestet, Han døde for å demonstrere Guds kjærlighet til deg, for å bringe fred inn i livet ditt, tilgi deg syndene dine og helbrede deg. Gud elsker deg så meget, forstår du. Bibelen forteller oss, at Jesus ble såret, for at du skulle bli helbredet. Han ble fristet, og derfor får du tilgivelse, Jesus bar din sykdom, dine smerter, og din synd. Han beseiret djevelen Han er Guds Sønn! Men på hvilken måte kan du få se et mirakel i livet ditt? Bare stol på Ham og tro på Ham, gjør så deretter det, som du ikke kunne utføre før! Tro er, hva du gjør. En gang ble Jesus stoppet av to blinde menn, som ropte på Ham om hjelp. Jesus spurte dem: Tror dere, at jeg kan gjøre dette? Tror dere, at jeg kan utføre dette mirakelet? De svarte: Ja!. Og de ble helbredet! Matt. 9: Vær som disse to blinde mennene, si Ja til Jesus! Han vil berøre livet ditt og utføre mirakler i forhold til troen din. Gud vil gi deg det, som du har tro for! 13

14 pv54 SCAND 1/11/09 10:59 Page 14 TA I MOT MERE ENN HELBREDELSE TA I MOT ET NYTT LIV! David Hathaway i Kharkov Jesus har makt over de problemene, som vi daglig møter i våre liv. Mennesker kommer ofte til møtene mine, fordi de venter, at det skal skje et mirakel. Men dette er ikke alt det, som Guds Kraft kan strekke seg til. I Bibelen leser vi om de ti spedalske, som kom til Jesus. Han ba dem vise seg for prestene, og mens de gjorde dette, ble alle de ti friske. Mirakelet skjedde ikke, mens de var sammen med Jesus, mirakelet skjedde, da de gikk fra Ham og gjorde det, som Han ba dem om å gjøre. Men bare en kom tilbake for å takke Ham. Denne ene mannen tok i mot MERE, noe mere enn det å bli frisk, han fikk et helt nytt liv! Jesus ønsker å gi DEG noe mer også! Jeg ble engang invitert til et fengsel i Sibir: menn, beryktede kriminelle var der. Vi fikk være sammen i 30 minutter hvor vi tilba Gud i lovsang, og så hadde jeg 30 minutter til rådighet til å tale til fangene. Fengselsbetjenten sa til meg: Din Gud kan ikke forandre disse mennene. Det ble en sterk utfordring. Jeg forkynte om Guds kjærlighet. Jeg forkynte Kristus. Alle de 1400 fangene overga seg. Min tid var ute, så jeg måtte gå. Jeg ba ikke engang om, at de måtte bli friske. Noen år senere erfarte jeg, at av disse mennene var 120 av dem blitt evangelister og pastorer Du forstår, de tok imot mere enn helbredelse. Gud ga dem nye liv, forandret deres levemåte! Det største miakelet skjer, når Gud tilgir deg og gir deg et helt nytt liv. Oppsmuldret nakkehvirvel fra 20 års alderen Nå kan jeg fint bruke nakken min! Hun kunne ikke bøye sine knær uten smerter, og hadde dessuten problemer med skjoldbruskkjertelen Nå er alle symtomene borte! Smerte i venstre hofte og lår og dessuten grå stær alt er vekk! Meget svak med høyt blodtrykk og smerte i nedre delen av ryggen Nå har jeg en god følelse i kroppen! Fryktelige smerter i helen Nå kan jeg stampe på den! Behøvde stokker for å gå Nå bruker jeg beina mine perfekt! Øynene hans var ødelagt av forbrenning på grunn av nærkontakt med syre Nå kan jeg se klart! Indre skader og brukne bein etter togulykke Nå kan jeg snu, bøye og bruke armer og bein! 14

15 pv54 SCAND 1/11/09 11:01 Page 15 LA LIVET DITT VÆRE TIL GUDS ÆRE! David Hathaway i Kharkov Prophetic Nettopp den kraften, som bor i deg og i meg, er den samme kraften, som reiste Jesus opp fra de døde! Hvordan ble Han reist opp? Ved Den Hellige Ånds kraft. Denne samme Hellige Ånden både kan og må være i oss! Dersom du har tatt i mot dåpen i Den Hellige Ånd Ap.gj. 1:5, er denne kraften tilgjengelig for deg; og resultatet av dette innebærer en dramatisk endring i livet ditt på samme måten som en oppstandelse fra de døde! Du har kraften men det dreier seg om, hvorledes du BRUKER denne kraften! Jeg har måttet lære meg denne leksen i mitt eget liv. Lev i denne utfordringen å få mennesker frelst! Gud har jo ingen andre til å gjøre det: Hvis du ikke gjør det, kan ikke Gud gjøre det! Lev ved hjelp av ilden og av kraften! Den virkelige ilden i fra Gud kan ikke slokkes ut! Og vi beholder kraften i fra Gud ved tro! 1.Peter 1:5. Men vi må bevise den kraften i våre liv, vor tro blir satt på prøve! Og når den blir prøvet, må troen vår vise seg å være til pris, heder og ære for Jesus, i det øyeblikk Han vender tilbake! Det finnes en troens gave i oss alle, mann, kvinne og barn, som vil reflektere ære og heder ved Jesu gjenkomst! Under Sovjetsystemet vandt den olympiske idrettsmannen ære, først og fremst til det landet han representerte, og dernest til hamselv. Ditt liv, ditt vidnesbyrd, ditt arbeide og din tjeneste må refektere Kristi herlighed. Du må nå frem til å være Kristi ære når Han vender tilbake! Alle, som er døpt i Den Hellige Ånd, har denne kraften og har mottatt troens gave. Bruk den! DU HAR KRAFTEN I DEG BRUK DEN! Helbredelser slik de ble vidnet om fra platformen. Alvorlig leddgikt helbredet; trengte også briller for å lese Nå kan jeg lese uten briller! Smerte i beina sine, hadde ingen følelse i sine tær, legene ville amputere dem Nå har jeg det fint! Smerte i både høyre arm og bein de var lammet helbredet! Rev i stykker senebånd i ankelen Nå er alt i orden igjen! Hadde ingen følelse i nedre del av beinet etter å ha brukket det for 6 måneder siden Nå er det i orden! To tilfeller av ryggmargsbrokk samt kramper i leggene, hardt ved å gå helbredet under gårsdagens møte! To tilfeller av ryggmarvsbrokk og halshvirvel var brudt sammen smerten er borte! Betennelse i hennes lymfeknuter Opphovning og smerte er borte! 15

16 pv54 SCAND 1/11/09 12:55 Page 16 JEG HAR ALDRIG OPLEVET NOGET LIGNENDE! Oplevelsen af Evangeliets kraft som af Evangelist David Hathaway blev prædiket på et pakket stadion med titusinde mennesker hver aften i Vilnius, Litauen, en del af EU, var overvældende... Denne kampagne har sat et banebrydende nyt niveau for overordnet tjeneste: Jeg har aldrig oplevet noget lignende... Hvis nogen evangelisk organisation i verden fortjener støtte og opbakning i sit arbejde i Rusland og Europa, hvad angår effektivitet og udbytte af investeringer, er det i sandhed David Hathaways Eurovision-kampagneteam! Pastor Michael Wieteska fra Geneve Send venligst din gave og evt. korrespondance til: EUROVISION Mission til Europa, Postboks 106, DK-8700 Horsens. Mobil På den sidste aften af kampagnen i Vilnius, i Østeuropa, talte David Hathaway om den ufatteligt store kærlighed, Gud har til hver eneste af os. Han sammenlignede den med en moders kærlighed til sin nyfødte baby, og den glæde der fylder hendes hjerte, hver eneste gang hun rører ved sit lille barn. Mens jeg lyttede til prædikenen, fandt jeg mig selv hulkende helt ukontrollabelt, som jeg sad der ved siden af min mand. Ikke siden jeg gav mit liv til Jesus, har jeg hulket sådan, som jeg gjorde den aften. Åh, denne Jesu kærlighed!!! Tess Wieteska fra Geneve Check kan vedlægges til EUROVISION MISSION TIL EUROPA. Beløb kan indsættes på den norske postgirokonto nr Indbetaling på dansk postgirokonto nr Betaling kan også foretages via Access/Visa. Online: Hvis du modtager Prophetic Vision uden at du har bestilt det, så har andre bedt os om at sende bladet til dig. Såfremt du mod forventning ikke ønsker bladet, vil vi gerne høre fra dig. Ansvarlig dansk udgiver: Dr. Johannes Muhlig. PROPHETIC VISION bliver udgivet af Eurovision Publications, 41 Healds Road, DEWSBURY WF13 4HU, UK. Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Dette er en profetisk tjeneste som går ud fra David Hathaway. Redaktionel direktør: David Hathaway Redaktør: Katie Morris. Oversættere: Erik Petersen & Ole Carl Rutger. Designet & Produceret af: PM CREATIVE All intellectual property rights however arising in relation to this publication including its name which may exist in any law throughout the world are vested solely in David Hathaway

FRYGT ER DET VÅBEN DE BRUGER MOD OS! TRO ER DET SKJOLD GUD HAR GIVET OS!

FRYGT ER DET VÅBEN DE BRUGER MOD OS! TRO ER DET SKJOLD GUD HAR GIVET OS! pv53 Scand 24/7/09 09:33 Page 1 David Hathaway Nr. 53 Efterår 2009 FRYGT ER DET VÅBEN DE BRUGER MOD OS! TRO ER DET SKJOLD GUD HAR GIVET OS! pv53 Scand 24/7/09 09:35 Page 2 David Hathaway Konspirationsteori

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121:

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: ABILD NYT 12. ÅRGANG JANUAR-FEBRUAR 2012 NR. 1-2 Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: Trøstefuld tillid til Gud - Sang til festrejserne Jeg løfter mine øjne til bjergene: hvorfra

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 9

Vidnesbyrd for menigheden bind 9 Vidnesbyrd for menigheden bind 9 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *..

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. : Oktober 1988 137. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere