GUD ER DIN FAR! DU ER HANS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUD ER DIN FAR! DU ER HANS!"

Transkript

1 pv54 SCAND 1/11/09 10:21 Page 1 David Hathaway Nr. 54 Vinter 2009 GUD ER DIN FAR! DU ER HANS!

2 pv54 SCAND 1/11/09 10:23 Page 2 David Hathaway Når vi skriver denne artikel og dette tidsskrift, ønsker vi ikke at skræmme dig eller at gøre dig nedtrykt eller modløs. Gud er din Far, det er hans opgave at passe på dig. Det er din opgave at indse, at det gør Han! Kinamissionæren Hudson Taylor reflekterede over nogle ord, der blev udtalt af en forkynder på hans tid, og skrev derom: Jeg har ofte tænkt over ordene, som professor Charteris udtalte om, at vi i Herren Jesus ser et liv med et stabilt, vedvarende udviklingsforløb fra vuggen til korset; men at Hans liv var det eneste liv, der udviklede sig i den retning! Det sande, kristne liv begynder der, hvor Hans liv endte, ved korset; og den sande udvikling af det kristne liv går fra korset til vuggen, indtil vi kan hvile i de almægtige arme af Hans uendelige visdom og kærlighed. Vi ved ikke hvilke byrder, hvilken rådvildhed og vanskeligheder fremtiden måtte bringe; men vi kender Ham, hvem vi tilhører, og hvem vi tjener. Han kender alt; og dette er tilstrækkeligt for os. Vi lever i en tid med opfyldelse af profetierne. I kirkerne er der mange, som siger, at Jesus ikke bare kan komme tilbage, hvad øjeblik det skal være nu der er for meget, der først skal gå i opfyldelse, det kan umuligt ske nu. Men Ezekiel 12:27-28 taler til os i dag: Herrens Ord kom til mig. Menneske, hør hvad israelitterne (og kirkerne i dag) siger: Han ser syner om fremtiden, profeterer om fjerne tider. Sig derfor til dem: Dette siger Gud Herren: Nu varer det ikke længe! Alt, hvad jeg taler, skal gå i opfyldelse, siger Gud Herren. For 23 år siden sagde jeg, at Jerntæppet ville falde. Det var en meget kritisk tid. Ingen troede på mig, men da Tæppet faldt, så var jeg parat til at gå direkte ind og evangelisere, fordi Gud havde åbenbaret det for mig. for ti år siden fremstillede jeg en dokumentarfilm, The Rape of Europe den er mere profetisk i dag, end da vi fremstillede den for 10 år siden, den går i opfyldelse i vor tid! Jeg lavede også en dokumentarfilm for fire år siden, Who Owns Jerusalem? : Nu lægger Obama pres på Israel for at få delt Jerusalem og give palæstinenserne lov til at gøre Øst-Jerusalem til deres hovedstad; deres parlamentsbygning er allerede opført og beliggende i Jerusalem! Jeg ved det, for jeg har selv været der, og vi offentliggjorde mit billede foran bygningen i Prophetic Vision! Jeg besøgte også Israel i perioden fra 1961, der ledte frem til Seksdageskrigen i Jeg så da, mellem 1948 og 1967, hvordan Jerusalem blev delt, men situationen var helt umulig! araberne fyrede løs på israelerne midt i Jerusalem! Det var Seksdageskrigen, startet af de arabiske nationer, Syrien, Jordan og Ægypten, der genforenede byen. At opgive suveræniteten nu, vil medføre at de får terrorismen tilbage i Jerusalem! Hele Bibelprofetien hænger nøje sammen med de beslutninger, der bliver truffet lige nu! Jeg tror, at Templet vil blive genopført Jeg fremstillede en dokumentarfilm angående dette, The Stones Cry Out. Tempelkarrene er allerede fremstillet, og de oplærer de unge mænd, som skal være præster der. Gud siger: Nu varer det ikke længe! Alt, hvad jeg taler, skal gå i opfyldelse! Hvem har magten? Da Gordon Brown sammenkaldte til G20 tidligere på året, fandt vi ud af, at der var en skjult dagsorden! Der findes en instans, der er parat til at tage styringen over de finansielle, politiske og religiøse anliggender i verden, nøjagtig som beskrevet i Åbenbaringen 13. På topmødet drøftede de muligheden for en helt ny verdensmøntenhed. Verdens valutareservemøntenhed er for øjeblikket den amerikanske dollar, Kinas beholdning er den største, Ruslands den næststørste, men på lige fod med England er Amerika det eneste land, der har tændt for trykkerimaskinerne de trykker simpelthen penge! Hvor kommer de penge fra, som regeringen pumper ud i systemet? Det er slet og ret trykt papir! Det er værdiløst! Banker har tilladelse til at låne mere end hundrede gange værdien af deres aktiver. Hvis du selv har en million pund (8 mio. DKK) til at starte din egen bank med, så kan du udlåne mere end hundrede mio. pund (800 mio. DKK) til almindelige mennesker som dig og mig! Vi befinder os i en farlig situation. Følgende nyheder i uddrag herunder er en bekræftelse på det, vi har sagt tidligere: Bloombergs nyhedsbureau rapporterede følgende d. 10. juli: Den russiske præsident, Dmitri Medvedev illustrerede sin efterlysning af en overnational møntenhed, der kunne afløse dollaren, ved at trække en prøvemønt op af lommen, en forenet, verdensdækkende fremtidsmøntenhed. Her er den, sagde Medvedev til journalisterne i L Aquila i Italien efter et topmøde i Gruppen af otte Nationer. I kan se den og røre ved den. Mønten, der bærer inskriptionen enhed i mangfoldighed, blev præget i Belgien og var blevet præsenteret for lederne af G8 delegationerne, fortalte Medvedev. Spørgsmålet om en overnational møntenhed optager nu alle, samt selve mønterne, sagde Medvedev. Prøvemønten betyder, at de gør sig klar. Dette kunne lede til Dyrets Mærke, som er beskrevet i Åbenbaringen 13:16-17: Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Den nødvendige biochip er allerede fremstillet - er ikke større end et riskorn, det bliver brugt til at mærke kæledyr, dyr i landbruget og heste, og bliver allerede nu anvendt eksperimentelt på mennesker. Man ønsker endog at registrere børn via en chip (til deres egen sikkerhed). Du siger, vi vil stå op imod dette, men en måde, hvorpå det kan blive introduceret, er ved en pengeombytning! Hvis du kun kunne veksle dine gamle penge til nye på betingelse af, at du indvilligede i at modtage chippen så ville du være ude af stand til at 2

3 pv54 SCAND 1/11/09 10:40 Page 3 Prophetic DETTE ER GUDS PLAN! kunne købe eller sælge uden mærket! Selv med chip og pinkode, er svindel med kreditkort steget. Det næste skridt kunne være at få en chip implanteret i hånden eller panden, det eneste sted på det menneskelige legeme med den rette legemstemperaturvariation til at holde en biochip opladet... Men, ligesom enhver anden computer (med automatiske downloadninger, opdateringer og virusser), er biochips linket sammen med et eksternt kontrolcenter... Vi er så tæt på disse ting nu, at dette lægger et kolossalt pres på os alle. Men jeg siger ikke dette for at skræmme dig. For det første: Du er et Guds barn, og Gud har en plan for dit liv. Skriften er helt klar, vi vil blive beskyttet, når den tid kommer. Ja, vi skal sikkert gå igennem trængsel, men trængselen vil lede os ind i herligheden! For det andet: Dette er alt sammen en del af Guds plan, som skal føre til Hans Rige på jord. Så vil djævelen blive bundet i tusinde år, der vil blive fred, og vi skal regere sammen med Kristus! Det er et faktum, at det vi gør nu, afgør vores position i Gudsriget! Jesus illustrerede dette gennem historien om talenterne, til en blev der givet en talent, til en anden to og til endnu en fem og, i henhold til hvad de gjorde med talenterne, så gjorde deres herre dem til herrer over byer, da han vendte tilbage. Der er ingen tvivl, det er dit liv, din tjeneste for Kristus hernede, der har indflydelse på hele din position i hans Kongerige. Bibelen siger, at vi bygger vort eget palæ i Kongeriget det bliver bygget med de materialer, du sender op sølv og guld, som varer ved, eller træ, hø og strå, der vil blive brændt op. Det du gør her, afgør din fremtid i evigheden. Dette er Jesu lære. Jo mere du studerer det Evangelium, Jesus forkyndte, da han var på jorden, jo mere vil du indse, at Han ikke bare prædikede omvendelse fra synd, Han forkyndte Guds Rige på jorden! Det er dette, vi må forkynde også Guds Rige! En tid med fred, helt uden krig, da løven vil hvile ved siden af lammet, og hvor djævelen vil være bundet. Men hvilken ånd har kontrol over mennesker i dag? Det er ikke Guds Ånd! Hvorfor er England i dag med dens historie af Gudfrygtighed den allerværste nation i Europa, når det kommer til drukorgier og stofmisbrug? Det skyldes, at nationen har vendt sig bort fra Gud, og mange kristne sidder passive på deres kirkebænke! Men der findes endnu en trofast rest her de bedende, som er desperate efter at bringe mennesker tilbage til Kristus! Ligesom på Bibelens tid, da Elias så Israels hus oprør og klagede: Jeg er ene tilbage, men Gud sagde: Jeg har bevaret som ikke har bøjet knæ for Baal! Jeg ønsker, at vi sammen skal stå op for Kristus og blive Hans vidner. I 1. Krøn. 28:2 sagde David: Jeg havde besluttet at bygge et hus til bolig for Herrens pagts ark! Hvilken udfordring! Hvad er betydningen af det Guds hus? Det skulle bygges som et synligt bevis på Guds kraft og herlighed, et vidnesbyrd om, hvem Gud er. Det Nye Testamente siger, at DU er Templet for Helligånden, i dag er du og jeg det levende bevis på Gud, som Salomons Tempel jo tidligere var det! Verden er fuld af skepticisme, ateisme fordi der intet er, som kan overbevise dem om, at Gud er der! Kristne har tilladt, at Bibelen er blevet splittet ad, og at mennesker har kunnet benægte sandheden og nøjagtigheden af Guds Ord! Du kan ikke lege med Guds Ord! Åbenbaringen siger, at hvis du tager noget ud af Hans Bog, så vil dit navn blive taget ud af Livets Bog. Og kendte forkyndere af i dag lægger åbenlyst noget til Skriften; Gud siger, at de skal blive påført alle plagerne fra Bogen Åbenbaringen 22: Vi må tilbage til den enkle realitet, at Gud forventer af dig og mig, at vi skal være det levende bevis på, hvem og hvad Gud er! Mit ansvar som evangelist er ikke blot at forkynde Evangeliet, men at fremlægge beviset på, hvem Gud er. En af grundene til at vi har så stort et ansvar i vor tjeneste, er ikke begrundet i, at jeg er sådan en god forkynder, det skyldes i virkeligheden, at folk ved, at jeg taler ud af erfaring, jeg taler ikke teori Jeg taler om effektiviteten i det, Gud gør i dag. Og jeg fortæller dem, at hvis ikke Jesus lever i dag, og hvis ikke jeg har fortalt sandheden fra Guds Ord, så vil der ikke ske nogen mirakler; men Gud beviser altid sandheden i det, jeg siger, gennem de mirakler, som Han udfører, og gennem de folk der bliver helbredt. Kirken af i dag behøver ikke noget Tempel, vi er Templet! Det er forvandlingen og demonstrationen i dit liv, der vil overbevise den vantro. Du må leve i tro, så at mennesker kan se Kristus, gennem det du gør. Men David fortsatte i 1. Krøn. 28:3-6, at Gud havde valgt Salomo til at bygge huset; for Gud sagde: Jeg har udvalgt Salomo til at være MIN søn, og Jeg vil være HANS Fader! Det er dette fællesskab VI har med Gud! Han har udvalgt OS til at være HANS børn! Fornyligt talte jeg i Ukraine om mit etårige fængselsophold i kommunistisk fængsel, og jeg fortalte, at Gud gennem lang tid i dette fængsel ikke svarede på min bøn! En morgen sagde jeg: Åh, Gud, det med himlene er noget bras, intet af hvad jeg beder om giver Du mig hverken mine madrationer eller besøg af min kone du giver mig ingenting! Jeg sagde: Åh Gud, jeg kan ikke bede mere! Så kom jeg i tanker om, hvad disciplene sagde: Herre, lær os at bede! Jesus svarede: Når I beder, så sig: vor Far... I desperation og med tænderskæren, begyndte jeg at sige: Vor Far..., men blev så oprørsk og sagde: Jeg kan ikke sige VOR Far, det er i flertal, og jeg er alene herinde! Alene! Jeg kan kun sige Min Far... Og da jeg sagde disse ord, vågnede erkendelsen pludselig i mit hjerte: Gud er MIN Far, Han er MIN! MIN! Hvilket fællesskab! Og pludseligt forvandlede Guds kraft mit liv og min bøn. JEG ER GUDS BARN! Hvis du har bekendt, at din synd er tilgivet, så er du NY, du er død fra det gamle, du har NYT liv, evigt liv NU! Du er OPREJST med Kristus! Du har ikke brug for Kristen psykologi! Det er gjort! du er et barn af Gud! Han er DIN Far! Du er HANS og Han er DIN! Der findes så mange kristne i dag, som ikke har en vished om effektiviteten i deres frelse. Men hvis du havde den vished, så ville verden også ønske at få den! 3

4 pv54 SCAND 1/11/09 10:41 Page 4 KUN GUD KAN FORVANDLE DIT LIV! POWER OF FAITH TV-TRANSMISSIONER CNBC Europe: Søndage Online: UK Entertainment Channel: Sundays, four times a day (Nordic): Onsdage (Worldwide): Daglig Kanal 10: Mandage Sirius Satellitten 5º øst, kanal GHz Das Vierte: Weds CET CNL-Europe: Søndage Hotbird Satellit 13 øst 12,207 MHz TBN Europe: Søndage Hotbird Satellitten 13º øst, kanal GHz STV (Estonia): Mons & Weds 08.00, Sats 19.00, Suns EET LoveWorld UK: Monday-Friday Sky 588 check channel listing for times CNL-USA: Intelsat Americas (IA5) Satellite 97 W Impact Television, Sacramento USA: Weekly Power of Faith CNL-Russia: Sundays Moscow Time Second Channel (Armenia): Fortnightly Weds Fri pm LoveWorld South Africa: Monday-Friday Botswana TV: Weekly Top TV Uganda: Thursdays Local Time 4 Ønsker du Seneste rapporter? Davids rejseplan? Tidsskriftartikler? Online transmissioner?

5 pv54 SCAND 1/11/09 10:41 Page 5 STRATEGISK PLAN FOR EVANGELISERING Europa og Rusland kan ikke vindes for Kristus af stilfærdige, trøstende og elskende mænd og kvinder, der driver af sted på en bølge af uvished men af dem, der vil sætte Jesus og menneskers sjæle først og lade det være ledetråden i alting så de lader deres eget og familiens komme i anden række, når det gælder Kristi kald; ja, af dem der med afgjorthed kender Kristi kald i sig som vil leve i tro på en Gud, der svarer på bøn, gør mirakler, og som ikke svigter som er under salvelse af Helligåndens ild som accepterer, at den Gud, der i henhold til Skriften vil redde os i de sidste dage, også vil sætte dem i stand og udruste dem og derigennem forherlige Kristus ved at udføre tegn og undere. Sådan vil først Rusland, og derefter hele Europa blive rystet i deres grundvold, og de fortabte blive befriet for djævelens magt og fra helvedes ild ikke ved menneskers styrke, men ved Min Ånd siger Herren. VISIONEN At evangelisere hele Europa og hele det tidligere Russiske Imperium indtil Kristi genkomst med hovedvægten lagt på de hidtil unåede områder i Europa og Rusland, dem som er bundet op i falske religioner, de områder hvor kristen tro næsten er udslettet, og som nu praktisk talt er ateistiske og verdslige stater i Europa; samt andre områder Helligånden leder os til. At forberede og fremskynde Kristi andet komme gennem evangelisering for fuld kraft. At arbejde i den høstklare mark, og derigennem opfylde Jesu sidste befaling til alle hans disciple før Han for til himmels Forkynd Evangeliet og helbred de syge. At søge ved tro at opnå Helligåndens autoritet til: Aktivt at opfylde Hudson Taylors vision, nemlig at se Helligånden bringe den største vækkelse, nogen har oplevet i Rusland og dernæst gå ind i dele af Europa, kulminerende i selve Jesu Kristi genkomst på jorden. METODEN Vi må maksimere tiden vi bruger, energien og finanserne udvide brugen af alle medier øge størrelse og effektivitet af enhver mission. Dette betyder, i Rusland, at inkludere et større område i hver eneste byomfattende mission og i mindre lande udvide fra bydækkende til landsdækkende. PÅ MELLEMSTADIET 4-7 ÅR Fortsætte i Rusland, og følge Helligånden, udvide ind i Vesteuropa og EU. Udvide brug af TV samt afholde egentlige kampagner, dækkende flere byer og lande bruge både evangeliske og dokumentariske programmer påvirke hele nationer ved Helligåndens kraft. LANGSIGTET 8-10 ÅR Dække hele Europa helt op til og omfattende Israel skabe kampagner på landsplan og via alle medier. Metoder: øget bøn udnytte tiden og energien mere effektivt øge brugen af medier og teknologi lokalstab nationale ressourcer og finanser. Gøre alle fremstød til bydækkende eller landsdækkende kampagner med TV-dækning. Maksimere og udnytte Davids voksende salvelse og erfaring bedre uden at udmatte ham! Lade vores vision og tro vokse for at vi kan tappe af vor Guds uudtømmelige, grænseløse kraft! TILSIDST Indsamle den endelige høst op til Kristi genkomst i vor livstid. Bed uden ophør om at Gud mirakuløst ved Helligånden vil fortsætte med at øge Davids salvelse, som årene går fortsætte med at give David overnaturligt helbred og helbredelse skaffe rigelige finanser som tillader David at færdiggøre løbet og se enhver vision og ethvert åndeligt løfte blive opfyldt i hans livstid! KORTSIGTET 1-3 ÅR Koncentrere os om Rusland og den tidligere Sovjetblok Ukraine, Baltikum og Balkanlandene. Øge anvendelsen af TV-udsendelser ved at forberede og introducere enhver missionsaktivitet. Påvirke enhver nation, hver eneste region, gennem øget brug af pressen. Gøre brug af den nye website til at tilbyde vort tidsskrift, Prophetic Vision på mange nye sprog.

6 pv54 SCAND 1/11/09 10:43 Page 6 EVANGELISERING Aldrig før i nationens historie er så mange mennesker stimlet sammen for at høre Evangeliet! Litauen, med sine 3,6 mio. indbyggere, er et nordeuropæisk land og samtidig det sydligst beliggende af de tre Baltiske lande. Det grænser op til Letland, Hviderusland, Polen og den russiske enklave Kaliningrad. Litauen er medlem af NATO og EU, dets hovedstad, Vilnius har titel af Europas Kulturhovedstad 2009, og Litauen fejrer også 1000 års jubilæum for, da Evangeliet først kom til landet. Vi indtog og fyldte det største indendørs stadion i hele Balkan og flere deltog i møderne hver aften af dem var maksimalt troende, og den langt største majoritet (80%) bestod af ikke-troende, som i tusindtal gav respons på den stærke, Evangeliske forkyndelse. Landsdækkende annoncering bragte fyldte busser ind fra hele landet med det resultat, at hele landet blev rystet. Da vi var rejst, blev mere end 30 separate Alfa- Kurser påbegyndt alene i Vilnius for at tage sig af de nyomvendte! En lokal pastor fortalte følgende: Aldrig har så mange mennesker været samlet i hele Litauens historie for at høre Evangeliet! Vi har bedt og ventet i 20 år på dette! Michael Wieteska, stifter og pastor for en stor kirke i Geneve, skrev: De tre dage med Evangelisering i Vilnius, Litauen, blev en fantastisk succes med den fineste forberedelse og præsentation kombineret med Guds store kraft. Hver aften fortsatte de allerbedste lovsangsgrupper med at synge til ud på de små timer, med tusindvis som blev for at nyde det, der uden tvivl var den største, alsidige Gospel-event, det kontinentale Europa nogensinde har været vidne til. Fredag aften var der lagt vægt på de unge; lørdag aften oplevede vi pulserende, dynamisk og moderne Gospelmusik, med en sangstjerne bakket op af et i sandhed storslået kor; mens gospelmusikken, der på afslutningsaftenen blev fremført af ledende operasangere fra Litauen, var så fuld af kraft, at man ikke behøvede at kunne litauisk for at blive rørt til tårer. Det var,som om vi befandt os på et af de allerstørste teatre i London eller New York, så stor var opsætningen, lyssætningen fantastisk, og præsentationen så poleret. Åh ja, og lad os ikke glemme de hundreder af forældreløse børn, der strømmede ind søndag eftermiddag til deres eget, lille Disneyland! Denne kampagne har sat et skelsættende nyt niveau for overordnet tjeneste: Jeg har aldrig været vidne til noget lignende. Det team, David samlede til at forestå forberedelserne, fortjener også ros for denne i sandhed enestående og problemfri kampagne Min kone og jeg føler os meget privilegerede over at måtte være en lille del af dette. Hvis nogen evangelisk organisation i verden fortjener støtte og opbakning i sit arbejde i Rusland og Europa, hvad angår effektivitet og udbytte af investeringer, er det i sandhed David Hathaways Eurovision-kampagneteam! Vore arrangører begyndte et år tidligere, og involverede hele nationen og alle trosretninger, inklusive Katolikkerne, der valgte temaet Gospel Celebration, fordi nationen fejrede 1000-året som Kristen nation! Repræsentanter tog til hver eneste by og landsby rundt om i hele landet for at opfordre kirkerne til at bringe ikke-troende ind på møderne. De verdslige medier bragte vore annonceringer og skrev positivt og forventningsfuldt forud for mødernes afholdelse. Kampagnen blev kombineret med et stort humanitært hjælpeprogram for at afhjælpe den nød, der var forårsaget af den katastrofale økonomiske situation, der hersker i Litauen, som nu befinder sig bag et nyt Jerntæppe af finansgæld overfor Vesteuropa. Efter 10 år på stoffer stod han med 3 stivnede led og kunne ikke hæve sin venstre arm helbredt! Opereret for kræft for 2 år siden nu er alle symptomer forsvundet! Sportsskade og smerte i sine knæ alle smerter er væk! Kræftsvulst i lungerne alle symptomer er væk! 6

7 pv54 SCAND 1/11/09 12:47 Page 7 Prophetic G I VILNIUS, LITAUEN! Helbredelser som blev bevidnet fra platformen. Kunne dårligt se eller tale efter et slagtilfælde det kan hun nu! Havde kræft i bryst og lunger kunne ikke bevæge øverste del af kroppen alle symptomer er væk! Efter et slagtilfælde kunne han ikke tale tydeligt det kan han nu! Havde blødning i øjet, var også døv hører og ser nu perfekt! Et ledbånd i benet revet over fuldstændig helbredt! Forkrøblende smerte og venstre hånd er hævet, samt støj i hovedet i 15 år helbredt! Alvorligt fald som 8-årig resulterede i talefejl og forvrænget ansigt fuldstændig helbredt! Led i benet revet over blev helbredt i går i dag kan hun gå i højhælede sko! Få forbindelse med David på en helt ny måde besøg vores dynamiske websted propheticvision.org.uk 7

8 pv54 SCAND 1/11/09 10:52 Page 8 GUD ØNSKER AT VÆRE EN FADER FOR DIG! David Hathaway, Vilnius Da disciplene så den mand, der var født blind (Johs. 9), så de ham ikke, som Jesus så ham. Jesus så en mand med et alvorligt problem, og Jesus havde et stærkt ønske om at hjælpe ham og sætte ham fri. Ingen anden kunne give ham håb og et nyt liv. Du er her for at møde Jesus! Gud kender til dit liv, Han forstår dine behov, dine problemer, Han ønsker at være en Fader for dig, Han ønsker at velsigne dig, at berøre dit liv. Et mirakel kan ske, som vil give dig nyt håb, åbne en helt ny tilværelse for dig! Denne blinde mand er ikke den slags person, som mennesker ville stoppe op for. Disciplene så ham og spurgte: Hvem er årsag til dette, hvem har syndet? Det er som at se på en stofmisbruger eller en alkoholiker, eller enhver anden synder og spørge: Hvorfor? Hvorfor er han en stofmisbrugere, en alkoholiker? Jesus ser ikke sådan på dig, Han siger ikke: Hvorfor? Hvorfor er du en synder? Han siger: Jeg elsker dig! Jeg ønsker at se dig fri! Jesus kender svaret. Så hvem har syndet? Var det den blinde mand? Eller hans forældre? Synden findes i verden, alle og enhver af os er berørt af synden! Jeg er en synder. Du er en synder! Men forskellen er, at Gud elsker mig, han satte mig fri. Han sagde ikke: Hvorfor? Da Han så på mig, fordømte Han mig ikke, Han sagde ikke: Din tåbe! Han sagde: Jeg kom for at sætte fri. Bibelen siger, at Jesus ikke kom til verden for at fordømme dig, men for at sætte dig fri, for at bryde forbandelsen, for at bryde syndens magt! Da Jesus så på den blinde mand, så han ikke en ludfattig mand i snavsede klæder, Han så den mand, som han kunne blive, Han så hans fremtidsudsigter! Og når Gud ser på dig, så ser Han ikke din synd, Han ser ikke på din fortid Han elsker dig! Han ser den, du kan blive til! Han ser din fremtid! Det er et mægtigt mirakel! Gud elsker dig! Han ønsker dig! Hvorfor? Hvorfor var manden født blind? Jesus sagde, at det ikke var hans skyld, det var ikke hans forældres skyld. Hvorfor skete det? For at herliggøre Gud! Så at Gud kunne udvirke et mirakel, vise Sin kraft! Det er derfor du er her, for at møde Jesus! Gud ønsker at udføre et mirakel, Han ønsker at forvandle dit liv, så det bliver et mirakel! De religiøse ledere spurgte: Er vi også blinde? Ja, de var blinde, de kunne ikke se, hvem Jesus var, de forstod ikke den kraft, som Han havde! Jeg ønsker ikke, at du skal være blind, jeg ønsker, at du skal se, skal kende, skal indse, at Jesus elsker dig, Han ønsker at forandre dit liv! I disse tre dage overværer du de allerstørste mirakler, nogen har set i Litauen, men det største mirakel er ikke helbredelse, det er når Gud forvandler dit liv! Når Han tilgiver hver eneste synd og sætter dig fri! Alt, du behøver at gøre, er at komme til Ham! Havde betændelse i hele kroppen kunne ikke løfte sine børn fuldstændig helbredt! Benene skadet under fodbold helbredt! Vanfør efter fald i klipper som barn fuldstændig helbredt! Haft hovedpine helt fra fødslen på grund af forsnævrede blodkar i hovedet al smerte har forladt ham! 8

9 pv54 SCAND 1/11/09 10:53 Page 9 BARE EN BERØRING VIL FORVANDLE DIT LIV! Prophetic Skjoldbruskkirtelknude i venstre side af nakken forsvundet helt! Diskusprolaps fuldstændig helbredt den første aften! Hørte dårligt helt fra fødslen nu kan hun høre! Konstant smerte i hjertet og maven har ingen smerter længere! Forhøjet blodtryk på over 200 nu er han tjekket igen blodtryk normalt! Forstrakte ledbånd i hendes ben nu kan hun gå helt uden smerte! Led efter hjerneblødning støj i hovedet er forsvundet! Gennemgik canceroperation for 10 dage siden nu er alle smerter og symptomer væk! SEND VENLIGST DIN GAVE TIL EUROVISION Mission til Europa Postboks 106, DK-8700 Horsens. Check kan vedlægges til: EUROVISION MISSION TIL EUROPA. I Norge: Beløb kan indsættes på den norske postgirokonto nr I Danmark: Indbetaling på dansk postgirokonto nr Betaling kan også foretages via Access/Visa. Online: Dr. Johannes Muhlig. Mobil

10 pv54 SCAND 1/11/09 10:53 Page 10 BUY ONLINE TODAY! propheticvision.org.uk Available in English German Dutch French Slovak Book Available in English German Dutch Slovak DVD Babylon in Europe The Rape of Europe Available in English German DVD Who Owns Jerusalem? Available in English German DVD The Stones Cry Out Gud har gitt meg en åpenbaring med hensyn til Russland, Israel og Midt-Østen, som er så sterk, at det er som å se ned på et kart over djevelens strategi. Min bok Babylon i Europa og filmen min Voldtekten av Europa, sammen med min film Hvem eier Jerusalem, viser helt klart, hva som skjer i verden i dag: Europa, Islam, kampen om Jerusalem. Dette er djevelens strategi. Men jeg ser også Guds strategi, hva Han ønsker å gjøre. Dette pålegger oss et skremmende ansvar til å handle på Troens Kraft. Gud ønsker å vise Sin makt her på jorden - nettopp gjennom DEG! Hvordan kan dette gå til?

11 pv54 SCAND 1/11/09 10:54 Page 11 Kjære Venner From: Michael Subject: query To: Eurovision Cc: Kjære Venner, vær så snill å be David besvare dette spørsmålet mitt. I det nye bladet (høsten Nr. 53) sier David, som så mange ganger tidligere, at Jesus både kan og vil helbrede vi må bare be i tro for å motta, og dersom vi ikke har tro, kan vi be om det, og da VIL mirakelet skje. Han er meget kategorisk og understreker dette meget tydelig, at når det gjelder helbredelse, kommer det an på den, som i situasjonen tror Gud og har troen, og hvis den mangler, er dette en gave, som man kan be om å få. Hva som forvirrer meg er, at han, som la opp møtene for David i Slovakia i år, døde av en hjernesvulst til tross for mange bønner, og dessuten la jo David hendene sine på ham personlig. Michael Kjære Michael, 17 spør disiplene om, hvorfor de ikke kunne helbrede sønnen til en mann. Jesus irettesatte dem på grunn av deres manglende tro. Hvis dere hadde like stor tro som et sennepsfrø, kan dere flytte fjell, sa han. Takk for din , som David har lest. Første gangen David ble utfordret av guddommelig helbredelse var som tenåring. Han møtte ofte en eldre mann i menigheten sin, som han ba sammen med angående helbredelse. Denne gamle mannen ble lagt inn på sykehus, hvor han døde meget plutselig av kreft i prostata men han hadde aldri fortalt David om, at han hadde et helsemessig problem, og at dette var grunnen til, at han hadde tatt initiativet til å møte David for å be sammen med ham og søke Herren. Etter dette ga ikke David seg overfor Gud, før han så helbredelser i tjenesten sin og i sitt eget liv som ung pastor. David sier alltid, at det er de mennesker, som ikke blir helbredet, som beskjeftiger ham mest, og som mest utfordrer ham til å søke Gud for å få en ny kraft og autoritet. Svarene, som du ser etter, og som David også var på jakt etter for så mange år siden, de finnes i Guds Ord, og de blir virkelige, når vi kriger oss igjennom vår egen vantro for å ta imot svarene i tro. Å bli fri synd og sykdom er Guds vilje for oss mennesker, men inntil djevelen blir bundet i 1000 år, vil vi fremdeles kjempe mot disse tingene. Hebreerbrevet lærer oss, at Jesus måtte være av kjøtt og blod slik som oss andre, og være underlagt lidelse på samme måte som vi; og Han var berørt av våre skrøpeligheter, dog uten synd (Hebr. 2:14-18; 4:15-16). Fordi Hans levevilkår var de samme som våre, og fordi Han kjenner, hvor hardt det er å leve her på denne jorden, lever Han nå for å gå i forbønn for oss. Han KJENNER til, hva det er, vi går igjennom. Tro er ikke en besværlig og urettferdig eksamen, som vi må gå igjennom, det er ganske enkelt det forholdet, vi har til vår Far; det er vår trøst og tillit til Hans kjærlighet til oss. Dette er årsaken til, at David underviser om tro, slik at vi kan leve i Gud kjærlighet og velsignelser. Etter et korstog samlet pastoren der på stedet sammen noen vidnespyrd fra mennesker, som var blitt frelst og helbredet, og i hvert tilfelle sa de nøyaktig det samme, at da de hørte, hvor meget Gud elsket dem, ble de også helbredet fra sine sykdommer. For et år siden fikk vi kontakt med en engelsk forretningsmann, som arbeidet i Slovakia. Vi kjente ham ikke, men Gud hadde lagt på hans hjerte å investere noe av sin fortjeneste på et korstog og invitere David som evangelist, ettersom han hadde et stort hjerte etter å se mennesker frelst. Fordi han hadde et slikt kjennskap til befolkningen i Slovakia, var det han, som valgte ut de nøkkelpersoner, som skulle organisere møtene for oss. David møtte Philip bare en gang, og det kom som et sjokk for alle, da det plutselig ble kjent, at han hadde en aggresiv hjernesvulst, bare noen få måneder før korstoget. Familien hans ba ikke om helbredelse, men de ba om støtte i bønn, og de hadde tro for, at Gud skulle gi Philip fred og trøst. Enken hans skrev senere: Vi ble fortalt, at vi måtte forvente mye smerte og angst, særlig mot slutten av Philips liv. Som familie er vi glade for å kunne oppmuntre alle, som går i gjennnom liknende omstendigheter med dette: En god del venner satte sin lit til bønnens kraft, forbønner, nadverden, daglig salving med olje, og de gikk også inn i faste for Philip, og derfor møtte han svært lite med smerter og brukte ingen hårde medikamenter og kunne forbli i en avslappet måte å leve på omgitt av Guds kjærlighet. Gud handlet slik de hadde tro for. David tilbød seg å be for Philp personlig, og hans famillie ble enige om en dato, som viste seg å være de aller siste timer han hadde igjen å leve her på jorden. Philip gjenvant tilstrekkelig bevissthet til å kunne kjenne igjen familien sin, som var samlet rundt sengen. Så sovnet han fredfullt inn for å være med Herren. De fleste vidnespyrd om helbredelse vi finner i Evangeliene, forteller om at mange, og i noen tilfeller alle, blir helbredet. Men det finnes også eksempler på, at i noen tilfeller kunne selv ikke Jesus gjøre mektige gjerninger, på grunn av deres vantro. I Matt. Det Nye Testamente beretter om disiplene, at de til tross for at de hadde sin tro festet på Jesus, ble deres tro forandret til vantro, når de ble stillet overfor det ene behovet eller krisen etter den andre. For dette irettesatte Jesus dem (f.eks i båten mens stormen raste: Hvorfor er dere så redde, så liten tro dere har, sa Han til dem.) Selv ved det siste aftensmåltidet, sa Jesus til dem: Tror dere nå? Men tiden er nå kommet, da dere vil bli spredt omkring Joh. 16:31-32) Etter oppstandelsen bebreidet Jesus sine disipler for deres vantro og harde hjerter (Mark.16:14). Enhver av oss, som anser seg for å være en Herrens disipplel, må erkjenne vantroen og hardheten, som angriper våre hjerter i hver ny situasjon, når vi møter hver ny vanskelighet, og vi må be Gud om å fornye vår tro og få den til å vokse, og be om en ny trosgave fra Den Hellige Ånd. De omstendigheter vi møter i vår vei KAN bli forandret, for Guds Ord KAN IKKE ta feil. Men Hans Ord vinner over våre omstendigheter i henhold til vår tro på Ham og Hans Ord. Vår tro er, at Han kan ikke mislykkes i å holde sine løfter, Han kan heller ikke forandre Sitt Ord 4.Mos.23:19 sier, at Gud er ikke en mann, så Han lyver! Bibelen sier, at vi lever ved tro. Paulus skrev: Det livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. (Gal. 2:20). Det er ikke bare, når det gjelder helbredelse, eller når det gjelder frelsen vår for evigheten, at troen er helt nødvendig. Troen er likeså helt nødvendig for hvert eneste behov, som vi har; i våre familieliv, i følelseslivet vårt, når det gjelder økonomien vår eller i enhver krise som måtte møte oss. Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga Han fritt for alle, hvorledes kunne Han annet enn gi oss alle ting med Ham? Nød, angst forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus! (Rom. 8:32-39). Jeg stoler på, at dette besvarer noen av de spørsmål, som ligger deg på hjertet. Katie Morris For David Hathaway 11

12 pv54 SCAND 1/11/09 10:55 Page 12 EVANGELISERING Tusenvis av mennesker deltok i Davids kampanjemøter i Kharkov, og hver kveld var det så mange, som omvendte seg, at det til slutt var over tre tusen ikke troende, som tok imot Jesus. Ukraina opplevde mye grusomt og mye lidelse i de 70 årene med kommunisme: pastor Peter, som la opp møtene for oss, fortalte oss, at hans bestefar ble myrdet for sin tros skyld, og tilbake sto bestemoren igjen med fem barn, som skulle forsørges, uten inntekter og uten noen støtte fra staten. En av dem, moren hans, tok i mot Jesus, da hun var 12 år gammel og ble døpt under full neddykking. En nabo var vidne til dette og anmeldte pastoren til det hemmelige politiet for å ha døpt en mindreårig. Han ble dømt til 14 års hardt tvangsarbeide for denne forbrytelsen. Ikke til å undres over at våre TV kameraer viste mange gråtende mennesker, da David fortalte om, hvorledes han opplevde det selv å være i fengsel, det som brakte ham inn i et nytt forhold til vår himmelske Far. Denne smerten i befolkningen i Ukraina er ikke blitt borte i løpet av de siste 20 årene, til tross for den friheten og den frie markedsøkonomien, som de har fått. Joda, noen forretningsmenn og mafiaen er blitt vanvittig rike, men det på bekostning av den vanlige borger. I de første tre månedene av 2009 sank, ifølge offisielle tall, økonomien i Ukraina med 20.3%, og det førte til, at Ukraina er et av de landene, som er blitt hardest rammet av den globale finanskrisen. Her finnes det en massiv arbeidsløshet, og pensjonistene er ikke i stand til å betale verken for sine renter eller sine olje og/eller elektrisitetsregninger med de latterlige lave pensjonene, som de har lagt til side for sin alderdom. Hvis du er syk i Ukraina, må du selv betale både for ditt sykehusopphold og legebesøk, og så må du betale din egen medisin. Her finnes ingen hjelp, ei heller subsidier, og folk er for fattige til å kunne kjøpe seg egne helseforsikringer! Disse menneskene trenger Kristus! Da David kalte menneskemengdene frem, sa pastor Peter: Jeg har ikke sett så mange ikke troende mennesker komme frem for å overgi seg på de siste 10 årene! Gud stadfestet Sitt Ord med strålende helbredelsesmirakler det gjør Han bestandig! Det var en kvinne, som var næsten blind, det var noe galt med synet hennes. Hun bekjente: Jeg trodde ikke, at Gud ville helbrede meg. Jeg syntes, det var urettferdig, da jeg så de andre menneskene, som ble helbredet. Derfor ønsker jeg å si til Gud, at jeg er så lei meg, for da jeg kom hjem i går kveld, skjønte jeg, at Han også hadde helbredet meg! Kom til møtet som blind, men skjønte, da hun kom hjem fra møtet, at hun kunne se! Skoliose og smerter i ryggen hennes, kunne ikke løfte på barna eller bøye seg vidunderlig helbredet! Helvetesild høyre side voldsomt angrepet nå er smerten fullstendig borte! Revet løs en muskel i høyre bein, kunne bare så vidt gå helbredet fullstendig! 12

13 pv54 SCAND 1/11/09 10:57 Page 13 Prophetic I KHARKOV, UKRAINA Helbredelser slik de ble vidnet om fra platformen. Høyre skulder lammet etter at hun brakk den for seks år siden nå er lammelsen fullstendig borte! Bein i stadig forfall i 15 år kunne så vidt bevege seg Nå kan jeg løpe! Vrikket ankel Nå kan jeg hoppe på den! Brakk høyre kragebein, brakk også beinet Nå er alle mine bein i fullstendig god orden! Armen brukkket på to steder Nå, se her hva jeg kan gjøre! Haltet siden hun falt for 7 måneder siden helbredet! Døv på venstre øre på grunn av blødning for 40 år siden helbredet! Skiver som går i oppløsning, ute av stand til å løfte armene på tre år Nå kan jeg det! BLI SOM DE TO BLINDE MENNENE SI JA TIL JESUS! David Hathaway i Kharkov Leger sier, at når det gjelder de syke, som kommer til dem, så har 80% av tilfellene sin årsak ikke bare i det fysiske, men de har også en åndelig grunn, noe som er galt. Svaret på dette er Jesus Han elsker deg, og Han ønsker å tilgi deg og hjelpe deg. Bibelen sier: For så har Gud elsket verden, at Han ga sin eneste Sønn, ikke for å dømme verden, men forat verden gjennom Han skulle bli frelst! Joh. 3:16. Jesus ga sitt liv for oss, Han hadde intet hjem, ingenting, som Han kunne kalle sitt eget. Han ble torturert, slått, kastet i fengsel og korsfestet, Han døde for å demonstrere Guds kjærlighet til deg, for å bringe fred inn i livet ditt, tilgi deg syndene dine og helbrede deg. Gud elsker deg så meget, forstår du. Bibelen forteller oss, at Jesus ble såret, for at du skulle bli helbredet. Han ble fristet, og derfor får du tilgivelse, Jesus bar din sykdom, dine smerter, og din synd. Han beseiret djevelen Han er Guds Sønn! Men på hvilken måte kan du få se et mirakel i livet ditt? Bare stol på Ham og tro på Ham, gjør så deretter det, som du ikke kunne utføre før! Tro er, hva du gjør. En gang ble Jesus stoppet av to blinde menn, som ropte på Ham om hjelp. Jesus spurte dem: Tror dere, at jeg kan gjøre dette? Tror dere, at jeg kan utføre dette mirakelet? De svarte: Ja!. Og de ble helbredet! Matt. 9: Vær som disse to blinde mennene, si Ja til Jesus! Han vil berøre livet ditt og utføre mirakler i forhold til troen din. Gud vil gi deg det, som du har tro for! 13

14 pv54 SCAND 1/11/09 10:59 Page 14 TA I MOT MERE ENN HELBREDELSE TA I MOT ET NYTT LIV! David Hathaway i Kharkov Jesus har makt over de problemene, som vi daglig møter i våre liv. Mennesker kommer ofte til møtene mine, fordi de venter, at det skal skje et mirakel. Men dette er ikke alt det, som Guds Kraft kan strekke seg til. I Bibelen leser vi om de ti spedalske, som kom til Jesus. Han ba dem vise seg for prestene, og mens de gjorde dette, ble alle de ti friske. Mirakelet skjedde ikke, mens de var sammen med Jesus, mirakelet skjedde, da de gikk fra Ham og gjorde det, som Han ba dem om å gjøre. Men bare en kom tilbake for å takke Ham. Denne ene mannen tok i mot MERE, noe mere enn det å bli frisk, han fikk et helt nytt liv! Jesus ønsker å gi DEG noe mer også! Jeg ble engang invitert til et fengsel i Sibir: menn, beryktede kriminelle var der. Vi fikk være sammen i 30 minutter hvor vi tilba Gud i lovsang, og så hadde jeg 30 minutter til rådighet til å tale til fangene. Fengselsbetjenten sa til meg: Din Gud kan ikke forandre disse mennene. Det ble en sterk utfordring. Jeg forkynte om Guds kjærlighet. Jeg forkynte Kristus. Alle de 1400 fangene overga seg. Min tid var ute, så jeg måtte gå. Jeg ba ikke engang om, at de måtte bli friske. Noen år senere erfarte jeg, at av disse mennene var 120 av dem blitt evangelister og pastorer Du forstår, de tok imot mere enn helbredelse. Gud ga dem nye liv, forandret deres levemåte! Det største miakelet skjer, når Gud tilgir deg og gir deg et helt nytt liv. Oppsmuldret nakkehvirvel fra 20 års alderen Nå kan jeg fint bruke nakken min! Hun kunne ikke bøye sine knær uten smerter, og hadde dessuten problemer med skjoldbruskkjertelen Nå er alle symtomene borte! Smerte i venstre hofte og lår og dessuten grå stær alt er vekk! Meget svak med høyt blodtrykk og smerte i nedre delen av ryggen Nå har jeg en god følelse i kroppen! Fryktelige smerter i helen Nå kan jeg stampe på den! Behøvde stokker for å gå Nå bruker jeg beina mine perfekt! Øynene hans var ødelagt av forbrenning på grunn av nærkontakt med syre Nå kan jeg se klart! Indre skader og brukne bein etter togulykke Nå kan jeg snu, bøye og bruke armer og bein! 14

15 pv54 SCAND 1/11/09 11:01 Page 15 LA LIVET DITT VÆRE TIL GUDS ÆRE! David Hathaway i Kharkov Prophetic Nettopp den kraften, som bor i deg og i meg, er den samme kraften, som reiste Jesus opp fra de døde! Hvordan ble Han reist opp? Ved Den Hellige Ånds kraft. Denne samme Hellige Ånden både kan og må være i oss! Dersom du har tatt i mot dåpen i Den Hellige Ånd Ap.gj. 1:5, er denne kraften tilgjengelig for deg; og resultatet av dette innebærer en dramatisk endring i livet ditt på samme måten som en oppstandelse fra de døde! Du har kraften men det dreier seg om, hvorledes du BRUKER denne kraften! Jeg har måttet lære meg denne leksen i mitt eget liv. Lev i denne utfordringen å få mennesker frelst! Gud har jo ingen andre til å gjøre det: Hvis du ikke gjør det, kan ikke Gud gjøre det! Lev ved hjelp av ilden og av kraften! Den virkelige ilden i fra Gud kan ikke slokkes ut! Og vi beholder kraften i fra Gud ved tro! 1.Peter 1:5. Men vi må bevise den kraften i våre liv, vor tro blir satt på prøve! Og når den blir prøvet, må troen vår vise seg å være til pris, heder og ære for Jesus, i det øyeblikk Han vender tilbake! Det finnes en troens gave i oss alle, mann, kvinne og barn, som vil reflektere ære og heder ved Jesu gjenkomst! Under Sovjetsystemet vandt den olympiske idrettsmannen ære, først og fremst til det landet han representerte, og dernest til hamselv. Ditt liv, ditt vidnesbyrd, ditt arbeide og din tjeneste må refektere Kristi herlighed. Du må nå frem til å være Kristi ære når Han vender tilbake! Alle, som er døpt i Den Hellige Ånd, har denne kraften og har mottatt troens gave. Bruk den! DU HAR KRAFTEN I DEG BRUK DEN! Helbredelser slik de ble vidnet om fra platformen. Alvorlig leddgikt helbredet; trengte også briller for å lese Nå kan jeg lese uten briller! Smerte i beina sine, hadde ingen følelse i sine tær, legene ville amputere dem Nå har jeg det fint! Smerte i både høyre arm og bein de var lammet helbredet! Rev i stykker senebånd i ankelen Nå er alt i orden igjen! Hadde ingen følelse i nedre del av beinet etter å ha brukket det for 6 måneder siden Nå er det i orden! To tilfeller av ryggmargsbrokk samt kramper i leggene, hardt ved å gå helbredet under gårsdagens møte! To tilfeller av ryggmarvsbrokk og halshvirvel var brudt sammen smerten er borte! Betennelse i hennes lymfeknuter Opphovning og smerte er borte! 15

16 pv54 SCAND 1/11/09 12:55 Page 16 JEG HAR ALDRIG OPLEVET NOGET LIGNENDE! Oplevelsen af Evangeliets kraft som af Evangelist David Hathaway blev prædiket på et pakket stadion med titusinde mennesker hver aften i Vilnius, Litauen, en del af EU, var overvældende... Denne kampagne har sat et banebrydende nyt niveau for overordnet tjeneste: Jeg har aldrig oplevet noget lignende... Hvis nogen evangelisk organisation i verden fortjener støtte og opbakning i sit arbejde i Rusland og Europa, hvad angår effektivitet og udbytte af investeringer, er det i sandhed David Hathaways Eurovision-kampagneteam! Pastor Michael Wieteska fra Geneve Send venligst din gave og evt. korrespondance til: EUROVISION Mission til Europa, Postboks 106, DK-8700 Horsens. Mobil På den sidste aften af kampagnen i Vilnius, i Østeuropa, talte David Hathaway om den ufatteligt store kærlighed, Gud har til hver eneste af os. Han sammenlignede den med en moders kærlighed til sin nyfødte baby, og den glæde der fylder hendes hjerte, hver eneste gang hun rører ved sit lille barn. Mens jeg lyttede til prædikenen, fandt jeg mig selv hulkende helt ukontrollabelt, som jeg sad der ved siden af min mand. Ikke siden jeg gav mit liv til Jesus, har jeg hulket sådan, som jeg gjorde den aften. Åh, denne Jesu kærlighed!!! Tess Wieteska fra Geneve Check kan vedlægges til EUROVISION MISSION TIL EUROPA. Beløb kan indsættes på den norske postgirokonto nr Indbetaling på dansk postgirokonto nr Betaling kan også foretages via Access/Visa. Online: Hvis du modtager Prophetic Vision uden at du har bestilt det, så har andre bedt os om at sende bladet til dig. Såfremt du mod forventning ikke ønsker bladet, vil vi gerne høre fra dig. Ansvarlig dansk udgiver: Dr. Johannes Muhlig. PROPHETIC VISION bliver udgivet af Eurovision Publications, 41 Healds Road, DEWSBURY WF13 4HU, UK. Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Dette er en profetisk tjeneste som går ud fra David Hathaway. Redaktionel direktør: David Hathaway Redaktør: Katie Morris. Oversættere: Erik Petersen & Ole Carl Rutger. Designet & Produceret af: PM CREATIVE All intellectual property rights however arising in relation to this publication including its name which may exist in any law throughout the world are vested solely in David Hathaway

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013 Tjenestedelingen mellem kvinde og mand Fossnes november 2013 Tjenestedelingen begynder i hjemmet a) Hjem b) Menighed Når der er en tjenestedeling i menigheden, er det, fordi der er en tjenestedeling i

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Studie 12 Menigheden 70

Studie 12 Menigheden 70 Studie 12 Menigheden 70 Åbne spørgsmål Enten/eller Er menighedens primære formål at skabe rammer for, at troende kan vokse eller at fokusere på at nå ikke-troende? Vis, hvor du tror, din menighed er, på

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Tjenestedelingen i menigheden

Tjenestedelingen i menigheden Tjenestedelingen i menigheden 1 Tim 2,11-12: 11 En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Prisen ved discipelskab. Kulturer bliver genoprettede

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen.

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen Lidt om troen Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: Lidt At være en kristen Om Frelse Dåb Helligånden Livet som kristen Evigheden Jesus kommer igen Himmelen Evigheden Gud og dig

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere