SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler"

Transkript

1 SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen Praktiske Oplysninger Råd og Regler

2 Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig. Den er moderne, fordi livet leves efter enkle, klare regler og i rammer, hvor frihed under ansvar er den bærende værdi. Samtidig rækker dens historie mere end 400 år tilbage i tiden, og dette sætter sit klare præg på skolen. Kostskolen er det sted, hvor du bor, mens du tager din studentereksamen eller 10-klasses eksamen fra Sorø Akademis Skole. Skolegangen er en forudsætning for at bo på kostskolen, og du skal uanset din alder overholde skolens og kostskolens regler ellers har du meldt dig selv ud. Der bor ca. 138 elever på kostskolen, og for kosteleverne er skolen et hjem hjemme-fra. Derfor bestræber vi os på at få dagligdagen til at forløbe, som den ville gøre det i et normalt hjem. Livet på kostskolen indebærer en stor udfordring. Som kostelev bor, spiser, arbejder, fester og lever du sammen med mennesker fra andre miljøer end dem, du er vant til. Dette fællesskab døgnet rundt er kernen i kost skolens liv. Du møder andre måder at tænke og være på. Du lærer andre normer og værdier at kende, og du har mulighed for at få åbnet nye horisonter. Hver enkelt har et ansvar for, at fællesskabet fungerer i en venlig og tryg atmosfære, og vi forventer, at du er med til at tage din del af ansvaret. Vi kræver noget af dig; men vi kan også love, at hvis du er parat til at yde en indsats, vil du få meget igen. Vi ser frem til at møde dig på skolen.

3 Kostskolen fra A til Z Aflåste huse Fra kl til er der formiddagsro på husene. I denne periode foretages der rengøring på husenes fællesarealer, og der må ikke være gæster på husene. I tidsrummet til 8.00 er husene aflåst, og ophold på husenes fællesarealer er ikke tilladt. Aktiviteter På kostskolen er der en række aktiviteter, som vi hvert år gennemfører, dels for at fejre mærkedage, dels for at have nogle gode stunder sammen. Det drejer sig om festmiddage som Mortensaften og juleafslutningen, samt andre arrangementer, som f.eks. Holbergs fødselsdag d. 3/12. Desuden laver vi en række sportsarrangementer. Eksternt drejer det sig om Røper Petersen turneringen i fodbold mod Herlufsholm skole, og internt har vi en række tilbud om sportsudøvelse. På de enkelte huse er der ligeledes en række årligt tilbagevendende begivenheder, startende med en overnatningstur i hytte. En husmiddag og en hustur er også faste traditioner, ligesom julehygge naturligvis indgår i husets aktiviteter. Alkohol Kosteleverne skal have en fornuftig og ansvarlig omgang med alkohol både på og uden for kostskolen. Der må ikke drikkes alkohol på hverdage. I weekenden (fredag og lørdag) og ved særlige lejligheder kan der efter aftale med vagthavende kostlærer gives tilladelse til indtagelse af alkohol på skolens område. Det er desuden tilladt for kosteleverne at indtage alkohol uden for skolens område i weekenden (fredag og lørdag), såfremt dette sker på en fornuftig og ansvarlig måde og på steder, hvor det ikke er til gene for den offentlige ro og orden. Der kan efter aftale med vagthavende kostlærer opbevares alkohol hos denne. Den opbevarede alkohol skal være indkøbt til brug samme aften. Der må ikke opbevares alkohol på værelserne. Alumneråd Alumne er den betegnelse, vi bruger om en kostelev på Sorø Akademis Skole. Kostskolen har et Alumneråd, der mødes mindst en gang om måneden og består af to repræsentanter fra hvert hus (en ny og en gammel alumne). Alumnerådet er et demokratisk organ, der drøfter alle anliggender på kostskolen og er kostelevernes officielle talerør. Alumnerne vælger således en repræsentant til skolens bestyrelse. Der er en kostlærer fast tilknyttet Alumnerådet. Cykler Det er en god idé at have en cykel på skolen. Der er cykelstativer uden for husene ved Store Plads, og under Hauchs Hus er der en cykelkælder. Euforiserende stoffer I hele den periode, du er elev på Sorø Akademis Skole, er opbevaring, indtagelse af eller omgang med euforiserende stoffer af enhver art forbudt, og kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Mistanke om brug af euforiserende stoffer kan medføre krav om testning.

4 Folkeregister Hvis du kommer fra udlandet, Grønland eller Færøerne skal du melde dig til folkeregistret i Sorø. Det ligger på Rådhusvej 8 og er åbent man-tirs kl , onsdag lukket, torsdag tillige kl og fredag kl Her får du også sygesikringsbevis. Hvis du kommer fra en dansk kommune, skal du ikke tilmeldes folkeregistret i Sorø. Se Forsikring Sorø Akademis Skole er en statslig institution og kan derfor ikke tegne forsikring. Du skal derfor selv sørge for dækning via en ansvars-, ulykkes- og/eller tyveriforsikring. Fravær fra kostskolen Du kan ikke være fraværende fra kostskolen uden en aftale. Fravær på enkeltdage aftales med præceptor eller den vagthavende kostlærer. Fravær udover én dag skal aftales med Rektor. Fritid Alle skal have mindst én fritidsaktivitet, de går til. Alle skal også i en studiegruppe og mødes en gang om ugen i læsetiden. Alt dette aftales med kostlæreren. I fritiden har kosteleverne derudover adgang til alle skolens sportsfaciliteter: gymnastiksalen, hallen, styrketræningsrum, bådehuset (kanoer, kajakker og robåd), cricket-, basket-, tennis- og fodboldbanerne, ligesom musikøvelokale er til rådighed. Udlån af kanoer, kajakker og robåd fra bådehuset tilbydes efter fri-roning. Cricket og fodbold er faste frisportstilbud, men efter ønsker kan yderligere idrætter tilbydes. Billedkunst er ligeledes et fritidstilbud, og alumnerne kan deltage i årets skoleforestilling, hvor der øves i første halvdel af skoleåret. Gangene Af hensyn til rengøringen, brandsikkerheden og almindelig sikker passage og ryddelighed må der ikke være sko, cykler eller andre personlige genstande på gange og fællesarealer. Strygebræt og støvsugere skal stilles på plads efter brug. Gæster Efter forudgående aftale med den kostlærer, der har weekendvagten, kan du have en gæst på besøg i tidsrummet fra fredag efter skoletid til søndag. Gæsten må gerne overnatte hos dig. Såfremt gæsten skal spise med, skal du sørge for, at køkkenet får besked. Du skal altid aftale gæsteovernatning og evt. spisning med vagthavende kostlærer senest torsdag, og du kan kun have én gæst. Forældre kan ikke overnatte på kostskolen. I forbindelse med fester på skolen og elevfester kan der dog ikke gives tilladelse til at have overnattende gæster. Husdyr Det er ikke tilladt at holde husdyr af nogen art. Husvagt I hvert hus er der på skift en elev, der har husvagt. Vagten er for en uge ad gangen og omfatter følgende pligter: Hente vand og post i Spisesalen Dække bord og rydde af i Spisesalen om aftenen Se efter om alle er hjemme kl og give besked til vagthavende kostlærer Sørge for at køkkenet, inkl. komfur og køleskab, bliver gjort rent hver onsdag Sørge for at fællesarealer er ryddet op Hvis man en aften er forhindret i at varetage sine pligter som husvagt, er man forpligtet til at finde en afløser. Indflytning/fraflytning Når du flytter ind på kostskolen, skal du underskrive en inventarliste. Kontroller, at de ting, der står opført på listen, også findes på værelset. Ved skoleårets afslutning skal du flytte ud af dit værelse dagen efter din sidste eksamen eller årsprøve. Ejendele, som du skal have med dig ind på et nyt værelse efter sommerferien, kan opbevares i skolens depotrum. Det tilrådes, at du ikke lader værdigenstande opbevare på skolen sommeren over, da skolen ikke har nogen forsikring, der kan dække skade eller tyveri.

5 Når du flytter ud af dit værelse, hvad enten du kommer igen efter sommerferien eller endeligt fraflytter kostskolen, skal du gennemgå inventarlisten med din kostlærer, vagtlæreren eller en af skolens pedeller, og du skal aflevere din nøgle. Når du flytter ud af kostskolen efter endt skolegang på Sorø Akademis Skole, skal du begynde at pakke, når du har været oppe i sidste fag og sørge for at have fået gennemgået inventarlisten og dit værelse inden dimissionen. Senest på dimissionsdagen skal dine ting være afhentet og din værelsesnøgle være afleveret. IT Skolen stiller netadgang gratis til rådighed. Der er Internetforbindelse via fastnet på alle værelser (medbring selv netværkskabel) og der er trådløst net på hele kostskolen. Der er ikke altid trådløs adgang i eksamensperioden. Når du logger på netværket, registreres din tilstedeværelse, tidspunkt/dato og IP-adresse automatisk, og du skal overholde skolens IT-regler: Du skal beskytte din computer med firewall og antivirusprogram Du må ikke begå ulovligheder, så som at distribuere ophavsretligt materiale (film, musik, programmer, spil) eller bruge din computer til at sprede virus og spammails eller foretage hacking Din computer må ikke fungere som server for delte filer Din computer og andre strømforbrugende apparater skal være slukkede når du ikke er på dit værelse. Du skal tage hensyn til andre brugere og bruge netværket med omtanke, da alle brugere på kostskolen deler en bestemt båndbredde Overtrædelse af disse regler medfører sanktioner: advarsel og/eller afkobling af netværket i en periode eller permanent. Politianmeldelse finder sted, hvis du begår ulovligheder, ligesom bøde og erstatningskrav kan komme på tale. Klausur Kommer af latin: claudo, clausi, clausum, 3.bøjn., lukker, lukker ude. Klausur betød i klostertiden i Sorø, at der var særlige regler for adgang til klosteret. Klausur betyder på kostskolen, at der er særlige regler i eksamensperioden: Kun adgang for gæster kl og kl fredag og lørdag dog kl Kl er der læsetid på værelset. Resten af tiden er der læsero, altså ingen høj musik eller anden støj. Nattero skal selvfølgelig overholdes, altså hjemme senest Kontaktadresse i Danmark For kostelever, hvis forældre har bopæl i udlandet, skal der oplyses en kontaktperson med kontaktadresse i Danmark, der kan anvendes ved akut opståede situationer, herunder i nødstilfælde at huse kosteleven i en kort periode. Læge Du skal vælge en af lægerne i de tre lægehuse i Sorø: Lægerne i Apotekergården. Tlf: Lægehuset Rådhusvej. Tlf: Lægerne Dr. Kaarsbergsvej. Tlf: Husk at medbringe dit sygesikringsbevis/sundhedskort. Ved uheld og akut sygdom eller tilskadekomst i den almindelige skoletid, skal du henvende dig på skolens kontor. Uden for skoletid skal du kontakte den vagthavende kostlærer, der vil hjælpe dig. Skolen har et Falckabonnement, som kan benyttes i akutte tilfælde. Læsero og læsetid I læseroen fra kl skal der være ro på huset. Du må gerne opholde dig i opholdsstuen og du må se TV. I læsetiden kl skal du opholde dig på dit eget værelse. Det er ikke tilladt at have gæster eller at opholde sig på fællesarealer.

6 Mobning Mobning et eksempel på manglende respekt og er en klar overtrædelse af regelsættet. Alle skal vise hinanden gensidig respekt. Det betyder, at man behandler hinanden ordentligt, respekterer andres synspunkter og forskelligheder og er villig til at indgå i en konstruktiv dialog. Alt dette gælder også for brug af sociale medier. Nattero Fra er der nattero. Dvs. du skal være på dit eget værelse, ingen gæster og ingen madlavning. Hvis du undtagelsesvis ønsker at overnatte et andet sted, skal du have en aftale med din præceptor. Alumner under 18 år skal endvidere have forældrenes accept. Nøgle Når du flytter ind på kostskolen, får du udleveret en værelsesnøgle. Denne nøgle kan anvendes til dit værelse, hoveddøren på dit hus og til skolens vaskeri. Det er din personlige nøgle, og du må ikke låne den ud til andre. Ved bortkomst af nøglen skal cylinderen i din værelsesdør omkodes, og du vil blive pålagt at betale for omkodningen. Ved fraflytning skal nøglen returneres. Præceptor Præceptor er en anden titel for din kostlærer, som også kaldes kostinspektor. Præceptor bor (med sin familie) på kostskolen og har direkte ansvar for de alumner, der bor i hans/hendes hus. Præceptor kan du trygt henvende dig til om stort og småt. Mellem kl. 15 og 8, samt i weekenderne, er der en kostlærer, der fungerer som vagthavende. Hos vagtlæreren kan du f.eks. låne nøgle til idrætshallen, bådehuset m.v. Ham/hende kan du altid komme i kontakt med via vagttelefonen: Rengøring Hver onsdag skal du gøre rent på dit værelse, og din præceptor kommer og ser, hvor flot du har gjort det! På Ny Alumnat og Skjalm Hvide skal eleverne på værelser med lige numre også gøre rent på egne gangarealer, toiletter og badeværelser i lige uger; elever på værelser med ulige numre tilsvarende i ulige uger. Du har også ansvar for, at fællesarealerne er helt ryddet op, når du forlader dem, så vores rengøringspersonale kan komme til at gøre rent. Det kan de ikke, hvis der ikke er ryddet helt op. Rygning Sorø Akademis Skole er røgfri. Det betyder, at rygning ikke må foregå på skolens område, synligt fra skolen eller til gene for skolens beboere. Alumner, der ønsker at ryge, skal have forældrenes skriftlige tilladelse. Skoletøj Der har siden begyndelsen af 1970 erne ikke været uniformstvang på Sorø Akademis Skole; men nogle elever anskaffer sig alligevel en skoleblazer, som de har på ved særlige lejligheder. Skoletøj kan købes i Fredagscaféen i Skjalm Hvides Hus. Spisetider Hverdage: kl morgenmad kl frokost kl aftensmad Lørdag: kl brunch kl aftensmad Søndag: kl brunch kl aftensmad Ekstra mad kan hentes i køkkenet uden for måltiderne. Mad må ikke medbringes til husene fra Spisesalen, bortset fra frugt. Læs endvidere køkkenets brochure, der uddeles ved skolestart. Hvis du er syg og ikke kan forlade dit værelse, kan du få bragt en bakke med mad. Dette aftales med den vagthavende kostlærer. Hvis du ønsker at deltage i aftensmåltidet, skal du senest ved frokosten skrive dig på tilmeldingslisten.

7 Sygdom Ved sygdom skal du hænge den røde seddel Jeg er syg uden på døren senest kl Fra kl. 15 kan du kontakte din kostlærer eller vagtlæreren. Tandlæge Hvis du kommer fra udlandet, Grønland eller Færøerne og er under 16 år, kan du gratis kontakte Sorø Kommunale Tandpleje, Rådhusvej 15, tlf , Hvis du er mellem 16 og 18 år har du samme tilbud; men kan også vælge gratis at kontakte en af byens tandlæger. Kommer du fra en dansk kommune og er under 16 år, skal du benytte den Kommunale Tandpleje i din hjem kommune. Er du mellem 16 og 18 år, har du samme mulighed; men kan også vælge gratis at kontakte Sorø Kommunale Tandpleje, Rådhusvej 15, tlf , eller en af byens tandlæger. Vask Du vasker selv dit tøj og dit sengetøj, der skal vaskes hver 14. dag. Vaskedage Hvert hus har en vaskedag om ugen. Vaskeplanen ses på opslag i husene. Øvrige dage er vaskeriet åbent for alle. Vaskeriet er åbent alle dage kl Værelset Når du flytter ind på dit værelse, vil det være møbleret. Der er lidt forskel på, hvilke møbler der findes på værelserne, men den typiske indretning er: en seng med rullemadras, en læselampe, et skrivebord med lampe, en skivebordsstol og en papirkurv. Der er mulighed for at låne reol. Du medbringer selv dyne og hovedpude, betræk og håndklæder. Du skal ved din indflytning kvittere for, at det er dit ansvar, at alt det udleverede inventar tilbageleveres i samme stand, som da du overtog. Ingen af møblerne må fjernes fra værelset uden aftale med præceptor. I de værelser, hvor der er monteret billedskinner, skal disse anvendes til ophæng, eller der kan anvendes tegnestifter og nåle. Der må ikke bores huller i væggene. Hvis væggene, loftet eller døren er blevet hullede, påført graffiti-streger eller lignende, vil det betyde at du skal erstatte skolen for maling af dit værelse, når du fraflytter. Hærværk mod gulv kan betyde, at der skal erstattes for, hvad en afslibning koster. Ved fraflytning skal værelse og badeværelse afleveres ryddet og rengjort. Weekend Om torsdagen skal du aflevere en weekend seddel til din præceptor, hvor der står, hvor du sover fredag nat og lørdag nat: På skolen, hjemme, eller hos din familie eller venner. Du skal være tilbage på kostskolen søndag aften, med mindre du har en særlig aftale med din præceptor. Første weekend efter sommerferien er bliveweekend. Der er programsat en del af tiden alle 3 dage, og man forventes at deltage i aktiviteterne Derudover er der fire lukkeweekender om året, hvor kostelever ikke kan være på kostskolen. Der arrangeres ind imellem aktiviteter i weekenderne, og der kan være krav om, at man skal deltage i disse aktiviteter, hvis man er på skolen i disse weekender.

8 Telefonnumre Kostlærer Meiske von Holck, Skjalm Hvide Kostlærer Thomas Skou Olsen, Skjalm Hvide Kostlærer Allan Rosengren, Holberg / Hauch Kostlærer Jakob Meibom, Frederik II / Absalon Kostlærer Svend Lyngberg-Larsen, Bülow / Heise Kostlærer Marianne Reese B. Holm, Rektorgårdens bagbygning Kostlærer Jesper Gersholm, Rektorgårdens forbygning Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Mobil til vagthavende kostlærer, fra kl. 15 Tlf Sorø Akademis Skole, Rektorkontoret Tlf Ingemanns Hus Akademigrunden 8, DK-4180 Sorø Telefon Fax /2015 SORØ AKADEMIS SKOLE

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen Praktiske Oplysninger Råd og Regler R E K T O R Vibeke Margrethe Hansen Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig.

Læs mere

Mobil til vagthavende kostlærer Tlf. 2323 7175. Oldfrue Birgit Clausen (indtil kl. 15) Tlf. 2362 4732

Mobil til vagthavende kostlærer Tlf. 2323 7175. Oldfrue Birgit Clausen (indtil kl. 15) Tlf. 2362 4732 Telefonnumre Kostlærer Peter Henrik Rasmussen, Skjalm Hvide Tlf. 3583 3439 Kostlærer Marianna Winfeldt, Skjalm Hvide Tlf. 5612 9056 Kostlærer Meiske von Holck, Hauchs Hus / Holbergs Hus Tlf. 2688 1803

Læs mere

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen Praktiske Oplysninger Råd og Regler R E K T O R Vibeke Margrethe Hansen Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig.

Læs mere

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på kostskolen. Praktiske oplysninger Råd og regler

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på kostskolen. Praktiske oplysninger Råd og regler SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på kostskolen Praktiske oplysninger Råd og regler Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig. Den er moderne, fordi livet

Læs mere

SORØ AKADEMIS SKOLE. Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler

SORØ AKADEMIS SKOLE. Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen Praktiske Oplysninger Råd og Regler R E K T O R Vibeke Margrethe Hansen Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig.

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på kostskolen. Praktiske oplysninger Råd og regler

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på kostskolen. Praktiske oplysninger Råd og regler SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på kostskolen Praktiske oplysninger Råd og regler Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig. Den er moderne, fordi livet

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Værelset: Du tildeles eget værelse og på værelset forefindes: - Seng, dyne, pude, rullemadras samt sengelinned - Et lille bord - En billedhylde - Et klædeskab med

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2015 2016 Indledning Den 16. december 2015 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads 1 Indledning Som ny beboer på Hylleholtcenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale. Vi håber på en god og konstruktiv dialog med dig og din familie. Hylleholtcenteret

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2016-2017

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2016-2017 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2016-2017 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.1 Ordensregler på surfkollegiet... 4 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Oprydning og rengøring af fællesarealer...

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg 2. udgave. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg 2. udgave. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg 2. udgave Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.1 Ordensregler på surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Oprydning og rengøring...

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

et godt sted at være

et godt sted at være et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@techcollege.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhvervskollegium Øster Uttrup

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune Dit ophold kan give dig mulighed for, at du kan: kan bibeholde og/eller

Læs mere

Velkommen til Gl. Højgaard

Velkommen til Gl. Højgaard Velkommen til Gl. Højgaard Når du flytter ind Der vil være et værelse klar til dig med bl.a. møbler, sengetøj og håndklæder. Hvis du selv har nogle møbler, må du gerne tage dem med. Du vil blive modtaget

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen I denne pjece kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter

Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter Velkommen Vi vil gerne byde dig velkommen til dit ophold på Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter (SRC). Vi arbejder ud fra

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 15-06-2014 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Information til nye elever

Information til nye elever Information til nye elever SKOLESTART PÅ HERLUFSHOLM Mandag d. 17. august Denne dag ankommer alle kostelever til Herlufsholm Skole: Hver elevs mødetidspunkt står i programmet for den første dag på skolen,

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Værelse- og lejlighedsadministrationen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FM-enheden Bygning 30, 1.sal september 2014 Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 17-03-2014 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Nørremarken 21 6360 Tinglev Telefon 45 90 69 00 Telefax 74 64 40 72 brts@brs.dk www.brs.dk VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Skolen og dens medarbejdere

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere