Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift"

Transkript

1 Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe Winther-Nielsen og Tom Allan. Anders Gadegaard mødt kl Godkendelse af dagsorden. Ad. 1. Dagsordenen blev godkendt Fællesfondens budgetsamråd. Ad. 2. Der er ikke afholdt møde siden sidste møde i stiftsrådet. 3. Fælles kapitalforvaltning. Ad. 3. Ole Pagels orienterede om Fælles Kapitalforvaltning. Den foreslåede ændring af bekendtgørelsen om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen er ikke gennemført. Der planlægges en ny udbudsrunde både fsva. rådgivere, advokat og revisor. De nye vedtægter er underskrevet og trådt i kraft. 4. Stiftsmidlerne. a. Kort orientering vedrørende årsregnskab og årsrapport 2014 samt meddelelse af fuldmagt til formanden til underskrift af årsregnskabet. b. Fastsættelse af ind- og udlånsrente for c. Ansøgninger om lån af stiftsmidlerne: 1. Fra menighedsrådet for Døvemenigheden øst for Storebælt til ombygning af Ad. 4. a. Anne Margrethe Andersen orienterede om årsregnskab 2014, Stiftsmidlerne. Stiftsrådet gav formanden fuldmagt til at underskrive regnskabet på det foreliggende grundlag. b. Stiftsrådet fastsatte såvel indlåns- som udlånsrenten 2016 til 2 %. c. 1) Stiftsrådet imødekom låneansøgningen på de ønskede vilkår.1,5 mio. kr. over 5 år.

2 lejlighed i menighedshuset ved De Døves Kirke. 2. Kortvarigt lån af stiftsmidlerne til Simeons- Sankt Johannes Sogns Menighedsråd til mellemfinansiering af køb af ny bolig. 5. Stiftsrådets forretningsorden. a. Revideret udkast til forretningsorden til endelig godkendelse, fortsat fra rådets møde den 19. november 2014, pkt. 6. b. Årshjul og drejebog for arbejdet i Stiftsrådet. Reviderede udkast. 2) Stiftsrådet blev orienteret om, at formanden på stiftsrådets vegne har tiltrådt et akut behov for mellemfinansiering i forbindelse med køb af præstebolig. Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning. Ad. 5. a. Udkast til forretningsorden er renskrevet på baggrund af Stiftsrådets bemærkninger fra rådets møde den 19. november Stiftsrådet vedtog den opdaterede forretningsorden. b. Udkast til årshjul og drejebog er renskrevet og bl.a. tilrettet i forhold til Københavns Stiftsråds sædvanlige proces i forbindelse med arbejdet vedrørende bindende stiftsbidrag. Stiftsrådet tog både årshjul og drejebog til efterretning. 6. Bindende stiftsbidrag Orientering om økonomisk status for bindende stiftsbidrag Ad. 6. Anne Margrethe Andersen orienterede om status på bindende stiftsbidrag Bindende stiftsbidrag Behandling af indkomne ansøgninger fra: a) Fra pastor emeritus Johannes H. Jensen om støtte til udgivelse af en bog Den svære samtale og sjælesorg for enhver. b) Fra Syng Nyt ved sognepræst Morten Skovsted m.fl. om støtte til udarbejdelse af database over danske salmer, både gamle og nye. c) Fra sognepræst Rasmus Nøjgaard om støtte i Ad. 7. Ansøgningerne a. b. samt d. - g. Stiftsrådet fandt ikke at kunne imødekomme disse ansøgninger. Ansøgning c. Stiftsrådet tiltrådte en overførsel af ikkeanvendte midler for 2014 samt en yderligere bevilling på

3 forbindelse med salmebogsprojektet Nye salmer og sange d) Fra Dansk Kirke i Sydslesvig om støtte til udgivelse af en ny Dansk Tysk Salmebog i e) Fra forlaget Alfa om støtte til udgivelse af en tegneserie vedrørende Martin Luther og hans liv. f) Fra fotograf Sille (Marie Cecilie) Arendt om støtte til fotoudstilling i Københavns Domkirke om armenere i dag. g) Fra organist og lektor Peter Weincke om støtte til frikøb med henblik på en undersøgelse under Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter af de kirkehistoriske og -politiske scenarier i forbindelse med tidligere liturgiske eksperimenter og omvæltninger i dk. h) Danske Kirkedage 2016 om et likviditetslån i kr. i Ansøgning h. Peter Skov- Jakobsen oplyste, at ansøgningen p.t. er bortfaldet. 8. Bindende stiftsbidrag fastsættelse af rammebeløbet for a. Fastsættelse af rammebeløb for Ad. 8. a. Der er til dato indkommet 16 ansøgninger. Det må påregnes, at der i hvert fald kommer to yderligere ansøgninger. For 2016 vil bindende stiftsbidrag blive fastsat til 0,8 % af ligningsbeløbet. Stiftsrådet ønskede, at udvalget (pkt. 8 b) skal arbejde mod, at der af rammebeløbet disponeres over indtil 4 mio. kr. Stiftsrådet nedsatte et udvalg til at planlægge et

4 midtvejsmøde med provstiudvalgene. Udvalget består af Inge Lise Pedersen, Peter Skov-Jakobsen og Finn Vejlgaard. b. Nedsættelse af et udvalg til at bearbejde de indkomne ansøgninger med henblik på at afgive indstilling til Stiftsrådet om det endelige budget for Stiftets udvalgsstruktur. Drøftelse af kommissorium for stiftets Dåbsoplæringsudvalg. b. Stiftsrådet nedsatte et udvalg bestående af Leif G. Christensen, Gorm Skat Petersen og Erik Andreassen til at bearbejde de indkomne ansøgninger. Ad. 9. Finn Vejlgaard redegjorde for udkast til kommissorium og udvalgets påtænkte sammensætning. Stiftsrådet tiltrådte kommissoriet, idet der udestår udpegning af ét medlem. 10. Nyt fra udvalgene under Stiftsrådet. Orientering ved stiftsrådets medlemmer af de enkelte udvalg. Bilag: Indkomne årsrapporter 2014 fra Stiftsudvalget for Diakoni, Religionspædagogisk Stiftsudvalg og Ungeudvalget. Ad 10. Finn Vejlgaard orienterede om det arbejde, der så småt er påbegyndt i Dåbsoplæringsudvalget. Erik Andreassen orienterede om det arbejde, der er planlagt i stiftsudvalget for Diakoni for Erik Andreassen orienterede fra Religionspædagogisk stiftsudvalg. Vedrørende Ungeudvalget fandt Stiftsrådet ikke grund til at supplere udvalgets medlemmer på nuværende tidspunkt. Stiftsrådet tog de indkomne rapporter til efterretning. Jens Andersen orienterede fra Presse- og kommunikationsenheden i Københavns stift. Inge Lise Pedersen orienterede fra udvalget for Folkekirke og Religionsmøde. 11. Siden sidst. Ad 11. Peter Skov-Jakobsen orienterede om aktuelle sager i Københavns stift og Presse- og Kommunikationsenhedens store betydning i den sammenhæng. Annette Kaas orienterede fra møde med Det Mellemkirkelige Råd. 12. Næste møde. De kommende møder er fastlagt som følger: Torsdag 12. marts 2015 Onsdag 12. maj 2015

5 Tirsdag 17. september 2015 Tirsdag 12. november Eventuelt. Ad. 13. Gorm Skat Petersen opfordrede til at bilag lægges på DAP. Mødet sluttet kl , referent Helle Ostenfeld Referatet oplæst og godkendt. Michael Riis Anette Kaas Inge Lise Pedersen Ole Pagels Erik Andreassen Gorm Skat Petersen Jens Andersen Helle Krogh Madsen Niels Underbjerg Leif Georg Christensen Finn Vejlgaard Anders Gadegaard Peter Skov-Jakobsen

6

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift 5. marts 2015 Dok.nr.: 26500/15 BNO/HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet onsdag den 25. februar 2015 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 5. maj 2010 J.nr. 013 JSS/jn Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten 3. juni 2015 pb/kng REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 21. maj 2015 kl. 19.00 i Kannikegade 12 1. Til stede:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj 2014 3. juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail.

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail. Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. marts 2014, kl. 19.00 i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Peder M. Jacobsen, Asger Mørch Gæst: Jessie Jørgensen

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (formand) Direktør Johnny Ulff Larsen,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Københavns Stift

Årsrapport 2012 for Københavns Stift Årsrapport 2012 for Københavns Stift April 2013 dok. nr. 37948 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere