science-to-life annual report

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "science-to-life annual report"

Transkript

1 science-to-life annual report

2 indhold Beretning Regnskab Nøgletal Værdier Ledelse Bestyrelse VirksomhedsInformation Profil Mission og Vision Direktion Ledelsesberetning Pipeline Kemoterapi-induceret diarré Akut dekompenseret hjertesvigt Regnskabsberetning 2006 Ejerforhold Corporate Governance Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. jan dec. Balance 31. dec. Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter 10 Innovation (Science til Life) 13 Type 2 Diabetes (AVE0010/ZP10) 14 Akut dekompenseret hjertesvigt (ZP120) 17 Rotigaptide (ZP123) 18 Kemoterapi-induceret diarré (ZP1846)

3 nøgletal DKK Resultatopgørelse Driftsindtægter Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Årets resultat (efter skat) Resultat pr. aktie (aktuelt og udvandet) Balance (31. december) Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital (tusinder aktier) Egenkapital Antal medarbejdere, fuldtid (ultimo) Antal stoffer i klinisk udvikling (ultimo)

4 Vores kerneværdier afspejler den måde, hvorpå vi som Zealand-medarbejdere handler individuelt, over for hinanden og over for vores eksterne interessenter, for at opfylde selskabets mission og vision. Samspil Vi arbejder med en fælles målsætning og skaber en god arbejdsstemning gennem samarbejde. Fleksibilitet Vi tager et fælles ansvar og reagerer prompte, når det er nødvendigt med henblik på at nå vores fælles mål. Kommunikation Vores virksomhedskultur bygger på tillid, og vi fører en åben, ærlig og høflig kommunikation. Innovation Vi udvikler innovative løsninger på baggrund af ambitiøse standarder, en kreativ tankegang og gode kvalitetsresultater. ledelse Mogens Vang Rasmussen Økonomidirektør Ansvarlig for Investor Relations og Kommunikation, cand.polit. Peter Damsbo Udviklingsdirektør Læge Jürgen Langhärig Forretningsudviklingsdirektør M.Sc. og PhD (industriel mikrobiologi) MBA Mogens Vang Rasmussen er cand.polit. fra Københavns Universitet og har suppleret sin uddannelse med ledelseskurser på INSEAD og Stanford Business School. Mogens Vang Rasmussen har erfaring fra Novo Nordisk A/S, hvor han var corporate controller og leder af investor relations på hovedkvarteret i Danmark og senere i Novo Nordisk i New York med ansvar for økonomisk rapportering og investor relations i Nordamerika. Før han kom til Zealand Pharma var Mogens Vang Rasmussen økonomidirektør og senere administrerende direktør i MediCult a/s. Mogens Vang Rasmussen har været ansat i Zealand Pharma siden Peter Damsbo er læge fra Københavns Universitet og har haft 3 års efteruddannelse inden for medicin og kirurgi. Peter Damsbo har arbejdet i 5 år på Steno/Hvidøre Diabetescenter, hvor han forskede i patofysiologien ved type 2 diabetes samt foretog klinisk arbejde med patienterne. Han kom til Novo Nordisk A/S i 1991 og har igennem 15 år haft forskellige stillinger inden for lægemiddeludvikling, hvoraf 3 år var som medicinsk direktør for diabetes i det tilknyttede selskab i Princeton, USA, samt 9 år som Vice President for udvikling på hovedkontoret. Peter Damsbo har taget Advanced Management Program på INSEAD og programmet Managing Medical Product Innovation på SIMI. Peter Damsbo har været ansat i Zealand Pharma siden oktober Jürgen Langhärig er MSc og PhD i industriel mikrobiologi fra Tübingen Universitet og MBA fra St. Gallen Universitet. Jürgen Langhärig har omfattende erfaring med salg, marketing og forretningsudvikling for store medicinalselskaber, herunder Sandoz og Hafslund Nycomed. Før sin ansættelse i Zealand Pharma var Jürgen Langhärig ansat syv år hos Novo Nordisk A/S som senior director i corporate business development. Jürgen Langhärig har været ansat i Zealand Pharma siden november 2005.

5 bestyrelse Lars Kolind Næstformand Cand.scient (statistik) HD (organisation) Direktør for Kolind A/S Kolind Invest A/S Addithus Skovdistrikt Syd ApS Bestyrelsesformand i: Løndal Østerskov A/S Unimerco Group A/S FurNature A/S Poul Due Jensens Fond Repræsentantskabet for Kristelig Dagblad A/S Næstformand for bestyrelsen i: Grundfos Management A/S World Scout Foundation Bestyrelsesmedlem i: Repræsentantskabet i Danske Bank A/S Bestyrelsen i elleve fonde i BankInvest Group Kolind A/S Kolind Invest A/S Keep Focus A/S Qnet Inc. Salten Langsø Skovadministration A/S Jan Honoré Den 18. februar 2007 trådte Jan Honoré tilbage som formand for bestyrelsen for Zealand. Zealands næstformand vil fungere som bestyrelsesformand, indtil der vælges en ny formand på Zealands næste ordinære generalforsamling. 2 Lennart Bruce PhD (zoofysiologi) Ejer af Viken Pharma Consulting Bestyrelsesmedlem i: Helperby Therapeutics Ltd, England Pharmapnea AB, Sverige Partner i PULS-Invest, Sverige 3 Tyge Korsgaard Cand.oecon Bestyrelsesmedlem i: A/S Boligbeton, Løsning, Danmark FEH A/S, Hørsholm, Danmark KM Holding A/S, Skive, Danmark KM Products ApS, Skive, Danmark KM Rustfri, Skive A/S, Danmark Sophion Bioscience A/S, Ballerup, Danmark Vivolution A/S, Birkerød, Danmark M-K-S Holding A/S, København, Danmark Direktør for: M-K-S Holding A/S, København, Danmark 4 Daniël Jan Ellens Læge og MBA Venture Partner Life Sciences Partners, Amsterdam, Holland President, Elkerim GmbH, Milken, Schweiz Bestyrelsesformand i: Hybrigenies SA, Paris, Frankrig Prosensa Holding BV, Leiden, Holland Næstformand for bestyrelsen i: 4-Antibody AG, Basel, Schweiz Bestyrelsesmedlem i: Kreatech BV, Amsterdam, Holland 5 Jean-Christophe Renondin Læge og MBA General Partner, CDC Entreprises Innovation, Paris Bestyrelsesmedlem i: Aptanomics SA, Lyon, Frankrig Novagali Pharma S.A., Evry, Frankrig TXCell, Nice, Frankrig Cytheris SA, Issy Les Moulineaux, Frankrig

6 board of directors Remi Droller 8 Lone Skjøttgaard Due Peter Benson M.Sc (molekylærbiologi) Investeringsdirektør, AGF Private Equity, Paris M. Sc. Management of science and innovation Bestyrelsesmedlem i: IntegraGen, Evry, Frankrig Novagali Pharma S.A., Evry, Frankrig 7 Marlene Nørgaard Korrespondent (engelsk og tysk) Medarbejderrepræsentant Patentassistent, Zealand Pharma 9 Christian Thorkildsen Cand.pharm Medarbejderrepræsentant Projektleder, Udvikling, Zealand Pharma M.A. økonomi Managing Partner, Vækstfonden Life Science Ventures Observatør i bestyrelsen som repræsentant for: Vækstfonden Bestyrelsesmedlem i: Virogates A/S, Copenhagen, Danmark Alsensa ApS, Copenhagen Danmark FSA (London Business School) Underdirektør, Chef for LD Markets LD Pension Bestyrelsesmedlem i: SCAN-BEE A/S, Hellerup, Danmark

7 vi omdanner peptider til lægemidler Zealand Pharma er et biofarmaceutisk selskab, som er dedikeret til forskning i og udvikling af innovative peptidbaserede produkter til indikationer, hvor der er betydelige uopfyldte behandlingsbehov samt et kommercielt potentiale. Zealand Pharmas specialiserede knowhow inden for peptidkemien gør det muligt at skabe nye peptidmolekyler med unikke terapeutiske egenskaber. For at styre sine tekniske risici fokuserer selskabet endvidere på at optimere og udvikle velforståede peptider med velkendte mekanismer. Siden de kommercielle aktiviteter begyndte i 1999, er tre af Zealand Pharmas produktkandidater nået ind i klinisk fase II afprøvninger og én i præklinisk evaluering. Som led i selskabets aktiviteter har Zealand Pharma indgået partnerskaber om klinisk udvikling med de førende medicinalfirmaer Sanofi-Aventis og Wyeth. Zealand Pharmas videnbeskyttede SIP -teknologi sigter mod at optimere peptiders terapeutiske profil ved at øge tilstedeværelsen i kroppen, hvorved deres effekt forbedres. SIP -teknologien har den yderligere fordel, at den kan anvendes på et bredt udsnit af aktive peptider. 1 mission Zealand fokuserer generelt på at skabe maksimal værdi ved at føre innovative peptidbaserede lægemidler med betydeligt medicinsk og kommercielt potentiale hurtigt og effektivt på markedet til at dække patienternes uopfyldte behandlingsbehov. zealands vision At være Europas førende virksomhed inden for forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At føre innovative peptidbaserede lægemidler med betydeligt medicinsk og kommercielt potentiale hurtigt og effektivt på markedet til dækning af patienternes uopfyldte behandlingsbehov. At have en bred produktportefølje med produkter tæt på markedet inden At bevare visse markedsføringsrettigheder til vores produkter for derigennem at kunne etablere vores egne markedsføringsorganisationer i bestemte geografiske områder. At være en foretrukken arbejdsplads gennem vores værdier og den måde vi arbejder på. At opbygge en bæredygtig platform til effektiv udvikling af peptidbaserede lægemidler ved hjælp af vores videnbeskyttede teknologier.

8 direktion 2 Eva Steiness Administrerende direktør, medlem af direktionen Læge og dr.med. Professor i klinisk farmakologi Medlem af bestyrelsen for: Oticon Fonden Eva Steiness er læge og dr.med. fra Københavns Universitet og har tidligere været ansat som professor i klinisk farmakologi ved Århus Universitet. Eva Steiness har ti års klinisk erfaring inden for intern medicin. Eva Steiness har tidligere været dekan ved Københavns Universitets Lægevidenskabelige Fakultet. Før stiftelsen af Zealand Pharma i 1998 var Eva Steiness medlem af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og formand for Forskningspolitisk Råd. Eva Steiness har været ansat i ni år hos H. Lundbeck A/S, heraf seks år som direktør og medlem af direktionen. Eva Steiness er medlem af bestyrelsen for Oticon Fonden. Eva Steiness var den drivende kraft bag etableringen af Zealand Pharma i Jørgen Søberg Petersen Forskningsdirektør, medlem af direktionen Læge, PhD og dr.med., MMT Adjungeret professor i fysiologi og farmakologi ved Københavns Universitet Jørgen Søberg Petersen er læge, PhD og dr.med. fra Københavns Universitet. Jørgen Søberg Petersen har desuden en executive MBA-grad fra Danmarks Tekniske Universitet og har været post.doc. ved University of Iowa. Jørgen Søberg Petersen gennemførte 1½ års klinisk uddannelse, før han blev ansat som leder af H. Lundbeck A/S afdeling for sikkerhedsfarmakologi. Jørgen Søberg Petersen har siden 2003 været adjungeret professor i fysiologi og farmakologi ved Københavns Universitet. Jørgen Søberg Petersen har været ansat i Zealand Pharma siden 1998 og indtrådte i direktionen 1. september 2006.

9 ledelsesberetning 2006 Fremskridt i udviklingsprojekter og en styrket finansiel stilling 3 Zealand fortsatte den gode udvikling af sin pipeline gennnem sin produktive forsknings- og udviklingsorganisation understøttet af en stærk finansiel stilling og velfungerende samarbejde med store, internationale medicinalfirmaer. I februar indledte Zealand i USA et dobbeltblindt, placebokontrolleret fase II effektstudie med patienter med akut dekompenseret hjertesvigt med sit nye peptidprodukt ZP120. Studiet gennemføres på ca. 30 centre, der alle har erfaring inden for studier med hjertesvigt. Det er aftalt med FDA, at de primære effektmål for studiet skal være ændring i dyspnø (svær kortåndethed) understøttet af en tidsbegrænset gangtest som sekundært effektmål. Patientoptagelse til studiet ophørte i januar 2007, og en foreløbig analyse er nu ved at blive foretaget. Resultaterne fra studiet forventes senere i I 1. halvår 2006 indledte Sanofi-Aventis et dobbeltblindt, placebokontrolleret fase II doseringsstudie med GLP-1 receptoragonisten AVE0010 (ZP10) i Metformin-behandlede patienter med type 2 diabetes. AVE0010 (ZP10) blev udlicenseret fra Zealand Pharma A/S i Formålet med studiet er at vurdere dosissammenhæng mellem AVE0010 ved dosering én og to gange dagligt sammenlignet med kronisk dosering af Metformin-behandlede patienter med type 2 diabetes. 500 diabetespatienter deltager i studiet, og de vil blive behandlet i 13 uger. Det er aftalt med FDA, at det primære effektmål for studiet er ændring i HbA1C-niveauer, der anses for at være en meget pålidelig indikator for langtidsregulering af diabetes. Studiet forventes afsluttet i Wyeth Pharmacuetical, der i 2003 indlicenserede Zealands stof rotigaptid (ZP123) til forebyggelse af ventrikelarytmi, har i 2006 foretaget en placebokontrolleret, dobbeltblind, randomiseret og global multicenter fase IIa afprøvning. I denne afprøvning undersøges det, om rotigaptid er sikkert og veltolereret af patienter med ikke-livstruende arytmi efter akut koronarsyndrom. Til trods for at stoffet er udvalgt og udviklet til forebyggelse af livstruende arytmi, gennemføres den første sikkerheds- og tolerabilitetsevaluering af patienter med akut konorarsyndrom af etiske grunde blandt patienter med ikke-livstruende ventrikelarytmi. Zealand Pharma forventer at modtage data baseret på dette studie i første halvdel af Det prækliniske program for ZP1846, en klinisk kandidat til Zealands projekt omkring kemoterapi-induceret diarré rettet mod forebyggelse af tarmskader opstået som følge af høje doser kemoterapi, har vist aktivitet i flere dyremodeller og mindsker skader på tyndtarmen efter behandling med cytotoksiske stoffer. I løbet af 2006 er der indsamlet omfattende prækliniske udviklingsdata, og vi forventer at indsende en IND-ansøgning til FDA i Zealand styrkede sin ledelse i Forskningsdirektør Jørgen Søberg Petersen indtrådte pr. 1. september i Zealands direktion. Jørgen Søberg Petersen har arbejdet hos Zealand Pharma siden 1998 og er ansvarlig for selskabets forskningsaktiviteter. Endvidere blev læge Peter Damsbo udnævnt til udviklingsdirektør med ansvar for Zealands kliniske og ikke-kliniske udviklingsaktiviteter. Peter Damsbo har international erfaring inden for klinisk udvikling fra sin tid hos Novo Nordisk A/S og har arbejdet med tilsynsmyndigheder og -forhold i både USA og Europa. I september opnåede Zealand med en kapitalrejsning på knap EUR 30 mio. fra sine eksisterende aktionærer den fornødne finansielle styrke til selskabets forretningsplaner for de kommende år for at kunne fortsætte udviklingen af sine innovative lægemidler til hjerte- og cancerpatienter. Denne finansiering giver os endvidere mulighed for at videreføre igangværende udviklingsprogrammer og føre nye lægemidler fra vores forskning ind i klinisk udvikling. Kapitalforhøjelsen beviser, at Zealands aktionærer har tillid til vores værdiskabelse. Med provenuet fra kapitalforhøjelsen har Zealand tilstrækkelige midler til at videreudvikle vores produktportefølje. Det store likviditetsberedskab giver os samtidig en enestående mulighed for at vælge forskellige strategiske veje, herunder alliancer, fusion- og opkøb, børsnotering eller en fusion med en større partner med interesse for at overtage Zealands produktportefølje, forskningsprojekter og kompetencer. Zealand Pharmas aktionærer valgte i februar to nye medlemmer til bestyrelsen: Remi Droller, der er Investment Director hos AGF Private Equity, Paris, og Jean-Christophe Renondin, der er General Partner i CDC Entreprises Innovation, Paris. Remi Droller er uddannet molekulær biolog ved Paris VI University og er uddannet inden for Management and Science ved INA-PG/ESC, Reims. Jean-Christophe Renodin er uddannet læge med speciale i klinisk farmakologi fra Paris og

10 4 Med Zealands fremskridt inden for vores tre fase II programmer, vores prækliniske udviklingsprogram og opbygning af en solid forskningsportefølje havde vi ved udgangen af 2006 en pipeline med stort potentiale for de kommende år. Vi har i løbet af 2006 styrket vores tekniske kompetencer, og vi har videreudviklet vores fleksible projektorganisation. Efter syv år kan jeg med stolthed sige, at Zealand har etableret et fortræffeligt, teknisk team i verdensklasse med kompetencer inden for alle områder af peptidteknologien. Vores korpsånd og vores fokus på at omdanne nye muligheder inden for peptidteknologien til nye lægemidler, der giver patienter et bedre liv, er det, der får det inspirerende arbejdsmiljø hos Zealand til at blomstre. Jeg vil gerne takke Zealands medarbejdere for deres dedikerede og yderst professionelle indsats igennem året. I har i 2006 bidraget med hårdt arbejde, innovative løsninger og målrettet arbejde, og jeg er sikker på, at et sådant fortsat engagement vil føre til store resultater i har en MBA-uddannelse fra Dartmouth University i New Hampshire. Samtidig er Thierry Laugel og Alain Munoz udtrådt af bestyrelsen. Underdirektør og chef for LD Markets Marlene Nørgaard blev i september valgt ind i Zealands bestyrelse. Marlene Nørgaard har tidligere arbejdet hos HSH Gudme Raaschou Bank A/S (HSH Nordbank-koncernen) som direktør og medlem af direktionen. Marlene Nørgaard har endvidere været medlem af Alfred Bergs nordiske ledelsesteam og har i alt 20 års professionel erfaring med arbejde inden for kapitalmarkerne. Endelig vil jeg gerne takke vores bestyrelse for deres engagement og løbende opbakning i løbet af året. Deres meget værdifulde inspiration i løbet af 2006 gav Zealand mulighed for at fokusere på sit mål om at skabe værdi og forfølge vores strategiske mål. Eva Steiness, læge, dr.med. Professor, administrerende direktør Jan Honoré trådte den 18. februar 2007 tilbage som formand for Zealands bestyrelse. Zealands næstformand er fungerende formand, indtil en ny formand vælges på Zealands næste generalforsamling.

11 pipeline Navn Indikation Kommerciel Tidlig Sen Præklinisk Fase I Fase II samarbejds- lægemiddel- Lægemiddel- udvikling partner forskning Forskning 5 AVE0010/ Type 2 Sanofi-Aventis ZP10 diabetes ZP120 Akut dekompenseret hjertesvigt ZP123 Ventrikulær Wyeth Rotigaptide arytmi ZP1846 IV ZP1846 SC Kemoterapi-induceret diarré Blodcancer Kemoterapi-induceret diarré Tyktarmscancer ZP1609 Atrieflimmer Wyeth ZP1848 Crohns sygdom PYY mimetic Fedme GAP-Oral Kronisk Wyeth atrieflimmer Fedme, diabetes osteoporose Akut nyresvigt, smerte, gap junction-modulering

12 kemoterapi-induceret diarré 6 ved professor Dorothy M K Keefe Toksicitet som følge af anti-cancerbehandling er et overset område til stor fare for patienterne Problemet med kemoterapi-induceret diarré Kemoterapi til behandling af malign cellevækst (såvel solide tumorer som hæmatologisk cellevækst) er forbundet med mange komplikationer. Størstedelen af kemoterapeutiske stoffer kan ikke skelne mellem normale og maligne celler og beskadiger derfor normalt væv. For at kunne anvende multi-cyklus kemoterapi uden at slå patienterne ihjel sætter vi vores lid til, at normalt væv gendannes hurtigere end ondartede celler. De alvorligste dosisbegrænsende toksiciteter har igennem tiderne været hæmatologiske, og den farligste har været feber forbundet med lave blodtal. Kvalme og opkastning har ligeledes ofte været af alvorlig karakter. Med introduktionen af kolonistimulerende faktorer har man imidlertid reduceret forekomsten af de lave blodtal, og med udviklingen af nyere, mere aktive lægemidler til forebyggelse af kvalme har man reduceret svær opkastning. Dette har betydet, at man nu er i stand til at øge doserne af kemoterapi for herved at øge bekæmpelsen af ondartede celler og øge helbredelsesfrekvensen. Dette har ført til, at andre toksiciteter er kommet i fokus, hvoraf beskadigelse af slimhinden er den alvorligste. Indledningsvis var oral slimhindebeskadigelse den mest markante, men det står nu klart, at slimhindetoksicitet optræder i hele kroppen, særligt i mave-/tarmkanalen, og især viser sig i form af diarré, mavesmerter og oppustethed. Kraftig diarré kan medføre dehydrering, elektrolytforstyrrelser og endda død, men den medfører oftere udskydelse og reduktion af dosis, hvilket mindsker kemoterapiens virkning. Kemoterapi-induceret diarré er ofte underrapporteret. Som det er tilfældet med alle de toksiciteter, vi ikke kan gøre meget ved, har læger en tendens til at negligere diarré. Dette skyldes ofte en følelse af, at man ikke kan hjælpe. Kemoterapi-induceret diarré er sjældent et primært effektmål for et klinisk studie, og det er interessant at se, hvor ofte en toksicitet som denne først opnår fuld anerkendelse, efter der er opnået lægemiddelgodkendelse fra myndighederne. Risikoen for beskadigelse af slimhinden i mave-/tarmkanalen variererer afhængigt af tumorens art og den anvendte kemoterapi. I nogle tilfælde kan der opstå beskadigelse hos op imod 50% af patienterne. Kemoterapi-induceret diarré er tillige en omkostningstung lidelse, og behandlingsudgiften pr. behandlingscyklus forøges væsentligt ved diarré. En patient med beskadigelse af slimhinden i mave-/tarmkanalen koster mindst USD mere pr. behandlingscyklus end en patient uden beskadigelse af slimhinden, og denne udgift består af udgifter til hospitalindlæggelse, antibiotika og ernæringssonder. Da målrettet kræftbehandling blev introduceret, fra monoklonale antistoffer til småmolekyler, havde man en forventning om, at bivirkningerne ville blive mindsket. Man forventede, at disse behandlinger alene ville påvirke de celler, der bar den relevante receptor, og at risikoen for lave blodtal, infektion, opkastning og slimhindebeskadigelse derved ville blive reduceret! Dette har desværre vist ikke at være tilfældet, idet diarré er en alvorlig bivirkning ved størstedelen af de målrettede stoffer, selv de, der ikke er rettet mod de epiteliale celler. Kemoterapi-induceret diarrés mekanisme Man ved meget lidt om denne diarrés mekanisme, da den ikke blev undersøgt i de tidlige studier. Man forsøger nu at rette op på dette. Man ved imidlertid heller ikke meget om mekanismerne for diarré induceret af almindelige kemoterapeutiske stoffer. Vi ved dog, at kroppen har et begrænset antal måder at reagere på kraftige påvirkninger, hvor diarré er en endelig, fælles pathway. Mange kemoterapeutiske stoffer beskadiger tyndtarmens kryptceller, hvilket medfører villusatrofi efterfulgt af overvækst af tarmcellerne. I atrofifasen er der en mindre overflade til absorption af væske, hvilket fører til vandig diarré, og i den hyperplastiske fase er børsteenzymerne ikke modne, og vandabsorptionen er reduceret. Herudover er der den infektiøse diarré, der forekommer mindre hyppigt, men som kan være meget invaliderende, når den endelig viser sig, og medføre bakteriæmi og eventuelt sepsis. Behandling af kemoterapi-induceret diarré De nuværende behandlinger af kemoterapi-induceret diarré er i bedste fald palliative. Det er vigtigt at opretholde hydrering, og dette kan om nødvendigt involvere intravenøse væsker. Alle lægemidler, der kan forværre diarréen, bør stoppes. Der bør foretages dyrkning af fæces for at udelukke infektion, men dette må ikke forsinke behandlingen. Ikkeanalgetiske opiater såsom loperamid bør gives i fulde doser, op til 11 tabletter dagligt, og hvis disse ingen virkning har, bør man overveje såvel octreotid som orale fluoroquinoloner til at forbedre tarmfloraen og derved at reducere betaglucuronidase-aktivitet.

13 7 Dorothy M K Keefe MB BS, MD, Professor of Clinical Pharmacology Fremtiden Det er naturligvis vigtigt at finde stoffer, der enten kan forebygge eller behandle kemoterapi-induceret diarré for at reducere patientsygelighed, skabe øget livskvalitet og opnå den bedste helbredelsesfrekvens. Dette vil også medføre omkostningsfordele, reducere varigheden af hospitalsindlæggelser og endda sænke dødeligheden forbundet med behandling. Der er brug for mere forskning inden for diarréns mekanismer og inden for nye behandlinger. ZP1846 Zealand Pharmas glucagon-like peptide 2 (GLP-2) receptoragonist har i dyremodeller vist sig at forebygge kemoterapiinduceret beskadigelse af tyndtarmen. Den gives parenteralt før og under kemoterapi og kan muligvis mindske kemoterapi-induceret diarré. Den stimulerer tarmvækst i en musemodel og reducerer atrofi i tyndtarmen og tab af kropsvægt efter kemoterapi med 5-fluorouracil. Dens forebyggelse af indometacin-induceret inflammation i tyndtarmen passer også sammen med hypotesen om begrænset reaktion på kraftige påvirkninger. Den styrker det faktum, at der er lighed mellem skader på tarmen forårsaget af forskellige kraftige påvirkninger såsom kemoterapi, ikke-steroide antiinflammatoriske stoffer og sandsynligvis også inflammatorisk tarmsygdom. Der er indsendt en IND-ansøgning til FDA, og man afventer med interesse de kliniske undersøgelser. Resumé Kemoterapi-induceret diarré er en væsentlig, men meget lidt anerkendt bivirkning ved målrettet og traditionel kemoterapi, både i forbindelse med solide tumorer og hæmatologiske sygdomme. Mangel på forskning i diarréens mekanismer har hindret udviklingen af effektive behandlinger og forebyggelse, men man er i gang med at rette op på dette. Udviklingen af GLP-2 receptoragonisten ZP1846 er et spændende skridt mod lindring af denne ubehagelige, omkostningskrævende og potentielt livstruende bivirkning ved cancerbehandling. Referencer 1 Cancer Chemotherapy-induced Diarrhoea and constipation: mechanisms of damage and prevention strategies. RJ Gibson and DMK Keefe, Support Care Cancer (2006) 14: Mucosal injury from targeted anti-cancer therapy. DMK Keefe and RJ Gibson, Support Care Cancer (2006) EPub ahead of print. 3 Perspectives on cancer therapy-induced mucosal injury: pathogenesis, measurement, epidemiology, and consequences for patients. ST Sonis, LS Elting, D Keefe, M Schubert, M Hauer-Jensen, BN Bekele, J Raber-Durlcacher, JP Donnelly & EB Rubenstein. Cancer (supplement) (2004) 100/9:

14 akut dekompenseret hjertesvigt 8 Problemets omfang og begrænsninger forbundet med gængse behandlingsformer ved Professor Barry Greenberg Barry Greenberg M.D. Professor i medicin Director, advanced Heart Failure Treatment Program University of California, San Diego Akut dekompenseret hjertesvigt er en stor udfordring for læger og sundhedssystemer i hele den industrialiserede verden. Alene i USA er akut dekompenseret hjertesvigt skyld i mere end én million hospitalsindlæggelser årligt. For patienter over 65 år udgør den den mest hyppige indlæggelsesdiagnose. Det anslås, at antallet af hjertesvigtpatienter vil fordobles i løbet af de næste 2-3 årtier, og at dette alene i USA vil resultere i, at hjertesvigt vil forekomme hos ca. 10 mio. patienter inden år I lyset af at hjertesvigtpatienter oplever tilfælde af dekompensation i løbet af deres sygdom, står det klart, at behandlingen af akut dekompenseret hjertesvigt fortsat vil udgøre et stort klinisk problem i mange år frem. I takt med den øgede anerkendelse af omfanget af det problem, akut dekompenseret hjertesvigt udgør, er der i løbet af de seneste årtier sket vigtige fremskridt inden for behandlingen af sygdommen. De nuværende behandlinger har således reducereret indlæggelsesvarigheden med 30% til et niveau på 5-6 dage. Hospitalsdødeligheden er i løbet af de seneste 10 år reduceret væsentligt med 40% og ligger nu på 5%. Ikke desto mindre er der fortsat store problemer med behandlingen af denne sygdom. Trods faldet i hospitalsdødelighed forbundet med akut dekompenseret hjertesvigt ligger dødeligheden inden for de første 30 dage efter udskrivning på 5-10%, og efter ét år mellem 20-40% i de fleste af de populationer, man har undersøgt. I tillæg hertil er antallet af genindlæggelser fortsat højt. 25% af patienterne bliver genindlagt inden for de første 30 dage efter udskrivning og op imod 50% genindlægges inden for det første år. Der er derfor et tydeligt behov for nye metoder til behandling af akut dekompenseret hjertesvigt, særligt i lyset af den stigning i antallet af tilfælde, der forventes at ske inden for den nærmere fremtid. De nuværende medicinske behandlinger af patienter med akut dekompenseret hjertesvigt er blandt andet diuretika, vasodilatorer og inotropika. Det primære formål med diuretika er at hjælpe kroppen til at udskille overskydende mængder af salt og vand, der er ophobet over tid. Vasodilatorer udvider blodkarerne og hjælper derved med til at mindske presset på hjertet og gøre det lettere at pumpe blod rundt i kroppen. Inotropika virker direkte på hjertemusklen og øger sammentrækningskraften. Valget af lægemidler eller kombinationer af lægemidler for patienter med akut dekompenseret hjertesvigt afhænger af patientens kliniske profil på diagnosetidspunktet. Læger bedømmer oftest patienter, som møder op med hjertesvigtsymptomer i forværring, efter hvorvidt de viser tegn på væskeophobning (dvs. om de er våde), og om de har en god organperfusion (dvs. om de er varme at røre ved). I langt de fleste tilfælde er patienter med akut dekompenseret hjertesvigt varme og våde, hvilket betyder, at deres perfusion er tilstrækkelig, men de lider af svær volumenbelastning. Sådanne patienter behandles typisk alene med diuretika eller, hvis de er resistente over for behandling og/eller har forhøjet blodtryk på diagnosetidspunktet, diuretika kombineret med en vasodilator. Et mindre antal patienter er kolde og våde, hvilket indikerer, at deres perfusion er svækket, og at de samtidig lider af volumenbelastning. I sådanne tilfælde vil man stadig give diuretika til behandling af væskeophobningen, men ofte i kombination med enten en vasodilator eller et inotropikum. I klinisk praksis viser langt over 90% af patienter med akut dekompenseret hjertesvigt tegn på volumenbelastning, og de behandles næsten altid med diuretika under hospitalsindlæggelse. Ved akut dekompenseret hjertesvigt indgives diuretika normalt intravenøst for at opnå en bedre kontrol med indgiftshastighed og en forbedret biotilgængelighed. Sidstnævnte er særlig vigtig, da optagelsen af orale diuretika kan forringes hos patienter med akut dekompenseret hjertesvigt som følge af ødemer, der udvikler sig på indersiden af tarmen. De mest anvendte diuretika er de såkaldte loop-diuretika (på grund af deres angrebssted), herunder furosemid, bumetamid og torsemid. Disse stoffer fjerner

årsr apport science-to-life

årsr apport science-to-life årsr apport 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 science-to-life Indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 5 Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal 2002-2007 Mission og vision 16 18 19

Læs mere

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår)

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2003 (dirigent) Zealand Pharma A/S CVR-nr. 20 04 50 78 Årsrapport 2002 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Årsrapport

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

Improving treatments Improving lives

Improving treatments Improving lives 2008 LifecyCle Pharma A/S å r s r a p p o r t Improving treatments Improving lives Om LifeCycle Pharma A/S (LCP) LCP er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med hovedkontor i Hørsholm, Danmark, og

Læs mere

Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold

Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold Årsrapport 2012 Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab Indhold 1 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 2 Hoved- og nøgletal 3 Belinostat

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

Perspektiv. Spændingen stiger. Gennembrud i USA. Verdenspremiere på Levemir. Forskning er nøglen. Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround

Perspektiv. Spændingen stiger. Gennembrud i USA. Verdenspremiere på Levemir. Forskning er nøglen. Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2004 Gennembrud i USA Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround Verdenspremiere på Levemir Ny insulinanalog på markedet

Læs mere

Årsskrift 2003. being there Hvad betyder nu det?

Årsskrift 2003. being there Hvad betyder nu det? Årsskrift 2003 being there Hvad betyder nu det? Chen Zexing fra Kina med sin kone og sit barnebarn. Zexing har type 1-diabetes. For mig betyder being there... For mig handler Novo Nordisks løfte om at

Læs mere

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme hoved- og nøgletal Koncern DKK mio. DKK mio. 2009 DKK mio. 2008 DKK mio. 2007 DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 2.148 2.987 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2003 Tværs over Antarktis Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Medicinmanden Interview med Novo Nordisks forskningsdirektør

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317 Årsrapport 2013 BioPorto A/S CVR DK-17500317 BioPorto Diagnostics produktoversigt Produktgrupper The NGAL Test (NGAL IP) NGAL ELISA kits Human og dyr MBL ELISA Kit Monoklonale antistoffer Segmenter Hospitaler

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr.

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. Novo Nordisk Fonden ejer gennem Novo A/S 25% af aktierne i Novo Nordisk. I 2013 betød det, at ca. 2,5 mia. kr. blev kanaliseret fra Novo Nordisk A/S til Novo

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere