Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238"

Transkript

1 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

2 1. september 2010 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende organ. Det betyder, at afdelingsmødet behandler og godkender afdelingens budget for det kommende år og vælger medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Det er også på afdelingsmødet, at du kan høre om afdelingsbestyrelsens arbejde og driften af afdelingen. Du har mulighed for at stille spørgsmål og få svar, og du kan fremlægge dine egne synspunkter. Afdelingsmødet behandler også indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen og fra beboerne og det er afdelingsmødet, der godkender afdelingens husorden. Hvert lejemål har to stemmer, og du skal møde personligt frem for at kunne stemme. Du kan derfor ikke afgive stemme ved fuldmagt. Derudover har du mulighed for at hilse på afdelingsbestyrelsen og dine naboer. Der er derfor mange gode grunde til at deltage i afdelingsmødet, og vi glæder os til at se dig. I hæftet her finder du alt det materiale, du har brug for til mødet. Du kan se afdelingens årsregnskab for 2009, afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2011 og eventuelt indkomne forslag, som afdelingsmødet skal tage stilling til. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Hvis du vil have et specificeret afdelingsbudget eller årsregnskabet med noter for 2009, skal du sende en mail til (angiv navn og adresse samt dit ønske) eller ringe til Boligforeningen 3B på så sender vi materialet til dig. 2

3 Dagsorden for mødet 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 4. Fremlæggelse af årsregnskab til orientering. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 6. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen. På valg er Knud Eriksen. 7. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter. 9. Eventuelt valg af medlem(mer) og suppleanter til repræsentantskabet. 10. Eventuelt. Boligforeningen 3B s vedtægter er revideret ved repræsentantskabsmødet i juni Dagsordenen er formuleret i overensstemmelse med boligforeningens vedtægter. 3

4 Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Budget for 2011 i sammendrag samt regnskab for 2009 Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2011 falder med kr , hvilket svarer til -0,77% Lejeændring pr. 1. januar 2011 for familieboliger Bidrag til antenne pr. 1. januar 2011 Ændring i % -0,77 Nuværende bidrag pr. mdr. 90,00 Ændring i kr. pr. år total ,00 Ændring pr. mdr. 5,00 Bidrag efter ændring pr. mdr. 95,00 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år pr. 1. januar 2011 Oplysninger om afdelingen Familieboliger 988,70 Familieboliger 5 Bruttoetage areal 419,70 Eksempel på månedlig leje for år 2011 uden varmebidrag m.v. Størrelse Nuværende leje pr. mdr. Ændring pr. mdr. Ny leje pr. mdr. 2-rums familiebolig 77,00 m² kr. -49 kr kr. 3-rums familiebolig 90,00 m² kr. -58 kr kr. 3-rums familiebolig 98,70 m² kr. -63 kr kr. Udvikling i gennemsnitslejen de sidste 4 år for familieboliger pr. m²: Leje Kløvermarken Gennemsnitsleje 3B 4

5 Budget 5

6 Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt budget Sammentrængt budget for perioden Budget Budget Afvigelse /2011 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige. Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter, vandafgift, renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug, administration samt bidrag til Landsbyggefonden. Herunder: Vandafgift Renovation Variable udgifter Renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning, særlige aktiviteter samt diverse udgifter Herunder: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Drift af fællesvaskeri Drift af møde og selskabslokaler Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Henlæggelser Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning. Ekstraordinære udgifter Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på forbedringsarbejder, tab ved lejeledighed / fraflytning m.v. Udgifter i alt Boligafgifter og leje Andre ordinære indtægter Renter, tilskud fra boligorganisationen, drift af fællesfaciliteter, indeksoverskud. Herunder: Drift af fællesvaskeri Indtægter i alt Lejenedsættelse -12 6

7 Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt budget Bemærkninger til sammentrængt budget 2011 Offentlige og andre faste udgifter i alt I budgettet for 2010 er forventet en stigning i ejendomsskatten på 3% i forhold til Denne er reelt blevet 7%. Der er i budgettet for 2011 forventet et fald i ejendomsskatten efter anke til SKAT. Variable omkostninger Lønomkostninger inkluderer forventet forbrug til fælles kontor i Måløv Park. Henlæggelser Henlæggelserne øges for at opnå et tilfredsstillende niveau. Ordinære indtægter Efter hjemtagelse af restfinansiering bliver mellemregning med selskabet positiv og medføre renteindtægt. Der forventes refusion af strøm fra grundejerforening. Nøgletal Kløvermarken i kr. pr. m² Gennemsnit afdelinger 3B i kr. pr. m² Renholdelse konto Almindelig vedligeholdelse konto Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse konto Opsparet til planlagt vedligeholdelse konto 401 (2009) Renholdelse konto 114 Kløvermarken Almindelig vedligeholdelse konto 115 Gennemsnit 3B Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse konto 120 Opsparet til planlagt vedligeholdelse konto 401 (2009) 7

8 Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt budget I dette diagram kan du se, hvad din husleje bliver brugt til 10% 5% 19% 66% Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser I dette diagram kan du se fordelingen af variable udgifter 3% 4% 25% 55% 13% Renholdelse inkl. løn til ansatte Almindelig vedligeholdelse Vaskeri og beboerlokaler m.v. Rådighedsbeløb og beboeraktiviteter Ejendomskontor, kursus m.v. 8

9 Afd Kløvermarken Vedligeholdelsesplan LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget ialt Primære bygningsdele Komplementerende bygningsdele Overflader VVS anlæg El anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt vedligehold Anden finansiering Som driftsudgift 120. Budgetteret henlæggelse LIKVIDITETSBUDGET 401. Henlagt primo Afgang/tilgang Særlig tilgang a 44 Særlig afgang b 401. Henlagt Ultimo Bemærkninger. Særlig tilgang a Overskud Kr overført til henlæggelser 9

10 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Kløvermarken I alt.210 Ydervægge, klinker Tagplader alu Ydv.komp., service,smøring m.m. DV Dugruder, service Tagkomp. - tagrender m.v Facadebekl. Graffitti Træværk teakolie Indervægsbekl. Fuger bad DV Fliser bad Gulvbekl. Fuger m.m Slid og ælde - L Afløb/sanitet eftersy. DV afløb/dræn L Afløb Sanitet (almen) Armaturer (almen) Vandinstall. Brugsvand DV Gasinstallation, service DV (incl. F.H.) Varmeinstall. Service Radiatorer / ventiler. DV. termostat Ventilationsanlæg, baderum/køkk Fællesvaskeri sevice/udskiftn Belysningsanlæg DV (armatur) L Belysningsanlæg pærer mv. DV L Udstyr i adgangsveje postkasser,skilte Køkkeninventar løb. rep. L Toilet/baderumsudstyr/galleri L Øvrigt udstyr og inventar Beboerhus/-lokaler, gulve Inst. I terræn dræn/kloak DV Planlagt vedligeholdelse i alt:

11 Til formand Knud Eriksen Afdeling 3071, Kløvermarken Cc: Inspektør Dan Korsgaard, 3b Herlev Forslag til pkt 3, Afdelingsmøde, 8. september 2010 i Kløvermarken afdeling 3071 Afdelingen afviser 3Bs budgetforslag 2011 af 22. juli 2010 og fastholder forlig og beslutning fra Det foreslås, at budgetterede henlæggelser i den 10-årige vedligeholdelsesplan nedsættes med kr i hvert af årene for at fastholde vores beslutning fra afdelingsmøde 2008 om brug af forligsbeløbet på kr. fra boligselskabet. 3B s forslag af 22. juli 2010 på kr i ti år foreslås derfor ændret til kr i perioden og kr de sidste 4 år. I budget 2011 ændres huslejenedsættelsen fra 3Bs forslag på 0,77 pct 1. januar 2011 som konsekvens til en nedsættelse på 2,3 pct. Ved vort forslag ændres den budgetterede opsparing i 2020 fra kr til kr, idet vi forsigtigt har forudsat, at vi taber erstatningssagen om varmerørene fra Hvis vi vinder varmerørssagen, viser budgettet kr i 2020 og det må da være rigeligt. Den tommelfingerregel vi kender for normal situation for nyere byggeri er, at det er nok med godt 2 års gennemsnitsudgift her vil det sige godt kr. Begrundelse for Kløvermarkens forslag. Siden indflytningen 1. februar 2003 har beboerne i de 19 boliger indbetalt alt for store beløb. Der blev i juni 2008 indgået forlig mellem boligselskabet og afdelingen Kløvermarken på kr på grund af, at 3b havde betalt de samme udgifter to gange. Beløbet blev som del af forliget indsat på planlagt vedligeholdelseskontoen uden at der var behov i budgettet for beløbet til vedligehold og 2010 har indbetalingerne været kr lavere. Vi har i forvejen en stor opsparing på kontoen. Beløbet på kr går ind på kontoen via regnskabsoverskuddet. Overskuddet var imidlertid kun kr i 2008, fordi 3Bs administration nægtede at indtægtsføre vort krav på kr fra byggesagsforliget juni 2008 mellem garantistiller Astradius og afdelingen. Beløbet er nu bogført på 2009 regnskabet, som har et overskud på kr, og forligsbetingelsen er dermed opfyldt. I 2010 ved slutfinansieringen er reguleringskontoen på ca kr, som der efter budgettet ikke er behov for. 11

12 De to beløb svarer i 2010 til kr i gennemsnit for hver af de 19 boliger, hvilket i fremtiden vil betyde lavere huslejestigninger. Vi er af den klare opfattelse at de lavere huslejestigninger må komme beboerne til gavn hurtigst muligt. Det er et berettiget ønske og et moralsk krav. Vi er et seniorbofællesskab med en gennemsnitsalder i 2010 på år og det understreger berettigelsen og det moralske krav til en hurtig tilbageføring. Endvidere er en skatteankenævnssag endt meget positivt for os her i Den ønsker vi at behandle adskilt fra budgettet, når vi har det konkrete beløb. Vedtaget af et enigt fællesmøde nr den 19. august

13 Regnskab 13

14 Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt regnskab for perioden Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige. Offentlige og andre faste udgifter Herunder: Vandafgift Renovation Variable udgifter Herunder: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Drift af fællesvaskeri Drift af møde og selskabslokaler Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Henlæggelser Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning. Ekstraordinære udgifter Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på forbedringsarbejder, tab ved lejeledighed / fraflytning m.v. Udgifter i alt Boligafgifter og leje Andre ordinære indtægter Herunder: Drift af fællesvaskeri Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets overskud 44 14

15 Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt regnskab Balance pr. 31. december kr kr. Aktiver Passiver Anlægsaktiver Henlæggelser 863 Omsætningsaktiver 325 Underskud 0 Langfristet gæld Kortfristet gæld 274 I alt I alt Regnskabspåtegninger Administration Resultatet af afdelingens årsregnskab er et overskud på kr som blandt andet skyldes: Overskuddet skyldes primært der ikke opkræves kontingent til grundejerforening for 2. halvår Der skal fokuseres på opgørelse af reguleringskonto, som vil blive opgjort i forbindelse med den endelige lånehjemtagelse. Derudover vil der være fokus på planlagt og periodisk vedligeholdelse samt henlæggelser hertil. Revision Forbehold De i årsregnskabet viste budgettal er ikke omfattet af vores revision. Som følge heraf tager vi forbehold for de i årsregnskabet viste budgettal. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra begrænsningen af revisionen af det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med lov om almene boliger og bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. 15

16 Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Antennebudget Budget 2011 Budget 2010 Regnskab 2009 Antenne Hybridafgift - udgifter Copydan - udgifter Administrationsgebyr Antenneudgifter i alt Hybridafgift - indtægter Copydan - indtægter Antenneindtægter i alt Underskud i alt Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud) Udgifter i alt / årets resultat Antal tilslutninger: 20 Antal opkrævninger: 19 Pr. lejemål / pr. måned Nuværende bidrag Ændring Bidrag efter ændring Antenneafgift 73,00 4,00 77,00 Copy-Dan 17,00 1,00 18,00 I alt 90,00 5,00 95,00 16

17 Til Formand Knud Eriksen Afdeling 3071 Kløvermarken Cc: Inspektør Dan Korsgaard, 3B Herlev Forslag til pkt 5, afdelingsmøde 8. september 2010 i Kløvermarken, afdeling 3071 Forslag 1: Siddepladser ved petanquebanen: Status: Vedtaget på fællesmøder / og 156 8/ efter forberedende fællesmøde 148 2/ Igangsættelse kan ske umiddelbart efter fællesmødet. Projektudgift ca kr, der betales af reguleringskontoen i Forslag 2: Læ ved fælleshusets terrasse: Vedtaget første gang på fællesmøde 158 og anden gang på fællesmøde 159 den 1. juni Igangsættelse kan ske umiddelbart efter fællesmødet. Projektudgift ca kr, der betales af reguleringskontoen i Forslag 3: Køkkenomlægning i fælleshus inklusive nyt komfur: Vedtaget første gang på fællesmøde 159 og anden gang på fællesmøde 160 den 12. juni Igangsættelse kan ske umiddelbart efter fællesmødet forudsat godkendelse, der er givet 13. august 2010 af Ole Rasmussen, Herlev. Projektudgift ca kr, der betales af reguleringskontoen i Vedrørende den samlede procedure henvises til aftale februar 2010 med Finn Palama. Måløv, den 25. august 2010 Bestyrelsen, Afdeling 3071, Kløvermarken 17

18 Til Formand Knud Eriksen Afdeling 3071 Kløvermarken Cc: Inspektør Dan Korsgaard, 3B Herlev Forslag til pkt 5 (eller 3), afdelingsmøde 8. september 2010 i Kløvermarken. Forslag: Målere i boligerne. Der er foretaget en forundersøgelse, og projektet har været diskuteret på flere fællesmøder samt med inspektør. Projektudgift ca kr, der er anført på budget for planlagt vedligehold for 2011, kto Måløv, den 25. august 2010 Bestyrelsen, Afdeling 3071, Kløvermarken 18

19 Egne noter 19

20 Til formand Knud Eriksen Afdeling 3071, Kløvermarken Cc: Inspektør Dan Korsgaard, 3b Herlev 25. august 2010 Forslag til pkt 5 Indkomne forslag, Afdelingsmøde, 8. september 2010 i Kløvermarken afdeling 3071 Hermed vedlægges fællesmødets forslag (fra fællesmøde den 12. juni 2010) til ændringer af afdelingens vedtægter, leveregler og husorden. Forslagene er markeret med tekst i kursiv og med fed. Ændringsforslagene er tidligere sendt til udtalelse i 3B. Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Ulla Runge (suppleant til afdelingsbestyrelsen) c.c. Lone Holst, 3B 20

21 Seniorbofællesskabet Kløvermarken. Til afdelingsmøde den 8. september Bilag til punkt 5 Behandling af indkomne forslag. Kløvermarken Husorden. Side 1 af 4 (Forslag til ændring af tekst er skrevet i kursiv og med fed, som vedtaget på fællesmøde den 12. juni 2010 Ændringsforslagene er sendt til udtalelse i 3 B. ) Husorden Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille leveregler og en husorden for at skabe et så godt klima i bofællesskabet som overhovedet muligt. Husordenen er fastsat af hensyn til både tryghed og tilfredshed i fællesskabet og i bebyggelsen som helhed, men også for det gode naboskabs skyld og for at den enkelte skal befinde sig så godt som muligt. Husordenen og levereglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, for at holde bebyggelsen i pæn stand og også for at holde vedligeholdsomkostningerne lavest mulige. Det er afdelingen som gennem huslejefastsættelsen dækker vedligehold, herunder istandsættelse, også af det, der eventuelt ødelægges. Hvis den enkelte beboer skulle opleve sig generet af andre beboere er det vigtigt af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, at den enkelte henvender sig personligt til vedkommende, inden der rettes henvendelse til fællesmødet eller afdelingsbestyrelsens medlemmer. Det er vigtigt, at husstandens medlemmer og gæster overholder den beskrevne husorden. Overtrædelse af husorden kan medføre opsigelse af lejemålet. Nedenstående husorden er skrevet i alfabetisk rækkefølge. Nogle forhold indgår i leveregler i og omkring fælleshuset og fællesarealerne. D.v.s. at ændringer i leveregler for fælleshuset og fællesarealer automatisk medfører ændringer af husordenen og omvendt. 1. Affald. Af hygiejniske grund skal alt køkkenaffald være pakket ind i lukkede affaldsposer, inden de lægges i de opstillede containere. Containeren skal kunne lukkes, også når din pose er lagt i. Disse er kun til køkkenaffald. D.v.s. der må ikke lægges flasker, glas, aviser og pap i disse containere. Flasker og andet glas skal lægges i de særlige flaskecontainere. Aviser skal lægges i de særlige containere for aviser. Storskrald (pap, papkasser, møbler, haveaffald eller lignende) skal afleveres på genbrugsstation. I lighed med andre bebyggelser vil der på et tidspunkt foreligge en aftale med Ballerup Kommune om en storskraldsordning. 2. Adgang til den enkelte bolig. Akut adgang til en beboers bolig er mulig. Oversigt over nøgleplacering gives til web-master, som ajourfører oversigt og placerer den på den interne del af hjemmesiden. Nødvendige personlige oplysninger f.eks. om nærmeste pårørende hænges i entreens teknikskab. 3. Adgangsstier m.v. Forurening af adgangsstier og udendørsarealer medfører pligt for pågældende beboere til omgående at rydde op. 4. Bad og toilet 21

22 Seniorbofællesskabet Kløvermarken. Til afdelingsmøde den 8. september Bilag til punkt 5 Behandling af indkomne forslag. Kløvermarken Husorden. Side 2 af 4 For at undgå tilstopning af afløb bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Kun opløselige ting må kastes i toiletkummen. 5. Baghaver Skel mellem husene skal udover de eksisterende hegn bestå af lave buske eller blomster. 6. Cykler Egne cykler skal henstilles så de ikke er til gene for andre, almindeligvis i cykelskuret med mindre, der er tale om særlige cykler til handicappede, som skal kunne stilles foran det aktuelle hus. Gæsters cykler stilles også foran det aktuelle hus, men sådan, at de ikke er til gene for forbipasserende. 7. Bilvask Af hensyn til eventuel forurening af Søndergårdens søområder må bilvask og anden vask af større materielle ting kun ske på særlige afmærkede områder i Søndergårdsarealet. Det er ikke tilladt at vaske bil på Kløvermarkens område. 8. Carporte Beboerne i Kløvermarken kan almindeligvis disponere over én carport pr. hus. (se Leveregler på fællesarealer punkt 6, stk. 1) De 2 gæsteparkeringspladser ved fælleshuset skal fortrinsvis benyttes til korttids- og handicapparkering. De 2 gæsteparkeringspladser ved cykelskuret kan benyttes af teltvogne, trailere og campingvogne til kortvarig (1 nat) parkering (ved af- og pålæsning) 9. Fodring af dyr Fodring af fugle kan ske ved ophængning af foder i træer eller ved udlægning på særlige fuglebrædder m.v. Fodring af egne husdyr må kun ske indendørs. Det er ikke tilladt at lægge fuglefrø, brød eller andet foder ud på fællesarealerne. 10. Forsikring Seniorbofællesskabet Kløvermarken, Ballerup har som en afdeling af FB en kollektiv vinduesforsikring. Bofællesskabets ejendomsforsikring dækker almindeligvis brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rørsprængninger, samt opstemning i kloakrør. Indbo, som ejes af bofællesskabet indgår i ejendommens forsikring. Såfremt en beboer sætter egne ting i fælleshuset er det ikke omfattet af den fælles forsikring. Forsikring mod skade på tredjemand, som lejer eller dennes husstand kan gøres ansvarlig for, må lejer selv sørge for. Til sådanne skader regnes f. eks hærværk, begået af medlemmer af lejers husstand eller dennes gæster. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. 11. Flagstænger Der er en fælles flagstang i fællesarealet, som kan bruges af alle til særlige dage, der ønskes markeret. Ved brug af flagstang skal de almindelige flagregler overholdes. 22

23 Seniorbofællesskabet Kløvermarken. Til afdelingsmøde den 8. september Bilag til punkt 5 Behandling af indkomne forslag. Kløvermarken Husorden. Side 3 af 4 Det er ikke tilladt at opsætte flagstang i egen have. 12. Forurening Alle er ansvarlige for, at der ikke sker forurening af bofællesskabets boliger og arealer. En eventuel utilsigtet forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Der må ikke i boligen eller i skure og på arealer opbevares eller anvendes ting, som ved lugt. støj, brandfare mv. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. 13. Fravær i længere tid Hvis en beboer er væk fra sin bolig i længere tid underrettes den/de man har aftaler med bl.a. for at holde boligen under opsyn, tømme postkasse m.v Græsslåning m.v. Brug af støjende haveredskaber skal så vidt muligt undgås i weekenden. 15. Havegrill Grilning skal foregå efter de retningslinier, som er anvist under leveregler for fælleshus og fællesarealer. 16. Hobbyrum og værkstedsskur Hobbyrum og værkstedsskur kan bruges af alle beboere og skal renholdes af brugeren direkte efter brug og efterlades opryddet og i pæn stand. 17. Husdyr Det er tilladt at holde husdyr, så længe disse ikke er til gene for de øvrige beboere. Der er i leveregler på fællesarealer angivet de retningslinier, som ejere af husdyr skal overholde. 18. Hærværk Ved ødelæggelse eller hærværk rejser afdelingen erstatningskrav over for skadevolderen. 19. Indeklima Boligerne er tætte og velisolerede. Derfor skal der luftes ordentligt ud for at undgå fugtskader, det gælder både de individuelle boliger og fælleshuset. Anbring aldrig skabe eller større møbler mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. 20. Musiceren Det er ikke tilladt at spille musik for åbne vinduer og døre, hvis det er til gene for naboerne. Ved høj musik fra radio og tv gælder samme regel. 21. Parkering og motorkørsel Parkering må kun finde sted på den anviste parkeringsplads (carporte). Kørsel på fællesområdet kan tillades for af- og pålæsning og ved handicapkørsel. 22. Reklamer 23

24 Seniorbofællesskabet Kløvermarken. Til afdelingsmøde den 8. september Bilag til punkt 5 Behandling af indkomne forslag. Kløvermarken Husorden. Side 4 af 4 Reklamer må ikke opsættes på døre, mure, skure m.v Støjende adfærd. Vis hensyn over for dine naboer. 24. Terrasser Ved anlæg af terrasser med fliser eller lignende fast materiale skal der være fald bort fra husene og anlæg af terrasser i det halvoffentlige rum skal følge haveplanen og må ikke overstige 10 m Vask og tørring I fælleshuset er der et fælles vaskeri. Retningslinier for brug af vaskeri er ophængt i vaskeriet. Se leveregler for fælleshuset. Det er tilladt at benytte tørrestativ i den enkelte lejers baghave. Ændring af husorden kan ske ved debat på 2 ordinære fællesmøder inden de forelægges til vedtagelse på et afdelingsmøde. (Husordenen er vedtaget på afdelingsmødet den 2. juni 2004 og omdelt til samtlige husstande. Er omdelt den 13. juli af 3 B sammen med referat og ændrede vedtægter.) UR den 24. august

25 Seniorbofællesskabet Kløvermarken. Til afdelingsmøde den 8. september Bilag til punkt 5 Behandling af indkomne forslag. Kløvermarken Leveregler Side 1 af 6 (Forslag til ændringer af tekst er skrevet i kursiv og med fed, som vedtaget på fællesmøde den 12. juni 2010) Regler for forpligtende naboskab - Leveregler i og omkring fælleshuset og på fællesarealerne Fælleshuset er beboernes fælles hus. Fællesarealerne er beboernes fælles uderum. Både fælleshus og fællesarealer giver mulighed for fælles rammer for samvær og aktiviteter og giver den enkelte flere muligheder, end man har i eget hus eller i arealet bag husene. Fælleshuset med fællesarealerne midt i vænget er bofællesskabets højborg og er midtpunktet for bofællesskabet både i hverdagen og til fest. Det indebærer, at alle har ansvar for, at fælleshuset og fællesarealerne fungerer som en ramme om fælles samvær og aktiviteter, men også fungerer, så det giver den enkelte i bofællesskabet vide rammer og muligheder for individuelle aktiviteter. Det indebærer også, at alle har ansvar for fælleshusets og fællesarealernes inventar, rengøring, oprydning og vedligehold. Mindst en gang årligt forud for budgetfremlæggelse skal det på et fællesmøde diskuteres, hvad vi selv kan klare, hvad vi kan betale os fra, hvilke arbejdsopgaver arbejdsgrupper har og hvad den enkelte vil/kan deltage i. For at gøre hverdagen i fælleshuset og i fællesarealerne så god som muligt er der opstillet følgende leveregler for vores fælles færden i huset. Det betyder følgende: Leveregler i fælleshuset. 1. Fælleshuset kan bruges af beboere i Kløvermarken eller af beboere i selskab med gæster. Afdelingsbestyrelsen ansvarlig for, at der udarbejdes en årlig rullende aktivitetsplan over bofællesskabets fælles arrangementer incl. fredagsbar/filmsaftener. 2. Fælleshuset kan anvendes til egne private fester/arrangementer, som beboeren er ansvarlig for og selv afholder såfremt fælleshuset ikke er optaget af bofællesskabsarrangementer. Hver bofælle og hvert hus har ret til en privat fest/arrangement hvert kalenderår, således har enlige bofæller mulighed for to private fester/arrangementer om året og par-bofæller tre private fester/arrangementer om året. Fælleshuset kan reserveres op til et år forud. Evt. yderligere ønsker om lån af fælleshuset til private fester/arrangementer skal godkendes på et fællesmøde. Der kan almindeligvis kun være en privat fest pr. week-end (fredag søndag). Hvis der afholdes mere end en fest i weekenden skal parterne aftale forløbet indbyrdes. Ved booking af fælleshuset til egne private fester/arrangementer kontaktes den person, som er ansvarlig for booking af fælleshuset. Det er den bookingansvarlige, som giver den endelige accept som indbefatter angivelse af tidspunkter (incl. forberedelse) og indsættelse på hjemmesidens oversigt, som indeholder informationer om bofællers fødselsdage. Almindeligvis gælder først til mølle princippet. 25

26 Seniorbofællesskabet Kløvermarken. Til afdelingsmøde den 8. september Bilag til punkt 5 Behandling af indkomne forslag. Kløvermarken Leveregler Side 2 af 6 Ved særlige begivenheder (runde fødselsdage og andre store begivenheder) kan man booke mere end et år forinden. Afdelingsbestyrelsen og andre grupper skal skæve til den slags begivenheder ved tilrettelæggelse af fællesskabets aktiviteter. Fælleshuset kan ikke lånes: 1. og 2. juledag, nytårsaften, 1. pinsedag, 2. weekend i juni (fødselsdagsfest) og Sankt Hans Aften. Fælleshuset kan lånes juleaften under særlige betingelser. Såfremt flere bofæller ønsker at låne fælleshuset juleaften meddeles dette inden 1. august og efterfølgende trækkes der lod. Hvis en bofælle har lånt fælleshuset juleaften 1 gang er bofællen først med i en lodtrækning igen, når alle andre bofællers ønsker om et lån juleaften er opfyldt. 3. Fælleshuset er røgfrit. Ved rygning udendørs, skal de udendørs askebægre benyttes. 4. Fælleshusets gæsteværelse og badeværelse kan lånes af beboere til eget brug eller til beboeres overnattende gæster i max 3 dage (3 overnatninger). Er der tale om en længere periode må det tages op til drøftelse. Fælleshusets gæsteværelse kan lånes hele året med undtagelse af nytårsaften. Booking og lån af gæsteværelset foregår efter de samme booking-principper, som lån af fælleshuset. Man medbringer sengelinned, håndklæder o.s.v. Det understreges, at det er gæsteværelset, man låner ikke resten af huset. Når gæsteværelset er optaget markeres det med en seddel uden på døren. Den som har booket gæsteværelset giver den som lukker fælleshuset besked om ikke at sætte alarmen til. 5. Til private fester/arrangementer kan fælleshusets udstyr anvendes inkl. duge og dækkeservietter. Lånt udstyr tilbageleveres i ren og strøget stand. 6. Brugerne har ansvar for rengøring, vask m.v. og at affald fjernes m.v. Det skal være sket senest kl den følgende dag. Rengøring og oprydning kan eventuelt ske ved betalt rengøring udefra f.eks. et rengøringsfirma. 7. Ved fester skal pyntning ske med omhu og ansvar for fælleshusets indretning og inventar. F.eks. må der ikke ske opklæbning på vægge, man må ikke ophænge lamper i loftet eller sætte søm eller tegnestifter i døre, paneler og inventar. 8. Ved private fester/arrangementer f.eks. om sommeren, hvor det forventes at der spilles musik, skal dette foregå under hensyntagen til beboere og naboer i øvrigt. 9. Beboere i bofællesskabet Kløvermarken kan i op til 24 timer låne stole, borde, porcelæn, glas og lignende i fælleshuset, såfremt udstyret ikke bruges til fælles aktiviteter. Det lånte må ikke bruges uden for Kløvermarken. 26

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Regler for forpligtende naboskab - Leveregler gældende for fælleshuset og fællesarealerne Fælleshuset er beboernes fælles hus. Fællesarealerne er beboernes fælles

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold Beboervejledning Lærkebo, 2014 Tilhører Skelagervej nr.: Indhold Kort om Lærkebo 2 Regler for udendørs tilbygninger 23 Boligforening og organisation 3 Regler for råderet 23 Kort over Lærkebo 4 Aconto forbrugsafregning

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere