Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v."

Transkript

1 Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v.

2 Forord Desværre oplever Danske Fodbolddommere fra tid til anden, at et medlem kontakter os, fordi hans/hendes kommune har oplyst, at de vil reducere vedkommendes dagpenge, kontanthjælp, pension eller anden offentlige ydelse, under henvisning til indtjeningen ved at dømme fodbold, som kommunen vil modregne. Sådan en fortolkning er lige så frustrerende som den er forkert. Sagen er, at dommerens betaling pr. kamp (så længe den holder sig under kr. 250,- pr. kamp, og kr. 500,- pr. dag efter de gældende satser) er en godtgørelse. Altså et beløb, der skal dække de løbende omkostninger og udgifter der er forbundet med at være dommer. Det er fx køb og vask af tøj, køb og vedligehold af udstyr, træningsomkostninger osv. På samme måde gælder, at kilometerpenge, diæter og refusion af p-billet, færgebillet eller lignende, heller ikke er en indtægt der kan modregnes i den offentlige ydelse. Godtgørelser inden for de fastsatte takstrammer og refusion efter bilag er IKKE en indtægt. Det er en godtgørelse, der stiller dommeren økonomisk neutralt. Den tilfører ikke dommeren et formuegode. Af samme årsag er den skattefri. Danske Fodbolddommere s formand og advokat, Per Buttenschøn overfor Dansk Fodbolddommer-Union redegjort for, i hvilket omfang udbetaling af omkostningsgodtgørelse i forbindelse med virke som fodbolddommer indvirker på retten til udbetaling af dagpenge, efterløn, m.v. Oplever du som medlem, at din kommune eller A-kasse ønsker at modregne dine dommerbetalinger, så er du altid velkommen til at kontakte Danske Fodbolddommere for konkret assistance i sagen. Nicolai Nielsen Sekretær

3 Dansk Fodbolddommer-Union Kabbelejevej Svendborg 31. juli 2015 Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: F: CVR-nr: DK Jyske Bank: W: Sekretær: Birthe Bank D: Sagsnr.: pb-PBU/BBA Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. I henhold laftale, skal jeg herved overfor Dansk Fodbolddommer-Union redegøre for, i hvilket omfang udbetaling af omkostningsgodtgørelse i forbindelse med virke som fodbolddommer indvirker på retten til udbetaling af dagpenge, efterløn, m.v. 1.: Retsgrundlag: Retsgrundlaget for udbetaling af (skattefri) omkostningsgodtgørelse til blandt andet idrætsdommere, fremgår af Ligningslovens 7M. Bestemmelsen er sålydende: 7 M. Godtgørelser, der af en forening udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, er skattefri for modtageren. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Stk. 2. Godtgørelser, der udbetales af hjemmeværnet til frivilligt ulønnet personel, der deltager i hjemmeværnets virksomhed, er skattefrie for modtageren, når godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Stk. 3. Uanset at en person, der er omfattet af stk. 1 eller 2, får stillet telefon, datakommunikationsforbindelse eller computer med tilbehør omfattet af 16, stk. 12 og 13, til rådighed til brug for vedkommendes bistand som led i foreningens skattefri virksomhed eller hjemmeværnets virksomhed, anses personen fortsat for ulønnet, og vedkommende er ikke skattepligtig af privat rådighed over de pågældende goder. Har en person, der er omfattet af stk. 1 eller 2, fået stillet telefon, datakommunikationsforbindelse eller computer med tilbehør som nævnt i 1. pkt. til rådighed, kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse efter stk. 1 og 2 for udgifter, som modtageren afholder til tilsvarende ydelser.

4 Ligningslovens formelle navn er Lovbekendtgørelse nummer 1041 af 15. september 2014 om påligning af indkomstskat til Staten. De relevante dele af loven (udskrift fra retsinformation.dk) er vedhæftet som bilag 1 til nærværende redegørelse. Det fremgår af Ligningslovens 7 M, stk. 1, at bestemmelsen kun finder anvendelse på udbetalinger der finder sted fra en forening. Dansk Fodbolddommer-Union er en forening; jeg henviser dels til de gældende vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union (relevante dele vedhæftet som bilag 2 til nærværende redegørelse), dels til Dansk Fodbolddommer-Union registrering ved Erhvervsstyrelsen (registreringsbeviset er vedhæftet som bilag 3 til nærværende redegørelse). I de tilfælde, hvor idrætsdommeren får udbetalt omkostningsgodtgørelse fra DBU, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, KFUMs Idrætsforbund, m.v. er problemstillingen fuldstændig identisk. Samtlige disse organisationer er ligeledes foreninger, og udbetaling af omkostningsgodtgørelse til idrætsdommere vil derfor være omfattet af Ligningslovens 7 M. --oo0oo-- Beskæftigelsesministeriet blev i 2010 forespurgt, om udbetaling af omkostningsgodtgørelse til idrætsdommere i medfør af Ligningslovens 7 M har indflydelse på udbetaling af dagpenge eller andre offentlige overførselsindkomster. Svaret fra Beskæftigelsesministeriet var følgende (uddrag): Ifølge ligningslovens 7 M er godtgørelser, der af en forening udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, skattefri for modtageren. Skattefriheden er bl.a. betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne. Som udgangspunkt skal indtægter fradrages i dagpengene. Ved indtægter forstås løn, rådighedsløn, honorarer mv. samt indtægter, der træder i stedet for løn. Formålet med den skattefri omkostningsgodtgørelse er at dække udgifter, som modtageren har afholdt på en forenings vegne og kan således ikke betragtes som løn for det udførte arbejde. Beløb udbetalt som en skattefri omkostningsgodtgørelse skal derfor ikke fradrages i dagpengene. Tilsvarende er gældende for personer, der er på efterløn. For kontanthjælp gælder den hovedregel, at en persons og en eventuel ægtefællesindtægter trækkes fra i hjælpen krone for krone. Baggrunden er, at kontanthjælpen er det underste økonomiske sikkerhedsnet. Hjælpen ydes derfor alene, hvis man ikke kan få dækket forsørgelsesbehovet til sig selv og sin familie på anden vis, fx via indtægter. Sagt med andre ord. Kontanthjælpen er subsidiær i forhold til andre indtægtsmuligheder. I loven er der dog oplistet en række indtægter, der ikke skal foretages fradrag for i forbindelse med udmåling af kontanthjælpen. De indtægter, der skal bortses fra, oplistes i 33, stk. 1, nr. 1 7 i lov om aktiv socialpolitik. Det gælder bl.a. transportgodtgørelse for dokumenterede udgifter til nødvendig transport ved udførelse af ulønnet frivilligt ar- Side 2

5 bejde. Får en kontanthjælpsmodtager en sådan transportgodtgørelse, skal der ikke foretages fradrag i hjælpen for den modtagne godtgørelse. Som bilag 4 vedhæftes den samlede besvarelse af 19. november 2010 fra Beskæftigelsesministeriet. Retsgrundlaget har ikke ændret sig siden svaret fra Beskæftigelsesministeriet. Der er derfor min opfattelse, at svaret fra Beskæftigelsesministeriet stadig er retsstillingen på området. 2.: Afgørelser: Jeg er bekendt med én administrativ afgørelse der omhandler ovennævnte. Som bilag 5 vedhæftes afgørelse af 12. november 2014 fra Frederikshavn Kommune. Ved afgørelsen traf Frederikshavn Kommune afgørelse i overensstemmelse med ovennævnte, hvorefter udbetaling af omkostningsgodtgørelse fra en forening (i det konkrete tilfælde DBU), ikke skulle modregnes i udbetaling af kontanthjælp. Denne afgørelse er efter min opfattelse helt i overensstemmelse med retsgrundlaget og et udtryk for korrekt administrativ behandling af spørgsmål på området. 3.: Konklusion: På baggrund af ovenævnte er det min opfattelse, at udbetaling af omkostningsgodtgørelse til idrætsdommere ikke har indflydelse på udbetaling af dagpenge eller andre offentlige overførselsindkomster. Denne konklusion udledes dels af retsgrundlaget på området, dels af et helt konkret svar fra Beskæftigelsesministeriet, og dels af administrativ praksis. --oo0oo-- Såfremt nærværende redegørelse giver anledning til supplerende spørgsmål, står jeg naturligvis gerne til yderigere disposition. Med venlig hilsen Brockstedt-Kaalund Per Buttenschøn Side 3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere