EL-FAGETS A-KASSE BERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EL-FAGETS A-KASSE BERETNING"

Transkript

1 EL-FAGETS A-KASSE BERETNING

2 Indledning Der henvises i øvrigt til den skriftlige beretning på det arbejdsmarkedspolitiske område. Siden vi holdt kongres i oktober 2010, er der sket rigtig meget. Efter en lang årrække med VK ved magten støttet af Dansk Folkeparti lykkedes det endelig i november 2011 for oppositionen at få regeringsmagten, nu med S i spidsen. Men inden i maj 2011 blev VK-regeringen og Dansk Folkeparti enige om tilbagetrækningsreformen. Den politiske pris for Dansk Folkeparti var, at der blev opsat grænsebomme. En pris, der som bekendt ikke blev betalt. Det betød: forhøjelse af efterløns- og pensionsalderen, opnåelse af en højere sats nu, når efterlønsperioden blev nedsat til 3 år, en forhøjelse af pensionsmodregningen i efterlønnen, at medlemmerne fremover aktivt skal tilmelde sig til efterlønsordningen, når de fylder 30 år, for at få retten. Det sidste var for at begrænse tilgangen til ordningen. Samtidig vedtog man muligheden for, at man kunne få sit indbetalte efterlønsbidrag retur, skattefrit, hvis man vel at mærke gav afkald på fremtidig ret til efterløn. Hvad det efterfølgende har betydet, vender jeg tilbage til senere i beretningen. En anden ting, som VK-regeringen fik sat i gang, var Væk med bøvlet -kampagnen, som daværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg skød i gang i foråret Her kom hun ud med en pressemeddelelse, hvori hun oplyste, at hun nu satte gang i en bølge af afbureaukratisering. Hun annoncerede, at hun åbnede op for en elektronisk postkasse, hvortil man kunne sende gode forslag til afbureaukratisering. Det mundede ud i mere end forslag, som ministeriet så gik i gang med at kigge på. A-kassernes brancheorganisation var med i denne proces, som mundede ud i, at Inger Støjberg i efteråret 2011 fremsendte 46 forslag til forenklinger. På grund af at der gik valgkamp i den, blev forslagene først fremsat over for Beskæftigelsesudvalget i 2012 af nuværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Af de oprindelige godt forslag endte ministeren med kun at fremlægge 46 forslag. Af disse forslag var de 30 forslag, som AK-Samvirke havde været med til at anbefale. Ud af de 46 forslag blev det dog kun godt halvdelen, som blev fremsat i Folketinget, og som endte med at blive vedtaget. Så vi må bare endnu en gang konstatere, at når det gælder regelsanering på arbejdsløshedsforsikringens område, har det stort fokus, men realiteterne er, at politikerne ikke kan blive enige. Dertil er viljen og ønsket til kontrol større end tillid. Imidlertid måtte vi ved valget sande, at tilslutningen til Socialdemokraterne og SF dalede, og at de ikke alene kunne erobre magten. De Radikale kom med i regeringen. Desværre har vi måttet konstatere, at de første år ikke har været nogen dans på roser for fagbevægelsen og kampen for medlemmernes rettigheder. De reformer, som VK med hjælp fra DF ikke turde gennemføre, har nuværende regering så ført ud i livet. Vi er blevet vidne til den ene nedskæring efter den anden. Samtidig med forringelserne er der ad flere omgange bevilget skattelettelser både til erhvervslivet og til private, noget, som vi slet ikke kan forstå rimeligheden i. Alibiet for det har været, at det skaber vækst og arbejdspladser. For at bløde op på virkningen af tilbagetrækningsreformen kom regeringen med Finansloven 2012, efter stort pres fra fagbevægelsen, med en forlængelse af dagpengeperioden med ½ år. Det er efterfølgende fulgt op af først 2

3 akutpakke 1 og så af akutpakke 2, herunder indførelse af nye udbetalingstyper på lavere sats. Det er også noget, vi vender tilbage til senere i beretningen. I kongresperioden har vi heldigvis set et fald i antallet af arbejdsløse over tid, sådan at vi nu er nede under de 3 %, hvilket jo er positivt. Der er jo meget, som taler for, at vi i de kommende år får stort behov for arbejdskraft til de mange anlægsarbejder, der er besluttet, så ledigheden vil vi forhåbentlig se falde til samme niveau, som vi så tilbage i 2007/2008. Desværre har vi også måttet erkende, at en del medlemmer har forladt os. Nogle til fordel for de gule forretninger, nogle, fordi de har skiftet arbejdsfunktion, nogle, fordi de har mistet dagpengeretten, og sidst nogle, som desværre har vendt systemet ryggen/er blevet slettet. Faldet i medlemsskaren har også sammenhæng med de angreb, vi har set på fagbevægelsen/a-kasserne. Her tænker jeg på, hvorledes fagbevægelsen hele tiden er forsøgt svækket. Først da man blev udelukket fra trepartsforhandlingerne, dernæst udelukkelsen fra deltagelse i de nedsatte kommissioner og ekspertudvalg. Samtidig måtte vi konstatere, at regeringen begrænsede fradragsretten på det faglige kontingent. Dagpengeperioden blev halveret fra 4 til 2 år, og genoptjeningsretten blev samtidig hævet til det dobbelte. Derudover den faldende dækningsgrad over tid på dagpengene, hvor man nu som faglært elektriker kun vil kunne opnå omkring 45 % af sin hidtidige indtægt ved arbejdsløshed. Efter udløb af dagpengeperioden rammes man ydermere af at skulle have udbetalt arbejdsmarkedsydelse, hvor dækningen er langt lavere. Alle disse ting betyder jo, at medlemmerne tænker sig om en ekstra gang hvad angår deres medlemskab af fællesskabet. Men her har vi en stor opgave i at fortælle medlemmerne, hvad vi står for, og hvordan vi forsøger at ændre på tingenes tilstand til gavn for dem. Noget, som vi bare kan konstatere er sværere, end vi troede, idet vi jo fortsat er oppe imod de gule forretninger, hvor det hele handler om pris, og hvor man ikke er medlemmer men kunder. Her er det kun kvantitet og ikke kvalitet, som tæller A-kassemedlemmer Figur 1: Fald i antal medlemmer af El-fagets arbejdsløshedskasse over en 10-årig periode 3

4 Trods fald i medlemsskaren er det rigtig mange penge, som El-fagets arbejdsløshedskasse administrerer og udbetaler var nok det år, som overgår alt. Dette på grund af muligheden for at få udbetalt efterlønsbidraget skattefrit. Det betød, at vi i 2012 udbetalte næsten 650 mio. kr. til medlemmerne i ydelse. Heraf de 278 mio. kr. alene i tilbagebetaling af efterlønsbidrag til mere end medlemmer Figur 2. A-kassens udbetalinger 2012 og 2013 i mio. kr. Dagpenge Efterløn Feriedagpeng Skattefri præmie Efterlønsbidrag Befordring m.v. VEU-godtgørelse I 2013 udbetalte vi i El-fagets arbejdsløshedskasse kun 316 mio. kr. i ydelser til medlemmerne. Da det jo er store summer, vi her taler om, betyder det også, at der er stort fokus fra politisk hold på, hvorledes a-kassen administrerer tingene. Det sker både ved kontroller og via den årlige revision. Her må vi bare konstatere, at El-fagets arbejdsløshedskasse og personalet gør det rigtig godt. De fejl, der nu engang sker, når der er mennesker involveret, er af et sådant omfang, at vi kun kan være rigtig godt tilfredse. Den netop overståede revisionsgennemgang gav ikke anledning til nogen kritikpunkter, og ved seneste stikprøveundersøgelse, hvor Styrelsen gennemgik a-kassens rådighedsvurderinger, var der fejl i, hvad der svarer til godt 2 % af sagerne. Det er et rigtig flot resultat. Som det fremgår af figur 2, stod a-kassen i 2012 for en af de største udbetalinger i historien. Vi udbetalte alene i El-fagets arbejdsløshedskasse 278 mio. kr. til de mere end af vores medlemmer, som valgte at takke ja til at få udbetalt deres indbetalte efterlønsbidrag skattefrit. Det svarer til omkring 50 % af dem, som havde indbetalt til ordningen. Den daværende regering havde, for at mindske tilgangen til efterlønsordningen i fremtiden, kalkuleret med, at nogle ville vælge ordningen fra og få pengene udbetalt kontant. Det må siges, at det kom bag på dem, hvor mange der valgte at tage imod tilbuddet. Samlet set udbetalte Danmarks a-kasser omkring 23 mia. kr. i perioden fra til På landsplan udtrådte omkring 45 % af ordningen. At så mange valgte at få pengene udbetalt, skyldes, at efterlønsordningen over tid er blevet voldsomt forringet, ligesom der var mistro til, om ordningen ville eksistere, på det tidspunkt medlemmerne ville få brug for at kunne træde ud af arbejdsmarkedet. I El-fagets arbejdsløshedskasse er der 6.530, som har valgt at fortsætte i ordningen. Hovedparten er medlemmer mellem 41 og 60 år, hvil- 4

5 ket ikke kommer bag på nogen. Der er dog også medlemmer i den yngre årgang, som har meldt sig til efterlønsordningen. Ser vi på antal medlemmer på efterløn, må vi konstatere, at det har ligget meget konstant over tid, men at der nu kan konstateres et mindre fald. Nu, hvor efterlønsalderen bliver sat op, og pensionsalderen stiger, vil antal medlemmer på efterløn også falde, i takt med at efterlønsperioden også bliver sat ned til 3 år jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan Efterlønsmodtagere Figur 3. Antal efterlønsmodtagere over tid Ledighedsudviklingen Konjunkturerne ændrer sig jo over tid, og det kan vi også se er sket i kongresperioden. Vi har desværre måttet se til, mens VK-regeringen, med støtte fra Dansk Folkeparti, halverede dagpengeperioden og samtidig fordoblede optjeningskravet. Det skete trods massive advarsler om, at det var meget kritisk i tider med stor ledighed. S/SF/R-regeringen implementerede tilbagetrækningsreformen efterfølgende. Regeringens økonomer forudsagde, at kun omkring ville miste dagpengeretten. AK-Samvirke gik i rette med ministeren og endte med at blive kaldt mørkemænd, fordi AK-Samvirkes forudsigelser viste et tal langt større. Desværre viste det sig, at AK-Samvirke fik ret. I 2013 mistede mere end medlemmer dagpengeretten og dermed deres forsørgelsesgrundlag. I El-fagets arbejdsløshedskasse har vi haft 277 medlemmer, som har mistet deres forsørgelsesgrundlag. Tallet lyder måske ikke så voldsomt, men reelt svarer det til godt 20 % af alle arbejdsløse medlemmer. Over årene har regeringen lavet nogle lappeløsninger. Først indgik Folketinget i oktober 2012 aftale med KL/DA og Danske Regioner om pligt til at tilvejebringe såkaldte akutjob til ledige dagpengemodtagere, der i perioden til havde 13 uger eller mindre tilbage af dagpengeperioden eller opbrugte den samlede dagpengeperiode. 5

6 Akutjob var med løn på almindelige løn- og ansættelsesvilkår og med en varighed på minimum 13 uger og maksimum 1 år. Regeringen indførte også en såkaldt jobpræmie til arbejdsgiverne, hvis de ansatte et medlem i akutjob. Jobpræmien blev udløst efter henholdsvis 26 og 52 ugers ansættelse og med henholdsvis og kr. Akutjobordningen blev aldrig nogen succes. Arbejdsgivernes lyst til at melde job ind som akutjob var meget svingende. Vi så overlægejob og direktørjob, som klart viste, at her havde arbejdsgiverne helt klart valgt ikke at tage ordningen alvorligt. I El-fagets arbejdsløshedskasse har vi udbetalt under 5 jobpræmier til arbejdsgivere, så det giver jo i hvert fald et klart billede af arbejdsgivernes lyst til at spille med her. Jobpræmie kunne udbetales, når arbejdsgiveren havde haft et medlem i akutjob i mere end 26 uger og maks. 52 uger. Næste skridt i rækken af lappeløsninger var regeringens beslutning om at forlænge dagpengeperioden med en periode på uddannelsesydelse. En ydelse, som blev administreret af kommunerne, og hvor satsen var henholdsvis 80 % til forsørgere for børn under 18 år og 60 % til øvrige. Af lovforslaget kunne man også læse, at man forventede, at kun omkring 35 % ville kunne opnå 80 % af dagpengenes maksimumbeløb. I perioden på uddannelsesydelse var det ikke noget krav, at man var medlem af arbejdsløshedskassen, hvorfor nogle medlemmer valgte at melde sig ud og spare pengene. Efterfølgende forlængede regeringen perioden på uddannelsesydelse med endnu en periode på 26 uger. På grund af uddannelsesydelsens lave sats kan vi konstatere, at kun få af vores medlemmer har valgt uddannelsesydelsen til. Næste lappeløsning var regeringens beslutning i december 2013 om iværksættelse af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. En helt ny ydelse, men fortsat på henholdsvis kun 80 og 60 % af dagpengenes maksimum. Medlemmerne kan få forlænget dagpengeretten med op til 65 uger. Arbejdsmarkedsydelsen er en midlertidig foranstaltning og skal udfases med udgangen af Arbejdsmarkedsydelsen udbetales af a-kassen, og der er nu igen krav om medlemskab af a- kassen. Så det betød, at de, som havde meldt sig ud, igen skulle melde sig ind i a-kassen for at få denne nye ydelse. Ingen tvivl om, at vi i El-fagets arbejdsløshedskasse finder, at det er godt, at man har forsøgt at finde et forsørgelsesgrundlag til de mange medlemmer, som mistede dagpengeretten. Men vi finder det højst kritisabelt, at medlemmerne skal spises af med en ydelse, som er på et så lavt niveau, at det er svært at kunne få hverdagen til at hænge sammen. Vi finder også, at regeringen på trods af løfter om regelforenklinger igen har besluttet en ydelse med regler så komplicerede, at det er en bekostelig affære at føre beslutningen ud i livet, og her vel at mærke på lånt tid. Noget andet er de afledte problematikker, som er kommet i kølvandet på arbejdsmarkedsydelsen. Indtil indførelsen af denne havde medlemmer, som mistede retten til dagpenge, og som havde mindre end 5 år til retten til efterløn, en mulighed for at få et seniorjob. Et seniorjob er kendetegnet ved at være et job på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Her er der ikke tale om løntilskudsjob/aktivering, men almindeligt arbejde. Et arbejde, vel at mærke, helt frem til efterlønsalderen nås. Det er kommunerne, som har pligt til at finde et seniorjob til medlemmerne. Med indførelsen af arbejdsmarkedsydelsen besluttede politikerne, at retten til seniorjob skulle udskydes, indtil medlemmernes ret til 6

7 arbejdsmarkedsydelse var brugt. Dvs. at et medlem, som efter tab af dagpengeretten opnåede ret til 65 uger med arbejdsmarkedsydelse, derved fik udskudt sin ret til seniorjob med disse 65 uger. Her skal det siges, at havde man regnet med en overenskomstmæssig løn og så pludselig ender på 60 eller 80 % af dagpengene, er det rigtig skidt. Noget, vi også har skrevet til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om, men som bare er blevet affejet. Dette skyldes, at en del af finansieringen af arbejdsmarkedsydelsen nemlig lå i, at færre skulle i seniorjob. Men disse lappeløsninger, som her er indført, er jo kun en stakket frist. Selv om der i pressen igen og igen køres historier om, at de arbejdsløse bare skal presses, så finder de arbejde mod slutningen af ledighedsperioden, holder bare ikke vand. Havde det været så oplagt, er vi sikre på, at de , som mistede dagpengeretten i 2013, nok havde fundet sig et job. Vores statistikker viser da også, at da arbejdet var til stede i 2007/2008, var vores ledighed helt nede på 0,4 %, hvilket er langt under, hvad økonomerne mener overhovedet er muligt. Så vores budskab er bare, at kom med jobbene, så skal elektrikerne nok tage dem Arbejdsløshedsprocent Figur 4 Arbejdsløshedsprocent over tid Dækningsgraden Den danske model, også kaldet Flexicuritymodellen, er jo central for et godt og velfungerende arbejdsmarked. Derfor er det også trist at være vidne til, at modellen ustandselig er udsat for usaglige angreb, alt efter forgodtbefindende, i populismens navn. Den danske model er jo kendetegnet ved, at arbejdsgiverne har let ved at tilpasse arbejdsstyrken til det aktuelle arbejdsudbud/lettere ved at hyre og fyre medarbejderne. Men for at det kan hænge fornuftigt sammen, skal sikkerhedsnettet under vores medlemmer altid være intakt, og det er her, kæden er knækket. 7

8 Vi hører ustandselig arbejdsgiverne kræve mere fleksibilitet ind i overenskomsterne. Men samtidig er de blandt de første til at kritisere dagpengesystemet. Her hører vi konstant, at det danske dagpengesystem er alt for lukrativt og ikke motiverer de arbejdsløse til at tage jobbene. Her skal vi dog lige indsparke, at her er det, arbejdsgiverne har en anden indfaldsvinkel til, hvad et godt arbejde er. De tænker udelukkende på lønomkostningerne. Vi må blot konstatere, at dagpengedækningen er faldet støt siden 80 erne. Tilbage i 1982 fik en arbejdsløs elektriker omkring 70 % dækket af dagpengene ved ledighed. Ser vi på dækningen i dag, er den i omegnen af 45 %. Derfor er det også en pseudodiskussion, der ofte føres om, at de arbejdsløse ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, og at de ikke ønsker at tage det anviste arbejde. Når dækningsgraden er så lav, så tager man automatisk også de job, der bliver ledige, således man kan få dagligdagen til at hænge sammen økonomisk dækningsgraden Figur 5: Elektrikernes dækningsgrad de sidste 30 år Ovenstående viser jo klart, at købekraften er blevet voldsomt svækket over tid. Her vel at mærke når vi snakker om de normale arbejdsløshedsdagpenge, og hvor reglerne lægger op til, at man maksimalt kan få udbetalt op til 90 % af sin hidtidige indtægt. Men når vi snakker om de medlemmer, som nu af nød bliver sat over på først uddannelsesydelse og dernæst arbejdsmarkedsydelse, er dækningsgraden jo langt lavere. Nyt medlemssystem I 2010 overgik Dansk El-Forbund/El-fagets arbejdsløshedskasse til et nyt medlemssystem, Modulus. Opstarten gik ikke helt uden problemer, hvilket også betød gener for medlemmerne og udfordringer for os, som skulle arbejde med det i dagligdagen. Disse problemer blev overvundet, og i dag har vi et rigtig godt medlemssystem, hvor det a- kassemæssige spiller godt sammen med det faglige system. 8

9 Vi må bare konstatere, at IT er et værktøj, som aldrig bliver færdigudviklet. Nye regler kommer til, ligesom medlemmernes- og medarbejdernes ønsker til systemets virke hele tiden ændrer sig. Der vil også være et konstant behov for videre udvikling af selvbetjeningsdelen. Digital Medlems Service (DMS) Digital Medlems Service (DMS) er jo vores selvbetjeningsværktøj rettet mod medlemmerne og et værktøj, vi har udviklet på, siden vi gik i drift med det ultimo I starten gav det udelukkende muligheden for elektronisk at søge om optagelse og muligheden for at kunne søge om feriedagpenge. I 2009 var der omkring medlemshenvendelser på DMS. Siden da er der sket en rivende udvikling på dette område. Fra at der kun i starten var ganske få blanketter at udfylde elektronisk, er vi nu efterhånden oppe på, at stort set alle arbejdsløse vælger at benytte sig af det elektroniske dagpengekort, og en stor del af efterlønsmodtagerne udfylder også enten efterlønskort eller 6-månederserklæring elektronisk. I 2012 kom Digital Medlems Service rigtig på prøve, idet vi besluttede, at den store udbetaling af efterlønsbidraget skattefrit skulle gå den vej. Her viste systemet sit værd og kunne sagtens håndtere omkring medlemmers ansøgning, hvilket gjorde det meget lettere at behandle dem efterfølgende. En anden ny ting er, at vi nu ikke længere udsender udbetalingsspecifikationer til medlemmerne. De lægges umiddelbart over i DMSsystemet. Flere og flere breve lægges også over elektronisk. Så vi kan bare konstatere, at det går hurtigt, og at medlemmerne forventer mere og mere selvbetjening. Derved sparer medlemmerne turen til postkassen, ligesom blanketterne kan udfyldes og indsendes, når det lige passer ind i skemaet. Brugen af DMS-systemet er forsøgt beskrevet i figur Optagelser Ansøgning om Dagpenge Udbetaling af Dagpenge Udbetaling af Efterløn Udfyldelse af 6 måneders erklæring Ansøgning om Feriedagpenge Øvrige blanketter Figur 6: Brugen af Digital Medlems Service fra 2009 til

10 Ferie-/efterlønssagen Sagen går helt tilbage til , hvor omkring ældre på landsplan gik glip af kr., fordi de ikke var blevet orienteret om, at de kunne undgå at få deres feriepenge modregnet i den fleksible efterløn. Dette på grund af en ændring i ferieloven, som ikke blev kommunikeret ordentligt ud til a- kasser og andre berørte. Daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen blev tvunget til at anmode Folketingets finansudvalg om en særbevilling på næsten 600 mio. kr., så a-kasserne kunne få refunderet deres udgifter til udbetaling til de medlemmer, som havde fået modregnet feriepengene i efterlønnen. Alt dette skete tilbage i 2007/2008. Ministeren var nødsaget til at refundere a-kassernes udgifter, da han havde været ude at love det i valgkampen. Det var kun et fåtal af El-fagets arbejdsløshedskasses medlemmer, som blev berørt af sagsanlægget. I forbindelse med en klagesag i 2008 afgjorde Arbejdsmarkedets Ankenævn imidlertid, at ferie-/efterlønssagen ikke kunne anses for at være lukket. De afgjorde, at sagskomplekset skulle udvides til også at gælde de medlemmer, som havde været på den gamle efterlønsordning. På den baggrund blev sagen genoptaget, og vi blev bedt om at gennemgå sagerne endnu en gang og finde de medlemmer frem, som kunne blive omfattet af det nye sagskompleks. I El-fagets arbejdsløshedskasse havde vi kun 3 medlemmer, som var berørt. Brancheorganisationen AK-Samvirke rettede derefter henvendelse på ny til det daværende Arbejdsdirektoratet og bad om, at a-kasserne også kunne få refusion for den nye medlemsgruppe. Imidlertid fandt Claus Hjort Frederiksen ikke, at det nye sagskompleks var omfattet af det tidligere aktstykke til Finansudvalget, og at refusion derfor var udelukket. Det nye sagskompleks er beregnet af AK-Samvirke til at ville koste staten omkring 20 mio. kr. Efter mange og lange forhandlinger endte det med et nyt sagsanlæg mod staten, som har kørt lige siden. Den 5.maj 2014 faldt der en Højesteretsdom i sagen. A-kasserne fik klart medhold i, at de havde ret til refusion, og at staten skal betale. Men med tanke på, hvor mange penge det har kostet samfundet, og hvor mange ressourcer a-kasserne har brugt, samt hvor mange år det har taget at få oprejsning for en omgang lovsjusk tilbage i 2004, virker det helt urimeligt. Ligeledes er det påfaldende, at det her handler om, at a-kasserne af staten blev pålagt at udbetale, men uden at de ville refundere pengene. Det tog man en Højesteretssag på og tabte. eindkomst Siden eindkomst blev introduceret tilbage i 2007, er der sket rigtig meget. Alle arbejdsgivere er pligtige til at indberette løn- og timeoplysninger til Indkomstregistret. Der er faste terminer for, hvornår det skal ske. Vi indberetter ligeledes alle udbetalinger til registret. Fordelen ved Indkomstregistret er, at det er med til at smidiggøre arbejdsgangen, når der skal udbetales ydelser fra El-fagets arbejdsløshedskasse. Tidligere skulle man som medlem komme med papirlønsedler, nogle gange op til 14 måneder bagud. Ofte måtte vi i arbejdsløshedskassen skrive til arbejdsgiverne efter oplysningerne. I dag sker det ved, at arbejdsløshedskassen, efter at have fået lov af medlemmet, elektronisk indhenter oplysningerne, og de er også leveret på en sådan måde, at de umiddelbart kan kombineres med de oplysninger, vi har brug for til behandlingen i vores medlemssystem, Modulus. Det betyder kortere ekspeditionstid og færre papirer, der skal sendes mellem os og medlemmerne/arbejdsgiverne. Men ét er mulighederne i forhold til vores udbetalinger af dagpenge/feriedagpenge/efterløn/ skattefri præmie osv. 10

11 Noget andet, som også er indlagt i Indkomstregistret, er, at det også giver myndighederne mulighed for samkøring af registre. Det betyder, at vi er blevet pålagt at lave kontrolkørsler mellem vores ydelsessystem og Indkomstregistret hver 3. måned. Ud over at det fører en del administration med sig, kan vi bare konstatere, at elektrikere åbenbart er et lovlydigt folkefærd. Det er ikke meget snyd, vi kan konstatere, og det, som endelig ses, er kun på småbeløb og oftest på grund af misforståelser. 11

12

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen Seniorer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti åbner for en ny runde med udbetaling af efterlønsbidrag TEKST: JIM JÆGER ILLUSTRATION: COLOURBOX Skal skal

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Dato: 04 11 2016 På trods af mange nye opgaver pålagt af staten har a kasserne formået at nedbringe deres administrationsudgifter. Men med beskæftigelses og dagpengereformerne

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag 37 pct. af de efterlønsberettigede har valgt at træde ud af ordningen og har hævet deres bidrag Michel Klos 13-09-2012

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 31. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 344 af 9. juni 2016 stillet

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Ca mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af 2013

Ca mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af 2013 7. juni Michel Klos Ca. 19.200 mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der mister deres dagpengeret. I Figur

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Over har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af 2013

Over har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af 2013 20. august Michel Klos Over 25.000 har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der mister deres dagpengeret.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

Fremtidens velfærd. En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen

Fremtidens velfærd. En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen Fremtidens velfærd En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen Ledernes Hovedorganisation December 2005 Sammenfatning Denne rapport handler om hvilke forventninger danske virksomhedsledere

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus

A N A LYSE. Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus A N A LYSE Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus Formålet med denne analyse er at se på de personer, der er i målgruppen for akutpakkerne. Analysen vil fokusere på,

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Nyheder fra DSA direkte til dig

Nyheder fra DSA direkte til dig DSA Nyhedsbrev arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 31-03-08 Nyheder fra DSA direkte til dig Måske kender du i forvejen vores nyhedsbrev DSA Nyt eller måske er det et helt nyt tilbud til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere

Fremsat den 29. januar 2013 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL) og Finn Sørensen (EL)

Fremsat den 29. januar 2013 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL) og Finn Sørensen (EL) 2012/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. januar 2013 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL) og Finn

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Efterløn En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Ledernes Hovedorganisation Juni 2003 Indhold Indhold... 2 Sammenfatning... 2 Brug af efterlønsordningen...

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere