Overraskende fald i arbejdsløsheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overraskende fald i arbejdsløsheden"

Transkript

1 Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en a-kasse, og det faktum, at beskæftigelsen i 9 faldt mere end dobbelt så meget som ledigheden steg, viser, at ledighedstallene undervurderer nedturen på arbejdsmarkedet. af Chefanalytiker Frederik I. Pedersen & Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted 28. maj 2010 Analysens hovedkonklusioner Den registrerede arbejdsløshed faldt fra marts til april måned med 2.0. Samlet er der nu arbejdsløse fuldtidspersoner, hvilket svarer til 4,1 pct. af arbejdsstyrken. Tælles de aktiverede med, er arbejdsløsheden (bruttoledigheden) faldet med 1. fuldtidspersoner, således at der var godt bruttoledige i april. AE mener, det er for tidligt at aflyse nedturen på arbejdsmarkedet. Dertil er væksten for lav, ligesom beskæftigelsesindikatorerne fortsat peger på, at der netto bliver nedlagt flere arbejdspladser, end der skabes. Faldet i den registrerede arbejdsløshed kan dække over en fortsat faldende arbejdsstyrke, at opsvinget er langt kraftigere, end det statistikkerne viser, eller at de senere års produktivitetsefterslæb ikke indhentes i det ventede omfang. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 2.0 færre ledige i april Den registrerede arbejdsløshed er faldet med 2.0 fuldtidspersoner fra marts til april måned. Dermed er den registrerede arbejdsløshed nu fuldtidspersoner, hvilket svarer til en arbejdsløshedsprocent på 4,1 pct. Det er en glædelig nyhed, og selv om de aktiverede tælles med, er arbejdsløsheden (bruttoledigheden) også faldet med 1. fuldtidspersoner (sæsonkorrigeret) i april. Bruttoledigheden udgør dermed godt fuldtidspersoner. Figur 1 viser den seneste udvikling i den registrerede ledighed og bruttoledigheden sammenholdt med AEs prognose fra marts Som det fremgår, er både den registrerede ledighed og bruttoledigheden steget noget mindre end forudsagt i vores prognose. Figur 1. Udviklingen i arbejdsløsheden sammenlignet med AEs seneste prognose fuldtidspers fuldtidspers Ledighed Bruttoledighed Seneste udvikling 25 Kilde: AE på baggrund af ADAM. På trods af den stagnerende og let faldende udvikling i den registrerede arbejdsløshed er det AEs forventning, at arbejdsløsheden vil begynde at stige igen. Styrken i stigningerne vil dog være langt mindre end tidligere, og vi kommer med dagens tal efter alt at dømme til at nedjustere vores prognose for arbejdsløsheden. Om vi også kommer til at justere vores beskæftigelsesprognose i mere positiv retning, er endnu for tidligt at sige, da vi endnu ikke har beskæftigelsestal for 1. kvartal Faldet i den registrerede arbejdsløshed kan dække over en fortsat faldende arbejdsstyrke, at opsvinget er langt kraftigere, end det statistikkerne viser, eller at de senere års produktivitetsefterslæb ikke indhentes i det ventede omfang. Ledighedstallene undervurderer nedturen på arbejdsmarkedet Niveauet og udviklingen i den registrerede arbejdsløshed er præget af stor usikkerhed. Det skyldes ikke mindst, at ca. ½ mio. danskere ikke er medlem af en a-kasse af disse kan i tilfælde af arbejdsløshed heller ikke få kontanthjælp, fordi deres ægtefælle tjener for meget, eller de har en formue. Sammenligner man med udviklingen i AKU-ledigheden fra Danmarks Statistik, er arbejdsløsheden, når 2

3 man ser bort fra de studerende, siden bunden steget med ca..000 iflg. AKU-statistikken, mens den registrerede ledighed kun er steget med ca Meget tyder altså på, at stigningen i den registrerede arbejdsløshed er undervurderet med ca personer. Figur 2. Den registrerede arbejdsløshed og AKU-arbejdsløsheden fuldtidspersoner fuldtidspersoner AKU-ledighed, SK Registreret ledighed (højre akse) Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at beskæftigelsen i 9 falder mere end dobbelt så meget, som ledigheden steg. Normalt vil ca pct. af faldet i beskæftigelsen slå ud i stigende ledighed. Ved denne krise har det indtil videre været under halvdelen. Det betyder, at den registrerede arbejdsstyrke er faldet kraftigt. Præcis hvad den store nedgang i arbejdsstyrken modsvarer, står ikke klart. Når man kigger på udviklingen i antallet af overførselsmodtagere, ud over dem der er registreret arbejdsløse (inkl. aktiverede), er der intet, der slår markant ud. Der er ikke blevet nævneværdigt færre eller flere personer på overførselsindkomst uden for arbejdsstyrken. Der kan ligge et bidrag fra arbejdsløse på selvvalgt uddannelse, men det rykker formentlig ikke det store. Det er derfor tilsyneladende andre steder, vi skal lede efter forklaringen på det markante fald i arbejdsstyrken. Der ligger formentlig et pænt bidrag fra den udenlandske arbejdskraft. Nationalregnskabets indikator for udenlandsk arbejdskraft viser fra 3. kvartal 8 til 4. kvartal 9 en nedgang på omkring personer. Når det er sagt, skal det bemærkes, at der er enorm usikkerhed omkring opgørelsen af den udenlandske arbejdskraft. 1 Endelig er der helt sikkert et større bidrag fra unge, der enten ikke længere deltager på arbejdsmarkedet, eller som i lyset af jobsituationen vælger ikke at træde ind på arbejdsmarkedet. Det bekræftes af en pæn stigning i antallet af SU-modtagere. Fra 3. kvartal 8 til 4. kvartal 9 er antallet af SU- 1 En opgørelse fra arbejdsmarkedsstyrelsen omkring Antal udenlandske borgere med ophold og løn i Danmark tyder ikke på nogen nævneværdig nedgang. 3

4 modtagere (inklusive voksen-su) steget med fuldtidspersoner. 2 Men hvad mere interessant er, så dækker det over et fald i antallet af personer, der har ret til SU, men som fravælger ydelsen (ikke klipper), på fuldtidspersoner. Det vil sige, at der har været en meget markant stigning i antallet af personer på SU, som ligeledes får ydelsen udbetalt (klipper). Alt i alt en klar indikation af dels flere studerende, men også af at færre studerende nu har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig øger antallet af personer i arbejdsfordeling den registrerede arbejdsløshed. Personer på arbejdsfordeling arbejder færre timer end normalt i deres virksomhed, men får så til gengæld supplerende dagpenge for de timer, der mangler op til normal tid. Ordningen indebærer, at man mindst får dagpenge to dage om ugen og arbejder resten af tiden, eller at man f.eks. arbejder 1 uge og er 1 uge på dagpenge 3. I de uger personen er på dagpenge, tæller vedkommende med i arbejdsløshedsstatistikken, i det omfang vedkommende får udbetalt dagpenge. Men samtidig tæller personen med i beskæftigelsesstatistikken, da de jo stadig har en vedvarende tilknytning til den virksomhed, de arbejder i. Renses arbejdsløshedstallene for personer på arbejdsfordeling, har stigningen i arbejdsløsheden været mindre, hvorfor faldet i arbejdsstyrken har været endnu større. Beskæftigelsesindikatorer peger på fortsat nedgang At vendingen på arbejdsmarkedet synes meget usikker understreges af, at beskæftigelsesindikatorerne fra dagens konjunkturbarometer. For alle de tre private hovedbrancher, bygge- og anlægssektoren, industrien og service peger indikatorerne fortsat på faldende beskæftigelse. Det fremgår af figur 3. Når det er sagt, så tegner styrken i nedgangen langt mindre end tidligere. Figur 3. Beskæftigelsesindikatorer nettotal, pct. nettotal, pct Privat service Bygge- og anlæg Industri Anm.: Beskæftigelsesindikatoren afspejler virksomhedernes vurdering af udviklingen i måneden og de foregående to måneder. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 2 AEs sæsonkorrektion pba. tal fra DREAM-registret. 3 Der er også mulighed for 2 ugers arbejde fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde fulgt af 2 ugers ledighed. 4

5 Et andet forhold, der peger på et fortsat svagt arbejdsmarked, er, at antallet af ledige stillinger på Jobnet fortsat ligger meget lavt. Siden toppen i 8, hvor der var knap ledige stillinger på en måned, har vi senest set ca ledige stillinger i april 2010 (sæsonkorrigeret). Dermed er antallet af ledige stillinger faldet med ca. 64 pct. i løbet af 9. Arbejdsløshed opstår bl.a. pga. fyringer, men udbuddet af ledige stillinger spiller også ind. Hvis udbuddet af ledige stillinger falder, vil arbejdsløsheden stige. Derfor giver udviklingen i antallet af ledige stillinger i økonomien et meget vigtigt fingerpeg om tilstanden på arbejdsmarkedet. Sidst men ikke mindst kan vi ikke komme uden om, at væksten tegner for lav til, at arbejdsmarkedet kan vende nu. Væksten i både 3. og 4. kvartal 9 var med ¼ pct. i begge kvartaler positiv, men et stykke under normalvækst. Normalvækst på kvartalsbasis er ca. 0,4-0,5 pct., hvilket vil sige, at væksten skal op på ca. 1½-2 pct., før der er håb om en vending på arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at der fortsat er masser af ledig kapacitet i virksomhederne til at producere mere, uden at virksomhederne af den grund behøver ansætte flere medarbejdere eller behøver investere i flere maskiner eller anlæg. 5

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Arbejdsmarkedet under & efter krisen Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Ledigheden blandt nyuddannede er særlig følsom over for ændringer i konjunkturerne. Typisk er ledigheden

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere