Personalehåndbog for vikarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog for vikarer"

Transkript

1 Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et fælles værdigrundlag, der dels binder os sammen som organisation og dels er udgangspunktet for de mange valg, vi hver dag træffer. FAGLIGHED, ANSVAR, RESPEKT OG UDVIKLING er de fire forpligtende værdier, som alle hverdagens små og store valg skal leve op til, når vi skal samarbejde, når kollegaer måske har brug for en hånd, når en patient beder om konkret støtte, eller når præcis dit arbejdsområde kræver en klar beslutning. Igen vil jeg gerne sige velkommen til Vikarcentret, og jeg håber, vi lever op til dine forventninger. Mange hilsner Søren Debel Leder af Psykiatriens Vikarcenter Den til en hver tid offentliggjorte udgave på Psykiatriens Net er den gældende version. Navn: Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Ansvarlig: Søren Debel Udarbejdet af: Jonna Geltzer Udløbsdato: Dokumenttype: Vejledning Gældende fra: Side 1 af 16 Sti: P:\RHP Administrationen\Vikarcenter\IT\Tekster-Vejledninger - Originaldokumenter\PersonalehaandbogForVikarer version 4.0.doc

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORVENTNINGER OG KRAV... 4 Faglighed og viden... 4 VIP-portalen... 4 Id kort... 4 Medicingivning... 4 Psykiatrilov... 5 Påklædning og hygiejne... 5 Tavshedspligt... 5 Vores forventninger til dig OM AT VÆRE VIKAR... 5 Arbejdsforhold... 5 Ny vikar... 6 Adgang til IT... 6 Opfølgning... 6 Arbejdsskade... 6 Autorisation... 6 Børneattest... 7 Debriefing... 7 Er du fastansat i Regionen?... 7 Fastansat / nyt ansættelsessted... 7 Ferie og orlov... 7 Graviditet... 7 Klager... 8 Ophør... 8 Arbejdstid generelt... 8 Overarbejde... 8 Rådighed... 8 Øjeblikkelig fratrædelse VAGTER... 9 Afbestillinger... 9 Afmelding af vagter... 9 Anden funktion end bestilt... 9 Forsinkelser... 9 Fravalg af afsnit... 9 Følge patient til andre afsnit... 9 Omdirigeret til andet afsnit Sygdom/raskmelding Vagter fra afsnit eller koordinator Vagter på egen arbejdsplads Vagter uden for stamområde SÅDAN FÅR DU VAGTER MinTid Vikarbørsen Hvorfor kan jeg ikke se de samme vagter som min kollega på vagtbørsen? Hvilke vagter bliver slet ikke lagt på vagtbørsen? Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 2 af 16

3 SMS service LØNFORHOLD Afvigelsesseddel Bankkonto Feriepenge Kørselsgodtgørelse Lønudbetaling Skattekort SYGEDAGPENGE OG SYGELØN Timelønnede med fastansættelse i Region Hovedstaden Timelønnede vikarer G-DAGE - LEDIGHEDSGODTGØRELSE Lidt om generelle regler Tro- og love erklæring Udbetaling af 1., 2. og 3. ledighedsdag KURSER E-learning i brand E-learning i håndhygiejne Hjerte-/lungeredning Praktisk brandslukning KONTAKT Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 3 af 16

4 1. FORVENTNINGER OG KRAV Faglighed og viden Vi forventer, at du holder dig fagligt ajour, og er opmærksom og opsøgende i vagten og dermed sikrer, at du får udført dit arbejde efter gældende retningslinjer og vejledninger på det pågældende center. VIP-portalen Vi forventer, at du er opdateret i de vigtigste vejledninger og instrukser, så du er klædt på til dine vagter i centrene. Vi har samlet de dokumenter, som du skal kende, i den dokumentsamling der hedder Psykiatriens Vikarcenter i VIP. VIP indeholder regionens Vejledninger, Instrukser og Politikker. VIP er web-baseret og tilgængeligt via internettet. Skriv vip.regionh.dk i din browser, og du kan læse den hjemmefra. På vores hjemmeside under Vejledninger - VIP kan du finde flere henvisninger og hjælp til, hvordan du kan bruge VIP. Id kort Du skal altid bære dit ID kort på et synligt sted, når du er på arbejde for Vikarcentret. ID kortet skal altid bæres med fuldt navn. Ændringer af kortet er ikke tilladt. Mister du dit ID kort eller går det i stykker, bedes du kontakte os hurtigst muligt. Så får du tilsendt et nyt. Medicingivning Sygeplejersker Forventningen til dig som sygeplejerske er, at du til enhver tid skal kunne håndtere almindelig medicindispensering og administration. Social- og sundhedsassistenter Når du er ude som vikar fra os, må du ikke stå for medicindispensering og administration. Dette gælder også, hvis du har dokumentation for kursus i medicin givning. Dog gælder samme regler, som for øvrigt personale, i forbindelse med en anmodning fra den medicinansvarlige sygeplejerske. At man kan blive bedt om at give dén specifikke patient dén specifikke medicin. Sygeplejestuderende Du skal være opmærksom på, at du som sygeplejestuderende sendes ud som ufaglært vikar. Det betyder, at du ikke må stå for medicindispensering og administration, når du er ude som vikar, hverken som fast vagt eller på det afsnit du var tilknyttet som sygeplejestuderende. Dog gælder samme regler, som for øvrigt personale, i forbindelse med en anmodning fra den medicinansvarlige sygeplejerske. At man kan blive bedt om at give dén specifikke patient dén specifikke medicin. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 4 af 16

5 Psykiatrilov Vi forventer, at du har kendskab til Psykiatriloven. Der kan være forskellige rutiner på centrene, så det er også hensigtsmæssigt, at du orienterer dig i disse i forbindelse med vagter. Se intranet under de forskellige centre for deres instruktioner. Link til Psykiatriloven: retsinformation.dk - LBK nr 1111 af 01/11/2006 Påklædning og hygiejne Vi forventer, at du er neutralt påklædt, når du møder på arbejde for Vikarcentret. Du skal være opmærksom på, at din påklædning har indflydelse på din egen og andres sikkerhed. Vær opmærksom på tørklæder og nøglesnore om halsen. Det er tilladt at bære tørklæde, men hvis der hives i det skal det falde af. Tag fodtøj på som egner sig til f.eks. løb til alarm. Tøj, der kan virke udfordrende, kan også udgøre en personlig risiko og skal derfor undgås. Flere centre og botilbud har mere deltaljerede retningslinjer for påklædning, så hold dig orienteret. Vi forventer, at du kommer velsoigneret på arbejde. Vær særlig opmærksom på håndhygiejne, da du som vikar nemt kan bære infektioner med fra det ene afsnit til det andet. Tavshedspligt Du skal være bekendt med reglerne om tavshedspligt. Husk det også gælder privat og i forhold til kolleger på tværs af centre. Vores forventninger til dig Du er vores repræsentant. Når du kommer ud på afdelingen, fungerer du i henhold til afsnittets ledelse og instruks. Vi forventer, at du møder veloplagt og til tiden, at du præsenterer dig og siger, at du kommer fra Psykiatriens Vikarcenter. At du orienterer dig om afsnittets sikkerhedsregler og overholder dem. Vi forventer også, at du overholder afsnittets regler for påklædning, rygning, pauser, m.m. Det er vigtigt, at vi løbende har mulighed for kontakt til dig, og især i forbindelse med planlagte vagter, da der kan ske aflysninger eller ændringer. Vi informerer jævnligt om diverse ændringer og nye tiltag på vores hjemmeside, og når det er særlig vigtigt også via sms, og post. Får du en direkte henvendelse fra os, forventer vi en reaktion/svar fra dig. 2. OM AT VÆRE VIKAR Arbejdsforhold Det er Vikarcentret, der er din arbejdsgiver. Det er Vikarcentret, der tildeler vagter og udbetaler løn. Hvis du aftaler en vagt direkte med et afsnit, er det vigtigt, at du altid får en bekræftelse af Vikarcentret. Se Vagter fra afsnit eller koordinator (side 10). Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 5 af 16

6 Da vi er psykiatriens vikarleverandør, har vi også et helt naturligt samarbejde med centrene, hvilket bl.a. betyder, at vi jævnligt laver stikprøver. Her spørges centrene, om de har kommentarer til den konkrete udførelse af vikararbejdet. Ny vikar Vi synes, det er vigtigt, at du hurtigt kommer ud på din første vagt. Du vil derfor opleve, at du bliver kontaktet af en booker kort tid efter din tilknytning, hvis vi kan se, at du ikke har sat dig til rådighed. Vi gør det for at hjælpe dig i gang. Adgang til IT Adgangene/koderne til de forskellige IT-systemer Træk en Vikar -kode udleveres på de enkelte afsnit. Før koden kan trækkes i systemet, skal dit CPR.nr. indtastes det er op til dig, om du vil udlevere det til den person, som afsnittet henviser dig til, eller om du vil indtaste det selv - herefter printes koden ud til dig. Koden anvendes til de systemer, som det pågældende afsnit anvender. Koden er gyldig i en periode på mellem 1 og 14 dage afhængig af, hvad afsnittet bestiller til dig. Du skal være opmærksom på, at koden først virker, når du har logget ind på en computer og ændret din adgangskode. Adgangene til EPM3, Labka II, Notat Nødweb, EPM 1.1, Web1000 og Medusa er først aktiveret, når du har gjort ovenstående. Opfølgning Hører du til den gruppe af vikarer, der er under uddannelse, nyuddannet eller uden specialeerfaring, så laver vi en opfølgning. Det betyder, at vi efter en periode kontakter dig og nogle af de afsnit, du har haft vagter på, for at se om du er klar til andre opgaver, nu hvor du er mere erfaren. Arbejdsskade Du er som vikar omfattet af samme ordning som andre ansatte ved tilskadekomst. Du skal udfylde en arbejdsskade anmeldelse på afsnittet, og afd. sygeplejersken sender så anmeldelse samt kopi videre til Vikarcentret. Du ringer til os og underretter os om hændelsen. Hvis du i øvrigt oplever voldsomme episoder eller andre hændelser i din vagt, som du kan mærke berører dig mere en vanligt, så skal du ringe til os. Det er rigtig vigtigt, at vi får talt tingene igennem med dig, så episoden ikke får lov til at forblive som en dårlig oplevelse. Vi vil rigtig gerne tale med dig, og vi har mulighed for at henvise dig til anden professionel hjælp, hvis det skulle være nødvendigt. Autorisation Vi kontrollerer din autorisation i Sundhedsstyrelsens database og tjekker den jævnligt for gyldighed og anmærkninger. Er der anmærkninger, indkaldes du til samtale, før du kan tage vagter igen. Du skal være opmærksom på, at kunden bliver bekendt med din anmærkning. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 6 af 16

7 Børneattest For at kunne arbejde med børn og unge under 18 år, skal der indhentes en børneattest. Hvis du ønsker at arbejde på Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger, skal du give besked til administrationen, som beder Center for HR (CHR) indhente en børneattest. CHR sender elektronisk besked til politiet, som sender en samtykkeerklæring til din e-boks med 14 dages svarfrist. Hvis du ikke overholder svarfristen, vil børneattesten blive afvist af politiet, og du kan så ikke få vagter i B&U. Attesten er gyldig i 1 år, og du er selv medansvarlig for at få opdateret din børneattest. Er du bosat i udlandet, skal vi også have en børneattest fra det land. Debriefing Du vil ofte blive tilbudt at være med i afdelingens møder i forhold til voldsomme oplevelser. Vi anbefaler på det kraftigste, at du deltager, og du vil modtage almindelig timeløn for dit fremmøde. Er du fastansat i Regionen? Vikarcentret er en del af psykiatrien. Det betyder ikke, at din leder umiddelbart kan se, hvordan du arbejder for os. Der kan opstå situationer, hvor en leder anmoder om at få at vide, om en medarbejder har været i vagt for os en specifik dag eller periode. Får vi en sådan forespørgsel, er vi forpligtet til at svare, og din leder vil så kende til dit arbejde for os i den givne periode. Fastansat / nyt ansættelsessted Hvis du bliver fastansat, skifter ansættelsessted inden for Psykiatrien i Region Hovedstaden eller ophører med at arbejde i Region Hovedstaden, skal Vikarcentret straks informeres, så du ikke kommer hen, hvor du ikke må, og så vi sikrer, at du får korrekt løn. Ferie og orlov Hvis du skal ud at rejse i din ferie, og derfor ikke ønsker at modtage dyre SMSer fra os, fjerner vi gerne dit tlf. nummer i den pågældende periode. Du skal blot ringe til os, når du rejser, og når du kommer tilbage. Hvis du har vagter umiddelbart efter din rejse, skal du selv holde dig orienteret om evt. ændringer. Hvis du i en længere periode ikke kan tage vagter, men forventer at forsætte som vikar senere, er det vigtigt, at du meddeler det til os. Vi sætter dig midlertidig passiv og noterer, hvornår du forventer at være aktiv igen. Hvis du ikke sætter dig til rådighed indenfor 6 måneder, og vi ikke hører fra dig, vil du blive kontaktet og bedt om at tage stilling til, om du ønsker at fortsætte som vikar. Graviditet Er du gravid, er det vigtigt at du fortæller det til os. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at gravide kan udføre deres arbejde uden fare for fosteret eller fosterets sundhed. Arbejdsgiveren skal, hvis det er muligt, ændre de konkrete arbejdsforhold, således at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 7 af 16

8 Det er derfor vigtigt, at vi ved, du er gravid, så vi kan få talt sammen om, hvad der er muligt. Du må ikke tage vagter på vagtbørsen, når du er gravid. Det er klart, at vi under din graviditet har begrænsede muligheder for at tilbyde dig arbejde. Du kan i denne periode kun få tildelt vagter ved direkte dialog med en booker. Klager Hvis et afsnit klager over dig, vil vi altid bede afsnittet fremsende en skriftlig redegørelse med klagen. Når vi har fået den, kontakter vi dig. Nogle gang vil vi bede dig komme ind til et møde, andre gange vil vi bare klare sagen telefonisk. Vi sætter dig passiv i forhold til klageren, allerede når vi får besked om, at der kommer en klage. Dette fortsætter lige til klagen er færdigbehandlet. Efterfølgende kan det blive noteret, at du ikke mere skal ud på det pågældende afsnit, hvis dette er afsnittets ønske. I særlige tilfælde kan der blive tale om, at du ikke mere kan få vagter gennem Vikarcentret. Ophør Ophør kan ske gensidigt og uden varsel. Hvis du ønsker at ophøre med at være vikar, vil vi bede dig sende en mail, som bilag til personalemappen. Arbejdstid generelt I forbindelse med din beskæftigelse som vikar skal du være opmærksom på de regler der gælder om hviletid mellem to tjenester og om fridøgn. Du skal også være opmærksom på, at du ikke må arbejde mere end 48 timer gennemsnitligt om ugen over en 4 måneders periode. Dette er særligt aktuelt, hvis du har mere end et job i regionen. Husk ferie også regnes som arbejdstid. Overarbejde Overarbejde kan aldrig planlægges på forhånd. Hvis et afsnit spørger, om du kan blive i flere timer, end du er booket til, skal du udfylde en afvigelsesseddel og få den underskrevet af fast personale på afsnittet. Afvigelsesseddelen finder du på vores hjemmeside. Du kan aldrig have arbejde ud over 16 timer. Overarbejde udbetales først, når vi har modtaget en afvigelsesseddel med afsnittets underskrift fra dig. Rådighed For at få tilbudt vagter skal du sørge for at indtaste, hvornår du kan arbejde (se afs. MinTid vikarbørsen s. 8). Det er vigtigt, at du løbende opdaterer din rådighed, så vi ikke forgæves kontakter dig angående vagter. Øjeblikkelig fratrædelse Grov forsømmelighed medfører øjeblikkelig udelukkelse fra Vikarcentret. Eksempelvis, udeblivelse fra en vagt eller tilsidesættelse af dine pligter. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 8 af 16

9 3. VAGTER Afbestillinger Du kan blive afbestilt til en vagt, så vi forventer at kunne få kontakt med dig indtil vagtstart. Hvis der er under 48 timers varsel, har du krav på et tilbud om en erstatningsvagt. Det betyder, at du vil blive tilbudt en anden vagt, inden for det samme tidsrum inden for det/de stamområde(r), du plejer at tage vagter. Dine personlige præferencer har ikke indflydelse på, hvor du kan blive tilbudt erstatningsvagt. Vi skal således kunne få fat i dig, og det er derfor vigtigt, at du har din telefon åben. Såfremt vi ikke kan få fat i dig, vil dit lønkrav bortfalde. Vi lægger besked om aflysning og vagtændringer på din telefonsvarer eller som SMS, dette betragtes som, at beskeden er givet og modtaget. Du er også forpligtet til at holde dig opdateret på eventuelle ændringer via din tjenestetidsplan på Min Tid. Afmelding af vagter Hvis du har brug for at afmelde en vagt, skal det altid ske til Vikarcentret og aldrig til afsnittet. Når vi får din afmelding, kontakter vi afsnittet. Vi beder dig afmelde hurtigst muligt, så vi har tid til at finde en anden vikar til afsnittet. Når du afmelder din vagt, får du ingen løn. Anden funktion end bestilt Hvis du er bestilt til basisvagt og bliver bedt om at være fast vagt, kan du ikke nægte dette. Du skal være parat til at varetage de opgaver, som normalt bliver varetaget af din faggruppe. Der kan ikke stilles krav om udførelse af opgaver, der overstiger din kompetence. Hvis du som basissygeplejerske f.eks. bliver bedt om at være ansvarshavende, og du besidder denne kompetence, er det op til dig, om du mener, at du kan udføre opgaven i den pågældende vagt. Det er fint, hvis du kan, men det er også ok at sige nej. Hvis du siger nej, er det vigtigt du ringer til Vikarcentret, inden den ansvarshavende sygeplejerske går fra afdelingen. Siger du ja, skal du indsende afvigelsesseddel for at få dit tillæg. Forsinkelser Hvis du kan se, at du ikke vil være i stand til at møde til tiden, skal du snarest kontakte Vikarcentret - vi kontakter så afsnittet. Fravalg af afsnit Du kan fravælge specifikke afdelinger, hvor du ikke ønsker at komme. På samme måde kan en afdeling af forskellige grunde fravælge en vikar. Hvis et afsnit gør brug af denne mulighed, vil du naturligvis altid blive orienteret om årsagen. Følge patient til andre afsnit Hvis du bliver bedt om at følge en patient til andet afsnit, til ambulant behandling eller undersøgelse, hører dette med til jobbet og kan ikke nægtes. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 9 af 16

10 Omdirigeret til andet afsnit Hvis du bliver bedt om at gå på et andet afsnit end det bestilte, anses det for god fleksibilitet at gøre dette, men du er ikke forpligtet. Her skal også indsendes afvigelsesseddel. Sygdom/raskmelding Generelt om sygdom. Ved sygdom skal du hurtigst muligt kontakte Vikarcentret pr. telefon, så afmelder vi dine vagter. Bliver du syg uden for Vikarcentrets åbningstid, skal du dog ringe direkte til afdelingen. Du skal efterfølgende, så snart vi åbner, orientere os. Du skal også ringe og sygemelde dig hos os, selv om du ikke har en aftalt vagt, hvis du mener dig berettiget til dagpenge. Husk at du selv skal ringe til Løncentret og bede om dagpengeskema, efter at du har sygemeldt dig hos os (se afsnit 6). Sygemelding til korte vikariater. Vi vil i forhold til din sygemelding give vagterne til en anden vikar. Du kan raskmelde dig når som helst, og vi vil igen begynde at booke vagter til dig. Det er vigtigt, at du er realistisk i forhold til længden på din sygdomsperiode og først raskmelder dig, når du er klar igen. Er de vikariater, som vi afmeldte dig fra, stadig ledige, kan du selvfølgelig få dem igen. Sygemelding når du er i et langt vikariat. Er du fx lægesekretær og ude i et vikariat på en måned, så må du meget gerne også sygemelde dig hos arbejdsstedet. Det giver dig mulighed for en bedre dialog. Vi vil efter en dialog med dit arbejdssted aftale, om det er nødvendigt med en anden vikar eller, om du beholder resten af vikariatet. Du skal raskmelde dig senest kl dagen før vagten. Afhængigt af om vikariatet er givet til en anden vikar eller ikke, skal du så møde igen. Vagter fra afsnit eller koordinator Hvis du får tilbudt en vagt direkte fra et afsnit eller koordinator, er det meget vigtigt, at du sikrer dig, at vagten bliver lagt ind, og at du ringer til Vikarcentret og fortæller, at du er blevet spurgt. Husk det er Vikarcentret der skal sørge for, at din løn bliver korrekt udbetalt. Det er derfor vigtigt at huske, at du ikke har fået vagten, før den er bekræftet af Vikarcentret. Gå ind på MinTid og tjek om vagten står der. Er vagten lagt ind, har du en aftale med os. Manglende bekræftelse kan i værste fald betyde, at du ikke får løn for den vagt, du har taget. Vagter uden for eget stamområde, kan aldrig aftales direkte med afsnit eller koordinator. Vagter på egen arbejdsplads Du er altid forpligtet til at tage vagter på egen arbejdsplads. Hvis du bliver pålagt en vagt på din egen arbejdsplads, kommer denne altid før en vikarvagt. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 10 af 16

11 Du kan ikke tage vagter på din egen afdeling igennem Vikarcenteret. Er du sygeplejerske, kan du heller ikke tage vagter på afsnit med samme udviklingschef, som dit faste afsnit. Dette vil oftest betyde udelukkelse fra hele centret. Denne regel gælder ikke FOA-personale. Hører du under FOA, må du gerne tage vikarvagter på afsnit, der har samme udviklingschef, men du må ikke tage vikararbejde, hos den leder, som du normalt har MUS samtale med. Det betyder typisk, at du ikke må arbejde for egen afdelingssygeplejerske, men til gengæld må du gerne arbejde for naboafsnittet, hvis de har en anden chef. Vagter uden for stamområde Som hovedregel tildeles du kun vagter i dit eget stamområde, men kan vi ikke finde en vikar til en vagt, tilbydes den til vikarer fra andet stamområde. 4. SÅDAN FÅR DU VAGTER MinTid Vikarbørsen 'MinTid' er dit it-program som vikar (se manual på hjemmesiden). Du får adgang til en kalender, hvor du kan melde dig til vagter. Her kan du f.eks. registrere, hvornår du kan arbejde, hvornår du holder ferie/fri m.v. Det vil være en fordel at melde flere vagtønsker ind på en gang, så vi har bedre mulighed for at give dig mange vagter. I 'MinTid' kan du også se en oversigt over ledige vagter, som du kan acceptere eller afvise. Du kan også se, hvilke vagter du har fået tildelt, hvor og hvornår du skal arbejde. Når du booker dine egne vagter, er du medansvarlig for at overholde forskellige arbejdstidsregler. 48 timers reglen Du må maksimalt arbejde 48 timer om ugen, set ud over en periode på 16 uger. Kun én dobbeltvagt inden for 7 dage. Hvorfor kan jeg ikke se de samme vagter som min kollega på vagtbørsen? Min Tid er individuelt tilpasset til dig, så det kun er de vagter, der har relevans for dig som er synlige. Her kan du få en forklaring på, hvilke type vagter du ikke kan se på vagtbørsen og hvorfor: - Vagter til andre faggrupper end din egen. - Vagter udenfor dit eget stamområde. - Vagter på afdelinger du ikke er ønsket på, eller som du har oplyst os om, at du ikke ønsker. - Vagter på dit eget afsnit, hvis du er fastansat i psykiatrien i forvejen. For sygeplejersker gælder dette alle afsnit med samme udviklingschef som dit eget faste afsnit. Dette vil oftest betyde hele centret. - Vagter som overlapper en planlagt vagt, du har fået tildelt. - Vagter på B&U afsnit, hvis du ikke har indsendt en børneattest. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 11 af 16

12 Hvilke vagter bliver slet ikke lagt på vagtbørsen? Der kan være særlige aftaler eller andet, der gør, at ikke alle vagter lægges på nettet. Det kan derfor altid betale sig at ringe til os, hvis du ønsker en akut vagt. - Vagter, som er så akutte, at afsnittene selv arbejder på at få dem dækket med eget personale, og derfor ikke vil hæfte for en eventuel bookning via vagtbørsen. - Vagter, som har særlige specifikationer. Eksempelvis faste vagter i somatikken eller særlige ønsker fra afsnittene om bestemte kompetencer eller køn til den pågældende vagt. - Vagter som foregår på én afdeling, men skal betales af en anden afdeling. SMS service Når du er tilknyttet Vikarcentret, vil du få SMS med forespørgsler, vagter, anmodning om rådighed, aflysninger og andet. Når du får tilbudt en vagt via SMS, skal du kun svare, hvis du ønsker vagten. Du svarer ved at sende et ja. Det er vigtigt, du kun svarer ja, og intet andet, da IT- systemet så ikke vil kunne registrere dit svar. Ønsker du at afvise vagten skal dette gøre via MinTid. Det er den vikar, der svarer først, der får tildelt vagten. Vikaren får ikke besked via SMS, men kan se vagten på Min tid. Fik du ikke vagten, får du besked via SMS. Du kan ikke sende beskeder til Vikarcentret via SMS. 5. LØNFORHOLD Afvigelsesseddel Hvis der sker en ændring i den vagt, du er bestilt og sendt ud til, skal du udfylde en Afvigelsesseddel. Denne skal underskrives af centret/boenheden og sendes til os enten på fax, mail eller med post. Afvigelsessedlen skal være Vikarcentret i hænde senest 2 dage efter vagten, så du kan få dine tillæg udbetalt med lønnen. Har du eksempelvis haft overarbejde, skal du udfylde en afvigelsesseddel også selvom du har oplyst os det pr. telefon. Overarbejdet bliver først registreret og udbetalt, når vi har modtaget en afvigelsesseddel. Bankkonto Løncentret trækker selv oplysninger om din NemKonto og sætter din løn ind på den. Feriepenge Feriepenge opspares og udbetales via E-boks det følgende ferieår. Dog vil et opsparet feriepengebeløb på under 2.250,- kr. automatisk blive udbetalt. Udbetalingen vil fremgå af en lønseddel i april. For at få udbetalt dine feriepenge, skal du åbne feriekortet i E-boks og klikke på Besvar -knappen i øverste venstre hjørne. Når du har udfyldt dato for første feriedag og antal feriedage, skal du klikke på send. Feriekortet sendes herefter automatisk til lønkontoret, og pengene vil blive overført til din Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 12 af 16

13 nemkonto senest 1 md. før første feriedag. Du kan i folderen Sendt post se, at feriekortet er besvaret. Du kan kun sende anmodning om én ferieperiode ad gangen. Hvis du efter udbetalingen har flere feriepenge til gode, vil du få tilsendt et nyt feriekort. Kørselsgodtgørelse Du kan kun modtage kørselsgodtgørelse, der regnes med laveste takst, hvis du bliver tildelt en vagt uden for dit stamområde. Kørselsgodtgørelsen regnes da fra eget hjem til arbejdssted, dog er det altid den korteste rute ifølge Kraks Vejviser, der skal påføres. Kørselsgodtgørelsessedlen udfyldes på ugebasis og fremsendes til Vikarcentret. Lønudbetaling Lønudbetaling sker hver 2. fredag. Løn udbetales altid 4 uger bagud, således at uge 4 får du løn for uge 1 og 2. Du kan finde en kalenderoversigt over lønudbetalinger på vores hjemmeside under Løn og personaleforhold Lønudbetaling. Skattekort Skatteoplysninger bliver trukket direkte af Løncentret hos Skat. Som hovedregel anvendes bi-kortet. Hvis du ønsker, at vi skal anvende dit hovedkort (og det ikke anvendes af andre), skal du skrive en mail til Vikarcentrets hovedmail eller løncentret, hvor du anmoder om dette. Du finder kontaktoplysningerne på vores hjemmeside under Løn og personaleforhold Lønforhold. 6. SYGEDAGPENGE OG SYGELØN Du får penge for hele vagten, hvis du er mødt op i en vagt, men må gå syg hjem. Fastansatte /månedslønnede vikarer Du får fuld løn og tillæg under sygdom, svarende til din ansættelsesbrøk. Du kan finde en oversigt med eksempler på vores hjemmeside under Lønforhold Sygedagpenge og Sygeløn. Timelønnede med fastansættelse i Region Hovedstaden Man får sygeløn via sin fastansættelse. Man kan derfor som hovedregel ikke få penge fra Vikarcentret, da det arbejde man udfører via Vikarcentret betragtes som merarbejde. Undtaget for dette er deltidsansatte, der såfremt de bliver syge, kan ansøge kommunen om sygedagpenge i de timer, der svarer til differencen mellem deres ansættelsesbrøk og en fuldtidsstilling. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 13 af 16

14 Kontakt Løncentret, hvis du mener dig berettiget til sygedagpenge fra kommunen. Dette skal du gøre senest det følgende døgn, for at kunne overholde anmeldelsesfristen som er: 14 dage efter 1. sygefraværsdag, men hurtigst muligt. Eksempel: En vikar der i sin fastansættelse er ansat til 32 timer om ugen vil, hvis ovenstående sker, kunne ansøge kommunen om sygedagpenge svarende til 5 timer, som er differencen op til de 37 timer, der dækker en fuldtidsbeskæftigelse. Timelønnede vikarer Du får sygeløn for bookede/planlagte vagter, hvis du er dagpengeberettiget. Man er dagpengeberettiget, hvis man har arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger, før 1. sygedag. Hvis vi (arbejdsgiver) skal betale sygedagpenge kræves det, at du har en vagt, den dag sygdommen indtræder. Er du ikke på arbejde den dag, du bliver syg, er forudsætning for, at vi skal betale sygedagpenge, at du var på arbejde dagen før sygdommens indtræden og skulle have været på arbejde igen den dag, hvor du sygemelder dig. Eksempel: Du er tildelt en vagt tirsdag og onsdag. Du bliver sygemeldt om mandagen (dagen før) og er også sygemeldt tirsdag og onsdag. Du har ikke ret til sygedagpenge fra os, da du ikke er ansat dagen før sygdommens indtræden. Var du derimod blevet sygemeldt om tirsdagen efter fremmøde i vagten, skulle du have dagpenge fra os for begge dage. Hvis du opfylder betingelserne med 74 timer inden for 8 uger, og dermed berettiget til sygedagpenge, men ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, skal du i stedet have sygedagpenge fra kommunen. Kontakt Løncentret, hvis du mener dig berettiget til sygedagpenge fra kommunen. Dette skal du gøre senest det følgende døgn, for at kunne overholde anmeldelsesfristen som er: 14 dage efter 1. sygefraværsdag, men hurtigst muligt. Bemærk: Du kan, for at sikre dig, kontakte din kommune og meddele at du har rekvireret et sygedagpengeskema hos din arbejdsgiver. Når dette er gjort, er anmeldelsesfristen overholdt, uanset hvornår arbejdsgiveren fremsender sygedagpengeskemaet. 7. G-DAGE - LEDIGHEDSGODTGØRELSE Lidt om generelle regler Du kan max få udbetalt G-dage 16 gange inden for ét kalenderår. Dette gælder for såvel hele som halve G-dage. Hvis vi f.eks. inden for et kalenderår har udbetalt én hel og to halve G-dage, har vi betalt for 3 af de maksimalt 16 G-dage. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 14 af 16

15 Bemærk: Det er et krav, at du har sat dig til rådighed på de dage, du ønsker betaling for. Har du afholdt ferie, været syg eller haft fuldtidsbeskæftigelse efter sidste arbejdsdag, bortfalder din ret til G-dage. Tro- og love erklæring Når du ansøger om G-dage, skal du udfylde en Tro og love erklæring. Hermed bekræfter du, at du ikke har haft fuldtidsbeskæftigelse, afholdt ferie eller modtaget sygedagpenge på G-dagene. Bemærk: Erklæringen skal være os i hænde senest 14 dage efter den aktuelle vagt. Modtager vi ikke erklæringen og dokumentation for, at du er medlem af en A-kasse, rettidigt, bortfalder din ret til ledighedsgodtgørelse. Tro og love erklæringen kan du få tilsendt ved at ringe til Vikarcentrets Administration eller downloade den fra vores hjemmeside. Udbetaling af 1., 2. og 3. ledighedsdag Du skal være meldt ledig hos din a-kasse for at kunne få dagpengegodtgørelse. Du kan få udbetalt G-dage for 1., 2. og 3. ledighedsdag, såfremt du har arbejdet 74 timer for os inden for de sidste 4 uger og har sat dig til rådighed på de dage, du ønsker betaling for. Bemærk: Hvis du mener, at du har ret til en G-dag, skal du meddele os det senest dagen før, så vi har mulighed for at tilbyde dig en vagt. Du skal kunne træffes telefonisk, indtil du bliver booket til en vagt. 8. KURSER E-learning i brand Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri, skal hvert år gennemføre et e-learningkursus i brandslukning. Hvis du er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, skal du gennemføre kurset på dit faste arbejde. Hvis du ikke er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, skal du gennemføre kurset hvert år i oktober. Vi bliver desværre nødt til at lukke dig som vikar, hvis du ikke gennemfører uddannelsen inden for tidsrammen. Når du har gennemført kurset, skal du udskrive dit kursusbevis, og sende en kopi til Vikarcentrets administration. Find linket til e-learning brand på vores hjemmeside under Løn og personaleforhold Kursus og attester E-learning i brandkursus. Hvis du oplever problemer med at logge på, eller hvis der opstår tekniske problemer undervejs, kan du kontakte supportfunktionen på telefon på hverdage fra kl , eller sende en mail til: Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 15 af 16

16 E-learning i håndhygiejne Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri, skal hvert år gennemføre et e-learningkursus, i håndhygiejne. Hvis du er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, forventer vi, at du gennemfører kurset på dit faste arbejde. Hvis du ikke er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, skal du gennemføre kurset hvert år i oktober. Vi bliver desværre nødt til at lukke dig som vikar, hvis du ikke gennemfører uddannelsen inden for tidsrammen. Når du har gennemført kurset, skal du udskrive dit kursusbevis, og sende en kopi til Vikarcentrets Administration. Find linket til e-learning i håndhygiejne på vores hjemmeside under Løn og personaleforhold Kursus og attester E-learning i håndhygiejne. Hvis du oplever problemer med at logge på, eller hvis der opstår tekniske problemer undervejs, kan du sende en mail til Hjerte-/lungeredning Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri, skal hvert 2. år gennemføre et obligatorisk kursus i hjerte- /lungeredning. Hvis du er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, forventer vi, at du gennemfører kurset på dit faste arbejde. Hvis du ikke er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri og ikke har kurset, bliver du tilbudt et kursus i Vikarcentret. Vi bliver desværre nødt til at lukke dig som vikar, hvis du ikke gennemfører uddannelsen inden for den tidsramme, som vi aftaler med dig. Praktisk brandslukning Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri, skal hvert 5. år gennemføre et obligatorisk kursus i praktisk brandslukning. Hvis du er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, skal du gennemføre kurset på dit faste arbejde. Hvis du ikke er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri og ikke har kurset, bliver du tilbudt et kursus i Vikarcentret. Vi bliver desværre nødt til at lukke dig som vikar, hvis du ikke gennemfører denne uddannelse inden for den tidsramme, som vi aftaler med dig. 9. KONTAKT Telefonen er åben mellem 6.00 og på hverdage og mellem 7.00 og på helligdage og i weekender. Administrationen er åben tirsdag-fredag kl Mandag er lukket der taster vi din løn. Telefonnumre: Booking Administration Du kan maile til os på og du er altid velkommen, hvad enten du har spørgsmål eller blot vil hilse på os. Har du specielle ønsker, så ring og lav en aftale. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 16 af 16

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding.

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 20 65 82 81 Fredericia-Odense-Kolding v/ Human Consulting Tlf. +45 30 20 92 72 Mail: jv@staffup.dk Mail: ekp@staffup.dk PERSONALE HÅNDBOGEN

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Indholdsfortegnelse: 1. Logge på vikarportalen (MinTid)... 1 2. Forklaring af vikarportalen... 2 3. Indberette til vikarservice at jeg kan arbejde i fanebladet

Læs mere

Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående:

Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående: Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående: 1. Vagter hos KTB, tilmelding, afmelding m.m.: Når KTB modtager en opgave fra en kunde

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 5.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari mv.) og gå ind på hjemmesiden medarbejdernet.dk.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 4.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser og gå ind på hjemmesiden www.medarbejdernet.dk. VIGTIGT: Det er kun Internet Explorer i

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere I denne vejledning kan du læse, hvordan du bruger Business Danmarks elektroniske a-kasse, Netkassen.

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere