Personalehåndbog for vikarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog for vikarer"

Transkript

1 Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et fælles værdigrundlag, der dels binder os sammen som organisation og dels er udgangspunktet for de mange valg, vi hver dag træffer. FAGLIGHED, ANSVAR, RESPEKT OG UDVIKLING er de fire forpligtende værdier, som alle hverdagens små og store valg skal leve op til, når vi skal samarbejde, når kollegaer måske har brug for en hånd, når en patient beder om konkret støtte, eller når præcis dit arbejdsområde kræver en klar beslutning. Igen vil jeg gerne sige velkommen til Vikarcentret, og jeg håber, vi lever op til dine forventninger. Mange hilsner Søren Debel Leder af Psykiatriens Vikarcenter Den til en hver tid offentliggjorte udgave på Psykiatriens Net er den gældende version. Navn: Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Ansvarlig: Søren Debel Udarbejdet af: Jonna Geltzer Udløbsdato: Dokumenttype: Vejledning Gældende fra: Side 1 af 16 Sti: P:\RHP Administrationen\Vikarcenter\IT\Tekster-Vejledninger - Originaldokumenter\PersonalehaandbogForVikarer version 4.0.doc

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORVENTNINGER OG KRAV... 4 Faglighed og viden... 4 VIP-portalen... 4 Id kort... 4 Medicingivning... 4 Psykiatrilov... 5 Påklædning og hygiejne... 5 Tavshedspligt... 5 Vores forventninger til dig OM AT VÆRE VIKAR... 5 Arbejdsforhold... 5 Ny vikar... 6 Adgang til IT... 6 Opfølgning... 6 Arbejdsskade... 6 Autorisation... 6 Børneattest... 7 Debriefing... 7 Er du fastansat i Regionen?... 7 Fastansat / nyt ansættelsessted... 7 Ferie og orlov... 7 Graviditet... 7 Klager... 8 Ophør... 8 Arbejdstid generelt... 8 Overarbejde... 8 Rådighed... 8 Øjeblikkelig fratrædelse VAGTER... 9 Afbestillinger... 9 Afmelding af vagter... 9 Anden funktion end bestilt... 9 Forsinkelser... 9 Fravalg af afsnit... 9 Følge patient til andre afsnit... 9 Omdirigeret til andet afsnit Sygdom/raskmelding Vagter fra afsnit eller koordinator Vagter på egen arbejdsplads Vagter uden for stamområde SÅDAN FÅR DU VAGTER MinTid Vikarbørsen Hvorfor kan jeg ikke se de samme vagter som min kollega på vagtbørsen? Hvilke vagter bliver slet ikke lagt på vagtbørsen? Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 2 af 16

3 SMS service LØNFORHOLD Afvigelsesseddel Bankkonto Feriepenge Kørselsgodtgørelse Lønudbetaling Skattekort SYGEDAGPENGE OG SYGELØN Timelønnede med fastansættelse i Region Hovedstaden Timelønnede vikarer G-DAGE - LEDIGHEDSGODTGØRELSE Lidt om generelle regler Tro- og love erklæring Udbetaling af 1., 2. og 3. ledighedsdag KURSER E-learning i brand E-learning i håndhygiejne Hjerte-/lungeredning Praktisk brandslukning KONTAKT Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 3 af 16

4 1. FORVENTNINGER OG KRAV Faglighed og viden Vi forventer, at du holder dig fagligt ajour, og er opmærksom og opsøgende i vagten og dermed sikrer, at du får udført dit arbejde efter gældende retningslinjer og vejledninger på det pågældende center. VIP-portalen Vi forventer, at du er opdateret i de vigtigste vejledninger og instrukser, så du er klædt på til dine vagter i centrene. Vi har samlet de dokumenter, som du skal kende, i den dokumentsamling der hedder Psykiatriens Vikarcenter i VIP. VIP indeholder regionens Vejledninger, Instrukser og Politikker. VIP er web-baseret og tilgængeligt via internettet. Skriv vip.regionh.dk i din browser, og du kan læse den hjemmefra. På vores hjemmeside under Vejledninger - VIP kan du finde flere henvisninger og hjælp til, hvordan du kan bruge VIP. Id kort Du skal altid bære dit ID kort på et synligt sted, når du er på arbejde for Vikarcentret. ID kortet skal altid bæres med fuldt navn. Ændringer af kortet er ikke tilladt. Mister du dit ID kort eller går det i stykker, bedes du kontakte os hurtigst muligt. Så får du tilsendt et nyt. Medicingivning Sygeplejersker Forventningen til dig som sygeplejerske er, at du til enhver tid skal kunne håndtere almindelig medicindispensering og administration. Social- og sundhedsassistenter Når du er ude som vikar fra os, må du ikke stå for medicindispensering og administration. Dette gælder også, hvis du har dokumentation for kursus i medicin givning. Dog gælder samme regler, som for øvrigt personale, i forbindelse med en anmodning fra den medicinansvarlige sygeplejerske. At man kan blive bedt om at give dén specifikke patient dén specifikke medicin. Sygeplejestuderende Du skal være opmærksom på, at du som sygeplejestuderende sendes ud som ufaglært vikar. Det betyder, at du ikke må stå for medicindispensering og administration, når du er ude som vikar, hverken som fast vagt eller på det afsnit du var tilknyttet som sygeplejestuderende. Dog gælder samme regler, som for øvrigt personale, i forbindelse med en anmodning fra den medicinansvarlige sygeplejerske. At man kan blive bedt om at give dén specifikke patient dén specifikke medicin. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 4 af 16

5 Psykiatrilov Vi forventer, at du har kendskab til Psykiatriloven. Der kan være forskellige rutiner på centrene, så det er også hensigtsmæssigt, at du orienterer dig i disse i forbindelse med vagter. Se intranet under de forskellige centre for deres instruktioner. Link til Psykiatriloven: retsinformation.dk - LBK nr 1111 af 01/11/2006 Påklædning og hygiejne Vi forventer, at du er neutralt påklædt, når du møder på arbejde for Vikarcentret. Du skal være opmærksom på, at din påklædning har indflydelse på din egen og andres sikkerhed. Vær opmærksom på tørklæder og nøglesnore om halsen. Det er tilladt at bære tørklæde, men hvis der hives i det skal det falde af. Tag fodtøj på som egner sig til f.eks. løb til alarm. Tøj, der kan virke udfordrende, kan også udgøre en personlig risiko og skal derfor undgås. Flere centre og botilbud har mere deltaljerede retningslinjer for påklædning, så hold dig orienteret. Vi forventer, at du kommer velsoigneret på arbejde. Vær særlig opmærksom på håndhygiejne, da du som vikar nemt kan bære infektioner med fra det ene afsnit til det andet. Tavshedspligt Du skal være bekendt med reglerne om tavshedspligt. Husk det også gælder privat og i forhold til kolleger på tværs af centre. Vores forventninger til dig Du er vores repræsentant. Når du kommer ud på afdelingen, fungerer du i henhold til afsnittets ledelse og instruks. Vi forventer, at du møder veloplagt og til tiden, at du præsenterer dig og siger, at du kommer fra Psykiatriens Vikarcenter. At du orienterer dig om afsnittets sikkerhedsregler og overholder dem. Vi forventer også, at du overholder afsnittets regler for påklædning, rygning, pauser, m.m. Det er vigtigt, at vi løbende har mulighed for kontakt til dig, og især i forbindelse med planlagte vagter, da der kan ske aflysninger eller ændringer. Vi informerer jævnligt om diverse ændringer og nye tiltag på vores hjemmeside, og når det er særlig vigtigt også via sms, og post. Får du en direkte henvendelse fra os, forventer vi en reaktion/svar fra dig. 2. OM AT VÆRE VIKAR Arbejdsforhold Det er Vikarcentret, der er din arbejdsgiver. Det er Vikarcentret, der tildeler vagter og udbetaler løn. Hvis du aftaler en vagt direkte med et afsnit, er det vigtigt, at du altid får en bekræftelse af Vikarcentret. Se Vagter fra afsnit eller koordinator (side 10). Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 5 af 16

6 Da vi er psykiatriens vikarleverandør, har vi også et helt naturligt samarbejde med centrene, hvilket bl.a. betyder, at vi jævnligt laver stikprøver. Her spørges centrene, om de har kommentarer til den konkrete udførelse af vikararbejdet. Ny vikar Vi synes, det er vigtigt, at du hurtigt kommer ud på din første vagt. Du vil derfor opleve, at du bliver kontaktet af en booker kort tid efter din tilknytning, hvis vi kan se, at du ikke har sat dig til rådighed. Vi gør det for at hjælpe dig i gang. Adgang til IT Adgangene/koderne til de forskellige IT-systemer Træk en Vikar -kode udleveres på de enkelte afsnit. Før koden kan trækkes i systemet, skal dit CPR.nr. indtastes det er op til dig, om du vil udlevere det til den person, som afsnittet henviser dig til, eller om du vil indtaste det selv - herefter printes koden ud til dig. Koden anvendes til de systemer, som det pågældende afsnit anvender. Koden er gyldig i en periode på mellem 1 og 14 dage afhængig af, hvad afsnittet bestiller til dig. Du skal være opmærksom på, at koden først virker, når du har logget ind på en computer og ændret din adgangskode. Adgangene til EPM3, Labka II, Notat Nødweb, EPM 1.1, Web1000 og Medusa er først aktiveret, når du har gjort ovenstående. Opfølgning Hører du til den gruppe af vikarer, der er under uddannelse, nyuddannet eller uden specialeerfaring, så laver vi en opfølgning. Det betyder, at vi efter en periode kontakter dig og nogle af de afsnit, du har haft vagter på, for at se om du er klar til andre opgaver, nu hvor du er mere erfaren. Arbejdsskade Du er som vikar omfattet af samme ordning som andre ansatte ved tilskadekomst. Du skal udfylde en arbejdsskade anmeldelse på afsnittet, og afd. sygeplejersken sender så anmeldelse samt kopi videre til Vikarcentret. Du ringer til os og underretter os om hændelsen. Hvis du i øvrigt oplever voldsomme episoder eller andre hændelser i din vagt, som du kan mærke berører dig mere en vanligt, så skal du ringe til os. Det er rigtig vigtigt, at vi får talt tingene igennem med dig, så episoden ikke får lov til at forblive som en dårlig oplevelse. Vi vil rigtig gerne tale med dig, og vi har mulighed for at henvise dig til anden professionel hjælp, hvis det skulle være nødvendigt. Autorisation Vi kontrollerer din autorisation i Sundhedsstyrelsens database og tjekker den jævnligt for gyldighed og anmærkninger. Er der anmærkninger, indkaldes du til samtale, før du kan tage vagter igen. Du skal være opmærksom på, at kunden bliver bekendt med din anmærkning. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 6 af 16

7 Børneattest For at kunne arbejde med børn og unge under 18 år, skal der indhentes en børneattest. Hvis du ønsker at arbejde på Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger, skal du give besked til administrationen, som beder Center for HR (CHR) indhente en børneattest. CHR sender elektronisk besked til politiet, som sender en samtykkeerklæring til din e-boks med 14 dages svarfrist. Hvis du ikke overholder svarfristen, vil børneattesten blive afvist af politiet, og du kan så ikke få vagter i B&U. Attesten er gyldig i 1 år, og du er selv medansvarlig for at få opdateret din børneattest. Er du bosat i udlandet, skal vi også have en børneattest fra det land. Debriefing Du vil ofte blive tilbudt at være med i afdelingens møder i forhold til voldsomme oplevelser. Vi anbefaler på det kraftigste, at du deltager, og du vil modtage almindelig timeløn for dit fremmøde. Er du fastansat i Regionen? Vikarcentret er en del af psykiatrien. Det betyder ikke, at din leder umiddelbart kan se, hvordan du arbejder for os. Der kan opstå situationer, hvor en leder anmoder om at få at vide, om en medarbejder har været i vagt for os en specifik dag eller periode. Får vi en sådan forespørgsel, er vi forpligtet til at svare, og din leder vil så kende til dit arbejde for os i den givne periode. Fastansat / nyt ansættelsessted Hvis du bliver fastansat, skifter ansættelsessted inden for Psykiatrien i Region Hovedstaden eller ophører med at arbejde i Region Hovedstaden, skal Vikarcentret straks informeres, så du ikke kommer hen, hvor du ikke må, og så vi sikrer, at du får korrekt løn. Ferie og orlov Hvis du skal ud at rejse i din ferie, og derfor ikke ønsker at modtage dyre SMSer fra os, fjerner vi gerne dit tlf. nummer i den pågældende periode. Du skal blot ringe til os, når du rejser, og når du kommer tilbage. Hvis du har vagter umiddelbart efter din rejse, skal du selv holde dig orienteret om evt. ændringer. Hvis du i en længere periode ikke kan tage vagter, men forventer at forsætte som vikar senere, er det vigtigt, at du meddeler det til os. Vi sætter dig midlertidig passiv og noterer, hvornår du forventer at være aktiv igen. Hvis du ikke sætter dig til rådighed indenfor 6 måneder, og vi ikke hører fra dig, vil du blive kontaktet og bedt om at tage stilling til, om du ønsker at fortsætte som vikar. Graviditet Er du gravid, er det vigtigt at du fortæller det til os. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at gravide kan udføre deres arbejde uden fare for fosteret eller fosterets sundhed. Arbejdsgiveren skal, hvis det er muligt, ændre de konkrete arbejdsforhold, således at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 7 af 16

8 Det er derfor vigtigt, at vi ved, du er gravid, så vi kan få talt sammen om, hvad der er muligt. Du må ikke tage vagter på vagtbørsen, når du er gravid. Det er klart, at vi under din graviditet har begrænsede muligheder for at tilbyde dig arbejde. Du kan i denne periode kun få tildelt vagter ved direkte dialog med en booker. Klager Hvis et afsnit klager over dig, vil vi altid bede afsnittet fremsende en skriftlig redegørelse med klagen. Når vi har fået den, kontakter vi dig. Nogle gang vil vi bede dig komme ind til et møde, andre gange vil vi bare klare sagen telefonisk. Vi sætter dig passiv i forhold til klageren, allerede når vi får besked om, at der kommer en klage. Dette fortsætter lige til klagen er færdigbehandlet. Efterfølgende kan det blive noteret, at du ikke mere skal ud på det pågældende afsnit, hvis dette er afsnittets ønske. I særlige tilfælde kan der blive tale om, at du ikke mere kan få vagter gennem Vikarcentret. Ophør Ophør kan ske gensidigt og uden varsel. Hvis du ønsker at ophøre med at være vikar, vil vi bede dig sende en mail, som bilag til personalemappen. Arbejdstid generelt I forbindelse med din beskæftigelse som vikar skal du være opmærksom på de regler der gælder om hviletid mellem to tjenester og om fridøgn. Du skal også være opmærksom på, at du ikke må arbejde mere end 48 timer gennemsnitligt om ugen over en 4 måneders periode. Dette er særligt aktuelt, hvis du har mere end et job i regionen. Husk ferie også regnes som arbejdstid. Overarbejde Overarbejde kan aldrig planlægges på forhånd. Hvis et afsnit spørger, om du kan blive i flere timer, end du er booket til, skal du udfylde en afvigelsesseddel og få den underskrevet af fast personale på afsnittet. Afvigelsesseddelen finder du på vores hjemmeside. Du kan aldrig have arbejde ud over 16 timer. Overarbejde udbetales først, når vi har modtaget en afvigelsesseddel med afsnittets underskrift fra dig. Rådighed For at få tilbudt vagter skal du sørge for at indtaste, hvornår du kan arbejde (se afs. MinTid vikarbørsen s. 8). Det er vigtigt, at du løbende opdaterer din rådighed, så vi ikke forgæves kontakter dig angående vagter. Øjeblikkelig fratrædelse Grov forsømmelighed medfører øjeblikkelig udelukkelse fra Vikarcentret. Eksempelvis, udeblivelse fra en vagt eller tilsidesættelse af dine pligter. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 8 af 16

9 3. VAGTER Afbestillinger Du kan blive afbestilt til en vagt, så vi forventer at kunne få kontakt med dig indtil vagtstart. Hvis der er under 48 timers varsel, har du krav på et tilbud om en erstatningsvagt. Det betyder, at du vil blive tilbudt en anden vagt, inden for det samme tidsrum inden for det/de stamområde(r), du plejer at tage vagter. Dine personlige præferencer har ikke indflydelse på, hvor du kan blive tilbudt erstatningsvagt. Vi skal således kunne få fat i dig, og det er derfor vigtigt, at du har din telefon åben. Såfremt vi ikke kan få fat i dig, vil dit lønkrav bortfalde. Vi lægger besked om aflysning og vagtændringer på din telefonsvarer eller som SMS, dette betragtes som, at beskeden er givet og modtaget. Du er også forpligtet til at holde dig opdateret på eventuelle ændringer via din tjenestetidsplan på Min Tid. Afmelding af vagter Hvis du har brug for at afmelde en vagt, skal det altid ske til Vikarcentret og aldrig til afsnittet. Når vi får din afmelding, kontakter vi afsnittet. Vi beder dig afmelde hurtigst muligt, så vi har tid til at finde en anden vikar til afsnittet. Når du afmelder din vagt, får du ingen løn. Anden funktion end bestilt Hvis du er bestilt til basisvagt og bliver bedt om at være fast vagt, kan du ikke nægte dette. Du skal være parat til at varetage de opgaver, som normalt bliver varetaget af din faggruppe. Der kan ikke stilles krav om udførelse af opgaver, der overstiger din kompetence. Hvis du som basissygeplejerske f.eks. bliver bedt om at være ansvarshavende, og du besidder denne kompetence, er det op til dig, om du mener, at du kan udføre opgaven i den pågældende vagt. Det er fint, hvis du kan, men det er også ok at sige nej. Hvis du siger nej, er det vigtigt du ringer til Vikarcentret, inden den ansvarshavende sygeplejerske går fra afdelingen. Siger du ja, skal du indsende afvigelsesseddel for at få dit tillæg. Forsinkelser Hvis du kan se, at du ikke vil være i stand til at møde til tiden, skal du snarest kontakte Vikarcentret - vi kontakter så afsnittet. Fravalg af afsnit Du kan fravælge specifikke afdelinger, hvor du ikke ønsker at komme. På samme måde kan en afdeling af forskellige grunde fravælge en vikar. Hvis et afsnit gør brug af denne mulighed, vil du naturligvis altid blive orienteret om årsagen. Følge patient til andre afsnit Hvis du bliver bedt om at følge en patient til andet afsnit, til ambulant behandling eller undersøgelse, hører dette med til jobbet og kan ikke nægtes. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 9 af 16

10 Omdirigeret til andet afsnit Hvis du bliver bedt om at gå på et andet afsnit end det bestilte, anses det for god fleksibilitet at gøre dette, men du er ikke forpligtet. Her skal også indsendes afvigelsesseddel. Sygdom/raskmelding Generelt om sygdom. Ved sygdom skal du hurtigst muligt kontakte Vikarcentret pr. telefon, så afmelder vi dine vagter. Bliver du syg uden for Vikarcentrets åbningstid, skal du dog ringe direkte til afdelingen. Du skal efterfølgende, så snart vi åbner, orientere os. Du skal også ringe og sygemelde dig hos os, selv om du ikke har en aftalt vagt, hvis du mener dig berettiget til dagpenge. Husk at du selv skal ringe til Løncentret og bede om dagpengeskema, efter at du har sygemeldt dig hos os (se afsnit 6). Sygemelding til korte vikariater. Vi vil i forhold til din sygemelding give vagterne til en anden vikar. Du kan raskmelde dig når som helst, og vi vil igen begynde at booke vagter til dig. Det er vigtigt, at du er realistisk i forhold til længden på din sygdomsperiode og først raskmelder dig, når du er klar igen. Er de vikariater, som vi afmeldte dig fra, stadig ledige, kan du selvfølgelig få dem igen. Sygemelding når du er i et langt vikariat. Er du fx lægesekretær og ude i et vikariat på en måned, så må du meget gerne også sygemelde dig hos arbejdsstedet. Det giver dig mulighed for en bedre dialog. Vi vil efter en dialog med dit arbejdssted aftale, om det er nødvendigt med en anden vikar eller, om du beholder resten af vikariatet. Du skal raskmelde dig senest kl dagen før vagten. Afhængigt af om vikariatet er givet til en anden vikar eller ikke, skal du så møde igen. Vagter fra afsnit eller koordinator Hvis du får tilbudt en vagt direkte fra et afsnit eller koordinator, er det meget vigtigt, at du sikrer dig, at vagten bliver lagt ind, og at du ringer til Vikarcentret og fortæller, at du er blevet spurgt. Husk det er Vikarcentret der skal sørge for, at din løn bliver korrekt udbetalt. Det er derfor vigtigt at huske, at du ikke har fået vagten, før den er bekræftet af Vikarcentret. Gå ind på MinTid og tjek om vagten står der. Er vagten lagt ind, har du en aftale med os. Manglende bekræftelse kan i værste fald betyde, at du ikke får løn for den vagt, du har taget. Vagter uden for eget stamområde, kan aldrig aftales direkte med afsnit eller koordinator. Vagter på egen arbejdsplads Du er altid forpligtet til at tage vagter på egen arbejdsplads. Hvis du bliver pålagt en vagt på din egen arbejdsplads, kommer denne altid før en vikarvagt. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 10 af 16

11 Du kan ikke tage vagter på din egen afdeling igennem Vikarcenteret. Er du sygeplejerske, kan du heller ikke tage vagter på afsnit med samme udviklingschef, som dit faste afsnit. Dette vil oftest betyde udelukkelse fra hele centret. Denne regel gælder ikke FOA-personale. Hører du under FOA, må du gerne tage vikarvagter på afsnit, der har samme udviklingschef, men du må ikke tage vikararbejde, hos den leder, som du normalt har MUS samtale med. Det betyder typisk, at du ikke må arbejde for egen afdelingssygeplejerske, men til gengæld må du gerne arbejde for naboafsnittet, hvis de har en anden chef. Vagter uden for stamområde Som hovedregel tildeles du kun vagter i dit eget stamområde, men kan vi ikke finde en vikar til en vagt, tilbydes den til vikarer fra andet stamområde. 4. SÅDAN FÅR DU VAGTER MinTid Vikarbørsen 'MinTid' er dit it-program som vikar (se manual på hjemmesiden). Du får adgang til en kalender, hvor du kan melde dig til vagter. Her kan du f.eks. registrere, hvornår du kan arbejde, hvornår du holder ferie/fri m.v. Det vil være en fordel at melde flere vagtønsker ind på en gang, så vi har bedre mulighed for at give dig mange vagter. I 'MinTid' kan du også se en oversigt over ledige vagter, som du kan acceptere eller afvise. Du kan også se, hvilke vagter du har fået tildelt, hvor og hvornår du skal arbejde. Når du booker dine egne vagter, er du medansvarlig for at overholde forskellige arbejdstidsregler. 48 timers reglen Du må maksimalt arbejde 48 timer om ugen, set ud over en periode på 16 uger. Kun én dobbeltvagt inden for 7 dage. Hvorfor kan jeg ikke se de samme vagter som min kollega på vagtbørsen? Min Tid er individuelt tilpasset til dig, så det kun er de vagter, der har relevans for dig som er synlige. Her kan du få en forklaring på, hvilke type vagter du ikke kan se på vagtbørsen og hvorfor: - Vagter til andre faggrupper end din egen. - Vagter udenfor dit eget stamområde. - Vagter på afdelinger du ikke er ønsket på, eller som du har oplyst os om, at du ikke ønsker. - Vagter på dit eget afsnit, hvis du er fastansat i psykiatrien i forvejen. For sygeplejersker gælder dette alle afsnit med samme udviklingschef som dit eget faste afsnit. Dette vil oftest betyde hele centret. - Vagter som overlapper en planlagt vagt, du har fået tildelt. - Vagter på B&U afsnit, hvis du ikke har indsendt en børneattest. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 11 af 16

12 Hvilke vagter bliver slet ikke lagt på vagtbørsen? Der kan være særlige aftaler eller andet, der gør, at ikke alle vagter lægges på nettet. Det kan derfor altid betale sig at ringe til os, hvis du ønsker en akut vagt. - Vagter, som er så akutte, at afsnittene selv arbejder på at få dem dækket med eget personale, og derfor ikke vil hæfte for en eventuel bookning via vagtbørsen. - Vagter, som har særlige specifikationer. Eksempelvis faste vagter i somatikken eller særlige ønsker fra afsnittene om bestemte kompetencer eller køn til den pågældende vagt. - Vagter som foregår på én afdeling, men skal betales af en anden afdeling. SMS service Når du er tilknyttet Vikarcentret, vil du få SMS med forespørgsler, vagter, anmodning om rådighed, aflysninger og andet. Når du får tilbudt en vagt via SMS, skal du kun svare, hvis du ønsker vagten. Du svarer ved at sende et ja. Det er vigtigt, du kun svarer ja, og intet andet, da IT- systemet så ikke vil kunne registrere dit svar. Ønsker du at afvise vagten skal dette gøre via MinTid. Det er den vikar, der svarer først, der får tildelt vagten. Vikaren får ikke besked via SMS, men kan se vagten på Min tid. Fik du ikke vagten, får du besked via SMS. Du kan ikke sende beskeder til Vikarcentret via SMS. 5. LØNFORHOLD Afvigelsesseddel Hvis der sker en ændring i den vagt, du er bestilt og sendt ud til, skal du udfylde en Afvigelsesseddel. Denne skal underskrives af centret/boenheden og sendes til os enten på fax, mail eller med post. Afvigelsessedlen skal være Vikarcentret i hænde senest 2 dage efter vagten, så du kan få dine tillæg udbetalt med lønnen. Har du eksempelvis haft overarbejde, skal du udfylde en afvigelsesseddel også selvom du har oplyst os det pr. telefon. Overarbejdet bliver først registreret og udbetalt, når vi har modtaget en afvigelsesseddel. Bankkonto Løncentret trækker selv oplysninger om din NemKonto og sætter din løn ind på den. Feriepenge Feriepenge opspares og udbetales via E-boks det følgende ferieår. Dog vil et opsparet feriepengebeløb på under 2.250,- kr. automatisk blive udbetalt. Udbetalingen vil fremgå af en lønseddel i april. For at få udbetalt dine feriepenge, skal du åbne feriekortet i E-boks og klikke på Besvar -knappen i øverste venstre hjørne. Når du har udfyldt dato for første feriedag og antal feriedage, skal du klikke på send. Feriekortet sendes herefter automatisk til lønkontoret, og pengene vil blive overført til din Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 12 af 16

13 nemkonto senest 1 md. før første feriedag. Du kan i folderen Sendt post se, at feriekortet er besvaret. Du kan kun sende anmodning om én ferieperiode ad gangen. Hvis du efter udbetalingen har flere feriepenge til gode, vil du få tilsendt et nyt feriekort. Kørselsgodtgørelse Du kan kun modtage kørselsgodtgørelse, der regnes med laveste takst, hvis du bliver tildelt en vagt uden for dit stamområde. Kørselsgodtgørelsen regnes da fra eget hjem til arbejdssted, dog er det altid den korteste rute ifølge Kraks Vejviser, der skal påføres. Kørselsgodtgørelsessedlen udfyldes på ugebasis og fremsendes til Vikarcentret. Lønudbetaling Lønudbetaling sker hver 2. fredag. Løn udbetales altid 4 uger bagud, således at uge 4 får du løn for uge 1 og 2. Du kan finde en kalenderoversigt over lønudbetalinger på vores hjemmeside under Løn og personaleforhold Lønudbetaling. Skattekort Skatteoplysninger bliver trukket direkte af Løncentret hos Skat. Som hovedregel anvendes bi-kortet. Hvis du ønsker, at vi skal anvende dit hovedkort (og det ikke anvendes af andre), skal du skrive en mail til Vikarcentrets hovedmail eller løncentret, hvor du anmoder om dette. Du finder kontaktoplysningerne på vores hjemmeside under Løn og personaleforhold Lønforhold. 6. SYGEDAGPENGE OG SYGELØN Du får penge for hele vagten, hvis du er mødt op i en vagt, men må gå syg hjem. Fastansatte /månedslønnede vikarer Du får fuld løn og tillæg under sygdom, svarende til din ansættelsesbrøk. Du kan finde en oversigt med eksempler på vores hjemmeside under Lønforhold Sygedagpenge og Sygeløn. Timelønnede med fastansættelse i Region Hovedstaden Man får sygeløn via sin fastansættelse. Man kan derfor som hovedregel ikke få penge fra Vikarcentret, da det arbejde man udfører via Vikarcentret betragtes som merarbejde. Undtaget for dette er deltidsansatte, der såfremt de bliver syge, kan ansøge kommunen om sygedagpenge i de timer, der svarer til differencen mellem deres ansættelsesbrøk og en fuldtidsstilling. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 13 af 16

14 Kontakt Løncentret, hvis du mener dig berettiget til sygedagpenge fra kommunen. Dette skal du gøre senest det følgende døgn, for at kunne overholde anmeldelsesfristen som er: 14 dage efter 1. sygefraværsdag, men hurtigst muligt. Eksempel: En vikar der i sin fastansættelse er ansat til 32 timer om ugen vil, hvis ovenstående sker, kunne ansøge kommunen om sygedagpenge svarende til 5 timer, som er differencen op til de 37 timer, der dækker en fuldtidsbeskæftigelse. Timelønnede vikarer Du får sygeløn for bookede/planlagte vagter, hvis du er dagpengeberettiget. Man er dagpengeberettiget, hvis man har arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger, før 1. sygedag. Hvis vi (arbejdsgiver) skal betale sygedagpenge kræves det, at du har en vagt, den dag sygdommen indtræder. Er du ikke på arbejde den dag, du bliver syg, er forudsætning for, at vi skal betale sygedagpenge, at du var på arbejde dagen før sygdommens indtræden og skulle have været på arbejde igen den dag, hvor du sygemelder dig. Eksempel: Du er tildelt en vagt tirsdag og onsdag. Du bliver sygemeldt om mandagen (dagen før) og er også sygemeldt tirsdag og onsdag. Du har ikke ret til sygedagpenge fra os, da du ikke er ansat dagen før sygdommens indtræden. Var du derimod blevet sygemeldt om tirsdagen efter fremmøde i vagten, skulle du have dagpenge fra os for begge dage. Hvis du opfylder betingelserne med 74 timer inden for 8 uger, og dermed berettiget til sygedagpenge, men ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, skal du i stedet have sygedagpenge fra kommunen. Kontakt Løncentret, hvis du mener dig berettiget til sygedagpenge fra kommunen. Dette skal du gøre senest det følgende døgn, for at kunne overholde anmeldelsesfristen som er: 14 dage efter 1. sygefraværsdag, men hurtigst muligt. Bemærk: Du kan, for at sikre dig, kontakte din kommune og meddele at du har rekvireret et sygedagpengeskema hos din arbejdsgiver. Når dette er gjort, er anmeldelsesfristen overholdt, uanset hvornår arbejdsgiveren fremsender sygedagpengeskemaet. 7. G-DAGE - LEDIGHEDSGODTGØRELSE Lidt om generelle regler Du kan max få udbetalt G-dage 16 gange inden for ét kalenderår. Dette gælder for såvel hele som halve G-dage. Hvis vi f.eks. inden for et kalenderår har udbetalt én hel og to halve G-dage, har vi betalt for 3 af de maksimalt 16 G-dage. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 14 af 16

15 Bemærk: Det er et krav, at du har sat dig til rådighed på de dage, du ønsker betaling for. Har du afholdt ferie, været syg eller haft fuldtidsbeskæftigelse efter sidste arbejdsdag, bortfalder din ret til G-dage. Tro- og love erklæring Når du ansøger om G-dage, skal du udfylde en Tro og love erklæring. Hermed bekræfter du, at du ikke har haft fuldtidsbeskæftigelse, afholdt ferie eller modtaget sygedagpenge på G-dagene. Bemærk: Erklæringen skal være os i hænde senest 14 dage efter den aktuelle vagt. Modtager vi ikke erklæringen og dokumentation for, at du er medlem af en A-kasse, rettidigt, bortfalder din ret til ledighedsgodtgørelse. Tro og love erklæringen kan du få tilsendt ved at ringe til Vikarcentrets Administration eller downloade den fra vores hjemmeside. Udbetaling af 1., 2. og 3. ledighedsdag Du skal være meldt ledig hos din a-kasse for at kunne få dagpengegodtgørelse. Du kan få udbetalt G-dage for 1., 2. og 3. ledighedsdag, såfremt du har arbejdet 74 timer for os inden for de sidste 4 uger og har sat dig til rådighed på de dage, du ønsker betaling for. Bemærk: Hvis du mener, at du har ret til en G-dag, skal du meddele os det senest dagen før, så vi har mulighed for at tilbyde dig en vagt. Du skal kunne træffes telefonisk, indtil du bliver booket til en vagt. 8. KURSER E-learning i brand Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri, skal hvert år gennemføre et e-learningkursus i brandslukning. Hvis du er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, skal du gennemføre kurset på dit faste arbejde. Hvis du ikke er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, skal du gennemføre kurset hvert år i oktober. Vi bliver desværre nødt til at lukke dig som vikar, hvis du ikke gennemfører uddannelsen inden for tidsrammen. Når du har gennemført kurset, skal du udskrive dit kursusbevis, og sende en kopi til Vikarcentrets administration. Find linket til e-learning brand på vores hjemmeside under Løn og personaleforhold Kursus og attester E-learning i brandkursus. Hvis du oplever problemer med at logge på, eller hvis der opstår tekniske problemer undervejs, kan du kontakte supportfunktionen på telefon på hverdage fra kl , eller sende en mail til: Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 15 af 16

16 E-learning i håndhygiejne Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri, skal hvert år gennemføre et e-learningkursus, i håndhygiejne. Hvis du er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, forventer vi, at du gennemfører kurset på dit faste arbejde. Hvis du ikke er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, skal du gennemføre kurset hvert år i oktober. Vi bliver desværre nødt til at lukke dig som vikar, hvis du ikke gennemfører uddannelsen inden for tidsrammen. Når du har gennemført kurset, skal du udskrive dit kursusbevis, og sende en kopi til Vikarcentrets Administration. Find linket til e-learning i håndhygiejne på vores hjemmeside under Løn og personaleforhold Kursus og attester E-learning i håndhygiejne. Hvis du oplever problemer med at logge på, eller hvis der opstår tekniske problemer undervejs, kan du sende en mail til Hjerte-/lungeredning Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri, skal hvert 2. år gennemføre et obligatorisk kursus i hjerte- /lungeredning. Hvis du er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, forventer vi, at du gennemfører kurset på dit faste arbejde. Hvis du ikke er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri og ikke har kurset, bliver du tilbudt et kursus i Vikarcentret. Vi bliver desværre nødt til at lukke dig som vikar, hvis du ikke gennemfører uddannelsen inden for den tidsramme, som vi aftaler med dig. Praktisk brandslukning Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri, skal hvert 5. år gennemføre et obligatorisk kursus i praktisk brandslukning. Hvis du er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, skal du gennemføre kurset på dit faste arbejde. Hvis du ikke er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri og ikke har kurset, bliver du tilbudt et kursus i Vikarcentret. Vi bliver desværre nødt til at lukke dig som vikar, hvis du ikke gennemfører denne uddannelse inden for den tidsramme, som vi aftaler med dig. 9. KONTAKT Telefonen er åben mellem 6.00 og på hverdage og mellem 7.00 og på helligdage og i weekender. Administrationen er åben tirsdag-fredag kl Mandag er lukket der taster vi din løn. Telefonnumre: Booking Administration Du kan maile til os på og du er altid velkommen, hvad enten du har spørgsmål eller blot vil hilse på os. Har du specielle ønsker, så ring og lav en aftale. Personalehåndbog for vikarer version 4.0 Side 16 af 16

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi glæder os til vores samarbejde med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et fælles værdigrundlag, der dels binder os sammen som organisation

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s.

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbogen 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING SPECIALIST STAFFING 2 Start din rejse hos Adecco Velkommen indenfor i verdens største vikar- & rekrutteringsvirksomhed Lidt om os Da du er inviteret til samtale hos Adecco,

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående:

Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående: Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående: 1. Vagter hos KTB, tilmelding, afmelding m.m.: Når KTB modtager en opgave fra en kunde

Læs mere

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om.

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om. Velkommen hos Vikargården! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Vikargården. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Vikargården er en lille familieejet virksomhed,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Indholdsfortegnelse: 1. Logge på vikarportalen (MinTid)... 1 2. Forklaring af vikarportalen... 2 3. Indberette til vikarservice at jeg kan arbejde i fanebladet

Læs mere

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding.

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 20 65 82 81 Fredericia-Odense-Kolding v/ Human Consulting Tlf. +45 30 20 92 72 Mail: jv@staffup.dk Mail: ekp@staffup.dk PERSONALE HÅNDBOGEN

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Velkommen hos Kelly!

Velkommen hos Kelly! Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 5.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari mv.) og gå ind på hjemmesiden medarbejdernet.dk.

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 4.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser og gå ind på hjemmesiden www.medarbejdernet.dk. VIGTIGT: Det er kun Internet Explorer i

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Vi anbefaler NemID.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Selvbetjening i BFA Juli 2017

Selvbetjening i BFA Juli 2017 Selvbetjening i BFA Juli 2017 Benyt hjemmesiden www.bf-a.dk Klik på menupunktet Log ind Selvbetjening foroven på siden. Vi anbefaler, at du bruger NemID og indtaster dit bruger-id og din adgangskode. Du

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER Vikarbestilling Quickguide Version 4.0 Kære Vikarbestiller, Psykiatriens Vikarcenter vil med denne lille pjece gerne give dig et redskab, der hurtigt hjælper dig med at bestille

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Husk at sidste rettidig frist for at indsende din ½-årserklæring er den 10.

Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Husk at sidste rettidig frist for at indsende din ½-årserklæring er den 10. Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Om denne vejledning... 2 Trin1: Gå på internettet... 2 Trin 2: Log dig ind... 3 Trin 3: Skift adgangskode... 3 Besvar blankettens spørgsmål...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne 1 Kære Medarbejder Vi har i Hartmanns A/S besluttet at overgå til digital timeseddelregistrering. Det betyder for dig, at du fremover

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere