Lus bekæmpes med balsam og kam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lus bekæmpes med balsam og kam"

Transkript

1 Uddrag af bladet: Sygeplejersken nr 4/2002 Af Alice Olsen, Biolog Lus bekæmpes med balsam og kam Hvert år investerer fortvivlede forældre tusindvis af kroner i dyre lusemidler. Men der er ingen dokumentation for, at de små, kløende insekter lader sig udrydde af den grund. Til gengæld er det dokumenteret, at man kan holde lusene i ave ved hjælp af en langt billigere og mere skånsom metode. Den hedder Bug Buster. Hovedlus synes at være et stadigt stigende problem. Kun få udenlandske epidemiologiske data understøtter dog den opfattelse. Og det er besynderligt i betragtning af, at forekomst (infestation) af hovedlus, pediculosis capitis, er en tidsrøver for børnefamilier, pædagoger, apoteks- og sundhedspersonale. Smitte og gensmitte med lus kan reduceres ved hjælp af formidling af viden om hovedlus, metoder til sikker identifikation og viden om bekæmpelse og tidsmæssig koordineret indsats. Dermed kan tidsforbruget og børnenes eksponering for insekticider reduceres. 1. Insektmidler Indirekte oplysninger tyder alle i samme retning: At forekomsten af hovedlus er stigende. F.eks. udgjorde salget af de insekticidholdige lusemidler, som er registreret af Lægemiddelstyrelsen, 14,4 mio. kr. i 1998, mens beløbet var vokset til 18 mio. kr. i 2000, svarende til ca behandlinger. Herudover kommer brug af alternative lusemidler, hvis effektivitet ikke er dokumenteret (1). Tendensen er den samme i andre industrilande. Det er ikke bevist, at det øgede brug af insektmidler skyldes, at lusene er blevet mindre følsomme over for midlerne. Men det er sandsynligt, at lusenes større tolerance over for midlerne og manglende forholdsregler i forbindelse med brugen af midlerne er den egentlige årsag til, at lusene volder så store problemer i disse år. Efter Anden Verdenskrig, hvor de dengang så effektive syntetiske insektmidler, organochloriderne (OC-midlerne også kaldet DDT-gruppen) kom på markedet (2), faldt hyppigheden af hovedlus i UK markant. Et engelsk survey viste, at 15 pct. af skolepigerne i 1940 havde levende lus (40 pct. havde luseæg). Dette niveau blev gradvist reduceret til 0,1 pct. med levende lus (11 pct. havde luseæg) i Drenge havde en 3-4 gange ringere infestations-hyppighed end piger (2). Der findes ikke tilsvarende undersøgelser fra Danmark, men i 1975 blev der for første gang påvist resistens blandt danske hovedlus (3). Insektmidlet klofenotan blev ved samme lejlighed påvist i den behandledes blod. OC-gruppen afløstes af midler fra pyrethroidgruppen, Pyr-midlerne: Det hurtigt nedbrydelige pyrethrum, udvundet af en chrysantemumart og det syntetiske og persistente permethrin. Fra 1994 blev Prioderm med aktivstoffet malathion (organophosfat- eller OP-gruppen) apotekernes førstevalgsmiddel. Af konventionelle insektmidler er der nu kun produkter på markedet med to forskellige grupper af aktivstoffer: OPprodukter med malathion samt Pyr-midler med permethrin (Nix) og phenotrin. Danske hovedlus' følsomhed over for lusemidlerne er ikke undersøgt de seneste 26 år. En enkelt dansk undersøgelse fra 2000 (4) viser, at behandling med et insekticidholdigt lusemiddel ikke sikrer, at alle lus og æg dræbes. Det ville formodentlig vise sig, at danske lus var resistente, hvis det blev undersøgt. Resistente lus er udbredt i de mange lande, hvor man har undersøgt forholdet. Her i landet anvendes oftest lusemidler som shampoo-formuleringer, der skal være i håret i relativt kort tid, f.eks. 2 x 10 minutter. Det formindsker risikoen for dermal optagelse af insektmidlet. I UK frarådes shampoo-formuleringer netop pga. af den korte eksponering af lusene. 2. Tjekmetoder Der er enighed om, at man kun bør anvende insektmidler, hvis man har fundet levende lus. Forældre anbefales at tjekke deres børn for lus og at gennemgå hele familien, hvis børnene har lus.

2 Desværre man gler oftest en grundig forklaring på, hvordan man mest omhyggeligt tjekker for lus. Det omtalte survey i UK blev foretaget med visuel inspektion. Selv om trænede skolesundhedsplejersker, ''Nit Nurses,'' inspicerer for lus, vil de fundne tilfælde med lus væ re underestimeringer af det faktiske antal. Visuel inspektion udtrykker blot toppen af isbjerget i forhold til vurderinger foretaget med en kæmmemetode (5). 3. Bug Busting-metoden Joanna Ibarra fra den velgørende organisation Community Hygiene Concern i London har udviklet en omhyggelig tjekmetode for hovedlus, Bug Busting, der i samme arbejdsgang fjerner hovedlusene. Derved bliver behandling med insekticider overflødig. Metoden bygger på viden om lusenes adfærd og udvikling og på benyttelse af tættekam, almindelig shampoo og hårbalsam. Fremgangsmåden er følgende: - Almindelig hårvask Tilsætning af rigeligt med hårbalsam til det stadig drivvåde hår - Udredning af ugler med en almindelig kam - Grundig gennemredning af det glatte hår, hårtot for hårtot, med den gule tættekam. For hver hårtot kæmmes fra hovedbund til hårtop i et strøg. Den rigtige side af kammen skal vende mod hovedbunden. - Tættekammen tørres af for hvert strøg på et stykke lyst, ensfarvet køkkenrulle. Det udkæmmede undersøges for lus med lup. Tag børnene til hjælp, de er som regel gode lusejægere. - Inden tættekammen bruges til næste strøg, fjernes evt. fastklemte lus med en tandstik eller lignende. - Man kæmmer, indtil der ikke længere findes lus. Kæmning af kort glat hår er naturligvis hurtigst, men selv afrohår kan det lade sig gøre at udglatte med hårbalsam og almindelig kam og derefter kæmme med tættekam. - Hårbalsam vaskes ud, og man tjekker håret en ekstra gang. Med en sådan grundig aflusning med tættekam, vil der kun være evt. luseæg tilbag e i håret. Æg kan ikke fjernes 100 pct., og det er ikke umagen værd at fjerne luseæg, døde æg eller æggeskaller uden låg (nits), da de sidder kittet rigtig godt fast til hårskaftet. Æg og skaller har kun historisk interesse ved at kunne fortælle, hvor omfa ttende luseangrebet har været, og hvor længe har det stået på. Fra den sidste hunlus er fjernet, vil der gå yderligere 10 døgn, hvor der kan klækkes æg. For at fjerne de nyklækkede lus, inden andre smittes, skal man kæmme mindst hver fjerde dag endnu tre g ange over en 14 dages periode. Findes lus i denne periode, kan der være lagt nye æg, og man har atter tre kæmninger foran sig. Hvis et konventionelt insektmiddel eller et alternativt middel anvendes, skal man altid tjekke, om midlet eller metoden har virket ved at kæmme håret efter behandlingen efter Bug Buster -metoden. Risikoen for, at ikke alle æg er dræbt, bevirker, at kæmning også i disse tilfælde må gentages to gange ugentlig de kommende to uger. I en reklame for produktet Nix med permethrin fra Pfizer A/S anbefales det ''at kæmme efter 1-2 timer, samt kæmme dagligt med tættekam i den efterfølgende periode, indtil man er helt sikker på at være lusefri.'' Det vidner om, at forhandleren ikke selv tiltror midlet tilstrækkelig effekt. Seneste reklame er s et som en helsides annonce bag på pædagogernes fagtidsskrift Børn og Unge, nr. 35 august Baggrund for Bug Buster Den biologiske baggrund for Bug Buster-metoden er: Hovedlus foretrækker at være på menneskers hoveder, hvor der er: 1) hår at kravle rundt i 2) høj fugtighed

3 3) mad ad libitum(blod) og 4) herlig varme (30\60C). Lusen forlader ikke hovedhåret godvilligt og kun til fordel for et tilsvarende andet hoved, hvis lusen ellers er fysisk fit og ved alle sine sansers brug. Helt våde lus vil lukke deres åndehuller og forholde sig ubevægelige. Tørre eller fugtige lus vil derimod hastigt kunne bevæge sig bort fra lys og forstyrrelser og dermed fra en jagtende tættekam. Lus har en bevægelig klo for enden af hver af sine seks ens ben, lige beregnet ti l at kunne svinge sig gennem vore hovedhår som en abe i træer. Nyvasket vådt hår med hårbalsam vil være meget let at kæmme igennem med en tættekam, mens lus har vanskeligt ved at holde sig fast i hår, der er klistret til med hårbalsam. Lusenymfer (ikke-udvoksede lus) er utilbøjelige til at skifte vært i modsætning til voksne lus. 5. Dansk feltundersøgelse I skoleåret fik jeg lejlighed til i Sundhedstjenesten, Københavns Kommune, at vurdere effektiviteten af Bug Buster-metoden. Undersøgelsen (4) viste, at Bug Buster-metoden er en effektiv metode til tjek for lus, og at det kan lade sig gøre at kæmme sig ud af et luseangreb. Det viste sig desuden, at der kan forventes overlevende lus efter anvendelse af begge de to mest anvendte insekticidholdige lusemidler her i landet, Nix og Prioderm. Begge produkter er registreret af Lægemiddelstyrelsen som ''lægemidler mod hovedlus.'' Fra 37 personer blev der indhentet serier af kæmmeprøver, indsamlet ved kæmning hver fjerde dag, til vurdering af Bug Buster-metodens effektivitet lus blev udkæmmet fra disse værter, fordelt på 226 prøver. Aflusningen lykkedes hos alle værter ved hjælp af Bug Buster -kæmninger på nær i et enkelt tilfælde (se boks). Nogle få værter måtte foretage nogle ekstra kæmninger for at bl ive helt lusefri. Om det skyldes utilstrækkelig kæmning eller reinfestation, vides ikke. Forældrene udtrykte stor tilfredshed med metoden. Fra 20 værter, der forud var blevet behandlet med insektmidler, blev der udkæmmet 393 lus, heraf 118 voksne lus. De må enten have overlevet behandlingen som voksne, i nymfestadiet eller være reinfestationer efter behandlingen. De 275 øvrige udkæmmede lus var lusenymfer, der enten overlevede behandlingen eller blev klækket efterfølgende. Eksempler: - Dag 4 efter behandling med Nix blev f.eks. udkæmmet henholdsvis 50 og 46 nymfer fra to forskellige værter. - Tilsvarende blev der, også dag 4 efter behandling med Prioderm, udkæmmet 30 nymfer. - På andendagen for en samtidig behandling med Nix og Prioderm, blev der udkæmme t 26 nymfer. Undersøgelsen var ikke tilrettelagt for at undersøge insektmidlernes effektivitet eller mangel på samme. Men antallet af overlevende lus fra disse tilfældige kæmmeprøver fra værter i Københavnsområdet taler deres eget sprog: Der synes at være populationer af lus her i landet, der ikke er særlig følsomme for de registrerede insekticidholdige lægemidler. Hvor udbredt dette forhold er, vides ikke, men mange forældre i undersøgelsen og forældre, jeg var i kontakt med i forbindelse med oplæg om lus, klagede over, at lusemidlerne ikke var effektive. Hvis man anvender et insektmiddel, er det - specielt af hensyn til andre - derfor nødvendigt at kæmme evt. overlevende lus ud, så der ikke opstår et reservoir for særligt modstandsdygtige lus.

4 6. Jævnlig k ontrol Den engelske undersøgelse af lus hos skolebørn viser, at piger har en ca. 3-4 gange større hyppighed af lus end drenge. Pigernes større infestationshyppighed ses også i denne undersøgelse. Forskelle i hårmængder er en del af forklaringen, men om og så andre årsager ligger bag, f.eks. forskellige adfærdsmønstre, vides ikke. Insektmidler af Pyr- og OP-grupperne er alle nervegifte. De er, som vist, ikke længere tilstrækkeligt effektive imod hovedlus, og gentagne eksponeringer af småbørn er ikke tilrådeligt. På etiketten advares om, at børn under to år, gravide og ammende ikke bør anvende insekticidholdige lusemidler. Vuggestuebørn bør derfor ikke behandles med insektmidler. I en københavnsk børneinstitution med 40 børn anvendtes i kr. til insekticidholdige insektmidler, efter at kommunen havde stoppet refunderingen af institutionernes udgifter til lusemidler. Det svarer til ca. 400 behandlinger a 25 kr. eller i gennemsnit 10 behandlinger pr. barn pr. år. Da det ofte er de samme børn, der får lus, er det ofte de samme børn, der gentagne gange udsættes for behandling med lusemidler. Det er foruroligende. Blandt lusemidler med kokosolie som det aktive stof, der angiveligt skulle kvæle lusene, er det største problem, at effekten er tvivlsom pga. for kort eksponeringstid. Produkter med tea tree-olie frarådes af Lægemiddelstyrelsen pga. risiko for hudirritationer og kontaktallergi, men også effektiviteten er tvivlsom. Grøn Information har samlet materiale om utilsigtede virkninger af lusemidler og har følgende råd (6): 1) Brug ikke produkter, der indeholder tea tree-olier til børn, gravide og ammende. 2) Vær også kritisk over for, hvad der markedsføres som ''naturligt.'' 3) Brug kun tea tree-olie i fortyndet udgave. Bug Busting-kæmningens effek tivitet må forventes forøget i takt med, at man efterhånden får oparbejdet en vis rutine i at kæmme, og motivationen må antages at stige i takt med, at man konstaterer, at andre midler og metoder efterlader lus. Desuden øges incitamentet til fysisk bekæmpe lse med de gentagne insekticidpåvirkninger og store udgifter i den enkelte familie. På tidspunkter, hvor man får lus, er man utvivlsomt ekstra udsat for gensmitte. Det er således en god idé at følge situationen tæt et stykke tid, efter at man har afslutte t en lusekur, f.eks. med ugentlige tjek for lus. De tætteste kontakter til den smittede opfordres til at kæmme samtidig, da man kan have lus i flere uger uden at reagere med kløe. Foregår tjekkæmning kun ved kløe i hovedbunden, vil der være lusepopulatione r, der har haft fred til at opformere sig alt for længe. 7. Bedre viden Der er ingen snuptagsløsning, når det gælder hovedlus. Vejen til at håndtere lus er bedre viden om, hvordan lus ser ud, spredes, lever og kan fjernes fysisk. Behandling med et insekticid er en situation, hvor man ønsker, håber og forventer, at lusene er væk, men man er ikke sikker. Med Bug Busting -metoden bliver man vidende og selvhjulpen. - Alice Olsen er konsulent ved Idéværkstedet De Frie Fugle,

5 8. Litteratur 1. Tænk+Test 2001 (17). 2. Busvine JR. Insects and Hygiene. Bristol: J.W.Arrosmith Ltd; p Rosdahl N. Klofenotanresistente hovedlus (DDT-resisteant head lice). Ugeskr Laeger 1975;137(34): Olsen A. Bug Busting mod hovedlus. Farmaci 2000 (4): Mellanby K. The incidence of head lice in England. The Medical Officer (65): Kamp mod lus gennem 16 måneder Blandt 37 værter var et søskendepar, som det ikke lykkedes at afluse ved kæmning. Familien med de to søstre blev kontaktet efter, at de havde sendt et brev til Sundhedstjenesten og til Sundhedsministeriet med omtale af deres fortvivlede situation: Pigerne havde haft lus i en periode på 16 måneder, hvor der var anvendt hyppige behandlinger med konventionelle insektmidler. Den ene datter udviste symptomer på forgiftning i form af hovedpine. Der blev efterfølgende foretaget 33 kæmninger fra de to piger, hvor i alt lus blev fjernet. I prøverne vedblev der at være en høj andel af voksne lus (12 pct. hunlus). En så høj frekvens af voksne hunner ses ellers kun ved startkæmning i et Bug Buster-forløb. Da kun voksne lus skifter vært, må det antages, at deres tilstedeværelse trods de fortløbende kæmninger skyldtes en kontinuert reinfestation med hovedlus. En sådan situation kan hverken insektmidler alene eller kæmni ng hver fjerde dag hamle op med. Der må indledes opsporing af smittekilder. Alternativt kan arrangeres et samlet initiativ, hvor alle elever undersøges samtidig. F.eks. kan et klassetjek foregå fra fjerde klasse ved, at eleverne gensidigt kæmmer hinanden efter en gymnastiktime, hvor de alligevel har vådt hår. Tættekammene aftørres på stofklude med navn, der anbringes i små klare plastposer. Herefter tjekker sundhedsplejerske og/eller lærer kæmmeprøverne for lus. Forældrene orienteres skriftligt før og efter initiativet.

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA Sådan kommer du af med lusene INDHOLD:

Læs mere

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Ole Kilpinen, Karl Martin Vagn-Jensen & Michael Kristensen Skadedyrlaboratoriet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Miljøprojekt Nr. 1209

Læs mere

Hududslet forårsaget af insektstik

Hududslet forårsaget af insektstik Hudlægen informerer om Hududslet forårsaget af insektstik Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/insekt/insect.htm (1 of 11)04-01-2006 15:43:14 HUDUDSLET FORÅRSAGET

Læs mere

Indvandrere et problem på sygehusene Tema 16-39

Indvandrere et problem på sygehusene Tema 16-39 Kun få sygeplejersker berørt af forbud mod eksklusivaftaler 6 DSR led nederlag i retssag om virksomhedsoverdragelse 8 Reklamer for lusemidler holder ikke, hvad de lover 12 Telefontolkning forbedrer vilkårene

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Kåre Jansbøl og Katrine Schepelern Johansen. Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve

Kåre Jansbøl og Katrine Schepelern Johansen. Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve Kåre Jansbøl og Katrine Schepelern Johansen Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve kan hentes

Læs mere

Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand

Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand Det følgende er udarbejdet til brug sammen med novellesamlingen Den chipløse mand og andre noveller om sex, magt og informationsteknologi af Georg Strøm

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Forebyggelsessekretariatet. ETOS Svendborg 2010. Elevers trivsel og sundhed

Forebyggelsessekretariatet. ETOS Svendborg 2010. Elevers trivsel og sundhed Forebyggelsessekretariatet ETOS Svendborg 2010 Elevers trivsel og sundhed Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Metode...6 2.1 Dataindsamling...6 2.2 Deltagelse...7 3.0 Sammenfatning af undersøgelsesresultaterne...9

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

overblik Når børn er tæt sammen i skoler og daginstitutioner, kravler lusene fra hovede til hovede. Den store lusekrig

overblik Når børn er tæt sammen i skoler og daginstitutioner, kravler lusene fra hovede til hovede. Den store lusekrig Den dag Nils Olav blev ridder Bagsiden. overblik Nr. 7 23. årgang september 2008 Nu skal vi spare Finansministeren giver med den ene hånd og tager med den anden. Regeringen har fremlagt sine forslag til

Læs mere