GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn"

Transkript

1 GL/FA2 Ansøgningspakke GL/FA2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse til børn (familiesammenføring) i Grønland Skema 2 - Oplysningsskema til barnets forælder (den person, som barnet skal bo hos) i Grønland Begge skemaer skal bruges for, at en ansøgning om familiesammenføring for børn kan behandles. Ved familiesammenføring for børn forstår vi opholdstilladelse i Grønland til et udenlandsk barn (ansøger), som i Grønland har en eller begge sine forældre, skal i pleje eller har nære slægtninge (fx voksne søskende, bedsteforældre eller anden nær familie) Hvordan bruger I skemaerne? For at søge om opholdstilladelse til et barn (familiesammenføring) skal både skema 1 og skema 2 bruges. Bemærk: Skema 2 skal ikke udfyldes, hvis barnets mor eller far samtidig søger om at blive familiesammenført i Grønland med en (ny) ægtefælle, som ikke er barnets biologiske mor eller far. Det skyldes, at barnets mulighed for opholdstilladelse i Grønland i dette tilfælde helt vil afhænge af morens eller farens mulighed for familiesammenføring. Skema 1 skal bruges til ansøgning om opholdstilladelse til barnet. Barnet eller den voksne, som søger på vegne af barnet, bedes gøre følgende: Udfylde skema 1 Vedlægge de nødvendige dokumenter Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i udlandet eller til politiet i Grønland. Hvis ansøger opholder sig i Danmark, kan ansøgningen indgives til det lokale politi eller til Borgerservice i Udlændingestyrelsen Skema 2 skal bruges af den forælder, plejeforælder eller nære slægtning, der allerede har ret til at bo i Grønland, og som barnet skal bo hos i Grønland. Han/hun bedes gøre følgende: Udfylde skema 2 Vedlægge de nødvendige dokumenter Indgive skema 2 til Udlændingestyrelsen. Hvis ansøger (barnet) allerede opholder sig i Grønland, vil vi bede om, at begge skemaer indgives samtidigt Hvis den forælder, som allerede har ret til at bo i Grønland, også har forældremyndigheden over barnet, kan han/hun udfylde både skema 1 og skema 2. Hvordan skema 1 og skema 2 bruges, og hvilke dokumenter der vedlægges skemaerne, fremgår af vejledningen på forsiden af de to skemaer. Bagerst i de to skemaer finder I en tjekliste, som kan benyttes til at kontrollere, at skemaerne er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige oplysninger. Hvornår kan ansøgningen indgives i Grønland? Hvis ansøger allerede opholder sig lovligt i Grønland, kan ansøgningen normalt indgives i Grønland. Det er fx tilfældet, hvis ansøger har gyldigt visum eller er fritaget for krav om visum Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på nyidanmark.dk. På nyidanmark.dk kan I også få yderligere information om sagsbehandlingstider. Hvis I er i tvivl, kan I kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaet. I finder vores kontaktoplysninger på Hvis I vil have hurtigt svar Ansøgningen kan blive behandlet hurtigere, hvis både skema 1 og 2 er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, ansøgningen umiddelbart giver indtryk af, at de almindelige betingelser for familiesammenføring er opfyldt Side 1 af 22

2 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I SKEMA 1 Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID SKEMA 1 (GL/FA2a) Ansøgning om opholdstilladelse til børn (familiesammenføring) GL/FA2a_da_ Sådan søges om opholdstilladelse til børn For at søge om familiesammenføring med et barn skal både skema 1 og skema 2 bruges. Hvis flere børn søger om opholdstilladelse samtidig, skal der udfyldes en ansøgning (skema 1) for hvert barn. Barnet eller den voksne, der søger på vegne af barnet bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 1). Følge anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Indgive ansøgningen (skema 1) til en dansk repræsentation i det land, hvor barnet bor. Hvis barnets ansøgning indgives i Grønland, skal skema 1 indgives til politiet i Grønland. Hvilke dokumenter vedlægges skema 1? Kopi af barnets pas (alle sider inklusiv forside). Pasfoto (3 stk.) Det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag 1 Barnets fødselsattest (i kopi med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk) Dokumentation for forældremyndighed over barnet (i kopi med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk). Skal kun vedlægges, hvis barnets mor eller far samtidig søger om at blive familiesammenført i Grønland med en (ny) ægtefælle, som ikke er barnets biologiske mor eller far Skal man have andre dokumenter med, når skema 1 indgives?, barnet skal have sit originale pas eller med, så myndighederne kan kontrollere barnets identitet. Hvis I vil have hurtigt svar Ansøgningen kan blive behandlet hurtigere, hvis både skema 1 og skema 2 er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, og ansøgningen umiddelbart giver indtryk af, at de almindelige betingelser for familiesammenføring er opfyldt Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på Hvis I er i tvivl, kan I altid kontakte Udlændingestyrelsen skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaerne (se kontaktoplysninger nederst på siden). Ansøger (barnet) Efternavn Evt. tidligere efternavn UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. Udl.nr/Person ID Fødested (by) Fødeland Navn og fødselsdato på forælder, plejeforælder eller nær slægtning, som allerede har ret til at bo i Grønland UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Navn (fornavne og efternavn) Fødselsdato Side 2 af 22

3 1. Oplysninger om ansøger (barnet) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Køn Dreng Pige Nuværende ægteskabelige stilling Gift Ugift Har ansøger selv børn? Ansøgers adresse i hjemlandet (gade/vej, nr./b.nr./postboks, postnr. og by) Telefonnr. Evt. -adresse Hvem har ansøger boet hos? (du bedes oplyse navn) Mor Far Anden familie Andre Alene Hvis ansøger ikke har boet sammen med sin mor/far i hjemlandet, bedes du/ansøger oplyse følgende: Årsagen til, at ansøger ikke har boet sammen med sin mor/far Perioden, hvor ansøger eventuelt sidst har boet sammen med sin mor/far Hvilken form for kontakt ansøger eventuelt har haft med sin mor/far (besøg, telefonkontakt, brevveksling, etc.) Hvem skal ansøger bo hos i Grønland? (du bedes oplyse navn) Adresse (gade/vej, nr./b.nr./postboks, postnr. og by) Mor Far Anden familie Telefonnr. Evt. -adresse Andre Hvis du allerede opholder dig i Grønland bedes du oplyse følgende: Indrejsedato i Grønland Ansøgers adresse i Grønland (gade/vej og nr./b.nr./postboks) Postnr. og by Bor hos (navn) Telefonnr. Evt. -adresse 2. Oplysninger om ansøgers (barnets) forældre UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Far (efternavn og fornavn(e)) Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse (gade/vej, nr./b.nr./postboks, postnr. og by) Nationalitet Side 3 af 22

4 Mor (efternavn og fornavn(e)) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Fødselsdato (dag, måned, år) Nationalitet 3. Oplysninger om ansøgers (barnets) pas og tidligere besøg i Grønland og andre lande UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nationalitetspas Anden rejselegitimation, hvilken? Pasnummer Pas gyldigt til Tidligere besøg i Grønland Udstedelsesdato I hvilket land er passet udstedt? Hvis ja, hvornår? Har ansøger boet mere end 6 måneder i et andet land end hjemlandet? Hvis ja, bedes du oplyse land(e) og periode(r) 4. Ansøgers (barnet eller den voksne, som søger på vegne af barnet) eventuelle bemærkninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 5. Erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer hermed på tro og love efter 161 i den danske straffelov, jf. 40 i anordning nr. 150 af 23. februar 2001 om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger Min opholdstilladelse kan blive inddraget efter 19 i anordning nr. 150 af 23. februar B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning, jf. forvaltningslovens 28-29, jf. anordning nr af 27. december 1994 om ikrafttræden af forvaltningsloven i Grønland. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Side 4 af 22

5 Det gælder fx oplysninger om: Eventuelle straffesager mod mig Min familie De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til anklagemyndigheden De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan i visse tilfælde efter en konkret vurdering blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til anklagemyndigheden, jf. forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 4, jf. anordning nr af 27. december Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark/Grønland. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale grønlandske myndigheder De danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til Grønlands Selvstyre eller politiet i Grønland, jf. forvaltningslovens 28, stk. 3, jf. anordning nr af 27. december Det gælder fx oplysninger om: Grundlaget for din opholdstilladelse Eventuelle betingelser for din opholdstilladelse, der er gjort undtagelse fra Politiet vil blive informeret, hvis din opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at din opholdstilladelse er bortfaldet, eller din opholdstilladelse bliver gjort tidsubegrænset. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i Udlændingestyrelsens registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Grønland. Oplysningerne i Udlændingestyrelsens registre vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Grønland. Politiet (sagsoplysning eller kontrol) og Justitsministeriet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i Udlændingestyrelsens registre. Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra Udlændingestyrelsens registre, såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Grønland. Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse i Grønland, jf. 40 i anordning nr. 150 af 23. februar Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i Udlændingestyrelsens registre, jf. den danske lov nr. 294 af 8. juni 1978 om offentlige myndigheders registre. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når du (ansøger) eventuelt har fået en tilladelse. Kontrollen kan foregå ved henvendelse til andre myndigheder. Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. Side 5 af 22

6 6. Underskrift Hvis ansøger (barnet) er over 15 år, bedes både barnet og en voksen person på vegne af barnet normalt underskrive skemaet. Hvis barnet er under 15 år, er det kun nødvendigt, at en voksen person underskriver skemaet på vegne af barnet. Når en voksen skriver under på vegne af barnet, bedes han/hun oplyse sin relation til barnet. 6.1 Ansøger (barnet) Jeg søger om familiesammenføring og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 5 Dato og sted Underskrift 6.2 Den voksne på vegne af barnet Jeg har udfyldt skemaet på vegne af ansøger (barnet) og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 5 Relation til barnet Dato og sted Underskrift Side 6 af 22

7 Bilag 1: Stamkort til opholdskort Udlændinge, som får en opholdstilladelse på Færøerne, vil normalt få udstedt et opholdskort. Stamkortet i dette bilag bruges til at udstede opholdskortet. Det er derfor vigtigt, at stamkortet udfyldes i overensstemmelse med nedenstående vejledning. Det udfyldte stamkort skal indgives sammen med ansøgningen - brug venligst stamkortet som forside til ansøgningen. Du (ansøger) bedes gøre følgende: Oplyse dit udlændingenummer/person ID, såfremt du har et sådant. Oplyse dit fulde navn og fødselsdato. Du bedes skrive dit navn med blokbogstaver. Underskrive stamkortet med sort pen. Underskriften skal holdes inden for det markerede felt. Påklistre dit ansigtsfoto i feltet til foto. Vær opmærksom på, at der gælder de samme krav til dette foto, som der gælder til et pasfoto. Se krav til pasfoto på Stamkort til opholdskort Udlændingenummer/Person ID (såfremt et sådant haves) Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Navn Fødselsdato Underskrift Krav til foto: 1. Klip evt. hvide kanter af fotoet. 2. Fotostørrelse 35mm x 45mm. 3. Hovedet mellem 30-36mm fra hagespids til hårtop. 4. Fotoet skal være taget forfra og egnet til indscanning. Bemærk: Underskriften skal skrives med sort pen og holdes inden for det markerede felt. Udfyldes af myndighederne Person ID: Stamkortnr.: Side 7 af 22

8 Har I husket det hele? Hvis ansøgningen om familiesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingestyrelsen træffe en afgørelse hurtigere. Det er derfor meget vigtigt, at I, inden barnet indgiver skemaet, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at I bruger tjeklisten herunder, inden barnet indgiver sin ansøgning. Tjekliste Inden barnets ansøgning indgives, er det meget vigtigt, at følgende er vedlagt (sæt gerne kryds): Kopi af barnets pas (alle sider inklusiv forside) 3 stk. vellignende pasfoto. Det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort (bilag 1, skema 1) Barnets fødselsattest (i kopi med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk) Dokumentation for forældremyndighed over barnet (i kopi med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk). Skal kun vedlægges, hvis barnets mor eller far samtidig søger om at blive familiesammenført i Grønland med en (ny) ægtefælle, som ikke er barnets biologiske mor eller far. Vær opmærksom på, at det ikke er tilstrækkelig dokumentation for forældremyndighed, at der vedlægges et brev, hvor det fremgår, at barnets anden forælder har givet barnet lov til at rejse til Grønland sammen med den forælder, som søger om opholdstilladelse i Grønland. Det er også vigtigt, at: alle spørgsmålene er besvaret, ansøgningen er underskrevet og dateret af den voksne - på vegne af barnet - og eventuelt af barnet og stamkort til opholdskort er udfyldt og underskrevet (bilag 1, skema 1). Husk at medbringe ansøgers (barnets) originale pas, når ansøgningen indgives. Side 8 af 22

9 Pasfoto 3,5 x 4,5 cm Pasfoto 3,5 x 4,5 cm Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges Kopi af pas eller anden rejselegitimation 3 stk. pasfoto (det ene pasfoto påklistret stamkortet i bilag 1, skema 1) Kopi af fødselsattest Andet Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 1 Side 9 af 22

10 SKEMA 2 (GL/FA2b) Oplysningsskema til barnets forælder i Grønland (den person, som barnet/børnene skal bo hos) GL/FA2b_da_ Sådan bruges dette skema Den forælder, plejeforælder eller nære slægtning, som allerede har ret til at bo i Grønland, og som barnet/børnene skal bo hos i Grønland, bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 2). Følg anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Indgive dette skema (skema 2) til Udlændingestyrelsen. Hvis barnets ansøgning indgives i Grønland, bør dette skema (skema 2) indgives i forbindelse med ansøgningen (skema 1) til politiet i Grønland. Bemærk: Dette skema (skema 2) skal ikke udfyldes, hvis barnets mor eller far samtidig søger om at blive familiesammenført i Grønland med en (ny) ægtefælle, som ikke er barnets biologiske mor eller far. Det skyldes, at barnets mulighed for opholdstilladelse i Grønland i dette tilfælde helt vil afhænge af morens eller farens mulighed for familiesammenføring. Hvilke dokumenter vedlægges skema 2? Dokumentation for forældremyndighed over barnet (i kopi med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk). Skal kun vedlægges, hvis barnet er født uden for ægteskab, eller barnets forældre er skilt/separeret. Skal ikke vedlægges, hvis barnet skal bo enten hos plejeforældre eller nær slægtning, herunder forælder uden forældremyndighed Øvrige dokumenter. Hvilke fremgår af skemaet Hvis der søges om opholdstilladelse som led i familieadoption, plejeforhold eller ophold hos nær slægtning, skal der i hver af de 3 situationer vedlægges følgende dokumenter: A. Familieadoption (adoption, der ikke er formidlet af en anerkendt adoptionsorganisation) Dokumentation for godkendt adoption fra hjemlandets myndigheder Udtalelse fra Rigsombudsmanden om forventet godkendt adoption Dokumentation for forsørgelse Dokumentation for boligforhold B. Et anbefalet plejeforhold Kommunens anbefaling af plejeforholdet Dokumentation for forsørgelse Dokumentation for boligforhold C. Ophold hos nær slægtning (ikke familieadoption/plejeforhold), herunder forælder uden forældremyndighed Dokumentation for forsørgelse Dokumentation for boligforhold Hvis I vil have hurtigt svar Ansøgningen kan blive behandlet hurtigere, hvis både skema 1 og skema 2 er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, ansøgningen umiddelbart giver indtryk af, at de almindelige betingelser for familiesammenføring er opfyldt. Hvis I vil vide mere I kan få yderligere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på Hvis I er i tvivl, kan I altid kontakte Udlændingestyrelsen skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaerne (se kontaktoplysninger nederst på siden). Oplysninger om dig (den voksne person, som barnet/børnene skal bo hos i Grønland) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fødselsdato Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato Fødested (by) Køn Mand Fødeland Kvinde Adresse (gade/vej, nr./b.nr./postboks) Telefonnr. Postnummer og by Evt. adresse Side 10 af 22

11 Om pkt. 1, 2, 3, 4 og 5 I forbindelse med familiesammenføring med børn, kan der i nogle tilfælde stilles krav om, at du kan og vil forsørge barnet (ansøger), og at du har en bolig af rimelig størrelse. I punkt 2 og 3 kan du læse mere herom. Her kan du også se om du er omfattet af den personkreds, der er fritaget for at opfylde kravene. Selvom du ikke er omfattet af den personkreds, der er fritaget for at opfylde kravene, kan vi i visse tilfælde undlade at stille kravene. Nedenfor stiller vi en række spørgsmål om dig og om barnet/børnene, som søger om opholdstilladelse i Grønland. Vi stiller spørgsmålene, så vi kan vurdere, om vi evt. kan undlade at stille forsørgelses- og boligkrav. I visse tilfælde kan vi undlade at stille disse krav, hvis fx du har forældremyndighed eller samværsret over mindreårige børn bosiddende i Grønland. Vi kræver dog, at samværet faktisk finder sted, og at det har et vist omfang, eller barnet (ansøger) har/har haft alvorlige sygdomme eller alvorlige handicap. Det kan måske være vanskeligt for dig at vurdere, om vi kan undlade at stille betingelser for familiesammenføring i din sag. Hvis du vælger ikke at besvare spørgsmålene i pkt. 1, 2, 3, 4 og 5, og vi vurderer, at vi mod din forventning, ikke kan undlade at stille betingelserne, skal vi indhente en række yderligere oplysninger fra dig. Vi vil derfor opfordre dig til under alle omstændigheder - at besvare spørgsmålene og sende de nødvendige oplysninger til os, så vi kan behandle sagen hurtigere. Hvis der søges om opholdstilladelse som led i familieadoption, plejeforhold eller ophold hos nær slægtning, gælder der dog særlige regler, som har betydning for hvilke af punkterne nedenfor, du skal udfylde. Hvis du både er nært beslægtet og barnet skal bo hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption, skal du alene udfylde pkt. 2 og 3. Derefter kan du gå til pkt Oplysninger om børn, der søger om opholdstilladelse i Grønland UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal ikke udfylde pkt. 1, hvis du er nært beslægtet, og barnet skal bo hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption. Hvis du er forælder til barnet, og du og barnets anden forælder er skilt/separeret, skal du vedlægge dokumentation for, at du har forældremyndigheden (i kopi med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Dokumentation kan fx være en dom eller resolution vedrørende skilsmisse/separation. Du skal være opmærksom på, at en skriftlig tilladelse fra barnets anden forælder til, at barnet kan rejse til Grønland, ikke er tilstrækkelig dokumentation for forældremyndighed eller overdragelsen af denne. Hvis du skal have barnet i pleje, er forælder til barnet uden at have forældremyndigheden, eller er nært beslægtet uden at være forælder til barnet, skal du ikke vedlægge dokumentation for forældremyndighed. A. Hvis der er flere end 4 børn, som søger om opholdstilladelse, bedes du kopiere hele pkt. 2 eller skrive svarene for de øvrige på bagsiden af skemaet. Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Fornavn(e) Efternavn Fødselsdato (dag, måned, år) Køn Nationalitet Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Side 11 af 22

12 B. Hvem har forældremyndigheden over barnet? Hvis barnets forældre er ugift eller skilt, skal der vedlægges dokumentation for forældremyndighed (læs mere i faktaboksen ovenfor). C. Skal barnet bo hos dig? _ Hvis nej, bedes du oplyse, hos hvem og hvor barnet skal bo (navn, adresse, evt. familierelation) D. Er barnet gift? E. Har barnet været gift? F.Har barnet eller har det haft alvorlige sygdomme eller alvorligt handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår G. Hvilke(t) sprog taler barnet? _ H. I hvilke lande har barnet opholdt sig siden fødslen? Og i hvilke perioder? I. Har du boet sammen med barnet inden din indrejse i Grønland? Hvis ja, bedes du oplyse periode(r) Side 12 af 22

13 J. Har barnet tidligere haft opholdstilladelse i Grønland? K. Har du haft kontakt med barnet efter din indrejse i Grønland? Hvis ja, bedes du oplyse hvor ofte og i hvilken form (fx besøg, telefonisk, brevveksling, ) L. Har du set barnet inden for de sidste 2 år? Hvis ja, bedes du oplyse hvor mange gange og hvornår Dokumentation bedes vedlagt, fx kopi af dit pas eller flybilletter. M. Hvornår har du sidst set barnet? Du bedes oplyse periode N. Hvem bor barnet/har barnet boet hos i hjemlandet? (du bedes oplyse navn, adresse og evt. familierelation) O. Hvor bor barnets anden forælder? (du bedes oplyse navn, adresse og land) Hvis du er plejeforælder eller nær slægtning til barnet, hvor bor barnets forældre? (du bedes oplyse navn, adresse og land) Side 13 af 22

14 P. Hvis barnets anden forælder bor i hjemlandet, er der da noget til hinder for, at barnet kan bo hos sin anden forælder? Hvis ja, bedes du oplyse årsag Hvis du er plejeforælder eller nær slægtning til barnet, er der da noget til hinder for, at barnet kan bo hos sine forældre? Ne j Hvis ja, bedes du oplyse årsag Q. Har barnet kontakt med sin anden forælder? (Dette spørgsmål skal kun besvares, hvis barnet ikke bor hos sin anden forælder) Hvis ja, bedes du oplyse hvor ofte og i hvilken form (besøg, telefonisk, brevveksling, etc.) Hvis nej, bedes du oplyse årsag Side 14 af 22

15 R. Har barnets anden forælder haft eller har forælderen alvorlige sygdomme eller alvorligt handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår Hvis du er plejeforælder eller nær slægtning til barnet, har barnets forældre da alvorlige sygdomme eller alvorlige handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår S. Er der noget til hinder for, at barnet kan bo hos anden familie i hjemlandet? Hvis ja, bedes du oplyse årsag 2. Oplysninger om forsørgelse UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Familiesammenføring med biologiske børn Hvis du har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller har opholdstilladelse efter anordningens 7-8, og du søger familiesammenføring med din datter/søn, stilles der ikke krav om, at du kan forsørge pågældende. Hvis du ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller har opholdstilladelse efter anordningens 7-8, og du søger familiesammenføring med din datter/søn, kan opholdstilladelsen i visse tilfælde betinges af, at du kan forsørge pågældende. Det kan fx være tilfældet, hvis der har været ringe kontakt mellem forælder og barn i en længere periode. Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at der skal stilles krav om forsørgelse, vil Udlændingestyrelsen bede dig om at fremsende dokumentation for forsørgelse, fx kopi af lønsedler fra indeværende år/seneste 12 måneder og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet. Vi vil herefter anmode Grønlands Selvstyre om en udtalelse herom. Familiesammenføring med nært beslægtede børn mv. Hvis du søger om familiesammenføring med et barn, som er nært beslægtet, og barnet skal bo hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption, du skal have i pleje som følge af et anbefalet plejeforhold er nært beslægtet eller du er forælder til men ikke har forældremyndighed over er det et krav, at du kan og vil forsørge barnet. Kravet stilles i alle tilfælde. For at opfylde forsørgelseskravet skal du: Side 15 af 22

16 underskrive en erklæring om, at du påtager dig at forsørge barnet, og vedlægge dokumentation for, at du kan forsørge barnet, fx kopi af lønsedler fra indeværende år/seneste 12 måneder og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet Bagerst i dette skema finder du en erklæring (bilag 1) om, at du påtager dig at forsørge barnet. Du skal underskrive denne erklæring og vedlægge den ansøgningen. Udlændingestyrelsen vil herefter anmode Grønlands Selvstyre om en udtalelse om, hvorvidt du kan forsørge pågældende. 3. Oplysninger om boligforhold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Familiesammenføring med biologiske børn Hvis du er forælder til barnet og samtidig har forældremyndigheden over barnet, stilles der normalt ikke krav om, at du har din egen bolig af rimelig størrelse. Der kan dog være visse tilfælde (fx hvis der har været ringe kontakt mellem forælder og barn) hvor kravet alligevel stilles. Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at der skal stilles boligkrav, vil vi bede dig om at fremsende dokumentation herfor, fx kopi af lejekontrakt, skøde eller endelig købsaftale. Herefter vil vi anmode de grønlandske myndigheder om en udtalelse herom. Familiesammenføring med nært beslægtede børn mv. Hvis du søger om familiesammenføring med et barn, som er nært beslægtet, og barnet skal bo hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption, du skal have i pleje som følge af et anbefalet plejeforhold er nært beslægtet eller du er forælder til men ikke har forældremyndighed over stilles der normalt krav om, at du har din egen af bolig af rimelig størrelse. For at opfylde boligkravet skal du vedlægge dokumentation for din bolig, fx kopi af lejekontrakt, skøde eller endelig købsaftale. Udlændingestyrelsen vil herefter anmode Grønlands Selvstyre om en udtalelse om dine boligforhold. 4. Oplysninger om eventuelle særbørn i Grønland UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt. 2, hvis du søger familiesammenføring med dine biologiske børn. Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål om dine børn fra tidligere forhold (særbørn). Vi stiller spørgsmålene om dine eventuelle særbørn, så vi kan vurdere, om vi på den baggrund kan undlade at stille forsørgelses- og boligkrav. Hvis du har særbørn, skal du være opmærksom på, at vi eventuelt vil kontakte dine særbørns far/mor for at få bekræftet dine oplysninger. Dette kan du give dit samtykke til nedenfor. Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen ikke skal lægge vægt på, at du har særbørn, kan du angive dette nedenfor. Hvis du angiver dette, vil det heller ikke være nødvendigt at kontakte dine særbørns far/mor. Du skal dog være opmærksom på, at det vil have den konsekvens, at vi eventuelt ikke kan undlade at stille forsørgelses- og boligkrav. Har du særbørn i Grønland under 18 år? Jeg ønsker ikke, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at jeg har særbørn. Jeg er indforstået med, at mit ønske har den konsekvens, at betingelserne for familiesammenføring med børn (forsørgelses- og boligkrav) som udgangspunkt bliver stillet. Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at du har særbørn, skal du give dit samtykke til, at Udlændingestyrelsen kan videregive oplysninger om, at du er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Du giver samtykke hertil ved at underskrive nedenstående samtykkeerklæring. Side 16 af 22

17 4.A Samtykkeerklæring videregivelse af oplysninger Jeg giver herved samtykke til, at udlændingemyndighederne kan videregive oplysninger til den anden af mine børns forælder, der bor i Grønland om, at jeg er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Dato og sted Underskrift Hvis du har særbørn i Grønland bedes du oplyse følgende for hvert barn. BARN 1: Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato Nationalitet Har du forældremyndigheden over barnet? Bor barnet hos dig? Går barnet/har barnet gået i børnehave eller i skole i Grønland? Hvor mange dage opholder barnet sig hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? dage hos far du bedes oplyse ugedage dage hos mor du bedes oplyse ugedage Er samværet regelmæssigt? Er der samvær i weekenderne? Overnatter barnet hos begge forældre? Hvor mange nætter overnatter barnet hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? nætter hos far du bedes oplyse ugedage nætter hos mor du bedes oplyse ugedage BARN 2: Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato Nationalitet Har du forældremyndigheden over barnet? Bor barnet hos dig? Går barnet/har barnet gået i børnehave eller i skole i Grønland? Hvor mange dage opholder barnet sig hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? dage hos far du bedes oplyse ugedage dage hos mor du bedes oplyse ugedage Er samværet regelmæssigt? Er der samvær i weekenderne? Overnatter barnet hos begge forældre? Hvor mange nætter overnatter barnet hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? nætter hos far du bedes oplyse ugedage nætter hos mor du bedes oplyse ugedage BARN 3: Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato Nationalitet Har du forældremyndigheden over barnet? Bor barnet hos dig? Går barnet/har barnet gået i børnehave eller i skole i Grønland? Side 17 af 22

18 Hvor mange dage opholder barnet sig hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? dage hos far du bedes oplyse ugedage dage hos mor du bedes oplyse ugedage Er samværet regelmæssigt? Er der samvær i weekenderne? Overnatter barnet hos begge forældre? Hvor mange nætter overnatter barnet hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? nætter hos far du bedes oplyse ugedage nætter hos mor du bedes oplyse ugedage 5. Oplysninger om din og barnets eventuelle familie i hjemlandet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal ikke udfylde pkt. 5, hvis du er nært beslægtet, og barnet skal bo hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption. Har barnet familie i hjemlandet? Hvis ja, bedes du oplyse hvilken Har du søskende? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Søster/bror 1 Søster/bror 2 Søster/bror 3 Søster/bror 4 Efternavn Fornavn(e) Fødselsdato Adresse Civilstand (gift/ugift) 6. Andre relevante oplysninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du har andre oplysninger, som du mener, er vigtige for Udlændingestyrelsen at have kendskab til, når vi behandler sagen, bedes du skrive dem nedenfor. Side 18 af 22

19 7. Dna-undersøgelse og aldersundersøgelse Udlændingestyrelsen kan i visse situationer kræve, at du og barnet medvirker til en dna-undersøgelse. Dét vil vi gøre, hvis der ud fra en samlet vurdering af sagen opstår tvivl om rigtigheden af den oplyste familiemæssige relation mellem dig og barnet, dvs. selve grundlaget for familiesammenføringen i Grønland. En dna-undersøgelse foregår ved, at der bliver taget en blodprøve af dig og en blodprøve af barnet. De to blodprøver sendes til retsgenetisk undersøgelse på Retsmedicinsk Institut i København. Resultatet af undersøgelsen på Retsmedicinsk Institut vil vise, om - og i givet fald hvordan - I er beslægtede. Tilsvarende kan vi kræve, at der bliver foretaget en aldersundersøgelse af barnet, hvis der er tvivl om, hvorvidt barnets oplyste alder er korrekt. En aldersundersøgelse foregår blandt andet ved, at der tages et røntgenfoto af håndrodsknogler og foretages en tandlægeundersøgelse (inklusiv røntgenundersøgelse) og en lægeundersøgelse. Det er slet ikke sikkert, at der er behov for en dna- og/eller aldersundersøgelse i sagen, men skulle det blive nødvendigt, vil vi kunne behandle sagen hurtigere, hvis du nedenfor tilkendegiver (ved at sætte et kryds), at du er indstillet på at medvirke til dna-undersøgelse og aldersundersøgelse, hvis vi skønner, at disse undersøgelser er nødvendige for vores behandling af sagen. Tilkendegivelse om medvirken til dna-undersøgelse og aldersundersøgelse I forbindelse med en ansøgning om familiesammenføring kan Udlændingestyrelsen beslutte, at der skal iværksættes en dna-undersøgelse, jf. anordningens 40 c, og/eller aldersundersøgelse(r). Du bedes derfor tilkendegive ved at sætte kryds i en af de to rubrikker nedenfor, om du er indstillet på, at der i forbindelse med ansøgningen om opholdstilladelse bliver iværksat en dna-undersøgelse og/eller aldersundersøgelse(r). (sæt ét kryds) I forbindelse med ansøgningen om familiesammenføring med mig i Grønland, er jeg indstillet på, at der ved Udlændingestyrelsens foranstaltning foretages dna-undersøgelse (som omfatter udtagning af blodprøver) og/eller aldersundersøgelse(r) i det omfang, det skønnes nødvendigt for behandlingen af ansøgningen om opholdstilladelse i Grønland. Jeg er endvidere indforstået med, at der i forbindelse med en eventuel undersøgelse bliver taget et foto af mig med henblik på at sikre min identitet. Endelig er jeg indstillet på, at resultaterne af ovennævnte undersøgelser indgår i Udlændingestyrelsens vurdering af ansøgningen. Jeg er hermed vejledt om, at Udlændingestyrelsen, såfremt dna-undersøgelsen og/eller aldersundersøgelsen viser, at mine oplysninger om familieforhold/alder for de berørte personer ikke har været korrekte, kan indgive anmeldelse herom til politiet, herunder kræve erstatning for afholdte udgifter i forbindelse med undersøgelsen/undersøgelserne. Jeg er ikke indstillet på, at jeg og/eller ansøger/ansøgerne medvirker til dna-undersøgelse og/eller aldersundersøgelse(r). Side 19 af 22

20 8. Erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer hermed på tro og love efter 161 i den danske straffelov, jf. 40 i anordning nr. 150 af 23. februar 2001 om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven, at jeg har givet sande oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger Barnets opholdstilladelse kan blive inddraget efter 19 i anordning nr. 150 af 23. februar B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger om mig, som de skal bruge for at kunne behandle min ægtefælles ansøgning Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle min ægtefælles ansøgning jf. forvaltningslovens jf. anordning nr af 27. december 1994 om ikrafttræden af forvaltningsloven i Grønland. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske/grønlandske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Eventuelle straffesager mod mig Hvem jeg er i familie med De dokumenter, som jeg har vedlagt dette skema, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed C. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med barnets ansøgning, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når barnet eventuelt har fået en tilladelse. Kontrollen kan foregå ved henvendelse til andre myndigheder. Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 9. Underskrift Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 8 Dato og sted Underskrift Side 20 af 22

21 Bilag 1: Erklæring om, at jeg vil forsørge barnet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du søger om familiesammenføring med et barn, som er nært beslægtet, og barnet skal bo hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption, du skal have i pleje som følge af et anbefalet plejeforhold er nært beslægtet med eller du er forælder til men ikke har forældremyndighed over er det et krav, at du vil forsørge barnet. Du påtager dig denne forpligtelse ved at underskrive denne erklæring. Hvis barnet får opholdstilladelse, sender vi en kopi af erklæringen til Grønlands Selvstyre. Du skal ikke udfylde og underskrive bilag 1, hvis du er forælder til barnet med forældremyndighed over barnet og derfor allerede har forsørgelsespligt over for barnet. Undertegnede Navn Fødselsdato Adresse Erklærer herved, at jeg påtager mig den fulde forsørgelse for Navn Fødselsdato Nationalitet Evt. Udl.nr. så længe pågældende har tidsbegrænset opholdstilladelse efter 9, stk. 2, nr. 1 i anordning nr. 150 af 23. februar 2001 om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven på baggrund af tilknytningen til mig. Jeg er bekendt med, at det er en betingelse for, at pågældende kan få opholdstilladelse, at jeg har underskrevet denne garantierklæring, jf. anordningens 9, stk. 2, nr. 1 jf. stk. 3. Jeg er endvidere bekendt med, at hvis pågældende får hjælp efter den grønlandske landstingsforordning om hjælp fra det offentlige til forsørgelse, skal kommunalbestyrelsen pålægge garanten at yde betaling for hjælpen jf. anordningens 9, stk. 5 jf. stk. 3 og 4. Dato og sted Underskrift Side 21 af 22

22 Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om familiesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingestyrelsen behandle ansøgningen hurtigere. Er ansøgningen ikke korrekt udfyldt, eller mangler der dokumenter, kan vi ikke behandle ansøgningen hurtigt. Det er derfor meget vigtigt, at du, inden du indgiver dette skema, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden du indgiver skemaet. Tjekliste Inden du indgiver dette skema, er det meget vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): Dokumentation for forældremyndighed i kopi med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk. Skal kun vedlægges, hvis barnet er født uden for ægteskab, eller barnets forældre er skilt/separeret. Gyldig dokumentation kan fx være en dom eller resolution vedrørende skilsmisse/separation. Du skal være opmærksom på, at det ikke er tilstrækkelig dokumentation for forældremyndigheden, at der vedlægges et brev, hvor det fremgår, at dit barns anden forælder har givet barnet lov til at rejse til Grønland og bo sammen med dig Hvis du har særbørn skal du være opmærksom på pkt. 4.A Hvis der søges om opholdstilladelse som led i familieadoption, plejeforhold eller ophold hos nær slægtning, skal der i hver af de 3 situationer vedlægges følgende dokumenter: A. Familieadoption (adoption, der ikke er formidlet af en anerkendt adoptionsorganisation) Dokumentation for godkendt adoption fra hjemlandets myndigheder Udtalelse fra Rigsombudsmanden om forventet godkendt adoption Erklæring om, at du vil forsørge barnet (bilag 1, skema 2) Dokumentation for forsørgelse Dokumentation for dine boligforhold B. Et anbefalet plejeforhold Kommunens anbefaling af plejeforholdet Dokumentation for forsørgelse Dokumentation for dine boligforhold C. Ophold hos nær slægtning (ikke familieadoption/plejeforhold), samt forælder uden forældremyndighed Erklæring om, at du vil forsørge barnet (bilag 1) Dokumentation for forsørgelse Dokumentation for dine boligforhold Det er også vigtigt, at du har besvaret alle spørgsmålene, underskrevet og dateret under pkt. 9, underskrevet og dateret bilag 1, skema 2. Skal kun underskrives, hvis du skal have barnet i pleje, er forælder til barnet uden at have forældremyndigheden eller er nært beslægtet uden at være forælder til barnet. Side 22 af 22

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn Ansøgningspakke FO/FA2_da_110814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) FA11 Ansøgningspakke FA11_da_130916 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Ansøgningspakke SG2_da_150416 Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke kan bruges

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningspakke GE2_da_160616 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Du kan bruge denne ansøgningspakke til at søge om genoptagelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder)

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) FA6 Ansøgningspakke FA6_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_121015 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_010316 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA12 Ansøgningspakke FA12_da_120916 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer OD2/C_da_171115 Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om familiesammenføring

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder,

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge, hvis I ønsker at søge om ægtefællesammenføring,

Læs mere

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA7 Ansøgningspakke FA7_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema RF2_da_010316

Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgningsskema FA8_da_250115

Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten OD2/A_da_171115 Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om ægtefællesammenføring med en dansk

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgningsskema MF1_da_011115

Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte Ansøgningsskema FA4_da_010317 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Laissez-passer Du kan få udstedt laissez-passer,

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

SG4_da_ Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_ Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_010717 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC: Ansøgningsskema PR3_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark Skema 2 - Oplysningsskema

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR3_da_011115 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forlængelse

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere