Boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån i baseret på en interviewundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån i baseret på en interviewundersøgelse"

Transkript

1 Boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån i baseret på en interviewundersøgelse foretaget af analyseinstituttet Synovate på vegne af Realkreditrådet 2009

2 Boligejerne blev endnu mere forsigtige i 2009 Analyseinstituttet Synovate har på vegne af Realkreditrådet gennemført en undersøgelse om låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån i En tilsvarende undersøgelse er gennemført hvert år siden Denne rapport bringer konklusionerne for undersøgelsen i Renter og kurser bevæger sig op og ned. Låntagere udskifter deres realkreditlån, når det kan svare sig økonomisk. Det er typisk tilfældet hvert femte år. Gevinsterne kan være en lavere ydelse, bedre rentesikkerhed for samme pris eller en lavere restgæld. Der er gennemsigtighed i det danske realkreditsystem. Låntagere omlægger realkreditlån efter de gældende markedskurser på børsen. Det er internationalt enestående. I andre europæiske lande er det typisk dyrt og besværligt at indfri boliglån før tid. Långiveren skal kompenseres for tabt fortjeneste. Der skal forhandles og låntageren kan ikke finde indfrielseskursen i en kursliste. Realkreditrådet har siden 2003 gennemført en årlig undersøgelse med assistance fra analyseinstituttet Synovate om låntagernes brug af konverteringsgevinster og kontantprovenu fra tillægslån. Undersøgelsen er senest gennemført i foråret Den er baseret på telefoninterviews med boligejere, som har det til fælles, at de enten har omlagt og/eller taget et tillægslån i løbet af Formålet er at undersøge omfanget og udnyttelsen af de økonomiske gevinster, som det unikke indfrielsessystem skaber for låntagerne. DEN VÆRSTE FINANSSTORM OVERSTÅET Finanskrisens værste storme stilnede af i løbet af de første måneder af Stille og roligt begyndte en trykket økonomi at bevæge sig fremad i en bedre og mere positiv retning. Der kunne blandt andet spores en bedring på boligmarkedet. De korte renter bevægede sig ned på et historisk lavpunkt. Det udløste et stort antal omlægninger af realkreditlån. Friværdierne var faldet sammen med huspriserne. Færre end tidligere år valgte at tage et realkreditfinansieret tillægslån. Vi så i 2008-undersøgelsen, at låntagerne under finanskrisen var blevet mere varsomme og konservative end tidligere år, når det handlede om brugen af konverteringsgevinster og kontantprovenu fra tillægslån. Flere prioriterede opsparing og investering på bekostning af forbrug. Det samme mønster gør sig gældende for undersøgelsen for Det vidner om, at låntagerne tager bestik af den aktuelle økonomiske situation, når de træffer beslutninger om brugen af konverteringsgevinster og kontantprovenu fra tillægslån. MANGE OMLÆGNINGER I 2009 Der blev omlagt realkreditlån for 326 mia. kr. i Det er det største omfang siden 2005 og en stigning på 25 pct. i forhold til Låntagerne bevægede sig i vid udstrækning over i rentetilpasningslånene. Det skete på bekostning af fastforrentede lån. Færre låntagere valgte at optage tillægslån.

3 UNDERSØGELSENS INDHOLD Undersøgelsen afdækker en lang række temaer om låntagernes overvejelser og beslutninger på låne- og konverteringsmarkedet. Her er en liste med temaerne: Undersøgelsen viser, at omkring 12 pct. af landets boligejere enten omlagde deres realkreditlån eller optog et tillægslån i løbet af Det svarer til af landets næsten 1,6 mio. boligejere. Cirka låntagere omlagde deres realkreditlån, mens optog et tillægslån i Størrelsen på det omlagte lån var i gennemsnit på kr. i Mere specifikt: låntagere (6,1 pct. af samtlige) omlagde deres realkreditlån uden at optage tillægslån boligejere (2,7 pct. af samtlige) omlagde deres realkreditlån og optog samtidig tillægslån boligejere (3,2 pct. af samtlige) optog rent tillægslån Går man dybere i tallene, som de er skitseret i tabellen, fremgår det at: låntagere fik en lavere ydelse på realkreditlånet efter en omlægning. Det svarer til 7,2 pct. af samtlige låntagere. Som gennemsnit er ydelsen nedbragt ca kr. brutto pr. mdr låntagere tog i 2009 et tillægslån i forbindelse med en låneomlægning. Det svarer til 2,7 pct. af samtlige låntagere. I gennemsnit fik hver af disse låntagere udbetalt kr låntagere optog et rent tillægslån i 2009 og fik gennemsnitligt udbetalt et provenu på gennemsnitligt kr. Det vil sige, at der samlet er taget tillægslån for ca. 37 mia. kr. og opnået ydelseslettelser for ca. 5,3 mia. kr. i løbet af Omlægningen af lån/ tillægsbelåning Er der gennemført konvertering? Er ydelsen blevet reduceret (hvor meget)? Var der et låneprovenu (hvor meget)? Hvad anvendes større rådighedsbeløb til? Hvad anvendes provenuet til? Er restgælden blevet mindre (hvor meget)? Rådgivning og information Hvilke informationskilder er brugt? Er der tilfredshed med rådgivningen? Er der risiko ved afdragsfrie lån? Hvordan var den modtagne rådgivning og information om afdragsfrie lån og rentetilpasningslån? Det omlagte lån Hvad er størrelsen af det omlagte lån? Hvilken type af lån er der omlagt til? Hvilken løbetid er der på nye lån? Hvor lang er den afdragsfri periode? Prioritetslån Kendskab til prioritetslån? Årsager til valg af realkreditlån frem for prioritetslån? Er det muligt at gennemskue lånenes fordele og ulemper? Konkurrence Er der hentet konkurrerende tilbud? Er der skiftet realkreditinstitut? Baggrundsoplysninger Alder Boligtype Husstandsindkomst Geografi Ejendomsværdi Friværdi I FORHOLD TIL 2008 Omkring låntagere fik i 2009 nedbragt den løbende ydelse efter en omlægning af deres realkreditlån. Det er ensbetydende med, at 8 ud af 10 låntagere, som omlagde et eksisterende realkreditlån, endte med en lavere løbende ydelse. Som gennemsnit blev ydelsen nedbragt med kr. brutto pr. mdr. Det svarer til samlede ydelseslettelser for 441 mio. kr. pr. mdr. eller omkring 5,3 mia. kr. om året for danske boligejere.

4 Tabel 1: Låntagernes gennemførelse af omlægninger og optagelse af tillægslån i ANDEL (PCT. OG ANTAL) Undersøgelsen Samtlige låntagere Gns. mdr. Gns. reduktion provenu Pct. Antal Pct. Antal Kr. Kr. Har kun omlagt lån 51, , heraf: * Fået reduceret ydelsen 44, , Har omlagt lån og taget tillægslån 22, , heraf: * Fået reduceret ydelsen 16, , Har kun taget tillægslån 26, , SAMLET 100, , heraf: * Fået reduceret ydelsen 60, , Tabel 2: Omlægninger og konverteringsgevinster i 2008 og Antal låntagere, som omlagde eksisterende realkreditlån heraf antal låntagere som fik nedbragt den løbende ydelse (32 pct.) (82 pct.) - gennemsnitlig ydelseslettelse, brutto pr. mdr. 984 kr kr. SAMLET YDELSESBESPARELSE 42 mio. kr. pr. mdr. ~ 500 mio. kr. om året 441,5 mio. kr. pr. mdr. ~ 5,3 mia. kr. om året Der er tale om en bemærkelsesværdig fremgang, når man sammenligner udviklingen i forhold til Sidste år omlagde ca låntagere deres realkreditlån, hvoraf omkring låntagere fik nedbragt den løbende ydelse som resultat. Det svarer til 3 ud af 10 låntagere, altså en lavere andel end i Ydelseslettelsen lå som gennemsnit på 984 kr. Samlet var der tale om en samlet lettelse på 42 mio. kr. om måneden eller ca. 500 mio. kr. om året. Der er med andre ord frigivet en ydelseslettelse i milliardklassen i 2009, som er langt større end det, der blev frigivet som følge af låneomlægningerne i Det skyldes de lave renter, men det gør det ubetinget mere interessant at se på låntagernes brug af pengene, for der er tale om et langt større beløb. Færre låntagere havde appetit på at tage et tillægslån i 2009 end tidligere år. Cirka låntagere tog et tillægslån i løbet af 2009 mod låntagere i Der er dermed tale om et fald på 35 pct. i antallet af låntagere, som tog et tillægslån, når man sammenholder 2009 i forhold til at tage et tillægslån. Og de låntagere, som gjorde det, optog tillægslån som gennemsnitligt var beløbsmæssigt mindre end tidligere år. Det typiske tillægslån lå på kr. for disse låntagere i 2009 mod kr. som gennemsnit i Til gengæld er det gennemsnitlige kontantprovenu vokset fra kr. i 2008 til kr. i 2009, når vi retter blikket mod gruppen af låntagere, som kun har taget et tillægslån. Det svarer til en stigning i det gennemsnitlige låneprovenu på kr. - eller 40 pct. - i forhold til året før låntagere tog i 2009 et rent tillægslån, hvilket er færre end i 2008, hvor det blev gjort af ca boligejere. Samlet peger undersøgelsen på, at låntagerne tog tillægslån for omkring 56 mia. kr. i Det er i samme økonomiske størrelsesorden som i Selvom der var flere låntagere, som omlagde i 2009 i forhold til 2008, så var der færre, som i den forbindelse valgte

5 Figur 1: Låntagernes anvendelse af reduceret ydelse og/eller provenu ved låneomlægning 70% Øget opsparing Investering i boligen Kompensation i privatøkonomien Øget forbrug 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Reduceret ydelse ved omlægning Provenu ved låneomlægning kombineret med tillægslån Provenu ved rent tillægslån 5 DE BRUGTE SVARKATEGORIER Låntagerne har fået en bred vifte af svarmuligheder. Vi har inddelt svarene i hovedkategorierne forbrug, opsparing, investering og kompensation for ændrede økonomiske vilkår. Forbrug: Dækker svarene øget forbrug generelt, ferie/rejse og bil/motorcykel/båd. Opsparing: Dækker svarene pensionsopsparing, anden opsparing, afbetaling på anden gæld, finansiering af ydelse på lån i anden bolig og investering/køb af aktier/obligationer. Investering i boligen: Dækker svarene istandsættelse/indretning/tilbygning af bolig, køb af ejendom/butik/virksomhed. Kompensation for ændrede økonomiske vilkår: kompensere nedgang i indkomst/rette økonomien op og økonomi til familieforøgelse - uddannelse - skilsmisse - anden familierelateret årsag. FLERE PENGE STYRKER OPSPARING OG INVESTERING Låntagerne har fået flere penge mellem hænderne, eftersom der er opnået ydelseslettelser for omkring 5,3 mia. kr. og udbetalt 37 mia. kr. fra tillægslån. Pengene kan bruges til forbrug, opsparing, boligforbedringer eller til at kompensere for ændrede økonomiske vilkår. Låntagerne bruger fortrinsvis et større rådighedsbeløb fra en lavere ydelse efter en omlægning til at styrke opsparingen. Kontantprovenu fra tillægslån bruges først og fremmest til investering i vedligeholdelse eller forbedring af boligen. Det har været tilfældet i alle årene siden 2003, hvor undersøgelsen blev gennemført for første gang. Undersøgelsen for 2009 viser dog, at låntagerne vælger at bruge et større rådighedsbeløb til opsparing og boligforbedringer i endnu højere grad end tidligere år. Det sker på bekostning af forbrug. SÅDAN BRUGES EN LAVERE YDELSE låntagere fik - som resultat af en låneomlægning - nedbragt deres ydelse med ca kr. brutto pr. mdr. Nogle af disse låntagere optog samtidig et tillægslån, andre gjorde ikke. I undersøgelsen er disse låntagere blevet spurgt: Hvad har De eller hvad planlægger De primært at anvende det større rådighedsbeløb til, nu hvor Deres ydelse på realkreditlånet er blevet lavere?. 52 pct. svarer, at den økonomiske lettelse skal bruges til at styrke opsparingen. Det kan eksempelvis være gennem øgede pensionsindbetalinger eller nedbringelse af anden og formentlig dyrere gæld. Den tilsvarende andel af låntagere, som brugte en lettelse efter en oplægning til opsparing, udgjorde 43 pct. i 2008-undersøgelsen. 14 pct. af låntagerne forventer at udnytte en lavere ydelse til øget forbrug. Det er færre end sidste år, hvor 24 pct. af de adspurgte boligejere fortalte, at de forventede at bruge en opnået lettelse til forbrug. Andelen af låntagere, som bruger en konverteringsgevinst til enten investering i egen bolig (16 pct.) eller som kompensation for ændrede økonomiske vilkår (12 pct.), ligger stort set på samme niveau som i 2008.

6 Figur 2: Boligejere, der alene fik en reduceret ydelse på deres realkreditlån, har anvendt det større månedlige rådighedsbeløb på denne måde: 60% 50% 40% Anm.: Der er gennemført en justering i 2009-undersøgelsen for de spørgsmål, som ligger bag svarene for figur 2, 3 og 4 om låntagernes anvendelse af en økonomisk lettelse fra en lavere ydelse og/eller et kontantprovenu fra et tillægslån. Der er gennemført en vægtning af svarene fra 2008-undersøgelsen, således at det er muligt at sammenligne i forhold til 2009-undersøgelsen. Mens der i 2008-undersøgelsen var mulighed for at give flere svar for, hvordan pengene bliver brugt eller planlægges brugt, så er der i 2009-undersøgelsen kun mulighed for at give et svar. Derudover er underkategorierne ikke helt identiske. 30% 20% 10% 0% Investering i boligen Forbrug Opsparing/ Komp. for investering/ ændrede økonomiske afbt. anden gæld vilkår Figur 3: Boligejere, der har omlagt lån og fået udbetalt et provenu, har anvendt dette på følgende måde: 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Investering i boligen Forbrug Opsparing/ Komp. for investering/ ændrede økonomiske afbt. anden gæld vilkår Figur 4: Boligejere, der optog rent tillægslån, anvendte det kontante provenu på følgende måde: 60% 50% 40% SÅDAN BRUGES PROVENU EFTER OMLÆGNING Mange overvejer at tage et tillægslån, når de lægger deres realkreditlån om. Årsagen er, at nogle af de gebyrer og øvrige omkostninger, der følger med en omlægning, i vid udstrækning også dækker stiftelsesomkostningerne ved et tillægslån låntagere tog i 2009 et tillægslån i forbindelse med en låneomlægning. Det svarer til 2,7 pct. af samtlige låntagere. I gennemsnit fik hver af disse låntagere udbetalt kr. Det er ensbetydende med tillægslån for samlet 7,5 mia. kr. Analyseinstituttet har spurgt disse låntagere, hvordan de har eller planlægger at anvende det udbetalte kontantbeløb. 37 pct. svarer, at de har eller planlægger at bruge kontantbeløbet til at styrke opsparingen. Det er en større andel end i 2008-undersøgelsen, hvor 20 pct. af de låntagere, som havde taget et tillægslån i forbindelse med en omlægning, havde i sinde at bruge dette til at styrke opsparingen. Til gengæld er der langt færre end tidligere år, som planlægger at bruge kontantprovenuet til at investere i forbedring af egen bolig. 30 pct. svarer, at de har brugt eller planlægger at bruge i hvert fald en del af pengene på investeringer i boligen. Den tilsvarende andel udgjorde 55 pct. sidste år. En af årsagerne til dette skift kan være, at 2009 var præget af økonomisk usikkerhed. Mange har måske valgt at udskyde større investeringer i egen bolig. Kontantprovenuet er i stedet blevet placeret som opsparing. 6 30% 20% 10% 0% Investering i boligen Forbrug Opsparing/ Komp. for investering/ ændrede økonomiske afbt. anden gæld vilkår 15 pct. benytter provenuet til at kompensere for ændringer i privatøkonomien. Det kan eksempelvis være som følge af flere børn, påbegyndt uddannelse eller til at udbetale arveforskud. 13 pct. af de adspurgte vil øge forbruget - eller har planer om det. I 2008 svarede 8 pct. af de adspurgte, at de ville benytte provenuet til at kompensere for ændrede økonomiske vilkår, mens 21 pct. havde i sinde at øge forbruget. Det er også et vidnesbyrd på, at låntagerne er blevet mere tilbageholdende end sidste år.

7 Figur 5: Boligejere, der har omlagt eller optaget rent tillægslån, har valgt: Fastforrentet lån fra et realkreditinstitut Fastforrentet lån fra et realkreditinstitut med afdragsfrihed Rentetilpasningslån fra et realkreditinstitut Rentetilpasningslån fra et realkreditinstitut m. afdragsfrihed Rentetilpasningslån m. renteloft Rentetilpasningslån m. renteloft m. afdragsfrihed Boliglånoptaget i pengeinstitut (Prioritetslån) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% SÅDAN BRUGES PROVENU FRA RENT TILLÆGSLÅN låntagere tog et rent tillægslån i 2009 og fik gennemsnitligt udbetalt et provenu på gennemsnitligt kr. Der blev ikke omlagt noget realkreditlån i den forbindelse. Det samlede provenu fra tillægslån beløber sig til 30 mia. kr. Disse låntagere er blevet stillet spørgsmålet: Hvad har De eller hvad planlægger de primært at anvende det udbetalte kontantbeløb til?. Størstedelen af de låntagere, som tager et rent tillægslån, bruger kontantprovenuet på at forbedre egen bolig. 62 pct. svarer, at de har brugt eller planlægger at bruge pengene til at investere i egen bolig. 16 pct. bruger eller planlægger at bruge lånet til opsparing, mens 14 pct. svarer forbrug. Tabel 3: Gennemsnitlig restgældsreduktion efter konvertering. Under kr. 3% kr. 11% kr. 12% kr. 14% kr. 5% kr. 7% kr. 5% Over kr. 2% Ved ikke 30% Vil ikke svare 11% LAVERE RESTGÆLD FOR BOLIGEJERE Omkring låntagere omlagde deres realkreditlån i løbet af For de fleste førte det til en lavere ydelse, men ikke for alle. De har til gengæld fået en lavere restgæld. Omkring 22 pct. af de låntagere, som har lagt deres lån om, fortæller, at de har fået en lavere restgæld. Det svarer til omkring låntagere. For disse låntagere ligger den typiske restgældsreduktion i intervallet kr. Restgælden er blevet skåret ned gennem omlægningerne fra fastforrentede lån med 4 pct. eller 5 pct. i rente til rentetilpasningslån eller fastforrentede lån med en højere rente. Det var muligt, eftersom den lange rente var oppe omkring 7 pct. i årets begyndelse. Dertil kommer omlægninger fra variabelt forrentede lån med renteloft til rentetilpasningslån. TILFREDSHED MED RÅDGIVNING Låntagerne er som helhed tilfredse med den rådgivning, de har modtaget i forbindelse med långivningen. 80 pct. af de adspurgte siger, at de alt i alt har været meget tilfreds eller tilfreds med den rådgivning, de har modtaget. Tilfredsniveauet svarer nogenlunde til det, som har været gældende i de tidligere år. Dog er der en anelse flere i 2009-undersøgelsen, som melder at de er utilfredse eller meget utilfredse med rådgivningen end det var tilfældet i 2008-undersøgelsen. Således erklærer 10 pct. af de adspurgte, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse. Låntagernes tilfredshed med rådgivningen er nogenlunde den samme, uanset om den er modtaget hos et realkrediteller pengeinstitut. Det forholdsvis høje tilfredshedsniveau har været gældende i samtlige af de årlige undersøgelser, som er lavet siden

8 Figur 6: Vurdering af rådgivning i forbindelse med lån. Hvor tilfreds har De alt i alt været med den rådgivning, De har modtaget i forbindelse med lånet? (personlig rådgivning). Meget tilfreds Figur 7: Vurdering af rådgivning i forbindelse med lån - opdelt mellem realkredit- og pengeinstitutter. Hvor tilfreds har De alt i alt været med den rådgivning, De har modtaget i forbindelse med lånet? Realkreditinstitut 2009 Pengeinstitut 2009 Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Hverken/eller Hverken/eller Utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 0% 10% 20% 30% 40% 50% Meget utilfreds 0% 10% 20% 30% 40% 50% BRUGEN AF AFDRAGSFRIE LÅN Omkring 30 pct. af de låntagere, som omlagde eller optog et tillægslån i 2009, valgte muligheden for afdragsfrihed. Det ligger på samme niveau som i Låntagere, som valgte et afdragsfrit lån, er blevet spurgt: Hvad har De eller hvad planlægger de primært at anvende afdragsfriheden til?. 37 pct. fortæller, at det er hensigten at bruge den økonomiske lettelse, som følger af afdragsfriheden, til at nedbringe anden gæld eller styrke anden opsparing. Det kan eksempelvis være i form af indbetalinger på pension, finansiering af ydelse på lån i anden bolig, køb af virksomhed samt investeringer i aktier og obligationer. 15 pct. vil bruge den økonomiske lettelse fra afdragsfriheden til enten at forbedre, istandsætte eller lave en tilbygning af boligen. 14 pct. peger på, at afdragsfriheden skal bruges til at kompensere for en nedgang i indkomsten. 12 pct. har i sinde eller har valgt at bruge afdragsfriheden til at øge forbruget, eksempelvis til at finansiere bil, ferier eller lignende. RISIKO OG RÅDGIVNING OM AFDRAGSFRIHED 62 pct. af de adspurgte låntagere mener, at der er en risiko ved afdragsfrie lån, mens 30 pct. ikke mener, det er tilfældet. 8 pct. er i tvivl. De låntagere, som mener, at der er en risiko ved afdragsfrie lån, peger på risikoen for faldende ejendomspriser (31 pct.) og at ydelserne kan blive en stor byrde, når afdragsfriheden en dag ophører (29 pct.). Det vidner om et stemningsskifte i forhold til undersøgelserne fra tidligere år. Figur 8: Top 5 liste i 2009 over brugen af lettelsen fra afdragsfrie lån. Nedbringelse af anden gæld Istandsættelse/ indretning/ tilbygning af bolig Kompensere for nedgang i indkomst Øget forbrug Anden opsparing % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 9: Risiko ved afdragsfrie lån. Der tales om, at der er en risiko ved afdragsfrie lån. Mener De, at der er en risiko? Ja Nej Ved ikke 8 Langt færre pegede i 2008-undersøgelsen på risikoen for faldende ejendomspriser og højere ydelser efter udløb af 0% 20% 40% 60% 80%

9 Figur 10: Risikoen ved afdragsfrie lån (Hvad er der risiko for?) Dårlig idé - skubber problemerne foran sig Rentestigninger Mere gæld/ større lån Ved ikke hvad fremtiden bringer Faldende huspriser-/ ejendomspriser Man får et stort forbrug Ydelserne vil blive for stor en byrde når afdragsfriheden... Man bruger opsparingen/friværdien Sårbare overfor politiske indgreb Usikkert hvis man mister job Man får ikke betalt sin bolig Andet/ved ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 11: Vurdering af rådgivningen om afdragsfrie lån. Hvor godt mener De, at De blev rådgivet om de overvejelser, man kan gøre sig i forbindelse med valg af afdragsfrie lån? Figur 12: Vurdering af rådgivningen om lån med variabel rente. Hvor godt mener De, at De blev informeret om risikoen ved rentetilpasningslån? Blev informeret særdeles godt Blev informeret særdelse godt Blev informeret godt Blev informeret godt Blev ikke særligt godt informeret Blev ikke særlig godt informeret Blev slet ikke informeret Ved ikke Blev slet ikke informeret 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 9 den afdragsfrie periode som de væsentligste risici ved afdragsfrie lån. Der bliver også peget på andre risici, som følger med afdragsfrie lån. Der er en risiko for at skubbe problemerne foran sig (28 pct.) og rentestigninger (27 pct.), som virker kraftigere på afdragsfrie lån end for lån med afdrag. Der bliver også peget på, at man ikke kan vide, hvad fremtiden bringer (18 pct.) og at man ikke får betalt sin bolig (19 pct.). Svarene vidner om, at låntagerne er bevidste om, hvad det kræver af overvejelser, før valget falder på et realkreditlån med afdragsfrihed. Der er også udbredt tilfredshed med den rådgivning, som er givet i forbindelse med overvejelser om valg af afdragsfrihed. 81 pct. vurderer, at de blev informeret enten godt eller særdeles godt af deres realkreditinstitut om de overvejelser, som det er relevant at gøre i forbindelse med valg af afdragsfrihed. Det er derfor indtrykket hos låntagerne, at de er godt orienteret om de muligheder som afdragsfrie lån tilbyder, men også om de risici, der følger ved en uovervejet brug af afdragsfriheden. Rentetilpasningslån var det mest populære realkreditlån i pct. af de adspurgte låntagere, som optog et tillægslån i forbindelse med en låneomlægning, mener, at de enten blev godt eller særdeles godt informeret om renterisikoen.

10 Figur 13: Sådan følger låntagerne med i mulighederne for konvertering. Hvordan følger De med i, om der er grund til at konvertere eksisterende lån? Figur 15: Realkreditlånenes gennemskuelighed Kan De gennemskue de vigtigste fordele og ulemper ved de forskellige realkreditlån? Pressens nyheder om renteudviklingen og realkredit Ja Aftale med banken som fortæller om muligheder jeg bør overveje Ja, men det er svært at vurdere Holder øje med kurslisten Ja når der suppleres med rådgivning Gennem min bank Nej Gennem mit realkreditinstitut Ved ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figur 14: Brugen af internettet til at søge information. Hvad benytter De internettet til i forbindelse med søgning af infomation om lånet? Pressens nyheder om renteudviklingen og realkredit Aftale med banken som fortæller om muligheder jeg bør overveje Holder øje med kurslisten Gennem min bank Gennem mit realkreditinstitut 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% INFORMATIONSKILDER- OG KANALER Pressens nyheder om renteudviklingen og realkredit er låntagernes primære kilde til information (23 pct.). Sådan har det været gennem de seneste år, omend der er sket et mindre fald i forhold til 2008, som også var et år med ekstraordinær megen omtale af den finansielle sektor som følge af finanskrisen. Realkreditinstitutterne tilbyder på deres hjemmesider moduler, som gør det muligt for låntagerne at gennemføre konsekvensberegninger af forskellige lånemuligheder. Beregningsmodulerne har fået en voksende betydning i de seneste år. I 2009-undersøgelsen fortæller 82 pct. af de låntagere, som i årets løb omlagde et realkreditlån eller optog et tillægslån, at de havde benyttet on-line baserede beregningsmoduler. Nogle af låntagerne har også via online modulerne anmodet om lånetilbud (14 pct.) og bestilt hele låneomlægningen (9 pct.). Hver femte låntager har søgt informationer og indhentet tilbud fra andre låneudbydere end den, de endte med at bruge. Hver tiende låntager skiftede realkreditinstitut i forbindelse med omlægningen. REALKREDITLÅN ER GENNEMSKUELIGE 84 pct. af låntagerne fortæller, at de er i stand til at gennemskue de vigtigste fordele og ulemper ved de forskellige realkreditlån. Det er med andre ord muligt at vælge den bedste løsning for privatøkonomien, når der investeres den fornødne tid. Flere fortæller, at det lader sig gøre, men at det er en svær opgave (13 pct.), og det kan være nødvendigt at supplere egen forståelse med rådgivning (29 pct.). Der er lidt flere end sidste år, som oplever, at det er en svær øvelse og at det er nødvendigt med supplerende rådgivning. 12 pct. af låntagerne siger, at de ikke er i stand til at gennemskue fordele og ulemper ved de forskellige realkreditlån på egen hånd. Det er færre end sidste år (19 pct.). 10 Der er også en del af låntagerne, som har lavet en aftale med deres realkreditinstitut eller bank om løbende at følge renteudviklingen og melde, når og hvis der opstår økonomisk attraktive konverteringsmuligheder (7 pct.). Nogle følger endda løbende med i avisernes kurslister (7 pct.).

11 Figur 16: Konkurrencen mellem realkredit- og prioritetslån Tog De en konkret vurdering af, om det kunne være fordelagtigt at tage et prioritetslån frem for at omlægge dit realkreditlån og/ eller tage et realkreditfinansieret tillægslån? Ja Nej VURDERING AF PRIORITETSLÅN Halvdelen af de adspurgte låntagere tog en konkret vurdering af, om det kunne være mere fordelagtigt at tage et prioritetslån frem for at omlægge realkreditlånet og/ eller tage et realkreditfinansieret tillægslån. Det viser, at der er en betydelig konkurrence på markedet for boligfinansiering, eftersom låntagerne i vid udstrækning også orienterer sig om konkurrerende alternativer til realkreditfinansiering. De låntagere, som indgår i undersøgelsen, har i sidste ende valgt realkreditlånet. Den vigtigste årsag er, at realkreditlånet er billigst (35 pct.). Af andre årsager nævnes eksempelvis, at der var ønske om et fastforrentet lån (prioritetslån er variabelt forrentet) samt at prioritetslånet ikke tilbyder særlige fordele i forhold til realkreditlånet. Ved ikke/ husker ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 17: Årsager til valg af realkreditlån fremfor prioritetslån 11 Realkreditlånet er billigst Vil ikke betale for den økonomiske fleksibilitet som prioritetslån giver Brug for udbetaling af et stort låneprovenu ikke en løbende kassekredit Rådgivning fra realkreditinstitut Rådgivning fra bank Har ikke overvejet prioritetslån som alternativ Ønsker fastforrentet lån Ønsker aktiv gældspleje med mulighed for konvertering Indfrielsesvilkår er mere gennemskuelige Ingen fordele ved prioritetslån/foretrækker realkredit Rådgivning generelt Ikke muligt/tilbudt prioritetslån Vane/Passede bedst/lettest Adskille/sprede produkter/udbyder Valgte også prioritetslån/har prioritetslån i forvejen Samle produkter/udbyder Andet Ved ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

12 Realkreditrådet Zieglers Gaard Nybrogade 12 DK-1203 København K Telefon: Fax

Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug.

Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug. 2010 Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug. Analyse af boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 28. JUNI 2010 Præsentation af undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 Hovedkonklusioner 190.000 låntagere omlagde og/eller

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 9. MAJ 2011 Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 2 Hovedkonklusioner 239.000 låntagere omlagde og/eller optog tillægslån i 2010 Opsparing,

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

PublikationSynovate2008. boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

PublikationSynovate2008. boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån PublikationSynovate boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i foretaget af Synovate Analyseinstituttet Synovate har på vegne

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 PRESSEBRIEFING: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2009 Synovate-undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 Hovedkonklusioner Opsparing og investering frem for forbrug

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Boligejernes brug af afdragsfrie lån

Boligejernes brug af afdragsfrie lån Boligejernes brug af afdragsfrie lån Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække boligejernes brug af realkreditlån med en afdragsfri

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Særanalyse 15. oktober 2012 Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække konverteringsaktiviteten

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

9 ud af 10 vil bevare F1-lånene

9 ud af 10 vil bevare F1-lånene Onsdag d. 27. juni 2012 Pressemeddelelse 9 ud af 10 vil bevare F1-lånene F1-lånene er løbende til debat. 9 ud af 10 låntagere vil bevare lånene og vil have frihed til selv at vælge låntype. Låntagerne

Læs mere

Realkreditlånet vælges med omtanke

Realkreditlånet vælges med omtanke Realkreditlånet vælges med omtanke Størstedelen af de danske boligejere har allerede taget stilling til låntypen inden rådgivning og. Rådgivningen lever op til boligejernes individuelle behov, mens det

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Realkreditrådets årsmøde 2007

Realkreditrådets årsmøde 2007 Realkreditrådets årsmøde 2007 Velkommen Formand Sven A. Blomberg 1 Afdæmpet aktivitet i 2006 Bruttoudlånet faldt cirka 40 pct. Låneomlægninger på laveste niveau Realkreditinstitutternes udlån, 2005-2006

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Udarbejdet af Poul Faarup og Christian Martorell for Realkreditrådet April 2005 12623. Copyright Vilstrup

Udarbejdet af Poul Faarup og Christian Martorell for Realkreditrådet April 2005 12623. Copyright Vilstrup Anvendelse af konverteringsgevinster Udarbejdet af Poul Faarup og Christian Martorell for Realkreditrådet April 2005 12623 Copyright Indholdsfortegnelse Introduktion Side 3 Konklusion Side 4 Hovedresultater

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere