Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer"

Transkript

1 Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer Oktober 2012 Lene Bjerring Gede

2 1

3 Indledning... 4 Definitioner og hyppigt anvendte forkortelser... 4 Metode... 5 Databaser... 5 Søgning og registrering af information... 6 Identificering af produktsminke... 8 Resultater... 9 Sammenligning af produkterne... 9 Produktsminke Metodeproblematik Opgørelse over dyreforsøg Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo

4 Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Bilag Principper for in vivo tests af kemikalier Bilag Optælling af dyr for tre udvalgte parfumestoffer

5 Indledning Dette projekt, som er udarbejdet af Astma-Allergi Danmark efter ønske fra Dyrenes Beskyttelse, har til formål at sammenligne antallet af forsøgsdyr anvendt i forbindelse med sikkerhedsvurdering af indholdsstofferne i 35 forskellige shampooer. Shampooerne er primært udvalgt på baggrund af forslag fra Dyrenes Beskyttelses medlemmer som har indstillet shampooer de mener, har en lille belastning af dyreforsøg. Derudover vil de ingredienser i shampooerne som hører under kategorien produktsminke, som omfatter stoffer der er overflødige for produktets funktion, blive identificeret. Undersøgelsen vil gøre det muligt at lave en relativ sammenligning af den rygsæk af dyreforsøg der er knyttet til shampooernes indholdsstoffer. Desuden synliggøres andelen af forsøgsdyr som skyldes test af overflødige ingredienser. Definitioner og hyppigt anvendte forkortelser Betegnelsen produktsminke dækker over ingredienser, som tilsættes et produkt for at tilføre duft eller farve eller på anden vis er overflødig i forhold til produktets reelle funktion. Derfor vil det også blive kaldt overflødige stoffer i denne rapport. Når man beskriver parfume i produkter, kan der anvendes forskellige udtryk. Når udtrykket parfumestof eller duftstof anvendes, er der tale om et enkelt stof, som er tilsat for at give produktet en duft. En lugtmaskerende ingrediens er derimod tilsat for at dække over uønsket lugt fra andre indholdsstoffer. En parfumeblanding er en blanding af duftstoffer samt hjælpestoffer, som fx sørger for at duften forbliver længere på huden. Betegnelsen parfume dækker både over enkelte duftstoffer/parfumestoffer og parfumeblandinger. Parfume i produkter kan deklareres som parfum, fragrance eller aroma. Ingredienser som farvestoffer og smagsgivere anses for at være produktsminke og tilsættes for at give produktet henholdsvis en bestemt farve eller smag. En kosmetisk ingrediens skal deklareres med et INCI navn. INCI står for International Nomenclature of Cosmetic Ingredients og er det accepterede navn for stoffet. Dette system gør det let at genkende et kemisk stof. Desuden tildeles hvert kemikalie der nævnes i litteraturen et nummer af Chemical Abstract Service, et såkaldt CAS nummer. Chemical Abstract Service er en organisation som lagrer viden om opdagelser indenfor kemifaget. INCI navn og CAS nummer hjælper dermed til at identificere et specifikt stof. Der findes en række internationalt accepterede metodebeskrivelser som danner standard for udførelsen af dyreforsøg. Disse er udarbejdet af Organisation for Economic Co-operation and Development og kaldes derfor OECD guidelines. 4

6 Metode Databaser For at lave en opgørelse af dyreforsøg for et kosmetisk produkt er det nødvendigt at kigge på de enkelte indholdsstoffer, da det siden 2004 har været ulovligt i EU at teste færdige kosmetiske produkter på dyr. Ud fra udvalgte kilder er det muligt at lave en relativ sammenligning af antal forsøgsdyr anvendt i forbindelse med toksikologisk testning af indholdsstofferne. Denne metode er tidligere anvendt i en lignende undersøgelse. 1 Indholdsstoffer af kosmetiske ingredienser skal deklareres på beholderen i rækkefølgen af faldende vægt. Desuden skal INCI navnet anvendes, men den sikreste identifikation af et kemisk stof er dog ofte det tilknyttede CAS nummer. I denne undersøgelse har Astma-Allergi Danmark modtaget ingredienslisterne fra 35 anonymiserede shampooer. For at fastslå CAS nummeret for de enkelte indholdsstoffer er CosIng 2 primært anvendt. CosIng er den Europæiske Kommissions database for kosmetiske ingredienser. Derudover er ChemIDplus 3 anvendt, som er en database styret af the National Library of Medicine (NLM). I disse er det muligt at søge på INCI navnet eller et synonym og derved finde CAS nummeret for en ingrediens. Til søgningen på toksikologisk data (hvortil der er anvendt dyreforsøg) anvendes to faktuelle databaser og sekundært et bibliografisk opslagsværk: Registry of toxic effects of chemical substances (RTECS) 4 RTECS Indsamler data fra frit tilgængeligt videnskabelig litteratur som tidsskrifter, lærebøger, tekniske rapporter mm. Informationen er sorteret i 6 kategorier: Giftighed ved gentaget 4. Kræftfremkaldende 5. e er 6. Effekt på reproduktion European Chemical Agency - Information on Chemicals (ECHA CHEM) 5 1 Karl Vogt-Nielsen & Pernille Hagedom-Rasmussen: Nytteværdi af stoffer og produkter - forebyggelse af dyreforsøg ved kritisk vurdering af behovet for stoffer og produkter. CASA. Marts, (kræver medlemsskab for adgang) 5

7 Virksomheder indsender informationer til European Chemical Agency om de stoffer de producerer, importerer eller anvender I EU bl.a. toksikologisk data. Disse får man adgang til via ECHA CHEM. Informationen er sorteret i 9 kategorier: Toxline Irritation/ætsning 4. Sensibilsering (allergi) 5. Giftighed ved gentaget Kræftfremkaldende 8. Effekt på reproduktion 9. Observationer på mennesker Toxline er en bibliografisk toksikologisk database som styres af NLM og indeholder toksikologisk litteratur udgivet fra 1964 til nu. Søgning og registrering af information Både CAS nummer og INCI navnet bruges til søgning i databaserne. Ved søgningerne får man adgang til toksikologiske oplysninger for det pågældende kemikalie. Der er forskellige typer af toksikologiske tests. Fx kan der testes for, akut og ved gentaget af forskellig varighed. Bilag 1 indeholder information om principperne for de enkelte tests. I RTECS er studierne ikke beskrevet nærmere, hvorfor det ikke er muligt at aflæse det præcise antal dyr anvendt. I stedet er det muligt at lave et estimat af minimum antal dyr som bruges i de forskellige tests ud fra OECD guidelines for testning af kemikalier 7. I ECHA CHEM beskrives, for de fleste studiers vedkommende, antal dyr anvendt til forsøgene. Tabel 1 viser antal dyr som anvendes til de forskellige toksikologiske tests. I denne undersøgelse er der anvendt et konservativt estimat ud fra OECD guidelines: Minimum antal dyr og minimum antal testgrupper anbefalet er brugt til estimatet. I reproduktionsstudier er unger ikke talt med, da det ikke er muligt at vide hvor store kuld dyrene får. For tests der undersøger kræftfremkaldende, er der anvendt et reduceret 5 (adgang via echemportal)

8 tal, da det via RTECS ikke er muligt at vide, hvor mange koncentrationer af stoffet der er testet. Det samme er tilfældet med tests for reproduktion, da det ikke fremgår af RTECS om er testet på begge køn eller kun det ene. I RTECS er forskellige tests samlet under ved gentaget. Til disse tests antages det, at der anvendes 40 dyr (32 dyr hvis der er tale om ikke-gnavere) hvilket giver et konservativt estimat. Tabel 1 Antal dyr som anvendes til de toksikologiske tests ifølge OECD guidelines og tal anvendt i denne undersøgelse Test Minimum antal dyr, OECD guidelines Antal dyr anvendt til estimat Hudirritation 1 1 Øjenirritation 1 1 Sensibilisering 15 -Maximization test 15 -Buehler test 30 -LLNA test 20 -Knoglemarvstest hvis ikke testtype er specificeret -Erythrocyt mikronukleus test 30 : Oral, inhalation og dermal ca Giftighed ved gentaget Gnavere: 40, ikke-gnavere: 32 -Subakut, 28 dage Gnavere: 40, ikke gnavere: 32 -Subkronisk, 90 dage Gnavere: 80, ikke gnavere: 32 -Kronisk, 2 år Gnavere: 160, ikke-gnavere: 32 Kræftfremkaldende Reproduktion og 80 Gnavere: 40, ikke-gnavere: Der laves litteratursøgning i Toxline når søgning i RTECS og ECHA CHEM giver ingen eller begrænset information om ingrediensen (defineret som 3 toksikologiske studier eller mindre). Til søgningen i Toxline anvendes INCI navn og CAS nummer samt animal og/eller toxicity. 7

9 Identificering af produktsminke Ingredienslisten for shampooerne er undersøgt for produktsminke så som parfume og farvestoffer som er overflødige i forhold til produktets funktion. Til dette er anvendt den førnævnte database, CosIng, hvor det er muligt at slå et CAS nummer eller INCI navn op og se ingrediensens funktion(er). Informationen bygger på indrapportering fra producenter. For produkter indeholdende produktsminke er der lavet to beregninger af forsøgsdyr én hvor alle ingredienserne er inkluderet og én hvor de overflødige stoffer udelades. På denne måde bliver det synliggjort hvor stor en del af rygsækken af dyreforsøg der kan tilskrives overflødige ingredienser. Nogle af produkterne er deklareret med parfum, fragrance eller aroma. Disse tre betegnelser dækker alle over parfumestoffer. Det kan både dække over et enkelt duftstof eller en parfumeblanding som ofte indeholder mellem 10 og 300 forskellige duftstoffer. Derudover indeholder nogle af shampooerne parfumestoffer som er på listen over de 26 mest allergifremkaldende parfumestoffer. Disse skal ifølge Kosmetikbekendtgørelsen, udover parfum, deklareres med deres INCI navn hvis de overstiger en vis koncentration. For de produkter som er deklareret med parfum, fragrance eller aroma er det ikke muligt at vide præcis hvilken eller hvilke duftstoffer det indeholder. Derfor er tre udvalgte parfumestoffer slået op i databaserne og det gennemsnitlige antal dyr for stofferne er fundet. De tre duftstoffer er: Linalyl acetate Dihydrocitronellyl acetate Benzyl alcohol Linalyl acetate er udvalgt, da duftstoffet er en vigtig komponent i lavendel-olie der hyppigt anvendes som parfume i kosmetiske produkter. Dihydrocitronellyl acetate er et mere ukendt duftstof og repræsenterer derved parfumestoffer som ikke er så velundersøgt. Benzyl alcohol er på listen over de 26 mest allergifremkaldende parfumestoffer og forventes derfor at være testet i høj grad. De udvalgte parfumestoffer menes at give et gennemsnitligt billede af forsøgsdyr anvendt til test af parfumestoffer. Opgørelsen gav gennemsnitlig dyr pr. duftstof. Se bilag 2 for flere informationer om opgørelsen. 8

10 Resultater Det skal understreges at de følgende resultater ikke viser dyreforsøg knyttet til test af shampooerne men derimod knytter sig til disses ingredienser. Desuden er det ikke en absolut opgørelse over antal dyr anvendt til test af ingredienserne, men en stikprøve ud fra de anvendte databaser som giver mulighed for en relativ sammenligning af produkterne. For nogle ingredienser var det ikke muligt at indhente nogle oplysninger om dyreforsøg hverken ved opslag i RTECS og ECHA CHEM eller litteratursøgning via Toxline. Dette må antages at skyldes, at der er lavet forholdsvis få forsøg med stoffet. For nærmere oplysninger omkring optællingen af forsøgsdyr for hvert enkelt produkt se afsnittet Opgørelse over dyreforsøg. Sammenligning af produkterne Undersøgelsen viser, at det mindste antal dyr som er anvendt til test af ingredienserne i de undersøgte shampooer er (shampoo 35) mens det højeste antal er dyr (shampoo 28). Shampoo 6 er ikke med i denne betragtning, da der ved opslag i databaserne er fundet, at dyr er anvendt til test af ingredienserne. Det høje tal skyldes ingrediensen alkohol, som er blevet vurderet i mange toksikologiske tests for bl.a. ved gentaget samt på reproduktion og grundet indholdet i drikkevarer. Hvis alkohol udelukkes fra undersøgelsen, er der anvendt dyr til testning af de øvrige ingredienser. Alkohol er derved et eksempel på en ingrediens med en meget stor belastning af dyreforsøg. Alligevel er shampoo 6 ikke taget i betragtning i det nedenstående for ikke at forvirre billedet. I tabel 2 ses de undersøgte shampooer (undtaget shampoo 6) i rækkefølge af stigende antal forsøgsdyr. Antal stjerner efter forsøgsdyr angiver om shampooen befinder sig i den lave gruppe ( dyr) som angives ved 1 stjerne, den mellemste gruppe ( dyr) angivet ved 2 stjerner eller den høje gruppe (> ) som angives ved 3 stjerner. Shampoo 2 og 5 indeholder de samme ingredienser og har derfor samme rygsæk af dyreforsøg og det samme er tilfældet med shampoo 11 og 20. 9

11 Tabel 2 Antallet af dyr anvendt til test af ingredienserne i de 35 undersøgte shampooer Shampoo Antal dyr * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *** Shampoo 35 kommer ud som det produkt med den mindste rygsæk af forsøgsdyr. Det skal dog nævnes at ingrediensen Mentha Officinalis ikke er et INCI navn men derimod nogle steder anvendes som et synonym 10

12 for Mentha X Piperita som også findes på deklarationslisten. Det har derfor ikke har været muligt at finde noget data på stoffet. Også ingrediensen Citrus SSP. (subspecies) er et uklart navn men ifølge producenten er der tale om Citrus Limon Peel Oil. Hovedparten af shampooerne (20 shampooer) ligger i den mellemste gruppe og der er nogenlunde lige mange shampooer i den laveste og højeste gruppe (henholdsvis 6 og 8 shampooer). Der er brugt over 7 gange så mange forsøgsdyr til testning af ingredienserne i den dårligste shampoo (shampoo 28) som til den bedste (shampoo 35). Produktsminke Visse ingredienser i shampooerne er uden tvivl overflødige for produktets funktion - det gælder således parfume og farvestoffer. Derudover findes der ingredienser, som kan have flere funktioner som fx Camellia Sinensis (grøn the) Leaf Extract (shampoo 16 og 22), der kan virke lugtmaskerende, hvilket vil betegnes som produktsminke, men bl.a. også kan virke konserverende og fugtgivende. Her er det ikke muligt at kategorisere ingrediensen som produktsminke, medmindre de andre funktioner vurderes at være irrelevante for en shampoo. I nogle tilfælde er en ingrediens ufuldstændigt deklareret. Dette ses især ved planteudtræk hvor plantens INCI navn står på ingredienslisten, men ikke hvilken del af planten der anvendes. Som eksempel kan nævnes Melissa Officinalis (shampoo 35) hvorfra blad-olien virker parfumerende og lugtmaskerende mens Melissa Officinalis Leaf Powder udelukkende er rapporteret som hudplejende ingrediens. I sådanne tilfælde er det ikke muligt at vide hvorfor ingrediensen er tilsat, og det vil derfor ikke regnes som produktsminke. Der blev fundet produktsminke i 11 af shampooerne. Tabel 3 viser information om produktsminkens funktion og bidrag af forsøgsdyr. 11

13 Tabel 3 Informationer om produktsminke i shampooerne og bidrag af forsøgsdyr Shampoo Ingrediens Funktion Forsøgsdyr Forsøgsdyr når produktsminke inkluderes Forsøgsdyr når produkt-sminke udelades 12 Parfume Parfume E141 Grønt farvestof 140 Limonene Deklarationspligtigt Citrus Limonum Oil (Lemon Oil) parfumestof Parfumerende og lugtmaskerende Punica Granatum Fruit Water Lugtmaskerende og smagsgiver Parfume Parfume Limonene Linolool Citral Deklarationspligtigt parfumestof Deklarationspligtigt parfumestof Deklarationspligtigt parfumestof Zingiber Officinale Root Extract Lugtmaskerende og parfumerende Parfume Parfume Parfume Parfume Citral Deklarationspligtigt parfumestof Limonene Deklarationspligtigt parfumestof Linalool Deklarationspligtigt parfumestof Parfume Geraniol Deklarationspligtigt parfumestof

14 Tabel 3 fortsat Shampoo Ingrediens Funktion Forsøgsdyr Forsøgsdyr når produktsminke inkluderes 31 Lavendelolie Parfumerende og 222 lugtmaskerende Ylang-Ylang parfumerende og 42 Forsøgsdyr når produkt-sminke udelades lugtmaskerende Chlorophyll Grønt farvestof Citrus Limon Peel Oil Parfumerende og lugtmaskerende Figur 1 viser antallet af forsøgsdyr anvendt til testning af alle shampooernes ingredienser sammenlignet med antallet når produktsminke ekskluderes. Dette synliggør hvor stor en andel af belastningen af forsøgsdyr der kan tildeles produktsminke i de 11 shampooer. Procentdelen af forsøgsdyrene som er anvendt ved testning af produktsminke er vist over hver søjle. Bidrag af produktsminke til belastningen af forsøgsdyr Figur 1 Antallet af forsøgsdyr anvendt til test af alle ingredienser sammenlignet med antallet når produktsminke ekskluderes. Procentdelen af forsøgsdyrene som er anvendt til test af produktsminke er vist over hver søjle. 13

15 For de tre shampooer, som havde den største belastning af forsøgsdyr ud af de 35 shampooer undersøgt, viser det sig, at en betydelig del af denne skyldes testning af ingredienser, som er overflødige for produktets funktion. Især for Shampoo 21 og 28 kan en stor del af rygsækken af forsøgsdyr tilskrives produktsminke -nemlig omkring halvdelen. Undersøgelsen viser, at fjernelsen af overflødige kemikalier i de 11 shampooer med produktsminke i gennemsnit nedsætter belastningen af forsøgsdyr med omkring 23%. Metodeproblematik Deklarationspligtige parfumestoffer skal deklareres med både parfum og INCI navn hvis de overstiger en vis koncentration i produktet og det er derfor ikke muligt at vide om parfum udelukkende dækker over dette specifikke duftstof eller flere. I denne undersøgelse anvendes et gennemsnitligt antal dyr for ingrediensen parfum uanset om produktet derudover indeholder et deklarationspligtigt parfumestof. Derudover er det enkelte deklarationspligtige parfumestof slået op i de anvendte databaser og medregnet. Det betyder at for enkelte produkter (shampoo 15, 21, 28 og 30) kan et parfumestof være medregnet af to omgange. Derudover er det ikke muligt at vide om parfum dækker over et enkelt eller flere parfumestoffer da nogle parfumeblandinger indeholder duftstoffer. I denne undersøgelse antages parfum at dække over et enkelt duftstof. Resultaterne af denne undersøgelse bygger på en estimering af antal dyr anvendt til forskellige typer toksikologiske tests. Disse estimater bygger på de nuværende OECD guidelines, men da mange af dyreforsøgene er af ældre dato kan de være udført i overensstemmelse med ældre metodevejledninger og det må forventes at nogle studier afviger fra OECD guidelines. Desuden er der, som tidligere beskrevet, tale om et konservativt estimat. Til undersøgelsen bruges bl.a. databasen ECHA CHEM som indeholder information om kemikalier som produceres eller importeres i EU. Disse informationer sendes ind af virksomhederne og derfor vil der findes mere information om kemikalier der produceres eller importeres i stort omfang i EU hvilket kan bidrage til en skævvridning af resultaterne. Det er dog sandsynligt at kemikalier som anvendes i mange sammenhænge også testes mere af sikkerhedsmæssige årsager. Når et kemikalie slås op i RTECS og ECHA CHEM er det ikke muligt at vide med hvilket formål de eksisterende studier er lavet der kan altså være tale om forsøg med medicinske formål eller forsøg udført fordi et stof anvendes i fødevarer. Resultater fra sådanne studier kan dog stadig (indtil 2013) bruges til 14

16 sikkerhedsvurdering af anvendelse af en ingrediens i kosmetiske produkter. Af denne årsag bruges studier med fx medicinske formål fundet ved Toxline søgning også i denne undersøgelse. På trods af ovenstående punkter skal det understrejes, at analysen er lavet på samme måde for alle shampooerne og derfor giver basis for en relativ sammenligning af belastning af dyreforsøg for indholdsstofferne. Opgørelse over dyreforsøg For shampoo 1-24 fremgår oplysninger om antal dyr af forskellige arter fordelt ud på de forskellige testtyper fundet ved søgning i RTECS, ECHA CHEM og Toxline. For shampoo derimod er der udelukkende oplysninger om antal dyr anvendt til studier fundet ved søgning i de tre databaser. Shampoo 1 Shampoo 1 indeholder 17 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 3 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 14 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 8 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 4: RTECS, shampoo 1 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

17 Tabel 5: ECHA CHEM, shampoo 1 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 6: Toxline, shampoo 1 Opslag i Toxline gav i alt 662 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 96 Marsvin Hunde Dyr i alt Reproduktion/ 16

18 Shampoo 2 Shampoo 2 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 2 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 8 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 1 ingrediens. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 7: RTECS, shampoo 2 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

19 Tabel 8: ECHA CHEM, shampoo 2 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 9: Toxline, shampoo 2 Opslag i Toxline gav i alt 615 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 87 Marsvin 95 Hunde Dyr i alt Reproduktion/ 18

20 Shampoo 3 Shampoo 3 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 1 ingrediens var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 9 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 3 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er dyr. Tabel 10: RTECS, shampoo 3 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller 20 uspecificerede dyr Dyr i alt

21 Tabel 11: ECHA CHEM, shampoo 3 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Tabel 12: Toxline, shampoo 3 Opslag i Toxline gav i alt 317 dyr: Studier Rotter Mus 4 15 Kaniner 9 Marsvin 4 5 Hunde Dyr i alt Kræft Reproduktion/ 20

22 Shampoo 4 Shampoo 4 indeholder 12 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 2 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 9 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 3 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er dyr. Tabel 13: RTECS, shampoo 4 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner 7 60 Marsvin 120 Hunde Andre eller 40 uspecificerede dyr Dyr i alt

23 Tabel 14: ECHA CHEM, shampoo 4 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 15: Toxline, shampoo 4 Opslag i Toxline gav i alt 633 dyr Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin 63 Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 87 Marsvin 95 Hunde Dyr i alt Reproduktion/ Shampoo 5 Shampoo 5 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). Ingredienserne er identiske med shampoo 2. For 2 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS 22

24 optegnelser for 8 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 1 ingrediens. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 16: RTECS, shampoo 5 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

25 Tabel 17: ECHA CHEM, shampoo 5 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 18: Toxline, shampoo 5 Opslag i Toxline gav i alt 615 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 87 Marsvin 95 Hunde Dyr i alt Shampoo 6 Reproduktion/ Shampoo 6 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 4 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 5 ingredienser og ECHA CHEM 24

26 optegnelser for 3 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Størstedelen af dyreforsøgene er brugt til test af ingrediensen alkohol som pga. dets anvendelse i drikkevarer er blevet testet grundigt eksempelvis for fosterskadende er og ved gentaget. Hvis alkohol tages ud af regnestykket er kun dyr anvendt til at teste de resterende ingredienser. Tabel 19: RTECS, shampoo 6 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin 100 Hunde Andre eller uspecificerede dy Dyr i alt

27 Tabel 20: ECHA CHEM, shampoo 6 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 21: Toxline, shampoo 6 Opslag i Toxline gav i alt dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde 66 Dyr i alt

28 Shampoo 7 Shampoo 7 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 1 ingrediens var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 9 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 22: RTECS, shampoo 7 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller 20 uspecificerede dyr Dyr i alt

29 Tabel 23: ECHA CHEM, shampoo 7 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 24: Toxline, shampoo 7 Opslag i Toxline gav i alt 662 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 96 Marsvin Hunde Dyr i alt Reproduktion/ 28

30 Shampoo 8 Shampoo 8 indeholder 15 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 4 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 11 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 5 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 25: RTECS, shampoo 8 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin 150 Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Jacob Nielsen Arendt og Iben Bolvig Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Stødmærker i Kartofler 2003

Stødmærker i Kartofler 2003 Stødmærker i Kartofler 3 Poul Erik Lærke (DJF-Foulum), Fin Trosborg (Estrella) og Ingolf Sørensen (Flensted) Korrespondance til PoulE.Laerke@agrsci.dk Stødfølsomhed (%) 26 24 22 18 16 14 12 8 3 6 9 1 15

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Marts 2000 Dokument nr.: 42348-3 Revision nr.: 5 Udgivelsesdato: 23 mar 2000 Udarbejdet: AAB/COWI, MOB/COWI, PJN/DTC Kontrolleret: SOM Godkendt:

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere