Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer"

Transkript

1 Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer Oktober 2012 Lene Bjerring Gede

2 1

3 Indledning... 4 Definitioner og hyppigt anvendte forkortelser... 4 Metode... 5 Databaser... 5 Søgning og registrering af information... 6 Identificering af produktsminke... 8 Resultater... 9 Sammenligning af produkterne... 9 Produktsminke Metodeproblematik Opgørelse over dyreforsøg Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo

4 Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Bilag Principper for in vivo tests af kemikalier Bilag Optælling af dyr for tre udvalgte parfumestoffer

5 Indledning Dette projekt, som er udarbejdet af Astma-Allergi Danmark efter ønske fra Dyrenes Beskyttelse, har til formål at sammenligne antallet af forsøgsdyr anvendt i forbindelse med sikkerhedsvurdering af indholdsstofferne i 35 forskellige shampooer. Shampooerne er primært udvalgt på baggrund af forslag fra Dyrenes Beskyttelses medlemmer som har indstillet shampooer de mener, har en lille belastning af dyreforsøg. Derudover vil de ingredienser i shampooerne som hører under kategorien produktsminke, som omfatter stoffer der er overflødige for produktets funktion, blive identificeret. Undersøgelsen vil gøre det muligt at lave en relativ sammenligning af den rygsæk af dyreforsøg der er knyttet til shampooernes indholdsstoffer. Desuden synliggøres andelen af forsøgsdyr som skyldes test af overflødige ingredienser. Definitioner og hyppigt anvendte forkortelser Betegnelsen produktsminke dækker over ingredienser, som tilsættes et produkt for at tilføre duft eller farve eller på anden vis er overflødig i forhold til produktets reelle funktion. Derfor vil det også blive kaldt overflødige stoffer i denne rapport. Når man beskriver parfume i produkter, kan der anvendes forskellige udtryk. Når udtrykket parfumestof eller duftstof anvendes, er der tale om et enkelt stof, som er tilsat for at give produktet en duft. En lugtmaskerende ingrediens er derimod tilsat for at dække over uønsket lugt fra andre indholdsstoffer. En parfumeblanding er en blanding af duftstoffer samt hjælpestoffer, som fx sørger for at duften forbliver længere på huden. Betegnelsen parfume dækker både over enkelte duftstoffer/parfumestoffer og parfumeblandinger. Parfume i produkter kan deklareres som parfum, fragrance eller aroma. Ingredienser som farvestoffer og smagsgivere anses for at være produktsminke og tilsættes for at give produktet henholdsvis en bestemt farve eller smag. En kosmetisk ingrediens skal deklareres med et INCI navn. INCI står for International Nomenclature of Cosmetic Ingredients og er det accepterede navn for stoffet. Dette system gør det let at genkende et kemisk stof. Desuden tildeles hvert kemikalie der nævnes i litteraturen et nummer af Chemical Abstract Service, et såkaldt CAS nummer. Chemical Abstract Service er en organisation som lagrer viden om opdagelser indenfor kemifaget. INCI navn og CAS nummer hjælper dermed til at identificere et specifikt stof. Der findes en række internationalt accepterede metodebeskrivelser som danner standard for udførelsen af dyreforsøg. Disse er udarbejdet af Organisation for Economic Co-operation and Development og kaldes derfor OECD guidelines. 4

6 Metode Databaser For at lave en opgørelse af dyreforsøg for et kosmetisk produkt er det nødvendigt at kigge på de enkelte indholdsstoffer, da det siden 2004 har været ulovligt i EU at teste færdige kosmetiske produkter på dyr. Ud fra udvalgte kilder er det muligt at lave en relativ sammenligning af antal forsøgsdyr anvendt i forbindelse med toksikologisk testning af indholdsstofferne. Denne metode er tidligere anvendt i en lignende undersøgelse. 1 Indholdsstoffer af kosmetiske ingredienser skal deklareres på beholderen i rækkefølgen af faldende vægt. Desuden skal INCI navnet anvendes, men den sikreste identifikation af et kemisk stof er dog ofte det tilknyttede CAS nummer. I denne undersøgelse har Astma-Allergi Danmark modtaget ingredienslisterne fra 35 anonymiserede shampooer. For at fastslå CAS nummeret for de enkelte indholdsstoffer er CosIng 2 primært anvendt. CosIng er den Europæiske Kommissions database for kosmetiske ingredienser. Derudover er ChemIDplus 3 anvendt, som er en database styret af the National Library of Medicine (NLM). I disse er det muligt at søge på INCI navnet eller et synonym og derved finde CAS nummeret for en ingrediens. Til søgningen på toksikologisk data (hvortil der er anvendt dyreforsøg) anvendes to faktuelle databaser og sekundært et bibliografisk opslagsværk: Registry of toxic effects of chemical substances (RTECS) 4 RTECS Indsamler data fra frit tilgængeligt videnskabelig litteratur som tidsskrifter, lærebøger, tekniske rapporter mm. Informationen er sorteret i 6 kategorier: Giftighed ved gentaget 4. Kræftfremkaldende 5. e er 6. Effekt på reproduktion European Chemical Agency - Information on Chemicals (ECHA CHEM) 5 1 Karl Vogt-Nielsen & Pernille Hagedom-Rasmussen: Nytteværdi af stoffer og produkter - forebyggelse af dyreforsøg ved kritisk vurdering af behovet for stoffer og produkter. CASA. Marts, (kræver medlemsskab for adgang) 5

7 Virksomheder indsender informationer til European Chemical Agency om de stoffer de producerer, importerer eller anvender I EU bl.a. toksikologisk data. Disse får man adgang til via ECHA CHEM. Informationen er sorteret i 9 kategorier: Toxline Irritation/ætsning 4. Sensibilsering (allergi) 5. Giftighed ved gentaget Kræftfremkaldende 8. Effekt på reproduktion 9. Observationer på mennesker Toxline er en bibliografisk toksikologisk database som styres af NLM og indeholder toksikologisk litteratur udgivet fra 1964 til nu. Søgning og registrering af information Både CAS nummer og INCI navnet bruges til søgning i databaserne. Ved søgningerne får man adgang til toksikologiske oplysninger for det pågældende kemikalie. Der er forskellige typer af toksikologiske tests. Fx kan der testes for, akut og ved gentaget af forskellig varighed. Bilag 1 indeholder information om principperne for de enkelte tests. I RTECS er studierne ikke beskrevet nærmere, hvorfor det ikke er muligt at aflæse det præcise antal dyr anvendt. I stedet er det muligt at lave et estimat af minimum antal dyr som bruges i de forskellige tests ud fra OECD guidelines for testning af kemikalier 7. I ECHA CHEM beskrives, for de fleste studiers vedkommende, antal dyr anvendt til forsøgene. Tabel 1 viser antal dyr som anvendes til de forskellige toksikologiske tests. I denne undersøgelse er der anvendt et konservativt estimat ud fra OECD guidelines: Minimum antal dyr og minimum antal testgrupper anbefalet er brugt til estimatet. I reproduktionsstudier er unger ikke talt med, da det ikke er muligt at vide hvor store kuld dyrene får. For tests der undersøger kræftfremkaldende, er der anvendt et reduceret 5 (adgang via echemportal)

8 tal, da det via RTECS ikke er muligt at vide, hvor mange koncentrationer af stoffet der er testet. Det samme er tilfældet med tests for reproduktion, da det ikke fremgår af RTECS om er testet på begge køn eller kun det ene. I RTECS er forskellige tests samlet under ved gentaget. Til disse tests antages det, at der anvendes 40 dyr (32 dyr hvis der er tale om ikke-gnavere) hvilket giver et konservativt estimat. Tabel 1 Antal dyr som anvendes til de toksikologiske tests ifølge OECD guidelines og tal anvendt i denne undersøgelse Test Minimum antal dyr, OECD guidelines Antal dyr anvendt til estimat Hudirritation 1 1 Øjenirritation 1 1 Sensibilisering 15 -Maximization test 15 -Buehler test 30 -LLNA test 20 -Knoglemarvstest hvis ikke testtype er specificeret -Erythrocyt mikronukleus test 30 : Oral, inhalation og dermal ca Giftighed ved gentaget Gnavere: 40, ikke-gnavere: 32 -Subakut, 28 dage Gnavere: 40, ikke gnavere: 32 -Subkronisk, 90 dage Gnavere: 80, ikke gnavere: 32 -Kronisk, 2 år Gnavere: 160, ikke-gnavere: 32 Kræftfremkaldende Reproduktion og 80 Gnavere: 40, ikke-gnavere: Der laves litteratursøgning i Toxline når søgning i RTECS og ECHA CHEM giver ingen eller begrænset information om ingrediensen (defineret som 3 toksikologiske studier eller mindre). Til søgningen i Toxline anvendes INCI navn og CAS nummer samt animal og/eller toxicity. 7

9 Identificering af produktsminke Ingredienslisten for shampooerne er undersøgt for produktsminke så som parfume og farvestoffer som er overflødige i forhold til produktets funktion. Til dette er anvendt den førnævnte database, CosIng, hvor det er muligt at slå et CAS nummer eller INCI navn op og se ingrediensens funktion(er). Informationen bygger på indrapportering fra producenter. For produkter indeholdende produktsminke er der lavet to beregninger af forsøgsdyr én hvor alle ingredienserne er inkluderet og én hvor de overflødige stoffer udelades. På denne måde bliver det synliggjort hvor stor en del af rygsækken af dyreforsøg der kan tilskrives overflødige ingredienser. Nogle af produkterne er deklareret med parfum, fragrance eller aroma. Disse tre betegnelser dækker alle over parfumestoffer. Det kan både dække over et enkelt duftstof eller en parfumeblanding som ofte indeholder mellem 10 og 300 forskellige duftstoffer. Derudover indeholder nogle af shampooerne parfumestoffer som er på listen over de 26 mest allergifremkaldende parfumestoffer. Disse skal ifølge Kosmetikbekendtgørelsen, udover parfum, deklareres med deres INCI navn hvis de overstiger en vis koncentration. For de produkter som er deklareret med parfum, fragrance eller aroma er det ikke muligt at vide præcis hvilken eller hvilke duftstoffer det indeholder. Derfor er tre udvalgte parfumestoffer slået op i databaserne og det gennemsnitlige antal dyr for stofferne er fundet. De tre duftstoffer er: Linalyl acetate Dihydrocitronellyl acetate Benzyl alcohol Linalyl acetate er udvalgt, da duftstoffet er en vigtig komponent i lavendel-olie der hyppigt anvendes som parfume i kosmetiske produkter. Dihydrocitronellyl acetate er et mere ukendt duftstof og repræsenterer derved parfumestoffer som ikke er så velundersøgt. Benzyl alcohol er på listen over de 26 mest allergifremkaldende parfumestoffer og forventes derfor at være testet i høj grad. De udvalgte parfumestoffer menes at give et gennemsnitligt billede af forsøgsdyr anvendt til test af parfumestoffer. Opgørelsen gav gennemsnitlig dyr pr. duftstof. Se bilag 2 for flere informationer om opgørelsen. 8

10 Resultater Det skal understreges at de følgende resultater ikke viser dyreforsøg knyttet til test af shampooerne men derimod knytter sig til disses ingredienser. Desuden er det ikke en absolut opgørelse over antal dyr anvendt til test af ingredienserne, men en stikprøve ud fra de anvendte databaser som giver mulighed for en relativ sammenligning af produkterne. For nogle ingredienser var det ikke muligt at indhente nogle oplysninger om dyreforsøg hverken ved opslag i RTECS og ECHA CHEM eller litteratursøgning via Toxline. Dette må antages at skyldes, at der er lavet forholdsvis få forsøg med stoffet. For nærmere oplysninger omkring optællingen af forsøgsdyr for hvert enkelt produkt se afsnittet Opgørelse over dyreforsøg. Sammenligning af produkterne Undersøgelsen viser, at det mindste antal dyr som er anvendt til test af ingredienserne i de undersøgte shampooer er (shampoo 35) mens det højeste antal er dyr (shampoo 28). Shampoo 6 er ikke med i denne betragtning, da der ved opslag i databaserne er fundet, at dyr er anvendt til test af ingredienserne. Det høje tal skyldes ingrediensen alkohol, som er blevet vurderet i mange toksikologiske tests for bl.a. ved gentaget samt på reproduktion og grundet indholdet i drikkevarer. Hvis alkohol udelukkes fra undersøgelsen, er der anvendt dyr til testning af de øvrige ingredienser. Alkohol er derved et eksempel på en ingrediens med en meget stor belastning af dyreforsøg. Alligevel er shampoo 6 ikke taget i betragtning i det nedenstående for ikke at forvirre billedet. I tabel 2 ses de undersøgte shampooer (undtaget shampoo 6) i rækkefølge af stigende antal forsøgsdyr. Antal stjerner efter forsøgsdyr angiver om shampooen befinder sig i den lave gruppe ( dyr) som angives ved 1 stjerne, den mellemste gruppe ( dyr) angivet ved 2 stjerner eller den høje gruppe (> ) som angives ved 3 stjerner. Shampoo 2 og 5 indeholder de samme ingredienser og har derfor samme rygsæk af dyreforsøg og det samme er tilfældet med shampoo 11 og 20. 9

11 Tabel 2 Antallet af dyr anvendt til test af ingredienserne i de 35 undersøgte shampooer Shampoo Antal dyr * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *** Shampoo 35 kommer ud som det produkt med den mindste rygsæk af forsøgsdyr. Det skal dog nævnes at ingrediensen Mentha Officinalis ikke er et INCI navn men derimod nogle steder anvendes som et synonym 10

12 for Mentha X Piperita som også findes på deklarationslisten. Det har derfor ikke har været muligt at finde noget data på stoffet. Også ingrediensen Citrus SSP. (subspecies) er et uklart navn men ifølge producenten er der tale om Citrus Limon Peel Oil. Hovedparten af shampooerne (20 shampooer) ligger i den mellemste gruppe og der er nogenlunde lige mange shampooer i den laveste og højeste gruppe (henholdsvis 6 og 8 shampooer). Der er brugt over 7 gange så mange forsøgsdyr til testning af ingredienserne i den dårligste shampoo (shampoo 28) som til den bedste (shampoo 35). Produktsminke Visse ingredienser i shampooerne er uden tvivl overflødige for produktets funktion - det gælder således parfume og farvestoffer. Derudover findes der ingredienser, som kan have flere funktioner som fx Camellia Sinensis (grøn the) Leaf Extract (shampoo 16 og 22), der kan virke lugtmaskerende, hvilket vil betegnes som produktsminke, men bl.a. også kan virke konserverende og fugtgivende. Her er det ikke muligt at kategorisere ingrediensen som produktsminke, medmindre de andre funktioner vurderes at være irrelevante for en shampoo. I nogle tilfælde er en ingrediens ufuldstændigt deklareret. Dette ses især ved planteudtræk hvor plantens INCI navn står på ingredienslisten, men ikke hvilken del af planten der anvendes. Som eksempel kan nævnes Melissa Officinalis (shampoo 35) hvorfra blad-olien virker parfumerende og lugtmaskerende mens Melissa Officinalis Leaf Powder udelukkende er rapporteret som hudplejende ingrediens. I sådanne tilfælde er det ikke muligt at vide hvorfor ingrediensen er tilsat, og det vil derfor ikke regnes som produktsminke. Der blev fundet produktsminke i 11 af shampooerne. Tabel 3 viser information om produktsminkens funktion og bidrag af forsøgsdyr. 11

13 Tabel 3 Informationer om produktsminke i shampooerne og bidrag af forsøgsdyr Shampoo Ingrediens Funktion Forsøgsdyr Forsøgsdyr når produktsminke inkluderes Forsøgsdyr når produkt-sminke udelades 12 Parfume Parfume E141 Grønt farvestof 140 Limonene Deklarationspligtigt Citrus Limonum Oil (Lemon Oil) parfumestof Parfumerende og lugtmaskerende Punica Granatum Fruit Water Lugtmaskerende og smagsgiver Parfume Parfume Limonene Linolool Citral Deklarationspligtigt parfumestof Deklarationspligtigt parfumestof Deklarationspligtigt parfumestof Zingiber Officinale Root Extract Lugtmaskerende og parfumerende Parfume Parfume Parfume Parfume Citral Deklarationspligtigt parfumestof Limonene Deklarationspligtigt parfumestof Linalool Deklarationspligtigt parfumestof Parfume Geraniol Deklarationspligtigt parfumestof

14 Tabel 3 fortsat Shampoo Ingrediens Funktion Forsøgsdyr Forsøgsdyr når produktsminke inkluderes 31 Lavendelolie Parfumerende og 222 lugtmaskerende Ylang-Ylang parfumerende og 42 Forsøgsdyr når produkt-sminke udelades lugtmaskerende Chlorophyll Grønt farvestof Citrus Limon Peel Oil Parfumerende og lugtmaskerende Figur 1 viser antallet af forsøgsdyr anvendt til testning af alle shampooernes ingredienser sammenlignet med antallet når produktsminke ekskluderes. Dette synliggør hvor stor en andel af belastningen af forsøgsdyr der kan tildeles produktsminke i de 11 shampooer. Procentdelen af forsøgsdyrene som er anvendt ved testning af produktsminke er vist over hver søjle. Bidrag af produktsminke til belastningen af forsøgsdyr Figur 1 Antallet af forsøgsdyr anvendt til test af alle ingredienser sammenlignet med antallet når produktsminke ekskluderes. Procentdelen af forsøgsdyrene som er anvendt til test af produktsminke er vist over hver søjle. 13

15 For de tre shampooer, som havde den største belastning af forsøgsdyr ud af de 35 shampooer undersøgt, viser det sig, at en betydelig del af denne skyldes testning af ingredienser, som er overflødige for produktets funktion. Især for Shampoo 21 og 28 kan en stor del af rygsækken af forsøgsdyr tilskrives produktsminke -nemlig omkring halvdelen. Undersøgelsen viser, at fjernelsen af overflødige kemikalier i de 11 shampooer med produktsminke i gennemsnit nedsætter belastningen af forsøgsdyr med omkring 23%. Metodeproblematik Deklarationspligtige parfumestoffer skal deklareres med både parfum og INCI navn hvis de overstiger en vis koncentration i produktet og det er derfor ikke muligt at vide om parfum udelukkende dækker over dette specifikke duftstof eller flere. I denne undersøgelse anvendes et gennemsnitligt antal dyr for ingrediensen parfum uanset om produktet derudover indeholder et deklarationspligtigt parfumestof. Derudover er det enkelte deklarationspligtige parfumestof slået op i de anvendte databaser og medregnet. Det betyder at for enkelte produkter (shampoo 15, 21, 28 og 30) kan et parfumestof være medregnet af to omgange. Derudover er det ikke muligt at vide om parfum dækker over et enkelt eller flere parfumestoffer da nogle parfumeblandinger indeholder duftstoffer. I denne undersøgelse antages parfum at dække over et enkelt duftstof. Resultaterne af denne undersøgelse bygger på en estimering af antal dyr anvendt til forskellige typer toksikologiske tests. Disse estimater bygger på de nuværende OECD guidelines, men da mange af dyreforsøgene er af ældre dato kan de være udført i overensstemmelse med ældre metodevejledninger og det må forventes at nogle studier afviger fra OECD guidelines. Desuden er der, som tidligere beskrevet, tale om et konservativt estimat. Til undersøgelsen bruges bl.a. databasen ECHA CHEM som indeholder information om kemikalier som produceres eller importeres i EU. Disse informationer sendes ind af virksomhederne og derfor vil der findes mere information om kemikalier der produceres eller importeres i stort omfang i EU hvilket kan bidrage til en skævvridning af resultaterne. Det er dog sandsynligt at kemikalier som anvendes i mange sammenhænge også testes mere af sikkerhedsmæssige årsager. Når et kemikalie slås op i RTECS og ECHA CHEM er det ikke muligt at vide med hvilket formål de eksisterende studier er lavet der kan altså være tale om forsøg med medicinske formål eller forsøg udført fordi et stof anvendes i fødevarer. Resultater fra sådanne studier kan dog stadig (indtil 2013) bruges til 14

16 sikkerhedsvurdering af anvendelse af en ingrediens i kosmetiske produkter. Af denne årsag bruges studier med fx medicinske formål fundet ved Toxline søgning også i denne undersøgelse. På trods af ovenstående punkter skal det understrejes, at analysen er lavet på samme måde for alle shampooerne og derfor giver basis for en relativ sammenligning af belastning af dyreforsøg for indholdsstofferne. Opgørelse over dyreforsøg For shampoo 1-24 fremgår oplysninger om antal dyr af forskellige arter fordelt ud på de forskellige testtyper fundet ved søgning i RTECS, ECHA CHEM og Toxline. For shampoo derimod er der udelukkende oplysninger om antal dyr anvendt til studier fundet ved søgning i de tre databaser. Shampoo 1 Shampoo 1 indeholder 17 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 3 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 14 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 8 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 4: RTECS, shampoo 1 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

17 Tabel 5: ECHA CHEM, shampoo 1 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 6: Toxline, shampoo 1 Opslag i Toxline gav i alt 662 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 96 Marsvin Hunde Dyr i alt Reproduktion/ 16

18 Shampoo 2 Shampoo 2 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 2 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 8 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 1 ingrediens. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 7: RTECS, shampoo 2 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

19 Tabel 8: ECHA CHEM, shampoo 2 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 9: Toxline, shampoo 2 Opslag i Toxline gav i alt 615 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 87 Marsvin 95 Hunde Dyr i alt Reproduktion/ 18

20 Shampoo 3 Shampoo 3 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 1 ingrediens var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 9 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 3 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er dyr. Tabel 10: RTECS, shampoo 3 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller 20 uspecificerede dyr Dyr i alt

21 Tabel 11: ECHA CHEM, shampoo 3 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Tabel 12: Toxline, shampoo 3 Opslag i Toxline gav i alt 317 dyr: Studier Rotter Mus 4 15 Kaniner 9 Marsvin 4 5 Hunde Dyr i alt Kræft Reproduktion/ 20

22 Shampoo 4 Shampoo 4 indeholder 12 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 2 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 9 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 3 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er dyr. Tabel 13: RTECS, shampoo 4 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner 7 60 Marsvin 120 Hunde Andre eller 40 uspecificerede dyr Dyr i alt

23 Tabel 14: ECHA CHEM, shampoo 4 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 15: Toxline, shampoo 4 Opslag i Toxline gav i alt 633 dyr Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin 63 Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 87 Marsvin 95 Hunde Dyr i alt Reproduktion/ Shampoo 5 Shampoo 5 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). Ingredienserne er identiske med shampoo 2. For 2 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS 22

24 optegnelser for 8 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 1 ingrediens. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 16: RTECS, shampoo 5 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

25 Tabel 17: ECHA CHEM, shampoo 5 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 18: Toxline, shampoo 5 Opslag i Toxline gav i alt 615 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 87 Marsvin 95 Hunde Dyr i alt Shampoo 6 Reproduktion/ Shampoo 6 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 4 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 5 ingredienser og ECHA CHEM 24

26 optegnelser for 3 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Størstedelen af dyreforsøgene er brugt til test af ingrediensen alkohol som pga. dets anvendelse i drikkevarer er blevet testet grundigt eksempelvis for fosterskadende er og ved gentaget. Hvis alkohol tages ud af regnestykket er kun dyr anvendt til at teste de resterende ingredienser. Tabel 19: RTECS, shampoo 6 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin 100 Hunde Andre eller uspecificerede dy Dyr i alt

27 Tabel 20: ECHA CHEM, shampoo 6 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 21: Toxline, shampoo 6 Opslag i Toxline gav i alt dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde 66 Dyr i alt

28 Shampoo 7 Shampoo 7 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 1 ingrediens var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 9 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 22: RTECS, shampoo 7 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller 20 uspecificerede dyr Dyr i alt

29 Tabel 23: ECHA CHEM, shampoo 7 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 24: Toxline, shampoo 7 Opslag i Toxline gav i alt 662 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 96 Marsvin Hunde Dyr i alt Reproduktion/ 28

30 Shampoo 8 Shampoo 8 indeholder 15 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 4 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 11 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 5 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 25: RTECS, shampoo 8 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin 150 Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? Cheftoksikolog Karl-Heinz Cohr Dansk Toksikologi Center ATV MØDE MILJØDEBAT GRÆNSEVÆRDIER - RISIKOASPEKTER SCHÆFFERGÅRDEN 16. juni 2004 HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

Læs mere

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse parfumestoffer 1. Resume Parfumer anvendes i en lang række forskellige produkter og har for mange mennesker

Læs mere

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering)

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Lea Stine Tobiassen og Tue SøeborgS Informationsmøde den 26. oktober 2010 Datakrav generelt Aktivstofvurdering fra CA-rapporten - dækker Annex I-optaget

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 154 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 154 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 154 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 3. december 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Nytteværdi af stoffer og produkter - forebyggelse af dyreforsøg ved kritisk vurdering af behovet for stoffer og produkter

Nytteværdi af stoffer og produkter - forebyggelse af dyreforsøg ved kritisk vurdering af behovet for stoffer og produkter Nytteværdi af stoffer og produkter - forebyggelse af dyreforsøg ved kritisk vurdering af behovet for stoffer og produkter Marts 2006 Karl Vogt-Nielsen og Pernille Hagedorn-Rasmussen CASA Nytteværdi af

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Smøring med fugtighedscreme

Smøring med fugtighedscreme Information til patienten Smøring med fugtighedscreme Regionshospitalet Viborg Medicinsk Afdeling Dermatologisk Ambulatorium Hvorfor smøre med fugtighedscreme? Huden har mange vigtige funktioner, og det

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

- Copyright Bureau Veritas. Kosmetik lovgivning

- Copyright Bureau Veritas. Kosmetik lovgivning Kosmetik lovgivning Kosmetiske produkter Definition i henhold til EU s kosmetikforordning Ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af det menneskelige legemes

Læs mere

Reduction Et overblik og eksempler

Reduction Et overblik og eksempler Reduction Et overblik og eksempler Ove Svendsen Professor, direktør, dr.med., dyrlæge Reduction 3 R er Replacement, Reduction, Refinement William Russell og Rex Burch The Principles of Humane Experimental

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Aluminium. Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup.

Aluminium. Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup. Aluminium Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup.com Indhold Aluminiums giftighed - speciering - biotilgængelighed

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Opdatering om glyphosat

Opdatering om glyphosat Opdatering om glyphosat Kontorchef Lea Frimann Hansen Pesticider & Genteknologi Hvad er status for vurderingen af glyphosat og hvad er WHO s kræftpanel og EFSA uenige om? Emner: Overblik på vurderingerne

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) 5215/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. januar 2016 til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet COMPET

Læs mere

Jagten på Allergien Aktiviteter til fagsider

Jagten på Allergien Aktiviteter til fagsider Jagten på Allergien Aktiviteter til fagsider Alle aktiviteter, der er beskrevet her, kan også findes på de enkelte fagsider på Jagten på Allergien. I denne oversigt, er der, udover beskrivelsen af aktiviteten

Læs mere

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører.

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører. Instruks for tilsyn hos frisører Ressortenhed: VG Oprettet: Februar 2007 Senest revideret: April 2012 Emne og baggrund Frisører er emnet for denne instruks. Den skal ses som et supplement til arbejdsmiljøvejviser

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Pink Handcleaner Art.nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Pink Handcleaner Art.nr Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 05.03.2015 Trykdato 08.04.2015 Produkt kode : 0890600508 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE Produkt kode (UVP) 06541151 Middeltype

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

Experimentiel design. Planlægning af forsøg

Experimentiel design. Planlægning af forsøg Experimentiel design Planlægning af forsøg The 3 R s Replacement F.eks. in vitro eksperimenter Refinement F.eks. Anaestesi og smertelindring Reduction Forskningsmål Kontrol over faktorernes indvirken på

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af præparat og af virksomhed: Handelsnavn: Bonus Flue Strips Miljøstyrelsens Reg nr.: 1-123 Novartis Agri A/S, Sektor Animal Health Lyngbyvej 172, 2100 København Ø tlf. 39 16 84 00 fax

Læs mere

Arbejdet med alternative testmetoder

Arbejdet med alternative testmetoder OM SPT OG COLIPA Brancheforeningen SPT er en bredt sammensat interesseorganisation for producenter og leverandører af kosmetiske produkter og vaske- og rengøringsmidler. Foreningen består af næsten 100

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Farligt? Ja, hvis eksponeringen er tilstrækkelig stor Toksikologiske undersøgelser Mutagene effekter Akut

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke krævet Anvendelse: Håndrensemiddel Emballage: 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør: Bak & Uhrenfeldt A/S Horsensvej 72 7100 Vejle

Læs mere

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer REACH Faktablad ECHA-12-FS-08-DA Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer Hensigten med REACH-forordningen er at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Titel: Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Forfatter: Elsa Nielsen Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate A Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate A Xi R36/37/38 First Price vaskepulver, kulørt vask, 1 kg 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: First Price vaskepulver, kulørt vask, 1 kg Varetype: Vaskepulver

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Clopico 650-129 5 liter

Clopico 650-129 5 liter AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: 5 liter Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Væsentligste farer for mennesker og miljø: Produktet er dermatologisk testet. Oplysninger kan indhentes hos leverandøren.

SIKKERHEDSDATABLAD. Væsentligste farer for mennesker og miljø: Produktet er dermatologisk testet. Oplysninger kan indhentes hos leverandøren. Trimona Harpiks Håndrens - og Håndvaskelotion 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Trimona Harpiks Håndrens - og Håndvaskelotion Leverandør: K. Jensen Overfladeteknik

Læs mere

Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014

Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014 Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014 Calcipast + I Midlertidig rodfyldningsmateriale med iodoform Datablad er lavet i henhold til EU regulation (EC) nr. 1907/2006 af EU Parlamentet og

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: KO 2 Olie Produktkode: 20630 CAS nummer: Produkttype & anvendelse: Identifikation af selskab:

Læs mere

Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab. Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk

Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab. Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk Den Danske Liste over kræftfremkaldende stoffer Verdens længste liste (næsten 600) Grænseværdier for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Informationsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 19. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/11/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Udstedelsesdato: 18. juni 2013 Version: 2 Side: 1/7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1.1. Identifikation af stoffet eller materialet: Pletfjerner Anvendelse

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KEEPER SPRAY / KEEPER POWERSPRAY 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn KEEPER SPRAY / KEEPER POWERSPRAY Produkt kode (UVP) 04929233

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Reodor

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Reodor Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006 01 Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Handelsnavn Geberit AquaClean rengøringsmiddel (varenr. 242.546.00.1) Anvendelse af stoffet / præparatet Rengøringsmiddel til Geberit AquaClean

Læs mere

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 CLP Forordningen Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 Disposition Implementering af CLP forordningen og 2015 deadline Ændrede regler for klassificering

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0855 POWERDIESEL ECO SAE 15W/40

1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0855 POWERDIESEL ECO SAE 15W/40 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet Anvendelse Motorsmøreolie Identifikation af virksomheden/selskabet PAKELO MOTOR OIL Srl Via Fontanelle

Læs mere

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Ifølge EU regulativ (EC) Nr. 1907/2006 Version 1 PSDS udført for duftkapsel uden farveskifte Revideret dato: 28.01.2013 Tryk Dato: 28.01.2013 1. OPLYSNINGER OM INDHOLD OG VIRKSOMHED 1.1 PRODUKTNAVN: LUFTFRISKER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave Johnson Soft Care Soft SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Varenr.:

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD DESIGNER. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD DESIGNER. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 13/05/2011 Version: 1 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm.

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm. Multiple choice opgaver Der gøres opmærksom på, at ideen med opgaverne er, at der er ét og kun ét rigtigt svar på de enkelte spørgsmål. Endvidere er det ikke givet, at alle de anførte alternative svarmuligheder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fræseolie FINO OIL

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fræseolie FINO OIL Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINO OIL Fræseolie Artikelnummern: 20996 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 AFSNIT 1: FIRMA- OG PRODUKTBESKRIVELSE Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 Produktnavn: 99779 Rensesæt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 16-08-2007 Internt nr.: 0.0.1 Erstatter tidligere SDB: Ny version Mac 2040 1(5)

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 16-08-2007 Internt nr.: 0.0.1 Erstatter tidligere SDB: Ny version Mac 2040 1(5) Mac 2040 1(5) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Godkendt til anvendelse Handelsnavn Mac 2040 Produkttype Mikroaffedtning Leverandør Nitram Oil A/S Adresse Plantagen 28, Osted Postnr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 370 Offentligt. Sundhedsmæssig screening af mulige odoranter til Lightergas

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 370 Offentligt. Sundhedsmæssig screening af mulige odoranter til Lightergas Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 370 Offentligt Sundhedsmæssig screening af mulige odoranter til Lightergas Marts 2009 Sundhedsmæssig screening af mulige odoranter til Lightergas

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Grasp 40 SC Udgave 1 (Danmark) Godkendt dato: 2009/12/22

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Grasp 40 SC Udgave 1 (Danmark) Godkendt dato: 2009/12/22 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Ukrudtsmiddel Firma : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str.25 A-4021 Linz Telefon:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Badesæbe og Shampoo, Art.nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Badesæbe og Shampoo, Art.nr Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 23.09.2014 Trykdato 26.09.2014 Produkt kode : 18994801 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT?

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? Tue Søeborg, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet CEHOS informationsdag 3. oktober 2013 Fra biomonitorering til risikovurdering Eksempel: bisphenol A (BPA) BPA

Læs mere

Denne ingrediensliste er en total listning af indholdet i de forskellige produkter som opgivet af fabrikanten.

Denne ingrediensliste er en total listning af indholdet i de forskellige produkter som opgivet af fabrikanten. Denne ingrediensliste er en total listning af indholdet i de forskellige produkter som opgivet af fabrikanten. Ingrediensernes navne er opgivet nøjagtig som fra fabrikanten, dvs. enten med deres latinske

Læs mere

SVANEMÆRKET HUDPLEJE HUDPLEJE VÆLGES EFTER: Modvirker kløe og udtørring Langtidsvirkende Virker straks. Udviklet af danske hudlæger

SVANEMÆRKET HUDPLEJE HUDPLEJE VÆLGES EFTER: Modvirker kløe og udtørring Langtidsvirkende Virker straks. Udviklet af danske hudlæger HUDPLEJE VÆLGES EFTER: HUDTYPE De såkaldte naturlige hudlipider er en vigtig komponent i hudbarrieren. Udvaskes de naturlige hudlipider, tørrer huden ud og der opstår sprækker i hudbarrieren. Nogle mennesker

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Agros Prothioconazol 100 650-96

Agros Prothioconazol 100 650-96 AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 650-96 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Agros Metrafenon 650-77 Importør: Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg

Stop unødvendige dyreforsøg Stop unødvendige dyreforsøg 1 Debatoplægget er udarbejdet af: Tom Bengtsen, projektleder, dyrlæge Dyrenes Beskyttelse Alhambravej 15 1826 Frederiksberg C tlf. 3328 7000 fax 3325 1460 e-mail: db@dyrenes-beskyttelse.dk

Læs mere