Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer"

Transkript

1 Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer Oktober 2012 Lene Bjerring Gede

2 1

3 Indledning... 4 Definitioner og hyppigt anvendte forkortelser... 4 Metode... 5 Databaser... 5 Søgning og registrering af information... 6 Identificering af produktsminke... 8 Resultater... 9 Sammenligning af produkterne... 9 Produktsminke Metodeproblematik Opgørelse over dyreforsøg Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo

4 Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Shampoo Bilag Principper for in vivo tests af kemikalier Bilag Optælling af dyr for tre udvalgte parfumestoffer

5 Indledning Dette projekt, som er udarbejdet af Astma-Allergi Danmark efter ønske fra Dyrenes Beskyttelse, har til formål at sammenligne antallet af forsøgsdyr anvendt i forbindelse med sikkerhedsvurdering af indholdsstofferne i 35 forskellige shampooer. Shampooerne er primært udvalgt på baggrund af forslag fra Dyrenes Beskyttelses medlemmer som har indstillet shampooer de mener, har en lille belastning af dyreforsøg. Derudover vil de ingredienser i shampooerne som hører under kategorien produktsminke, som omfatter stoffer der er overflødige for produktets funktion, blive identificeret. Undersøgelsen vil gøre det muligt at lave en relativ sammenligning af den rygsæk af dyreforsøg der er knyttet til shampooernes indholdsstoffer. Desuden synliggøres andelen af forsøgsdyr som skyldes test af overflødige ingredienser. Definitioner og hyppigt anvendte forkortelser Betegnelsen produktsminke dækker over ingredienser, som tilsættes et produkt for at tilføre duft eller farve eller på anden vis er overflødig i forhold til produktets reelle funktion. Derfor vil det også blive kaldt overflødige stoffer i denne rapport. Når man beskriver parfume i produkter, kan der anvendes forskellige udtryk. Når udtrykket parfumestof eller duftstof anvendes, er der tale om et enkelt stof, som er tilsat for at give produktet en duft. En lugtmaskerende ingrediens er derimod tilsat for at dække over uønsket lugt fra andre indholdsstoffer. En parfumeblanding er en blanding af duftstoffer samt hjælpestoffer, som fx sørger for at duften forbliver længere på huden. Betegnelsen parfume dækker både over enkelte duftstoffer/parfumestoffer og parfumeblandinger. Parfume i produkter kan deklareres som parfum, fragrance eller aroma. Ingredienser som farvestoffer og smagsgivere anses for at være produktsminke og tilsættes for at give produktet henholdsvis en bestemt farve eller smag. En kosmetisk ingrediens skal deklareres med et INCI navn. INCI står for International Nomenclature of Cosmetic Ingredients og er det accepterede navn for stoffet. Dette system gør det let at genkende et kemisk stof. Desuden tildeles hvert kemikalie der nævnes i litteraturen et nummer af Chemical Abstract Service, et såkaldt CAS nummer. Chemical Abstract Service er en organisation som lagrer viden om opdagelser indenfor kemifaget. INCI navn og CAS nummer hjælper dermed til at identificere et specifikt stof. Der findes en række internationalt accepterede metodebeskrivelser som danner standard for udførelsen af dyreforsøg. Disse er udarbejdet af Organisation for Economic Co-operation and Development og kaldes derfor OECD guidelines. 4

6 Metode Databaser For at lave en opgørelse af dyreforsøg for et kosmetisk produkt er det nødvendigt at kigge på de enkelte indholdsstoffer, da det siden 2004 har været ulovligt i EU at teste færdige kosmetiske produkter på dyr. Ud fra udvalgte kilder er det muligt at lave en relativ sammenligning af antal forsøgsdyr anvendt i forbindelse med toksikologisk testning af indholdsstofferne. Denne metode er tidligere anvendt i en lignende undersøgelse. 1 Indholdsstoffer af kosmetiske ingredienser skal deklareres på beholderen i rækkefølgen af faldende vægt. Desuden skal INCI navnet anvendes, men den sikreste identifikation af et kemisk stof er dog ofte det tilknyttede CAS nummer. I denne undersøgelse har Astma-Allergi Danmark modtaget ingredienslisterne fra 35 anonymiserede shampooer. For at fastslå CAS nummeret for de enkelte indholdsstoffer er CosIng 2 primært anvendt. CosIng er den Europæiske Kommissions database for kosmetiske ingredienser. Derudover er ChemIDplus 3 anvendt, som er en database styret af the National Library of Medicine (NLM). I disse er det muligt at søge på INCI navnet eller et synonym og derved finde CAS nummeret for en ingrediens. Til søgningen på toksikologisk data (hvortil der er anvendt dyreforsøg) anvendes to faktuelle databaser og sekundært et bibliografisk opslagsværk: Registry of toxic effects of chemical substances (RTECS) 4 RTECS Indsamler data fra frit tilgængeligt videnskabelig litteratur som tidsskrifter, lærebøger, tekniske rapporter mm. Informationen er sorteret i 6 kategorier: Giftighed ved gentaget 4. Kræftfremkaldende 5. e er 6. Effekt på reproduktion European Chemical Agency - Information on Chemicals (ECHA CHEM) 5 1 Karl Vogt-Nielsen & Pernille Hagedom-Rasmussen: Nytteværdi af stoffer og produkter - forebyggelse af dyreforsøg ved kritisk vurdering af behovet for stoffer og produkter. CASA. Marts, (kræver medlemsskab for adgang) 5

7 Virksomheder indsender informationer til European Chemical Agency om de stoffer de producerer, importerer eller anvender I EU bl.a. toksikologisk data. Disse får man adgang til via ECHA CHEM. Informationen er sorteret i 9 kategorier: Toxline Irritation/ætsning 4. Sensibilsering (allergi) 5. Giftighed ved gentaget Kræftfremkaldende 8. Effekt på reproduktion 9. Observationer på mennesker Toxline er en bibliografisk toksikologisk database som styres af NLM og indeholder toksikologisk litteratur udgivet fra 1964 til nu. Søgning og registrering af information Både CAS nummer og INCI navnet bruges til søgning i databaserne. Ved søgningerne får man adgang til toksikologiske oplysninger for det pågældende kemikalie. Der er forskellige typer af toksikologiske tests. Fx kan der testes for, akut og ved gentaget af forskellig varighed. Bilag 1 indeholder information om principperne for de enkelte tests. I RTECS er studierne ikke beskrevet nærmere, hvorfor det ikke er muligt at aflæse det præcise antal dyr anvendt. I stedet er det muligt at lave et estimat af minimum antal dyr som bruges i de forskellige tests ud fra OECD guidelines for testning af kemikalier 7. I ECHA CHEM beskrives, for de fleste studiers vedkommende, antal dyr anvendt til forsøgene. Tabel 1 viser antal dyr som anvendes til de forskellige toksikologiske tests. I denne undersøgelse er der anvendt et konservativt estimat ud fra OECD guidelines: Minimum antal dyr og minimum antal testgrupper anbefalet er brugt til estimatet. I reproduktionsstudier er unger ikke talt med, da det ikke er muligt at vide hvor store kuld dyrene får. For tests der undersøger kræftfremkaldende, er der anvendt et reduceret 5 (adgang via echemportal)

8 tal, da det via RTECS ikke er muligt at vide, hvor mange koncentrationer af stoffet der er testet. Det samme er tilfældet med tests for reproduktion, da det ikke fremgår af RTECS om er testet på begge køn eller kun det ene. I RTECS er forskellige tests samlet under ved gentaget. Til disse tests antages det, at der anvendes 40 dyr (32 dyr hvis der er tale om ikke-gnavere) hvilket giver et konservativt estimat. Tabel 1 Antal dyr som anvendes til de toksikologiske tests ifølge OECD guidelines og tal anvendt i denne undersøgelse Test Minimum antal dyr, OECD guidelines Antal dyr anvendt til estimat Hudirritation 1 1 Øjenirritation 1 1 Sensibilisering 15 -Maximization test 15 -Buehler test 30 -LLNA test 20 -Knoglemarvstest hvis ikke testtype er specificeret -Erythrocyt mikronukleus test 30 : Oral, inhalation og dermal ca Giftighed ved gentaget Gnavere: 40, ikke-gnavere: 32 -Subakut, 28 dage Gnavere: 40, ikke gnavere: 32 -Subkronisk, 90 dage Gnavere: 80, ikke gnavere: 32 -Kronisk, 2 år Gnavere: 160, ikke-gnavere: 32 Kræftfremkaldende Reproduktion og 80 Gnavere: 40, ikke-gnavere: Der laves litteratursøgning i Toxline når søgning i RTECS og ECHA CHEM giver ingen eller begrænset information om ingrediensen (defineret som 3 toksikologiske studier eller mindre). Til søgningen i Toxline anvendes INCI navn og CAS nummer samt animal og/eller toxicity. 7

9 Identificering af produktsminke Ingredienslisten for shampooerne er undersøgt for produktsminke så som parfume og farvestoffer som er overflødige i forhold til produktets funktion. Til dette er anvendt den førnævnte database, CosIng, hvor det er muligt at slå et CAS nummer eller INCI navn op og se ingrediensens funktion(er). Informationen bygger på indrapportering fra producenter. For produkter indeholdende produktsminke er der lavet to beregninger af forsøgsdyr én hvor alle ingredienserne er inkluderet og én hvor de overflødige stoffer udelades. På denne måde bliver det synliggjort hvor stor en del af rygsækken af dyreforsøg der kan tilskrives overflødige ingredienser. Nogle af produkterne er deklareret med parfum, fragrance eller aroma. Disse tre betegnelser dækker alle over parfumestoffer. Det kan både dække over et enkelt duftstof eller en parfumeblanding som ofte indeholder mellem 10 og 300 forskellige duftstoffer. Derudover indeholder nogle af shampooerne parfumestoffer som er på listen over de 26 mest allergifremkaldende parfumestoffer. Disse skal ifølge Kosmetikbekendtgørelsen, udover parfum, deklareres med deres INCI navn hvis de overstiger en vis koncentration. For de produkter som er deklareret med parfum, fragrance eller aroma er det ikke muligt at vide præcis hvilken eller hvilke duftstoffer det indeholder. Derfor er tre udvalgte parfumestoffer slået op i databaserne og det gennemsnitlige antal dyr for stofferne er fundet. De tre duftstoffer er: Linalyl acetate Dihydrocitronellyl acetate Benzyl alcohol Linalyl acetate er udvalgt, da duftstoffet er en vigtig komponent i lavendel-olie der hyppigt anvendes som parfume i kosmetiske produkter. Dihydrocitronellyl acetate er et mere ukendt duftstof og repræsenterer derved parfumestoffer som ikke er så velundersøgt. Benzyl alcohol er på listen over de 26 mest allergifremkaldende parfumestoffer og forventes derfor at være testet i høj grad. De udvalgte parfumestoffer menes at give et gennemsnitligt billede af forsøgsdyr anvendt til test af parfumestoffer. Opgørelsen gav gennemsnitlig dyr pr. duftstof. Se bilag 2 for flere informationer om opgørelsen. 8

10 Resultater Det skal understreges at de følgende resultater ikke viser dyreforsøg knyttet til test af shampooerne men derimod knytter sig til disses ingredienser. Desuden er det ikke en absolut opgørelse over antal dyr anvendt til test af ingredienserne, men en stikprøve ud fra de anvendte databaser som giver mulighed for en relativ sammenligning af produkterne. For nogle ingredienser var det ikke muligt at indhente nogle oplysninger om dyreforsøg hverken ved opslag i RTECS og ECHA CHEM eller litteratursøgning via Toxline. Dette må antages at skyldes, at der er lavet forholdsvis få forsøg med stoffet. For nærmere oplysninger omkring optællingen af forsøgsdyr for hvert enkelt produkt se afsnittet Opgørelse over dyreforsøg. Sammenligning af produkterne Undersøgelsen viser, at det mindste antal dyr som er anvendt til test af ingredienserne i de undersøgte shampooer er (shampoo 35) mens det højeste antal er dyr (shampoo 28). Shampoo 6 er ikke med i denne betragtning, da der ved opslag i databaserne er fundet, at dyr er anvendt til test af ingredienserne. Det høje tal skyldes ingrediensen alkohol, som er blevet vurderet i mange toksikologiske tests for bl.a. ved gentaget samt på reproduktion og grundet indholdet i drikkevarer. Hvis alkohol udelukkes fra undersøgelsen, er der anvendt dyr til testning af de øvrige ingredienser. Alkohol er derved et eksempel på en ingrediens med en meget stor belastning af dyreforsøg. Alligevel er shampoo 6 ikke taget i betragtning i det nedenstående for ikke at forvirre billedet. I tabel 2 ses de undersøgte shampooer (undtaget shampoo 6) i rækkefølge af stigende antal forsøgsdyr. Antal stjerner efter forsøgsdyr angiver om shampooen befinder sig i den lave gruppe ( dyr) som angives ved 1 stjerne, den mellemste gruppe ( dyr) angivet ved 2 stjerner eller den høje gruppe (> ) som angives ved 3 stjerner. Shampoo 2 og 5 indeholder de samme ingredienser og har derfor samme rygsæk af dyreforsøg og det samme er tilfældet med shampoo 11 og 20. 9

11 Tabel 2 Antallet af dyr anvendt til test af ingredienserne i de 35 undersøgte shampooer Shampoo Antal dyr * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *** Shampoo 35 kommer ud som det produkt med den mindste rygsæk af forsøgsdyr. Det skal dog nævnes at ingrediensen Mentha Officinalis ikke er et INCI navn men derimod nogle steder anvendes som et synonym 10

12 for Mentha X Piperita som også findes på deklarationslisten. Det har derfor ikke har været muligt at finde noget data på stoffet. Også ingrediensen Citrus SSP. (subspecies) er et uklart navn men ifølge producenten er der tale om Citrus Limon Peel Oil. Hovedparten af shampooerne (20 shampooer) ligger i den mellemste gruppe og der er nogenlunde lige mange shampooer i den laveste og højeste gruppe (henholdsvis 6 og 8 shampooer). Der er brugt over 7 gange så mange forsøgsdyr til testning af ingredienserne i den dårligste shampoo (shampoo 28) som til den bedste (shampoo 35). Produktsminke Visse ingredienser i shampooerne er uden tvivl overflødige for produktets funktion - det gælder således parfume og farvestoffer. Derudover findes der ingredienser, som kan have flere funktioner som fx Camellia Sinensis (grøn the) Leaf Extract (shampoo 16 og 22), der kan virke lugtmaskerende, hvilket vil betegnes som produktsminke, men bl.a. også kan virke konserverende og fugtgivende. Her er det ikke muligt at kategorisere ingrediensen som produktsminke, medmindre de andre funktioner vurderes at være irrelevante for en shampoo. I nogle tilfælde er en ingrediens ufuldstændigt deklareret. Dette ses især ved planteudtræk hvor plantens INCI navn står på ingredienslisten, men ikke hvilken del af planten der anvendes. Som eksempel kan nævnes Melissa Officinalis (shampoo 35) hvorfra blad-olien virker parfumerende og lugtmaskerende mens Melissa Officinalis Leaf Powder udelukkende er rapporteret som hudplejende ingrediens. I sådanne tilfælde er det ikke muligt at vide hvorfor ingrediensen er tilsat, og det vil derfor ikke regnes som produktsminke. Der blev fundet produktsminke i 11 af shampooerne. Tabel 3 viser information om produktsminkens funktion og bidrag af forsøgsdyr. 11

13 Tabel 3 Informationer om produktsminke i shampooerne og bidrag af forsøgsdyr Shampoo Ingrediens Funktion Forsøgsdyr Forsøgsdyr når produktsminke inkluderes Forsøgsdyr når produkt-sminke udelades 12 Parfume Parfume E141 Grønt farvestof 140 Limonene Deklarationspligtigt Citrus Limonum Oil (Lemon Oil) parfumestof Parfumerende og lugtmaskerende Punica Granatum Fruit Water Lugtmaskerende og smagsgiver Parfume Parfume Limonene Linolool Citral Deklarationspligtigt parfumestof Deklarationspligtigt parfumestof Deklarationspligtigt parfumestof Zingiber Officinale Root Extract Lugtmaskerende og parfumerende Parfume Parfume Parfume Parfume Citral Deklarationspligtigt parfumestof Limonene Deklarationspligtigt parfumestof Linalool Deklarationspligtigt parfumestof Parfume Geraniol Deklarationspligtigt parfumestof

14 Tabel 3 fortsat Shampoo Ingrediens Funktion Forsøgsdyr Forsøgsdyr når produktsminke inkluderes 31 Lavendelolie Parfumerende og 222 lugtmaskerende Ylang-Ylang parfumerende og 42 Forsøgsdyr når produkt-sminke udelades lugtmaskerende Chlorophyll Grønt farvestof Citrus Limon Peel Oil Parfumerende og lugtmaskerende Figur 1 viser antallet af forsøgsdyr anvendt til testning af alle shampooernes ingredienser sammenlignet med antallet når produktsminke ekskluderes. Dette synliggør hvor stor en andel af belastningen af forsøgsdyr der kan tildeles produktsminke i de 11 shampooer. Procentdelen af forsøgsdyrene som er anvendt ved testning af produktsminke er vist over hver søjle. Bidrag af produktsminke til belastningen af forsøgsdyr Figur 1 Antallet af forsøgsdyr anvendt til test af alle ingredienser sammenlignet med antallet når produktsminke ekskluderes. Procentdelen af forsøgsdyrene som er anvendt til test af produktsminke er vist over hver søjle. 13

15 For de tre shampooer, som havde den største belastning af forsøgsdyr ud af de 35 shampooer undersøgt, viser det sig, at en betydelig del af denne skyldes testning af ingredienser, som er overflødige for produktets funktion. Især for Shampoo 21 og 28 kan en stor del af rygsækken af forsøgsdyr tilskrives produktsminke -nemlig omkring halvdelen. Undersøgelsen viser, at fjernelsen af overflødige kemikalier i de 11 shampooer med produktsminke i gennemsnit nedsætter belastningen af forsøgsdyr med omkring 23%. Metodeproblematik Deklarationspligtige parfumestoffer skal deklareres med både parfum og INCI navn hvis de overstiger en vis koncentration i produktet og det er derfor ikke muligt at vide om parfum udelukkende dækker over dette specifikke duftstof eller flere. I denne undersøgelse anvendes et gennemsnitligt antal dyr for ingrediensen parfum uanset om produktet derudover indeholder et deklarationspligtigt parfumestof. Derudover er det enkelte deklarationspligtige parfumestof slået op i de anvendte databaser og medregnet. Det betyder at for enkelte produkter (shampoo 15, 21, 28 og 30) kan et parfumestof være medregnet af to omgange. Derudover er det ikke muligt at vide om parfum dækker over et enkelt eller flere parfumestoffer da nogle parfumeblandinger indeholder duftstoffer. I denne undersøgelse antages parfum at dække over et enkelt duftstof. Resultaterne af denne undersøgelse bygger på en estimering af antal dyr anvendt til forskellige typer toksikologiske tests. Disse estimater bygger på de nuværende OECD guidelines, men da mange af dyreforsøgene er af ældre dato kan de være udført i overensstemmelse med ældre metodevejledninger og det må forventes at nogle studier afviger fra OECD guidelines. Desuden er der, som tidligere beskrevet, tale om et konservativt estimat. Til undersøgelsen bruges bl.a. databasen ECHA CHEM som indeholder information om kemikalier som produceres eller importeres i EU. Disse informationer sendes ind af virksomhederne og derfor vil der findes mere information om kemikalier der produceres eller importeres i stort omfang i EU hvilket kan bidrage til en skævvridning af resultaterne. Det er dog sandsynligt at kemikalier som anvendes i mange sammenhænge også testes mere af sikkerhedsmæssige årsager. Når et kemikalie slås op i RTECS og ECHA CHEM er det ikke muligt at vide med hvilket formål de eksisterende studier er lavet der kan altså være tale om forsøg med medicinske formål eller forsøg udført fordi et stof anvendes i fødevarer. Resultater fra sådanne studier kan dog stadig (indtil 2013) bruges til 14

16 sikkerhedsvurdering af anvendelse af en ingrediens i kosmetiske produkter. Af denne årsag bruges studier med fx medicinske formål fundet ved Toxline søgning også i denne undersøgelse. På trods af ovenstående punkter skal det understrejes, at analysen er lavet på samme måde for alle shampooerne og derfor giver basis for en relativ sammenligning af belastning af dyreforsøg for indholdsstofferne. Opgørelse over dyreforsøg For shampoo 1-24 fremgår oplysninger om antal dyr af forskellige arter fordelt ud på de forskellige testtyper fundet ved søgning i RTECS, ECHA CHEM og Toxline. For shampoo derimod er der udelukkende oplysninger om antal dyr anvendt til studier fundet ved søgning i de tre databaser. Shampoo 1 Shampoo 1 indeholder 17 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 3 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 14 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 8 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 4: RTECS, shampoo 1 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

17 Tabel 5: ECHA CHEM, shampoo 1 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 6: Toxline, shampoo 1 Opslag i Toxline gav i alt 662 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 96 Marsvin Hunde Dyr i alt Reproduktion/ 16

18 Shampoo 2 Shampoo 2 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 2 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 8 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 1 ingrediens. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 7: RTECS, shampoo 2 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

19 Tabel 8: ECHA CHEM, shampoo 2 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 9: Toxline, shampoo 2 Opslag i Toxline gav i alt 615 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 87 Marsvin 95 Hunde Dyr i alt Reproduktion/ 18

20 Shampoo 3 Shampoo 3 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 1 ingrediens var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 9 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 3 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er dyr. Tabel 10: RTECS, shampoo 3 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller 20 uspecificerede dyr Dyr i alt

21 Tabel 11: ECHA CHEM, shampoo 3 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Tabel 12: Toxline, shampoo 3 Opslag i Toxline gav i alt 317 dyr: Studier Rotter Mus 4 15 Kaniner 9 Marsvin 4 5 Hunde Dyr i alt Kræft Reproduktion/ 20

22 Shampoo 4 Shampoo 4 indeholder 12 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 2 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 9 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 3 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er dyr. Tabel 13: RTECS, shampoo 4 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner 7 60 Marsvin 120 Hunde Andre eller 40 uspecificerede dyr Dyr i alt

23 Tabel 14: ECHA CHEM, shampoo 4 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 15: Toxline, shampoo 4 Opslag i Toxline gav i alt 633 dyr Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin 63 Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 87 Marsvin 95 Hunde Dyr i alt Reproduktion/ Shampoo 5 Shampoo 5 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). Ingredienserne er identiske med shampoo 2. For 2 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS 22

24 optegnelser for 8 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 1 ingrediens. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 16: RTECS, shampoo 5 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

25 Tabel 17: ECHA CHEM, shampoo 5 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 18: Toxline, shampoo 5 Opslag i Toxline gav i alt 615 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 87 Marsvin 95 Hunde Dyr i alt Shampoo 6 Reproduktion/ Shampoo 6 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 4 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 5 ingredienser og ECHA CHEM 24

26 optegnelser for 3 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Størstedelen af dyreforsøgene er brugt til test af ingrediensen alkohol som pga. dets anvendelse i drikkevarer er blevet testet grundigt eksempelvis for fosterskadende er og ved gentaget. Hvis alkohol tages ud af regnestykket er kun dyr anvendt til at teste de resterende ingredienser. Tabel 19: RTECS, shampoo 6 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin 100 Hunde Andre eller uspecificerede dy Dyr i alt

27 Tabel 20: ECHA CHEM, shampoo 6 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 21: Toxline, shampoo 6 Opslag i Toxline gav i alt dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde 66 Dyr i alt

28 Shampoo 7 Shampoo 7 indeholder 10 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 1 ingrediens var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 9 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 4 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 22: RTECS, shampoo 7 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Andre eller 20 uspecificerede dyr Dyr i alt

29 Tabel 23: ECHA CHEM, shampoo 7 Opslag i ECHA CHEM gav i alt dyr: Tabel 24: Toxline, shampoo 7 Opslag i Toxline gav i alt 662 dyr: Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin Hunde Dyr i alt Kræft Studier Rotter Mus Kaniner 96 Marsvin Hunde Dyr i alt Reproduktion/ 28

30 Shampoo 8 Shampoo 8 indeholder 15 ingredienser (når man ser bort fra vand). For 4 ingredienser var der ingen optegnelser i de anvendte databaser. Der er fundet RTECS optegnelser for 11 ingredienser og ECHA CHEM optegnelser for 5 ingredienser. Kilder blev fundet via Toxline for 2 ingredienser. Det samlede antal forsøgsdyr brugt til test af ingredienserne ifølge de anvendte databaser er Tabel 25: RTECS, shampoo 8 Opslag i RTECS gav i alt dyr: Gentaget Kræft Reproduktion/ Studier Rotter Mus Kaniner Marsvin 150 Hunde Andre eller uspecificerede dyr Dyr i alt

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

EXOMEGA. Forebyg hudallergi derhjemme på badeværelset. Dokumenteret pleje til tør, irriteret og atopisk hud

EXOMEGA. Forebyg hudallergi derhjemme på badeværelset. Dokumenteret pleje til tør, irriteret og atopisk hud indhold Tema Forebyg hudallergi derhjemme på badeværelset EXOMEGA Dokumenteret pleje til tør, irriteret og atopisk hud Den populære tv-vært Ida Wohlert er både en bevidst forbruger og en mor, der gør alt

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FARLIGE Undgå kemikalier i dit hjem Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten Få et kemikaliefrit hjem INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien

Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Side 2 I denne publikation kan du finde viden om forsøgsdyr og deres vilkår. Vi har udarbejdet publikationen til skoleelever i folkeskolens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

Skrap mod lus - blid mod børn

Skrap mod lus - blid mod børn Hedrin Skrap mod lus - blid mod børn www.hedrin.dk norpharma a/s Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Tlf. 45 17 48 00 www.hedrin.dk 1207.HE pixi.ip Hedrin Børn og lus bør ikke behandles med hvad som helst Indhold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER 10 GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER DEN VIGTIGSTE INGREDIENS I BABYPLEJE ER KÆRLIGHED OG SUND FORNUFT Verdens

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium

Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium Biomedicinsk Laboratorium er den centrale dyreforsøgsfacilitet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Odense

Læs mere

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer DTU Fødevareinstituttet 1 Danmarks hidtil største forskningsprojekt om kemikaliers cocktaileffekter, Cocktail, har tilvejebragt

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Biocidforordningen Tema møde. August 2012

Biocidforordningen Tema møde. August 2012 Biocidforordningen Tema møde August 2012 Program 1. Velkomst 2. Ændringer fra biociddirektivet til biocidforordningen v/jørgen Larsen og Niels Bukholt 3. Spørgsmål 4. Eventuelt Status for vedtagelse af

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Det er et problem at der ikke er en endegyldig afklaring af stoffets genotoksiske

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kosmetiske produkter markedsført som ikke konserverede

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kosmetiske produkter markedsført som ikke konserverede Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kosmetiske produkter markedsført som ikke konserverede Pia Brunn Poulsen og Maria Strandesen FORCE Technology Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

FOR FREMTIDENS SKYLD

FOR FREMTIDENS SKYLD FOR FREMTIDENS SKYLD DERMA - FOR FREMTIDENS SKYLD Din hudpleje er et nemt sted at starte, hvis du vil ha en renere og sundere hverdag. Vælger du at pleje din hud uden brug af parfume, parabener og farvestoffer,

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter Spanien nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter oplæg til nordeuropæiske producenter Ingen blomster! Ingen svaner! de miljørigtige plejeprodukter har endnu ikke

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse HYPRED CLEAN 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning BYGGESILIKONE, HVID, 310 ML.

Arbejdspladsbrugsanvisning BYGGESILIKONE, HVID, 310 ML. Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 2273564 Revisionsdato 15.10.2014 Trykdato 17.10.2014 Produkt kode : 08923102 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: Strep A Rapid Test Strip, Reagent B,

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Til alle DSK s medlemmer Januar 2015 Vurderet af Fødevarestyrelsen december

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Derma Helse produkter. Derma Helse. Creme og Lotion. Specialprodukter. Vaskeprodukter. Solbeskyttelse

Derma Helse produkter. Derma Helse. Creme og Lotion. Specialprodukter. Vaskeprodukter. Solbeskyttelse Derma Helse produkter Derma Helse Creme og Lotion. Specialprodukter. Vaskeprodukter. Solbeskyttelse Dit største organ? Overhud (epidermis) - hudens øverste, synlige lag Læderhud (dermis) - det tykkeste

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere