et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på Grib Hverdagen_1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1"

Transkript

1 Grib Hverdagen et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på Grib Hverdagen_1

2 Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen Dan Turell udødeliggjorde hverdagen, da han skrev digtet Hyldest til hverdagen. I én sætning formulerer han, hvad mange teoretikere bruger bøger på at forklare: hverdagen er vigtig, den består af selvfølgeligheder, som vi først forstår værdien af, når hverdagen slås i stykker. Man kan blive ramt af sygdom, af sorg, af nedsat funktionsevne. Og når de mange små aktiviteter i hverdagen ikke længere er selvfølgeligheder, når vi ikke længere kan hente avisen, tage bussen eller tage bad, går det op for os, hvor vigtige de er. Det er præcist her, hverdagsrehabilitering sættes i værk. Hverdagsrehabilitering er en målrettet tværfaglig indsats, der er skræddersyet til borgers behov. Målet er at mindske, udskyde og forebygge behovet for hjælp. I centrum er tanken om, at borgeren får et selvstændigt og meningsfuldt liv. Et resultat af udredningen og indsatsen i Grib Hverdagen er, at man finder frem til den rette mængde hjælp. Over 1/3 af borgerne bliver helt selvhjulpne efter forløbet. Hverdagsrehabilitering indebærer et grundlæggende skifte fra vi gør det for borger til vi gør det med borger. Dette hæfte er skrevet til hjemmetrænere i Aarhus Kommune, som et værktøj til at forstå rehabiliteringstankegangen i praksis. Vi håber, at hæftet kan inspirere dig. 2_Grib Hverdagen

3 INDHOLD Definition på rehabilitering i Grib Hverdagen...4 Målgruppen i Grib Hverdagen...4 Fra hjælper til træner...5 Vi skal holde hænderne på ryggen...6 Overordnet grundlov for Grib Hverdagen...8 Tværfaglighed...9 Alder er ingen hindring for at klare sig selv Forløbet Tips fra andre hjemmetrænere Grib Hverdagen: spørgsmål og svar Det siger borgere og pårørende Grib Hverdagen_3

4 definition på rehabilitering i grib hverdagen Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og /eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, MarselisborgCentret målgruppen i grib hverdagen Borgere med rehabiliteringspotentiale, bosiddende i Frit Valgs området. Der er borgere mellem 18 år og 100+, men gennemsnitsalderen er 75 år. 40 procent af borgerne er mellem år. 4_Grib Hverdagen

5 fra hjælper til træner Normalt når du starter hos en borger, har du en række opgaver, som skal udføres. Sådan er det også i hverdagsrehabilitering. Men måden, du løser opgaverne på, er anderledes. I hverdagsrehabilitering har du hele tiden borgers ressourcer for øje: Hvad kan hun selv, og hvad kan I træne, så hun bliver mere eller helt selvhjulpen. Og: er der noget i omgivelserne, der med fordel kan ændres for at lette aktiviteterne i hverdagen? Du arbejder efter mål: borgers mål og faglige mål. Du træner med borgeren for at nå de mål, I har sat. Du udfordrer, presser og opmuntrer. Du deler dine observationer med resten af det tværfaglige team. De tre vigtige ord i hverdagsrehabilitering: Mål vi lægger mål med borgeren for forløbet Plan vi lægger en plan for forløbet Evaluering vi evaluerer løbende og til slut Skiftet fra hjemmehjælper til hjemmetræner betyder, at du går fra at gøre noget for borger til at gøre noget med borger Grib Hverdagen_5

6 Hjemmetræneren: Vi skal holde hænderne på ryggen Er du klar til at putte shampoo i nu? Prøv med lidt mere vand. Hvis du vender bruseren om, så tror jeg, det er nemmere. Det er rigtig flot! Opmuntringen kommer fra Jette Bertelsen, der er på hjemmebesøg hos en borger fra Grib Hverdagen. Borgeren, hun besøger, er i gang med at tage bad og vaske sit hår. Jette Bertelsen startede som sygehjælper i pleje sektoren i 1976, og hun har arbejdet som hjemmetræner i Grib Hverdagen det sidste halve år. For hende har skiftet fra hjemmehjælper til hjemmetræner betydet en ny måde at arbejde på. Hvordan har det været at gå fra hjemmehjælper til hjemmetræner? Det handler jo meget om, at vi skal slippe hjælperrollen, og lade være at overtage. Vi plejer at sige, at vi skal holde hænderne på ryggen. Ikke fordi vi ikke vil lave noget, men fordi vi skal hjælpe borgerne med at kunne selv. Vi arbejder på, at borgeren bliver så selvhjulpen som mulig fx i forhold til bad og personlig hygiejne. Hvis jeg gør tingene for hende, så mister hun evnen til at gøre det selv og så skal hun have endnu mere hjælp. Hvad krævede det af dig, da du startede i Grib Hverdagen? Tid og træning. Jeg synes, det var meget positivt at starte, men det var også en omstilling. Man skal have helt andre briller på. Og det gælder hele vejen rundt. Det er både os selv, borgerne og de pårørende, der skal have andre briller på. Mange af os arbejder i det her fag, fordi vi har veludviklede omsorgsgener. Vi er rare, og vi synes, at borgerne skal have den hjælp, der skal til. Men nu skal vi lære at sidde på vores hænder. Og forstå, at det at give hjælp ikke er det samme som at være god ved borgerne. Det er meget bedre, at de selv klarer det, de kan klare. Jeg kan godt forstå, hvis borgeren eller den pårørende af og til tænker: hvorfor står du bare der og kigger. Men det gør vi heller ikke. Vi følger med, og vi skal hele tiden hjælpe 6_Grib Hverdagen

7 Man skal have helt andre briller på. Og det gælder hele vejen rundt. Det er både os selv, borgerne og de pårørende, der skal have andre briller på. borgeren et skridt videre med hans målsætninger Hvad er det sværeste? Der ligger en meget stor udfordring i at være i dialog med de pårørende om at forstå, hvordan det fungerer. Mange pårørende bliver jo kede af at se deres mand eller kone være hjælpeløs, og de tror ikke altid på, at det kan lade sig gøre at træne evnerne op igen. Der har vi en stor udfordring i vores arbejde. Hvad er det bedste? Det tværfaglige arbejde. En gang om ugen mødes vi med de andre teams i området og diskuterer, hvad vi kan gøre bedre. Det er alfa & omega i det her arbejde. Som hjemmetrænere er vi dem, der er tættest på borgerne, og der kan vores iagttagelser være en øjenåbner for de andre i teamet ligesom sparringen med de andre kan være med til at rette op på vores egne dårlige vaner. Grib Hverdagen_7

8 Overordnet grundlov for Grib Hverdagen: Rehabilitering drejer sig om hele borgerens liv: psykisk, socialt og fysisk Mål, plan, evaluering Tænk langsigtet, tænk bæredygtigt Tænk sammenhængende koordinerede forløb 8_Grib Hverdagen

9 tværfaglighed Som hjemmetræner er du en del af et tværfagligt team. Sådan ser et tværfagligt team ud: Ergoterapeut Fysioterapeut Hjemmetrænere Borgerkonsulent Sygeplejerske Pårørende I de tilfælde, hvor der er flere indsatser hos en borger, kan fx terapeuter fra Neurocenteret, hjemmevejledere og kliniske diætister være en del af det tværfaglige team. Hvis en borger har valgt en privat leverandør, er hjemmetræneren fra den private leverandør også med til de tværfaglige møder. Sommetider vil du også mødes med en ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske ude hos borgeren. I de fleste teams mødes I en gang om ugen til et tværfagligt møde, hvor I snakker om de borgere, der er i hverdagsrehabilitering. Nøgleordene i den tværfaglige snak er mål, plan og evaluering. For hver borger vælges en kontaktperson og en forløbsansvarlig. Grib Hverdagen_9

10 Kontaktperson Hjemmetræneren har ansvar for den daglige (primære) kontakt i borgers hjem. Hjemmetræneren er kontaktperson mellem borger og det tværfaglige team og udpeges ved forløbets start. Som kontaktperson skal man være opdateret på eventuelle ændringer ved borger; både fremskridt og evt. tilbageskridt, og give disse oplysninger videre til de øvrige teammedlemmer. Forløbsansvarlig En forløbsansvarlig er ansat i sundhedsenheden og vælges ved forløbets start. Den forløbsansvarlige vælges ud fra det sundhedsfaglige blik, som sagen primært kalder på. Den forløbsansvarlige koordinerer den tværfaglige udredning og indsats, og har den overordnede faglige styring. Den forløbsansvarlige kan også være fra Aarhus Kommunes Neurocenter. Borgers plan for rehabilitering En opdateret hverdagsplan er vigtig i rehabiliteringsforløb, så alle i det tværfaglige team kan se planen og målene for borgers forløb. Planen skal dække døgnet hos de borgere, hvor vi kommer hele døgnet. På den måde kan du se vigtige oplysninger omkring indsatsen hos borger både når du er i aften, natte-, weekend- og dagvagt. Som hjemmetræner skal du have mulighed for at læse og skrive i hverdagsplanen. Nogle hjemmetrænere beder disponenten om at afsætte tid til dokumentation. overvejelse Det kan måske virke sært, at der er en anden, som skal ind og blande sig i dine rutiner. Men det er en del af samarbejdet, og det skal helst føles som en hjælp til at nå de mål, I skal arbejde for at opnå sammen med borger. Hvis du oplever at det tværfaglige team er efter din arbejdsindsats, så må du sige det. Det er kun, når vi er ærlige overfor hinanden, at vi kan forbedre vores samarbejde. 10_Grib Hverdagen

11 Alder er ingen hindring for at klare sig selv Ældre mennesker bruger ofte deres krop meget lidt og mange ældre føler, at de skal være lidt forsigtige med, hvad de gør. Men alder i sig selv er ikke en hindring for at klare sig selv. Hvis man har fysiske skavanker, kan der være en grund til, at man skal tænke sig om, men de fleste fysiske lidelser bliver kun værre af, at man er fysisk inaktiv. Ofte er det hverdagsaktiviteter, der er de største udfordringer hos ældre borgere: at tage et bad, stå og lave mad eller tage på besøg eller spille bridge med klubben. Det er det, de fleste borgere gerne vil kunne igen. Det er det, vi træner i Grib Hverdagen. For hvis du giver hjælp til f.eks. at tage sko og strømper på, så betyder det, at borgeren ikke selv behøver at bøje sin hofte særlig meget, og med tiden mister han måske helt sin evne til at komme ned til fødderne. Grib Hverdagen_11

12 forløbet Forløbene i Grib Hverdagen er lige så forskellige som de borgere, vi kommer hos. Der er borgere, som skal rehabilitere aften og weekend og andre, som skal have lov til at hvile sig om aftenen. Selvom forløbene er forskellige, er der nogle overordnede indsatser i hvert forløb. Indsatser Udredning Tværfaglige møder Start Henvendelse til visitationslinien eller borgerkonsulent fra eller omkring en borger. Dialogmøde hos borger, hvor borgerkonsu lent og en anden repræsentant fra teamet deltager samt evt. pårørende. Undervejs Udredning, observation Barthel: Scores ind og ud, ofte af hjemmetrænere. Ansvar for at sikre scoring er den forløbsansvarlige. COPM: Scores ind og ud, primært af ergoterapeuter Fælles mål: borgers mål plus de faglige mål forhandles på plads med borger. Afslutning Evaluering af forløb Hvis borger ikke er selvhjulpen, besluttes hvilke indsatser borger skal visiteres til efter endt forløb. Starten Skab en holdfølelse Fra starten er det vigtig at få etableret en hold-følelse med borgeren. Det vil sige, at du arbejder på at opbygge tillid mellem jer. Borgeren skal vide, at I arbejder sammen i hele processen, og at du godt ved, at det kræver en god portion arbejde og tålmodighed fra borgerens side at komme til at klare sig selv igen. 12_Grib Hverdagen

13 Fortæl borger at I sammen tager små skridt i hendes tempo, og at du nok skal være der på sidelinjen og gøre, hvad du kan for at støtte og hjælpe.... at du nok bliver nødt til en gang imellem at skubbe en lille smule i den rigtige retning.... at det er vigtigt, at hun undervejs stiller spørgsmål og siger, hvis den løsning I har fundet sammen ikke fungerer.... at forløbet slutter, når borgeren har nået sine mål. undervejs Hold hænderne i lommen og observer! Som hjemmetræner kan det være svært at gøre ingenting og holde hænderne i lommen. Men det er en vigtig del af dit arbejde at kunne observere. Både de tiltag der lykkes og dem, som ikke lykkes. Når du skal rehabilitere, så er det vigtigt, at du i samarbejde med resten af teamet får et billede af, hvad borgeren kan, og hvad borgeren ikke kan. Det gør du ved at observere. Du kan bede borgeren om at sige til, hvis noget er svært, og så først dér give en hånd. Det kan være svært at stå på sidelinjen både for dig og for borgeren: Derfor er det vigtigt, at du inden har taget dig tid til at forklare formålet med at kigge på. Og måske skal det gentages gennem forløbet. Bad Hvis du står på badeværelset, og det ikke er nødvendigt at stå lige ved siden af borgeren, så prøv at vende ryggen til og lav noget andet noget, fx vaske hænder eller rydde lidt op. Når borgeren bliver endnu mere selvhjulpen, og du helst bare skal være i nærheden, så kan du gå lidt til og fra. Måske har du noget, du kan lave i køkkenet. Det kan også være en lettelse for borgeren, at du ikke står og kigger på hele tiden. Men det er vigtigt, at borgeren føler, at du er der. Grib Hverdagen_13

14 husk at udfordre! Når du rehabiliterer, må du sommetider presse borgeren til at lave opgaver, som han måske har modstand over for. Bagefter er det vigtigt at rose, også selv om han ikke klarede det hele, men bare forsøgte. Motivér og vær kreativ I processen med at gøre borgeren selvhjulpen vil der være op og nedture. Særligt hvis det er et langt forløb. Og det kan ske, at borgeren bliver vred på dig. Det er vigtigt, at du altid fortæller borgeren, hvad der skal ske nu, og at du gentager de mål, I arbejder hen imod. Ros og anerkendelse af selv små skridt er god motivation for mange borgere. Når du er med til at rehabilitere en borger, kan du ikke gøre noget for hende, uden at du skal tænke dig om. Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Er det nødvendigt, at jeg hjælper hende med dette? Kan hun selv gøre det, hvis vi finder en arbejdsgang, der er nemmere, end den hun plejer? Det er tit nødvendigt at tænke kreativt. Jeg er godt klar over at du er træt nu efter badet, du har virkelig knoklet. Jeg plejer jo at hjælpe dig med skoene her bagefter, men i dag syntes jeg, at du skal prøve, om du kan klare dem også. Hvad siger du til det? Hmm, jeg syntes godt nok jeg er tappet helt for energi. Jeg vil ærlig talt helst bare sætte mig tilbage i stolen igen! Ja, jeg ved det godt, men hvis jeg nu åbner skoene for dig, så de er helt klar til at tage på, tror du så ikke lige, du kan klare lidt mere? 14_Grib Hverdagen

15 Grib Hverdagen_15

16 Observer og del dine observationer Hensigten med rehabilitering er, at borgeren gradvist skal kunne klare sit hverdagsliv bedre og bedre. Denne bedring sker ved hjælp af graduering altså at vi i mindre bidder styrker borgeren til at kunne klare mere selv. I boksen herunder er et eksempel på en graduering, hvor borgeren bliver bedre, altså hvor det går den rigtige vej. Men der kan ske det, at borgeren måske bliver svimmel, når I går i gang og ikke kan gennemføre de fem øvelser. Disse observationer fortæller du til resten af det tværfaglige team. Herefter vil sygeplejersken måske snakke med dig om, hvor meget væske borgeren drikker, og hvad han spiser, eller hun vil se på den medicin, borgeren får. Måske vil fysioterapeuten vælge nogle andre øvelser, som ikke kræver så meget af borgeren. I et rehabiliteringsforløb vil det altid gå lidt frem og måske også lidt tilbage, alt efter hvor hurtigt borgeren kan følge med. Det kræver, at du har en fornemmelse for det enkelte menneske, og hvor hun er i forløbet. Terapeuterne og sygeplejerskerne har det overordnede ansvar for at forløbet bliver gradueret hen ad vejen. Du har ansvaret for at melde tilbage, hvordan det går hos borgeren. En borgers mål er at kunne gå på toilettet selv. Du har aftalt med fysioterapeuten, at du og borger hver dag i en periode skal lave rejse/ sætte sig øvelser, sådan at han kan styrke sine muskler i benene, så han bedre kan rejse sig fra toilettet. I starten kan du se og høre, at borgeren er udmattet efter fem øvelser. Men efter to uger bliver det nemmere at lave øvelserne. Så er det tid til en graduering. Fysioterapeuten beder dig nu lave ti øvelser hver dag med borgeren. Hun siger, at borger ikke må støtte sig til armlænene længere, når han rejser sig. Når det tværfaglige team vurderer, at borgeren selv skal kunne klare sine toiletbesøg, er din opgave at stå på sidelinjen og være den støttende træner. 16_Grib Hverdagen

17 Træning i at færdes udenfor Måske kan du den første gang følges lidt med borgeren, sætte dig på en bænk og lade ham gå lidt alene. Næste gang sætter du dig igen på bænken, men nu kan han gå rundt om huset, uden at kunne se dig. Tredje gang følges I halvdelen af vejen, skilles og borgeren går selv hjem. Sidste gang skal du kun opfordre ham til at gå sin tur, og I kan skilles i hoveddøren. afslutning Det er vigtigt at forløbet bliver godt afsluttet. På et tidspunkt i forløbet vil du i samarbejde med resten af det tværfaglige team vurdere, at borgeren er i stand til at klare en opgave selv. For eksempel at gå ud af hoveddøren og gå en tur på egen hånd. Så får vi en snak med borgeren og laver en plan for, hvordan vi kan trække os. Nogle borgere vil fortsat have behov for en indsats fra hjemmeplejen. Men et rehabiliterende forløb skal i bedste fald føre til, at du slet ikke behøver komme hos borgeren længere. Grib Hverdagen_17

18 tips fra andre hjemmetrænere Det er ofte små ting, der gør en forskel Pårørende Det betaler sig at investere tid i snak med pårørende, så de bedre forstår, hvad hverdagsrehabilitering er. Fx havde jeg forleden et møde med kone og børn til en borger, jeg kommer hos, hvor jeg fortalte, hvorfor det er vigtigt, at han selv prøver at bære sin tallerken fra køkkenet hen til bordet. Og hvorfor de ikke skal springe op og hjælpe til. For det er ikke en hjælp på længere sigt. Samarbejde I borgersager, hvor der er samarbejde med bostøtte/hjemmevejleder eller Neurocenteret, er det vigtigt at få hinandens telefonnumre. Misbrugere Jeg ringer, før jeg kommer, så er de mere klar, når jeg kommer. Nogle gange laver jeg kontrakter med de borgere, som har et alkoholmisbrug: hvis du vil træne, kommer jeg gerne. Men kun hvis vi aftaler, at du så er hjemme og ædru, når jeg kommer. Svagtseende Svagtseende borgere kan have svært ved at skelne, hvad de forskellige flasker i badet er så jeg putter 1 elastik om shampoo flasken og 2 om balsam flasken, så kan man mærke sig frem. 18_Grib Hverdagen

19 Apopleksi Jeg bruger gule post-it som huskesedler, fx hænger der en med Bruge venstre hånd på køleskabet hos en af de borgere, jeg kommer hos. Småtspisende borger Jeg har en småtspisende borger, som jeg lige nu tager på indkøb med. Det er som om, at det at se og udvælge madvarerne, giver hende lidt mere lyst til at spise. MålKORT Nogle borgere kan have svært ved at huske målene for rehabiliteringen, derfor laminerer jeg dem sommetider og putter dem op, hvor borger kan se dem, fx på køleskabet. Motivation/ små skridt Det er små skridt, der skal til for at skabe motivation hos borgeren. Hvis opgaven er for uoverskuelig for ham eller hende, så hjælpes vi ad. For eksempel tager vi tit opvasken sammen: den ene vasker og den anden tørrer. Grib Hverdagen_19

20 Grib Hverdagen: spørgsmål og svar Hvad er Grib Hverdagen? I Grib Hverdagen træner vi med dig, så du kan blive bedre til det, du gerne selv vil kunne. Målet er, at du kan klare så meget som muligt selv i det daglige. Hvem har besluttet, at man skal arbejde sådan? Det har byrådet. Næsten alle kommuner arbejder på denne måde. Og der er faktisk gode resultater ved at gøre tingene sådan her. Det betyder, at mange flere lærer at klare sig selv, så de ikke er afhængige af hjemmehjælpen. Jeg har betalt skat i 50 år, nu har jeg brug for hjælp. Hvorfor får jeg den ikke bare? Du får hjælp, men det er en anden slags hjælp. Først vurderer vi i fællesskab, hvad du allerede kan selv, og hvad du skal have hjælp til. Vi har et fælles ansvar for, at din hverdag fungerer godt. Lader I ikke bare os gamle sejle vores egen sø? Nej. Hvis du har brug for hjælp, får du hjælp. Men først prøver vi, hvor meget du selv kan klare. Vi tror på, at du gerne vil klare dig selv så meget som du kan. Og det hjælper vi dig med ved at træne hverdagsaktiviteter og fysisk udholdenhed. Er det ikke bare en måde at spare penge på? Jo det er det også. Men det er allermest en måde at arbejde smartere på, så vi kan sørge for at dem, der virkelig har brug for hjælp, får den hjælp de skal have. Andre som dig kan ved hjælp af den træning vi laver sammen, styrke deres krop til at klare hverdagen bedre. Jo flere ting du kan klare selv, jo større bliver din frihed i hverdagen. 20_Grib Hverdagen

21 Hvorfor står du sommetider bare og kigger? Hvis jeg gør det for dig, træner du jo ikke. Stopper I helt med at komme hos mig? Hvorfor? Fordi du har trænet så meget, og du har nået de mål vi har sat sammen. Nu vurderer vi, at du kan klare dig selv. Du kan evt. fortsætte træningen (henvis til netværk og frivillige organisationer, hvis relevant). Hvad hvis jeg alligevel ikke kan klare mig selv, eller får det dårligere? Så er du altid velkommen til at ringe til visitationslinjen på telefon Grib Hverdagen_21

22 det siger borgere og pårørende I en evaluering af projektperioden af Grib Hverdagen, blev borgere, pårørende og medarbejdere interviewet om deres oplevelse af Grib Hverdagen. Nogle af hovedpointerne er: Borgere er meget forskellige, det er derfor godt at lave skræddersyede forløb, der passer til den enkelte. Fælles mål for indsatsen virker! Fokus på ressourcer gør en forskel. Jo mere motivation, des bedre forløb. Nogle gange har borgeren ikke så stor motivation i starten, og her er det vigtigt, at man som medarbejder arbejder med motivationen. Tendens til at alder betyder noget. I interviews med ældre borgere, forholder de sig til, om medarbejderne er søde. I interviews med yngre borgere, forholder flere sig til, om medarbejderne er professionelle. Pårørende understreger, at de finder det vigtigt, at medarbejderne også ser dem og den indsats, de yder, og viser omsorg. Det tværfaglige samarbejde er noget af det bedste, mener medarbejdere. Tværfagligt samarbejde er ikke nyt, men den mere stringente måde, det foregår på i Grib Hverdagen og det større kendskab til de øvrige fag giver mere effektive, koordinerede og målrettede forløb. Tonnesen, Merete (2012) Grib Hverdagen slutevaluering (se evalueringen på: 22_Grib Hverdagen

23 Grib Hverdagen_23

24 Hæftet er udgivet af Rehabilitering, Aarhus Kommune, Merete Tonnesen (projektleder af Grib Hverdagen og antropolog), Helle Erenbjerg (kommunikationsmedarbejder) i samarbejde med Hanne L. Nejsum (ergoterapeut) Foto: Niels Aage Skovbo, Fokus Foto ISBN 24_Grib Hverdagen

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Notat: Rehabilitering på borgernes præmisser

Notat: Rehabilitering på borgernes præmisser Notat: Rehabilitering på borgernes præmisser Empiriske beskrivelser til brug for innovativ udvikling af rehabilitering på borgernes præmisser Forfattere: Marie Brandhøj Wiuff Laura Emdal Navne Else Olesen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus

fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus Kærlig Kommune fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus Kærlig Kommune fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus 2. udgave, 3. oplag 2014 Copyright 2013 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

øen i søen Fortællinger om demensomsorg

øen i søen Fortællinger om demensomsorg øen i søen Fortællinger om demensomsorg SERVICESTYRELSEN Øen i søen - fortællinger om demensomsorg Udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52 B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 aeldre@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere