Baseret på GS1 General Specifications Section 2.1. Version 7.1 Januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baseret på GS1 General Specifications Section 2.1. Version 7.1 Januar 2007"

Transkript

1 Baseret på GS1 General Specifications Section 2.1. Version 7.1 Januar 2007 Copyright GS1 Denmark 2010

2 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Fralæggelse af ansvar Denne vejledning er udarbejdet for at lette arbejdet med at implementere GS1 Standarderne. GS1 Denmark påtager sig intet ansvar for utilsigtede virkninger eller konsekvenser, der opstår ved brug af standarderne. Informationer givet i denne vejledning er gældende på publikationstidspunktet, og er baseret på GS1 General Specifications, version 7.1, januar Den kan ændres uden forudgående udsendelse af information til brugere. Indholdsfortegnelse 1. Tildeling af - Global Trade Item Number Generelle Regler Ansvar Regler for tildeling af Tidsperiode før genbrug af et Data Alignment 8 2. Når mærkevareejerskab ændres Overtagelse og sammenlægning Delvis overtagelse Opsplitning eller udskillelse tildelingsregler i ord og billeder Markedsvarianter Erstatning af detailenheder Parallelle detail- og handelsenheder Andre parallelle detail- og handelsenheder Sæsonprodukter 47 4

3 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Tildeling af - Global Trade Item Number 1.1. Generelle Regler Et Global Trade Item Number () anvendes til at identificere enheder, der skal modtages varestamdata om, og som skal kunne prisfastsættes, bestilles eller faktureres i enhver forsyningskæde. Et separat unikt er krævet, når der er forskellige foruddefinerede karakteristika for en enhed, som er relevante for handelsprocessen. Det grundlæggende princip er, at hvis kunder skal kunne skelne mellem en ny enhed og en gammel enhed, skal et nyt tildeles til den nye enhed. Specifikke regler, som gælder specifikke industrier, er blevet behandlet af Global Commerce Initiative Board, for Fast Moving Consumer Goods (FMCG) industrien. Disse regler dækker almindelige handels-scenarier, som findes i kapitel 3. Selvom alle GS1 Standarder er frivillige, er disse regler tiltænkt at være normativ praksis inden for FMCGsektoren Ansvar Mærkevarer og ikke-mærkevarer Mærkevareejer er som udgangspunkt ansvarlig for tildel-ing af. Når en virksomhed bliver medlem af en GS1 Medlemsorganisation, modtager medlemmet et GS1 Virksomhedspræfiks, som kun må anvendes af den virksomhed, som nummeret er tildelt til. Virksomhedspræfikset må ikke sælges, leases eller gives væk til andre virksomheder - hverken hele nummeret eller dele af nummeret. Mærkevareejer er den virksomhed, som ejer produkternes specifikationer, og kan være: Producent eller leverandør Virksomheden producerer produkterne eller får dem produceret (nationalt eller i udlandet) og sælger produkterne under eget mærkevarenavn. Importør eller grossist Importøren eller grossisten får produceret produkterne (nationalt eller i udlandet) og sælger produkterne under eget mærkevarenavn, eller importøren eller grossisten ændrer produktet (fx ved at modificere produktemballagen). Detailhandler Detailhandlen får produkterne produceret (nationalt eller i udlandet) og sælger produkterne under eget mærkevarenavn. Der findes følgende undtagelser: Ikke-mærkevarer Produkter uden et mærkevarenavn og generiske produkter - ikke private labels skal tildeles et af producenten. Da forskellige producenter kan producere produkter, som ser identiske ud, er det muligt, at produkter, som ligner hinanden, har forskellige s. Virksomheder, som forhandler disse produkter, skal have computer applikationer (fx genbestillingsprogrammer), som kan håndtere disse tilfælde. Eksempler på sådanne produkter, som ofte ikke har noget mærkevarenavn, er æbler, gipsplader, stearinlys og drikkeglas. Kundespecifikke produkter (private label) Når et produkt er produceret specielt til en kunde, og det kun er denne kunde, som kan bestille produktet, er det tilladt, at kunden tildeler. I dette tilfælde skal dannes ud fra kundens GS1 Virksomhedspræfiks. Andre undtagelser Hvis en mærkevareejer ikke tildeler et, kan en importør eller andre mellemhandlere tildele et. Dette indebærer, at importøren tager rollen som mærkevareejer og kan fx registrere produktet i et datakatalog. Dette kan anvendes, indtil et er tildelt på normal vis. Alternativt kan en detailkæde tildele et internt nummer til brug i deres egne butikker til et produkt, som ikke er tildelt et. 5

4 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Regler for tildeling af Prædefinerede karakteristika De grundlæggende prædefinerede karakteristika for et produkt inkluderer: Produktnavn, varemærke og produktbeskrivelse Produkttype og produktvariant Nettokvantitet for produkt (vægt, volumen eller andre dimensioner, som har betydning for handel) Hvis flere produkter er sammensat til et nyt unikt produkt: Antallet af basisprodukter indeholdt i produktet, typen af emballage (fx karton, palle eller boks) Ovenstående liste er ikke udtømmende. Ændring af prædefinerede karakteristika vil normalt betyde, at et nyt skal tildeles produktet. Bemærk National og lokal lovgivning kan eksistere og går forud for disse regler. I nogle industrier, såsom medicinalindustrien, kan lovgivning eller andre krav diktere et nyt Prismærkede produkter Prismærkede produkter bør begrænses, da det øger kompleksiteten ifb. med vedligeholdelse af varestamdata gennem hele forsyningskæden. Hvis prisen, som produktet er mærket med, ændres, skal der tildeles et nyt Kampagnevarianter En kampagne er en midlertidig ændring af en handelsenhed, som ændrer udseendet af handelsenheden. For det meste eksisterer kampagnevarianten og standardhandelsenheden samtidig. Kampagnevarianter af handelsenheder, som berører nettovægt eller volumen af handelsenheden skal tildeles et nyt. Eksempler: Vedlagt gratis produkt og 10% ekstra indhold gratis. Kampagnevarianter af handelsenheder kan ændre den logistiske vægt eller dimension af handelsenheden med mere end 20%. I sådant et tilfælde skal kampagnevarianten tildeles et nyt. Kampagnevarianter af handelsenheder, hvor en prisreduktion eksplicit er specificeret på emballagen, skal tildeles et nyt, hvis ikke lokal handelspraksis eller prismærkningslovgivning dikterer andet. Eksempel: Rabat 2 kroner. Hver sæsonkampagne af en handelsenhed skal tildeles et nyt. Eksempel: Juleindpakket chokolade Andre kampagnevarianter skal ikke tildeles et nyt. Eksempler: Rabatkuponer, gratis gave ilagt (med mindre bruttovægten øges med mere end 20%), send denne blanket og få... tilbud eller gratis prøver sendt direkte til kunden Ændring af handelsenhed Ændring af en handelsenhed er enhver ændring eller forbedring i løbet af en handelsenheds liv. Den nye handelsenhed erstatter den gamle handelsenhed. Producerer mærkevareejer en variant (fx med andre ingredienser) parallelt med den oprindelige standard handelsenhed skal et nyt tildeles. Mindre ændringer eller forbedringer af handelsenheden kræver ikke tildeling af et nyt. Eksempel: Redesign af label, mindre ændring af handelsenhedsbeskrivelsen, som ikke berører forsyningskæden, ændring af bruttodimension på mindre end 20% i alle retninger, hvor indhold eller hvor mål er uændrede. Denne regel gælder for detailenheder, som skal igennem udgangskasserne (POS) og standardhandelsenheder (kolli eller paller). 6

5 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Hvis en handelsenheds indhold eller mål ændres, eller hvis kunder forventes at kunne skelne mellem et gammelt og et nyt mærkevarenavn eller en gammel og en ny produktbeskrivelse, skal et nyt tildeles Varianter for grupper Kolli, som består af en samling af selvstændigt identificerede enheder, skal have tildelt et nyt, hvis en af de indeholdte enheder er ændret. Bemærk Typisk vil ændringer af bruttodimensioner, som ikke berører handelsenhedens nettokvantitet eller mål, ikke kræve nyt. Hvis en bruttodimension (fx længde, bredde og dybde) ændres med mere end 20% skal et nyt tildeles Tidsperiode før genbrug af et I Danmark gælder, at et tildelt en handelsenhed, som er udgået, ikke må tildeles en anden handelsenhed før efter 5 år plus indeværende år (bogføringsloven) talt fra den dato, hvor handelsenheden sidste gang var udbudt af mærkevareejer til kunde. Globalt gælder, at der skal gå mindst 48 måneder (4 år) før et må genbruges Rengøring Mindst 5 år (DK) Ny opvask Ikke længere i handel Genbrug af 7

6 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Data Alignment Når et nyt er tildelt en handelsenhed, er det afgørende, at mærkevareejer informerer samhandelspartnere om produktkarakteristika. Denne information skal gives hurtigst muligt, før handelsenheden reelt handles. Fremsendelse af -information til købere reducerer særbehandlinger af ordrer og reducerer den samlede leveringstid for at få produkterne klar til salg Data Alignment Best Practice Nogle tiltag er uundværlige for at sikre, at er rigtigt kommunikeret i forsyningskæden. Disse tiltag sikrer, at data knyttet til enhver scannet stregkode er nøjagtige og opdaterede. Det er specielt vigtigt for produkter scannet i udgangskasserne, hvor manglende opdatering af data kan betyde, at lovkrav ikke overholdes. -nummersystemet betyder, at ethvert produkt i forsyningskæden, der er handlet (prissat, faktureret eller bestilt), kan blive unikt identificeret. De samlede omkostninger for -tildeling minimeres af alle parter i forsyningskæden, som overholder tildelingsreglerne. Følgende Best Practices guideline kan benyttes til alle slags produkter. Guidelinen er udviklet af producenter, distributører og detailhandlere for at fjerne enhver forvirring mellem produktidentifikation og produktlister i detailhandlens databaser. 1. Tildeling af og dannelse af en stregkode udfra nummeret er en teknisk proces, som er beskrevet i GS1 General Specifications. Kontakt GS1 Denmark for yderligere information. Tilføjelse af produkter på produktlister sker, når et nyt produkt tilføjes i et sortiment. Tilføjelse af produkter til produktlister er et resultat af forhandlinger mellem køber og sælger. Tildeling af er således uafhængig af tilføjelse af produkt til produktlister. 2. For at kunne styre og opdatere en produktdatabase, eller for at sikre at den korrekte information bliver kommunikeret til kunden, kan ændringer af et produkt betyde et nyt. Et nyt medfører ikke automatisk en ny registrering på produktlisten. 3. Tildeling af og registrering i databaser skal ses som to uafhængige beslutninger: Tildeling af er ikke et forhandlingsobjekt. 4. Mærkevareejer stiller al information om de produkter, som figurer på produktlisten, til rådighed for sine kunder. Ideelt set sendt i en EDI-meddelelse eller i et e-produktkatalog, senest når produktet tilføjes listen. I tilfælde af tidsbegrænsede kampagner eller produktændringer skal denne information kommunikeres lang tid før kampagnestart, sådan at detailhandlen har tid til at validere informationen og cirkulere denne internt. 8

7 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Når mærkevareejerskab ændres 2.1. Overtagelse og sammenlægning Eksisterende lager hos den virksomhed, som er blevet overtaget eller sammenlagt, kan beholde de unikke s, som de havde i forvejen. Produkter, der er produceret efter overtagelsen eller sammenlægningen, kan beholde de s, som er tildelt før overtagelsen, hvis den virksomhed, som overtager, beholder GS1-medlemskab. En overtagelse medfører, at nogle overtager en virksomhed og har ansvaret for virksomhedens GS1 Virksomhedspræfiks, såvel som deres aktiver og lokationer. Produkter, som den overtagede virksomhed producerer under dennes GS1 Virksomhedspræfiks, kan stadig anvendes efter overtagelsen, da den virksomhed, der overtager, har fuld kontrol over alle GS1 Virksomhedspræfiks. Hvis det ønskes, kan den virksomhed, der overtager, tildele alle overtagede produkter deres eksisterende GS1 Virksomhedspræfiks. Det er meget vigtigt at sikre, at samhandelspartnere er informeret i god tid før enhver ændring. En virksomhed skal være forsigtig ifb. med en centraliseret tildeling af alle numre under et GS1 Virksomhedspræfiks, da det resulterer i yderligere arbejde og datafilvedligeholdelse for kunder Delvis overtagelse Hvis en virksomhed køber en afdeling af en virksomhed, hvor GS1 Virksomhedspræfiks bliver brugt i en anden afdeling, som ikke er købt, skal den virksomhed, som har købt en afdeling, ændre i den købte afdeling inden for et år. Regler omhandlende brugen af sælgers s og andre GS1-identifikationsnumre skal tages med i overvejelserne omkring købskontakten. Køber skal hurtigst muligt tildele nye numre (fra egen nummerserie) til de nykøbte produkter. Køber har mulighed for at gøre dette, fx når emballagen skal redesignes eller genoptrykkes. Sælgende virksomhed må ikke genbruge de numre, salget omfatter, i fem år plus indeværende år - startende fra salgstidspunktet af afdelingen Opsplitning eller udskillelse Når en virksomhed opsplittes i to eller flere selvstændige virksomheder, er det nødvendigt, at alle GS1 Virksomhedspræfiks, som er tildelt den originale virksomhed, overføres til en af de nye virksomheder. Den virksomhed, som ikke har et GS1 Virksomhedspræfiks, skal ansøge om et nyt præfiks hos GS1-medlemsorganisationen. Beslutningen om, hvilken virksomhed, som skal have de eksisterende GS1 Virksomhedspræfikser, bør tages sådan, at færrest mulige nye -tildelinger skal finde sted. Beslutningen bør indgå i det lovmæssige grundlag for de nye virksomheder. Det er ikke nødvendigt at gennummerere eksisterende lager. Dog skal alle opsplitnings- eller udskillelsesvirksomheder, som har produkter mærket med numre fra et GS1 Virksomhedspræfiks, som virksomheden ikke længere besidder, ændre disse numre til numre med eget GS1 Virksomhedspræfiks, når nye labels eller emballager bliver fremstillet. Kunder bør i god tid informeres om disse ændringer. Opsplitnings- eller udskillelsesvirksomheder, som beholder et GS1 Virksomhedspræfiks, skal registrere internt, hvilke s, der stammer fra deres GS1 Virksomhedspræfiks, som er blevet tildelt produkter, som de ikke længere ejer. Virksomheden må ikke genbruge disse i mindst fem år plus indeværende år, efter at virksomheden, som ejede disse produkter, sidste gang leverede produkter identificeret ved disse. Derfor skal virksomheden, som ikke beholder GS1 Virksomhedspræfikset, enten holde virksomheden, der beholder GS1 Virksomhedspræfikset, informeret om datoerne for, hvornår produkter med dette GS1 Virksomhedspræfiks sidst blev leveret eller garantere en dato for, hvornår nummerskiftet vil være foretaget. Husk at meddele GS1 Denmark, hvis der sker ændringer i virksomhedens kontaktoplysninger. 9

8 Regler for tildeling af, v 1.1 juli tildelingsregler i ord og billeder 3.1. Markedsvarianter Ændring af sproget på produktemballage solgt på ét marked/i ét land. Eksempel: Sproget ændres fra dansk til engelsk. Spinat med oliven Spinach with olives på kolli Dette kolli indeholder to eller flere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 10

9 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Tilføjelse af endnu et sprog på produktemballage solgt på forskellige markeder (flersproget label). Eksempel: Emballagetekst på dansk og engelsk udvides med spansk. Skimmed milk Skummetmælk Skummetmælk Skimmed milk Leche descremada på kolli Dette kolli indeholder to eller flere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning i håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 11

10 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af flere sprog. Eksempel: Emballageteksten på dansk, spansk og portugisisk ændres til dansk, fransk og italiensk. Leche descremada Leite desnatada Skummetmælk Skummetmælk Lait écrémé Latte scremato på kolli Dette kolli indeholder to eller flere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 12

11 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Prøve- eller testprodukter. Bemærk: Hvis handelsenheden sælges gennem udgangskasserne (POS), skal der tildeles et til produktet. på prøve/testproduktet kan bibeholdes, hvis produktet bliver en succes, og det bliver muligt at bestille på. REVET OST Prøve 25 gram på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 13

12 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Sammensætninger af samme detailprodukt, men indhold er forskelligt. Bemærk: på den indeholdte enhed ændres ikke, men hver sammensætning skal identificeres ved et unikt. på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. Bemærk: Der skal være lige så mange s, som der er forskellige sammensætninger.

13 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Erstatning af detailenheder Mindre Ændringer Mindre ændringer er dem, som ikke er relevante for samhandelspartnere, fx ændringer, der ikke berører forbrugerdeklaration eller order-, fakturerings- eller lagerinformation. Producenter kan have behov for at skelne mellem disse mindre ændringer af detailenhedsvarianter, fx for at kunne udarbejde en salgsstatistik. Typer af ændringer af handelsenhed Mindre ændring af formulering af sprog på label, som vil erstatte den eksisterende detailenhed, og som ikke involverer nogen ændringer i deklarationen til kunden. Bemærk: Ændringen har ingen indvirkning på parterne i forsyningskæden, men er en mindre ændring af ingredienssammensætningen, der ikke ændrer beskrivelsen af detailenheden. Ingredientes: Duraznos Ingredientes: Jarabe Duraznos de glucosa Azúcar Jarabe de glucosa Azúcar Gelificante: Gelificante: pecticina Acidulante: Acido cítrico Conservador: Sorbato de potasio Conservador: Potassium Sorbate Ingredientes: Duraznos Ingredientes: Jarabe de glucosa Duraznos Azúcar Jarabe de glucosa Azúcar Gelificante: pecticina Gelificante: pecticina Acidulante: Acidulante: Acido cítrico Conservador: Benzoato de Sodio Conservador: Sodium Benzoate på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 15

14 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Mindre designmæssige ændringer. Bemærk: Mindre designmæssige ændringer, fx i forbindelse med fornyelse af emballage eller sæson/kampagneprodukter, som ikke berører andre -regler, vil ikke give anledning til, at et nyt skal tildeles. Tandpasta MMM Tandpasta MMM Tandpasta MMM Tandpasta MMM på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 16

15 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 En mindre (ikke-deklareret) ændring i nettovægt/antal/volume, fx ændringer af producentens tolerancer, berører ikke forbrugerdeklarationen). Bemærk: Ændringer som fx sker i forbindelse med en produktionsforbedring eller ændring af produktionstolerance, som ikke berører andre -regler, vil ikke kræve tildeling af et nyt. KAFFE 1 kg. 1 kg. KAFFE Reel vægt: 998 gram Reel vægt: 1000 gram på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 17

16 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af kolli Mindre ændringer af emballage på handelsenhedsniveau, hvor indholdet er en standard sammensætning. Bemærk: Denne type ændringer har ingen indfl ydelse på parterne i forsyningskæden. LECHE LECHE LECHK MÆLK MÆLK MÆLK LECHE LECHE LECHE LECHE LECHE LECHE på kolli I dette tilfælde har ændringen på kolliniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 18

17 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Mindre ændring af detailenhedens emballagemateriale, fx PET til HDPE. Bemærk: Denne type ændring har ingen indfl ydelse på parterne i forsyningskæden. MINERALVAND XXX MINERALVAND XXX på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 19

18 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Når en detailenhed eller et kolli indeholder et tilfældigt mix af enheder (f.eks. forskellige farver/smag af is), og det tilfældige mix er ændret. Bemærk: Hvis mixet er tilfældigt, vil ændring til et nyt mix ikke have nogen indfl ydelse på forbrugerdeklaration eller parterne i forsyningskæden. Samme CHUPETINES SLIKPINDE SLIKPINDESLIKPINDE på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 20

19 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af handelsenhed Sæsonopskrift, fx "Yoghurt med sæsonfrugt : Frugtindholdet kan ændres fra sæson til sæson. Bemærk: Forbrugerdeklarationen bibeholdes uanset sæson. på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 21

20 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Store Ændringer Store ændringer er dem, der kræver, at samhandelspartnerne skal kunne skelne i deres systemer mellem en gammel og en ny detail- eller handelsenhed, fx hvis forbrugerdeklarationen er ændret eller ordre-, fakturering eller lagerinformation er berørt. Ændringer i nettovægt eller deklarerede enheder. Bemærk: Ændringerne betyder, at hyldeforkanterne (forbrugerdeklarationen) også skal ændres. Kan der ikke skelnes mellem en gammel og en ny detailenhed, kan det betyde ukorrekt enhedspris på hyldeforkanten og betyde, at lovkrav ikke overholdes. Tomater Tomater 380 gr. 360 gr. på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau.

21 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af formuleringen på emballagen, som skal få forbrugeren til at skelne det nye produkt fra det gamle. Bemærk: Ændringen betyder, at hyldeforkanten (forbrugerdeklarationen) skal ændres. MEL ZZZ MEL ZZZ NU MED KLID på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 23

22 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 handelsenhed, her detailenhed Ændring af det eksisterende produktnavn, mærke eller beskrivelse af handelsenheden (deklaration til forbruger). Bemærk: Ændringen medfører ændring i hyldeforkanten (forbrugerdeklarationen) ØL BLACKS 35 cl ØL BLASS 35 cl på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 24

23 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Enhver ændring af dimension eller bruttovægtændringer på mere end 20% af emballagen. Bemærk: Space management software og logistiske systemer skal opdateres for at sikre optimal hyldepladstildeling. Franske kartofler 150 gram Franske kartofler 150 gram på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produkter i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 25

24 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af handelsenhed Ændringer af sammensætning i et produktsortiment, fx 30/50/80/40 ændres til 40/60/40/60. GÆLDER IKKE for detailenheder på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere forskellige detailenheder. Ændring af produktsammensætning betyder nyt på kolliniveau. ABRIKOS ABRIKOS HINDBÆR YOGUR ABRIKOS ABRIKOS YOGUR YOGUR HINDBÆR ABRIKOS HINDBÆR HINDBÆR YOGUR YOGUR YOGUR ABRIKOS HINDBÆR HINDBÆR YOGUR YOGUR YOGUR YOGUR YOGUR YOGUR 26

25 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Store ændringer i funktionalitet, fx ny softwareversion. Bemærk: Det anbefales, at et nyt tildeles både på detailenhedsniveau og kolliniveau for at sikre, at alle parter i forsyningskæden kan skelne gammel fra ny. Soft Tecnosoft Version 2.0 Soft Tecnosoft Version 2.1 NY VERSION på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 27

26 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Parallelle detail- og handelsenheder Kampagner, som ikke berører Kampagner er som regel en kortvarig produktændring, hvor produktet præsenteres for kunden på en anden måde. Denne sektion fremhæver eksempler på kampagner, hvor på detailenhedsniveau beholdes. To eller fl ere detailenheder (ikke fastgjort eller bundet sammen) som begge kan købes seperat. Eksempel: Tilbud som køb-to-få-en-gratis. KØB 2 FÅ 1 GRATIS S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O SHAMPOO på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Bemærk: Der sker ingen ændring, medmindre de to detailenheder transporteres sammen i én fysisk indpakning, hvor de tidligere blev transporteret hver for sig.

27 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 To (eller fl ere) detailenheder, der er bundet sammen, fx designet til at promovere et nyt produkt, hvor emballagens mål ikke berører space management/hyldeoptimering. Bemærk: Denne type ændringer berører ikke parterne i forsyningskæden. A C O N D I C I O N A D O R PRØVE SHAMPOO på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 29

28 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 To detailenheder, som ikke er bundet sammen, hvor det ene produkt er gratis, når det andet produkt købes. Bemærk: Ændringen berører ikke det originale produkt. ÅNER BESPÅNER ÅNER SÆBESP SÆ SÆBESP Samme Mismo KØB 1 PAKKE SÆBE OG FÅ GRATIS SKYLLEMIDDEL VED KASSEN på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. Bemærk: Gælder kun, når det gratis produkt ikke leveres i den samme fysiske enhed. Samme Mismo 30

29 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Et gratis produkt lagt i detailenhedsemballagen, der ikke ændrer kvantiteten af detailenheden, og kampagneproduktet sælges til samme pris som det normale produkt. Bemærk: Ændringen berører ikke parterne i forsyningskæden. HONNING MÜSLI Samme HONNING MÜSLI FIND EN GRATIS LINEAL I PAKKEN på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 31

30 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 ens udseende. Udseendet af detailenheden er ændret på grund af en kampagne, fx en jubilæumsudgave. Bemærk: Ændringen berører ikke parterne i forsyningskæden. Forbrugerdeklarationer ændres ikke SIDRA CC Samme o SIDRA CC JUBILÆUMS- UDGAVE på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 32

31 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Discountkupon: En detailenhed kan have en discountkupon i pakken eller på pakken. Bemærk: Ændringen berører ikke prisfastsættelse, ordre- eller faktureringsprocessen. Hvis kunden får valget mellem køb af detailenhed eller handelsenhed (kolli) med eller uden discountkuponer, skal der tildeles et separat. Gælder kun, når kuponen ikke har en udløbsdato. TOAST BRØD Få 10% Rabat på dit næste køb på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 33

32 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 En detailenhed kan have en kupon eller andet printet på emballage, som viser, at produktet er købt. Kunden kan derefter returnere kuponen til producenten og modtage en rabat. Bemærk: Hvis kuponen er tidsbegrænset, skal produktet behandles som et nyt produkt, og derfor tildeles et nyt. P Ø L S E R Indsend denne kupon til PO. Boks 1010 og få 20% rabat på dit næste køb på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. Bemærk: Gælder kun, når kuponerne ikke har en udløbsdato. 34

33 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af kolli Når enheder er købt af detailhandler til normal pris, og detailhandleren får flere enheder gratis med i købet. Bemærk: Når kvantiteten af et produkt øges (et produkt mere i kassen), skal der tildeles et nyt. x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder + x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder GAVE GAVE x 20 enheder x 20 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder GAVE i kolli x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder GAVE inde i kollii kolli på kolli Bemærk: Hvis antallet af normale kasser øges, fx køb 10 kasser og få 1 gratis, skal der ikke ændres på kassen. Bemærk: Når antallet af produkter i kassen øges, skal der tildeles et nyt til kassen. 35

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync v 0.5 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Brugervejledning til GS1Trade Sync:... 4 Logon:... 4 Forsiden:... 5 Opret en Basisenhed:... 6 Første

Læs mere

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden At komme i gang med RFID/EPC i forsyningskæden At starte et pilotprojekt eller en implementering af RFID/EPC teknik er en omfattende proces.

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen!

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2012 TEMA Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! Stregkoder sætter smag på osten side 4 Undgå madspild og få større salg med smart styring af udløbsdata side

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2015 BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 Pallelabels er basis for automatisering hos Carlsberg side 3 Nordlie Food styrer alle vareinformationer ét sted side 6-7

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. april 2015 Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet METRO og Scanfish sikrer sporbarhed med ftrace side 4-6 Kvalitetssikring af opmåling af varer med GS1Trade Exact side 7 4 globale

Læs mere

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR Disse generelle vilkår gælder for dele af Saunalahti Group Plc, eller et firma der tilhører samme koncern som Wipppies ( Wippies, vi e.d.), og leverer Wippies-produkter

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8

Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8 Nr. 1 - Februar 2002 Virksomheden er en del af verden Se side 3 Tjek på varen med fælles data pool Se side 6 Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8 Fokus på e-handel Se side 10 Leder John Olsen

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. APRIL 2013 TEMA Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet Sporbarhed af fødevarer - hver dag side 4 Case: Sporbarhed og forbrugertillid med GS1 Standarder i forsyningskæden

Læs mere

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2 Nomeco Nyt Nr. 3 - Maj 2010 En gammel kasse dukkede op Antallet af restordrer er EKSPLODERET I Nomecos kælder fandt man ved en oprydning denne gamle kasse fyldt med sort/hvid fotos af landets apoteker

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK SIDE 3 TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI SIDE 8 DETAIL: FÆRRE OMKOSTNINGER OG MINDRE PAPIR SIDE 10 NY FORSKNINGS-

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version... 3 Om opdatering til ny version... 4 Nyheder i

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version... 3 Om opdatering til ny version... 4 Nyheder

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere