Baseret på GS1 General Specifications Section 2.1. Version 7.1 Januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baseret på GS1 General Specifications Section 2.1. Version 7.1 Januar 2007"

Transkript

1 Baseret på GS1 General Specifications Section 2.1. Version 7.1 Januar 2007 Copyright GS1 Denmark 2010

2 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Fralæggelse af ansvar Denne vejledning er udarbejdet for at lette arbejdet med at implementere GS1 Standarderne. GS1 Denmark påtager sig intet ansvar for utilsigtede virkninger eller konsekvenser, der opstår ved brug af standarderne. Informationer givet i denne vejledning er gældende på publikationstidspunktet, og er baseret på GS1 General Specifications, version 7.1, januar Den kan ændres uden forudgående udsendelse af information til brugere. Indholdsfortegnelse 1. Tildeling af - Global Trade Item Number Generelle Regler Ansvar Regler for tildeling af Tidsperiode før genbrug af et Data Alignment 8 2. Når mærkevareejerskab ændres Overtagelse og sammenlægning Delvis overtagelse Opsplitning eller udskillelse tildelingsregler i ord og billeder Markedsvarianter Erstatning af detailenheder Parallelle detail- og handelsenheder Andre parallelle detail- og handelsenheder Sæsonprodukter 47 4

3 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Tildeling af - Global Trade Item Number 1.1. Generelle Regler Et Global Trade Item Number () anvendes til at identificere enheder, der skal modtages varestamdata om, og som skal kunne prisfastsættes, bestilles eller faktureres i enhver forsyningskæde. Et separat unikt er krævet, når der er forskellige foruddefinerede karakteristika for en enhed, som er relevante for handelsprocessen. Det grundlæggende princip er, at hvis kunder skal kunne skelne mellem en ny enhed og en gammel enhed, skal et nyt tildeles til den nye enhed. Specifikke regler, som gælder specifikke industrier, er blevet behandlet af Global Commerce Initiative Board, for Fast Moving Consumer Goods (FMCG) industrien. Disse regler dækker almindelige handels-scenarier, som findes i kapitel 3. Selvom alle GS1 Standarder er frivillige, er disse regler tiltænkt at være normativ praksis inden for FMCGsektoren Ansvar Mærkevarer og ikke-mærkevarer Mærkevareejer er som udgangspunkt ansvarlig for tildel-ing af. Når en virksomhed bliver medlem af en GS1 Medlemsorganisation, modtager medlemmet et GS1 Virksomhedspræfiks, som kun må anvendes af den virksomhed, som nummeret er tildelt til. Virksomhedspræfikset må ikke sælges, leases eller gives væk til andre virksomheder - hverken hele nummeret eller dele af nummeret. Mærkevareejer er den virksomhed, som ejer produkternes specifikationer, og kan være: Producent eller leverandør Virksomheden producerer produkterne eller får dem produceret (nationalt eller i udlandet) og sælger produkterne under eget mærkevarenavn. Importør eller grossist Importøren eller grossisten får produceret produkterne (nationalt eller i udlandet) og sælger produkterne under eget mærkevarenavn, eller importøren eller grossisten ændrer produktet (fx ved at modificere produktemballagen). Detailhandler Detailhandlen får produkterne produceret (nationalt eller i udlandet) og sælger produkterne under eget mærkevarenavn. Der findes følgende undtagelser: Ikke-mærkevarer Produkter uden et mærkevarenavn og generiske produkter - ikke private labels skal tildeles et af producenten. Da forskellige producenter kan producere produkter, som ser identiske ud, er det muligt, at produkter, som ligner hinanden, har forskellige s. Virksomheder, som forhandler disse produkter, skal have computer applikationer (fx genbestillingsprogrammer), som kan håndtere disse tilfælde. Eksempler på sådanne produkter, som ofte ikke har noget mærkevarenavn, er æbler, gipsplader, stearinlys og drikkeglas. Kundespecifikke produkter (private label) Når et produkt er produceret specielt til en kunde, og det kun er denne kunde, som kan bestille produktet, er det tilladt, at kunden tildeler. I dette tilfælde skal dannes ud fra kundens GS1 Virksomhedspræfiks. Andre undtagelser Hvis en mærkevareejer ikke tildeler et, kan en importør eller andre mellemhandlere tildele et. Dette indebærer, at importøren tager rollen som mærkevareejer og kan fx registrere produktet i et datakatalog. Dette kan anvendes, indtil et er tildelt på normal vis. Alternativt kan en detailkæde tildele et internt nummer til brug i deres egne butikker til et produkt, som ikke er tildelt et. 5

4 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Regler for tildeling af Prædefinerede karakteristika De grundlæggende prædefinerede karakteristika for et produkt inkluderer: Produktnavn, varemærke og produktbeskrivelse Produkttype og produktvariant Nettokvantitet for produkt (vægt, volumen eller andre dimensioner, som har betydning for handel) Hvis flere produkter er sammensat til et nyt unikt produkt: Antallet af basisprodukter indeholdt i produktet, typen af emballage (fx karton, palle eller boks) Ovenstående liste er ikke udtømmende. Ændring af prædefinerede karakteristika vil normalt betyde, at et nyt skal tildeles produktet. Bemærk National og lokal lovgivning kan eksistere og går forud for disse regler. I nogle industrier, såsom medicinalindustrien, kan lovgivning eller andre krav diktere et nyt Prismærkede produkter Prismærkede produkter bør begrænses, da det øger kompleksiteten ifb. med vedligeholdelse af varestamdata gennem hele forsyningskæden. Hvis prisen, som produktet er mærket med, ændres, skal der tildeles et nyt Kampagnevarianter En kampagne er en midlertidig ændring af en handelsenhed, som ændrer udseendet af handelsenheden. For det meste eksisterer kampagnevarianten og standardhandelsenheden samtidig. Kampagnevarianter af handelsenheder, som berører nettovægt eller volumen af handelsenheden skal tildeles et nyt. Eksempler: Vedlagt gratis produkt og 10% ekstra indhold gratis. Kampagnevarianter af handelsenheder kan ændre den logistiske vægt eller dimension af handelsenheden med mere end 20%. I sådant et tilfælde skal kampagnevarianten tildeles et nyt. Kampagnevarianter af handelsenheder, hvor en prisreduktion eksplicit er specificeret på emballagen, skal tildeles et nyt, hvis ikke lokal handelspraksis eller prismærkningslovgivning dikterer andet. Eksempel: Rabat 2 kroner. Hver sæsonkampagne af en handelsenhed skal tildeles et nyt. Eksempel: Juleindpakket chokolade Andre kampagnevarianter skal ikke tildeles et nyt. Eksempler: Rabatkuponer, gratis gave ilagt (med mindre bruttovægten øges med mere end 20%), send denne blanket og få... tilbud eller gratis prøver sendt direkte til kunden Ændring af handelsenhed Ændring af en handelsenhed er enhver ændring eller forbedring i løbet af en handelsenheds liv. Den nye handelsenhed erstatter den gamle handelsenhed. Producerer mærkevareejer en variant (fx med andre ingredienser) parallelt med den oprindelige standard handelsenhed skal et nyt tildeles. Mindre ændringer eller forbedringer af handelsenheden kræver ikke tildeling af et nyt. Eksempel: Redesign af label, mindre ændring af handelsenhedsbeskrivelsen, som ikke berører forsyningskæden, ændring af bruttodimension på mindre end 20% i alle retninger, hvor indhold eller hvor mål er uændrede. Denne regel gælder for detailenheder, som skal igennem udgangskasserne (POS) og standardhandelsenheder (kolli eller paller). 6

5 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Hvis en handelsenheds indhold eller mål ændres, eller hvis kunder forventes at kunne skelne mellem et gammelt og et nyt mærkevarenavn eller en gammel og en ny produktbeskrivelse, skal et nyt tildeles Varianter for grupper Kolli, som består af en samling af selvstændigt identificerede enheder, skal have tildelt et nyt, hvis en af de indeholdte enheder er ændret. Bemærk Typisk vil ændringer af bruttodimensioner, som ikke berører handelsenhedens nettokvantitet eller mål, ikke kræve nyt. Hvis en bruttodimension (fx længde, bredde og dybde) ændres med mere end 20% skal et nyt tildeles Tidsperiode før genbrug af et I Danmark gælder, at et tildelt en handelsenhed, som er udgået, ikke må tildeles en anden handelsenhed før efter 5 år plus indeværende år (bogføringsloven) talt fra den dato, hvor handelsenheden sidste gang var udbudt af mærkevareejer til kunde. Globalt gælder, at der skal gå mindst 48 måneder (4 år) før et må genbruges Rengøring Mindst 5 år (DK) Ny opvask Ikke længere i handel Genbrug af 7

6 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Data Alignment Når et nyt er tildelt en handelsenhed, er det afgørende, at mærkevareejer informerer samhandelspartnere om produktkarakteristika. Denne information skal gives hurtigst muligt, før handelsenheden reelt handles. Fremsendelse af -information til købere reducerer særbehandlinger af ordrer og reducerer den samlede leveringstid for at få produkterne klar til salg Data Alignment Best Practice Nogle tiltag er uundværlige for at sikre, at er rigtigt kommunikeret i forsyningskæden. Disse tiltag sikrer, at data knyttet til enhver scannet stregkode er nøjagtige og opdaterede. Det er specielt vigtigt for produkter scannet i udgangskasserne, hvor manglende opdatering af data kan betyde, at lovkrav ikke overholdes. -nummersystemet betyder, at ethvert produkt i forsyningskæden, der er handlet (prissat, faktureret eller bestilt), kan blive unikt identificeret. De samlede omkostninger for -tildeling minimeres af alle parter i forsyningskæden, som overholder tildelingsreglerne. Følgende Best Practices guideline kan benyttes til alle slags produkter. Guidelinen er udviklet af producenter, distributører og detailhandlere for at fjerne enhver forvirring mellem produktidentifikation og produktlister i detailhandlens databaser. 1. Tildeling af og dannelse af en stregkode udfra nummeret er en teknisk proces, som er beskrevet i GS1 General Specifications. Kontakt GS1 Denmark for yderligere information. Tilføjelse af produkter på produktlister sker, når et nyt produkt tilføjes i et sortiment. Tilføjelse af produkter til produktlister er et resultat af forhandlinger mellem køber og sælger. Tildeling af er således uafhængig af tilføjelse af produkt til produktlister. 2. For at kunne styre og opdatere en produktdatabase, eller for at sikre at den korrekte information bliver kommunikeret til kunden, kan ændringer af et produkt betyde et nyt. Et nyt medfører ikke automatisk en ny registrering på produktlisten. 3. Tildeling af og registrering i databaser skal ses som to uafhængige beslutninger: Tildeling af er ikke et forhandlingsobjekt. 4. Mærkevareejer stiller al information om de produkter, som figurer på produktlisten, til rådighed for sine kunder. Ideelt set sendt i en EDI-meddelelse eller i et e-produktkatalog, senest når produktet tilføjes listen. I tilfælde af tidsbegrænsede kampagner eller produktændringer skal denne information kommunikeres lang tid før kampagnestart, sådan at detailhandlen har tid til at validere informationen og cirkulere denne internt. 8

7 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Når mærkevareejerskab ændres 2.1. Overtagelse og sammenlægning Eksisterende lager hos den virksomhed, som er blevet overtaget eller sammenlagt, kan beholde de unikke s, som de havde i forvejen. Produkter, der er produceret efter overtagelsen eller sammenlægningen, kan beholde de s, som er tildelt før overtagelsen, hvis den virksomhed, som overtager, beholder GS1-medlemskab. En overtagelse medfører, at nogle overtager en virksomhed og har ansvaret for virksomhedens GS1 Virksomhedspræfiks, såvel som deres aktiver og lokationer. Produkter, som den overtagede virksomhed producerer under dennes GS1 Virksomhedspræfiks, kan stadig anvendes efter overtagelsen, da den virksomhed, der overtager, har fuld kontrol over alle GS1 Virksomhedspræfiks. Hvis det ønskes, kan den virksomhed, der overtager, tildele alle overtagede produkter deres eksisterende GS1 Virksomhedspræfiks. Det er meget vigtigt at sikre, at samhandelspartnere er informeret i god tid før enhver ændring. En virksomhed skal være forsigtig ifb. med en centraliseret tildeling af alle numre under et GS1 Virksomhedspræfiks, da det resulterer i yderligere arbejde og datafilvedligeholdelse for kunder Delvis overtagelse Hvis en virksomhed køber en afdeling af en virksomhed, hvor GS1 Virksomhedspræfiks bliver brugt i en anden afdeling, som ikke er købt, skal den virksomhed, som har købt en afdeling, ændre i den købte afdeling inden for et år. Regler omhandlende brugen af sælgers s og andre GS1-identifikationsnumre skal tages med i overvejelserne omkring købskontakten. Køber skal hurtigst muligt tildele nye numre (fra egen nummerserie) til de nykøbte produkter. Køber har mulighed for at gøre dette, fx når emballagen skal redesignes eller genoptrykkes. Sælgende virksomhed må ikke genbruge de numre, salget omfatter, i fem år plus indeværende år - startende fra salgstidspunktet af afdelingen Opsplitning eller udskillelse Når en virksomhed opsplittes i to eller flere selvstændige virksomheder, er det nødvendigt, at alle GS1 Virksomhedspræfiks, som er tildelt den originale virksomhed, overføres til en af de nye virksomheder. Den virksomhed, som ikke har et GS1 Virksomhedspræfiks, skal ansøge om et nyt præfiks hos GS1-medlemsorganisationen. Beslutningen om, hvilken virksomhed, som skal have de eksisterende GS1 Virksomhedspræfikser, bør tages sådan, at færrest mulige nye -tildelinger skal finde sted. Beslutningen bør indgå i det lovmæssige grundlag for de nye virksomheder. Det er ikke nødvendigt at gennummerere eksisterende lager. Dog skal alle opsplitnings- eller udskillelsesvirksomheder, som har produkter mærket med numre fra et GS1 Virksomhedspræfiks, som virksomheden ikke længere besidder, ændre disse numre til numre med eget GS1 Virksomhedspræfiks, når nye labels eller emballager bliver fremstillet. Kunder bør i god tid informeres om disse ændringer. Opsplitnings- eller udskillelsesvirksomheder, som beholder et GS1 Virksomhedspræfiks, skal registrere internt, hvilke s, der stammer fra deres GS1 Virksomhedspræfiks, som er blevet tildelt produkter, som de ikke længere ejer. Virksomheden må ikke genbruge disse i mindst fem år plus indeværende år, efter at virksomheden, som ejede disse produkter, sidste gang leverede produkter identificeret ved disse. Derfor skal virksomheden, som ikke beholder GS1 Virksomhedspræfikset, enten holde virksomheden, der beholder GS1 Virksomhedspræfikset, informeret om datoerne for, hvornår produkter med dette GS1 Virksomhedspræfiks sidst blev leveret eller garantere en dato for, hvornår nummerskiftet vil være foretaget. Husk at meddele GS1 Denmark, hvis der sker ændringer i virksomhedens kontaktoplysninger. 9

8 Regler for tildeling af, v 1.1 juli tildelingsregler i ord og billeder 3.1. Markedsvarianter Ændring af sproget på produktemballage solgt på ét marked/i ét land. Eksempel: Sproget ændres fra dansk til engelsk. Spinat med oliven Spinach with olives på kolli Dette kolli indeholder to eller flere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 10

9 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Tilføjelse af endnu et sprog på produktemballage solgt på forskellige markeder (flersproget label). Eksempel: Emballagetekst på dansk og engelsk udvides med spansk. Skimmed milk Skummetmælk Skummetmælk Skimmed milk Leche descremada på kolli Dette kolli indeholder to eller flere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning i håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 11

10 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af flere sprog. Eksempel: Emballageteksten på dansk, spansk og portugisisk ændres til dansk, fransk og italiensk. Leche descremada Leite desnatada Skummetmælk Skummetmælk Lait écrémé Latte scremato på kolli Dette kolli indeholder to eller flere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 12

11 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Prøve- eller testprodukter. Bemærk: Hvis handelsenheden sælges gennem udgangskasserne (POS), skal der tildeles et til produktet. på prøve/testproduktet kan bibeholdes, hvis produktet bliver en succes, og det bliver muligt at bestille på. REVET OST Prøve 25 gram på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 13

12 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Sammensætninger af samme detailprodukt, men indhold er forskelligt. Bemærk: på den indeholdte enhed ændres ikke, men hver sammensætning skal identificeres ved et unikt. på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. Bemærk: Der skal være lige så mange s, som der er forskellige sammensætninger.

13 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Erstatning af detailenheder Mindre Ændringer Mindre ændringer er dem, som ikke er relevante for samhandelspartnere, fx ændringer, der ikke berører forbrugerdeklaration eller order-, fakturerings- eller lagerinformation. Producenter kan have behov for at skelne mellem disse mindre ændringer af detailenhedsvarianter, fx for at kunne udarbejde en salgsstatistik. Typer af ændringer af handelsenhed Mindre ændring af formulering af sprog på label, som vil erstatte den eksisterende detailenhed, og som ikke involverer nogen ændringer i deklarationen til kunden. Bemærk: Ændringen har ingen indvirkning på parterne i forsyningskæden, men er en mindre ændring af ingredienssammensætningen, der ikke ændrer beskrivelsen af detailenheden. Ingredientes: Duraznos Ingredientes: Jarabe Duraznos de glucosa Azúcar Jarabe de glucosa Azúcar Gelificante: Gelificante: pecticina Acidulante: Acido cítrico Conservador: Sorbato de potasio Conservador: Potassium Sorbate Ingredientes: Duraznos Ingredientes: Jarabe de glucosa Duraznos Azúcar Jarabe de glucosa Azúcar Gelificante: pecticina Gelificante: pecticina Acidulante: Acidulante: Acido cítrico Conservador: Benzoato de Sodio Conservador: Sodium Benzoate på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 15

14 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Mindre designmæssige ændringer. Bemærk: Mindre designmæssige ændringer, fx i forbindelse med fornyelse af emballage eller sæson/kampagneprodukter, som ikke berører andre -regler, vil ikke give anledning til, at et nyt skal tildeles. Tandpasta MMM Tandpasta MMM Tandpasta MMM Tandpasta MMM på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 16

15 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 En mindre (ikke-deklareret) ændring i nettovægt/antal/volume, fx ændringer af producentens tolerancer, berører ikke forbrugerdeklarationen). Bemærk: Ændringer som fx sker i forbindelse med en produktionsforbedring eller ændring af produktionstolerance, som ikke berører andre -regler, vil ikke kræve tildeling af et nyt. KAFFE 1 kg. 1 kg. KAFFE Reel vægt: 998 gram Reel vægt: 1000 gram på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 17

16 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af kolli Mindre ændringer af emballage på handelsenhedsniveau, hvor indholdet er en standard sammensætning. Bemærk: Denne type ændringer har ingen indfl ydelse på parterne i forsyningskæden. LECHE LECHE LECHK MÆLK MÆLK MÆLK LECHE LECHE LECHE LECHE LECHE LECHE på kolli I dette tilfælde har ændringen på kolliniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 18

17 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Mindre ændring af detailenhedens emballagemateriale, fx PET til HDPE. Bemærk: Denne type ændring har ingen indfl ydelse på parterne i forsyningskæden. MINERALVAND XXX MINERALVAND XXX på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 19

18 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Når en detailenhed eller et kolli indeholder et tilfældigt mix af enheder (f.eks. forskellige farver/smag af is), og det tilfældige mix er ændret. Bemærk: Hvis mixet er tilfældigt, vil ændring til et nyt mix ikke have nogen indfl ydelse på forbrugerdeklaration eller parterne i forsyningskæden. Samme CHUPETINES SLIKPINDE SLIKPINDESLIKPINDE på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 20

19 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af handelsenhed Sæsonopskrift, fx "Yoghurt med sæsonfrugt : Frugtindholdet kan ændres fra sæson til sæson. Bemærk: Forbrugerdeklarationen bibeholdes uanset sæson. på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 21

20 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Store Ændringer Store ændringer er dem, der kræver, at samhandelspartnerne skal kunne skelne i deres systemer mellem en gammel og en ny detail- eller handelsenhed, fx hvis forbrugerdeklarationen er ændret eller ordre-, fakturering eller lagerinformation er berørt. Ændringer i nettovægt eller deklarerede enheder. Bemærk: Ændringerne betyder, at hyldeforkanterne (forbrugerdeklarationen) også skal ændres. Kan der ikke skelnes mellem en gammel og en ny detailenhed, kan det betyde ukorrekt enhedspris på hyldeforkanten og betyde, at lovkrav ikke overholdes. Tomater Tomater 380 gr. 360 gr. på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau.

21 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af formuleringen på emballagen, som skal få forbrugeren til at skelne det nye produkt fra det gamle. Bemærk: Ændringen betyder, at hyldeforkanten (forbrugerdeklarationen) skal ændres. MEL ZZZ MEL ZZZ NU MED KLID på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 23

22 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 handelsenhed, her detailenhed Ændring af det eksisterende produktnavn, mærke eller beskrivelse af handelsenheden (deklaration til forbruger). Bemærk: Ændringen medfører ændring i hyldeforkanten (forbrugerdeklarationen) ØL BLACKS 35 cl ØL BLASS 35 cl på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 24

23 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Enhver ændring af dimension eller bruttovægtændringer på mere end 20% af emballagen. Bemærk: Space management software og logistiske systemer skal opdateres for at sikre optimal hyldepladstildeling. Franske kartofler 150 gram Franske kartofler 150 gram på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produkter i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 25

24 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af handelsenhed Ændringer af sammensætning i et produktsortiment, fx 30/50/80/40 ændres til 40/60/40/60. GÆLDER IKKE for detailenheder på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere forskellige detailenheder. Ændring af produktsammensætning betyder nyt på kolliniveau. ABRIKOS ABRIKOS HINDBÆR YOGUR ABRIKOS ABRIKOS YOGUR YOGUR HINDBÆR ABRIKOS HINDBÆR HINDBÆR YOGUR YOGUR YOGUR ABRIKOS HINDBÆR HINDBÆR YOGUR YOGUR YOGUR YOGUR YOGUR YOGUR 26

25 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Store ændringer i funktionalitet, fx ny softwareversion. Bemærk: Det anbefales, at et nyt tildeles både på detailenhedsniveau og kolliniveau for at sikre, at alle parter i forsyningskæden kan skelne gammel fra ny. Soft Tecnosoft Version 2.0 Soft Tecnosoft Version 2.1 NY VERSION på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Når der tildeles et nyt på detailenheden, der har betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, skal der også tildeles et nyt på kolliniveau. 27

26 Regler for tildeling af, v 1.1 juli Parallelle detail- og handelsenheder Kampagner, som ikke berører Kampagner er som regel en kortvarig produktændring, hvor produktet præsenteres for kunden på en anden måde. Denne sektion fremhæver eksempler på kampagner, hvor på detailenhedsniveau beholdes. To eller fl ere detailenheder (ikke fastgjort eller bundet sammen) som begge kan købes seperat. Eksempel: Tilbud som køb-to-få-en-gratis. KØB 2 FÅ 1 GRATIS S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O S H A M P O O SHAMPOO på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. Bemærk: Der sker ingen ændring, medmindre de to detailenheder transporteres sammen i én fysisk indpakning, hvor de tidligere blev transporteret hver for sig.

27 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 To (eller fl ere) detailenheder, der er bundet sammen, fx designet til at promovere et nyt produkt, hvor emballagens mål ikke berører space management/hyldeoptimering. Bemærk: Denne type ændringer berører ikke parterne i forsyningskæden. A C O N D I C I O N A D O R PRØVE SHAMPOO på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 29

28 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 To detailenheder, som ikke er bundet sammen, hvor det ene produkt er gratis, når det andet produkt købes. Bemærk: Ændringen berører ikke det originale produkt. ÅNER BESPÅNER ÅNER SÆBESP SÆ SÆBESP Samme Mismo KØB 1 PAKKE SÆBE OG FÅ GRATIS SKYLLEMIDDEL VED KASSEN på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. Bemærk: Gælder kun, når det gratis produkt ikke leveres i den samme fysiske enhed. Samme Mismo 30

29 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Et gratis produkt lagt i detailenhedsemballagen, der ikke ændrer kvantiteten af detailenheden, og kampagneproduktet sælges til samme pris som det normale produkt. Bemærk: Ændringen berører ikke parterne i forsyningskæden. HONNING MÜSLI Samme HONNING MÜSLI FIND EN GRATIS LINEAL I PAKKEN på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 31

30 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 ens udseende. Udseendet af detailenheden er ændret på grund af en kampagne, fx en jubilæumsudgave. Bemærk: Ændringen berører ikke parterne i forsyningskæden. Forbrugerdeklarationer ændres ikke SIDRA CC Samme o SIDRA CC JUBILÆUMS- UDGAVE på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 32

31 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Discountkupon: En detailenhed kan have en discountkupon i pakken eller på pakken. Bemærk: Ændringen berører ikke prisfastsættelse, ordre- eller faktureringsprocessen. Hvis kunden får valget mellem køb af detailenhed eller handelsenhed (kolli) med eller uden discountkuponer, skal der tildeles et separat. Gælder kun, når kuponen ikke har en udløbsdato. TOAST BRØD Få 10% Rabat på dit næste køb på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. 33

32 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 En detailenhed kan have en kupon eller andet printet på emballage, som viser, at produktet er købt. Kunden kan derefter returnere kuponen til producenten og modtage en rabat. Bemærk: Hvis kuponen er tidsbegrænset, skal produktet behandles som et nyt produkt, og derfor tildeles et nyt. P Ø L S E R Indsend denne kupon til PO. Boks 1010 og få 20% rabat på dit næste køb på kolli Dette kolli indeholder to eller fl ere af ovennævnte detailenheder. I dette tilfælde har ændringen på detailenhedsniveau ingen betydning for håndtering af produktet i forsyningskæden, og derfor bibeholdes på alle pakkeniveauer. Bemærk: Gælder kun, når kuponerne ikke har en udløbsdato. 34

33 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Ændring af kolli Når enheder er købt af detailhandler til normal pris, og detailhandleren får flere enheder gratis med i købet. Bemærk: Når kvantiteten af et produkt øges (et produkt mere i kassen), skal der tildeles et nyt. x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder + x 20 enheder x 20 enheder x 20 enheder GAVE GAVE x 20 enheder x 20 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder GAVE i kolli x 22 enheder x 22 enheder x 22 enheder GAVE inde i kollii kolli på kolli Bemærk: Hvis antallet af normale kasser øges, fx køb 10 kasser og få 1 gratis, skal der ikke ændres på kassen. Bemærk: Når antallet af produkter i kassen øges, skal der tildeles et nyt til kassen. 35

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder v 3, september 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Forord 5 1.0 Introduktion 6 2.0 Oversigt over GS1-identifikationsnumre og GS1-stregkoder

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger Henrik Pedersen og Kim Laursen Agenda 1) Valg af registreringsform 2) Valg af opgørelsesmetode 3) Opgørelse / afregning til SKAT 4) Dokumentation 5) Afrunding

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync v 0.5 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Brugervejledning til GS1Trade Sync:... 4 Logon:... 4 Forsiden:... 5 Opret en Basisenhed:... 6 Første

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

NYTTIGE OVERVEJELSER FØR IMPLEMENTERING AF T-DOC

NYTTIGE OVERVEJELSER FØR IMPLEMENTERING AF T-DOC NYTTIGE OVERVEJELSER FØR IMPLEMENTERING AF T-DOC Version EDU4146_01_DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 2. NYTTIGE OVERVEJELSER... 3 2.1. Har I særlige ønsker til design af pakkelister og etiketter?...

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 LEVERINGSFORSKRIFT 2011 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 11 gyldne regler i forbindelse med leverancer til Saint-Gobain Distribution Denmark A/S 1. LEVERINGSSIKKERHED

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

Ejendomsmæglerpakken

Ejendomsmæglerpakken Ejendomsmæglerpakken Derfor ejendomsmæglerpakken Vores sortiment dækker alt det, I skal bruge, til at markedsføre jeres sager Missionen er både at vise de gode priser, men også at inspirere til nye skiltnings-

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark.

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark. Vilkår & betingelser for deltagelse i panelet GfK Mini-Danmark A. Indledning GfKs virksomhed GfK Danmark A/S (herefter GfK), Sylows alle 1, 2000 Frederiksberg, er et full-service markedsanalyseinstitut,

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Vejledning for annoncering

Vejledning for annoncering Side 1 Denne vejledning indeholder oplysninger til brug ved annoncering på Aller Media A/S ( Aller ) prisportaler, EDBpriser.dk, DVDpriser.dk, HIFIpriser.dk, SPILpriser.dk og PRISER.dk. Vejledningen har

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Vand & reklame Vejl. prisliste august 2012 Side 1

Vand & reklame Vejl. prisliste august 2012 Side 1 Vand & reklame Side 1 Go TID Pulje tryk 4-6 uger. Inkl. levering til brofaste øer AQUA D vand m/private label 2 pl. 3 pl. 4 pl. 5 pl. 6 pl. 8 pl. 10 pl. 20 pl. 33 pl. kr. 3,42 kr. 3,25 kr. 3,09 kr. 3,03

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Opdateret: 1. marts 2015

Opdateret: 1. marts 2015 Opdateret: 1. marts 2015 Autodesk er i færd med gradvist at omlægge nye softwarekøb for vores produkter til udelukkende at være tilgængelige som abonnementsaftaler. I første fase af denne overgang bliver

Læs mere

ØKOLOGISK HAVTORN ØKOLOGISK HAVTORN VIN. Se hele sortimentet på www.biogan.dk ØKOLOGISK HAVTORN MARMELADE M/AGAVESIRUP

ØKOLOGISK HAVTORN ØKOLOGISK HAVTORN VIN. Se hele sortimentet på www.biogan.dk ØKOLOGISK HAVTORN MARMELADE M/AGAVESIRUP NYHEDER OG TILBUD MAJ/JUNI 2014 ØKOLOGISK HAVTORN Køb 2 varianter og få 5% rabat Køb 4 varianter og få 10% rabat Nyd et glas vin lavet af havtorn og ikke andet. Havtorn vin har en frisk smag Nyd den kold,

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

JKS BASISKATALOG Onlineshop Koncept Service Totalløsninger

JKS BASISKATALOG Onlineshop Koncept Service Totalløsninger JKS BASISKATALOG Onlineshop Koncept Service Totalløsninger Vi samler brikkerne så det er let for dig at holde styr på rengøringen! RING 97 40 31 33 det grønne valg svanemærkede produkter i høj kvalitet

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium

Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium Biomedicinsk Laboratorium er den centrale dyreforsøgsfacilitet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Odense

Læs mere

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING Juni 2001 Version 1 Dette mærkningskoncept indeholder en vejledning og anbefalinger til, hvordan EAN UCC standarden kan benyttes til at opfylde Rådets og Parlamentets

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Kasseløsning. - V i g ø r d e t l e t t e r e -

Kasseløsning. - V i g ø r d e t l e t t e r e - Kasseløsning - V i g ø r d e t l e t t e r e - CompuCash samler alle opgaver i restauranten, butikken og kiosken i ét og samme system. Vi tilbyder en helt unik program tilpasning - både til den enkelte

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød. Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk

Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød. Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk Kompetencer: Vores ansatte har kompetencer indenfor salg, projektledelse og udvikling Største

Læs mere

Fra stewardessekaffe til genial emballage

Fra stewardessekaffe til genial emballage Fra stewardessekaffe til genial emballage Vi er i starten af 90 erne i en flyver. Jakob Vangby har netop bestilt en kop kaffe, og kigger nervøst på bakken med den skoldhede kaffe. Bakken har slagside,

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32

Læs mere

www.brother.dk QL-labelguide

www.brother.dk QL-labelguide www.brother.dk QL-labelguide Indhold. Hjemmekontor. Kontor. Lager og postcentre. Medicin og laboratorium. Detail og fødevareindustri. Uddannelse. Jura og økonomi. Gæster og eventmanagement. DK-etiket og

Læs mere

Har du det rigtige fokus?

Har du det rigtige fokus? Har du det rigtige fokus? Opdag en bedre måde at arbejde på Professionel fotograf eller seriøs hobby knipser? Så er Foto its unikke fotografsystem lige noget for dig. Det indeholder alt, hvad du har behov

Læs mere

Brugervejledning Pædagogisk IT (PIT) Webshop

Brugervejledning Pædagogisk IT (PIT) Webshop Brugervejledning Pædagogisk IT (PIT) Webshop Dato: 1. april 2014 Version 1.0 Brugervejledning PIT Webshop Side 2 af 14 Indhold Velkommen til PIT Webshop... 3 Bestillingsprocessen i ord... 4 Bestillingsprocessen

Læs mere

Velkommen v/ Øst Thomas Høy, Inco og Vest Søren Berthelsen, Dansk Cater Præsentation af Elektroniske priser v/ Carsten Vikkelsøe & Erik Frydendal

Velkommen v/ Øst Thomas Høy, Inco og Vest Søren Berthelsen, Dansk Cater Præsentation af Elektroniske priser v/ Carsten Vikkelsøe & Erik Frydendal Agenda. Velkommen v/ Øst Thomas Høy, Inco og Vest Søren Berthelsen, Dansk Cater Præsentation af Elektroniske priser v/ Carsten Vikkelsøe & Erik Frydendal Baggrund, forløb, krav, muligheder, systemet, sikkerhed,

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT - 2015 -

PRODUKTOVERSIGT - 2015 - PRODUKTOVERSIGT - 2015 - MINTANINE Mintanine - intens frisk mynte smag, en helt ny smagsoplevelse inden for energi drikke. Indeholder koffein og guarana. Brug Mintanine som en frisk energi drik og tørstslukker,

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

ARK & PAPIR FRA KARTON ANTIM 65 TESTLINER KARTON + PE SILKEKARDUS. Her finder du ark & papir til alle formål. ALBE Emballage A/S Tlf.

ARK & PAPIR FRA KARTON ANTIM 65 TESTLINER KARTON + PE SILKEKARDUS. Her finder du ark & papir til alle formål. ALBE Emballage A/S Tlf. ARK & PAPIR FRA Her finder du ark & papir til alle formål KARTON KARTON + PE TESTLINER ANTIM 65 SILKEKARDUS 89 Ark og papir til alle formål alt hvad du har brug for Testliner - Mellemlægspap Testliner

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler?

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler? POST 1 Køb økologisk. Økologisk landbrug er bedre for miljøet, og der gennemføres hele tiden forsøg for at se, om det også er sundere at spise. På noget kaffe, te, chokolade og bananer er der mærket fairtrade.

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm 1 Denne PDF fil består af 1. Evalueringstest ( side 1-5) 2. Elevstatusark (side 6) 3. Eksempler på henvisningsopgaver (s. 7-12 ) - vist med fed/kursiv skrift på statusarket. Matematik Test 6 Navn: Klasse

Læs mere

GlaxoSmithKline Pharma A/S INT (Denmark)

GlaxoSmithKline Pharma A/S INT (Denmark) Juli 2013 Kære leverandør GlaxoSmithKline Pharma går over til elektronisk fakturering - som del af GlaxoSmithKline Pharma s (GSK) igangværende politik med løbende at forbedre effektivitet og service (for

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1 Interview med Aarstidernes distributionschef, Palle Pagh. Bilag 2 Uddrag af mailkorrespondance med vognmand, Benny Olesen

Bilagsoversigt. Bilag 1 Interview med Aarstidernes distributionschef, Palle Pagh. Bilag 2 Uddrag af mailkorrespondance med vognmand, Benny Olesen Bilagsoversigt Bilag 1 Interview med Aarstidernes distributionschef, Palle Pagh Bilag 2 Uddrag af mailkorrespondance med vognmand, Benny Olesen Bilag 3 Uddrag af telefonsamtale med vognmand, Benny Olesen

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter Generelt Leverings- og reklamationsbestemmelser i henhold til General Trade Rules. Alle tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg. En ordre kan først betragtes som accepteret og bindende

Læs mere