TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012"

Transkript

1 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP

2 Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje i hjemmeplejen. Alle borgere, der ikke bor i plejebolig, og som modtager hjemmepleje visiteret af Aarhus Kommune, er blevet spurgt. Formålet med undersøgelsen er at gøre hjemmeplejen bedre for borgerne. Rapporten viser for den enkelte leverandør, hvor brugerne er godt tilfredse og hvor vi kan gøre det bedre. For hele kommunen er 77% af borgerne tilfredse med hjemmehjælpen alt i alt. Det er et flot tal, men vi har et mål om at blive endnu bedre. Hvis du er interesseret i at se yderligere resultater fra brugerundersøgelsen kan du hente de øvrige rapporter via følgende link Med venlig hilsen Rapporten er et godt udgangspunkt for drøftelser ved den enkelte leverandør og den fortsatte udvikling af kvaliteten i vores ydelser til borgerne. Vi håber den bliver et anvendeligt og hjælpsomt redskab. Thomas Medom 2

3 Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for Århus Private Hjemmehjælp. På næste side beskrives den samlede undersøgelse og datagrundlaget for denne rapport. På side 5 findes en vejledning i at læse undersøgelsens resultater. På siderne 6-13 præsenteres resultaterne for leverandøren på samtlige spørgsmål i undersøgelsen. Resultaterne sammenlignes med leverandørens egne resultater fra 2010 hvis de findes og med de samlede resultater for Aarhus Kommune. Efter resultaterne for Århus Private Hjemmehjælp præsenteres resultaterne for alle de private leverandører. Resultaterne for hver privat leverandør sammenlignes både med resultaterne for hele kommunen og med leverandørens resultater fra Af hensyn til brugernes anonymitet rapporteres kun resultater for private leverandører med 5 eller flere gennemførte besvarelser. 3 Forsidebillede: Your Rainbow Panorama på Aros Aarhus Kunstmuseum. Foto gengivet med tilladelse fra Claus Bang.

4 Om undersøgelsen Denne rapport præsenterer resultaterne af Brugerundersøgelsen 2012 i Aarhus Kommune for Århus Private Hjemmehjælp. Undersøgelsen er gennemført i september og oktober 2012 i samarbejde med analyseinstituttet Epinion, som har stået for dataindsamlingen og sikret brugernes fulde anonymitet. Samtlige brugere blev i et invitationsbrev tilbudt at deltage i undersøgelsen ved at besvare et papirspørgeskema, udfylde besvarelse på internettet eller gennemføre et telefoninterview. Svarprocent Svarprocenten fortæller hvor mange af leverandørens brugere, der har svaret på spørgeskemaet. Hvis svarprocenten er høj giver resultaterne et repræsentativt billede af tilfredsheden hos den private leverandør. En lav svarprocent betyder ikke at resultaterne er forkerte, men at man kun kender en del af brugernes svar og derfor må tilpasse det videre arbejde herefter. Svarprocenten i hele Aarhus Kommune er 59%. Resultaterne i denne rapport er baseret på i alt 13 besvarelser fra brugere hos Århus Private Hjemmehjælp. Det giver en svarprocent for leverandøren på 65%. Resultater og sammenligninger Rapporten indeholder svarfordelingerne blandt brugerne hos Århus Private Hjemmehjælp. Du kan finde en detaljeret læsevejledning til resultaterne på næste side. Resultaterne for leverandøren sammenlignes med resultaterne for hele Aarhus Kommune, og rapporten giver derfor indblik i, om tilfredsheden med leverandøren ligger over eller under gennemsnittet for hele Aarhus Kommune. I de tilfælde hvor det er muligt er resultaterne også sammenlignet med leverandørens egne resultater fra brugerundersøgelsen

5 Læsevejledning (eksempel) 2010 HELE KOMMUNEN Hvor tilfreds er du med hjemmehjælpen alt i alt? 295 4,1 +0,3 +0,1 45% 30% 10% 5% 5% 5% BEMÆRK: Resultaterne her er et eksempel. Se leverandørens egne resultater på side 6. Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke I eksemplet har 295 personer svaret på spørgsmålet. Der vises kun resultater, hvis 5 eller flere har svaret på spørgsmålet. Gennemsnits-scoren for spørgsmålet er 4,1. Den højeste score er 5, (»Meget tilfreds«) og den laveste score er 1 (»Meget utilfreds«).»ved ikke«indgår ikke i beregningen af gennemsnit. I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som i eksemplet går fra»meget tilfreds«til»meget utilfreds«. I det viste eksempel har 45% svaret»meget tilfreds«, 30%»Tilfreds«, 10%»Hverken tilfreds eller utilfreds«, 5%»Utilfreds«, 5%»Meget Utilfreds«og 5%»Ved ikke«på det første spørgsmål. Af grafiske årsager vises procenttal under 4% ikke. Leverandørens resultater sammenlignes med egne resultater fra 2010 hvis muligt og de samlede resultater for Aarhus Kommune. I det viste eksempel er den gennemsnitlige tilfredshed 0,3 point højere end i 2010 og 0,1 point højere end i hele Aarhus Kommune 5

6 SEKTION 1 Tilfredsheden med hjemmehjælpen I denne sektion præsenteres resultaterne for tilfredsheden med hjemmehjælpen og andre emner for Århus Private Hjemmehjælp brugere. Alle resultater om tilfredshed er sammenlignet med gennemsnittet for hele Aarhus Kommune og leverandørens egne resultater fra 2010 hvor muligt. 6

7 Tilfredshed med hjemmehjælpen 2010 HELE KOMMUNEN Hvor tilfreds er du med hjemmehjælpen alt i alt? 12 33% 42% 17% 8% Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp til eksempelvis rengøring, indkøb, vask mm.? Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager alt i alt? Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager om dagen? Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager om aftenen? 10 50% 20% 30% Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager om natten? 0 Falck Hjemmepleje, Privatplejen Aps og Svaneservice Aps er de eneste private leverandører, der leverer pleje-ydelser. For øvrige leverandører afspejler svaret tilfredsheden blandt de borgere, som leverandøren leverer andre ydelser til. Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 2010 HELE KOMMUNEN I hvilken grad får du den hjælp, du har fået bevilget? 13 69% 31% I hvilken grad optræder personalet venligt og lyttende? 13 77% 8% 8% 8% I hvilken grad støtter personalet dig til selv at klare de daglige gøremål? % 18% 27% 9% 27% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke

8 Tilfredshed med hjemmehjælpen Hvor tilfreds er du med hjemmehjælperens overholdelse af de aftalte tidspunkter? Hvor tilfreds er du med antallet af forskellige hjemmehjælpere i dit hjem? Hvor tilfreds er du med hjemmehjælperens imødekommenhed overfor individuelle ønsker og behov? 13 62% 38% % 17% 17% % 15% 8% 8% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 2010 HELE KOMMUNEN I hvilken grad får du hjælpen på det tidspunkt, der passer ind i din døgnrytme? I hvilken grad oplever du, at det er let at komme i kontakt med de relevante medarbejdere i forhold til den hjælp, du modtager? 13 69% 23% 8% % 8% 31% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 8

9 Rehabilitering I hvilken grad oplever du, at du selv medvirker til at opstille dine egne mål? I hvilken grad oplever du, at træningen hjælper dig med at klare hele eller dele af din hverdag igen? I hvilken grad oplever du, at det personale, der kommer i dit hjem, hjælper dig med at få en god hverdag? Privatplejen Aps og Svaneservice Aps er de eneste private leverandører, der leverer ydelser indenfor rehabilitering.. For øvrige leverandører afspejler svaret tilfredsheden blandt de borgere, som leverandøren leverer andre ydelser til. 8 13% 13% 75% % 13% 75% % 13% 75% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 9

10 Aktiviteter 2010 HELE KOMMUNEN Hvordan ser du som helhed på dit lokalcenter? 13 15% 31% 8% 46% Meget positivt Positivt Hverken/eller Negativt Meget negativt Ved ikke Kender du tilbuddene om aktiviteter i dit lokalområde, fx motion, fællesskab, hobby og underholdning? 13 23% 62% 15% Ja Nej Ved ikke Hvor ofte deltager du i aktiviteter eller samvær med pårørende, familie, venner? 11 36% 9% 18% 36% Ca. 2 gange pr. uge eller oftere Ca. 1 gang pr. uge Ca. 1-3 gange pr. måned Sjældnere Aldrig Ved ikke I hvilken grad har du nogen at dele hverdagens sorger og glæder med? 13 62% 15% 15% 8% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 10

11 Helbred Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? 13 46% 54% Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Hvor tilfreds har du været med hjælpen fra Aarhus Kommune efter din seneste udskrivelse fra hospitalet? 2 Spørgsmålet er kun stillet til personer, der har været indlagt inden for de seneste 12 måneder. 11

12 Velfærdsteknologi I Aarhus Kommune arbejdes der målrettet med indførelse af nye teknologiske løsninger, som kan gøre dagligdagen lettere for borgerne og mere uafhængige af hjælp fra personalet. Det er eksempelvis: Toiletter med indbygget bidetfunktion Spisemaskiner - der giver mulighed for, at man kan spise selv Elektronisk medicindosering - der hjælper en til at huske at tage sin medicin Hvor tilfreds er du med disse (teknologiske) løsninger? 0 Spørgsmålet er kun stillet til personer, der har velfærdsteknologiske løsninger i dag Er du interesseret i at få sådan sådanne løsninger? 12 Spørgsmålet er kun stillet til personer, der ikke har velfærdsteknologiske løsninger i dag 8% 58% 33% Ja Nej Ved ikke 12

13 2 Tilfredsheden med hjemmehjælpen for alle private leverandører I denne sektion præsenteres resultaterne af brugerundersøgelsen alle de Århus Private Hjemmehjælp. Alle resultater om tilfredshed er sammenlignet med resultaterne for hele Aarhus Kommune 13

14 Læsevejledning Privat leverandør-resultater (eksempel) I rapporten for de privat leverandører viser hver side resultaterne på ét spørgsmål. Spørgsmålet fremgår af overskriften. Hver række viser resultaterne for den enkelte leverandør, samt resultatet for alle private leverandører samlet. Leverandørerne er sorteret efter resultatet på spørgsmålet om tilfredshed med hjemmehjælpen alt i alt. Længst til højre sammenlignes resultatet for hver privat leverandør med resultatet fra 2010, hvis de findes og det samlede resultat for hele kommunen. Resultater vises kun ved 5 eller flere besvarelser for den privat leverandør. Resultaterne for hver leverandør rapporteres på samme måde som resultaterne for hele kommunen. Længst til venstre fremgår antallet af svar for hver privat leverandør på spørgsmålet. Dernæst vises svarfordelingen i de forskellige svarkategorier. Desuden beregnes en gennemsnits-score på en skala fra 1-5, hvor Ved ikke er udeladt. 14

15 Hvor tilfreds er du med hjemmehjælpen alt i alt? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 42% 10% 5% 4% Privatplejen ApS % 48% 11% 4% 4% Elite Miljø A/S % 43% 10% 8% 4% Alle private leverandører % 46% 11% 5% BR Service % 44% 13% 4% 4% 5% Århus Private Hjemmehjælp 12 33% 42% 17% 8% Svane Service ApS % 45% 11% 7% 5% Falck Hjemmepleje 83 19% 46% 12% 8% 13% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 15

16 Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp til eksempelvis rengøring, indkøb, vask, mm.? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 36% 9% 8% 9% Privatplejen ApS % 45% 11% 5% 5% Elite Miljø A/S % 43% 10% 7% 8% Alle private leverandører % 42% 11% 7% 4% 6% BR Service % 41% 9% 5% 5% 5% Århus Private Hjemmehjælp 10 50% 20% 30% Svane Service ApS 99 31% 36% 13% 10% 4% 5% Falck Hjemmepleje 78 17% 36% 17% 14% 13% 4% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 16

17 Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager om dagen? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S 5 20% 40% 20% 20% Privatplejen ApS 75 29% 55% 11% 4% Elite Miljø A/S 1 Alle private leverandører % 50% 9% 8% BR Service 2 Århus Private Hjemmehjælp 0 Svane Service ApS 34 32% 47% 15% 6% Falck Hjemmepleje 19 26% 37% 16% 16% 5% Falck Hjemmepleje, Privatplejen Aps og Svaneservice Aps er de eneste private leverandører, der leverer pleje-ydelser. For øvrige leverandører afspejler svaret tilfredsheden blandt de borgere, som leverandøren leverer andre ydelser til. Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds 17

18 Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager om aftenen? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S 3 Privatplejen ApS 40 30% 48% 13% 8% Elite Miljø A/S 0 Alle private leverandører 67 27% 46% 13% 9% 4% BR Service 2 Århus Private Hjemmehjælp 0 Svane Service ApS 16 19% 50% 13% 13% 6% Falck Hjemmepleje 12 25% 33% 17% 17% 8% Falck Hjemmepleje, Privatplejen Aps og Svaneservice Aps er de eneste private leverandører, der leverer pleje-ydelser. For øvrige leverandører afspejler svaret tilfredsheden blandt de borgere, som leverandøren leverer andre ydelser til. Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds 18

19 Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager om natten? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S 0 Privatplejen ApS 15 33% 40% 13% 7% 7% Elite Miljø A/S 0 Alle private leverandører 27 30% 41% 15% 11% 4% BR Service 1 Århus Private Hjemmehjælp 0 Svane Service ApS 9 11% 56% 22% 11% Falck Hjemmepleje 4 Falck Hjemmepleje, Privatplejen Aps og Svaneservice Aps er de eneste private leverandører, der leverer pleje-ydelser. For øvrige leverandører afspejler svaret tilfredsheden blandt de borgere, som leverandøren leverer andre ydelser til. Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds 19

20 Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager alt i alt? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S 4 Privatplejen ApS 75 27% 55% 11% 5% Elite Miljø A/S 3 Alle private leverandører % 49% 11% 7% 5% BR Service 2 Århus Private Hjemmehjælp 0 Svane Service ApS 32 31% 38% 16% 6% 9% Falck Hjemmepleje 17 24% 41% 6% 24% 6% Falck Hjemmepleje, Privatplejen Aps og Svaneservice Aps er de eneste private leverandører, der leverer pleje-ydelser. For øvrige leverandører afspejler svaret tilfredsheden blandt de borgere, som leverandøren leverer andre ydelser til. Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds 20

21 I hvilken grad får du den hjælp, du har fået bevilget? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 34% 5% Privatplejen ApS % 37% 6% 6% Elite Miljø A/S % 33% 5% Alle private leverandører % 35% 4% 7% BR Service % 33% 4% 5% Århus Private Hjemmehjælp 13 69% 31% Svane Service ApS % 32% 15% 4% Falck Hjemmepleje 85 32% 35% 6% 19% 6% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 21

22 I hvilken grad optræder personalet venligt og lyttende? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 9% 5% Privatplejen ApS % 20% Elite Miljø A/S % 17% Alle private leverandører % 19% BR Service % 18% Århus Private Hjemmehjælp 13 77% 8% 8% 8% Svane Service ApS % 24% 4% 4% Falck Hjemmepleje 87 59% 28% 5% 5% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 22

23 I hvilken grad støtter personalet dig til selv at klare de daglige gøremål? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 19% 12% 6% 16% 11% Privatplejen ApS % 19% 14% 6% 18% 13% Elite Miljø A/S % 18% 15% 19% 20% Alle private leverandører % 20% 14% 6% 18% 14% BR Service % 18% 9% 5% 21% 19% Århus Private Hjemmehjælp 11 18% 18% 27% 9% 27% Svane Service ApS % 28% 16% 5% 10% 8% Falck Hjemmepleje 82 13% 21% 18% 11% 24% 12% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 23

24 Hvor tilfreds er du med hjemmehjælperens overholdelse af de aftalte tidspunkter? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 22% 4% 6% 4% Privatplejen ApS % 39% 8% 7% Elite Miljø A/S % 42% 7% 5% 5% Alle private leverandører % 38% 8% 8% 4% BR Service % 40% 10% 6% Århus Private Hjemmehjælp 13 62% 38% Svane Service ApS % 41% 10% 9% Falck Hjemmepleje 89 13% 39% 7% 26% 13% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 24

25 Hvor tilfreds er du med antallet af forskellige hjemmehjælpere i dit hjem? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 30% 5% 11% 7% 4% Privatplejen ApS % 38% 10% 9% 8% 6% Elite Miljø A/S % 38% 12% 8% 6% 6% Alle private leverandører % 35% 10% 11% 8% 7% BR Service % 34% 11% 5% 7% 12% Århus Private Hjemmehjælp 12 67% 17% 17% Svane Service ApS % 32% 12% 13% 5% 6% Falck Hjemmepleje 85 7% 25% 11% 28% 25% 5% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 25

26 Hvor tilfreds er du med hjemmehjælperens imødekommenhed overfor individuelle ønsker og behov? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 34% 5% 4% 5% Privatplejen ApS % 42% 11% 5% Elite Miljø A/S % 36% 9% 7% Alle private leverandører % 40% 10% 5% BR Service % 42% 6% 7% Århus Private Hjemmehjælp 13 69% 15% 8% 8% Svane Service ApS % 37% 14% 6% Falck Hjemmepleje 85 18% 52% 14% 6% 7% 4% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 26

27 I hvilken grad får du hjælpen på det tidspunkt, der passer ind i din døgnrytme? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 25% 6% 4% Privatplejen ApS % 36% 7% Elite Miljø A/S % 37% 5% 4% Alle private leverandører % 35% 4% 6% BR Service % 36% 5% Århus Private Hjemmehjælp 13 69% 23% 8% Svane Service ApS % 33% 8% Falck Hjemmepleje 89 34% 39% 8% 12% 6% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 27

28 I hvilken grad oplever du, at det er let at komme i kontakt med de relevante medarbejdere i forhold til den hjælp, du modtager? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 20% 5% 4% 7% Privatplejen ApS % 32% 6% 6% 7% Elite Miljø A/S % 29% 9% 5% 5% 7% Alle private leverandører % 29% 7% 6% 7% BR Service % 27% 7% 5% 5% 7% Århus Private Hjemmehjælp 13 62% 8% 31% Svane Service ApS % 28% 9% 4% 4% 6% Falck Hjemmepleje 90 29% 30% 10% 16% 8% 8% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 28

29 I hvilken grad oplever du, at det personale, der kommer i dit hjem, hjælper dig med at få en god hverdag? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S 92 33% 18% 8% 4% 11% 26% Privatplejen ApS % 23% 10% 5% 9% 28% Elite Miljø A/S % 17% 10% 10% 30% Alle private leverandører % 21% 10% 5% 9% 27% BR Service % 21% 4% 4% 9% 28% Århus Private Hjemmehjælp 8 13% 13% 75% Svane Service ApS 84 35% 21% 10% 5% 10% 20% Falck Hjemmepleje 73 15% 26% 21% 10% 11% 18% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 29

30 Hvor ofte deltager du i aktiviteter eller samvær med pårørende, familie, venner? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 17% 12% 25% 6% Privatplejen ApS % 23% 13% 14% 14% Elite Miljø A/S % 26% 12% 12% 11% 5% Alle private leverandører % 23% 14% 11% 15% BR Service % 26% 16% 8% 17% Århus Private Hjemmehjælp 11 36% 9% 18% 36% Svane Service ApS % 21% 13% 7% 18% Falck Hjemmepleje 84 27% 24% 24% 10% 14% Ca. 2 gange pr. uge eller oftere Ca. 1-3 gange pr. måned Ca. 1 gang pr. uge Sjældnere 30

31 I hvilken grad har du nogen at dele hverdagens sorger og glæder med? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S % 27% 4% 13% 7% Privatplejen ApS % 32% 5% 13% 7% Elite Miljø A/S % 25% 5% 14% 5% Alle private leverandører % 29% 4% 14% 7% BR Service % 22% 18% 8% Århus Private Hjemmehjælp 13 62% 15% 15% 8% Svane Service ApS % 32% 4% 13% 11% Falck Hjemmepleje 89 40% 28% 18% 8% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 31

32 Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Bruger - Hjælper Formidlingen A/S 112 4% 6% 33% 39% 17% Privatplejen ApS 504 8% 33% 44% 15% Elite Miljø A/S 156 7% 31% 50% 12% Alle private leverandører % 31% 44% 17% BR Service 159 8% 30% 41% 19% Århus Private Hjemmehjælp 13 46% 54% Svane Service ApS % 45% 27% Falck Hjemmepleje 90 7% 21% 43% 29% Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 32

33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% Aarhus Kommune Antal besvarelser: 33.630 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2% Oddervej Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport Grenåvej Øst FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Brugertilfredshed 2007

Brugertilfredshed 2007 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 57 Om rapporten Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole og/eller

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7% Grenåvej Øst Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Aarhus Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 83% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport Horsensvej FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% Randersvej beelser: 197 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Grenåvej Øst beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Oddervej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 67% OM RAPPORTEN 1 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Viborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Brugertilfredshed 2008

Brugertilfredshed 2008 Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 67 Om rapporten Rapportens opbygning Randers Kommune har i september 2008 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i pasningstilbud og skole. Forside:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere